Page 1

Afgiftekantoor Oostende X - P911234- Driemaandelijks tijdschrift - V.U.: Stephan Coenen, - Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent

Verkoop van overheidsvastgoed zit in de lift

“Covast start waar de openbare verkoop stopt”

Leden aan het woord

De schoonheid van het rentmeesterschap

Nieuw Vlaams Huurdecreet

Voorstellen vastgoedsector kunnen op bijval rekenen

JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2017

Magazine van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

CIB info #76


02

inhoud

In dit nummer Vastgoednieuws

04

Wat gebeurt er in vastgoedland?

Wetgeving

06

Nieuw Vlaams Huurdecreet: voorstellen vastgoedsector kunnen op bijval rekenen

07

10

07

Interview “Covast begint waar de openbare verkoop stopt”

Dienstverlening

10

On the road met de ambassadeurs van CIB Vlaanderen

Afdeling in de kijker

12

12

CIB Antwerpen

Leden aan het woord

14

Partner in de kijker

15

De schoonheid van het rentmeesterschap

Concordia

Tool in de kijker

15

19

Say cheese

Adverteren in CIB info?

CIB info is een uitgave van Confederatie

Voor informatie en reservatie kan je terecht

van Immobiliënberoepen vzw.

bij Veronique Van Hoorickx: T 09 222 06 22 adverteren@cib.be Vragen? Heb je vragen, suggesties of ideeën? Laat het ons weten via communicatie@cib.be Redactie: Ewoud Hasenbos, Tine Terryn, Kristophe Thijs, CIB studiedienst v.u. Stephan Coenen Kortrijksesteenweg 1005

CIB info

9000 Gent

Lay-out: Marieke Veys, FCO Media Fotografie: Thomas Pruvoost (cover, p.7, p.10)

17

AntiWitWas-tool

Partners:


voorwoord

03

Dienstverlening De zomermaanden zijn opnieuw voorbij gevlogen. Hopelijk vond iedereen toch even de tijd om er tussenuit te gaan en de dagdagelijkse rugzak met werklast en mogelijk ook stress even in een hoekje te zetten. Ook bij CIB Vlaanderen draait de goed geoliede machine opnieuw op volle toeren. Echt stilgezeten heeft onze beroepsorganisatie evenwel niet de voorbije maanden. Met het nieuw Vlaams Huurdecreet dat vlak voor het politiek verlof concreet werd en met het Zomerakkoord van onze federale regering, kreeg onze juridische dienst opnieuw heel wat informatie te verwerken en te analyseren. Verder kwam minister Schauvliege er ook nog eens met haar omzendbrief rond gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden tussenfietsen. Met Helen Mortier hebben we intussen al een aantal maanden een nieuw gezicht aan het hoofd van onze ledendienst. Om onze dienstverlening, en dat is en blijft toch de rode draad bij CIB Vlaanderen, verder te optimaliseren, zijn er interne bijsturingen geweest van de werking van onze ledenconsulenten die tenslotte het uithangbord van onze organisatie zijn. Verder in dit nummer geeft Helen toelichting hierover.

“De geoliede machine draait opnieuw op volle toeren�

We hebben bij CIB Vlaanderen binnenkort overigens reden tot feesten. Covast, ons online biedingsplatform voor vastgoed van de overheid en de non-profitorganisaties, mag vier kaarsjes uitblazen. Alsof dat nog niet volstaat, heeft inmiddels de 2.000ste vastgoedmakelaar zich aangemeld om met Covast te werken. Reden genoeg om de verantwoordelijken van Covast aan het woord te laten. Tot slot wil ik nog even vooruitblikken richting ons Vastgoedcongres van 8 december. Met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck als keynote speaker belooft het alvast een leerrijke en verruimende dag te worden. Ik hoop, net als de voorbije jaren, jullie allemaal te mogen verwelkomen in Kursaal Oostende. Meer info volgt binnenkort.

CIB info

Stephan Coenen Voorzitter CIB Vlaanderen


04

vastgoednieuws

Wat gebeurt er in vastgoedland? BTW-hervorming verlicht kosten voor de verhuurder Naast de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn er in het zomerakkoord van de federale regering ook nog andere fiscale maatregelen terug te vinden. Vanaf 2018 zou er een keuzestelsel ingevoerd worden waarbij ook onroerende verhuur aan ondernemingen met BTW mogelijk zou worden. De verhuurder zou hierbij de BTW op de kosten met betrekking tot bouw en renovatie kunnen recupereren. Let wel: het zou gaan om een mogelijkheid en geen verplichting. Op de concrete modaliteiten is het nog even wachten.

Recordaantal vastgoedmakelaars in ons land: 9.887! Het jaarrapport van het BIV, geeft duidelijke cijfers. Met 9.887 is een nieuwe record bereikt van het aantal erkende vastgoedmakelaars. Vorig jaar kwamen er ongeveer 350 vastgoedmakelaars bij, zegt het BIV. Dit jaar wordt wellicht de kaap van 10.000 overschreden. Intussen worden er ook stevige controles uitgevoerd op wanpraktijken. Zo zijn er vorig jaar 545 dossiers geopend tegen illegale –dus niet erkende makelaarsen zijn ook 46 erkende makelaars geschrapt na deontologische fouten.

Een derde van kopers leent meer dan 90% van de waarde van woning De Nationale Bank blijft zich zorgen maken over de soepele toekenning van woonleningen door de banken. Uit haar stabiliteitsverslag over de Belgische financiële sector blijkt dat de helft van wie vorig jaar een woonlening afsloot, meer dan 80% van de waarde van zijn pand leende. Bij 35% ging het zelfs om meer dan 90%.

Assistentiewoningen duidelijk in de lift Onze bevolking wordt steeds ouder en dat maakt van zorgvastgoed een gewilde investering. Vooral assistentiewoningen winnen aan populariteit. Onderstaande tabel van het agentschap Zorg en Gezondheid maakt duidelijk hoe het aantal erkende groepen assistentiewoningen in Vlaanderen de voorbije jaren gestaag is toegenomen. De provincie Antwerpen spant daarbij de kroon. Groepen assistentiewoningen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antwerpen

4.481

4.955

5.547

6.060

6.114

6.584

Vlaams-Brabant

2.134

2.247

2.364

2.669

3.005

3.311

Limburg

1.574

1.715

1.802

1.969

2.045

2.235

Oost-Vlaanderen

3.994

4.192

4.392

4.436

4.483

4.541

West-Vlaanderen

3.414

3.555

3.924

4.045

3.955

4.420

Brusssel-Hoofdstad

CIB info

TOTAAL

32

32

32

32

82

82

15.629

16.696

18.061

19.211

19.684

21.173

Definitief: geen bouwvergunning zonder internetverbinding Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt voortaan enkel nog een stedenbouwkundige vergunning wanneer hij de woning tegelijk ook ‘internetklaar’ maakt. Op 21 juli is een nieuwe stedenbouwkundige verordening in werking getreden, die moet garanderen dat alle nieuwbouwwoningen uitgerust worden met de noodzakelijke voorzieningen voor breedband.


vastgoednieuws

Nieuw sinds 1 juli 2017: EPC ook verplicht voor woningen zonder verwarming Wie tot voor kort een pand zonder verwarming verkoopt of verhuurt, hoefde geen energieprestatiecertificaat (EPC) te kunnen voorleggen. Op 1 juli werd de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming echter geschrapt. Ook voor die woningen zal voortaan een EPC aanwezig moeten zijn bij de tekoop- of tehuurstelling, met de gepaste vermeldingen in de publiciteit. Het is overigens niet omdat men nog van de vrijstelling kon genieten bij de opstart van de publiciteit, dat er daarom na 1 juli ook een vrijstelling bestaat voor de informatieplicht op het niveau van het compromis. Op het moment van ondertekening van het compromis of de huurovereenkomst zal er wel degelijk een EPC vereist zijn.

05

Kwart meer Walen verhuizen naar Vlaanderen Er verhuizen steeds meer Walen naar Vlaanderen. Vorig jaar hebben 9.198 gezinnen de taalgrens overgestoken, een kwart meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een analyse van CIB Vlaanderen op basis van cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken. De voornaamste reden is dat steeds meer Walen ook in Vlaanderen komen werken.

Moderniseren liften: respecteer de deadlines

Datum van inbedrijfstelling

Termijn van de modernisering

Vanaf 1 april 1984

Ten laatste 31 december 2014

Van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984

Ten laatste 31 december 2016

Voor 1 januari 1958

Ten laatste 31 december 2022

Voor meer info rond het moderniseren van liften kan je steeds terecht bij onze partner BTV.

Nieuwe watertoetskaart sinds 1 juli Als vastgoedmakelaar moet je potentiële kopers of huurders informeren over de overstromingsgevoeligheid van het pand. Sinds 1 juli 2017 moet je hiervoor een aangepaste kaart gebruiken. Belangrijk om weten: de nieuwe kaart is terug te vinden op www. geopunt.be. Je kan de nieuwe watertoetskaart ook raadplegen via www.waterinfo.be/watertoets. Via deze website kan tevens een gedateerde afdruk van de kaart worden gemaakt.

Bijzondere informatieplicht in 277 Vlaamse gemeenten Met de gemeenten Aarschot, Affligem, Bever, Herk-de-Stad, Horebeke, Kapelle-op-den-Bos, Machelen, Moerbeke, Overijse, Wijnegem, Zingem, Zwalm zijn er nu 277 Vlaamse gemeenten waar de bijzondere informatieplicht van toepassing is. Wie in één van die gemeenten onroerende goederen te koop of voor meer dan negen jaar te huur stelt, moet bijzondere informatieverplichtingen nakomen in onderhandse overeenkomsten én voor elke vorm van publiciteit. Na toevoeging van deze gemeenten zijn er nog 31 Vlaamse gemeenten die nog niet over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikken. Het betreft de volgende gemeenten: Arendonk, Baarle-Hertog, Berlaar, Bonheiden, Brakel, Diest, Edegem, Gooik, Haacht, HechtelEksel, Herstappe, Heusden-Zolder, Kraainem, Lede, Lint, Maarkedal, Meerhout, Mesen, Mortsel, Opglabbeek, Oud-Turnhout, Ravels, Rumst, Sint-Pieters-Leeuw, Spiere-Helkijn, Tienen, Torhout, Wemmel, Willebroek, Zandhoven en Zutendaal.

CIB info

Federaal minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) verhoogt de controles rond het moderniseren van liften. Eigenaars of beheerders die de deadlines (zie onderstaande tabel) niet respecteren, riskeren sancties die zwaar kunnen doorwegen in de portefeuille.


06

wetgeving

Nieuw Vlaams Huurdecreet

Voorstellen vastgoedsector kunnen op bijval rekenen Medio juli werd het Vlaams Huurdecreet in ontwerpversie principieel goedgekeurd. Het ontwerp is het resultaat van twee jaar evalueren, knelpunten identificeren en oplossingen aanreiken. CIB Vlaanderen heeft heel wat prioriteiten van de vastgoedmakelaardij op tafel gelegd. Met succes: wat volgt is een bloemlezing van enkele belangrijke verwezenlijkingen. Let op, het gaat slechts om een principiële goedkeuring. Het voorontwerp moet nog heel wat stappen doorlopen, zoals de bespreking in het Vlaams Parlement. Sowieso zal het Huurdecreet pas van kracht worden op 1 september 2018.

Nietigheidssanctie inbreuken woningkwaliteit Bij inbreuken op de woningkwaliteit wordt vaak automatisch de nietigheid van het huurcontract uitgesproken, terwijl deze sanctie soms manifest disproportioneel is. Een evenwichtigere aanpak is broodnodig. Het voorontwerp komt hieraan tegemoet. Zo zal de nietigheidssanctie enkel gelden wanneer de gebreken er al bij aanvang waren en niet langer wanneer ze in de loop van de verhuring zijn opgedoken. Via een bezettingsvergoeding kan de rechter de gevolgen van een nietigheid voor de verhuurder milderen.

Huurherstellingen

CIB info

Wie is verantwoordelijk voor welke huurherstelling? Het is een vraag die vastgoedmakelaars geregeld voorgeschoteld krijgen. Daarom waren we uitdrukkelijk vragende partij naar een duidelijkere regeling. Het voorontwerp gaat in op deze vraag. Er wordt een algemeen verdelingsprincipe ingeschreven: de huurder staat in voor kleine herstellingen en reparaties die nodig zijn door

zijn eigen fout; de verhuurder staat in voor de overige herstellingen. Dit principe zal verder uitgewerkt worden in een niet-limitatieve lijst.

Opzeg voor renovatiewerken Vandaag kan de verhuurder enkel opzeggen voor renovatiewerken bij het verstrijken van de eerste en tweede driejarige periode. Dat werpt een stevige hinderpaal op voor renovaties indien de huurder duidelijk onwillig is. Vanuit CIB Vlaanderen hebben we dan ook geargumenteerd voor een versoepeling en de Vlaamse regering heeft hiermee ingestemd. Dankzij het Vlaams Huurdecreet zal de verhuurder vanaf het verstrijken van de eerste driejarige periode te allen tijde kunnen opzeggen voor renovatiewerken.

Huurwaarborg Voor CIB Vlaanderen was de verhoging van het maximumbedrag voor de geldelijke huurwaarborg een cruciale ingreep om het evenwicht tussen de belangen van huurder en verhuurder te herstellen. Het voorontwerp volgt die redenering en trekt het maximumbedrag op naar drie maanden huur. De verhoging is wel gekoppeld aan de invoering van huurwaarborgleningen. Die worden op anonieme wijze aan huurders verstrekt wanneer zij moeite hebben met het samenstellen van de waarborg.

Uittredende plaatsbeschrijving Vastgoedmakelaars signaleren steeds vaker gevallen waarbij de verhuurder moeilijk huurschade kan verhalen, wegens gebrek aan medewerking van de huurder. Vanuit CIB Vlaanderen hebben we daarom de kwestie van de uittredende plaatsbeschrijving aangekaart. Met succes: wanneer huurder of verhuurder daarom verzoekt, zal (vanaf 1 september 2018) verplicht een uittredende plaatsbeschrijving moeten worden opgesteld.

Overlijden van de huurder Het overlijden van de huurder plaatst de verhuurder in een penibele situatie. De procedures om het goed opnieuw ter beschikking te krijgen, kunnen immers lang aanslepen. Het voorontwerp speelt hierop in. De huurovereenkomst zal op het einde van de tweede maand na het overlijden automatisch ontbonden worden (met een vergoeding van één maand huur), behalve wanneer de erfgenamen hebben aangegeven dat zij willen verder huren. Is de woning niet tijdig ontruimd, dan kan een curator worden aangesteld via een nieuwe, versnelde procedure. Daarmee wordt het probleem van de onbeheerde nalatenschappen aangepakt.


interview

07

Online biedingsplatform Covast draait op volle toeren

“Covast start waar de openbare verkoop stopt” Wat vier jaar geleden begon als een alternatieve manier voor de verkoop van overheidsvastgoed, is gestaag uitgegroeid tot een succesverhaal. Mede dankzij Piet Vintevogel en Filip Van der Veken is het online biedingsplatform Covast vandaag in quasi elk Vlaams gehucht een bekend begrip.“De positieve mond-tot-mondreclame doet ook binnen overheidsstructuren haar werk.” Foto: Het Covast team v.l.n.r.: Piet Vintevogel, Accountmanager Steven Van Beethoven, Relatiebeheerder - Petra Persyn, Backoffice medewerker - Filip Van der Veken, Afgevaardigd bestuurder Jan Jassogne, Voorzitter

goed verkoopresultaat. Met dank aan de geheime biedingsfase die na de eerste biedingsfase volgt. Je kan deze fase beschouwen als de ‘crème fraîche’ van ons systeem.”

De eerste stap is de inkoopprocedure. Zijn gemeentebesturen een moeilijke klant op dat vlak? Van der Veken: “De prospectietijd duurt bij overheden veel langer dan bij particulieren. De eerste gesprekken verlopen meestal met een gemeentesecretaris. Als je geluk hebt, mag je het gaan uitleggen aan enkele schepenen. Daarna wordt bekeken wat men precies gaat verkopen, waarna er nog een

CIB info

B

innenkort mag Covast vier kaarsondersteuning die ze vanuit Covast jes uitblazen. Zal er champagne krijgen. Ook publicitair gezien kan worden ontkurkt? “Eén glaasje een mededeling in het notarisblad bubbels moet toch wel kunnen. In niet op tegen de wijde verspreiding 2016 en 2017 zijn we helemaal op via de websites en andere kanalen kruissnelheid gekomen”, lacht afgevan de meewerkende vastgoedmavaardigd bestuurder van Covast Filip kelaars.” Van der Veken. Ook de ogen van acVan der Veken: “De geheime countmanager Piet “Covast start waar biedingsfase is onze de openbare Vintevogel glinsteren crème fraîche” wanneer hij het verkoop stopt. Wij Filip Van der Veken, heeft over Covast. verschijnen dikafgevaardigd bestuurder “Je voelt dat er een wijls op het toneel Covast positieve drive in de wanneer er sprake lucht hangt die zijn is van een impasse. vruchten begint af te werpen.” In 50% van de gevallen gaat het om panden die men al vruchteloos heeft Wat maakt Covast proberen te verkopen. Dan stellen aantrekkelijker dan een we voor om de zaken eens door een openbare verkoop? andere bril te bekijken. Het multipliVintevogel: “Het gaat om een heel catoreffect is ongetwijfeld onze grote andere dynamiek. Wij staan een pak sterkte, net zoals de transparantie sterker omdat we een enorm netwerk van het systeem. Van een “ons kent van makelaars achter ons hebben ons”-verhaal is geen sprake. Iederstaan. Zij zijn helemaal op de hoogte een kan deelnemen. Het systeem is van het verkoopdossier dankzij de objectief en leidt vaak tot een zeer


08

interview

ke opstart van de verkoop zijn er zo’n twee en een half jaar verstreken.”

Ligt de verkoop van de oude pastorie of het gemeenteschooltje soms politiek gevoelig?

Isabelle Arickx Immo Image, Staden “Wij hebben in Staden intussen al twee verkopen succesvol gerealiseerd in samenwerking met Covast. De eerste verkoop betrof een perceel industriegrond, de tweede een loods. In beide gevallen mochten we op een heel correcte ondersteuning rekenen. De contacten met Piet Vintevogel verliepen steeds vlot. Wij bieden op dit ogenblik nog eigendommen aan die Covast in portefeuille heeft en zullen dit ook in de toekomst blijven doen.”

CIB info

schatting moet gemaakt worden. Vervolgens moet de gemeenteraad zich nog over het dossier buigen. Een doorlooptijd van drie tot vijf maanden is geen uitzondering. Eén van de langste onderhandelingen die we gevoerd hebben, betreft de verkoop van een groot administratief gebouw in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Tussen het moment dat ik mijn visitekaartje gegeven heb aan de gouverneur en de uiteindelij-

Vintevogel: “Veel hangt af van de politieke constellatie. Wanneer er binnen het stadsbestuur tegengestelde belangen zijn, kunnen die het beslissingsproces afremmen. Soms gebeurt het dat er plannen gemaakt zijn om tot een verkoop over te gaan, waarna er drie maanden later beslist wordt om alles af te blazen.”

Hoe is het gesteld met de verkoop van overheidsvastgoed vandaag? Vintevogel: “Vroeger zag je vaker gemeenten die met leegstaande pastorieën zaten en die gewoonweg lieten leegstaan. Nu probeert men steeds vaker op een alternatieve manier extra inkomsten te verkrijgen door te gaan verkopen. Naar de toekomst toe zal het aantal verkopen alleen maar toenemen.” Van der Veken: “Van een pastorie tot verkavelbare grond of een oude molenaarswoning, … Ik sta ervan versteld over hoeveel leegstaand vastgoed sommige overheden beschikken. Dikwijls gaat het om gebouwen waarvoor de gemeenten zelf geen middelen hebben om deze te saneren en renoveren. Uiteindelijk kiezen ze dan voor een uitweg.”

Zijn verkopers aangenaam verrast door de snelheid en transparantie van het systeem? Vintevogel: “Van sociale huisvestingsmaatschappijen hebben we al heel

wat positieve reacties ontvangen. Zij zijn verplicht om eerst openbaar te verkopen via de notaris. Indien dat niet vlot, komen ze bij ons terecht. Via de vastgoedmakelaars die met ons samenwerken, vinden deze kleine panden snel een eigenaar.”

De verkoop van een klooster bijvoorbeeld is wellicht een ander paar mouwen? Van der Veken: “We hebben al een paar dossiers aanvaard met enige argwaan. Zo hebben we in Veurne twee kloosters verkocht waarvan eentje echt een stadskanker was. Dat was geen eenvoudige klus. Zo wilde de stad inspraak in de bestemming die aan het pand zou gegeven worden. Uiteindelijk is de verkoop toch vlot verlopen. Moeilijke verkopen lukken dus ook, zelfs als er strenge bestemmingsvoorwaarden van toepassing zijn.”

In welke mate is de ondersteuning vanuit CIB Vlaanderen voor steden en gemeenten een meerwaarde? Vintevogel: “De naambekendheid van CIB Vlaanderen valt niet te onderschatten. Wij hebben ook het geluk dat een van onze partners het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen (VSKC) is. Zo kunnen we beroep doen op enkele beslagen juristen die ons in complexe dossiers met raad en daad bijstaan. Voor gemeenten is dit een geruststelling. Dat vertrouwen heeft ertoe geleid dat verschillende gemeenten de voorbije twee jaar echt op regelmatige basis zijn beginnen te verkopen. De positieve mond-tot-mondreclame doet ook


interview

Covast is niet het enige online platform op de markt. Hoe maken jullie het verschil met de concurrentie? Vintevogel: “Wij beschikken in de tweede geheime biedingsfase over een extra pluspunt, zijnde de gerechtsdeurwaarder. Overheden hechten er namelijk veel belang aan dat alles op een neutrale en transparante manier verloopt. Verder biedt Covast een flexibel systeem met maatwerk. Dit was bvb. nodig bij het vererfpachten van diverse te renoveren woningen in het begijnhof van Diest.”

sen. Dat is eigenlijk het uiteindelijke ultieme doel van Covast: dat alle CIB-vastgoedmakelaars het volledige aanbod via hun website verspreiden. Om nog een voorbeeld te geven: onlangs hadden we iemand die vanuit het verre Lommel tot in West-Vlaanderen een pand kwam bezoeken dat hij als een opportuniteit beschouwde. Mooi toch?”

Werken zowel de kleine als grote kantoren mee?

Van der Veken: “Ik stel met plezier vast dat het gros van de normale verkopen verloopt via de kleinere kantoren. 60% van onze leden zijn kleinere kantoren met twee BIV-leden en twee bedienden. kantoren “Voor de makelaar is er Grotere Van der Veken: treden eerder sprake van een mooi “Covast is ook het op de voorgrond terugverdieneffect” enige systeem als het om een dat met zo’n projectmatig iets Piet Vintevogel, accountmanager Covast groot netwerk van gaat. Dan spreken meewerkende we over andere makelaars werkt. Onlangs mochten bedragen. Elke verkoop via Covast is we de 2.000e geregistreerde makeeen verkoop door een van de 5.700 laar verwelkomen.” BIV-erkende vastgoedmakelaars.”

Wat maakt Covast voor de meewerkende makelaar zo interessant?

Wat met de verkopende makelaars die nog niet zijn aangesloten? Is the sky the limit?

Vintevogel: “Die kan kosteloos en eenvoudig zijn portefeuille uitbreiden met panden waar hij normaal geen toegang tot heeft. De dossiers worden kant en klaar aangereikt waardoor er voor de makelaar relatief weinig werk in kruipt. ”

Van der Veken: “Momenteel bestrijken we zo’n 35% van de circa 5.700 BIV-erkende vastgoedmakelaars. Dat is vrij veel, al bestaat er altijd ruimte voor verbetering. Ik zou op termijn al heel tevreden zijn als de helft van alle BIV-erkende vastgoedmakelaars zich geregistreerd zal hebben. ”

Van der Veken: “Onlangs werden we nog gecontacteerd door een jonge makelaar die vroeg of hij alle Covastpanden op zijn website mocht plaat-

Waar willen jullie binnen pakweg vijf jaar landen? Vintevogel: “De laatste jaren hebben

Peter Roose – burgemeester Veurne “Na een slechte ervaring met een openbare verkoop besloten we ons vertrouwen in Covast te stellen voor de verkoop van het klooster van de Blauwe Zusters. We spreken hier over een pand in slechte staat dat al enkele jaren leegstond. Dankzij het uitgebreide netwerk van meewerkende vastgoedmakelaars is Covast er snel in geslaagd een koper aan de andere kant van het land te vinden. Op de traditionele manier was dit nooit gelukt. Een pluim ook voor de Covast backoffice voor de vlotte afhandeling van het dossier. Hierdoor werd het werk van onze patrimoniumdiensten tot een minimum herleid.”

we mooie groeicijfers gekend. Het ultieme doel is dat elke overheid die in de toekomst patrimonium wil verkopen spontaan denkt aan Covast. Die automatische klik, dat is de droom (lacht).”

Meer info en registreren: 09 242 49 95 - info@covast.be www.covast.be

CIB info

binnen overheidsstructuren haar werk.”

09


10

dienstverlening

Ledendienst

On the road met de ambassadeurs van CIB Vlaanderen Of je nu een CIB-vastgoedmakelaar bent of niet, wellicht heb je al eens een bezoekje gekregen van Michel, Koen, Guillaume of Ernst. Deze vier ambassadeurs van CIB Vlaanderen zijn dagelijks op pad. Hun missie? Leden en niet-leden de meerwaarde van het CIB-lidmaatschap toelichten. In hun taak worden ze bijgestaan door Helen Mortier. Als nieuw hoofd van de ledendienst gelooft zij rotsvast in haar team.“Onze consulenten dragen één voor één de passie voor de sector uit.” Hoog tijd voor een kennismaking met deze straffe madam.

V

oor sommigen onder ons is Helen Mortier een bekend gezicht. Als Exhibition Manager voor immobiliën- en bouwbeurzen waaronder Realty Brussels, droeg ze de sector al een warm hart toe. Eind vorig jaar maakte Helen de overstap naar CIB Vlaanderen. Als hoofd van de ledendienst en als Partner Manager wachtten haar onmiddellijk een rist aan uitdagingen. Zo zette Helen mee haar schouders onder de hervorming van de ledenbijdragen.

dere personeelsleden. Dit vraagt een goed doordachte strategie op vlak van ledenbijdragen en de daaraan gekoppelde dienstverlening.”

Een binnenkomer van jewelste noemen ze dat dan, Helen.

Ook de ledendienst zelf – wie is het aanspreekpunt voor welke regio - werd onlangs dooreengeschud. Vanwaar die beslissing?

CIB info

Mortier: “Zeg dat wel. De hervorming van de ledenbijdragen was alvast noodzakelijk en stelt een gelijkwaardige behandeling van alle leden voorop. De ledenbijdragen houden immers rekening met de evolutie in de samenstelling van vastgoedkantoren en voorzien in de nieuwe innovatieve dienstverlening die eraan komt. Vandaag zijn er veel meer actieve vastgoedmakelaars dan pakweg dertig jaar geleden. Het aanbod en de samenstelling van kantoren evolueert dus constant. Ongeveer één derde van de kantoren zijn vertegenwoordigd door slechts één BIV-erkende vastgoedmakelaar. Daarnaast zien we een evolutie naar grotere kantoren met meerdere vestigingen, meerdere BIV-erkende medewerkers en meer-

“De ledenconsulenten vormen het klankbord bij uitstek” Helen Mortier, hoofd van de ledendienst & Partner Manager bij CIB Vlaanderen

Mortier: “Dankzij een sterke groei van het aantal leden was deze hervorming nodig met het oog op een efficiëntere dienstverlening richting nieuwe en bestaande leden. Zo kunnen we op regelmatigere basis ledenbezoeken inplannen om nog sneller in te spelen op de behoeften van onze leden.”

Hoe belangrijk is de aanwezigheid van deze ledenconsulenten op het werkveld? Mortier: “De vastgoedmakelaar wenst op elk moment een persoonlijk advies via


dienstverlening

een vast contact zodat hij zich kan focussen op wat echt belangrijk is, het beheren van zijn vastgoedactiviteiten. Op dat moment verschijnen de ledenconsulenten op het toneel. Zij moeten de belangen van de leden op elk moment en op elk domein behartigen en het beoefenen van hun beroep optimaal ondersteunen. Voordeel is dat de ledenconsulent meteen weet hoe een kantoor is samengesteld, wie hij voor zich heeft, hun reacties ziet en ad hoc feedback kan geven en vragen. Hij is het klankbord bij uitstek.”

De ledenconsulenten zijn ook maandelijks van de partij op de provinciale ledenvergaderingen. Wat maakt een bezoek aan zo’n ledenvergadering een must voor elk lid? Mortier: ”Niet alleen ontvang je er een hoop interessante informatie, voor de leden zijn dit ook nuttige netwerkmomenten. Ze komen er in contact met hun concullega’s, de ledenconsulenten, de structurele partners en de CIB-huisadvocaten. Ledenvergaderingen bijwonen vraagt uiteraard inspanning en tijd. Toch stellen we vast dat heel wat leden hierin investeren en zich hiervoor inzetten.”

We leven vandaag in een wereld van digitalisering. Hoe begeleiden jullie de makelaar doorheen de digitale transformatie?

voor leden werd in 2017 uitgebreid met de tool ‘Recht van Voorkoop’. Via deze tool kan de vastgoedmakelaar controleren of er een Vlaams recht van voorkoop van toepassing is op een onroerend goed. Een ander belangrijk instrument is de ‘KBO VME’ tool. Die werd ontwikkeld om de KBO-registratie van de syndici-benoeming of schrapping in een VME vlot te laten verlopen. En vergeten we ook niet het online platform voor bedrijfsvastgoed ‘bizLocator’, voortaan beschikbaar in heel Vlaanderen. Een ander mooi voorbeeld van een belangrijke tool is deze van MyRent Pro. De Universiteit van Hasselt berekende onlangs nog dat vastgoedmakelaars die in 2016 hun huurovereenkomsten registreerden met deze tool samen meer dan 870.000 euro bespaarden. Dit jaar zal deze besparing meer dan waarschijnlijk zelfs nog het dubbele zijn gezien het almaar toenemende gebruik van de tool. Het belang van een persoonlijke consulent die deze ontwikkelingen permanent uitdraagt naar de vastgoedprofessionals valt niet te onderschatten.”

11

Dit zijn onze vier ambassadeurs Michel Engelbosch Limburg en Vlaams-Brabant Brussel 0473 83 97 61 michel.engelbosch@cib.be

Koen Rosselle Kust en West-Vlaanderen 0473 18 19 67 koen.rosselle@cib.be

Guillaume Dragonetti Antwerpen 0473 77 77 89 guillaume.dragonetti@cib.be

Ernst Driezen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant Brussel 0479 39 80 52 ernst.driezen@cib.be

Zij worden administratief ondersteund door Melissa Vriendt. Melissa Vriendt 09 242 95 69 melissa.vriendt@cib.be

CIB info

Mortier: “CIB Vlaanderen lanceerde de voorbije jaren al enkele nuttige digitale tools voor de makelaar. Het ruime bestaande voordeelaanbod


12

afdeling in de kijker

Gedreven CIB Antwerpen ziet aantal leden gestaag toenemen

“Eerst delen alvorens te kunnen vermenigvuldigen” De zes afdelingen van CIB Vlaanderen vormen al jarenlang het kloppende hart van de beroepsorganisatie. Samen met de ledenconsulenten staan de afdelingen met hun raden van bestuur bijzonder dicht bij de leden. Netwerking, vorming, informatie en advies vormen daarbij sleutelwoorden.“Samen zijn we zoveel sterker”, meent Daniel Buschman, voorzitter van CIB Antwerpen.“Je moet eerst kunnen delen met elkaar alvorens te kunnen vermenigvuldigen.”

N

adat hij al ruim twintig jaar CIB-lid was, nam Daniel Buschman in 2014 het roer over van Elie Bex, die zelf afgevaardigd bestuurder van de afdeling werd. Met inmiddels meer dan 450 leden is Antwerpen de grootste afdeling binnen CIB Vlaanderen. “Als ik terugblik op de voorbije jaren zijn we er, mede door de inbreng van enkele nieuwe leden binnen onze raad van bestuur, in geslaagd om meer dynamiek en schwung in onze afdeling te krijgen. Het opzetten van nieuwe partnerships heeft ons ook een financiële boost gegeven waardoor we meer mogelijkheden hebben gekregen”, geeft Buschman aan.

CIB info

Hij heeft zijn afdeling de voorbije jaren gestaag zien groeien

en schrijft dit toe aan verschillende factoren. “In de eerste plaats door het opwaarderen van onze events. Onze nieuwjaarsreceptie, waarbij we door toedoen van onze leden bijna € 7.000, aan de Antwerpse daklozen hebben kunnen schenken, organiseren we bijvoorbeeld in het Antwerpse MAS. Door dit inhoudelijk ook meer allure te geven, moeten we nu - tot

Bestuur CIB Antwerpen

onze grote spijt overigens - mensen weigeren. Voor ons golfevent hebben we de handen in elkaar geslagen met het notariaat en zien we dit ook als een echte teambuilding. Je kan je niet voorstellen hoe drempelverlagend dit werkt. Vroeger spraken we elkaar aan met notaris X of Y, terwijl je, mede dankzij zulke organisaties, elkaar nu spontaan met de voornaam aanspreekt.” Ook inhoudelijk is er een tandje bijgestoken met als opzet de ledenvergaderingen tegelijk gezellig én informatief sterk te maken. “We hebben vaste items ingebouwd met hot news dat we kort maar krachtig willen brengen. Denk aan de vijf minuten van de notaris of de vijf minuten van de advocaat. Ook onze partners komen aan


afdeling in de kijker

Buschman laat ook niet na een pluim te geven aan CIB Vlaanderen. “Als afdeling krijgen we meer inspraak en onze leden vinden het belangrijk dat ze aanvoelen dat we als afdeling ook in het grotere geheel onze stem mogen laten horen. Ook de rol van onze ledenconsulent Guillaume mag niet onderschat worden. Hij onderschrijft onze manier van werken en dit met een positieve kijk op de zaken.” De toekomst oogt dan ook bijzonder rooskleurig voor CIB Antwerpen. “Maar we moeten onszelf constant in vraag durven stellen. Het is niet omdat het je vandaag voor de wind gaat dat dit morgen ook nog zo is. Vooruit denken is de boodschap. Eventmatig hebben we nog ideeën om samen met onze partners zaken op touw te zetten, maar ook naar prospectie toe is er nog werk, zeker in de Kempen”, besluit de immer goedlachse Antwerpse voorzitter.

Guillaume Dragonetti, klankbord van CIB Antwerpen Guillaume Dragonetti is namens CIB Vlaanderen ondertussen al ruim vier jaar het uithangbord als ledenconsulent in de provincie Antwerpen. Vol overgave en geëngageerd springt Guillaume dag in, dag uit in de bres voor de Antwerpse leden. “Ik ben er in 2013 met open armen ontvangen”, herinnert Guillaume zich nog. “Ondertussen onderging de provinciale afdeling een mooie evolutie. Er is een gezonde groei in het ledenaantal en het bestuur kiest resoluut voor kwaliteit en dialoog. CIB Antwerpen wil er graag zijn voor alle leden in Antwerpen. Zo worden de ledenvergaderingen over drie locaties gespreid over de provincie (Wilrijk, Ekeren en Kasterlee), zijn er een aantal recurrente evenementen gekomen (nieuwjaarsreceptie en het golfevent) en wordt er gewerkt aan lokale partnerships (Land Rover Metropool en Divani). Minstens even belangrijk is dat de stem van de Antwerpse leden via het bestuur ook terechtkomt bij CIB Vlaanderen. Met veel genoegen kan ik hierover getuigen.”

Dynamiek “Samen met de raad van bestuur tracht ik er te zijn voor de leden. Stilaan komt er dan ook een hernieuwde interesse. Dit zorgt voor een gezonde dynamiek. Via de leden hoor ik dat deze inspanning wordt geapprecieerd. Ik voel dat de leden makkelijker met suggesties en opmerkingen komen. Ook de syndici en makelaars actief in het bedrijfsvastgoed vinden makkelijker de weg naar ons. Ook daar zetten we ons graag voor in”, geeft Guillaume aan.

Contactgegevens Guillaume Dragonetti: 0473 77 77 89 - guillaume.dragonetti@cib.be

CIB info

bod. Het moet tenslotte een win-win blijven voor beiden. Antwerpen mag dan wel het centrum van de wereld zijn, het is niet het centrum van de provincie (knipoogje). Ik zeg dat niet voor niks. We organiseren ook ledenvergaderingen in de Kempen. Dicht bij je leden staan, weet je wel. We betrekken hen optimaal door resoluut te kiezen voor een open communicatie. Het is een aanpak die vruchten afwerpt en aan de feedback die ik krijg, kan ik afleiden dat dit als bijzonder positief wordt ervaren.”

13


14

leden aan het woord

De schoonheid van het rentmeesterschap

CIB info

Vastgoed kopen is één ding, daarna komt het erop aan je panden professioneel te beheren. Hiervoor kan je beroep doen op een rentmeester, iemand die private onroerende goederen van derden beheert. Echt sexy klinkt het niet, maar deze drie CIB-leden zijn alvast overtuigd van de schoonheid van het beroep.

Patrick Vlayen

Isabelle De Baere

Thomas De Pelsmacker

Beheer, Antwerpen CIB-afdeling: Antwerpen

Combi-Wonen, Gent CIB-afdeling: Oost-Vlaanderen

Estero, Denderhoutem CIB-afdeling: Oost-Vlaanderen

“De markt is gunstig voor ons beroep”

“Elk gebouw is een nieuwe uitdaging”

“Zonder zorgen investeren in vastgoed”

In 1986 ben ik als administratief bediende gestart bij Beheer, in 1994 werd ik zaakvoerder. Wat mij het meest aanspreekt aan het rentmeesterschap is de combinatie van het administratieve en het technische, maar zeker en vast ook het menselijke aspect. Communicatie is heel belangrijk in ons vak. Als rentmeester treed je op als woordvoerder voor je eigenaars. De huurders hebben een onmiddellijk aanspreekpunt zonder dat ze de eigenaars voor alles moeten lastig vallen. Dit is meteen ook de reden waarom veel mensen een beroep doen op een rentmeester. Bovendien zijn onze klanten vaak zelf onvoldoende op de hoogte van de wetgeving. Met een rentmeester ben je zeker van een professionele aanpak. Ons klantenbestand wordt trouwens almaar groter, want ook jonge investeerders hebben de vastgoedmarkt ontdekt. De markt is dus zeer gunstig voor ons beroep.

Ik heb niet bewust gekozen voor het beroep, maar ben erin gerold toen ik tijdens mijn vorige job in een vastgoedkantoor steeds vaker de vraag kreeg van patrimoniumvennootschappen om hun eigendommen te beheren. Ik was toen pas 25. Het was een gigantische uitdaging, maar ik vond het meteen heel leuk. In 1995 heb ik mijn eigen zaak opgericht, gespecialiseerd in rentmeesterschap. Ondertussen doe ik het al 22 jaar en nog nooit heeft het me verveeld. Het is nochtans geen evidente job, want je moet altijd twee partijen – zowel huurder als verhuurder – tevreden houden. Elk gebouw dat je in beheer krijgt is een nieuwe uitdaging. Je moet op zoek gaan naar goede geschikte huurders, en erna moet je ervoor zorgen dat alles in orde is en blijft. Maar dat is net het fijne aan de job: je neemt alle zorgen weg van de eigenaar, zodat hij of zij op beide oren kan slapen.

Ik ben in 2009 gestart als vastgoedmakelaar, waarbij ik vooral verhuur deed. Door de jaren heen merkte ik een groeiende nood aan kwalitatief beheer van private huurpanden. Dit leidde tot de geboorte van Estero in 2013. Mensen doen beroep op een rentmeester omdat ze weinig of geen tijd hebben om zelf hun vastgoed te beheren, omdat ze er te weinig kennis over hebben, of omdat ze in het buitenland verblijven. Dankzij onze diensten kan een eigenaar zonder zorgen optimaal genieten van een hoger rendement op zijn investering. Het beroep heeft de laatste jaren aan naambekendheid gewonnen, maar toch zijn er nog veel eigenaars die het beroep niet kennen. Er zijn momenteel ook weinig kantoren die zich uitsluitend op rentmeesterschap focussen. Voor mij was dit een evidente keuze. Je bouwt een langetermijnrelatie op met je klanten, iets wat je in de verkoop en verhuur veel minder hebt.


partner in de kijker

15

Concordia: al tien jaar trouwe partner van CIB Vlaanderen

“De business kennen en begrijpen is essentieel om oplossingen aan te reiken” CIB Vlaanderen en verzekeringspartner Concordia mochten dit jaar hun tienjarig huwelijk vieren. Beide partijen spreken van een meer dan geslaagd huwelijk met een groot wederzijds vertrouwen. Concordia is niet alleen een top 10-speler in de Benelux, maar maakt sinds kort deel uit van een internationale groep.“Dit zorgt er voor dat wij over voldoende know how beschikken, en ook en vooral voldoende buying power hebben om de beste voorwaarden voor de vastgoedmakelaar te bekomen”, aldus CEO Steve Sartor die vanaf deze maand ook de collectieve hospitalisatieverzekering aan de CIB-leden aanbiedt aan een bijzonder gunstig tarief. duid. Dit heeft er niet alleen voor gezorgd dat we toegang kregen tot een groot deel van de Vlaamse vastgoedmakelaars maar ook en vooral Sartor: “Concordia is een niet onbedat specifieke verzekeringsoplossinlangrijke speler in de verzekeringswegen werden ontwikkeld in nauwe reld. Onze klanten zijn voornamelijk samenwerking met CIB. Wij hebben multinationals, KMO’s en federaties. ook kunnen vaststellen dat de sector Aangezien we niet de enige zijn in weinig soelaas ziet in standaardde sector onderscheiden we ons producten die door de verzekeraars meer en meer door te focussen op worden gecommercialiseerd. De specifieke niches business kennen zoals de vasten begrijpen is es“CIB-aanbod uitgebreid goedsector en sentieel om oplosmet hospitalisatiebouw, transport, singen te kunnen verzekeringen” ambassades aanreiken.” en supranationals en de sport. Onze rol bestaat Wat is de meerwaarde van dit erin klanten en prospecten bewust partnership voor de leden van te maken van de risico’s waarmee CIB Vlaanderen? zij geconfronteerd kunnen worden Sartor: “De verplichte verzekering zodat we specifieke oplossingen is de BA Beroepsaansprakelijkheid. kunnen uitwerken al dan niet in een Die is in de sector het best gekend. verzekerde constructie.” Deze verzekering werd in het kader van een collectieve polis afgesloten Hoe ervaart Concordia het via het BIV. Aangezien de dekking jarenlange partnership met CIB binnen de BIV-polis zich beperkt tot Vlaanderen? de minimale vereisten voorzien in Sartor: “Wij zijn al vele jaren actief in de Deontologische Richtlijn vond de vastgoedsector, maar de belangCIB het opportuun om samen met rijkste groei in deze sector hebben Concordia een dekking bovenbouw we gekend toen CIB Concordia als uit te werken die nauwer aansluit bij verzekeringspartner heeft aangede behoeften en verwachtingen van

CEO van Concordia Steve Sartor de CIB-leden. Daarenboven hebben wij op basis van de feedback van de leden facultatieve uitbreidingen voorzien op de basisbovenbouw zoals het verzekeren van bijkomende standaardactiviteiten (gerechtsexpert, energiedeskundige, toeristische verhuur,…), het verzekeren van bijkomende vennootschap(pen), een dekking rechtsbijstand voor een verzekerd kapitaal van €10.000 of €20.000 voor contractuele geschillen met inbegrip van de terugvordering van de honoraria, een verhoogd kapitaal in beroepsaansprakelijkheid van €1.250.000 voor de stoffelijke en onstoffelijke schade en de verzekering van het risico overlijden door ongeval van de koper. De premie voor de basisbovenbouw neemt CIB voor haar leden ten laste en de meeste bijpremies voor facultatieve uitbreidingen zijn voor de CIB-leden voordeliger dan voor de nietCIB-leden.” “Daarnaast hebben we nog de BA VME. Het contract dekt de aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-Eigenaars en haar organen zijnde de algemene vergadering, de raad

CIB info

Concordia is al jarenlang partner van CIB Vlaanderen, maar wat doet Concordia precies?


16

partner in de kijker

van mede-eigendom, de niet-professionele commissaris van de rekeningen (al dan niet mede-eigenaars) de syndicus als vertegenwoordiger van de Vereniging van Mede-Eigenaars. De verzekerden worden onderling als derden aanzien net als elke mede-eigenaar tegenover de verzekerden. De polis omvat de waarborgen burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating, beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand.”

Welke troeven willen jullie in de toekomst nog uitspelen? Sartor: “Concordia heeft recent het CIB-aanbod uitgebreid door een collectieve hospitalisatieverzekering

te ontwikkelen ten gunste van de zaakvoerders en hun personeelsleden en dit voor de vastgoedkantoren aangesloten bij CIB. Er zijn zeer uitgebreide waarborgen voorzien, zoals een onbeperkte tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten, de ambulante verzorging gedurende 2 maanden vóór en 6 maanden na de hospitalisatie, de onbegrensde tussenkomst in de medische kosten die voortvloeien uit de ambulante verzorging betreffende 31 zware ziekten, het derde betaler-systeem in België en de Medi-assistance 24 uur/dag en 7 dagen/week. De bescherming van jezelf, je gezin en je werknemers is uiterst belangrijk. Hospitalisatiekosten

kunnen zeer hoog oplopen en een grote financiële druk zetten op het gezinsinkomen. Het verzekeren van die kosten kan via Concordia aan zeer aantrekkelijke premies. “Daarnaast hebben we nog de brandpolis onder de naam Concordia Residentie, die de meest uitgebreide waarborgen op de markt op maat van de VME biedt.”

Indien je bijkomende vragen zou hebben over de producten en diensten van Concordia, kan dit steeds op het nummer 09 264 11 11

www.cibweb.be/partner/concordia

De technologische hoeksteen die uw vastgoedbedrijf tot leven brengt. Mobile Intake

Follow-Up & Schedule visits

Geef je panden ter plaaste in met een paar clicks en werk ze verder af op kantoor. Alles staat in de cloud!

Onderweg of op kantoor houdt SweepBright alle interacties met prospecten bij.

Instant Visibility

Bright Matching

CIB info

Publiceer je panden met 1 klik op jouw eigen template SweepBright website; social media & immo portaal websites.

Match jouw panden en prospecten en neem direct contact op.

Free trial www.sweepbright.com Plan een Demo : hello@sweepbright.com


tool in de kijker

17

AntiWitWas-tool zorgt voor administratieve vereenvoudiging

“Tool maakt het eenvoudig om aan wettelijke verplichting te voldoen”

H

et ligt in de lijn van de verwachtingen dat de controles van de FOD Economie inzake AWW grondiger zullen worden en ook zullen nagaan of voor elke klant een correcte risicoanalyse werd opgesteld en bewaard. Niemand zal met enthousiasme voor elke klant een risicoanalyse uitvoeren, maar gelet dat het een wettelijke verplichting is, die daarenboven zal gecontroleerd worden, zit er voor de vastgoedmakelaars niets anders op dan de wet te respecteren. “De door de FOD Economie goedgekeurde digitale tool is er om de vastgoedmakelaar te helpen bij zijn AWW-verplichtingen”, legt Glenn Elaut van softwareontwikkelaar Oris uit. De AntiWitWas-tool zal begeleiding voorzien bij het verzamelen van de nodige gegevens en het maken van de juiste beslissingen om een cliënt, contractpartij en een transactie te evalueren. Op die manier kan je vervolgens tot een afgeronde transactie komen. Daarnaast kan je meldingen maken waar nodig, bijvoorbeeld bij een verhoogd risicoprofiel, en deze meldingen vervolgens ook opvolgen. Op basis van de ingegeven cliënten, contractpartijen en transacties kan nadien een jaarverslag worden gegenereerd dat zo goed als volledig ingevuld zal zijn.

Voordeelpakket AntiWitwas Naar aanleiding van de goedkeuring van de AWW-tool door de FOD Economie en om je uitgebreid te laten kennismaken met de AntiWitWas-tool kan je tot en met 31 december 2017 van een voordeelpakket genieten. Dit voordeelpakket kan voor slechts €90 excl. BTW worden aangekocht voor je organisatie en geeft je volgende voordelen: - Je kan een ongelimiteerd aantal transacties aanmaken tot en met 31/12/2017 - Je kan het ‘Jaarverslag activiteiten 2017’aanmaken en indienen bij de FOD Economie tot en met de einddatum voor indiening op 30/06/2018 Dit, samen met het feit dat het screenen en berekenen van risicoprofielen van je contacten steeds volledig gratis is, maakt dat je op een voordelige manier kan gebruik maken van de AntiWitwas-tool. Door gebruik te maken van het voordeelaanbod van €90 excl. BTW moet de vastgoedmakelaar zich ook geen zorgen maken dat hij of zijn medewerkers bij het leren werken met de AWW-tool fouten zouden maken waarvoor hij dan zou moeten betalen. Moet de vastgoedmakelaar in 2017 nog 10 of 1.000 risicoprofielen opmaken, de prijs wijzigt niet: €90 excl. BTW voor alle transacties tot eind 2017. Zijn er in het bedrijf vijf vastgoedmakelaars actief die samen één jaarverslag moeten indienen, dan wordt maar één keer €90 excl. BTW betaald. Voor meer informatie of voor de aankoop van het voordeelpakket AntiWitWas, surf je naar www.antiwitwas.be. Bovenaan de startpagina zie je de verwijzing naar het voordeelpakket, waarop je kan klikken om naar de aankooppagina te gaan. Voor vragen kan je steeds terecht bij support@antiwitwas.be.

www.antiwitwas.be

CIB info

De digitale tool AntiWitWas (AWW), die werd goedgekeurd door de FOD Economie, helpt je als vastgoedmakelaar op een eenvoudige manier bij het correct vervullen van je antiwitwasverplichtingen. Dankzij de tool kan je op een volledig digitale wijze aan je meldingsplicht tegenover de CFI, de antiwitwascel, voldoen.


Beter gekeurd Bien vérifié

BTV is uw partner voor de keuringen in uw gebouw!

EPC

a

Vastgoedmakelaar

Projectontwikkelaar

• Elektriciteit

• Sloopinventaris

• EPC

• Veiligheidscoördinatie

• Asbestinventaris

• EPB

Syndicus

Verhuurder

• Gebouwaudit

• Vlaamse Wooncode

• Conditiemeting van het gebouw • Liften

WWW.BTVCONTROL.BE

Wil u hier graag meer over weten? Neem dan zeker een kijk je op www.btvcontrol.be. Heeft u daarna nog vragen? Hoor ’s bij Joris via het mailadres joris.breugelmans@btvcontrol.be


say cheese

Wat begon als een ludiek evenement, is intussen een jaarlijkse traditie met een heuse wisselbeker. Op vrijdag 12 mei namen de vastgoedsector en de notarissen het opnieuw tegen elkaar op tijdens een voetbaltreffen. De vernieuwde Versluys Arena, de thuishaven van KV Oostende, vormde het unieke decor voor deze wedstrijd. In een aangename match wisten de notarissen voor het eerst het laken naar zich toe te trekken. Eindstand: 6-3. Niemand minder dan Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD) mocht na de match de beker aan de winnaars overhandigen.

Bart Tommelein doet energieverhaal uit de doeken in Oost-Vlaanderen Op 29 juni gaf Vlaams minister van Energie Bart Tommelein een bevlogen toespraak tijdens de Oost-Vlaamse ledenvergadering. Hij gaf er toelichting bij zijn energiebeleid. Hoe zetten we verder in op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in gebouwen? Welke uitdagingen zijn er na de invoering van het BEN-niveau voor nieuwbouw? Blijven we inzetten op sensibilisering of moeten er ook voor verbouwingen verplichtingen komen tegen 2050? En hoe zal het huidige EPC- en EPB-verhaal daarbij aansluiten?

Antwerpse CIB’ers slaan hole-in-one Net voor het ingaan van de zomervakantie organiseerde CIB Antwerpen de vierde editie van haar golfevent. Decor van dienst was dit jaar de Rinkven Golf Club in ’s Gravenwezel. Voor de tweede maal waren ook de Antwerpse notarissen uitgenodigd. Met als resultaat een talrijke opkomst en een nieuwe succeseditie. De dag bracht zowel voor ervaren als niet ervaren golfers wat wils. Zo konden de beginners genieten van een initiatie door twee echte pro’s. Nadien werden de winnaars gehuldigd, wat het begin bleek van een geweldige feestavond.

CIB info

Notarissen verslaan voor het eerst vastgoedmakelaars in voetbaltreffen

19


CIB VLAANDEREN

VASTGOED CONGRES DE TOEKOMST IS NU KURSAAL OOSTENDE 8 DECEMBER 2017

VLAAMS BOUWMEESTER

LEO VAN BROECK KEYNOTE SPEAKER

VASTGOEDCONGRES.BE #VGCONGRES17

ONZE PARTNERS

CIB info 76