Page 1

Dit is CIB Vlaanderen


“In een snel evoluerende vastgoedmarkt is het belangrijk om terug te kunnen vallen op de knowhow en kennis van CIB Vlaanderen wanneer je vragen hebt over specifieke vastgoedtransacties!” Louise Scholiers Arcasa Vastgoed (Schelle)

2—


Wat heeft CIB Vlaanderen jou te bieden? CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen – vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedsector. Onze beroepsorganisatie telt vandaag meer dan 2.700 leden en dat aantal blijft jaar na jaar groeien. De reden is niet ver te zoeken: als CIB-lid geniet je elke dag van heel wat voordelen. Een persoonlijke ledenconsulent, uitstekende verzekeringen, gratis juridische ondersteuning, toegang tot modeldocumenten en zoveel meer. CIB Vlaanderen biedt haar leden een grote waaier van diensten aan zodat de CIB-vastgoed­ professional efficiënt en correct kan werken. Ben je nog geen lid, maak dan snel kennis met de talrijke voordelen.

—3


4—


1

Persoonlijke ledenconsulent aan je zijde

Of je nu een CIB-vastgoedmakelaar bent of niet, wellicht heb je al eens een bezoekje gekregen van Michel, Ernst of Sven. Deze drie ambassadeurs van CIB Vlaanderen zijn dagelijks op pad. Hun missie? Leden en niet-leden de meerwaarde van het CIB-lidmaatschap toelichten en nagaan hoe de dienstverlening nog beter kan.

LIMBURG +

OOST-VLAANDEREN +

ANTWERPEN +

VLAAMS-BRABANT BRUSSEL

WEST-VLAANDEREN

KUST

Michel Engelbosch

Ernst-Jan Driezen

Sven De Vuyst

› 0473 83 97 61

› 0479 39 80 52

› 0491 11 95 88

› michel.engelbosch@cib.be

› ernst.driezen@cib.be

› sven.de.vuyst@cib.be

2

Goed verzekerd

Sinds 1 januari 2016 is elke BIV-erkende vastgoedmakelaar verzekerd via de collectieve polis van het BIV. In die polis zijn de waarborgen BA Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling opgenomen conform de deontologische richtlijn. Omdat de dekkingen van de CIB-polis destijds veel ruimer waren dan datgene wat voorgeschreven wordt in de deontologie heeft CIB Vlaanderen toen voor haar leden een aanvullende polis ontwikkeld: de CIB bovenbouw. CIB-leden genieten via de CIB bovenbouw extra dekking in kapitalen en voorwaarden op de collectieve BA polis. Bovendien zijn er tal van premies waarop speciale voordeeltarieven gelden voor CIB-leden.

—5


“CIB Vlaanderen begeleidt de makelaar op het vlak van digitalisering en innovatie, met RealSmart als schoolvoorbeeld.” Dirk Boeten Boeten Vastgoed (De Panne)

6—


3

Vlot en juist werken dankzij RealSmart en andere handige tools

CIB-leden hebben gratis toegang tot RealSmart, de software voor de makelaar van morgen. RealSmart zorgt voor juridisch onderbouwde verkoop- en verhuurdossiers, verrijkt met interessante informatie en attesten verzameld uit talrijke overheidsdatabanken. Dé doorgedreven automatisatie bij uitstek voor de vastgoedmakelaar. Een platform dat alle attesten en dossierstukken beheert en zelfs automatisch opvraagt. RealSmart is gekoppeld aan talrijke overheidsdatabanken op federaal, gewestelijk en lokaal niveau. Aangevuld met een uitgebreide kennisdatabank, gis-kaarten, klantencommunicatie en de automatische opmaak en digtale ondertekening van documenten is het een onmisbaar platform in het dagelijkse leven van de vastgoedmakelaars.

Vastgoedmakelaars zien hun werk aanzienlijk versneld en vergemakkelijkt dankzij MyRent Pro, een realisatie van CIB Vlaanderen, het BIV en de FOD Financiën. Met deze tool bouw je op een duidelijke en gestructureerde manier je huurovereenkomst op en registreer je deze automatisch online. Het gebruik van MyRent Pro voor de online registratie van woninghuurovereenkomsten werd in 2018 een verplichting voor alle vastgoedmakelaars.

Kadasterfinder is de online dienst waarmee elke erkende vastgoedmakelaar toegang krijgt tot het Kadaster en van zowat elk perceel zowel het kadastraal uittreksel als het grondplan kan verkrijgen. De vastgoedconsument moet de administratieve molen niet meer afwachten en kan sneller en efficiënter geholpen worden door zijn vertrouwde vastgoedmakelaar.

—7


De tool AntiWitWas is de toepassing die de vastgoedmakelaar helpt bij zijn verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving. De tool maakt het voor de makelaar mogelijk om bij een transactie de betrokken partijen (contacten) te identificeren en ook de nodige informatie te genereren om het wettelijk verplichte jaarverslag automatisch te genereren.

Om de KBO-registratie van syndici vlot te laten verlopen, ontwikkelde CIB Vlaanderen een handige online tool die de toepasselijke naam ‘KBO VME’ meekreeg. Elke vereniging van mede-eigenaars (VME) moet zijn syndicus laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), ongeacht of het om een professionele syndicus of om een mede-eigenaar gaat die als syndicus werd aangesteld. Elke nieuw opgerichte VME moet zijn syndicus laten registreren in de KBO ten laatste de dag vóór hij of zij zijn taak effectief opneemt. Handig om weten: de aanstelling van een nieuwe en schrapping van de huidige syndicus kan in één beweging! Hiervoor wordt slechts één keer de registratiekost aangerekend.

8—

Via de tool Vastgoedinfo Vlaanderen kan je als vastgoedmakelaar voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen via één opzoeking verschillende overheidsbronnen raadplegen. De tool geeft je een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging en een weergave van het resultaat op kaart. De tool bevat daarnaast een overzicht en historiek van al je bevragingen.

bizLocator is het kanaal dat ondernemers helpt in de zoektocht naar een passende bedrijfslocatie, in nauwe samenwerking met de dienst economie van de lokale gemeente en het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid. Het is het platform waar vastgoedmakelaars en overheden bedrijfslocaties kunnen publiceren voor ondernemers op zoek naar een nieuwe bedrijfspand. bizLocator brengt met andere woorden aanbieders van bedrijfsruimte en ondernemers met elkaar in contact.


Voor het online aanvragen van keuringen kunnen leden gebruik maken van de BTV-tool. De tool werd in 2019 vernieuwd en is voortaan nog gebruiksvriendelijker, digitaler dan ooit en vooral nog meer gemaakt op maat van de vastgoedbemiddelaars, syndici en bouwpromotoren onder ons. Naast een vereenvoudigde en versnelde bestel- en facturatieflow kan je voortaan ook meerdere keuringen op eenzelfde adres in één beweging aanvragen én kan je, net zoals bij bol.com, de status van je bestelling nauwgezet opvolgen. De keuringsrapporten worden overigens online overgemaakt via de BTV-tool zodat alles een pak sneller verloopt en je bovendien over een centraal register beschikt van alle bestelde keuringsrapporten Ook het aanvragen van offertes voor specifieke opdrachten kan voortaan perfect via de tool. Tot slot werd de tool ook geïntegreerd in RealSmart. Je kan dus vanuit je verkoop- of verhuurdossier rechtstreeks je keuringen aanvragen en dat allemaal in één makkelijke en gebruiksvriendelijke beweging.

Van een oud klooster tot een bouwvallige pastorijwoning, … Dankzij Covast hebben heel wat overheden en non-profit organisaties de voorbije jaren eindelijk een koper gevonden voor een moeilijk te verkopen onroe­ rend goed. Het enorme netwerk van meewerkende vastgoedmakelaars is de grote sterkte van dit online biedingsplatform.

Alle voordelen voor de vastgoedmakelaar ∙∙ Eenmalige gratis registratie via covast.be ∙∙ Kosteloze uitbreiding van vastgoedportefeuille ∙∙ Volledige verkoopdossier wordt kant en klaar aangeleverd door Covast ∙∙ ‘Tools en documenten’ 24/7 online beschikbaar (dossierinformatie, simulatie verkoopprijzen, Key Point, fotoshoot, biedingsdocument, ...) ∙∙ Vrije publiciteitsvoering via eigen website, direct mailing, portaalsites ∙∙ Persoonlijke keuze op aantal verkoopdossiers waaraan vastgoedmakelaar deelneemt

—9


“CIB Vlaanderen is voor mij een betrouwbare partner, zowel juridisch als contractueel. Dankzij de steeds up-to-date modelcontracten kan ik op beide oren slapen.” Gino Windels Rovac Vastgoed (Izegem)

10 —


4

Gratis juridische ondersteuning

5

Toegang tot modeldocumenten

CIB-leden kunnen voor een telefonisch juridisch advies gratis terecht bij de advocaten van hun provinciale afdeling. Daarnaast stelt de studiedienst van CIB Vlaanderen up-to-date modeldocumenten, dossiers en syllabi ter beschikking. De studiedienst bestaat uit een gespecialiseerd team van juristen die alle voor de vastgoedsector relevante wet- en regelgeving op de voet volgt. Daarnaast verdiept ze zich in de beleidsmateries vastgoed en wonen, geeft ze juridisch advies en ondersteunt ze CIB Vlaanderen in heel wat interne en externe werkgroepen.

Vraag 100 CIB-leden naar hun favoriete ledenvoordeel en 99 keer krijg je hetzelfde antwoord: de modeldocumenten. Intussen zijn er op CIB.be al meer dan 1.000 modeldocumenten beschikbaar. Onze studiedienst zorgt ervoor dat de leden altijd de meest geactualiseerde documenten kunnen gebruiken. Bovendien zijn de meest courante modellen beschikbaar in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) en in Word- en pdf-versie. Men kan ze dus personaliseren naar eigen goeddunken.

— 11


Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief CIB syndic

www.cib.be

Driemaandelijks ledenblad CIB info

Wekelijkse magazine Vastgoedflitsen

Nieuwsbrief CIB nieuws 12 —


6

Het laatste nieuws uit vastgoedland

Met de snel wijzigende wetgeving is het een must om als vastgoedmakelaar of syndicus steeds op de hoogte te blijven. CIB Vlaanderen stelt alles in het werk om op een eenvoudige en efficiĂŤnte manier aan die behoefte te beantwoorden. Via onze diverse communicatiekanalen weten onze leden wat er beweegt en leeft in de vastgoedwereld. Ons wekelijks en veel gelezen magazine Vastgoedflitsen is voor veel vastgoedkantoren een eerste bron van informatie. Voor meer en diepgaandere informatie kunnen de leden terecht op CIB.be. Met deze website en onze digitale nieuwsbrieven CIB nieuws en CIB syndic zetten we stevig in op digitalisering, wat zeker wordt gesmaakt. Veel appreciatie gaat ook uit naar onze snelle opvolging van de wetgeving en de berichtgeving hierover. Onze studiedienst stelt op CIB.be verschillende dossiers en syllabi beschikbaar. Onze leden ervaren dit als een verbetering: terwijl de papieren versies van vroeger snel verouderd waren, worden de digitale versies van vandaag steeds up-to-date gehouden.

— 13


“Dankzij de voordelige VIVO-opleidingen ben ik steeds op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.” Syndicus Marie-Paule Vandeboel VDB Wonen Marie-Paule Vandeboel (Maasmechelen)

14 —


7

Vorming en interessante opleidingen

Elke vastgoedmakelaar is verplicht om 10 uur opleiding per deelkolom per jaar te volgen. Dankzij de opleidingen en studiedagen die onze vormingsdienst VIVO aanbiedt, kan dit voor onze leden op een voordelige manier. Zowel juridische, technische als commerciële vastgoedthema’s komen aan bod. Bovendien komen deze opleidingen in aanmerking voor de verplichte permanente vorming van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Tegelijkertijd zijn het belangrijke netwerkmomenten. De Vastgoedacademie organiseert exclusieve studie- en netwerkmomenten die mensen met een hart voor vastgoed samenbrengen om actuele vastgoedtopics uit te diepen. Een aantal toonaangevende experts leiden het geheel telkens in goede banen. Onze leden ervaren het als een pluspunt om collega’s te ontmoeten. Het is verrijkend om te weten hoe andere vastgoedmakelaars en syndici de markt aanvoelen en hoe zij met bepaalde problemen omgaan. Zeker voor kleinere kantoren zijn onze opleidingen de uitgelezen kans om ervaringen uit te wisselen. CIB-leden genieten steeds van een voordeeltarief. De opleidingsvoordelen op een rijtje: ∙∙ Mooie kortingen op VIVO-inschrijvingen (tot wel 20%) ∙∙ Afhankelijk van de afdeling kunnen de leden twee of drie keer per jaar een gratis opleiding van 3 uur voorafgaand aan of aansluitend op de ledenvergadering volgen ∙∙ Afhankelijk van de afdeling kunnen de leden wel tot zeven keer per jaar een gratis opleidingsmoment van 1 uur volgen aansluitend op de ledenvergadering

— 15


“Als CIB-lid geniet je extra vertrouwen bij klanten, het is voor de consument een echt kwaliteitslabel.” Philippe Kino Century 21 Sophimo (Aarschot)

16 —


8

Toegang tot events en netwerkmomenten

9

Belangenbehartiging op alle niveaus

De provinciale CIB-afdelingen organiseren op regelmatige tijdstippen ledenvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen actuele vastgoedthema’s aan bod, maar daarnaast zijn het vooral ontmoetingsmomenten voor onze leden. Naast andere leden ontmoeten ze er ook onze ledenconsulenten, onze structurele partners en de CIB-huisadvocaten. Iedere aanwezigheid telt bovendien voor één uur permanente vorming voor het BIV. Ook onze evenementen zoals de Real Estate Awards en het Vastgoedcongres zijn de momenten bij uitstek om te netwerken met mensen uit de vastgoedwereld. Je ontmoet er andere CIB-leden, maar kan ook kennismaken met onze partners, huisadvocaten, vertegenwoordigers van andere beroepsorganisaties en beleids- en opiniemakers.

Als ledenorganisatie behartigen wij actief de belangen van onze leden. En dat op verschillende niveaus. Doordat onze ledenconsulenten in rechtstreeks contact staan met onze leden, kennen wij de behoeften en de bekommernissen van de sector door en door. Deze maken wij over aan onze studiedienst, die tijdens talrijke overlegmomenten met andere organisaties en beleidsmakers deze behoeften en bekommernissen aankaart. Samen wordt er gezocht naar constructieve oplossingen en die worden ook vaak gevonden. Onze juristen zetelen in organisaties en adviesorganen, zoals UNIZO, VOKA en de Federatie Vrije Beroepen. Zij verdedigen hier telkens de stem van de sector. Daarnaast werkt CIB Vlaanderen samen met aanverwante beroepen. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met de notarissen (VlaNot), de architecten (NAV) en de vastgoed­ promotoren (BVS). Het doel is steeds hetzelfde: de sector en het beroep professionaliseren ten voordele van de klant, de vastgoedconsument. Samen staan we nu eenmaal sterker.

— 17


Samenwerking Als klankbord van de vastgoedsector laat CIB Vlaanderen haar stem horen binnen diverse organisaties, adviesraden en commissies.

Organisaties binnen de vastgoedsector

Onderwijsinstellingen

∙∙ Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) ∙∙ Federatie van Immobiliënberoepen van België (FIB) ∙∙ Conseil européen des Professions immobilières (CEPI) ∙∙ Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323) ∙∙ Federia

∙∙ Hoger onderwijs, Professionele bachelor Vastgoed - Artesis Plantijn - Hogeschool (Antwerpen) - Hogeschool Gent (Gent) - Odisee (Aalst) ∙∙ Andere professionele bachelors afstudeerrichting Vastgoed ∙∙ Langlopende opleidingen Syntra ∙∙ Medewerking aan diverse strategische basisonder­ zoeken van universiteiten en hogescholen.

Interprofessionele organisaties ∙∙ Federatie van de Toeristische Industrie (FTI) ∙∙ Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) ∙∙ Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) ∙∙ Federatie Vrije Beroepen ∙∙ Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)

Onderzoeksinstellingen ∙∙ Begeleidingsgroepen Steunpunt Wonen

Adviesorganen ∙∙ Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) ∙∙ Toeristische Comités en Commissies

Samenwerkingsverbanden met andere beroepen: ∙∙ NAV ∙∙ VlaNot ∙∙ BVS

18 —

Werkgroepen en onderzoeksprojecten ∙∙ CIB Vlaanderen plaatst de rechten en de noden van de vastgoedsector op de agenda, en dat binnen tal van werkvergaderingen, werkgroepen en overleg­ platformen met overheidsadministraties.


10

Commerciële voordelen dankzij sterke partnerships

Via een aantal sterke partnerships biedt CIB Vlaanderen tal van extra voordelen aan haar leden. CIB Vlaanderen heeft een structurele samenwerking met BTV, Concordia, Liantis, Luminus en ORIS. BTV is al meer dan tien jaar de vaste partner van CIB Vlaanderen voor het uitvoeren van wettelijke controles, zoals de elektriciteitscontrole, de opmaak van het energieprestatiecertificaat, de gebouwenaudit, veiligheidscoördinatie op bouwwerven, …

Ledenvoordeel? De verkopende CIB-vastgoedmakelaar kan genieten van unieke en exclusieve voordelen op de gekende activiteiten. Verhurende makelaars hebben de mogelijkheid een exclusief ‘conformiteitsonderzoek in het kader van de Vlaamse Wooncode’ uit te voeren. Ook syndici kunnen op talrijke voordelen rekenen, zoals liftcontroles, keuring van de elektriciteit, controles brandveiligheid en een complete gebouwenaudit die een gebouw toetst aan de wetgeving.

Concordia, dé verzekeringsmakelaar is ge­ specialiseerd in zowel klassieke verzekeringsoplossingen, als nicheproducten en op maat gemaakte pakketten voor bedrijven, federaties en non-profit organisaties.

Ledenvoordeel? CIB-leden kunnen bij Concordia terecht voor producten die speciaal op maat van de vastgoedmakelaar zijn gemaakt. Naast de intussen door iedereen gekende CIB-bovenbouw met al zijn mogelijke uitbreidingen zijn tal van andere polissen ontwikkeld. Zo kunnen vastgoedkantoren die lid zijn van CIB Vlaanderen voor onder meer hun personeelsleden, en bijkomend voor hun gezinsleden, een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten en dit aan een bijzonder voordelig tarief.

Oris is de representatieve partner voor de vastgoedsector in het kader van digitale dienstverlening voor de vastgoedprofessional en voor sector overkoepelende diensten en partnerships.

— 19


“Bij CIB Vlaanderen kan ik genieten van tal van voordelen dankzij de samen­werking met haar structurele en commerciële partners” Caroline Rooman 1st Quality Vastgoed (Tielrode) 20 —


Luminus is de tweede grootste leverancier en producent van energie in België, heeft meer dan 1,8 miljoen klanten en biedt producten aan die 100% groen en Belgisch zijn. Het bedrijf is succesvol de weg ingeslagen van energiediensten die zijn klanten en partners helpen hun energieverbruik te verminderen en energiefactuur te optimaliseren.

Liantis is een sociale dienstengroep voor zelfstandigen, die je begeleidt gedurende het volledige professionele traject als ondernemer. Van zodra je overweegt om je activiteit op te starten tot en met het ogenblik waarop je met pensioen gaat, kan je via Liantis rekenen op een persoonlijke en deskundige dienstverlening.

Ledenvoordeel?

Dankzij het partnership tussen CIB en Liantis wordt de verplichte inschrijving van de benoeming van de syndici in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) maximaal gefaciliteerd en gedigitaliseerd (tool KBO VME). Daarnaast genieten CIB-leden specifieke kortingen op tal van diensten van het ondernemingsloket.

Het Real Estate Development (RED) team van Luminus werkt intensief samen met de vastgoedmakelaars en zorgt ervoor dat verhuizers snel en accuraat worden geholpen bij de overdracht van gas en elektriciteit en bij ketelonderhoud. Het voordeel voor CIB-leden zijn de unieke service, kortere verwerkingstermijnen en differentiatie ten opzichte van andere collega’s.

11

Ledenvoordeel?

Naast deze structurele partnerships sluit CIB Vlaanderen geregeld – al dan niet tijdelijke – samenwerkingen af. Zo is er de samenwerking met tankstation Q8 en uitgeverij die Keure. Ook de Reprobelbijdrage voor leden wordt betaald

Eigen aan CIB

Als CIB-lid ben je vrij de naam en het logo van CIB Vlaanderen te gebruiken en krijg je ook een vermelding op onze website bij de zoekfunctie “Zoek een vastgoedmakelaar”. — 21


Onze afdelingen CIB Antwerpen

CIB Oost-Vlaanderen

Voorzitter: Marleen De Vijt (a.i) Secretariaat: Sonia De Backer Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent Tel. 03 647 33 03 E-mail: sonia@groupb.be

Voorzitter: Rik Schepens Office Manager: Maureen Danckaert Industriepark 3a – 9052 Zwijnaarde Tel. 09 220 22 05 E-mail: cib@cibovl.be

CIB Kust

CIB Vlaams-Brabant Brussel

Voorzitter: Cindy Utterwulghe Secretariaat: Stijn Vermeersch Zeedijk 293 – 8430 Middelkerke Tel. 059 50 52 94 E-mail: info@cibkust.be

Voorzitter: Aidan Coppens Secretariaat: / Louis Melsensstraat 8 – 3000 Leuven Tel. 056 528 723 E-mail: secretariaat@cib-brusselvlaamsbrabant.be

CIB Limburg

CIB West-Vlaanderen

Voorzitter: Marc Cloetens Secretariaat: Bettie Hendrickx Maastrichtersteenweg 254/3 – 3500 Hasselt Tel. 011 28 11 06 – Fax 011 28 11 07 E-mail: info@cib-limburg.be

Voorzitter: Filip Van der Veken Secretariaat: Melissa Vriendt Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent Tel. 09 222 06 22 E-mail: secretariaat.westvlaanderen@cib.be

www.cib.be/overcib/afdelingen De meest actuele contactgegevens vind je terug op CIB.be. 22 —


Voorzitter: Daniel Buschman

Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent

info@cib.be

09 222 06 22

www.cib.be

COLOFON Redactie: CIB Vlaanderen – Foto’s: Robby Verdickt en Dirk Vertommen – Vormgeving: Mirto Print Verantwoordelijke uitgever: Daniel Buschman – CIB Vlaanderen – Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent — 23


Meer weten over CIB Vlaanderen?

www.cib.be

Vragen aan CIB Vlaanderen? › 09 222 06 22 - info@cib.be Vragen over je lidmaatschap of wil je lid worden? › Contacteer onze ledenconsulenten.

ANTWERPEN + KUST Sven De Vuyst

OOST-VLAANDEREN + WEST-VLAANDEREN Ernst-Jan Driezen

LIMBURG + VLAAMS-BRABANT BRUSSEL Michel Engelbosch

› 0491 11 95 88 › sven.de.vuyst@cib.be

› 0479 39 80 52 › ernst.driezen@cib.be

› 0473 83 97 61 › michel.engelbosch@cib.be

Profile for ORIS NV

Dit is CIB Vlaanderen  

Dit is CIB Vlaanderen  

Profile for orisnv