Page 1

Magazine van de beroepsfederatie voor vastgoedprofessionals Driemaandelijks tijdschrift: april - mei - juni 2011

De CIB Vastgoed-Oscars De Europese vastgoedmakelaars Wijzigen aan wonen CIB info 51

1


edito

Netwerken als kracht De coverfoto van deze CIB Info toont de Horta-zaal in Antwerpen, eind mei jl., een half uurtje voor de start van de uitreiking van de Real Estate Awards (REA). Een beeld om bij stil te staan. Want nauwelijks 30 minuten later waren alle stoelen bezet. De uitreiking van de Vlaamse Vastgoedoscars werd eens te meer een knap vastgoedfeest. Wie er die avond bij was, zal het getuigen: onze vastgoedmakelaars (residentieel en bedrijfsvastgoed), -beheerders, - experten, -promotoren en toeristische verhuurkantoren verdienen het om te worden gelauwerd voor de kwaliteit van hun dienstverlening. Die avond ontving CIB-getrouwe Jacques Wollaert de Georges De Wandeleerprijs en kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele de Pieter Pourbusprijs. U leest er verder in dit nummer alles over. Op de Real Estate Awards is het feestelement niet te onderschatten. Maar daarbovenop zorgt REA voor een fantastisch samen-zijn. CIB Vlaanderen laat vastgoedprofessionals elkaar ontmoeten. Netwerken is immers een kracht. Dit najaar, op vrijdag 25 november, brengt CIB Vlaanderen meer dan 1.000 vastgoedprofessionals samen voor haar 12de Vastgoedcongres. We slaan de vleugels hier nog breder uit en ontmoeten niet alleen onze leden, maar ook collega’s uit aanverwante beroepsgroepen, samen met een schare beleids- en opiniemakers. Een afspraak om niet te missen. Met infosessies in de voormiddag en een bijzonder actuele plenaire zitting in de namiddag. Maken we nu al afspraak voor een babbel in Oostende?

In dit nummer: 5

Portret Europese vastgoedmakelaars

9

Evenement Vastgoed-oscars

11

Pieter Pourbusprijs 2011 Voor Wilfried Vandaele

18

Riolen Nieuwe wetgeving

Vast Goed Co-housing De drie De makelaar-expert

4

Portret De Europese vastgoedmakelaar

5

Nieuws Vastgoednieuws7 Reportage REA 2011

9

Dienstverlening Wijzigen aan Wonen

13

Belangenbehartiging Kiezen voor overleg

15

CIB Nieuws17 Partners Concordia / BTV

18

Wat was en zal zijn19

Redactie: Willy Coninx (coördinatie), Charles Dutordoir, Nico Moyaert, Tine Terryn, Peggy Verzele Foto’s: Anne Deknock (p4) – Johan Geirnaert (p 1-2-9-10-11-12), Willy Coninx (p3).

Kristien Berkein Voorzitter CIB Vlaanderen

2

CIB info 51

CIB Info is een uitgave van Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen vzw Kortrijksesteenweg 1005 – 9000 Gent v.u.: Kristien Berkein


CIB vast goed

CO-HOUSING “GEMEENSCHAPPELIJK WONEN” ONDER DE LOEP Nieuwe woonvormen duiken op: co-housing, centraal wonen, friendswonen, kangoeroewonen, …

De concepten “Gemeenschappelijk wonen” is oorspronkelijk een Deens concept en vooral populair in de Scandinavische landen en de VSA. Er moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen. “Co-housing” houdt in dat iedereen een privégedeelte heeft (ook eigen keuken), maar daarnaast zijn er uitgebreide gemeenschappelijke delen. “Centraal wonen” kent méér privédelen en slechts enkele gemeenschappelijke stukken (bv. een binnenplein). “Friendswonen” is dan weer een afgeleide van de samenwoonsituatie in de Amerikaanse serie “Friends”: elke bewoner heeft een kamer of een studio, maar de rest is gemeenschappelijk. “Kangoeroewonen” hoort niet echt in deze lijst thuis, maar verdient wel onze aandacht: meerdere generaties wonen

onder één dak, maar toch apart. Ideale panden voor co-housing zijn dorpsscholen, bedrijfspanden, oude hoeves, … Co-housing: wat? Om het label “co-housing” te krijgen moet er aan diverse voorwaarden zijn voldaan. Alle residenten zijn vanaf het begin betrokken bij het project en hebben hun zeg over het gewenste resultaat. De samenlevingsvorm is groepsgericht en bevordert het sociaal contact. Voorbeeld hiervan is “La Grande Cense” (www.lagrandecense.be) in Clabecq, waar een oude vierkantshoeve in 2009 werd omgebouwd tot een project met 21 wooneenheden. De nadruk ligt op de gemeenschappelijke functies (keuken, eetzaal, wasserette, recreatie- en hobbyruimtes), maar elke privéwoning is volledig autonoom (eigen keuken, badkamer, enz…).

De juridische structuur is vaak deze van een mede-eigendom: elke bewoner is eigenaar van zijn woonst plus een deel van de gemeenschappelijke delen en voorzieningen en draagt dus ook bij in de lasten van de mede-eigendom. Een succesverhaal? Het aantal co-housing projecten in België is nog beperkt. Maar: wie intreedt spreekt van een succes. De verbondenheid, het contact en de praktische voordelen zijn de troeven. De formule is natuurlijk wel niet meteen iets voor personen met grote drang naar anonimiteit. Dat de term “gemeenschappelijk wonen” in geen enkele wettekst omschreven staat is wel een probleem. Met alle gevolgen van dien…

 Meer info: www.cohousingplatform.be, www.samenhuizen.be

CIB info 51

3


CIB de drie

DE MAKELAAR-EXPERT in de vuurlinie

4

Je zal maar vastgoedexpert/makelaar zijn… De kritieken zijn de laatste tijd niet te tellen. Eerst was er Test-Aankoop dat een forse deuk aan het imago toebracht (steekproef over de waardeschatting van een woning), dan het decreet Sauwens (het uitsluiten van vastgoedexperten bij het schatten van onroerend goed door provincies, gemeenten en OCMW’s), en tot slot is er de recente ‘studie’ van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO). We vroegen de reactie van drie vastgoedmakelaars-experten.

Franky Van Hamme

Martine Lochy

Hendrik De Vos

Century 21 Immo New Cnoc

Vastgoed Lochy & Co

De Vos & Co, Vastgoedadvies

Knokke-Heist

Boutersem

& -expertise / Gent (Afsnee)

Enkel waardeschattingen doen in de regio die ik als mijn achterzak ken, is mijn devies. Buiten de eigen, onmiddellijke kantooromgeving van Knokke-Heist of de regio waar ik woon, zal ik mij niet laten verleiden tot het opstellen van een schattingsverslag. Je moet elke straat, elke buurt goed kennen om tot een correcte waardeschatting te kunnen komen. En daar zit precies ook het gevaar voor de landmeter-expert: vaak komt die niet uit de gemeente zelf en houdt hij zich aan bepaalde algemene referentiepunten voor de zgn. waardeelementen. De makelaar-expert is volgens mij de persoon met de meeste ervaring en terreinkennis omdat die dagelijks met de marktwaarde van woningen bezig is en rekening houdt met alle elementen die de waarde bepalen. En dan gaat het niet alleen om de nieuwbouwwaarde, de leeftijd van het goed of de gebruikte materialen… Doorslaggevend zijn ook de specifieke ligging van het goed, de directe omgeving, enz… Commerciële overschattingen zijn voor mij dan ook taboe. Daarom vind ik het bijzonder onterecht én een gemiste kans dat de vastgoedmakelaar-expert in het decreet Sauwens niet de plaats krijgt die hij verdient. Het felle protest van CIB Vlaanderen is dan ook terecht. Ik stel ook mijn hoop in de titelbescherming van vastgoedexpert, zodat ons beroep terdege wordt verankerd.

De waardering van onroerend goed kan nooit een monopolie zijn van één beroepsgroep. Hoe goed ook opgeleid, en hoe goed het beroep ook deontologisch en wettelijk is beschermd, niemand is in staat om een schatting te maken die honderd procent sluitend is. Het mechanisme van vraag en aanbod bepaalt bovendien sterk de werkelijke waarde van een onroerend goed. Vastgoedmakelaars kunnen, in het kader van hun beroepsopleiding, bijkomende technieken leren die hen toelaten een schatting te objectiveren. Als erkende tussenpersoon bij koop en verkoop, verwerft de makelaar een uitstekende kennis en ervaring over de vastgoedmarkt. Voor andere beroepsgroepen is deze ervaring niet verplicht, terwijl hen toch de mogelijkheid wordt geboden om schattingen te doen, met verstrekkende gevolgen. Het is volgens mij niet meer dan normaal dat een schatting of waardering vergoed wordt. Een schatting zal ernstiger zijn wanneer deze vergoed wordt: het schrikt nieuwsgierigen af en het motiveert degenen die echt geïnteresseerd zijn. Een vergoeding laat toe om de schatting te professionaliseren voor de makelaar, die het dan niet altijd moet zien als een investering in de hoop een opdracht te verwerven. Vanuit dit perspectief kan de makelaar evengoed als de landmeter optreden voor schattingen ten behoeve van de overheid.

We moeten duidelijk zijn inzake de gebruikte terminologie. Het geven van een “prijsindicatie”, wat een idee geeft over de mogelijke waarde van een onroerend goed, is één zaak. Maar dit is niet te vergelijken met een specifieke waardeschatting, zijnde een studie die naast de objectieve elementen (zoals onder meer de ligging, de ouderdom, de staat van onderhoud, de constructie,…), ook de juridische en de stedenbouwkundige aspecten omvat. Naar mijn oordeel kan de vastgoedmakelaar-verkoper zeker uitpakken met een prijsindicatie, maar is een echte studie over de waardebepaling weggelegd voor een makelaar-expert. Voor een dergelijk onderzoek is volgens mij ook een ereloon gewenst. Ik deel het standpunt dat “schatten een kunst is”. Maar dan moet het resultaat van de diverse “kunstenaars” ongeveer gelijklopend zijn. Veel zou volgens mij opgelost zijn wanneer men tot een titelbescherming van vastgoedexpert komt met daarbij horende plichtenleer. Het mag eventueel zelfs een andere titel zijn zolang maar wettelijk is omschreven wat dit inhoudt. Wat ik tot slot niet begrijp is dat in het decreet Sauwens geen ruimte is voor ons beroep…! In de gewijzigde wet op de Mede-Eigendom mag de vastgoedmakelaar, bijvoorbeeld, wel de aandelen van de gemeenschappelijke delen in mede-eigendommen bepalen, maar een vastgoedmakelaar-expert zou geen waardeschatting kunnen maken? … Vreemd!

CIB info 51


CIB portret

RUBRIEK

CEPI: “Onomkeerbare evolutie in Europa van nabij mee sturen” “Europa is al decennia een realiteit waar we moeten leren mee leven. Voor de vastgoedsector wordt de relatie met Europa de komende jaren nog meer van belang. Veel vastgoedwetgeving is afkomstig van Europa en die klok draait niet meer terug. We doen er dan ook goed aan om, zoals CIB Vlaanderen op het Vlaamse niveau, alle vastgoedkrachten op Europees niveau te bundelen om zo een goede vastgoedreglementering af te dwingen. Voor CEPI ligt hier een belangrijke rol te wachten”. Een gesprek met Mark Van de Woestijne, vertegenwoordiger voor België binnen CEPI.

CIB en FNAIM (Féderation Nationale de l’Immobilier, Frankrijk) lagen in 1990 aan de basis van de oprichting van CEPI, wat staat voor Conseil Européen des Professions Immobilières, de Europese belangenorganisatie voor vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders. Binnen CEPI waren vroeger twee aparte organisaties actief: EPAG (voor de makelaars) en CEAB (voor de beheerders). Dit voorjaar werd beslist om deze twee organisaties op te heffen en te laten opgaan in CEPI. Intussen telt CEPI 42 ledenorganisaties uit 25 Europese landen en overkoepelt deze organisatie in totaal zo’n 220.000 vastgoedprofessionelen (enkel vastgoedmakelaars en –beheerders). België vertegenwoordigt 4,5% van alle deelnemende CEPI-landen. Marc Van De Woestijne is al sinds 2005 de vertegenwoordiger voor België in CEPI. Sinds de uitbouw van de nieuwe CEPI-structuur dit voorjaar maakt hij als penningmeester deel uit van het Directiecomité van CEPI, waar hij tevens voorzitter is van de Technische Commissie Opleiding. CEPI houdt kantoor in het hart van Europa, in ons eigenste Brussel.

De europese harmonisatie “De impact van Europa op onze federale en gewes-

telijke regelgeving is bijzonder groot. Daar is uiteraard veel regelgeving bij die direct, of indirect, de vastgoedsector aanbelangt. De hele anti-witwaswetgeving is Europees en vooral op het gebied van energie en energie-efficiëntie is Europa bijzonder actief. Zo is de hele Vlaamse EPC-reglementering in hoofdzaak een Europees verhaal. Het is ook Europa dat in 2009 heeft opgelegd dat alle nieuwe gebouwen CO2-neutraal moeten zijn vanaf 1 januari 2021 … Onze eigen Vlaamse wetgeving werd intussen al afgestemd op deze verplichting.” Door die voortschrijdende impact van Europa neemt ook de behoefte aan Europese coördinatie in de vastgoedsector toe. “CEPI is op dit front bijzonder actief. Via een technische werkgroep wordt het energiedossier op de voet gevolgd. We nemen ook deel aan de besprekingen over het Europese Energie Efficiëntie Actieplan en de herziening van de beroepskwalificatie. Belangrijk in dit verband is te onderlijnen dat CEPI een erkend lobby-orgaan is bij de Europese instellingen. Dat betekent dat wij onze vastgoedstem kunnen laten horen, en de vastgoeddossiers kunnen toelichten, bij Europese parlementsleden, bij de Europese Commissie en bij de Europese Raad.”

HET EUROPESE LAPPENDEKEN Het “verenigd” Europa biedt vele voordelen. Maar het wordt ook steeds stringenter geharmoniseerd en dat ondervindt ook de vastgoedsector dagelijks aan den lijve.

CIB info 51

5


CIB portret

“Essentieel aan Europa is het vrije verkeer, zowel van goederen, werknemers, kapitaal en diensten. Soms wordt Europa wat afgeremd door eigen nationale belangen, en dat leidt dan steeds weer tot nieuwe Europese initiatieven en ronkende verklaringen. De Europese grondwet van 2007 was zo’n nieuwe mijlpaal. Hierin is de passus “The right to work and pursue an occupation in another Member state is a fundamental right” cruciaal. Die Europese grondwet werd begin 2011 nog aangescherpt door de goedkeuring van de Single Market Act. Dit charter plant op korte termijn nieuwe initiatieven tot herziening van de Richtlijn Beroepskwalificatie (vanuit welke opleiding mag het beroep van vastgoedmakelaar worden uitgeoefend?) en de eventuele introductie van een Beroepskaart (waarmee men in alle Europese landen het beroep kan uitoefenen)”.

grensoverschrijdend werken “Europa wil dat iedere Europeaan zijn diensten kan aanbieden in om het even welk Europees land. Theoretisch is dat wel mooi, maar in de praktijk stelt dat in elk land toch wel problemen voor de sector en voor de consument. Bij de voorbereiding van de Europese Richtlijn Beroepskwalificaties (2005) werd nagegaan welke kwalificaties iemand moet hebben om een beroep te mogen uitoefenen, en wat er gebeurt met de vele onderlinge verschillen die er tussen de landen zijn. In de praktijk bleek deze richtlijn niet toepasbaar te zijn voor het beroep van vastgoedmakelaar. Deze richtlijn is dit najaar aan herziening toe en momenteel onderzoekt een stuurgroep de diverse opties van bijsturing. In het kader van de Belgische wetgeving heeft het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) ervaring met buitenlanders die in hun land aan vastgoedbemiddeling doen en ook in België actief willen zijn. In veel gevallen is dat echter niet mogelijk, temeer omdat in bepaalde landen iedereen, zelfs zonder voorwaarden of opleiding, het beroep van vastgoedmakelaar mag uitoefenen. Het toelaten van iedereen tot een gereglementeerde markt zoals die van ons is niet mogelijk, en daarenboven ook niet wenselijk. Precies omwille van die eigen ervaring is het BIV direct vertegenwoordigd in de stuurgroep die de toekomstige ontwikkelingen moet uittekenen.”

Tervurenlaan 36 bus 2 1040 Brussel T: 02 735 49 90 cepi@cepi.eu www.cepi.eu

6

CIB info 51

de beroepskaart voor de vastgoedmakelaar “De Europese Beroepskaart voor vastgoedmakelaars moet het mogelijk maken om in alle landen het

beroep van vastgoedmakelaar te kunnen uitoefenen. Die beroepskaart kan er pas komen wanneer er zowel een gemeenschappelijke en uniforme opleiding als een dito beroepsreglementering zijn. Het gaat hier over aspecten van zowel de basisopleiding (kwalificaties, competenties, vaardigheden,…) als de deontologie (de verplichting tot stage, permanente vorming, beroepsverzekering,…). Dergelijk uniform systeem bestaat nu niet. Het enige wat er nu is, is een door Europa aanvaard opleidingssysteem dat door CEPI werd gelanceerd: Eureduc. Eureduc is een onderwijsprogramma voor vastgoedopleiding op bachelor- (hogeschool) en masterniveau (universiteit). Dit opleidingssysteem bestaat intussen 10 jaar en loopt, al dan niet aangepast, in 54 instituten in de meeste Europese landen. Er is nog geen oplossing voor de beroepsopleidingen die in bepaalde landen toegang verlenen tot het beroep, zoals - in België - de Syntraopleidingen.”

(te) grote sprong voorwaarts? Mark Van de Woestijne: “De beroepskaart komt er echter wel aan. Eurocommissaris Bannier stelt 2013 als startmoment in het vooruitzicht. De kaart zou een waslijst aan gegevens bevatten: identificatiegegevens van de persoon, details over de eigen activiteiten, de opleiding en competentie, het vervolmakingsniveau, het aantal jaren ervaring, een bewijs van beroepsverzekering en –waarborg, en een erkenning door een “competente autoriteit” in het land van oorsprong. Voor België is dat het BIV; voor landen zonder reglementering zou dat een beroepsorganisatie, een Kamer van Koophandel of dergelijke kunnen zijn… Deze gegevens zouden tevens raadpleegbaar moeten zijn via een centrale databank. De geldigheid van de beroepskaart zou beperkt worden tot enkele jaren”. Het debat is zeker nog niet afgerond. Veel is nog in bespreking en in evolutie…. Europa wil de grenzen slopen en de grensoverschrijdende dienstverlening vergemakkelijken. De vastgoedsector echter wil haar professionaliteit en het consumentenvertrouwen behouden en verhogen. Een beroepsorganisatie zoals CEPI speelt hier een belangrijke rol. Het is zaak om de wensen en snelheid van Europa te herleiden tot werkbare oplossingen ten bate van de kwaliteit van de sector en de tevredenheid van de dienstverlening vanwege de consument. Een schema waar CIB Vlaanderen haar ervaring ten volle kan uitspelen, dit keer op het Europese niveau. Met CEPI als partner en bondgenoot.


CIB nieuws Gebouwen in België

4.772.881

Het totaal aantal gebouwen dat België op zijn gehele grondgebied telt op 1 januari 2010 bedraagt 4.772.881. Het Vlaams gewest telt 2.577.733 gebouwen (58,94%), het Waalse Gewest telt er 1.601.070 (36,61%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 194.078 (4,45%). Meer specifiek voor Vlaanderen kan men nog volgende opdeling maken. Van de 2.577.733 gebouwen zijn er 642.765 huizen in gesloten bebouwing (24,9%), 548.449 huizen in halfopen bebouwing (21,3%), 865.705 huizen in open bebouwing (33,6%), 99.879 buildings en flatgebouwen met appartementen (3,9%), 90.423 handelshuizen (3,5%) en tot slot alle andere gebouwen die niet behoren tot bovenstaande categorie: 330.512 (12,8%) Telt men, naast de gebouwen, ook nog de wegen en de terreinen voor telecommunicatie bij, dan komt men tot het totaal bebouwd gebied. De cijfers: 20% voor België, 26,4% voor het Vlaams Gewest, 14,2% voor het Waals Gewest en 78,5% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

KADASTRALE INLICHTINGEN

Mondelinge opvraging onder voorwaarden In een circulaire van eind 2010 werd door de FOD Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) de reglementering in herinnering gebracht betreffende de aflevering van mondelinge kadastrale inlichtingen. De reglementering stelt dat geen mondelinge inlichtingen afgeleverd worden indien de gegevens risico inhouden voor aantasting van de privacy van de burgers. Het kadaster vraagt daarom dat de vastgoedmakelaar, bij elke opvraging, een geschreven verklaring meestuurt dat hij de informatie niet zal aanwenden voor commercieel marktonderzoek. Op korte termijn zal het voor de BIV-makelaar wellicht mogelijk zijn kadastrale gegevens op elektronische wijze te verkrijgen. Ook hier stelde de federale overheid in maart 2010 al de contouren vast: de vastgoedmakelaars zullen de kadastrale gegevens uitsluitend mogen gebruiken in het raam van een welbepaalde verkoop- of verhuuropdracht die hen werd opgedragen door hun cliënt, en nooit voor commercieel marktonderzoek of prospectie.

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Gerechtelijke stappen bij imagoschade Uit controles van de Economische Inspectie in het najaar 2010 bleek dat 30% van de vastgoedcontracten niet strikt in regel zijn met de wetgeving. Maar: uit onderzoek van de processen-verbaal bleek dat de makelaars onterecht zwaar op de vingers werden getikt. Er kon worden vastgesteld dat de “grove fouten" soms te wijten zijn aan een eigen interpretatie van de spelregels door de inspectie. Of zelfs misverstanden of fouten zijn die er ongewild zijn ingeslopen maar geen nadeel opleveren voor de consument. Midden april benadrukte BIV-voorzitter Luc Machon tijdens een persontmoeting dat het BIV er zal op blijven toezien dat alle vastgoedmakelaars de wet strikt naleven. De laatste 2 jaar investeerde het BIV veel middelen en tijd om de sector te saneren, en met resultaat. BIV-voorzitter Machon aanvaardt dan ook niet langer dat men blijft spreken van “grove fouten” of “wanpraktijken” wanneer er geen zware overtredingen worden vastgesteld. Het BIV stelt daarom ook juridische acties in het vooruitzicht wanneer de sector onterecht wordt aangevallen.

SF 323

Sectorakkoord vastgoed… Om de twee jaar steken de onderhandelaars van de federale werkgevers- en werknemersorganisaties de koppen bij elkaar om een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) uit te werken. Zij bepalen samen hoe de lonen en arbeidsvoorwaarden van de werknemers in België de komende twee jaar zullen evolueren. Omdat hun voorstel dit keer (eind 2010/voorjaar 2011) verworpen werd, heeft de regering een alternatief (compromis)voorstel uitgewerkt dat op 28 april als de IPA-wet in het Staatsblad verscheen. De vastgoedsector (PC 323) heeft ondertussen binnen het kader dat door die IPA-wet werd uitgezet een nieuw sectorakkoord uitgewerkt voor de periode 2011 – 2012. …en nieuw loonakkoord voor de vastgoedsector Samengevat luidt dit sectorakkoord als volgt: vanaf 1 januari 2012 wordt de forfaitaire bijdrage voor het aanvullend pensioen opgetrokken tot 2% van het loon, stijgen de laagste loonbarema’s (categorie 1) met 0,3% en wordt voor de arbeiders met 5 jaar anciënniteit de carensdag afgeschaft. De syndicale premie verhoogt vanaf 1 juli 2011 met 10 € per jaar. Al die akkoorden werden in CAO’s vastgelegd die op 23 juni ondertekend werden. De bestaande akkoorden rond brugpensioen, vorming, outplacement, loopbaanbegeleiding e.d. blijven behouden. Meer details over het sectoraal akkoord in het septembernummer van het magazine SF323. De CAO’s worden meteen na ondertekening gepubliceerd op www.sf323.be.

CIB info 51

7


Beter Zeker.

BTV is er voor: - Vastgoedmakelaars - Syndici - Verhuurkantoren - Vastgoedpromotoren BTV kan immers élke vastgoedprofessional bijstaan: of u nu vastgoedmakelaar, syndicus, promotor, vastgoedexpert bent of een (toeristisch) verhuurkantoor beheert, BTV kan u op meer vlakken bijstaan dan u beseft. Onze diensten omvatten o.a.: EPC, controle elektrische laagspannings- en industriële hoogspanningsinstallaties, EPB-verslaggeving, risico-analyse en controle liften, noodverlichting, branddetectie, pré-audit logiesdecreet kleinschalige verhuur, veiligheidscoördinatie nieuwbouw, luchtdichtheidstesten,... U wenst meer informatie of direct te bestellen? Contacteer één van onze 11 BTV-kantoren via www.btvcontrol.be

Beter Zeker. www.btvcontrol.be


CIB evenement

Real Estate Awards 2011 CIB Vlaanderen reikt vastgoed-oscars uit Op 20 mei rolde CIB Vlaanderen voor de vijfde keer op rij de rode loper uit voor de Real Estate Awards, de uitreiking van de Vlaamse vastgoed-oscars. Ook dit jaar maakten we er weer een feestelijke avond van, waar een aantal personen en projecten uit de vastgoedsector terecht in de bloemen werden gezet.

Als locatie werd opnieuw voor de prachtige Horta Art Nouveau Zaal in hartje Antwerpen gekozen. Hier mochten we ruim 250 feestvierders verwelkomen. Het weer zat mee en dus kon de receptie op het dakterras plaatsvinden. De verkeersdrukte zorgde voor ellenlange files, maar iedereen was op tijd voor het diner in de Horta Zaal. Iets na 20 uur schoven we aan tafel. Tussen de gangen door werden de prijzen uitgereikt. Mieke Dumont, journaliste en nieuwsanker bij de West-Vlaamse regionale televisiezender WTV-Focus, leidde het geheel in goede banen. De avond startte met de uitreiking van vier (van de zes) federatie-awards: die van de Federatie Vastgoedbeheerders, de Federatie Toeristisch Vastgoed, de Federatie Vastgoedexperten, en de Federatie Vastgoedmakelaars. Voorzitter van de Federatie Vastgoedmakelaars Alain Deketelaere had ook nog een primeur in petto: een CIB-campagne voor de consument met vastgoedplannen: REA is een initiatief van CIB Vlaanderen i.s.m.

Met de steun van:

www.vastgoedabc.be. Voor de formele lancering van de website is het nog even wachten tot het Vastgoedcongres op 25 november 2011 in Oostende, maar Alain Deketelaere lichtte al een tipje van de sluier. Verder in dit nummer leest u er meer over. Met deze primeur werd het eerste deel van de avond afgesloten. Na het voorgerecht was het tijd voor de laatste twee federatie-awards (Federatie Vastgoedpromotoren en Federatie Bedrijfsvastgoed) en de Erasmusprijs, de prijs voor de vastgoedstudent met het beste eindwerk. Maar het hoogtepunt van de avond volgde na het hoofdgerecht, met de uitreiking van de Georges De Wandeleerprijs en de Pieter Pourbusprijs. Luc Machon, winnaar van de Georges De Wandeleerprijs 2010, past-voorzitter van CIB Vlaanderen én huidig voorzitter van het BIV, mocht dit jaar de fakkel doorgeven aan Jacques Wollaert, voorzitter van de CIB Federatie Vastgoedbeheerders en oud-voorzitter van

CIB Oost-Vlaanderen (lees meer op pagina 12). De Pieter Pourbusprijs ging naar Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van ruimtelijke ordening in De Haan, Wilfried Vandaele (N-VA) (lees meer op pagina 11). Wilfried Vandaele en Jacques Wollaert kregen naast de grote erkenning door CIB Vlaanderen ook een beeld overhandigd van de Limburgse kunstenaar Boud Ceysens. In haar slottoespraak wees voorzitter Kristien Berkein er nogmaals op dat CIB Vlaanderen “trots mag en moet zijn op de inspanningen die haar leden leveren om de klant op een vlotte en correcte wijze te helpen”. Daarna was het de beurt aan Hebbes, medeorganisator van de avond, om de publieksprijs te verloten onder de aanwezigen. Luc Missotten (Immo Point, Schilde) mocht een powermat, in ontvangst nemen. Na de spannende momenten en het uitdelen van prijzen en lovende woorden, was het opnieuw tijd voor ontspanning en netwerking. Op de tonen van coverband Domino gingen de aanwezigen al feestend de nacht in… Een uitgebreid fotoverslag van de avond vindt u op www.cib.be/rea.

CIB info 51

9


CIB reportage REA 2011: winnaars federatie-awards

En de winnaars zijn… Voor de vijfde keer al kende CIB Vlaanderen de Real Estate Awards toe. Naast de Pieter Pourbusprijs, de Georges De Wandeleerprijs en de Erasmusprijs, reikten ook de zes CIB Federaties een eigen award uit aan een CIB-lid. Bij het toekennen van deze prijzen stonden consumentvriendelijkheid en kwaliteitszorg centraal. En de winnaars zijn…

1

2

3

4

5

6

1. Jacques Wollaert (voorzitter CIB Federatie Vastgoedbeheerders), Karen Van De Woestijne en Yves Lemense (BTV). | 2. Stefaan Leliaert (voorzitter CIB Kust), Mireille Rossel en Veerle Poppe (Kluwer). | 3. Elie Bex (ondervoorzitter CIB Federatie Vastgoedexperten), Rézy Delvaeye en Ann Dely (Concordia). | 4. Stijn Roels (Max-Immo), Philippe Gillis en Alain Deketelaere (voorzitter CIB Federatie Vastgoedmakelaars). | 5. Willy Haegens (voorzitter CIB Federatie Vastgoedpromotoren), Herman Uyttersprot en Roel Billen (Luminus). | 6. Luc Janssens (voorzitter CIB Federatie Bedrijfsvastgoed), Pascal De Boo en Dirk Van Roy (Artexis).

1 Award vastgoedbeheerders Deze award wordt uitgereikt aan de vastgoedbeheerder die op de meest consumentvriendelijke manier communiceert met de mede-eigenaars. Dit jaar stond de communicatie over de gewijzigde wet op de mede-eigendom centraal. Karen Van De Woestijne van Immo Van De Woestijne uit Eeklo mocht deze prijs in ontvangst nemen. De andere genomineerden waren Agence Dermul (Oostende) en Immo Eecke (Nieuwpoort).

2 Award toeristisch vastgoed Welk toeristisch verhuurkantoor bracht de beste vakantiebrochure uit en beschikt over de meest consumentvriendelijke website? Dit jaar was het opnieuw Agence Dermul uit Oostende die de award in de wacht sleepte. Ook op het extra criterium van dit jaar - de communicatie inzake het Toeristische Logiesdecreet – scoorde Agence Dermul volgens de jury het best. Zaakvoerder Filip Dermul kon niet aanwezig

10

CIB info 51

zijn. Medewerker Mireille Rossel nam de prijs in ontvangst. Werden ook genomineerd: Era Immo De Roeck (Wenduine – Blankenberge) en West Littoral (Oostduinkerke).

3 Award vastgoedexperten De Federatie Vastgoedexperten reikte een prijs uit aan de expert die het beste verslag van de huurschade bij het einde van de huurperiode opstelde. Rézy Delvaeye van het gelijknamige expertisekantoor uit Zwalm werd door de jury tot winnaar verkozen. Immo Van De Woestijne (Eeklo) en Century 21 Immo New Cnoc (Knokke-Heist) sleepten een nominatie in de wacht.

4 Award vastgoedmakelaars De vierde award van de avond ging naar de vastgoedmakelaar met de beste website, en met oog voor social media en nieuwe technologieën. Philippe Gillis van Vastgoed Gillis uit Berchem kwam als winnaar uit de bus.

Vielen net naast de prijzen: Agence Rosseel (Gent) en Homevast (Beveren).

5 Award vastgoedpromotoren De promotor met het meest consumentvriendelijke bouwproject mocht deze prijs in ontvangst. Dit jaar koos de jury Herman Uyttersprot van Evasion Property NV uit Erembodegem. Hij werd gelauwerd voor het project Residentie Vijversche in Roeselare.

6 Award bedrijfsvastgoed Dit jaar reikte de Federatie Bedrijfsvastgoed voor het eerst een award uit. De jury ging hiervoor op zoek naar een makelaar die creatief een nieuwe valorisatie gaf aan bedrijven en/of winkels. Marc Peeters van Salenko (Gent) kwam als winnaar uit de bus, met het project Bekaert Textiles in Oudenaarde. Medewerker Pascal De Boo nam de prijs in ontvangst.


REA 2011: winnaar Pieter Pourbusprijs Wilfried Vandaele: “Er komt een oplossing voor zonevreemde vakantiewoningen” gemeenten diverse zones aan waarbinnen een vergunde woning herbestemd kan worden naar vakantiewoning. Uiteraard mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Dat systeem geeft de mogelijkheid om maatwerk te bieden en is daarom beter dan het aanpassen van het besluit inzake zonevreemde functiewijziging. Omdat eind 2012 de overgangsbepaling in het Toeristisch Logiesdecreet afloopt, moet voor die tijd een oplossing uit de bus komen. De minister heeft in elk geval positief gereageerd op mijn voorstel. Ik reken er dus op dat het lukt.”

Kristien Berkein (voorzitter CIB Vlaanderen), Wilfried Vandaele (winnaar Pieter Pourbusprijs) en Paul Verwilt (directeur Business Development van Concentra)

De Pieter Pourbusprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een politicus of overheidsinstantie met een ‘hart voor de vastgoedsector’. Dit jaar gaat deze award naar Vlaams volksvertegenwoordiger en tevens schepen van ruimtelijke ordening in De Haan, Wilfried Vandaele (N-VA). In zijn dankwoord verraste hij de aanwezigen met een primeur: er komt een oplossing voor zonevreemde vakantiewoningen. Proficiat, meneer Vandaele. U ontving een beeld met als titel ‘In overleg’. In direct overleg met CIB Vlaanderen heeft u uw gewicht in de parlementaire schaal gelegd om bestaande regelgevingen ten bate van de consument en van de vastgoedsector te vereenvoudigen en te verduidelijken. Kan u hiervan een concreet voorbeeld geven? “In de gemeenten die beschikken over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, intussen zijn dit 167 van de 308 Vlaamse gemeenten, mocht de vastgoedmakelaar sinds het Decreet Ruimtelijke Ordening van 1999 slechts adverteren indien hij over alle stedenbouwkundige informatie

beschikte. En hierop kan soms lang worden gewacht. Op vraag van CIB Vlaanderen ben ik naar Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters gestapt. De vraag van CIB bleef zowat tien jaar onbeantwoord, maar het overleg dat ik op gang trok, leidde al snel tot een concreet resultaat. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd aangepast: publiciteit van een te koop gesteld pand kan nu gebeuren vanaf het ogenblik dat de stedenbouwkundige informatie is aangevraagd. Andere voorbeelden zijn de wijziging van het Grond- en Pandendecreet inzake de notie ‘wonen in eigen streek’ en de wijziging van het Toeristisch Logiesdecreet.” In uw dankwoord had u ook een primeur voor ons: er komt een oplossing voor een al jaren aanslepend probleem in de sector van de vakantiewoningen? “Ik heb aan minister Muyters een voorstel bezorgd dat een oplossing biedt voor zonevreemde, solitaire vakantiewoningen op het platteland. De oplossing is volgens mij dat de provincies ‘perimeter-RUP’s’ maken. Die RUP’s duiden in verschillende

In uw toespraak was u ook vernietigend voor het as-built-attest. Dit attest staat nochtans al lang op uitwerking te wachten. Binnen de Vlaamse regering moeten de komende weken belangrijke knopen worden doorgehakt. “U zal wellicht nog even geduld moeten oefenen, want hoe langer men erover nadenkt, hoe meer vragen er rijzen. De theorie is goed: marginale afwijkingen kunnen na het oprichten van een gebouw via een conformiteitsattest als het ware worden geregulariseerd. Als ze iets kopen, hebben de mensen de zekerheid dat alles stedenbouwkundig klopt. Maar hoe breng je dat in de praktijk? Wat zijn marginale afwijkingen, want het is niet de bedoeling van alles en nog wat zomaar te regulariseren via een as-built-attest. Geldt het attest enkel voor nieuwe gebouwen of ook voor oude? Is dat wel doenbaar? Een voorzichtige prognose zegt dat het om 35.000 tot 50.000 dossiers per jaar zou gaan. Die administratieve last zal ook voor een deel op de vastgoedsector, maar vooral op de gemeenten terechtkomen. Persoonlijk voorspel ik een administratieve chaos van jewelste. Het is dus zeer de vraag of wat vandaag in de Codex ingeschreven staat over het as-built-attest, uitvoerbaar is. Als u het mij vraagt: nee."

CIB info 51

11


CIB reportage

REA 2011: winnaar Erasmusprijs

De beste van de klas…

Luc Machon (voorzitter BIV), Jacques Wollaert (winnaar Georges De Wandeleerprijs) en Geert Deckers (Business Manager Classifieds van Hebbes.be)

REA 2011: winnaar Georges De Wandeleerprijs Jacques Wollaert: “We mogen de komende jaren nieuwe ontwikkelingen verwachten voor de vastgoedbeheerder” De Georges De Wandeleerprijs werd dit jaar toegekend aan Jacques Wollaert, voorzitter van de CIB Federatie Vastgoedbeheerders en oud-voorzitter van CIB Oost-Vlaanderen. De laatste vijf jaar was hij vooral betrokken bij de gewijzigde wet op de mede-eigendom. Meneer Wollaert, deze prijs wordt uitgereikt aan een lid van CIB Vlaanderen omwille van zijn of haar bijzondere inzet voor de vastgoedwereld en de beroepsvereniging. CIB Vlaanderen schenkt u de Georges De Wandeleerprijs voor uw inspanningen van de afgelopen jaren, en dan vooral op het vlak van de gewijzigde wet op de mede-eigendom. Wat mogen we ons daarbij voorstellen? “Ik heb de voorbereidende parlementaire werkzaamheden van nabij opgevolgd. Met de CIB Federatie Vastgoedbeheerders en de juridische dienst van CIB Vlaanderen zijn we erin geslaagd om een aantal belangrijke bijsturingen op de ontwerpteksten te realiseren. Mijn kennis over de gewijzigde wet op de mede-eigendom geef ik door via voordrachten en seminaries. Ik ben ook docent mede-eigendom aan de vastgoedopleidingen in Syntra Midden-Vlaanderen, Campus Gent en Campus Asse. Daarnaast hebben we met CIB Vlaanderen het initiatief genomen om de gewijzigde wetgeving in een handige pocket te bundelen. Meer dan 100.000

12

CIB info 51

pockets vonden al hun weg naar medeeigenaars. En recent liep nog een tweede druk van de persen.” In uw dankwoord sprak u ook over nieuwe ontwikkelingen in het beroep van vastgoedbeheerder. Wat verwacht u voor de komende jaren? “Ik denk hierbij concreet aan de Europese energieregeling in 2020, ook voor appartementsgebouwen, waarbij de syndicus een sturende rol zal moeten spelen. Schaalvergroting van kantoren dient zich aan om de investeringen in technologie, maar ook in vakkennis en dus mensen, aan te kunnen. Het hanteren van rendabele erelonen hoort daar vanzelfsprekend ook bij.” U had het ook over een persoonlijke verandering: binnenkort eindigt u uw loopbaan als zaakvoerder/syndicus in uw kantoor Vilicus Plus? “U zou het misschien niet aangeven, maar ik heb de normale pensioenleeftijd reeds overschreden (lacht). Ik ben echter nog niet toe aan een 'bezigheidstherapie', zoals het scharrelen in bloempotten, of, erger nog, postzegels verzamelen. Neen, ik blijf als extern consultant actief, specifiek voor de verdere vorming van de medewerkers op kantoor en als raadgever in juridische dossiers. Ik blijf dus nog wel een tijdje doorgaan.”

Een goede vastgoedprofessional word je niet zonder een degelijke opleiding. En een goede opleiding wordt afgerond met een sterk eindwerk. Dit is de filosofie die schuilgaat achter de Erasmusprijs, de prijs voor de vastgoedstudent met het beste eindwerk van het academiejaar 2009-2010. Dit jaar dienden in totaal twaalf onderwijsinstellingen – drie hogescholen en negen Syntra-centra – hun beste eindwerk 2009-2010 in. De jury was unaniem over de winnaar: Olivier De Corte, die vorig jaar afstudeerde aan Syntra Midden-Vlaanderen, Campus SintNiklaas. Zijn eindwerk handelt over de verkoop van kasteel De Naeyer, dat erkend werd als beschermd monument. “Deze studie getuigt niet enkel van kennis en een uitstekende opleiding, maar ook van passie voor vastgoed”, klonk het bij de jury. Olivier werkt al vijftien jaar als commercieel bediende in de vastgoedsector, maar besloot vier jaar geleden om de driejarige vastgoedopleiding bij Syntra te volgen om de BIV-erkenning te kunnen aanvragen. Hij mocht een cheque van 1.000 euro in ontvangst nemen. De twee andere genomineerden waren: Jonas Raman van de Hogeschool Gent (‘Onroerende leasing’) en Anne Vanden Broeck van Syntra Turnhout (‘De overdracht van ondererfpacht van een begijnhofwoning’).

Mark Van De Woestijne (juryvoorzitter), Anjes Daems (jurylid) en winnaar van de Erasmusprjis 2011 Olivier De Corte.


CIB dienstverlening

V&A MODELOVEREENKOMSTEN:

gebruik steeds de actuele versie!

De Inspectiediensten van de FOD Economie hebben het helaas al vaker moeten vaststellen: de door u gebruikte contracten waren correct … in 2009! De wetgeving wijzigt inderdaad steeds vaker waardoor de modeldocumenten die CIB Vlaanderen u ter beschikking stelt ook stelselmatig en automatisch worden geactualiseerd. U doet er dan ook goed aan om onze informatie over deze aanpassingen of revisies op de voet te volgen en steeds de meest recente versie te gebruiken bij de uitoefening van uw vastgoedactiviteiten. Dit voorjaar werden àlle modelovereenkomsten op het CIB Vastgoedloket nog eens extra gereviseerd. In elke typeovereenkomst vindt u de datum van wijziging vermeld en wordt ook goed aangeduid (in het geel) wat nieuw of wat gewijzigd is. Een beknopt overzicht van de meest in het oog springende aanpassingen van de laatste maanden. • N.a.v. de gewijzigde wet op de medeeigendom werd de Nederlandstalige en de Franstalige “Overeenkomst syndicus van een mede-eigendom” aan de nieuwe wetgeving aangepast. • De invoering van het EPC-document in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1 mei 2011) en Wallonië (1 juni 2011) was dan weer aanleiding voor de aanpassing van de Nederlandstalige en Franstalige onderhandse verkoopopdrachten en bemiddelingsopdrachten. Aangezien het EPCdocument in Wallonië ook verplicht is bij verhuur vanaf 1 juni, werd intussen ook de Waalse huurovereenkomst geactualiseerd. Alle actuele modelovereenkomsten (verkoop / verhuur / aankoop / syndicus - rentmeester / handelsfondsen / …) voor de 3 gewesten en in de 2 landstalen zijn uiteraard te vinden en te gebruiken via het CIB Vastgoedloket (www.vastgoedloket.be)

Vraag en antwoord

Wijzigingen aan Wonen Op 29 april keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat diverse decreten inzake wonen wijzigt, zo onder meer het heffingsdecreet (1995), het kamerdecreet (1997) en de Vlaamse Wooncode (1997). We gingen om uitleg langs bij Peggy Verzele, diensthoofd van de CIB-Studiedienst. Het te huur aanbieden van ongeschikte woningen en kamers wordt voortaan strafbaar gesteld… Dat is zo. Diegene die een ongeschikte woning verhuurt of ter beschikking stelt is nu al strafbaar, maar de wooninspecteur kan pas optreden indien de woning effectief verhuurd is of ter beschikking staat (en dus bewoond is) . De eigenaars die ongeschikte woningen te huur aanbieden zijn momenteel niet strafbaar, niettegenstaande een duidelijk misdadig opzet vaststaat. Daarom wordt de strafbaarstelling nu aangevuld met het ‘te huur stellen’ van een ongeschikte woning. Een zelfde regeling geldt voor (studenten)kamers. Ook het conformiteitsattest krijgt een uitgebreider toepassingsgebied. Thans is het enkel mogelijk om een conformiteitsattest aan te vragen voor woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd. Het conformiteitsattest wordt nu ook verplicht voor woningen die te huur of ter beschikking worden gesteld. De ingewikkelde faseringsregeling voor de aanvraag van conformiteitstattesten wordt overigens gelukkig afgeschaft. Er komen ook bijkomende verplichtingen bij woningen waarop een herstelplicht rust? Ja. De verkoper moet voortaan die herstelplicht niet alleen uitdrukkelijk melden aan de koper, dit moet ook specifiek vermeld worden in de koopovereenkomst. De kandidaatkoper kan, indien hij niet correct was ingelicht, de vernietiging van de overeenkomst en een schadevergoeding eisen. De koper is verplicht het opgelegde herstel uit te voeren. Hierdoor wordt het doel van de herstelvordering (het bevorderen van de verbetering van het woningpatrimonium) ook echt bereikt. Bij aankoop zal een afzonderlijke akte moeten opgesteld worden waarin de koper zich ertoe verbindt om de herstelmaatregel zelf uit te voeren. Deze bepaling is echter niet van toepassing indien de onderhandse overeenkomst dateert van vóór 14 mei 2011, datum van de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet. Er worden ook energetische eisen gesteld bij tehuurstelling? Op dit ogenblik bepaalt de Wooncode de elementaire eisen (veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit) waaraan een woning moet voldoen om op de huurmarkt te worden aangeboden. Het nieuwe decreet voegt hier nu “minimale energetische prestaties” aan toe: dit betekent het geheel van prestaties op vlak van thermische isolatie, binnenklimaat en ventilatie waaraan een woning moet voldoen. De invoering van energie-eisen zal geleidelijk gebeuren en begeleid worden met ondersteunende maatregelen. Het is niet de bedoeling dat het aantal huurwoningen daalt, maar wel dat de energieprestaties van huurwoningen verbetert. Maar zover zijn we nog niet want dit vergt eerst nog een besluit van de Vlaamse Regering.

CIB info 51

13


Maak van een betrouwbare een vertrouwde partner CIB en Luminus hebben al enige tijd een succesvol partnership uitgebouwd. Wat houdt dat in? Dat elke CIB-makelaar, die met ons samenwerkt, Luminus voorstelt aan zijn klanten als zijn favoriete leverancier van gas en/of elektriciteit. Enkele duizenden CIB-klanten gingen al op dat voorstel in. Ze genieten nu van de betrouwbare service van Luminus, de tweede grootste energieleverancier in BelgiĂŤ. Wilt u ook uw servicepakket uitbreiden met Luminus? Bel meteen naar 078/150 210 en laat uw gegevens na. Luminus belt u zo snel mogelijk terug om u persoonlijk uit te leggen hoe u en uw klanten voordeel halen uit uw partnerschap met Luminus. Ofwel mailt u gewoon naar Immo&Bouw@Luminus.be.

Luminus is een merk van SPE.


CIB belangenbehartiging quote van HET kwartaal Er zijn bijna 6.000 vastgoedmakelaars in Vlaanderen. Vandaag wordt zowat 60% van de verkoopmarkt door bemiddeling van onze BIV-makelaars aangestuurd. Dat betekent dat er nog 40% overblijft waar we onze toegevoegde waarde nog kunnen bewijzen. Hier liggen de uitdagingen, maar het is niet evident. Je moet je plaats verdienen door een reputatie op te bouwen op basis van vertrouwen en dat vraagt tijd.

Luc Machon, voorzitter BIV (De Zondag, 5 juni 2011)

Commissie vastgoed unizo

interprofessioneel overleg over vastgoeddossiers In 2008 sloot CIB Vlaanderen een samenwerkingsakkoord met Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Via de samenwerking met deze interprofessionele werkgeversorganisatie kan onze sectorvereniging haar positie versterken in dossiers die, per definitie, bijna altijd sectoroverschrijdend en interprofessioneel zijn. Het samenwerkingsakkoord betekende meteen ook het startsein voor de oprichting van een “Commissie Vastgoed” in de schoot van Unizo. Deze commissie bespreekt in eerste instantie uiteraard de thema’s en aandachtspunten van de vastgoedsector. Verder komen tijdens deze bijeenkomsten ook de verhoudingen aan bod tussen de diverse beroepssectoren die actief zijn in het vastgoed. Gelet op de talrijke belangrijke materies die een wezenlijke impact hebben (en in de toekomst ook zullen hebben) op de vastgoedmarkt, wordt de UNIZO-Commissie, op uitdrukkelijk verzoek van CIB Vlaanderen, maar ook van NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, thans frequenter samen geroepen. Thema’s die op de agenda staan zijn, onder meer, het Grond- en Pandendecreet, de wijzigingen aan de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, het woonbeleidsplan van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche, het verstrengingspad op het vlak van de energieprestatie, het as-built-attest, ...

open kanalen met notariaat en architecten

CIB Vlaanderen kiest weg van gesprek en overleg CIB Vlaanderen bouwt op overleg. Al wordt, zeker wanneer de belangen tegengesteld zijn, ook het debat zeker niet geschuwd Tussen CIB Vlaanderen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) – Nederlandstalige Raad werd een informeel overlegplatform gecreëerd met vertegenwoordigers van alle provinciale afdelingen. De bedoeling is informatie uit te wisselen en overleg te plegen over dossiers, wetgevende initiatieven of knelpunten inzake wetgeving die de beide beroepsgroepen aanbelangen. CIB Vlaanderen overlegde recent met het notariaat onder meer over de gewijzigde wet op de mede-eigendom, de verdeling van de kosten tussen koper en verkoper, … Ook met NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, wordt intens contact onderhouden. NAV is de grootste beroepsfederatie van architecten in Vlaanderen met ruim 2.300 leden. NAV en CIB Vlaanderen zijn er beiden van overtuigd dat krachtenbundeling zowel inzake opleiding, uitwisseling van informatie tussen de studiediensten, als het gezamenlijk reageren op wetgevende en decretale initiatieven,… kan leiden tot meer toegevoegde waarde.

CIB info 51

15


Uw zoektocht naar een koper/verkoper begint bij HEBBES.be

IMMOMAGAZINE HEBBES.be

www.hebbes.be/immo

IMMOWEBSITE

DE KRANTENBIJLAGE

VIA JE SMARTPHONE

Gratis maandelijks verkrijgbaar (verdeellijst: zie HEBBES.be). Handig meeneem-formaat. Alle panden met foto en informatie. 5 edities: Kust, Oost- & WestVlaanderen, Antwerpen, Kempen/Vlaams-Brabant Oost en Limburg.

Uitgebreid aanbod van huizen, appartementen, gronden,... uit heel Vlaanderen.

Elke zaterdag zit de Hebbesbijlage bij Het Belang van Limburg of Gazet van Antwerpen.

Zoek en vind je droomhuis of droomappartement op jouw smartphone met de nieuwe gratis applicatie van HEBBES.be/immo. De apps zijn beschikbaar voor iPhone, Android, Ovi en Windows Phone

ormaat B 170 mm x H 118,5mm.

Uw sleutel Uw naar volledige naar en correcte en vastgoedinfo vastgoedinfo

15% 15%

korting kortingvoor voor

leden ledenCIB CIB

Blijf over dede vastgoedsector Blijfsteeds steedsperfect perfectgeïnformeerd geïnformeerd over vastgoedsector Als wilt u steeds opop dede hoogte blijven vanvan allealle nieuwigheden in in Alsalerte alertemakelaar makelaar wilt u steeds hoogte blijven nieuwigheden uw alsals u met een praktische vraag zit,zit, wiltwilt u snel hethet correcte ant-antuwvakgebied. vakgebied.EnEn u met een praktische vraag u snel correcte woord dat hethet u veel tijdtijd kost. Dan bieden deze 4 publicaties vanvan woordvinden, vinden,zonder zonder dat u veel kost. Dan bieden deze 4 publicaties Kluwer u nodig heeft. Kluwerprecies precieswat wat u nodig heeft.

Handleiding dede projectontwikkelaar Handleidingvoor voor projectontwikkelaar

Alles wijze waarop een ontwikkelingsproject wordt gestart, gefigefi nancierd en en Allesover overdede wijze waarop een ontwikkelingsproject wordt gestart, nancierd dedewijze samenwerking tussen bouwpartners en en overheid. wijzevan van samenwerking tussen bouwpartners overheid.

230 over dede verkoop vanvan eeneen verhuurd 230vragen vragenenenantwoorden antwoorden over verkoop verhuurd onroerend onroerendgoed goed

Welke beste stappen voor opzeggingen en en uitzettingen bij een verhuurd Welkezijn zijndede beste stappen voor opzeggingen uitzettingen bij een verhuurd onroerend (met stroomschema’s en en modellen). onroerendgoed goed (met stroomschema’s modellen).

Vastgoed voor het Vlaamse Gewest Vastgoedininpocket pocket voor het Vlaamse Gewest

Alles over de financiering en fiscale aspecten van vastgoedtransacties, milieuregleAlles over de financiering en fiscale aspecten van vastgoedtransacties, milieureglementering, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. mentering, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Vastgoedmodellen en contracten Vastgoedmodellen en contracten

Alle modellen en contracten voor onder meer huur en verhuur, Alle modellen en contracten voor onder meer huur en verhuur, koop en verkoop, plaatsbeschrijvingen, bouw en verbouwing, koop en verkoop, plaatsbeschrijvingen, bouw en verbouwing, btw, inkomstenbelasting en registratierechten. btw, inkomstenbelasting en registratierechten.

Online Online bestellen ? bestellen ? Vermeld zeker code: Vermeld zeker code:

10-3304-1 10-3304-1

Meer immopublicaties? Kijk op www.kluwer.be/immo Meer immopublicaties? Kijk op www.kluwer.be/immo

09w3601_Adv_HalfA4_Horiz.indd 1 09w3601_Adv_HalfA4_Horiz.indd 1

09w36-01_advImmo_170x118,5.indd 1

29/03/2010 15:39:34 29/03/2010 15:39:34

30-03-2010 14:17:54


CIB nieuws CIB Federatie Vastgoedmakelaars

Kom thuis op vastgoedabc.be U kon het in dit nummer (blz 9) al lezen: de CIB Federatie Vastgoedmakelaars heeft plannen! Op de Real Estate Awards 2011 kondigde voorzitter Alain Deketelaere de lancering aan van een nieuwe website voor de consument met vastgoedplannen: www.vastgoedabc.be. Wie vandaag wil kopen, verkopen, huren en verhuren moet met kennis van zaken kunnen handelen. En hierin schuilt de kracht van de vastgoedmakelaar: kopers, verkopers, huurders en verhuurders die de weg kwijt zijn bij hun vastgoedplannen komen – letterlijk en figuurlijk – thuis bij de vastgoedmakelaar. Want hij kent het abc van het vastgoed door en door. Hij kent het antwoord op de vele vragen. Om

deze dienstverlening nóg meer te versterken en de consument ook online op weg te helpen, pakken CIB Vlaanderen en de CIB Federatie Vastgoedmakelaars dit najaar uit met de website vastgoedabc.be. De website is te raadplegen vanaf 25 november 2011, de dag waarop ook het Vastgoedcongres in het Kursaal van Oostende plaatsvindt.

Vastgoedexperten niet welkom bij overheden

CIB Vlaanderen naar Grondwettelijk Hof Openbare besturen die onroerende goederen kopen of verkopen doen al jaren klassiek een beroep op het Comité van Aankoop of op de Ontvangers van Registratie om een schattingsverslag te krijgen. Het Vlaamse decreet van 10 december 2010 maakt het mogelijk dat provincies, gemeenten en OCMW’s voor deze schattingsverslagen voortaan ook een beroep kunnen doen op landmeters-experten. Dit zogenaamde decreet-Sauwens (genoemd naar de hoofdinitiatiefnemer) zette kwaad bloed bij zowel de vastgoedmakelaars-experten als bij de architecten omdat beide beroepsgroepen van deze uitbreiding van overheidsopdrachten naar de private sector uitgesloten worden. CIB Vlaanderen had daarom, samen met de Vlaamse Architectenorganisatie NAV, begin mei een gesprek met de hoofdindieners van het decreet. CIB Vlaanderen en NAV argumenteerden samen dat er geen enkele objectieve verantwoording is om vastgoedmakelaars en architecten buiten beschouwing te laten; beide beroepsgroepen beschikken immers over de nodige beroepskwalificaties om schattingen uit te voeren. Het gesprek leverde bitter weinig op. Daarom stapt CIB Vlaanderen nu naar het Grondwettelijk Hof met de vraag om het decreet te vernietigen. CIB Vlaanderen krijgt daarbij steun van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Orde van Architecten. CIB Vlaanderen heeft geen traditie van procederen en wil dit zo houden. Maar het decreetSauwens is zo discriminerend dat er geen keuze rest. Het was procederen of berusten. De Raad van Bestuur van CIB Vlaanderen koos voor procederen.

Vlaamse Woonraad

CIB Vlaanderen vertegenwoordigd in Vlaamse Woonraad De Vlaamse Overheid telt tal van belangrijke adviesorganen die de overheid bijstaan in het voeren van haar beleid. De belangrijkste adviesraad voor het beleidsdomein wonen is de Vlaamse Woonraad. De vertegenwoordigers in deze adviesraad, die adviezen en standpunten uitbrengt over het gevoerde en geplande woonbeleid, worden om de vier jaar aangeduid. Bij beslissing van de Vlaamse Regering op 17 juni j.l. werd voor de komende mandaatperiode Nico Moyaert, algemeen directeur CIB Vlaanderen, aangeduid als effectief lid, en Kristien Berkein, voorzitter CIB Vlaanderen, als plaatsvervangend lid van de Vlaamse Woonraad. CIB Vlaanderen is voor het eerst rechtstreeks vertegenwoordigd in de Vlaamse Woonraad. Een signaal dat ook de overheid de werking van onze beroepsvereniging naar waarde weet te schatten.

Mede-Eigendom: Termijnverlenging en dubbele boekhouding >20 kavels

CIB Vlaanderen haalt slag thuis

Begin juni werden in de Kamer twee wetsvoorstellen ingediend om de gewijzigde wet op de Mede-Eigendom van 2 juni 2010 een eerste keer aan te passen. De meeste bepalingen in de beide wetsvoorstellen droegen volop de goedkeuring weg van CIB Vlaanderen. CIB Vlaanderen was bijvoorbeeld al lang vragende partij om de termijn voor aanpassing van de statuten te verlengen. Tegelijk met het voorstel van aanpassing van de termijn voor coördinatie van de statuten, slopen ook minder positieve benaderingen binnen. CIB Vlaanderen reageerde daarom ook meteen en verwoordde het standpunt van de sector in twee nota’s die meteen aan de betrokken parlementsleden werden bezorgd. Midden juni haalde CIB Vlaanderen haar slag thuis. In de Kamercommissie Justitie werd de termijnaanpassing van de statuten met 2 jaar verlengd: de syndicus krijgt dus tijd tot 1 september 2013 om de basisakte, het reglement van Mede-Eigendom en het huishoudelijk reglement aan te passen. Bovendien kon verhinderd worden dat de “niet professionele syndicus”, ook in Verenigingen van Mede-Eigendaars (VME) met 20 kavels of meer, een vereenvoudigde boekhouding zou mogen voeren. Dit voorstel waartegen CIB Vlaanderen grote bezwaren had geuit, werd teruggetrokken. CIB Vlaanderen blijft de parlementaire initiatieven alert volgen. Zo uitte CIB Vlaanderen ook al haar kritiek op een voorstel van wijziging inzake het aanvaarden van volmachten in de algemene vergadering van de VME. Want: niet werkbaar.

CIB info 51

17


CIB partners

kEURING RIOLERING OP PRIVAAT TERREIN: VERPLICHT VANAF 1 JULI ! BTV, partner van CIB, houdt de vinger aan de pols over deze nieuwe verplichting.

meer info op www.btv control.be

Meer info en bestellen via www.btvcontrol.be of contacteer één van onze BTV-kantoren.

Hemelwater en afvalwater: strikt scheiden! Sinds 2004 is het in Vlaanderen, bij nieuwbouw, verplicht een gescheiden lozing te hebben van afvalwater en hemelwater. Sinds 2008 wordt door de Vlarem-wetgeving ook de afkoppelingsplicht doorgetrokken naar bestaande woningen, wanneer deze op een nieuw gescheiden rioleringsstelsel wordt aangesloten. De praktijk In de praktijk kwam het er op neer dat door de particulier vrij slordig en creatief met deze aansluitingen werd omgesprongen. Van een goede lozing in het rioleringsstelsel was er dikwijls geen sprake, met een beperkte waterzuivering tot gevolg. Daarom is het vanaf 1 juli 2011 verplicht om te beschikken over een conform keuringsverslag indien men een wateraansluiting wenst te verkrijgen bij (ver)nieuwbouw, of wanneer in uw straat de riolering ontdubbeld wordt.

BTV voert voor u de keuring van riolering uit. Wat houdt de keuring in? De onderzoeksmethodes zijn vrij en aanpasbaar aan de situatie: visueel, kleurstoffen of rooktesten behoren tot de mogelijkheden. Foto’s en facturen van de installatie kunnen dienen tot bijkomende ondersteuning van de keuring. Dit om na te gaan of het rioleringsstelsel conform de plannen is uitgevoerd. Belangrijk is dat de bouwheer over een correct buizenplan van de installatie beschikt en een inventarislijst kan voorleggen van alle onderdelen van het privé rioleringsstelsel. BTV, partner van CIB, biedt u deze controle aan. Om efficiëntie en prijs te garanderen, kan deze gecombineerd worden (indien mogelijk) met de controle van de elektrische- en gasinstallatie en drinkwater in uw vastgoedproject of (ver)nieuwbouw.

CIB-Polis BA verhuist naar KBC-verzekeringen. De waarborgen blijven onveranderd!

meer info op www.concordia .be

Voor meer info: contacteer koen@concordia.be of op 09/383 02 26

18

CIB info 51

Herstructurering verzekeringswereld De bankencrisis van 2 jaar geleden heeft geleid tot herstructurering bij de belangrijkste Belgische banken. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de verzekeringswereld. Zo werden de gekende CIB-polis “Beroepsaansprakelijkheid” en de CIBpolis “BA-Vereniging van Mede-eigenaars” overgedragen van Fidea naar KBC-verzekeringen. Elk CIB-lid die een of beide polis(sen) heeft onderschreven werd hiervan op 20 mei j.l. schriftelijk op de hoogte gebracht door verzekeringsmakelaar Concordia. Alle waarborgen blijven behouden Het belangrijkste aan deze overdracht is dat de waarborgen die in de oude polis zijn opgenomen, behouden blijven. De CIB-leden kunnen dus op beide oren blijven slapen! Wat wel verandert als gevolg van deze overdracht zijn

de polisnummers. De oude polisnummers kunnen dit jaar echter wel nog in gebruik blijven. De al geleverde verzekeringsattesten en eventuele kleefbriefjes betreffende de overlijdensdekking blijven ook dit jaar nog geldig. Verplichte vermelding Toch is het aangeraden om dit jaar al de nieuwe polisnummers te vermelden. Vanaf 2012 is het aangewezen om zeker over te schakelen naar de nieuwe polisnummers. Concreet betekent dit dus dat u de naam van het verzekeringsorganisme en het polisnummer moet aanpassen in al uw communicatie (bijvoorbeeld: website, briefpapier, mailverkeer, …). Door uw verzekeringsmakelaar Concordia werd ook het BIV ingelicht over deze overdracht. Voor alle vragen hierover of voor informatie over de BA-producten voor CIB-leden kan u steeds terecht bij Koen Malfait van Concordia.


CIB wat was en zal zijn

AGENDA Studiedagen VIVO op BIS-beurs Van zaterdag 8 oktober tot en met zondag 16 oktober kan u in Gent (Flanders Expo) terecht voor BIS, het Bouw- en Immosalon. Ook deze 23ste editie wordt opnieuw een topper voor iedereen die een bestaand onroerend goed wenst te kopen of te verkopen, of voor wie wil bouwen of verbouwen. VIVO organiseert enkele interessante studienamiddagen tijdens BIS. Een beperkte greep uit het aanbod: Tijdens BIS worden er interessante infosessies georganiseerd. Een zeer beperkte greep uit het aanbod: - op 11 oktober de sessies “Huurschade bij einde huur” en “De syndicus ... technische manager in mede-eigendom?” - op 14 oktober de sessie “ Modelcontracten voor de vastgoedpromotor” info en inschrijving: www.vivo.be 12de CIB Vastgoedcongres Op vrijdag 25 november wordt het 12de CIB Vastgoedcongres georganiseerd in Oostende (Kursaal). De succesformule van de vorige jaren blijft grotendeels behouden: in de voormiddag 12 interessante en actuele workshops en ‘s namiddags een geanimeerd debat met politici en academici over een actueel vastgoedthema. Thema dit jaar: “Vastgoedinformatie. Rechtenplichten-lusten-lasten. CIB Vlaanderen op Syntra-beurs voor afgestudeerden Op dinsdag 18 oktober organiseert Syntra Midden-Vlaanderen in Sint-Niklaas een ontmoetingsdag voor afgestudeerden in de opleiding vastgoed / -expert / -coach / -promotor. Ook CIB Vlaanderen is present op dit evenement. Info: www.syntra-mvl.be

CIB ANTWERPEN: minister muyters te gast Hoog bezoek op de Vastgoedlunch van CIB Antwerpen op 27 mei j.l. Minister Philippe Muyters, Vlaams Minister bevoegd voor o.m. Ruimtelijke Ordening, gaf er toelichting bij het beleid en de plannen van de Vlaamse Regering.

CIB FEDERATIE BEDRIJFSVASTGOED: op bezoek bij ovam Geboeide deelnemers op de eerste studienamiddag van de Federatie Bedrijfsvastgoed. Deze eerste activiteit handelde over bodemverontreiniging. De wetgeving en praktijkvoorbeelden werden uit de doeken gedaan door OVAM.

CIB VLAANDEREN: op realty 2011 Realty 2011 was een schot in de roos. Met een groei van 42% van het aantal deelnemers in vergelijking met 2010 bewees Realty haar bestaansrecht. CIB Vlaanderen was er ook aanwezig.

CIB info 51

19


certified PDF

certified PDF

certified PDF

RECHTEN - PLICHTEN - LUSTEN - LASTEN

VASTGOEDINFORMATIE

HPFE TUHPFE WBTUHPFE

HUF WB OC O N FEP HBS JB O HH UFO WB  COFEHBJ O BH U  WB O E B B H

DE 12 VASTGOEDCONGRES EF

TU E D H WB P PO F TU H E D H F PT O FE HPPTUFOEF D SP F- KURSAAL T O HPPTUFOEF SOOSTENDE FT VRIJDAG 25 S NOVEMBER 2011 BTJOPLVSTBBM BH CFS  OPWFNCFS  DBTJOPLVSTBBM PPTUFOEF   DBTJOPLVSTBBM

HBOJTBUJF NFEFXFSLJOH NFEFXFSLJOH NFUEFTUFVOWBO NFUEFTUFVOWBO EEN ORGANISATIE VAN MET DE STEUN VAN

211009 meer info groot.indd 1

7/17/09

9:33:01 AM

7/17/09

NFUEFTUFVOWBO

9:33:01 AM

20/10/2009 10:51:36 9:33:01 AM 7/17/09

CIB info 51  

CIB info 51

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you