__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

NYHEDER

PROBLEMER PÅ FORKERT GRUNDLAG Hos Landsforeningen af Menighedsråd er der stor tilfredshed med, at kirke- og kulturmedarbejdere ikke længere skal ækvivaleres.  ”Kravet om ækvivalering har givet store udfordringer for menighedsrådene, som blandt andet har skullet undvære medarbejdere i længere perioder på grund af lange efteruddannelsesforløb, vel at mærke for medarbejdere, man i en ansættelsesproces har vurderet, har haft de rette kompetencer, og som derfor er ansat på den baggrund,” forklares det i en artikel på menighedsraad.dk.  Det fremgår også af artiklen, at Landsforeningen gennem flere år har arbejdet på, at kravene til kirke- og kulturmedarbejderes obligatoriske uddannelsesniveau ikke skal være højere end kravene til eksempel kordegne og kirketjenere, når det gælder basisviden inden for kristendomskundskab og kirkefaglighed.  Formanden for det nedlagte ækvivaleringsudvalg hævder over for Kirke.dk, at menighedsrådenes udfordringer med den gamle ordning skyldes, at de har håndteret den forkert:  ”Menighedsrådene skulle sende ansøgerne til ækvivalering inden [ansættelse], for så kunne man vælge den bedst egnede til stillingen. Men i realiteten skete det først efter, og så opstod problemet,” siger Leise Christensen til Kirke.dk.

UDDANNELSEN FINDES IKKE

Ifølge det nye cirkulære skal en nyansat kirke- og kulturmedarbejder senest to år efter ansættelsen have gennemført kurser af i alt seks ugers varighed, med mindre vedkommende allerede er for eksempel teolog, diakon, 3K’er eller lærer med kristendomskundskab som linjefag. De seks uger består af en grunduddannelse i kirkefaglighed på to uger,

en grunduddannelse i kristendomsfaglighed på tre uger samt AMU-kurset ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik” på én uge, som også kordegne og kirketjenere skal tage.  De to førstnævnte kurser, som er specifikke for nye kirke- og kulturmedarbejdere, er p.t. under udvikling på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Kirkekulturformand Esther Jensen undrer sig i sit indlæg på Kirke.dk over, at cirkulæret er trådt i kraft, inden uddannelserne er klar. Fra FUV lyder meldingen efterfølgende, at de første kirke- og kulturmedarbejdere formodentlig kan begynde til februar. Desuden bebuder uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup i en nyhed på kobenhavnsstift.dk, at FUV ud over den obligatoriske uddannelse vil tilbyde en række uddannelsesmoduler som supplement til de fem ugers grunduddannelse.  ”Vi deler kirke- og kulturmedarbejderforeningens opfattelse af, at det er meget kort tid til at uddanne kirke- og kulturmedarbejderne. Og vi samarbejder derfor tæt med kirke- og kulturmedarbejderforeningen om at tilbyde supplerende uddannelse inden for de mange arbejdsopgaver, som ikke er dækket af de fem ugers kirke- og kristendomsundervisning. Fx inden for religionspædagogik, diakoni og kommunikation,” siger Ulla Morre Bidstrup i nyheden.  Synspunktet understøttes sådan set også af en bemærkning i selve cirkulæret:  ”Det er (…) vigtigt, at menighedsrådene er opmærksomme på, at en sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder, der f.eks. skal arbejde med undervisningsmæssige og forkyndelsesmæssige opgaver, ikke alene på baggrund af den obligatoriske uddannelse vil være klædt tilstrækkeligt på til at varetage sådanne opgaver,” hedder det i cirkulærebemærkningen – hvormed det altså overla-

Organist.org 1/2020 13

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Organist.org nr. 1, januar 2020  

Nye tillidsrepræsentanter; valg til bestyrelsen; nyt fra CO10; nyt cirkulære sætter barren lavt for kirke- og kulturmedarbejdere; portræt a...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded