Page 1

interview

Tennislegende Boris Becker REPORTAGE

Op pad met de MICHELIN-inspecteur

studie

‘Geld maakt wel gelukkig’ dossier

Financial planning stand van zaken

Aangifteplicht van levensverzekeringen

capital19

jaargang juli v 2012 juni 2013

Hoe ziet uw plan eruit?

optima magazine


“Een machine kan het werk doen van vijftig gewone mensen. Geen enkele machine kan het werk doen van één bijzonder mens.” - Elbert Hubbard

Optima doet werk dat geen enkele machine kan: het veiligstellen van de financiële toekomst van onze klanten. Ben jij een professional met prima financiële skills en veel gezonde ambitie ? Optima, de referentie op het vlak van financiële planning, onthaalt jou met open armen. Door de leuke werksfeer voel je je meteen thuis in onze jonge onderneming. Na een boeiende opleiding krijg je alle kansen om door te groeien. En daar staat uiteraard steeds een mooie verloning tegenover. Werk je liever deeltijds ? Ook dat kan. Optima zoekt ook gemotiveerde parttime contact center agents.

Ben jij die bijzondere persoon ? Stuur je kandidatuur naar recruitment@optima.be. Of verneem meer op www.optima.be/jobs.


woord voor af

capital19 pagne: 40 ervaren financiële professionals extra. Werk aan de winkel voor iedereen dus, en zo zien we het graag. Uw toekomst is immers van kapitaal belang.

Geld maakt wél gelukkig. Dat blijkt uit een studie die Vlerick Business School op onze vraag uitvoerde in het kader van de leerstoel ‘Financial Planning Practice’. Hoe hoger ons inkomen, hoe gelukkiger we zijn, zo kunnen we de resultaten samenvatten.

Want gelukkig blijft een goed financieel plan ook vandaag nog mogelijk. Verderop leest u een rist bruikbare tips en planningstechnieken van onze fiscalisten, die voor u continu de vinger aan de pols houden van de soms razendsnel wijzigende financiële en fiscale actualiteit. Bij Optima zien we het als onze taak om u daarover te informeren en te adviseren. Dat doen we niet alleen in Capital en via onze website Optima.be, maar dat deden we ook op onze klantenmeetings op diverse locaties in het land, waar u met vele honderden kwam luisteren naar professor Michel Maus en onze eigen specialisten.

Bij Optima zijn we de eersten om daar zelf een kanttekening bij te plaatsen. Uiteraard betekent echt geluk zoveel meer dan een som geld op de bank. Het geluk waarvan sprake verderop in dit magazine, is dan ook eerder een soort gemoedsrust: mensen voelen zich pas écht rijk/gelukkig als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun vermogen. Als ze weten dat alles goed geregeld is, bij voorkeur in een sluitend financieel plan op maat van hun eigen situatie en verwachtingen. Ook dat blijkt uit de Vlerickstudie. En precies dat zetten financial planners bij Optima al meer dan 20 jaar in de praktijk om. Hoe? Dat vertelt Koen Petit, manager van onze Competence-afdeling, u vanaf bladzijde 34. Laat één ding duidelijk zijn: die zo gezochte gemoedsrust is in dit politieke en financiële klimaat allerminst vanzelfsprekend. Dat blijkt alleen al uit de grote vraag van vermogende burgers naar een sluitend financieel toekomstplan. Die vraag deed ons als marktleider in financial planning besluiten tot een fikse aanwervingscam-

Tot slot hebben we zoals gewoonlijk in Capital oog voor inspiratie in de breedst mogelijke zin van het woord: design, culinaire toppers, reizen, enzovoort. En opnieuw – ook dat bent u van ons gewoon – is alleen het beste goed genoeg. Want wat is een vermogen “M ensen voel en z ic h waard als u er niet van kunt genieten, als pa s E c h t r i j k / g e l u k k i g het de kijk op de wereld niet verbreedt? a ls ze zich geen Of u dat voor uzelf catalogeert onder de zorgen m eer hoe v en noemer ‘rijkdom’, ‘gemoedsrust’ of ‘geluk’? t e m a k en ov er Dat laat ik geheel aan uw eigen keuze over. h u n v e r m o g e n .”

met achtingsvolle groet, Jeroen Piqueur Voorzitter van het Directiecomite Optima Group nv

de actualiteit in cijfers

96,28%

25%

40

van de Optima-medewerkers hebben een diploma hogeschool of universiteit. Daarmee staat Optima op de tweede plaats (na het onderzoekscentrum van ArcelorMittal) in de ranglijst van het zakenmagazine Trends, dat de Oost-Vlaamse bedrijven met de hoogst opgeleide medewerkers in kaart bracht. Of hoe we met de juiste kennis steeds een stap vooruit zijn in de zoektocht naar een oplossing voor onze klant!

Na de roerende voorheffing op intresten en dividenden begin dit jaar, is het nu de beurt aan de liquidatieboni gerealiseerd na de vereffening van de vennootschap. Het voordelige tarief van 10 procent stijgt vanaf 1 oktober 2014 tot 25 procent. Lees er alles over op p. 37-38.

Optima werft dit jaar 40 extra medewerkers aan en is in dat opzicht een uit­zondering in de financiële sector, waar de werkgelegenheid jaar na jaar daalt. Reden voor de rekruteringen is het sterk stijgende klantenbestand en de toe­nemende vraag naar financiële planning bij zelfstandige ondernemers. Vooral het toenemend aantal fiscale maatregelen van de overheid zet vele zelfstandigen er toe aan hun financiën beter te plannen.

[ CAPITAL 19 ]

1


cont ent

jaargang juli v 2012JUNI 2013

07

13

07.

13–19.

mijn plan

VAN KAPITAAL BELANG

Zwart op wit. Philippe Convents.

3 professionals over wat hen drijft. Pianobouwer Chris Maene, galeriehoudster Florence Rasson en verlichtingsspecialist Tom Claeys.

39

46

50

39–43.

46–49.

50–55.

reportage

BELGEN MET EEN PLAN

een klant vertelt

Werner Loens. Het opperhoofd van de MICHELIN gids in de Benelux.

Dirk Vermeersch. Autoracer, garagist, specialist in dieetvoeding én wijnbouwer.

Het West-Vlaamse ondernemerskoppel Alain Beheyt en Chris Roussel.

Deze publicatie werd samengesteld door Optima Bank NV, met maatschappelijke zetel te Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. Hoewel Optima Bank NV alle redelijke maatregelen genomen heeft om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie juist, duidelijk en niet misleidend is, aanvaardt noch Optima Bank NV, noch de aan haar verbonden vennootschappen, bestuurders of werknemers, enige aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die op enigerlei wijze zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of het zich beroepen op de in dit document vermelde informatie. Dit document bevat geen beleggingsadvies, noch een aanbod of een verzoek tot de aan- of verkoop van om het even welk financieel product, dienst of advies. Iedere mededeling betreffende de financieel-fiscale actualiteit in ruime zin, is tijdsgebonden en kan dus onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere notificatie. Gegevens over in het verleden behaalde rendementen, simulaties en prognoses vormen geenszins een garantie noch een indicator voor toekomstige resultaten.

[ CAPITAL 19 ]

2


cont ent

capital19 nog i n dit n u mm e r 

04–06. nice to know, nice to have Buitenstebinnen.

8

24

8–12.

24–30.

interview

spraakmaker

Marion Debruyne, Frank Goedertier en Jo Viaene over de financial happiness barometer.

20–23. STAND VAN ZAKEN

Aangifteplicht van buitenlandse levensverzekeringen.

Boris Becker, tennislegende en topper op de Optima Open.

31. networking

Infoavonden: “Wat met uw vermogen in 2020?” een doorslaand succes.

32. events

Het Forum Boekhouding en Financiële Beroepen. ’t Huis van Oordeghem en Optima over vastgoed.

colofon verantwoordelijke voor uitgave: Jeroen Piqueur, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent Hoofdredactie en COoRDINATIE: Lara Van Ginderdeuren, lara.van.ginderdeuren@optima.be, 09/225.25.71. EINDREDACTIE: Kiki Feremans. ontwerp en layout: Veerle Verbrugge, veerle@eastvillage.be. Redactie-adres: Capital p/a Optima Bank nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. Werkten verder mee aan dit nummer: Luk Coupé, Charlotte Debaets, Marion Debruyne, Frida Deceunynck, Iris De Feijter, Benny De Grove, Thijs Demeulemeester, Lies De Mol, David De Vleeschauwer, Eveline De Vriese, Ethel Desmasures, Valérie Du Pré, Frank Goedertier, Peter Goossens, Brigitte Hendrickx, Marc Holthof, Guy Kokken, Bart Lenaerts, Jeroen Lissens, Thierry Litannie, Debbie Pappyn, Koen Petit, Xavier Piqueur, Lieven Van Assche, Geert Vanden Wijngaert, Thomas Vanhaute, Julien Verset, Jo Viaene, Bert Voet. advertentieregie: Thierry Magerman en Custom Regie. Druk: Stevens Print NV. Dit magazine werd gedrukt op Arctic Paper met FSC-certificering.

33

44–45. ondernemen

De fiscus en uw firmawagen.

33–38. dossier

Financial Planning anno 2014. Koen Petit, Xavier Piqueur en Eveline De Vriese geven hun kijk op uw plan en managementvennootschap.

57–63. VRIJE TIJD

De betere dingen des levens.

64. Opinie

Thierry Litannie.

Copyrights: Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit magazine mag op welke wijze dan ook worden overgenomen, noch vermenigvuldigd, zonder uitdrukkelijke toestemming van hoofdredactie en uitgever. Si à l’avenir vous désirez recevoir l’édition francophone/néerlandophone, veuillez en faire la demande sur info@optima.be

[ CAPITAL 19 ]

3


li f e s t y l e

n i c e t o k n o w, n i c e t o h av e

buitenstebinnen De Belgische zomer is erop of eronder. Wij hopen samen met u op toptemperaturen, maar valt het toch tegen? Dan haalt u het buitenleven gewoon binnen. De geur van vers gemaaid gras, het stuur van uw fiets, de dakgoot: ook binnenskamers zijn het sfeerboosters. Gooi die frustraties buiten en laat de zomer binnen! tekst valerie du pre

Nestdrang Desk Egg www.fredandfriends.com

Zo ingenieus als merels zullen we wel nooit worden. Maar met een beetje hulp bouwen wij ook best een mooi nest. Het magnetische Desk Egg trekt paperclips aan en creĂŤert orde in de home office-chaos. Het ei valt in uw bus samen met 50 strogele paperclips, waarmee u een nestje kunt bouwen. Kwestie van de kleuren van de natuur zo getrouw mogelijk binnen te brengen.

[ CAPITAL 19 ]

4

1


li f e s t y l e

3

Inspired by nature

‘Small Things From Nature & The Nature Of Small Things’: de naam zegt het al. Voor haar nieuwste lente-zomercollectie liet Sofie Claes zich inspireren door ruwe mineralen, gesteenten en marmermotieven. Het prominente gebruik van natuurlijke structuren geeft de collectie een krachtige uitstraling. Minimalistisch en tijdloos.

3

WO L F. b y S o f i e C la e s www.wolfbysofieclaes.com

SurvivalPhone Ta s k O n e i P h o n e T o o l k it www.thetasklab.com

2

Als de nood het hoogst is, belt u een hulplijn of gaat u zelf aan de slag met uw smartphone. De iPhone Toolkit van The TaskLab is de perfecte partner om keukenkasten te repareren, brandhout te zagen en een steak te snijden. Voor avontuurlijke bellers en binnenblijvers met ambitie.

© Bram Van Stappen

Indoor zeepaardjes

4

P REY b y Va n w o l f f www.vanwolff.com

Geen snorkelweer? Ook in het binnenzwembad kunt u zeepaardjes, piranha’s en schelpen spotten. Fossiele exemplaren, geprint op gestroom­lijnde zwembroeken van Vanwollf. Limited edition, maar niet met uitsterven bedreigd.

[ CAPITAL 19 ]

5


li f e s t y l e

5

Homework

7

In de goot

www.tomaskral.ch

Electric by Mathieu Lehanneur www.mathieulehanneur.fr

Homework van Tomas Kral is een houten werktafel met een opvallende aluminium rand. Ideaal om documenten en objecten op te bergen en toch binnen handbereik te houden. Pen en papier, uw jas, een open boek: gooi ze in de goot en ze komen goed terecht.

© Felipe Ribon

7

6

Electric is een multifunctioneel en multimediaal penthouse van 1 000 m2. Tussen hemel en aarde creëerde designer Mathieu Lehanneur een magische wereld met monumentale elektrische constructies die als bomen uit de grond rijzen. Restaurant, club, lounge: Parijs heeft een nieuw cultureel zwaartepunt, met zicht op de Eiffeltoren.

Sc e n t s o f t h e Ea r t h www.uncommongoods.com

9

Buitenluchtjes

9 www.bicycletaxidermy.com

8 Stuur aan de muur

Staat uw stalen ros al veel te lang op stal? Maak er een pronkstuk van met Bicycle Taxidermy. Uw stuur komt netjes aan de muur, op een eiken houder met gegraveerd metalen plaatje voor de details. Een laatste eerbetoon, opdat u die lekke banden en pijnlijke kuiten nooit zou vergeten.

[ CAPITAL 19 ]

6

Doe-het-zelfstoel

Andreu Carulla Studio stelt voor: TheStooler, een slim ontwerp met vier houten poten en enkele spanriemen. In de vrije ruimte daartussen steekt u een strobaal, een hoop takken, een houten krat… Et voilà, een stoel als geen ander, voor binnen en buiten. Want wat u zelf doet, zit altijd beter.

Scents of the Earth zijn handgemaakte zeepjes, verkrijgbaar in drie subtiele geuren: vers gemaaid gras, het vuil der aarde en koffie. Zo ruikt u elke dag alsof u net een lange, landelijke wandeling met picknick achter de rug hebt. De geur van het goede leven!

Bic y cl e Ta x i d e r m y

Tussen hemel en a a rde

T h e St o o l e r www.andreucarulla.com


MIJN PL AN

Phil ippe Con v en ts

Zwart op wit

05.

Sinds vorige maand zijn Canon en Océ één bedrijf. De Belg Philippe Convents leidde de Japanse electrogigant en de Nederlandse print- en kopieerbons succesvol door deze integratie. ‘Papier zal nooit verdwijnen.’ tekst Iris De Feijter

01.

Wie Canon zegt, zegt fotocamera. “Klopt, maar we maken ook videocamera’s, printers, cartridges, kopieermachines en grootformaat plotters voor architecten. Kortom: Canon is meer dan fotografie alleen.”

02.

Hoe verliep de integratie? “Toen Canon Océ overnam in 2009 was er een meerderheidsaandeelhouder niet akkoord met de integratie. Daarom begon dat proces

weekend op en neer. Na 7 jaar en 750 vluchten verlangde ik ernaar dichter bij huis te werken.”

pas vorig jaar. Sinds 1 april zijn we officieel één juridische entiteit.”

03.

Hoe belandde u op deze post? “Exact 20 jaar geleden begon ik bij Océ. Eerst als ‘kleine jongen’. Later richtte ik de printafdeling op en werd ik CEO van Océ Zwitserland. Daar wist ik een verlieslatend bedrijf winstgevend te maken. Mijn gezin bleef in België en ik vloog elk

04.

Wordt papier overbodig? “Men spreekt al 15 jaar over een paperless office. Het papierverbruik daalt, maar heel traag: 1 of 2% per jaar. Toch zullen we over 10 jaar in een heel andere wereld leven. Maar papier zal nooit helemaal verdwijnen.”

[ CAPITAL 19 ]

7

Hoe anticipeert u op die toekomst? “We zijn bezig met nieuwe technieken zoals e-invoicing en we verschuiven onze focus van toestellen naar dienstverlening. Zo bieden we bedrijven aan hun volledige documentenbeheer over te nemen. Denk aan facturatie en postbedeling, maar ook content management. Wij verzekeren een bedrijf dat elk document op het juiste moment op de juiste plaats komt.”

06.

Zijn er nog andere grote uitdagingen voor u als managing director van Canon? “Qua fotografie verandert er heel veel. We hebben nu een camera met de kwaliteit van een spiegelreflex, maar zónder spiegel waardoor hij veel compacter is. Verder zijn steeds meer camera’s uitgerust met wifi. Zo zet je je foto’s direct op Facebook of Instagram. Dé ideale manier om jonge consumenten te bereiken.”


interview

V l e r i c k p e i lt n a a r f i n a n c i e e l g e l u k

“Geld maakt

wel

gelukkig!” Geld maakt niet gelukkig. Het is een huizenhoog cliché, maar het klopt niet. Uit een studie die Vlerick Business School uitvoerde in opdracht van Optima blijkt dat een hoger inkomen ons geluk wel degelijk doet toenemen. Capital bracht Marion Debruyne en Frank Goedertier, de professoren die het onderzoek leidden, samen aan tafel met Jo Viaene, bestuurder bij Optima Group, en vroeg hen om de belangrijkste conclusies van het onderzoek toe te lichten. tekst Frida Deceunynck | foto’s Benny De Grove

Hoe meer we verdienen, hoe gelukkiger we zijn op financieel vlak. Dat is een van de opvallendste conclusies van de ‘Financial Happiness Barometer’, een onderzoek rond geld en geluk dat Vlerick Business School in februari heeft uitgevoerd bij meer dan 1 000 Belgen. Maakt geld dan toch gelukkig? Marion Debruyne: “Uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat mensen met een hoger inkomen gelukkiger zijn dan mensen die weinig verdienen. Ons geluk stijgt echter niet lineair met ons inkomen. Naarmate we een hoger inkomen hebben, vlakt de toename van ons geluk af wanneer we meer gaan verdienen. Dat is ook logisch. Als iemand 1 000 euro per maand verdient, maakt 500 euro erbij een groot verschil. Voor iemand die 5 000 euro verdient, is de impact van 500 euro extra een stuk minder groot.”

Frank Goedertier: “Vanaf een besteedbaar inkomen van 4 000 euro per maand zien we dat het gelukseffect van een inkomensstijging sterk afneemt. Diezelfde conclusie wordt bevestigd door internationaal onderzoek: Daniel Gilbert, professor aan de Harvard Business School, kwam tot de conclusie dat het omslagpunt ergens ligt rond een jaarinkomen van 50 000 à 75 000 dollar (40 000 à 55 000 euro). Dat ligt in dezelfde grootorde als wat wij in onze studie hebben vastgesteld. Eenmaal boven die inkomensgrens wordt men finan­cieel niet meer substantieel gelukkiger van een inkomenstoename. Daarnaast hebben we in ons onderzoek ook een aantal sociale parameters afgetoetst. Daaruit blijkt dat wie getrouwd is, wie deel uitmaakt van een tweeverdienergezin en wie hogere studies heeft gedaan, het meeste kans heeft om financieel gelukkig te zijn.”

[ CAPITAL 19 ]

8

JO VIAENE: “Het is geen toeval dat die parameters sterk samenhangen met het inkomen. Opleiding en een goed diploma zijn het toegangsticket tot een goedbetaalde job. Velen beseffen niet hoe belangrijk het is om onze aangeboren competenties te ontwikkelen en te concretiseren in een diploma. En ook de gezinsvorm heeft een invloed op het financieel comfort van een gezin. Een groot aantal financiële systemen in ons land zijn nog altijd toegespitst op een klassiek gezin: inkomstenbelasting, successie,… Voor nieuwe samen­ levingsvormen zijn die regelingen finan­c ieel vaak een stuk minder voordelig.”

Een andere opmerkelijke conclusie: mensen die graag geld uitgeven, zijn financieel gelukkiger dan mensen die niets doen met hun geld. Hoe verklaart u dat? Frank Goedertier: “Inderdaad, ook dat


Jo Viaene: “ Generation Y blijkt risico-avers, en is daardoor doorgaans financieel ongelukkiger dan de oudere generatie.�

[ CAPITAL 19 ]

9


interview

hebben we vastgesteld. Dat effect speelt vooral boven de 4 000 euro. Als mensen voldoende geld hebben om hun lopende zaken te betalen, leidt een hoger inkomen enkel nog tot meer geluk als dat geld een doel heeft. Dat doel kan altruïsme zijn, een opstart voor de volgende generatie, een vastgoedinvestering, of wat dan ook. Als men er maar actief mee bezig is en het geld niet zomaar op een rekening laat staan.” JO VIAENE: “Geld moet rollen. Uit het

onderzoek blijkt duidelijk dat mensen die graag geld uitgeven, financieel gelukkiger zijn dan anderen. En financieel

gelukkige mensen durven ook meer risico te nemen met hun geld, bijvoorbeeld door het te investeren in een tweede verblijf, een opbrengsteigendom of een belegging met iets meer risico. Het is niet het bezit op zich dat tot financieel geluk leidt, maar wel wat men ermee doet. Geld moet een doel krijgen. Dat leidt tot financieel geluk en maakt mensen trots en zelfzeker. Dat creëert ook rust en zorgt voor minder stress waardoor het ook qua gezondheid tot meer geluk leidt.” Frank Goedertier: “De oudere gene-

ratie, de babyboomgeneratie zeg maar, is

[ CAPITAL 19 ]

10

daar beter in dan generation Y, zo blijkt uit ons onderzoek. Dertig procent van de jonge mensen geeft aan financieel onzeker te zijn en risico’s te vermijden. Zelfs de aankoop van een huis beschouwen ze al als relatief risicovol. Ze houden zich ook ver weg van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.” Marion Debruyne: “Dat is een vorm van struisvogelpolitiek. Onzekere mensen ste­ ken hun kop in het zand. Vermijdingsgedrag komt vaak voor bij mensen die onzeker zijn terwijl uit ons onderzoek blijkt dat net het omgekeerde tot financieel geluk leidt.”


interview

rustiger aan willen doen of dat ze hun kinderen op weg willen helpen bij de aankoop van hun eerste vastgoed. Bij Optima besteden we heel veel aandacht aan het in kaart brengen van de doelstellingen en wensen van onze cliënten. Als mensen beseffen waar ze op lange termijn naartoe willen, hebben ze het gevoel de richting en de weg te kennen. Dat geeft een gevoel van controle. Daarom nodigen we onze cliënten altijd uit om goed na te denken over wat ze willen bereiken in het leven. Want mensen met duidelijke doelstellingen en een strak financieel plan zijn een pak gelukkiger.”

Frank Goedertier: “Mensen die risico’s durven nemen, al is dat niet met heel hun kapitaal, zullen over het algemeen gelukkiger zijn.”

Frank Goedertier: “Inderdaad, dat

Hoe kunnen mensen die onzekerheid overwinnen? Jo Viaene: “Door controle te verwerven over hun financiën en over hetgeen ze willen bereiken. Daarom vinden we het bij Optima zo belangrijk om zeer grondig naar de financiële doelstellingen van onze cliënten te peilen. Vaak beseffen mensen niet eens zelf wat ze willen bereiken. Soms geven mensen bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsgesprek aan dat het hun ultieme droom is om een kasteel te kopen in het Zuiden van Frankrijk, maar blijkt na 1,5 uur dat hun eigenlijke doelstellingen veel dichter bij huis liggen. Dat ze het bijvoorbeeld vanaf hun 55ste wat

blijkt ook duidelijk uit ons onderzoek. Bijna een derde van de ondervraagden (32 %) voelt zich ongelukkig over zijn financiële situatie omdat ze het gevoel hebben geen controle te hebben over hun geldzaken. Mensen moeten weten waar ze naartoe willen. Anders lopen ze verloren en gaan ze verkeerde beslissingen nemen. Of ze doen helemaal niets.” Doelstellingen formuleren en risico’s durven nemen… Klinkt goed, maar hoe zet men dat om in de praktijk? Frank Goedertier: “Dat heeft veel met psychologie te maken. Vaak heeft men het in de psychologie over ‘small wins’, kleine doelstellingen die bereikbaar zijn. Als je voor jezelf, eventueel mits begeleiding, bepaalde realistische doelen kan vooropstellen en je kan die bereiken, dan geeft dat een goed gevoel. Mensen met die attitude, mensen die risico’s durven nemen,

[ CAPITAL 19 ]

11

al is dat niet met heel hun kapitaal, zullen over het algemeen gelukkiger zijn.” JO VIAENE: “Als het concreet over financiële planning gaat, merken wij dat financiële adviseurs en bankiers hun cliënten vaak vastpinnen op algemene doelstellingen, zoals ‘een goede oude dag’. Maar wat is een goede oude dag? Dat is toch voor iedereen anders. De bestaansreden van Optima is dat we de cliënt daarover zelf aan het woord laten. Alleen de cliënt weet waar hij naartoe wil. Dat is voor ons het uitgangspunt. Pas daarna begeleiden we hen bij de stappen die ze daarvoor moeten zetten.”

Optima heeft zich daarbij in het verleden altijd in de eerste plaats gericht naar vermogende particulieren. Hebben mensen met een iets lager inkomen ook begeleiding nodig? Jo Viaene: “Optima bestaat sinds 1991. Wij hebben ons in het verleden altijd gefocust op de beter verdienende klasse en de middelgrote vermogens. Maar we merken steeds duidelijker dat ook de cate­gorie die daar net onder zit behoefte heeft aan steun en begeleiding bij het uittekenen van een financieel plan. Dat spitst zich dan eerder toe op de jongere generatie, de zogeheten generation Y. Een belangrijke vaststelling uit de studie – ook wel een beetje beangstigend – is dat die generatie niet veel vertrouwen heeft in de kracht van financiële adviseurs. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor de sector. Jonge mensen vertrouwen voor advies eerder op familie en vrienden en op gespecialiseerde websites. En daaren­ boven zijn ze ook zeer risico-avers, zo blijkt uit de financiële geluksbarometer van Vlerick. Ze schuwen risico’s, en zijn daardoor doorgaans financieel ongelukkiger dan de oudere generatie.” Marion Debruyne: “Anderzijds zijn jongeren wel hoopvol naar de toekomst toe. Ze verwachten dat ze de komende jaren financieel gelukkiger zullen worden, in tegenstelling tot de oudere generatie. De babyboomers hebben goede economische


interview

periodes meegemaakt, staan er finan­c ieel vrij comfortabel voor en zijn vandaag financieel het gelukkigst. Maar naar de toekomst toe zijn ze het minst optimistisch. Ze verwachten dat hun financiële toestand enkel nog bergaf kan gaan. Ze vrezen voor hun pensioen en zijn bang dat ook hun vermogen aangetast zal worden.” Is het negativisme groter geworden door de financiële crisis? Jo Viaene: “Ja. En dat is ook niet verwonderlijk als we zien wat er de laatste jaren is gebeurd. We hebben Lehman Brothers gehad, omvallende banken, beurscrashes,… Jonge mensen hebben nooit iets anders gezien. Tel daarbij nog de onheilsberichten over de vergrijzing en onze pensioenen, en het is niet meer dan logisch dat mensen onzeker zijn geworden. Die onzekerheid leidt tot apathie. Mensen gedragen zich zoals konijnen die naar een lichtbak kijken. Ze zitten als versteend en doen niets meer.”

een­maal ze vermogen hebben opgebouwd, besteden ze daar nog nauwelijks tijd aan.” Kan dat er ook niet mee te maken hebben dat alles erg complex is geworden? Mensen weten gewoonweg niet wat hen te wachten staat en hoe ze daarop moeten anticiperen. Jo Viaene: “Dat is inderdaad een bijkomend probleem. Daarom organiseerden wij voordrachten naar ons cliënteel toe met als thema ‘Wat in 2020?’. Daarin halen we vijf dingen aan die we op ons af zien komen. Ten eerste moeten we beseffen dat we evolueren naar een volledig transparante wereld op financieel gebied. Niet alleen tegenover de fiscus en de overheid zal er volledige openheid zijn, maar ook tegenover elkaar. In de toekomst zullen we van elkaar weten hoeveel we verdienen en welk vermogen

schien niet voor zelfstandigen maar wel voor het gemiddelde pensioen in ons land, en zeker voor de allerhoogste pensioenen – lees: de ambtenaren. Ten vierde denk ik dat we geconfronteerd zullen worden met meer Europa. De internationale regelgeving waar ons land zich naar zal moeten schikken, zal sterk toenemen. Dat geldt voor de banksector, op politiek vlak, … En tot slot zien we de tendens dat de spelregels op fiscaal vlak strenger worden. Fiscale optimalisatie zal nog toegelaten zijn tot iemand van mening is dat het fraude is. Fraude zal de komende jaren zeer zwaar aangepakt worden. Dat alles heeft misschien niet zoveel met financieel geluk te maken, maar het toont wel aan dat gezinnen meer tijd en geld zullen moeten besteden aan het opbouwen van een eigen pensioenplan want de overheid zal straks niet meer bij machte zijn om ons allemaal te verzorgen.” Frank Goedertier: “Inderdaad, stil-

Frank Goedertier: “Dat staat hun

financieel geluk in de weg want door de druk van hun omgeving beseffen ze dat stilstaan gelijk is aan achteruit gaan. Ze weten dat het belangrijk is om actie te ondernemen maar durven niet en doen veel te weinig om hun zaken financieel op orde te krijgen.”

marion debruyne: “Vermijdingsgedrag komt vaak voor bij mensen die onzeker zijn terwijl uit ons onderzoek blijkt dat net het omgekeerde tot financieel geluk leidt.”

Marion Debruyne: “Die tegenstelling

bleek ook duidelijk toen we peilden naar de emoties die mensen associëren met geld. Vijfenveertig procent van de ondervraagden gaf aan dat ze alertheid de belangrijkste attitude vinden als het aankomt op hun geld. Op de tweede en de derde plaats komt interesse (32 %) en vastberadenheid (28 %). Desondanks neemt de gemiddelde Belg heel weinig tijd voor zijn geldzaken. Twee Belgen op de drie besteden er nauwelijks vier uur per maand aan en één op de vier zelfs minder dan één uur per maand.” Jo Viaene: “Dat merken wij ook. Mensen

steken gigantisch veel tijd en energie in het verwerven van een inkomen, maar

we bezitten. Een tweede realiteit waaraan niet te ontkomen valt, is dat we in de toekomst langer zullen moeten werken. Tegen 2060 zullen we bij ongewijzigd beleid 9 à 10 procent van het BBP extra moeten besteden om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Met dat perspectief voor ogen is een ongewijzigd beleid uitgesloten. Stilaan zullen we evolueren in de richting van landen zoals Italië, Frankrijk en Duitsland, waar de pensioenleeftijd al 67 jaar bedraagt. Ten derde zullen we het globaal beschouwd minder pensioen krijgen. Dat geldt mis-

[ CAPITAL 19 ]

12

staan is vandaag geen optie meer. We moeten actie ondernemen, de angst loslaten en via beredeneerde risico’s werken aan onze toekomst.” Jo Viaene: “Beleggen is vandaag overigens minder risicovol dan niet beleggen. Want wie niet durft beleggen, zal automatisch aan koopkracht verliezen door de inflatie. Ik ben ervan overtuigd dat het op dit moment verstandig is om belegd te zijn in een gezonde mix van obligaties, aandelen, de betere fondsstructuren, vastgoed en deposito’s.”

Ondanks de crisis? Jo Viaene: “Zeker. Wie in de periode 2008-2009, in volle crisis, niet durfde te investeren, heeft een groot stuk van de opwaartse rit gemist. Crisissen zijn net de momenten waarop men moet beleggen. Maar spijtig genoeg zijn nogal wat mensen erin gespecialiseerd om op verkeerde momenten in de markt te stappen. Om dat te vermijden, is investeren te allen tijde aangeraden. En zeker nu.”


va n k apitaal b e la n g

3 professiona l s ov er h u n dr i v e

van

kapitaal

belang Fl o r e n c e Ra s s o n

chris ma ene

T o m C la e y s

Pianobouwer Chris Maene, galeriehoudster Florence Rasson en verlichtingskunstenaar Tom Claeys over wat hen drijft. Wat voor hen van kapitaal belang is en waaraan ze hun succes toeschrijven. Tenslotte is geld niet alles. TEKST Iris De Feijter | foto’s guy kokken

[ CAPITAL 19 ]

13


va n k apitaal b e la n g

Pianobouwer

Chris Maene “Crisis of geen crisis: muziek is er altijd. Mijn ouders begonnen hun pianozaak in 1938, net voor de oorlog. Een absoluut crisismoment, maar toch kochten mensen piano’s als investering voor hun kinderen na de oorlog. Mijn vader was koster-organist. Een goede muzikant ook. Wij hadden thuis een piano waar leerlingen op kwamen oefenen. Stilaan rolde hij in de pianohandel. Van een collega leerde hij instrumenten restaureren. In de jaren zeventig liep de restauratie flink terug door de opkomst van de goedkopere Chinese piano’s. In die periode sloten veel pianozaken hun atelier. Mijn vader niet. Nog altijd is het atelier het kloppend hart van de zaak. Het is ook mijn favoriete plek. Vorig jaar benoemde ik iemand anders tot CEO. Daardoor kan ik meer tijd in het atelier doorbrengen.”

“ Sommigen verklaarden me gek. Ik zie dat helemaal anders.”

“Als kind speelde ik piano, maar liever zat ik te knutselen in mijn vaders atelier. Ik haalde goede punten, maar werkte liever met mijn handen. Op mijn 16de bouwde ik mijn eerste klavecimbel. Erg tegen de zin van mijn ouders. Ik ben de jongste van zes kinderen. De zaak overnemen, vonden ze iets voor mijn oudste broer. Ik moest tandarts worden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Uiteindelijk zagen mijn ouders dat ook wel in. Na mijn humaniora kwam ik in de zaak. Opleidingen waren er niet voor instrumentbouwers. Dus leerde ik het vak van mijn vader. Na een tijdje begon ik pianofortes te bouwen: de voorloper van de moderne piano. Intussen zijn we uitgegroeid tot een wereldspeler. We leveren letterlijk van Nieuw-Zeeland tot Canada.”

jongensdroom. “Enkele jaren geleden bouwde ik een nieuw hoofdkwartier in Ruiselede van 5 000m2. Sommigen verklaarden me gek. Dat ik daar als vijftiger nog aan begon. Ik zie dat helemaal anders. Ik heb nog nooit zoveel kansen gehad als nu. Dit jaar word ik 60. Maar de opvolging is verzekerd: mijn twee zonen zitten in het bedrijf. Voorlopig ben ik nog eigenaar, maar zij gaan het overnemen. Handwerk heeft ons altijd onderscheiden van andere pianobedrijven. Daar zullen klanten voor blijven komen. Om het atelier betaalbaar te houden, zetten we flink in op efficiëntie. Samen met de arbeiders zoeken we continu manieren om beter en sneller te werken. Bovendien verkopen we rechtstreeks aan de klant. Er is geen tussenhandel.” “Ik verzamel ook piano’s. Op mijn 13de kocht ik mijn eerste antieke exemplaar en zette het op mijn kamer. Nu heb ik er 170, waaronder heel zeldzame. Ze staan bij mij thuis in een museum. Thuis heb ik geen bijzondere muziekinstallatie. Ik hoor muziek liever live dan op cd. We hebben hier een concertzaal: een jongensdroom. Er zijn klassieke optredens, maar ook jazz en pop. Voor wel 200 man.”

[ CAPITAL 19 ]

15

Chris Maene heeft in België vier pianozaken. Hij verkoopt, verhuurt én bouwt piano’s, maar ook historische klavierinstrumenten zoals het klavecimbel en pianoforte.


va n k apitaal b e la n g

Galeriehoudster

Florence Rasson “Ik reisde de wereld rond op zoek naar artiesten die ik wilde vertegenwoordigen.”

“Als ik naar mijn ouders had geluisterd, was ik nu dokter, apotheker of kinesist. Zij zitten allebei in de medische wereld en zagen daar ook mijn toekomst. Dat ik kunstenaar wilde worden, vonden ze een slecht idee. Ik begon aan farmacie, maar stopte na een jaar. Daarna probeerde ik kinesitherapie. Maar na twee jaar schreef ik me in voor beeldende kunst en kunstgeschiedenis. Na mijn studies leefde ik van mijn sculpturen. Zo kwam ik op het idee galeriehoudster te worden. Die job past bij mij: veel reizen, mensen ontmoeten en commercieel denken. Ik deed geen stage bij een andere galerie. Ik begon gewoon. Ik was toen pas 27. Bijzonder jong voor een galeriehouder. Al mijn collega’s zijn minstens tien jaar ouder.”

passie. “Een galerie starten, is een zware investering. Dankzij de verkoop van mijn sculpturen had ik een mooie som gespaard. Maar dat was lang niet genoeg. Banken investeren niet graag in galeries. Te onzeker. Ik moest her en der kleinere bedragen lenen voordat ik eindelijk al mijn startkapitaal bij elkaar had. Om mijn zware maandlasten te verlichten, verhuur ik mijn galerie voor bedrijfsevenementen zoals vergaderingen of presentaties. Een win-winsituatie, want zo leren ook meer mensen mijn galerie kennen. Aan de opening van mijn galerie in oktober 2010 ging een zware renovatie vooraf. Ik tekende zelf het plan en coördineerde alle werken. Een jaar lang. Een heftige periode, want ik startte toen ook mijn business op. Ik reisde de wereld rond op zoek naar artiesten die ik wilde vertegenwoordigen. Daarvoor bezocht ik vooral kunstbeurzen. Mijn criteria: ik moet het werk zelf mooi vinden. De artiest moet exposeren op toonaangevende beurzen. En het werk moet goed verkopen. Zelf werk ik ook nog altijd als kunstenaar, maar mijn werk hou ik ver weg van mijn eigen galerie. Dat zou niet correct zijn tegenover mijn andere kunstenaars. Ik exposeer alleen in het buitenland.”

Florence Rasson opende 2,5 jaar geleden haar galerie in Doornik. Ze verkoopt er internationaal gerenommeerde hedendaagse artiesten.

“Doornik associeer je niet meteen met hedendaagse kunstgaleries. Maar in Brussel had ik me nooit een pand van 300m2 kunnen veroorloven. Nu de zaken goed lopen, begin ik te dromen van een tweede locatie. Liefst in Londen of Brussel. Ik heb Belgische klanten, maar ook verzamelaars uit Luxemburg en Londen. Vooral omdat ik veel internationale artiesten vertegenwoordig. Maar ook omdat ik samenwerk met enkele Luxemburgse privébanken waar ik mijn kunstenaars tentoonstel. Doordat mijn klanten ver weg wonen, komen ze niet altijd naar de vernissage. Daarom plan ik een reeks luxe-vipavonden: businessevenementen met een zorgvuldig uitgekozen publiek. De eerste editie was alvast een groot succes.”

[ CAPITAL 19 ]

16


va n k apitaal b e la n g

Verlichtingsspecialist

Tom Claeys “Voor mij is licht een obsessie. Al sinds mijn 12de weet ik: ik ga in de verlichtingsbranche. Mijn vader was dorpselektrieker. Van hem leerde ik de stiel. Toen ik jaren later de zaak overnam, sloeg ik een andere weg in. De elektrowinkel werd een verlichtingszaak. Een bittere pil voor mijn vader. Maar intussen is hij mijn grootste fan. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik ging inkopen. Ik was op de grootste verlichtingsbeurs ter wereld in Milaan, maar ik zag er niets dat me aanstond. Terug thuis ging ik op zoek naar kunstenaars die voor mij lampen wilden ontwerpen. Zij kwamen met heel verrassende ideeën in porselein, polyester of kristal. Intussen werk ik samen met zeven kunstenaars. Zelf kan ik niet ontwerpen, maar ik kan wel hun ontwerpen vertalen naar verlichting.”

“ Voor iedere klant maak ik een lichtplan op maat.”

“Twee jaar geleden maakte ik een diamanten luster. Prijskaartje: 2,2 miljoen euro. Mijn lampen hangen overal ter wereld. Van Moskou tot Hollywood en Qatar. Ik werkte voor topsporters en prinsessen. Voor mijn klanten speelt geld vaak geen rol. Alleen het resultaat telt. Zij willen iets origineels dat exclusief voor hen is. En dankzij de samenwerking met kunstenaars kan ik hen dat bieden. Voor iedere klant maak ik een lichtplan op maat. Dat is afhankelijk van hun huis, maar ook van hun smaak en hun gewoontes. Die persoonlijke service scoort bij onze welgestelde klanten.”

obsessie. “Ik ben een geboren commerçant. Letterlijk en figuurlijk. Ik groeide op in de winkel. Maar als 14-jarig ventje verkocht ik ook al rekenmachines op de schoolbus. Toen ik op mijn 18de begon te werkten, trok ik een lijn tot mijn 58ste. Om de tien jaar schreef ik een streefdoel. Ik ben nu eind 40 en heb al mijn streefdoelen tot nog toe gehaald. De laatste etappe? Claeys Verlichting internationaal op de kaart zetten. Veel omzet draaien, interesseert me niet. Ik streef naar winst. Mijn bedrijf hou ik bewust klein. Ik werk in een niche: exclusief maatwerk. Ooit had ik de kans om een winkel te openen op de Antwerpse Meir. Maar ik blijf liever in Avelgem. Hier komen alleen écht geïnteresseerde klanten, die ik bovendien in alle discretie kan ontvangen.” “Vorig jaar kocht ik de Kortrijkse luxebeurs ClassicA. Samen met anderen vernieuw ik de beurs. Het wordt kleiner, maar luxueuzer. Die nieuwe formule lijkt aan te slaan. Er zijn veel nieuwe standhouders, waaronder ook grote bedrijven. Ik zal er mijn ‘Huis van Vandaag’ tonen: een huis van 6 meter hoog volledig ingericht met de nieuwste technieken. Door het volledig te verduisteren toon ik het effect van verlichting. Iedereen zal versteld staan.”

[ CAPITAL 19 ]

19

Tom Claeys transformeerde zijn familiebedrijf – een elektronicawinkel in Avelgem – tot een wereldspeler in luxueuze verlichting. Sinds kort is hij ook eigenaar van de Kortrijkse beurs ClassicA.


s ta n d va n z a k e n

A a n g i f t e p l i c h t va n b u i t e n l a n d s e lev ensv erzek eringen

Terechte onrust of overbodige commotie? De laatste maanden verschenen regelmatig sensationele verhalen over buitenlandse levensverzekeringen. En dat verontrust heel wat Belgen die die zo’n polis hebben afgesloten. Terechte onrust of volkomen overbodig? Wat is er precies aan de hand? Capital zet alles op een rijtje. En vroeg enkele specialisten meer uitleg over de aangifteplicht. tekst jo viaene, bestuurder Optima Group

01.

Is het verboden om een buitenlandse levensverzekering af te sluiten? Uiteraard niet. Beleggers mogen waar ook ter wereld geld beleggen, met respect voor de fiscale regels van het land waar ze beleggen en het land waar ze wonen. Dat geldt ook voor verzekeringen. In de EU kennen we het vrij verkeer van diensten en kapitaal. En dus mogen buitenlandse verzekeraars sinds jaar en dag hun polissen aanbieden aan Belgische ingezetenen.

jo viaene

“Er bestaat geen enkel verschil tussen een levensverzekering naar Belgisch of een naar buitenlands recht. De fiscale behandeling is identiek.” Victor Dauginet (Dauginet Advocaten)

[ CAPITAL 19 ]

20

02.

Wat is de fiscale behandeling van een (buitenlandse) levensverzekering? Eigenlijk is dit heel eenvoudig. Belgische en buitenlandse levensverzekeringen volgen dezelfde fiscale regels. Bij de instap is er vandaag een verzekeringstaks van 2 procent op de ingebrachte premie (voor nieuwe polissen vanaf 01/01/2013 of bijstortingen op bestaande polissen vanaf 01/01/2013). Tijdens de looptijd is er geen roerende voorheffing van toepassing op een tak23, een levensverzekering ge-


s ta n d va n z a k e n

koppeld aan beleggingsfondsen. U moet ook geen beurstaks betalen. Voor een tak21, een levensverzekering met een gewaarborgd rendement, is er geen roerende voorheffing, als de polis minstens acht jaar loopt of een overlijdensdekking heeft van minstens 130 procent. Polishouders die op lange termijn hun vermogen structureren via een levensverzekering temperen de fiscale druk op hun vermogen.

03.

Waarom zou ik kiezen voor een buitenlandse levensverzekering? Er zijn geen fiscale redenen om een buitenlandse levensverzekering te kiezen. Maar in de praktijk blijkt dat buitenlandse maatschappijen zich vaak gespecialiseerd hebben in de estate planning die met dit soort concepten gepaard gaat. Het principe van open architectuur werd daar ook vroeger toegepast. In Luxemburg krijgen polishouders ook extra bescherming via de zogenoemde veiligheidsdriehoek. De laatste jaren zijn de Belgische verzekeraars gestart met een inhaalbeweging. De levensverzekering vindt ook hier meer en meer ingang als instrument voor vermogensopbouw en vermogensplanning.

04.

Moet ik halsoverkop mijn buitenlandse polis stopzetten en ‘terugkeren’? Speel geen paniekvoetbal. Afkopen betekent, zeker bij jonge polissen, afkoopkosten. Check bovendien of er fiscale nadelen zijn, bijvoorbeeld bij een tak21. En kijk hoe u uw successieplannen correct kunt naleven. Terugkeren impliceert ook dat u de zogenoemde ‘veiligheidsdriehoek’ opgeeft, die een extra bescherming biedt bij fraude of faillissement van de bank of verzekeraar. Ten slotte moet u ook in de andere structuur die u kiest (bijvoorbeeld een fonds of een andere levensverzekering) taksen of kosten betalen. De financiële instelling of verzekeraar waar u herinvesteert zal ook vragen stellen om te kijken of de afkoop niet gebeurt vanwege foute fiscale motieven,

bijvoorbeeld om de aangifteplicht alsnog (verkeerdelijk) te vermijden.

05.

Wat betekent de aangifteplicht? Sinds de programmawet van 27 december 2012 bent u verplicht om in de jaarlijkse belastingaangifte individueel gesloten levensverzekeringscontracten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming op te nemen. Bovendien moet u melden in welk land of welke landen deze contracten werden afgesloten. Deze verplichting geldt alleen voor natuurlijke personen. Op het aangifteformulier formuleert de fiscus de nieuwe meldingsplicht als volgt: “Heeft u, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner met wie u gezamenlijk deze aangifte indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen ooit één of meer (nog lopende) individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland?” De code is 1076-88. U moet alleen ja of nee aankruisen (met vermelding van naam en voornaam van de verzekeringnemer). Kruist u ‘ja’ aan? Dan moet u ook vermelden in welk land (of landen) de polis werd afgesloten. De aangifte slaat niet op de premie, de looptijd, de stand van de reserves of de begunstigden. De aangifteplicht gaat over personen­ verzekeringen van het type tak21, 22 en 23. Ook schuldsaldoverzekeringen moet u aangeven. Op een vraag van kamerlid Veerle Wouters lichtte Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Moder­ nisering van de Openbare Diensten, toe dat de aangifteplicht ook van toepassing is op contracten die de vestiging van een lijfrente bevatten. Tak26-contracten worden niet geviseerd, omdat het hier juridisch gezien niet gaat over een levensverzekering.

06.

Waarom veroorzaakt die aangifteplicht zoveel discussie? De maatregel is op zijn minst omstreden.

[ CAPITAL 19 ]

21

Professor Michel Maus (Everest Advocaten):

“Alleen buitenlandse levensverzekeringen worden geviseerd, en dat is zeer opmerkelijk. Het is wachten op actie vanuit Europa. Het lijkt niet te kunnen dat de belastingplichtige alleen buitenlandse verzekeringsovereenkomsten moet melden. Dat verstoort het level playing field tussen Belgische en buitenlandse verzekeraars. Het kan niet worden ontkend dat fraudebestrijding in Belgie gepaard gaat met een vorm van pervers protectionisme.”


s ta n d va n z a k e n

07.

Is niet aangeven dan een optie? De wetgeving is klaar en duidelijk. Er geldt een aangifteverplichting. Een belastingplichtige die ‘vergeet’ een buitenlandse levensverzekering aan te geven, dient een onvolledige of onjuiste aangifte in. En daarvoor gelden administratieve sancties. Een belastingverhoging ligt niet voor de hand, maar een verlenging van de aanslagtermijn en zelfs strafrechtelijke sancties zijn niet uit te sluiten. Bovendien versterkt u zo het gevoel dat u dingen te verbergen hebt of wilt verhullen op een ongeoorloofde manier. Uiteindelijk komt er een volledige informatie-uitwisseling in de EU, over alle mogelijke inkomsten, op basis van de richtlijn 2011/16/EU van 15 februari 2011. Die bevat de gefaseerde invoering van een automatische informatie-uitwisseling van onder andere roerende inkomsten en verzekeringsproducten.

08.

Vanaf welk moment heb ik een levensverzekering? Een levensverzekeringsovereenkomst ‘bestaat’ in principe vanaf het moment van uw eerste premiebetaling. Uiteraard is dit van belang om te beoordelen of er in 2012 een levensverzekeringsovereenkomst was. Bestond de levensverzekering op 1 januari 2012? Dan is dat voldoende om aangifteplichtig te zijn. Polissen nog gauw ontbinden voor u de aangifte invult, heeft dus totaal geen zin. Een contract afgekocht voor 1 januari 2012 moet u niet meer aangeven. Het klopt dus niet dat u alle contracten die ooit hebben bestaan bij een buitenlandse levensverzekeraar moet aangeven.

09.

Wie moet de aangifte doen? De aangifteverplichting geldt voor die belastingplichtige die optreedt als verzekeringnemer. Hij of zij is juridisch de eigenaar van de polis. Staat de polis op naam van uw kinderen, in het kader van uw successieplanning? Dan ligt de aangifteplicht bij de kinderen. Wanneer minderjarige kinderen als verzekeringnemer optreden, geldt de aangifteverplichting voor diegene die het gezag uitoefent.

10.

Betekent de aangifteplicht het einde van de discretie? Door de aangifte verklaart u dat u eigenaar bent van een buitenlandse levensverzekering. Niets meer en niets minder. We stellen vast dat zowel in België als in het buitenland het bankgeheim definitief afbrokkelt. Wie beweert dat polishouders het best afkopen om in België veilig en discreet te beleggen, verkoopt gewoon onzin. Sedert 2011 is er op geen enkele wijze nog sprake van een bankgeheim. De fiscus kan via een eenvoudige procedure het bankgeheim opheffen. Zo heeft de administratie zicht op uw volledig vermogen. In 2012 werd hier acht keer meer gebruik van gemaakt ten opzichte van 2010. Ten opzichte van 2011 is er een stijging van 67 procent. Uiteindelijk zal blijken dat de aangifteplicht een volgende stap is in het nastreven van volledige transparantie van private vermogens.

[ CAPITAL 19 ]

22

Stefan Sablon (Dumon, Sablon & Vanheeswijck):

“Bij nader toezien zal de nieuwe aangifteplicht voor buitenlandse beleggingsverzekeringen vaak een opportuniteit lijken. Ze zal aan velen de gelegenheid geven om het verkeerd beeld dat rond deze contracten is opgehangen achter zich te laten. En anderen worden aangespoord om orde op zaken te stellen.”


rn tazgaek e n s tarnedp o va

culinair

11.

12.

Wie moet zich zorgen maken? Wie mag op beide oren slapen? Voor Belgen met frauduleuze kapitalen of inkomsten is 2013 een scharnierjaar. Dat heeft niets te maken met buitenlandse levensverzekeringen, maar met de laatste kans om te regulariseren ongeacht waar deze kapitalen of inkomsten zijn ondergebracht. Zowel kapitalen uit zwarte beroepsinkomsten, niet-aangegeven kapitalen uit successie als ‘ernstige, georganiseerde fiscale fraude’ kunnen worden geregulariseerd, zowel fiscaal als strafrechtelijk. Het valt aan te bevelen om te gaan voor een totale regularisatie en niet alleen voor kapitalen die ergens in het buitenland geparkeerd staan. Ook frauduleuze Belgische tegoeden moeten worden meegenomen. Het is een illusie te denken dat frauduleuze kapitalen die zijn onder­ gebracht bij Belgische instellingen geen enkel fiscaal of strafrechtelijk risico lopen.

Vanwaar dan al de commotie? Fraudebestrijding is een hot topic geworden. De overheid zoekt middelen om haar begroting te doen kloppen. De media steunen deze strijd. Ze houden de perceptie in stand dat mensen met centen in het buitenland per definitie frauderen. Dit gebeurt zonder enige nuance en vaak met foute berichtgeving. Sommige bankiers en vermogensbeheerders, verwikkeld in een ‘survival of the fittest’, doen er alles aan om dit verhaal nog te versterken. Victor Dauginet (Dauginet Advocaten):

“Eigenlijk is de keuze vrij eenvoudig. Ofwel is de oorsprong van het vermogen oke, en dan is er uiteraard geen enkel probleem. Waar en hoe u dat vermogen investeerde maakt dan ook niet uit. Vermogens met foute oorsprong moet u regulariseren.”

Al de aandacht rond begrippen als fraude en regularisatie maakt veel mensen onterecht ongerust. Personen (ja, ook polishouders van een buitenlandse levensverzekering) die de oorsprong van de gelden perfect kunnen verklaren hoeven zich geen zorgen te maken. Voor hen verandert er niets. Zowel voor als tijdens de looptijd van de polis is alles 100 procent legaal. De aangifteplicht heeft voor hen geen onaangename fiscale gevolgen.

[ CAPITAL 19 ]

23

besluit De levensverzekering, zowel de Belgische als de buitenlandse, is een perfect legale structuur voor vermogensopbouw en vermogensplanning. Het is een structuur die alle financiële spelers aanbieden, zowel aan privatebankingklanten als aan retailklanten. Afhankelijk van wensen en noden kiest u vrij voor de buitenlandse dan wel de binnenlandse variant. Gezien de voordelige fiscale behandeling is het een instrument voor de lange termijn. De aangifteplicht verandert hier niets aan. De aangifteplicht heeft geen fiscale gevolgen, want polis noch inkomsten zijn belastbaar. Mensen met vermogens uit gewone of ernstige fiscale fraude krijgen in 2013 de kans om dit te regulariseren. Het maakt niet uit of deze middelen geïnvesteerd zijn in het binnen- of buitenland, in een spaarboekje, een effectenportefeuille, een trust, een stichting, een maatschap, een korf obligaties of een binnen- of buitenlandse levensverzekering. U vindt de meest recente versie van deze nota op www.optima.be

Volg de fiscaal-financiële actualiteit van dag tot op twitter via

@ViaeneJo


s p rraa u bkrm i eakk e r

Bor is Bec k er e x-t o p t e n n i s s e r

identikit Bijnaam: Boem, Boem, Becker Nationaliteit: Duitse Geboorteplaats: Leimen, Duitsland Woonplaats: Schwyz, Zwitserland Geboortedatum: 22 november 1967 Lengte: 1,90 m Gewicht: 85 kg Profdebuut: 1984 Met pensioen: 1999 Slaghand: rechts

“Emoties zijn belangrijk maar je mag ze niet tonen” Veertien jaar na het einde van zijn legendarische carrière is Boris Becker (45) een van de gasten op de Optima Open, de Belgische manche in de ATP Champions Tour waarin ex-toptennissers nog eens alles uit de kast halen. Tijd voor een gesprek over de handel en wandel van een cultfiguur. “Mag ik je eraan herinneren dat ik ook niet elke tennismatch gewonnen heb?” tekst Bert Voet

[ CAPITAL 19 ]

24


s p r aa k m a k e r

I

“Sport is het enige beroep waar je halverwege de dertig al oud bent – in andere jobs kom je dan pas op dreef en begin je geld te verdienen.”

n 1985 werd Boris Becker de jongste Wimbledonwinnaar tot dan toe, nog geen jaar na zijn debuut als professional, en terwijl hij niet eens als reekshoofd was gestart. Hij werd meteen Boem Boem Becker – hij sloeg namelijk hard, zéér hard en werd later de allereerste die een bal sneller dan 200 kilometer per uur joeg. Het jaar daarna won hij opnieuw. En in 1989 nóg eens, met een finale tegen de nummer één Ivan Lendl. In 1989 schreef hij ook de US Open op zijn naam. En nadat hij in 1991 de Australian Open had gewonnen, stond hij twaalf weken op nummer één. Datzelfde grandslamtoernooi won hij een tweede keer in 1996. Tussen 1985 en 1993 viel Becker nooit uit de top tien. Met zijn ongekend harde opslag, zijn acrobatische duikvolleys, zijn geweldige forehand en fabuleuze returns werd Becker een sportlegende. En een cultfiguur. Na haast zestien jaar, met 49 ATP-titels in het enkelspel, twee overwinningen in de Davis Cup (1988, 1989), een gouden olympische medaille voor het dubbelspel (1992, met Michael Stich) en meer dan 25 miljoen dollar aan prijzengeld eindigde hij in 1999 zijn carrière waar ze begon: op Centre Court in Wimbledon.

[ CAPITAL 19 ]

26


s p r aa k m a k e r

“Eigenlijk tennis ik niet zo vaak meer”, erkent hij. “En in het enkelspel al helemaal niet. In Knokke zal ik het dubbelspel spelen. Maar de uitnodiging geeft me wel de goesting om nog eens een racket in handen te nemen en te oefenen. En ik ben nog nooit in Knokke geweest. Ik hoor dat het daar mooi is. Het is nog eens een terugkeer naar mijn vroegere leven. Tennis blijft mijn eerste liefde. Ik ben ook nog altijd tv-commentator bij grandslamtoernooien.”

emoties Becker was geen McEnroe, die met de regelmaat van de klok in woede ontstak om zijn concentratie te behouden en naar mentaal overwicht te streven. “Wie te veel emotie toont, bevoordeelt zijn tegenstander’, meent hij. “Roger Federer was als jongeling ook zeer wild en sloeg om de haverklap zijn racket stuk. Tot hij begreep dat zijn spel er geen baat bij had. Ook hij moest gedisciplineerder te werk gaan. Je moet jezelf onder controle houden en focussen. Tennis is een uiterst emotioneel spel. Het is één tegen één, en emoties zijn cruciaal. Emoties hebben is belangrijk, maar je mag ze niet tonen. De speler met de meeste emoties en de meeste zelfcontrole wint doorgaans de wedstrijd.” Hoe kijkt hij naar het huidige tennis? “Ik ben een grote fan van Federer, Nadal, Djokovic en Murray. Het spelletje is wel wat veranderd. Door de technologie in de rackets gaat het wat sneller, en er is meer powertennis. Of dat beter is? Ieder heeft z’n mening, maar er zijn in elk geval minder serve-and-volleyspelers en minder slices. De meesten spelen vanaf de baseline en noemen zichzelf counterpuncher.” Dat het vroeger opwindender was, wil hij niet gezegd hebben. “Er was gewoon meer variatie in types van spelers. Het was diverser.”

Beroep En als het geen tennis was geworden? Welk pad had hij dan gekozen? “Wellicht was ik naar de unief gegaan en iets geworden in de wereld van architectuur of interieurdesign – daar heb ik altijd van gehouden, mijn vader was ook architect”, vertelt Becker. Hij groeide trouwens op in de buurt van Steffi Graf. “We leerden elkaar kennen toen zij zes was en ik acht en oefenden allebei jarenlang in de tennisclub van Leimen, het stadje in Baden-Württemberg waar ik woonde. Ook later hebben we altijd contact gehouden. Nu woont zij in Las Vegas en ik in Londen. Dat is niet om de hoek, maar eens per jaar zien we elkaar nog wel.” Daar in Leimen hadden ze ook een gemeenschappelijke coach: de Sloveen Boris Breskvar die eind vorig jaar overleed aan een reeks hersentumoren. Becker kende de man sinds hij vijf of zes was. “Hij is zeer belangrijk voor me geweest. Van hem leerde ik mijn service, wat mijn grootste wapen werd. En ook Steffi was zonder hem niet zo goed geworden. Hij deed ons hard trainen, en was zijn tijd ook vooruit. We gingen naar de gym en moesten aan ons hele lichaam werken. Nu is dat normaal, maar in de jaren 70 was het vooruitstrevend. We deden wat toen power stretching heette, nu is dat een vorm van yoga. We bouwden perfectionistisch aan ons lichaam en dat is wellicht een van de redenen waarom Steffi en ik nooit echt zware blessures hadden.”

Businessmodel “Neen, ik mis het niet”, zegt hij nu. “Ik had het geluk vele jaren bij de besten te zijn. Ik hield daarvan, maar het vergde ook veel offers. Het was mooi zolang het duurde.” Dat betekent nog niet dat het makkelijk was om zijn racket aan de haak te hangen. “Voor iedere atleet is dat een zware beslissing. Al was het maar omdat je niet weet wat je vervolgens gaat doen. Er loert een groot gat. Sport is het enige beroep waar je oud genoemd wordt als je halverwege de dertig bent – in andere jobs kom je dan pas op dreef en begin je geld te verdienen. Het was een pijnlijke beslissing, maar de juiste. En goed getimed. Ik was nog goed

[ CAPITAL 19 ]

27

“Als tennisser ben je al een ondernemer.”


s p r aa k m a k e r

“Door de technologie in de rackets gaat het wat sneller, en is er meer powertennis.”

genoeg om mee te kunnen met de anderen, maar niet meer om hen te verslaan. Mag ik je er trouwens aan herinneren dat ik ook niet elke tennismatch gewonnen heb?” Net als bij veel andere topsporters, was de stap van tennisprof naar zakenman snel gezet. “Ik denk dat je als tennisser al een ondernemer bent”, zegt hij. “Natuurlijk wil je titels winnen, maar je speelt ook voor het prijzen- en sponsorgeld. Roger Federer heeft een compleet team achter zich, dat het bedrijf Roger Federer Inc. vormt. Bij mij was dat niet anders. Al op zeer jonge leeftijd staan er tientallen mensen rond jou die werken opdat die business succesvol zou zijn.” “Mijn manager werkte voor mij en niet omgekeerd, ook al was hij veel ouder. Op elk contract kreeg hij een kleinere commissie dan ik. Ik was de CEO. Zo zit dat businessmodel ineen. Die mentaliteit verdwijnt niet nadat je gestopt bent. Je zoekt dus een nieuw zakelijk idee.” Ook vandaag participeert Becker nog in verschillende bedrijven en in 2009 lanceerde hij het onlinemediaplatform Boris Becker TV. Het merk Boris Becker blijft de spil, met talloze producten die zijn naam dragen, van tennisuitrusting over zonnebrillen tot parfum en auto’s. Hoe lang zoiets overeind kan blijven? “Hopelijk voor de rest van mijn leven”, zegt hij. En hij meent het. “Waarom niet? Het hangt alleen af van hoeveel ik wil werken en reizen. Met 45 jaar voel ik me daar nog jong genoeg voor. Het moment waarop ik thuis wil blijven, ligt nog veraf.”

Poker

Enkelspel

Winst-verlies-balans

713-214

Titels Hoogste positie Olympische Spelen

49 1 (28 januari 1991) e

3 e ronde (1992)

Grandslamresultaten

Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open

Winnaar (1991, 1996) Halve Finale (1987, 1989, 1991) Winnaar (1985, 1986, 1989)

En toch: ouder worden kan voor een sporticoon niet makkelijk zijn. “Hoewel leeftijd in de sport een andere betekenis heeft, zie ik mezelf niet als oud. Eerder als ervaren, dankzij een relatief lang professioneel leven. Natuurlijk voel ik aan mijn knieën en enkels dat ik minder fit ben dan op m’n vijfentwintigste. Maar ik heb er geen probleem mee. Ik ben zeer gelukkig.” Becker zou ook religieus zijn en zijn jongste zoon – uit het huwelijk met de Nederlandse Sharlely Kerssenberg – naar de vorige paus hebben genoemd: Amadeus Benedict Edley Luis heet het kereltje, dat intussen drie is. “Ik geloof in God en ben een christen, maar religie is wereldwijd een gevoelig onderwerp, en vooral: het is zeer persoonlijk”, zegt hij. Over die andere passie is hij een pak opener. “Ik ben verzot op poker en speel nu als semi-professional toernooien zoals de European Poker Tour. In zekere zin vervangt dat tennissen. Het spelletje is anders: je zit neer. Maar mentaal is het gelijkaardig. Het gaat om concentratie, uithouding, extreme focus gedurende de hele toernooiweek. En natuurlijk het poker-face: je mag je tegenstrever niets tonen van wat je achter de hand houdt.”

Winnaar (1989)

dubbelspel

Winst-verlies-balans Titels Hoogste positie Olympische Spelen

254-136 15 6e (22 september 1986) Goud (1992)

[ CAPITAL 19 ]

28


“Poker is als tennis. Het gaat om concentratie, uithouding en extreme focus gedurende de hele toernooiweek.�


s p r aa k m a k e r

“Het moment waarop ik thuis wil blijven, ligt nog veraf.”

Ontmoet Boris Becker in Knokke-Heist Boris Becker is een van onze eregasten op de vierde editie van de Optima Open, van 15 tot 18 augustus in Knokke-Heist. De Optima Open, een toernooi waarvan Optima eigenaar en hoofdsponsor is, is de Belgische manche van de ATP Champions Tour voor ‘living legends’ uit de tenniswereld. In de Royal Zoute Tennis Club, in hartje ’t Zoute, ziet u de sterren van vroeger van op de eerste rij spelen en entertainen. Een nostalgisch maar nog steeds competitief rendez-vous van vier dagen lang, elke dag voor 2 500 tennisliefhebbers. De voorbije jaren stonden toppers als Björn Borg, John McEnroe en Mats Wilander op het programma. Dit jaar komt de Optima Open met namen die op zijn minst even indrukwekkend zijn. Naast Boris Becker heeft niemand minder dan Yannick Noah zijn komst alvast bevestigd. Ook publiekslievelingen Mansour Bahrami en Henri Leconte tekenen dit jaar present. Voor het volledige deelnemersveld, het programma én uw tickets, surf naar www.optimaopen.be www.facebook.com/ OptimaOpenOfficial

[ CAPITAL 19 ]

30


net working

optim a

Wie wilde weten hoe financial planning er in de praktijk uitziet, was de voorbije weken te gast op een van de infosessies van Optima. Honderden Optima-klanten en hun relaties kwamen naar onze seminaries over de jongste belastingmaatregelen, en de gevolgen daarvan voor uw privévermogen. foto’s Lieven Van Assche

infoavonden

‘Wat met uw vermogen in 2020?’ een doorslaand succes

Glashelder schetsten fiscaal topadvocaat Michel Maus en Jo Viaene, vennoot bij Optima Group, het nieuwe fiscale klimaat. Naast een scherpe analyse kregen de aanwezigen ook een vooruitblik op de toekomst, en praktische tips om hun vermogen correct te beveiligen. Na afloop werd bij een hapje en een drankje nog stevig bijgepraat. Niet geheel onlogisch, gezien de stortvloed aan belastingmaatregelen die we de jongste jaren te verwerken kregen. Een greep uit

het aanbod: de roerende voorheffing werd met 60 procent verhoogd in één jaar tijd en allerlei taksen werden fors opgevoerd. Bij elke begrotingscontrole duikt het spook van de vermogens(winst) belasting op. De strijd tegen witwas wordt opgevoerd, cash geld is uit den boze en nieuwe misdrijven als ‘ernstige fiscale fraude’ zagen het licht. Jo Viaene: “De grote opkomst van onze klanten naar dit soort meetings is geen verrassing. Veelal zijn onze klanten

[ CAPITAL 19 ]

31

ondernemers, en zij nemen al risico’s in hun professionele loopbaan. Financiële risico’s op privévlak kunnen ze dan ook missen als kiespijn.” Nog volgens Jo Viaene is veiligheid meer dan ooit het thema geworden: “Mensen zien in dat hoge rendementen automatisch ook hoge risico’s met zich meebrengen. Ons advies is dan ook een gezonde vermogensspreiding, onder meer tussen verschillende instellingen en activaklassen.”


REePv OR e nTA t sGE

optim a

foto’s Julien Verset en Thomas Vanhaute

Onder professionals Eind februari vond in het Gentse Flanders Expo de zevende editie plaats van het Forum Boekhouding en Finan­ ciële Beroepen. Ook Optima was er aanwezig, met een infostand en een voordracht. Een honderdvijftigtal professio­ nals (boekhouders, accountants, finan­ ciële beroepen) namen deel aan dit ont-

moetingsplatform tussen professionals uit de cijferberoepen en bedrijven die producten of diensten aanbieden, die gericht zijn op die doelgroep en hun klanten. De druk bijgewoonde Optima-voor­ dracht ging over financiële planning en de gevolgen van de antimisbruikbepa-

ling anno 2013. Want wat zijn nu precies de gevolgen van de antimisbruikbepaling voor fiscaliteit en successie? En wat betekent dat heel concreet in de praktijk voor uw klanten? Optimaspecialisten Koen Dullaers en Thomas Weyts gaven een helder overzicht van de materie.

Uw pensioen in baksteen Voor een vol huis sprak Optimaspecialist Koen Dullaers op 18 maart over de mogelijkheden van vastgoed als verzekering van uw pensioen. Plaats van de afspraak was de sfeervolle locatie van het Huis van Oordeghem, de specialist voor hedendaags buiten-

meubilair. Alle genodigden luisterden geboeid naar vastgoedkenner Koen Dullaers. Zijn uiteenzetting werd opgebouwd rond enkele zeer pertinente vragen. Kunt u dankzij vastgoed uw levensstandaard op lange termijn behouden? Is vastgoed voor u en uw familie de op-

[ CAPITAL 19 ]

32

timale verzekering voor uw financiële toekomst? Na afloop kon iedereen de collectie van het Huis van Oordeghem bewonderen. En genoten alle aanwezigen van een zeer verfijnd hapje van Fox in a Box, het cateringbedrijf van Philippe Devos.


act u a

F i na nc i a l Pl a n n i ng, i et s voor u?

Onze kijk op uw plan & managementvennootschap

2014 – anno –

Een goed financieel plan op maat van uw leven staat of valt met de juiste kennis van uw specifieke situatie en verwachtingen. Dat is de les voor 2014 van onze financiele en fiscale experten. Meer dan ooit houden ze voor u de vinger aan de pols van de snel wijzigende actualiteit. Een kort overzicht schept duidelijkheid.

: inhoud :

Wat als … uw financiele puzzel een passend Plan zou zijn?

Een nieuw pakket begrotingsmaatregelen

koen petit Executive manager Competence Department

Eveline De Vriese & Xavier Piqueur Tax Auditors

[ CAPITAL 19 ]

33


act u a

F i na nc i a l Pl a n n i ng, i et s voor u?

Wat als… uw financiele puzzel een passend Plan zou zijn? Wat betekent ‘financiële gemoedsrust’ voor u? Het antwoord op die vraag is vaak geïnspireerd door de fase van uw leven. De actieve veertiger wil dat zijn spaarinspanningen en vermogen goed renderen. De vijftigplusser streeft naar het behoud van zijn levensstandaard tijdens het stilletjes naderende pensioen. De vooruitziende zestiger wil dat de zaken goed geregeld zijn voor kinderen en kleinkinderen. tekst koen petit, Executive manager Competence Department FOTO Lieven Van Assche

Wat als … morgen uw pensioen start? Weet u vandaag al hoeveel euro’s u nodig hebt voor dat lang verhoopte zorgeloze leven?

Maar wat als … de leidraad voor deze financiële puzzel een op maat gemaakt, door-dacht en doelgericht persoonlijk Plan zou zijn?

Wat als … er morgen iets ernstigs en onverwachts gebeurt? En de zaken helemaal anders uitdraaien? Bent u vandaag zeker dat u alles zo geregeld hebt, dat u zich eigenlijk geen zorgen hoeft te maken? Wat als … u gisteren met een overlijden werd geconfronteerd? Kunt u dan met zekerheid zeggen dat alles zo goed geregeld is dat u vandaag aan het woord ‘goed’ nog altijd dezelfde betekenis geeft? Wat als … deze turbulente tijden van snel veranderende wetgeving, onvoorspelbare gebeurtenissen in staatshuishoudingen en volatiel sentiment nog een tijdje aanhouden? Blijft u even zelfverzekerd en vastberaden over uw financiële toekomst? Concreet en doelgericht handelen vanuit algemene wensen en verwachtingen: het lijkt

Bezint eer ge begint

koen petit

moeilijk, soms zelfs onmogelijk. En nochtans: in uw professionele leefwereld tekent u wél doelstellingen, budgetten en businessplannen uit, die worden geëvalueerd en bijgesteld. Waarom passen we die aanpak niet toe op ons persoonlijk leven en familiaal geluk? Misschien leven we allemaal te veel in het ‘hier en nu’ en nemen we vooral beslissingen op basis van buikgevoel en vlug advies, in functie van ogenschijnlijke opportuniteiten.

[ CAPITAL 19 ]

34

Hoe schetst u als vooruitziende burger de contouren van uw persoonlijk financieel plan? Die opdracht lijkt in eerste instantie eenvoudig. Het doet denken aan de bouw van een eigen huis. In vage termen weet u wel wat u wilt. Maar alles precies benoemen? Dat ligt al wat moeilijker. Dan kan een verkennend gesprek met een kundige architect een belangrijke hulp zijn. Hij verwoordt uw dromen en verwachtingen in concrete wensen en doelstellingen. En eindigt met een plan. Graag leid ik u rond in het concept waaraan we meer dan twintig jaar hebben geschaafd: Financial Planning by Optima. Iedere klant die een financieel Plan wil, krijgt van in het begin een persoonlijke gids: een Financial Planner. Hij is uw vertrouwenspersoon en begeleidt u doorheen het hele traject.


act u a

Maar de allereerste opdracht is er eentje voor uzelf. Verzamel essentiële gegevens en documenten over uw familie, uw professionele situatie en uw financiële huishouding. Hierbij komen inkomen, pensioen, vermogen en nalatenschap aan bod. Dat zijn meteen de vier pijlers van Financial Planning. Niet zelden is deze oefening al heel verhelderend. En soms ook confronterend. Op basis van deze informatie voert u met uw Financial Planner een eerste gesprek, om uw doelstellingen en wensen te definiëren. Niet: achterhalen wat iedereen in algemene termen belangrijk vindt over zijn persoonlijke financiën. Wel: beschrijven waar u echt om bekommerd bent en definiëren wat nog niet exact is benoemd. Enkele vragen die aan bod komen:

“Uw plan is alleen de moeite waard, als het leidt naar concrete oplossingen voor wat u echt bezig houdt.” • Wanneer wilt u stoppen met werken en waarom precies dan? • Wat is uw huidige levensstandaard? • Verkiest u successieplanning naar kinderen boven een planning tussen partners? • Waar ligt uw pijngrens wat beleggingsrisico’s betreft? • Wat is uw tijdshorizon met uw vermogen? • Wat is voor u duidelijk in uw eigen financiële situatie en waar wordt het mistig? Zulke vragen moeten genoeg aandacht krijgen. Want uw Plan is alleen de moeite waard, als het leidt naar concrete oplossingen voor wat u écht bezig houdt.

De Financial Planning Audit Is het voor u en uw Financial Planner dui-

delijk hoe uw gewenste situatie er uit ziet en waar uw doelstellingen precies liggen? Dan kan het plaveien van de weg er naartoe beginnen. Maar hoe groot is de afstand tussen waar u naar toe wil en het traject dat u al hebt afgelegd? Waar zitten de addertjes onder het gras? Of waar zitten optimalisatiemogelijkheden? Een duidelijk antwoord krijgt u in de analyse van de Auditors en de Tax Advisors van Optima’s kenniscenter. Deze experts vertalen uw gegevens in een Financial Planning Audit, een schriftelijk analyserapport opgebouwd rond vier thema’s: uw inkomen, uw vermogen, uw pensioen en uw nalatenschap. In deze domeinen wordt uw dossier afgetoetst aan het relevante wettelijk kader, aan de fiscaliteit, aan opportuniteiten die u niet of onvolledig benut, aan uw doelstellingen en aan eventuele pijnpunten. De Financial Planning Audit start met een grondige inventaris van uw financiële huishouding. Uit welke bestanddelen bestaat uw gezinsinkomen en hoeveel kunt u gemiddeld sparen? Hoe is uw roerend en onroerend vermogen samengesteld? Behoort dit vermogen tot de huwgemeenschap of zit het alleen in uw eigen vermogen of dat van uw partner? Misschien doet u daarbij wel de onthutsende vaststelling dat de gezinswoning niet eens voor de helft tot uw vermogen behoort. Want grond uit een familiale schenking behoort tot het eigen vermogen van de begiftigde, evenals de woning die daarop werd gebouwd. Oeps … En hoe zit dat met die pensioenverzekeringen? Hoeveel hebt u al opgebouwd en hoeveel roomt de fiscus daarvan af? En als u morgen ziek wordt en geen beroepsinkomen meer hebt, voor welk inkomen hebt u dan zelf gezorgd? Of erger nog, hoeveel kapitaal komt er extra vrij als uw partner gisteren is overleden? Schrikt u omdat het zo weinig is? Of is het net veel te veel? Dit overzicht na de Audit biedt u een inzicht in uw huidige situatie. En verruimt ook uw blik op de toekomstige, gewenste situatie.

[ CAPITAL 19 ]

35

VIER PIJLERS Inkomen Vervolgens gaat elke pijler onder het fileermes. Alles begint natuurlijk met uw inkomen. Maar uit welke bestanddelen bestaat het gezinsinkomen? En welke belastingdruk rust er op? Zit de bezoldigingspolitiek van uw vennootschap fiscaal efficiënt in elkaar? Wat betekenen de nieuwe regels rond de voordelen alle aard voor u? Biedt een managementvennootschap een meerwaarde? Wat zijn uw belangrijkste periodieke uitgaven en volstaat uw maandelijks inkomen om deze uitgaven te dekken? Beschikt u over een bepaalde spaarcapaciteit of moeten we eerder rekening houden met een tijdelijk tekort bij de opmaak van uw Plan? Gebruikt uw vennootschap alle mogelijkheden om het nettoresultaat binnen de fiscaal aanvaarde grenzen te maximaliseren? Het antwoord op deze en andere vragen komt aan bod in de pijler Inkomen. U krijgt een diepgaand inzicht in de samenstelling van uw inkomen, de belastingdruk en de optimalisatiemogelijkheden.

Vermogen In het luik Vermogen houden we uw roerende beleggingen en uw vastgoed tegen het daglicht, zowel voor de activa in uw privébezit als voor die van uw vennootschap(pen). Hierbij komen een aantal klassieke zaken aan bod: • de analyse van de fiscale druk op uw beleggingen en uw vastgoed, gevolgd door de mogelijke optimalisatie; • de toetsing van fiscaal interessantere alternatieven, wat vooral voor belegd vermogen in vennootschappen een interessante denkoefening is; • de spreiding van uw roerend vermogen over roerende beleggingsmogelijkheden en vastgoed; • een analyse van de tijdshorizon van uw vermogen. Met andere woorden: is de looptijd van uw diverse beleggingen afgestemd op het moment waarop u dit vermogen (deels) nodig hebt? Afgaand op het kapitaal dat we tegenwoordig op spaarboekjes parkeren, is dit zeker niet bij iedereen het geval.


act u a

Maar ook minder vanzelfsprekende aspecten komen aan bod. Denk aan de impact van (beroeps)aansprakelijkheden op uw vermogen en de inflatiebestendigheid ervan, de depositogarantieregeling en de Europees opgelegde richtlijn rond MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), die een betere bescherming en informatiedoorstroming voor de belegger beoogt. Kortom, dit hoofdstuk brengt naast het rendementsaspect andere belangrijke invalshoeken rond uw vermogen onder de aandacht.

in uw financieel dossier is successie. Hier doen we de implicaties uit de doeken van de door u gekozen samenlevingsvorm. Bent u gehuwd? Met welk huwelijksstelsel? Of koos u een huwelijkscontract? Woont u al dan niet geregistreerd samen? Ook de kronkels van het erfrecht worden getoetst aan uw familiale situatie. Wie erft wat? En klopt deze realiteit met wat u wenst? Tot slot berekenen we ook de successiekosten: wat betaalt u (of uw partner) bij een overlijden?

Het Plan en de Bouwstenen.

“Waarschijnlijk is uw wettelijk pensioen niet voldoende om uw levensstandaard te financieren.”

Pensioen Het luik Pensioen in de Financial Planning Audit is opgebouwd rond de drie klassieke pijlers in het pensioenlandschap. Alles begint met de eerste pijler, het wettelijk pensioen. Een exacte voorspelling van uw toekomstig wettelijk pensioen is moeilijk, maar we geven u toch een idee. Waarschijnlijk is uw wettelijk pensioen niet voldoende om uw levensstandaard te financieren. Daarom besteden we veel aandacht aan de voorzieningen die u fiscaal gestimuleerd zelf kunt opbouwen: het VAPZ en groepsverzekeringen of individuele pensioentoezeggingen (tweede pijler) en het pensioen- en langetermijnsparen (derde pijler). Hoeveel kapitaal moet u hebben op het einde van uw carrière? Een renteniersanalyse – op maat gemaakt – berekent het. De output van deze analyse vormt, samen met de bevindingen in de pijlers Inkomen en Vermogen, de basisbeginselen van uw Plan.

Uw Financial Planner legt uw Financial Planning Audit aan u en uw partner uit, tijdens een uitgebreide afspraak. Helder, eenvoudig en overzichtelijk. Hij bevestigt de juiste keuzes in uw huidige aanpak en omschrijft de hiaten en pijnpunten. Een draaiboek opstellen kan pas zodra uw eigen financiële situatie voor u geen geheimen meer kent en uw doel zonneklaar is. Dit draaiboek noemen wij uw Plan. Het is een op maat gemaakte handleiding met alle stappen die u moet nemen om uw huidige situatie te laten aansluiten bij het finale doel, uw gewenste situatie. Hier start een periode van intensieve samenwerking met uw Financial Planner. Uw Plan wordt ingevuld met Bouwstenen. Bouwstenen zijn voor Optima productoplossingen en fiscaaljuridisch advies, waarbij kwaliteit, dienstverlening en opvolging centraal staan. De Financial Planning Audit is een momentopname, een foto. Maar uw Plan is dat niet. Uw leven, uw financiën, uw situatie en doelstellingen: het verandert voortdurend. Leg dit naast de continue stroom van nieuwe wetgeving en de snel evoluerende wereld om ons heen. U begrijpt meteen dat uw Plan geen eenmalige oefening is. Uw Plan vraagt een continue opvolging en sturing. Deze opdracht neemt het Client Center van Optima op zich. Dankzij deze afdeling blijft uw financiële puzzel gelegd zoals u het wil, uw leven lang.

Successie Het sluitstuk van deze verkenningsoefening

www.optima.be

[ CAPITAL 19 ]

36

De Bouwstenen Beleggen De bouwsteen Beleggen omvat een brede waaier roerende beleggingsmogelijkheden en vastgoedinvesteringen. Zij bieden een geschikte oplossing, al naargelang de tijdshorizon, het beleggingsprofiel en de rendementsverwachtingen in uw Plan. Bescherming De bouwsteen Bescherming levert via specifiek geselecteerde verzekeringen zekerheid, continuïteit en gemoedsrust bij arbeidsongeschiktheid of na een overlijden. Consulting Bij de uitwerking van uw Plan spelen juridische en fiscale factoren een belangrijke rol. Via de bouwsteen Consulting stelt Optima voor u de juiste documenten op. We begeleiden u bij de juridische en fiscale implementatie van elke oplossing. Kredietplan Vastgoedinvesteringen worden vaak gedeeltelijk gefinancierd via kredieten. Het Kredietplan levert op maat gemaakte, kostenefficiënte oplossingen in functie van uw terugbetalingscapaciteit en verwachte flexibiliteit. Pensioenopbouw In de bouwsteen Pensioenopbouw wordt voor uw Plan een passend en overzichtelijk pensioenplan samengesteld, gebaseerd op levensverzekeringen. Dit Plan optimaliseert de wettelijk voorziene fiscale aftrekmogelijkheden bij pensioenopbouw. Rentenieren De Bouwsteen Rentenieren levert oplossingen voor een extra maandelijks inkomen na uw pensionering, afgestemd op de verwachtingen in uw Plan. Sparen Bevat uw Plan de noodzaak of de wens te sparen? Dan schiet de bouwsteen Sparen te hulp met diverse spaarformules.


act u a

F i n a n c i a l P l a n n i n g a n n o 2 0 14

Een nieuw pakket begrotingsmaatregelen In de vorige Capital kreeg u een uitgebreid overzicht van de begrotings- en relancemaatregelen voor 2013. Maar amper drie maanden later bleek bij de begrotingscontrole dat de regering-Di Rupo I al moest ingrijpen. En dus stuurde Di Rupo I de paashaas op pad met een korf nieuwe maatregelen*. Daarbij zat een pakket met belastingverhogingen. Prettig is dat uiteraard niet. Maar er is ook goed nieuws: met deze maatregelen is enige planning gelukkig wél mogelijk. Hierna meer uitleg over drie beslissingen die interessant kunnen zijn voor uw Plan. En u tot bijsturing kunnen aanzetten. tekst xavier piqueur en eveline de vriese, tax auditors FOTO’s Lieven van assche

xavier piqueur

eveline de vriese

“Er zijn wel degelijk nog planningstechnieken mogelijk.”

[ CAPITAL 19 ]

37


act u a

25 procent roerende voorheffing op liquidatieboni Na de roerende voorheffing op intresten en dividenden begin dit jaar, is het nu de beurt aan de liquidatieboni gerealiseerd na de vereffening van een vennootschap. Het voordelige tarief van 10 procent stijgt tot 25 procent, maar wel pas vanaf 1 oktober 2014. Dus hebt u nog even tijd om na te denken. Heeft een liquidatie van een vennootschap een plek in uw Plan? Als dat zo is, vergeet dan niet dat de wetgever in 2012 de vereffenings- en liquidatieprocedure onder bepaalde voorwaarden sterk heeft vereenvoudigd.

“Nieuwe fiscale regels bieden ook opportuniteiten.”

Toch nog 10 procent? Is een liquidatie voor u geen optie? Dan kunt u in de overgangsperiode tot 1 oktober 2014 toch nog een verlaagd tarief van 10 procent krijgen. Daarvoor moet u de opgebouwde belaste reserves in het kapitaal van de vennootschap incorporeren. Vandaag is dat kosteloos op het moment van de incorporatie van de reserves, maar moet u roerende voorheffing (25%) betalen bij de uitkering aan de aandeelhouders. In de nieuwe regeling moet u bij de incorporatie zelf 10 procent belasting betalen, maar niets meer bij de uitkering van het kapitaal, tenminste als u daarmee vijf jaar kunt wachten. Hier zit zowaar een bespa-

“Is uw Plan aangepast aan de huidige wetgeving?”

ringsmogelijkheid, in de wetenschap dat u de 10 procent belasting wel onmiddellijk verschuldigd bent. Reikt uw geduld niet zo ver? Dan geldt een degressieve exitbelasting. Bij een uitkering in het eerste en tweede jaar na incorporatie bedraagt de verlaagde roerende voorheffing 15 procent op het gedeelte geïncorporeerde reserves. Het derde jaar is dit 10 procent, het vierde jaar 5 procent en vanaf het vijfde jaar dus 0 procent. Gelukkig hoeft u geen vijf jaar te wachten om uw Plan aan te passen.

Opnieuw verlaagde roerende voorheffing voor dividenden. Kmo’s die nieuwe aandelen op naam uitgeven door inbrengen in geld, genieten vanaf het derde jaar een verlaagde roerende voorheffing van 20 procent op dividenden van deze aandelen. Vanaf het vierde jaar wordt dit 15 procent. Bedoeling? Het eigen vermogen versterken. Er is wel een voorwaarde. U moet die aandelen op naam de hele periode ononderbroken aanhouden. Dit verlaagd tarief blijft van toepassing, ook als de vennootschap een grote onderneming wordt – en niet langer een kmo is – én bij een latere vereffening van de vennootschap. Springt uw Plan creatief om met deze opportuniteit?

* Deze tekst is gebaseerd op de beschikbare informatie van begin april. Definitieve wetteksten kunnen afwijken.

[ CAPITAL 19 ]

38


r e p o r ta g e

culinair

Eet a la carte

Werner Loens (51) wil niet met zijn foto in Capital. Voor het opperhoofd van de MICHELIN gids in de Benelux is anonimiteit heilig. Een gesprek kan wel. Over verslaafd zijn aan lekker eten en drinken, sterren geven en weer afpakken en de wereld die verandert. Ook voor de mythische gids. “Ik voel nog geregeld elk haartje op mijn armen rechtop komen.” tekst bert voet

MASS Antwerpen, ’tZilte © Bart Van Leuven

[ CAPITAL 19 ]

39


RE P OR TA GE

H

ij heeft gereserveerd in The Green, de brasserie van Auberge du Pêcheur in SintMartens-Latem. Met mijn naam. Want Michelinmannen eten altijd anoniem. “Met een gebrek aan transparantie heeft dat niets te maken, wel met respect – voor ons eigen werk en voor dat van de restaurateur”, countert hij meteen een veelgehoorde kritiek. “Het wordt almaar moeilijker, maar ook op Google vind je geen recente foto van mij. We willen behandeld worden als normale klanten. Als het restaurantpersoneel weet dat we van MICHELIN zijn, worden ze nerveus en begint er van alles mis te lopen. Ontzettend vervelend is dat. Zowel voor ons als voor hen.”

Nogal wat chef-koks kennen zijn kop natuurlijk wél. Voor Loens zes jaar geleden hoofdinspecteur werd voor de Benelux had hij er al twintig jaar en honderdduizenden kilometers als ‘gewone’ Michelininspecteur opzitten. Hoeveel inspecteurs er rondrijden in ons land wil hij niet kwijt. Wel dat sommigen dat al twintig jaar doen, anderen zeer jong zijn. Dat ze meestal alleen eten. Vaak pas een uur vooraf reserveren. Of helemaal niet. “Áls de chefs ons dan toch herkennen, kunnen ze niet veel meer veranderen.”

Coole moeder “Eten was altijd al een passie. Toen ik acht was wilde ik kok of zeeman worden.” Waarom? “Dat durf ik haast niet zeggen. Ik heb de meest fantastische

en coole moeder van de wereld, maar ze is ook de meest luie mens die ik ken. Ze is van de hippiegeneratie en heeft nooit graag gekookt. Ze kon alleen blikken openen – mijn pa moest het vlees bakken, want ook dát kon ze niet. Ze deed een bloemkool in zout water en bracht dan melk aan de kook, bond dat met maïzena en deed er wat kaas in: dat was de witte saus. ‘Ma, dat smaakt toch niet zoals de saus op school’, zei ik. Mijn eerste kritische noot.” “Ik kwam uit een vrij eenvoudige familie en wilde de wereld zien: zeeman leek me de enige mogelijkheid. Na de kokschool wilde ik naar de koopvaardij gaan, maar dat is mislukt. En dus ben ik als kok bij het leger gegaan, bij de zeemacht. Aan boord van een schip koken was keihard werk, maar het was een prachtige tijd. Daar ben ik vijf jaar gebleven. Daarna heb ik even in een restaurant gewerkt, en toen ben ik bij MICHELIN terechtgekomen, via een vacature.” Hij geeft een idee van hoe hij twintig jaar lang heeft geleefd. “Iedere inspecteur krijgt jaarlijks een aantal provincies en steden toegewezen. Iemand uit Gent moet bijvoorbeeld naar Limburg. Of Groningen. Dan ben je telkens drie weken van maandag tot vrijdag op de baan om al de hotels en restaurants uit de gids te bezoeken en prospectie te doen. Dan eet je elke middag en avond in een restaurant, en elke nacht slaap je in een ander hotel. Vervolgens ben je één week op kantoor om rapporten in te leveren en de volgende maand te plannen. Een inspecteur doet 230 tot 250 maaltijden per jaar en slaapt ongeveer 180 keer op hotel.”

Boefen, boefen, boefen

Eleven Madison xxxxxxxxxxxw Park, New York

[ CAPITAL 19 ]

40

Het is dus een voltijdse baan. Een droomjob, geeft hij toe. Maar toch vrij zwaar. “Er komen nogal wat spontane sollicitaties binnen en als we een vacature plaatsen is er enorm veel respons, maar ik heb er al veel zien komen en gaan. In het begin vinden ze het fantastisch. Boefen, boefen, boefen. Dan willen ze zelfs in het weekend doorwerken. Maar na een jaar of twee kúnnen ze niet meer of wordt hun partner lastig omdat ze nooit thuis zijn. Op dat moment moet de passie de bovenhand halen. Mijn


RE P OR TA GE

“ Als je het drie jaar volhoudt, blijf je het doen. Want wij zijn eigenlijk verslaafd aan restaurants. Aan het eten, aan de ambiance, aan nieuwe dingen ontdekken.”

ervaring met jonge inspecteurs? Als je het drie jaar volhoudt, blijf je het doen. Want wij zijn eigenlijk verslaafd aan restaurants. Aan het eten, aan de ambiance, aan nieuwe dingen ontdekken.” “Dat is ook het verschil met andere gidsen: wij gaan elke dag twee keer op restaurant. En we werken zeer regionaal en hebben enorm veel vergelijkingspunten. Een inspecteur schuimt drie weken lang de provincie Luik af. Dat doet niemand ons na. Andere gidsen werken met freelancers en mensen die veel op restaurant gaan, zoals zakenmensen. Die weten ook wat lekker is, maar wij zijn toch echt week in week uit geconcentreerd op dat eten.” We krijgen ons voorgerecht: cannelloni van ossenstaart. “Ik kijk eerst naar het werk”, zegt hij. “Wat krijg je voor je geld? Hier is wel wat over nagedacht. Het is juist gedoseerd. De ossenstaart is niet zuur en goed bereid, de cannelloni goed gekookt. Met twee sausen. Er is toch wat werk aan. Er had misschien meer reliëf in mogen zitten – wat meer peper. En het mocht warmer. Maar in een menu van 35 euro vind ik dit een heel mooi voorgerecht. Eenvoudig maar lekker. Meer moet ik niet weten. Als iets niet klopt of juist subliem is, dan beschrijven we dat wel in detail. Maar een verslag is to the point.”

MASS Antwerpen, ’tZilte © Bart Van Leuven

God-de-lijk “Ik voel nog geregeld elk haartje op mijn armen rechtop komen. Als ik nog maar denk aan mijn maaltijd van vorig jaar in Le Pré Catalan in Parijs, is al het zover. Ze zeggen wel dat de driesterrenzaken in Frankrijk niet hetzelfde zijn als hier, maar dat niveau heb ik vorig jaar in België noch Nederland beleefd. God-de-lijk! Dat je denkt: hoe doén ze het, met drie, vier producten op een bord? Dat zou je dan zo met een lepeltje voorzichtig opeten, en hopen dat het nooit voorbijgaat.” “In twee- of driesterrenzaken eten wij altijd à la carte. Ook met vrienden doe ik dat. Anders ga ik niet mee. Iedereen die hetzelfde eet: dat is toch niet plezant? Ik wil verschillende dingen op tafel zien komen. Veel duurder is het niet, en ik vind dat

zo’n uitgebreid menu te lang duurt. En vooral: soms zijn de porties zó klein dat je er te weinig genot uithaalt. Ik vind niets aan zo’n petieterig stukje duivenborst. Het is dan direct voorbij. Een anticlimax. C’est pas assez gourmand.” Heeft MICHELIN vaste criteria voor één, twee of drie sterren? Loens: “Dat is het moeilijkste. Een ster betekent: een uitstekende keuken in zijn categorie. Een bistrootje waar je echt lekker eet, zetten we dus met een ster in de schijnwerpers. Twee sterren is een omweg waard. Daar rij je al eens honderd kilometer voor om. Drie sterren is een reis waard. De top van de wereld. Daarvoor neem je ook het vliegtuig. Of je plant je vakantie errond, omdat je dáár absoluut eens wil eten.”

[ CAPITAL 19 ]

41


RE P OR TA GE

Eleven Madison Park, New York

Het hoofdgerecht arriveert. Hij kreeft, ik kip. “Amai, da’s wel in orde”, zegt hij. “Het menuutje is beter dan twee jaar geleden. Toen was het goed maar simpel. Nu is het meer bewerkt.”

Rebellen Hoe staat Loens tegenover rebellen zoals Jason Blanckaert, die zowel aan MICHELIN als aan GaultMillau vroeg om zijn restaurant j.e.f niet op te nemen, omdat hij de zaak laagdrempelig wil houden? “Ik respecteer zijn mening”, zegt Loens. “Al vind ik het wat raar van iemand die in hele goede huizen gewerkt heeft. Toen we C-jean destijds een ster gaven, was het een eenvoudig, klein zaakje. Het heeft hem toch geen windeieren gelegd? Ik vind het spijtig dat toeristen die met de MICHELIN gids naar Gent komen hem nu niet vinden. Want hij is een hele goede kok, zelfs nu hij zeer eenvoudig werkt en verre van sterwaardig is. Maar eerlijk gezegd: we hebben in Gent genoeg te bieden aan onze lezers.”

Goed sterreke “Bij de eerste ster van Hertog Jan dachten we: goed sterreke. Maar het derde jaar voelden we plots: hola, Gert heeft veel meer in zijn mars. En toen we de tweede ster gaven, wisten we eigenlijk al: het worden er drie. Het is supersnel gegaan, dat klopt. Maar als alles juist zit, moet je niet wachten. We zijn er dat jaar twaalf keer geweest. Ook nu zijn er drie, vier chefs van wie we weten dat het potentiële driesterrenchefs zijn. Dat is een betrouwbaar gevoel, maar het betekent nog niet dat ze het allemaal worden. Er kan veel mislopen: klanten volgen niet, ze gaan failliet, scheiden,...”

“Het gaat erom hoe je een topproduct optilt. De smaak, maar ook: weglaten wat overbodig is. In een eensterrenzaak kun je wat overbodige garnituren nog over het hoofd zien. Of een gerechtje dat wat minder is. Die kleine foutjes moeten eruit voor twee sterren. Dan zoek je ook al echt moeilijke dingen – meer techniciteit dan een perfecte cuisson. Het echt wauwgevoel: hoe heeft hij dat gedaan? En vooral: lek-ker! Dat vergeten veel chefs. Ook sterrenchefs, ja. Of het gerecht ook mooi is: à la limite trekken we ons daar niks van aan.”

“Ook op Google vind je geen recente foto van mij.”

[ CAPITAL 19 ]

42

Maar creëert een ster dan geen drempel? Loens: “Wij maken geen sterren. Het zijn de koks die koken! En als je lekker en sterwaardig kookt voor 50 euro: waarom niet?” Dat restaurants hun prijzen fors opdrijven zodra de sterren fonkelen, vindt Loens ook ‘triestig’, al toont hij ook begrip. “Zaken zoals Cuines 33 in Knokke die al barstensvol zaten vóór de ster, verhogen hun prijzen niet. Die doen verder zoals ze bezig waren. Maar Danny Vanderhoven uit Lanaken zat allesbehalve vol. Nu krijgt hij een toeloop te verwerken en om zijn kwaliteit hoog te houden moet hij wel extra mensen aannemen. Dat kost veel geld. Die prijzen moeten dus wel omhoog.”

Einde van een tijdperk Wordt MICHELIN minder relevant? Zijn de veelgelezen bloggers geen zware concurrenten, zoals Gastros on tour van de Belg Laurent Vanparijs? Loens heeft nog nooit van hem gehoord. Maar dat die niet anoniem eet, en vaak op uitnodiging van chefs, maakt voor hem het verschil: “Die mensen zijn niet onafhankelijk. Zij hebben enkele duizenden volgers, wij verkopen wereldwijd miljoenen gidsen. Op een dag houdt zo’n blogger ook op, terwijl MICHELIN al meer dan honderd jaar mee gaat. Ik vind dus niet dat ze op ons terrein komen. Ik wil niet pretentieus klinken, maar wel alles in perspectief zetten. Wij werken dagelijks als een ploeg van gepassioneerde professionelen.”


RE P OR TA GE

MICHELIN past zich wel degelijk aan. “De papieren markt krimpt, ook de onze. Informatie moet nu gratis zijn, en digitaal. We zijn bezig met toekomststrategieën. In de VS twitteren we experimenteel: de inspecteurs blijven anoniem, maar je kunt hen volgen op restaurant. We voelen ook dat het einde van een tijdperk nadert. De gidsen zullen blijven bestaan. Hoe kan het papieren medium samen met het digitale evolueren? Daar denken we hard over na. Maar het wordt geen revolutie: we moeten ook denken aan ons cliënteel van vooral veertigers, vijftigers, zestigers en zeventigers.”

D.O.M., São Paolo

Theater MICHELIN krijgt wel eens te horen dat het te zeer vasthoudt aan de traditionele, zware Franse keuken en aan stijfdeftige restaurants. Loens ontkent. “We staan open voor alles. Maar wij hoeven geen trendsetters te zijn. Da’s voor journalisten. Natuurlijk is het plezant om ontdekkingen te doen, ook persoonlijk, zoals destijds Bistro Novo in Roeselare. We staan open voor vernieuwing, maar ze moet gerechtvaardigd zijn. Het gaat om smaak. En de souvenir. Je betaalt 200 euro en twee weken later weet je niet meer wat je gegeten hebt? Tja ... In dat opzicht is een restaurantbezoek als een theaterstuk.” En de toekomst? “Ik heb de nouvelle cuisine van de jaren 80 meegemaakt, toen de keuken van Escoffier vernieuwde en we plots oog hadden voor kleur op het bord en zo. Er kwam een lichtere keuken, anders geproportioneerd. Daarna grepen we weer terug naar de klassieke keuken. Begin de jaren 90 kwam dan de fusion-trend, met Oosterse en Zuid-Amerikaanse invloeden. We hebben er exotische producten aan overgehouden, maar zijn toch weer teruggekeerd naar de klassieke keuken. En in de jaren 2000 kwam de moleculaire keuken. Ook die heeft blijvende verandering gebracht, maar nu grijpt haast iedereen opnieuw terug naar de eenvoud van de productkeuken.” “Belgen blijven producteters. Wij houden van een goed stuk vlees of vis en een goeie saus. Iets herkenbaars op het bord. Maar je kunt er van op aan dat er binnen een paar jaar iets nieuws komt. Wat het wordt weet ik niet, maar plots zal iemand opstaan. Ik hoor dat er in Zuid-Amerika van alles broeit: het zou van daar kunnen komen. Brazilië boomt economisch en cultureel. Maar ook in ZuidKorea leeft er veel, net als in Singapore, en ook Sidney wordt stilaan een culinaire wereldstad.”

Eleven Madison Park, New York

“ In het begin vinden jonge inspecteurs het fantastisch. Boefen, boefen, boefen. Maar na een jaar of twee kunnen ze niet meer of wordt hun partner lastig omdat ze nooit thuis zijn.”

[ CAPITAL 19 ]

43


Ondernemen

Pa r t n e r s h i p L e a s e P l a n e n O p t i m a r o n d b e d r i j f s wa g e n s

uw

leasingauto en de fiscus, hoe zit dat?

De snel wijzigende wetgeving, doorspekt met allerlei spitsvondigheden, maakt van de autofiscaliteit een labyrint van voordelen, lasten en taksen. Hoog tijd om een uitweg te zoeken. Voor Optima was LeasePlan Belgium de ideale partner in dit vraagstuk. Want hun werkwijze sluit naadloos aan bij de benadering van Optima: hoe kan iemand zijn totale financiÍn maximaal plannen en gebruiken om uiteindelijk zijn doelstellingen te bereiken? tekst Jo Viaene, bestuurder bij Optima Group FOTO’s Geert Vanden Wijngaert

[ CAPITAL 19 ]

44


Ondernemen

In februari en maart organiseerden LeasePlan Belgium en Optima een succesvol partnership rond bedrijfswagens. In Herentals, Sint-Martens-Latem, Hasselt, Aalst, Chaudfontaine en La Hulpe waren er voordrachten voor zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepers, rond de actuele problematiek van bedrijfswagens. Deze avonden bleken een schot in de roos. Het publiek was talrijk, en smulde van de gecombineerde aanpak: enerzijds detailgericht voor de autoproblematiek, anderzijds de helikopterview van financial planning toegelicht met een concrete case. LeasePlan Belgium, opgericht in 1972, is marktleider in België met een marktaandeel van 18 procent, goed voor 48 000 wagens in omloop. Het laatste decennium kent het bedrijf een snelle groei, vooral bij kmo’s en vrije beroepen. Vroeger werd een wagen vaker gewoon gekocht en cash betaald, vandaag zijn de formules van leasing of renting populairder. Die formules zijn echt maatwerk geworden, waarbij financiële én fiscale aspecten essentieel zijn. Cruciale factoren zijn: • Afschrijving van de wagen (on balance/ off balance) • Aftrekbaarheid van de betaalde intresten • Spreiding van bijkomende kosten, bijvoorbeeld btw en BIV • Belastbaarheid van de meerwaarde bij verkoop • Voordelen alle aard in functie van waarde en CO2-uitstoot • Solidariteitsbijdrage te betalen door de vennootschap • Btw • Aard van het voertuig: personenwagen of lichte vracht Deze financiële en fiscale parameters worden nog voort verfijnd met andere gebruikskenmerken. Hoeveel kilometer rijdt u jaarlijks? En wat betekent dat voor

de onderhouds- en verzekeringskosten? De formule van operationele leasing blijkt voor heel wat kmo’s uiteindelijk de beste optie. Met een uitgebreid dienstenpakket, ingebed in een strikt budget, kan de kmo perfect inschatten welke impact het wagenpark heeft op de operationele cijfers. Op lange termijn komt dit het budget ten goede en kan de bedrijfsleiding zich focussen op zijn corebusiness. Optima benadrukt vooral de totaalaanpak naar diezelfde kmo’s en vrije beroepers. Zij voelen meer en meer de nood aan overzicht en kennis, om hun rationele en emotionele doelstellingen op lange

sioen, successieplanning, fiscaliteit en vermogen. De spreker gidste het publiek doorheen de wondere wereld van financial planning. Uiteindelijk konden Marie en Alexander hun doelstellingen waarmaken dankzij een duidelijk stappenplan. Concreet en oplossingsgericht. Technische thema’s werden niet uit de weg gegaan, maar de Optima-spreker legde wel altijd uit waarom hij koos voor een bepaalde oplossing. Deze nieuwe aanpak, geperfectioneerd in 2012, gaat dieper en vertrekt volledig vanuit de behoeften en doelen van de klant.

“Operationele leasing blijkt voor heel wat kmo’s uiteindelijk de beste optie.”

termijn te verwezenlijken. Inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap, de vier pijlers van uw persoonlijke financiën, moeten in evenwicht gebracht worden. Want financial planning gaat niet over geld, maar over mensen. En net zoals bij de bedrijfswagenpolitiek, gaat het bij Optima over maatwerk. Onze vernieuwde aanpak, met de absolute focus op de 360 gradenaanpak, maakt concrete oplossingen mogelijk die maximaal inspelen op wat u wenst te realiseren. Fiscaaljuridische oplossingen, verzekeringsoplossingen, vastgoedoplossingen en bancaire oplossingen: het maakt allemaal deel uit van uw plan. Het geheel in de voordracht werd toegelicht met een zeer concreet voorbeeld. Marie en Alexander, een succesvol koppel met twee kinderen, stonden model voor de benadering van Optima. Zij hadden specifieke doelstellingen rond pen-

[ CAPITAL 19 ]

45

Optima staat open om met professionele organisaties nog meer initiatieven op te zetten: een voordracht op maat die inspeelt op de noden van het specifieke publiek van de partner. Bent u of uw organisatie ook op zoek naar een thema-avond met een excellente aanpak? Neem dan contact op met Kathy Standaert: kathy.standaert@optima.be


“ De foute gast op de juiste plaats op het goede moment, dat is the story of my life.”

[ CAPITAL 19 ]

46


b e l g e n m e t e e n pla n

Dir k V er m eer sch

Selfmade man Autoracer, dat is een jongensdroom. En wijnbouwer, dat is de ultieme fantasie van zowat iedere welvarende babyboomer. Antwerpenaar Dirk Vermeersch was het allemaal. En nog meer. TEkst Bart Lenaerts foto’s Lies De Mol

N

een, een uitverkoren beroep had Dirk Vermeersch niet voor ogen toen hij school liep. Dus werden het er vijf. Van specialist in dieetvoeding, over autoracer tot garagist, via gastheer in een chambre d’ hôtes tot wijnboer met enkele prijsbeesten in het gamma. “Omdat studeren me niet lag, werd ik vrije leerling. Altijd aanwezig, zonder ooit examen te doen. Dat lukt perfect als je jaarlijks een andere richting kiest. Veel studies boeiden me: marketing, kunstgeschiedenis, talen. Al was het wellicht lastig voor mijn ouders”, bekent Vermeersch. “Mijn zwembrevet van 25 meter is namelijk mijn enige diploma.”

dieetwinkeltje en sprokkelde ik kleine sponsors. Ondanks mijn timide aard leerde ik mezelf verkopen. Ik moest wel. In ’82 lag de wereld aan mijn voeten: het Europese kampioenschap in een professioneel kader. Mét BMW. De eerste race verliep perfect. Daarna moest ik niet meer opdraven. Twee Vlamingen in één Belgisch topteam: dat kon BMW niet verantwoorden. Aangezien Eddy het feest betaalde met familiekapitaal rolde mijn kop.” “Plots had ik niks meer, behalve een goede naam en een pasgeboren baby. Toen werd ik handelsreiziger in mezelf, zoals een journalist schreef. Moeilijk, maar wel dolle pret. Nadat ik in ’83 een nieuwe sponsor gestrikt had, gingen we rally rijden. Dat was helemaal nieuw. De eerste rally werd ik uit koers gezet wegens te traag. Desondanks was de sponsor blij. Want alle toeschouwers liepen rond met zijn petjes. Dus bombardeerde die firma me meteen tot hun marketingverantwoordelijke. En aan het eind van het seizoen werd ik Belgisch kampioen.”

Laag vliegen dirk vermeersch: “In ’71 moest er brood op de plank komen: Met geld van de bank opende ik een jeanswinkel. En daarna nog eentje. Twee jaar later bleek dat ik iets te optimistisch gedacht had dat omzet winst was. Toch wilde ik geen faillissement. Ik handel alles graag netjes af. En daarna deed ik wat iedereen doet zonder plannen of geld: taxichauffeur worden. ‘s Nachts, uiteraard.”

Maar Vermeersch’ ondernemersgeest bleef kriebelen: “Dieetvoeding, dat leek me wel wat. Eerst als vertegenwoordiger, dan als importeur.” Tegelijk werd hij door een andere microbe gebeten: “In het Antwerpse uitgangsleven leerde ik een vrolijke bende kennen die racete met auto’s. Dat wilde ik ook. Dat ging snel, letterlijk en figuurlijk. Nadat ik de 24 uur van Zolder gewonnen had, stopte ik met dieetvoeding. Geld had ik niet, wel een beschermengel: Eddy Joosen, de Antwerpse racepaus, introduceerde me bij BMW-Bastos. We waren een gouden duo. De Antwerpse rebellen tegen de chique Avenue Louise.” Met een glimlach spit Dirk Vermeersch die kleurrijke herinneringen boven: “Ik was een jonge hond en wilde zo graag dat ik nooit rechtsreeks werd betaald. In het weekend was ik een ster, in de week hielp ik mijn vrouw Hélène in haar

[ CAPITAL 19 ]

47


b e l g e n m e t e e n pla n

Relatiebureau Vermeersch Goede relaties, daar draait het volgens Vermeersch om: “Met sponsors, klanten, leveranciers én banken. Ik heb in mijn leven gigantische sommen geleend. Waarborgen had ik nooit, wel uitgekiende plannen. Bovendien betaalde ik altijd vlot terug. Nooit één termijn gemist. Dan zien ze je graag komen. Zo kocht ik in ’86 een auto met financiering en sloot ik een bijkomend kaskrediet af om er een racewagen uit te kneden. De bankdirecteur belde elke maandag om te zien of ik nog leefde.”

plannen. Dus bleef ik peuteren tot ik de juiste man tegenover me kreeg. Ik overtuigde hem ervan dat ik de lening zou aflossen met de opbrengst van zonnepanelen op ons dak. Goed voorbereid zijn, out of the box denken en je verhaal degelijk verpakken, dat werkt altijd.” Vermeersch ziet parallellen tussen wijn maken en autoracen: “Allebei vereisen ze passie, oog voor detail, durf om berekende risico’s te nemen en teamwork. Al was mijn naam aanvankelijk een nadeel in de wijnwereld. In België wantrouwden ze een autoracer die plots wijn verbouwt. Twee, drie jaar liep ik tegen een muur, alsof ik tapijten of stofzuigers verkocht. Gelukkig heb ik de beste leerschool genoten: de bikkelharde racerij. Daar leer je alles: public relations, marketing, aankoop, verkoop, budgetten opmaken, crisismanagement. Uiteindelijk draait het om de opbouw van een merk. Destijds was het Dirk Vermeersch, nu is het Le Plan Vermeersch.”

Niet ten onrechte, want bij de eerste rally ging het helemaal mis: “Auto plat. Ik eveneens. Eerst ziekenhuis, daarna zes maanden revalidatie. Omdat Toyota me betaalde per gereden wedstrijd startte ik vier weken later opnieuw. Ik reed zo traag dat mijn copiloot te voet verder wilde. Dat schudde me wakker. Ik was 36, zat met een peuter en dreigde mijn huis te verliezen. Er moest iets gebeuren. En snel. Gelukkig ben ik een eeuwige optimist, loop ik over van zelfvertrouwen en geef ik nooit op. Alles komt altijd goed.” Hélène, al 43 jaar zijn partner in crime, hield aan die tijd wel wat grijze haren over. “Maar we leven goed. Heel gretig, heel gulzig”, glimlacht ze.

Drie voor de prijs van een Voor de derde keer op rij zette Vermeersch nieuwe standaards neer in een sector waarin hij debuteerde. “Waarom mijn wijn beter is dan die van mijn buurman? Omdat ik focus op kwaliteit. Ik verkies vijf supergoede boven vijftig middelmatige flessen. Ik brouw uit één hectare zowat 3 000 flessen, anderen 9 000 tot 12 000.” En dan is er dat vleugje talent: “Net zoals mijn dochter heb ik een goed ontwikkelde smaak- en geurzin. Al wordt de kwali-

Foute man op de juiste plaats Tijd voor het volgende plan: “Dat werd een benzinestation, gecombineerd met de verkoop van tweedehandsauto’s. Dat evolueerde tot een Lanciaagentschap. Aangezien niemand veel in dat merk wilde investeren, onthaalden de Italianen me als een koning. Hun gamma was ideaal om mijn status als racepiloot te verzilveren. De foute gast op de juiste plaats op het goede moment, dat is the story of my life”, schatert hij. Helaas was het huwelijk met Lancia geen eeuwig leven beschoren: “In ’98 kregen we ruzie. Van de ene dag op de andere was ik mijn merk kwijt, met tien personeelsleden op de rol. Hélène raakte in paniek. Ik niet. Fluitend trok ik naar het autosalon en dezelfde dag werd ik Volvo-dealer.”

La douce France “Net toen ik mijn buik vol had van het eeuwige gebakkelei met invoerders, wilde Mercedes veel geld op tafel leggen voor mijn pand. Ik was 47, een mooie pensioenleeftijd voor iemand die begon te werken op zijn 35ste”, schaterlacht hij. “Een chambres d’hôtes in Zuid-Frankrijk leek me wel wat, luieren in de hangmat naast het zwembad. Na een jaar verveelde ik me natuurlijk steendood. Dus wilde ik aan de rol met die 3 hectare wijnakkers die we er stoemelings hadden gekocht.” “Niet dat wijn me zo boeide. Maar het idee dat een autocoureur wijn verbouwt in een terroir waaruit alleen flutwijn kwam voor de coöperatieve, sprak me wel aan. Zo’n uitdaging zet me op scherp. Eerst ging ik als een bezetene boeken lezen en wetteksten bestuderen. Daarna begon ik kleinschalig te verkopen aan toeristen die bij ons over de vloer kwamen.”

Hetzelfde liedje Na een paar jaar schakelde Vermeersch een versnelling hoger: “Ondertussen was mijn dochter Ann afgestudeerd aan de wijnbouwschool en had ik ons gebied uitgebreid tot 10 hectare. Tegelijk trok ik de stekker uit de chambres d’hôtes, die een blok aan ons been werd. De tijd was rijp voor een laatste grote slag. Om de zaken goed aan te pakken, hadden we nieuwe gebouwen nodig. Dus trok ik weer naar de bank. In volle crisis liepen ze niet erg warm voor mijn

“Mijn zwembrevet van 25 meter is mijn enige diploma.”

[ CAPITAL 19 ]

48


b e l g e n m e t e e n pla n

“ Geld is slechts een middel, nooit een doel.”

teit voor 80 procent door de druif bepaald. Als je met een mooi basisproduct start, eindig je bijna vanzelf met een lekkere wijn. Al moet je soms berekende risico’s nemen. Laat je de druiven nog een week rijpen tot ze helemaal op smaak zijn, met het risico dat het gaat regenen en er een gedeelte rot is? Ik durf dat. Net zoals in de autosport. Ça passe, ou ça casse.”

“ De bankdirecteur belde elke maandag om te zien of ik nog leefde.”

“Zo bereikte ik op korte tijd meer dan ik had durven hopen. Er wordt zelfs al gespeculeerd met onze gelimiteerde Châteauneuf. Die haalde 96 op 100 bij Parker. Dat is zoals drie Michelinsterren. Toch ben ik blijer dat we veel mooi gedekte tafels mogen sieren. In België zijn dat De Karmeliet, De Schone Van Boskoop, Het Pomphuis, De Glorius, Villa Doria, en in Hongkong zitten we in alle toprestaurants. Van top to bottom, dat is onze strategie.”

meer meemaken. Ik zie het opbouwen van een zaak als het opstarten van een speedboot. Eerst maak je veel lawaai en probeer je haaks op de golven snelheid te maken. Ik kijk er nu al naar uit dat onze boot binnen een paar jaar rustiger op het water ligt”, zegt Vermeersch. “Al zou het kunnen dat ik er dan weer iets nieuws bijneem. Maar niet tegen mijn vrouw vertellen.”

“Dit is een unieke sector, omdat we alles zelf doen: van de matière première tot het eindproduct. Die vrijheid heb je nergens anders. Een frituur koopt zijn patatjes, een autoconstructeur staal. Wij niet. Uitgezonderd het weer, beheersen wij het hele proces. Dat is geweldig, want ik ben een echte controlefreak. Als de wijn goed is, is dat echt wel onze verdienste. Als een racer niet wint, kan hij schuilen achter duizend en één redenen of uitvluchten. Die luxe heb je niet in de wijnbouw.”

Bang om alles alsnog te verliezen is Vermeersch nooit. “Ik kan niets verliezen, want ik had niks toen ik startte. Geld is slechts een middel, nooit een doel. Daarom spaar ik niet. Geld moet rollen. Dat laat de economie draaien. En het verhoogt je levenskwaliteit. Ik heb geen buffer nodig voor later. Ik vind altijd een oplossing, hoe diep we ook zitten.” Tevreden blikt hij terug: “Ik sta hier toch maar, en dat zonder ooit één dag te hebben gewerkt.” Hélène rolt even met haar ogen. Ze weet hoe hard haar man heeft gewroet. Maar ze beseft eveneens hoe gelukkig hij is. Want hij heeft het nooit beschouwd als werken.

Mannen maken plannen Waar Vermeersch binnen tien jaar staat, dat weet hij niet. “Ik heb één doel: de top. Het is mijn droom om hier een wijndynastie te vestigen, al zal ik het zelf niet

[ CAPITAL 19 ]

49


e e n k la n t v e r t e lt

H e t W e s t-V l a a m s e o n d e r n e m e r s k o p p e l A l a i n Beh e y t en C h r is Roussel

profiel: WIE Alain Beheyt (61), zijn vrouw Chris Roussel (58) en hun twee kinderen Lode (32) en Elsie (29)

WAT Krial: een bedrijf gespecialiseerd in sectionale poorten, deuren en zonnewering

waar Passendale

“Een familiale overname op wieltjes” Alain Beheyt en Chris Roussel dragen na bijna 30 jaar hun familiebedrijf over aan hun zoon en dochter. Een gesprek met de vrouw des huizes over het hoe en waarom. “Zonder Optima was de overname nooit zo goed geregeld geweest.” TEkst Iris De Feijter foto’s Thomas Vanhaute

Eerlijk gezegd ben ik liever in mijn bedrijf dan thuis. Ik leef pas als ik hier ben. Thuis weet ik niet wat gedaan. Net als mijn man trouwens”, biecht Chris Roussel op, terwijl ze ons koffie inschenkt. We zijn op bezoek bij Krial: een bedrijf genoemd naar de eigenaars Chris en Alain.

Ze zijn gespecialiseerd in poorten, deuren en zonneweringen. Onlangs ging het familiebedrijf over op de derde generatie. “In januari volgend jaar gaat mijn man officieel met pensioen. Ik twijfel nog of ik met hem mee ga. Sowieso zullen mijn man en ik hier nog een paar jaar rondlopen.” [ CAPITAL 19 ]

51

Is het moeilijk om afstand te nemen van de zaak? Chris Roussel: “De kinderen krijgen steeds meer

taken. En wij steeds minder. Zoals mijn zoon zegt: “Pa, jij mag nog wat rondrijden en opruimen. En ma, jij zet de koffie en babbelt met de mensen.” Vanaf volgend jaar zou ik graag alleen in de namiddag werken. En de zaterdagochtend. Dan kan mijn dochter


e e n k la n t v e r t e lt

thuis bij haar gezin zijn. Ik denk altijd in functie van de kinderen. Mijn man laat hen volledig vrij, maar ik heb de neiging soms wat bij te sturen. Ik raad Lode en Elsie vooral aan om voorzichtig te zijn. Je weet nooit zeker of je morgen evenveel zal verkopen als gisteren. Ik vind mijn zoon en dochter – 32 en 29 – ook nu pas matuur genoeg om het bedrijf te runnen.”

even slikken. Vooral de enorme schulden vond ik griezelig. Maar toch gingen we ervoor. Een sprong in het diepe. Alains ouders verkochten al kantelpoorten. Kort na de overname deden sectionaalpoorten hun intrede. Dat werd onze focus. Mijn man en ik hebben altijd hard gewerkt. Vakantie was er zelden. Maar we deden het graag. De zaak was ons leven.”

Was het altijd duidelijk dat zij de zaak zouden overnemen? Chris Roussel: “Integendeel. Ze wilden nóóit in het bedrijf komen. Maar het liep anders. Halverwege het schooljaar stopte Lode met zijn studies ingenieur en kwam hij thuis werken. Ik liet hem eerst zelf poorten plaatsen, om de knepen van het vak te leren. Na een paar jaar begon hij als verkoper. Dat deed hij heel goed. Elsie studeerde Frans en Spaans en werkte een tijdje elders. Maar dat

Hoe leerde u Optima kennen? Chris Roussel: “We zijn al zeker veertien jaar klant bij Optima. Dat gebeurde niet van de ene op de andere dag. Pas drie jaar na de eerste kennismaking gingen we definitief met Optima in zee. Het is een groot engagement. Daar wilden we goed over nadenken. Veel mensen denken nog altijd dat alleen grote bedrijven of superrijken met Optima werken. Wel integendeel, voor een kmo zoals de onze is hun advies van onschatbaar belang. Met veel geduld leg-

“Stel dat er ooit iets misloopt tussen de kinderen, dan staat het precies op papier wat er moet gebeuren. Een geruststellend idee, ook voor ons als ouders.”

beviel haar niet. Ik bood een paar keer aan om in het bedrijf te komen. Uiteindelijk ging ze overstag. Nu doen ze het allebei heel graag. Ze komen goed overeen en ze vullen elkaar goed aan. Lode is heel praktisch ingesteld, Elsie is goed in bureauwerk.” Wat is er veranderd sinds ze in het bedrijf zitten? Chris Roussel: “Drie jaar geleden wilden de kinde-

ren een nieuwe wind: nieuw logo, nieuwe bureaus en een strakkere toonzaal. Eerst vond ik dat overdreven, maar ze hadden gelijk. Een bedrijf moet continu verjongen. Toen Alain en ik de zaak overnamen van zijn ouders bouwden wij ook een nieuwe loods.” Hebt u er zelf altijd van gedroomd om ondernemer te worden? Chris Roussel: “Mijn schoonouders hadden hier een doe-het-zelfzaak. Het was september 1983 toen mijn schoonvader zei: “In januari ga ik met pensioen. Jullie moeten de zaak maar overnemen.” Dat was

den ze ons alles keer op keer uit. We hebben nooit het gevoel gehad een nummer te zijn, ook al waren we zeker niet hun grootste of beste klant. Ze boden ons passende oplossingen voor onze persoonlijke financiën. Maar ook voor onze zaak. Zeker met de familiale overname van ons bedrijf hebben ze een grote last van onze schouders genomen. Het was een hele klus, maar alles is op zijn pootjes terecht gekomen. We kunnen met een gerust hart de toekomst tegemoet.” Vertel. Chris Roussel: “Ons bedrijf zat tamelijk ingewik-

keld in elkaar. Sommige onderdelen waren van Krial, andere waren privébezit en nog andere waren van de kinderen. Mijn man en ik hadden geen idee hoe we dat moesten oplossen. Onze boekhouder had wel wat tips, maar niet genoeg tijd om ons echt te helpen. Dus klopte ik aan bij Optima. Zij hebben gelukkig specialisten op dat vlak. Ze begeleidden ons van a tot z. Zo hielpen

[ CAPITAL 19 ]

52

ze ons bijvoorbeeld ook om een lening rond te krijgen. Zonder hen was het nooit zo goed geregeld.” Hoe zit de constructie precies in elkaar? Chris Roussel: “Optima richtte voor ieder van

onze kinderen een managementvennootschap op. Die twee vennootschappen kopen aandelen aan. Momenteel hebben ze beiden 45 procent en wij de overige 10 procent. Lode en Elsie zijn bestuurder van hun eigen vennootschap en krijgen daaruit ook een loon. Die constructie heeft grote fiscale voordelen. Optima regelde ook de aandelenovereenkomst. Stel dat er ooit iets misloopt tussen Lode en Elsie, dan staat het precies op papier wat er moet gebeuren. Een geruststellend idee. Ook voor ons als ouders.” Gingen de kinderen meteen akkoord met het voorstel van Optima? Chris Roussel: “Eerst bespraken mijn man en ik alles met Optima. Daarna legden we het voorstel voor aan Lode en Elsie. Zij reageerden meteen positief. Ze zagen dat het een goed doordacht plan was. Mijn man en ik zijn ook heel tevreden. Voor de zaak is alles geregeld, maar ook voor ons eigen pensioen.” Deinsden de kinderen niet terug voor zo’n zware investering? Chris Roussel: “Natuurlijk denken we aan de toekomst van onze kinderen, maar we willen hen het bedrijf niet op een presenteerblaadje aandienen. Tenslotte willen wij in de komende jaren ook niks tekort komen. Het klopt dat onze kinderen nu zware schulden hebben. Ze moeten die binnen vijf jaar afbetalen. Dat is niet mis. Maar we rekenen erop dat het zal lukken. En als er echt iets misloopt, kunnen ze altijd op ons terugvallen.” Hoe belangrijk is geld voor jullie? Chris Roussel: “Natuurlijk werken we voor het geld. Maar uiterlijk vertoon – een groot huis of dikke auto – interesseert me niet. Voor mij verzekert geld een comfortabel leven. Stel dat we 90 jaar worden. Dan hebben we nog heel wat centen nodig. Het is prettig te weten dat dat geen probleem zal zijn. Toch hebben mijn man en ik nog geen grote plannen voor ons pensioen. Vroeger dacht ik altijd: “Later ga ik grote reizen maken.” En nu denk ik: “Ik had dat moeten doen toen ik jong was.” Alain en ik hebben een mobilhome, maar die komt amper van zijn plaats. Wie weet trekken we er de komende jaren wat vaker op uit.”


“Natuurlijk denken we aan de toekomst van onze kinderen, maar we willen hen het bedrijf niet op een presenteerblaadje aandienen.�


e e n k la n t v e r t e lt

Optima

Koen Petit Executive manager Competence Department

expertise

Goede afspraken maken goede vrienden Hoe lang is het geleden dat u de statuten van uw vennootschap nog eens grondig hebt doorgenomen? U kunt het zich niet meer herinneren? U bent geen uitzondering. Maar wanneer de volgende generatie staat te trappelen om haar intrede te maken in het familiebedrijf, is een lenteschoonmaak aan te raden. Check enkele belangrijke passages in de statuten. En dan denken we vooral aan de overdrachtsbepalingen van aandelen en aan het bestuur van de vennootschap.

voor iedereen zichtbaar. Want statutenwijzigingen moeten in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Een betere oplossing? Koppel goede statutaire bepalingen aan een op maat gemaakte aandeelhoudersovereenkomst. In deze onderhandse overeenkomst zet u afspraken tussen aandeelhouders op papier. En die afspraken zijn níet publiek raadpleegbaar. Zo krijgt u de ideale combinatie: aan de ene kant niet zomaar aanpasbare statutaire bepalingen en aan de andere kant een in de tijd beperkte aandeelhoudersovereenkomst. Dankzij zo’n secuur maatwerk maakt u goede afspraken onder aandeelhouders mogelijk.

Overdracht van aandelen Is de pater familias de enige aandeelhouder van het bedrijf? Dan bepaalt hij alleen onder welke voorwaarden aandelen bij leven van eigenaar veranderen. Na een generatiewissel in een familiebedrijf worden vaak meerdere kinderen of familieleden actief in de onderneming. En dus krijgen ze op een bepaald ogenblik ook aandelen in de vennootschap. Op dat moment is het waarschijnlijk opportuun dat u de ultieme vrijheid voor iedere individuele aandeelhouder om aandelen over te dragen enigszins inperkt. Ook een plotseling overlijden van een van de aandeelhouders kan leiden tot onverwacht (en ongewenst) bezoek op de jaarlijkse algemene vergadering.

Het bestuur van de vennootschap

Een nv wordt bestuurd door een raad van bestuur met minstens twee of drie bestuurders, naargelang er twee of meer aandeelhouders zijn. Ze nemen collegiaal beslissingen. Een bvba wordt geleid door minstens één zaakvoerder. Vooral bij de bvba zit daar een potentieel probleem. Nogal wat bvba’s hebben slechts één zaakvoerder. Wat krijg je als die wegvalt na ziekte of overlijden? Een stuurloos schip zonder kapitein. Ook hier bieden statutaire bepalingen soelaas. Zorg voor een zaakvoerderopvolger die het roer overneemt, wanneer de enige zaakvoerder zijn mandaat niet meer kan uitoefenen. In afwachting van een volwaardig mandaat kunt u bijvoorbeeld iemand van de volgende generatie tot zaakvoerder-opvolger benoemen. Nog meer zekerheid bouwt u in door een zaakvoerder statutair te benoemen. Dit type zaakvoerder is moeilijker – tot zelfs helemaal niet – van zijn troon te stoten. Als de statutair zaakvoerder het stemrecht heeft over minstens één aandeel, is hij zo goed als onafzetbaar, aangezien unanimiteit nodig is voor zijn afzetting.

Kunt u de overdrachtsbepalingen van aandelen moduleren? En hoever kunt u daarin gaan? Veel hangt af van uw keuze van vennootschapsvorm. Bij een naamloze vennootschap (nv) staat het principe van de vrije overdracht van aandelen voorop. Iedere aandeelhouder kan vrij aandelen overdragen aan een derde. Daarvoor heeft hij de goedkeuring van de andere aandeelhouders niet nodig. Statutair kunt u wel een aantal clausules inbouwen die de overdracht remmen, zoals bijvoorbeeld een goedkeuringsclausule. Maar die kunnen een geplande overdracht niet tegenhouden en hebben een opschortende werking van maximaal zes maanden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) biedt heel wat meer mogelijkheden om het lot van de aandeelhouders aan elkaar te binden. Wettelijk moet een bepaalde minimale meerderheid akkoord gaan met elke geplande overdracht van aandelen aan derden, en dat zowel bij leven als bij overlijden. Alleen voor overdrachten aan medevennoten, echtgenoten of afstammelingen in opgaande en dalende lijn hebben aandeelhouders geen voorafgaande goedkeuring nodig. Dit is een de minimis regeling. En als u dat wenst, kunt u die strenger maken.

Iedere zaakvoerder individueel kan verbintenissen aangaan voor rekening van de bvba, bij de nv is dat niet zo. Wilt u vermijden dat de ene zaakvoerder geld spendeert zonder medeweten van de andere? Ook dan kunnen de statuten een oplossing bieden. Leg statutair vast in welke omstandigheden meerdere handtekeningen nodig zijn om de vennootschap te verbinden. Dergelijke clausules zijn niet tegenstelbaar aan derden, maar kunnen wel tussen zaakvoerders onderling ingeroepen worden, als de spreekwoordelijke stok achter de deur.

Treedt uw zoon of dochter in uw voetsporen? Volgen uw kinderen u op in het familiebedrijf? Dan is het vaak interessant om de overdrachtsregelingen nog meer te moduleren. Ga voor echt maatwerk. Tot op bepaalde hoogte kunt u dat in de statuten regelen. Maar dan is er wel één belangrijk nadeel: familiale afspraken worden

Meer dan ooit geldt ook voor de statuten van uw vennootschap: goede afspraken onder aandeelhouders maken goede vrienden.

[ CAPITAL 19 ]

55


EVERGEM Finlandstraat 19 | 9940 Evergem 09 226 25 01 | info@depuydthaarden.be KNOKKE NatiĂŤnlaan 215 | 8300 Knokke 050 34 24 44 | info@depuydthaarden.be www.depuydthaarden.be

[ CAPITAL 19 ]

56


VR I J E T I J D

e x perts selecteren

de betere des dingen levens reizen

gastronomie

c u lt u u r

De Belg lijkt op veel te besparen, maar allerminst op ontspanning. Vandaar vroeg Capital drie experts van het goede leven naar hun ultieme zomertips. Ontdek welke wonderen er klaar liggen om door u ontdekt te worden. Tenslotte is een goed gevoel – en laat het over reizen, gastronomie, of cultuur gaan – ook geld waard!

[ CAPITAL 19 ]

57


reizen

TIPS VAN d e b b i e pa pp y n , r e i s j o u r n a l i s t e

meer tips op twitter via @classetouriste

ď Š www.scicsailing.eu

Sa iling Cruises

Zeilen in Griekenland en Turkije Waarom een banale hotelkamer kiezen als je een complete zeilboot kunt charteren, zodat de ver- of zeegezichten vanuit het raam om de vijf minuten veranderen? Het Nederlandse Sailing Cruises in Comfort ontdekt de rustige kusten langs de Turkse Riviera of gaat op exploratie van het ene onbekende Griekse eiland naar het andere. Er zijn veel bedrijven die gulet zeilreizen aanbieden, maar met Sailing Cruises in Comfort wordt er effectief gezeild. Andere Turkse zeilboten zeilen meestal op irritante motor. Aan boord is er een kapitein, een kok en twee bootsmannen die de

gasten constant in de watten leggen. Sailing Cruises in Comfort heeft een portfolio van houten zeilboten voor groepjes van acht tot zelfs zestien passagiers. Telkens met cabines met eigen badkamer, met normaal toilet en douche. Een volledige, comfortabele ingerichte, Turkse zeilboot van SCIC voor acht personen: 3 425 euro, alles inbegrepen behalve twee diners aan land en de vluchten en transfers.

[ CAPITAL 19 ]

58


v r ij e tij d

br a zilie

Chili

 www.atlasreizen.be

 www.refugia.cl

Logeren met zicht op de Andes Net open is de Refugia Lodge, een nieuw hotel op een bergtop gelegen op het rustige eiland Chiloé in Chileens Patagonië. Er zijn 12 kamers en de gast wordt ontvangen in een all-inn formule. Refugia heeft een restaurant, spa, lounge en een mooi terras met zicht over de Golf van Corcovado en de Andes in de verte. In de prijs alle maaltijden, wijnen maar ook zeilen, paardrijden, hikes en bezoeken aan pinguïnkolonies of de 14 UNESCO-beschermde sites van de Chiloé archipel inbegrepen. Deze uitzonderijke regio rond het eiland kan trouwens verkend worden per expeditieboot. Nomads of the Seas vaart hier tijdens onze winter en gaat dan op zoek naar geheime plekjes om te vliegvissen (met de helikopter) of om off piste op de vulkanen van de Andes te skiën. Vanaf 380 euro per persoon per dag.

Naar de Braziliaanse Hamptons Tussen Rio de Janeiro en São Paulo, gelegen in het ongerepte Campos de Jordão gebergte, ging zopas hotel en spa Botanique open. Verwacht een mix van modernisme en natuurlijke elementen in een stille en groene setting. Er zijn elf privévilla’s en zes suites. Botanique heeft de eerste 100 procent Braziliaanse spa van het land. Ontspannen kan ook in de bioscoop, de paardenstallingen, bib of kookschool. Grote namen achter het project zijn onder andere David Cole, medeoprichter van AOL en Gordon Roddick, stichter van de Body Shop. Omdat Botanique gemakkelijk bereikbaar is uit de twee grootsteden en er een chique en elegante sfeer hangt, wordt deze streek wel eens de Hamptons van Brazilië genoemd. In Botanique Hotel & Spa verblijft u volgens een all-in formule, waar alle maaltijden, drankjes en activiteiten inbegrepen zijn. Deze plek is trouwens ideaal voor wie na een intense rondreis in Brazilië even tot rust wil komen. Te boeken bij het Belgische Atlas Reizen al dan niet in combinatie met andere uitzonderlijke plaatsen in Brazilië.

 www.clubmed.be

ita lie

Nieuwe Club Med in de bergen Maak kennis met het tweede grootste skigebied in de Alpen, waar vanaf nu die typische Italiaanse charme gemixt wordt met de welgekende joi de vivre van Club Med. Pragelato Vialattea is een kleinschalig bergdorpje op 1 600 meter hoogte dat tijdens de winter gelinkt is met de pistes van Sestriere, Sauze d’Oulx, Claviere, Cesana, San Sicario en Monginevro. Club Med Pragelato is ook een perfecte bestemming tijdens de lente en zomer. U moet er kiezen tussen wandelen, golf, bergbeklimmen, mountainbiken, raften… Natuurlijk op hoog niveau. Dit nieuwe, vier trident clubdorp, deed beging december 2012 de deuren open en is het eerste hotel in typische chaletstijl voor Club Med. Logeren doet u in knusse chalets, waarin kamers en suites verborgen zijn. Van standaard tweepersoonskamers tot familieverblijven met verschillende slaapkamers. Er is een miniclub met Nederlandstalige GO’s, in de winter een skischool voor alle niveaus, een spa met binnen- en buitenzwembad en drie restaurants. Club Med Pragelato ligt op anderhalf uur rijden van Turijn.

[ CAPITAL 19 ]

59


gastronomie

TIPS VAN P ETER GOOSSENS , HOF VAN CLEVE

 www.quiquedacosta.es

Quique Dacosta, Deni a

Topadres voor Spaanse avant-garde In het Spaanse vakantiestadje Denia, een charmante locatie tussen bergen en zee, zou je niet meteen topgastronomie verwachten. En toch vind je die bij chef Quique Dacosta. Geen nieuwe naam, want Dacosta is al een tijdje hét topadres voor de Spaanse avant-garde cuisine. Het restaurant werkt met een culinair ecosysteem, dat je kunt zien als een spiraal die opendraait naar de wereld: 60 procent van de producten komt uit Denia en omstreken, 30 procent uit Spanje en de overige producten uit de rest van de wereld. En die spiraal draait rond één as: Quique Dacosta, zijn visie en zijn kennis maken het verschil. Dacosta combineert de liefde voor de regio met zijn persoonlijke interesse voor kunst, architectuur en design. Hij is een meester van de avant-garde, toegewijd aan pure creatie en culinaire identiteit, zonder grenzen, zonder compromissen.

 www.regismarcon.fr

Regis M a rcon, St. Bonnet-Le-Froid

Ode aan de champignon Régis Marcon bouwde de bistro van zijn ouders uit tot een bedrijf in Saint Bonnet-Le-Froid, waar 84 mensen werken in het restaurant, het hotel, de bakkerij/patisserie/theesalon en de vakantiehuisjes. Het driesterrenmenu weerspiegelt de liefde van Régis en zijn zoon Jacques voor de streek en haar tradities, maar ook hun eigen persoonlijkheden. Die regio, de Haute Loire, heeft dan ook erg veel te bieden: kruiden en groenten, gevogelte en vlees, Du Puy-linzen en vooral … champignons. Ze zijn het symbool geworden van het huis Marcon.

[ CAPITAL 19 ]

60


v r ij e tij d

 www.plaza-athenee-paris.com/alain-ducasse-plaza-athenee A l a in Duc asse au Pl a z a Athenee – Pa rijs

Back to basics Alain Ducasse heeft verschillende restaurants in Frankrijk, maar zijn stek in het Parijse hotel Plaza Athénée spreekt misschien nog het meest tot de verbeelding. De aankleding werd helemaal vernieuwd en presentatie en interieur zijn flamboyanter dan ooit. Tegelijk gaat de chef back to basics in zijn cuisine: minder gedoe, twee of drie ingrediënten worden eenvoudig maar artistiek gepresenteerd. Ducasse gaat op zoek naar het ideale evenwicht tussen zoet, zuur en bitter. Het is hedendaagse Franse cuisine, met de nadruk op authenticiteit, het naar boven halen van de verborgen smaken van elk ingrediënt. Of hoe het eenvoudige onvergetelijk wordt.

French L aundry – Yount v ille C a liforni a

Wow!

L a V ie, Osna bruck

De Amerikaan Thomas Keller leerde koken in Frankrijk, en werd er verliefd op de Franse cuisine. Begin jaren negentig was hij in de VS op zoek naar een locatie voor een eigen restaurant. En toen hij The French Laundry zag, wist hij dat het de ideale plek was voor zijn Amerikaans restaurant met Franse wortels. Het gebouw had al een lange geschiedenis: sinds de jaren 1970 was het een restaurant, maar oorspronkelijk – in de jaren 1880 – was het een saloon, daarna een bordeel en een wassalon (‘French laundry’ zou wijzen op de extra service en zorg in zulke wasserijen). Eten is voor Keller meer dan voedsel en wijn, het is een emotionele belevenis. En in The French Laundry wil hij daar een onvergetelijke belevenis van maken. Elke dag serveert hij twee unieke negengangenmenu’s. Een opeenvolging kleine gerechten, waarbij geen enkel ingrediënt twee keer wordt gebruikt. Je proeft en denkt ‘wow’, want het is lekker en spannend, heerlijk en troostend, en net als je denkt: ‘had ik hier nog maar een hapje van’, is daar al een volgende schotel. En dan begint alles opnieuw, maar helemaal anders.

 www.lavie.de

Drie dimensies smaak Wie heel goed oplette in de geschiedenisles, kent Osnabrück van de vrede van Westfalen (1648). Maar die Duitse stad is ook de thuisbasis van La Vie, het driesterrenrestaurant van chef Thomas Bühner. Bühner is al 20 jaar een topchef uit de Duitse avant-garde. Maar zijn keuken is meer dan technisch vernuft en gedurfde combinaties van geuren en smaken. In La Vie serveert hij driedimensionale aromakeuken. De eerste dimensie is de eigen smaak van elk product. De tweede is de bereiding van de producten. Zo heeft Bühner bijvoorbeeld een voorliefde voor garen op lage temperaturen. En de derde dimensie ten slotte is het samenspel. De chef vergelijkt zijn werk met een orkest: de ene keer hoor je de viool meer, de andere keer de hobo. Maar genieten doe je dankzij het complete plaatje van het hele orkest.

 www.frenchlaundry.com

[ CAPITAL 19 ]

61


cultuur

TIPS VAN M a r c H o lt h o f, c u lt u u r j o u r n a l i s t

 www.labiennale.org

Bienna le va n V enetie

Vlaamse kunst in Venetië La Biennale di Venezia is de oudste en meest gerenommeerde kunstbiënnale ter wereld. Dit jaar zijn in het Belgische paviljoen de bevreemdende organische sculpturen te zien van de Gentse kunstenares Berlinde De Bruyckere. Niemand minder dan de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar literatuur J.M. Coetzee is de curator van haar tentoonstelling. Tot 24 november.

 www.bozar.be

Mor a ndi in Boz a r

Potten en pannen De Italiaanse kunstenaar Giorgio Morandi (1890-1964) krijgt in Bozar een retrospectieve. Zijn subtiele stillevens met vazen, potten, kruikjes, schelpen en bloemen herleidt Morandi tot de essentie. Ze behoren tot de iconen van de moderne kunst. Dankzij zijn doorgedreven experimenten met vorm, kleur en compositie creëerde de kunstenaar een heel eigen poëtische universum. Tot 22 september.

[ CAPITAL 19 ]

62


v r ij e tij d

Gent ja zz

John Zorn zestig

 www.leonardcohen.com

Leona rd Cohen

Het Gent Jazz Festival pakt uit met een reeks ronkende namen. Op zaterdag 13 juli staat Diana Krall op het podium. En zondag 14 juli wordt volledig in beslag genomen door John Zorn (foto). Onder de vlag ‘Zorn at 60’ presenteert de alchemist van de New Yorkse jazzscene een dwarsdoorsnede van zijn carrière met tal van gastmuzikanten.

78-jarige Bard opnieuw in België Tien maanden na zijn optreden op het Gentse Sint-Pietersplein komt veteraan singer-songwriter Leonard Cohen (78) alweer naar ons land. Zijn ‘Old Ideas World Tour’ houdt op 23 juni halt in het Antwerpse Sportpaleis en een week later (30 juni) in Vorst Nationaal. Met zijn ‘Old Ideas’-album was Cohen de oudste levende artiest die de eerste plaats op de Ultratop 100 albums-lijst haalde.

 www.britishmuseum.org

Pompei in Londen

Uit het as van de vulkaan Het British Museum in Londen pakt uit met een van zijn meest pakkende historische tentoonstellingen. Er worden 250 objecten getoond uit de Romeinse steden Pompeï en Herculaneum. Die werden in 79 voor Christus getroffen door een uitbarsting van de Vesuvius. De tentoonstelling evoceert het dagelijks leven in die tijd, van de bakker en zijn vrouw (foto) tot het bordeel. Tot 29 september.

[ CAPITAL 19 ]

63

 www.gentjazz.com


Opi n i e

T hXXXXXXXXXX i e rxrxyx L xixtx annie

Fiscale regularisatie: de laatste rechte lijn?

In 2004 vond een eerste initiatief voor fiscale amnestie plaats, de eenmalige bevrijdende aangifte. Zoals de naam aangeeft, had deze de bedoeling een eenmalige operatie te zijn. Een jaar later, in 2005, trad echter de permanente wet op de fiscale regularisatie in werking. Krachtens deze wet kon elke Belgische belastingplichtige die had nagelaten om alle of een deel van zijn inkomsten aan te geven, contact opnemen met een gespecialiseerde dienst van de fiscale administratie en een spontane aangifte voor het regulariseren van zijn niet-aangegeven inkomsten indienen.

Verstrenging in zicht Op het moment dat we dit stukje schrijven, overweegt de regering een grondige wijziging van het huidige stelsel. Hoewel bepaalde modaliteiten van de definitieve tekst nog niet gekend zijn, lijkt het evident dat we naar een verstrenging gaan van de voorwaarden voor het toepassen van de wet voor elke regularisatie die wordt ingediend na 30 juni 2013. De boetes zullen, al naargelang het geval, stijgen tot 15 of 20% van het bedrag van de inkomsten (in plaats van de huidige forfaitaire boete van 10%). En bij bepaalde gevallen van fraude zal het kapitaal zelf belast worden, ten belope van 35%. Daarnaast zal het ook niet meer mogelijk zijn om na

“De uitwisseling van informatie tussen de Belgische en zo goed als alle buitenlandse fiscale administraties is een tastbare realiteit.” Thierry Litannie Advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht Professor aan de UCL Mons, aan de EPHEC en aan de Febelfin Academy

31 december 2013 een fiscale regularisatie in te dienen. Deze verstrenging vindt plaats binnen een bijzondere context, omdat de uitwisseling van informatie tussen de Belgische fiscale administratie en zo goed als alle buiten­ landse fiscale administraties momenteel een tastbare realiteit is. Dit zorgt er bijge­ volg voor dat elke Belgische belastingplichtige met niet-aangegeven tegoeden in het buitenland zich in een bijzonder ongemakkelijke situatie bevindt: indien hij wordt ontdekt door de uitwisseling van informatie riskeert hij zware sancties, zowel fiscaal als eventueel strafrechtelijk. We denken daarbij in het bijzonder aan belastingplichtigen met een effectenreke­ ning in Luxemburg die vergaten de inkomsten ervan aan te geven, of aan mensen met tegoeden uit een successie die deze niet hebben opgenomen in de aangifte van nalatenschap.

Snel handelen is de boodschap! Wetende dat de huidige wet, die in prin­c ipe van kracht blijft tot 30 juni 2013, de moge­lijkheid geeft om de meeste probleem­si­ t uaties te regulariseren via meer dan redelijke inhoudingen, kunnen we de betrokken belastingplichtigen enkel maar aanzetten om niet te wachten om stappen in die richting te zetten.

[ CAPITAL 19 ]

64


bulthaup b3 Gelooft niet in snelle trends. Maar in eigen kracht. Een bulthaup staat voor individualiteit en precisie in optima forma.

De liefde voor elk detail is daarbij even belangrijk als het architectonische totaalplaatje. Dat maakt elke bulthaup uniek. Maatwerk op topniveau – gemaakt voor de ruimte en de mensen die erin leven.

bulthaup ligna recta bvba charly doise mechelsesteenweg 184 2018 antwerpen tel. 03 290 33 44 Meer via QR-code of op www.lignarecta.bulthaup.be


ROYAL ZOUTE TENNIS CLUB I KNOKKE-HEIST

BORIS BECKER YANNICK NOAH

www.optimaopen.be Follow us on

Facebook -

Twitter -

LinkedIn

Capital nr19 nl  
Advertisement