Optik Print 1 2021

Page 1

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN | 1 2021

Hårdare kontroll av kosmetiska kontaktlinser Nya lokaler lyfter KI-utbildning Extra sidor Optometridagarna blir digitala

Möt branschens stjärnorINGÅNG

Den digitala vägen är här för att stanna

D

et här livet vi nu lever, kommer det vara det nya normala och livet pre 2020 vara det onormala? Mycket tyder på det. Människor är i grunden lata apor och vi gillar inte förändring, det sitter i generna. Alla de förändringar vi fick för ett år sedan har nu satt sig och är vårt normala. Att då ändra IGEN och gå tillbaka till det som var 2019 är en förändring – som vi ju inte gillar. Därför tror jag att en hel del av det nya är här för att stanna.

Nytt och fräscht på KI

6

10 14 41

OPTIKERLIV Möt branschens kreativa stjärnor

KRÖNIKA Är släkten verkligen värst?

19

OPTOMETRIDAGAR

Gå på mässa med digitala redskap

VETENSKAP Bekvämt seende inte bara synskärpa

MER UR INNEHÅLLET Spelregler för kosmetiska linser ändras 4 KRÖNIKA: Katarina Ek 14 Optikerkarriär i teknikens framkant 16 OPTOMETRIDAGARNA 19 – Välkommen till digitala dagar 21 – Viktigt skilja på yrsel och yrsel 24 – Optometridagarnas program 26 – Föreläsningar fyllda av kunskap 28 BRANSCHPLOCK Patrik svarar på dina frågor VETENSKAP REDAKTION 0498-49 81 18 optik@radicalpr.se Micke Jaresand, redaktör Wilhelm Jaresand Olle Bergman Curt Lundberg, AD

39 40 41

ANSVARIG UTGIVARE Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Susanne Simic 08-601 25 20 info@conmedia.se Annonsmaterial: Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

”...vi hoppas

och tror att det digitala format vi valt gör att vi lite grann känner att vi är på en konferens.” Rune Brautaset hälsar välkommen till Optometridagarna

Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2021

2020 tvingades Optikerförbundet att ställa in Optometridagarna med bara ett par dagars varsel. Under våren påbörjades sedan arbetet med en lösning för 2021. Kommer vi kunna ses fysiskt eller måste det till någon annan lösning? Ganska snart stod det klart att digitalt var vägen att gå och i dagarna slår man nu upp dörrarna för de första digitala Optometridagarna. Den tekniska lösningen innebär att du verkligen är där i allt utom köttet. Mellan seminarierna – som du bekvämt följer hemifrån soffan – kan du mingla runt med kollegor, besöka utställningen för att ta del av nyheter och annat. Några kommer kanske sakna barminglet, men även sånt går ju att lösa på distans numera, digitala AW:s framför paddan är ju det normala sättet att ses. Blir digitala mässor och kongresser det normala framgent? Nja, det här är nog inte svart eller vitt. Det personliga mötet kommer fortfarande vara oslagbart i många sammanhang. Men jag är övertygad om att vi kommer ses på det här sättet oftare under 20-talet.

den senaste veckan har det varit mycket diskussioner om det nya förslaget att regeringen ska få mandat att stänga ner handelsplatser. I media har vi kunnat läsa att apotek och matbutiker undantas. Vad som inte lyfts fram är att en del andra verksamheter också kommer tillåtas ha öppet. Optiker är en av dessa. Precis som i övriga Europa kommer våra verksamheter alltså kunna ha öppet vid en eventuell nedstängning. Det är logiskt: Barn och vuxna behöver synkomfort även i en nedstängning. Ögonsjukdomarna tar ingen paus och med ögonsjukvårdens köer har optikern har en viktig roll att fylla för tidig upptäckt. Kort sagt: synfelen består trots pandemin. Köpcentrum kan stängas ner, men då ska allmänheten ändå ha tillgång till de verksamheter därinne som tillåts ha öppet. För ordningens skull betonas att det fortfarande bara är ett förslag som är ute på remiss, men det verkar osannolikt att optiker skulle undantas.. fredrik thunell vd, Optikbranschen optik 1.2021 3


AKTUELLT I maj 2021 träder EU-förordningen MDR i kraft för att skapa tydligare myndighetsöversyn och högre patientsäkerhet när det gäller medicintekniska produkter. Detta skapar bland annat nya villkor för kosmetiska linser, så kallade partylinser.

text olle bergman

Spelregler ändras för kosmetiska linser inom eu finns ett utvecklat arbete för att skydda konsumenter från undermåliga produkter som i värsta fall är rent skadliga för användaren. Ett välkänt exempel inom optikbranschen är CE-märkningen av solglasögon. Eftersom dessa räknas som personlig skyddsutrustning kategori I måste tillverkaren intyga att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav – i praktiken att de inte släpper igenom skadlig UV-strålning Samma sak gäller för medicintekniska produkter: för att man ska få lansera och marknadsföra sådana produkter måste de ha en CE-märkning som bygger på EUs aktuella regelverk. Just nu är det ett så kallat EU-direktiv, MDD (Medical Device Directive), som reglerar detta, men från och med maj 2021 kommer direktivet att ersättas av en så kallad förordning, MDR (Medical Device Regulation). Optik tog kontakt med Jennie Ousbäck, specialist på konsultföretaget PlantVision när det gäller regulatoriska frågor inom det medicintekniska området. Vad innebär det egentligen att MDD blir MDR, och vad är det övergripande syftet?

– Den nya förordningen MDR, som publicerades 2017, träder som sagt i kraft i maj i år. Implementeringen av denna kommer generellt att innebära ökad patientsäkerhet, kunskap och kontroll när det gäller de medicintekniska produkter som släpps ut på den europeiska marknaden. Eftersom dagens direktiv då ersätts av en förordning innebär det att kraven blir direkt gällande för alla länder i EU och att alla medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden i EU måste uppfylla dessa. 4 optik 1.2021

Det innebär ökade krav på säkerhet och prestanda för en hel del produkter! Det talas i texten om”products without an intended medical purpose”. Vad är det?

– Det är produkter som kliniskt och tekniskt liknar medicintekniska produkter, utan att ha ett medicinskt syfte. Exempel på sådana produkter är utrustning för fettsugning, hårborttagning och annan hudbehandling – samt kontaktlinser utan styrka.

Vad kommer MDR att innebära för sådana kosmetiska kontaktlinser?

– Produkterna innefattas av MDR och tillverkare för dessa produkter kommer att behöva uppfylla de krav på säkerhet och prestanda som är applicerbara enligt bilaga I i förordningen. Tillämpning av riskhantering och klinisk utvärdering för dessa produkter ska presenteras genom en så kallad genomförandeakt, något som i MDR kallas gemensamma specifikationer. Vad jag förstår är inte allt solklart ännu?

– Det stämmer – publicering av gemensamma specifikationer för produkter listade i bilaga XVI förväntas först efter andra kvartalet 2021. Men håll utkik efter denna publicering på EU-kommissionens hemsida! MDR kom-


mer att gälla för dessa produktgrupper från och med sex månader från publiceringsdatum (om inget annat uppges). I dagsläget väntar vi på mer information om hur MDR rent praktiskt kommer att påverka tillverkare för dessa produkter. Hur kommer de företag som säljer medicintekniska produkter att påverkas?

– I och med MDR ställs det nu även krav på distributörer av medicintekniska produkter. Detta gör att även de aktörer som tillhandahåller medicintekniska produkter på marknaden behöver uppfylla de krav som anges under artikel 14 – detta från och med maj i år.

optik frågade runt bland leverantörer av kontaktlinser på den svenska marknaden. Fortfarande finns det en tvekan om vad som egentligen kommer att gälla, och funderingarna är många. Kommer förändringen att gynna eller hämma försäljningen? Kommer optikerbutikerna att ta över försäljningen av partylinser framöver? City Optik Stockholm ligger på Drottninggatan i ett av landets hetaste affärsstråk för mode och presenter. Leg optiker Åsa Vikström känner att hon och kollegerna måste kika närmare på nya MDR, men samtidigt är

försäljningen av färgade linser ingen avgörande inkomstkälla i verksamheten. – Vi har med varm hand lämnat över försäljning av partylinser till andra aktörer, säger hon. Och när det gäller färgade linser med styrka skulle vi egentligen också kunna lämna över den försäljningen utan att det märks på sista raden. n

När MDD ersätts av MDR medför detta ökade krav på säkerhet och prestanda för medicintekniska produkter, till exempel kontaktlinser Plantvision är ett av marknadens ledande konsultföretag av tjänster inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor inom Life Science. Man stödjer sina kunder med bland annat professionella tjänster och strategisk rådgivning.

optik 1.2021 5


UTBILDNING Snacket hade gått i åratal. Det var dags. Karolinska Institutets optikerutbildning behövde få nya lokaler. Ytorna de ärvt på S:t Eriks ögonsjukhus för många år sedan hade visserligen gjort jobbet för en hel radda optikerkullar, men de var knappast byggda för ändamålet. Sedan hände det. Området kring Nya Karolinska blev allt mindre byggarbetsplats och allt mer färdigbyggt. I somras gick flytten.

text och foto wilhelm jaresand

Nya lokaler höjer utbil – det var en helt euforisk lycka. Att få komma in hit, till helt nya lokaler som är byggda för ändamålet, känns som ett så stort lyft, säger Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor för KI:s optikerutbildning. När OPTIK hälsar på i mitten av februari är området utanför fortfarande lite byggarbetsplats, men innanför de stora glasdörrarna på nya ögonsjukhuset är det allt annat än rörigt. Högt i tak, modernt, ja till och med snyggt. Inte exakt de känslor man slogs av i ankomstentrén till gamla Polhemsgatan 50. Precis till vänster i ögonsjukhusets huvudentré leder en bred, orange, skruvad trappa upp till optikerutbildningens portar. Innanför dem möts man av utbildningens egna optikerbutik, helt i klass med branschen i presentation och utseende. – Även i bemötande och kvalitet såklart, säger Kristin Ehringer. Inte för att hon kan säga så mycket annat, då hon i egenskap av butikschef recenserar sig själv.

Butiken dubblar även som reception, det är där studenternas patienter anmäler sig för att bli vidareledda genom de nybyggda – självklart helt lysande vita – korridorerna till något av utbildningens hela 17 undersökningsrum. Utöver dessa 17 finns även flera instrumentrum, fyllda med maskiner från branschens alla hörn och kanter. – Vi har bland annat synfältsmätare, OCT, funduskameror och topografer. Vi har en mer eller mindre komplett maskinpark, som gör att vi kan hålla en hög utbildningsnivå i kliniken, säger Marika Wahlberg Ramsay. Det är inte alls ovanligt att ögonläkare kommer ner till utbildningens lokaler för att tjuvtitta i ett videomikroskop som de själva inte har till exempel. – Lokalerna i sig självt gör underverk för arbetsmiljön för både studenterna och oss lärare men just närheten till, och samarbetet med, ögonsjukhuset och dess läkare är en av de största vinsterna, säger Marika. Ett exempel på det här samarbetet är den kliniska utbildningsmottagning som startades i höstas. Två dagar i veckan, på tisdagar och torsdagar, tar alltså optikerstudenterna emot sjukhusets patienter. De hälsar välkomna, gör förundersökningarna och är sedan med i hela processen tillsammans med ögonläkaren. 6 optik 1.2021

Samtidigt som studenterna exponeras för flera olika patologiska tillstånd, vilket är extremt lärorikt, får ögonläkarna draghjälp. Enligt Marika Wahlberg Ramsay har samarbetet gjort att sjukhuset kan ta emot många fler patienter än vanligt. – Det är liksom på riktigt, säger Emelie Karlsson som går tredje året på utbildningen. – Vi får se och lära oss saker som vi annars inte hade


RENA GLASÖGON

ldningsnivån

UTAN ATT

PUTSA!

1. SPRAYA PÅ Låt verka 5 sek

2. SKÖLJ MED KALLT VATTEN Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel

HELT RENT UTAN REPOR! Beställ nu!

haft en chans till. Vi får träffa folk som har problem med näthinnorna och alla sorters ögonsjukdomar. Det passerar sällan genom en vanlig optikerbutik och nu har vi träffat så många patienter att vi börjat kunna göra riktigt bra gissningar utifrån våra förundersökningar. Hon står i ett av undersökningsrummen och kollar en klasskompis ögonbotten med en OCT. Klasskompisen nickar och håller med. Emelie fortsätter: ➔

Programdirektor Marika Wahlberg Ramsay är mycket nöjd med den nya föreläsningssalen.

0303-940 60 info@leijma.se

I leijma.se

optik 1.2021 7


UTBILDNING

– Det är något med de nya lokalerna. Jag menar, förut låg vi också i samma byggnad som sjukhuset men vi hade inte alls samma kontakt med läkarna. Nu har vi verkligen exponerats för deras arbete och byggt upp en kunskap som kommer vara viktig den dag en kund kommer in till optikerbutiken man jobbar på och man direkt kan se att det måste skickas vidare till läkare, säger hon.

utöver undersökningsrum och butik leder loka-

På den övre bilden håller studenterna på att förbereda en synundersökning. På den undre bilden testar Mariam Hatta, Anh Bui och Erika Moberg färgseendet på varandra.

8 optik 1.2021

lernas moderna korridorer till två större salar. Ena en föreläsningssal, den andra ämnat för preklinisk verksamhet. Båda med fönster från golv till tak. Att göra layouten för en lite mer komplicerad verksamhet som en optikerutbildning är ett pussel, men det är ett pussel som utbildningsledningen själva har fått vara med och lägga. – Hur vi får plats med så många undersökningsrum som möjligt, hur patienterna kommer och går för att det ska bli så bra som möjligt. Det har vi fått vara med och tycka till om, säger Marika Wahlberg Ramsay. – Vi har såklart fått göra avkall på vissa saker, men på det stora hela har vi fått till det. Utbildningsrummen är många och rymliga, det är ett bra flöde genom lokalerna och butiken känns lika professionell som resten av rummen. Det är verkligen otroligt härligt. En annan vinst är närheten till KI:s campus. – Det gör stor skillnad. Där har vi har tillgång till så


VÄ L K O M M E N T I L L S V E R I G E S F R I A O P T I K E R Butikschefen Kristin Ehinger är föreståndare för en fullt utrustad optikbutik i de nya utbildningslokalerna.

VILL DU BLI ENEN AVAV OSS? VILL DU BLI OSS?

En kund får hjälp att välja båge efter undersökningen.

många intressanta föreläsningar och andra campusaktiviteter.

förutom att växa in i sin nya kostym kommer fokus framöver ligga på att även fortsätta växa in i läroplanen som antogs för två år sedan. – Det tar ett par år att bli helt varm i kläderna och få kurserna så bra som de bara kan bli. Vi kommer även lägga till nya uppdragutbildningskurser, först och främst i glaukom, och det är en resa som blir en bra bit mer inspirerande att göra nu i och med de nya lokalerna, säger Marika Wahlberg Ramsay. n

Vi är över hundra optiker som valt att stå Viutanför är överdehundra optikeroch somsom valtalla attarbestå stora kedjorna utanför deunder stora sitt kedjorna och sommen alla ändå arbetar tar lokalt eget varumärke lokalt under sitt tillsammans. Vi eget är allavarumärke fria att väljamen vårtändå eget tillsammans. Viatt är genomföra alla fria attvåra påverka vårt eget sortiment och undersöksortiment och att genomföra våra undersökningar utifrån kundernas individuella behov. ningar utifrån kundernas individuella behov. Gemensamt för oss är att vi bedriver seriös och högkvalitativ optikerverksamhet och fokuserar Gemensamt förDet osssom är att vi bedriver på ögonhälsa. dessutom enar seriös oss är och högkvalitativ optikerverksamhet fokuserar vår ISO-certifiering inom kvalitet och och miljö. påDen ögonhälsa. som dessutom enar oss är är vi helt Det ensamma om i branschen. vår ISO-certifiering inom kvalitet ochpå miljö. Vi välkomnar fler oberoende experter Den är vi helt ensamma om i branschen. ögonhälsa. Om du längtar efter att vara bland likasinnade, välkommen att höra av dig till oss, Visåvälkomnar berättar vi fler mer.oberoende experter på ögonhälsa. Om du längtar efter att vara bland likasinnade, välkommen att höra av dig till oss, Pierre Nordgren såKey berättar vi mer. Account Manager pierre@synologen.se Pierre Nordgren 08-440 73 57 Key Account Manager pierre@synologen.se www.synologen.se 08-440 73 57 www.synologen.se

optik 1.2021 9


OPTIKERLIV Det var när jag såg att min gamla elev, Ashkan Pooya från optikerassistentutbildningen i Uppsala, hade kommit ut med en ny singel som idén med krönikan kom. Varför inte skriva om optikbranschens stjärnor? Livet handlar inte bara om optik och optometri, eller hur. Vi har många andra strängar på våra lyror. I den här krönikan möter du Ashkan Pooya som sjunger, Johanna Johansson som målar och Katarina Ek som sjunger i countryband.

text anki palm

Stjärnor med andra strä Ashkan Pooya

Ashkan träffade jag första gången när jag föreläste på optikersassistentutbildningen i Uppsala. Han var den av eleverna som vågade fråga utan att skämmas. Visste jag inte hur jag skulle fortsätta eller var på väg att komma av mig tittade jag åt hans håll och vips var diskussionen igång igen. Minns att jag redan då tänkte att han lätt skulle ”gå igenom rutan” om han skulle underhålla. Föga anade jag att det var precis det han gjorde och fortfarande gör. Under senaste åren har jag följt honom i sociala medier, @ashkanpooya, och sett honom bli intervjuad i iransk teve och sjunga live och online. Jag tar kontakt med honom och gratulerar till den nysläppta låten Noghteh Chin. Jag behöver inte vara orolig över att han inte har något att berätta. Precis som i klassrummet fyller han i där jag har tomrum: ”Jag började spela keyboard när jag var fem år. Min moster tyckte att jag spelade och sjöng bra så hon började öva tillsammans med mig. När jag var sju år framträdde jag framför alla i skolan med en ganska svår och komplicerad låt. Jag fick bli skolans solist och körledare. Förstås sjöng vi bara låtar som passade regimen, något annat var det inte tal om. Den mesta musiken var förbjuden i Iran efter revolutionen och under kriget mellan Iran och Irak. Men tack vare artister som lyckats fly till USA och Europa hade vi tillgång till en del popmusik, i smyg. Jag lärde mig nästan alla låtar utantill. Efter några är blev det mindre hårda restriktioner men musiken var fortfarande förbjuden. När jag var fjorton startade vi ett band som vi uppträdde på bröllop och fester med. Jag greps tre gånger på grund 10 optik 1.2021


Stjärntecknet Lyran

ängar på sina lyror av vårt spelande. Jag flyttade till Dubai, där spelade jag på iranska nattklubbar för att spara pengar till mitt första album som kom 2006. Jag var den första artisten som släppte musik i Iran genom ett bolag i Los Angeles. Åren mellan 2008 och 2009 släppte jag tre singlar som blev superhitar alla tre. Det blev mitt genombrott. Sedan flyttade jag till Sverige och då blev det ett uppehåll i min musikkarriär. Men nu är jag på gång igen. Innan pandemin sjöng jag ofta på iranska fester och turnerade med Riksteatern. Sedan 2017 försöker jag producera två till tre nya låtar varje år. Jag kombinerar min musikkarriär med en karriär som säljare och optikerassistent. Jag har precis avslutat mitt arbete och söker nya vägar. Vad säger du, Anki skulle du rekommendera mig som säljare och optikerassistent?” Utan tvekan Ashkan, det vet du att jag gör. Du har god förmåga att få andra människor att känna sig bekväma, du är bra på att ta folk och sälja. Lycka till med att hitta ditt nästa jobb. Branschen behöver sådana som du. Vad vet vi, kanske är det du som underhåller på nästa optikfest som vi längtar efter många av oss…

Johanna Johansson Från musik till målande. Vi känner inte varandra och vi har aldrig träffats men samtalet går lätt mellan mig och Johanna Johansson. Det märks att vi hör till samma bransch som ju inte är speciellt stor. Båda våra butiker hör till Klarsynt och det visar sig att Johanna har tagit över Västertorps Optik efter Erwin Petersen. Erwin var min första optiklärare för massor av år sedan. Jag ber hen-

ne hälsa honom så gott och vidareförmedla att jag inte är säker på att jag hade blivit optiker utan hans stöd och pedagogik. Sedan kommer vi in på hennes målande. Jag har tittar in på hennes www.instagram.com/johanna_goes_creative och blir imponerad. Den ena vackra akvarellen efter den andra avlöser varandra. Jag

fastnar speciellt för målningen på en pojke som går vid strandkanten. Jag ber henne berätta om sitt måleri: ”Jag har målat så länge jag kan minnas. Det finns något i målandet och skapandet som gör mig lugn. Det kan vara att sy en Darth Vader-kappa till barnen, skriva en text till ett tal, måla en tavla,

➔ optik 1.2021 11


OPTIKERLIV dekorera en tårta, skylta om eller fundera på hur man skulle kunna laga ett par glasögon. Och lika mycket som jag mår bra av att skapa så mår jag bra av att lösa problem och då kanske mest folks synproblem. Jag är inte vän av att ”bara” göra en sak hela dagarna. Omväxling förnöjer annars tröttnar jag lätt. Sedan jag blev butiksägare så har jag haft möjlighet att använda mitt skapande även i yrket. Tanken på att ha en ateljé i butiken och hinna måla mellan kunderna övergavs rätt snabbt. Det har tack och lov varit allt annat än lugnt. Men som tur är finns det ett stort skyltfönster där en liten del får agera utställningsyta” Jag blir fascinerad över hur Johanna hittat en kombination av eget skapande och affärsdrivande som hon visar i skyltfönstret. Det är kanske något vi andra optikerbutiker skulle kunna ta efter? Människor vill se mer ögongodis än bara bågar i våra skyltfönster, det är jag övertygad om.

Katarina Ek Tillbaka till musikens värld. Åsa Wikström på City Optik i Stockholm har tipsat mig om optikern Katarina Ek. Det verkar vara en cool kvinna, hinner jag tänka innan jag tar kontakt. Vad jag förstår har också hon sjungit sedan barnsben och vågar ta ut svängarna rejält både i och utanför optikbranschen. Vid sidan om musiken skriver hon också en hel del. Bland annat medverkar hon som krönikör i denna tidning. ”Jag har sjungit offentligt länge, mamma har sparat en massa tidningsurklipp genom åren och det första är från när Smålandsposten uppmärksammade att jag sjöng lead med en gospelkör när jag bara var 10 år. Jag har varit med i massor av olika band och projekt och gjort allt från att sjunga jazz åmandes i långklänning till att spela bas i ett punkband, men just gospel kommer jag alltid tillbaka till och jag skulle nog säga att det är där jag har mina musikaliska rötter. Och steget från gospel till country är som bekant inte långt. Countryduon The Oaks som består av mig och min man Wincent, kom till lite av en slump. Vi hade varit i USA och kuskat runt i en hyrbil på landsbygden i den amerikanska södern och lyssnat på countryradio hela dagarna, och när vi kom hem så hade vi i princip första låten skriven och klar. Att spela live med Wincent är ett otroligt härligt sätt att umgås på, som makar. Trots att vi varit ett par i snart femton år så kan han fortfarande överraska mig musikaliskt. Jag tror att jag har haft mycket nytta av min scenvana som optiker. För mig är det lite som att uppträda när jag gör synundersökningar. Det är jag som optiker som styr i rummet och som har ordet, och det är jag som måste känna av stämningen och anpassa mig om det jag gör eller säger 12 optik 1.2021

inte når fram som jag tänkt. Sen är det såklart ett plus att inte bli stressad av teknikstrul. Jag har stått på scen så många gånger och haft allt ljus på mig medan någon stackars stressad ljudtekniker kämpat med allt från kass medhörning till brand (jo faktiskt) och utvecklat ett pokerface som jag haft stor nytta av i undersökningsrummet.”

tack katarina, för att du berättar och vad häftigt att du nämner pokerfacet. Det behövs verkligen emellanåt när vi träffar våra kunder. Men fy för brand, den är jag glad att jag sluppit i synundersökningsrummet. Alla tre, Ashkan, Johanna och Katarina har inte bara optiken gemensam utan även något annat viktigt; De vågar bejaka sin kreativitet och hittar energi och livsglädje

i det de gör som de förmedlar till oss som njuter av deras förmågor. Mera sån´t! Tänk att kunna stå på scen och förmedla musik man gillar eller måla tavlor som pryder väggar. Inte för inte blir jag lite avundsjuk på deras förmågor. Men så påminner jag mig om att jag älskar orden och har lätt för att få ner dem på pränt. Det är min scen. Vilken är din? Visst har vi fler talanger i branschen? Jag är säker på att vi är flera med konstnärliga eller kreativa ådror. Vill du berätta om din scen eller kreativitet och vad den ger dig eller känner du någon annan stjärna som du tycker ska få lysa, skicka i så fall kontaktuppgifterna till redaktion. Kanske är det dig och någon annan optikstjärna jag skriver om i nästa krönika. n


shop.opo.se | www.opo.se | @oposcandinavia optik 1.2021 13


KRÖNIKA

Är det blå

Släkten är värst

U

tför ni gärna synundersökning på nära och kära? Det gör inte jag, jag tycker alltid att det är lite olustigt och bokar gärna in dem på en kollega om det går. Dels så glömmer jag ofta något moment eftersom det lätt blir att man pratar om annat i rummet, och dels så är jag inte alltid säker på att personen i fråga skulle säga till sen om det är något med glasögonen som inte känns bra. Att visa bågar för närstående kan också vara svårt, jag brukar försöka se till att någon av alla mina kompetenta kollegor sköter det också, men det är inte alltid som mina nära och kära går med på det, den biten är ofta svårare att delegera bort än undersökningen. Jag känner att mitt ord liksom väger för tungt, och är rädd att de väljer den båge som jag gillar bäst istället för den som de själva trivs bäst i.

Det finns påståenden om att det blå ljuset från skärmar och LED-armaturer kan orsaka ögonbesvär, ögonskador och cancer. Stämmer dessa påståenden? text hillevi hemphälä Katarina Ek tog sin optikerexamen i Kalmar 2008 och arbetar som fristående konsult. Hon är helt ostörd av sin myopi och glömmer ofta att ta på sig sina glasögon, men älskar fina bågar och roliga tintar och har en pinsamt stor samling glasögon. På fritiden så sjunger hon i countryduon The Oaks och coverbandet Zebrakings.

men det finns såklart undantag. Min man Wincent gör jag helst undersökning på själv. Han kräver så låg add för sin ålder, och jag är rädd att någon annan optiker skulle sabba min fina kurva genom att smacka på åldersenliga styrkor. När det gäller äktenskap så måste man tänka långsiktigt, och min plan är att jag många år framöver ska kunna hålla honom nöjd genom att lägga på en kvart med jämna mellanrum, och då håller det inte att gödsla med dem nu. Och min kusin Camilla är det inga problem att visa bågar för, hon skrattar rakt ut om jag plockar fram någon båge som hon tycker är ful. Hon har inte heller några problem med att beställa en båge som jag tycker är sådär, hon säger bara att det är hon som ska ha dem och inte jag, och det har hon ju helt rätt i. Om jag får välja så sladdar jag helst in på slutet när det är dags att räkna på pris, den biten är det roligaste av alltihop om man har förmånen att kunna ge bra rabatter. Däremot är min kära mor lite av en besvikelse i karriären. Det är nog hennes förtjänst att jag blev optiker, hon presenterade yrket för mig långt innan jag själv fick mina första glasögon. Hon är rejält myop med diverse komplikationer som till exempel näthinneavlossning, och jag var inte gammal när jag följde med henne till optikern första gången, eller ögonmottagningen för den delen. Många som inte själva har brytningsfel vet ju knappt att yrket finns men tack vare henne så har jag alltid vetat att man kan bli just optiker, och jag hade bra koll på hur en undersökning gick till långt innan jag själv bokade tid för min första synundersökning i samband med att jag skulle ta körkort. så när jag tog min examen så såg jag fram emot att jobba nånstans med fina personalrabatter och pimpa min mamma med alla möjliga bågar i olika färger och stilar. Men till min stora sorg så var hon inte alls intresserad. Vid det laget hade hon haft kontaktlinser i ett antal år och det var stört omöjligt att få in henne på glasögon igen. Jag såg en intervju med Cher en gång, där hon sa att hon blev så lycklig när hon födde en dotter, och genast såg fram emot att ha en liten kompis att dela intresset för smink, hår och kläder med. Men dottern växte upp och visade sig vara en son, och hon medgav att det var en stor besvikelse för henne att inte någon av hennes söner var intresserade av till exempel hennes skosamling som hon byggt upp genom alla år som artist. När jag tänker på min mamma och alla glasögon som aldrig blev, så tror jag att jag förstår lite hur Cher kände med sina skor.

katarina ek

14 optik 1.2021

det rekommenderas blåljusfilter för att minska mängden ögonbesvär när man arbetar vid en dator. Studier som undersökt om blåljusfilter fungerar för detta ändamål, visar att det inte påverkar mängden ögonbesvär eller ögats ackommodationsförmåga. Dock verkar det som att många skärmar är för ljust inställda i förhållande till sin omgivning – om ljusheten på skärmen minskas, verkar ögonbesvären minskas. Rekommendationer för inställningar av skärmen är att ljusheten ska sänkas så mycket det går och sedan långsamt ökas för att stanna på en nivå som är bekväm, om den endast dras nedåt, så blir det ofta för ljust. Har de blå våglängderna från LED-armaturer eller digitala enheter – såsom en skärm eller läsplatta – någon negativ påverkan på ögonen? Det finns några studier gällande skador på retina orsakade av blått ljus, men dessa studier är gjorda på djur och framförallt på råttor vars ögon skiljer sig från människans, då de är nattdjur och betydligt känsligare för blå våglängder. Inga studier har kunnat påvisa bestående skador på människans ögon. Mängden blått ljus som kommer från digitala enheter, såsom en läsplatta, avger betydligt mindre blått ljus än dagsljus, och riskerna har konstaterats som minimala eller obefintliga. Dagsljuset ger stora mängder blått ljus, och människans ögon är gjorda för att fungera i dagsljus. Blinkreflexen och att man tittar bort från störande stimuli, minskar risker av skador från dagsljus. De ljuskällor som normalt förekommer i inomhusarmaturer har inte påvisats utgöra någon skaderisk på den mänskliga retinan vid normal användning. Däremot kan det finnas kopplingar mellan AMD och kalla ljus, men det tar ofta många år innan denna skada uppkommer. Däremot kan det blå ljuset vara skadligt för prematura barn, vars ögon inte är mogna för dagsljus.


DEBATT

ljuset verkligen farligt? Det blå ljuset har många positiva effekter på vår dygnsrytm (cirkadisk rytm) och vakenhetsgrad, och därför bör inte blåljusfilter användas på glasögon. En störd dygnsrytm har kopplingar till en mängd olika sjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdomar, cancer, MS, med flera. Därför är det kalla morgonljuset, framförallt dagsljuset, viktigt för att bibehålla en bra dygnsrytm. Däremot rekommenderas att ha telefoner, läsplattor och skärmar i ett night-shift mode (nattläge) tillsammans med mindre ljusstyrka två timmar innan sänggående på kvällen och hela natten, för att minska mängden blått ljus och få en mindre negativ påverkan på vår cirkadiska rytm.

det finns studier som visar att för mycket ljus, framförallt kallt ljus, på natten vid nattarbete har en negativ påverkan på risken för hormonell cancer såsom bröstcancer. Därför bör belysningen vid nattarbete ses över. Så kallat dygnsrytmsljus, eller

human centric lighting, med kallare blått ljus på morgonen och förmiddagen, varmare ljus under eftermiddag/kväll och blåfritt ljus på natten, tillsammans med ljusduschar för att öka vakenhetsgraden. Eventuellt kan blåljusfiltret fungera som ett migränfilter, då det verkar minska bländningen från armaturer i den visuella miljön. Men då de positiva effekterna av blått ljus är så stora, så kan rekommendationer istället vara att kontakta företags-

hälsovården för att göra en synergonomisk riskbedömning på arbetsplatsen istället för att använda blåljusfilter. Men att generellt rekommendera blåljusfilter för att ta bort/minska det farliga blå ljuset är inte rätt. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Åtgärder i den visuella miljön borde göras istället. Så rekommendationerna istället för att använda blåljusfilter bör vara: Se över den visuella miljön för att minska bländning från armaturer – kontakta företagshälsovården för en synergonomisk riskbedömning Minska ljusheten från skärmen så att den stämmer överens med ljusheten i den omgivande miljön Se till att få mycket ljus på morgonen/ förmiddagen för att få en bra cirkadisk rytm/dygnsrytm. Hillevi Hemphälä, leg optiker, PhD Synergonomi, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för designvetenskaper, Ergonomi och aerosolteknologi.

Välkommen till en av landets bästa arbetsplatser! Smarteyes är korad till en av Sveriges bästa arbetsplatser av undersökningsföretaget Great Place to Work – för femte året i rad. Vilket också gett oss en hedrande plats i deras Hall of fame. Något som är ett tydligt bevis på att vårt värderingsstyrda och målmedvetna personalarbete faktiskt ger resultat. Nu söker vi fler fantastiska medarbetare som kan utveckla vår organisation ytterligare samt ta oss vidare mot visionen att bli den mest rekommenderade optikern. Vill du veta mer? Läs om oss och våra lediga optikertjänster på smarteyes.se eller hör av dig på: jobba@smarteyes.se

Falun, Falkenberg, Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Uppsala, Varberg, Sandviken, Smartpool & Örebro.

optik 1.2021 15


OPTIKERLIV

Anita Robertsson träffar Anders Odby, en optiker som varit i teknikens framkant sedan han började jobba. Här kommer hans historia och lite råd och dåd till yngre kollegor.

Optiker Anders Odby – en karriär i teknikens framkant text anita robertson

efter den förra artikeln om ”En alldeles vanlig optiker” kanske ni förstår att titeln är vald med en viss ironi. För vad är ”en vanlig optiker?” Både Gustav Brinkby som har en internationell master och Anders Odby som har tillpassat dygnet-runt-linser innan det fanns silikon-hydrogel-material, tillpassat speciallinser och varit med och gjort studier med några av de stora i kontaktlinsvärlden och arbetat inom två av våra kedjor på marknaden är ju ”vanliga” optiker? Här kommer nästa berättelse om en optikerkarriär. Hur kom det sig att du kom in i optikeryrket?

– Min far var optiker och min farfar hade affärer i Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn och Gävle. Jag började som lärling 1971. Sedan gick jag optikerutbildningen och legitimationskurs i Borensberg. Jag har också gått den så kallade kombikursen, kontaktlinskurs och arbetsmedicinkurs på Institutet för Optometri i Stockholm. Varför flyttade du till Göteborg?

– Jag ville lära mig kontaktlinser och visste att Contacta var störst i Norden på kontaktlinser. Contacta drevs då av Klas Nilsson. Vår försäljning var till 80 procent kontaktlinser och 20 procent glasögon, alltså tvärtom den mix som många butiker hade på 80- och 90-talet. – Contacta tillpassade mycket mjuka dygnet-runt-linser. Vi använde S-75 från Scanlens. En förklaring till att det fungerade bra trots för lågt Dk/t-värde i linsmaterialet var att vi tillpassade linserna flata och med liten diameter; 8,5 / 13,3 så att de rörde sig mycket på ögat och hade stor så kallad pumpeffekt. Fast efter några svåra ögon-infektioner (psedomonas) slutade vi rekommendera ständigt dygnet-runt-bruk. Dygnet-runt rekommenderades istället mer för sporadiskt bruk. – Vi optiker på Contacta var delaktiga i flera undersökningar. En av dem var med Brian Holden och Debbie Sweeney. Där tittades bland annat på hornhinnans tjockleksökning vid dygnet-runt-bruk. – Vi hade också keratokonus-kunder från hela västra Sverige och jag fick arbeta mycket med formfasta corneala kontaktlinser och var med om att göra två studier med 16 optik 1.2021

Roy Rengstorff; The Boston Lens Clinical Study som publicerades i International Contact lens Clinic 1985 och Adaption To Paraperm extended wear lenses publicerad i Journal Of The American Optometric Association 1986. Jag var också med i Avancerad tillpassning vid Keratoconus och Transplantat publicerad i Aktuell Optik och Optometri 2000. Du har ju drivit butiker både inom Synsam och Specsavers. Vad är bra med att tillhöra en kedja?

– Om du ständigt vill bli bättre är stödet från en kedja jätteviktigt, tycker jag. Det är svårt att vara både optiker och klara sig ensam som affärsman med inköp, upphandlingar och marknadsföring. – 1986 fick jag möjlighet att köpa två Synsam butiker i Karlstad och jag valde därför att flytta tillbaka till Värmland. När jag valde Synsam var de mycket starka och framgångsrika under ’80 och’90-talet och de hade inte mycket konkurrens. Sedan fick jag tillfälle att arbeta med Specsavers och jag tyckte att de var duktiga på stordrift och erbjöd kunderna bra kvalitet till lågt pris. När Specsavers startade 2004 fick jag möjlighet att köpa en butik i Karlstad. Jag trodde på Specsavers-konceptet. – I mina butiker fortsatte jag arbeta mycket med speciallinser. Att tillpassa kontaktlinser med piggy-back; en mjuk lins under en formfast var en metod som jag använde. Min fallbeskrivning handlar om en kund med piggy-back-linser. Britt har keratokonus och jag träffade henne 1999. Läs hennes historia på sidan 18. Vilka kunder fick linskombinationen piggy-back?

– Det var mest kunder med keratokonus som inte klarade av att vänja sig vid en formfast corneal kontaktlins. De som var röda och irriterade i ögonen blev mindre rödögda, den formfasta kontaktlinsen centrerade bättre utanpå den mjuka linsen och synskärpan blev mer stabil. Det var också mindre risk att de tappade de formfasta linserna. Vad tycker du då kan vara nackdelen med att tillhöra kedjor?

– Du måste följa deras koncept. För min del innebar det


bland annat att Specsavers satsade mindre på kontaktlinser än vad jag var van vid. 2019 sålde jag Specsavers-butiken i Karlstad och arbetar nu som konsult i min gamla butik. Du har arbetat mycket med multifokala mjuka kontaktlinser också. Har du några tips för att lyckas och få nöjda linsbärare?

– Jag använder alltid autorefraktor direkt efter att jag har satt in en multifokal mjuk provlins. Om autorefraktorn visar för mycket restastigmatism provar jag ett annat linsmärke eller kombinerar en multifokal på det ena ögat och en torisk lins på det andra. – Jag brukar välja ögat med bäst visus som avståndsöga. Det är inte lika viktigt med det dominanta ögat som

avståndsöga, tycker jag. Vissa linser ”äter” plusstyrka. Ge mycket plus på avstånd och välj så låg addition som möjligt. För kunder som har stora krav på bra synskärpa kan det vara ett alternativ att vid tex. bilkörning komplettera med glasögon som korrigerar restastigmatismen. Det är en fördel om de multifokala kontaktlinserna finns både som månadslins och endagslins. Många växlar mellan månads- och endagslinser.

Anders Odby har vigt sin optikerkarriär åt att tillpassa kontaktlinser.

Du har arbetat som optiker i 50 år, har du några råd till en ny optiker?

– Jag får positiv energi av kontakten med kunden. Jag tycker fortfarande att det är roligt att arbeta. Det är viktigt att vara öppen och erbjuda kunderna olika lösningar för deras behov av synkorrektion. Vi kan inte välja åt ➔ optik 1.2021 17


OPTIKERLIV kunden och vi kan inte gissa vad de skulle vilja ha om de inte talar om det för oss. Du får ut mer av ditt arbete om du har en positiv nyfikenhet. Det gör arbetet mer lustfyllt. – När det gäller kontaktlinser så är enligt min erfarenhet kundens ålder inte alltid avgörande för om de kan bära kontaktlinser. Jag har många 80- till 90-åringar som har kontaktlinser och det fungerar utmärkt. Fråga gärna fler kunder om de vill ha kontaktlinser. – Det är nödvändigt att ha ett samarbete men ögonläkare när du arbetar med special-linser. I Göteborg hade vi två ögonläkare som kom till oss i butiken och tre andra ögonläkare som vi samarbetade med. I Karlstad arbetade jag mest med ögonläkare Sonia Grönqvist.

1985 publicerades studien.

Vilka personer i optikvärlden tycker du har varit extra viktiga för dig?

– Min mentor på Contacta Klas Nilsson och Thomas Persson. De delade på chefsrollen på Contacta. Ulf Brunlöf, Ulrik Bengtsson, Siv Eriksson och Sonia Grönqvist. Vad gör du när du inte arbetar som optiker-konsult?

– Jag gillar att måla i olja och att åka skidor.

Fallbeskrivning Britt 77 år. Haft keratokonus i 55 år. HÖ: corneal-transplantat 1995. Kort tid därefter får hon ansiktsförlamning på höger sida som ej ger med sig. Hon kan ej blinka och hennes vanliga corneala formfasta kontaktlins fastnar nedtill på ögat. K-värden: 7,0 - 9,96 efter transplantationen. Britt bar formfasta corneala kontaktlinser men 1999 får hon mer besvär med linserna. De blir grumliga och visus försämras. Hennes K-värden är cirka 6,0. Vi provar piggy-back på HÖ; en mjuk lins med en formfast corneal kontaktlins ovanpå. Den mjuka linsen är en månadslins; Focus 8,6 - 14,0 + 3,75 och den formfasta corneala kontaktlinsen har parametrarna; 7,7 - 9,6 -0,50. Linserna rör sig sämre än de bör på grund av ansiktsförlamningen, men hon har heldags bärtid och bra komfort.

höger öga men hon trivs ej med den. Ögat ser förstorat ut tycker hon. Hon växlar mellan den sklerala linsen och en corneal lins.

ögonen och det fungerar ganska bra. Hon använder Aosept till både de mjuka och de formfasta corneala eftersom hon har lite allergier.

Den sklerala linsen fungerar bra vid golfspel och ger bra visus; 0,8.

När började du få besvär med synen?

På vänster öga görs också en corneal transplantation men med dåligt resultat. Vi provar kontaktlinser även på vänster öga men visus blir ínte bra och 1998 slutar hon bära linsen. 1999 görs en Eximerlaser-operation på vänster öga i Linköping. Resultatet blev dåligt varpå man försöker med Lasik. 2007 provar vi ut Rose K2 PG utanpå de mjuka kontaktlinserna HÖ: 7,5 - 1,00 10,4 visus 0,9 VÄ: 7,5 - 4,00 10,4 visus 0,6

När man tillpassar en formfast lins utanpå en mjuk måste man göra en formfast linsen ca 0,2 flatare. Båda linserna ska röra sig individuellt på ögat vid blinkning. Visus HÖ: 0,8.

2020 har synen ändrat sig lite: RoseK2 PG utanpå de mjuka kontaktlinserna HÖ: 7,5 + 0,75 10,4 visus 0,8 VÄ: 7,6 - 1,00 10,8 visus 0,4 (lite monovision för bättre närseende)

Hösten 1995 provar vi en skleral lins på

Idag bär Britt piggyback-linser på båda

18 optik 1.2021

–1963 utbildade jag mig till karttekniker och glasögon hjälpte inte för att korrigera mitt synfel. Jag fick åka till Göteborg och träffa optiker Klas Nilsson och ögonläkare Sölve Stenström. Då fick jag mina första hårda kontaktlinser. Kontaktlinserna gjorde att jag kunde se igen. Har dina synbesvär påverkat dig mycket på fritiden och i arbetslivet?

– Det har fungerat bra med mina kontaktlinser. Vi har haft eget företag och jag spelar mycket golf (och vinner tävlingar). Minns du dina operationer?

– Jag har opererats hos professor Fagerholm i Linköping flera gånger. Nu ska jag dit igen i maj för uppföljning. Det har också varit bra att träffa samma optiker under såpass lång tid.


Optometri dagarna 13–14 mars Hela ögat 2021

program | föreläsare | digtala möten

optik 1.2021 19


BEHOV AV OPTIKER? VI HJÄLPER DIG!

I snart 5 år har vi bemannat optikbranschen med legitimerade optiker i hela landet. Vi har utvecklats både som kliniker men också som företag vilket har resulterat i att vi idag har 25 anställda optiker från norr till söder. Vi fortsätter vår tillväxtresa och fokuserar bland annat på kompetenshöjande utbildning och att

KONTAKT OCH BOKNING TELEFON

HEMSIDA

08-40 88 11 34

www.brightoptical.se

MAIL

info@brightoptical.se

@brightoptical

Behov hos kund

Optiker reser till arbetsplats Återkoppling & Bokning 20 optik 1.2021

Bokningsförfrågan

utöka tillgängligheten för att kunna bemöta behov och efterfrågan. Vi är förväntansfulla och ser fram emot kommande samarbeten och utveckling i branschen.


OPTOMETRIDAGARNA 2021

Välkommen till de digitala Optometridagarna 2021 Vi har valt kalla årets Optometridagar för ”Hela ögat 2021” eftersom årets teman spänner från torra ögon till synrehabilitering. Vi lever i en konstig covid-tid och saknar nog alla att kunna umgås socialt. Optikerförbundet hade verkligen hoppats kunna samla optikerfamiljen i år då vi fick ställa in dagarna 2020, men nu när Optometridagarna närmar sig är vi glada för att vi tidigt valde att genomföra årets dagar digitalt. Digitala Optometridagar kan på inget sätt ersätta en fysisk träff där vi får träffa gamla klasskompisar och kollegor, träffa nya, vandra runt i utställningen, mingla med föreläsarna etc. Men vi hoppas och tror att det digitala format vi valt gör att vi lite grann känner att vi är på en konferens. Digitala stormöten som Optometridagarna har vi ingen vana att arrangera och vi har därför valt att anlita båda ett professionellt produktionsbolag och en befintlig teknisk plattform. Vi hoppas verkligen ni ska få givande dagar och att vi kan samlas fysiskt 2022.

rune brautaset

De absolut bästa progressiva glasen från hoya. Med fokus på allt. optik 1.2021 21 Komplettera din progressiva portfölj med HOYALUX iD MYSELF.


DELTA I EN AV VÅRA WORKSHOPS PÅ OPTOMETRIDAGARNA OCH FÅ VETA MER OM PRECISION1™ Workshops tar plats på lördagen 13:e mars, klockan 10.45, 13.30 och 15.45.

THE LENS TO START IN AND STAY IN EN BRA KONTAKTLINS för både nya och vana kontaktlinsanvändare som vill ha god synskärpa,1 långvarig komfort1 och enkla att hantera. 1 ETT MYCKET BRA PROGRAM som är anpassat för att övertyga konsumenter som känner motstånd att prova kontaktlinser och som ger stöd både före och efter utprovningen och att få hjälp med att upprätta en bra kontaktlinsrutin efteråt. Programmet gör det lättare för dig att få mer engagerade och lojala kunder.

Referens: 1. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:E-abstract 195375.

22 optik 1.2021


FINNS ÄVEN FÖR ASTIGMATISM

GOD SYNSKÄRPA 1

KOMFORT SOM VARAR LÄNGE1

ENKEL HANTERING1

STÖD FÖRE OCH EFTER UTPROVNINGEN

Se bruksanvisningen för fullständig information om användning, skötsel och säkerhet. © 2020 Alcon 01/21 NORD-PR1-2100001/SE

Kontakta din Alcon-representant för mer information.

optik 1.2021 23


OPTOMETRIDAGARNA 2021

Yrsel är ett komplext symptom som kan ha sitt upphov i allt från dåliga glasögon till livshotande sjukdomar. Tony Pansell, forskare vid Karolinska Institutet och optiker på S:t Eriks Ögonsjukhus, vill hjälpa sina kolleger att förstå sig på olika sorters yrseltillstånd – inte minst vad som kännetecknar äkta, vestibulär yrsel. text olle bergman

Viktigt att skilja på yrsel och yrsel varför känner jag mig så yr? När den frågan ställs av en kund i butiken gäller det för optikern att inte stå svarslös. – Yrsel är ett viktigt symptom och inget man kan låta passera. Precis som huvudvärk kan det vara ett tecken på något allvarligt, säger Tony Pansell. Enligt läroboken är yrsel något som har att göra med innerörat och balansorganet. Yrsel används dock vid flertalet tillstånd som har en annan orsak. I den kliniska situationen, när kunden eller patienten använder ordet ”yrsel”, gäller det alltså att veta hur man ställer rätt frågor och kan undersöka patienten på ett korrekt sätt.

problemet bottnar i att väldigt få av oss har definierat vad vi egentligen menar när vi säger ”yrsel”. Vi använder ordet, oavsett om vi nyss har åkt karusell, drabbats av virusinfektion i balansnerven (vestibularisneurit), rest oss för hastigt ur badkaret, fått ett chockerande besked eller satt alldeles nya glasögon på näsan. Äkta yrsel, så kallad vertigo, har sitt ursprung i innerörat eller de delar i hjärnan som behand24 optik 1.2021

lar balansinformation som leder till en sinnesvilla där omgivningen ser ut att röra sig – antingen som en karusell eller som en lutningskänsla. Sådan yrsel är ofta förknippad med en oförmåga att fixera blicken, så kal�lad nystagmus eller som vertikalt dubbelseende – fenomen som demonstrerar det nära samspelet mellan balansorgan samt ögonoch nackmuskulatur. Vår förmåga att hålla balansen inkluderar även samspel med kroppens muskulatur, från tårna upp till huvudet. Därför kan även muskelsjukdomar såsom MS ge besvär som tolkas som ostadighet och yrsel. – Uppvisar kunden eller patienten äkta yrsel måste de hänvisas till vårdcentral för medicinsk bedömning. Orsaken kan vara allt från bieffekter av medicinering till hjärntumör, säger Tony Pansell.

handlar det däremot om nya progressiva glasögon eller korrektion av astigmatism med linser är det inte så konstigt att det känns som att det gungar lite den första tiden. – Situationen är bekant för alla optiker:

Tony Pansell

kunden ser bra, men mår inte så bra – omvärlden känns lite svajig och konstig innan ögonmotoriken har ställt in sig genom adaptation, säger Tony Pansell. Han berättar att kunder som har en ihållande känsla av svajning och gungning med progressiva glasögon bör pröva en alternativ kombination: enkelslipade glasögon när de går omkring och sina progressiva eller separata läsglasögon när de sitter ner. –I många fall fungerar inte dubbelslipade glasögon så bra eftersom bäraren har svårt att se rakt ner framför fötterna och tvingas kika över kanten på glasögonen, något som kan göra att de lutar huvudet framåt och tappar balansen. Enkelslipade minskar faktiskt fallrisken i många fall. Tony Pansell, lektor vid Klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans avhandling handlade om hur ögonen kompenserar för huvudrörelser. Idag bedriver han bland annat forskning om mekanismerna för yrsel och samarbetar med yrselkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.


INSPIRATION

Vi på Synoptik har varit experter på optik sedan 1931!

Vill du vara en del av Synoptik? Kontakta oss på hr@synoptik.se

Genom hela vår historia har vårt arbete handlat om att hjälpa människor till en bättre syn genom kunskap, nytänkande och omtanke. När vår grundare, Robert Delfer, gick bort testamenterade han sina tillgångar till en fond, Synoptikfonden, vars syfte är att stötta forskning inom optik och oftalmologi. Vi på Synoptik är delvis ägda av Synoptikfonden som än idag delar ut mijonbelopp till forskningsprojekt inom ögonhälsa varje år. För oss är ögonhälsa inget nytt utan själva grunden till varför vi finns.

optik 1.2021 25


OPTOMETRIDAGARNA 2021

PROGRAM LÖRDAG 13 MARS TEMA: Främre segment 1 – Torra Ögon Moderator: Johan Hedström" 09:00–09:40 Mythbusters - Dry Eye Edition Eric Papas (PhD, BSc, Dip CL, University of New South Wales) 09:40–10:20 Blefarit - vad ser vi och vad gör vi? Peter Karvik (optometrist)" 10:20–10:30 Avslutande temadiskussion 10:35–11:05 DIGITAL UTSTÄLLNING

TEMA: Främre segment 2 - Kontaktlinser Moderator: Peter Karvik 11:10–11:50 Myopia Control Overview Jeffrey J. Walline (OD, PhD, The Ohio State University) 11:50-12:30 Have we gone as far as we can to fix CL discomfort Eric Papas (PhD, BSc, Dip CL, University of New South Wales) 12:30–12:40 Avslutande temadiskussion

12:45–13:45 DIGITAL UTSTÄLLNING OCH LUNCH

TEMA: Främre segment 3 – Speciallinser Moderator: Elin Bergling 13:50–14:30 Fitting Contact Lenses for Myopia Control Jeffrey J. Walline (OD, PhD, The Ohio State Universty) 14:30–15:10 Gör skillnad med sklerala linser Sara De Lima (optiker) 15:10–15:20 Avslutande temadiskussion

15:25–16:05 DIGITAL UTSTÄLLNING

TEMA: Synsvagsoptometri Moderator: Peter Lewis

16:10–16:50 Optimera synförmågan vid sämre seende – Del 1 Sara Granqvist (optiker) 16:50 - 17:30 Optimera synförmågan vid sämre seende - Del 2 Martin Lingvall (optiker, Multilens) 17:30 –17:40 Avslutande temadiskussion 17:40-17:50 Avslutning dag 1 Rune Brautaset (ordförande)

26 optik1.2021


PROGRAM SÖNDAG 14 MARS Moderator: Catarina Ericsson 09:00–09:40 Melanom Malin Ermedahl Conradi (ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus) 09:40–10:20 Vitreoretinalkirurgiska ingrepp Bengt Schepke (ögonläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuse) 10:20–10:30 Avslutande temadiskussion

10:35–11:05 DIGITAL UTSTÄLLNING

TEMA: Arbetsmedicin Moderator: Peter Lewis

11:10–11:50 Ljusets påverkan på människan Hillevi Hempälli (optiker, Lunds Universitet) 11:50-12:30 Synergonomi och jobbrelaterad ögonbesvär Susanne Glimne (optometrist, Karolinska Institutet) 12:30–12:40 Avslutande temadiskussion

OPTOMETRIDAGARNA 2021

TEMA: Bakre segment

12:45–13:45 DIGITAL UTSTÄLLNING OCH LUNCH

TEMA: Neurooptometri

Moderator: Jeanette Brandt 13:50–14:30 Att se med öronen Jan Ygge (ögonläkare, Karolinska Institutet) 14:30–15:10 Varför känner jag mig så yr? Tony Pansell (optiker, Karolinska Institutet) 15:10–15:20 Avslutande temadiskussion

15:25–16:05 DIGITAL UTSTÄLLNING

TEMA: Refraktiv kirurgi

Moderator: Magnus Holmquist 16:10–16:50 Refraktiv kirurgi – Del 1 Maria Kugelberg (ögonläkare, Capio/S:t Eriks/KI) Patrik Svensson (optometrist, Capio) 16:50–17:30 Refraktiv kirurgi – Del 2 Maria Kugelberg (ögonläkare, Capio/S:t Eriks/KI) Patrik Svensson (optometrist, Capio) 17:30–17:40 Avslutande temadiskussion 17:40-17:50 Avslutning dag 2 Rune Brautaset (ordförande)

optik 1.2021 27


FÖRELÄSARE

Föreläsningar fyllda av kunskap

Från vänster: Bengt Schepke, Hillevi empålli, Eric Papas oh Anna Lindskog Pettersson.

Anna Lindskoog Pettersson

Eric Papas

Anna Lindskoog Pettersson, BSc, Magister, PhD, Leg Optiker, är anställd på Karolinska Institutet och arbetar där med undervisning och forskning. Hon disputerade 2011 inom området synkvalitet och kontaktlinser och avhandlingen berörde visus, kontrastseende, ackommodation och aberrationer. I sin forskning sammarbetar gruppen även med KTH. Ansvarsområde inom utbildningen är Kontaktlinskurserna på KI men Anna undervisar även om binokulärseende, undersökningsmetodik och ögats sjukdomar. Basen för forskning och undervisning är 30 års erfarenhet som legitimerad optiker i klinisk verksamhet vilket även innefattar en egen butik under 7 år och arbete på kontaktlinsmottagning. I meritportföljen finns presentationer i form av föreläsningar och posters på IMC, BCLA, EVER, Kontaktlinskongressen och Optometridagarna.

Eric papas is Professor in the School of Optometry and Vision Science at the University of New South Wales in Sydney, Australia. He has spent much of his career in research related to the ocular surface and contact lenses and was formerly Executive Director of R&D at the Brien Holden Vision Institute. Known as one of the inventors of silicone hydrogels, he also discovered the link between limbal hyperaemia and oxygen. He has been a member of several TFOS workshops including DEWS II, Meibomian Gland Dysfunction and Contact Lens Discomfort, for which he chaired the Management sub-committee. His published works include over 100 refereed articles and book chapters, as well as 12 patents. He serves as Associate Editor for Contact Lens & Anterior Eye and is an Editorial Board Member for Optometry & Vision Science, Clinical & Experimental Optometry and Eye & Contact Lens. An internationally known educator and lecturer, he is a recipient of the Max Schapero Award from the Cornea, Contact Lenses & Refractive Technologies section of the American Academy of Optometry and has been recognized by Contact Lens Spectrum as one of the 30 most influential people in the field of contact lenses.

Bengt Schepke Bengt Schepke läste till läkare 1999-2006 och disputerade 2006 i Mainz, Tyskland. Specialisttjänstgöring vid ögonkliniken Uppsala Akademiska Universitetssjukhuset 2006-2011. Sedan 2011 jobbar han på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal med inriktning vitreoretinalkirutgi. Sedan 2018 processansvarig på vitreoretinalkirurgiska enheten.

28 optik 1.2021

Hillevi Hempälli Hillevis Hempälli är biträdande universitetslektor vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet. Hon kommer, tillsammans med Susanne Glimne tala om ”Ljusets påverkan på människan”. Vad säger den aktuella forskningen om ljusets påverkan på människan, såsom flimmer, bländning och huvudvärk/migrän/ögonbesvär och dess koppling till nackbesvär? Vi tittar på vad du som optiker kan ge för råd och förslag i undersökningsrummet för att bidra till en bättre ögonhälsa på arbetsplatsen ➔


optik 1.2021 29

ET33441 | CHARMANT GMBH EUROPE I WWW.CHARMANT.COM/SE

INSPIRATION


FÖRELÄSARE randomized clinical trial to investigate the myopia control effects of soft multifocal contact lenses.

Jan Ygge

Jeffrey J. Walline, Jeffrey J. Valline, OD PhD is the Associate Dean for Research at The Ohio State University College of Optometry. He received his Doctor of Optometry degree from the University of California, Berkeley School of Optometry, and he received his Master’s and PhD degrees from The Ohio State University College of Optometry. Dr. Walline has led several pediatric contact lens studies, and he is the Study Chair of the Bifocal Lenses In Nearsighted Kids (BLINK) Study, a National Eye Institute-sponsored

Föreläsningen ”Att se med öronen” handlar om samspelet mellan synen och balansorganet. Vi tänker ofta inte på att vår synförmåga försämras kraftigt om inte balansorganet fungerar som det skall. Jan Ygge är ögonläkare och fick sin utbildning vid Karolinska Institutet, disputerade i anatomi innan han gick över till klinisk verksamhet vid ögonkliniken. Han är docent i neuroanatomi och oftalmologi och professor i barnoftalmologi. Jans forskning har bland annat handlat om ögonrörelsekontroll. Jan har varit kursansvarig för oftalmologi i läkarutbildningen vid KI och skrivit lärobok i Oftalmologi. Han har dessutom deltagit i optikerutbildningen, ögonsjuksköterske- och ortoptistutbildningarna. ➔

Livet ska vara enkelt och prisvärt för en modern optiker!

SL-17 Handhållen spaltlampa

DRSplus - ett paragdimskifte • • • • • • • •

Helautomatisk, snabb och extremt användarvänlig. Optimerad för optiker. 2.5 m.m. pupill utan dilatering Fjärrstyrning i webgränssnitt (håll avstånd) Endast 11Kg = mobil 45° upp till 80° med mosaik Konfokalteknik med äkta färger 3D-, rödfri-, blå-, mosaik-, exteriör- bilder Stöd för DICOM-standarden

Se mer!

Färgäkta konfokal

”Vanlig” fundus

Hyr 24 - 72 månader! (Kontakta oss för info).

www.medicolle.se info@medicolle.se Tel: +46-8-654 66 15

30 optik 1.2021

Helautomatisk OCT REVO 80 och 130 • Allt på svenska • Röstguide • Touchskärm • Topografi • Högsta bildkvalitet • 80-130K A-scan • Integrera med perimeter

Automatisk Perimeter PTS 925W • Allt på svenska • Röstguide • Touchskärm • 170° horisontal • 95° vertikal • HFA kompatibel • Ögonspårning • Integrera med OCT


optik 1.2021 31


FÖRELÄSARE

Maria Kugelberg Maria Kugelberg är överläkare och professor på S:t Eriks Ögonsjukhus där hon nu arbetar deltid som katarakt- och barnkataraktkirurg. Hon arbetar mestadels som refraktiv- och kataraktkirurg inom Capio Ögon.

Martin Lingvall Martin Lingvall tog sin optikerexamen 2001. Efter några år som optiker i butik började han jobba på Hoya Lens Sweden AB. Han var ofta anlitad utbildare både internationellt och i Sverige. 2011 gick flyttlasset till Göteborg och Martin började jobba på Multilens där han bland annat fördjupade sig inom specialoptik och filterglas. Martin gillar att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Förutom kurser anordnade av Multilens har han varit anlitad som gästföreläsare på Masters-utbildningen på Universitetet i Kongsberg och regelbundet på konferenser och seminarier runtom i Europa. Sedan januari 2021 är Martin anställd på CooperVision som Myopia Management Specialist.

Patrik Svensson Patrik Svensson började i branchen 1994, som praktikant hos en optiker. Tog optikerexamen på KI 1998 och har sedan dess arbetat på Synsam (Ystad), Klarsynt (Staffanstorp/ 32 optik 1.2021

Från vänster: Maria Kugelberg, Sara De Lima, Sara Granqvist och Susanne Glimne

Svedala), Synoptik (Malmö) samt på Capio Medocular sedan 2008. Examen i Klinisk Optometri på Salus University 2012. Enhetschef på Capio Ögon Malmö sedan 2018.

Peter Karvik Peter Karvik är en privatpraktiserande optiker med två egna butiker. Han har arbetar som klinisk expert och konsult inom områdena kontaktlinser, kundkommunikation och torra ögon parallellt med det dagliga arbetet som optiker. Peter är en flitigt anlitad talare på konferenser, möten och road-shows. Dessutom sitter han med i rådgivande paneler, skriver artiklar och instruerar på flera institutioner.

Sara De Lima Sara De Lima har lång erfarenhet av att tillpassa medicinska kontaktlinser. Sedan 2013 är hon chef för kontaktlinsmottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus där de är specialiserade på att tillpassa kontaktlinser på sjuka och skadade ögon. Sara De Lima är även doktorandregistrerad vid Karolinska Institutet och hennes projekt handlar om kongenital katarakt och kontaktlinser.

Sara Granqvist Sara Granqvist tog examen från optikerprogrammet vid Linnéuniversitetet 2010. Hon har sedan dess arbetat på Synenheten Vuxna i Kristianstad, där hon tar emot patienter med bestående synnedsättning. Hon uppskattar att jobbet till så stor del består av problemlösning och tycker det är spännande att hitta individuella lösningar som

underlättar i patienternas vardag. Sara är även delaktig i att återkommande utbilda nya synpedagoger på arbetsplatsen.

Susanne Glimne Susanne Glimne är lärare, disputerad universitetsadjunkt och forskare vid Optikerprogrammet, Karolinska Institutet, KI. 2015 disputerade Susanne Glimne vid KI på en avhandling om bländning och bildskärmsarbete och berör ämnet synergonomi. 2017 beviljades hon forskningsmedel från AFA Försäkring i ett 3-årigt projekt som syftar till att utvärdera de synergonomiska utmaningar som finns i arbetsuppgifter som består av informations- och mediateknik i olika typer av kontrollrum. Projektet ska mynna ut i att ta fram praktiska råd och rekommendationer. Tillsammans med Hillevi Hempälli kommer hon tala om ”Synergonomi och arbetsrelaterad ögonbesvär”.

Tony Pansell Tony Pansell är lektor och docent i Optometri vid Karolinska Institutet och optiker vid Neuromottagningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Han undervisar på optiker- och läkarprogrammet och leder en forskargrupp som forskar inom ögonmotorik och synfunktion. Pansell arbetar kliniskt som specialist inom området hjärnskador och synpåverkan. I denna föreläsning ska Pansell gå igenom ett vanligt besvär som vi ofta träffar på – yrsel. Vad är yrsel, hur ska du ställa rätt anamnetiska frågor och hur hanterar du en patient som lider av yrsel?


INSPIRATION

GÄSTTALARE John Pruitt,

Senior Director R&D Alcon Vision Care

DELTA VID DET VIRTUELLA LANSERINGSEVENEMANGET Mars 2021

Bli introducerad till PRECISION1™ - linsen att börja och fortsätta med. Få veta allt om produkten, det kommersiella programmet och varför kunderna redan älskar dem. För att få plats till evenemanget, gå till: https://www.lyyti.fi/reg/Alcon_2021_6790 eller skanna QR-koden. ©2021 Alcon 01/21 NORD-PR1-2100007/SE

optik 1.2021 33


FÖR ATT ALLA ÖGON ÄR OLIKA:

B.I.G. VISION

®

BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES FRÅN RODENSTOCK

34 optik 1.2021


ALLT STARTAR MED EN ®

DNEYE SCANNER B.I.G. Vision® från Rodenstock är ett paradigmskifte när det gäller individuellt anpassade progressiva glas: Glasen kan nu för första gången produceras baserade på en helt individuell biometrisk ögonmodell. För dina kunder betyder det: • Bättre mörkerseende • Bredare synfält • Skarpare syn i alla blickriktningar • Bättre kontrast För dig betyder det att du kan differentiera dig på två sätt: 1. Med B.I.G. Vision® blir du experten på biometriskt intelligenta glas. 2. Med en DNEye® Scanner från Rodenstock kan du tillföra en helt ny kategori premiumglas på toppen av din befintliga portfölj.

FRÅN EXAKTA MÄTNINGAR TILL SKARPASTE MÖJLIGA SYN MED BIOMETRIC INTELLIGENS! Med biometriskt intelligenta KONTAKTA DIN glas lockar du både nya RODENSTOCKoch gamla kunder. Vi REPRESENTANT ELLER VÅR har massor med bra KUNDTJÄNST FÖR MER marknadsmaterial INFORMATION. som ger stöd till dig TELEFON: 018-18 80 10 och din butik till att INFO@RODENSTOCK.SE bli en riktig BIOMETRIC INTELLIGENT LENS EXPERT. optik 1.2021 35


OPTOMETRIDAGARNA 2021

Besök den digitala utställningen

Alcon presenterar ny lins

Även under årets Optometridagar bjuder vi på en utställning. Ett antal företag har antagit utmaning att delta i en digital utställning där du som besökare kan träffa utställaren, se presentationer och ta del av ny produkter och tjänster. Passa på att besöka den digitala utställningen.

Under tre workshops i utställningsdelen kommer Alcon introducera sin nya lins Precision1. Så här skriver Alcon i inbjudan till sina work shops: ”Häng med oss för att höra om hur bra denna lins möter behoven hos nya och befintliga bärare som söker bra synskärpa, långvarig komfort och som är lätt att hantera. Dessutom får man ta del av innehållet i ett programsom är designat för att överbygga kundernas eventuella tveksamhet för att testa kontaktlinser.” Workshops tar plats på lördagen 13:e mars 10.45, 13.30 och 15.45

De som ställer ut är: • Actus People • Alcon • Bausch & Lomb • Cooper Vision • Essilor AB • EyeKnow • Multilens • Rodenstock • Specsavers

• Synoptik • Synsam • Théa

Vi har också företag som sponsrat en del av föreläsningarna. • AMWO Farma AB • Consol AB • Enseyes • Medilens • Multilens • Thea • Johnson & Johnson Vi tackar våra annonsörer Actus People och EyeKnow.

PIGGA ÖGON N YH ET !

Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen!

Vi finns på apotek och hos optiker Telefon: 042-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com www.hyloeyecare.se • Tillverkare: Ursapharm, Tyskland 36 optik 1.2021

Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!


Så här funkar den digitala konferensen För första gången hålls Optometridagarna i ett digitalt format. Det innebär att en del saker kommer att vara lite annorlunda än vad vi är vana vid.

bästa upplevelse samt komfort, surfplatta kan fungera men mobil är inte att rekommendera då allt helt enkelt blir för litet. Använd en modern webbläsare som till exempel Chrome, men man ska undvika gamla Explorer.

Här är några saker att tänka på. • Alla som är anmälda kommer att få en inbjudan via e-post • Använd en webbläsare för att anslut till eventet: https://event.vvenues. com/optometridagarna2021/ • Logga in med din e-post, samma som du får inbjudan till. • Stäm av de förifyllda uppgifterna om dig och ”Checka In”

Redan på fredag den 12 mars kommer systemet vara öppet för alla och kräver då inte inloggning. Testa gärna att ansluta och passa på att kolla in den digitala mässan. Registrering av CET-poäng kommer ske automatiskt och är kopplat till din inloggning. Därför är det viktigt att du är inloggad och går till föreläsningen för att systemet ska registrera din närvaro. Det kommer inte vara möjligt att efterregistrera poäng så se till att logga in från en enhet om ni tittar i grupp.

Vi rekommenderar att använda en skärm med full upplösning för

Better eye care starts with practical know-how Get free access to practical handbooks, interviews, masterclasses, clinical talks and e-learning modules - all produced in collaboration with industry experts. Join the Viewpoint community today. Viewpoint brings together eye care professionals from across the industry to upskill and explore the future of eye care. See you on viewpoint.online

Visit our stand at the digital Optometridagarna on 13 and 14 March 2021

optik 1.2021 37


AKTUELLT

Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo, fick inte se några nya arbestillfällen.

Stopp för Synsam i Ockelbo En glesbygdskommun går miste om 150 nya arbetstillfällen och Synsam tvingas ge sig ut på jakt efter en annan ort att placera sin glasögontillverkning på. Det blev resultatet när beslutet att bygga en ny glasögonfabrik i Ockelbo överklagades till Förvaltningsrätten av en moderat kommunpolitiker.

I början av oktober förra året var det glada miner i den lilla kommunen Ockelbo i Gävleborgs län. Synsams planer på att flytta hem glasögonproduktionen från Asien till Sverige hade konkretiserats och ett avtal som slutits mellan Ockelbo kommun och optikkedjan presenterades vid en presskonferens. Beståndsdelarna i uppgörelsen uppfyllde alla krav på en positiv nyhet. En glesbygdskommun med hög arbetslöshet skulle få 150 nya arbetstillfällen. Synsam kunde stärka sin hållbarhetsprofil genom att närproducera glasögonbågar i en modern fabrik uppförd enligt strikta miljökrav och med personal anställd på svenskt kollektivavtal. Win-win, som konsulterna säger. Nyetableringar av producerande industrier i Sverige hör inte till vanligheterna. Under de senaste två, tre decennierna har utvecklingen gått åt motsatt håll: industriell produktion har flyttats från hemmamarknader till länder långt bort, framför allt till Asien. Lägre produktionskostnader har bidragit till både lägre kostnader i konsumentledet men också högre marginaler för företagen. 38 optik 1.2021

Strukturen har dock inte varit problemfri och systemet har ifrågasatts i takt med den växande insikten om behovet av en mer hållbar produktion. Bland annat har sociala och arbetsrättsliga förhållanden i producentländerna gjort att de beställande företagen kritiserats för bristande ansvarstagande vilket på sikt riskerar att solka varumärket. Och för den lilla kommunen Ockelbo med knappt 6 000 invånare i Gävleborgs län var Synsams val av ort för den nya fabriken givetvis välkommen. – Det här är ett otroligt positivt besked för den lokala arbetsmarknaden i Ockelbo med omnejd. Sådana här stora etableringar kan dessutom bana vägen för ytterligare arbetstillfällen. Jag ser en stor potential i Synsams etablering i vår kommun sa Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo. Men, inte långt efter att nyheten presenterades började den borgerliga oppositionen i Ockelbo kommun att gruffa. Man ansåg sig ha skäl att tro att avtalet mellan den socialdemokratiskt ledda kommunen och Synsam stred mot både kommunallagen och EU:s konkurrensregler.

kritikerna menade att avtalet, där kommunen skulle stå för investeringen i byggandet av fabriken mot att Synsam tecknade ett långsiktigt hyreskontrakt, missgynnade kommunen ekonomiskt och kunde ses som att Synsam subventionerades av kommunen på ett otillbörligt sätt. Trots att 150 nya arbetstillfällen stod

på spel kände sig den moderata politikern Bo Stenbeck ”manad att få frågan prövad i domstol” och överklagade kommunstyrelsens beslut att godkänna avtalet till Förvaltningsrätten i Falun. – Det verkade skumt att kommunen skulle bygga en fabrik åt ett företag och sedan subventionera hyran. Tänk om man själv skulle ha fått den chansen när man drev eget en gång i världen, säger han i ett uttalande i Dagens Nyheter.

svensk avundsjuka, ett nitiskt rättspatos eller ett politiskt schackdrag? Motivet bakom överklagan lär förbli oklart. Klart är dock att Förvaltningsrätten runt jul meddelade en dom som biföll överklagan och därmed satte stopp för planerna på en glasögonfabrik i Ockelbo. –Synsam har under 2020 fattat en rad viktiga beslut som berör koncernens hållbarhetsagenda. Bland annat ska vi genomföra en omläggning av hela vår egenägda glasögonproduktion genom att flytta den från Asien till Sverige. Dessutom har vi som målsättning att den nya glasögonfabriken ska bidra till att skapa många viktiga jobb på etableringsorten och utveckla det lokala näringslivet. Förvaltningsrättens beslut ändrar inte på den ambitionen. Nu fortsätter dialogen, även med fler intressenter, och vi har fortsatt siktet inställt på att börja omställningen under 2021, säger Jenny Fridh, kommunikations- och hållbarhetsansvarig på Synsam som inte vill ge några ytterligare kommentarer kring turerna.


BRANSCHPLOCK

Ny kostym för Specsavers specsavers inleder året med två nya satsningar. Stefan Staaf och Michael le Mahieu har sedan tidigare två butiker i Jönköping, och tar nu också över butiken i Värnamo. Samtidigt öppnar Specsaverbutiken i Gränsbystaden i Uppsala med kedjans nya inredningskoncept. 70 procent av alla svenskar använder glasögon eller kontaktlinser och ännu fler har en nedsatt syn som borde korrigeras, enligt rapporten ”Ögonhälsan i Sverige”. Även om pandemin fortgår, måste man förr eller senare ta hand om sina ögon. Butiken på Storgatan i Värnamo har liksom Specsavers samtliga butiker i landet infört skärpt hygienstandard för att kunderna ska känna sig trygga: – Vi i optikerbranschen har en viktig funktion i samhället. Alla ska kunna ta hand om sin ögonhälsa under den rådande pandemin, där fyller vi en viktig funktion, säger Stefan Staaf. I många av landets Specsaversbutiker rullas ett helt nytt inredningskoncept för butikerna, och nu var turen kommen till Uppsala att välkomna sina kunder till en ny fräsch butik. – I takt med ett ökat intresse för ögonhälsa känns det rätt i tiden att också satsa på en ny inredning. Det nya konceptet blir en mer nordisk stil med vita väggar, trägolv, ny belysning och rena färger, säger Henrik Askestad, optiker och delägare som driver butiken tillsammans med Hannah Hübinette.

NEUBAU utan flytväst under parollen ”Changing the Perspective” lanserar nu det österrikiska glasögonmärket NEUBAU EYEWEAR sina första kollektioner sedan det växlades upp från att vara ett varumärke till att bli ett eget företag inom Silhouettekoncernen. Kollektionerna heter Water och Air och är de två första av totalt fyra med inspiration från de fyra elementen. Jord och eld återstår med andra ord. Varumärket har ända sedan starten 2016 positionerats som ”hållbart avantgarde”. Målgruppen skulle nog bäst beskrivas som personer som lever i en miljömedveten hipsterkultur.

Arkitekt designar glasögon genom att samarbeta kan områden som känns långt ifrån varandra, som till exempel arkitektur och glasögon hitta varandra och utvecklas och växa. Förvånande? Den franska glasögonproducenten Morel tror inte det. Genom att låta konceptarkitekten Jean Novel få inflytande över glasögondesignen anser sig Morel hittat nya grepp på struktur, material och linjer när de överförs från arkitektur till glasögondesign. Den nya kollektionen lanseras under vintern och våren.

OPTIKMANNEN! En serie för Optik av Jonas Upphagen

optik 1.2021 39


PATRIK SVARAR

Har vi som hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet för fortbildning? ja, utav patientsäkerhetslagen följer att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskap i sammanhanget är i sig ett föränderligt begrepp, i praktiken måste du hänga med och utveckla dina metoder och arbetssätt så att du arbetar efter vad som gäller enligt dagens vetenskap. Den som tillhör hälso- och sjukvård har ett personligt ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter. Att på grund av brist i utbildning och erfarenhet inte kunnat inse sjukdomens natur eller förutse skadan eller faran befriar hen inte från ansvar. Samtidigt som vi har ett personligt ansvar innebär detta ingen inskränkning i vårdgivarens ansvar för att säkerställa en hög patientsäkerhet i verksamheten, där nödvändig kompetens bland personalen är en förutsättning. Det är därför viktigt att arbeta fram och regelbundet se över rutiner för att identifiera vilken kompetens som behövs utifrån de arbetsuppgifter som förekommer och hur verksamheten säkerställer att den är aktuell.

patrik maltborg

NYHET!

STÄLL EN FRÅGA till Patrik Maltborg och få svar i Optik. patrik@optikbranschen.se

TRUVISION DOUBLE ASPHERIC Det tunnaste och mest tilltalande högindexglaset på nordiska marknaden! Låt din kund få ta del av ett premiumglas med maximalt synfält, där digital slipning och dubbelasfärisk design tillåter distorsionsfritt seende genom hela glasytan.

Tillverkningsomfång Index 1.74 Sfär -12 till +10 Index 1.67 Sfär -14 till +9

Cyl. -10 Cyl. -10

Glaset tillpassas mitt i pupill och är sedan styrkekompenserat baserat på individuella tillpassningsparametrar. Största möjliga diameter beror på styrkan - högre styrka, mindre diameter. Vi optimerar diametern för tunnaste glas om vi har bågens form. Optimeringen tillåter också större former än vid traditionell slipning då vi fritt decentrerar glaset över bågens form baserat på PD och höjd. Läs mer på optileks.se

dezimitpO optik 40c i r 1.2021 ehpsA elbuoD


VETENSKAP

Bekvämt och väl fungerande binokulärseende är viktigt

D

etta året fortsätter som det tidigare slutade, pandemin pågår men vi hoppas på en minskning av smittan när vaccinationerna nu är igång. Hur coronaviruset i sig påverkar ögonen med blefariter, konjunktiviter m.m. har vi skrivit om tidigare och då hänvisat till många intressanta artiklar, senaste i nr 8 2020. Men kravet på synen och seendet påverkas så mycket mer nu när livet ser ut som idag. Det är hemarbete för många och fler distansmöten även för de som befinner sig på arbetsplatsen när kontakter mellan personer ska undvikas i möjligaste mån. Det leder till och innebär en fortsatt ökad tid framför skärmen och med det ett betydligt större krav på en väl fungerande syn. Att ett bekvämt seende kräver betydligt mer än en bra synskärpa är inte något nytt. Binokulärseendet är minst lika viktigt för att hålla ett bekvämt och bekymmersfritt seende. Artiklarna i detta nummer kommer alltså att handla om binokulärseendet.

den första är en studie som dokumenterat hur samsynsproblemen är undersökta och utredda i grupper indelade i de med specifika läs och skrivsvårigheter (dyslexi), ospecifika läs och skrivsvårigheter samt de som inte är utredda. Att samsynsproblemen inte upptäcks av ögonsjukvården är kanske inte så förvånande, men det är förvånande att se att så många av personerna i den studien varit hos optiker som inte har upptäckt samsynsproblemen. Det är något att fundera över, varför upptäcks inte detta hos optikern? Utförs inte tester och undersökningar av binokulärseendet och varför hoppas de i så fall över? För kunskapen ska finnas hos oss optiker att upptäcka dessa problem och veta hur de ska behandlas eller remittera vidare till någon som kan behandlingen.

den andra artikeln handlar och binokulärseendet och ögonrörelse för att hålla fixationen. Det är också en spännande artikel som ligger som länk från JOVs. Båda dessa artiklar belyser ett av de många områden som ingår i vårt arbete som optiker och som vi får inte missa, det är optikerna som är specialisterna på dessa problem. För även om vi optiker ska utföra flera undersökningar som ögonbotten och synfält så får det inte ske på bekostnad av att utföra de undersökningar som alltid har varit vårt arbetsområde. frågor till dessa artiklar finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida, när ni är där passa då även på att anmäla er till de olika kurserna som finns tillgängliga och glöm inte bort Optometridagarna som i år ges digitalt.

catarina ericson

OPTIKs vetenskapsredaktör. MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se

Förekomst av tecken på samsynsproblem i en grupp av patienter i åldern 8-40 år, där logopedisk utredning gjorts eller var pågående. sammanfattning I en grupp av 133 patienter, i åldern 8-40år, undersöktes tecken på förekomst av samsynsproblem. I gruppen, där samtliga hade remitterats för logopedisk utredning, fanns patienter som fått diagnosen dyslexi, patienter där diagnosen dyslexi avfärdats, samt patienter som, vid undersökningstillfället, var under logopedisk utredning. Avsikten med studien var att jämföra utfallet av tecken på samsynsproblem hos patienter där diagnosen dyslexi hade ställts, och hos patienter där diagnosen hade avfärdats. Resultat. En stor del (58,6 procent) hade, före den logopediska utredningen, undersökts av optiker eller ögonläkare, eller av både optiker och ögonläkare. Samsynsproblem hos de tidigare undersökta patienterna, kunde identifieras hos en hög andel (69,9 procent) varav 65,5 procent befanns ha motiverat behov av åtgärd. Bland de tidigare undersökta hade 57,9 procent otillräcklig korrektion, eller saknade korrektion. Slutsats. I den undersökta gruppen, kunde det inte påvisas en högre andel av tecken på samsynsproblem hos patienter med dyslexi, än hos de där diagnosen inte fastställts. Den höga förekomsten av ej diagnosticerade samsynsproblem hos de där synen var undersökt före den logopediska utredningen, indikerar att undersökning av samsynsproblem inte inkluderats vid ögon- och synundersökningarna.

Binokulär syn och fixerande ögonrörelser Syftet med denna studie var att bedöma sambandet mellan binokulärt seende och fixeringsstabilitet (FS). Under tre experiment undersökte vi (a) om fixering var mer stabil under binokulärt kontra monokulärt seende över en rad stimuluskontraster hos normala observatörer (n ¼ 11), (b) om binokulär rivalitet påverkade FS i normala observatörer (n ¼ 14), och (c) huruvida FS påverkades av interokulära kontrastskillnader hos normala observatörer (n8) och patienter med anisometropisk amblyopi (n5). Hos normala observatörer visade binokulärt seende mer stabil fixering vid alla stimuluskontraster, och binokulär rivalitet påverkade inte FS. Vid anisometropisk amblyopi var fixeringen mindre stabil i båda ögonen när det andra ögat betraktades med 0% kontrast. Sammantaget försämrades binokulär FS i båda ögonen vid anisometropisk amblyopi jämfört med normala observatörer. Vi drar slutsatsen att binokulärt seende påverkar FS hos normala observatörer men på ett allt-eller-ingenting-sätt, varvid närvaron eller frånvaron av ett binokulärt föremål är viktig snarare än föremålens relativa kontrast i varje öga.

optik 1.2021 41


EFTER TEXT

Optikerassistent / Säljare till Kungsbacka Optik Tjänsten avser ett vikariat på heltid under ett år med möjlighet till vidare anställning. Vi ser att du som söker är en social och omhändertagande person, som har lätt att ta kunder och brinner för att ge det där lilla extra för en optimal upplevelse. Vi handplockar våra kollektioner från unika varumärken med hög kvalité och din främsta uppgift är att guida kunden till rätt val av båge, där stil och personlighet går hand i hand. Du är med och skapar en upplevelse från början till slut. Det värdesätter våra kunder. Vi jobbar i en platt organisation med en stor portion humor. Vi ser gärna att du är drivande och uppskattar att du tar egna initiativ och framför idéer för att driva verksamheten framåt. Vi erbjuder en skön stämning på jobbet och en inspirerande miljö att vara i. Låter detta intressant? Maila din ansökan till: mattias@kungsbackaoptik.se eller daniel@kungsbackaoptik.se

KUNGÖRELSE

ANSÖKAN OM STIPENDIUM FRÅN STIFTELSEN KARL SIMSONS FOND

Optiker till våra butiker i Nyköping & Oxelösund Optiker till Norrköping Vi sätter medarbetarna i fokus, hos oss ska du både trivas, utvecklas och utmanas. Vi vet att genom ett bra arbetsklimat skapas nöjda kunder och goda affärer. Vårt mål är att alltid leverera både marknadens bästa service och kvalité! Så brinner du för den kliniska delen och vill hjälpa våra kunder till den bästa tänkbara synlösningen. Är du dessutom är en lagspelare som vill bidra till din egna arbetsplats utveckling och till en positiv teamkänsla? Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal! Mer information om tjänsterna hittar du på: https://glasogonmagasinet.se/jobba-hos-oss/

Glasögonmagasinet Optikkällaren Martin Åberg martin@glasogonmagasinet.se mobil 070-624 56 88

Nå OPTIKbranschen – annonsera i OPTIK!

Fondens ändamål är att skapa en allmän bred professionalism inom kåren, att stimulera unga optikers utveckling till goda yrkesmänniskor och att främja forskning inom optikerområdet. För år 2021 finns det 20.000 kronor att utdelas till en eller flera sökande.

Genom att annonsera i OPTIK når du hela optikbranschen precis när de tar del av senaste nytt i en professionell redaktionell miljö.

Som upplysning kan nämnas att inga stipendier utdelas för grund- eller påbyggnadsutbildning inom optikeryrket. Detta innebär att inga stipendier utdelas för utbildning till legitimerad optiker eller kontaktlinsbehörighet.

Nå optiker, assistenter, studenter och övriga aktörer på optikmarknaden.

Stipendierna lämnas bl.a. för att vidga stipendiaternas vyer inom det yrkesmässiga området för optiker, såsom kundpsykologi, organisation, administration m.m. Det är därför möjligt att få stipendium inte enbart för redovisning och företagsekonomi utan även för kurser i muntlig och scenisk framställning, språkstudier, yrkespraktik utomlands m.m. Ansökningsblankett kan hämtas på fondens webbplats. Ifylld ansökan kan med fördel mailas som pdf till nedanstående mailadress. Ansökan oss tillhanda senast 15 april 2021. Stiftelsen Karl Simsons Fond c/o Optimax Götgatan 83 A, 116 62 STOCKHOLM 08-642 34 07 msimson@telia.com / www.simsonfond.se

42 optik 1.2021

Bygg ditt varumärke vare sig det gäller linser, bågar, glas, maskiner, instrument, it-system eller hela butikskedjor. Kontakta oss på 08 601 25 20 eller maila susanne.simic@conmedia.se


INSPIRATION

SYNSAM EXPANDERAR – VILL DU ARBETA SOM OPTIKER HOS OSS? Vi växer och söker nu fler talangfulla optiker till oss på Synsam. Vill du vara med på vår expansionsresa? Som optiker på Synsam erbjuder vi följande tjänster: Optikerkonsult

|

Optiker i butik

|

Optiker på distans

Tillsammans med oss får du utvecklas. Vi är lösningsorienterade, håller vad vi lovar och tar ansvar. Kunden är alltid nummer ett för oss och därför är du som optiker kärnan i vår verksamhet. Med andra ord värderar vi din tid i undersökningsrummet mycket högt. Skicka in din ansökan redan idag! Kontakta Synsams HR-avdelning på hrsweden@synsam.com eller Awet Tesfamariam på awet.tesfamariam@synsam.com

optik 1.2021 43


Posttidning B Tidningen Optik Drakens gränd 6 104 22 Stockholm

NEW 1,2,3,4

B A U S C H + LO M B U LT R A®

M U LTI FO CA L FO R AST I G M AT I S M CO N TACT L E N S E S 1. ULTRA® Comfort Experience™ for Presbyopia Data Analysis Phase 1 + 2. 2017. 2. Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism stabilisation study. 3. Bausch + Lomb, 2013. Perceptions of Bausch + Lomb PureVision® 2 for Presbyopia (#815). Rochester. 4. Bausch + Lomb., 2016. A study to evaluate the product performance of two designs of soft toric lenses (#ROC2-16-016). Rochester. Bausch + Lomb ULTRA is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. ©2020 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

ULT/EN/2011/299