Page 1

Inspraakdossier laatste fase Onderzoek speelruimte- en tienerweefsel district Antwerpen Linkeroever - voor opmaak van het definitief ontwerp -

1 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 6 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 6 1.4.1 OOR – digitaal inspraakinstrument ........................................................................................ 7 4.4.2. Klassessie Kind en Samenleving ............................................................................................ 8 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 Hoofdstuk 3 – Resultaten over fietsen .................................................................................................. 14 3.1 Fietsen de bevraagden graag? .................................................................................................... 14 3.2 Kunnen de bevraagden fietsen?.................................................................................................. 14 3.3 Motivatie bevraagden ................................................................................................................. 15 3.4 Hebben de bevraagden een (bruikbare) fiets? ........................................................................... 18 3.5 Hoe vaak gebruiken de bevraagden hun fiets BINNEN hun buurt Linkeroever? ........................ 18 3.6 Hoe vaak gebruiken de bevraagden hun fiets BUITEN hun buurt Linkeroever? ......................... 19 3.7 Stellingen ..................................................................................................................................... 19 3.7.1 Met welke stellingen gaan de bevraagden akkoord? .............................................................. 19 3.7.2 De bevraagden gebruiken geen fiets in Linkeroever omdat ................................................ 20 3.8 Wat moet er voor de bevraagden veranderen op de Linkeroever waardoor ze meer zouden fietsen? .............................................................................................................................................. 21 3.9 Veilig fietsen op de Linkeroever .................................................................................................. 23 3.10 Wat is voor de bevraagden de grootste hindernis om veilig te kunnen fietsen op de Linkeroever? ...................................................................................................................................... 23 3.11 Wat zou de stad volgens de bevraagden kunnen doen om het fietsen veiliger te maken? ..... 25 Hoofdstuk 4- Gevaar en avontuur ......................................................................................................... 27 4.1 Welke straat is volgens de bevraagden het minst veilig voor fietsers. ....................................... 27

2 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Wat vinden de bevraagden het leukst om zomaar te kunnen gaan fietsen of met de BMX rond te crossen in de wijk? ........................................................................................................................ 28

3 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding In september 2015 startte het district Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen een onderzoek naar de kind- en tienervriendelijke plaatsen in Linkeroever.  Tijdens de eerste inspraakfase gaven 81 kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening over de huidige speelruimte.  Al deze meningen werden verwerkt tot een inspraakdossier.  Met dit inspraakdossier ging het kennis- en expertisecentrum Kind en Samenleving aan de slag om verschillende voorstellen te maken om de speelruimte en de belevingsruimte te verbeteren voor kinderen, tieners en jongeren.  De ontwerpers hadden nog extra vragen voor de tieners. In deze tweede inspraakfase legden we uit aan de bevraagde jeugd wat er ondertussen al met hun mening gebeurde en konden ze opnieuw hun mening geven over fietsen en veiligheid. In mei 2015 startte het district Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen ook een onderzoek naar de kind- en tienervriendelijke plaatsen in Antwerpen Luchtbal. In 2014 waren er ook twee onderzoeken voor Antwerpen Kiel en Antwerpen Noord. District Antwerpen startte deze onderzoeken omdat niet alle vragen van buurtbewoners voor extra speelterreinen gerealiseerd kunnen worden. Dit onderzoek helpt ons dus om beter te weten hoe de vrije ruimte van straten en pleinen in Linkeroever nu (= schooljaar 2015-2016) gebruikt worden en hoe deze verbeterd kan worden. District Antwerpen maakt een kaart van:  veilige wandel- en fietsroutes voor kinderen en jongeren  rondhangplekken  speel- en sportterreinen Met deze kaart gaat district Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen en het kennis- en expertisecentrum Kind en Samenleving onderzoeken hoe gezond de kindvriendelijke publieke is. Nadien volgt een evaluatie van de huidige situatie en kan het districtscollege beslissingen nemen om dit aan te passen en/of bij te sturen.  De jeugddienst van stad Antwerpen verwerkte al de meningen van kinderen, tieners en jongeren tot een inspraakdossier. Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied

Het onderzoek gaat over Linkeroever in district Antwerpen.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van januari 2016 tot en met eind maart 2016 organiseerde het district Antwerpen in samenwerking met de stad Antwerpen de tweede en laatste inspraakperiode van het onderzoek speelruimte- en tienerweefsel voor kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen in kader van de opmaak van definitief plan voor verbeteringen van het openbaar domein. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park. De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Hieronder zie je in welke inspraakfase het project zich bevindt.

5 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Dit project bevindt zich in de inspraakfase vóór een definitief ontwerp.  De eerste inspraakfase gebeurde in de periode september-oktober 2015.  Dit wil zeggen dat er al wel een aantal krijtlijnen vastliggen, maar dat niet alle beleidsvoorstellen al bepaald zijn.  Burgers konden dus hun mening geven over fietsen en veilige straten.  In de periode mei-juni 2016 zal Kind en Samenleving de beleidsvoorstellen af hebben om de speelruimtes en tienerweefsels te verbeteren in Antwerpen.  Met deze beleidsvoorstellen zal het district Antwerpen bekijken welke uiteindelijke gerealiseerd kunnen worden.  Tot eind 2019 kan het districtscollege verbeteringen aanbrengen op basis van dit onderzoek.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. Kinderen en tieners konden tijdens klassessies hun mening geven in groepsgesprekken. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan ter opmaak van een speelruimteweefselkaart voor toekomstige (her)aanleg van veilige speelplekken en veilige verbindingen. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Duiding krijgen over keuzes bij de voorstellen ter verbetering van het openbaar domein.  Dit is belangrijk opdat nieuwe ontwerpen niet gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het districtscollege en de districtsraad opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van de bijkomende ideeën en opmerkingen bij de extra vragen over enkele pleinen en straten.

1.4 Methodiek Er werden 2 methodieken gebruikt in deze tweede inspraakfase.

6 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.4.1 OOR – digitaal inspraakinstrument

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  open vragen  meerkeuzevragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online plaatsen van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door stedelijk wijkoverleg Antwerpen en de jeugddienst om in totaal 100 personen te bereiken.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kunnen de jeugddienst en stedelijk wijkoverleg concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt.

OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. 7 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

4.4.2. Klassessie Kind en Samenleving Kind en Samenleving maakte een presentatie die in scholen gebruikt kon worden. Er werden afbeeldingen getoond en klassikaal vragen gesteld. Deze methodiek kon een tot twee lesuren duren afhankelijk van interesse van de klas.

8 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak:  De leden van jeugdverenigingen van het district Antwerpen werden uitgenodigd om hun mening te geven via OOR.  Alle lagere scholen in het projectgebied werden uitgenodigd om hun leerlingen te laten deelnemen. Deelname aan inspraakmomenten:  Deelnemende scholen: o Lagere school De Spits gaf de leerlingen van het 5de en het 6de de kans om hun mening te geven.  Thonetlaan 106, 2050 Antwerpen  03 219 59 30  http://www.de-spits.be/

Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 57 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afgelopen twee jaren zijn er een vijftal inspraakprojecten geweest in Linkeroever. De jeugddienst vermoed dat er daarom slechts 1 school wenste mee te werken aan deze tweede fase van dit onderzoek.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden In totaal gaven 57 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR. Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  De bevraging stond online van 14 maart 2016 tot en met 24 mei 2016.  57 personen vulden de bevraging in.  18 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 32 jongen 24 onbekend 1 totaal 57

% 56% 42% 2% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 56 % meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 42% jongens/mannen. o Er zijn 8 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is wel van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen praten over twee gelijke groepen, omdat het verschil klein is.  1 persoon gaf geen geslacht op.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

10 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 8 14% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 47 82% tieners van 10 tot en met 14 jaar 0 0% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 1 2% ouder dan 26 1 2% onbekend 57 100% totaal Bevindingen:  De grootste leeftijdsgroep, 47 van de 57 personen zijn tieners van 10 tot en met 14 jaar.  Kinderen van 6 tot en met 9 jaar zijn nauwelijks vertegenwoordigd in deze inspraakfase. o Hiermee wordt dus best rekening gehouden want het onderzoek gaat zowel over speelruimte als over het tienerweefsel.  Kleuters zijn niet vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 8 10 16 11 18 12 9 13 3 14 1 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0

% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 28% 32% 16% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


21 22 23 24 25 26 43 totaal

0 0 0 0 0 0 1 57

0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 7verschillende leeftijden. o Er is weinig variatie in leeftijd.  Er zijn bevraagden uit alle aaneensluitende leeftijden van 9 tot een met 14 jaar.  Er zijn 8 personen binnen de leeftijdscategorie 6-9 jaar.  Er zijn 1 persoon ouder dan 26 jaar.  1 persoon gaf geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 39 68% 3 5% 0 0% 1 2% 8 14% 27 47% 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 4 7% 0 0% 0 0% 3 5% 1 2% 6 11% 2 4% 100% 57

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 6 districten en uit 5 verschillende gemeenten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren en Hoboken.  De meerderheid (39 van de 57 personen) woont in het district Antwerpen. 12 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

2 bevraagden gaven geen woonplaats op. In onderstaande tabel staan de aantallen van de personen die in een andere gemeente wonen per opgegeven gemeente.

Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Sint-Pieters-Leeuw (Brussel) 1 Burcht 2 Kallo 1 Kemzeke 1 Temse 1 totaal 6

13 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten over fietsen In dit deel staan de verwerkte meningen, tips en ideeën van de bevraagden over het onderwerp fietsen op de Linkeroever.

3.1 Fietsen de bevraagden graag? De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden of ze al dan niet graag fietsen. Fiets je graag? antwoordmogelijkheid aantal % nee 6 11% ja 51 89% blanco 0 0% totaal 57 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk resultaat.  Bijna alle bevraagden, 51 van de 57 personen gaven aan dat ze graag fietsen.  Alle bevraagden gaven antwoord op deze vraag.

3.2 Kunnen de bevraagden fietsen? De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden of ze al dan niet kunnen fietsen. Kan je fietsen? antwoordmogelijkheid aantal % nee 3 5% ja 54 95% blanco 0 0% totaal 57 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk resultaat.  Bijna alle bevraagden, 54van de 57 personen gaven aan dat ze kunnen fietsen.  3 personen geven aan dat ze niet kunnen fietsen.

14 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3 Motivatie bevraagden De bevraagden konden in een open tekstveld uitleggen waarom ze graag of niet graag fietsen of en/of de reden waarom ze niet kunnen fietsen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. De antwoorden die betrekking hadden tot de specifieke zones werden bij de antwoorden van die zone geplaatst. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Antwoorden omdat ik niet kan fietsen als je fietst, word je moe het is saai ik houd van voetbal niet van fietsen ik ga niet graag naar buiten

Waarom fiets je niet graag? Leeftijd Jongen 11 (2) 2 12 10 1 11 9

Meisje Woonplaats 2170 (2) 1 2050 2100

1 1

Totaal 2 1 1

2050

1

2050

1

15 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Antwoorden het is leuk leuk, zeker met vriend(inn)en het is sport, ik sport graag, gewoon heel sportief goed voor je conditie het is gezond leuk om op de pedalen te duwen gaat soms sneller (kan veel snelheid nemen) (sneller dan stappen) omdat ik het goed kan je bent buiten (frisse lucht) je moet bewegen omdat er veel fietspaden zijn omdat het milieuvriendelijk is dan ben ik rustig dan kan ik mijn gedachten verzetten je moet geen parkeerplaats zoeken veel gemakkelijker ergens te geraken

Leeftijd 9 (4), 10 (7), 11 (8), 12 (2)

Waarom fiets je graag? Leeftijd Jongen Meisje onbekend 1

Onbekend geslacht

2000 (2), 2030 (5), 2050 (13), 2100 2030, 2050 (2), 2610

Onbekend Totaal district

5

16

10, 11 (2), 12, 13

2

3

11 (3), 13

2

2

2030, 2050 (3)

4

10, 12 (2)

1

2

2050 (2), 2170

3

3

2050 (2)

10, 11 (2)

1

Woonplaats

10, 11 (2)

2

1

2030 '2), 2050

9 (2), 43

2

1

2050 (2)

10, 12 9, 43 9 11 13 9

1 1

1 1 1

2050, 2600 2050

1 1

1

22

1

5

1

3 1

1 1 1

2050 1

10

1

43

1

13

1

1 2100

3 2 2 1 1 1 1 1

1 2050

3

1 1 16

Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


in plassen rijden en over de heuveltjes springen je kan gaan waar je wilt op een leuke manier ergens naartoe je kan racen

12 9

1 1

2020

1

2050

1

10

1

2100

1

10

1

2100

1

17 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.4 Hebben de bevraagden een (bruikbare) fiets? De bevraagden konden in een keuzevraag aanduiden of ze al dan niet een bruikbare fiets hebben. Heb je een (bruikbare) fiets? antwoordmogelijkheid Ik heb een eigen fiets die ik kan gebruiken. Ik heb zelf geen fiets, maar ik kan snel een fiets gebruiken van iemand als ik dat wil. Ik heb een eigen fiets, maar die is kapot en staat daar maar. Ik heb geen fiets en kan moeilijk van iemand anders een fiets gebruiken. geen antwoord totaal

aantal 34

% 60%

7

12%

11

19%

5

9%

0 57

0% 100%

Bevindingen:  De resultaten zijn duidelijk.  Een meerderheid van 60% (34 van de 57 personen) heeft een fiets die hij of zij kan gebruiken.  11 personen van de 57 bevraagden hebben een kapotte fiets.

3.5 Hoe vaak gebruiken de bevraagden hun fiets BINNEN hun buurt Linkeroever? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar hun fiets gebruikten binnen de Linkeroever. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak gebruik je de fiets BINNEN jullie buurt Luchtbal? antwoordmogelijkheid aantal % nooit 13 23% zelden (enkele keren per jaar) 10 18% af en toe (enkele keren per maand) 16 28% regelmatig (2 tot 4 keer per week) 8 14% bijna elke dag 9 16% geen antwoord 1 2% totaal 57 100% Bevindingen:  1 persoon vulde deze vraag niet in.  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig hun fiets gebruiken: o In totaal geven 33 personen aan hun fiets op regelmatige basis te gebruiken.  Regelmatig = ‘dagelijks’ + ‘wekelijks’ + ‘maandelijks.’ o In totaal geven 23 personen aan hun fiets op niet regelmatige basis te gebruiken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’. 18 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.6 Hoe vaak gebruiken de bevraagden hun fiets BUITEN hun buurt Linkeroever? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar hun fiets gebruikten buiten de Linkeroever. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak gebruik je de fiets om naar plekken BUITEN Luchtbal te gaan? antwoordmogelijkheid aantal % nooit 16 28% zelden (enkele keren per jaar) 8 14% af en toe (enkele keren per maand) 18 32% regelmatig (2 tot 4 keer per week) 6 11% bijna elke dag 4 7% geen antwoord 5 9% totaal 57 100% Bevindingen:  5 personen vulden deze vraag niet in.  Er is nauwelijks een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig hun fiets gebruiken: o In totaal geven 24 personen aan hun fiets op regelmatige basis te gebruiken.  Regelmatig = ‘dagelijks’ + ‘wekelijks’ + ‘maandelijks.’ o In totaal geven 28 personen aan hun fiets op niet regelmatige basis te gebruiken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’.

3.7 Stellingen

In dit deel staan de antwoorden van de bevraagden op verschillende stellingen over fietsen.

3.7.1 Met welke stellingen gaan de bevraagden akkoord? De bevraagden konden in een raster aanduiden met welke stellingen ze akkoord gingen en met welke niet. De meningen werden gegeven per stelling en niet ten opzichte van de andere stellingen. Op deze manier komen we per stelling te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de “favoriete” stellingen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (57 bevraagden). 19 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


De hoogste score staat steeds in vet. Ga je akkoord met volgende stellingen? niet geen stellingen akkoord akkoord mening Ik zou graag meer fietsen. 7 5 45 Mijn fiets is (al eens) gestolen. 34 9 13 Ik kan mijn fiets thuis niet 36 5 15 opbergen. Er zijn te weinig veilige 24 9 23 fietsenstallingen aan mijn huis. Er zijn te weinig fietsenstallingen 20 11 25 in de straat. Mijn fiets is kapot. 36 8 11 Niemand kan mijn fiets herstellen. 41 8 7 Ik mag niet fietsen van mijn 52 1 3 ouders. Ik zou graag een fiets kunnen 29 9 16 lenen/ontlenen. Ik zou graag een fiets kunnen lenen van Velo (rode fietsjes van ’t 31 9 16 stad) Er ontbreken avontuurlijke elementen op fietsroutes (fietsparcours, bergje, schans, slalom, ...). Het is te onveilig om te fietsen. Ik vind fietsen eigenlijk niet leuk. De stad mag nog vanalles proberen, je zal mij niet op een fiets krijgen.

blanco 0 1 1 1 1 2 1 1 3 1

19

12

25

1

43

7

6

1

46

3

7

1

3.7.2 De bevraagden gebruiken geen fiets in Linkeroever omdat De bevraagden konden in een raster aanduiden met welke stellingen over het gebruiken van een fiets ze akkoord gingen en met welke niet. De meningen werden gegeven per stelling en niet ten opzichte van de andere stellingen. Op deze manier komen we per stelling te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de “favoriete� stellingen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers ( 57 bevraagden). De hoogste score staat steeds in vet.

20 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Ik gebruik geen fiets in Linkeroever omdat ik antwoordmogelijkheden negatief twijfel positief overal wel te voet geraak. 12 13 29 overal met de bus geraak. 1 18 35 Ik kan mijn fiets thuis niet opbergen. 8 34 12 me steeds verplaats met mijn 9 step/skateboard/rollerskates/… 24 20 met de auto wordt gebracht. 6 16 31

blanco totaal 3 57 3 57 3 57 4 4

57 57

3.8 Wat moet er voor de bevraagden veranderen op de Linkeroever waardoor ze meer zouden fietsen? De bevraagden konden in een open tekstveld uitleggen waarom ze graag of niet graag fietsen of en/of de reden waarom ze niet kunnen fietsen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. De antwoorden die betrekking hadden tot de specifieke zones werden bij de antwoorden van die zone geplaatst. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

21 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat zou er het meest voor zorgen dat je meer zou fietsen? Onbekend Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal geslacht district 11 (2), meer (grave) fietsroutes(fietspaden) 3 2030, 2170 1 3 12 fietsparcours(leuk parcours) 10, 12 1 1 2020, 2100 2 goeie fiets krijgen (niet kapotte fiets) 10, 11 2 2050 1 2 fiets is duur, wordt meestal (altijd) 11 (2) 2 2050 (2) 2 gestolen goed (zonnig) weer 9, 11 2 2140 1 2 fietspark 10 1 2000 1 dat we meer fietsen kunnen lenen 13 1 2050 1 dat we abonnementen mogen 13 1 2050 1 gebruiken van velo dat de banden in orde zijn 12 1 1 1 dat niets kapot gaat 11 1 2050 1 avontuurlijke dingen, coole banen 9 1 2050 1 niet varen (kind van varende ouders) 9 1 1 1 gewoon fietsen 10 1 2050 1 minder auto's en bussen 10 1 2030 1

22 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.9 Veilig fietsen op de Linkeroever

De bevraagden konden in een raster aanduiden met welke stellingen over veilig fietsen op de Linkeroever ze akkoord gingen en met welke niet. De meningen werden gegeven per stelling en niet ten opzichte van de andere stellingen. Op deze manier komen we per stelling te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de “favoriete” stellingen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (57 bevraagden). De hoogste score staat steeds in vet. Veilig fietsen op de Luchtbal: akkoord of niet akkoord? niet geen stellingen akkoord blanco akkoord mening Er zijn te weinig fietspaden. 27 7 21 2 De fietspaden zijn onveilig. 35 7 12 3 De auto’s rijden te snel. 10 5 39 3 Er staan te veel geparkeerde 14 8 32 3 auto’s in de weg. De bussen rijden gevaarlijk. 27 7 19 4 Er hoeft eigenlijk niets te veranderen. Het is in Luchtbal 17 13 23 4 veilig genoeg voor fietsers.

3.10 Wat is voor de bevraagden de grootste hindernis om veilig te kunnen fietsen op de Linkeroever? Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. De antwoorden die betrekking hadden tot de specifieke zones werden bij de antwoorden van die zone geplaatst. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid.

23 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

    

Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren. De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ). De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord. De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk. Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

Wat is voor jou de grootste hindernis om veilig te kunnen fietsen? Onbekend Onbekend Antwoorden Leeftijd Jongen Meisje Woonplaats Totaal geslacht district geen fietspaden 2030, 2050 11, 12 (3) 2 2 4 (weinig fietspaden) (2), 2170 putten op straat(in de 2050, 2100, 10, 11 (2) 1 1 1 3 weg) 2140 2020, 2030, bussen en auto's 10, 12, 13 1 2 3 2050 een geparkeerde auto 12, 13 2 2050 (2) 2 werken 11 (2) 1 1 2030 (2) 2 Gloriantlaan 12 1 2050 1 borden 10 1 2050 1 mensen 10 1 2100 1 naast auto's rijden 10 1 2000 1 vind ik gevaarlijk bomen 12 1 2020 1 oplossingen volgens de bevraagden (betere) (veel) 10 (3), 11, 2000, 2050 3 2 2 5 fietspaden 14 (2) niet te snel 9, 11 (3) 4 2050 (4) 4 rijden(auto's) helm op (helm 9, 10 1 1 2050 (2) 2 gebruiken) goed kijken 10 1 2600 1 het fietspad nemen 10 1 2100 1 apart fietspad, ver van 11 1 2030 1 de auto's

24 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.11 Wat zou de stad volgens de bevraagden kunnen doen om het fietsen veiliger te maken? Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. De antwoorden die betrekking hadden tot de specifieke zones werden bij de antwoorden van die zone geplaatst. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

25 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat zou de stad voor jou kunnen doen om het fietsen veiliger te maken? Antwoorden

(meer) fietspaden

minder auto's auto's rustiger doen rijden (en bussen) meer verkeerslichten bredere fietspaden(grotere) meer camera's straten beter maken veiliger route fluo-hesje gebruiken op fietspaden rijden fietsen in een garage zetten geen moto's op fietspad laten rijden

Leeftijd 10, 11, 12 (2), 14 10 (2), 11 (2), 12, 13 10, 11, 13 10, 11(2)

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 1

3

3

2000, 2030 (2), 2050 (3)

2

4

2020 (2), 2050, 2140

1

2

6

2

6

2030, 2050 (2) 2030, 2050 (2)

3

2050, 2170

3

9, 12

1

13 10 11 9 10

1

1

2050

1 1 1 1 1

11

1

2050

1

2050

1

9

1

3

1 1

2

2050 2100 2030

1

1

1

1

26 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4- Gevaar en avontuur In dit deel staan de verwerkte meningen, tips en ideeën van de bevraagden over het onderwerp gevaarlijke straten op de Linkeroever en over avontuurlijk fietsen op de Linkeroever.

4.1 Welke straat is volgens de bevraagden het minst veilig voor fietsers. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven en kregen de opdracht om 1 straat te kiezen die ze het minst veilig voor fietsers vinden. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. De antwoorden die betrekking hadden tot de specifieke zones werden bij de antwoorden van die zone geplaatst. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

27 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke straat is het minst veilig voor fietsers? Kies 1 straat! Antwoorden Thonetlaan Victor Hugo Straat Charles De Costerlaan Gloriantlaan Ernest Claesstraat Juliaan Vuylstekelaan heel veel straten zijn onveilig door te weinig zebrapaden

Leeftijd 10, 11 (4), 13 9, 10, 11 9, 10 11, 12 9 10 13

Jongen Meisje Woonplaats 1

2 1 1 1

2030, 2050 (5) 2050 (3) 2610 2020, 2050 2050 2050

1

2050

5

3 1

Onbekend Totaal district 6 1

3 2 2 1 1 1

4.2 Wat vinden de bevraagden het leukst om zomaar te kunnen gaan fietsen of met de BMX rond te crossen in de wijk? De bevraagden kregen onderstaande afbeeldingen te zien en konden dan in een keuzelijst aanduiden welke mogelijkheden ze leuk vinden.

De percentages van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 57. Dit omdat de bevraagden meerdere antwoorden konden aanduiden. 28 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be




De tabellen lees je: o 23 personen of 40% van de 57 bevraagden vinden het bergje en de schans leuk. o 10 personen of 18% van de 57 bevraagden vinden slalom en behendigheid leuk.

Wat zou het leukste zijn om zomaar te gaan fietsen en met de fiets of BMX rond te crossen in de wijk. Kies er maximum 2. antwoordmogelijkheid berg(je), schans slalom, behendigheid op en af (rails, banken, blokken) waterplas

aantal 23 10 18 21

% ( totaal aantal bevraagden) 40% 18% 32% 37%

29 Grote Markt 1- 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier onderzoek speelruimteweefsel laatste fase  
Inspraakdossier onderzoek speelruimteweefsel laatste fase  
Advertisement