E-book Child Welfare Education - zasady bezpiecznej edukacji.

Page 1

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI "HOPP"

CHILD WELFARE EDUCATION

PRZEWODNIK PO ZASADACH

START NOW+ korzysta z dofinansowania o wartości 76304,50 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz o wartości 13465,50 EUR, otrzymanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Edukacja. Celem projektu START NOW+ jest rozwój narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego i wymiana dobrych praktyk w zakresie „child welfare education”.


WSTęP Wspólnie z naszymi partnerami z Norwegii przez ponad 2 ostatnie lata rozwijaliśmy innowacyjne narzędzia do edukacji dotyczącej zdrowia publicznego. Naszą bazą były opracowane moduły lekcyjne, które stworzyliśmy w ramach poprzedniego projektu START NOW! w 2018 roku. Wybrane z nich opracowaliśmy w wersjach językowych: polskiej i norweskiej, przystosowaliśmy do formatu edukacji szkolnej, a także uaktualniliśmy o najnowsze trendy w edukacji zdrowotnej i kontekst społeczny. Ponadto stworzyliśmy 10 nowych scenariuszy zajęć, które odpowiadają potrzebom edukacyjnym zrodzonym w dobie pandemii i bazują na wielu ciekawych i angażujących metodach, które można zastosować również w trybie nauki zdalnej. Ważnym elementem naszej współpracy było również zdefiniowanie podstawowych zasad Child Welfare w edukacji, którymi dzieliliśmy się z uczestnikami naszych spotkań promujących projekt w Opolu i Oslo, oraz uczestnikami szkolenia dla edukatorów z Polski i Norwegii w Milówce.


Możemy pochwalić się również certyfikacją QNEC (Quality of Non formal Education Certifcate) organizacji, które wcielają w życie opracowane przez nas reguły. Przedsmak zajęć prowadzonych metodą modułów mogły również poznać dzieci i młodzież, którzy jesienią tego roku wzięli udział w grach miejskich zorganizowanych w obu krajach partnerskich. Projekt Startnow+ był okazją do wymiany wiedzy i praktyk edukacyjnych stosowanych w Polsce i Norwegii, był także procesem kreatywnej współpracy w wyniku której powstały rozwiązania i narzędzia, które w ciekawy sposób pozwalają na zdobywanie praktycznej wiedzy i „zdrowotnych umiejętności” młodzieży biorącej udział w zajęciach, ale także dorosłym, facylitującym ten proces. W tym ebooku prezentujemy wypracowane przez nas zasady child welfare w edukacji. Życzymy udanej lektury i przyjemności korzystania z rezultatów naszej pracy! zespół HOPP zespół FURIM


Czym jest QNEC? Jednym z ważniejszych działań naszego projektu było stworzenie 10 zasad na których bazuje Child Welfare (dobrostan dzieci i młodzieży) oraz w jaki sposób można wprowadzać go na zajęciach edukacyjnych w szkole czy innych organizacjach. Edukatorzy, nauczyciele, trenerzy oraz inne osoby zainteresowane tematem, mogły zgłębiać go podczas szkolenia oraz spotkań promocyjnych, które organizowaliśmy jako część naszych działań projektowych, a także zapisując się do Newslettera, w którym co tydzień szczegółowo opisywaliśmy jedną zasadę. Szkoły, stowarzyszenia oraz inne organizacje, które w swoich działaniach stosują ideę Child Welfare mogły oraz nadal mogą ubiegać się o przyznanie Certyfikatu QNEC, który potwierdza jakość edukacji i dbałość o dobrostan osób z niej korzystających. Poniżej przybliżamy szczegółowo każdą z 10 zasad Child welfare. jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem certyfikatu dla swojej organizacji przejdź do quizu tutaj!


ZASADA 1 UCZCIE SIĘ W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI OZNACZA TO ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. EDUKATOR POWINIEN UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TEREN LUB POMIESZCZENIE JEST BEZPIECZNE. Postarajcie się poświęcić kilka chwil dla sprawdzenia czy w przestrzeni przeznaczonej do edukacji nie ma żadnych zagrożeń typu: niebezpieczne przedmioty, usterki mechaniczne, a także kwestie higieniczne. Prowadzący może delegować tą odpowiedzialność, w zależności od wieku podopiecznych.


ZASADA 1 UCZCIE SIĘ W BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI Jeżeli jesteś odpowiedzialny za przestrzeń edukacyjną nie zostawiaj przygotowań na ostatnią chwilę. Zwróćcie uwagę na szczególne wymogi w zakresie edukacji na otwartej przestrzeni i w miejscach publicznych. W przypadku nauki zdalnej: Zwróćcie uwagę na bezpieczeństwo informatyczne np. czy nie biorą udziału osoby niepowołane, niepożądane linki lub pliki na komunikatorze Zadbajcie o bezpieczeństwo swojego sprzęt


ZASADA 2 ZWRACAJCIE UWAGĘ NA POTRZEBY PODSTAWOWE TO POTRZEBY FIZJOLOGICZNE TAKIE JAK: GŁÓD, PRAGNIENIE, WYDALANIE. NIEZASPOKOJONE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE UNIEMOŻLIWIAJĄ KONCENTRACJĘ I BLOKUJĄ PROCESY EDUKACYJNE. ZGODNIE Z PIRAMIDĄ POTRZEB STANOWIĄ ONE FUNDAMENT WSZELKICH AKTYWNOŚCI ŻYCIOWYCH. W ZWIĄZKU Z TYM, ICH REALIZACJA JEST NIEODZOWNA DLA POTRZEB WYŻSZEGO RZĘDU. Przeprowadźcie szybką checklistę czy wszystkie potrzeby zostały zaspokojone. Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem działań edukacyjnych. W przypadku dłuższych działań powtarzajcie checklistę w ramach przerw.


ZASADA 2 ZWRACAJCIE UWAGĘ NA POTRZEBY PODSTAWOWE Zadajcie sobie pytanie „Czy zaspakajanie potrzeb takich jak: jedzenie i picie może odbywać się w trakcie procesów edukacyjnych?” W większości przypadków dzieci i młodzież są w stanie w pełni uczestniczyć w procesach edukacyjnych, jedząc i pijąc w ich trakcie. Prowadzący nie jest odpowiedzialny za realizację wszystkich potrzeb. Wystarczy możliwość ich zaspokojenia. Jeżeli dana potrzeba nie jest możliwa do zaspokojenia w danym momencie okażcie sobie empatię.


ZASADA 2 ZWRACAJCIE UWAGĘ NA POTRZEBY PODSTAWOWE Checklistę możecie dopasować do warunków nauki zdalnej poprzez: wspólne ustalanie przerw (ilości i długości), akceptowanie nagłych potrzeb (przypadki domowe, potrzeby fizjologiczne), umożliwienie anonimowości realizacji potrzeb (prywatny czat, wyłączenie kamery i dźwięku)


ZASADA 3 EDUKACJA W RUCHU RUCHLIWOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY LEŻY W ICH NATURZE I FIZJOLOGII. RUCH MOŻE STANOWIĆ ELEMENT PROCESÓW EDUKACYJNYCH PODCZAS ZAJĘĆ JAKO ICH INTEGRALNA CZĘŚĆ. NIEZASPOKOJONA POTRZEBA RUCHU UNIEMOŻLIWIA SKUPIENIE UWAGI. Zaakceptujcie naturalną ruchliwość dzieci. Jest to część ich fizjologii i nie ma wpływu na skuteczność procesu edukacyjnego. Jako dorośli mamy skłonność do oceniania skupienia przez pryzmat nas samych. Dzieci potrafią być skupione w trakcie ruchu, a nawet ma to pozytywny wpływ na przyswajanie nowych kompetencji.


ZASADA 3 EDUKACJA W RUCHU Bądźcie świadomi, że im młodsze dzieci tym więcej potrzebują ruchu w trakcie procesu edukacyjnego. Zaplanujcie krótkie przerwy typu energizer. Przykłady takich aktywności znajdziecie w naszych modułach. W przypadku nauki zdalnej: Bądźcie świadomi, że skupienie przed ekranem nie jest tożsame ze skupieniem w grupie. Aktywności online wymagają częstszych przerw i stymulowania aktywności ruchowej. Wykorzystajcie energizery online. Możecie skorzystać z innych narzędzi lub kanałów online (filmy, muzyka, taniec, gry).


ZASADA 4 ZADBAJCIE O PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ PRZYJAZNE OTOCZENIE SPRZYJA DOBREMU SAMOPOCZUCIU I PEWNOŚCI SIEBIE. Wprowadźcie do wspólnej przestrzeni drobne przedmioty osobiste (pamiątki z wakacji, DIY, dzieła twórcze) Pokażcie swoje zainteresowania. Gazetka z hobby na ścianie stworzy przyjazne otoczenie zachęcające to aktywności i otwartości. W przypadku nauki zdalnej: Wykorzystajcie przyjazne GIFy, emotikony i awatary.


ZASADA 5 UCZCIE SIĘ W TOWARZYSTWIE PRZYRODY PRZEBYWANIE NA ŁONIE NATURY SPRZYJA KONCENTRACJI I WZMACNIA EFEKTYWNOŚĆ ZDOBYWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. KONTAKT Z PRZYRODĄ MOŻE STANOWIĆ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROCESÓW EDUKACYJNYCH. PROWADZENIE ZAJĘĆ NA WOLNYM POWIETRZU, BOISKU, SZKOLNYM OGRÓDKU CZY W PARKU, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE ELEMENTÓW PRZYRODY JAKO MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH WPŁYNIE POZYTYWNIE NA PROCESY POZNAWCZE DZIECI I MŁODZIEŻY. Wyobraźcie sobie przeprowadzenie zaplanowanych działań edukacyjnych na łonie natury. Zastanówcie się jakie elementy krajobrazu mogłyby pomóc w procesach edukacyjnych.


ZASADA 5 UCZCIE SIĘ W TOWARZYSTWIE PRZYRODY Wykorzystajcie elementy przyrody jako pomoce naukowe. Czy na pewno przeszkody do wyjścia z Sali są barierami nie do pokonania? Dostosowanie zajęć wyzwoli waszą kreatywność i wspomoże procesy edukacyjne. W przypadku nauki zdalnej: Jakikolwiek kontakt z naturą ma zbawienny wpływ na zmniejszenie stresu i przyswajanie nowych kompetencji. Aby doładować baterie wystarczy przez parę chwil popatrzeć na przyrodę za oknem lub kwiatka w doniczce.


ZASADA 6 AKCEPTUJCIE EMOCJE KAŻDY MA PRAWO DO EMOCJI, GORSZEGO DNIA CZY NASTROJU. DZIAŁA TO W OBIE STRONY, DOTYCZY ZARÓWNO UCZNIA JAK EDUKATORA. PRZEŻYWANE PRZEZ NAS EMOCJE NIE MUSZĄ WPŁYWAĆ NA SKUTECZNOŚĆ PROCESÓW EDUKACYJNYCH, O ILE BĘDĄ AKCEPTOWANE I SPOTKAJĄ SIĘ ZE ZROZUMIENIEM. Pogódźcie się z tym, że w procesie edukacyjnym wciąż jesteśmy ludźmi i będą wam towarzyszyć różne emocje. Nie muszą one wynikać z samego procesu edukacyjnego, ale stanowią nasz emocjonalny bagaż z: poprzednich wydarzeń, miejsc, dni oraz relacji. Nie wymuszajcie emocji, których akurat nie ma. Nie jest możliwe abyśmy przez cały czas byli uśmiechnięci.


ZASADA 6 AKCEPTUJCIE EMOCJE W przypadku nauki zdalnej: pamiętajcie, że wyrażanie emocji online może być zniekształcone i nie oddawać rzeczywistości. Wykorzystujcie ikony emocji (emoji) oraz zwracaj uwagę na wszystkie kanały komunikacji (wideo, głos, czat). Niektórzy mogą preferować jeden z kanałów komunikacji.


ZASADA 7 RELACJE SĄ WAŻNE PROCESY EDUKACYJNE OPIERAJĄ SIĘ NA RELACJACH. RELACJE MIĘDZYLUDZKIE MAJĄ DUŻE PRZEŁOŻENIE NA SKUTECZNOŚĆ UCZENIA SIĘ. DOTYCZY TO ZARÓWNO RELACJI NAUCZYCIEL – UCZEŃ, JAK I UCZEŃ – UCZEŃ. Podstawowe relacje są możliwe nawet w krótkim czasie. Jeżeli chcecie szybko zbudować pozytywną więź, zadbajcie o kontakt wzrokowy, przyjazną rozmowę (choćby krótką i banalną) oraz aktywnie słuchajcie.


ZASADA 7 RELACJE SĄ WAŻNE Uważajcie na konflikty. Konflikty w grupie zarówno te nieoczywiste jak i te ujawnione stanowią poważną przeszkodę w procesie edukacyjnym. Nie rozwiązujcie konfliktów na siłę, niektóre z nich możecie po prostu zaakceptować. Zadajcie sobie pytanie, czy osoby, które się nie lubią muszą pracować w tej samej grupie? Rozwiązanie konfliktu może być nie do pogodzenia z realizacją celu edukacyjnego. W przypadku nauki zdalnej: zaakceptujcie, że relacje są utrudnione, a ich budowanie wymaga więcej wysiłku i czasu, przeznaczcie trochę czasu na relacje w grupie: luźną rozmowę, gry, spontaniczne reakcje, społeczne korzystanie z czatu.


ZASADA 8 POZWÓLCIE NA SWOBODNE WYRAŻANIE OPINII Dziecko ma prawo do wyrażania swojej opinii we wszystkich sprawach, które go dotyczą, a opinii dziecka należy przypisać wagę. Bardzo ważne jest, aby dziecko było wysłuchane i miało wpływ na swoje otoczenie i codzienne życie. rozmowa o uczestnictwie: Omów, co znaczy aktywne uczestnictwo, potwierdź, że każdy może wziąć udział w dyskusji i wyrazić swoją opinię (co mu się podoba, a co nie, jak powinno być, co robić i jak to robić).


ZASADA 8 POZWÓLCIE NA SWOBODNE WYRAŻANIE OPINII Prawo do bycia wysłuchanym nie jest prawem do decydowania, ale prawem do zaangażowania i wpływania, kiedy o czymś decydujemy - to współdecydowanie. Nie możemy odgadnąć, co myślą dzieci, ani co jest dla nich ważne, musimy zapytać - dzieci wiedzą wiele rzeczy inaczej niż dorośli. To dzieci są ekspertami w tym, jak to jest być nimi.


ZASADA 8 POZWÓLCIE NA SWOBODNE WYRAŻANIE OPINII Uczestnictwo to także zdobywanie uznania dla własnego doświadczenia. Weź za punkt wyjścia wspólne doświadczenie w grupie dzieci (spacer po lesie, wydarzenie w szkole, ćwiczenie, którego doświadczyło kilka osób lub wspólne działanie w szkole). Zbierz dzieci i zapytaj: „Jak minął wam dzień? Co pamiętacie najlepiej? Co się stało?”. Zapisz kluczowe słowa w notatkach lub po prostu odpuść rozmowę bezpouczania. Dzieci prawdopodobnie podkreślają różne rzeczy w zależności od tego, w co były zaangażowane lub czego doświadczyły. Prawo dzieci do uczestnictwa jest wpisane w ramowy plan szkoły i stanowi podstawę do projektowania codziennego życia i praktyki pedagogicznej w ramach zajęć.


ZASADA 8 POZWÓLCIE NA SWOBODNE WYRAŻANIE OPINII W przypadku nauki online: Użyj symbolu „Zgłoś się” i zachęć wszystkich do podniesienia cyfrowej ręki. Zanotuj kolejność i udziel wszystkim głosu. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy zajęć online aktywnie w nich uczestniczą. Prawo do udziału oznacza również opowiedzenie, jak się czegoś doświadcza – zapytaj dzieci o ich przemyślenia i upewnij się, że wszyscy wyrazili swoją opinię.


ZASADA 9 SZANUJCIE PRYWATNOŚĆ SWOJĄ I INNYCH WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ MAJĄ PRAWO DO PRYWATNOŚCI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PRYWATNOŚCI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA. OZNACZA TO, ŻE TO DZIECKO DECYDUJE O TYM JAKIE I ILE PRYWATNYCH INFORMACJI CHCE UDOSTĘPNIĆ RODZICOM. DZIECI MAJĄ PRAWO DO TAJEMNIC I ROZMAWIANIA Z PRZYJACIÓŁMI BEZ INGERENCJI RODZICÓW. RODZICE NIE MOGĄ ZATEM PO PROSTU SPRAWDZIĆ ICH TELEFONU KOMÓRKOWEGO, POCZTY ELEKTRONICZNEJ, TORBY ITP. TO SAMO DOTYCZY PRACOWNIKÓW SZKOŁY.


ZASADA 9 SZANUJCIE PRYWATNOŚĆ SWOJĄ I INNYCH Omów definicję prywatności: Jakie informacje są powiązane z daną osobą (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail, zdjęcia i gry online). Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, własnego domu i korespondencji. Dzieci mają prawo do wyrażania siebie i bycia wysłuchanym. Oznacza to, że ważne są ich opinie na temat własnej prywatności. Podziel się tym przykładem: jeśli dziecko nie chce, aby rodzice publikowali jego zdjęcia na portalach społecznościowych, powinni to uszanować. Zapytaj dzieci, dlaczego to ważne.


ZASADA 9 SZANUJCIE PRYWATNOŚĆ SWOJĄ I INNYCH Wyjaśnij dzieciom, że mają prawo wiedzieć, jakie informacje na ich temat są przechowywane i dlaczego. Możesz użyć pytania: Gdyby dzieci i młodzież byli przez cały czas monitorowani lub gdyby ktoś miał możliwość zobaczenia wszystkiego, co kiedykolwiek było na ich temat udostępniane, czy myślisz, że chcieliby zmienić swoje zachowanie?


ZASADA 9 SZANUJCIE PRYWATNOŚĆ SWOJĄ I INNYCH W przypadku nauki online: Udostępniaj informacje o nauce przez Internet: im bardziej zdigitalizowane staje się nasze codzienne życie i im więcej informacji o nas jest przechowywanych, tym ważniejsze jest, abyśmy mieli wgląd w to, co tam jest, kto może zobaczyć te informacje i jak są one używane.


ZASADA 9 SZANUJCIE PRYWATNOŚĆ SWOJĄ I INNYCH Rosnące wykorzystanie technologii cyfrowej ułatwia ludziom zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych osobowych. Podaj przykład monitoringu, który z jednej strony może pomóc w zapobieganiu i rozwiązywaniu przestępstw, takich jak wandalizm, przemoc i kradzieże, ale z drugiej budzi wątpliwość czy powinno używać się tej samej kamery do śledzenia każdego kroku zwykłych obywateli. Poproś dzieci o podzielenie się refleksją.


ZASADA 9 SZANUJCIE PRYWATNOŚĆ SWOJĄ I INNYCH Omów łatwość dostępu do informacji w mediach społecznościowych – poproś ich, aby sprawdzili konto na Facebooku lub Instagramie i ocenili, czy udostępniane zdjęcia, posty itp. nadają się do dzielenia z szerokim


ZASADA 10 SPRAWCIE, ABY WSZYSCY CZULI SIĘ WŁĄCZENI BYCIE WYKLUCZONYM OZNACZA, ŻE ​ KTOŚ NIE MA DOSTĘPU DO TAKICH SAMYCH MOŻLIWOŚCI CO INNI. RÓŻNE POWODY WYKLUCZENIA MOGĄ OBEJMOWAĆ NA PRZYKŁAD PŁEĆ (CO MOGĄ ROBIĆ CHŁOPCY, A CO DZIEWCZĘTA), NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (W JAKI SPOSÓB KAŻDA OSOBA MOŻE UCZESTNICZYĆ?) LUB UPRZEDZENIA (POCHODZENIE ETNICZNE, JĘZYK ITP.).


ZASADA 10 SPRAWCIE, ABY WSZYSCY CZULI SIĘ WŁĄCZENI Pozwól dzieciom poczuć sytuacje innych ludzi, wcielić się w rolę innej osoby, dać wgląd w kilka aspektów tego samego zagadnienia oraz rozwinąć umiejętność empatii i tolerancji. Dzieci mogą pomyśleć o tym, jak wspaniale może być, gdy jest inaczej, kiedy ktoś jest inny niż oni sami. Możecie poćwiczyć otwartość dla tego, co jest inne, dostrzegać, że każdy jest inny, czasem dziwny i że to nie jest problem, a zaleta.


ZASADA 10 SPRAWCIE, ABY WSZYSCY CZULI SIĘ WŁĄCZENI Porozmawiaj także o braku przyjaciół i znaczeniu wstawania się za tymi, którzy z różnych powodów nie są częścią danej społeczności i którzy nie mogą w niej uczestniczyć.


ZASADA 10 SPRAWCIE, ABY WSZYSCY CZULI SIĘ WŁĄCZENI W przypadku nauki online: Poprowadź dyskusję o braniu pod uwagę innych, o różnicach, które są trudne do zaakceptowania oraz o tym, jak możemy dowiedzieć się co warto akceptować, a czego nie. Podkreśl, że tolerancja dla różnicy nie oznacza, że ​m ożemy robić to, co chcemy, i że istnieją granice tego, co akceptowalne.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.