Page 1

ØKOLOGISK

# 22 FORÅR 2013

MEDLEMSMAGASIN ØKOLOGISK LANDSFORENING

MENNESKER, MAD & MILJØ

FYR OP UNDER BØRNS KØKKENGLÆDE MED SIF ORELLANA

GUIDE:

GÅRDFERIE I NORGE

TEMA

THERESA ELSKER NÅR BØRNENE HJÆLPER LÆS OGSÅ OM: TEST AF BABYMAD, IS, ØKODAG, SOLCREME OG FÅ FORÅRSFRISKE OPSKRIFTER

FORÆLDRE OG BØRN


FOR HVIS KOEN SKULLE VÆLGE, VILLE DEN VÆLGE HØ OG FRISK GRÆS

Når hjertet er med... Et lille mejeri, som NATURMÆLK, sætter en ære i at fremstille produkter, der smager. Den gode råvare, mælken, forarbejdes så skånsomt som muligt fra ko til bord. Dette er et bevidst valg, for at bevare struktur og smag i vores produkter. Mejeristerne anvender det oprindelige tillærte håndværk, når der fremstilles friskkærnet smør og under fremstillingen af ost. En del af vores oste produceres i små ostekar, hvor håndarbejdet i fremstillingen er afgørende for resultatet. Vi mener, at et produkt frembragt af menneskehænder og ikke udelukkende maskinelt, vinder i smagen. Vi er faktisk helt overbeviste om, at det kan smages, at man gør sig umage! Og alt vores mælk er DANSK - naturligvis... NATURMÆLK det økologiske mejeri

-

Gerrebækvej 24, 6360 Tinglev

-

tel. 74 64 28 01

-

www.naturmaelk.dk

find opskriften på www.friland.dk/okologi

RD BO E

TI L AG

Nyd foråret

G SM OD

T

friland ØKO Kampagnen er støttet af EU og Fødevareministeriet


ØKOLOGISK

En svaneklat på økologien

# 22 FORÅR 2013

,DCKDLRL@F@RHM “JNKNFHRJ +@MCRENQDMHMF

AF PAUL HOLMBECK, #(1$*3“1 “*.+.&(2* + -#2%.1$-(-&

ANSV. REDAKTØR:2SDƤDM!NQBG RANJNKNFH CJ 

“ L¡QJDS G@Q E DS DM NQCDMSKHF RU@MDJK@S

“JNKNFDQ G@Q HJJD @KKD K³RMHMFDQ O LHKI³ NF JKHL@O UHQJMHMFDM 5H L@MFKDQ JQ@U SHK E DJR

LEDERSKRIBENT: “+%ŗR CHQDJS³Q /@TK 'NKLADBJ OGNJNKNFH CJ REDAKTØR: ,@QH@MMD &QDFDQRDM LFLF JNLLTMHJ@SHNM CJ

%NKJDMD A@F CDS MNQCHRJD RU@MDL¡QJD G@Q E DS

DLA@KK@FD .F UH RJ@K UHCDQD LDC JKHL@HMCR@S

CDM ƥJRD HC¤ @S CDQ DQ ADGNU ENQ DM LHKI³L¡QJ

RDM ,DM CDS FHUDQ LDRS LDMHMF ENQ LHKI³DS NF

MHMF @E E³CDU@QDQ ,@MFKDQ UH CDS / HMFDM L CD

ENQ ENQAQTFDQMD @S AXFFD UHCDQD O CDM JDMCSD

( #@ML@QJ G@Q UH CDS Q³CD “ L¡QJD #DS JDMCDQ

³JNKNFHL¡QJMHMF

GDKD  @E ADENKJMHMFDM .F  G@Q SHKKHC SHK L¡QJDS

SKRIBENTER UD OVER REDAKTØREN: /DSDQ -NQCGNKL MCDQRDM OM@NJNKNFH CJ ,HD * !DQSDKRDM

,DM SQNCR OQNSDRSDQ G@Q #DS -NQCHRJD ,HKI³

FOTOGRAFER: 2NƥD L@KHD *KNTF@QS ENQRHCD VVV RNƥD@L@KHDJKNTF@QS CJ 2³QDM &@LLDKL@QJ VVV F@LLDKL@QJ BNL ,NQSDM 3DKKHMF LSNJNKNFH CJ /DSDQ -NQCGNKL MCDQRDM OM@NJNKNFH CJ

O E³CDU@QDQ LDCE³QDQ CHQDJSD UHKCKDCMHMF ENQCH

MHMF O AQ³C NF A@FDQHDQ ( E³QRSD NLF@MF #DS

ENQAQTFDQD UHK ENQUDMSD @S CHRRD U@QDQ DQ ³JNKNFH

RS Q KXRDMCD JK@QS @S DMCMT DS LHKI³L¡QJD O 

RJD 'UHKJDS CD K@MFS EQ@ DQ

/KTCRDKHF RJ@K @KKD NUDQUDID ŚGU@C DQ ENQRJDK

“JNKNFHRJ +@MCRENQDMHMF G@Q ADCS UNQDR LHK

I³LHMHRSDQ NL @S F H CH@KNF LDC RHMD MNQCHRJD

KDMŚ Ś'U@C DQ ADCRS ENQ LHKI³DSŚ 'UDQ F@MF

JNKKDF@DQ NF RS@MCRD ENQRK@FDS .F UH G@Q R@LLDM

L@M F³Q CDS FQ³MMD ENQAQTFRU@KF LDQD JNLOKHBD

LDC @KKHDQDCD H AK @ %NQAQTFDQQ CDS #- #@MRJ

QDS E@KCDQ CDM FQ³MMD G@MCDK %NQRK@FDS DQ CDRTCDM RS¡QJS UHKCKDCDMCD NF

TRYK: 2SHAN VVV RSHANFQ@OGHB BNL

LDMDQ H ³UQHFS @S @MUDMCDKRD @E MXD LHKI³L¡QJDQ

L¡QJDM¡UM TCUHJKDS DS ENQRK@F SHK RU@MDL¡QJ

E³CDU@QDQ UHK RJ@AD L¡QJDENQUHQQHMF

LAYOUT: +NTHRD /NLLDQ +XJJDF@@QC KOKNJNKNFH CJ

#DS DQ $4ŗR LHKI³L¡QJDM¡UM DMHF LDC NR H #D

(MCTRSQH NF "NNO RJ@AS DM QDFTK¡Q MNQCHRJ LNAH

KHRDQHMF HLNC RU@MDL¡QJMHMF O E³CDU@QDQ

SQTDQ SHKKHCDM SHK RU@MDL¡QJDS $S A@FDQH J@M E

,NCRS@MCDM ƥJ DS ANNRS H L@QSR C@ %³CDU@

RU@MDL¡QJDS GUHR  @E Q U@QDQMD JNLLDQ

QDRSXQDKRDM LDCCDKSD @S ENQRK@FDS DQ H RSQHC LDC

EQ@ L@QJDQ GUNQ CDQ DQ @MUDMCS RSNQD L¡MFCDQ

$4ŗR ³JNKNFHKNUFHUMHMF #DM JQ¡UDQ LHMCRS 

@E ROQ³ISDFHES JTMRSF³CMHMF L L !Q³C J@M E

³JNKNFH HJJD  M Q L@M UHK @MOQHRD DM U@QD

LHKI³L¡QJMHMF RDKU NL  @E LDKDS JNLLDQ

O A@RHR @E ³JN HMCGNKC

EQ@ ROQ³ISDCD L@QJDQ / M¡Q DM RI@S ³JNKNFH 

OPLAG:  RSXJ

 RSHKKDR CDQ RSNQS RDS HMFDM JQ@U SHK OQNCTJSHNM ANNONCER: #& ,DCH@ SKE   ABONNEMENT “JNKNFHRJ +@MCRENQDMHMF 2HKJDANQFUDI  €AXG³I SKE   MEDLEMSKAB 2D SXODQ OQHRDQ LU TMCDQ Ś!KHU LDCKDLŚ O NJNKNFH CJ

5H G ADQ @S UH E Q RSNOODS ENQRK@FDS TCDM DS

@E Q U@QDQMD MDSNO CDQ GUNQ CD RS³QRSD LHKI³ NF

NƤDMSKHFS NOF³Q LDC RU@MDM %NQCH CDS UHK UHMFD

JKHL@O UHQJMHMFDQ ƥMCDR

RJXCD DM DKKDQR UHFSHF LHKI³L¡QJMHMF ,DM IDF UHK U@QRKD UNQDR LDCKDLLDQ NL @S CDS J@M AKHUD

)DF DKRJDQ RU@MDL¡QJDS NF JHFFDQ @KSHC DESDQ

M³CUDMCHFS - Q ENQRK@FDS DQ SHK RJ@CD ENQ ³JNKN

CDS M Q IDF J³ADQ U@RJD NF QDMF³QHMFRLHCKDQ

FHDM LHKI³DS NF 2U@MDM RDKU DQ UH M³CS SHK

NF LDFDS @MCDS ,DM RU@MDM DQ UDC @S RJXCD

@S RHFD RSNO

RHF RDKU H RU³LLDGTCDM (MFDM ENQAQTFDQ RNL HMSDQDRRDQDQ RHF CDS LHMCRSD ENQ LHKI³DS UHK ƥMCD

NÆSTE NUMMER: “JNKNFHRJ MQ TCJNLLDQ ITMH 

CD JQ@U SQNU¡QCHFD 2U@MDL¡QJDS UHK NFR AKHUD DM KXRDFQ³M SQTR

RDK LNC ³JNKNFHRJ R@KF CD ³JNKNFHRJD OQNCT

BDMSDQ NF CD U¡RDMSKHFD LHKI³KDUDQ@MBDQ RNL ³JNKNFH RS Q ENQ  RS³QQD AHNCHUDQRHSDS QDMS CQHJJDU@MC TCDM FHESQDRSDQ JKHL@UDMKHF JTKRSNE

AHMCHMF L L

G

N OR D I

MILJØMÆ R

IN KN

SK

541-004 TRYKSAG

Paul Holmbeck


6

38 TEMA: FORÆLDRE OG BØRN

18 6 18 38

Theresa Jessing nyder, at hun har god tid til børnene hver dag

Sif Orellanas køkken er et

TEMA

FORÆLDRE OG BØRN

magisk madlaboratorium

Is tilberedt med omhu er brødrene Anders og Rasmus Eibyes passion

6 14 18

På Kastaniegården brænder Theresa Jessing for det enkle liv Økologisk besøger den rullende naturbørnehave Muldvarpen Køkkenkompetencer er afgørende for børn ifølge Sif Orellana

FAKTA, GUIDES OG OPSKRIFTER 27

Nyt om Bøger + sæsonens bog

30 32 34

&uide til eƤektiv og bæredygtig solcreme Test af babymad Økodag

37 38 42

Bag om produktet: Minimælkens vej fra ko til karton

46 50 51

Guide til gårdferie i Norge

Økologernes Hofretter med Hansens Flødeis Sommerkuller på æblegården i Norge

Mød et medlem: Ditte Daugbjerg Christensen 5 hurtige til Polymeros Chrysochou


MmmMm ... TotAl MegEt ØKolOgi i kiWi meD 10 % rabat på det Hele

Når du går i KIWI, kan du leve sundt og lige så økologisk, du vil – uden at blive ruineret. Vi giver dig nemlig 10 % rabat på vores i forvejen lave discountpriser, blot du viser dit LÅRkort ved kassen, når du handler.

DISCOUNT PÅ EN NY MÅDE :)

LæS mere på KiWIminiprIs.dK


6

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


TEMA

FORÆLDRE OG BØRN

De bedste dage er, når vi arbejder sammen

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

7


Theresa Jessing er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding og vild med kreative projekter. Hun har udgivet tre bøger med forslag til sjove og personlige gaver, håndarbejde og opskrifter på mad og lækkerier. Hun optræder jævnligt på DR i tv-udsendelserne om bonderøven, som er optaget på Kastaniegården, hvor hun bor med sin familie. Herfra driver hun også sin virksomhed Sort Lakrids, hvor hun arbejder med illustration og sælger egne og andres produkter. Tre bøger har Theresa Jessing foreløbig udgivet. Den seneste er ”Livet på Kastaniegården, som udkom i efteråret.

8

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


LIVET PĂ… KASTANJEGĂ…RDEN

Pü Kastaniegürden lever Theresa Jessing og bonderøven Frank Erichsen det enkle liv med god tid til børnene. De bliver ogsü inddraget i dyrkning af familiens mad.

TEKST: MARIANNE GREGERSEN FOTO: SOFIE AMALIE KLOUGART

- Kommer du med mere brĂŚnde, Alma Hvor er det ĆĽntĘ– Theresa Jessing opmuntrer sin to-ĂĽrige datter, som med lidt besvĂŚr bĂŚrer et

rigtig meget grÌs, for han elsker jordbÌr, fortÌller Theresa Jessing. Ogsü Alma nyder allerede at deltage blandt andet med at bÌlge bønner.

stykke brĂŚnde hen til sin mor og lader det dumpe ned i en kĂŚmpe kurv.

Hun synes, det er spÌndende at vÌre med til at übne bønnerne og komme

Almas far, Frank Erichsen – bedre kendt som bonderøven fra tv-udsendelser-

dem i en skĂĽl og den tomme skal i en kurv. Det er en sjov leg for hende.

ne pü DR - ƌetter pil pü livet løs, mens gÌs og høns spankulerer frit rundt i haven. Selvom det regner, er familien i vigør udenfor. - Nu er kurven fyldt, Alma, og jeg bÌrer den ind, siger Theresa Jessing. Men Alma insisterer pü, at der skal mere brÌnde i kurven og trisser pü sine smü ben mülrettet hen og henter endnu et stykke og lÌgger det i kurven. - Tak for hjÌlpen, siger hendes mor, og den lille pige smiler stolt.

Børnene er med til at passe dyrene og afgrøderne, og de lÌrer af det. LÌrer at passe godt pü koen, som giver mÌlk. Og passe pü mÌlken for ellers smager havregryn kedeligt. For Theresa Jessing giver det stor mening at bruge det meste af sin tid pü skabe sine egne fødevarer og vÌre sü selvforsynende som muligt. For at kunne leve livet enkelt.

Hun er ligesom sin storebror Johan pü Ƽre vant til at blive inddraget i de mange gøremül pü Kastaniegürden pü Djursland, hvor deres forÌldre har

(QKLPPHOVNVPDJRJHQKLPPHOVNIRUQHPPHOVH

valgt at leve det enkle liv pĂĽ landet.

- Det er magisk at spise de rĂĽvarer, vi selv fremstiller. At lave smoothies til

Derfor dyrker de selv en stor del af den mad, familien spiser. Det er ar-

morgenmad om vinteren med bĂŚr, vi har i fryseren. Eller om sommeren at

bejdskrÌvende, men børnene bidrager gerne. FW med at fodre dyr, fü kartoƌer

nyde hjemmelavet tykmÌlk, ƌøde, honning og bÌr, vi har plukket med rum-

i jorden og bÌlge bønner. Og det er en stor glÌde for deres forÌldre at se,

pen i vejret, siger Theresa Jessing og fortsĂŚtter:

hvor meget de allerede kan.

- Det giver en himmelsk smag og oveni en himmelsk fornemmelse, nĂĽr vi nyder resultatet af samarbejdet mellem natur og menneske. At fremstille alle

-RKDQRSVOXJWDIDWVÂĽWWHNDUWRĆŞHU

rĂĽvarer til et mĂĽltid - eller nĂŚsten - giver en ganske sĂŚrlig tilfredsstillelse.

Her i forürsmünederne er der fokus pü køkkenhaven, som er grobund for de

IsÌr i forhold til børnene. At vi ved, hvad de putter i munden, og at vores

mĂĽltider, familien nyder resten af ĂĽret. De forspirede kartoĆŚer skal i jorden,

indsats mĂŚtter deres smĂĽ maver.

og sidste ĂĽr var Johan virkelig optaget af det, selvom det er et stort projekt at fĂĽ sat rĂŚkkevis af kartoĆŚer. - Han var opslugt af det hele dagen, hvor vi alle ĆĽre var i gang udenfor.

Udover at dyrke masser af grøntsager, dyrker familien pü Kastaniegürden ogsü noget andet: Den gode smag. Den hører med til det gode liv, mener de. De vÌrdsÌtter rüvarer fulde af

Den slags dage, hvor vi hjĂŚlper hinanden og er sammen om de praktiske

smagsnuancer og dyrket uden brug af sprøjtemidler. Ud fra et ønske om at fü

gøremül, er de bedste. Der opstür følelsen af samhørighed. Det er virkelig

fÌrrest mulige skadelige stoƤer inden for døren.

hyggeligt at vÌre sammen om südan et projekt, fortÌller Theresa Jessing lidt senere over en kop friskmalet kaƤe i det hyggelige hus. Pü slagbÌnken og stolene rundt om det lange bord ligger bløde skind, og midt i lokalet hÌnger en kÌmpe hÌngekøje med plads til hele familien. En

Derfor skal mÌlken hverken vÌre skummet eller mini-mÌlk men sødmÌlk, ligesom Frank har introduceret Theresa til masser af smør og ƌøde i madlavningen, da de mødte hinanden for seks ür siden. Alma er lÌrenem, for hun guƤer ivrigt knÌkbrød med masser af tandsmør pü sin mors skød.

gave fra Frank til Theresa, som büde familien og gÌster nyder at slÌnge sig i. Oven over den blüstribede hÌngekøje hÌnger et kÌmpe bundt løg. Af

+MHPPHODYHWVP¡UHUO¼UHULJWJLYHQGHRJVMRYW

egen avl naturligvis, for familien er selvforsynende med de ƌeste grøntsager,

En stor del af üret er smørret hjemmelavet, og det giver udover en god smag

bÌr, kød, Ìbler og honning. Og delvist med Ìg, mel, mÌlkeprodukter og af

en sĂŚrlig vĂŚrdi for parret pĂĽ KastaniegĂĽrden.

og til cider og øl.

At malke koen, si mÌlken, lade den stü pü køl et døgn indtil ƌødes skummes fra, og den syrner, før den piskes til smør og vaskes og saltes gør det til

.DUWRĆŞHUDIHJHQDYOHUKHUOLJW

en sÌrlig oplevelse at spise smørret. Det er noget helt andet end at købe en

- Det er en stor tilfredsstillelse at grave sine egne kartoĆŚer op af jorden og

pakke smør. Oveni er det büde lÌrerigt, givende og sjovt, mener de.

luge jordbĂŚrbedet sammen med Johan og tale om, at der kommer ĆŚere jordbĂŚr nĂŚste ĂĽr, hvis vi fĂĽr alt det, der ligner grĂŚs, vĂŚk. Sidste ĂĽr har han fjernet

Jagten pĂĽ den gode smag betyder, at familien for eksempel ikke køber tomater om vinteren. Heller ikke økologiske. FORĂ…R 2013 / Ă˜KOLOGISK

9


Ligesom sine forældre elsker Alma økologi.

- Deres smag minder på ingen måde om dem, vi dyrker og plukker i vores drivhus. De smager simpelthen uinteressant. Så selvom der hører tomatsalat til lasagne for mig, fordi min far altid lavede det, må jeg undvære det om

Johan og Theresa samler æg.

i nabolaget. De deler for eksempel en sæk med 25 kg sukker og et kilo kanel, for storindkøb er billigere og sparer tid. Hangen til økologi er ikke noget, Theresa Jessing har med hjemmefra. Der

vinteren. Og så sætter jeg endnu mere pris på det i sæsonen, understreger

var ikke øko-mærke på fødevarerne i hendes barndomshjem. Men i dag køber

Theresa Jessing.

hendes mor øko-mælk og andre økologiske produkter til datterens familie,

Peberfrugt, squash og auberginer savner hun også uden for sæsonen.

fordi hun ved, det betyder noget for dem. Hun bor i samme landsby og har

- Men jeg får dårlig samvittighed, hvis det ryger i indkøbskurven. Og det

ofte fornøjelsen af Alma, Johan og deres forældre.

giver jo ikke mening at starte bilen og køre til Aarhus for at købe økologisk persillerod på torvet om onsdagen.

Giver gerne øko-arv videre til børnene Den økologiske præference giver Theresa Jessing meget gerne i arv til sine

Smagen er i top i sæsonen Familien spiser de fødevarer, der er i sæson, for de smager allerbedst. Des-

egne børn. Og en kommentar fra Johan tyder på, det allerede er lykkedes: - De her underhylere er økologiske, siger han en dag og peger på mærket,

uden vil de spare miljøet for CO2-belastning og mener ikke, det er en god ide

som dog ikke er Ø-mærket men et mærke for Änglamark, som Kvickly for-

at Ʀyve jordbær hertil, så vi kan købe dem året rundt.

handler. Men økologisk mærkning har han allerede sans for.

Råvarerne af egen avl slipper op i løbet af vinteren, men en del bliver

- Det er jo deres hverdag og virkelighed, og det smitter forhåbentlig af på

konserveret og nydt året rundt som ketchup, tomater i olie, sennep, eddike.

deres holdninger. Men jeg håber ikke, de bliver sådan nogle børn, som siger:

Selvom familien på Kastaniegården selv fremstiller mange madvarer,

hvis det ikke er øko-mælk, skal jeg ikke have noget, når de kommer hjem til

bliver de nødt til at tage på indkøb af og til. Så køber Theresa helst økologisk. - Jeg kigger i den Ø-mærkede afdeling, og hvis de ikke har det, jeg skal bruge, må vi undvære. De har desuden startet en økologisk indkøbsforening sammen med andre

10

ØKOLOGISK / FORÅR 2013

andre, siger hun med et stort smil. Udover forkærligheden for økologi, vil Theresa Jessing også gerne give respekten for dyr videre til sine børn. Dyr skal have det godt, indtil de slagtes og bliver til sunde og nærende måltider.


Alma hjælper gerne med at bage.

- Johan er begyndt at spørge, hvad er det for et dyr, vi spiser i dag. For han er med til at fodre både hønsene, grisene og koen, og han har et afslappet forhold til en dag at spise dem, fortæller hun. Han er også vant til at se slagtede dyr i modsætning til sin mor, som

Børnene deltager gerne, når dyrene fodres.

noget, der var grønt, men til gengæld gerne rød peber, Ʀødeskum og snoller. Hans forældre tager det roligt, og så længe han er vild med gulerødder og mange andre sunde fødevarer, gør de ikke et stort nummer ud af det. - Det er fair, at der er noget, man ikke bryder sig om i en periode. Vi

stadig synes, det er lidt af en overvindelse, når der hænger parterede dyr på

forsøger ikke at give det for meget opmærksomhed. Så længe det ikke ender

Kastaniegården.

med, han kun vil spise hvedeboller. Heldigvis er han igen frisk på at smage på

- Fornemmelsen af slagtehus kan stadig godt overvælde mig, for det

tingene, fortæller hans mor.

meste af mit liv har kød været noget, jeg fandt i pakker i supermarkedets køledisk, fortæller hun.

Vigtigt med god tid til børnene Theresa Jessing elsker livet på Kastaniegården med sin familie og god tid til

Et godt kyllingeliv giver bedre smag

børnene. Hun er vokset op på landet og har boet i København og Kolding

Kødet fra de særdeles fritgående kyllinger på Kastaniegården smager også

men har brug for de store vidder og roen ude på landet.

helt anderledes end det, Theresa er vokset op med. - De første gange blev jeg overrasket over smagen og tænkte, at det var sejt, for der er en helt anden muskelmasse og struktur i kødet end hos mas-

Det går simpelthen for stærkt i byen for hende, så hun nøjes med ture til København og Aarhus og nyder at komme hjem til freden og familien. Hun er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding, og i en skurvogn i

seproduceret fjerkræ. Heldigvis vokser vores børn op med smagen af kylling,

haven arbejder hun med sine egne kreative projekter. Når hun savner tid til

som den skal smage. Udover en bedre smag er det en helt anden oplevelse

sit eget kreative virke, tænker hun på det liv, som mange familier med små

at spise en kylling, som man ved har haft et godt liv. Det er et givende måltid,

børn lever. Og vil på ingen måde bytte.

mener hun. Ligesom i andre børnefamilier har de også oplevet kræsenhed på Kastaniegården. Johan har i en periode været kræsen og ikke spist kartoƦer eller

- Jeg føler mig meget privilegeret over at leve et liv, hvor jeg har god tid til mine børn hver dag. De gode oplevelser behøver ikke vente til weekenderne. Vi nyder vores rolige morgener, for Alma og Johan behøver først være i FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

11


LIVET PÅ KASTANJEGÅRDEN

vuggestuen og børnehaven omkring klokken ni - halv ti. Hun er glad for, hun ikke er på arbejde otte timer om dagen og væk fra

en masse penge, for det må være hårdt at undvære de små størrelser så længe.

Theresas gode råd om børn og mad

To børn og tre bøger

1. Lad børnene være med i alle dele af processen

Da hun mødte Frank, havde hun et godt arbejde i Aarhus, men siden er der

fra jord til bord, hvis det er muligt. Alle har godt af at

kommet to børn og tre bøger imellem hende og et ”almindeligt” arbejde. Den

forholde sig til, hvorfra vores mad kommer, og hvordan

seneste ”Livet på Kastaniegården”, som udkom i november, er en beretning om

den bliver til.

børnene i de bedste timer. - Jeg er på ingen måde blind for, hvor heldige vi er, at vi ikke behøver tjene

den livsstil, hun og Frank Erichsen har valgt. Et liv hun stortrives med, men som hun ikke ønsker skal tage sig ud som et glansbillede. Hun fortæller for

2. Lad børnene være aktivt med i køkkenet. Det giver ekstra rod, men det er også ekstra sjovt.

eksempel, at der ligesom i mange andre familier ikke altid er tid til at gøre det store ud af aftensmaden mel-

3. Børn kan mere end voksne tror eller tør lade dem

lem de mange gøremål som at fodre dyrene, bade børn

begive sig ud i. Under rolige og koncentrerede forhold

og ordne vasketøj.

hjælper mine unger fW med at skære æblestykker til

- Nogle dage handler det om at aftale, hvem der laver

grød med en god, skarp kniv eller rive gulerødder på

noget hurtig aftensmad, og hvem der lukker dyrene ind,

rivejernet, hakke nødder. Når man selv er til stede og

fortæller Theresa Jessing.

sørger for, at de forstår, de har en opgave, plejer de at

På den måde er familien på Kastaniegården en helt almindelig familie, selvom de har valgt at leve et liv, der adskiller sig fra de Ʀeste andre familiers.

12

ØKOLOGISK / FORÅR 2013

honorere ansvaret til fulde.


Et forårsprojekt for børn og voksne Forår er lig med forspiring, og forsøg med frø og planter kræver ikke andet end en vindueskarm eller et bord ved et vindue. Det er et sjovt og lærerigt forårsprojekt for både børn og voksne at tage frø fra tomaten og tørre dem på en avis og lægge dem i lille potte med jord og følge, hvad der spirer op. Når planterne er vokset, vælges de stærkeste ud og omplantes i en større potte med mere jord. Ren magi i den mørke muld, og et spændende projekt at pleje den voksende plante og i sidste ende nyde en hjemmeavlet tomat. Frøene kan plantes i en urtepotte, en lille skål eller en hjemmelavet potte foldet af avispapir. Avispapir på 30 gange 18 cm vikles om den nederste del af en pind på 4 cm i diameter og lidt papir bukkes om pinden til en bund og derefter bankes det i pottefacon på et hårdt underlag. Fordelen ved denne potte er, at den kan plantes direkte i en større krukke, når der er brug for mere plads.

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

13


N AT U R B Ø RN E H AV E

TEMA

FORÆLDRE OG BØRN

Det styrker fællesskabet at hjælpe hinanden TEKST: MARIANNE GREGERSEN FOTO: MORTEN TELLING

14

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

15


N AT U R B Ø RN E H AV E

Mads t.v og Wilhelm t.h

Den ko på mælkekartonen ser helt øko ud” ȃ JULIE 5 €R

I den rullende naturbørnehave Muldvarpen i Ry hjælper de 25 børn til.

ligesom det er et fast forårsritual at smage på de første bøgeblade. Ved Muldvarpens sommerplads er der en køkkenhave, hvor bl.a. rabarber og rødbeder gror lystigt. Og børn og voksne hygger sig med at sylte og tilberede kompot.

Muldvarpen vil gerne være en familie - I Muldvarpen vil vi gerne være en familie, og derfor inddrager vi børnene i de daglige gøremål. Det giver oplevelser, gode relationer og styrker fælles-

Midt i en lysning i skoven skyder et kæmpe hvidt telt op som en anden pad-

skabet, siger pædagog Anne Bille, der er leder og initiativtager til den private

dehat. Inde under den 120 kvadratmeter store teltdug er der både sandkasse,

børnehave.

borde og bænke samt bålsted. Ved siden af teltet står en stor grønmalet vogn med buet tag. Den er bygget af miljøvenlige byggematerialer og har muldtoilet, solcelleanlæg og en

Det gør en forskel for børnene, om de bliver aktiveret eller deltager i en aktivitet, som har et mål, er ƥlosoƥen i Muldvarpen. - Vi mener, børnene har godt af at lære, at de voksne ikke altid står til

lille vindmølle på taget. Her har den private børnehave Muldvarpen sin base i

rådighed, for der er noget, der skal gøres. For eksempel tændes op, så vi ikke

smukke omgivelser.

fryser. Pyt med at det tager længere tid, når børnene er med, for de giver dem

Et par gange om året ruller Muldvarpen til en ny naturplads i nærheden af Ry. Med nye udfordringer for de 25 børn og fem voksne. Flytningen gavner

en stolthed over, at de fx har snittet grøntsager og rørt i gryden. Så smager maden bare bedre, fortæller Anne Bille.

ikke bare børnene men også naturen omkring børnehaven, som ikke slides op men får ro til at restituere.

Mad over bål en gang om ugen

Børnehaven nyder godt af naturens spisekammer. I disse forårsmåneder

Hver tirsdag kører hun og tre af børnene i Netto. De køber ind til bålmad, som

plukker børn og voksne fx hyldeblomster og forvandler dem til læskende saft,

børn og voksne tilbereder og nyder om onsdagen. De varer, børnene lægger i

16

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


Viola t.v, Lullu og Amalie t.h

Agnes t.v og Julie t.h

indkøbsvognen, er som regel med det røde økomærke. For børnehaven prioriterer, at maden skal være økologisk. I den udstrækning pengene rækker. - Nogle økovarer er langt dyrere, og så må vi vælge dem fra. Det ved børnene godt, siger Anne. Flere af børnene i Muldvarpen har allerede godt styr på øko-mærket. - Økologisk er sådan et rødt mærke, som er på vores mælk og gulerødder og meget andet, fortæller Mads. - Det køber jeg mega mange gange, når jeg er ude at handle med min far eller mor. Der er også økomærker på det frugt, Anne køber til børnehaven, forklarer Wilhelm. - Det er sådan et mærke, der er på mælken, siger Julie og peger på mælkekartonen på bordet. - Ja, det kender jeg også godt. Og økogulerødder, økomælk og økoæbler smager rigtig, rigtig godt, siger Agnes. - Den ko på mælkekartonen ser helt øko ud, mener Julie, og de to piger

der, kan de ikke bare lige smutte, så skal de gøre det færdigt, siger Anne Bille. - Når vi laver bålmad, er det nogen gange pasta og kødsovs eller suppe, fortæller Mads og Wilhelm. - Boller og karry har vi også lavet, supplerer Agnes og Julie. De foretrækker bålmad frem for madpakkerne. Det smager meget bedre, siger Julie. - Og det er mere hyggeligt, og så plejer vi at sidde udenfor og spise, tilføjer Agnes. Viola, Lulu og Amalie på ƥre år vil lige så gerne spise deres madpakker. - En gang vi skulle have bålmad, kom jeg alligevel til at tage min madpakke med, fortæller Lulu, og de tre piger fniser. De kan godt lide at hjælpe med maden derhjemme. - Jeg har lige prøvet at lave æggekage. Det smagte godt, siger Lulu. - Og jeg har bagt boller med min mor i dag, fortæller Viola. - Jeg har været med til at lave suppe med sådan nogle kødboller i, siger

griner.

Amalie og viser bollerne med hænderne.

Mange børn vil gerne hjælpe til

næsten altid hjælper med at lave mad.

Mads vil også gerne hjælpe til derhjemme, og Wilhelm fortæller, at han Når Muldvarpen har bålmad på menuen om onsdagen, vælger børnene selv, om de vil være med til at lave maden, eller de hellere vil lege.

Pædagog Anne Bille håber, at deres lyst til at deltage hænger sammen med, at de er vant til at bidrage, når børnehaven byder på bålmad.

- Mange vil gerne deltage. Men hvis de bliver trætte af at skære gulerødFORÅR 2013 / ØKOLOGISK

17


D E T M AG I S K E M A D L A B O R ATO R I U M

TEMA

FORÆLDRE OG BØRN

18

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


TRYL KØKKENET OM TIL ET MAGISK MADLABORATORIUM Det er helt afgørende for børns livskvalitet og sundhed, at de får køkkenkompetencer. Succeskriteriet er hurtig mad, som tiltaler både små og store smagsløg, siger kogebogsforfatter Sif Orellana. Hun betragter fælles måltider som limen i familielivet. TEKST: MARIANNE GREGERSEN FOTO: SØREN GAMMELMARK

Hjemme hos forfatter, forlægger og foredragsholder Sif Orellana er køkkenet

En god maddag starter helst med en fælles indkøbstur, hvor sanserne

husets hjerte. Det er ikke bare hyggeligt og hvidmalet med et sort skab spæk-

stimuleres, og Sif Orellana og hendes sønner er sammen om forventningens

ket med smukt porcelæn. Det er et magisk madlaboratorium, som hendes tre

glæde.

sønner på 9, 13 og 15 og de to delebørn på 13 og 18 gerne eksperimenterer

- Når børn er med til at købe ind og vælge det, de synes ser bedst ud, vil de også gerne smage, siger Sif Orellana, der foretrækker, at de varer, der ryger

i. Rundt om det store spisebord nyder hele familien på fem børn og to

i indkøbskurven, er økologiske. Både af hensyn til familien og miljøet.

voksne resultatet af eksperimenterne. Ofte er der også kammerater. For de ved, at der bliver serveret lækker mad i nr. 18 på villavejen i Risskov. Her er aftensmåltidet helligt og samler hele familien, selvom der er fodbold, badminton og meget andet på programmet. På en tallerken ligger et gigantisk stykke parmesan klar til at høvle af og et arsenal af grydeskeer og andre køkkenredskaber kæmper om pladsen i

Successen er i hus, hvis maden er hurtig at bikse sammen, men alligevel smager skønt og tiltaler både små og store smagsløg. En Jamie Oliver kogebog med mad på 15 minutter bliver Ʀittigt brugt for tiden, når børnene vælger den ret, de vil servere for familien. - I går var det Lucas’ maddag, og han var først med på indkøb og deref-

keramikskålen. De samler ikke støv men bruges Ʀittigt. Kun den cremefar-

ter med i køkkenet. Han blandede selv krydderierne til en pastaret ChoriYo

vede køkkenmaskine risikerer at blive lidt støvet, for den glemmer familien

Carbonara og en catalansk salat, fortæller Sif Orellana.

at bruge. Sif Orellana er ikke uddannet inden for mad men på universitetet som

Kokken får karakterer fra 1 til 10

cand.mag i litteraturhistorie og massekommunikation. Hendes interesse for

Når familien er samlet om maden, giver de karakterer fra 1-10, for det skær-

hyggeligt samvær i køkkenet med børnene har resulteret i ƥre bestsellere

per sanserne. Og kokken lægger selv for.

med opskrifter og inspiration til børnefamilier. ”Krudtugler og kanelsnegle”,”Greven, kammerjunken og den dragende citronmåne”, ”Rollinger og roulader” og ”Spilopper og stjerneskud” hedder

- Lucas gav for pastaretten og 8 for salaten og en ƥn forklaring på, hvad der manglede for at få højere karakterer, siger Sif Orellana. Lysten til at trylle køkkenet om til et magisk madlaboratorium stammer fra

bøgerne. De to sidste blev nomineret til titlen som verdens bedste børne-

hendes egen barndom, hvor hun og hendes søster ofte var med deres mor i

og familiekogebog i 2009 og 2011 af den internationale kogebogskomite

køkkenet. Duften af nybagte kardemommeboller er et kært barndomsminde

Gourmand World Cookbook Awards. Hendes seneste bog ”Gartnerinden og

for hende.

lykkesmeden” er en inspirationsbog til kvinder.

Moderen var hjemmegående med stor passion for madlavning. Hun var ikke bare dygtig til at lave lækker mad. Hun var lige så god til at stimulere

Børnene har en fast ugentlig maddag Sif Orellana nyder at lave mad og helst sammen med sine børn. De har det

sine børns interesse. - Prøv at dufte til paprikaen, og læg mærke til, hvad der sker, når du svitser

seneste års tid haft en fast ugentlig maddag. Men helt fra de var små, har de

den med noget karry, kunne hun sige. Det var et rent sanselaboratorium, og

været med i køkkenet. Det har givet bonus, for de har nu køkkenkompetencer

min mor havde lys i øjnene, og hendes begejstring smittede, husker Sif Orel-

og ansvar for maden en dag om ugen.

lana. FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

19


D E T M AG I S K E M A D L A B O R ATO R I U M

Derfor er køkkenet blevet en legeplads for hende og familien. - Køkkenet er et sted, hvor vi får stimuleret vores sanser. Mad skal ikke bare mætte en knurrende mave. I vores familie spørger et af børnene ofte allerede ved morgenbordet, hvad vi skal have til aftensmad? Vi er en familie, der deler stor madglæde, siger hun.

Forældres tid og engagement giver pote At tage børn med i køkkenet er besværligt til at starte med, erkender Sif Orellana. Men det er vigtigt, uanset hvor travlt forældrene har. - Det handler om, at vi som forældre investerer tid og engagement i det. Og heldigvis gør øvelse mester, så børn forholdsvis hurtigt får færdigheder, som letter arbejdet. Sif Orellana fremhæver, at børn som udgangspunkt er interesseret i mad. Mange af seerne til tv-programmer som ”Spise med Price” og ”Blomsterbergs køkken” er børn. - Heldigvis er både Jens og jeg utrolig glade for at lave mad, og den glæde giver vi videre. Vi nyder ligesom børnene, når hele familien er samlet om et godt måltid og får talt og grinet sammen. I weekenden, hvor der er god tid, bliver der brugt ekstra tid på madlavningen. Nogle gange får hvert familiemedlem deres egen klump dej og designer deres personlige favoritpizza og hygger sig med at eksperimentere og diskutere om parmesan eller mozarella er bedst. Ofte er der to retter på menuen om lørdagen. - Hvis vi også serverer forret eller dessert, sidder vi længere ved bordet, og det er så hyggeligt at prioritere hinanden og fællesskabet i familien. At dele oplevelser, sorger og glæder. Det giver en forbundethed med hinanden. Det er limen i et familieliv, mener Sif Orellana. Det er ikke usædvanligt, at der er otte børn og to voksne rundt om bordet. Heldigvis har familien en ekstra plade til deres ellers store spisebord.

Nybagte boller hver morgen Også hverdagene starter med et fælles måltid, og Sif Orellana bager nybagte boller hver morgen. Familiens ældste på 18 kan ikke klare mere grød, og det tager ikke lang tid med en dej, som hæver koldt natten over og bare skal på pladen med et par skeer, mener hun. Dejen bruger hun også til at bage foccacia til børnenes madpakker. Hver dag. - Det er ikke så overskudsagtigt, som det lyder, forsikrer Sif Orellana. Og fremhæver at det kun varer en time og et kvarter inklusive den tid, familien spiser morgenmad. Og at hun arbejder hjemmefra, og det gør morgenerne mindre stressede, fordi hun ikke også skal ud af døren. - Det er hurtigt, og for mig er det en stor glæde, at mine børn har god og nærende frokost med, som de ser frem til at spise. Jeg prøver at få lidt magi ind i hverdagen og madlavningen, forklarer hun. Magi i form af eksotiske navne til maden gør det mere tillokkende for børn at være med i køkkenet og spise fx grøntsager er hendes erfaring. - Det trick har jeg brugt Ʀere gange med stor succes. Hvis grovboller hedder Kong Hulabulas skjulte mandelskat eller

20

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


LÆKRE LAM

Sifs tip til at få børn til at spise grøntsager

* * *

Bland grøntsagerne i retter, som du ved, at børnene holder af.

* * *

Lav en skål med gulerod- og bladselleristænger og en lækker dip af en mild Ʀødeost rørt op med salt, peber og lidt ƥnthakket timian som snack.

*

Dyrk selv grøntsager og krydderurter i haven og lad børnene være med til at passe dem.

Giv retterne sjove og opƥndsomme navne - det skærper børnenes nysgerrighed. Server grøntsagerne i gode salater og bland gerne lidt bær eller frugt i også, f.eks. jordbær, hindbær, blåbær, appelsin, æble, pære eller melon. Bær og frugter læsker og smager de Ʀeste børn rigtig godt.

Tag ungerne med ud at handle og lad dem vælge nogle grøntsager, de selv synes ser spændende ud. Tag børnene med ud i køkkenet og lad dem deltage i madlavningen. Mad, som de selv har været med til at lave, vækker deres stolthed og stimulerer nysgerrigheden efter at smage.

Vil du hellere have ribbenssteg? Få en ekstra Kyster-kødopskrift på okologi . dk/okologisk .

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

21


D E T M AG I S K E M A D L A B O R ATO R I U M

Abrakadabraboller eller andre sjove navne, som drengene ofte Ƽnder pü, lyder det mere spÌndende. Mine to Ìldste har fx døbt en grøntsagssuppe, de selv har lavet: Kanonkongen skyder med chili, fortÌller Sif Orellana.

Jo mere involveret jo mindre krÌsne Hun mener, krÌsenhed bekÌmpes ved at inddrage børnene. Jo mere børn bliver involveret i madlavningen, jo mindre krÌsne er de, lyder hendes ƼlosoƼ. - Hvis de vÌlger de gulerødder, de synes ser mest lÌkre ud i supermarkedet, vil de vÌre tilbøjelig til at smage pü dem. Eller hvis man fortÌller en historie om, at kage med gulerod hjÌlper mod dürligt humør. Det handler om at fü fantasien i spil, rüder Sif Orellana. SamvÌret omkring spisebordet modvirker ogsü krÌsenhed. For hvis alle andre siger uhm, hvor er det lÌkkert, für de ƌeste børn lyst til at prøve. Som en god start pü ugen bager familien hver mandag

Sifs opskrift pĂĽ en nem og lĂŚkker ret:

OPSKRIFT

kage, fx kokosmakroner eller kanelsnegle. - Hjemmebagt kage er en del af min egen bagage, og jeg elsker at bage og bliver rastløs, hvis der gür nogle dage, hvor jeg ikke bager, siger Sif Orellana.

Couscous-salat med frisk mynte og hakkede mandler

Heldigvis vil hendes børn og deres kammerater meget gerne sÌtte tÌnderne i nybagt kage. Og vÌre med til at

4-6 pers.

røre dejen sammen.

En god eksotisk-inspireret salat, der er elsket af büde børn og voksne hjemme hos os.

- Madlavning er at udtrykke kĂŚrlighed til sin familie.

Giv børnene en portion med i madpakken eller nyd den som tilbehør til aftensmaden

At man gør sig umage er en kÌrlighedserklÌring. Fra min

ledsaget af et godt hjemmebagt ƌute og grillet kød. Opskriften er fra �Rollinger 

barndom husker jeg tydeligt, nĂĽr jeg kom cyklende kold

roulader�.

hjem fra skole og blev mødt med duften af hjemmebag. Det gav mig følelsen af, at her hører jeg til og bliver holdt af,

4 dl couscous

siger hun med et stort smil.

5 dl kogende grøntsags- eller kyllingebouillon faste kryddertomater i skiver friskkvÌrnet sort peber olivenolie 4 smü hakkede skalotteløg el. 1 almindeligt løg

FDB-analyse:

2 spsk. smü kapers 1 spsk. revet skal af en usprøjtet citron

Kun hvert 10. barn har en maddag

34 dl smuttede, grofthakkede mandler 4 spsk. hakket frisk mynte ca. 100 g rucola 200 g fetaost i mundrette stykker

Kun ni procent af danske børn har en fast maddag. Det viser en undersøgelse fra FDB analyse. 1.100 danskere har svaret pü spørgsmül om børnenes rolle i køkkenet. 26 procent mener, at børn i køkkenet tager for lang tid. 19 procent kan bedre lide at lave mad uden børnene. 48 procent af forÌldrene svarer, at børnene ikke gider vÌre med til at lave mad. To ud af fem børn, eller 44 procent, deltager i køkkenet cirka en gang om ugen.

22

Ă˜KOLOGISK / FORĂ…R 2013

HÌld couscoussen op i en skül og hÌld den kogende bouillon over. Lad couscoussen trÌkke i ca. 5 minutter, til bouillonen er opsuget. Varm lidt olivenolie pü en pande, og steg tomatskiverne forsigtigt pü begge sider. Drys dem med lidt friskkvÌrnet peber og lÌg dem pü en tallerken. HÌld lidt mere olie pü panden og steg de hakkede skalotteløg, til de er bløde. TilsÌt kapers, citronskal og mandler, og lad det hele stege et par minutter. TilsÌt couscous og mynte, og lad retten simre yderligere 2 minutter. HÌld retten i et stort fad eller portionsanret den pü 4- ƌotte tallerkener. Pynt med rucola, fetaost og stegte tomater. Dryp med lidt olivenolie og pynt med den friske mynte.


SÅ GODT AT DET IKKE ER SKIDT FOR NOGET Änglamark er økologiske, miljø- eller allergivenlige produkter af høj kvalitet. De spænder vidt. Fra opvasketabletter til tomater. Fra babymad til sengetøj. Der er over 600 forskellige

varer i Änglamark familien. Og dermed mere end rigeligt til at blive en helt naturlig del af din hverdag. Ikke alle varianter findes i alle butikker. Læs mere på facebook.com/anglamark

EN HELT NATURLIG DEL AF HVERDAGEN


NY T OG NOTER

Ny A38 med hyldeblomst Arla Foods lancerer en ny variant af Arla A38® i uge 16. En forårsfrisk kombination af sødme fra økologisk hyldeblomst og let syrlighed fra A38. Ligesom alle de andre Arla A38® varianter er det nye skud på stammen syrnet med den gavnlige Acidophilus kultur og indeholder samtidig alle mælkens vitaminer og mineraler. Vejledende udsalgspris 16,95,-

Økologisk hudpleje til mor og baby Velplejet hud og et bæredygtigt miljø går hånd i hånd i Dermas serie til mor og barn. Den er både økologisk certiƥceret, Svanemærket og deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. De tre mærker i én hudplejeserie er forbrugernes garanti for, at produkterne er både allergivenlige, miljøvenlige og økologiske. Derma Eco baby består af ƥre

NYT & NOTER

basisprodukter: shampoo/bad, creme, salve og olie plus en solcreme til den sarte babyhud. Dermas Eco Woman-serie byder på makeupfjerner, renseservietter, rensegel, skintonic, 24H Creme til normal/kombineret hud, 24H Creme til tør hud, bodylotion, håndcreme og shampoo.

Gårdbryggeriet Herslev Bryghus ved Roskilde Fjord er

oste og krydrede pølser, ligesom den giver modspil

klar med en økologisk øl Maj Bock, der passer perfekt

til kraftige kødretter. Herslev Bryghus har lagt hele

til årstiden. Øllen er nummer tre i rækken af i alt 10

produktionen om og siden januar i år udelukkende

økologiske årstidsøl. De to første er Økologisk Paaske-

brygget økologiske øl, fortæller brygger og grundlæg-

bryg og Økologisk Forårsbryg.

ger af Herslev Bryghus Tore Jørgensen. Bryggeriet har

Maj Bock er af tysk oprindelse og brygget med store

også en produktion af øleddike og brændevin lavet på

mængder Münchenermalt, som giver en dejlig smag

bryggeriets øl. Bryghuset bruger korn fra egne marker,

af brød og sødme. Det er en kraftig øl med karakter,

og hvert bryg har sin egen smag og historie. Rundvis-

som er velegnet til før middagen snacks som kraftige

ninger med ølsmagning kan arrangeres efter aftale.

FROSNE FÆRDIGRETTER - OGSÅ TIL GÆSTER

Foto: Louise Houmøller Olesen

Økologisk Maj Bock

Guld-spisemærke til café Fika

ken. Nøgleordene er smag, dyrevelfærd og økologi samt

Café Fika i Aarhus har fået Det økologiske Guld-Spise-

adgang til friske råvarer fra stald, mark og have. Med en

mærke. Det betyder, at 90-100 procent af maden er øko-

smartphone kan forbrugerene se, hvor kødet kommer

logisk. Også Marlieses Gårdcafe på Orø kan nu bryste sig

fra, og den bionedbrydelige bakke er velegnet til både

med guldmærket, mens FireƦy i København har fået sølv.

ovn og mikroovn. Færdigretterne ƥndes foreløbig i ƥre

Fødevarestyrelsen står bag Det Økologiske Spisemærke,

Frosne færdigretter skal ikke bare være hurtig

varianter med kød og sovs med grøntsager i, som bare

som giver overblik til forbrugere, der også vil spise øko-

mad men også god mad. Så velsmagende

skal varmes: Limousinegryde med velmodnet Limousine

logisk, når de går ud. Bronzemærket får køkkener med en

at den kan serveres til gæster ifølge Halkær

ungdyr, Kylling med rødder, Braiseret Gris og Halkær Hak

økologiprocent på 30-60 procent. Sølvmærket er i hus,

Ådal Økologisk ApS, som står bag en ny serie

farsbrød. Vejl. udsalgspris fra 69-99 kr. for to personer i

hvis 60-90 procent af maden er økologisk. Læs mere på

økofærdigretter med rod i det danske landkøk-

Irma, Salling og webshoppen HalkaerAadal.dk.

www.oekologisk-spisemaerke.dk

24

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


NI

C TEXT

I

LO

S TA N D A

G OT S

RD

A

LE

Dansk designet økologisk legetøj og boligtekstiler til børn. Besøg vores website og få info om vores produkter, certificering, produktion og forhandlere www.franck-fischer.com

BAL ORG

FRANCK & FISCHER

G

design for kids - made with care


ØKOVEJEN.DK - VEJEN TIL ET BEDRE LIV!

rer iske va g o l o k onsdag 1000 ø r e m v e h l l k e mar Vælg m le Dan e h i n re g til dø .00 Leverin n kl. 14 e d n i g ønda r. 100,s k l i t t g s u e r f B et g bland k 5 U N NETOP

Følg os på Facebook www.facebook.com/oekovejen Vi er på Facebook for: n at høre din mening om os og vore produkter n at høre hvilke produkter, du synes vi skal have n at fortælle dig om nye produkter og tiltag n at fyre de fedeste konkurrencer af Økovejen.dk har en mission om at levere økologiske fødevarer til priser hvor alle kan være med. For på Økovejen skal der være plads til alle!


NY T OM BØGER

MADBØGER, DU BØR LÆSE Alice Hart serverer en samling opskrifter på grønne retter i den franske kogebog Spis grønt hele ugen. Samlingen rummer 141 opskrifter af varierende sværhedsgrad på sunde retter af årstidens friske råvarer. Fra supper til snacks, gryderetter, desserter og festmad. Både vegetarer og andre, der vil mindske mængden af kød, kan ƥnde inspiration. Bagest er der menuforslag til fx en romantisk grøn middag eller en grøn brunch. 299 kr., 256 sider, Lindhart og Ringhof.

300 lette opskrifter og viden om madvarer, køkkenredskaber og teknikker præsenterer Katrine Klinken i Børnenes Kogebog, som udkommer i en let revideret udgave. Knap 30.000 eksemplarer er første udgave solgt i. Den nye version byder på dugfriske fotos og endnu mere grønt og fuldkorn og er ikke ”bare” for børn men også andre kulinariske nybegyndere. Katrine Klinken er uddannet kok og ernærings- og husholdningsøkonom. 250 kr., 544 sider, Politikens Forlag.

SÆSONENS BOG Nem nordisk mad hedder madskribenten Trine Hahnemanns nye kogebog. Hendes hjerte banker for de nordiske råvarer og madtraditioner, og den nye kogebog rummer på 50 nye hverdagsretter med nordisk inspiration. Opskrifterne er lige til at gå til og kan derfor med fordel bruges af travle familier og andre, som sætter pris på at samle familien omkring spisebordet, men ikke har tid til at stå i køkkenet i timevis til hverdag. Basisviden om, hvordan man sammensætter et hverdagsmåltid, er nøglen til en god måltidskultur og dermed et godt liv. Det er vigtigt at sikre, at viden om vores madkultur bliver bredt ud - ikke mindst til vores børn, er Trine Hahnemanns holdning. 229,95 kr. 128 sider, Gyldendal.

3 SPØRGSMÅL TIL TRINE HAHNEMANN Hvorfor banker dit hjerte for nordisk mad?

Hvorfor brænder du for hverdagsmaden?

For mig handler nordisk mad om at forsøge at leve på en mere

Fordi livet også skal leves i hverdagen. Den skal også handle om god

bæredygtig måde. Spise efter sæson og de råvarer, der gror på vores

mad, hvor vi sætter os ned sammen og spiser. Det handler om men-

del af kloden. Tænke over hvor meget kød vi spiser, få grønsager ind i

nesker, og en af de bedste måde at være sammen på er at dele et

maden og købe økologisk. Jeg er meget begejstret for, hvordan vi har

måltid. Det er en meget vigtig del af vores kultur.

fornyet vores madtradition. Der er mange referencer til min mor og mormor i den måde, jeg laver mad på. Og en masse, der er ander-

Hvad er dit bedste bud på en ret, der smager af forår?

ledes og inspireret af alle de producenter, landmænd og kokke, jeg

Æggekage med asparges og ramsløg eller svinemørbrad med

arbejder sammen med. Der er så mange nye fantastiske produkter i

rabarber-chutney.

Danmark lige nu fra fx Skærtoft Mølle, Knuthenlund og Naturmælk bare for at nævne nogle. Det giver så meget mening.

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

27


OPSKRIFT FRA SÆSONENS BOG

OPSKRIFT Kylling med bagte rabarber og agurke-radisesalat Opskrift fra Trine Hahnemanns nye kogebog Nem nordisk mad Rabarber og kylling er en fantastisk kombination – det er en forårsmiddag med masser af smag. Til 4 personer 1 økologisk eller fritgående kylling skåret i 8 stykker salt og friskkværnet peber 300 g rabarber 50 g rørsukker Agurke-radisesalat: 1 agurk 1 bdt radiser 1 dl gedemælksyoghurt (eller yoghurt naturel) 1 fed ƥnthakket hvidløg 2 spsk hakket mynte salt og friskkværnet peber Til servering: -ye kogte kartoƦer Læg kyllingestykkerne i et ovnfast fad, drys med salt og peber, og steg dem i ovnen ved 200 grader i 30 minutter. Skyl rabarberne, skær dem i mindre stykker, og bland dem med sukkeret i en skål. Tag kyllingen ud af ovnen, læg rabarberne under den, og sæt den tilbage i ovnen i endnu 15 minutter. Skær imens agurk og radiser i små tern. Blend eller pisk ingredienserne til dressingen sammen, smag til med salt og peber, og vend det hele sammen i en skål. Server kylling og rabarber med agurke-radisesalaten og kogte kartoƦer.

28

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


OPLEV ØKODAG VED TORVEHALLERNE!

Se de forårsglade køer fra Engmosegaard live på storskærm, når de kommer på græs kl. 12.00. Det sker søndag 21. april. Se arla.dk/harmonie


GUIDE TIL SOLCREME

Skærm dig mod solens skarpe stråler Det kan være en jungle at købe bæredygtige solcremer. Her kan du se en håndfuld cremer, du roligt kan smøre på din egen og børnenes sarte hud. TEKST: MARIANNE GREGERSEN

Forårssolen lokker både børn og voksne

års erfaringer fra test af solcremer, men da

ud i det fri. Vi hungrer efter lys og varme

producenterne frit kan ændre i produkter-

oven på en lang og mørk vinter, og det er

nes indhold fra år til år, kan vi naturligvis

fristende at slikke sol uden solcreme. Men

ikke garantere, at de omtalte produkter vil

solens stråler er særligt skarpe for huden

klare sig godt i dette års test af solcreme,

nu, hvor den er bleg og ubeskyttet. Så husk

siger hun.

solcremen.

Udover en god solcreme beskytter skygge, en hat og tøj også. Ligesom det er vigtigt at

FOTO: COLOURBOX

Magasinet Økologisk har bedt Forbruger-

smøre rigeligt solcreme på kroppen for at

rådet anbefale nogle gennemtestede

få ordentlig beskyttelse.

solcremer, som beskytter huden uden at

- Smør- og smør igen. Flere cremer har pro-

belaste miljøet. Forbrugerrådets blad Tænk

blemer med vandfastheden af beskyttel-

har endnu ikke testet dette års produkter.

sen, og samtidig forsvinder cremen også,

Til juni bringer de en ny test, så solcre-

når du f.eks. tørrer dig med håndklædet, så

merne her på siden er testet tidligere. Og

vær opmærksom på at smøre dig jævnligt,

de er ifølge testchef Stine Müller værd at

lyder rådet fra Stine Müller.

kigge efter. De er alle både Svane- og Blå

Hun understreger, at det ikke er nødven-

Krans mærket, så både miljø og sundhed er

digt at styrte ud og købe solcreme, så snart

tilgodeset i valget af indholdsstoƤer.

de første solstråle bryder frem. Resterne

- Anbefalingerne er baseret på tidligere

fra sidste års solcreme kan bruges op først.

Er videnskaben på vildspor? Information spørger dem, der ved mest I dag har vi alle adgang til en flod af gratis nyheder. Et abonnement på Information giver dig noget helt andet. Vi søger refleksioner. Vi spørger dem, der ved mest. Vi stiller nye spørgsmål og bliver ved, indtil vi får nye svar. Information omdanner den passerede virkelighed til ØKONOMER: FREMnye erkendelser. TIDEN ER K R . 20,0 0 € 2 ,66

UAFH Æ N G IG AF PART IPOL IT IS KE OG ØKON OMI SKE I NTE RE SSE R

Krigsskeptiker i spidsen for USA’s hær SIDE 10-11

Få nye erkendelser i fire uger gratis. Gå ind nu på information.dk/4ugergratis

4

SVÆR AT SPÅ OM SIDE 12-13

TIR SDAG 8. JA NUA R 2 0 13

Pædofili – den mest forbudte fantasi SIDE 14-15 & KLUMME SIDE 2

Bondo: Ny folkeskole kan laves uden ny arbejdstidsaftale

Prøv uger grati s

På en ekstraordinær kongres i dag vil formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, præsentere et udspil til indfrielse af regeringens folkeskolereform uden o om de igangværende handlinger. KL holder fast i k overenskomstforhandlinger. krav Af Amalie e Kestler og Cas Casper sper Dall

M

ålene i regerin regeringens ngens reform re effo ef o orm m af af folkeskolen kan indfries i s ua u uafh afh fhængigt æn ængig ng ng ngigt gigt iigt gtt g af overenskomstforhandlingerne overenskom mstforh ha ha an andling ndlin n in ng n g gern erne ern er ne mellem Kommunerness Lands Landsforening, sffo oren o ren en nin ni in ing ng g, KL, g K KL L g Danmarks arks ks Lærerfor rrening. en g D De et er e hoved h ho ov ov oved vede dog Lærerforening. Det hovedbudskabet b budskabe dskabe kabe et fr et fra ra fform formand orrma rm m dA Ander Anders rs B rs Bondo ond o do o Chri ChriC i sten ste stensen tensen nsen nse se på på en ne ekstra eks ek ekstr ekstraordinær ksstr ks ttrao trra aor ao ordin r nær kongres ko ongre ongres ng ess i dag i Danma s Lærerfore Danmarks rforen re eniing en g. He er v iil læ ærerforLærerforening. Her vil lærerfor-

K SK U US HU H

IInformations In Inform Infor Info nfo n nfor nform nffo fo form orrmati rmatio rmatio mati atiion ati ions V Venner enner en BBliliiivv m Bliv me medle med medlem dleem dl em af af In IInformations nnffoorm orrrm maattiions on o VVenner enner www w w ww.i ww.inf ww.in w.in w. w.info w.i w .in info inf inf nffooorma ormatio rmaatio rm ttiiioon oons nss-v --vven ennnne ner.dk er..dkk www.informations-venner.dk Informa Informations nforma form orm orma or rma rrm ma ati at tiiio ttions ons o sV Venne Ve Venn Venner e en enn nn nne nn ne er etablere etabler e ttabler ta a able ablere ab b blere llere le e ere rre et 1951 1951 19 etableret

manden præsentere præ et omfattende modsvar på å regeringe regeringens i udspil til en folkeskolerefform or orm rm i form ffor af oplægget god d sskole kole l b bedre bed bed Vore ores res budskab b bu »Vores er, at vi kan indfri regeringens ringen ri iingens n ng ngens ge ens nss må n m mål målsætninger måls å åls ls og samtidig se konturerne aff en a aftale, som vi kan få stemt hjem. Vii ønsker V ø ønsk ingen ing konfl nu u me m ed et ed et bu b med bud på en anden måde at se tingene på, p som vi skal drøfte på vores kongres,« ssiger A Anders d Bondo Christensen.

Lærerforeningen kommer i udspillet med forslag til, hvordan elevernes undervisningstid kan øges ved hjælp af en mere sammenhængende skoledag og genfremsætter et tilbud fra før jul om, at lærerne kan forpligte sig til at undervise 25 timer om ugen. Herudover foreslår lærerne bl.a. en trepartsaftale om

hvor vi slår fast, at lærerne skal undervise 25 timer om ugen. Det er vi klar til.« – Men KL har jo tidligere kaldt jeres forslag om 25 timer for optisk bedrag? Tror du, at I kommer nogen vegne med det her? »Det håber vi.« Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over, at lærerne kommer med konkrete indspark, men ønsker ikke


2.

Gode råd fra forbrugerrådet

5.

Køb en solcreme, der er mærket med Svanen. Det er din garanti for, at solcremen hører til blandt de mindst miljøbelastende produkter og samtidig er fri for en række problematiske

4. 1.

stoƤer fx mistænkte hormonforstyrrende stoƤer og nanopartikler. Gå efter et produkt uden parfume, hvis du vil nedsætte risikoen for allergi. Vil du gerne have en solcreme med mindst

3.

mulig risiko for at få allergi, kan du gå efter produkter med Astma- og Allergi Danmarks Blå krans.

1. Matas Sollotion: Matas Sollotion har to år i træk klaret sig ƥnt i Tænks test af henholdsvis faktor 15 og

Gå efter solcreme med en certiƥcering som f.eks.

faktor 30 cremen. De holdt begge faktoren og beskyttede også ƥnt mod solens UVA stråler. 2. Derma Sol-

Ecocert, hvis du gerne vil have en solcreme, med

lotion: Tænk har haft Derma Sollotion med i test i Ʀere år både i 2009, 2010 og 2011. De har i alle tilfælde

et indhold af økologiske stoƤer.

givet den beskyttelse mod solens stråler, som de lover. Selvom Derma cremerne et par år har haft problemer med vandfastheden, er de alligevel et godt valg, både hvad angår indholdsstoƤer og funktion. Bare

Fra og med i år er producenterne forpligtiget

husk at smør dig ind jævnligt. Derma har også en børnesolcreme, Derma Eco Baby faktor 30, der udover

til at oplyse i ingredienslisten om et eventuelt

svanen og Den Blå krans også er Ecocert certiƥceret. Tænk har endnu ikke testet denne creme. Supermar-

indhold af nanopartikler. Så kig efter det, hvis du

kedernes egne produkter: 3. Änglamark, 4. Minirisk, 5. Levevis: Sidste år testede Tænk også et par af

vil være forsigtig.

supermarkedernes egne produkter: Levevis fra Føtex og Bilka, Minirisk fra Fakta og Änglamark fra Coop. Alle disse produkter klarede testen godt. Det er gode og billige bud på en solcreme.

Navn: Adresse: Postnr. / By: Telefon: E-mail: Jeg er studerende (med henblik på senere rabat)

Information + + + 10383 + + + 0893 Sjælland USF B

mod nye erkendelser Send kuponen, ring 70 10 19 30, sms “TILBUD” til 1241 eller besøg information.dk/4ugergratis Information udkommer mandag -lørdag. Tilbuddet gælder til 04.05.2013 og gælder kun husstande, der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betales via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Ved levering til udlandet opkræves porto.

Øko

Store Kongensgade 40C

Ja tak, jeg vil gerne bestille et gratis abonnement


TEST AF FÆRDIGMAD TIL BABY

Færdigmad et fint alternativ Ernæringseksperten og sygeplejersken har sagt ja til at lade deres babyer lægge smagsløg til en test af færdigmad, som er let at tage med på farten og sikrer et fuldt måltid til sultne babymaver. Albert på 10 måneder og Luna på syv guƤede gladelig de tre færdigretter.

TEKST OG FOTO: MARIANNE GREGERSEN PRODUKTFOTO: ARNE BJERRE

Ris med kylling og grøntsager / Semper

Kartofler, majs og kalkun / Hipp

Kan købes i alle supermarkeder. Vejledende udsalgspris 14,95 kr. for 190

Kan købes i Føtex, Bilka og Superbest. Vejledende udsalgspris 15,95 kr.

gram. Kilopris 79 kr. Næringsindhold: Energi 340 kJ pr 100 gram.

for 190 gram. Kilopris 84 kr. Næringsindhold: Energi 294 kJ pr 100 gram.

Sanna: Det har en ƥn mild smag og kan godt spises direkte fra glasset.

Sanna: Det ser ikke så indbydende ud som de andre varianter, jeg tidligere

Albert har spist lasagnen fra Semper koldt uden problemer, men det bliver

har købt fra Hipp. Duften er ikke så tiltalende, og farven og smagen er lidt

bedst, hvis det varmes lidt. Den har også en god konsistens og smager ok,

kedelig. Denne variant synes jeg ikke er så lækker, at jeg vil købe den igen,

og der er lidt at tygge på for Albert. Han kunne godt lide den. Det virker

men jeg køber gerne andre. Albert er mere positiv, for han spiste det med

lidt mere som mad i forhold til den fra Hipp.

velbehag.

Julie: Smagen er fersk og ikke så interessant. Jeg har købt Ʀere andre

Julie: Den var mere spændende i smagen end de andre. Men den kunne

produkter fra Semper, som er rigtig gode. Luna bryder sig ikke meget

godt have haft endnu mere smag efter min mening, så børnene vænner

om ris, så hun spiste ikke lige så meget, som hvis hun for eksempel får

sig til at spise almindelig mad.

Sempers lasagne. Sundhedsplejersken anbefaler, at vi evt. Den er hun helt vild med, og den

spicer færdigmad lidt op, så børnene får godt

smager også rigtigt godt, så den ville

med smagsoplevelser. Og det gør jeg ofte fx

jeg have givet topkarakter.

med smøreost. Luna synes, den er rigtig god og spiste det meste. Jeg har også købt andre gode varianter fra Hipp.

Dom: Sanna / Julie /

32

ØKOLOGISK / FORÅR 2013

Dom: Sanna / Julie /


Testens fire smagsdommere: Sanna Fisker og Albert Sanna Fisker er uddannet kandidat i human

3

HURTIGE TIL

ernæring og arbejder som lektor på professionshøjskolen Metropol i København og bor i Lyngby. Hun er mor til Oskar på ƥre år og Albert på 10 måneder, som kan lide det meste og meget gerne selv vil spise med ske.

Ernæringsekspert Sanna Fisker Er hjemmelavet mad bedre for en baby end færdigmad? Jeg foretrækker selv hjemmelavet mad, som evt. har været frosset ned i små portioner. Men der er rigtig gode

Julie Kock Nielsen og Luna Julie Kock Nielsen er sygeplejerske og kandidat i sundhedsvidenskab og arbejder på rusmiddelcentret i Gladsaxe, bor på Østerbro og er mor til Luna på syv måneder. Datteren har en god appetit og mod på mad med masser af smag. Hendes mor mener, at færdigmad generelt er lidt for fersk i smagen. Men så tilfører hun selv mere smag, for hun køber jævnligt færdigmad til Luna.

Ragout med kartofler, oksekød, pastinak og tomat/ Lovemade

TEST VINDER

Kan købes hos SuperBest og www.superbest.dk og onlinesupermarkedet www.nemlig.com. Vejledende udsalgspris 14,95-17,95 kr. for 190 gram Kilopris 79 - 95 kr. Næringsindhold: Energi 349 kJ pr. 100 gram. Produktet adskiller sig fra de andre, da det er på frost. Det kan holde sig 16 timer i køleskab efter optøning og gå direkte fra frost til mikroovn eller varmes i en gryde. Sanna: Det minder meget om hjemmelavet og frisklavet mad og smager rigtig godt med en ƥn konsistens. Albert kan rigtig godt lide den. Den er på højde med mad, jeg selv har lavet og frosset ned og tøet op senere. Rigtig god. Færdigmad i glas er

alternativer inden for færdigmad, som også holder ernæringsmæssigt. De er blevet langt bedre og heldigvis også økologiske. Småbørnsforældre behøver bestemt ikke have dårlig samvittighed over at give barnet færdigmad. Hvis det er det, man kan overskue i den periode, hvor en baby giver ekstra pres i familien, er der ikke noget i vejen med det. Men det er vigtigt, barnet også bliver introduceret for forskelligt hjemmelavet mad. Jeg har serveret mere færdigmad for Albert end til vores første søn Oscar, fordi der er ekstra meget at se til med to børn.

Hvad er det vigtigste, når det gælder mad til babyer og småbørn? Udover at de får fedtstof nok, også selvom de er babybuttede, og at de ikke får for meget salt og sukker, er det vigtigste, at de bliver præsenteret for meget forskellig mad. Selvfølgelig mad, der passer til deres alder, men de skal lære at spise det samme som resten af familien. Det er uheldigt, hvis de kun vil spise mad fra glas eller vænner sig til, at al maden skal være grød-agtig. Derfor er det vigtigt at vænne dem til forskellige smage og konsistens og udfordre deres tyggeevne. Ligesom det er vigtigt, at de får lov at lege med maden, røre ved den og selv prøve at ramme munden med en ske. Det er et vanvittigt rod, men det skal til.

ƥnt, men det her minder mere om hjemmelavet mad. Julie: Luna kan godt lide den, og jeg kan lide princippet om, at den er frosset og

Vil du anbefale færdigmad?

bevarer smagsstoƤer og næringsstoƤer, men for mig

Hvis man ikke har tiden til at lave maden til sin baby selv,

falder produktet på det praktiske. Det er besværligt

er der helt sikkert nogle ƥne alternativer, som holder

uden en mikroovn, for det tager tid at varme i et

ernæringsmæssigt. Men jeg vil hellere anbefale et lager

vandbad. For lang tid med en sulten baby. Portionen

i fryseren af hjemmelavet mad. At man tilbereder en stor

er også for stor til Luna. Jeg ville nok ikke købe det

portion babymad som fx moste kartoƦer eller grøntsager

igen af de grunde. Desuden er smagen for fersk.

med laks og fryser det ned i små portioner. Eller laver en masse kødboller og ƥskeboller til fryseren, og tager en ud hver dag, som barnet kan få sammen med en mos eller små kogte stykker af kartoƦer og de grøntsager, der er i

Dom: Sanna / Julie:

køleskabet. /

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

33


KØER PÅ GRÆS

Græs giver din mælk friskere smag Når køer lukkes ud under åben himmel og kan gå og gumle græs, giver det mælken en anden smag. Den bliver mere frisk og krydret, siger forsker Mette Krogh Larsen fra Aarhus Universitet. TEKST: MARIANNE GREGERSEN

Mette Krogh Larsen

Frode Lehmann

Lektor i kvalitet af råmælk på Institut for Fødevarer - Fødevarekemi og -teknologi på Aarhus Universitet.

Økologisk mælkeproducent, som leverer mælken fra de 100 malkekøer på slægtsgården på Stensigmose ved Flensborg Fjord til det lille økologiske mejeri Naturmælk.

Mælken får en anden smag, når køerne kommer på græs, for mælkens smag er afhængig af det foder, de

Vi forsøger så vidt muligt at fodre med det, vi selv

sætter til livs. Det viser Ʀere forsøg både med vores egen besætning på

avler, og holde forbruget af økologisk kraftfoder nede. Men selvom vi

Foulum og på forskellige gårde. Hvis køerne æder meget majs-ensilage,

bruger en masse græs i foderet også om vinteren, får mælken alligevel

får mælken en corn Ʀakes-agtig smag, som er lidt sødlig, mens den får

en lidt anden smag, når køerne kommer på græs.

en mere frisk og krydret smag, når de går på græs. På en økologisk græsmark er der typisk både urter og en række forskel-

På vores græsmarker er der omkring 12 forskellige urter, og det giver

lige græsser, og det påvirker mælkens smag. Men det er små nuancer,

mælken en herlig frisk smag. Der sker også en stor forandring med

det handler om, og noget de færreste forbrugere vil lægge mærke til,

smørret. Det bliver meget mere gult og lidt blødere. Jeg tvivler på, at

når mælken er hældt over havregrynene eller i kaƤen.

forbrugerne kan smage synderlig forskel på, om vores køer er på græs

Jeg vil mene, jeg selv på en heldig dag kan smage forskel på, om en ko

eller ej. Men forbrugerne får i hvert fald en bedre smag i munden, fordi

har fået meget majs-ensilage eller har gået på græs.

det er dyrevelfærd i top, at køerne kommer ud i det fri. I forhold til

Mens det ikke kan ses på mælkens udseende, at køerne er kommet på

konventionel mælk, hvor dyrene får majs-foder, tror jeg, de Ʀeste kan

græs, kan det ses på smørret, som bliver mere gult. Det er så tydeligt, at

smage forskel.

forbrugerne også kan se forskellen. Det behøver man ikke være forsker for.

At køerne kommer på græs betyder ikke noget for mængden af mælk, vi producerer. Måske falder det en anelse et par dage efter, køerne

Indholdet af nogle vitaminer som D-vitamin, E-vitamin og karotener,

bliver lukket ud, fordi de farer rundt og nyder det. De skal lige have

som er forstadiet til A-vitamin, samt linolensyre, som er en omega

brændt krudt af, men så bliver de mere rolige igen og giver lige så

3-fedtsyre, er højere i mælk fra køer, der kommer på græs. Det viser

meget mælk, som de plejer.

videnskabelige undersøgelser fra Aarhus Universitet og andre steder i verden. Frankrig har i EU stillet et forslag om smør med en fedtsam-

Ligesom mennesker har køerne godt af frisk luft og motion. De bliver

mensætning, som hjælper med at holde blodets kolesterolniveau

mindre syge og lever længere. Hvis alle køer selv kunne vælge, ville de

inden for normal-området. Det kan kun køer, der kommer på græs, leve

ud i sommerhalvåret. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

op til. Via foderet på en græsmark kan man altså ændre på sammensætningen af fedtsyrer, så smørret bliver mindre usundt.

34

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


Økodag er en festdag 70 økologer over hele landet inviterer til køernes forårsfest søndag den 21. april. Blandt dem er Frode Lehman i Sønderjylland. For ham er Økodag en fantastisk dag, som han ser frem til hvert år. TEKST: MARIANNE GREGERSEN

På 70 gårde rundt omkring i Danmark inviterer økologer indenfor til den årlige Økodag søndag den 21. april. Økologisk Landsforening er initiativtager til dagen, som holdes i samarbejde med syv økologiske mejerier. Arrangørerne forventer, at 100.000 børn og voksne tager imod invitationen og oplever køerne blive lukket ud kl. 12. Modsat konventionelle køer skal økologiske være på græs mindst seks timer om dagen i minimum 150 dage om året. Flertallet af de konventionelle køer lever hele deres liv inden døre. Gitte og Frode Lehman, som driver slægtsgården på Stensigmose ƥre kilometer fra Sønderborg, er blandt de økologer, som nyder økodagen. - Det er en fantastisk dag, som vi ser frem til hvert år. Det er virkeligt en fest, når køerne lukkes ud efter et halvt år indenfor, siger Frode Lehman og fortsætter: - Selvom vores køer har en smuk udsigt over Flensborg Fjord fra stalden, vil de meget gerne på græs. Så snart vi begynder at rumstere udenfor dagen før, står de henne ved porten og venter på at blive lukket ud.

På QR koden kan du se alle de 70 gårde, som er med i økodagen. De kan også

ƥndes på okodag.dk.

Ægteparret er syvende generation på slægtsgården, som de overtog i 1981 og har drevet økologisk siden 1995. De har cirka 150 hektar jord og 100 malkekøer og lige så mange ungdyr. I år er det sjette gang, de slår dørene op til Økodag. Dagen er blevet så stor en succes, at den er lige ved at vokse dem over hovedet. De første år kom der et par hundrede besøgende, men sidste år kom hele 2400, så det er ved at knibe med pladsen. Ikke mindst at få så mange biler parkeret på deres lille vej. - Det er ikke bare en herlig dag for køerne men også for os. Vi nyder, at så mange glade mennesker kommer for at se et økologisk landbrug og få en god snak. Det er den bedste markedsføring af økologisk mælk overhovedet, mener Frode Lehman.

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

35


Hjemmelavet pasta fra dit eget italienske køkken

A

Ukendt - ikke solgt endnu

OBH Nordica Hercules 1200 køkkenmaskine Formstøbt aluminium, 1200 watt, trinløs hastighedsregulering, 3 kraftudtag, 5,5 liter skål, stænklåg, konstant omdrejningshastighed. Type 6682 OBH Nordica kødhakketilbehør Kødhakker til Hercuels køkkenmaskine. Til hakning AFKÀD KYLLINGOGÆSK HULSKIVER PÀLSEHORN KEBBE TILBEHÀR KÀDBAKKE NEDSTOPPER KNIVIRUSTFRI stållegering. Type 7601

OBH Nordica pastatilbehør 4ILHJEMMELAVETPASTA FORSKELLIGEFORMEPAPPAR delle, bucatini, fusilli og tre størrelser makaroni. Opskifter medfølger. Type 7608 Bruges med OBH Nordica Hercules køkkenmaskine og OBH Nordica kødhakketilbehør.


B A G OM O MPRODUKTET PRODUKTET BAG

MINIMÆLKENS VEJ FRA KO TIL KARTON

FAKTA 25 år efter den første økologiske mælk blev produceret i Danmark, er ca. hver tredje liter mælk i danskernes indkøbskurv økologisk.

HVAD KOSTER MINIMÆLK?

Pristjek i tre silkeborgensiske supermarkeder først i marts 2013: En liter dansk konventionel minimælk svinger fra 4.95-6.95.

En dansk ko producerer i gennemsnit 25 liter mælk om dagen. En del af

I gennemsnit koster de tre kartoner 5,60. En liter økologisk minimælk koster i alle tre supermarkeder 7.95. Altså koster den 42 procent oven i den konventionelle.

mælken bliver til det populære produkt minimælk, men mælkens vej til kartonen

Kilder: Videncentret for Landbrug, Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Thise Mejeri.

er ikke ens for en karton med økologisk mælk og en konventionel mælk. TEKST: MARIANNE GREGERSEN

Et langt stykke af vejen bliver økologisk og konventionel mælk produceret

Når først råmælken ankommer til mejeriet i en tankvogn, er produkti-

på samme måde, men før mælken sætter kurs mod mejeriet, er der forskel

onsprocessen ens, lige indtil sidste skridt, før mælken fyldes på kartoner.

på køernes levevilkår. Køer, som lægger yver til økologisk minimælk, går ude og gumler græs i sommerhalvåret på marker uden sprøjtegift. Det er et krav, at økokøer er ude seks timer hver dag, hvis vejret er til det. Flertallet af konventionelle køer kommer ikke ud om foråret. De må blive inden døre året rundt. Hos økologerne bliver køerne fodret med minimum 60 procent grovfoder, og en økoko får langt mere græs end en konventionel ko både sommer og vinter. Grovfoder og græs er sundt for køerne. Der er også forskel på den plads, køerne har i stalden. De økologiske

På mejeriet bliver mælken, som ca. har en fedtprocent på 4,2 procent, vejet ind og afkølet. Næste skridt er at centrifugere mælken og dele den i skummetmælk og Ʀøde. Derefter bliver mælken pasteuriseret ved 72 grader i 15 sekunder. Det er et lovkrav, at al mælk varmebehandles for at dræbe eventuelle bakterier. Herefter tilbageføres den mængde Ʀøde, der skal til for at nå op på 0,5 procent fedt, som kendetegner en minimælk. Hvis mælken skal fra mejeriet som letmælk og sødmælk, tilføres større mængder Ʀøde.

køer har krav på minimum 6 m2 i stalden, og der skal minimum være en liggeplads per ko. Endnu er der ingen lovkrav til konventionelle køer på

Tappeoperatør tjekker fedtprocent

dette punkt.

Når mælken rammer tappetanken, er temperaturen nede på 2-3 grader, og før mælken bliver fyldt på kartoner, måler tappeoperatøren proteinind-

Mindre mælk hos økologen

holdet og fedtprocenten for anden gang for at sikre, at fedtprocenten er

En økoko giver omkring 15 procent mindre mælk end en konventionel ko.

den ønskede.

Det skyldes blandt andet, at der er restriktioner på de fodermidler, som

Som sidste trin bliver en del mælk homogeniseret. Det vil sige, at fedt-

økologer må fodre med. Fx beskyttet fedt, der giver en højere ydelse men

partiklerne fordeles under højt tryk for at undgå, at mælkefedtet sætter

også en mindre sund mælk.

sig i toppen af kartonen. Der er ingen forskel i regelsættet for økologisk

Hvis en ko hos økologen bliver syg, er der krav om, at dyrlægen skal tilkaldes. Og hvis koen kommer i medicinsk behandling, skal der gå dobbelt så lang tid, før koens mælk må leveres til mejeriet som hos den konventionelle landmand. Det giver sikkerhed for, at eventuelle medicin-

og konventionel mælk, men de Ʀeste økologiske mejerier fx Thise og Naturmælk lader deres minimælk forblive uhomogeniseret. Nu er mælken klar til at blive skibet ud til forbrugerne. Den hurtigste version lander i supermarkedet et døgn efter, koen blev malket.

rester ikke havner i mælken og tilskynder landmanden til at forebygge sygdomme frem for at behandle.

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

37


ØKOLOGERNES HOFRET TER

Kunsten at gøre sig umage med is Selvom solbærisen fra Hansens Flødeis blev nomineret til Politikens Økologisk Guld 2012, foretrækker forbrugerne virksomhedens vanilleis. Men solbærisen ligger lunt på brødrene Eibyes egen top tre, og de holder ved og håber, den hopper højere op af salgslisten.

TEKST: MIE KJÆRSGAARD BERTELSEN FOTO: HANSEN IS

På en stille vej i Jægerspris ligger det lille ismejeri Hansens Flødeis. Her dyrker brødrene Anders og Rasmus Eibye deres passion: Is.

maskiner magen til dem, oldefar brugte i 20’erne. Også solbærisen, som blev nomineret til Politikens Økologisk Guld, bliver

Selvom Hansens Flødeis kun har et årti på bagen, har familien fremstillet is

fremstillet på maskiner magen til oldefars. Men isen er endnu ikke en af

i ƥre generationer. Ismejeriet ejes og ledes i dag af brødrene Anders og Ras-

forbrugernes favoritter. Tværtimod kæmper solbærisen mod de traditionelle

mus, men opskriften på isen går helt tilbage til deres oldefars tid.

isvarianter, når forbrugerne køber desserten.

Det var derfor med en vis ærefrygt, brødrene kastede sig over produktion af is, men de har gjort det så godt, at deres solbæris blev indstillet til Politikens

Jordbær og vanille er danskernes fortrukne

Økologisk Guld 2012.

Mange danskere fortrækker jordbæris og vanilleis, fremgår det af brødrene

- Vores motto er, at vi gør os umage. Vi føler et ansvar for historien og

Eibyes salgsliste. Når de besøger forhandlerne af deres is, ligger solbærisen

produkterne. Vores ønske er at gøre familien stolt og skrive et godt kapitel i

tilbage i frysedisken.

familiens ishistorie, siger Anders Eibye.

- Solbær er ikke en eksotisk frugt, men alligevel holder folk sig til de tradi-

Selv køerne gør sig umage, fortæller de to brødre. De er følsomme og pro-

tionelle is som fx jordbæris og nougat. Det kan være lidt demotiverende, at

ducerer ikke ret meget mælk af gangen. Hvis der er udskiftning i personalet,

folk ikke køber solbærisen, som er en af vores egne top tre yndlingsis, siger

som malker dem, kan de give mindre mælk.

Anders Eibye. - Vi er stædige, så selvom solbærisen langtfra ligger i toppen af salgslisten,

Oldefar startede isproduktion

vurderer vi efter vores egen smag og lader den blive på markedet, tilføjer

Brødrene Eibyes oldefar Hans Hansen startede sin mejerivirksomhed i 1922

Rasmus Eibye.

og begyndte at producere krystal-is. Virksomheden blev kendt som Fre-

Hansens Flødeis har tidligere rettet sortimentet til efter forbrugernes smags-

deriksborg Is, men i 1997 ƥk Hans Hansens barnebarn, Hans Jørgen Eibye,

løg. Fx sælger de ikke længere deres økologiske kokosis, fremstillet uden

mulighed for at sælge Frederiksborg Is-navnet.

mælk eller Ʀøde, i små bægre. Men brødrene ƥk Ʀere mails fra kunder, der

Han beholdt mejeriet, som kom til at hedde Hansens Flødeis, og vendte

var utilfredse med, at isen udgik. Derfor sælger de den nu i 5 liter spande fra

tilbage til den oprindelige fremstillingsmetode, hvor han videreførte sin

mejeriets lille butik. Og mange kunder kommer kørende langvejs fra for at

bedstefars opskrifter og metoder. Og Hansens Flødeis producerer stadig is på

købe den, fortæller brødrene.

38

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


Brødrene Anders og Rasmus Ejbye er 4. generation med passion for is

For et år siden begyndte Hansens Flødeis et samarbejde med deres nabo

modne i et døgn. Så kommer isen på tappelinjen, hvor iscremen fryses ned

Svanholm. Godsets 120 jerseykøer leverer mælk til al den is, Hansens Is

ved hjælp af en indvending iskold cylinder. Når isen er tappet, blandes den

fremstiller. Mælken fra jerseykøerne har mere protein og fedt end normal

med solbærrene, som inden er blandet med solbærsaft og sukker.

mælk, og det giver mælken mere Ʀødesmag. Jerseymælken har et fedtind-

Derefter kommes isen i bæger med label og låg på. Efter denne proces er

hold på 6 %, hvor letmælk fra almindelige sortbrogede køer har et fedtind-

isen ni minus-grader, hvilket er forholdsvis varm. Derfor hurtigfryser Hansens

hold på 4,5 %.

Flødeis deres is ned til minus 40 grader i 40 minutter. Det ƥkserer de små iskrystaller, så isen forbliver lækker cremet. Nu er solbærisen klar til komme

En cremet mælkeis

ud til forhandlere landet over.

Dansk is er normalt fremstillet på Ʀøde, så derfor er det sjovt at prøve at producere en mælkeis, som er cremet, fortæller Rasmus Eibye.

Et ansvar for miljøet

Imens de Ʀeste mennesker stadig bobler under dynen, bliver køerne på

Brødrene Eibye stræber efter at fremstille så rene produkter som muligt og

Svanholm malket. Mælken bliver herefter fragtet direkte til ismejeriet og er

skade miljøet mindst muligt. Derfor bruger de solbær fra Kasachstan til sol-

derfor altid frisk, når isen produceres.

bærisen, fordi bærrene er tørret i solen, og det belaster miljøet mindre end at

Hansens Flødeis hælder først jerseymælken op i blandingstankene, hvor

tørre dem elektrisk.

de tilsætter sukker, vanilje, æggeblommer og stabilisator. Her varmes blan-

- Is er et spændende produkt at producere. Du kan skrue på så mange

dingen op til 75 grader, imens der røres i halvanden time. Netop den proces

knapper for at ændre produktet. Både temperatur, luft, sødme og syre spiller

er atypisk for isproduktion. Normalt bruger isproducenter en hurtig pasteuri-

ind ved produktionen. Man kommer ud i alle hjørner af fysikken. Det er udfor-

sering på under 1 minut.

drende, men berigende, fortæller Rasmus Eibye.

- Det er lidt ligesom, når du laver en god sauce. Jo længere saucen får lov

- At ƥnde ingredienserne til isen og vide, hvordan tingene er fremstillet

at simre, jo bedre bliver den. Vi har valgt den mere langsommelige metode,

og behandlet, er sjovt. Det gør det værd at komme på arbejde hver dag. Vores

da isen får en mere intens smag, og dens naturlige struktur bevares, fortæller

vanilje kommer fx fra bjergene mellem Uganda og Congo. Her samles vanil-

Anders Eibye, imens han går rundt blandt maskinerne i det lille ismejeri.

jestængerne ind, og afrikanske kvinder skraber vaniljekornene ud. Det er en

Efter opvarmningen bliver blandingen kølet ned til 5 grader og får lov at

langvarig proces, men resultatet er fantastisk, fortæller Anders Eibye.

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

39


ØKOLOGERNES HOFRET TER

OPSKRIFT Pandekager med is Til ca. 12 pandekager 200 g mel 50 g grahamsmel 1/2 tsk. salt 2 spsk. rørsukker kornene fra 1 vaniljestang 2 tsk. kardemomme 4 dl mælk 1 dl øl 4 æg Rør først de tørre ingredienser sammen, tilsæt mælk og øl og til sidst æg. Dejen har bedst af at hvile en times tid i køleskabet men kan også straks forvandles til sprøde pandekager. Steg pandekagerne i smør på en varm pande og server dem lune med 'ansens Solbæris.

Historien bag opskriften Opskriften er fra Anders Eibyes kone Maja Schondel. Hendes familie elsker pandekager og har deres helt egen familieopskrift. Anders Eibye har tidligere nydt sin kones pandekager med sukker. Men efter Hansens har startet produktion af is med solbær, spiser han pandekagerne sammen med den. Syren fra solbærrene spiller smukt sammen med de søde pandekager, og fedmen fra mælken i isen, giver retten et sommerligt twist.

FOTO: LOUISE POMMER LYKKEGAARD

40

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


/ / ÆGTE DANSK DESIGN FÅ BEOPLAY A9 MED DIT NYE MULTIFORM KØKKEN

//

Køb et Mulitform køkken og få den nye Beoplay A9 med i købet (værdi

15.000 kr.). Kampagnen gælder fra 18. februar til 8. april 2013. Besøg din Multiform butik og tal med vores vores faguddannede indretningsarkitekter.

multiform.dk


Udsigten fra Nes Kirke. Herfra kan du se, at Nesodden har en rig æbletradition. I baggrunden ser du også en del af vandspejlet på den over 30 km lange Norsjö.

42

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


GÅRDFERIE I NORGE

SOMMERKULLER PÅ ÆBLEGÅRDEN Værtsparret Amund og Kari Bye kunne ikke ønske sig en bedre ramme, da jeg og min ægtefælle gæstede deres sydnorske gård sidste år. Pinsesolen dansede en hed dans, fuglene jublede og frugttræerne stod i fuld blomst. TEKST OG FOTO: PETER NORDHOLM ANDERSEN

Sveden springer frem på panden. Ikke mindst på min højgravide Iben, der

25 procent højere. Udbyttet er ganske vist mindre, men klarer man at få mere

lider i den tropiske varme.

end 20 procent mindre udbytte, så kan det økologiske godt give overskud.

Vi sidder i solen bag stuehuset på Amund og Kari Byes gård og kigger ud over Nesodden – en stor tange i Norsjö, midt i Telemark. Selv her ud på aftenen sitrer luften af hede. På målestationen Gvarv/Nes få kilometer herfra er der få timer før målt 30,6 grader. Norgesrekord for maj. Varmen får sneresterne til at kampsmelte på det over 1000 meter høje Lifjell i nordhorisonten. Amund Bye har heldigvis både varm omsorg og kold æblemost klar til at nedkøle de nyankomne gæster med.

Passion for fugle Amund Bye har dog en passion for en rig biodiversitet, som passer godt til den økologiske produktion. - For mig er det spændende den biologiske mangfoldighed. Jeg har hængt mere end 20 fuglekasser op til bl.a. mejser, Ʀuesnappere og stære, som tager nogle af de insekter, der kan give skader på æbleplanterne. Min plan er at sætte 10 nye kasser op hvert år. Det er ”kjempe-ƥnt” at have det liv omkring os, siger han og bliver i et hårdt ryk trukket af sted af de store hunde.

Både konventionelle og økologiske æbler

Undervejs mod en skoveng, Amund og Kari er vilde for at vise os, forklarer

Amund og Kari Bye mangler bestemt ikke råvarerne til at lave æblemost.

Amund Bye, at der er kommet en større fuglebestand på gården, siden de

Næste morgen viser Amund Bye os rundt i æblelundene omkring Søndre Nes

overtog den for ca. 10 år siden.

Gård, mens han lufter sine to store hunde. Gården har både konventionelle og økologiske æbler. Det er tilladt, så længe der er mindst 5 meter mellem markerne. Den 70 hektar store konventionelle plantage rummer 7000 træer af sorter

- Der er blandt andet kommet Ʀere fugle, der er eksotiske for os nordmænd. Jeg har eksempelvis set kernebidere. Her i nat blev der hørt nattergal for første gang i år ude på Norssjö. Der er også observeret Ʀere sjældne uglearter i området.

som Åkerø, Gul Gravenstein og Aroma. Her bliver der hvert år høstet 50-100 ton, eller – ifølge Amund Bye – ca. 1 procent af Norges spiseæbler. I løbet af 2011 og 2012 er der plantet 6000 økologiske træer ind på yderligere 34 hektar, der nu venter på at blive store nok til at bære frugt. Jeg spørger ham, hvorfor han nu forsøger sig med det økologiske spor. Svaret er knap så ideologisk, som jeg forventede. - Det er en markedssag. Vi får mere støtte til at sætte det i gang end ved

Hvad frøbanken gemte på … Efter at have gået i skov nogle minutter, træder vi ind i en lysning. Den smyger sig smukt ned til bredden af Norsjö, hvor en lille sandstand har kilet sig ind mellem klippernes tunger. Lysningen gemmer på en tomt fra et husmandssted fra ca. 1750, da jorden var dansk. Amund Bye forklarer, at stedet har ligget brakt i over 115 år,

de konventionelle træer, fordi regeringen har et mål om, at 15 procent af alle

og at han har sat sig for at undersøge, ”hvad der ligger i frøbanken” foran os.

marker skal være økologiske. Desuden er prisen på økologiske æbler cirka

Engens græs bliver høstet midt på sommeren, og høet fjernet. Det giver Ʀere FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

43


G ÅR DF E R IE I NO R G E

%RS¤6·QGUH1HV Amund og Kari Bye udlejer deres stabbur. Det er gårdens gamle forrådskammer, der i dag er renoveret og gjort til en ferielejlighed i to planer. Her kan bo 2-3 personer. Fra 15.4-1.7 og 15.8-15.10 er prisen 3.000 norske kroner pr. uge. I højsæsonen 4.000 kroner. Lejen inkluderer gratis lån af robåd og ƥskeret i Norsjö. Se mere og læs bl.a. om stedets kulturhistorie på grenske.no. Iben og Kari ved bålet. Amund har ryggen til.

blomster muligheden for at komme op. - Jeg har fået en biolog til at kortlægge, hvad der dukker op, og han var fyr og Ʀamme, da han hørte om stedet. Her er blandt andet fundet forglemmigej og en sjælden natviol. Og hørʖ ş Fuglene. Det er fantastiskʖ Jeg har hængt 7 fuglekasser op her i lysningen. Jeg nyder at se deres aktivitet og hvilke fugle, der kommer i kasserne.

6SU·MWHUS¤SUREOHPHUQH Jeg stiller et nyt spørgsmål til Tone Gislerud: Hvad er jeres bedste argument for at omlægge til økologien? - Du kan ikke overbevise en landmand – han skal selv have interessen, svarer hun. - Og en vilje til at se på naturen, tilføjer Amund Bye. Tone Gislerud forklarer, at hun rådgiver en konventionel, der er meget

*¥VWHUYHGYDƨHOERUGHW Om eftermiddagen serverer Kari Bye vaƦer i skyggen under gårdspladsens

dygtig og sagtens kunne blive økolog – men han vil ikke lægge om. Hans argumenter er typiske, forklarer hun: Udbyttet er ikke så stort, og ved

store lønnetræ. Skrigende svaler snupper træets summende insekter til deres

skadeangreb frygter han, at han ikke kan gøre en indsats, der umiddelbart

pippende unger. En svag sommerbrise skubber til lønnens forårsgrønne blade

virker. Og så synes han, at der ikke er nok erfaringer med økologien.

med en lys lyd. Så triller et par biler ind på gårdspladsen.

Derfor kører han stadig ud og sprøjter mod bl.a. ”frugttræmitter”. - Men sjovt nok er de faktisk ikke noget stort problem for økologerne. Man

En af gæsterne er Tone Gislerud fra Norsk Landbrugsråd. Hun er rådgiver i

siger, at de konventionelle sprøjter på problemerne, men de fjerner dem ikke

distriktet inden for frugtområdet. Hun forklarer, at alene i Sauherad Kommune,

– måske fordi de også dræber en del af den biologi, der bekæmper skadedy-

som Nesodden er placeret i, gror ca. 25 procent af alle norske æbler. Omtrent

rene, gisner Tone Gislerud.

40 procent af dem er økologiske. - Hvad er den største udfordring, når en landmand vil omlægge sin frugtgård til økologi, spørger jeg. - Ukrudtetʖ En maskine, der kan gøre arbejdet godt med at fjerne det, er dyr. Den koster fra 80.000 – 100.000 kroner, og det er et regnestykke, om den

*ULOODIWHQS¤VNRYHQJHQVE¤OSODGV Amund og Kari Bye er gæstfrie. Egentligt skulle vi selv stå for aftensmaden, men vi bliver budt på grillaften i skovengen. Bænket om bålpladsen nyder vi de sidste solstråler, der skyder gennem

investering kommer hjem. I Norge bliver der nemlig også givet størst støtte

skovtykningen. Pølsernes fedt syder over de varme kul. En kølig dåsebajer

til de små brug, så nye maskiner giver forholdsmæssigt store omkostninger,

i den varme hånd. Fuglene synger solen ned. Amund og Kari er på deres

forklarer Tone Gislerud.

yndlingsspot.

Kjetil Nyhus – manden der driver Amund og Karis jord – forklarer da også,

- Vores sted er for dem, der er optaget af naturen. Og det vil vi gerne tage

at deres maskine ikke er helt god ved træerne, men god til at køre gødning

vare på – bedre end da vi overtog ejendommen for 10 år siden. Vi er snart

ud.

pensionister, og vi får 10-15-20 år her, hvis vi er heldige.

44

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


En tanke på eftertiden... ...kunne også gælde Øjenforeningen – som kæmper for at bevare synet for alle En smuk gestus med en varig virkning for efterfølgende generationers livskvalitet er at skrive et testamente, hvor et arvebeløb tilfalder Øjenforeningen.

Øjenforeningens formål er at rejse forskningsmidler for at bekæmpe øjensygdomme, der fører til svagsyn og blindhed.

derfor udarbejdet en brochure om, hvordan man giver testamentariske gaver. Ring venligst til Øjenforeningen på 33 69 11 00 og få tilsendt brochuren – eller benyt nedenstående kupon.

Til brug for dem, der overvejer at skrive testamente, har Øjenforeningen

Navn: Adresse: Postnr.:

By:

Ny Kongensgade 20

Jeg ønsker at få tilsendt brochure om testamentariske gaver Jeg ønsker advokatbistand betalt af Øjenforeningen Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Jeg ønsker at blive medlem af Øjenforeningen

1557 København V

Øjenforeningen er som almennyttig forening fritaget for skat af arv

Øjenforeningen + + + 11077 + + + 0893 Sjælland USF B


GU I D E T I L G Å RD F E R IE I NO R G E

GUIDE TIL GÅRDBESØG I NORGE Vores langstrakte broderland i nord har masser af tilbud til dig, der gerne vil holde en ferie tæt på naturen og få en oplevelse af, hvad økologisk landbrug er. TEKST: PETER NORDHOLM ANDERSEN FOTO: OLE JONNY TRANGSRUD

6¤GDQƩQGHUGXHQ·NRORJLVNJ¤UG Gå ind på hanen.no på internettet. Hanen er den organisation, der administrerer norsk bygdeturisme, herunder gårdbutikker og overnatninger på økologiske gårde. På forsiden af Hanens hjemmeside ƥnder du et link til det aktuelle katalog, som du kan bladre i en online-version af. Kig efter den norske søster til Ø-mærket: Det grønne Ø fra Debio i de enkelte gårdbeskrivelser. Gårdene er delt op i fylker – som svarer til amter/regioner. Hvis du blot vil lave et kort besøg på en økogård i Norge, så arrangerer den norske økologi-organisation Oikos hver sensommer en række åben gårde-dage. Se mere på tinyurl.com/a7xlpxk.

Amble gård – ved den vilde Sognefjord

)MHOOXUWŘI¤VPDJIRUIMHOGHWVƪRUD

Klap en ged på Lofoten

Ingebjørg og Gert Heiberg driver gården, der har

Birgit Svendsen i Hodalen driver ƥrmaet Fjellurt sam-

Hugo Vink og Marielle de Roos på øgruppen

været i familiens eje siden 1690. Fra et af de 7

men med en lokal kollega. Bag navnet står en økolo-

Lofoten driver en alsidig økologisk gård. I gårdens

fritliggende feriehuse har du Ʀot udsigt til Sogne-

gisk urteproduktion af cirka 100 forskellige sorter, der

butik ƥnder oste, gedekød, bær og urter. Du kan

fjorden og fjeldsiderne, der rejser sig stejlt op over

ender som krydderier, snapsekrydderier, te og andre

bestille en rundvisning på forhånd og se mejeriet,

det salte vand. Stedet har en økologisk produktion

norske specialiteter. Gårdbutikken har åben 1.6-15.9.

som ligger i et smukt kulturlandskab, hvor gederne

med mange forskellige dyr. Når du overnatter, kan

Stedet byder også på kvæg, bl.a. de norske Gunhild

græsser på bjergengene. Stedet er åbent 15.5 til

du gratis låne både med motor samt ƥske i gårdens

malkekvæg. Birgit Svendsen tager også imod grupper

15.9. Tjek www.lofoten-gardsysteri.no.

private fjeldvande. Tjek www.amblegaard.no.

på rundvisninger. Tjek www.fjellurt.no.

46

ØKOLOGISK / FORÅR 2013


”Heste, grise, køer og får hører til vores BONDEGÅRD” Lundens bondegårdsferie tilbyder moderne og rummelige lejligheder; Samt spændende faciliteter som f.eks. sanserum, sansehave, legeplads, kæledyr og meget mere. I det dejlige sønderjyske, hvor der er vide marker og mødet med naturen er uforglemmelig. Hos os tilbyder vi gæsterne oplevelser og ren velvære. Vi glæder os til at byde dig og dine nærmeste velkommen hos Lundens Bondegårdsferie!

Vi byder jer velkommen hos Lundens Bondegaardsferie

www.lundensbondegaardsferie.dk

Elisabeth og Regin Hansen Methaslundvej 1, 6240 Løgumkloster Tlf.: +45 23 86 53 09 E-mail: info@lundensbondegaardsferie.dk

Ta’ på bondegårdsferie på Lykkebjerg Lykkebjerg er beliggende på Vestsjælland. Her er køer og kalve, heste, grise, får, geder, høns, kaniner, katte og en hund. Ta’ på ferie her og hjælp bondemanden med at passe alle dyrene eller slap blot af i den grønne natur. Lejligheder i forskellige størrelser. Offentlig transport lige til døren. Se nærmere på www.lykkebjergferie.dk

Lykkebjerg Bondegårdsferie v. Gitte og Niels Henrik B. Nielsen Jyderupvej 87 · 4291 Ruds Vedby · Tlf. 4030 3808 eller 2232 9208 info@lykkebjergferie.dk · www.lykkebjergferie.dk


ELSK

LEV SPIS ØKOLOGISK

KOM MED I

ØKOLOGISK LANDSFORENING

ØKO-VEN - KUN 25 ,- OM MÅNEDEN

PERSONLIGT MEDLEM - MED STEMMERET

Som Øko-ven i Økologisk Landsforening er du med til at sikre foreningens arbejde for mere økologi i Danmark – både på marken, i butikkerne, i oƤentlige køkkener som fx daginstitutioner, og når du spiser ude. Som Øko-ven får du masser af inspiration, opskrifter og viden om økologi i magasinet Økologisk, der udkommer ƥre gange om året. Du kan også blive tilmeldt en ugentligt nyhedsmail, der orienterer om den nyeste viden, nye produkter og arrangementer. Det koster kun 25 kr. om måneden eller 215 kr. for et år - og betaling foregår via PBS.

Personligt medlemskab af Økologisk Landsforening er en overbygning til Øko-ven. Du modtager ligeledes magasinet Økologisk, men får også direkte indƦydelse på foreningens arbejde, da du har stemmeret på den årlige generalforsamling. Som Personligt medlem får du ydermere avisen Økologi & Erhverv, der udkommer hver anden uge. Avisen dækker alle led i den økologiske sektor og er spækket med nyheder, baggrund og analyser. Det koster 125 kr. i kvartalet eller 490 kr. for et år - og betaling foregår via PBS.

MELD DIG IND PÅ WWW.OKOLOGI.DK ELLER RING 87 32 27 00 OG MODTAG EN ØKOLOGISK BAGEBOG SAMMEN MED DIT VELKOMSTBREV.


OPSKRIF T F RA SPIS GRØNT HELE UGEN UGEN

OPSKRIFT Varm salat med perlebyg, grillede asparges og purløgsdressing Til 4 personer 2 spsk olivenolie 1 porre, skåret i tynde skiver 225 g perlebyg 5¼ dl grønsagsbouillon 400 g haricots verts 250 g grønne asparges, uden de træede ender

Til dressing saften af 2 citroner 1 pasteuriseret æggeblomme ¾ dl olivenolie 1 lille bundt ƥnthakket purløg evt. hele stængler til pynt Opvarm 1 spsk olivenolie i en stor gryde og svits porren ved lav varme og under omrøring 5 minutter, til den er blød, men ikke har taget farve. Tilsæt perlebyg og bouillon og bring det i kog. Skru ned for varmen og lad det simre 40 minutter, eller til næsten al væden er opsuget. Byggen skal være al dente. Vend haricots verts i og lad det simre 5 minutter yderligere, så de varmes igennem. Læg låg på gryden og stil den til side. Lav dressing: Pisk citronsaft og æggeblomme sammen i en skål med et nip salt. Tilsæt langsomt olivenolie under konstant piskning – først dråbe for dråbe, så der dannes en tyk, cremet dressing. Rør halvdelen af purløget i og krydr med salt og peber, Opvarm en grillpande ved høj varme. Pensl aspargeserne med resten af olivenolien og krydr med salt og peber. Når panden er rygende varm, steges aspargeserne i et enkelt lag 2-3 minutter, til de er grillede på alle sider. Server perlebyggen i varme skåle og læg grillede asparges ovenpå. Dryp med dressing, drys med resten af purløget og pynt evt. med purløgsstængler.

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

49


MØD ET MEDLEM

MØD ET MEDLEM

DITTE DAUGBJERG CHRISTENSEN

37 år, medejer og direktør af biografen Øst for Paradis i Aarhus

Hvorfor er du medlem af Økologisk Landsforening?

økologisk, hvem skal så? Vi skal tænke over

Økologi er vigtig for mig, og med mit med-

vores børn. Alle kan gøre en forskel. En lille bitte

lemskab støtter jeg en god sag, og at nogle

forskel er stadig en forskel.

vores aftryk på miljøet ikke mindst af hensyn til

fører ordet for mig og kæmper for at udbrede købe økologisk og have en bæredygtig livsstil. Og

Hvorfra stammer din interesse for økologi?

i mit arbejde vise ƥlm, som inspirerer folk til at

Da jeg var barn, handlede min mor meget i hel-

tænke på miljøet og bæredygtighed. Vi har fx vist

sekosten. Men i starten var min primære grund til

en tysk dokumentar uden tale, som handler om

at købe økologi dyrevelfærden. Først da jeg blev

produktionen af konventionelle råvarer.

gravid, tænkte jeg på pesticidrester og miljøet.

økologien. Oveni kan jeg gøre meget selv ved at

Især inden for hudplejeprodukter og skønheds-

Hvad kan få dig op af stolen, når det handler om økologi?

produkter begyndte jeg udelukkende at købe

Når folk mener, det er for besværligt, dyrt eller at

rettesnor, når jeg handler. Stort set alt, hvad jeg

de ikke kan gøre en forskel ved at købe økologi.

køber, er økologisk, og jeg synes, jeg kan smage

Jeg tror, det er den lille handling i hverdagen,

forskel. Fx ƥk vi en kylling med en af kasserne

som gør en forskel. Og jeg mener, jeg gør en

fra Årstiderne. Jeg oplevede en kæmpe forskel i

forskel ved at købe økologi. Hvis du ikke køber

smagen. Der var mere saft og kraft i den.

økologisk. I dag bruger jeg økologien som en

Salg af økologisk og Fair Trade tøj på webshop

fair to WEAR har et stort udvalg af bæredygtigt tøj til mænd, kvinder og baby. Alt er økologisk og Fair Trade-certificeret i lækre, naturlige kvaliteter. Hos fair to WEAR udbyder vi et stort udvalg af økologiske og Fair Trade produkter inden for tøj og tekstil. Vores formål er at hjælpe arbejderne i den tredje verden og vore kunder med at undgå pesticider og andre giftstoffer i tøjet. Varerne er uden kunstige farver og lavet af naturlige produkter som f.eks. hamp og bambus. Vær god ved dig selv og producenterne: støt fair to WEAR.

Vonsyldsgade 18 · 9000 Aalborg · Tlf. 2811 39 88 · info@fairtowear.dk · Åbningstider: torsdage kl. 15-21 · www.fairtowear.dk


5 HURTIGE

5

HURTIGE TIL 1

POLYMEROS CHRYSOCHOU Siden 2005 er andelen af økologiske fødevarer i supermarkederne næsten fordoblet. Og danskerne er blandt de Ʀittigste og mest bevidste forbrugere af økologi i Europa. Lektor og marketingforsker Polymeros Chrysochou fra fødevarecenteret MAPP ved Institut for Marketing og Organisation på Aarhus Universitet har forsket i det økologiske boom. TEKST: MARIANNE GREGERSEN

Hvad siger jeres forskning om de økologiske forbrugere? Gennem 10 år har vi analyseret 2500 husholdningers indkøb

4

Hvad får forbrugerne ud af jeres forskning? Vores forskning er ikke baseret på et forbrugersynspunkt men på at iagttage, hvad forbrugerne gør, når de køber ind. Hvordan de reagerer på forskellige brands som fx økologiske.

inden for 9 forskellige kategorier som mælk, smør, morgenmadsprodukter, olie, kaƤe, chokolade og grøntsager. Forskningen viser, at økologiske forbrugere er mere loyale end andre forbrugere. Det vil sige mindre tilbøjelige til at vælge et andet økoprodukt eller et konventionelt. Og at de er mest loyale i forhold til juice og olie og mindst over for mælk og æg.

5

Kan forbrugerne være med til at ændre på tilgængeligheden af økovarer? Forbrugerne kan ikke direkte ændre på tilgængeligheden. Det er op til butikkerne at tilbyde økologiske varer, og det gør de, hvis

2

der er penge at tjene. Og så er det op til forbrugerne at købe

Hvad overraskede dig mest ved din forskning i det økologiske boom?

produkterne og på den måde støtte produktion af økologi.

Jeg blev egentlig ikke overrasket men bekræftet i, at jo Ʀere økologiske produkter, supermarkederne har på hylderne, jo mere økologi bliver der lagt i indkøbskurven. Danmark er et godt eksempel for andre lande, som ønsker at fremme salget af økologiske produkter, for her er økologi ved at være trend. Stigningen er ikke stor inden for mælk og æg, som var de første økologiske produkter på markedet. Væksten er sket inden for ”nye” produkter som fx kaƤe og olie.

3

Hvad kan jeres forskning bruges til? Hvis markedet for økologi skal vokse yderligere, gælder det om at få fat i nye forbrugere. Der skal ikke fokuseres på den gruppe, som i forvejen er positive over for økologi, men satses bredere. Her er tilgængeligheden afgørende. Ligesom det er vigtigt for producenterne at kommunikere, at deres produkt er økologisk. Heldigvis er det røde danske Ø-mærke en stor succes. Det kender forbrugerne i modsætning til det europæiske økologimærke.

FORÅR 2013 / ØKOLOGISK

51


Returadresse: Økologisk Landsforening, Silke-

Vivara Naturprodukter Kvalitets & miljøvenlige naturprodukter til havens dyr (fugle, egern, pindsvin, m.fl .). Gratis forsendelse ved ordre over 500 kr. Ved ordre under 500 kr pålægges der 50 kr i forsendelsesudgifter.

Redekasse Vernon

A

Ø 28 mm, 20 x 16,5 x 30 cm 90765 kr. 145,-

yhed!

Redekasse Denton

90523

kr. 75,-

Du finder over 80 redekasser på www.vivara.dk

Art. 98286

eronica sp i ca is (V t

100 cm

Eg

kr. 14,kr. 10,-/ stk 10 stk. kr. 85,-

Denne rigt blomstrende plante, der tiltrækker sommerfugle er meget velegnet til prydhaven. Planten har brug for en solrig plads og er let at kombinere med andre planter.

kr. 14,kr. 10,-/ stk 10 stk. kr. 85,-

jul-sep

a

Art. 95643 20,- /stk Fra 5 stk 16,- /stk

Tiltrækker Prisbasker sommerfugle Ukendt - ikke solgt endnu jul-sep

(Heliopsis helianthoides ´Scabra´)

80004 Fra 5 stk. 89020

Kun 159,-

24 cm metalautomat(ø 8,5 cm), og inkl. 1 kg solsikkekerner

pr

Art. 98316 Nu kun 85,-

Den Grønne Blokpakke

akken np er

Dagøje

ga ra

)

95288 Fra 5 stk. 89022

F

p rø

i! nt

Rød solhat er en kraftig plante, der under blomstringen kan blive op til 1 meter høj. Dens blomster er yderst velegnet til buketter. Rød solhat trives bedst i fuld sol og på frugtbar jord. Blomstringen kan forlænges, hvis du regelmæssigt fjerner afblomstrede blomster.

5 års

akke

Adventur

Rød Solhat (Echinacea purpurea)

er

Ø 32 mm, 20 x 25 x 30,5 cm 90767 kr. 165,-

Aks-Ær en

N

Art. 98075

Kun 158,-

Foderhus + 1 kg egernblanding

Foderhus + 2 x 300 g foderblokke

100 - 130 cm

Rigtblomstrende plante

På tlf. 33 31 33 26 & www.vivara.dk kan du afgive din bestilling eller GRATIS bestille det 124 siders katalog med megen information og mange nyttige tip. 2013 til og med 1. juni 2013. 52 ØKOLOGISK Annoncens priser/ FORÅR gælder

Nyt Gratis Katalog

Magasinet Økologisk nr 22  
Magasinet Økologisk nr 22  

Medlemsblad for Økologisk Landsforening. Udgivet af Økologisk landsforening. Redaktør: Peter Nordholm Andersen. Kontakt: www.okologi.dk