Page 1

Medlemsmagasin for Økologisk Landsforening / nr. 8 efterår 2009

mennesker, mad og miljø

Se klimastrategien

der skal ændre landbruget

Brødblandinger til eksamen i test

vi t

est er

vælger Zoos dyr økologi? 1

økologisk / sensommer 2009


Pomegranate Regenerating Serien NYHED! Magiske frugter med antioxidanter

Granatæblets rigdom på antioxidanter fremskynder cellefornyelsen og modvirker derfor for tidlig aldring af huden. Udviklet til kvinder i den fase i livet hvor huden bliver mere tør og er stadig længere tid om at regenerere. Næringsrig pleje og en beskyttelse mod skadelige miljøpåvirkninger. Weledakvalitet med en skøn duft! Naturlig og økologisk certificeret.

Nærmeste forhandler anvises på 7595 4088

www.weleda.dk I samklang med menneske og natur


Drik dig til flere sommerfugle og mere rent grundvand

Økologi sikrer en rig og mangfoldig natur

Økologi beskytter vores grundvand

Omkring økologisk dyrkede marker findes der 30% flere vilde plantearter og sommerfugle.

For hver liter økologisk mælk, du drikker, sparer du 200 liter grundvand for risikoen for forurening med pesticider.

Tættere på Naturen TM

Læs mere på Økologisk Landsforenings hjemmeside.


xxxxxxxxxxxxxxx

tid til

at lufte ud Xxxxxxxxx AF Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening Alene produktionen af energi i vores klimaplan vil give en reduceret udledning på næsten 900.000 tons CO2. Vores globale ’indeklima’ er presset. Det er tid til at

Det svarer til udledningen fra mere end 350.000 dan-

lufte ud. Heldigvis er det økologiske landbrug i gang

skeres gennemsnitlige forbrug af fødevarer pr. år.

med at åbne vinduerne. Energiforbruget er lavere på

Og som en følge af strategien vil økologiske land-

en øko-mark, og fx giver en liter øko-mælk 10 procent

brug blive energineutrale, fordi de producerer mere

lavere CO2-udledning. Og tysk forskning viser, at øko-

energi, end de selv bruger.

logisk drift udleder næsten to tons mindre CO2 pr. ha. Men vi kan gøre det langt bedre - og lad os se sand-

Vi arbejder desuden lige nu på et initiativ, som jeg ikke kan røbe så meget om endnu. Men

heden i øjnene: Det haster. Cirka 25 procent af verdens

vil du være blandt de første til at høre om

CO2-udledning kommer fra landbruget. En fiasko, når

en ny grøn strøm, så sms ØKO STRØM og

man ser på landbrugets potentiale for fx at udnytte

din mailadresse til 1204.

vedvarende energi samt at binde CO2 i jorden. Derfor har Økologisk Landsforenings bestyrelse vedtaget en vidtrækkende klimastrategi for økologisk

Med vores nye strategi sætter vi turbo på det økologiske landbrugs bidrag til klimaløsninger.

landbrug, som vi præsenterer i detaljer 20. oktober. Økologerne vil gå foran, bl.a. ved at udfase brugen af fossil energi, fremme vedvarende energi og udnytte jordens enorme potentiale for binding af det kulstof, der er med til at skabe ravage i atmosfæren. Strategien spiller også sammen med andre af økologiens mål, fx om mere natur og effektivt brug af jordens ressourcer. For at nå målene vil vi bl.a. udvikle økologiske biogasanlæg, lave nye energiregnskaber og handleplaner for at spare på energien på den enkelte bedrift. Klimaindsatsen går også ’under jorden’, bl.a. ved at bruge bedre sædskifter og flere biotoper til at binde mere kulstof, der ellers ville medvirke til drivhuseffekten. Strategien vil kræve en massiv politisk, forskningsog udviklingsmæssig indsats. Foreningen er allerede gået i gang. Vi sikrede fx en ekstra støtte til økologisk biogas i Grøn Vækst, og vi arbejder for at sikre støtte til økologisk forskning med klimafokus. På vores generalforsamling i 2008 valgte medlemmerne også energi som fokusområde – et startskud til en stribe af udviklingsprojekter. Ikke mindst vores Kulstofskole, der skal føre til en bedre klimapraksis på mange økologiske bedrifter.

NOR DI

41

MILJØMÆR

ING KN

SK

5

REDAKTION: Ansv. Redaktør: Paul Holmbeck, ph@okologi.dk. Redaktør: Peter Nordholm Andersen, pna@okologi.dk. SKRIBENTER UD OVER REDAKTØREN: Christina Damgaard, damgaardchristina@hotmail.com. Tommy Heisz, tommyheisz@gmail.com. Lea Rasmussen, lra@okologi.dk. Jakob Brandt, jb@okologi.dk. FOTOGRAFER: Peter Nordholm Andersen (forside), pna@okologi.dk. Andreas Mikkel Hansen, andreas@andreasmikkel.dk. Christina Damgaard, damgaardchristina@hotmail.com. Uggi Kaldan, kaldan.dk. Jakob Brandt, jb@okologi.dk. LAYOUT: Rikke Thorsen, rikke.thorsen@datagraf.dk. TRYK: Datagraf (har EMAS-certifikat), www.datagraf.dk. Papiret i dette magasin er svanemærket. Oplag: 10.000 stk. ANNONCER: Arne Bjerre, ab@okologi.dk, tlf.: 87 32 27 23. UDGIVER: Økologisk Landsforening. MEDLEMSKAB/ABONNEMENT: Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, tlf.: 87 32 27 00. Medlemskab: 290 kr. pr. år. 4 økologisk / efterår 2009 Abonnement: 350 kr. pr. år. Kan betales via www.okologi.dk. NÆSTE NUMMER: Økologisk nr. 9 udkommer 4. januar 2010. Annonce-deadline: 20. november 2009.

6 Tr y k s a g 1 6


Mange stemmer små g r en stor å

s e n e n Bør mme ste tter Vi stø

.dk

spiren

.klima www

Er dit barn en rigtig klimaspire? Mange børn og unge har en holdning til økologi og miljø. Og mange har rigtig gode ideer til, hvordan vi sammen passer bedst muligt på naturen. Harmonie® tror på, at deres holdninger og ideer kan være med til at gøre en forskel, og derfor giver vi dem ordet på klimaspiren.dk. Derudover støtter Harmonie® Landsforeningen Natur & Ungdoms klimaprojekt Generation K, der arbejder for en økologisk og bæredygtig fremtid ved at skabe forståelse og respekt for naturen blandt børn og unge. På klimaspiren.dk kan dit barn støtte Generation K og klimaet med sin stemme, lære om økologi, indspille musikvideo, dele gode råd med andre klimaspirer og quizze sig til flotte præmier. Læs mere på klimaspiren.dk


FOTO: ERIC JOSJÖ / SÖDERBERG AGENTUR

Vi fremstiller ikke børnemad. Vi laver den. Med en glæde der bygger på mere end 100 års erfaring, og på filosofien om at gode madvaner er noget af det bedste man kan give sit barn. Derfor er vores stræben efter kvalitet i alle led meget vigtig og det giver sig selv, at vi vælger økologiske råvarer, der er nænsomt produceret af leverandører vi kender og som vi ved opfylder kravene til mindste detalje. Selvfølgelig er opskrifterne udviklet i samråd med ernæringseksperter og laves af vores egne dygtige børnemadskokke. På den måde bliver maden både bedre og nyttigere – og giver masser af god energi. Vil du vide mere, besøg www.nestlebornemad.dk

En god start i livet.


indhold

efterår Besøg i Zoo, klimastrategi og skovtur med ungerne

8

I Zoo får alle økologisk foder Besøg i Zoo med indbygget test: Vælger dyrene økologisk frugt?

18

8

I Zoo får alle økologisk foder

12

Nyt & noter – nyheder og de nominerede til prisen Økologisk Guld

18

Varme sider: Se ØLF’s nye klimastrategi og råd til klimavenlig spise

24

Test af økologiske melblandinger

28

Familiesiderne – denne gang på skovtur

32

Forfatteren Christine Rysgaards tips til at snyde sund mad i ungerne

34

Udsyn: Støvlelandets skoler strutter af økologi

37

Green cities går foran med øko-mad før kommunalvalget

38

Medlemsportræt: Kenneth hopper for økologien

40

Guldet gav os vinger – tidligere vindere af Økologisk Guld

42

Sæsonguiden med opskrifter, der lyser op i en mørk årstid

44

Brevkassen om alt fra opvaskemiddel til varetransport

46

Duel: Hvorfor er økologerne imod at give æblerne Smart Fresh?

48

Medlemssiden: Økologisk spisemærke, kongres og mælkeaktion

50

5 hurtige til Mr. Landbrug - Michael Brockenhuus-Schack

Klima: Økologernes strategi for fremtidens landbrug Se visionært bud på, hvordan der ser ud på lan­det i 2020 og få tips til at spise klimavenligt.

28

Koglejagt i skoven Få en god håndfuld forslag til, hvad du kan samle med ungerne på skovturen.

42 Farvefest i køkkenet Sæsonguiden hylder denne gang efterårets knivskarpe farvemylder.

24 Blandet fornøjelse En test af melblandinger til grove brød gav store udsving i kvaliteten af det færdige brød.


zoo-guf TEKST: Peter Nordholm Andersen Foto: Andreas Mikkel Hansen

I Zoo får alle økologisk foder

I Københavns Zoo gør det ingen forskel, om du er chimpanse, papegøje eller menneske. Hver frokost er der masser af økologi på menuen, for haven har den holdning, at det er godt for både os og dyrene.

Der er travlt i foderkøkkenet i dag. Kniven snitter

gerne have økologiprocenten højere op, men

Knytnæveslag af hannen

lynhurtigt gennem dugfriske salatblade, tomater

hun mener, at det er økonomisk realistisk at

Det ville være løgn, hvis man påstod, at katta-le-

og gulerødder, og derefter smider en af dyrepas-

holde den omkring eller over de 50 procent.

murerne i Københavns Zoo er sky. Straks vi låser

serne frokosten op i skåle. Om lidt skal maden

At haven var nede på ca. 40 procent sidste

serveres for aberne, der leger lige i nærheden.

år skyldes først og fremmest, at medarbejderne

Det meste af frugten og grøntsagerne til dy-

ikke kunne få så meget økologisk overskudsfoder

os ind i deres bur, så hænger de underlige dyr med store øjne i buske og grene lige omkring os. Den gamle han har travlt med at pisse sit

rene her i Københavns Zoo er økologisk. Det er

fra bl.a. Aarstiderne, da de ifølge Rikke Bydam

territorium af. Heldigvis ikke bogstaveligt,

ikke noget tilfælde.

er blevet bedre til at styre deres salg.

men journalisten får et par gange et dask af en

- Dyrene kan jo i princippet være ligeglade,

halvabe-knytnæve, da den surmulende han-katta

og vi oplever ingen ændring på dyrene ved at

Eksperiment med katta-lemurerne

fodre dem økologisk. Det er et valg, vi har taget

Miljøkoordinatoren har lånt to skåle i foderkøk-

Nysgerrigheden skyldes især indholdet i de to

ud fra havens mission om at være miljøbevidste,

kenet. Dem skal vi bruge til et lille eksperiment.

skåle, Rikke Bydam stiller ved et træ inde i buret.

lyder det overbevisende fra Rikke Bydam.

I den ene skål ligger en lille dynge konventio-

pludselig hopper ned på skribentens ryg.

Kattaerne flokkes om maden med det samme.

Hun er Zoo’s miljøkoordinator og arbejder

nelle vindruer og snittede bananer – i den anden

dagligt med den certificerede miljøstrategi, Zoo

en stak økologiske søskende. Vi går gennem den

har haft de sidste ca. 10 år. Den siger, at dyrene

dyrerige have mod katta-lemurernes bur, hvor

Der er en helt klar tendens til, at de først

skal have så meget økologisk foder som muligt.

vi vil teste, om dyrene altid vælger den økologi-

spiser af skålen med konventionel foder. Det er

Andelen af øko-foder har været registreret siden

ske frugt før den konventionelle.

faktisk også den, der er tom først.

2002. I 2008 var økologiprocenten på 40, mens den i 2007 var helt oppe på 50 procent.

Det er en påstand, der har kørt i medierne

Og gennemhuller ret hurtigt påstanden om, at dyr altid vælger det økologiske foder.

Også hos de hvidhovedede sakier – en anden

i flere omgange. Fx på DR’s hjemmeside, der 6.

primat-art – er der heller ikke nogen tvivl, da vi

april i år offentliggjorde artiklen ”Dyr vælger de

gennemfører den samme test. De snupper den

Vil have procenten op

rene fødevarer”. Her står bl.a.: ”Dyrene er på

konventionelle foder først.

Rikke Bydam understreger, at dyrehaven tror på,

ingen måde i tvivl. Dyreforsøg viser nemlig, at

at det økologiske foder er bedre for dyrene, men

dyr foretrækker økologisk foder, hvis de altså får

Brug for stort forsøg

det er ikke noget, de kan dokumentere. Det er

valgmuligheden. Det gælder både kyllinger, kani-

Rikke Bydam mener dog, at det kan skyldes, at

især dyr som primater og fugle, der får meget

ner, rotter og aber.”

den konventionelle foder i skålene er mere mo-

økologi. Ganske enkelt fordi deres kost indeholder meget frugt og grønt. Inden for pillefoder til fx heste og zebraer er der ifølge Rikke Bydam

Den historie er Rikke Bydam på forhånd dog meget skeptisk overfor: - Der er ikke fugls føde på den historie – det

lang vej til, at havens danske og udenlandske le-

siger alle vores erfaringer os. Dyrene har ikke

verandører kan garantere, at den er økologisk.

nogle præferencer for økologisk foder.

Under alle omstændigheder vil Rikke Bydam 8

økologisk / efterår 2009

Men lad os nu se.

den end den økologiske. Og i sakiernes tilfælde, at skålen med konventionel frugt står et sted på foderbrættet, som dyrene har nemmere ved at nå end den økologiske testskål. - Som regel er de gladere for moden frugt, fordi den er sødere. Det viser også bare, at der


De farvestrålende fugle i Zoo's Tropehus er sårbare over for frugt med rester af sprøjtemidler. Derfor får de kun økologisk eller skrællet mad.

Ahhhh! Der er nu altså ikke noget som en lille snack. Kattalemurerne udstøder små hyggelige pivelyde, mens de tømmer de frugtskåle, som Rikke Bydam har taget med til dem.

Rikke Bydam gør klar til vores lille, uvidenskabelige test. I den ene skål lægger hun konventionel frugt, i den anden økologisk.

efterår 2009 / økologisk

9


zoo-guf

vi t

est er

Kattaerne midt under testen. I skålen til venstre ligger de konventionelle druer og bananstykker. Til højre de økologiske.

Halvaberne med det lidt uhyggelige blik stammer fra Magdagaskar. Deres føde i naturen er bl.a. blade, frugt og insekter.

er mange faktorer ud over dyrenes adfærd, der

museer, men i dag forsker vi intenst i dyrenes

Reagerer på rester af sprøjtemidler

spiller ind på sådan en undersøgelse. Man kan

adfærd og går aktivt ind i naturbevarelse og

Oplevelsen har ført til, at lodne, ikke-økologiske

kun bruge et stort videnskabeligt forsøg, der

miljøbeskyttelse, fastslår Rikke Bydam.

frugter altid skrælles i Tropehuset. Og er foderet

tager højde for alle forhold, hvis man skal udtale sig skråsikkert om emnet, siger Rikke Bydam.

Københavns Zoo er fx med i et projekt, som skal skabe grønne korridorer for løveaber i Brasilien, der lever i mere og mere spredte naturom-

ikke økologisk, så skræller eller rengør havens dyrepassere det rutinemæsigt meget grundigt. - Fugle som papegøjer har en hurtig opta-

Personalet også med på bølgen

råder. Og i 2002 var haven med i et projekt om

gelse og reagerer lynhurtigt på rester af sprøjte-

Til trods for den videnskabelige usikkerhed, så er

at genudsætte den truede klokkefrø på Hjortø.

midler. Vores insekter og krybdyr er også stærkt afhængige af, at vi ikke giver dem foder, som har

Zoo altså ikke i tvivl om, at dyrene skal have økomad. Men det er ikke kun i burene, der fodres

7 døde fugle

været i kontakt med sprøjtemidler, lyder vurde-

økologisk. Også maden i personalets fælles-

Dagligt kommer der en mail rundt til dyrepas-

ringen fra Eddie Bach.

kantine har gennemlevet en grøn revolution.

serne i haven, hvor de kan læse, hvor meget af

- Det morede os selvfølgelig lidt, at dyrene

dyrenes foder, der er økologisk.

Biædere dør, når der sprøjtes

fik økologien før os. Men der var et stort ønske

Den mail læses særligt intensivt i Tropehuset.

Dyrepasseren løfter armen og vifter med hån-

blandt medarbejderne om, at vores økologi-pro-

Eddie Bach er dyrepasser med ansvar for de

den. Oppe fra undersiden af taget på Tropehuset

cent også kom højt i vejret, siger Rikke Bydam. Så nu er omtrent halvdelen af maden økolo-

farvestrålende fugle, der flyver rundt i det sved-

letter nogle lyserøde fugle, som slår sig ned i de

dryppende fugtige klima i Zoo’s store drivhuse.

eksotiske kæmpeplanter tæt på dyrepasseren.

gisk, og i kantinen hænger snart en magnettavle,

- Tilbage i 1992 syslede jeg med en dyrehan-

hvor medarbejderne kan se, hvad og hvor meget

del med mange fugle. En weekend skulle en ven

af frokosten, der er økologisk dag for dag.

passe dyrene, men da jeg kom tilbage lå der desværre syv frugtædende fugle, bl.a. nogle

Økologi er troværdighed

bylbyler, i bunden af burene. Døde. Vi opdagede,

Man kan sige, at det ville være mest økologisk at

at han havde glemt at skrælle nogle kiwier, som

sætte dyrene ud i den natur, de kommer fra.

jeg ellers altid tog skrællen af. Skrællerne havde

Hvad siger du til det?

sandsynligvis et højt indhold af sprøjtegiften

- Det er en hårfin balance, og skal man tages

parathion, hvor grænseværdien klart måtte være

seriøst i den her branche, så er vi altså nødt til

overskredet. Det sker desværre af og til på kon-

at feje for egen dør. Vores miljøarbejde giver os

ventionel frugt. Jeg kan ikke bevise, at fuglene

en dokumenteret troværdighed som en grøn in-

døde af at spise af kiwierne, men skrællen gik

stitution. I gamle dage var dyrehaverne levende

igen hos alle de døde fugle, fortæller Eddie Bach.

10

økologisk / efterår 2009

- Det er biædere. De er faktisk endnu mere sårbare over for sprøjtegifte. Ligesom andre


Dyrepasseren Eddie Bach har ansvaret for havens tropiske fugle. Ligesom Rikke Bydam mener han, at økologisk foder er godt for dyrenes sundhed.

Miljøarbejde insektædende fugle, så vil de mærke selv små mængder af sprøjtegift lige med det samme, siger manden, der passer på Zoo's fugle.

og zoologiske

haver

I fuglenes naturlige miljø i Afrika bliver store arealer lagt om til græsningsområder for køer,

Vil du læse mere om Københavns Zoo

og landmændene sprøjter med bl.a. DDT mod

og andre dyrehavers indsats for miljø-

kvægfluer. DDT er en meget effektiv gift, men

et, så har vi samlet en række links til

desværre rammer den også alle andre insekter

dig på www.okologi.dk/okologisk. Her

end kvægfluerne, og det gør, at alle biæderne

er også et link til den omtalte artikel

både mister deres føde- og livsgrundlag.

i New Scientist og andre spændende links om dyr og økologi.

Vidste du det om kattaen? Katta-lemuren er en halvabe i familien

Gribbe udryddet af medicin

af ægte lemurer. Den findes især på

Eddie Bach oplyser også, at det er gået endnu

Madagaskar. På den isolerede ø har

værre for tre gribbearter i Indien. Siden starten af 1990’erne er de tre arter

den undgået evolutionen, og derfor

Artiklen i magasinet nævner også, at der

minder den om sine forfædre, der

gået fra en samlet bestand på ca. 10 millioner

endda er eksempler på, at de vilde hunde har

levede samtidig med dinosaurerne.

gribbe til nogle få hundrede fugle. Det er den

angrebet og dræbt børn.

Et voksent dyr vejer mellem 2,5 og

hurtigste nedgang i en fuglebestand, man no-

3,5 kilo, er op til 46 cm langt og har

Vindue ud til naturen

en hale på op til 60-62, der fungerer

Så slemt står det heldigvis ikke til i Københavns

som en slags balancestang. De lever i

det naturvidenskabelige magasin New Scientist

Zoo. Men miljøkoordinator Rikke Bydam under-

grupper på op til 30 dyr, hvor ungerne

fra 2008. New Scientist skriver også, at årsagen

streger, at dyrevelfærd i bred forstand virkelig

kan drikke mælk fra hvilken som helst

til nedgangen først og fremmest er køer be-

er et vigtigt emne for haven.

hun. Hunnerne kan også finde på at

gensinde har registreret. Sådan fremgår det i hvert fald af en artikel i

handlet med anti-parasitmidlet Diclofenac, som gribbene har spist ådsler af.

- Det er ikke nok for vores gæster at se på

tage forældreløse unger til sig. De

dyrene længere. De vil vide, at de har det godt.

bliver 15-20 år gamle. Kattaerne er

Både her og på deres naturlige levesteder. Der

udryddelsestruede, da deres leveste-

kvægbrugere i dag gribbene. Rotter og vilde

er en klar forventning om, at vi involverer os

der i stenede buskområder ødelægges

hunde er nemlig gået voldsomt frem, efter at

og er et vindue ud til naturen uden for haven.

til fordel for landbrug og plantager.

gribbene stort set er forsvundet fra landom-

Så også her er økologien et godt signal for os,

råderne.

fordi den er med til at give naturen bedre vilkår.

Ironisk nok savner de samme indiske

efterår 2009 / økologisk

11


nyt & noter

Salget af

økologi

har nået loftet Omsætningen af de økologiske varer viger i Irma, som med 20,8 procent har Danmarks største andel af Ø-mærkede produkter blandt kæderne. Den samme tendens ses i Coop Danmark. Det skriver Jyllands-Posten. Alligevel satser Irma på at øge salget. Fx i uge 40 (28.9-4.10), hvor Irma forsøgte at slå sin egen verdensrekord i salg af økologi. Mål: En omsætningsandel på over 30,1 procent af det samlede salg. Kampagnen lå efter redaktionens af-

Rød saft og hyldeblomst på karton

slutning – så kig på www.okologi.dk under nyheder for at se resultatet.

Rynkeby sælger fremover to nye smagsvarianter af økologisk saft.

En frisk hyldeblomst og en rød variant af ni forskellige frugter og bær. Varianterne fås i 0,75 ltr. størrelse i en miljøvenlig karton. Den vejledende pris er 21,95 kr., og du kan købe dem i de fleste supermarkeder.

Body scrub

du kan spise

Essential Care har vundet den engelske “The Natural and Organic Award 2009” for sin Coconut Candy Scrub. Den indeholder bl.a. kokos og kakaosmør og er ifølge producenten så ren, at du kan spise den. Men måske skulle du overveje en anden kost, for de 200 gram koster 315 kr. Kan købes i helsekost- og kosmetikbutikker, og nærmeste forhandler oplyses hos Wienerwaltz på tlf. 33 21 21 55.

12


nyt & noter

Solhjulet triller tyrkisk serie i handlen Tyrkerne er for længst begyndt at røre på sig, hvad økologi angår, og Solhjulet præsenterer nu en serie af specialiteter under mærket Isik. I helsekostbutikker kan du bl.a. finde 250 grams-pakker med søde abrikoser til 25,75 kr., tørrede morbær til 34,50 kr. samt vilde abrikoser til 35,80 kr. Nærmeste forhandler på tlf. 86 68 64 44.

Smag på verden Du kan nu få fingre i fem økologiske krydderi-hits til græsk gyros (16 g), indisk Madras-karry (20 g), siciliansk pasta (30 g), indisk Tandoorikylling (21 g) samt toscanske grøntsagsretter (19 g). Pakkernes vejl. udsalgspris er 14,95 kr., og de sælges via Coops butikker.

Københavnsk skolemad med duft af Italien Københavns Kommune har siden 18.8 kørt skolemadsordningen Eat,

overvejende økologiske måltider. Anne-Birgitte Agger, direktør for

tur, de skal forsvare. Vi skal først til at bygge en op i skolerne. Hun understreger, at god mad

som indebærer 75 procents økologi.

Københavns Madhus, er én af hoved-

Eat bygger bl.a. på erfaringer fra Ita-

arkitekterne bag Eat. Hun blev vildt

koster – med adresse til kommunal-

lien, som Økologisk bringer en re-

inspireret af italienernes skolekøk-

politikere, som er tilbageholdende

portage fra i dette nummer.

kener under en faglig rejse.

med penge til økologisk skolemad.

I Rom får børn fra 3 år og op til 6.

- Jeg er fascineret af deres høje

Se reportagen fra Italien på side

klasse hver dag et måltid i institutio-

kulinariske standarder. De vil ikke

34, og læs også vores artikel om de

nen. Hver dag bliver det til 142.000

lade sig nøje, og de har en madkul-

danske Green Cities på side 37.

efterår 2009 / økologisk

13


nyt & noter

Mejerier

i samarbejde om kampagne Thise, Arla, Naturmælk, Øllingegaard og Økologisk Landsforening er gået sammen om at give salget af økologisk mælk en skalle. Det sker med en fælles annonce-

3 bøger til lænestolen

kampagne med to hovedbudskaber:

Den mørke tid nærmer sig med lange aftener, hvor du kan synke dybt ned i læ-

ren”. Målet er at nå den skare af forbrugere,

nestolen med økologisk inspiration mellem hænderne. Rå Chokolade - Ren Pas-

der kun køber økologisk mælk indimellem.

­”Økologi er godt for grundvandet” og ­”Økologi er godt for mangfoldighed i natu-

sion er skrevet af Lars Frederiksen, ejer af den økologiske chokoladefabrik Mølle Skovly. 160 sider, 250 kr. Udkommer 6. november og sælges bl.a. via shop.molleskovly.dk. Daniel Goleman, forfatteren til succesbogen Social Intelligens, har nu skrevet Økologisk Intelligens – hvor han inspirerer og opfordrer dig til at blive en mere intelligent forbruger, der totalt belaster verden så lidt som muligt. 256 sider, 259 kr. www.borgen.dk. Der er også dugfriske miljøsunde tips at hente for dig i Klimakogebogen af Susanne Engelstoft. Udgivet af FDB/Gyldendal. Sælges i Coops butikker: 168 sider for 75 kr. indtil 4.1. 2010. Derefter 99,95 kr.

Knas til din morgen Crispy Food har lanceret tre nye økologiske

Vil du have en rice- eller en ckokoladebar, der både er

müsli-varianter. Det drejer sig om ka-

økologisk og fair trade? Så er Be-fair nu på banen. Der

kaomüsli, frugtmüsli og en basismüsli. Der er 375 gram i hver pose, som du kan få for 19,50 kr., bl.a. i Egefeld.

14

Tag på bar-tur med Be-fair er 5 barer i hver pakke, og vægt pr. rice-bar er 35 g, mens chokolade-baren vejer 40 g. Pris pr. pakke: 22,95 kr. i Kvickly og udvalgte SuperBrugsen.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Whole Earth organic sodas - nu endelig i Danmark!

Kontakt Wienerwaltz ApS for nærmeste distributør på - 33212155 eller mail@wienerwaltz.dk

THISE VESTERHAVSOST Mærk vinden hør havet smag osten ...

I slutningen af 2008 modtog Thise Mejeri Mejeribrugets Gourmetpris. Det var et enigt dommerpanel, der udpegede Vesterhavsosten som den værdige vinder af ostekategorien med følgende begrundelse:

'Fantastisk. En super ost. Flot struktur med en god konsistens, knækker fint, er nærmest krystaliseret. God saft og kraft. Flot syre. Osten har karakter, og så har den 'terroir', som vi efterlyser. Det betyder, at den er præget af de naturforhold, mælken

kommer fra og hvor osten er fremstillet og lagret. Den har en god historie.' Nu introduceres osten i Irma og i mange coop butikker over hele landet.

www.thise.dk

efterår 2009 / økologisk

15


nyt & noter

Og de nominerede er … Her kan du se de nominerede produkter til Økologisk Guld i samarbejde mellem Politiken og Økologisk Landsforening. Dommerpanelet vurderede 249 produkter i otte kategorier, og det lagde især vægt på smagen. Kåringen af vinderne er 14. november i Politikens Hus. Læs mere på side 40.

Mejeri

Kolonial

16

Vesterhavsost fra Thise, ca. 35 kr./275 g, SuperBrugsen, Irma og Kvickly.

Rug-fuldkorns­ pasta, fusili fra Il Fornaio, 25,95 kr./250 g, Coop og SuperBest.

Fåremælk fra Knuthenlund, 35 kr./500 ml, helsekostbutikker, Egefeld og udvalgte SuperBest.

Fårebrie fra Knuthenlund, 69 kr./150 g, helsekostbutikker, Egefeld og udvalgte SuperBest.

Øhavets Syltetøj, Hindbær fra Øhavets Aps, 48-56 kr./300 g, Meyers Deli og Emmerys.

Økologisk Müsli, Gul Als, Skærtoft Mølle, 36 kr./375 g, Kvickly og udvalgte SuperBrugsen.

Nougatis fra Hansens Flødeis, 45 kr./800 ml, div. købmænd.

Dolce Latte fra Mølle Skovly, 38 kr./300 g, helsekostbutikker.

Stenalt Blå Ged fra Øllingegård, 29,95 kr./100 g, Irma og udvalgte SuperBest.

Dansk Helios mælkesyregærede grøntsager, 69,95 kr./320 g, udvalgte helsekostbutikker.


Drikkevarer

Korn/mel/brød Svedjerugmel fra Aurion, 37 kr./1500 g, helsekostbutikker.

Rugboller fra Il Fornaio, 30 kr./440 g, Irma.

Sigtet Ølandshvedemel fra Landbrugslauget, 33 kr./1500 g, www. landbrugslauget.dk.

Jefferson duble fra Ørbæk bryggeri, 18,95 kr./ 50 cl, alle Coops butikker. Blåbærsodavand fra Svaneke Bryghus, 14,95 kr./50 cl, SuperBrugsen + Kvickly. Filipa frugtbrændevin fra Aqua Vitae Sydfyn, 225 kr./35 cl, vinhandler og specialbutikker.

Kød/charcuteri Bornholmsk ristepølse, Slagtergården i Holbæk, 57,50 kr./4 stk., Inco, Egefeld samt Tivoli/Nimb.

Konfekture/snack Gourmetplatte fra Ålbæk/Farre Food, 79,95 kr., Coop, Magasin.

Vejrø Plantage Unghane, Gråsten Fjerkræ, 125 kr./kg, gourmetbutikker og Salling.

Urtekram økologisk æblekræs fra Urtekram, 16,95 kr./40 g., Coop. Hansens Uskyldige ispinde, banan/appelsin fra Hansens Flødeis, 15 kr. pr. stk., 59 kr./5 stk., Irma og div. specialbutikker. Blåbærflødebolle på marcipanbund fra Økoladen, 16 kr. pr. stk., Irma.

Frugt/bær/grønt

Hædrende omtale for særligt initiativ Chicza økologisk tyggegummi, spearmint fra Wienerwaltz, 18 kr./­ 30 g. 100 % nedbrydeligt og fair trade. Helsekostbutikker.

Økologiske snack gulerødder fra Netto A/S (produceret af Tange Frilands­landsgartneri), 7 kr./250 g, Netto. Lottes hvidløg fra Hvidløg og vin, 12 kr. pr. stk., Irma.

Æbleknas fra Nyker Brød, 20 kr./140 g, kiks til mad­pakken uden tilsat sukker, alle Fakta + dagligvare­butikker på Bornholm. Energi Is fra Skee is, pris aftales af grossist, højt energiindhold og dermed godt til småtspisende ældre, leveres via bl.a. BC Catering.

17


klima

Økologisk Landsforening arbejder for et landbrug, der er mere skånsomt for vores klima. Her er eksempler fra foreningens nye klimastrategi på, hvordan et økologisk landområde

Xxxxxxxxx

ser ud i 2020, hvis økologernes varme visioner bliver til en lidt køligere virkelighed.

2

1

Færre husdyr i landbruget I 2020 efterspørger forbrugerne mindre kød, fordi vi har opdaget, at kødproduktion har store konsekvenser for klimaet. Derfor falder antallet af grise og køer. I landskabet får du dog flere dyr at se, fordi økologerne – i modsætning til de fleste konventionelle – har dyrene ude om sommeren. Færre dyr = mindre klimapåvirkning, for dyrene prutter og bøvser metan, mens jord og gødning afgiver lattergas. Gasser, der giver hhv. 22 og 300 gange mere drivhuseffekt end CO 2 .

Anlæg med biogas laver grøn energi I 2020 har Danmark fået over 100 økologiske biogasanlæg. Flere landmænd leverer til det samme anlæg. De vimser rundt i solcelledrevne traktorer med græs fra engen, planterester og gødning fra dyrene. I anlægget omdannes det rådnende materiale til CO 2 -neutral energi, som kan sælges. Anlæggene fortrænger CO 2 , der svarer til den klimabelastning, der årligt kommer fra ca. 150.000 danskeres fødevareforbrug. Lå materialet blot på marken, så ville det frigive tonsvis af drivhusgas til atmosfæren.

3

1 7

2

Økologernes vision for et klimavenligt landbrug Tekst: Peter Nordholm Andersen illustration: mediafarm

18

økologisk / efterår 2009


klima 3

7

5

Landmanden bygger vindmøller I 2020 er det blevet lovligt at opføre små vindmøller, og solcelle-anlæg er rentable. Landmanden producerer strøm og varme til eget forbrug og har udfaset den fossile energi. Nogle landmænd er også gået sammen om større vindmøller, fordi det er populært at købe øko-strøm. Her går nogle ekstra ører på folks el-regninger som tilskud til at bygge vindmøller og andre alternative energianlæg på de økologiske landbrug.

Byens bio-affald kommer tilbage til landet I 2020 har vi fået gang i et kredsløb, hvor organisk affald cirkulerer tilbage til landet inde fra byerne. Den anden vej går så nye øko-produkter lige fra gulerødder til hindbær. I 2009 blev det meste bio-affald brændt, men siden er byboerne begyndt at sortere affaldet. Madrester, kaffefiltre og de visne potteplanter havner i øko-

Robotter letter trykket på jorden De store traktorer, du tidligere så på markerne, er nu mindre, førerløse og fjernstyret via satellitter. Landmanden bruger i stedet tiden på fx at styre energiproduktionen på biogasanlægget. Maskinerne er også blevet meget lettere, så de ikke trykker jorden. Det giver en mere porøs jord, der ikke danner så meget drivhusgas som den trykkede jord. Blot ét eksempel på tiltag fra den energi­plan, øko-landmanden har fået lagt.

Xxxxxxxxx

logernes biogasanlæg og bliver til energi og gødning.

8 4

6

Mere natur på landmandens jord Økologerne har lavet naturplaner, så de dyrker flere forskellige afgrøder. Den enkelte mark er også blevet mindre, og nu er der mere plads til større dyr som lærker, viber og harer. I de levende hegn - der nu også er flere af - trives insekter og sommerfugle i et pesticidfrit miljø. Lavtliggende arealer er braklagt, så jordens organiske materiale ikke omsættes, og så stoppes CO 2 -udledningen fra dem.

energiforbruget pr. hektar lavere hos økologerne, fordi de hverken bruger

Biozoner på markerne Som en del af deres naturplan har økologerne lavet såkaldte vildtstriber. Et aflangt felt ude på markerne. Inde i vildtstriben løber en in­sekt­­­vold – en forhøjning, hvor edderkopper og biller trives. Disse rov-insekter er vigtige for økologerne, da de udrydder mange

kunst­gødning eller pesticider, som er meget energikrævende at producere.

af de uønskede insekter.

Mere kulstof bindes i jorden

I 2020 pløjer økologerne stadig halm ned i markerne, og de er blevet endnu bedre til at dyrke planter og efterafgrøder, der kan fiksere kvælstof og dermed skaffe næringsstof til næste års afgrøde på samme mark. I den samme proces omdannes CO2 fra luften og bliver til kulstof og liv i jorden. Faktisk har beregninger vist, at en global omlægning til økologi kan binde omtrent 40 procent af verdens CO2-udledning i jorden. Allerede i 2009 var

7

5

8

4

6

efterår 2009 / økologisk

19

Kilde: Michael Tersbøl, Økologisk Landsforenings klimakoordinator


klima

Se

strat

Tekst og foto: Peter Nordholm Andersen

egien

på www .okolog i.dk fra den 21. okto ber

Økologerne skal med i klima-eliten Økologisk Landsforening er på vej med en strategi, som vil løfte den økologiske produktion op i toppen af klimavenlighedens superliga. Her får du svar på centrale spørgsmål fra Michael Tersbøl, foreningens klimakoordinator og hjernen bag klimastrategien.

Hvad er grundtanken bag strategien?

gødningen. Derfor er økologerne bedre til at

Økologiske jordbrug kan blive en langt mere

udnytte kvælstoffet. De kan dog blive endnu

klimavenlig produktionsform. Det potentiale skal

bedre. Fremover skal de fx smide overskydende

vi udnytte bedre, og det stiller krav til økolo-

biomasse fra markerne, som eksempelvis græs,

gerne. På de foregående to sider har jeg givet

ind i et biogasanlæg. Herinde dannes der ikke

konkrete eksempler fra strategien på, hvordan

lattergas, som det ellers vil ske i jorden. I stedet

et klimavenligt øko-landbrug vil se ud i 2020.

dannes gassen metan, som landmanden kan sælge som vedvarende energi – og bagefter

Hvad er de vigtigste mærkesager i strategien? Først og fremmest skal vi udfase

bruge resterne som gødning på sine marker.

brugen af fossil energi, eksempelvis ved at udvikle alternative brændstoffer til traktoren,

Hvor langt er økologerne i forhold til de konventionelle? I dag er energiforbruget per

når jorden skal pløjes og såes. Vi skal også øge

hektar lavere hos økologerne, bl.a. fordi de ikke

jordens kulstofindhold. I det moderne landbrug

bruger kunstgødning og pesticider, der kræver

er der tabt store mængder af jordens naturlige

energi at fremstille. Fx bruger en økolog 10

kulstof. Landmænd fjerner jo hele tiden alt det,

procent mindre energi på at producere et kilo

der vokser op, og de pløjer og behandler jorden.

mælk. Vi ser også de første økologiske biogas-

Derfor er det organiske stof i jorden blevet

anlæg. Ét kører, fire er på vej og yderligere 10-15

nedbrudt til klimabelastende CO 2 . Den udledning

øko-landmænd er interesserede i at starte op.

kan økologerne reducere ved at pløje halm ned i

Vindkraft er en af vejene frem for økologien, hvis du spørger Michael Tersbøl.

der koster. Det er heller ikke meningen, at de skal betale hele gildet selv. Foreningen skal

binder det i jorden og opbygger kulstofindholdet.

En rapport fra Fødevarestyrelsen konkluderer, at økologiske brug generelt ikke er bedre, når det drejer sig om klimahensyn. Hvad siger du til det?

Resultat: en mindre klimabelastning.

Rapporten beregner klimabelastningen ift. fx

skal vi udnytte, så snart lovgivningen er på plads

et kilo kød. Jeg er meget skeptisk over for den

i 2010. Vi skal være de første til at søge pengene.

jorden, bruge efterafgrøder, som fx kløvergræs og sennep, samt bruge gødning på basis af bælgplanter. Det fikserer kvælstof fra luften,

hjælpe med at skaffe midler gennem politiske tiltag. Fx via de midler, der er i regeringens Grøn Vækst-plan til at bygge nye biogasanlæg. Det

Der er også et biogasanlæg på de foregående sider. Hvordan er det kommet ind i billedet? En af de helt store klimaskurke

præmis. Økologien er netop en reaktion på de konventionelle produktion har. At øge den

Hvorfor kommer foreningen med strategien lige nu? Det er helt enkelt: Forbrugerne

er kvælstof, der ikke bliver udnyttet godt nok i

yderligere er meningsløst, fx fordi pesticidrester

forventer det af landmændene. Det er faktisk en

landbruget. Eksempel: Står en mark bar hele

koster for drikkevandet og forringer jordens

gave til os, at der er kommet så meget fokus på

efteråret, så vil bakterier i jorden omdanne

frugtbarhed. Omvendt kan økologerne øge deres

klimaudfordringen. Strategien forener alle de

kvælstof til lattergas. Lattergas giver over 300

udbytte, opdyrke en bedre jord og samtidig være

ting, økologerne vil. I forvejen vil vi passe bedre

gange større drivhuseffekt end C0 2 . Økologisk

mere klimavenlige end de konventionelle.

på kvælstoffet i jorden, vi vil have en mere mang-

store om­­kostninger for bl.a. miljøet, den høje

foldig natur, gøre jorden mere frugtbar og

dyrkning er i mange tilfælde et effektivt system

udfase fossil energi. Så strategien er faktisk en

gøde så meget som de konventionelle. Jo mere

Hvilke krav stiller strategien til de økologiske landmænd? Det er klart, at vi skal

du gøder, jo mindre effektivt vil planter optage

flytte nogen her. Landmændene stejler over ting,

det en aktuel og højere mening.

til at udnytte kvælstof, fordi økologer ikke må

20

økologisk / efterår 2009

paraply, der samler alle de ting, vi vil – og giver


det rene kød www.frilandorganic.dk

Frilands økologiske kød kommer fra dyr, som er opdrættet af danske landmænd, der hverken anvender kunstgødning, kemikalier eller sprøjtegifte på bedriften. Dyrene får økologisk foder uden genmodificerede organismer, og der gælder restriktive regler for brugen af medicin i det økologiske landbrug.

Pasta med chilistegte skinkestrimler & champignon (3-4 personer) 400 g pasta vælg din favorit 1 pakke økologiske skinkeschnitzler ½ tsk knust chili Revet citronskal fra 1/2 citron Olivenolie til stegning 250 g champignon 1 lille bakke cherry tomater Salt, peber Persille Revet parmesan Kog pastaen aldente som anvist på emballagen. Skær schnitzlerne i tynde strimler og dup dem tørre.Vend dem i chili samt citronskal og lynsteg dem i olivenolie 2 min. Læg kødet til side. Skær champignonerne i tykke skiver og steg dem 3-4 min. ved god varme, kom tomaterne ved og steg endnu et par minutter til skindet er lige ved at briste. Bland med friskkogt pasta samt skinkestrimler og smag til med salt og peber. Drys godt med persille samt groftrevet parmesan.

Kampagnen er støttet af EU og Fødevareministeriet


Tekst: Peter Nordholm Andersen ill.: Birk Art Direction foto: Hans Christian jacobsen

Gå på opdagelse i økologernes klima-pyramide

3

hotte tips til gode klimamadvaner

Tre-i-én: Spis efter vores

1. Spis mindre kød. Skærer

klimapyramide, så forener du økologi med klimavenlig mad og sund ernæring.

du kødet ned fra 188 til 100

4 varme spørgsmål

gram pr. person om aftenen,

til Dorthe Kloppenborg, ernæringsekspert i økologisk landsforening

tilsvarende flere kartofler.

så kan du skære 25 procent af klimaeffekten ved at spise Lad kartofler, kål og gulerødder lægge en klimavenlig

Økologisk Landsforening skubber ­nu et nyt spor ind i klimadebatten: Kost-

1. Hvordan hænger god øko-kost og klimamad sammen?

bund – og vælg fisk, svin og

pyramiden, der kombinerer mere øko-

Rigtig godt! Vil du spise sund og økologisk mad, så spar på kødet.

fjerkræ i stedet for oksekød.

logi med god ernæring og bedre klima.­

Spis i stedet grove grøntsager efter sæsonen, hvor de er bedst og

Ris er fire gange så CO2-

billigst. Du kan også købe flere basisprodukter, fx kartofler og groft

udledende som kartofler.

Pyramiden kender du. Budskabet er: Spis mest fra bunden, mindre fra

brød, vælge lokale varer samt undgå spild: Genbrug fx en rissalat

midten og mindst fra toppen. Det er

som fyld i pandekager. Samme råd gælder for at spise klimavenligt.

godt for din sundhed og ernæring. Det samme gælder med enkelte undtagelser for økologernes pyramide. I tillæg ser den på, hvor meget udledning fødevarerne står for. Og de er naturligvis økologiske, så de er dyrket uden at bruge fx pesticider. Vælger du mest fra bunden, får du således masser af økologi, en sund kost som samtidig er klimavenlig. I linksamlingen på www.okologi.dk/ okologisk får du flere forslag til at slå tre fluer med ét smæk.

2. Hvordan bruger jeg pyramiden? Tænk på den ud fra en almindelig sundhedsvinkel – fx de otte kostråd fra Fødevarestyrelsen. De siger bl.a., at vi bør spise frugt og grønt, spare på de røde bøffer, spise mere fisk samt havregryn og brød med fuldkorn. Det hænger godt sammen med pyramiden.

3. Hvad er dit bedste tip til at forene klima, økologi og ­ernæring? Dyrk modet til at springe ud i mad, hvor kødet ikke bestemmer over resten af måltidet. Der er udgivet rigtig gode kogebøger med vegetariske retter. Jeg har fx ”Suveræne salater” derhjemme. Her lærte jeg at lave en god bønnepuré. Det kan måske lyde lidt langhåret,

2. Smid mindre ud, lav fx smoothies af den gamle frugt. En tredjedel af alle danskernes fødevarer havner i skraldespanden, og det udleder unødig drivhusgas. 3. Drik øl i stedet for vin. Vin belaster klimaet med op til 45 gange mere CO2 end øl. 1 liter vin udleder ca. 4,5 kg CO2, mens 1 liter sodavand eller øl står for 0,1 kg CO2.

men det smager faktisk rigtig godt, er billigt og supernemt at lave.

4. Følger jeg pyramiden 100 procent, så stiger udgiften til min mad. Hvad siger du til det? Ikke nødvendigvis. Spar på kødet, køb efter sæsonen og vælg de billigere basisvarer, så får du økonomien til at hænge sammen. Eneste krav er, at du kaster dig ud i at lave retter uden kød, som du fx kan erstatte af bønner eller kikærter. I mit eget køkken har vi ingen regler, men har vi spist kød flere gange i en uge, så har vi ofte en kødfri aften. Det udfordrer vores traditioner og evne Spiser du mest fra bunden, får du masser af økologi og en sund kost, der er bedre for klimaet.

til at lave ny, velsmagende mad, der tilmed er billig og sund for både os selv og klimaet.

Hvor meget Co2 koster det til sammenligning at tage bilen på indkøb? Kører du i alt 10 kilometer for at købe et kilo svinekoteletter, så fordobler du deres klimaaftryk. Øko-svinekød udleder i gennemsnit 3,80 kg CO2 pr. kilo kød – det svarer til 8 gange udledningen fra klimaenglens tallerken eller en kvart tallerken for kød-

Idé: Fra DTU’s klimapyramide

22

økologisk / efterår 2009

elskeren (se til højre).


klima Klimaenglen: Kartoffelmosfrikadeller, dahl, ris og rodfrugtsnitter Co2 -belastning

300 g kartoffelmosfrikadeller: 0,08 kg CO2 300 g rodfrugtfrittes med gremolata: 0,05 kg CO2 200 g dahl: 0,15 kg CO2 100 g ris: 0,17 kg CO2 I alt: 0,45 kg CO2

www.okologi.dk/okologisk under vores links

Klimaenglen vs. kødelskeren Tekst: Peter Nordholm Andersen foto & styling: Hans Christian Jacobsen

Her ser du, hvordan en aften som vegetar kan

Kødelskeren: Oksesteak med ovnbagte tomater, kartofler og bearnaisesauce Co2 -belastning

300 g oksesteak: 12,46 kg CO2 100 g bearnaisesauce: 0,21 kg CO2 200 g danske øko-tomater fra drivhus: 0,98 kg CO2 300 g kartofler: 0,07 kg CO2 I alt: 13,72 kg Co2

gøre en positiv forskel for klimaet. Tallene gælder kun for den gennemsnitlige CO2udledning, som de viste råvarer står for.

– eller over 30 gange mere CO2-udledning end ved klimaenglen

Kilde til klimaberegninger på denne side: Det Økologiske Råds klima-kogebog, december 2008.

efterår 2009 / økologisk

23


tekst Lea Rasmussen foto Hans Christian Jacobsen

Blandede karakterer til økologiske Vi fik brødekspert Lone Kjær til at teste 6 økologiske, grove brødblandinger, du nemt kan finde i handlen. Vi bad hende følge vejledningen på pakken samt at give en karakter fra nul til seks Ø-mærker for processen og færdigt brød.

Produkt

Økologisk Fuldkornsbrød

Vejledning

Dej

Brød

Smag

Dom

Nem.

Rørt med røremaskine. Den er meget klistret. Havde jeg æltet den i hånden, som det anbefales, var det måske ikke tilfældet. Svær at forme, fordi den klistrer. Hæver fint, men slet ikke under bagningen.

Fin skorpe. Det er nemt at skære og smuldrer ikke, men det minder ikke om et hjemmebagt brød.

Meget syntetisk.

Skuffende.

Meget våd. Den krævede derfor meget mel.

Mindede om bagt grød. Måske var portionen af den anbefalede mængde grød for stor til en almindelig bageopskrift.

Som grød, også konsistensen lignede tør grød.

Spild af tid og lige til at smide ud. Der burde følge en opskrift med.

Rørt med røremaskine som anbefalet. Da melet var brugt, var dejen stadig fugtig og svær at forme. Den hævede flot.

Fin skorpe og god krumme. Ligner et godt hjemmebagt hvedebrød. Skorpen er sprød, men ikke for sej.

Fin og uden gærsmag. Du fornemmer kernerne, når du tygger, selvom de er bløde.

Et godt grov­ hvedebrød, der er nemt at bage, hvis man har gær, en røremaskine samt en rugbrødsform på to liter.

Der følger en pose tørgær med, så du skal kun tilsætte vand.

Finax, 1 kg / 21,95 kr.

Jaws grød-/brød kornblanding

Mangelfuld. Jeg fulgte fremgangsmåden til grøden, og brugte den derefter i én af mine egne opskrifter på brød. Natur Drogeriet, 1 kg / 46 kr. (fx via www.helsehelse.dk)

Økologisk Grovhvede Brødblanding

Nem. Der skal kun tilsættes vand og gær.

Kornkammeret, 1 kg / 19,95 kr.

24

økologisk / efterår 2009


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx L æs

brødblandinger

Produkt

mere om mel et

på kologi.d k/okolo gisk under links

www.o

Vejledning

Dej

Brød

Smag

Dom

Meget nem.

Både hæver og bages i emballagen, dvs. ingen opvask. Hæver fint, også under bagningen. Har ingen besynderlige lugte.

Sprød og mørk skorpe. Ligner et hjemmebagt rugbrød. Nemt at skære og smuldrer ikke. Det er flot mørkt og har mange synlige kerner.

Rigtig god. Kernerne giver et godt bid, og de er til at tygge.

Et rigtig godt rugbrød, der er nemt og hurtigt at bage. Det smager godt og ligner et hjemmebagt rugbrød.

Rørt med røremaskine. Lugter syntetisk og ikke af surdejsrugbrød. Hævede under bagning.

Ligner et hjemmebagt rugbrød. Nemt at skære og smuldrer ikke. Krummen er mørk og tæt.

Som mørkt rugbrød, men også sødlig. Brødet er saftigt, selvom det er tæt.

Et godt rugbrød, skønt dejen lugter syntetisk.

Rørt med røremaskine som anbefalet. Konsistens som en rigtig surdej. Hæver flot og præcist som beskrevet på posen.

Ligner et rigtigt hjemmebagt rugbrød. Nemt at skære af, uden at det smuldrer. Krummen er flot mørk.

Som surdejsrugbrød. Kernerne er bløde.

Et godt kerne­ rugbrød. Nemt at bage, hvis man har gær, en røremaskine samt en rugbrødsform på to liter.

Økologisk rugbrød med surdej

TEST DER VIN

Du skal kun tilsætte vand og ryste pakken.

Just Bake, 540 g / 27,95 kr.

Økologisk Solsikkerugbrød

Nem. Der følger en pose tørgær med, så du skal kun tilsætte vand.

Finax, 1 kg / 21,95 kr. Økologisk Kernerug Brødblanding

Nem. Der skal kun tilsættes vand og gær.

Kornkammeret, 1 kg / 19,95 kr.

efterår 2009 / økologisk

25


test

SKAB VARIATION i dine brød. Det er et af hovedbudskaberne i Lone Kjærs bog om brød fra 2006. Opskrifterne spænder fra maltbrød med stjerneanis, fennikelbrød med rugmel, baguettes med safran og mandler og koldhævede chokoladeboller - foruden klassikere som fx brunsviger, kanelsnegle, yoghurtboller, tebirkes og surdejsrugbrød. Lone Kjær opfordrer med egne ord gennem hele bogen læserne til at købe økologiske varer og være råvarebevidst.

3

Lone Kjær er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom og har de sidste 10 år været selvstændig madskribent og foodstylist. Forfatter til ”Politikens bog om brød” og ”Slank på den fede måde”. Til januar udgiver Politikens Forlag hendes ”Sund på den fede måde”, der har fokus på sund hverdagsmad for den travle.

hurtige til lone Kjær

1. Hvordan bliver mit brød flot og indbydende? Lad altid dejen hæve i den tid, der står i opskriften, ellers kan brødet miste faconen. Prøv også en hævekurv af peddigrør eller afbarket pil, som du kan købe i fx kurve- eller helsekostforretninger. Når du efter hævningen vender brødet ud på pladen, har det fået et flot mønster. Pensl først kurven godt med olie, og drys den derefter med mel.

2. Hvordan laver jeg et sundt brød, der holder sig friskt? Hjemmebagt brød er sundere, for her styrer du selv, hvad du kommer i – fx bruger jeg frisk, økologisk mel. Jeg er også stor tilhænger af koldhævning. Den giver en god smag og et sundere brød, der holder sig friskt. Her bruger jeg kun lidt gær, ca. 10 g, og dejen hæver min. ti timer i køleskab. Metoden giver gærcellerne lov til at udvikle sig helt. Hold også igen med melet, da det kan give tunge, tørre og kedelige brød. Dejen må gerne være lidt klistret, specielt hvis den er grov, da korn og grove melsorter suger væske. Undgå helst at bruge olie og smør i dejen, for det gør brødet tørt.

3. Hvordan opbevares brødet bedst? Jeg pakker mit afkølede hjemmebagte brød ind i et klæde, som kun anvendes til det, og opbevarer det i en skuffe. Alternativt fryser jeg de mængder, vi ikke får spist inden for et par dage.

26

økologisk / efterår 2009

Læs

mere

links på under logisk dk/oko g kolo i. www.o tips. e g a b ere og få fl


Hvorfor skal ALT være så firkantet og ENS? - Det skal det heller ikke, hvis du spørger os! Derfor har vi lavet CHOK O BLOK. En helt anden måde at fremstille og nyde økologisk kvalitetschokolade. CHOK O BLOK er rent håndarbejde: håndstøbt, håndblandet og hånddekoreret. Det betyder, at vi ikke kan få to CHOK O BLOK til at blive helt ens. Til gengæld er vi sikre på, at vores kreativitet og begejstring kan smages i hvert stykke, du brækker af. Læg mærke til, at stykkerne helt automatisk får en rå, grov form, der danner en elegant kontrast til smagen af den udsøgte økologiske chokolade. Alle de øvrige ingredienser er også de bedste af de bedste. Og vi bliver ved med at eksperimentere med nye, for CHOK O BLOK skal hele tiden udvikle sig. Alt i alt har vi stor glæde af at arbejde med CHOK O BLOK - og med alle de andre lækre økologiske chokolader, som vi bruger vores hverdage på. Vi håber, du nyder dem med lige så stor fornøjelse.

CHOK O BLOK med ægte lakrids fra Calabrien vandt Økologisk Guldmedalje i 2006. Det er vi ret stolte af. Især fordi mange havde sagt, at lakrids og chokolade slet, slet ikke passede sammen. Det beviser vel bare, at man ikke skal lytte så meget til, hvad andre siger…

CHOK O BLOK Espresso. Chokolade og kaffe passer perfekt sammen. Derfor har vi knust nogle økologiske espressobønner, blandet dem med hele bønner og rørt dem i hvid og lys økologisk chokolade.

CHOK O BLOK Chili & Orange er fremstillet af mørk økologisk chokolade med 70 % kakaoindhold. Chokoladen er rørt med stykker af økologisk chili og orange, som på én gang giver en frisk og eksotisk smagsoplevelse.

Tlf. 55 89 32 12

www.oekoladen.dk

Økologisk kvalitet Dansk håndlavet økologisk kvalitetschokolade

Forhandler anvises.


familiesiden

Henrik (4), Louis (5), Emil (7), Josefine (11) og Josefine (også 11) er taget ud i efterårsskoven, hvor blade hvirvler i luften og kogler falder ned på jorden. Her kan du suge inspiration til at få hele familien til at rive en eftermiddag ud af kalenderen, tage ud i skoven og gribe koglen.

Koglejagt i skoven På samle-besøg i kogle-land Jubbiiii! Vi er i skoven. Ungerne sprinter

pynt – se inspiration på www.okologi.dk/

gennem de visne blade, op og ned ad høje

okologisk under links. I en skov må man

skrænter og frem og tilbage på stierne. De

samle kogler, mos og lav til privat brug i

får øje på flere og flere detaljer. Her er en

begrænset omfang. Det svarer til en bære-

frø. En natsværmer sidder under en træ-

posefuld af hver. I offentlig skov må du

stub. Oppe i grantræerne stritter koglerne.

samle overalt. I privat skov må du kun

Nogle af dem, især koglerne fra rødgranen,

tage det med, du kan nå fra veje og stier.

er faldet ned i skovbunden. De samler dem

Der er åbent i offentlige skove hele døg-

sammen i den medbragte kurv. De vil bruge

net. I de private skove er det begrænset

dem til at lave alt fra små koglefolk til jule-

til mellem kl. 6 og solnedgang.

28

1


familiesiden

Tekst & foto: Peter Nordholm Andersen

Find

d på flere rådk/okologisk

kologi. op for www.o g skru links - o r e . d n n e u mning skovste

Josefines og Louis’s mor har en stor overraskelse med i skoven. En kæmpe picnic med salat, brød, ost, lækker juice, æbler, søde stearinlys i gamle marmeladeglas, varme tæpper og råhygge. Efter de lange ture op og ned ad høje bakker er det dejligt at få noget i maven. Og alle morer sig med at skåle som på de fine restauranter.

Spis af naturens bog Børnene opdager snart, at skoven er rig på bog i år. Altså ikke sådan en bog, du kan læse i – men dem, du kan spise. Bog er bøgetræets frugt. Bøgen sætter frugter næsten hvert år. Men cirka hvert fjerde år sætter bøgetræet rigtig mange bog. Sådan et år kalder man olden-år. Emil og hans mor brækker den piggede bog-holder op. Inden i den sidder der to små trekantede nødder, der smager som mandler. Først skal man dog brække en brun skal af, og så kommer en lysere nød til syne. Emil synes, at den smager godt. Senere på dagen finder børnene campinggrejet frem og rister nogle af bog-nødderne til de er

3 bøger for hele familien med skovduft

2

Eventyrlig jul med naturens materialer. 96 sider, 258 kr. www.klematis.dk

Hvad finder jeg i skoven. 185 sider, 169 kr. www. politikensforlag.dk

Børnenes naturbog. 155 sider, 149 kr. www. politikensforlag.dk

blevet brunere. De er endnu bedre, når de er ristede og varme – og så er skallen nemmere at få af. Børnene rister dog ret få nødder, for mange af dem kan give ondt i maven. De kan bruges som snacks eller ligesom pinjekerner i salat. efterår 2009 / økologisk

29


familiesiden

Lav aftryk af træernes bark De to Josefiner har taget oliekridt og tegnepapir med i skoven. Papiret kan købes med miljømærket Svanen eller EU's blomst. De laver gnideaftryk af barken på træerne. De bliver helt grebet af det. Pigerne lægger papiret op ad barken på et stort træ. Derefter gnider de lige så forsigtigt med oliekridtet på papiret, så de ikke tegner på eller ødelægger barken. Det giver et sjovt aftryk af det levende træ. Når pigerne kommer hjem, kan de male gnideaftrykket med vandfarve, så bliver det tydeligere. De skriver også deres navn og dato på aftryk-

3

ket. Havde de husket en naturbog, så kunne de også finde træet og skrive navnet på tegningen.

Juletræer kan være økologiske

30

Under skovturen vil du ofte se områ-

det, hvor de kan ødelægge vores drik-

ikke bruge sprøjtemidler. Økologerne

der med juletræer og pyntegrønt, for

kevand. Du kan heller ikke få øje på

graver også fx hønsemøg ned i stedet

plantage-ejere sælger hvert år om-

meget andet end juletræerne, for mel-

for kunstgødning. Det gør en forskel

kring 10 millioner juletræer og 35.000

lem dem er der ofte kun bar jord og

for naturen. Eksempelvis dukkede der

tons klippegrønt. Alle de træer står på

enkelte meget sejlivede mosarter. Det

over 200 forskellige arter af planter

et areal, som svarer til 70.000 fod-

ville en biolog faktisk kalde en ørken.

og svampe op under træerne, da en

boldbaner. I konventionelle juletræs-

Heldigvis er nogle af områderne med

plantage omlagde til økologi. På www.

plantager sprøjtes jorden med

juletræer økologiske, selv om antallet

okologi.dk/okologisk under links får

ukrudtsmidler, inden træerne plantes.

af øko-træer endnu kun er under fem

du en oversigt over steder, hvor du

Derefter sprøjter skovfolkene mod

procent. En økolog fjerner ukrudt med

kan købe øko-træer.

skadedyr og lus i hele træets levetid.

redskaber eller lader husdyr som

Sprøjtemidlerne siver ned i grundvan-

grise eller får spise løs. Så skal han

økologisk / efterår 2009


familiesiden

4

Kunsten at kaste med kogler Louis og de to Josefiner kaster med nogle af de kogler, de har samlet. Først har de lavet en lille firkant af nogle grene og lagt en anden gren 10 lange skridt derfra. De har tre kogler hver, og det drejer sig om at få en eller flere af koglerne ind i firkanten. De kan også lægge nogle grene sådan, at de kan spille kryds og bolle med tre uens kogler hver.

at Danmarks areal er dækket af mere end 12 procent skov? For 200 år siden havde vi fældet næsten al skov, så arealet var på blot 3-4 procent. I 1805 fik vi en lov, som siger, at hvor vi har ”fredskov”, skal der altid være skov. Siden er skovarealet steget. I 1989 besluttede Folketinget, at skovarealet skulle fordobles i løbet af en træ-generation, så vi får cirka 20 procent omkring 2100.

efterår 2009 / økologisk

31


Tekst: Tommy Heisz

Snyd sund mad i dine store unger Teenagerne fylder sig med usund mad, mens forældrene river sig i håret. Sygeplejerske og jordbrugsteknolog Christine Rysgaard har skrevet en bog om, hvad man som forælder kan stille op. Og hun vil blæse højt og flot på, om metoderne er pædagogisk korrekte – så længe, de virker.

Christine Rysgaard var på et tidspunkt

kan sørge for, at de får økologisk mad i bør-

bekymret for, om hendes dreng spiste for

nehaven. Også når de lige er begyndt i skole,

usundt. Han var for længst selv debuteret

har vi ret meget indflydelse. Det bliver langt

som forbruger og lagde måske vejen forbi

vanskeligere, når de som 12-13-årige selv bli-

kiosken lidt oftere, end han fortalte sin mor.

ver små forbrugere med besøg i kiosker og

- En dag tømte jeg hans skraldespand for

på McDonalds, siger hun.

at kigge nærmere på indholdet, fortæller hun helt uden at blinke eller rødme. Mange moderne forældre ville sikkert

En ud af 40 havde rugbrød med I forbindelse med bogen fulgte Christine

mene, at det grænser til overgreb på barnet

Rysgaard to syvendeklasser. Hun erfarede,

at ty til overvågning. Men Christine Rysgaard

at man sagtens kan bearbejde ungernes

havde ikke noget problem med at gøre det:

vaner. Men det kræver lidt kreativitet.

- Det var den eneste måde, jeg kunne finde

- Ud af 40 madpakker var der kun en, der

ud af, hvad han fyldte sig med. Og det viste

havde rugbrød med. De ville bare have det der

sig da også, at der var noget at tale med ham

hvide brød. Derfor udviklede jeg en opskrift

om. Jeg tror, at mange forældre bliver berø-

på nogle boller med tilpas meget rugmel og

ringsangste over for det, når børnene når en

fibre og med blendede grøntsager i. Børnene

vis alder. Man bilder sig selv ind, at det er ude

havde en fornemmelse af, at de spiste hvidt

af ens hænder, men det er det jo ikke. Du skal

brød, men i virkeligheden var det sundt.

turde tage et ansvar for dine børns sundhed.

Christine Rysgaard er overbevist om, at børnene ikke ville have spist bollerne, hvis

Vanskelige teenagere I sin bog "Sunde unger" fokuserer Christine Rysgaard mest på de store børn. De såkaldte teens og tweens, altså børn fra 8

måde mener hun, at det er helt legalt at snyde børn for at få dem til at spise sundt. - Da de havde spist bollerne, fortalte jeg, hvad de var lavet af. Og jeg spurgte dem,

der en god grund til:

hvordan de havde det med, at jeg havde

at gøre, når børnene går rundt i flyverdragter, og vi

økologisk / efterår 2009

var i. Så det holdt hun hemmeligt. På den

år og opefter. Og det er - Det er til at have med

32

hun på forhånd havde fortalt dem, hvad der

snydt dem. Det, synes de, var ok. Bollerne havde jo smagt godt. Så mit råd til andre forældre er: Snyd alt det, du kan.


sund mad Christine Rysgaard (f. 1971) bor på Sydsjælland og er mor til en teenager. Hun er forfatter til bogen "Sunde unger – mad, mod og motion til teens og tweens", der er udkommet på forlaget People’s Press. Tidligere har hun skrevet "Den lille røde om tomater" og "Min lille frugthave".

11 gode råd

– klip ud og gem dem for ungerne • Blend grøntsager til atomer, og tilsæt det i fx brød, frikadeller og lasagne. • Accepter det, hvis rugbrød ikke lige er sagen. Lav i stedet sunde varianter af lysere brød. • Hæv serviceniveauet på sunde sager. Mange mener, vi servicerer vores børn alt for meget, men når det handler om sunde tilbud, kan vi ikke gøre nok. • Smør en sund madpakke til dem hver dag – også selvom den måske ender i skraldespanden. Det signalerer, at du som forælder bekymrer dig om dit barns sundhed. • Sæt dig ned og spis morgenmad med dit barn. Hvis vi ikke tager os tid til det, kan vi heller ikke kræve det af vores unger. 20 % af dem, der kommer af sted uden morgenmad, ender med at blive overvægtige.

• Vær åben for forhandling. Du kan ikke forbyde dit barn at gå til bageren i frikvartererne. Men så må I tale

om, hvor ofte det skal være. Du må ikke give op og lade dem gøre det hver eneste dag. • Hold følelserne i ro. Det kan være hårdt, når ens mad bliver afvist dag efter dag. Men det er ikke personligt, og det kan aldrig blive barnets ansvar, at du har brugt lang tid i køkkenet. Hidser du dig op, har barnet fået magten, og det bliver ikke hyggeligt. • Leg med formaterne. Hvis dit barn nægter at spise kartofler, så prøv at servere dem på

nye måder.

Fx som kartoffelbåde i ovnen med lidt olie og salt på. • Giv børnene indflydelse på madlavningen. Hvis de siger, at de ikke kan lide gulerødder, så tal med dem om, hvad der kunne være et alternativ. Eller om guleroden kunne tilberedes på en anden måde. • Bliv ved med at tilbyde grøntsager til aftensmaden. Det viser dem, at grøntsager og aftenmåltid hører sammen. Selvom de i årevis ikke vil røre det, så bliv ved med at servere det. På et eller andet tidspunkt ender det med at have en effekt. • Vælg dine kampe med omhu. Hvis dit barn ikke gider spise lasagne, men godt vil have en rugbrød med leverpostej, skal du bare være glad for, at alternativet er (nogenlunde) sundt. Det er ødelæggende, hvis aftenmåltiderne altid er forbundet med hårde kampe.

efterår 2009 / økologisk

33


udsyn: Italien

De italienske skoler hæver den kulinariske overligger. De fleste elever op til 6. klasse får hver dag serveret to frisklavede retter mad med mange økologiske råvarer.

Støvlelandets skoler strutter af økologi Tekst & Foto: Jakob Brandt

34

økologisk / efterår 2009


Italien

Piacenza

Øko-tal om Italien I Italien dyrker økologerne næsten 7 pct. eller

Hver dag bliver der serveret 4,3 mio. måltider mad i de itali-

knap 1,2 mio. ha af Italiens landbrugsjord – det

enske skoler, der er et tilbud til børnehavebørn fra 3 år op til

er et højt tal, og landet kan med rette kaldes Europas øko-

skoleelever i 6. klasse. Kødet er sjældent økologisk, men målt

logiske spisekammer. Omtrent 90 procent af produkterne

i vægt udgør økologiske råvarer i gennemsnit knap 40 pct. af

går til eksport, og hovedparten af det hjemlige salg går

maden. Antallet af økologiske kantiner er steget fra kun 64

til offentlige køkkener på skoler og hospitaler.

i 1996 til 791 i 2008, og tallet vokser stadig.

Et langt salatblad dingler ud af munden på

to rækker træer i den anden halvdel af siestaen,

10-årige Parmona. Der er dømt siesta i den nord-

står tallerknerne tilbage på bordene og venter

italienske provinsby Piacenza. Knap 200 elever

på, at personalet rydder op efter dem.

er samlet i kantinen til et af dagens faste højde-

Børneservice. Når bør­­­nene rækker hånden op, så kommer skolens perso­nale med mere mad.

Et syn, der ikke huer professor Roberto Spi-

punkter i den italienske heldagsskole. Et højde-

garolo fra Universitet i Milano, der har forsket

punkt, der er sat en time af til. Maden.

i skolemad i årtier.

Eleverne fra 3.A er fordelt ved fem borde, og

- Råvareprisen udgør i gennemsnit kun en

et par veninder kigger grinende på, mens deres

tredjedel af udgifterne til skolemaden. Skal vi

10-årige klassekammerat bruger både tungen

have mere økologi i maden, er kommunerne

og gaflen for at få styr på det drilske blad.

nødt til at se på, hvordan de kan bringe personaleudgifterne ned, fastslår han med slet skjult

Økologien slår rod

adresse til det ekstremt høje serviceniveau.

At salaten er dyrket af lokale økologer fylder næppe meget i deres hoveder, selv om deres læ-

Danmark kan tanke inspiration

rer har fortalt dem, at de bør sætte pris på at gå

Den udsendte journalist fra Økologisk er sam-

i skole i Emilia-Romagna-provinsen, der dækker

men med en dansk delegation af forskere fra

et areal svarende til halvdelen af Danmarks.

DTU, repræsentanter fra Fødevareministeriet og

Her vedtog provinsregeringen i 2002, at flest

andre, der arbejder professionelt med økologisk

mulige råvarer i skolemaden skal være økolo-

skolemad. De er på en fælles studietur for at

giske. Siden har økologien slået rod i mange af

opleve de italienske skolekøkkener, hvor maden

Italiens 20 provinser – ikke mindst i offentlige

hver dag bliver lavet fra bunden af økologiske

storkøkkener i storbyer som Milano, Torino, Ge-

og helst lokalt producerede råvarer.

nova, Firenze, Bologna, Verona, Venedig, Parma og Napoli, og navnlig i Rom. Alene i Italiens hovedstad serveres dagligt 142.000 økologiske måltider mad til børnehave-

Roberto Spigarolo er ikke i tvivl om, at også danske skoler med fordel kan tanke inspiration i støvlelandet. - I Italien spiller offentlig catering en vigtig

og skolebørn fra 3-13 år. Og økologiprocenten

rolle for både udviklingen af et bæredygtigt

har sneget sig op på hele 68.

landbrug og miljøet. De økologiske madordnin-

I det sydlige Italien er billedet mere broget, for her spiser en del elever stadig hjemme.

ger bidrager samtidig til folkesundheden og maddannelsen. Hvis en ordning skal blive en succes, er det vigtigt, at man tilpasser den til

Højt serviceniveau Tilbage i skolekantinen i Piacenza ryger fingrene

de lokale forhold, pointerer professoren. Det har man i den grad gjort i Italien. Provin-

i vejret i takt med, at tallerknerne er tomme

serne udstikker de overordnede rammer, mens

rundt om ved bordene. Det er et signal til serve-

kommunerne laver menuplanerne og formulerer

ringspersonalet. De kommer med nye forsynin-

kravene til leverandørerne.

ger af pasta eller salat og parmesanost fra anretterbordet midt i lokalet, hvor også lærerne

Maden laves på skolerne

sidder og spiser deres frokost.

Selve maden bliver typisk produceret af private

Da eleverne efter knap en time forsvinder ud i skolegården for at spille bold i skyggen af

cateringfirmaer, som lejer sig ind i skolernes køkkener. Derfor bliver maden som hovedregel sommer 2009 / økologisk

35


udsyn: Italien

Menu a la scuola Mad på stængler: Den dan-

Typisk menu: Pasta og en ret med salat/grøntsager. Så ost eller kylling og et sødt punktum: fx is eller frugt.

ske delegation på rejse i det italienske skolekøkken besøgte bl.a. også nogle af råvareleverandørerne.

tilberedt ude på skolerne – samme dag som den

sparer penge til behandling af livsstilssygdomme

bremse den positive udvikling. Han har nemlig

bliver serveret. Kun et fåtal af skoler uden facili-

og sygehusophold, forklarer Roberto Spigarolo.

halveret antallet af lærere i de yngste årgange i forhold til før sommerferien.

teter får den færdige mad leveret varm fra cateringfirmaernes egne køkkener. For centralkøkkenet, der leverer til Emilia-

For fed mad De danske gæster, der i alt besøger fire italien-

Og det er meget ærgerligt, mener Giorgio Donegani:

Romagnas skolekøkkener, betyder det, at de skal

ske skoler, er dog ikke ligefrem imponerede over

- Skolemaden er model for god sundhed og

møde på arbejde midt om natten. Inden kl. syv

den ernæringsmæssige kvalitet i elevernes mad.

ernæring, og det er vigtigt, at børnene ved, hvor

skal de nå at skrælle og snitte alle grøntsager,

Janni Glæsel, mad- og måltidskonsulent i

forberede kød og andre råvarer, som bliver frag-

Kost- & Ernæringsforbundet, er én af dem. Hun

tet ud til skolerne. Her er det hurtigt at blande

mener, at kosten næppe lever op til de danske

ingredienserne sammen og tilberede maden.

anbefalinger om sund kost.

- Økonomisk er det en god løsning, da de en-

af måltidet og kvaliteten, men skolekosten inde-

køkkenmaskiner, fx til at snitte grøntsager, siger

holder altså få fibre og meget fedt.

Det koordinerer logistikken med et fast korps

Ifølge Paolo Agostini fra Roms Skoleforvaltning, så blev skolemaden oprindeligt indført af

af lokale økologer og områdets 34 skoler, der

sociale årsager. Maden skulle sikre, at også ele-

hver dag skal mætte 6000 elever.

ver fra mindrebemidlede familier fik brændstof til hjernen, så de kunne lære noget.

Mad til max 14 kroner

- Tidligere gik vi mere op i ernæring, men vi

Forældrene skal betale for skolemaden, der ko-

har været nødt til at indrette menuen efter, hvad

ster 35-40 kr. pr. dag, men kommunerne giver

børnene rent faktisk spiser, siger Paolo Agostini.

20-40 pct. i tilskud. Nogle kommuner indkomst-

Han understreger, at en af de store udfordrin-

regulerer endda betalingen, så en del af eleverne

ger er at lave uddannelsesprogrammer, der skal

rent faktisk ender med at få maden gratis.

forklare eleverne, hvorfor det ikke er ligegyldigt,

Lad os tage Rom som eksempel igen. Her

hvad de putter i munden.

dækker kommunekassen gennemsnitligt 60 procent af udgifterne til maden på hovedstadens

Maddannelse mister måske grebet

700 skoler. I praksis betyder det, at Rom-foræl-

Giorgio Donegani arbejder med pilotprojekter på

drene slipper med max 14 kr. for morgenmad,

skoler i Milano, Rom og på Sicilien. Han skal ud-

frokost med to retter mad og div. frugt/snack.

vikle et nationalt program for maddannelse, men

- Det gør bystyret, fordi man på langt sigt 36

økologisk / efterår 2009

mulighed får vi nu sværere ved at føre ud i livet.

- Italienerne er meget optaget af oplevelsen

kelte køkkener ikke selv behøver at anskaffe dyre køkkenlederen fra cateringfirmaet Cir Food.

maden kommer fra. Den oplagte pædagogiske

frygter at premierminister Silvio Berlusconi vil

Skolemad i Danmark Der er langt fra italienske forhold i Danmark. Det står nemlig meget dårligere til, når det drejer sig om økologisk skolemad. En del privatskoler serverer økologiske måltider for deres elever, og otte kommuner er gået foran med den såkaldte Green Citymodel, du kan læse mere om på næste side. Derudover, så står det sløjt til - selv om det kan lade sig gøre at lave øko-måltider til blot 18 kroner pr. tallerken - læs mere på www. okologi.dk/okologisk under linksamlingen.


green cities TEKST: lea rasmussen

Mindst 75 procent af alle fødevarer i institutionerne skal være økolo­giske i 2012. Så klart er målet for de otte kommuner, der er med i Green Cities. Også i Herning, hvor det har været en kamp at få økologien på menukortet.

Green Cities går foran før kommunevalget

Måske lyder ordene Green City lidt støvede, men

konkrete tiltag, har det været en kamp, siger

de kan være helt afgørende for, om dit barn får

Finn Stengel Petersen.

Gre en Cit y

økologisk mad i børnehaven. I Albertslund, Allerød, Ballerup, Fredericia, Herning, Kolding, Kø-

Svær ældrebespisning

benhavn og Malmø – de otte Green City-kommu-

Det er ældrebespisningen et eksempel på. Her

ner – er de nemlig langt fremme med at kunne

blev byrådet kun enige om, at økologisk mad

tilbyde økologisk mad i deres institutioner.

kunne være "en mulighed", men økologi-

Et af Green City-samarbejdets 16 fælles mål er 75 procent økologi i institutionerne inden

procenten for de ældre er trods alt oppe på 20. Til gengæld fremhæver Finn Stengel Petersen

Få økologi ind i institutionerne

2012. Et mål som en ekstern revisor hvert år tjek-

en af de små sejre. Hernings 31 byrådspolitikere

ker for at sikre, at der sker en positiv udvikling

– heraf er de 18 fra Venstre – har nu vedtaget,

på området. Og i 2008 var økologiprocenten

at kommunens landbrugsjord fra 1. januar 2010

i gennemsnit oppe på 54.

skal forpagtes ud med en klausul om, at den skal

Vær med til at påvirke politikerne i din kom-

dyrkes efter de økologiske principper.

mune til at følge samme spor som Green

Nye vinde på den jyske prærie

City-kommunerne. I linksamlingen på www.

Herning Kommune er måske blandt de mere

Godt redskab i kommunerne

okologi.dk/okologisk finder du et næsten

overraskende, når vi ser på de ambitiøse økologi-

Annika Agger forsker bl.a. i borgerinddragelse,

serveringsklart læserbrev. Alt, hvad du skal

ske mål. Herning er en stor Venstre-domineret

netværk og offentlig administration på Roskilde

gøre, er at sætte dit navn ind og sende det til

kommune med store landbrugsarealer. Det kon-

Universitet. Hun mener, at Green City-modellen

lokalaviser, ugeaviser og politikere i byrådet.

ventionelle landbrug er dominerende, og max

er et godt redskab til at få økologien ind i institu-

Hvis du vil engagere dig endnu mere, så har

fem procent af jorden dyrkes økologisk.

tionerne i en kommune.

Økologisk Landsforening også fået en event-

Derfor er det måske heller ikke så underligt,

- Det gør kommunen til en rollemodel for

at Herning er i den lave ende af skalaen blandt

borgerne. Det kan kick-starte en proces, så

de otte kommuner. Økologiprocenten er på 25

økologiprocenten vokser i kommunen, og den

for de 147 af kommunens 170 institutioner, der

økologiske tankegang bliver naturlig. Modellen

var med i den seneste optælling.

med de grønne byer giver også en god erfarings-

Et følsomt emne

Det mener ØLF om Green Cities

udveksling mellem de kommuner, der er med i

De otte kommuner viser vejen, og her i

samarbejdet, siger Annika Agger.

foreningen håber vi, at staten følger med. Kommunerne kan spare meget drikkevand

For Finn Stengel Petersen (S) har det ikke været nemt at prøve at få økologien ind på tallerke-

Du kan gøre noget

nerne i alt fra vuggestuer til plejehjem. Han er

Den gode nyhed fra Annika Agger er, at du også

både formand for kommunens Teknik- og Miljø-

kan være med til at gøre en forskel. Navnlig op til

udvalg samt for Green Cities, da Herning har

kommunevalget 17. november, der kan være en

fået formandskabet for både 2008 og 2009.

oplagt begivenhed til at diskutere økologi.

- Økologien er et følsomt emne her i kommu-

gruppe – læs mere på side 38-39.

- En god idé er at kontakte kommunens em-

for mødet med pesticider. - Paul Holmbeck

naturligt færdes i, fx i ungernes institution eller på arbejdet, siger Annika Agger. Forskeren opfordrer dig også til at gå ind på

nen. Mange konventionelle landmænd synes, det

bedsmænd på børne- og ungeområdet. Du kunne

er noget pjat, og en del af Venstre-politikkerne

spørge dem, hvordan din kommune kunne blive

partiernes hjemmeside for at blogge med dine

er selv landmænd. På det overordnede plan kan

en Green City. Du kan også stille spørgsmål om

lokalpolitikere. Derefter er du måske mere klar

vi godt være enige, men når det så kommer til

alt fra mad til rengøringsmidler i de netværk, du

over, hvor du skal sætte dit kryds i november. efterår 2009 / økologisk

37


Medlemsportrættet

Kenneth hopper for

40 papmachehøns, en hønsegård og en springende glæde for økologien. Det er nogle af ingredienserne i den nye eventgruppe i Økologisk Landsforening, som Kenneth Jørgensen er kontakt­person for. Hans brænd­stof er en klar holdning til de fordele, økologien har – og det at møde nye øko-venner.

38

økologisk / efterår 2009


medlemsportræt

økologien

Gør som Kenneth – spring for økologien Tekst og foto: Peter Nordholm Andersen

Vil du også lave events og fortælle om økologien på markeder og messer? Så skriv til Nikolaj Bensen på nikolajbensen@gmail. com, hvis du bor vest for Storebælt. Og øst for Storbælt: Kenneth Jørgensen på bulle_

Det er nemt at overtale Kenneth Jørgensen til

joergensen@hotmail.com. Tilmeld dig også

at hoppe for fotografens skyld. Også selv om

nyhedsbrevet Vildnis, som er et andet frivil-

jagten på det gode foto og antallet af spring

ligt initiativ under Sjællandsgruppen. Det er

efterhånden kræver sved på panden.

til medlemmer af Økologisk Landsforening

Der er ingen tvivl om, at Kenneth brænder

og formidler nyt om netværksgrupper, for-

for økologiens sag. Den er han gået aktivt ind i

eningen og lokale aktiviteter til medlem-

efter to års passivt medlemskab af foreningen.

merne. Tilmeld dig på www.vildnis@live.dk.

- Fødevarer er så essentielle, fordi de har

På www.okologi.dk/aktiv har vi samlet flere

en enorm påvirkning på den verden, vi lever

forslag til, hvordan du kan tage et lille

i. Der er mange skjulte omkostninger ved den

spring fremad for økologien.

Kenneth Jørgensen forklarer nysgerrige på Farmers Market i Kbh., hvor meget plads økologiske høns har at leve på.

industrielle fødevareproduktion, fx pesticider, der ender i vores grundvand, så vi må lukke op til 100 drikkevandsboringer om året, siger Kenneth, der er uddannet landskabsarkitekt.

Men som Kenneth udtrykker det:

Helt konkret må der indendørs højst være 6 øko-

- En ting er nye medlemmer, noget meget større

logiske høns pr. m2, 9 for skrabehøns og fritgå-

50 nye medlemmer

er de folk, vi møder, der tænker over tingene og

ende, mens burhøns er helt oppe på 13-16 pr. m2.

I foråret var han med til at stifte Eventgruppen,

kommer flere øko-varer i deres indkøbskurv. Det

Kun økologiske og fritgående høns har udearea-

en af frugterne af en ny organisationsstruktur i

er virkelig små ting, der kan gøre en stor forskel,

ler, og kun førstnævnte får økologisk foder. Øko-

Økologisk Landsforening. Eventgruppen er en

fx at købe alle sine basisvarer økologiske.

høns får heller ikke brændt næbspidsen af.

lige netværk arbejder for at udbrede økologien.

Aha-oplevelser og papmachehøns

den slags aha-oplevelser. Samtidig får jeg også

Eventgruppen vil gennem sjove og lærende akti-

For at tiltrække nysgerrigheden på markeder og

en god social oplevelse sammen med gruppen.

viteter vise forbrugere på Sjælland fordelene

messer har gruppen lavet 40 papmachehøns.

Det her er jo også noget, jeg gør for at få øko-

- Det er en enorm fed oplevelse, når folk får

del af den større Sjællandsgruppe, som i forskel-

ved alle former for økologisk fødevareproduk-

- Vi har virkelig ramt plet med den hønse-

venner og komme ud og snakke med folk. Jeg er

gård. Folk ved godt, at der er forskel på øko-

så heldig, at jeg lige har fået et job som energi-

logiske æg og skrabeæg, men de bliver over-

koordinator i Faxe Kommune. Inden var jeg ar-

til tre begivenheder, bl.a. på Grantoftegård un-

raskede, når de opdager, at dyretætheden er så

bejdssøgende, og det frivillige arbejde i gruppen

der foreningens Økologiske Høstmarkeder i sep-

forskellig. Det siger lidt om, hvor distancerede

var og er et positivt indspark, som giver mig tro

tember. Midt i mylderet lykkedes det at hverve

vi er fra den måde, vi producerer det meste af

på, at man kan ændre på tingene.

ikke færre end 50 nye medlemmer.

vores mad på.

tion på et fagligt grundlag. I skrivende stund har gruppen været med ude

efterår 2009 / økologisk

39


Økologisk Guld

Tilbud n ike på Polit

dsforisk Lan Økolog m e ll dig til e m komme bejdet n o gså S amar a k n e n k e for g Politi få avis e ening o ka n d u . v o n så tegn okt. + ka n o g g o d e. I er. Du r d e fo n å r. k for to m for 2 35 450 kr. e m e nt 0, abonn 2 1 20 0 d n e k e tlf. 70 å p e t we g e. Rin litiken period ø re r P o samme et vedr d d u lb at ti . og sig, isk Guld Økolog

Guldet gav os vinger I samarbejde med Politiken står Økologisk Landsforening dette efterår bag prisuddelingen Økologisk Guld 2009. Men hvad får man egentlig ud af at vinde sådan en pris? Det har vi spurgt to tidligere vindere om.

økologisk guld 2009

Den ene stillede op med en pølse. Den anden

Pustede til innovationen

med en pakke cornflakes. Men til fælles har Aal-

Den eksterne værdi giver sig selv. Prisvindere får

bæk Specialiteter og Urtekram A/S, at de tidli-

PR og opmærksomhed i lange baner. Men når de

I år er det 5. gang, der uddeles Økolo-

gere er løbet med guld i én kategori ved pris-

to skal pege på, hvor de mener, den største ge-

gisk Guld. Første gang var i 2000, hvor

uddelingen Økologisk Guld.

vinst har været, er de enige: Den interne front.

15 tilmeldte produkter kæmpede om

- Vi satsede meget på innovation, og når man

guldet. I år var der rekordmange – i alt

ten. Det flytter selvfølgelig noget på en meget

gør det, er det afgørende at få en succes som

249 i otte forskellige kategorier. Dom-

direkte måde, fordi forbrugeren ser det ude i bu-

den her. Pludselig kunne alle medarbejdere tyde-

merpanelet består i år af Rasmus Ko-

tikkerne. Siden har pølsen også været nomineret

ligt se værdien af, at vi lagde så mange kræfter

foed, kendt fra restaurant Geranium,

til en stor pris i Tyskland, og i dag sælger vi den

i udvikling, og alle blev ekstra motiverede til at

Erwin Lauterbach fra restaurant Sai-

i 11 lande. Det havde vi nok ikke regnet med, den-

tænke nyt og anderledes. Pludselig blev vi

son, Adam Price, madanmelder og tv-

gang vi udviklede den, fortæller Henry Franzen

kendte i offentligheden som en innovativ virk-

kok, Jan Kragh Jakobsen, præsident

fra Aalbæk Specialteter, der i 2002 vandt guld

somhed, og det blev en stærk del af vores kultur.

for det Gastronomiske Akademi, An-

for sin chorizopølse.

Det er ganske enkelt en gevinst, vi har kunnet

nette Nyvang, redaktør på Politiken

drage nytte af lige siden, fortæller Peter G.

Mad, og Henriette Winther, leder af

Jessen fra Urtekram A/S.

Økologisk Fødevarerådgivning. Du kan

- Helt konkret får man guldmedaljen på etiket-

Også Peter G. Jessen fra Urtekram A/S, der i 2004 vandt prisen med Spelt Flakes, har oplevet en håndgribelig gevinst: - Lige efter vi havde vundet, kunne vi tydeligt mærke, at interessen blev meget større. Irma,

Den samme effekt har Henry Franzen kunnet notere sig hos Aalbæk Specialiteter: - Vi følte stor hæder, da vi vandt prisen. Hele

se de nominerede produkter på side 1617, og kåringen finder sted 14. november hos Politiken i København. Både før

SuperBrugsen og Kvickly bakkede meget op om

vejen rundt i virksomheden kunne man mærke,

og efter kan du læse mere om de nomi-

produktet, så på den måde gjorde det meget for

at det gjorde noget ved vores selvopfattelse. Vi

nerede produkter og vinderne i Politi-

vores distribution, siger han.

følte os som en succes og var stolte.

kens tillæg Mad om søndagen.

40

økologisk / efterår 2009


O2 til Vi bruger C iljøet! m at hjælpe

lle kølemid Traditione vhuseffekt, dri ler har en ge gange n a m e som er CO2, når d . d n e n højere re i atmosfæ re slipper ud k k ti u 50 af b Mere end sidark har de lem n ne i Da ø k skiftet til ste par år er kører på d systemer, tning for trata rs CO2 til e værer fra kraft 2 CO komm

maet gør noget for kli ... du kan

også gøre

l!

Ny miljørigtig indkøbspose påtrykt kunst af Kristian von K Hornsleth H

r. Den kølemidle ditionelle ! kernes røg en af drivet for byrd i en perjø il m O T T l E . km kørse k sparer N I hver buti er svarer til 1,5 mio d husgasser, . il b n so

Garanti for bæredygtig e fisk – MSC

en forske

miljøet for CO2.

V daglig brug af genVed reducerer brugsposen b du din affaldsmængde og sparer på den måde

Den nye indkøbspose fylder ikke meget mere end en normal plastpose og er derfor let at have med.

Vidste du, a tN med WWF V etto samarbejder erdensnaturf onden om at sikre et b æ fisk og skald redygtigt sortiment af yr?

Ved udgang Annonce 1/1 en sortiment væ af 2011 vil alle vildtfan ge listet som ”g re enten MSC-certifice de fisk i Nettos rede eller fi rønne” på W sk der er W (Se www.hva forenfisk.dk Fs fiskeguide. ) MSC-mærkn in miljøvenligt gen for fisk og skaldyr er din garan og bæredyg ti for ti I denne uge sælger Nett gt fiskeri. o en spænd fiskesuppe ende MSC-m fra Rahbek. ærket I 2008 udme ld truet dyreart te Netto ålen fra sortim e . som er et op Netto sælger i stedet va ntet, da ålen er en lagt alterna rmrøget ørr tiv til ålen. ed,

Den er produceret af 80% genbrugspolyester fibre og 20% nye polyester fibre. Posen er holdt sidei off-white, da denne indfarvning bruger mindst mulig farve, og er dermed mest mulig skånsom for miljøet. Til printet på genbrugsposen er anvendt miljørigtige soja farver, der er skånsomme mod miljøet. Du får nu et miljøvenligt og billigt alternativ til de traditionelle plastposer, til 10 kr pr. pose. På hver indkøbspose er påtrykt et design af kunstneren Kristian von Hornsleth.

sparer mil Butikkerne nge ton CO2 jøet for ma

utikker TOs 1100 b 850 af NET installeret et r i Europa ha kontrollerer belysr e d , m te n i butiksys mperature nødte g o n e g in n es u r ikke brug sparer vi ken, så de n rgi. - Såda vendig ene t for mange ton e årligt miljø CO2.

... alle skal have en fremtid!

... også på tra nsporten

Vi nedbringer CO2 udledning kørt palle ve d at indføre EC en pr. O-drive. Brugen af EC O-drive vil re ducere vores brænd stofforbrug m ed op til 8-10% per år for hele vore s lastbilflåde.

efterår 2009 / økologisk

41


sæsonguide

Vegetarfest

i efterårets stærke farver

Her får du kokken Christina Damgaard-Sylvests bud på en kødfri og klimavenlig menu, der kan lyse op i det mørke efterår. Opskrifterne er til fire personer.

42

økologisk / efterår 2009


Tekst og foto: Christina Damgaard-Sylvest Emmergrynsdolmere med pebercoulis

3 slags kål, fx savoy-, rød- og toscana-kål 200 g emmergryn 1 finthakket løg 4 fed finthakkede hvidløg Ca. 1/2 l vand eller grøntsagsfond

Hokkaido-suppe

1 laurbærblad

med græskarkant

1 bdt. timian 100 g revet pecorino eller parmesan Røget paprika eller røget salt

4 hokkaido-græskar 1/2

knoldselleri

200 g jordskokker

4 røde peberfrugter

1 citron uden den hvide skræl

1/2

1/2 frisk

Ca. 1/2 dl rapsolie

chili

1 bundt salvie 1/4

chili

Citronsaft

l fløde

Fra hver slags kål tages 4 pæne, hele blade til at

Ca. 1/2 l hønsefond el. bouillon

pakke dolmerne ind i. Blanchér bladene, og put Rugbrødscroutoner

dem i koldt vand for at køle ned. Lad bladene

4 tykke skiver rugbrød

dryppe af på et viskestykke. Snit ca. 100 gram af

Olie

hver slags kål halv-fint, og sautér dem i smør eller

Evt. hvidløg

olie, og stil det til side. Så går du i gang med em-

Salt og peber

mergrynene: Sautér de to slags løg i en gryde, indtil de er klare. Tilsæt emmergryn, og lad dem

Skær et låg af dine græskar, og fjern

svede med et par minutter. Tilsæt krydderurter

kernerne med en stor ske. Skrab for-

og derefter vand/fond lidt efter lidt. Lad grynene

sigtigt kødet ud, og gem skallerne – de

simre under låg, indtil de er møre, ca. 30- 45 min.

kan bruges til at servere suppen i.

Når grynene er møre, rører du parmesan og kål i.

Vend alle grøntsager/ krydderier i olie.

Pak så emmergrynene ind i de blancherede kål-

Kom dem i en bradepande, og bag ved

blade, og læg dolmerne tæt i et ovnfast fad med

190 grader til alt er mørt, ca. 1 time.

en smule vand eller fond i bunden. Læg smørklat-

Sæt græskar-skallerne med ind i ovnen

ter ovenpå dolmerne, og stil dem i en 200 grader

de sidste ti minutter. Blend grøntsager,

varm ovn. Dolmerne serveres oven på en peber-

hønsefond/bouillon samt fløde. Smag

coulis, som du laver ved at grille peberfrugter og

til med salt og peber. Skær rugbrødet

chili til skindet bliver sort og blister op. Fjern der-

i tern, rist dem i olie på en pande, evt.

efter skind samt frøstand. Blend frugterne sam-

med hvidløg og timian.

men med citron og olie til en lind pesto.

Parfait med birkes, honning/safran samt kastanje Pisk æggeblommer, sukker,

5 æggeblommer

vanilje og salt til massen er lys

Korn fra 1/2 stang vanilje

og luftig. Vend den letpiskede

75 g sukker

fløde forsigtigt i, og del portio-

3-5 korn groft salt

nen i tre. Tilsæt hver portion

1/2

sin smagsgiver. Parfaiten fry-

2 spsk. ristede blå birkes

ses ned i passende be­holdere.

3 spsk. kastanjepuré

Servér fx på skeer.

2 spsk. flydende honning

l letpisket piskefløde

1 knsp. safran

efterår 2009 / økologisk

43


Brevkassen

Få svar på dine grønne spørgsmål Send dit spørgsmål til pna@okologi.dk

eller som brev til Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj. Skriv ven-

ligst Brevkassespørgsmål i emnefeltet eller uden på kuverten.

Hormoner i kød HvAD kan hormoner gøre ved

Genbrug af tørt brød

mig? Er der hormoner i det

Jeg hader at smide mad ud, men det sker af og til.

kød, vi kan købe i Danmark?

Har du et godt tip til at genbruge madrester?

Nieves Hernandez

Tove, Ringsted

I stedet for at smide dit tørre brød ud, kan du plukke det Sisse Budtz-jørgensen Kok og medejer af restauranten L´Estragon i Århus, der har en stor økologiandel blandt deres råvarer, og gerne serverer en gris, der er vokset op til tonerne af klassisk musik. Særlig viden om: Opskrifter, sund og nem mad samt fransk gastronomi.

I EU er det forbudt at anvende

i mindre stykker, som du kører igennem blenderen. Læg

væksthormoner i produktion af

det smuldrede brød på bagepapir i en bradepande, og

oksekød samt at importere kød

drys lidt sukker på. Rist det i ovnen ved ca. 200 grader.

med rester af hormoner. Men

Pas på! Det kan nemt brænde på. Du kan også riste brø-

amerikanske farmere behandler

det på en pande. Til sidst har du ymerdrys, som kan op-

deres stude med hormoner, så

bevares i en uges tid i en tætsluttende beholder.

de får en større tilvækst. Spiser du kød fra dyr behandlet med Michael Tersbøl Faglig udviklingschef hos ØLF, hvor han bl.a. arbejder med klima- og energispørgsmål. Uddannet agronom og har bl.a. været konsulent inden for økologisk planteavl. Særlig viden om: Landbrug, økologisk dyrkning og klima.

Dorthe

væksthormon, kan du risikere at udvikle kræft. Det er ikke fuldstændigt videnskabeligt bekræftet, så EU handler her ud

Sæberester

fra et forsigtighedsprincip. Hor-

Jeg vasker op på gammeldags manér.

moner kan også påvirke immun-

Jeg forestiller mig, at sæberesterne er farlige.

systemet, arveanlægget, nerve-

Er de det? Lene Børgesen, Ry

systemet og præpuberteten. Lene Midtgård Medforfatter til ”Familie uden kemi”. Har arbejdet med miljø­spørgsmål med vægt på kemi i mange år. Mål: At vi kan stole på de produkter, vi køber. Særlig viden om: Kemi, især i plejeprodukter, men også fødevarer, rengøringsmidler, legetøj og tøj.

I nogle lande er det udbredt at

Det er en god idé at skylle opvasken af, inden du sætter

styre koens brunst med hormo-

den til tørre fx i et stativ. Du kan også bruge to opvaske-

ner. Jeg ved ikke, om dette fore-

baljer, én til opvaskevand og én til skyllevand. Så bruger

går i danske konventionelle

du også mindre vand. Tør straks opvasken af i et viske-

landbrug - men det er ikke til-

stykke, så behøver du ikke at skylle den – eller få en an-

ladt i økologiske.

den til at gøre det, som du kan stå og snakke med. Dorthe

Sæberester er egentlig ikke farlige for dit helbred, men køber du et opvaskemiddel, der er miljømærket med blomsten eller svanen, så er du helt sikker på at

Dorthe Kloppenborg Køkkenchef og kostvejleder står der bl.a. på CV’et – og Dorthe arbejder nu bl.a. med at omlægge kantiner til øko­logi for ØLF. Er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom. Særlig viden om: Sundhed og ernæring.

44

økologisk / Efterår 2009

undgå farvestoffer og andre sager, der kan være miljøog sundhedsskadelige. Lene

P.S.: Lene Børgesen har givet os et godt råd: Kom en lille smule opvaskemiddel direkte på opvaskebørsten – i stedet for en lang stråle i baljen – så minimerer du brugen af midlet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spørg vores eksperter

om alt i økologiens verden – lige fra klimaændringer til kold kartoffelsalat.

Guf til madpakken Min store søn er træt af

?

Økologi og transport I supermarkedet eller helsekostbutikken fås

flade madpakker med le-

ananas fra Uganda, æbler fra Argentina og sol-

verpostej. Hvordan kan

sikkekerner fra Kina i økologiske varianter.

vi revolutionere den?

Hvad er det økologiske ved frugt fra den anden

Lone, Skjern

side af jordkloden? Jørgen, Roskilde

Vidste du ...

Mit tip er at efterligne det,

Ser du på fødevarernes samlede belastning af klimaet,

at når tomater dyrkes økologisk,

han selv vælger, i en sundere

så er transporten ikke det afgørende. Når jeg skal købe

så får de et højere indhold af

udgave. Min egen teenager-

æbler, vælger jeg derfor først danske økologiske, der-

flavonider – en gruppe stoffer, der

søn godtager madpakken,

efter udenlandske økologiske og endelig danske kon-

hører til familien af antioxidanter

hvis den er trendy. Den skal

ventionelle, hvis ikke de førstnævnte er til rådighed. På

og ifølge flere studier kan fore-

se ud som noget, der er købt.

trods af transportens CO2-udledning, så er udenlandsk

bygge kræft. Det viser et 10 år

Lav fx en sandwich fyldt med

økologisk frugt mindre klimabelastende end tilsva-

langt forsøg ved University of

pesto, mayonnaise og kyl-

rende danske konventionelle. Det vurderer IMS (www.

California-Davis i USA. Mængden

ling. Put så meget salat ind

miljoeogsundhed.dk). Når du køber udenlandsk økolo-

af flavonider i universitetets toma-

i den, du kan, uden at det sy-

gisk frugt, fx ananas eller andre eksotiske frugter,

ter steg, jo længere tid jorden blev

ner af noget særligt. Du kan

støtter du økologien i andre lande. Dermed får land-

dyrket økologisk. Til sidst var der

lave en god pesto ved at

mændene mulighed for at udvikle en bæredygtig pro-

97 pct. flere flavonider i de økolo-

blende olivenolie, basilikum,

duktion. Jo flere grøntsager og frugter, og jo mindre

giske end i de ikke-økologiske.

parmesan og pinjekerner.

kød du spiser, jo bedre for klimaet. Kan du samtidig

Smag den til med citronskal

spise årstidens frugt og grønt samt vælge lokale øko-

og hvidløg – men husk at

varer, så er det helt i top.

hvidløg kan give lugtgener.

Michael

Hjemmelavede pølsebrød accepteres også, og her kan du evt. vælge en sojapølse. Sisse

Køb opvaskemidler med svanemærket eller EU’s blomst, så er du sikker på at undgå farve- og kemirester på dit rene service.

efterår 2009 / økologisk

45


Tekst: Peter Nordholm Andersen foto: Hans Christian Jacobsen

Skal danske æbler

gasses?

Laurits Balle,

tidl. adm. direktør i Danske Frugtavlere, der samler 100 frugtavlere, eller ca. 75 % af de æbler, der sælges i handlen – og i øvrigt ca. 80 % af de økologiske æbler.

Hvad er din anke mod, at vi i sidste nummer af

Poul Rytter Larsen – din duellant – siger, at

magasinet skrev, at æbler bliver sprøjtet med

danske konventionelle producenter først var

Smart Fresh (SF) og dermed sminket?

imod brugen af SF. Han mener, at det ikke er i

Det er en alvorlig misinformation. Jeg reagerer

avlernes interesse at flytte rundt på sæsonen

på vegne af de konventionelle danske æbler, der

og have ekstra udgifter. Hvad siger du til det?

I sommeren 2008 blev Smart Fresh (SF)

bliver alvorligt skadet ved sådanne fejlagtige

Ja, det koster ca. 20-25 øre ekstra pr. kilo æble

godkendt til brug i Danmark. Det er en

udtalelser. SF er ikke sminke, da der ikke er på-

at bruge SF. Men den 25-øre kan være en god in-

gas, der blokerer modningen i et æble,

ført æblet noget. SF er en gasart, som man –

vestering, hvis det giver et større salg af danske

så det kan holde sig frisk 2-3 uger læn-

hen over en nat – frigør i luften omkring æblerne

æbler. Det er også rigtigt, at jeg oprindelig var

gere i supermarkedet eller hjemme i din

i et kølerum. Det gør man lige før æblerne frigør

imod SF. Jeg har været i branchen i snart 40 år,

frugtskål. De første alderdomstegn ses

sin egen gasart ethylen. Gassens molekyler sæt-

og jeg er stolt af, at danske æbler ikke er efter-

ellers på et æble uden for køl efter 3-4

ter sig på æblernes receptorer, som ellers ville

behandlede. Med SF er det første gang, vi vil

dage. Allerede i 2002 blev SF godkendt i

modtage ethylen fra æblet – og dermed starte

gribe ind. Det må jeg erkende. Men valget er, at

en række andre EU-lande, og Miljøsty-

forrådnelsesprocessen. 2-3 uger efter æblet er

enten gør vi det – eller også er alle konventio-

relsen vurderer, at metoden hverken er

taget fra køl, vil det danne nye receptorer og be-

nelle æbler fremover kun udenlandske.

farlig for miljø eller mennesker. Økologi-

gynde at nedbrydes. Der er altså kun tale om at give forbrugeren friske æbler i ekstra 2-3 uger.

Baggrund for duellen:

ske æbler må ikke behandles med SF. Men dansk brug af SF vil rykke rundt på sæson-

Laurits Balle fra Danske Frugtavlere

begrebet. Hvordan har du det med det?

henvendte sig, fordi vi i sidste nummer

Netop det ”kun” stejler mange økologer over,

Det er rigtigt. At spise friske æbler i sæsonen er

af Brevkassen skrev, at man sprøjtede

fordi de synes, at det er en unaturlig måde at for-

en ganske særlig oplevelse. Men vi skal indrette

æblerne med SF. Ikke rigtigt, påpegede

længe æblets levetid på. Hvad siger du til det?

os på tiderne. Der burde faktisk ikke ligge uden-

han. Ligesom han mente, at SF ikke er

Jeg synes heller ikke, at vi skal skade det danske

landske æbler i supermarkederne i den danske

det samme som at sminke frugten.

æbles image. Men jeg har set, hvad SF kan gøre

æblesæson, men købmændene vælger at give

for forbrugernes oplevelse. De vil have et æble,

kunderne den fulde valgmulighed. Og uden for

der ikke er en slap karl. Det er for spiseoplevel-

sæsonen ser de udenlandske æbler med SF ofte

sens skyld, at vi skal bruge SF. Det skal sige

bedre ud. Så det kan nemt ende med, at chefen

”Kratzz”, når vi bider i et æble, og det skal

i grøntafdelingen må smide de sidste kedelige,

samme mennesker står ved frugten i Føtex, så

være frisk og lækkert.

danske æbler ud. Han hader at smide mad ud,

køber de med øjnene – og ned i kurven ryger de

og købmanden skælder ham ud for det. Sådan

friske, sprøde æbler fra udlandet, der med stor

Hvor meget SF bliver der brugt i Danmark?

er udviklingen efter, at SF kom på banen – vi

sikkerhed er blevet behandlet med SF.

Vi bruger det ikke. Endnu. De store kæder vil

kan ikke gå tilbage.

ikke have, at vi bruger SF på danske æbler. Så

Det lyder på dig som om, at salget af

vi er de eneste internationalt set, der ikke bru-

Men vil de danske forbrugere ikke

danske æbler er lige ved at kollapse?

ger det – mine kollegaer fra udlandet kigger på

holde fast i de danske æbler?

Ja, det ser rigtig skidt ud med afsætningen igen

mig, som om jeg var åndssvag, når jeg fortæl-

Holder du en mikrofon frem foran dem, så vil de

i år. De priser, vi kan få, er under produktions-

ler det.

have danske æbler. Men lur mig: Når de selv

priserne.

46

økologisk / efterår 2009


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx duel

Paul Rytter Larsen,

medlem af Frugt-, bær- og grøntudvalget i Økologisk Landsforening. Har selv 11-12 ha med øko-æbler i Harndrup Skov Frugtplantage på Fyn, som sælges til supermarkederne via Danske Frugtavlere.

Hvad er din holdning til at bruge

specialiteter fås fremover kun hos hobbyavlere og i

Smart Fresh (SF) på æbler?

gårdbutikker.

Jeg er modstander, fordi det smadrer æblets sæson. Jeg ved ikke så meget om det tekniske, men det er

Coop har tidligere meldt ud, at de ikke ønsker

sært, at vi skal gemme frugten så længe. Vi skal

frugt med SF. Hvilket indtryk gør det på dig?

spise æblerne, når de er friske. Dog er den danske

Det er et godt signal fra Coop. Uden at vide det med

produktion af øko-æbler så lille, at vi sagtens kan

sikkerhed, så tror jeg dog, at de har masser af æbler,

sælge den i sæsonen.

som er behandlet med SF alligevel. Det er nærmest umuligt at kontrollere, for det kan jo hverken mærkes

Øko-bananer, der alle ankommer grønne til

eller spores. De kan selvfølgelig få deres leverandører

Danmark, behandles med ethylen for at blive gule,

til at skrive under på nogle papirer, men jeg har talt

inden de kommer ud i butikkerne. Hvorfor så ikke

med konventionelle avlere fra udlandet, og de har

forlænge levetiden for æblerne med SF?

brugt det i årevis. Det er almindelig praksis.

Man kan ikke sammenligne æbler og bananer. De grønne bananer skyldes den lange transport. Sendte

Er SF noget, I har diskuteret i

du modne bananer ud på den lange fragt, så ville de

Frugt-, grønt- og bærudvalget?

være overmodne eller ødelagte ved ankomsten.

Nej. Jeg har godt nok hørt, at amerikanske økologer vistnok må bruge det. Og bliver det lovligt i lande, dan-

Hvad er problemet ved SF ift.

skerne normalt handler frugt med, så er det helt klart

de økologiske principper?

en ny situation, som risikerer at ødelægge det danske

Man slører, hvornår frugten er frisk – men ok, forbru-

marked for økologi. Og så må vi tage affære.

gerne kan få det knasende æble, de gerne have. Det er dilemmaet. Behandler du med SF, så holder de sig

Hvad skulle forbrugerne gøre,

i længere tid, og det kan du altså ikke gøre med et

hvis du måtte bestemme?

økologisk æble. De konventionelle producenter i

Følge sæsonen og spise lokalt. Vi skal ikke acceptere

Danmark var også imod SF til at starte med, og jeg

lavprissupermarkedernes standard-iver og indbyrdes

mener stadig, at det ikke er i danske avleres inte-

konkurrence, hvor frisk frugt end ikke får lov til at

resse at flytte rundt på sæsonen. Siden har daglig-

modnes naturligt. Heldigvis oplever jeg i min egen

varehandlen brugt udenlandsk frugt til at trykke pri-

gårdbutik, at mange er bevidste om sæsonen. Jeg

sen på de danske æbler ved at hente store mængder

mærker en kæmpe efterspørgsel i august-september

standardsorter af æbler fra fx Belgien, Chile og New

med stigende salg i de tre år, gårdbutikken har været

Zealand hertil. Den sandsynligvis SF-behandlede

åben. Når jeg holder åbent hus i min frugtplantage, så

frugt betyder, at danske avlere ikke får hyldeplads

er folk begejstrede. At se hvordan æbler skal dyrkes

nok til de spændende danske sorter. Så er de nødt til

og håndteres, giver dem en forståelse for sæsonen.

også at dyrke standardsorter, der kan gemmes længe og sælges året rundt. Resultat: De danske efterår 2009 / økologisk

47


medlemssiden

Tekst: Lea Rasmussen

er det Spørg eftm nye spise ærke

garanti emover måske rant, får du fr au st re t fald på er du hv Går ke råvarer. I uger økologis br en ening kk or ko sf at for, ologisk Land penborg fra Øk op Kl ns nye he se rt el Do yr har re Fødevarest at markedsfø er ov g si . ze et on kast ld, sølv og br isemærke i gu ugt 30 -60 % økologiske sp br en kk ko r mærket, ha ens guld Ser du bronze r 60 -90 % , m r. Sølv står fo re va rå ke is og og ol iske råøkol 90 -100 % øk tedet bruger es is sp at r, Ø -mærke, vise øde det røde også stadig m n ka Du r. re ologiske. va råvarer er øk er dig, at alle er nt ra ke været ga r de indtil videre ik ivningen har e - Økologilovg rd fo i menuern kkener, bl.a. kø or st til et atisk at arspecielt velegn eget bureaukr t røde Ø er m De . te of oppenborg. er Kl ift sk , siger Dorthe en kk kø or st m m isemærket ko bejde med so e afhjælpe. Sp rk æ m e ny t t dog kun et Det skal de il videre ses de t nuar i år. Indt ja 1. en rd har nu skaffe ve g til Landsforenin k is og ol Øk i en encheferne par steder, m ærket, så køkk arkedsføre m m at til e ays m.fl. kan ng aw pe kkener, take kø ns tio itu st in , på restauranter kan se mere potentiale. Du ts de på e øj få e.dk. k-spisemærk www.økologis

Kom med til kongres 18.-19. november 2009 kan du diskutere økologi med landmænd, forbrugere, konsulenter, forskere, køkkenledere, organisationer, myndigheder og ansatte i virksomheder. Det foregår i Odense Congress Center, og du kan bl.a. deltage i et temamøde, hvor Morten Mauritson, medforfatter til Kernesund Familie, Poul Pedersen fra Thise Mejeri og en forsker sætter fokus på mælkens sundhed. Tjek www.okologi-kongres.dk.

Kært barn… Høstmarked 78 .000 trod sede blande t vejr med vi regn, men og nd, rusk, så en del so l, da Økologi forening arra sk Landsngerede økol ogiske høst der i septem markeber. Det er lid t færre end hvor vejret si dste år, dog var meg et bedre. 48

rlyste af Økologisk efte I sidste nummer ganit navn til vores or vi dit bud på et ny k ta 35 fine forslag – sation. Vi modtog ge nin n iatet i landsfore for dem. Sekretar og du med forslagene, arbejder videre vnet at stemme om na kan være med til 2010. mlingen i marts på generalforsa

Landmænd i aktion

I august gav økologisk e mælkeproducenter gratis øko-mælk til folk på gaden i Ålborg, Århus, Odense og København, mens de fik en snak om priskr igen. Eventen blev dækket af mange lan dsdækkende medier. - Butikkerne sælger øko logisk mælk til under kostpris, og det betyder i værste fald færre økologiske mejerier, vurderer Evald Vestergaard, for mand for Økologisk Landsforening. - Vi betaler alle en høj pris for billig økomælk. Under evente n kunne jeg tydeligt mærke, at forbruger ne forstår, at den økonomiske gevinst lige nu vil give færre økologiske landbrug på længere sigt, siger Evald Vestergaard. Støt kampen mod for lave øko-priser på facebook.com/ecology. dk.


produktguide

Forførende god økologi!

Økologisk kød og grønt lige til døren

Woodshade Organics er danmarks første og største producent af økologiske

Krogagergård er en alsidig økologisk gård midt

konfekturer & snacks af højeste kvalitet. Produceret helt uden tilsætningsstoffer

på Sjælland med egen slagterafdeling, gårdbutik

og af råvarer fra de bedste certificerede økologiske producenter.

og faste vareture. Bestil via hjemmesiden og få

Pakket i kartoner til løsvægts-salg - eller i attraktive gaveæsker.

leveret lige til døren.

Se mere på www.molle-skovly.dk

www.krogagergard.dk • Tlf.: 57 80 94 57

SPAR

30,-

1000

pr. stk.

i

10 stk.

s

- lyden af god

Vaffel med vaniljeog kakaoflødeis. Økologisk.

2 stk.

50,-

100,-

Økologisk isvaffel

ø

500 ml

! gisk kolo

ø

! gisk kolo

Økologisk Vaniljeis

Økologisk vaniljeflødeis.

NU NUOGSÅ OGSÅØKOLOGISK ØKOLOGISKHJEM-IS HJEM-IS Hjem-IS har når de delaver laveris. is.Rigtig Rigtigfløde flødeerer selvfølge, kunstige Hjem-IS haraltid altidgået gåetop opii gode gode råvarer, råvarer, når enen selvfølge, ogog kunstige

Økologisk pålægschokolade

smagsMennu nuer erHjem-IS Hjem-ISogså ogsåbegyndt begyndt lave økologisk som indtil smags-og ogfarvestoffer farvestoffer er er bandlyst. bandlyst. Men atat lave økologisk is, is, som indtil videre fås som vaffel og i bæger. Se mere på www.hjem-is.dk, hvor du også kan tilmelde dig en videre fås som vaffel og i bæger. mere på www.hjem-is.dk, hvor du også kan tilmelde dig en

der smager som god, ustresset kvalitetschokolade

sms-service, Hjem-IS-bilener erpå påvej. vej. sms-service,så sådu dufår fårbesked, besked, når Hjem-IS-bilen

Økoladens originale økologiske pålægschokolade, skal gøre: Af gode råvarer. Økoladen - www.oekoladen.dk • Tlf. 55 89 32 12

Følg kampen om Politiken Økologisk Guld Prøv n ke Politi . fra r i 2 md 5,- * kr. 23

Få Politiken hver dag i 2 måneder for kr. 450 eller lørdag og søndag for kr. 235. Ring 70 21 20 00 og sig, at tilbuddet vedrører Politiken Økologisk Guld. * Tilbuddet gælder i okt. og nov. 2009.

ØKOLOGISK

GULD I samarbejde med Økologisk Landsforening

Amarone, brunnello, Alsace, Bordeaux, Bourgogne. Amaretto, passito, portvin, sauternes, sherry. Cava, champagne, cremant, spumante. Producentsammenslutningen Økosalg og Oplysning står bag konkurrencen, som er støttet af Fødevareministeriet og EU

Armagnac, calvados, cognac, gin, grappa, rom, vodka, whisky. oekovin.dk • 9737 6287 efterår 2009 / økologisk

49


Michael Brockenhuus-Schack har siden 1. juni i år været top i organisationen, der afløste Dansk Landbrug og

5 hurtige

som samler landbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark.­ Født i 1960. Greve med titel af hofjægermester og ejer af godserne Giesegård og Juellund på Midtsjælland med i alt 1500 ha markbrug og 1500 ha skov.

Michael Brockenhuus-Schack, formand for Landbrug og Fødevarer

Hvad kan økologien, som det

sentligt for os, at stigningen er drevet af

konventionelle ikke kan?

markedet. Det statslige økologimærke har

Først og fremmest imødekomme efter-

jo en høj troværdighed, og jeg tror på, at

spørgslen efter produkter, der er dyrket ud

det er noget, vi kan sælge økologien på i

fra de økologiske principper – altså fx uden

udlandet. Derfor vil jeg gerne have mere

kunstgødning og pesticider. Økologiske

gang i den økologiske eksport, og det er

produkter kan for nogle forbrugere give en

netop et område, hvor vi vil presse på

større tryghed. Der har faktisk også været

over for politikerne.

en fantastisk produktudvikling inden for økologien, som en del madentusiaster går

Hvornår omlægger du dine

specifikt efter. Det er altid vigtigt at kunne

godser til økologi?

differentiere sig, og vil forbrugerne betale

Det ville ikke være fair, hvis jeg sagde, at

en merpris for de økologiske produkter -

der er konkrete planer. Vi sælger korn til

som jo også er dyrere at producere - så er

såsæd fra vores markbrug i et fællesskab,

det en god idé.

hvor der bl.a. er to konventionelle husdyrproduktioner. Jeg har også nogle afskriv-

Søger man på dit navn og ordet økologi på

ninger i bygninger og inventar, der skal be-

artikelbasen Infomedia, der dækker stort

tales af først. Så det er en stor beslutning

set alle medier i Danmark, får man ingen

at omlægge. Når det er sagt, så har jeg

relevante hits. Hvordan kan det være?

ikke nogen blokeringer over for tanken

Det er ikke så mærkeligt. I mine år som be-

om at omlægge til økologi – mentalt hol-

styrelsesmedlem i Dansk Landbrug var jeg

der jeg det bestemt muligt.

ikke koblet op som talsmand på økologiområdet. Det er ikke noget, jeg offentligt

Hvor ofte er der økologiske

har markedsført. Det vil nok ændre sig lidt

varer i dit eget køleskab?

nu, hvor jeg har det samlede ansvar for

Næsten hver gang, man åbner det.

landbrug og fødevarer i Danmark. Økolo-

Det kan fx være mælkeprodukter el-

gien er jo et vækstområde, og forbruger-

ler kød, men vi har ikke en sondring

nes efterspørgsel har givet os forventnin-

mellem økologiske og konventio-

ger til fremtiden: Landbrug og Fødevarer

nelle varer – vi er drevet af pro-

vil arbejde for, at de rigtige vilkår bliver

dukter med den bedste smag og

skabt for den økologiske produktion.

kvalitet, som for mig hænger sammen med den optimale

Din forgænger Peter Gæmelke efterlyste

spiseoplevelse. Set med de

flere økologiske landmænd. Vil du også

briller vil jeg godt fremhæve

have flere landmænd til at omlægge?

en økologisk yoghurt og noget

Ja, det skal vi støtte op om. Vi ønsker en

økologisk lammekød, der

stigning. I vores udspil til regeringens Grøn

smagte rigtig godt. Jeg vil dog

Vækst-pakke foreslog vi også at nå

ikke nævne producenten – for jeg vil

300.000 ha økologisk landbrugsareal in-

ikke at fremhæve en bestemt producent

den 2020 (regeringens pakke endte med

frem for en anden.

ca. 360.000 ha i 2020, red.). Det er væ-


Nyd den bedste te med god samvittighed

Hver gang du nyder en dampende og velduftende kop te fra Gemi, oplever du smagen fra de bedste te plantager i Sri Lanka og Kina. Vores teer er økologiske og Fair Trade mærkede. Teen er håndplukket og bliver pakket på vores egen fabrik i Sri Lanka. Her er de ansatte sikret ekstra gode arbejdsforhold. De er dækket af ulykkesforsikring, årligt lægebesøg, højere løn, mm. Desuden er vi BSCI, HACCP og ISO 22000 certificeret Så du kan med god samvittighed nyde vores økologiske, Fair Trade mærkede blandinger, hvad enten du vælger den sorte eller hvide te i flere forskellige smagsvarianter. Fås hos Rema 1000, Netto spot og i udvalgte SuperBest markeder. Læs mere på www.gemi.dk

efterår 2009 / økologisk

51


Returadresse: Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj

hverv og vind Hverv et nyt medlem og VIND LuksusweekeND på Gram slot

Svigermor, din nabo, veninde eller kollega betaler kun 50 kr. for medlemskab resten af 2009. Hun eller han er desuden med i konkurrencen om en uges lukusophold på Gram Slot. Samtidig deltager du selv i konkurrencen om et luksus weekendophold samme sted. Læs mere på www.okologi.dk/blivmedlem

Som medlem af Økologisk Landsforening gør du en forskel. Din støtte giver os mulighed for at udvikle og udbrede økologi i Danmark og verden. Det er godt for dig, for dyrene og for miljøet.

Ø8  
Ø8  

vi teSt er der skal ændre landbruget mennesker, mad og miljø til eksamen i test medlemsmagasin for økologisk landsforening / nr. 8 efterår 2...