Page 1

ØKOLOGISK

# 24 EFTERÅR 2013

MEDLEMSMAGASIN ØKOLOGISK LANDSFORENING

MENNESKER, MAD & MILJØ

TEMA

OM ÆBLER

OPSKRIFTER TIL DIN ÆBLEFEST TEST AF

grødblandinger Målinger viser, at øko-æbler smager af mere end de konventionelle

PLUK EKSTRA VELSMAG + STEGESKOLE: STEG EN HEL AND OPTIMALT + KEND FORSKELLEN PÅ KONVENTIONELLE OG ØKOLOGISKE JULETRÆER + GUIDE TIL FØDEVAREFILM


Hent avisen i dit supermarked

En avis om

dyr, mad og

miljø Efterår 2013

Brug madreste og spar pengerne

Byg en svinest i med Shane Steg mørbradb med Cirkel og øffer Kalle

Avisen om økologisk kød


MERE ØKOLOGI, TAK!

ØKOLOGISK

# 24 EFTERÅR 2013

Medlemsmagasin Økologisk Landsforening

AF PER KØLSTER , FORMAND FOR ØKOLOGISK LANDSFORENING

ANSV. REDAKTØR: ØLF’s direktør Paul Holmbeck, ph@okologi.dk. REDAKTØR: Peter Nordholm Andersen, pna@okologi.dk.

Rundt regnet syv procent. Det er tallet for såvel det

Økologien er et dannelses- og et uddannelsespro-

økologiske landbrugsareal som vores økologiske

jekt. Det starter med børnene, når de får ordentlig

L@CHMCJ³AHC@F .FCDSDQRJ@LƥMSL KSNUDQENQ

læring i skolerne om natur, haver, maver og mad.

andre landes tal. Men vi skal videre. Vi skal til at skabe madskoler og haveskoler, som Vores daglige måltider domineres i uhyre omfang

tænker tingene sammen. Vi skal snakke sammen

SKRIBENTER UD OVER REDAKTØREN: Nils Würtzenfeld, pna@okologi.dk. Mette Truelsen, mtr@okologi.dk.

af ikke alene mad fra det konventionelle landbrug,

om mad, vi skal uddanne elever og studerende på

men også i vid udstrækning af madvarer som til

landets utallige institutioner, og vi skal sørge for, at

ukendelighed er forarbejdet og tilsat jeg-ved-ikke-

overalt, hvor der serveres mad, så skal den tænkes

FOTOGRAFER UD OVER REDAKTØREN: Hans-Christian Jacobsen (bl.a. forside), www.hcjacobsen.com. +XJJD1TLO QTLOENSNFQ@ƥ CJ Nils Würtzenfeld, pna@okologi.dk. Tia Borgsmidt, www.tiaborgsmidt.dk. Sofus Comer, www.sofuscomer.com.

hvad for at blive ’smarte’, ’holdbare’ og ’nemme’.

og laves økologisk. Vi skal simpelthen skabe en ny

Vi står overfor en udbredt madkultur, som skaber

madkultur og dermed et nyt landbrug!

LAYOUT: Louise Pommer Lykkegaard, lpl@okologi.dk. TRYK: Stibo, www.stibographic.com.

rigtig mange ernæringsbetingede sygdomsproblemer, en madkultur, der er et spejl af en

Ved at forstå økologien som et dannelsesprojekt

forfejlet landbrugs- og fødevarepolitik.

bliver vi bedre til at tænke og skabe nyt. Det er det, vi er berømte for i verden – vores kvalitet

Der skal andre boller på suppen. Økologiske. Mere

og kreativitet. Og det løses ikke med industrielle

grønt, mere frisk, mere råt, mere varieret og mere

superfødevareklynger, men ved, at ideerne gror

lokal kost. Det lyder ligetil, og det er det faktisk

’fra neden’. Det er et demokratisk projekt, ligesom

efterhånden også.

det var, da landbruget vristede sig ud af middelaldersamfundets snævre selvforsyningslandbrug

OFFENTLIGE KØKKENER VISER VEJEN

OPLAG: 26.000 styk. ANNONCER: DG Media, tlf.: 70 27 11 55. ABONNEMENT: Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, tlf.: 87 32 27 00. MEDLEMSKAB: Se typer, priser mv. på www.okologi.dk/blivmedlem.

og skabte den frie bonde.

Men, men, men, vores vaner og forestillinger står i vejen. ”Økologi er dyrere”, lyder det ofte. Dyrere

For at få det demokratiske projekt til at spire, skal

end hvad?

vi samarbejde på nye måder. Vi kan ikke overlade maden til kæder og globale virksomheder. Du, jeg,

(L@MFDNƤDMSKHFDJ³JJDMDQDQCDSKXJJDR@SRJ@AD

alle borgere skal være deltagere og ikke passive

en massiv omlægningsbølge med uændrede eller

modtagere af goder og varer. Sådan er et ægte

endda forringede bevillinger. Når det er lykkedes

demokrati. Det er levende og er kun tilfreds

alligevel, så er det, fordi personalet også er blevet

med det bedste.

’omlagt’. I årevis er der arbejdet intensivt med at

NÆSTE NUMMER: Økologisk nr. 25 udkommer 6. januar 2014.

skabe en ny madforståelse, madvaner og kund-

Det er på tide, at vi tager handsken op, invol-

skaber om råvarerne og deres historie.

verer os og gør en forskel. Start med at plante et æbletræ!

Når ’køkkendamerne’ får dybere kendskab til økologiens egentlige væsen, så kommer ilden i øjnene – og den kost, de arbejder med, er lagt om, mere grøn osv. De er blevet medansvarlige, involverede, vidende og drivende. En utrolig win-win situation for samfundet, sundheden, landet, økonomien, landmændene og medarbejderne.

ØKOLOGIEN ER ET DANNELSESPROJEKT ING

N OR D I

MILJØMÆ R

KN

SK

541-004 TRYKSAG

Skal økologien brede sig mere end de syv procent, så skal vi til at betragte økologien mere som et dannelsesprojekt, end som et forbrugerspørgsmål.

Per Kølster


INDHOLDSFORTEGNELSE

14

Tre ansigter fra Kbh.s FødevarefÌllesskab: Hvad betyder det lokale for dig?

27

10

46

-ordbĂŚrsalat Ped fennikelĆŠnte. Ritt BMerre gaard har lagt ord og opskrifter til en bog om bĂŚr.

TEMA: ÆBLER 6 Snup en bid af Paradis – øko-Ìbler smager af mere 8 Skal økologer sprøjte med svovl? 14 Klimagasser: Vidste du det om Ìbler + CO2? 16#@MRJDQMDE Q@ECDSC@FKHFDODRSHBHCƼWEQ@¥AKDQ

INDHOLD

18

Opskrifter fra Anne Hjernøe: Fem müder at fü optimal Ìblesmag pü

BAGGRUND, NYHEDER, TEST OG VIDEN

6 8 42 46

Breaking news: Ă˜ko-ĂŚbler smager beviseligt af mere end de konventionelle.

Hed debat blandt økologer: Er det ok at sprøjte ÌbletrÌer med svovl?

TEMA

�Højt fra trÌets grønne top ‌� Hvad er forskellen pü et økologisk

OM ÆBLER

22 24 28 32 36 40 42 44 46 51

Nyt & noter Nyt om bøger + sÌsonens bog med opskrift Besøg pü andefarm: Gothenborg gür efter god and Guide: Steg en hel and optimalt Lev stÌrkt, dø ung – en øko-hønes lod? Debat om øko-Ìg Besøg Bent Møller i Lillehedens økologiske juletrÌsplantage Sammenligning: JuletrÌet med (eller uden) sin pynt Filmguide: Fødevaremekka pü det store lÌrred Test af grødblandinger Fem hurtige til økologiforsker Hugo Alrøe

og konventionelt juletrĂŚ?

FRA FORENINGEN Test af grødblandinger: Niveauet af supermarkedernes grødblandinger er højt, hvis du spørger vores to smagsdommere. Se hvilket af de fem testede øko-produkter, de gav sejren.

3 26 34 50

Leder, skrevet af Per Kølster, formand for Ă˜kologisk Landsforening Nyt fra Ă˜LF Giv et medlemskab i (jule)gave Mød et medlem


EftErØr :) spaR 10 % på aL øKologI med LÅRKort

KIWI har mest økologi til discountpris – og med LÅRkort får du ekstra 10 % rabat på al vores økologi. Du skal blot vise dit LÅRkort ved kassen. Læs mere om LÅRkort på kiwiminipris.dk

LæS mere på KiWIminiprIs.dK


MERE SMAG FOR PENGENE

BID I SMAGEN AF ØKOLOGIEN Du får et højere sukkerindhold, når du gnasker et økologisk frem for et konventionelt æble fra Danmark. Kort sagt: Mere smag. Det viser målinger lavet af landets største frugtgrossist. TEKST: PETER NORDHOLM ANDERSEN FOTO: HANS CHRISTIAN JACOBSEN

Æblet har en nøglerolle i fortællingen om Paradisets Have. Historien om, hvordan Adam og Eva lærte at kende forskel på det gode og det onde. Nye tal viser, at parret i hvert fald havde fået en bedre smagsoplevelse, hvis de havde spist et nutidigt dansk øko-æble frem for et konventionelt dyrket. Du får nemlig mere sukker og fasthed i frugtkødet, når du sætter tænderne i økoTCF@UDQMD@ERNQSDQMD QNL@ #HRBNUDQX 'NKRSDHMDQ"NWDKKDQ(MFQHC,@QHD %HQDRNQSDQ der er meget udbredte blandt økologiske og konventionelle æbledyrkere i Danmark. Gasa Nord Grønt, der sorterer og distribuerer omkring halvdelen af al frugt ud til danske supermarkeder, måler systematisk på bl.a. indholdet af sukker og æblernes fasthed. Målingerne fra årene 2010-2012 viser, at der er mellem 4 og 6,7 procent mere sukker H³JN TCF@UDQMD@ECDƥQDRNQSDQREQTFSR@ES '³IDRSRBNQDQRNQSDM#HRBNUDQX 'DQDQEQTFS

saftens sukkerindhold 12,2 procent, mens det samme tal for konventionelle Discoveryæbler er 11,4 procent. Discovery har altså et sukkerindhold, der er 6,7 procent højere.

MERE SUKKER = BEDRE SMAG Birgitte Pedersen, kvalitetskonsulent hos Gasa Nord Grønt, har stået for målingerne. - Det er meget entydigt og det samme mønster hvert år: Der er mere sukker i de økologiske æbler, og det er en god ting. Det lyder måske ikke af meget med de få procent, men CDƦDRSDUHKNOE@SSDCDSRNLDMADCQDRL@FH¡AKDS RHFDQ!HQFHSSD/DCDQRDM 'TMNOKXRDQ

6

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


TEMA

OM ÆBLER

også, at tallene er baseret på cirka 50 målinger af konventionelle æbler

både har konventionelle og økologiske planter. Den økologiske basilikum

og omkring 15 for de økologiske æbler hvert år.

havde en mere intens og kompleks smag, den havde mere blomst og frugt,

- Man kunne indvende, at den ekstra sukker skyldes, at økologernes

mere kamfer og var mere sød. Den økologiske timian var mindre brændende

frugt er mere moden end den konventionelle. Men meget lader til, at det er

O STMFDM NFR G@UCDCDMƦDQDBHSQTRMT@MBDQNFLDQDR³CLD ENQS¡KKDQ

omvendt. Det viser vores målinger i hvert fald. Stivelsesnedbrydningen, som

Lisbeth Ankersen.

er en anden måde at vurdere frugtens modenhed på, er nemlig mere fremskreden på de konventionelle æbler end på de økologiske æbler, forklarer Birgitte Pedersen.

Også i tallene for æblernes fasthed er der en tydelig forskel mellem de økologisk og konventionelt dyrkede æbler. Igen er økologisk Discovery topscorer med 10,1 procent mere fasthed end sine runde, konventionelle sortsfæller.

FÆRRE ÆBLER = MERE SMAG Maren Korsgaard arbejder som forsker i økologisk frugtproduktion ved Københavns Universitet og har fungeret som økologisk rådgiver siden 1987. Hun har bl.a. også udgivet bogen ”Æbler, sorter der smager”. Her har hun udvalgt de bedste og mest robuste 24 ud af over 300 æblesorter, som hun blandt andet har smagt sig igennem.

”Jeg har aldrig set så tydelig en forskel mellem de økologiske og konventionelle æbler. Det er dejligt at få sat tal på forskellen.”

Tallene fra Gasa Nord Grønt overrasker Maren Korsgaard positivt. - Jeg har hele tiden haft det på fornemmelsen, men jeg har aldrig set så tydelig en forskel mellem de økologiske og konventionelle æbler. Det er dej-

– MAREN KORSGAARD, EKSPERT I ØKOLOGISK FRUGTDYRKNING

ligt at få sat tal på forskellen. Et er at se på tallene fra forsøgsparceller, noget andet er at se det så konkret hos de æbler, der havner hos forbrugerne. Det er overraskende nyt for mig, siger Maren Korsgaard. Hun forklarer, at æbler især består af vand, mens smagen sidder i tørstof-

Inden for vindyrkning har hun også set beskrivelser af, at pesticider i sig

fet. Flere forsøg og studier har vist, at der generelt er mere tørstof i frugt fra

selv har en smag. Selv om hun ikke selv har undersøgt det nærmere, så hæf-

de økologiske plantager. Det højere indhold af tørstof hænger sammen med,

ter hun sig ved, at konventionelle æbler bliver sprøjtet rigtig meget i løbet

at udbyttet fra de konventionelle æbleplantager ofte er helt op til tre gange

@EDS Q NF@SCDSDQCDM@EFQ³CD GUNQCDQƥMCDRƦDRSODRSHBHCQDRSDQ

så højt som hos økologerne. - Populært sagt, så er der en vis mængde smag i ét træ. Der er ganske

- Jeg kan forestille mig, at pesticidrester på æbler i sig selv også har en smag, og at de smagsnuancer overvejende vil være bitre. Så alt i alt ud fra

DMJDKSƦDQDAK@CDODQ¡AKDGNR³JNKNFDQMDŔGDKSOQ¡BHRSRJ@KCDQGDKRSU¡QD

litteraturen og sund fornuft, så kan du forvente større og bedre smags-

blade svarende til et A4-ark. Det er det, jeg rådgiver en økolog om at tynde

op-levelser i økologiske æbler, lyder smagsekspertens vurdering.

CDRL ¡AKDQTCDESDQHENQRNLLDQDM #DJNMUDMSHNMDKKDG@QL@MFDƦDQDUHQkemidler til at holde skadedyr og svampe på et lavt niveau. Derfor får de en

SMAG AF CITRUS, MELON OG PÆRE

langt større høst per træ. Men altså også mindre smag i de æbler, de høster,

Lisbeth Ankersen har fået mange positive overraskelser i sin æblesmagning

konstaterer Maren Korsgaard.

for Blomstergården. For eksempel æbler af sorten Early Golden Russet, som smagte mere af pære end æble.

PESTICIDER GIVER BITTER SMAG

- Det var helt vildt sjovt midt i et hav af mere traditionelle æblesmage, at

+HRADSG MJDQRDMDQOQNEDRRHNMDKRTODQRL@FDQHRHSDFDSƥQL@(MMNU@"NMRTKS 

Early Golden Russet skilte sig så meget ud. Måske skal man være lidt nørdet,

der hjælper fødevarevirksomheder med at sætte præcise ord på smagen af

men det var virkelig en god dag for mig, fordi det var så uventet og utroligt.

deres produkter. I fagsprog det, der kaldes en sensorisk analytiker.

Jeg tjekkede, om det virkelig kunne passe teoretisk. Den var god nok. Et æble

Lisbeth Ankersen er bl.a. i gang med at tygge sig meget grundigt gennem 150 sorter af økologiske æbler for Blomstergården i Viborg. Firmaet har sat F@MFHRL@FR@QADICDSENQ@SƦDQD@ERNQSDQMDDMC@FRJ@KƥMCDTCHUNQDR haver – og måske endda havne på supermarkedernes frugthylder. Før Lisbeth Ankersen gik i gang med at smage på æblerne, dykkede hun

HMCDGNKCDQMNFKD@ECDR@LLDM@STQKHFD JDLHRJDRL@FRRSNƤDQRNLDMO¡QD Undervejs er Lisbeth Ankersen også stødt på smagsnoter som banan, citrus, kanel, melon og nødder. - Jeg har set en undersøgelse, der viser, at de amerikanske forbrugere helst vil have en sød smag, mens vi her i Europa godt kan lide mere forskel-

ned i den videnskabelige litteratur om smagen i de 150 økologiske æble-

lige og komplekse smage. Og det passer godt sammen med, at øko-æbler

sorter. Ligesom Maren Korsgaard konkluderede hun, at der generelt er mere

FDMMDLLDQDJNLOKDJRF³CMHMFNFƦDQDS³QRSNƤDQE QDMLDQDHMSDMRRL@F 

tørstof i de økologiske æbler.

Nu er det så også dokumenteret, at de indeholder mere sukker.

+HRADSG MJDQRDMDQNFR RS³CSO ƦDQDRSTCHDQ CDQUHRDQ @SOK@MSDQJ@M udvikle en mere kompleks smag, når de får en mere kompleks gødning end det konventionelle landbrug tilbyder.

Det får Lisbeth Ankersen til – med et smil i stemmen – at spørge: - Så måske de sødmeglade amerikanerne også vil sætte højere pris på økologiske æbler?

- Jeg har for nylig smagt på basilikum og timian for Økologihaven, der EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

7


DEBAT: DANSKE ØKO-ÆBLERS FREMTID

8

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


TEMA

OM ÆBLER

SKAL ØKOLOGER SPRØJTE MED SVOVL? Den lille avler Jens H. Petersen sælger sine æbler som sprøjtefrie og mener, at økologer bør udfase ellers tilladte sprøjtemidler som svovl. De større avlere mener, at brugen af svovl er harmløs og nødvendig, hvis du fortsat skal kunne købe danske øko-æbler i supermarkedet. Kom med i (frugt)kødet på brydekampen mellem stramme regler og kunsten at udbrede dansk økologi.

TEKST: PETER NORDHOLM ANDERSEN FOTO: HANS CHRISTIAN JACOBSEN

Jens Petersen går ned langs rækken af sine modne Discovery-æbler.

RJQHFDMCDANQS #DSFHUDQ@KSR ³JNKNFDQMDDSNUDQƦ³CHFSENQJK@QHMFROQNAKDL

Septembervinden gør sit for at høste de vinrøde æbler lige før plukketid.

at bruge den slags sprøjtemidler, siger frugtavleren, der har sine æbletræer

Mens han går, forklarer Jens Petersen, at økologiske frugtavlere er mere sårbare end mange andre landmænd – ikke kun på grund af blæst, frost, G@FKNF@MCQDUDIQKTMDQ UKDQDMJ@MGDKKDQHJJDƦXSSDO SQ¡DQMD M QCD

som et supplement til sin økonomi. Med egne ord skulle han have mindst fem gange så mange træer, hvis han skulle leve af dem. Jens Petersen har tidligere været aktiv i Frugt-, bær- og grøntudvalget i

først er plantet. De er bundet til stedet, og derfor oparbejder træerne

Økologisk Landsforening (ØLF). Desuden er han uddannet biolog, arbejder

skadedyr og svampesygdomme.

som forfatter og skriver bl.a. bøger om spisesvampe.

Det gælder også for de omkring 3000 træer fordelt over 1,5 hektar, Jens Petersen har i sin plantage omkring Æbletoften, hvor han bor med sin

HELT FORVRÆNGET AT KALDE SVOVL FOR GIFT

familie.

Poul Rytter er en af de store producenter, der bruger svovl for at komme

Jens Petersen stopper op. Han vrister et knaldrødt Discovery fra sin stilk. Æblet har en mørk, rund plet. Et angreb af svampesygdommen skurv. - Selv om Discovery er ret modstandsdygtigt over for skurv, så er det her æble ramt. Prøv at se. Der er opstået en revne omkring pletten. Senere

skurven til livs. Han har i alt 45.000 æble- og pæretræer fordelt på 12 hektar i Harndrup Skov Frugtplantage, der har været økologisk siden 1998. Han stejler kraftigt over, at Jens Petersen kalder svovl for ”et giftstof”. - Det er i den grad usagligt at bruge ordet gift i denne sammenhæng, og

bliver den til en sprække, og æblet vil gå til. Nogle sorter bliver virkelig

det skader virkelig udbredelsen af den økologiske frugtavl. Svovl er et stof,

hårdt ramt af skurv. Kunderne i min gårdbutik vil gerne købe det her æble,

CDQƥMCDRHM@STQDM DJRDLODKUHRJNLLDQCDSTC M QCTRK QDMOQTS NFCDS

som det ser ud nu, men supermarkedernes grosister vil helt sikkert sortere

er fødestof for naturlige bakterier. Det er helt forvrænget at kalde det gift -

det fra, mener Jens Petersen.

UHƦXSSDQA@QDQTMCSO M@STQDMRDFMDOQNCTJSDQ RHFDQ/NTK1XSSDQ

SKURV SKILLER VANDENE

væk, hvis de blot var oplyste om, hvordan han og andre kollegaer bruger

Netop skurv er en af de sygdomme, der giver debat i den økologiske frugt-

svovlen. Og så mener han klart, at han også er på naturholdet i forhold til

branche. Efter de europæiske øko-regler er det nemlig tilladt at bruge svovl

de konventionelle æbleavlere, der bruger masser af kemiske sprøjtegifte.

Han mener ”absolut” heller ikke, at forbrugerne ville løbe skrigende

til at bekæmpe skurven. Jens Petersen er med egne ord på ”naturlig-fronten”, mens økologer, der bruger svovl, er på ”sprøjteholdet”. - Svovl er et giftstof, som ikke kun rammer skurven, men også slår både

Poul Rytter lever udelukkende af sin frugt og leverer omtrent 80 procent af sine æbler til Coop. Resten sælger han via sin gårdbutik Frugtboden og på markedsdage i Fredericia. Poul Rytter er dog med på, at ”debatten da er pokkers svær” at formidle

skadedyr og nyttedyr som rovtæger ihjel. Hvis forbrugerne så, hvordan så-

til almindelige forbrugere, da det ofte ligger i baghovedet, at sprøjtning i

dan en tågesky med svovl spreder sig i en økologisk plantage, ville de løbe

sig selv er problematisk. EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

9


DEBAT: DANSKE ØKO-ÆBLERS FREMTID

TEMA

OM ÆBLER

- Når jeg holder åbent hus, så har jeg min sprøjte stående midt på gårdsplad-

SVOVL GAV PROBLEMER MED SPINDEMIDER

sen. Har jeg to timer og kan forklare tingene i dybden, så forstår folk det. Det

Hvad angår svovl, så betalte Poul Rytter dyre lærepenge, da han lagde

er ikke ren biodiversitet og natur at have økologisk frugtavl. Det er kultur med

om til økologi i 1990’erne.

størst mulig respekt for miljøet, siger Poul Rytter.

- Jeg brugte nok for meget svovl det første år. Det gjorde, at rovmidDQMDENQRU@MCS NFR ƥJIDFOQNAKDLDQLDCROHMCDLHCDQ 2HCDMDQIDF

GODT STYR PÅ BALANCEN I NATUREN

kommet meget længere ned i dosis, og jeg har nu et avanceret varslings-

Poul Rytter kender Jens Petersen fra udvalget i ØLF, som han er formand for.

system, der hjælper mig med at sprøjte mere præcist, siger Poul Rytter.

Her har de to ført livlige diskussioner om fremtiden for danske øko-æbler.

#DSDQƥMS @SRL OQNCTBDMSDQK@UDQ¡AKDQTCDM@SROQ³ISD LDMSQ¡KR@SCD presser erhvervsavlerne. Det kan ikke lade sig gøre at lave en erhvervsproduktion af økologiske æbler, hvis vi ikke kan bekæmpe skurven, siger Poul Rytter. #DMGNKCMHMFCDKDQG@MLDCƦDQD@MCQDRS³QQDOQNCTBDMSDQ@E³JNKNFHRJ

I dag er han nede på 2,5 kilo svovl per 200 liter vand. Og han vurderer, at hvert træ modtager under 1 gram svovl per sprøjtning - mængder som ifølge den fynske avler ikke generer nyttedyrene. - Med varslingssystemet kan jeg time min sprøjtning meget præcist, og jeg kan undgå at sprøjte, hvis der ikke er behov for det. Nu kan jeg

frugt, som Økologisk har talt med. En undersøgelse fra Økologisk Landsforening

nemlig se ud fra mine målinger, om der rent faktisk sker en udslyngning

viser, at der er 171 økologiske avlere i Danmark. Cirka 130 af dem har et areal

af skurv. Er der eksempelvis en brat overgang til sol efter en byge, så

under 1 hektar, mens blot 15 har mere end 5 hektar - de få store dækker så-

kan jeg undgå at køre med sprøjten, fordi svampen tørrer ud af sig selv,

ledes omkring 40 procent af hele det økologiske areal på omtrent 275 hektar.

fortæller Poul Rytter.

Økologer må faktisk bruge ret høje doser af svovl. Helt konkret 12 kilo per sprøjtning. Det mener Poul Rytter også er højt. - Fosser en frugtavler uden kendskab til balancen i naturen blot svovl ud over træerne, ja, så jager han både skade- og nyttedyr væk. Men som professionel avler har jeg godt styr på balancen mellem nytte- og skadedyr. Det har Poul Rytter bl.a. ved at lave urtebræmmer mellem rækkerne af træer,

RYTTER: NATUREN KAN HÅNDTERE SVOVL I sidste ende er alternativet for Poul Rytter at lægge tilbage til konventionel drift med kunstige kemikalier. - Men det ønsker jeg ikke. Til trods for, at der er lavet afprøvninger, og midlerne er blevet godkendt, så har der gang på gang vist sig at være

der er gode til at trække nyttedyr til. Han har også opsat redekasser til bl.a.

MDF@SHUDDƤDJSDQUDCCDJDLHRJDROQ³ISDLHCKDQ .LUDMCSDQLHMSDRD 

blåmejser, der i yngletiden ivrigt fjerner larver fra træerne.

at naturen kan håndtere naturens egne produkter, herunder svovl.

I øvrigt udbredte naturmetoder i økologien, som Jens Petersen også bruger i mindre skala på Æbletoften.

Men selv om han kan sprøjte med svovl, så kræver det virkelig god timing i forsommeren, når der er skurvsæson. - Den kunstige kemi trænger ind i planten, og en konventionel avler kan derfor nøjes med at sprøjte en gang om ugen, fordi svampene dør inde i planten. Jeg skal ramme svampene, inden de er trængt ind. Som økolog tager man aldrig i sommerhus i maj, og det sker, at jeg skal op om natten for at sprøjte.

HVORDAN KAN TYSKE KOBBER-ÆBLER FÅ Ø-MÆRKET? I supermarkedet vil du ofte kunne se øko-æbler fra Tyskland, Italien eller andre EU-lande med det røde Ø-mærke. Tidligere kunne vi i Danmark stille højere krav for varer med Ø-mærket, men i 2009 harmoniserede EU-Kommissionen reglerne for at sikre en bedre samhandel mellem landene. Da det røde Ø således ikke må være handelshindrende i EU, så kan tyske og italienske æbler – sprøjtet med kobber og et større antal andre midler end i Danmark – sælges med det røde Ø. Robert Lind er fuldmægtig i Fødevarestyrelsens kontor for Fødevarer og har en yderst detaljeret viden om øko-reglerne. - Det kan godt være, at Miljøstyrelsen synes, at kobber er slemt, men sådan forholder det sig ikke i resten af EU. Vil vi fortsat være medlem af den store klub, der hedder EU, så må vi gå på kompromis, og det er der desværre ikke noget at gøre ved. Det er prisen for at være med i klubben, siger Robert Lind til Økologisk. Han bekræfter, at det betyder, at de danske økologiske æbleproducenter står dårligere i forhold til de udenlandske økologer. - Men så må de jo i stedet bryste sig af, at deres æbler er fremstillet uden de sprøjtemidler, eksempelvis tyskerne og italienerne må bruge. Det gøres der givetvis ikke nok for at forklare ude i butikkerne, siger Robert Lind.

BAGEPULVER ER BEDRE END SVOVL Maren Korsgaard har været konsulent inden for økologisk frugtavl siden 1990. Hun forsker også i økologisk kernefrugt på Københavns Universitet og betragtes i branchen som en stor kompetence. Hun påpeger ligesom andre fagfolk, at svovl kan forstyrre balancen mellem nytte- og skadedyr. - Kernen i mit arbejde er at minimere sprøjtningen hos de økologer, der bruger bekæmpelsesmidler som svovl. Vi er kommet langt med robuste sorter og varslingssystemerne, og nu er det spændende, om bagepulver bliver godkendt i Danmark. Det ville gøre en forskel. Selv om bagepulver også kan slå både nytte- og skadedyr ihjel, så er det mere skånsomt, men endnu ikke godkendt for danske økologer. Maren Korsgaard forklarer, at man med bagepulveret kan vente og se via varslingssystemet, om skurven går i gang, og så kan man sætte ind. - Mens svovl skal bruges forud, så kan avleren måske skippe fem sikkerhedssprøjtninger, hvis han må bruge bagepulver, forklarer hun. Hun oplyser også, at svovl ikke sidder på æbletræerne i særlig lang tid, og at hun derfor ”på ingen måder er betænkelig” ved at spise svovlsprøjtede æbler. Hun stiller det op på linje med at drikke et glas vin, ”da vinproducenterne jo tilsætter svovl for at stoppe gæringen”.

DEBATTEN HAR KØRT SIDEN 1990 Maren Korsgaard har fulgt debatten om bekæmpelsesmidlerne ”konstant siden 1990”, hvor hun holdt sine første frugtavlskurser på Den Økologiske Landbrugsskole.

10

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

11


DEBAT: DANSKE Ă˜KO-ÆBLERS FREMTID

�

Det er i den grad usagligt at bruge ordet gift i denne sammenhĂŚng, og det skader virkelig udbredelsen af den økologiske frugtavl. Svovl er et stof, der ďŹ ndes i naturen, eksempelvis kommer det ud, nĂĽr du slĂĽr en prut.â€? – POUL RYTTER, STOR AVLER FRA HARNDRUP SKOV FRUGTPLANTAGE

- NĂĽr jeg kigger i materialet fra dengang, kan jeg se, at det er de samme store

gür han ind pü den industrielle vej, og sü kan han ikke fü sprøjtemidler nok.

spørgsmül, vi baksede med. I dag er svovl nok det middel, der skiller vandene

Det er trÌls at gü pü kompromis med den økologiske metode pü den müde.

mest. Pü den ene side stür nogle smü avlere, der vil lave et helt rent produkt. Pü den anden nogle fü større producenter, der har investeret mange penge i en produktion, og som er økonomisk afhÌngige af et højt udbytte for at kunne forsyne markedet med økologisk frugt. Har en avler en aftale med en kunde som Coop, sü er det alfa og omega, at han kan levere den aftalte mÌngde frugt. Ellers har han ingen aftale üret efter, siger Maren Korsgaard. Det kan Poul Rytter nikke med pü. Han forklarer, at det koster omkring

Poul Rytter kan ikke vĂŚre mere uenig.

2HJJDMNFDSUQÂłUKĘ–2OQÂłISMHMFDQ@KSR HJJDHJNMĆŚHJSLDCCDÂłJNKNFHRJD regler, og som økolog tager jeg skarpt afstand fra mange sprøjtemidler. Ud fra sit standpunkt var Jens Pedersen med til at rejse et beslutningsforslag pĂĽ Ă˜LF’s generalforsamling i 2010: Ś“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFĆĽMCDQHJJD @SROQÂłISMHMFLDCADJÂĄLODKRDRmidler er en del af den økologiske tankegang. Foreningen skal arbejde for

350.000 kroner bare at etablere en enkelt hektar med trĂŚer. I 2012 havde

udfasning af sprøjtning af økologisk frugt med bekÌmpelsesmidler og ikke

G@MDMKHKKDGÂłRSOÂ AKNSBHQJ@EDLSNMRODQGDJS@Q ,DCTCFHESDQSHKEW@SQXCCD

arbejde for at fü godkendt nye bekÌmpelsesmidler ‌�

ukrudt mv., sü kom Ìblerne op pü at koste ham omkring ti kroner per kilo. Vel at mÌrke før de overhovedet blev plukket. De udgifter üd meget af ind-

GODE OG DĂ…RLIGE SPRĂ˜JTEMIDLER?

tĂŚgten for frugten, og forretningen hĂŚngte ikke godt sammen sidste ĂĽr.

Forslaget gav heftig debat den 2010-martsdag i Hotel Svendborgs store kon-

- NĂĽr mine konventionelle kollegaer her pĂĽ Fyn ser de tal, sĂĽ bekrĂŚfter

ferencesal. Og det til trods for, at en stor del af erhvervsavlerne end ikke var

det dem i, at de ikke skal lÌgge om til økologi, siger Poul Rytter.

med pü generalforsamlingen, da de var til et stort økologimøde i Belgien.

Til sammenligning kan konventionelle avlere ifølge Poul Rytter høste op

Maren Korsgaard var til stede. Hun forklarede, at nogle af de kendte sorter

LDKKDLNFSNMRODQGDJS@Q 4CDMK@MCRJDÂłJNKNFDQ EWH3XRJK@MC J@M

er følsomme over for sygdomme. �Det kan klares med svovl, som dog ikke

GNKCDTCAXSSDQO  SNMR ,DMCDJ@MCNFNFR AQTFDƌDQDADJ¥LO

er uskadeligt over for naturen. Det er et kompromis. Det bliver svĂŚrt at fĂĽ

elsesmidler end i Danmark. Et faktum, vi vender vi tilbage til om lidt.

konventionelle til at lÌgge om, hvis de slet ikke mü sprøjte�, sagde hun. Forbrugermedlemmet Manna Lund Silva rejste sig ogsü op. Hun sagde:

STORE AVLERE GĂ…R INDUSTRIENS VEJ

â€?I â€?10 gode grundeâ€? (Ă˜LF’s argumentsamling for at vĂŚlge økologi, red.),

Jens Pedersen fra Æbletoften har ogsü haft sine udfordringer. Han har tidli-

pkt. 1, stür der: �‌ uden rester af sprøjtegift�. Som almindelig forbruger kan

gere haft en høst pü over 15 tons per hektar. I en del af plantagen har han for

jeg ikke kende forskel pü �gode� og �dürlige� sprøjtemidler. Hvis økologiske

et par ĂĽr siden investeret i nogle trĂŚer af sorten Rubinola. Mens Ă˜kologisk er

frugter mü sprøjtes, kan jeg ikke se forskellen pü dem og pü konventionelle.�

pü besøg, har han ikke engang lyst til at gü ned i den del af plantagen. Sidste ür gav Rubinola-trÌerne slet ingen høst, bl.a. fordi de blev hürdt Q@LS@EEQNRSL KDQMDRK@QUDQNFƼJEQNRSO CDSENQJDQSDSHCROTMJS #DSF@U Æbletoften et samlet dürligere høstresultat, som han dog ikke har opgjort for 2012-sÌsonen, men det hele endte med et samlet underskud sidste ür. - Det handler ikke om fairness ift. producentens økonomi, men om at lave et økologisk produkt, jeg kan stü inde for. Nür en økologisk avler bliver stor, sü

12

Ă˜KOLOGISK / EFTERĂ…R 2013

En anden stemme i foreningens demokratiske institution lød: �Vi har et trovÌrdighedsproblem. Stem for forslaget.� Og en tredje: �Det er ikke til at fü dansk frugt. Vi skal have produceret mere dansk frugt og kun bruge svage midler. Stem imod forslaget.� Afstemningen gav 44 for, 38 imod, 20 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget.


TEMA

OM ÆBLER

Svovl er et giftstof, som ikke kun rammer skurven, men også slår både skadedyr og nyttedyr som rovtæger ihjel. Hvis forbrugerne så, hvordan sådan en tågesky med svovl spreder sig i en økologisk plantage, ville de løbe skrigende bort.” – JENS PETERSEN, LILLE AVLER FRA ÆBLETOFTEN

at leve af det. Alternativet er, at man fastholder en konventionel æbleproduk-

SNIRKLEDE EU-REGLER

tion eller køber de tyske, der er fremstillet under andre vilkår end hos mig.

Poul Rytter har aldrig været glad for generalforsamlingens vedtagelse.

Jeg siger man, for jeg ved snart ikke, hvor jeg skal rette det hen. I Danmark

- Den beslutning er så ærgerlig, for den kvalte den saglige debat, vi havde. Den er slut nu - og det er til stor skade for udbredelsen af økologien. Det er ƥMS @SL@MGDKDSHCDMCHRJTSDQDQCDSGDQ LDM“+%³MRJDQDFDMSKHFS@SE F@MF i dansk, økologisk frugtavl, og jeg vil gerne være med. Og så handler det om politisk arbejde i EU-systemet og at samarbejde med andre avlere i udlandet. Vi ønsker os et ligeværdigt regelsæt, siger Poul Rytter. Nu tilbage til forholdene for udenlandske øko-frugtavlere – og hvad Poul Rytter mener med ”et ligeværdigt regelsæt”. EU’s øko-regler tillader frugtavlere at sprøjte med en række naturmidler

er øko-produktionen kørt ud på et sidespor, siger Poul Rytter. Som formand for ØLF’s Frugt-, bær- og grøntudvalg har Poul Rytter ”fuld respekt” for beslutningen på generalforsamlingen i 2010. - Men jeg overvejer da, hvordan vi kan få beslutningen ændret på en ny generalforsamling. Som økologisk erhvervsavler ønsker jeg EU-linjen. Altså LTKHFGDCDMENQ@SAQTFDƦDQDM@STQLHCKDQ LDCTMCS@FDKRD@EJNAADQO FQTMC@ECDMDF@SHUDLHKI³DƤDJSDQ CDSJ@MG@UD RHFDQ/@TK1XSSDQNFRK QE@RS - Økologerne ekspanderer helt vildt i Tyskland og Italien. De kan jo se, at de kan sende deres frugt til Danmark. De har fået foræret et marked.

RNLAK @ RUNUK JNAADQR@LSEWLHCKDS*U@RRH@ Selv om tungmetallet kobber er godkendt, så er det ifølge Miljøstyrelsen ŚHJJDDSTOQNAKDL@SHRJRSNEŚ C@CDSJ@MC@MMDU@MCNOK³RDKHFDRSNƤDQ RNL J@MFHUDMDF@SHUDDƤDJSDQENQCXQNFOK@MSDQHU@MCK³ANFR³DQ Kvassia, der bruges mod æblebladhvepsen, som giver skader på æblerne, kan også koste nyttedyr livet. Men midlerne er godkendte i EU, og tyske og italienske økologer bruger dem. En af årsagerne til, at de har større udbytter end danske økologer. I Danmark er midler som kobber og Kvassia ikke forbudte, men de er heller ikke tilladte. Pesticider og andre sprøjtemidler er nemlig ulovlige i Danmark, indtil der bliver ansøgt om det, og brugen af dem bliver godkendt. Men ingen af de virksomheder, der laver bekæmpelsesmidler, har ansøgt

GAMLE METODER KAN VÆRE FREMTIDEN På Æbletoften er Jens Petersen færdig med sin gåtur gennem plantagen. Han kigger ud over rækkerne af træer, der aldrig har set skyggen af en sprøjte, fordi Jens Petersen er imod teknikken. I stedet hæfter han sig ved, at man tidligere i landbruget har haft gode teknikker, der ikke inkluderede brugen af kemi. - I de 40-50 år, hvor man har sprøjtet sig ud af problemerne, er de teknikker gået i glemmebogen, siger Jens Petersen. Som et eksempel eksperimenterer han med at komme klister på træstammerne for at bekæmpe frostmålernes larver i de af hans træer, der angribes. Jens Petersen noterer sig også, at fagnørderne på forskningscenteret i

NLAQTFDM@EEWJNAADQGNRCDC@MRJDLHKI³LXMCHFGDCDQ ENQCH@MR³FMHMFDM

Årslev har gode resultater med at bekæmpe skurv ved at placere plastiktage

DQCXQ NF@SCDQSHKRXMDK@CDMCDDQENQK@UOQNƥSHR KHKKDDSL@QJDC

over æbletræerne, så skurven har svært ved at sprede sig, når det regner.

UDVALG GÅR EFTER EU-LINIEN

som den konventionelle, hvor man sprøjter med pesticider op til 28 gange

Det har sat Poul Rytter og andre erhvervs-øko-avlere i en svær situation.

per sæson. Ingen siger, at jeg vil have alle økologer til at stoppe med at

- Når jeg sælger mine æbler til Coop, så konkurrerer jeg mod de tyske, og jeg

sprøjte i morgen. Nærmere inden for 10-12 år.

- Vi skal bare ikke give op og gå efter en produktion, der er lige så tosset

J@MHJJDE LDQDENQLHMD #@CDTCDMK@MCRJD³JNKNFDQUDC@SAQTFDƦDQD naturmidler kan holde meget større udbytter end mig, så er det svært for mig

- Og med de erfaringer, vi efterhånden får med naturmetoderne, så er jeg faktisk fuld af fortrøstning. Det kan lade sig gøre at lave sprøjtefrie æbler. EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

13


KLIMAGASSER + ÆBLER

TEMA

OM ÆBLER

VIDSTE DU AT … TEKST: PETER N. ANDERSEN FOTO: HANS CHRISTIAN JACOBSEN

… global opvarmning gør æbler sødere og får dem til at

æblerne stammer fra Argentina eller Italien. Det viser et

miste noget af deres sprødhed? Det viser data indsamlet

litteraturstudie fra Aarhus Universitet. CO2-udledningen

fra 1970-2010 i to japanske frugtplantager. Forskerne bag

er nemlig forholdsmæssigt større, når æblerne ankommer

den omfattende undersøgelse siger, at der er klare beviser

til Danmark med lastbiler fra Italien, end når de sejles fra

på, at klimaforandringer har indvirkninger på æblernes

Sydamerika. Konklusionen er baseret på, at de argentinske

smag og konsistens.

æbler er transporteret med skib og ikke Ʀy, som i undersøgelsen fra Informationscenter for Miljø og Sundhed.

… lokale æbler er mest klimavenlige? I hvert fald viser en undersøgelse fra Informationscenter for Miljø og Sundhed,

… økologiske planteprodukter udleder en anelse mindre

at jo længere æbler er transporteret, jo mere CO2 bidrager

mængde drivhusgasser end deres konventionelle søsk-

de med. Mens transporten af et æble fra en dansk plantage

ende? I hvert fald når man ser på selve produktionen.

ud til butikshylderne i Coop står for at udlede ca. 80 gram CO2 pr. kilo, så er de samme tal for franske og argentinske

… frugt og grønt har et ret lille klimaaftryk – for eksempel

æbler henh. 150 og 497 gram CO2 pr. kilo. Æbler fra Fran-

udleder produktionen af oksekød mindst 20 gange mere

krig og Argentina udleder altså henholdsvis 87,5 procent

drivhusgas end fremstillingen af frugt og grøntsager. Med

og 621 procent mere CO2 under transport end de danske.

andre ord gør du klimaet en tjeneste ved at vælge frugt og grønt frem for kød.

… transporten af udenlandske æbler står for omtrent

14

samme mængder drivhusgasser som det, selve pro-

Kilder: Ritzau, Informationscenter for Miljø og Sundhed, Aarhus

duktionen af dem udleder? Og så er det lige meget, om

Universitet/Marie Trydeman Knudsen.

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


DET KAN VÆRE SVÆRT AT SE DEN STORE FORSKEL ÆG PÅ DISSE (MEN DER ER STOR FORSKEL PÅ DE HØNS, DER HAR LAGT DEM)

VIST I T G Æ BLIV

OÆPG T S GLG AF BUR SOI R SA F

IVIST #ÆGT

ST.DK I V I ÆGT

Nu skal det være slut med salg af billige buræg i butikkerne Nu Dett er burhønsene, der betaler prisen ved at leve i trange trådD De bure b bu re uden frisk luft og sollys. Dyrenes Beskyttelse opfordrer derfor d de rfo detailhandlen til at stoppe med at sælge æg fra burhøns. har brug for din hjælp. Støt os med din underskrift, hvis du V ha Vi heller ikke synes, at buræg hører nogen steder hjemme. Gå ind på ægtivist.dk, så er du med til at gøre en forskel.


PESTICIDRESTER I ÆBLER

ÆBLER GIVER DIG

MAKSIMALT PESTICIDFIX Konventionelle æbler forsyner danskerne med omtrent en SQDCIDCDK@E@KKDCDODRSHBHCQDRSDQ LXMCHFGDCDQMDƥMCDQH fødevarer. Det placerer æbler på en klokkeklar førsteplads i feltet af kostens største pesticidsyndere.

TEKST: PETER NORDHOLM ANDERSEN FOTO: COLOURBOX

#DƦNSSD M¡QLDRSG³IFK@MRONKDQDCDJNMUDMSHNMDKKD¡AKDQ CTƥMCDQ QDS

UDENLANDSKE ÆBLER ER MEST SPRØJTEDE

rundt i danske supermarkeder, har sat sig tungt på den kemi-gule førertrøje.

DTU Fødevareinstituttet udgiver hvert kvartal en rapport om pesticidrester

Æbler tegner sig nemlig for cirka 30 procent af alle de pesticidrester, danskerne indtager. På henholdsvis anden- og tredjepladsen kommer hvedemel med 11,6 procent og tomater med 7,9 procent. #DSUHRDQS@KEQ@#34%³CDU@QDHMRSHSTSSDS RNLDQAKDUDSNƤDMSKHFFINQSHITMH 2013. Rapporten ”Pesticides Recidues” opgør overvågningen af rester fra 249 pesticider i frugt, grønt og kornprodukter solgt i årene 2004-2011. Her topper æbler helt suverænt listen over de 25 afgrøder, som myndighederne har særligt fokus på, fordi de udgør den største risiko for, at

i kosten, og hvert år udgives så en samlet rapport ud fra kvartalsmålingerne. Rapporten ”Pesticidrester i fødevarer 2011” viste faktisk de laveste tal i fem år i de 60 æbler, der var udtaget til test i løbet af 2011. Fagfolkene konstaterede pesticidrester i 20 procent af de danske æbler, og 58 procent af de udenlandske. Af rapporten fremgår det da også, at ”der over de sidste fem år har været en faldende tendens” i andelen af prøver med pesticidrester i bl.a. æbler. 2012-rapporten var ikke udkommet, da Økologisk blev sendt til tryk, men

danskerne kommer til at indtage pesticidrester med kosten.

DTU Fødevareinstituttet har hjulpet med at regne på tallene for æbler i 2012.

LAGERSPRØJTNING GIVER HØJT FORBRUG

indeholdt 43 procent af dem pesticidrester, mens tallet for de 32 udenland-

Når tallet er så højt for netop æbler, så skyldes det især to ting. 1. Det er en

ske var 78 procent. Altså en væsentlig stigning i forhold til 2011.

I 2012 blev der i alt analyseret 55 prøver af æbler. Af de 23 danske æbler

afgrøde, danskerne spiser hele året rundt i et stort antal. 2. Det er en af de mest sprøjtede afgrøder i landbruget overhovedet. Blandt konventionelle æbleavlere er mindst 10-20 ture med sprøjtegifte i løbet af sæsonen god praksis, hvis du slår op i den danske dyrkningsvejled-

Seniorrådgiver Bodil Hamborg Jensen fra DTU Fødevareinstituttet oplyser, at formuleringerne om den faldende tendens derfor heller ikke kommer med i rapporten for 2012. Hun oplyser i øvrigt også, at der i 2011 blev fundet otte æbler med mere

MHMF #DL@MFDSTQDRJXKCDRAK @ @S¡AKDQDQƦDQ QHFD@EFQ³CDQ 3Q¡DQMDJ@M

end en type pesticidrest. I 2012 var det samme tal 16 æbler – på et af de

HJJDƦXSSDR NFCDQENQGNADQRJ@CDCXQNFRU@LODRXFCNLLDRHFNO QENQ Q

udenlandske æbler blev der endda fundet fem forskellige pesticidrester.

#DSDQMTHJJDGDKDENQJK@QHMFDM /NKHSHJDMJTMMDHRDOSDLADQNƤDMSKHFF³QD en sammentælling af prøveresultaterne fra 2004 til 2011. Den viste, at hele

FØDEVARESTYRELSEN DROPPER KEMI-HITLISTE

67 procent af fundene på danske æbler skyldes sprøjtegifte, der er eller har

Fødevarestyrelsen ville i forbindelse med kampagnen ”Mad med mindre

været godkendt mod såkaldte lagersygdomme.

kemi” lave en liste over de mest og mindst ”beskidte” frugter og grøntsager.

Midlerne forhindrer, at æblerne rådner efter nogle måneder på lageret, og

Her skulle æbler sammen med bl.a. agurk, forårsløg og salat have stået på

derfor sprøjter avlerne deres æbler med sprøjtegifte med navne som pyraclo-

listen over de mest ”beskidte”. Ideen var, at du kunne bruge listen til at prio-

strobin, boscalid og dithianon to til tre uger før plukningen. Så kan vi købe

ritere dine køb, hvis du for eksempel ikke havde råd til at købe alt økologisk.

danske æbler helt indtil maj måned, op til syv måneder efter, at de er plukket.

16

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013

Men i sidste øjeblik valgte Fødevarestyrelsen at droppe listen – ifølge


TEMA

OM ÆBLER

styrelsen fordi listen blandede danske og udenlandske frugter og grøntsager sammen, selv om danske produkter generelt indeholder færre pesticidrester. Biolog Mette Holm fra Fødevarestyrelsen udtalte til Politikens artikel: ”Selv hvis alle æbler, du spiser, er konventionelt dyrkede og derfor kan indeholde ODRSHBHCQDRSDQ DQCDQHJJDMNFDMRJ@CDDƤDJSDQUDCCDS /DRSHBHCDQDQMNFKD@ECDLDRS undersøgte kemikalier, og med alt det, vi ved, er pesticidrester ikke skadelige i de mængder, de er tilladt i”.

EKSPERT: VI MANGLER VIDEN Helle Raun Andersen, ph.d. og lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, deler ikke helt den vurdering. Hun påpeger, at hverken forskere eller myndigheder reelt kender alle de mulige skader, pesticider kan være anledning til – simpelthen fordi det ikke er undersøgt til bunds.

5HUDCJTMMNFDSNLRSNƤDQMDHMCDMENQCDS CDDQTMCDQR³FSENQ NFCDTMCDQ

søges kun for de ting, der er lovmæssigt krav om. Der er masser af viden, der mangler, udtalte hun til Politiken i september. For eksempel undersøger myndighederne ikke systematisk pesticider for deres DƤDJSDQO TCUHJKHMFDM@EMDQUDRXRSDLDSDKKDQGNQLNMRXRSDLDSHENRSDQSHKRS@MCDM RDKUNLENQRJMHMFDMUHRDQ @SCDQJ@MU¡QDDƤDJSDQUDCRDKUK@UDDJRONMDQHMFDQ Helle Raun Andersen har været med til at lave undersøgelser af fostre på kvinder, CDQ@QADICDQHF@QSMDQHDQ #DSUHRSDRHF @SCDQDQDƤDJSDQO JQNORTCUHJKHMFDMNF pubertetsudviklingen hos børnene, endda selv om mødrene under graviditeten var fraværsmeldt eller skiftede til et arbejde uden kontakt med pesticider, sådan som arbejdsmiljøreglerne foreskriver. Amerikanske undersøgelser har også vist, at der er en sammenhæng mellem gra-

ITALIENSK ÆBLE OVERSKRED MAKSIMALGRÆNSEVÆRDIEN Et italiensk æble slog 12. marts i år ud i DTU Fødevareinstituttets kvartalsvise tjek af pesticidrester i kosten. I rapporten står der, @S¡AKDSŚRHFMHƥJ@MSNUDQRJQHCDQL@JRHL@KFQ¡MRDU¡QCHDMŚENQ Bupirimat. En sprøjtegift, der bruges mod svampesygdomme, og som ikke er godkendt til brug i Danmark. Målingen viste 0,5 mg/ kg, mens maksimalgrænseværdien er på 0,2 mg/kg. Maksimalgrænseværdien siger bl.a. noget om, hvor meget og hvor mange gange en landmand højst må sprøjte med et giftstof for at bekæmpe en skadegører. Myndighederne har også fastsat et såkaldt acceptabelt dagligt indtag (ADI), som for Bupirimat er 0,05 mg/kg kropsvægt/dag. Dvs. så meget du kan tåle at indtage hver dag. Ergo: Vejer du 70 kg, så kan du tåle 3,5 mg Bupirimat. Så du skal altså spise fem kilo æbler som det italienske for at overskride ADI. I æblet blev der i øvrigt også fundet rester af pesticidresterne boscalid og pyraclostrobin blandt de i alt 249 pesticider, der blev søgt efter. Konklusionen i 1. kvartalsrapport 2013 om pesticidrester i kosten fra DTU Fødevareinstituttet gentager det samme gamle mantra: ”Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig risiko.”

vide mødres eksponering af pesticider og nervesystemets udvikling hos deres børn. Den slags viden holder Helle Raun Andersens skepsis i sving:

5HRDQCDGDQDƤDJSDQGNRA³QM GUHRL³CQDHJJDU@QR¡QKHFSTCR@SSDNF kun i den første måned af deres graviditet. Jeg er ikke overbevist om, at alle pesticider er uskadelige ved de nuværende grænseværdier.

EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

17


Æbleeddike med tørrede æbler

Æblesirup

Æblesmør med

ingefær og vanilje

Æblesukker med ristede hasselnødder

18

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013

Tørrede æbleringe


TEMA

OM ÆBLER

MAD FRA BUNDEN MED ANNE HJERNØE MAD FRA BUNDEN MED ANNE HJERNØE

SAFTIGE IDEER TIL EFTERÅRETS ÆBLEFEST AKDR¡RNMDMDQNUDQNR NFHR¡QNUDQ MMD'IDQM³D RNL DKRJDQ@SAQTFD¡AKDQHRHSJ³JJDM / CDJNLLDMCDRHCDQE QCT DMG MCETKCNORJQHESDQ RNLJ@MUHRDCHF GUNQK@MFS¡AKDQJ@M E@KCDEQ@RS@LLDM@ECDR¡CU@MCKHFDL CDQ@SAQTFDCDLO  TEKST: -(+26—139$-%$+# FOTO: +8**$14,/

4 HURTIGE TIL ANNE HJERNØE OM ÆBLER HVAD GLÆDER DU DIG MEST TIL VED ÆBLESÆSONEN? Der er rigtig meget at glæde sig til, men især dét at lave æblesnaps, er noget jeg ser frem til, NFCDQDQRNLQDFDK@KSHC¡AKDRM@OR@SƥMCDO GXKCDQMDHLHSGIDL #DSDQCNFUHFSHFS@SK@UD CDMO S³QQDCD¡AKDQ C@R@ESDMEQ@EQHRJD¡AKDQENQSXMCDQRM@ORDMKHCSENQLDFDSLDCRHMEQHRJD RL@F 'DQHDESDQ QDSRDQIDFNFR EQDLSHK@SK@UDE@R@MLDC¡AKDQNFK³F RNLIDFE³QRSAQTMDQ NFƦ@LADQDQHBNFM@B #DQDESDQSHKE³IDQIDFDMENMCNFJNFDQCDSGDKDFNCSHRL@CCDQ #DSDQDM HS@KHDMRJQDS RNLRL@FDQGDKSE@MS@RSHRJ

HVAD BRUGER DU ÆBLER TIL I DIT EGET KØKKEN? %QHRJD¡AKDQAKHUDQSHKLNRS UHJNLLDQRSXJJDQ@ECDLHR@K@S HJ@QQXR@TBDMNFHJ@QQXR@K@SDM SHKCDL@QHMDQDCDRHKC 5HJNFDQCDLNFR R@LLDMLDCE@R@MDQ @FDQG³MRDKKDQFQ ¡MCDQ NF R G@QL@MCDMRJ³MMDRSDDESDQ QRQDS )DFGNKCDQNFR LDFDS@E¡AKD R@KR@ #DMRJ@KUHQJDKHF ƥMG@JJDR NFR G@QCTDSEQHRJRTOOKDLDMSSHKCHMR@K@S )DFDQNFR UHKCLDC@SRXKSDNFK@UDQ NESDRSBGTSMDX L@QLDK@CDNFQDKHRGLDCRL ¡AKDSDQMOKTRGNMMHMF JQXCCDQTQSDQNFBGHKH

HVOR OFTE BRUGER DU ÆBLER I DIN MADLAVNING? &DQMDƦDQDF@MFDNLTFDMSHKA CDCDR@KSDNFCDR³CDQDSSDQ )DFFK¡CDQLHF@KSHCSHK @S¡AKD

R¡RNMDMADFXMCDQHRDOSDLADQ ENQCDQƥMCDRR L@MFDFNCDL CDQ@SAQTFDCDLO  'DMO  RDMRNLLDQDMDQCDFNCDHEWR@K@SSHKADG³QSHKLHCC@FRQDSSDQ NFNLDESDQ QDSDQCDODQEDJSDH R¡RNMDMRRHLQDQDSSDQR@LLDMLDCJ³CNF@MCQDDESDQ QRFQ³MSR@FDQ

HAR DU SELV ET FAVORITÆBLE? -DI IDFGNKCDQ@ECDƦDRSD¡AKDQNFENQDSQ¡JJDQHJJDMNFKDADRSDLSD R K¡MFDCDDQC@MRJD 3HCKHFDQDƥJUH@KSHC@SUHCD @SUHJTMRJTKKDAQTFDL@C¡AKDQHJ³JJDMDS #DSG@QCDƦDRSDJNJJD GDKCHFUHRFINQSNOLDC ENQCDSDQC@MNFDSOI@S )DFAQTFDQ@KSHCCD¡AKDQ IDFMTDMF@MFG@QSHK Q CHFGDC 2 K¡MFDCDDQFNCDNFEQHRJD A³QL@MHJJDEQXFSD @SL@MDQJNLLDSGIDLLDCDM ENQJDQSRNQS 3HKFDMF¡KCENQDSQ¡JJDQIDFJK@QS @S¡AKDQMDDQ³JNKNFHRJD KHFDRNLCDSDQQHFSHF UHFSHFSENQLHF @SCDDQC@MRJD #DSF@UMDQHJJDCDMM¡RSDFDMDQ@SHNMDKKDQUNQDROK@MDS 

%³KF QRSHCDQMDH'IDQM³DRJ³JJDM )NTQM@KHRSDMNFSU U¡QSDM Anne Hjernøe RK QHRHMANFŚ MMDRROHRDJ@LLDQŚDSRK@F ENQCDSRDKUENQRXMDMCDJ³JJDM $SJ³JJDM GUNQCDSDQDMCXC@SK@UDL@CEQ@ATMCDM .FDSJ³JJDM RNLCT GDQH“JNKNFHRJ E Q RL@FROQ³UDQO GDMNUDQCDƥQD QRSHCDQ MMD'IDQM³DRDMJKDƥKNRNƥA@FANFDMDQ @SŚGIDLLDK@UDCDOQNCTJSDQRL@FDQADCQD NFR DQCDSDMQ@QENQMDLLDKRD@SUHCD OQ¡BHR GU@CCDHMCDGNKCDQŚ #DTCE³QKHFDNORJQHESDQFTHCDQCHFSHKCHMD DFMDTCF@UDQ@E@KSEQ@Q@A@QADQL@QLDK@CD LDCGXKCDAKNLRSNUDQG MCQTKKDSQTKKDO³KRD SHKEQHRJQ³FDSQXFDNRS -NFKD@ENORJQHESDQMD DQA@RDQDSO  @SCTRDKUR@LKDQDMCDK@E Q U@QDQMDHM@STQDMŔDJRDLODKUHRGXADMNF G@USNQMŔH@MCQDSHKE¡KCDRJ@KCTDSRLTS HGDKRDJNRSATSHJJDM SHKFQ³MSG@MCKDQDM SHK RK@FSDQDMDKKDQHRTODQL@QJDCDS

GUHRUHRJ@KG@UD@KSHMFƦ³IDSHMCEQ@CDM@MCDMRHCD@EINQCDM EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

19


TEMA

ÆBLESMØR MED INGEFÆR OG VANILJE

OM ÆBLER

ÆBLEEDDIKE MED TØRREDE ÆBLER

750 g æbler 1-2 dl vand eller æblemost, alt efter hvor saftige æblerne er, og hvor nemt de koger ud 1 stor, fed vaniljestang eller 2 mindre

1 håndfuld tørrede æbler i ringe eller tern - se opskriften på tørrede æbler nederst tv.

1½-2 dl lyst rørsukker, alt efter hvor søde eller syrlige æblerne er

4 dl hvidvinseddike

1 stort drys Maldon-salt eller anden god Ʀagesalt 2-3 spsk. friskrevet ingefær, eller mere efter smag

Sådan gør du: *NL¡AKDQMDHDMƦ@RJD NFG¡KCDCCHJDMNUDQ 

Sådan gør du: 2J¡Q¡AKDQMDHFQNUDSDQM #TADRSDLLDQRDKU NLCDRJ@KRJQ¡KKDR )DFOKDIDQ@SM³IDRLDC@S EIDQMDJDQMDGTRDS *NF¡AKDQMDSHKDMFNCLNRHDMFQXCDR@LLDMLDCU@MCDKKDQ¡AKDLNRS ,@RLNRDMFDMMDLDMRHFSD NFJNLCDMSHKA@FDHFQXCDM %K¡JU@MHKIDRS@MFDM RJQ@AJNQMDMD TC NFSHKR¡SA CDU@MHKIDJNQM NFRS@MFR@LSQ³QRTJJDQ +@CCDSJNFDUDCI¡UMU@QLDH 

+@CCDSSQ¡JJDHLHMHLTLDMTFDRSHC E³QCT AQTFDQ@EDCCHJDM +@CDMCDKHF¡AKDQMDAKHUDH DCCHJDM HMCSHKCDMDQAQTFSNO #DFHUDQRSHKKD NFQNKHFSLDQDRL@FEQ@RHF AKDDCCHJDMJ@M RMHKCSGNKCDRHF L MDCDQHJ³KDRJ@ADS

LHMTSSDQ 1³QFQTMCHFSTMCDQUDIR - Q¡AKDLNRDMDQAKDUDSSXJNFL³QJ SHKR¡SSDQCTHMFDE¡QDMNFJNFDQCDMLDCH LHMTSSDQ *NLCDQDESDQ¡AKDRL³QQDSO JK@QFINQSDFK@R RNLKTJJDRSHKLDCCDSR@LLDNFRSHKKDRL³QJS

ÆBLESIRUP

NFJ³KHFS 'NKCA@QGDCDMDQLHMHLTL L MDCDQ

4 dl friskpresset, ƥltreret æblemost 1 ½ dl lyst rørsukker

3HKJNMRDQUDQHMFNFRJXKMHMF@EFK@RADMXSSDRNESD S@LNM LDMCDQƥMCDRLHMCRSSQD@KSDQM@SHUD

Atamon eller spiritus til skylning af Ʀasken

L CDQ@STMCF JNMRDQUDQHMFRLHCKDSO  #TJ@MDMSDMG¡KCDRS¡QJROQHSHFK@RRDSNFQXRSDCDS CTJ@MJNFDA CDFK@RNFK FHLHMTSSDQDKKDQRSDQHKHRDQDCDSGDKDHNUMDMUDCFQ@CDQ

Sådan gør du:

HB@ LHMTSSDQ 4MCDQ@KKDNLRS¡MCHFGDCDQRJ@KFK@RRDSU@RJDRFQTMCHFS@EE³QRS

*NL¡AKDLNRSNFQ³QRTJJDQHDMFQXCD NFJNF HMCGNKCDSUDCI¡UMU@QLDH LHMTSSDQ HMCSHKCDSSXJMDQSHKDMRHQTO@FSHFJNMRHRSDMR 2JTLFDQMDTQDMGDCDQ@ETMCDQJNFMHMFDM '¡KCRHQTOODMO DMRJNKCDS S@LNM DKKDQ

OPSKRIFTER

ROHQHSTRRJXKKDSƦ@RJD 'NKCA@QGDCDMDQ LHMCRSL MDCDQHJ³KDRJ@ADS

med æbler

TØRREDE ÆBLER ÆBLESUKKER MED RISTEDE HASSELNØDDER

Brug velsmagende æbler efter eget valg Sådan gør du: 2J¡QJDQMDGTRDSU¡J NFRJQ¡K¡AKDQMD 

6 tørrede æbleringe - se opskriften på tørrede

2J¡QCDLHSXMCDRJHUDQ QHMFD A CDDKKDQ

æbler til venstre

RL SDQM RNLCTK¡FFDQO DMA@FDOK@CD

1 dl lyst rørsukker

LDCA@FDO@OHQ +@CCDLRS HNUMDMUDC

½ dl hasselnøddekerner

FQ@CDQ FDQMDU@QLKTES HMCSHKCDDQS³QQD Sådan gør du:

@EG¡MFHFS@ESXJJDKRDM

*NL¡AKDQHMFDNFRTJJDQHENNCOQNBDRRNQDM AKDQMDJ@MS³QQDR SHKCDDQAK³CDNF

*³QCDM HMCSHKCTG@QDMDMR@QSDSL@RRD GUNQ

K¡CDQ@FSHFDHJNMRHRSDMRDM DKKDQSHKCDDQ

¡AKDQNFRTJJDQDQHMSDFQDQDS LDMENQSR@SFDQMD

GDKSS³QQDRNLBGHOR 3³QQDSHCDMHNUMDMDQ

KHCSTDMR@QSDSHRSQTJSTQDM 2OQDC¡AKDRTJJDQ

@EG¡MFKHF@ESXJJDKRDM R CDSDQRU¡QS@S

AK@MCHMFDMTCO DMA@FDOK@CDLDCA@FDO@OHQ 

U¡QDOQ¡BHRGDQ LDMLHM DSO@QLHMTSSDQ 

NFS³QCDMHNUMDMUDCFQ@CDQ HMCSHKCDM

#DS³QQDCD¡AKDQRL@FDQFNCS RNLCDDQ 

ADFXMCDQ@SAKHUDFXKCDM 3@FAK@MCHMFDMTC 

LDMJ@MNFR AQTFDRHR@K@S LXRKH LXRKH

NFK@CCDMJ³KD@E

A@QDQ ¡AKDRTJJDQNFHJQXCCDQRM@OR DKKDQ '@JG@RRDKM³CCDQMD NFQHRSCDLO DMS³Q

RNLEXKCHJXKKHMF ƥRJNF@MCDSFNCS

O@MCDUDCRU@FU@QLD HMCSHKCDADFXMCDQ@S 3³QQDCD¡AKDQNOADU@QDQCTLDRSNOSHL@KS HDMKTESS¡SADGNKCDQ 'NKCA@QGDCDMDQ LHMHLTL L MDCDQ

20

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013

Tørrede æbleringe

S@FDE@QUD +@CCDLJ³KD@E '@JCDL NFAK@MC CDLLDC¡AKDRTJJDQDS #DSMTE¡QCHFD¡AKD

RTJJDQA³QCTROHRDHK³ADS@EDML MDCRSHC


MAD FRA BUNDEN MED ANNE HJERNØE Æbleeddike med tørrede æbler

Æblesukker med ristede hasselnødder

Æblesirup

Æblesmør med ingefær og vanilje

EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

21


NYT OG NOTER

Ø-MÆRKET OSTEHAPS

QK@RUDKJDMCSD+HKKDAQNQ.RSDG@ORG@Q

E DSDM³JNKNFHRJAQNQL@MC QK@+HKKDAQNQ .RSDG@OR“JNKNFHRJGDCCDQCDSMXDLDCKDL @EE@LHKHDM (E³KFD QK@DQŚCDMFNCDRL@F NFJNMRHRSDMRT¡MCQDSŚ #DS³JNKNFHRJD RM@BJ @KSDQM@SHUSHKL@CO@JJDMG@QDMUDIK OQHRO  JQ ENQRSJ NFCTƥMCDQ³JN

G@ORDMDHM¡RSDM@KKDRTODQL@QJDCDQ

NYT & NOTER

TO NYE SKYR-VARIANTER 2JXQG@QK¡MFDU¡QDSDMCDK@E3GHRD,DIDQHRE@RSDRNQSHLDMS #DSDQMTAKDUDSTCUHCDS LDCSNCQHJJD RJXQLDCGGU AK A¡QU@MHKIDNFRJNUA¡QSQ@MDA¡Q !DFFDHMCDGNKCDQ GDKDOQNSDHMNFJTM EDCS #DLKG@QDMUDIK OQHRO JQ NFCTƥMCDQ HMCSHKUHCDQDJTMCDCQHJJDKHFD2JXQ MXGDCDQH(QL@RJ³KDCHRJD

NY ØKO-FAGMESSE I MALMÖ -NQCHB.QF@MHB%NNC%@HQDQM@UMDSO DMGDKSMXE³CDU@QDLDRRDH,@KL± CDQHR¡QDQGDMUDMCSSHKHMCJ³ADQD ENQG@MCKDQD FQNRRHRSDQNFJ³JJDMENKJEQ@QDRS@TQ@MSDQNFGNSDKKDQ ,DRRDMG@QB@ TCRSHKKDQDNFENQDF Q  NJSNADQH,@KL±,ŸRR@MRNLDMCDK@E-@STQ@K/QNCTBSR2B@MCHM@UH@ LDRRDM 3IDJVVV MNQCHBNQF@MHBDWON BNL 2UDMRJDQMDRK QCNFHJJDCDMSXRJD!HN%@BG LDRRD CDQG@QNUDQTCRSHKKDQDNFENQDF QGUDQS QRHCRSO  UHMSDQDMH-·QMADQF !HN%@BGDQMDLKHFUDQCDMRRS³QRSD³JN E@FLDRRD “JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFG@QHDM  QQ¡JJDG@ESDME¡KKDRRS@MCENQC@MRJD³JN UHQJRNLGDCDQ NF#@ML@QJU@Q€QDSR+@MCO !HN%@BGH 

NYT TIL RAW-FOOD-FOLKET

368,2

!HNF@MG@QRDMCSDMOQNCTJSRDQHDA@RDQDSO Q@V ENNC

LHKKHNMDQJQ #DSNLR@SSDCDS@HKATSHJJDQMD³JNKNFHRJ

OQHMBHOODQMDTCO GXKCDQMDHM@UMKHFGDKRDJNRSATSHJ

LHMHL¡KJENQH #DSF³QLHMHL¡KJSHKCDM@KKDQLDRS

JDQMD (RDQHDMƥMCDQCTEWJHJR BQ@BJDQRNFGUHCK³FRODRSN

ONOTK¡QDSXOD@E³JN L¡KJ (G¡KDMDO LHMHL¡KJJNLLDQ

LDCENQRJDKKHFDRL@FRU@QH@MSDQ 'DQRDQCT1@V6HKC

RJTLLDSL¡KJLDC LHN JQ +DSL¡KJNLR@SSDENQ

GUHCK³FRODRSNLDCFQ¡RJ@Q RNLG@QDMMDSSN

 LHN JQ LDMRATMCRJQ@ADQDMH³JN L¡KJDKHF@DM

U¡FSO FQ@L NFRNLJNRSDQCHFJQ

DQR³CL¡KJLDC LHN JQ *HKCD#@ML@QJR2S@SHRSHJ

22

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


Findes verdens bedste gulerødder i din have? – I SÅ FALD KAN VI SÆLGE DEM FOR DIG

I takt med at supermarkedskæder vokser på tværs af landegrænser, bliver udvalget i butikkerne mere ens og varerne mere industrialiserede. I SuperBrugsen går vi den modsatte vej. Vi synes ikke, kunderne skal møde de samme varer i Düsseldorf og Dianalund. Derfor har vi mange lokale varer i vores butikker. I Roskilde fyldes køledisken med mælk fra det nærliggende Osted Mejeri. I Esbjerg lægger de Vium leverpostej i kurven. Og i Rønne pryder honning fra den Gamle Skole hylderne. Der er mange eksempler, men vi vil gerne ha’ flere. Derfor søger vi hele tiden nye, lokale og kvalitetsbevidste leverandører til vores 230 butikker

over hele landet. Så kender du én med smiley-ordning og lokale lækkerier, får du et kæmpe smil fra os og vores kunder. Giv os et praj og kig efter mærket for lokale varer i toppen af denne annonce næste gang, du handler. De friske, miljøvenlige og lokale varer havner nemlig på hylderne i din SuperBrugsen i takt med, at vi finder dem. Jo flere, desto bedre. Bedre for lokalområdet, miljøet og for dig. Ta’ fat i din lokale brugsuddeler, giv os et praj på facebook.com/superbrugsen eller skriv til os på superbrugsen.dk/lokalevarer.


NYT OM BØGER

MADBØGER, DU BØR LÆSE - OG SE -TJ@MCTRDKUA@FDAQ³C RNLU@QCDSJ³ASGNRDLLDQXR -HBNK@H'@KJDM 2JXSSDCDKDQHDen økologiske bager – en bagebog fra emmerysTC@EDM Q¡JJD@EJ¡CDMRQTRSHJJDNFHMCAXCDMCDNORJQHESDQO FNTQLDSAQ³CNF J@FDQ 4CJNLLDQ MNUDLADQ JQ RHCDQ +HMCG@QCSNF1HMFGNE I Kryddersnaps og hvad dertil hørerE QCTSHORSHK@SK@UD@KSEQ@RM@ORDLDC E C@FDRSQ¡JJDSHCSHKCDRM@ORD CDQRJ@KSQ¡JJDHLDQDDMCRDJRL MDCDQ !NFDMDQHMCCDKSDESDQ GUNQK@MFSHCCDQF Q EQ@CTG@QR@LKDSCHMDQ U@QDQ SHK CTG@QDME¡QCHFRM@OR #TE QNFR NORJQHESDQSHKAK @ EQNJNRSANQCDS EXKCHFD J³CQDSSDQNFCDRRDQSDQ GUNQDMA¡Q DKKDQM³CCDRM@ORJ@MK³ESDRSDLMHMFDM 4CJNLLDQ NJSNADQ JQ RHCDQ +HMCG@QCSNF1HMFGNE ,DC,DSSD,³KA@JRMad til 2 dageHG MCDME QCTNORJQHESDQ R CTO JNQS SHCJ@MENQU@MCKDQDRSDQMDEQ@F QRC@FDMR@ESDMRL@CSHKDSMXSK¡JJDQSL KSHC 'U@CEWLDCDMQDRSK@LLDRJ@MJ CTLDCE LHCKDQJ@MSQXKKDNLSHKGIDL

LDK@UDSRG@V@QL@$QTCJNLLDS JQ RHCDQ /NKHSHJDMR%NQK@F

SÆSONENS BOG & QCTNOH@SK@UDRTMCDNFUDKRL@FDMCDL@CO@JJDQ NFG@QCT AQTFENQEQHRJHMROHQ@SHNM#DRO³QFRL KENQR³FDQE@LHKHDJNFDANFR

ENQE@SSDQ2HE.QDKK@M@@SFHUDRU@QO HANFDMKram i madkassen - nemme og sunde madkassehits dit barn vil elske #DOQ@JSHRJD NFL¡SSDMCDL@CO@JJDENQRK@FK³ADQGDKDUDIDMQTMCSHJNRSOXQ@LHC

DM %Q@K¡JJDQSL@CAQ³CLDCEXKC SHKRTMCDRM@BJR E@QUDRSQ KDMCD R@K@SDQNFRL R³CDNUDQQ@RJDKRDQ JQ RHCDQ 3HMJDQADKK!NNJR

Foto: Tia Borgsmidt

3 SPØRGSMÅL TIL SIF ORELLANA Hvor vigtig er økologi for dig?

Hvorfor er en sund madpakke vigtig for dine børn?

“JNKNFHDQUDIDMEQDL GUHRCTFDQMDUHKO@RRDO CHFRDKU CHME@LHKHD

%NQCHCDAKHUDQSQ¡SSDNFTJNMBDMSQDQDCD GUHRCDHJJDE QDMFNC 

NFCDSNLFHUDMCDLHKI³ 5HDQHJJDE@M@SHRJDGIDLLDGNRNR LDMIDF

L¡SSDMCDNFDMDQFHFHUDMCDL@CO@JJDLHCSO C@FDM ,@CSHKADQDCS

UHKF³QD GU@CIDFJ@MENQ@STMCF ODRSHBHCDQ LDCHBHMQDRSDQ CHNWHMDQ 

@EFNCDQ U@QDQFHUDQDMDQFH NUDQRJTCNFFNCSGTL³Q %NQ@QADICDSNF

RSQ ENQJNQSDQDNF@MCQDJDLHRJDRSNƤDQ CDQHLHMD³IMDDQE@QKHFD 

L@MHOTKDQDSL@CRNLUHRRDNKHDQNFL@QF@QHMDQF³QKHFDCDSLNCR@SSD 

%NQRJDQMDFHUDQHJJD@KSHCGDKSSXCDKHFDRU@QO GUNQC@MCDMRK@FR JDLHO UHQJDQUNQDRJQNOOD #DQENQOQHNQHSDQDQIDFE³QRSNFEQDLLDRS

Hvad er dit bedste tip til madkassen?

CDE³CDU@QDQ UHROHRDQ “UDQRSO UNQDRKHRSDNUDQCDRHJQD³JNKNFHJ³A

+@UDML@CO@JJD CDQJNLLDQFNCSQTMCSHJNRSOXQ@LHCDM R L@ME Q

RS QA@RHRU@QDQRNLL¡KJ LDKNFG@UQDFQXMR@LSCDMRSNQDFQTOOD @EEQTFSNFFQ³MS

24

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013

DMDQFHMNJSHKDMGDKC@F ,HMDFDME@UNQHSDQŗ2TODQR@K@SEQ@ MCDR

AIDQFDMDŗ ENQCHCDMA CDL¡SSDQ NFR DQCDMRTMCNFUDKRL@FDMCD 


NYT OM BØGER

OPSKRIFT

fra sæsonens bog

Sifs hjemmelavede proteinbarer Til ca. 15 mellemstore barer 20 friske (medjool-)dadler 50 g tørrede tranebær 1 dl usmuttede mandler eller hasselnødder 2 spsk. kokosolie eller hampefrøolie, fås i helsekosten 1½ tsk. lakridspulver 50 g hampeproteinpulver, kan fås i helsekosten 1 dl kokosmel Drys: *NJNRLDK

Sådan gør du: 3@FRSDMDMDTC@EC@CKDQMD '@JSQ@MD

A¡QDQMDNFL@MCKDQMDƥMS *NLCDL NUDQHDMRJ K NFŚ¡KSŚCDLFNCSR@L

Mums! Proteinbarer med dadler, nødder og tranebær.

LDMLDCQDRSDM@EHMFQDCHDMRDQMD +¡FDSRSXJJDA@FDO@OHQHATMCDM@E DMKHKKDAQ@CDO@MCD NFCQXRDSSXMCS K@FJNJNRLDKGDMNUDQO@OHQDS %NQCDK C@CDKL@RRDMNUDMO NFOQDRCDMFNCS MDCHENQLDM #QXRDSK@FJNJNRLDKO  NFR¡SAQ@CDO@MCDMHJ³KDRJ@ADSHDS O@QSHLDQ 2J¡QL@RRDMTCHA@QDQ /@JDUS OQNSDHMA@QDQMDHMCHKHCSL@C

BDKKNE@M NFFHUA³QMDMDDMDMJDKS LDCHL@CO@JJDM EKSTRA TIP #TJ@MLDCENQCDKEQXRDA@QDQMDMDCNF S@FDCDLNODMJDKSUHRSHKR³CDRSTMCDQ R@LLDMLDCTMFDQMD

EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

25


NYT FRA ØLF

NYT FRA ØLF SUPERBRUGSENS LOKALE VARER BEGEJSTRER KUNDERNE (R@L@QADICDLDC“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFHMSQNCTBDQDCD2TODQ!QTFRDM HK³ADS@ERNLLDQDMLHMCRSSNKNJ@KDU@QDQHŔDKKDQMHTC@ESHŔTC@E CDQDRATSHJJDQK@MCDSNUDQ #DSDQU@QDQEQ@K@MCL¡MCHCDMDMJDKSD ATSHJRKNJ@KNLQ CDŔGDQHAK@MCSDMCDK³JNKNFHRJD *TMCDQMDG@QLNCS@FDSCDKNJ@KDU@QDQLDFDSONRHSHUS NF2TODQ

!QTFRDMRDQJTMRNLLDQDMRE³QRSDU@QDQRNLADFXMCDKRDM 5HG@QE DSLDFDSONRHSHUDSHKA@FDLDKCHMFDQEQ@JTMCDQMDHATSHJ

JDQMDNFUH@E@BDANNJ #DSG@QFHUDSDS@MCDSKHUHATSHJJDQMD +NJ@KD U@QDQDQJNLLDSENQ@SAKHUD #DSGDQJ@MAKHUDLDFDSRS³QQD ENQS¡KKDQ 3GNL@R,³KKDQ+@QRDM CDQDQRNQSHLDMSRBGDEH2TODQ!QTFRDM (E³KFDDMTMCDQR³FDKRDEQ@"NNODQRS³QRSDCDKDM@ECDJTMCDQ RNL J³ADQKNJ@KDU@QDQ NFR ENKJ CDQMNQL@KSJ³ADQ³JNKNFHRJDU@QDQ (@OQHKGNKCSATSHJRJ¡CDMNF“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFSNL³CDQH 2TODQ!QTFRDMHGDMGNKCRUHR)¡FDQF QCRF@CDH @QGTRNF,@SS¡TRF@CD H*³ADMG@UMENQ @SATSHJJDQNFK@MCL¡MCJTMMDL³CDGHM@MCDM (DESDQ QDSNFUHMSDQDMUHK2TODQ!QTFRDMNF“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMF FDMS@FDL³CDQMDGNRATSHJJDQHƦDQD@EK@MCDSRCHRSQHJSDQ

NYT WEBSITE TIL FORBRUGERNE 'U@CDQ³JNKNFH.FGUNQENQU¡KFD³JNKNFH#DSDQCDA@R@KDRO³QFRL K CDQDQHBDMSQTL O ENQRHCDM@EDMMXGIDLLDRHCD VVV HKNUD³JN CJ RNL“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFRS Q A@F +NTHRD RLTMC 'INQSGDQOQNIDJSKDCDQA@FCDSMXDRHSD CDQRJ@KKDUDQDE@JS@NL ³JNKNFHDMSHK#@ML@QJRENQAQTFDQD 5HAXFFDQUHCDQDO CDS(KNUD“JN TMHUDQR ENQDMHMFDMG@Q@QADICDSLDCMNFKD Q )DFRXMDR @SGIDLLDRHCDMG@QE DSDSK¡JJDQSNFAQTFDQUDMKHFSCDRHFM #DMDQK@UDS O CDMCDQINQC TMCDQ MDFKDMD L CD CTENQDJRDLODKNFR ƥMCDQO *³ADMG@UMR %³CDU@QDE¡KKDRRJ@ARGIDLLDRHCDR@LSHE@JS@A@RDQDCDL@SDQH@KDQEQ@“JNKNFHRJ +@MCRENQDMHMFRNLŚFNCDFQTMCDSHK@SU¡KFD³JNKNFHŚ RHFDQ+NTHRD RLTMC 'INQSG 'TMENQJK@QDQ @SRHSDSDQDSRSDCENQCHF CDQHJJDUDCDMCXSNL³JNKNFHNFUHKG@UD LDQDUHCDM #TJ@MRS@QSDHFQTMCRJNKDMNFFQ@UDCHFCXADQDMDC ,DMCDQDQNFR L@R

RDQSHKCDL CDQUDCLDFDSHENQUDIDM %NQDJRDLODKUHKRHSDSAXCDO ENQRJDKR@QJ CDQUHRDQ ENQRJDKKDMLDKKDL³JNKNFHNFJNMUDMSHNMDKSK@MCAQTFO NLQ CDQRNLJU¡F JNQM EQTFS FQ³MS EIDQJQ¡NF¡F #TJ@MNFR CXJJDMDCHDMSHCRKHMIDNUDQ³JNKNFHDMRGHRSNQHD - QCTG@QU¡QDSDMSTQO VVV HKNUD³JN CJ R J@MCTF TCHJ@MSHMDMNFENQS¡KKD CHMDADJDMCSDDKKDQJNKKDF@DQ GU@C³JNKNFHDMGDKSNUDQNQCMDSCQDIDQRHFNL #TJ@MNFR  JNLLDLDCMNFKDJNMJQDSDSHORSHK GUNQC@MCTE QLDQD³JNKNFHHMCHJ³JJDMDSŔTCDM @SAQTFDƦDQDODMFDO GTRGNKCMHMFRATCFDSSDS ENQJK@QDQ+NTHRD RLTMC 'INQSG

MERE BAGEGLÆDE I BOGFORM 2³QHRANKKDQ “K@MCRGUDCDAQ³CEQ@&QTOD,DXDQNF KRHRJDQTFRL¡JJDQDEQ@2J¡QSNES,³KKD #DSDQMNFKD@ECDMXD NORJQHESDQ CTJ@MJ@RSDCHFNUDQHDen Økologiske Bagebog nr. 2 !NFDMDQ KHFDRNLRHMONOTK¡QDENQF¡MFDQ TCFHUDSHDS R@L@QADICDLDKKDL“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFNFDMOQNCTBDMSR@LLDMRKTSMHMFLDCMH³JNKNFHRJDA@FDQHDQNFLDKOQNCTBDMSDQ RNLG@QKDUDQDSCDQDRXMCKHMFRNORJQHSDQ 'DMNUDQANFDMRRHCDQƥMCDQCTNORJQHESDQO @KSEQ@GUDQC@FRQTFAQ³CSHKJ@Q@LDK

EXKCSDL@B@QNMR NFNORJQHESDQMDDQGDMUDMCSSHKA CDADFXMCDQDNFCDL CDQDQUDKADU@MCQDCDHNUMDMRUDKCTESDMCDUDQCDM 'DKKD!NRRDMEQ@“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFRL@QJDCR@ECDKHMFG@QU¡QDSOQNIDJSKDCDQNFQDC@JS³QO ANFDM #DME³QRSDANFG@QU¡QDSQHFSHFDESDQROTQFS NFENKJG@QU¡QDSQHFSHFFK@CDENQNORJQHESDQMD #DMMXDA@FDANFHMCDGNKCDQKHCS ƦDQDJ@FDNORJQHESDQNFHMROHQ@SHNMSHKFKTSDMEQHAQ³CNFJ@FDQ CDSDQLDFDSENJTRO ENQSHCDM RHFDQ'DKKD!NRRDM !@FDANFDMAKHUDQTCCDKSR@LLDMLDC%DLHM@HTFD NFCTJ@MNFR AK@CQDHDMNMKHMDTCF@UDO NJNKNFH CJA@FDANF .ORJQHESDQMDEQ@CDME³QRSD³JN A@FDANFEQ@“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFƥMCDQCTO VVV CDM³JNKNFHRJDA@FDANF CJ

26

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


Scan koden

– og få inspiration til nemme og skønne opskrifter med økologisk oksekød

køb økologisk kød og gør en forskel for dig selv, miljøet og for dyrene. det er sund fornuft og god smag. se mere på www.okologi.dk


BESØG HOS EN ANDEPRODUCENT

LONE HEDEGAARD NFGDMCDRL@MC+@QRCQHUDQR@L

LDM&NSGDMANQF CDQS@FDQDM KHKKDAHC@ECDMRUTMFMDLHCSIXRJD M@STQRXCENQ2HKJDANQF / L@QJDQMDDQCDQFNCOK@CRSHK CD¡MCDQ F¡RNFJXKKHMFDQ O@QQDSNOCQ¡SSDQ

28

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


GOTHENBORG GÅR EFTER

GOURMET-AND +NMDNF+@QR'DCDF@@QCO &NSGDMANQFH,HCSIXKK@MCDQO@QQDSA@FDM KTJRTROQNCTJSHNM@E¡MCDQNF@MCDSEIDQJQ¡ #DUHKK@UD#@ML@QJRLDRS UDKRL@FDMCD¡MCDQ #XQDMDG@QNUDQSQDF@MFDLDQDOK@CR DMC³JN QDFKDQMD ENQDRJQHUDQ NF¡CDQR U@QHDQDSENCDQ @SCDHJJDG@QADGNUENQLDCHBHM TEKST OG FOTO: /$3$1-.1#'.+, -#$12$-

+NMD'DCDF@@QCRJQHCSDQNUDQDK GDFMDSNFM¡QLDQRHFDMLNAHKENCDQGXSSD

+@QR'DCDF@@QCRS QENQ@SNOCQ¡SSDF QCDMREIDQJQ¡ LDMR+NMD'DCDF@@QC

LHCSO L@QJDM ,DQDDMCGTMCQDCDRJQHCSRDMDQD@MJNLLDQGTMSHKGXSSDM 

SDFMDQ&NSGDMANQFTC@CSHKNFRJ@ADQDSU¡KCHFSKDADMO RSDCDS 'TMO@RRDQ

CDQDQGIDLNFKXENQRL RM@CQDMCDODJHMF¡MCDQO CDMRSNQD FQ³MMD

F QCATSHJJDM @QQ@MFDQDQENQDCQ@F K@UDQJTQRDQHF QCDMRJTQRTRJ³JJDMNF

ƥQJ@MS@E&NSGDMANQFRINQC

R³QFDQENQEDRSL@CSHK@QQ@MFDLDMSDQH&NSGDMANQFRFHKCDR@K

#DMKHKKD@ERS@MCRRBDMDDQGDKSBDMSQ@KHENQS¡KKHMFDMNLCDMLHCSIXRJDEIDQ

JQ¡ROQNCTBDMS & QCDMR¡MCDQ JXKKHMFDQNFF¡RRJ@KG@UDKTESNLUHMFDQMD 

PLADS OG GODT FODER GIVER SUNDE DYR

,@RRDQ@EKTES %@JSHRJG@QCDODJHMF¡MCDQLHMCRSSQDF@MFDLDQDOK@CR 

+@QR'DCDF@@QCODFDQO CDLNAHKDENCDQGTRDRNLDM@ECDSHMF CDQ@CRJHKKDQ

DMC³JN JQ@UDMDENQDRJQHUDQ

&NSGDMANQFEQ@@MCQD³JNKNFHRJDEIDQJQ¡OQNCTBDMSDQ

%NQ+NMD'DCDF@@QCNFGDMCDRL@MCDQCDS@KE@NFNLDF@ @SF QCDMR EIDQJQ¡E QNOSHL@KDQ@LLDQ

#DQDQHJJDMNFDM CDQK@UDQ@MCRNLNR %NQNRADSXCDQUDKRL@FDM@KS 5H UHKK@UDADCQD RTMCDQDNFRS¡QJDQDCXQ #DRJ@KHJJDA@QDU¡QD³JNKNFHRJD #D

5NQDRJNMBDOSDQ@SƦXSSDGTRDMDQTMCSO L@QJDQMD R ¡MCDQMDGDKD SHCDMG@QEQHRJFQ¡RTMCDQE³CCDQMDHRSDCDSENQLTCCDQHCDBHQJ@C@FD CDSS@FDQ@SNOCQ¡SSDCDL 4CNUDQFQ¡RDQCDQNFR R DSGUHCJK³UDQNFTQSDQRNLBHJNQHDTCDHL@Q

RJ@KU¡QDCDADCRSD 5HUHKK@UDDMSHO SNOJU@KHSDSSHKCDJTMCDQ CDQUHKG@UDDM

JDQMD +@QR'DCDF@@QCG@QDQE@QDS @S¡MCDQMDE³QRSJ@RSDQRHFNUDQGUHCJK³U

@MCDQKDCDR@MC RHFDQ+NMD'DCDF@@QC

DQDM R ¡CDQCDBHJNQHDNFCDQDESDQFQ¡R

FANG EN AND, TAK!

UDIDMADRSDLLDQCDF@MRJDDMJDKSRDKU GU@CCDUHK¡CD 'UHCJK³UDQDQQHF

%QTDMO &NSGDMANQFDQKHFDJNLLDSEQ@DM QRE³CRDKRC@FGNRDMADJDMCS

O OQNSDHM RNLHR¡QDQMXSSHFSENQ¡MCDQMD M QCDRJ@KNOAXFFDLTRJKDQNF

O DFMDM #DQENQG@QGTMTR¡CU@MKHFSƦNSS³IO HADSQ@FSMHMF@E @SGTMRS Q

J³CSHCKHFSHNOU¡JRSDM "HJNQHDDQLDCSHK@SFHUDDMFNCS@QLETMJSHNM NFCDS

TCDO L@QJDMAK@MCSCDJK@SSDMCDETFKD

DQUHFSHFS ENQHL@MFDOQNCTJSHNMDQDQCDQE@JSHRJOQNAKDLDQLDCCH@QQD #DM

%NQHJJD@SRUHMDS³IDS@KSENQLDFDSSHK E QGTME@SO RHML@MCNUDQLNAHKDM

TCENQCQHMFG@QUHRI¡KCDMS ENQJK@QDQ+@QR'DCDF@@QC 

MCDQDQRNLRJ@ASSHKRDKU@SRSXQDCDQDRGTRGNKCMHMF +@MFSGDM@C

+@QR J@MCTJNLLDMDCNFGI¡KODLDC@SE@MFDDM@MC RNLIDFJ@M GNKCDENQENSNFQ@EDMRRJXKC

'@MENQJK@QDQNFR @S¡MCDQMDCDRTCDME QDSR¡QKHFS³JNKNFHRJSHKRJTCR

ENCDQ RNLADRS Q@EJNQM OQNSDHM@EFQ³CDQR@LSSHKR@SSDLHMDQ@KDQNFUHS@LHMDQ

+HCSDESDQRMDQQDQDMGHCRHFLNSNQO DMƥQGITKRBQNRRDQRHFFDMMDLKXCDM@E

)DFG@QDMSDRD '@QEIDQJQ¡DSFNCOK@CRNFU@QHDQDSENCDQ R AKHUDQCDQDR

CDRM@CQDMCD¡MCDQ +@QR'DCDF@@QCAQDLRDQNONFE QQTSHMDQDSNFGTQSHFSE@S

HLLTMENQRU@QR RS¡QJS @SCD@KCQHFE QCDRXFCNLLD RNLL@MFDJNMUDMSHN

HDM@MCSHK¡FSDE¡KKDM ,DM@Jʖ,DMR+NMD'DCDF@@QCGNKCDQ@MCDM R JK@S

MDKKDNOCQ¡SSDQDC³IDQLDC .FCDQDQUHRSMNFDSNLLHMSDRD ENQFDMMDL

SDQCDM@KKHFDUDKO GDMCDRS³I 'U@CF³QL@MHJJDENQDSFNCS*NC@J LNLDMS

QG@QUHJTMG@ESAQTFENQ@SFHUDLDCHBHMDMDMJDKSF@MF EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

29


BESØG HOS ANDEPRODUCENT

7000 ÆNDER ENQK@CDQ&NSGDMANQFH Q .UDMHCDSJNLLDQ J@KJTMDQ F¡RNF JXKKHMFDQ

TORDENSKYLLER ER FARLIGE FOR ÆLLINGERNE

HDSLDFDSL³QJS@MCDJ³CLDCDMUHKCS@FSHFRL@F

Andebrystet fra GothenborgE QDML³QJE@QUD J³CDS

#DMRS³QRSDTCENQCQHMFENQ+@QR'DCDF@@QCDQ@S

+NMD'DCDF@@QCTMCDQRSQDFDQ @SCDSFNCD

DQLDQDSQDUKDSNFG@QDMUHKCS@FSHFRL@F / S@KKDQJ

U¡QMDNL¡KKHMFDQMDCDE³QRSDSQDSHKƥQDTFDQ@E

ENCDQNFEQHRJKTESDQŚRHMCRRXFSUHFSHFSŚHEIDQJQ¡ 

DMDMRDQCTDSSHKADQDCS&NSGDMANQF @MCDAQXRSUDC

CDQDRKHU M QCDC@FF@LKDADFXMCDQCDQDRSHKU¡

%QHRJGUHCJK³UDQNFCD@MCQDTQSDQDQLDCSHK@S

RHCDM@EDSAQXRSRSXJJDEQ@DMAHKKHF JNMUDMSHNMDK@MC 

FHUDUDKRL@F NFCDMEQHRJDKTESF³Q @S@LLNMH@J

MCDQMDU@QKHFDSTMFD C@CDJNLHNUMDM (E³KFDF Q

C@LODEQ@CXQDMDR@Ƥ³QHMFHJJDR¡SSDQRHFHJ³CDS 

CDMRO@QJ@MCTRDO J³CDS @SEIDQJQ¡DSG@QDSFNCS

CDLSHK@SENTQ@FDQDRDKUNFE LNSHNM &@MRJDUHRS

#DSDQCDMRSNQDENQRJDKO NRNFL@MFD@MCQDOQN

KHULDCLDQDLNSHNMNFOK@CRR@LSU@QHDQDSENCDQ

G@QUHU@QLDO HGTRDMD GUNQCDNOGNKCDQRHF

CTBDMSDQ #DSDQUHQJDKHFUHFSHFSENQLHF@SE EQDL

QDKRDRNLNOCQ¡SR¡MCDQHITKH

#DDQTCDEQ@C@F ENQCHUHFDQMDUHKU¡MMD

CDME³QRSDTFD LDMHITKHJ@MCDQJNLLDGDESHFD

#DSEXRHRJD@QADICDLDCCXQDMDR@LLDMGNKCS

SNQCDMUDIQLDCJQ@ESHFQDFMNFG@FK 2 E³KFDQIDF

LDC @SO@QQDSR@SRDQO DMADFQ¡MRDSOQNCTJSHNM

LDFDSFQTMCHFSLDCHUDIQTCRHFSDMNFS@FDQ@KCQHF

@ERODIKDQRHFM@STQKHFUHRHOQHRDM $M&NSGDMANQF

ÆNDERNE SLAGTES I SENSOMMEREN

R¡QKHFK@MFSGIDLLDEQ@ %NQJNLLDQCDQDMSNQCDM

@MCO  JHKNG@UMDQO NLSQDMSJQNMDQ 

#DS³JNKNFHRJDEQHK@MCREIDQJQ¡O 

AXFD R RJ@KIDFRSQ@JRKTJJDCXQDMDHMCHGTRDMD

#DSDQDMOQHR CTJ@ME LHMCRSEDLJNMUDMSHNMDK

&NSGDMANQFAKHUDQRDMCSSHKRK@FSMHMF

KD¡MCDQENQ HGUDQSE@KCO SHKATCNOLNCITK

O DSKHKKDRK@FSDQHH%KDMRANQF M Q

/ MNFDML CDQJ@MGUDQC@FDM@KSR U¡QDKHCS KDSSDQDENQCDLDMMDRJDQ CDQ@QADICDQHDMJNMUDM

2NLENQAQTFDQDQCDSINM@STQKHFUHRCHSU@KF 

ETFKDMDDQUDKM¡QDCDRHCRSO RNL

SHNMDKOQNCTJSHNM GUNQCXQDMD@KCQHFJNLLDQTC 

NLCTUHKADS@KDCDSENQDM@MCDKKDQHJJD LDMUH

LDQDM (E³KFDO@QQDSDQCDSMDLKHFHJJD

+@QR'DCDF@@QCO ODFDQ @SCDQRJ@KCTA@QDCQDID

K@UDQDMG³IJU@KHSDSNFR¡KFDQCXQLDCDSKHU UH

FNCCXQDUDKE¡QC@SK@CDETFKDMDF O 

O DMJM@OSHKSDQLNRS@SDM R E Q¡MCDQMDCDM

J@MRS HMCDENQ RHFDQ+@QR'DCDF@@QC

L@QJDQMDHNJSNADQNFMNUDLADQ NF

NOSHL@KDSDLODQ@STQ 'UHROQNCTJSHNMRG@KKDMR JKHL@@MK¡FC@HJJDRDKURSXQDQSDLODQ@STQDM 

'@MENQJK@QDQ @SMNFKD@EJTMCDQMDHF QCATSHJ

CDQENQDQITKDEIDQJQ¡DSO EQNRS 

JDMC@NFR RXMDR @S¡MCDQMDDQCXQD (R¡QE³QRSD F@MFCDJ³ADQDM ,DM&NSGDMANQF O@QQDSNOKDUDQ

/ VVV FNSGDMANQF CJJ@MCTRDF QC

E QUHMNFKDRS¡QJDETFKD CDQDQTCDNFU@MSSHK@S

HFDMNFHFDM @SL@MFD@ECDQDRJTMCDQE QR FNC

ATSHJJDMR AMHMFRSHCDQ 4MCDQLDMT

R³FDE³CDMRDKU

DMNOKDUDKRDENQCDDJRSQ@ODMFD @SCDCTJJDQNO

OTMJSDS%IDQJQ¡DQCDQSG DMKHRSDNUDQ

HATSHJJDMHFDM

GDKRDJNRS RODBHDK NFF QCATSHJJDQ 

#DMRK@FRJ@MIDFHJJDF³QDŔLDMSHKFDMF¡KC

UDELIV OG FODER GIVER VELSMAG

#DSDQCDIKHFS M QCDJNLLDQHFDM #DSFHUDQ

(E³KFD+@QR'DCDF@@QCFHUDQCDMEQHRJDKTESNFLHJ

NRDSJHBJ .FCDSUHRDQNR @SCDQDQFNCFQTMCSHK

RDS@EJK³UDQ TQSDQ FQ¡RNFSHKRJTCRENCDQRHFTCRK@F

@SF³QDDMENQRJDKLDCUNQDROQNCTJSHNM

30

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013

CDQENQG@MCKDQ&NSGDMANQFRCXQ


Adobe er en serie af reserva vine, produceret på økologisk dyrkede druer fra Chile. Producenten EMILIANA blev grundlagt i 1986 af Guilisasti familien, og er i dag stadig et privatejet firma, dedikeret til produktionen af vine på økologisk dyrkede druer, og i enkelte tilfælde efter biodynamiske principper.

WARDS NA E 2 E EMILIANA

2 01

.......... G R

I dag råder EMILIANA over 1200 hektar vinmarker i regionerne Maipo, Colchagua, Casablanca, Bío-Bío, Cachapoal og Limarí. Det gør EMILIANA til den største enkeltproducerende Estate i verden af vine produceret på økologisk dyrkede druer.

the

dr

in k s

ss

..........

GREEN WINERY OF THE YEAR busi n

e

ADOBE Cabernet Sauvignon En fin vin til de fleste retter med kød eller pastaretter.

SINCE 2001 Organic Agriculture Certifi ed

SINCE 2003 Biodynamic Agriculture Certifi ed

ADOBE Chardonnay En fin vin til grillet laks, tun eller grøntsager, men også til krydret eksotisk mad.

ADOBE Carmenere En fin vin til f.eks bøf med bearnaisesauce, men også til krydret gryderetter.

SINCE 2007 Social Responsibility Certifi ed

SINCE 2009 Carbon Neutral Certifi ed

Kvickly og SuperBrugsen. Forbehold for udsolgte varer.

SINCE 2011 Fair Trade Certifi ed

SINCE 2011 Sustainability Certifi ed by Wines of Chile


STEGESKOLE

SÃ…DAN

EN AND A³QE³QRSG@UDDMFNCSHLD O QXFFDM HMCDMCTUDMCDQ den om og steger den

STEGER DU EN HEL AND

UHCDQD % CDSNFƦDQD@MCQD SHORGDQO RHCDM

'DQG@QCT+NMD'DCDF@@QCRNORJQHESO DMUDKKXJJDS@MCD@ESDM 4CNUDQ@SU¡QD @MCDOQNCTBDMSDQGTMTCC@MMDSJNRSUDIKDCDQNFGNKCDQAK @ A@FDJTQRDQHF QCDMR JTQRTRJ³JJDM (K³ADS@EDESDQ QDSGNKCDQGTMNFR JTQRDQH@SRSDFD¡MCDQ

TRIN 1: BASIS = GOD OPTØNING

#TRJ@KG@UDENQMDLLDKRDM@E @SCTJ@MUQHCDCDL@E GUHRCTSNF

3@F@MCDMTC@EONRDM NFS³CDMNOHDSJ³KDRJ@A #DSS@FDQNLSQDMS

G QCSMNJE@S KSJ³CRJ@KGUHKD M QCDSDQRSDFS 2 RM@QSCDSADFXMCDQ

SNC³FM NFCDSDQUDMSDSHCDMU¡QC RHFDQLHMDQE@QHMFLHF SS³CDM

@S@EJ³KD R SQ¡MFDQR@ESDMMDLKHFHMCHJ³CDSHFDM 2KTJENQNUMDM C¡J

NOHJ³KDRJ@ADQADCQDDMCUDCRSTDSDLODQ@STQ ENQCHCDMK@MFRNLLD

@MCDMLDCEW2S@MMHNK NFK@CNUMK FDMRS  ADMH LHMTSSDQ 

NOS³MHMFGNKCDQADCQDO R@ESDM #DSF¡KCDQENQ@KSEQNRRDMSJ³C 2SHK@MCDMHDSHKCE@RSE@C NFO@JCDMDUS HMCHƥKLDKKDQC¡JCDMLDC DSUHRJDRSXJJD R CDMHJJDS@FDQ@ERL@F@E@MCQDE³CDU@QDQHJ³KDRJ@ADS

TRIN 4: SÅDAN SKÆRER DU ANDEN UD

&KDL@KSNL@SAQTFDDMEIDQJQ¡R@JR $MQHFSHFFNC@MCG@QR JQ@ESHFD

TRIN 2: GØR ANDEN KLAR TIL OVNEN

RDMDQHJ³CDS @SCTRJ@KRJ¡QDCDMLDCDMFNCJMHUTCHRSDCDS 2J¡QE³QRSK QDMDEQ@ 3@FA CDJ³KKDNFNUDQK QLDC #DKK QDMDO 

3@FE³QRSONRDMLDCHMCL@CNFG@KRDMTC@ECDMNOS³DCD@MC &MHCR 

K@MFRŔ@KSR R CTHOQHMBHOODSRJ¡QDQDSRSNQSRSXJJD@EK QDS 2 G@Q

RJHMCDSLDCFQNESR@KSNFODADQ !QTFDSO@QFNCDG MCETKCDŔR LDFDS

CTSHKÆ¥QDRDQUDQHMFDQ@EKÂ Q

RNL@MCDMJ@M@ARNQADQD #DSRJ@KM¡QLDRSL@RRDQDRHMCHRJHMCDS

2J¡QR UHMFDQMDNFCDQDESDQAQXRSDQMDEQ@ 2J¡QAQXRSJ³CDSHBHQJ@

LDCCDA@QDƥMFQD #TJ@MNUDQUDIDDMAK@MCHMF@ER@KSNFBGHKKHƦ@FDQ 

DMBDMSHLDSDQSXJJDRJHUDQ !QXRSDSO DMFNC³JNKNFHRJ@MCRUHMCDQ

%XKCR @MCDMLDCRUDRJDQR@LSRXQKHFD¡AKDQRNLEW!DKKDCD!NRJNO 

L RJDJTMSHOQNBDMSTMCDQRSDFMHMFDM NFCDQENQDQCDQR LDFDSJ³C 

K³FNF@OODKRHMDQHA CD %XKCDSFHUDQLDQDR@ESNFDMFNCRL@FSHK

@SCDSUHKKDU¡QDEQ R@SRDQUDQDDSGDKSAQXRS .FR RXMDRIDFH³UQHFS 

J³CDS -@UMKHFRUDRJDQMDJNLLDQSHK@SRL@FDCDIKHFSR³CD M QCT

@SRJHUDQMDDQO¡MD@SRDOÂ

RDQUDQDQCDLRNLSHKADG³QSHKQDSSDM

TRIN 3: SÃ… SKAL ANDEN I OVNEN

32

TRIN 5: SÆT ANDEN PÅ BORDET MED GODE PARTNERE

$QCDSDMITKD@MC R J@MCTU¡KFDCDSSQ@CHSHNMDKKDSHKADG³QRNLJ@Q

2¡S@MCDMO DMQHRSLHCSHNUMDMUDCL@WFQ@CDQ 2K U@QLKTESR

SNƦDQ AQTMDJ@QSNƦDQNFQ³CJ K 'IDLLDGNRNRROHRDQUHCNFHJJDCDM

ETMJSHNMDMEQ@ GUHRCTJ@M $KKDQRQHRHJDQDQCT @S@MCDMAKHUDQENQS³Q 

SQ@CHSHNMDKKDJNFSDQ³CJ K LDMJNLLDQM³CCDQNF@OODKRHMRSXJJDQH

5DC@SAQTFDDMQHRS E QCTNFR RJHMCDSO A@FRHCDM@E@MCDMROQ³CS

DMQ Q³CJ KRR@K@SNFRDQUDQDQAK @ NFR DMFNC¡AKDJNLONSSHK@MCDM 

2¡SDMAQ@CDO@MCDTMCDQQHRSDMSHK@SR@LKD@ECQXOODSNO 2@ESDMH

2NURDMK@UDQCTUDC@SG¡KCD@ECQXOODSEQ@AQ@CDO@MCDMHDMFQXCD 

AQ@CDO@MCDML DMCDKHFHJJDAQ¡MCDU¡J NFCDSJ@MCDQENQU¡QD

+@CEDCSDSRJHKKD NFRJTLCDS@E EWLDCDMKHKKDJNO &DLFDQMDEDCSDS 

DMFNCHC¤@SG¡KCDMNFKDJNOETKCDU@MCNUDQ@MCDMSHK@SRS@QSDLDC 

- QEDCSDSDQRJHKSEQ@ G@QCTQDM@MCD ENMC '¡KCKHCSU@MCDKKDQ

$QR@ESDMUDC@SAQ¡MCDU¡J@KKHFDUDK R FHULDQDU@MC

J@QSNƤDKU@MCHENMCDM NFG¡KCCHMJNLLDMCDRNURHDMFQXCD /TSR 

2S@QSFDQMDLDC@SRSDFD@MCDMLDCAQXRSDSMDC@CH ŻSHLD 

 ROHRDRJDETKCDLDKHFQXCDMSHK@SI¡UMDRNURDM +@CLDKDSNOS@FD

*TMRSDMUDC@SRSDFDDMGDK@MCDQ@STMCF @SAQXRSJ³CDSAKHUDQENQ

U¡CDMNFRXMJDMDCO ATMCDM /HRJR RNURDMNO LDMRCDSR RL S

S³QS !QXRSDSDQCDSLDRSR QA@QDUDC@MCDMNFRJ@KE@JSHRJRSDFDK@MFS

ADFXMCDQ@SJNFD 2NURDMLÂ HJJDATKCQDJNFD LDMCDMRJ@KNONF

JNQSDQDDMCEWKÂ QDMD 5DC@SUDMCDAQXRSDSMDC@CHADFXMCDKRDM

JNFD 2 DQCTMDLKHFRHJJDQO  @SDMDUDMSTDKLDKRL@FDQENQRUTMCDS

GNKCDQCTCDMCDK@E@MCDMLDQDR@ESHF

)DFDQM@STQKHFUHRDMRSNQENQS@KDQENQ @SL@MROHRDQ@MCÂ QDSQTMCS 

$ESDQ ŻSHLDDQCHM@MCRSDFSE¡QCHF #TJ@MSDRSD NL@MCDMG@Q

/Q³UENQDJRDLODK@MCR@LLDMLDCENQRJDKKHFDR@K@SDQ 2@K@SDQMD

E DSMNJUDC@SS@FDE@SHK QDMD #DRJ@KU¡QDAKDUDSK³RDNFFHUDDESDQ

JTMMDU¡QDLDCROHCRJ K EDMMHJDK PTHMN@DKKDQATKFTQ

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


Efterårsferie? Få en ekstra overnatning + morgenbuffet uden merpris - vi gir’! Gælder alle Sinaturs feriepakker i uge 41-43.

sinatur.dk/ferie

En fortryllende

juleferie

3 af vores hotellerne slår dørene op til en skøn juleferie med et herligt indhold. 3 forrygende juledage hvor vi har tænkt på alt og du blot skal læne dig tilbage og nyde julefreden. Gå traveture i vinterlandskabet og hyg indendørs hvor de smukke dekorationer, det pyntede juletræ og duften af julebag sætter stemningen. Selve juleaften vil være en knitrende, smagfuld og festlig aften med det skønneste julemad lavet helt fra bunden.

pr. pers.

fra

3.799,-

inkl. fuldt program og forplejning alle dage

Forkælelse for 2 Luksuspakke m. kaffe & hjemmebagt kage, lækker 5-retters middag, overnatning og morgenbuffet.

pr. pers. fra

1.095,-

Weekendophold

Miniferie

Kulturophold

1 overnatning, lækker 3-retters middag samt dejlig morgenbuffet.

2 nætter, 2 lækre middage og 2 x dejlig morgenbuffet.

Kaffe & hjemmebagt kage, lækker 3-retters middag, overnatning inkl. morgenbuffet samt entré til kunstmuseum eller udstilling.

pr. pers. fra

725,-

pr. pers. fra

1.245,-

sinatur.dk/ferie Hotel Skarrildhus, Herning T/ 9719 6233

Hotel Haraldskær, v. Vejle T/ 7649 6000

Hotel Sixtus, Middelfart T/ 6441 1999

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens T/ 6373 7373

pr. pers. fra

En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark

Hotel Storebælt, Nyborg T/ 6531 4002

800,-

Det naturlige ophold

Hotel Frederiksdal, Lyngby T/ 4585 4333


Kvalitet tager tid De økologiske regelsæt søger for at dyrene får naturlige levevilkår og masser af velfærd. Mineslund er garant for dyreetisk og håndværksmæssige korrekt behandling ved slagtning, modning og opskæring.


GIV EN GAVE

DER GØR EN FORSKEL Her en gaveidé, der kan give fx julen et drys bæredygtighed. Via Økologisk Landsforenings webshop kan du som noget nyt købe et gavemedlemskab, der gør en forskel for naturen, dyrene, dig selv og den, du gerne vil glæde.

Ş-HJƲNHWPHGOHPVNDEDIPLQEURUL MXOHJDYHRJGHWKDUMHJY§UHWULJWLJJODG IRU-HJYLOYDUPWDQEHIDOHDQGUHDWJLYH

SÅDAN GØR DU

V¦GDQHQJDYH%¦GHWLO¹NRORJLIDQVRJ WLOGHPVRPP¦VNHVW¦UPHGHWEHQL

Ş & HMCHVDARGNOODMO VVV NJNKNFH CJVDARGNODKKDQRB@M01 JNCDMGDQSHKG³IQD Ş 5¡KFLDKKDLDS QR“JN UDMRJ@ASHKJQ DKKDQ/DQRNMKHFSLDCKDLRJ@ASHK JQ +¡RNLLDCKDLRSXODQO NJNKNFH CJTMCDQENQRHCDLDMTDMř!KHULDCKDLŚ Ş 5DKJNLRSO@JJDM RNLADRS Q@EDS³JN HMCJ³ARMDS DMNORJQHESRANF G¡ESDSřFNCD FQTMCDSHK@SU¡KFD³JNKNFHŚR@LSDSUDKJNLRSAQDU J@MDMSDMRDMCDRSHKLNCS@FDQDM@E F@UDLDCKDLRJ@ADSDKKDQSHKCHF R CTRDKUJ@MNUDQQ¡JJDF@UDM Ş !DRSHKRDMDRS CDBDLADQ GUHRCTUHKU¡QDRHJJDQO  @SLNCS@FDQDME QF@UDMITKD@ESDM $S Q DESDQADRSHKKHMFRC@SNDME QLNCS@FDQDMDSAQDU GUNQUHRO³QFDQNLLDCKDLRJ@ADSRJ@KENQSR¡SSD

KYHUOHMU$OOHNDQI¦ULJWLJPHJHW IRUQXIWLJYLGHQXGDIGHWŞ - Inger Margrethe Sørensen, Tilst ved Aarhus


DILEMMA: DYREVELFÆRD HOS HØNS

LEV STÆRKT, DØ UNG

- EN ØKO-HØNES LOD?

Dyrenes Beskyttelse tordner mod dem, Kvickly vil ikke længere have noget med dem at gøre, og blandt mange bevidste forbrugere klinger navnet mere og mere falsk. Buræg. Dyrenes Beskyttelse indledte i foråret kampagnen ’Ægtivist’, som vil nedbringe antallet af buræg i supermarkedernes kølediske. Lige siden har burhøns – og deres æg – præget mediernes fødevaredebat. Kampagnen fra Dyrenes Beskyttelse har dog skabt en modreaktion AK@MCSƦDQD@ECDDJRODQSDQHCXQDDSHJ “JNKNFHRJG@QS@KSLDC $JRODQSDQMD minder om, at der også kan sættes spørgsmålstegn ved dyrevelfærden i den økologiske produktion.

“JNKNFHRJDG³MRE QEQHRJKTES L@RRDQ@EKXRNF meget mere plads end burhøns. Det friere liv

MERE NUANCERET DEBAT, TAK! I forhold til en burhøne har en øko-høne nemlig en højere forekomst af

LDCE³QDQCNFNFR ƦDQDA@JSDQHDQ RXFCNLLD

bakterier og parasitsygdomme. Den er også truet af rovdyr som fx ræven,

og at mindst dobbelt så mange øko-høns

SHK @SƦDQD¡FK¡FFDMCD³JN G³MRAKHUDQ@ƦHUDSDKKDQC³Q HMCDMCDM Q

@ƦHUDRDKKDQC³Q E³QCDM QRK@FSD@KCDQDM

så snart den stikker næbbet udendørs. Det mindre beskyttede liv fører slagtealderen, når man sammenligner med burhøns. Ifølge Fjerkrærådets Årsberetning var der i 2012 en dødelighed på 9 procent i besætninger med brune, økologiske høner, 8,5 procent i besætninger med hvide, økologiske høner og 3,8 procent hos burhøner.

TEKST:-(+26—139$-%$+#.&/$3$1-.1#'.+, -#$12$-

Tallene er dog noget usikre. De stammer fra frivillige indberetninger

HVERDAG FOR EN ÆGLÆGGENDE BURHØNE Ş Hønen skal have mindst 750 cm2 i buret. Det svarer til et A4-ark plus et postkort – eller 13 høns pr. m². Ş Buret har et hældende netgulv samt sider og lofter af net eller metaltremmer, og burene RS QSXOHRJHK@MFDQ¡JJDQLDCƦDQDDS@FDQ Ş Der må sidde ti høns i hvert bur. Ş Hønsene kommer aldrig ud, og der er ikke krav om dagslys i stalden. De har heller ikke plads til at gå, løbe eller strække vingerne, men de har dog strøelse, reder og siddepind i buret. Ş Næbbene må ikke længere trimmes. Det har DSRSNQSƦDQS@K@EOQNCTBDMSDQMDHGUDQSE@KC lavet en frivillig brancheaftale om.

FOTO: 2.%42".,$1

36

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


SHKAQ@MBGDMRR J@KCSDDƤDJSHUHSDSRJNMSQNK RNLEWJTMOQNBDMS@E³JNKN-

/DQRNMKHFSJÂłADQIDFRDKUÂłJNKNFHRJDÂĄF NFGUHRIDFU@QDMGÂłMD UHKKDIDF

gerne har bidraget med statistik til. I branchen er der desuden en debat om,

MNJU¥KFD@SU¥QD³JNKNFHRJ ,DMR RM@QSUHJHFFDQO CDSHMF RNLUHJ@M

GUNQC@ML@MNOF³QS@KKDMD $M³JNKNF RNL“JNKNFHRJG@QS@KSLDC @ME¥FSDQ 

müle, süsom dødelighed og sygdomme, sü har jeg pludselig svÌrt ved at

at man ikke kan sammenligne dødeligheden hos forskellige racer af høns.

argumentere for mine valg. Ikke fordi jeg skal tale varmt om burhøns, men

Ikke desto mindre mü man tage højde for tallene, hvis man vil skabe

CDSDQMTDMF@MFCDE@JSNQDQ UHJ@ML KD RHFDQ/DSDQ2@MC³DSHK“JNKNFHRJ Set ud fra tallene alene mener han, at der er tydelige fordele ved at vÌre

DMLDQDMT@MBDQDSCDA@S LDMDQ,HBJDX&IDQQHR '@MDQKDJSNQHAHNDSHJOÂ 

en burhøne, mens fordelene ved at gü ude, ved at fü mere motion og adgang

(MRSHSTSENQ%ÂłCDU@QDQNF1DRRNTQBDÂłJNMNLHOÂ *ÂłADMG@UMR4MHUDQRHSDS

til sollys og frisk luft er svĂŚrere at mĂĽle.

- Der er et billede af, at økologi udelukkende er ensbetydende med CXQDUDKE¥QC NF@SCDSDQCDJNMUDMSHNMDKKDK@MCL¥MC RNLDQNMCD ,DM

- Debatten er svĂŚr, da ikke alle parametre er mĂĽlbare. Det er umuligt at

økologien har ogsü ulemper og problemer med dyrevelfÌrd, som forbrug-

RHFD GU@CCDQDQQHFSHFSNFENQJDQS RHFDQ/DSDQ2@MC³DNFFHUDQDSDJRDLODK - Selvfølgelig er det mest naturligt for høns at gü udenfor, men er du en

erne bliver nødt til at acceptere i stedet for at tro, at de kan købe sig til

RU@FGÂłMDK@MFSMDCDHG@JJDNQCDMDMHDMRSNQĆŚNJ RÂ DQCDSLDQDSQXFSENQ

FNCR@LUHSSHFGDC LDMDQ,HBJDX&IDQQHR

CDM@SRHCCDHATQ - QCDSJNLLDQSHKM@STQKHFGDC UHKDMƌNJO  

- Det er en svÌr diskussion, da den büde bygger pü fakta og i lige sü høj

ATQGÂłMRRS@CHFUÂĄQDLDQDM@STQKHFSDMCDMÂłJNKNFHRJĆŚNJOÂ 

grad pĂĽ holdninger. Begge produktionsformer rummer problemer. Hvad der er at foretrĂŚkke, er helt op til den enkelte forbruger, og hvad han eller hun

GODT LIV OPVEJER RISICI

KÂĄFFDQUÂĄFSOÂ HMCDMENQCXQDUDKEÂĄQC RHFDQ,HBJDX&IDQQHR

Yvonne Johansen, dyrlĂŚge og projektleder for fjerkrĂŚ i Dyrenes Beskyt-

SVÆRT AT MÅLE KVALITET AF UDELIV

telse, er ikke blind for, at økologiske og fritgüende høns er mere udsatte end

/DSDQ2@MCÂłDDQOÂ R@LLDKHMID '@MDQRDJSHNMRKDCDQUDC(MRSHSTSENQ/QNCTJ-

burhøns. Hun mener, at det er et omrüde, som producenterne har gjort meget

tionsdyr og Heste, professor i bioetik ved Det Biovidenskabelige Fakultet og

for at forbedre – og stadig bør arbejde med.

tidligere formand for Det Dyreetiske RĂĽd.

- Hønsene lever muligvis lÌngere i bur, men nür de ikke kan sprede deres

HVERDAG FOR EN ÆGLÆGGENDE Ă˜KO-HĂ˜NE Ĺž 'ÂłMDMF QHĆŚNJJDEQ@NLJQHMFNOSHK 3000 pr. besĂŚtning/staldafsnit. Ĺž Der gĂĽr op til seks høns pr. m² i hønsehuset, som svarer til 1 høne pr. 1666,7 cm². De har adgang til redekasser og siddepind samt strøelse pĂĽ mindst en tredjedel af gulvarealet. Der skal vĂŚre dagslys i stalden. Ĺž De har ogsĂĽ adgang til et udendørsareal pĂĽ LHMCRSĆĽQDLp DKKDQ BLp OQ GÂłMD Ĺž NĂŚbbet mĂĽ ikke trimmes. Ĺž Foderet er økologisk, og hønsene skal have adgang til grovfoder, som fx kan vĂŚre frisk grønt eller ensilage (fx urter el. grøntfoder, der er syregĂŚret, red.).

FOTO:,.13$-3$++(-&

EFTERĂ…R 2013 / Ă˜KOLOGISK

37


DILEMMA: DYREVELFÆRD HOS HĂ˜NS

MERE VIDEN OM HĂ˜NS OG Ă˜KO-ÆG Ĺž ,DQDDMCOQNBDMS@ECDÂĄF CDQAKHUDQRNKFS i supermarkederne, er økologiske. Samme tal for ĂŚg fra burhøns er omkring 60 procent. Ĺž “JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFUTQCDQDQ @SCDMÂłJNlogiske ĂŚgproduktion kan vokse meget mere – bl.a. fordi der i 2013 blev indledt en eksport af økologiske ĂŚg. Ĺž “JNKNFHRJDGÂłMRL F@MRJDUHRSJTMKDUDH ĆŚNJJDO GUDQCXQ LDML@MFDÂłJN OQNCTBDMSDQG@QHC@FĆŚDQDĆŚNJJDO DIDMCNLLDM BesĂŚtninger pĂĽ 9000-18.000 høner, fordelt pĂĽ ĆŚNJJDLDCGUDQCXQ DQLDFDSTCAQDCS Der er dog ogsĂĽ øko-producenter med 24.000, Produktionshal med burhøns

Produktionshal med brune øko-høns

FOTO: 2.%42".,$1

FOTO:,.13$-3$++(-&

36.000 og en enkelt med 80.000 høner.

FĂ… FLERE FAKTA

om hønsenes hverdag: okologi.dk/ okologisk

vinger ordentligt, nĂĽr de ikke fĂĽr hverken motion, sollys eller frisk luft, sĂĽ kan

digvis lader meget til, at vi für mulighed for at vaccinere de økologiske høns

L@MROÂłQFDRHFRDKU$QCDSDSKÂĄMFDQDKHU RNLDQUÂĄQC@SKDUD ROÂłQFDQGTM

LNC$ BNKH A@JSDQHDQODQ NJSNADQHÂ Q RHFDQTCU@KFRENQL@MCDM

Yvonne Johansen mener ogsü, at en højere dødelighed rent faktisk er et udtryk for, at de økologiske høns lever et mere naturligt liv.

Ă˜LF: VI ACCEPTERER IKKE TALLENE

2XFCNLLDNFQNUCXQDQMTDMF@MF GU@CCDQĆĽMCDRHCDMEQHM@STQ #DSLÂ 

Flemming Haugaard peger ogsü pü, at økologerne generelt arbejder med

man desvÌrre tage med, hvis hønsene skal udleve en naturlig adfÌrd og

�at holde et godt miljø i hønsegürden�. For eksempel ved at plante buske

have en god og sund tilvĂŚrelse, sĂĽ lĂŚnge de er i live. Det er ikke et velfĂŚrds-

og trĂŚer, sĂĽ rovfugle fĂĽr svĂŚrere ved at slĂĽ ned. Rovfugle krĂŚver nemlig god

problem for et dyr at dø, og vi mener helt klart, at et godt liv opvejer de risici,

EQHOK@CROÂ FQTMC@ECDMUHMJDK CDĆŚXUDQMDCNF@MFQHADQCDQDRAXSSDH

der er forbundet med at vĂŚre ude, siger Yvonne Johansen.

.FK@CLHFKHFDRK GDKSE@RS5H@BBDOSDQDQHJJDC³CDKHFGDCRS@KKDMD RNLCDDQMT “JNKNFHRJDOQNCTBDMSDQDQGDKCHFUHRLDFDSLNCS@FDKHFDENQ

E.COLI-BAKTERIER DRÆBER Ă˜KO-HĂ˜NS

@S@EOQÂłUDMNFDSMXS 5HG@QAK@MCS@MCDSENQRÂłFSNRLDCJQXCRMHMFDQLDKKDL

%KDLLHMF'@TF@@QCDQENQL@MCENQ“+%ŗR F NF%IDQJQ¥TCU@KF 

forskellige høner. Der har vÌret nogle, der ikke var sü gode i produktionen,

I sin egen produktion ved Bolderslev i Sønderjylland har han 18.000 høns, og hvert ür forlader cirka 5,4 millioner Ìg hans staldanlÌg. I det seneste hold, Flemming Haugaard sendte til slagtning, var dødeligheden pü 6,9 procent - noget under gennemsnittet for øko-høns. - For mig handler det om, hvordan man har haft det før døden? Hvis jeg tager mig selv, sü vil jeg hellere have et godt og rask liv, til jeg er 85 ür, i stedet for at vÌre syg i mange ür, før jeg fylder 100 ür, siger Flemming Haugaard. Han anerkender dog, at der er en risiko, nür man tager høns ud af deres

blandt andet fordi de stod for tÌt sammen indendørs og tog ilten fra de A@FDQRSD ,DMUHDQUHQJDKHFM DSDSFNCSRSXJJDUDILDCMXDJQXCRMHMFDQ forklarer udvalgsformand Flemming Haugaard. #XQDDSHJDJRODQSDM/DSDQ2@MC³DDQC@NFR GDKSLDCO  @SCDQK@MFSEQ@ er stilstand i den økologiske Ìggeproduktion. - Nu har jeg fulgt det her i over 20 ür, og tidligere var dødeligheden inden for den økologiske produktion türnhøj. I dag er jeg meget imponeret af ³JNKNFH AQ@MBGDM ENQC³CDKHFGDCDMDQAKDUDSL@QJ@MSMDCR@S “JNKNFDQMD

ATQ -@UMKHF$ BNKH A@JSDQHDQHTCD@QD@KDSKHFDUDCRS@KCAXFMHMFDQMDJ@MHEÂłKFD

har udviklet systemet og opdrÌttet hønsene pü en anden müde. Jeg kan godt

Flemming Haugaard ses i dødelighedsstatistikken i nogle besÌtninger.

lide at vĂŚre med der, hvor det rykker, og selv om det gĂĽr langsomt, sĂĽ gĂĽr det

- Det er svÌrt at sige prÌcist, hvordan hønsene bliver smittet, men hel-

38

Ă˜KOLOGISK / EFTERĂ…R 2013

CDMQHFSHFDUDIENQÂłJNKNFHDM RHFDQ/DSDQ2@MCÂłD


SKAL DET VÆRE OS?

Store Kongensgade 40C

Ja tak, jeg vil gerne bestille et gratis abonnement

Jeg tror, vi hører sammen

Navn:

Jeg tror, vi kan have det fantastisk sammen. Drømme sammen. Flippe ud over vilde idéer sammen. Forarges sammen. Jeg tror, vi kan berige hinanden, også når vi bekriger hinanden. Jeg vil tage dig med til et sted, hvor landets bedste hoveder diskuterer de mest presserende emner. Og dér vil jeg høre din mening. Lad os få noget ud af hinanden.

Adresse: Postnr. / By: Telefon: E-mail: Jeg er studerende (med henblik på senere rabat)

Information + + + 10383 + + + 0893 Sjælland USF B

Send kuponen, ring 70 10 19 30, SMS “TILBUD” til 1241 eller besøg information.dk/4ugergratis Information udkommer mandag -lørdag. Tilbuddet gælder til 07.11.2013 og gælder kun husstande, der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Sms koster 0 kr. + alm. sms takst, betales via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Ved levering til udlandet opkræves porto.

ØKO


Ă˜KOLOGISKE JULETRÆER

BENTS TRÆER GROR PÅ ILDSJÆLEBRÆNDSTOF !DMS,³KKDQDQ¤M@E#@ML@QJRE ³JNKNFHRJD juletrÌsavlere. Stramme krav til de frø og planter, økologerne mü bruge, koster tid og penge, og det er med til at begrÌnse øko-produktionen. For !DMS,³KKDQDQCDSCNFGDKDTL@FDMU¥QC TEKST OG FOTO:-(+26—139$-%$+#

Freja og Boy spÌner gøende og zigzaggende mellem nülegrenene for at diri-

over økologisk juletrÌsproduktion. Selvom der med tiden ogsü er kommet

gere de 30 Shropshire-fĂĽr ned mod den ende af plantagens indhegning, hvor

strammere regler inden for den konventionelle produktion, sü er de økologi-

INTQM@KHRSDMNF!DMS,ÂłKKDQRSÂ Q

ske krav til planter og frø alligevel sü omfattende, at det skal vÌre lysten til

Journalisten stür klar med kameraet for at fü et idyllisk billede af de stÌCHFDJQD@STQDQR@LLDMLDCCDQDRDIDQL@MC!DMS,³KKDQ #DSDQCNFKDSSDQD gøet og sagt end gjort. 2DKUNLA CD!DMS,³KKDQNFCDSN!NQCDQ"NKKHDQF³QCDQDRADCRSDENQ

³JNKNFH NFHJJDCDS³JNMNLHRJD@RODJS RNLCQHUDQ¤M LDMDQ!DMS,³KKDQ -DSNOKXRSDMSHK³JNKNFHG@Q@KSHCU¥QDSDSL@MSQ@ENQ  QHFD!DMS,³KKDQ NFG@MRJNMD#HSSDO F QCDM+HKKDGDCDMH5DMFUDC2J@MCDQANQF - Kald det bare et levn fra 1968-generationen, men sprøjtegifte har aldrig

at fĂĽ styr pĂĽ de brĂŚgende uldtotter, vil fĂĽrene hellere spise sig mĂŚtte i det

tiltalt os. Da vi overtog gürden i 1978, startede jeg med at dyrke økologiske

ukrudt, som vokser mellem de mange økologiske juletrÌer.

grøntsager, og da jeg begyndte som juletrÌsavler i 2001, var jeg ikke et øje-

Fürene er netop en af de synlige forskelle pü den økologiske og den kon-

AKHJHSUHUKNL @SLHMOQNCTJSHNMRJTKKDUÂĄQDÂłJNKNFHRJ RHFDQ!DMS,ÂłKKDQ 

ventionelle produktion, hvor man i stedet for levende dyr bruger pesticider som Roundup for at holde ukrudtet nede. Blandt de usynlige forskelle mellem de to produktionsgrene er de ganske stramme krav, som økologerne skal leve op til.

TĂ…LMODIGHED FREM FOR KUNSTGĂ˜DNING De mange krav og regler inden for den økologiske juletrĂŚsproduktion kom CNFA@FO !DMS,ÂłKKDQ %Q@NFRXU QEQDLL SSDG@MJQ@UKDNUDQCD regel-barrierer, der i dag er med til at afskrĂŚkke mange juletrĂŚsavlere fra

BENT ER DREVET AF LYSTEN TIL Ă˜KOLOGI

at give sig i kast med den økologiske produktion.

!DMS,ÂłKKDQDQDM@ECDEÂ ÂłJNKNFHRJDITKDSQÂĄROQNCTBDMSDQ UHG@QH#@ML@QJ 

Som økolog er det langtfra nok kun at holde sig fra kunstgødning og sprøj-

#DSŗDJRJKTRHUDŗDQGUDQURJXKCDRHJJD @S!DMS,³KKDQŔNFG@MRTMCDQC@M-

SDLHCKDQ ,@MLÂ EWGDKKDQHJJDNLC@MMDJNMUDMSHNMDKKDSQÂĄDQSHKÂłJNKNFHRJD 

ske kollegaer – ikke kan fü afsat deres trÌer, nür julen banker pü. TvÌrtimod.

$MÂłJNKNFRJ@KAQTFDTCOK@MSMHMFROK@MSDQ RNLRS@LLDQEQ@ÂłJNKNFHRJDEQÂł 

$ESDQRO³QFRKDMDESDQCD“ L¥QJDCDSQ¥DQDQRS³QQDDMCTCATCCDS

/K@MSDQMDS@FDQCNFK@MFSHCNL@SFQNNO NFEQÂłDMDDQCDQHJJDL@MFD@E

(E³KFD!DMS,³KKDQDQJQ@UDMDSHKEQ³NFOK@MSDQR G³ID @SCDQF QL@MFD ür, før det overhovedet kan betale sig for en juletrÌsproducent at satse pü omlÌgningen – i hvert fald rent økonomisk. - De skrappe regler afskrÌkker mange af mine kollegaer fra at kaste sig

40

Ă˜KOLOGISK / EFTERĂ…R 2013

herhjemme. Faktisk er kun en enkelt planteskole godkendt til at udvikle økologiske juletrÌsfrø. Avleren mü ganske vist anvende konventionelle frø, der typisk hentes GIDLEQ@&DNQFHDM ,DMCDRJ@KCNFR RH³JNKNFHRJINQCENQ@SKDUDNOSHK


øko-kravene, og som avler må du ikke selv udplante dine frø. Derfor skal man

,HMDITKDSQ¡DQU@QDFDMSKHFHJJDS¡MJSRNLDMCDBHCDQDSKDUDUDI LDMLHS

ƥMCDDMOK@MSDRJNKD RNLJ@MTCOK@MSDEQ³DMD³JNKNFHRJ NFCDQDESDQF QCDQ

QDFMRJ@AJ@MHC@FR@FSDMRK³ADQTMCS NFCDSFHUDQDSƥMSTCAXSSD

LHMCRSSQDSHKƥQD Q E³QL@MG@QDME¡QCHF³JNKNFHRJTCOK@MSMHMFROK@MSD (E³KFD"K@TR)DQQ@L"GQHRSDMRDM CHQDJS³QENQ#@MRJD)TKDSQ¡DQ AQ@MBGD

organisation for dyrkere af juletræer og pyntegrønt, så stopper ventetiden dog ikke her for den økologiske producent. - I det store hele skal man nok regne med, at produktionstiden – fra man køber frøene, og til man får solgt det første træ – er mindst otte til ti år. Så de

!DMS,³KKDQG@QNOFHUDS@SE CDFDMRSQHCHFDE QSHK@SONRDQDENQJ@LDQ@DS HDSGI³QMD@EG@MRƥQDGDJS@QITKDSQ¡RINQC % QDMDE QKNUSHK@S¡CDUHCDQD@E det græs og ukrudt, de heldigvis foretrækker at tage frem for træernes skud. At gøre tingene på sin egen måde og at værne om naturen. Der er især CDSNSHMF CDQFHUDQ!DMS,³KKDQDMGDKSR¡QKHFSHKEQDCRRSHKKDKRD - I mange juletræsplantager er jorden mere eller mindre forurenet efter

RS³QRSDTCENQCQHMFDQENQDM³JNKNFDQSHC S KLNCHFGDCNFODMFD .FR RJ@K

L@MFD QRROQ³ISDM NFCDQƥMCDRGDKKDQHJJDƦDQDCXQSHKA@FDHINQCDM )DF

han også regne med svingende kvalitet, risikoen ved sygdomme og skadedyr

J@MRS@CHFƥMCDQDFMNQLGDQHLHMINQC #DSDQ@EF³QDMCDENQLHF

som lus og galmider. Alt dette har desværre betydet, at produktionen af økoKNFHRJDITKDSQ¡DQDQO UDISHKA@FD .FR RDKUNLJ³ADQMDDQCDQTCD ENQJK@QDQ "K@TR)DQQ@L"GQHRSDMRDM

REGNSKAB OG REGNORM 2HCDM!DMS,³KKDQRS@QSDCDLDCITKDSQ¡ROQNCTJSHNMDM G@QG@MJTMNOKDUDS at kravene er blevet skrappere. - Da jeg startede som juletræsavler, måtte jeg vente syv år, før jeg kunne høste de første træer, jeg plantede i 2001. Dengang var det stadig tilladt at købe og plante konventionelle træer og så efterfølgende omdanne dem til øko-træer. De regler blev dog strammet i 2008. ,DMRNLADJDMCSJNLLDQ@KSFNCSSHKCDL CDQUDMSDQ !DMS,³KKDQDQH hvert fald blevet belønnet for sin tålmodighed og sælger årligt omkring 1000

GUIDE: HER KAN DU KØBE ØKOLOGISKE JULETRÆER #DQƥMCDRENQG@MCKDQD@E³JN ITKDSQ¡DQH#@ML@QJ $M@EENQG@MCKDQMD er juletrae.net, som leverer i store dele af Danmark. Træerne lever op til de økologiske principper, men er ganske vist ikke ø-mærkede. Her kan du for eksempel købe et usprøjtet ædelgran af typen Normann og endda få træet leveret direkte hjem til din dør. Forhandleren leverer sine juletræer HTFDMNOSHKITK NFCTJ@MJ³ADSQ¡DSHƦDQDRS³QQDKRDQ EWJNRSDQDSITKDSQ¡ på 170-190 cm i højden 370 kr. Dertil 119 kr. pr. levering. Se listen over alle 17 forhandlere på bit.ly/økojuletræ.

ITKDSQ¡DQ CDQRNLDM@ECDLDFDSE HJJD ROHRDKHFDU@QDQJ@ME “ L¡QJDS

EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

41


Ă˜KOLOGISKE JULETRÆER

�JULETRÆET MED (ELLER UDEN) SIN PYNT ‌� TEKST:-(+26—139$-%$+#FOTO:".+.41!.7

DET KONVENTIONELLE JULETRÆ

DET Ă˜KOLOGISKE JULETRÆ

/Â DS@QD@K CDQRU@QDQSHKLHMCRS ENCANKC

Højst fem procent af hele den danske produktion

baner, bliver der hvert ür produceret ca. 11 mio. juletrÌer samt klippegrønt i Danmark. Af dem ryger

er økologisk. Tallet er meget usikkert - og givetvis meget mindre end de fem procent.

omkring 9,5 millioner til udlandet, navnlig Tyskland. Det tager ca. ti ĂĽr fra et trĂŚ udplantes, Det tager ca. otte ĂĽr fra et trĂŚ bliver udplantet,

indtil det er klart til at blive fĂŚldet.

indtil det er fÌrdigvokset nok til at blive fÌldet. “JN SQ¥DSL JTMENCQDRLDC TrÌet tilføres uorganisk kunstgødning, som

organisk gødning.

für det til at vokse hurtigere. Da øko-trÌer ikke für tilført kunstDen kunstgødning, som man giver det konventionelle juletrÌ, medvirker til at

gødning, er farven typisk blegere, og stammen er oftere skÌv.

styrke nülenes farve og trÌets form. “JNKNFDQAQTFDQGTRCXQ /K@MS@FDMAKHUDQROQ³ISDSLDCFHES mod ukrudt. Der sprøjtes fx med

som fĂĽr, svin eller gĂŚs til at holde ukrudt nede.

FKXOGNR@S @JSHURSNƤDSCDQAK @ ƼMCDRHOQNCTJSDS1NTMCTO

“JNKNFHRJDITKDSQ¥DQ

For at bekĂŚmpe skadedyrs-

sprøjtesvovl mod skade-

angreb sprøjter de konven-

dyrsangreb. I stedet for

mĂĽ ogsĂĽ gerne fĂĽ

tionelle producenter med sprøjtesvovl mod galmider

pesticider bruger man insektsĂŚber eller olier mod lus.

samt pesticider mod lus.

KILDER:#- #* # -2*$)4+$31Â $1

DN: SPRĂ˜JTEMIDLER FORURENER GRUNDVANDET

&KXOGNR@SDQ#@ML@QJRLDRS@MUDMCSDROQÂłISDFHES NFCDSAQTFDRĆŚHSSHFSHMCDMENQCDM

Danmarks Naturfredningsforening (DN) opfordrer dig til at købe et øko-trÌ i ür.

konventionelle juletrÌsproduktion. Forsøgsfelter med juletrÌer blev tildelt forskellige

Foreningens fagfolk frygter nemlig, at sprøjtegifte fra de konventionelle juletrÌsplan-

CNRDQFKXOGNR@S %NQRJDQMDE@MCSHJJD MDCAQTCS ,/ HCDMINQC RNLG@UCDLNCS@FDS

S@FDQENQTQDMDQFQTMCU@MCDS #DQJ@MUÂĄQDFQTMCSHKADJXLQHMFDQMD ,DKKDLNF

den højeste dosis glyphosat. I 2009 blev der desuden fundet ni prøver med glyphosat

2009 er der blevet lukket 1273 drikkevandsboringer pga. rester af sprøjtegifte.

over grÌnsevÌrdien blandt i alt 635 grundvandsprøver. Naturstyrelsen konkluderede

(Â QDMD TMCDQRÂłFSDENQRJMHMFRHMRSHSTSHNMDM&$42 NLITKDSQÂĄDQMDRQNCMDS

dog efterfølgende, at �fundene mütte vÌre enkeltstüende�, og at der ikke permanent

ENQUÂĄQQDQQHRHJNDMENQTCU@RJMHMF@EFKXOGNR@SNFCDSRMDCAQXCMHMFROQNCTJS ,/ 

DQFKXOGNR@SNFDKKDQCDSRMDCAQXCMHMFROQNCTJS ,/ HFQTMCU@MCDS

42

Ă˜KOLOGISK / EFTERĂ…R 2013


y e! N ss e M

20-21 oktober 2013 MalmÜMässan | Sverige

Fokus pü økologien – DEN HELT NYE fagmesse for den nordiske økologiske fødevarebranche Nordic Organic Food Fair Det glÌder os at byde dig velkommen til übningen af Nordic Organic Food Fair, den nye nordiske fødevaremesse. Messen slür dørene op for første gang d. 20.-21. oktober 2013 i Malmø, hvor besøgende kan fü en smagsprøve pü de allerbedste produkter inden for certificerede økologiske fødevarer, herunder Fairtrade, gluten- og mÌlkefrie produkter, vegetarprodukter, lokale og biodynamiske varer, superfødevarer, ingredienser, veganprodukter og friske rüvarer‌ Hvis du er fagindkøber af økologiske fødevarer, forhandler, grossist eller reprÌsenterer et hotel eller en restaurant pü jagt efter etisk korrekte rüvarer og lÌgger stor vÌgt pü føde- og drikkevarernes kvalitet, er et besøg pü Nordic Organic Food Fair et MUST. GODE GRUNDE TIL AT DELTAGE: tVETUJMMFSFt/PSEJD0SHBOJD'PPE,JUDIFOt*OUFSOBUJPOBMFQBWJMMPOFSGSBIFMFWFSEFOt(3"5*4G“STUFLMBTTFT VOEFSWJTOJOHTQSPHSBNt4�SVETUJMMJOHNFEOZFQSPEVLUFSt"GIPMEFTTJEFM“CFOEFNFE/BUVSBM1SPEVDUT4DBOEJOBWJBt *OOPWBUJPOTQSJTFSt3FDFQUJPONFEHSBUJTESJLLFWBSFSt

Co-located with

Afvikles sideløbende med Natural Products Scandinavia 2013 %JOBEHBOHTCJMMFUHJWFSTBNUJEJHBEHBOHUJM/BUVSBM1SPEVDUT4DBOEJOBWJB EFO13*47*/%&/%&GBHNFTTFGPSFOTVOEPHCÂ?SFEZHUJHMJWTTUJM FSOÂ?SJOHTBNUOBUVSMJHTL“OIFE (ĂŒJOEQĂŒwww.naturalproductsscandinavia.com GPSGMFSFPQMZTOJOHFS

Din adgangsbillet til messen er GRATIS. GĂĽ ind pĂĽ www.nordicorganicfoodfair.com og indtast koden NOFDK729 for at tilmelde dig


FILMFESTIVAL I KØBENHAVN

THE MOO MAN

MADFILM-MEKKA PÅ DET STORE LÆRRED

Instr.: Andy Heathcote Storbritannien 2013 Længde: 98 min. Spillested og – tid: Tjek www.cphdox.dk

/ ƥKLEDRSHU@KDM"/'#.7J@MCT MNUDLADQ TCENQRJDCDMLNCDQMDL@CJTKSTQRRJXFFDRHCDQNF

,NCDQMDAQHSHRJDL@KJDJU¡FRADCQHESDQ AKHUDQRS³QQDNFRS³QQD LDMCDMRTODQ

GDKSD RJHJJDKRDQŔNF@KSCDSLHCSHLDKKDL 3@FLDC

DMF@FDQDCD³JNKNF2SDUD'NNJF³QNOQ³Q

O HKKDF@KI@FSDESDQCDRHCRSDAK ƥMMDCDSTMƥRJ 

M¡QSENQGNKCSHKRHMDJ³DQNFHFMNQDQDQ

NOKDUDMJTKSTQQDIRDHMCHEQTFSQHFDS NFJNLS¡S O DM³JNKNF CDQLDMDQ @SL¡KJJTMDQRTMC GUHRCDMDQQ NFTO@RSDTQHRDQDS

LNCSDMCDMRDM '@MUHKHRSDCDSG@UDDS CDRSNQDRTODQL@QJDCDQNFLDIDQHDQ '@MLDMDQNFR @SL¡KJRJ@KU¡QDQ NFTO@RSDTQHRDQDS %HKLDMR¡SSDQL¡KJR RTMCGDCRL¡RRHFDENQCDKDNFTKDLODQSHKCDA@SŔNFHR¡QNLSHCDMDQJNLLDSSHK @SRK³IEDJQ@UDSNL @SL¡KJRJ@KO@RSDTQHRDQDRENQ@SAKHUDRNKFSHATSHJJDQMD #TJ@MCDKS@FDHDMCDA@SKHFDDESDQƥKLDM 5HKCTENCQDCHFRDKULDCUHCDMR

UHS@LHMDQSHKCDA@SSDM R ƥMCDQCTO NJNKNFH CJNJNKNFHRJDSKHMJSHKDSSDL@

TEKST: "/'#.7 1$#(&$1$3 %,$33$314$+2$- FOTO: "/'#.7

NLCDSRTMCDH³JN L¡KJEQ@DMSHCKHFDQDTCF@UD@E“JNKNFHRJ

THE FRUIT HUNTERS

THE LAST CATCH

Instr.: Yung Chang

Instr.: Markus CM Schmitt

Canada 2013

Tyskland 2013

Længde: 95 min.

Længde: 85 min.

Spillested og – tid: Tjek www.cphdox.dk

Spillested og – tid: Tjek www.cphdox.dk

'UNQDQ@KKDCDEQTFSDQ CTHJJDRDQHRTODQ

Hvert år migrerer store stimer af

L@QJDCDQMD#DSRO³QFRL KI@FSDQCDM@LDQHJ@MRJDRJTDROHKKDQNFL@C@JSHUHRS !HKK

AK ƥMMDCDSTMSHKADRSDLSDNLQ CDQH,HCCDKG@UDSENQ@SFXCD .UDQƥRJDQHE³QDQ

/TKKL@M DSRU@QO (CDMCNJTLDMS@QHRJDSHCR NFJTKSTQQDIRDHMCHEQTFSDQMDRUDQCDM

L RJDRM@QSSHKDSJNKK@ORENQSTMADRS@MCDMD LDMHMFDMUDC NLCDSQDDKSUHK

ROHKKDQG@MQNKKDMRNLRHFRDKUNFNOR³FDQEQTFSI¡FDQDEQ@GDKDUDQCDM RNLFTHCDQNR

RJD 2DKUNLADRS@MCDMDDQSQTDCD R DQOQHRDQMDRS@CHFK@UDO STMƥRJDMD CDQ

HFDMMDLLDMMDRJDSRENQGNKCSHKM@STQDMRR³CDRSDQ U@QDQ .FR CDRNQSDQ CDQDQSQTDS

HR¡QAKHUDQDESDQROTQFSNFROHRS@EI@O@MDQMD 2 ƥRJDQMDRS QHDSCHKDLL@#DDQ

@E@SAKHUDTCQXCCDS ENQCHE³CDU@QDHMCTRSQHDMR@SRDQO LNMNJTKSTQDQ

M³CSSHK@SENQSR¡SSDƥRJDQHDSENQ@SSHKA@FDADS@KDF¡KCDMO CDQDRA CD %HKLDM G@QDMJK@QGNKCMHMF#DMUHKRJHKCQDLDJ@MHRLDQMDHDMU¡QCHJ¡CDHE¡QCLDC @S³CDK¡FFDRHMDFDMA@RHRLDCDMRSQ@SDFHA@RDQDSO JNQSRHFSDSFQ CHFGDC

CANNED DREAMS Instr.: Katja Gauriloƨ

BONUS

Kan lånes gratis i hele Danmark – og ses lige nu

Finland 2012 Længde: 75 min. Spillested og – tid: Se den lige nu via Ʃlmstriben.dk 3@FLDCO C RDL@CDMRINQCNLQDIRDEQ@L@KLLHMDQH!Q@RHKHDM SHKC RDMDMCDQO GXKCDMHDMƥMRJJ³AL@MCR

ATSHJ # RDL@CDMFDMMDLF QDM JLK@MFQDIRDNFJNLLDQHG¡MCDQMDO DSTS@K@ELDMMDRJDQ NF CDQLDCAKHUDQGUDQDMJDKSC RDDMLDS@ENQENQDMLTKSHJTKSTQDKUDQCDM (RHCRSDDMCDG@MCKDQƥKLDMNLKHUDSNF CQ³LLDMDENQENKJHENQRJDKKHFDK@MCD RNLS@FDQCDKHCDMMDC RD OQNCTJSHNMRJ¡CD %HKLDMJ@MRDRUH@ƥKLRSQHADM CJ GUHRCTDQNOQDSSDSRNLAQTFDQO DSAHAKHNSDJ / Q³SHKAXCDQAHAKHNSDJDSCNF DMCMTHJJDNMKHMD@CF@MFSHKAQTFDQMD

44

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013


THISE MEJERI I 25 ÅR ... En drøm gik i opfyldelse, da en lille gruppe landmænd i 1988 etablerede det økologiske Thise Mejeri på halvøen Salling. 7 landmænds drøm om eget mejeri blev til virkelighed. Der var ikke mange, der spåede det lille mejeri en chance for at overleve i et marked præget af benhård konkurrence herhjemme og på eksportmarkederne.

Mejerikortet ser anderledes i dag, end det gjorde for 25 år siden, men Thise Mejeri har overlevet de fusionsbølger og mejerilukninger, der har præget dansk mejeribrug gennem mange årtier. Og Thise Mejeri har ikke kun overlevet, mejeriet har også gennemgået en rivende udvikling i løbet af det kvarte århundrede. Vi er her og vi bli’r her ...

RAVAAGE PRISEN

Thise Mejeris miljøpris

Den 30. august fejrede vi jubilæet og uddelte samtidig RavAage prisen til 3 værdige modtagere: · Borgergrupperne mod slutdeponering af atomaffald, · Thorupstrand Kystfiskerlaug og sidst men ikke mindst · Den økologiske ildsjæl Jytte Abildstrøm.

Før, nu og i fremtiden

Læs meget mere om Ravaageprisen og jubilæet på www.thise.dk


TEST AF GRØDBLANDINGER

GRØD GAV GLÆDE 1@LLDQMDENQSDRSDMU@QHCDDK C@“JNKNFHRJL³CSDUNQDRSN

OM TESTEN: SÅDAN GJORDE VI 5HE@MCSEQDLSHKEDLENQRJDKKHFD³JN

KNFHRJDFQ³CAK@MCHMFDQ RNL@KKDJ@M J³ADRHCDRS³QQDC@FKHFU@QDATSHJJDQ &Q³CAK@MCHMFDQMDAKDURDQUDQDSENQ CNLLDQMDDMJDKSUHR NFCDADC³LSD CDLGUDQENQRHF C@CDQU@QS@KDNL EDLLDFDSENQRJDKKHFDFQ³CSXODQ 

RL@FRCNLLDQDO DMFQ³CA@QH @QGTR *ŸGKDQ"NƤDD2S@SHNM 2L@FRCNLLDQMDU@QADFDIRSQDCDENQCDEDLFQ³C OQNCTJSDQ CDRL@FSD 'UDQSOQNCTJSJTMMDE EQ@MTKSHKRDJR“ L¡QJDQ

2L@FRCNLLDQMDRTOOKDQDCDLDCDS SIDJJDSTCU@KF@ESNOOHMFAKDSDQM L³QJDQNRHMDQ 4QSDJQ@LRB@KHENQMHRJD RUDRJDQ QHRSDCDJNJNRBGHOREQ@!HNF@M EQHRJDAK A¡Q ¡AKDQNFA@M@MDQR@LS Ʀ³CD R³CL¡KJNFRHQTO

TEKST:,$33$314$+2$-FOTO: -(+26—139$-%$+#

A LA ALMINDELIG HAVREGRØD

SUND MED NEUTRAL SMAG

HERLIG DUFT OG SYRLIG SMAG

i Føtex. Kilopris: 71,29 kr.

41,95 kr. hos Ren Kost. Kilopris: 59,93 kr.

24,95 kr. i Kvickly. Kilopris: 76,77 kr.

Gitte: #DMG@QR@LLDJNMRHRSDMRRNLG@U

Lisbeth:#DMCTESDQLDFDSRTMCNF

Lisbeth: *NMRHRSDMRDMDQENQSXMCDESDQ

QDFQ³C LDMCDMDQFNCSMNJLDFDSJKHRSQDS 

ETKCJNQMR@FSHF #DMG@QDMQHFSHFFNCJNM

CDEDLLHMTSSDQ RNLCDQRS Q @SCDMRJ@K

*NMRHRSDMRDM@EFQ³CDMAHMCDQINM¡QLDRS

RHRSDMR ENQCHCDMA CDDQAK³CNFG@QAHC

SQ¡JJD )DFUHKKDFHUDCDMLDQDSHC 

Urtekram / Blåbærgrød, 350 g, 24,95 kr.

LHMSTMFDSHKF@MDM

Aurion / Den glade maves grød, 700 g,

Gitte:)DFRXMDR @SCDMDQRTMCO DMJD

Gitte: #DMCTESDQQHFSHFCDIKHFS@ES³QQDSEQTFS

Lisbeth: #DMJ@MIDFK@UDKHFDR FNCSRDKU

CDKHFL CD #DQRS QO U@QDCDJK@Q@SHNMDM 

NFJ@MDK 

NFJTMO G@UQDFQXM #DMGUDQJDMCTESDQ

@SCDQDQC@CKDQNFL@MCKDQH 'UNQDQCD

DKKDQRL@FDQ@EQDSLDFDS

,DMIDFE³KDQCNF @SIDFF³QMNFDSFNCS

Gitte:)@ CDMG@QJTMDMKHKKDRMDQS@E

ENQLHFRDKUUDC@SROHRDCDMGDQFQ³C

AK A¡Q $MFNCFQ³CRJ@KM¡RSDMJTMMD

Lisbeth: #DMG@QDMLDFDSMDTSQ@KRL@F 

A¡QDRHFRDKU LDMCDMGDQADG³UDQMNFDS

R IDFG@QAQTFENQ @SCDQJNLLDQLDQD

SNOOHMF &DQMDMNFDS CDQJM@RDQ RNLEW

RL@FHCDM -NFDSR³CSNFMNFDSJM@R

JNJNRBGHORDKKDQAQTME@QHM 

UHKKDF@UMDCDMGDQFQ³C

Dom (Lisbeth/Gitte):

Gitte:)@ CDMJ@M FNCSSQ¡JJDKHCS

/

R³CLD #DMRJ@KG@UD KHCSSNOOHMF LDM@KS H@KSDMK¡JJDQFQ³C Dom (Lisbeth/Gitte):

/

46

Urtekram / Æble- og kanelgrød, 325 g,

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013

Lisbeth: 2L@FDMG@QDMRINURXQKHFGDCNUDQ RHF #DSAKHUDQQNCDS ENQCHRL@FDMA CDDQ R@KSDSNFRXQKHFO R@LLDSHC #DMLHMCDQ LHFNLDMFQXCDQDS NFGUNQDQJ@MDKDM Gitte: )@ RL@FDMG@QMNFDSDCCHJD@FSHFS NUDQRHF )DFSQNQ @SDMRL³QJK@SUHKKDJTMMD EIDQMDKHCS@ERXQKHFGDCDM Dom (Lisbeth/Gitte): /


TESTENS SMAGSDOMMERE: Til venstre: Lisbeth Ankersen 4CC@MMDSB@MC RBHDMS EQ@ @QGTR4MHUDQRHSDSHNFG@QRHCDM @QADICDSHLDCHBHM@K NFE³CDU@QDAQ@MBGDM #DRDMDRSD QG@Q GTMM³QCDSLDC@STMCDQR³FD TCUHJKDNFADRJQHUDRL@FDM@EENQ

RJDKKHFDE³CDU@QDQ 2HCDMHRHSDFDSƥQL@(MMNU@"NMRTKS GUNQ GTMAK @ GI¡KODQUHQJRNLGDCDQRNL QK@NFBGNJNK@CDOQNCTBDMSDM %DQQDQNLDC@SR¡SSDNQCO RL@FDM@EENQRJDKKHFDOQNCTJSDQ

Til højre: Gitte Jakobsen 4CC@MMDSJNJNFJNMCHSNQH TRSQ@KHDMH '@QRHCDMAK@MCS @MCDS@QADICDSRNLJNJGNRCDM@@QGTRH@MRJDQDRS@TQ@MS+ŗDRSQ@FNM NFCDS³JNKNFHRJDA@FDQH $LLDQXRH&TKCRLDCF@CDH @QGTR $QHC@FJTKHM@QHRJHC¤ NFJNMBDOSTCUHJKDQR@LSL@CRSXKHRSENQGDKD *ŸGKDQRJNMBDOS GUNQGTMENQDJRDLODKTCUHJKDQROHRDJNQSDSNF S@FDQL@CAHKKDCDQSHKƥQL@DSRGIDLLDRHCD

BASISGRØD MED BID I

Skærtoft Mølle, Basisgrød – Rød Helved, 500 g, 36,95 kr. i Kvickly. Kilopris: 73,90 kr. Gitte:#DMRDQRDQH³RTC #DMCTESDQ GDKKDQHJJDQHFSHF@EMNFDS Lisbeth:#DQDQL@MFDL³QJDMT@MBDQ M QIDF RDQO FQ³CDM #DMRDQLDFDSM@STQKHFTC NF CDMG@QDMFNCJNMRHRSDMR M QIDFSXFFDQCDM Gitte:)@ JNQMDMDDQU@KRDCD R CDQRS@CHFDQAHCH 

TEST VINDER

EN POSE MED OVERRASKELSE

Skælskør Frugtplantage / Økologisk jordbærgrød, 400 g, 19,95 i Kvickly. Kilopris: 49,88 kr. Lisbeth:- QL@CJNLLDQTC@EDMU@JTTLO@JJDSONRD S¡MJDQ IDF@TSNL@SHRJO CDSLNCR@SSD@EGIDLLDK@UDSNFM@STQKHF )DF G@Q@KKDQDCDMTMNFKDENQUDMSMHMFDQNL @SCDMMDFQ³CHJJDDQ RNLCDMIDFƥJ C@IDFU@QA@QM Gitte:*NMRHRSDMRDMDQDMRLTKDFDK¤@FSHF LDMCDMCTESDQ FNCS NFCDMRL@FDQUHQJDKHF@EINQCA¡Q 

#DSDQDMQHFSHFFNCA@RHRFQ³C NFIDFRXMDR

Lisbeth: $MFQ³CDQFNC M QL@MHJJDADG³UDQ@SEXKCDCDM

E@JSHRJHJJD @SCDMADG³UDQ

LDC@KLTKHFSNOOHMF NFCDMMDINQCA¡QFQ³CAKHUDQCDIKHFQTMC

@MCDSDMCL¡KJ 

HRL@FDM M QIDFA@QDSHKE³IDQDMRLTKDƦ³CD #DSNUDQQ@RJDQ

Lisbeth:,¡KJDMSHKE³IDQR³C

LDMNFFHUDQDMFNCJNMSQ@RSSHK CDMLDQDE@RSD FQNUDFQ³C Gitte: )DFE QKXRSSHK@SROHRD CDSGDKDʖ

LHF 'UHRIDFƥJMNFKD@MCQDSHK@SSQXJJDCDMTC@EONRDM ENQLHF UHKKDIDFE@JSHRJJTMMDSQN @SCDMU@QGIDLLDK@UDS Gitte:)@ GNKCC@NO CDMDQE@J

SHRJCDIKHFEXKCHFLDCƦ³CDO ʖ #DMRL@FDQM¡RSDMKHFDR FNCS RNLLHME@QLNQRGIDLLDK@UDCD

Dom (Lisbeth/Gitte): /

INQCA¡QFQ³C Dom (Lisbeth/Gitte): /

EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

47


TEST AF GRØDBLANDINGER

3

HURTIGE TIL LISBETH ANKERSEN OG GITTE JAKOBSEN FOTO: ".+.41!.7

Hvad overraskede jer mest ved testen? Lisbeth:#DMGDKSRSNQDNUDQQ@RJDKRDU@QINQCA¡QFQ³CDM )DFG@UCDMDF@SHUDENQUDMS

MHMFDQSHKCDMOF@ DLA@KK@FDM )DFAKDUONRHSHUSNUDQQ@RJDSNUDQ @SCDHJJDRSDLSD NUDQDMRLDCRL@FDM &Q³CDMA CDCTESDCDNFRL@FSD@EINQCA¡Q Gitte:)@ INQCA¡QFQ³CDMU@QNUDQQ@RJDMCD )DFG@UCDHJJDENQUDMSDSDMFNCRL@F JNLLDTC@ECDMONRD )DFUDCFNCS @SCDSDQDMLDFDSGXFHDIMHRJDLA@KK@FD LDM CDMQNL@MSHJNFMNRS@KFH CDQDQNLJQHMFUNQDRSQ@CHSHNMDKKD C@MRJDINQCA¡QFQ³C JNLLDQRKDSHJJDSHKTCSQXJHDMDLA@KK@FD@EENKHD #DQENQU@QLHMDENQUDMSMHMFDQ SHKOQNCTJSDSLDFDSK@UDEQ@RS@QS '@UCDFQ³CDMU¡QDSHDMƦ@RJDLDCDMK¡JJDQ DSHJDSSDO  R G@UCDIDFGDKSRHJJDQSG@ES@MCQDENQUDMSMHMFDQSHKOQNCTJSDS

L@MJ@MSHKO@RRDSHKDSGUDQSL KSHC@KS@EG¡MFHF@E NLL@MUHKG@UDCDSR@KSDS R³CS DKKDQRTQS #DQDQL@MFDRL@FRMT@MBDQ@SU¡KFDHLDKKDL Lisbeth:)@ DJRDLODKUHRƥMCDQIDFHFQ³CMT@MBDQHQDSMHMF@EBQDLDCD R³CD J@Q@LDKKHRDQDCDNFM³CCD@FSHFDMNSDQ &Q³CDQENQLHFRNLOQNEDRRHNMDKRL@FDQDS RO¡MCDMCDEDKS@S@QADICDH )DFG@QSHCKHFDQDK@UDSDMRL@FMHMF@EF@MRJD@KLHMCDKHFD ³JN G@UQDFQXMENQDMOQNCTBDMS )DFRS³CSDO RL@FRMT@MBDQRNLR³C EDC L@MCDK AKNLRSDQ@FSHF EQHRJ AHSSDQ M³CNFAQ³C Ʀ³CD U@MHKID JNQMNFM@STQKHFUHRG@UQD ,DM CDS CDQNUDQQ@RJDCDLHFLDRS U@Q @SIDFNFR RS³CSDO DMRL@F@EJNJNRM³C

Hvad er den bedste portion grød, I har smagt?

Lisbeth:.FR L L@MRHFD @SSNOOHMFDMŔNFCDS@SSHKE³IDL¡KJDKKDQƦ³CD 

Lisbeth: 'IDLLDK@UDSINQCA¡QFQ³CLDCƦ³CD #DMLHMCDQLHFNLRNLLDQ RNKNF

J@MQDCCDCDƦDRSDONQSHNMDQFQ³C +HCSƦ³CDK³ESDCDHGUDQSE@KCINQCA¡QFQ³CDM

A@QMCNL Gitte:)DFG@QQHFSHFL@MFDFNCDLHMCDQNFAHKKDCDQEQ@LHMA@QMCNL GUNQIDFRHCCDQ

Hvorfor er grød blevet så populær? Gitte: &Q³CDQLDCO A³KFDMEQ@CDSMNQCHRJDJ³JJDM RNLDQLDFDSNOODHSHCDM $MF@MFU@QFQ³CE@SSHFL@MCRL@C LDMHC@FDQA³QMINUNJRDSNOLDCDMMXSHKF@MF SHKK¡JJDQFQ³C R CDMHJJDJTMENQAHMCDRLDCDMJK¡FJNMRHRSDMRNFJDCDKHFROHRD Lisbeth:)@ MNQCHRJL@C GUNQUHENQR³FDQ@SƥMCDSHKA@FDSHKUNQDRQ³CCDQ RSNQLDQ EQDL $MF@MFROHRSDC@MRJDQMDLDFDSFQ³C LDMCDMF@MFU@QCDSDMGDKS@KLHMCDKHF ONQSHNMA@RHRFQ³C -TJNLAHMDQDQUHCDSF@LKDLDCCDSMXD EWUDC@SSHKE³IDSNOOHMF RNL@RO@QFDRNFAQ¡MCDM¡KCD %HM@MRJQHRDMG@QNFR G@ESADSXCMHMFŔUHUHKFDQMD G@UDMNFDSAHKKHFSNFFNCS NFR F³QUHDMCXCTC@E@SRDQUDQDK¡JJDQFQ³C Gitte:)DFSQNQMTRS@CHF @SFQ³CUHKG¡MFDUDC M QCDSMNQCHRJ HMROHQDQDCDL@CE Q LHMCQDENJTR )DFUHKR@LLDMKHFMDCDSLDCQTFAQ³CŔCDSDQNFR MNFKD@ECDR@LLD HMFQDCHDMRDQ CDQDQH #DSDQMNFDS UHGNKCDQUDC ENQCHCDSDQDS@KRHCHFSOQNCTJS RNL

48

ØKOLOGISK / EFTERÅR 2013

HLHME@QLNQRG@UDNFROHRDQEQTFSFQ³C 'TMK@UDCDA CDRSHJJDKRA¡QFQ³C Q@A@QADQ

FQ³CNFR INQCA¡QFQ³CLDCRLTSSDCDL@MCKDQ %NQLHFDQCDSA@QDQHFSHFC@MRJʖ Lisbeth:- QIDFRDKURJ@KK@UDFQ³C R AQTFDQIDFDMQHLDKHFMDTSQ@KA@RHRFQ³CNF OHESDQCDMNOLDC@AQHJNRL@QLDK@CDNFK@JQHCROTKUDQ )DFJ@MFNCDKHCD @SCDQA CD DQMNFDSRXQKHFSNFMNFDSR³CS NFNFR FDQMDMNFDSJM@RDMCD Gitte:)DFDQLDFDSSHKFQ³CLDCFQNUU@KRDCDG@UQDFQXM R CDQDQKHCSAHCHFQ³CDM )DFOTSSDQRSNQSRDS@KSHCL¡KJNUDMO CDME¡QCHFDFQ³C 2 AKHUDQFQXMDMDRJHKS@C NFJNMRHRSDMRDMDQHJJDR JK¡F )DFJ@MNFR FNCSKHCDCDSJNKCDLNCCDSU@QLD 'UHRCDSRJ@KF UHKCSENQRHF R SNOODQIDFFQ³CDMLDCRHQTONFQHRSDCDFQ¡RJ@Q

JDQMDQDKKDQU@KM³CCDQ


ØKOLOGISKE NYHEDER I KVICKLY OG SUPERBRUGSEN

OKSEKØDSOVS OG RODFRUGTMOS Populære middagsretter med mange serveringsmuligheder. Rullerne er emballeret med brug af mindst mulig materiale. Tips til opvarmning og servering kan findes via QR koderne. Produkterne er glutenfri og uden tilsætningsstoffer. Find datablade og meget mere på www.hanegal.dk

Find dem i køledisken!


MØD ET MEDLEM

SIMON ELSBORG NYGAARD

 Q OG C RSTCDQDMCDHORXJNKNFHUDC @QGTR4MHUDQRHSDS /DQRNMKHFSLDCKDL@E“+%

Hvorfor er du medlem af Økologisk Landsforening?

HJJDU¡QDFHESRSNƤDQHUNQDRE³CDU@QDQ 2SNCCDSSHKLHF 

)DFRXMDR @SCDSFHUDQQHFSHFFNCLDMHMF@SS¡MJD³JNKN

HRSDCDSENQ@SL¡QJDCDE³CDU@QDQ RNLDQOQNCTBDQDS

FHRJ R CDSE@KCSGDKSM@STQKHFS@SLDKCDLHFHMC 'UHRUH

TCDMROQ³ISDLHCKDQ #DSDQRJ³QSNFRJ¡UUQDCDS @SL@M

RJ@KETMFDQDR@LLDMO DMJKNCDLDCADFQ¡MRDCDQDR

G@QUDMCSCDSNLNFENQK@MFDQDSL¡QJDENQ³JNKNFHDM

ATQCDL@ML¡QJDCDE³CDU@QDQ RNLJ@MU¡QDFHESHFD 

RNTQBDQ R RXMDRIDFHJJD L@MJ@MTMCF @SENQGNKCDRHF

ER DU IKKE MEDLEM ENDNU? Tjek www.okologi.dk/ blivmedlem

SHK GUNQC@MUHS¡MJDQO LHKI³DS %NQLHFDQCDSHJJDMNJ

Hvor stammer interessen for økologi fra?

A@QD@SU¡QD³JNKNFHRJENQAQTFDQ #DQENQG@QIDFLDKCS

)DFEQHRSDRSHK@SUDMCDCDMNLNFRO³QFD'UNQENQRJTKKD

LHFHMCENQ@SE JU@KHƥBDQDCDHMENQL@SHNMDQEQ@DMENQD

L@MHJJDHMSDQDRRDQDRHFENQ³JNKNFH)DFG@QG@ESRSNQ

MHMF RNLG@QDMONRHSHUUHRHNMENQ GUNQUNQDRR@LETMC

HMSDQDRRDENQM@STQNFRTMCGDC KHFDRHCDMIDFU@QA@QM 

RJ@KGDM NFRNL@QADICDQENQ@SENQADCQD³JNKNFHDM

#DQAKDUMTHJJDJ³AS³JNKNFH C@IDFU@QA@QM #DSU@Q

UDC@SR@L@QADICDLDCA CDDQGUDQUNFENQAQTFDQD

UHFSHFDQD @SL@CDMU@QAHKKHF 3HKFDMF¡KCƥJUHL@RRDQ @EEQTFSNFFQ³MSR@FDQ NFIDFG@UCDE@JSHRJNFR LHM

Hvad kan få dig op af stolen, når det handler om fødevarer?

DFDMKHKKDG@UDCDMF@MF 2 HDMSHCKHF@KCDQG@QIDFMNJ

)DFG@QK¡RSDMTMCDQR³FDKRD CDQADRJQDUGUNQL@MFD

DQ³JNKNFHA CDDMODQRNMKHFNFOQNEDRRHNMDKHMSDQDRRD 

ODRSHBHCQDRSDQ CDQDQHCDMJNMUDMSHNMDKKDEQTFS RNL

C@IDFH³IDAKHJJDSDQUDC@SRJQHUDDMOG C @EG@MCKHMF

RTODQL@QJDCDQMDR¡KFDQ KSENQL@MFD RXMDRIDF )DF

NL GUNQC@ML@MJ@MJNLAHMDQDCDSFNCDKHULDCCDS

SQNQ @SLDFDSE G@QNUDQAKHJNUDQRTMCGDCRDƤDJSDQMDEQ@

A¡QDCXFSHFDKHU'UNQC@MUHJ@MRJ@ADFNCDR@LETMC 

@KKDCDROQ³ISDQDRSDQ UHHMCS@FDQŔNFRDKUE³KFDKHFRJ@KCDQ

CDQDQSHKF@UMENQ@KKD

TCUHJKDSDSRTMCSENQGNKCSHKM@STQDMNFRTMCL@C (C@F

Oplev en verden af smag med danske økologiske æbler Netop nu er der sæson for danske økologiske æbler. GASA NORD GRØNT’s 11 økologiske frugtavlere dyrker omkring 20 forskellige æblesorter – så der skulle være noget for enhver smag! Vidste du, tAt lovgivningen for dyrkning af økologiske æbler er mere restriktiv i Danmark end i store dele af EU? tAt det kølige danske klima med store temperaturforskelle mellem nat og dag er medvirkende til, at danske æbler har fyldigere aroma, end æbler dyrket sydpå? tAt GASA NORD GRØNT er ejet af ca. 70 avlere af frugt og grønt?

GASA NORD GRØNT I/S Havkærvej 83, 8381 Tilst Tlf.: + 45 89 30 15 00 www.danskgroent.dk


5 HURTIGE

5

HURTIGE TIL

HUGO ALRØE +DCDQ@EENQRJMHMFROQNIDJSDS,TKSH3QTRS RNLFQ@MRJDQ GUNQC@MUHCDMRJ@ADM J@M@EF³QD NL³JN U@QDQDQFNCDDKKDQ C QKHFD #DQDQAK @ @EGNKCSSQDONOTK¡QD ENQDCQ@FO %NKJDTMHUDQRHSDSH @QGTRLDC SHSKDMŚ'UNQC@MJ@MUHUHCD NL³JNKNFHDQ FNCSŚ (@KSCDKSNFNUDQODQRNMDQ

TEKST:/$3$1-.1'.+, -#$12$-

Hvordan kan forskerne vide, om økologi er godt? #DSJ@MUHGDKKDQHJJDʖ5HCDMRJ@ADMG@QHJJDMNFDSMDTSQ@KS RU@Q 4MCDQENQDCQ@FDMDHKKTRSQDQDCDUHCDMONHMSDUDCDM@E

RSDLMHMF #DKS@FDQMDƥJƥQDNOKXRMHMFDQHMCDMENQDLMDQRNL AK @ L¡KJNFJKHL@ %³QRSƥJCD@SUHCD @SDMKHSDQ³JN L¡KJ FDMDQDKSRS QENQDMKHCSRS³QQDTCKDCMHMF@E".HES DMJNMUDM

SHNMDK 2 A@CUHENKJRSDLLD NLCDMTUHKKDU¡KFD³JNKNFHRJ DKKDQJNMUDMSHNMDKL¡KJ2 NOKXRSDUH @SCDQO ADCQHESRMH

UD@TDQDMADSXCDKHFSRS³QQD". TCKDCMHMFODQGDJS@QEQ@CD JNMUDMSHNMDKKDF QCD 2 RSDLSDENKJHFDMNRU Hvilke reaktioner Ʃk I så? 2¡QKHFSCDMDMD@ESDMƥJUHDMQ¡JJDGDESHFDQD@JSHNMDQEQ@ CDKS@FDQMD #DE³KSDRHFL@MHOTKDQDCDNFLDMSD @SUHƦXSSDCD QTMCSLDCCDL @KSDESDQCDMUHCDM UHOQ¡RDMSDQDCDCDLENQ #DSU@JSDUHQJDKHFLNCRS@MC @SUHHJJDJTMMDFHUDCDJK@QD RU@Q CDG@UCDENQUDMSDS (UHQJDKHFGDCDMRS QA CDUHCDMRJ@A NFENQAQTFDQDNUDQENQDMTNUDQRJTDKHFFQ@C@EJNLOKDJRHSDS M QL@MRJ@KADC³LLD NL³JNKNFHDQFNCSDKKDQC QKHFS 2S Q CTEWHRTODQL@QJDCDSNFQ¡JJDQG MCDMMDCENQ@SFQHADDM JXKKHMF R DQCTHDSRSNQSJQXCROQDR #TJ@MNUDQUDIDOQHR GNKC A@QGDC RL@F CHMRTMCGDCNFFKNA@KNOU@QLMHMF #TJ@MNFR  ENQGNKCDCHFSHK NLCD³JNKNFHRJDJXKKHMFDQG@QG@ESCDSADCQD ENQCHCDDQNOUNJRDSTMCDQLDQDM@STQKHFDENQGNKC LDMR  HFDM CDQC³QL RJDNFR ƦDQD³JN JXKKHMFDQ EWOF@ QNUCXQ 2 C@MJ@M@QFTLDMSDQMDE@QDQTMCSHGNUDCDSO DM Hvordan kan jeg så afgøre, hvad der er godt eller skidt for klimaet, når jeg vil købe en liter mælk? 2U@QDSDQE@JSHRJNOSHKCHFRDKU'U@CDQUHFSHFSENQCHF M QCDS RODBHƥJSCQDIDQRHFNL". TCKDCMHMFHMCDMENQL¡KJDOQNCTJ

SHNMDM$QCDSTCKDCMHMFDMODQJ@QSNMTCDHATSHJJDMDKKDQ

O CDMDMJDKSDADCQHES CDQDQUHFSHFSENQCHF#DSDQDSRU¡QS U@KF NFCDRU¡QQDF³QRTODQL@QJDCDQMDROQHU@SDK@ADKRRNLEW -DSSNR“JNQHFDSDKKDQ"NNORMFK@L@QJU@KFDSDMCMTRU¡QDQD +DUDQDQDMOQNCTBDMSEQTFSDKKDQL¡KJSHKDSOQHU@SDK@ADK NF F³QG@MMNFDSDJRSQ@ENQJKHL@DS EWLDCDSAHNF@R@MK¡F R  J@MCTRNLENQAQTFDQHJJDRD GU@CG@MG@Q@QADICDSLDC #DSDQDSRSNQSCHKDLL@ENQOQNCTBDMSDM

Hvordan har jeres forskning påvirket dine egne valg? #DS@EF³QDMCDDQGUHKJDU¡QCHDQ CTU¡KFDQCHMDE³CDU@QDQTC EQ@ )DFG@UCDCDSLDRSD@ECDME@JSTDKKDUHCDM E³Q,TKSH3QTRS FHJHF@MF NFODQRNMKHFSLDMDQIDF @S³JNKNFHDMŔSQNCRRU@F

GDCDQŔHCDSRSNQDNFGDKDDQADCQD ,DMCDSDQHR¡QUHFSHFSENQ LHF @S³JNKNFHDMGDKDSHCDM@QADICDQO @SAKHUDADCQD NF@S IDFCDKDQCDL K ³JNKNFDQMDRSQ¡ADQDESDQ #DSDQTCEQ@CDS FQTMCRXM @SIDFJ³ADQ³JNKNFHRJDU@QDQ #DSF³QU@KFDS MDLLDQDENQLHF Hvordan kan jeres forskning bruges helt konkret? #DQG@QHMCSHKUHCDQDHJJDU¡QDSQDSRSNQENJTRO @SENQAHMCD @JS³QDQMDHE³CDU@QDJ¡CDM %NQAQTFDQD UHQJRNLGDCDQNF OQNCTBDMSDQJ@MHJJDGUDQENQRHF@EF³QD³JNKNFHDMREQDLSHC #DMRJ@KCDHCH@KNFNL ,TKSH3QTRSUHKAK @ K@UDDMOQNSNSXOD O DSNMKHMDRXRSDL GUNQL@MRNLENQAQTFDQJ@MRDGUHKJDOQN

CTBDMSDQ UHQJRNLGDCDQNFATSHJJDQ CDQF³QDMR¡QKHFHMCR@SR ENQEWJKHL@DS .FNLUDMCSJ@MOQNCTBDMSDQNFUHQJRNLGDCDQ RD GU@CENQAQTFDQMDU¡FSDQG³IDRS 5HUHKFDQMDHKKTRSQDQDCDM SXODQDCRJ@ADQ CDQJ@MF³QD³JNKNFHDMADCQDHEQDLSHCDM

EFTERÅR 2013 / ØKOLOGISK

51


Returadresse: Økologisk Landsforening, Silke-

RØD GRØD fra

Serveringsforslag

Koldvalsede gryn - 100% fuldkorn Se opskrifter på www.skaertoft.dk

Magasinet økologisk nr 24  
Magasinet økologisk nr 24