__MAIN_TEXT__

Page 1

Forstå hvorfor

ØKOLOGI - er godt for dig, dyrene og naturen

1


2


Kære verdensmester i økologi! Som dansker er du en del af verdens økologi-nation nummer ét. Vi er det land i verden, der køber flest økologiske fødevarer. Det kan du være stolt af. For hver gang du lægger økologiske gulerødder, æg, mælk eller bøffer i indkøbskurven, gør du en forskel. For dyrene. For naturen og grundvandet. For dig og din familie. Den økologiske landmand værner om den økologiske balance og arbejder på at gøre naturens vilde planter, dyr og mikroorganismer til sine medspillere. Målet er en bæredygtig produktion, som efterlader en verden, der også kan brødføde vores børn og børnebørn. Du ved sandsynligvis allerede, at det røde Ø-mærke betyder frugt og grønt, der er dyrket uden sprøjtegifte. Det betyder også, at økologiske dyr har god plads og kommer ud under åben himmel. Vidste du desuden, at økologi er med til at beskytte grundvandet, så vi også har rent drikkevand i fremtiden? Det og meget mere kan du læse om i denne folder, som gør dig endnu skarpere på fordelene ved at vælge økologi – og endnu mere glad for at være verdensmester. Rigtig god læselyst! Med venlig hilsen Økologisk Landsforening

3


4


Økologi er ren madglæde I samarbejde med naturen gør den økologiske landmand sig umage, for at du og din familie kan spise rene råvarer. Du kan være sikker på, at økologiske fødevarer ikke er sprøjtet med de sprøjtegifte, som bliver brugt til at dræbe ukrudt, skadedyr og svampesygdomme i den ikke-økologiske del af landbruget. Der er i gennemsnit rester af sprøjtegifte i mere end halvdelen af de ikke-økologiske frugter og grøntsager. Kilde: Fødevarestyrelsens pesticidrapport.

En giftig cocktail Resultater fra forsøg med dyr tyder på, at det kan være skadeligt at indtage rester af flere forskellige sprøjtegifte samtidig. Også selv om mængden af hvert enkelt stof er så lille, at det er under grænseværdien. En blanding af fem sprøjtegifte i lav dosis viste sig at have stærkt hormonforstyrrende effekt ved et forsøg med rotter på Danmarks Tekniske Universitet. Når forældredyrene havde fået den kemiske cocktail blandet op i deres foder, var resultatet færre levendefødte unger og usædvanligt mange misdannede kønsorganer hos de unger, der blev født. Det særligt bemærkelsesværdige var, at det enkelte middel ikke havde nogen effekt alene, når det blev brugt i så lav dosis som i forsøget. Men når midlerne blev kombineret, forstærkede de hinandens virkning, så de nu blev giftige. Kilde: International Journal of Andrology, årgang 33, nr. 2, april. 2010.

5


”Hvis jeg ikke kunne være fri for at sprøjte mine afgrøder, ville jeg slet ikke være landmand. I stedet for at sprøjte, dyrker jeg sorter, som er særligt modstandsdygtige, og jeg har andre ugiftige metoder til at forebygge sygdom, skadedyr og ukrudt i markerne.” Peter Bay Knudsen, økologisk landmand og gartner, Tåsinge

6


Økologi er naturlig vækst Den økologiske landmand lader sine planter vokse i et naturligt tempo fremfor at bruge kunstgødning og sprøjtegifte. Økologiske grøntsager indeholder gennemsnitligt mere tørstof og mindre vand per kilo grøntsag end ikke-økologiske. Det giver mere smag.

Professor anbefaler at spise økologisk ”Kemiske stoffer kan lave ulykker med næste generations hjernefunktioner. Hjernen er mest følsom hos fostre i slutningen af graviditeten og i de første leveår. Derfor råder jeg gravide og ammende til at spise økologisk mad.” Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet og adjungeret professor ved Harvard School of Public Health.

Fund af sprøjtegiftrester i frugt og grønt:

ÆBLER

UDENLANDSKE

DANSKE

JORDBÆR

ØKOLOGISKE

64% 22% 0%

UDENLANDSKE

DANSKE

KARTOFLER

ØKOLOGISKE

86% 74% 0%

UDENLANDSKE

DANSKE

GULERØDDER

ØKOLOGISKE

37% 15% 0%

UDENLANDSKE

DANSKE

ØKOLOGISKE

33% 38% 0%

Kilde: DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen, Pesticidrester i fødevarer 2015.

7


”Køerne kan tydeligvis fornemme det, når græsset begynder at gro i foråret, og så bliver de ivrige efter at komme ud. Der er ikke noget sjovere end at se en ko hoppe og springe ud på marken, første gang stalddøren bliver åbnet.” Bjarne Nebel, økologisk mælkeproducent, Midtjylland

8


Økologi er køer under åben himmel Når du køber økologisk mælk er det din garanti for, at du drikker mælk fra køer, der kommer på græs i sommerhalvåret. Alle øko-køer er på græs i sommerhalvåret fra april til november, hvor de får masser af motion og frisk luft. Til sammenligning kommer 16% af ikke-økologiske køer på græs, mens de resterende 84% går inde i stalden året rundt.

Nej tak til GMO Det er ikke tilladt at anvende genmodificerede organismer (GMO) i den økologiske produktion. Alt foder til økologiske køer skal være 100% økologisk og dermed også uden GMO.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Seges.

Mere af de gode fedtstoffer Forskere ved universiteter i USA, England, Danmark og andre lande har gentagne gange påvist, at økologisk mælk indeholder mere af den gavnlige fedtsyre omega-3 end ikke-økologisk mælk. I den seneste undersøgelse konkluderede forskere ved Washington State University, at indholdet af omega-3 i gennemsnit er 62% højere i øko-mælk sammenlignet med ikke-økologisk mælk. Forskellen er størst om sommeren, hvor øko-køerne spiser frisk græs fra marken, og mindst om vinteren, hvor øko-køerne er på stald. Kilde: Tidsskrifterne ‘Plos one’ (December 2013), Journal of Dairy Science (Januar 2013) m.fl.

Køer på græs lever længere En undersøgelse fra AU dokumenterer, at køer, der kommer på græs om sommeren, lever længere end køer, der er inde i en stald året rundt. Kilde: Det jordbrugsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet.

9


Ingen nitrit i dansk økologi Nitrit giver kødpålæg en rød farve, tilfører produktet en karakteristisk saltet smag og virker konserverende. Ifølge EU er det tilladt for europæiske fødevareproducenter at bruge nitrit i pålægsprodukter, og næsten alle kød-pålægsprodukter, som ikke er økologiske, indeholder nitrit. Stoffet er også tilladt i mindre mængder i økologisk pålæg ifølge EU’s økologi-regler, men danske økologer har besluttet ikke at bruge nitrit, ligesom dagligvarehandelen i Danmark frivilligt har valgt ikke at sælge økologiske produkter med nitrit. Stoffet er nemlig under mistanke for at være kræftfremkaldende.

10


Økologi er den rene vare Det er et vigtigt princip i økologisk fødevareproduktion at lave rene fødevarer med naturlig holdbarhed og farve. Derfor er Ø-mærkede varer ikke sminket med kunstige farvestoffer og aromaer, konserverings- eller sødemidler. Reglerne for tilsætningsstoffer i økologiske varer er meget skrappere end for ikke-økologiske fødevarer.

Økologi er fri for 330 E-numre Fødevareindustrien i EU har generelt lov til at bruge 379 forskellige tilsætningsstoffer med E-numre. I økologisk mad er kun 49 af disse stoffer tilladt – de øvrige 330 er bandlyst. De 49 stoffer er udvundet af naturlige råvarer og tilladt i de øko-varer, hvor det er nødvendigt at bruge dem. Eksempelvis må guargummi (E412) bruges til at give den rette konsistens i ketchup, salatdressinger og andre varer. Guargummi udvindes af planter. Kilde: EU’s økologi-forordning (bilag 8).

Madsminke kan gøre børn hyperaktive En række kunstige farve- og tilsætningsstoffer kan gøre børn hyperaktive. Det viser forskning offentliggjort i det anerkendte britiske lægevidenskabelige tidsskrift, The Lancet. Børnene får sværere ved at sidde stille og koncentrere sig i skolen. Alle de omtalte stoffer er forbudte i økologiske fødevarer. Det er især farvestoffer og det meget anvendte konserveringsmiddel Atamon (også kendt som natriumbenzoat eller E211), der står for skud. De bliver ofte brugt i ikke-økologisk slik, saft og sodavand. Kilde: The Lancet d. 3. november 2007.

11


”Jeg har det rigtig godt med, at mine grise selv kan vælge, om de vil være ude i det fri eller inde i deres hytte. Det er herligt at se smågrisene spurte rundt ude på marken og lege, og se soen nyde livet fra sit mudderhul. Det gør mig glad, og det er derfor, jeg har valgt økologien.” Randi Vinfeldt, økologisk svineproducent, Sjælland.

12


Økologi er retten til at rode Den økologiske landmand arbejder for at forebygge sygdomme frem for at behandle dem. Det handler om at øge dyrenes sundhed og robusthed ved at lade dem leve så naturligt som muligt uden at stresse dem.

God dyrevelfærd En økologisk so skal bo i en hytte på en mark, når den føder sine unger. På marken kan dyrene rode i jorden og bade i mudder på naturlig grisemanér. Grisene dier hos moren, til de er mindst syv uger gamle. Det er med til at give dem et robust immunforsvar, som beskytter dem mod sygdomme. Efter de syv uger kommer grisene typisk ind i en stald, men de har stadig adgang til udendørsarealer. De allerfleste ikke-økologiske svin lever hele livet lukket inde i en stald, og grisene bliver taget fra deres mor, allerede når de er tre-fire uger gamle. Kilder: Fødevarestyrelsen og Friland.

Lavere medicinforbrug

Krølle på halen

Antibiotikaforbruget er 14 gange højere hos ikke-økologiske fravænningsgrise end hos økologiske. Hos de ikke-økologiske søer og pattegrise i staldene er antibiotikaforbruget ni gange højere end hos de økologiske ude på markerne.

95% af alle ikke-økologiske grise i Danmark må leve uden deres hale, fordi landmanden har klippet den af. Alle øko-grise beholder halen. Kilde: Justitsministeriets Arbejdsgruppe for hold af svin, rapport fra december 2010.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

13


Gift i en tredjedel af grundvandet Sprøjtegift, der bliver brugt på jordoverfladen, kan sive ned i jorden og forurene grundvandet. Geologer har fundet spor af sprøjtegifte i cirka 36% af det danske grundvand, baseret på analyser af vand fra 617 boringer fordelt over hele landet. I 9% var grænseværdien overskredet. Kilde: geus.dk: grundvandsovervågning.

14


Økologi er det rene vand I Danmark er vi velsignet med helt rent vand i undergrunden, som vi blot kan pumpe op og sende ud som drikkevand i vores haner uden videre rensning. Ved at vælge økologi er du med til at skåne vores fælles vand for rester af de giftstoffer, som bliver brugt på ikke-økologiske marker. Den økologiske landmand låner vandet af naturen og leverer det rent tilbage – så vi også har rent grundvand i fremtiden.

1 KG KARTO FLER

60

LITER GRUNDVAND

Så meget grundvand bliver skånet for mødet med sprøjtegifte, når du vælger økologiske fødevarer:

1 KG GULERØDDER

1 KG KARTOFLER

LITER GRUNDVAND

LITER GRUNDVAND

20

60

1 ÆG

1 LITER MÆLK

LITER GRUNDVAND

LITER GRUNDVAND

75

200

1 KG KYLLING

1.500

LITER GRUNDVAND

1 KG SVINEKØD

2.000

LITER GRUNDVAND

1 KG OKSEKØD

3.000

LITER GRUNDVAND

Kilde: okologi.dk

15


”I løbet af dagen søger mine høns ofte ud under træerne i hønsegården. Så ligger de der i skyggen og støvbader. Det er et syn, der fortæller mig, at mine dyr er trygge og har det godt, og det er en meget tilfredsstillende følelse som landmand.” Jakob Kjær, økologisk landmand, Vestjylland.

16


Økologi er god plads ude og inde Når du køber økologiske æg, kan du være sikker på, at hønsene har haft god plads og adgang til det fri. Økohøns skal have mulighed for at skrabe og tage støvbade, og de får økologisk foder. Økologiske høns har desuden mindst 4 m2 udeareal pr. høne. Det samme gælder for de fritgående, der også er heldige at komme ud under åben himmel. Skrabehøns og burhøns kommer ikke ud. Kilde: NaturErhvervstyrelsen, Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Landbrug og Fødevarer.

Naturlig farve i dit æg Du kan være sikker på, at blommens farve er naturlig i de økologiske æg. I produktionen er det nemlig forbudt at putte syntetiske farvestoffer i foderet til høns og andre husdyr. Blommens farve kan variere fra meget gul til det mere blege hen over året. Farven afhænger af foderet, og det er der forskel på fra sommer til vinter.

Så meget plads har hønsene. Max antal høns per m² indendørs:

ØKO-HØNS 6

FRITGÅENDE 9

SKRABE HØNS 9

BURHØNS 13

17


18


Økologi er en ren og rig natur Naturen omkring de økologiske arealer er mere varieret og har et rigere dyreliv. Det skyldes dels, at den økologiske landmand ikke gør brug af sprøjtegifte, og at han anvender mindre gødning end den ikke-økologiske landmand. Over 70 danske og udenlandske videnskabelige undersøgelser viser, at økologisk landbrug har en positiv effekt på naturen. Undersøgelser viser blandt andet: Der er i gennemsnit 30% flere vilde plante- og dyrearter på og omkring økologisk dyrkede arealer, sammenlignet med ikke-økologisk landbrug.

Øko-landmænd hjælper vilde dyr For at skabe gode betingelser for de vilde dyr, arbejder flere og flere økologiske landmænd på at lave insektvolde eller naturstriber rundt om på deres marker. Det er små stykker land med vild natur, der får lov at passe sig selv. Her kan fasanen finde mad i form af småinsekter, frø, grønne skud og blade, en agerhøne kan skjule sig selv og sine unger, og en honningbi kan nemmere finde nektar og pollen fra de vilde blomster.

Jo flere år et landbrug bliver drevet økologisk, jo flere sommerfugle kommer der på markerne og i markskellene. Der er flere bier på arealer, hvor der ikke bruges sprøjtegifte. Bier transporterer pollen fra blomst til blomst og sørger for, at planterne bliver befrugtet. De har derfor kæmpe betydning for naturen og landbruget, hvor planter, træer og afgrøder og dermed mennesker er helt afhængige af deres bestøvning. Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Journal of Applied Ecology, videnskab.dk m.fl.

19


Vidste du, at alle danskere kender Ø-mærket? Det viser en undersøgelse lavet af YouGov for Miljø- og Fødevareministeriet.

20


Økologi er forskellen, der kan mærkes Det røde danske Ø-mærke og EU’s økologilogo er din garanti for økologisk kvalitet. Når du køber en vare med et af disse mærker, kan du stole på, at de detaljerede regler for økologisk produktion er blevet fulgt hele vejen fra landmandens mark til hylden i butikken. Det holder et grundigt kontrolsystem øje med.

Kontrol fra jord til bord Inden en landmand kan få lov at sælge sine produkter som økologiske, skal han eller hun først søge myndighederne om autorisation som økolog. Desuden skal markerne gennem to års omlægning. I de to år skal jorden dyrkes efter økologiske regler, og først derefter må korn, grøntsager og andre afgrøder sælges som økologiske. Alle økologiske landmænd og virksomheder får mindst én gang om året besøg af en kontrollør, som tjekker, at reglerne bliver fulgt. I Danmark er det staten, der udfører kontrollen. Kilder: NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Få styr på mærkerne:

Det danske røde Ø

EU’s grønne logo for økologi

Private mærker

Det danske røde Ø-mærke kan du finde på økologiske produkter, der er helt eller delvist produceret i Danmark, eller som er pakket her i landet, fx appelsiner i poser.

EU’s grønne økologi logo er dokumentation for, at varen er produceret efter EU’s økologiregler, og at der har været en grundig kontrol med produktionen.

Private organisationer med eget mærke kan have egne regler og strammere krav til kontrollen. De private mærker må på intet tidspunkt stille mindre krav til produktionen, end EU’s regler gør.

21


22


Sådan får du råd til mere økologi Start med basis Gå efter økologi i dine basisvarer – altså dem, vi spiser meget af. Mælk, mel, havregryn, kartofler og gulerødder er typisk ikke så meget dyrere i økologisk udgave.

Skru ned for kød, men køb kvalitet Ved at købe lidt mindre kød, skåner du klima og pengepung og får råd til økologisk kvalitet. Spæd op med grøntsager og groft brød, ris eller pasta. De fleste tænker: ”Hvad skal vi have af kød i aften, og hvad skal vi have til?” Tænk lige omvendt.

Lad årstiden styre Vælg den øko-frugt og de øko-grøntsager, der er lette at skaffe i forhold til årstiden. De er som regel billigere i sæson.

Lav så meget som muligt fra bunden Det er billigere, og du bestemmer selv smagen. Bag dit eget brød, sylt dine grøntsager og kog en fond af kyllingeskroget.

Brug det, du køber Hvert år ryger der 63 kilo mad i skraldespanden pr. dansker. Køb kun det, du har brug for og brug det, du har købt. Madplaner kan gøre dine indkøb mere effektive og skære ned på spild. Find den fulde guide på www.okologi.dk/tips

23


Vælg økologi fordi:

Du støtter øget dyrevelfærd

Du sparer dig selv for sprøjtemidler

Du får færre tilsætningsstoffer

Du beskytter natur og grundvand

Læs mere på www.iloveøko.dk

/iloveoko

@okologidk

Økologisk Landsforening

#iloveøko

Økologisk Landsforening er et fællesskab for økologiske landmænd, virksomheder, forbrugere og professionelle køkkener. Vi baner vej for mere og bedre økologi – med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse. Læs mere på www.okologi.dk 24

Profile for Økologisk Landsforening

Økologibrochure 2017  

Forstå hvorfor økologi er godt for dig, dyrene og naturen

Økologibrochure 2017  

Forstå hvorfor økologi er godt for dig, dyrene og naturen

Profile for okologidk