OZ Change=

Page 1

CHANGE= AMSTERDAM


Monnickedam

Zaandam Oostzaan

Westzaner Overtoom

Broek in waterland

Watergang

Zuiderwolde

Landsmeer

Ruigoord Holysloot

Amsterdam Noord

Amsterdam Sloterdijk

Sloterdijk

Schellingwolde

Halfweg

Durgerdam

Het IJ Amsterdam CS

Westgaarde

CHANGE= AMSTERDAM NIEUW-WEST

Amsterdam

De Pijp

Lijnden Sloten

Amstel

Watergraafsmeer

RAI

Diemen

Badhoevedorp Nieuwe Meer

Duivendrecht

Buiten veldert Amsterdamse bos

Schiphol

Amsterdam Zuidoost

CHANGE= AMSTERDAM ZUIDOOST

Schiphol Airport

Weesp

Amstelveen Oudekerk a/d Amstel AMC Bovenkerk

Oude Meer Oosteinde Abcoude Aalsmeer

Nigtevecht


CHANGE= AMSTERDAM NIEUW-WEST

opdrachtgever Change= aantal woningen 498 (28 m2 / woning) commercieel ca. 603 m2 bvo buitenruimte ca. 507 m2 bvo totaal ca. 24.257 m2 bvo oplevering 2016

In Nederland is geruime tijd te weinig gebouwd voor werkende jongvolwassenen die aan het begin staan van een wooncarrière. Zelfs al hebben ze werk, dan nog duurt het verkrijgen van een woning in de stad, die aan redelijke eisen voldoet, vaak te lang. Dit leidt tot een instabiele woonsituatie en beïnvloedt het leven van deze jongeren vaak aanzienlijk. Hierdoor belanden velen al jong in een negatieve spiraal. Dit is inmiddels een probleem dat verstrekkende gevolgen heeft. Change= is opgericht om deze groep jongvolwassenen te gaan bedienen.

is huisvesting een basisfundament om een succesvolle start en een welvarende toekomst te creëren. Huisvesting is ook de basis van levensplezier, geluk en maatschappelijk succes. Kwaliteit van leven en levensvreugde wordt gestuurd door een keten van elementen. Deze elementen zijn huisvesting, werkgelegenheid en leefomgeving. Al deze elementen zorgen voor een samenhang en hebben interactie met elkaar. Het is de totale samenhang die leidt tot ontwikkeling, maatschappelijk succes, vreugde, geluk en dus toekomst perspectief.

Change= zal deze groep jongvolwassenen gaan bedienen door de klassieke wijze van ontwikkelen te verlaten -zowel in de aanpak als in de wijze van financiering. In het inschakelen van vele belanghebbenden ligt mede de sleutel naar succes.

Uitgangspunt is een woonomgeving te creëren, waaruit mensen zelfvertrouwen putten. Als mensen trots zijn op hun woonomgeving blijven ze er graag wonen, zijn ze er zuinig op en vormen zich sociale netwerken. Dit alles heeft weer een positieve uitstraling op de woonomgeving. Dit betekent dat bij de overgang van de buiten- naar de binnenwereld, het gebouw moet uitstralen midden in de maatschappij te staan, erbij te horen en uit te nodigen om binnen te komen.

Huisvesting is van primair belang voor ieder individu met betrekking tot het genereren van een kwalitatief hoge en welvarende levensstijl. Juist voor jongeren 3

CHANGE= AMSTERDAM NIEUW-WEST / © OZ1E VERDIEPING 1. Lounge 2. Receptie 3. Commerciele ruimte 4.. Voorzieningen Change=

2

4

3

4

3

1

5

CHANGE= AMSTERDAM NIEUW-WEST / © OZ2E VERDIEPING 1. Lounge 2. Receptie 3. Commerciele ruimte 4.. Voorzieningen Change=

1

7

CHANGE= AMSTERDAM NIEUW-WEST / © OZDOORSNEDE

9

CHANGE= AMSTERDAM NIEUW-WEST / © OZ


CHANGE= AMSTERDAM NIEUW-WEST / © OZCHANGE= AMSTERDAM ZUIDOOST opdrachtgever Change= programma 596 appartementen, van 30 tot 42 m2 fitness, hospitality, parkeren & Change= voorzieningen bruto vloeroppervlak Totaal: 32.297 m2 status In uitvoering


CHANGE= AMSTERDAM ZUIDOOST / © OZ


CHANGE= AMSTERDAM ZUIDOOST / © OZEen complex van wooneenheden voor de doelgroep, zoals beschreven, kan het beste worden ingebed in een bestaande stedelijke woonomgeving. Het meest geschikt is een plek in een bestaande woonomgeving, die makkelijk kan worden aangesloten op bestaande infrastructuur, bestaand openbaar vervoer en bestaande voorzieningen. De locaties moeten juist zodanig zijn dat jongeren midden in het stedelijke leven staan, naar de bakker en de slager kunnen lopen, een bioscoopje kunnen pakken, de tram naar het centrum kunnen nemen, maar ook kunnen sporten in de buurt. Plekken dus waarmee de bewoners zich kunnen identificeren. De locatie dient zodanig te zijn dat er, hoewel in een compacte setting, toch voldoende kwaliteit aanwezig is om een minimaal aantal units te kunnen accommoderen. Dit betekent dat enkele belangrijke collectieve voorzieningen en de nagestreefde vorm van beheer haalbaar zijn. Uit studies blijkt dat deze kritische massa doorgaans bij 600 eenheden bereikt wordt. Een kleine hoeveelheid bijzondere, meer collectieve functies is gewenst voor het creëren van voldoende sociale cohesie. Ook de projectlocatie van het tweede Change= project, op de kruising van de Bijlmerdreef met de Dolingadreef, is bij uitstek geschrikt hiervoor. De locatie is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, metro en bus) en per fiets. Op loopafstand bevindt zich het centrumgebied Amsterdamse Poort met diverse winkels, horeca en andere voorzieningen, zoals het bioscoopcomplex Pathé. De locatie zelf biedt voldoende ruimte om het voorziene programma te kunnen realiseren. De locatie neemt een specifieke plaats in binnen de beoogde eindstructuur van de Bijlmermeer, omdat op deze locatie

het brede gedeelte van de Bijlmerdreef in westelijke richting functioneel en stedenbouwkundig wordt afgesloten. In het bestemmingsplan is hier bewust in een hoogteaccent (ten opzichte van de omliggende bebouwing) voorzien, om op een zinvolle wijze aan te kunnen sluiten bij de schaal van de stedelijke ruimte. De hoofdentree verbindt het maaiveldniveau (onderdoorgang vanuit de Amsterdamse Poort richting Frankemaheerdpad) en het dreefniveau (de beëindiging van het brede Bijlmerdreef profiel) functioneel en ruimtelijk met elkaar en de westgevel begeleidt de Dolingadreef en markeert het eindpunt tegen de Bijlmerdreef. De ingang van het complex bevindt zich aan de zijde van het huidige Frankemaheerdpad. Op plintniveau bevinden zich ruimten voor diverse (commerciële) voorzieningen en een stallinggarage. Naast de woningen voorziet het complex in commerciële ruimten en ondersteunende voorzieningen (inclusief ondersteunende horeca). Op de begane grond (dreefniveau) binden zich ruimten voor voorzieningen, een daktuin en woningen. Op de hogere verdiepingen bevinden zich met name woningen, maar ook enkele ruimten voor voorzieningen. Met name op de laatste twee verdiepingen bevinden zich grotere ruimten voor commerciële voorzieningen, zoals bedrijven, kantoren, dienstverlening inclusief ondersteunende horeca. Op de laatste verdieping bevinden zich geen woningen. Deze verdieping is veel kleiner dan de overige verdiepingen en dient als een stedenbouwkundig en architectonisch accent.


BEGANE GROND

10

6

6

7

8

9

10

10

1. Loopbrug 2. Vide entree 4. Centrale hal 5. Receptie 6. Restaurant 7. Binnentuin 8. Lounge 9. Gezamelijke ruimte 10. Woning 11. Huismeester 12. Techniek

5 3

4

2

11

1

STANDAARD VERDIEPING

10

10

10

9

10

10 12

12

10

10

10

10

17

CHANGE= AMSTERDAM ZUIDOOST / © OZ


CHANGE= AMSTERDAM ZUIDOOST / © OZwww.change-is.com

www.OZarchitect.nl