Page 1

PUTKI- JA MASSALEVYAKUT

2


AKKUTOIMITTAJIAMME

BAE Batterien GmbH on keskisuuri yritys jolla on pitkä historia lyijyakkujen valmistuksesta. Yritys on perustettu jo vuonna 1899 Berliiniin, jossa sijaitsee nykyäänkin heidän tuotekehitys ja valmistus. Yhteistyö BAE Batterien GmhB:n kanssa mahdollistaa, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme nyt myös putkilevyakkuja. Valikoimamme täydentyy kattamaan nyt myös OPzS-, OPzV-, OGi-, OGiV- ja Solar-akut. • • • •

Laatukontrolli kaikissa lyijyakuissa varmistaa korkean laadun Putkilevyakkuja pitkällä eliniällä Patentoitu Panzerpol® 16 mm akkunavan liikkumavara ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

Johtavana akkujen valmistajana YUASA tarjoaa kattavan valikoiman huoltovapaita akkuja puskuri-, sykliseen- ja suurtehokäyttöön. YUASA on tunnettu korkeasta ja tasaisesta laadustaan. • • • • •

Pääkonttori Japanissa Tuotanto Taiwanissa ja Walesissa Hyvä saatavuus Saksan keskusvarastosta Hyvä “hinta-laatu” -suhde ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

Ritar Power Co Ltd on Kiinan kasvavin akkuvalmistaja. Ritar on erikoistunut tutkimus- ja kehitystyöhön, tuotannon kehittämiseen ja markkinointiin. Ritar tarjoaa laajan valikoiman kustannustehokkaita huoltovapaita akkuja. • • • • •

Valikoimassa yli 200 akkumallia Listattu Nasdaq-pörssissä AGM- ja geeliakut, akkulaturit Kustannustehokas ISO 9001:2000, ISO 14001-2004

Kysy akuista lisätietoja akkumyyjiltämme!

M P PA I N JUKKA RO

ULAIN JUHO KO M

EN

M arko S alovaara

EN

llikkö Tuo tea lue pää AK kutuotteet

i My ynt i-in sin öör AK kutuotteet

ynt i Tek nin en my AK kutuotteet

elu : As iak asp alv 7 499 484 499 Suo ra puh : 020 Puh . 0207 499 ine n@ oem .fi 456 juk ka.rom ppa Fax : 0207 499 .fi em w.o OY ww BLOM OE M FIN LA ND TU RK U TERO SJÖ 3, PL 9 20101 Fis kar sin kat u en my ynt i nin Tek AK kutuotteet

elu : As iak asp alv 7 499 467 499 Suo ra puh : 020 oem .fi Puh . 0207 499 n@ 456 499 7 juh o.kom ula ine Fax : 020 OY ww w.o em .fi U RK OE M FIN LA ND TU TA R R Y PL 9 20101 N 3, O u T kat sin Fis kar i My ynt i-in sin öör AK kutuotteet

elu : As iak asp alv 7 499 482 499 Suo ra puh : 020 Puh . 0207 499 oem .fi 456 tero.sjö blo m@ Fax : 0207 499 .fi em w.o OY ww ND OE M FIN LA TU RK U 01 201 9 3, PL Fis kar sin kat u

elu : As iak asp alv 7 499 442 499 Suo ra puh : 020 Puh . 0207 499 a@ oem .fi 456 499 7 ma rko.sa lov aar 020 Fax : OY ww w.o em .fi U RK OE M FIN LA ND TU PL 9 20101 3, u kat sin Fis kar

elu : As iak asp alv 7 499 435 499 Suo ra puh : 020 Puh . 0207 499 .fi oem 456 rr@ 499 y.ta 7 ton Fax : 020 OY ww w.o em .fi U RK OE M FIN LA ND TU 9 20101 PL 3, u kat Fis kar sin

5


Akut BAE Panzerpol® • • • •

Varmistaa BAE-akkujen pitkän eliniän 100 % tiiveys koko elinkaarelle Patentoitu Panzerpol® akkunapa takaa 16 mm liikkumavaran Akun tila helppo mitata ja tarkistaa

Laskentaohjelma • • • •

6

Kustannustehokkuuden vertailu erilaisilla kokoonpanoilla Tekniset tiedot Varauskäyrät Kaikki informaatio kerätty samaan ohjelmaan

Asiakaspalvelu puh. 0207 499 499 • fax 0207 499 456


Akut Asennuskohteita

OPzV-asennuskohde

OGi-asennuskohde

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7


Akut Huoltovapaat OGiV, OPzV putki- ja massalevyakut Yleistä Huoltovapaan rakenteen vuoksi veden lisäystä ei tarvita koko toiminta-aikana. Venttiilejä ei saa avata. Noudata EN 50272-2 normissa annettuja ohjeita asennuksesta ja käytöstä. Akut/kennot on asennettava siten, että lämpötila-erot akkujen/kennojen välillä on alle < 3K. 1. Akun käyttöönotto Akut/kennot tulee asentaa asianmukaisiin telineisiin tai kaappeihin. Kaikki akut/kennot tulee tarkistaa mahdollisten mekaanisten vahinkojen varalta. Huomioi BAE-asennusohjeet. Akut/kennot voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan (jos akut ovat siihen soveltuvia ja merkittyjä) asentoon. Vaakasuoraan asennettavat akut/kennot mainittava tilauksessa. Jos akut / kennot kytketään rinnakkain, tulee varmistaa, että akuilla/kennoilla on yhtäläiset lämpöolosuhteet ja sisäinen resistanssi. Yleensä rinnakkain kytketään enintään neljä akustoa. Kennot tulee asentaa polariteetiltaan samalaisesti. Akkujen/kennojen välissä tulisi olla tilaa 10 mm. Napojen ja liittimien pinnat tulee tarvittaessa puhdistaa. Liittimet kiristetään M10 naparuuvilla, jonka kiristysmomentti on 22 Nm OPzV-, OGiV-akuissa. Kaapeliliitin tulee kiinnittää kaapelipidikkeellä, jotta vältyttäisiin vääristymiseltä. 2. Asennus Kytke varaaja pois päältä, irrota sulake ja katkaise kuorma. Yhdistä akku polariteettisesti oikein tasavirtavaraajaan: tarkista, että positiivinen napa on kytketty positiiviseen liitäntään. Jos kennoja säilytetään yli neljä viikkoa, tulee ennen varausta mitata napajännitte (OCV) ennen latauksen aloittamista ja varmistaen optimaalisen varaamisen: • • •

Jos napajännite on >2,08 V/kenno, voidaan varaus suorittaa 3.2c-kohdan mukaisesti. Jos napajännite on <2,08 V/kenno, voidaan varaus suorittaa 3.2a- tai 3.2b-kohdan mukaisesti. Jos varaus tehdään 3.2a mukaisesti, varaa akkuja yksipäivä jokaista varastointikuukautta kohden jotta akkujen/kennojen varaustila saadaan tasattua. Jos kennojen napajännite on <0,02 V alle keskiarvon kaikissa kennoissa, ota yhteys akkujen maahantuojaan.

Ensimmäistä latauskertaa tulee valvoa varmistaen, että jännite, virta ja lämpötila pysyvät määrätyissä rajoissa. Kun käyttöönotto on suoritettu, sammuta varaaja tai kytke kohdan 3.3a mukainen kestovaraus päälle.

3.2 Uuden akun varaaminen Varaus suoritetaan vain tasavirralla. Varauksessa voidaan käyttää IU- tai IUI-ominaiskäyrän DIN 41773 mukaisia varaajia. Varausvirran ja vaihtovirran rajoja ei saa ylittää (kts. 3.6). Varauksessa voidaan käyttää seuraavia varausmenetelmiä: a) Varaus IU-ominaiskäyrän mukaisesti korotetulla jännitteellä 2,33–2,40V/kenno, automaattisesti kytkeytyvä kestovaraus (kts. 3.3). Varauksen kokonaiskesto on vähintään yksi (1) päivä. b) Varaus IU-ominaiskäyrän mukaisesti 2,33–2,40V/kenno, sen jälkeen korkeintaan 1,5A/100Ah C10 nimelliskapasiteetilla. Akuston jännitteen tulee saavuttaa 2,60–2,75V/kenno. Tarvittaessa kytke kuormitus pois. Varaus tulee keskeyttää jos lämpötila nousee yli 45°C asteen. Varaus on suoritettu, kun kennojen jännite ei enää kahden tunnin kuluessa nouse. Varauksen kokonaiskesto on noin 8–12 tuntia. c) Käytettäessä normaalia varausjännitettä (katso 3.3) 95% kapasiteetista saavutetaan arviolta neljässä (4) viikossa. 3.3 Valmius- ja puskuritoiminto Kuorma, DC-virtalähde ja akusto ovat rinnan kytketty. Varausjännite on sama kuin akuston käyttöjännite. a) ”Stand by” -toiminnassa DC-virtalähde riittää aina toimittamaan maksimikuormitusvirran ja akuston varausvirran. Akustoa puretaan ainoastaan DC-virtalähteen pettäessä. Varausjännite tulee asettaa 20°C 2,25V/kenno ± 1% OPzVja OGiV-kennoilla, mitattuna akustojen navoista. Kennojen lukumäärä saadaan selville jakamalla kennojännite kahdella. b) Puskurikäytössä DC-virtalähde ei aina riitä antamaan maksimi kuormituksen virtamäärää. Kuormitusvirran ajoittain ylittäessä DC-virtalähteen tehon akustoa käytetään täydentämään tehontarvetta. Kuormituksesta riippuen akuston varausjännite tulee asettaa 2,25 - 2,30V/kenno. 3.4 Jälleenvaraus Purkauksen jälkeen akusto voidaan varata käyttöjännitteellä (katso 3.3a). Varausajan lyhentämiseksi jälleenvaraus voidaan suorittaa 2,33 - 2,40V/kenno ja automaattisella jännitteenalentajalla jännitteeseen kuten 3.3a. Jälleen-varausaika riippuu saatavilla olevasta varausvirrasta; 12 - 24 tuntia virralla 2*I10 - 0,5*I10.

3. Toiminta 3.1 Purkaus Purkauskapasiteetti, virta ja jännite on eritelty datasivuilla. Vältä purkamista alle ilmoitetun loppujännitteen. Vältä ilmoitettua suuremman kapasiteetin purkamista. Suorita akuston varaaminen välittömästi purkamisen, myös osittaisen, jälkeen.

10

Asiakaspalvelu puh. 0207 499 499 • fax 0207 499 456


Akut 3.5 Tasausvaraus Syväpurkauksen ja riittämättömän jälleenvarauksen jälkeen voidaan tehdä tasausvaraus. Se voidaan suorittaa seuraavasti: a) Korotetulla jännitteellä, 2,33–2,40V/kenno, korkeintaan 72 tunnin ajan. b) I-ominaiskäyrän mukaisella virralla (kts. 3.6). Tällöin varausjännite voidaan tilapäisesti ylittää. Kuorma kytketään pois päältä tarpeen vaatiessa. Jos enimmäislämpötila 45°C, ylittyy, tulee varaus keskeyttää. Varausta tulee jatkaa alennetulla virralla tai kytkeä päälle kestovaraus, kunnes lämpötila saadaan laskemaan. Tasausvaraus on saatu päätökseen, kun yksittäiset kennojännitteet eivät enää kahden (2) tunnin aikana nouse. 3.6 Varausvirta Varausvirtaa ei ole rajoitettu kun varausjännite on pienempi kuin 2,40V/kenno. Arvon ylittyessä pätevät seuraavat raja-arvot: Varausvirran raja-arvo jännitteen ollessa korkeampi kuin 2,40 V/kenno per 100Ah nimelliskapasiteettia: Varaustoiminto I-käyrä

Varausvirta 1,5 A

Kennojännite 2,60- 2,75 V/kenno

Varattaessa 2,40V/kenno saa tehollinen vaihtovirta (RMS) ajoittain olla 20A/100Ah C10. Täydessä varaustilassa kestovarauksen tai valmiusvarauksen aikana ei tehollisen vaihtovirtakomponentinarvo saa ylittää 5 A/100 Ah C10. 3.7 Akun lämpötila Tekniset tiedot pätevät 20°C nimellislämpötilassa. Ihanteellinen käyttölämpötila on 20°C ± 5. Normaali lämpötilanvaihtelu on 10°C – 30°C. Korkeampi lämpötila lyhentää akun käyttöikää. Matalampi lämpötila vähentää aksutosta saatavaa kapasiteettia. Ylin käyttölämpötila on 45°C. Korkeimman sallitun lämpötilan 55°C saa ylittää vain hetkellisesti. 3.8 Lämpötilasta riippuva varausjännite Jos lämpötila kuukauden jaksossa pysyy 10°C–30°C välillä, ylläpitovarausjännitettä ei tarvitse muuttaa. Jos kuukauden keskilämpötila on alle 10°C, tulisi varausjännitettä nostaa (-0,003 V/K x kennojen lukumäärä) varausajan lyhentämiseksi. Jos kuukauden keskilämpötila on yli 30°C, voidaan varausjännitettä vähentää (-0,003 V/K x kennojen lukumäärä) korroosion ja veden tarpeen rajoittamiseksi.

4. Akun huolto Akku tulee pitää puhtaana ja kuivana, jotta vältyttäisiin vuotovirralta ja siitä aiheutuvalta tulipalovaaralta. Akut saa pestä vain puhtaalla vedellä, johon ei ole lisätty pesuainetta eikä liuottimia. Sähköstaattista kuormitusta tulee välttää. Mittaa ja tilastoi 6 kk:n välein: • Akuston jännite • Pilotti -kennojen/akkujen jännite • Pilotti -kennojen/akkujen pintalämpötila • Akkutilan lämpötila Mittaa ja tilastoi 12 kk:n välein: • Akuston jännite • Kaikkien kennojen/akkujen jännite • Kaikkien kennojen/akkujen pintalämpötila • Akkutilan lämpötila ja ilmastointi Jos jonkin yksittäisen kennon ylläpitojännite on heikentynyt enemmän kuin +0,2 V tai -0,1 V keskiarvosta (ks. 3.3) tai jos kennojen/ akkujen pintalämpöero on enemmän kuin 3K, ota yhteyttä sopimushuoltajaan tai paikalliseen BAE:n edustajaan. 5. Testit Testit tulee suorittaa normin IEC 60 896 - 21 mukaisesti. 6. Varastointi ja käytöstä poistaminen Jos lyijyakut varastoidaan pidemmäksi aikaa tulee ne säilyttää täyteen varattuina kuivassa tilassa jossa lämpötila ei saa laskea alle 0°C:een. Vahinkojen välttämiseksi vaihtoehtoisesti: a) Tasausvaraus 3 kuukauden välein. Jos säilytystilan lämpötila on yli 30°C, tasausvaraus tulee tehdä useammin. b) Kestotovaraus kohdan 3.3a mukaisesti 7. Kuljetus BAE-kennot/-akut on suojattu oikosulkujen varalta. Akut/kennot voidaan pakata kuormalavoille kerroksittain. Lavoja ei saa pinota. Niitä ei käsitellä vaarallisina esineinä maantie- ja rautatie-liikenteen kuljetuksissa (ADR, RID), jos ne eivät ole viallisia, jos niiden liukuminen tai kaatuminen on estetty ja jos ne on pakattu asianmukaisella tavalla (ADR erikoismääräys 598-3.3). Meri- ja lentokuljetuksia varten on noudatettava IMDG-koodia tai IAZA-DGR -ohjeita.

3.9 Elektrolyytti Elektrolyytti on laimennettua rikkihappoa SiO2 imeytettynä geeliin. Elektrolyytin lisäämistä ei tarvita akun toiminta-aikana. 3.10. Jaksottainen käyttö (esim. aurinkopanelikäytöt) Purkaus tulee rajoittaa 80%:seen syväpurkaukseen. Säännöllisesti tapahtuvassa n. 0,4 · C100 purkauksessa varaus-jännitteeksi asetetaan 2,30V–2,35 V/kenno. Säännöllisesti tapahtuvassa noin 0,4...0,6 · C100 purkauk-sessa varaus-jännitteeksi asetetaan 2,35 V–2,40 V/kenno. Kennot tulee varata 100 %:sti täyteen 1–4 viikon sisällä.

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

11

/Yleistatietoa_OGiV_OPzV  

http://www.oem.fi/akku/BAE/Yleistatietoa_OGiV_OPzV.pdf