Page 1

TURVAVALOVERHOT JA -PUOMIT

www.oem.fi 7:2


SISÄLLYSLUETTELO Valintaopas

sivu 7:4

Yleistä turvavaloverhoista ja turvavalopuomeista sivu 7:6 Turvavaloverhon / -puomin asennus

sivu 7:8

Muting-toiminnot

sivu 7:10

Turvavalopuomit SE2-P , tyyppi 2

sivu 7:12

SE4-P ja SE4-Q, tyyppi 4

sivu 7:14

SE4-S, tyyppi 4

sivu 7:16

SE4-L, tyyppi 4

sivu 7:18

SE4-T, tyyppi 4

sivu 7:20

SE4-R, tyyppi 4

sivu 7:22

SE4-RL, tyyppi 4

sivu 7:24

SE4-RT, tyyppi 4

sivu 7:26

Sx-F/G-ST, tyyppi 2 ja tyyppi 4

sivu 7:28

Tarvikkeet

sivu 7:29

Turvavaloverhot SG2-B ja SG2-E 30, 50, 90, tyyppi 2

sivu 7:36

SG4-B 14, 30, tyyppi 4

sivu 7:40

SE2-35, tyyppi 2

sivu 7:44

SE4-14, 20, 30, 35, tyyppi 4

sivu 7:46

SE4-PLUS-14, 20,30,35, tyyppi 4

sivu 7:50

7:3


VALINTAOPAS LÄHTÖKOHTA / KEHONOSIEN TUNNISTUS VAMMAN VAKAVUUS

VAKAVA (Tavallisesti palautumaton) tai kuolema

LIEVÄ (Tavallisesti palautuva)

VAARALLE ALTISTUMISEN TAAJUUS JA / TAI KESTO

USEIN / TOISTUVA

HARVOIN / LYHYT

VAARAN VÄLTETTÄVYYS

VAARAN VÄLTETTÄVYYS

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

TYYPPI 2

TYYPPI 4

TYYPPI 2

SG4-14

SE4-20

SE2-35

SE2-35

SE4-14

SG4-30

SG2-B-30 / SG2-E-30

SG2-B-30 / SG2-E-30

SE4-30

SE4-35

SE4-14 PLUS SE4-30 PLUS

Huom! Tämä informaatio on yksinkertaistettua. Tarkemmin aiheesta standardissa EN-954 ja ISO 13849

7:4

RESOLUUTIO

TOIMINTAETÄISYYS (m)

Muting

Sivu

SG2-B-30

30

19

-

7:36

SG2-E-30

30

9 / 19

-

7:36

SE2-B-35

35

15

x

7:44

SG4-14

14

6

-

7:40

SE4-14

14

6

-

7:46

SE4-14 PLUS

14

6

-

7:50

SE4-20

20

6

x

7:46

SG4-30

30

19

x

7:40

SE4-30

30

15

x

7:46

SE4-30 PLUS

30

15

-

7:50

SE4-35

35

15

x

7:46


VALINTAOPAS LÄHTÖKOHTA / KEHON TUNNISTUS VAMMAN VAKAVUUS

VAKAVA (Tavallisesti palautumaton) tai kuolema

LIEVÄ (Tavallisesti palautuva)

VAARALLE ALTISTUMISEN TAAJUUS JA / TAI KESTO

USEIN / TOISTUVA

HARVOIN / LYHYT

VAARAN VÄLTETTÄVYYS

VAARAN VÄLTETTÄVYYS

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

TYYPPI 2

TYYPPI 4

TYYPPI 2

SE4-P

SE4-Q

SE2-P

SE2-P

SE4-L

SE4-R

SG2-B-50/90 / SG2-E-50/90

SG2-B-50/90 / SG2-E-50/90

SE4-T

SE4-S

Huom! Tämä informaatio on yksinkertaistettua. Tarkemmin aiheesta standardissa EN-954 ja ISO 13849

SÄDEMÄÄRÄ

TOIMINTAETÄISYYS (m)

Muting

Sivu

2/3/4

50

x

7:12

SG2-B-50 / 90

50 / 90 (resoluutio)

19

-

7:36

SG2-E-50 / 90

50 / 90 (resoluutio)

19

-

7:36

SE4-Q

2/3/4

25

x

7:14

SE4-P

2/3/4

50

x

7:14

SE4-S

2/3

25

x

7:16

SE4-L

2/3

3

x

7:18

SE4-T

2/3

3

x

7:20

SE4-R

2

7,5

x

7:22

SE4-RL

2

3

x

7:24

SE4-RT

2

3

x

7:26

SE2-P

7:5


TURVAVALOVERHOT JA -PUOMIT Turvavalopuomit & turvavaloverhot Ovat erittäin käyttökelpoisia turvalaitteita, joita voidaan hyödyntää useissa eri sovelluksissa ja valvoa laajojakin alueita. Toiminta perustuu lähettimen ja vastaanottimen välissä kulkeviin valonsäteisiin. Kun valonsäde katkeaa, turvavaloverho / -puomi avaa turvaulostulot  turvapiiri aukeaa ja kone tai vaaralliset liikkeet pysähtyvät. Datalogicin valikoimasta löytyy useista eri vaihtoehtoja riippuen mm. toiminnasta, resoluutiosta, toimintaetäisyydestä ja turvatasosta.

Huom! • •

Tavalliset ”standardivalokennot” eivät sovellu turvakäyttöön. Jos vaarallisten liikkeiden pysähtymisaika on liian pitkä (katso s. 7:8-7:9 turvaetäisyyden laskenta), pitää käyttää mekaanista suojaa, kuten turva-aitaa (katso turva-aita-osio)

Milloin turvavaloverhoa/-puomia käytetään • • •

Kun tarvitaan jatkuvaa ja esteetöntä pääsyä vaara-alueelle, esim. pakkauskone, jossa manuaalisyöttö. Kun on jatkuva tavaransyöttö vaara-alueelle, esim. kuljetinaukko robottisolulle. Kun mekaaninen suoja on epäkäytännöllinen tai ergonomisesti sopimaton.

Käsitteitä Turvavalokennolla tarkoitetaan yksittäistä lähetin-vastaanotinparia, jossa on vain yksi säde. Yksinään käytettäväksi ei ole kovin suositeltava, koska on helposti ohitettavissa, mutta useamman turvavalokennon yhdistelmällä päästään samaan tulokseen kuin turvavalopuomilla. Tarkoitettu ihmisen kehon tunnistukseen.

Turvavalopuomi Turvavalopuomilla tarkoitetaan lähetin-vastaanotinparia, johon on yhdistetty 2, 3 tai 4 sädettä. Tarkoitettu ihmisen kehon tunnistukseen.

Turvavaloverho Turvavaloverholla tarkoitetaan lähetin-vastaanotinparia, jonka resoluutio on ≤ 116 mm. Tarkoitettu ihmisen kehon ja kehonosien (sormi ja/tai käsi) tunnistukseen.

Resoluutio Turvavaloverhon resoluutio, eli havaitsemiskyky määrittää halkaisijaltaan pienimmän mahdollisen kappaleen, jonka turvavaloverho varmasti tunnistaa. Eli kun turvavaloverhon resoluutio on 14 mm, se havaitsee vähintään 14 mm halkasijaltaan olevan kappaleen. Resoluutio R≤14 mm

sormisuojaus

Resoluutio R≤40 mm

käsisuojaus

Vasteaika Aika joka kuluu valonsäteen katkaisemisesta laitteen turvaulostulon aukeamiseen

EDM EDM (External Device Monitoring), eli ulkoisten koskettimien valvonta. Voidaan valvoa esim kontaktorin toimintaa tai turvarelettä, jossa ei ole omaa valvontaa. Useissa Datalogicin turvavaloverhoissa ja -puomeissa on EDM-toiminto dip-kytkimillä valittavissa.

OSSD OSSD (Output Signal Switching device), eli turvaulostulo. Datalogicin turvavaloverhoissa ja -puomeissa on turvaulostuloina PNP-turvatransistorit. Optiona NPN.

Turvaluokka, tyyppi Turvavaloverhot ja turvavalopuomit ovat tyyppitarkastettavia turvakomponentteja ja näin täyttävät joko tyypin 2 tai tyypin 4 vaatimukset standardin IEC 61496-1 mukaan. Tyypit vastaavat standardin ISO 13849 (EN 954-1) mukaisia turvaluokkia 2 ja 4.

valvontakorkeus

Turvavalokenno

Resoluutio R≤116 mm henkilösuojaus vaaka-asennus)

toimintaetäisyys I Resoluutio R>70 mm 7:6

kulunvalvonta (pysty-asennus)

= säteiden väli

d = valonsäteen halkaisija R = resoluutio = havaitsemiskyky = I+ d


TURVAVALOVERHOT JA -PUOMIT Turvavalopuomit kuljetinaukkojen suojaukseen Turvavalopuomit kuljetinaukkojen suojaukseen Datalogicilla on useita eri vaihtoehtoja kuljetinaukkojen suojaamiseen ja muting-sovelluksiin. Vain pystyasennus. 2 -säteiset mallit ovat yleensä tarkoitettu kuljetinsovelluksiin, jossa kuljetin on irti lattiatasosta. 3 ja 4 –säteisiä malleja käytetään lattiatasossa olevissa kuljettimissa sekä aluevalvontasovelluksissa.

Muting (ohitus, mykistys, passivointi) Muting -toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ja turvavaloverhon ”ohittamista” hetkellisesti eli kappale (esim. pakkaus) sallitaan kulkevan kuljettimella turvaloverhon tai turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valoverhon tai valopuomin läpi, turvaulostulot aukeavat ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät. Muting-toiminto aktivoidaan erillisillä antureilla, jotka usein ovat peilistä heijastavia valokennoja. Lisää muting-toiminnoista sivulla 7:10-7:11

Turvavalopuomit aluevalvontaan Turvavalopuomit alue- ja kulunvalvontaan Datalogicin turvavalopuomeilla voidaan valvoa jopa 50 m etäisyyksiä. Vain pystyasennus. Riskin arvioinnissa ja laitteen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon: • Alimman säteen ali ryömiminen • Ylimmän säteen yli kurottautuminen • Kahden säteen välistä kurottautuminen Standardissa ISO 13855 (EN 999) on taulukko käyttökelpoisimmille sädekorkeuksille Säteiden lukumäärä 4 3 2

Säteen korkeus lattiasta

300, 600, 900, 1200 mm 300, 700, 1100 mm 400, 900 mm

Mikäli riskin arviointi sallii käytettävän turvalokennoa eli vain yhtä sädettä teollisuusympäristössä, on käyttökelpoisin asennuskorkeus lattiasta 750 mm.

Turvavaloverhot Turvavaloverhot Turvavaloverhoja käytetään pysty-, vaaka- ja kulma-asennuksissa. Yleensä turvavaloverhoja käytetään tunnistamaan ihmisen kehon osa, kuten sormi tai käsi. Vaaka-asennuksella voidaan valvoa myös henkilön läsnäoloa, eli kehon tunnistus.

Turvaetäisyyksien laskukaavat seuraavalla aukeamalla. 7:7


TURVAVALOVERHON / -PUOMIN ASENNUS Turvaetäisyyden on oltava niin suuri että koneen vaaralliset liikkeet ehtivät pysähtymään ennen kuin henkilö ehtii vaara-alueelle. Turvaetäisyyden laskeminen standardin ISO 13855 (EN 999) mukaan Vähimmäisetäisyyden laskennassa käytetään seuraavaa peruskaavaa:

S=KxT+C

S = Vähimmäisetäisyys (mm) vaaravyöhykkeestä K = Kehon tai kehonosien liikenopeus (mm/s) T = Kokonaispysähtymisaika t1+ t2 t1 = Turvavaloverhon vasteaika (turvareleen vasteaika) t2 = Koneen pysähtymisaika C = Lisäetäisyys (mm) jossa huomioidaan valoverhon resoluutio tai sijoitus. C = 8 x (d-14mm), kuitenkin vähintään 0mm d = Turvavaloverhon resoluutio H = Havaitsemisvyöhykkeen alin sallittu korkeus

Turvavaloverhon/-puomin pystysuora asennus 1. Turvavaloverhon resoluution ollessa < 40mm, käytetään laskukaavaa S = 2000mm/s x (t1+ t2) + 8 x (d-14mm), kuitenkin vähintään yli 100mm. 2. Turvavaloverhon resoluution ollessa > 40mm sekä 2, 3 ja 4 säteisissä turvavalopuomeissa käytetään laskukaavaa S = 1600 ms x (t1+ t2) + 850 mm Tässä tapauksessa valoverhon / valopuomin alin säde pitää olla ≤300 mm ja ylin säde≥900 mm Mikäli riskin arviointi sallii 1 yhden säteen käytön (turvavalokenno), käytetään laskukaavaa S = 1600 mm/s x (t1 + t2) + 1200 mm Säteen suositeltava korkeus lattiasta on 750 mm.

Esimerkki 1

Esimerkki 2

S = 2000mm/s x (t1+ t2) + 8 x (d-14mm) S = 2000mm/s x (25ms+60ms) + 8 x (14mm-14mm) S = 2000mm/s x 0,085s + 0 S = 170mm

S = 2000mm/s x (t1+ t2) + 8 x (d-14mm) S = 2000mm/s x (25ms+60ms) + 8 x (30mm-14mm) S = 2000mm/s x 0,085s + 128mmS = 298mm

Turvavaloverhon vasteaika t1 = 25ms Koneen pysähtymisaika t2 = 60ms Turvavaloverhon resoluutio d = 14mm

Esimerkki 3

Turvavalopuomin vasteaika t1 = 40ms Koneen pysähtymisaika t2 = 300ms Turvavalopuomi, 3-säteinen S = 1600mm/s x (t1+ t2) + 850mm S = 1600mm/s x (40ms+300ms) + 850mm S = 1600mm/s x 0,34s + 850mm S = 1394mm

7:8

Turvavaloverhon vasteaika t1 = 25ms Koneen pysähtymisaika t2 = 60ms Turvavaloverhon resoluutio d = 30mm


TURVAVALOVERHON / -PUOMIN ASENNUS Huom! Riskin arvioinnissa tulee ottaa huomioon että turvavaloverhon tulee olla valvontakorkeudeltaan riittävä, jotta tarkoitukseton kiertäminen / alittaminen / ylittäminen ei ole mahdollista. Tarvittaessa on käytettävä lisäksi muita suojausmuotoja, kuten esim. turva-aitaa.

EI

OK

Turvavaloverhon vaakasuora asennus (Huom! Ei turvavalopuomeille) Turvaetäisyyden S laskeminen S = 1600mm/s x (t1+ t2) + (1200 – (0,4 x H)) S = K = t1 = t2 = C = H = d =

Asennuskorkeuden ja havaitsemiskyvyn suhde H = 1000mm H = 0mm d ≤ 116mm d ≤ 50mm

Esimerkki 4 Turvavaloverhon vasteaika t1 = 40ms Koneen pysähtymisaika t2 = 60ms Turvavaloverhon havaitsemiskyky d = 30mm Turvavaloverhon asennuskorkeus esim. H = 600mm S = 1600mm/s x (t1+ t2) + (1200 – (0,4 x H)) S = 1600mm/s x (40ms+60ms) + (1200 – (0,4 x 600mm)) S = 1600mm/s x 0,1s + 960mm S = 1120mm

K x (t1+ t2) + C 1600mm/s Turvavaloverhon vasteaika (reaktioaika) Koneen pysähtymisaika 1200 – (0,4 x H), kuitenkin vähintään 850mm 15 x (d-50mm), kuitenkin enintään 1000mm turvavaloverhon havaitsemiskyky voidaan myös laskea, jos tiedetään asennuskorkeus H. d = H / 15 + 50mm

Valoverhon havaitsemiskyky 30 40 70

Asennuskorkeus H 0…1000mm 0…1000mm > 300mm

Esimerkki 5 Turvavaloverhon vasteaika t1 = 40ms Koneen pysähtymisaika t2 = 60ms Turvavaloverhon havaitsemiskyky d = 30mm Turvavaloverhon asennuskorkeus esim. H = 300mm S = 1600mm/s x (t1+ t2) + (1200 – (0,4 x H)) S = 1600mm/s x (40ms+60ms) + (1200 – (0,4 x 300mm)) S = 1600mm/s x 0,1s + 1080mm S = 1240mm

Turvavaloverhon/-puomin kulma-asennus Vähimmäisetäisyyden S laskeminen Jos kulma B > 30° lasketaan S käyttäen samaa kaavaa kuin pystysuorassa asennuksessa Jos kulma B < 30°, lasketaan S käyttäen samaa kaavaa kuin vaakasuorassa asennuksessa. (Huom! Ei turvavalopuomeille) Lisätietoa standardista ISO 13855 (EN999)

7:9


MUTING-TOIMINNOT Valoverhon/-puomin ohitustoiminto ”Muting” Valopuomien ohitustoimintaa käytetään automaattikoneissa kuten esim. pakkauskoneissa ja robottisoluissa, joissa kuljetin tms. tuo kappaletavaraa vaaralliselle alueelle. Koska aukon pitää olla esteetön kuljettimelle, jää suojausvaihtoehdoksi valopuomi. Valopuomi täytyy ohittaa tilapäisesti kun kuljettimella oleva kappale menee puomin läpi. Jos taas ihminen koettaa kävellä puomin läpi, niin ohituskennot ja valopuomi huomaavat tämän jolloin valopuomin turvaulostulot aukeavat ja tällöin vaarallisten laitteiden tulee mennä turvalliseen tilaan. Standardissa SFS-EN 415-4 on määritelty vaatimukset valopuomin ohittamiselle: • Suojalaitteen ohittaminen saa tapahtua ainoastaan siinä toimintajakson vaiheessa, jolloin turvallisuus on varmistettu vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi kun kuormattu kuorma-lava estää pääsyn vaaravyöhykkeelle. • Suojalaitteen ohittamisen tulisi tapahtua täysin automaattisesti, so. käyttäjän väliintulosta riippumatta. • Ohittamisen käynnistyminen ei saa tapahtua yhden yksittäisen sähköisen signaalin perusteella.

• Ohittamisen käynnistyminen ei saa kokonaan perustua ohjelmien tuottamiin signaaleihin. • Ohittamissignaalit, jotka esiintyvät virheellisessä järjestyksessä, eivät saa sallia ohittamista tai niiden on aiheutettava koneen pysähtyminen. • Kosketuksettomaan tunnistukseen perustuva turvalaitteen turvatoiminto on vaikutettava välittömästi sen jälkeen, kun tunnistettu kappale on kulkenut havaitsemisalueen ohitse. • Syöttö- tai poistokuljettimen tukkeutuessa, esimerkiksi kuormalavan jäädessä paikalleen kosketuksettomaan tunnistukseen perustuvan turvalaitteen havaitsemisalueelle, ohittaminen ei saa olla mahdollista ja kone on pysäytettävä. Ainoastaan kyseiseen kuljettimeen vaikuttavan käsiohjauksen käyttö saa olla mahdollista tukkeutuman poistamiseksi. Kone saa käynnistyä uudelleen ainoastaan tarkoituksellisen toimenpiteen seurauksena sen jälkeen, kun turvalliset toimintaolosuhteet on saavutettu.

Datalogicin turvavalopuomeissa ja turvavaloverhoissa on seuraavat muting vaihtoehdot • • •

2-säteinen ristikkäis-muting

SE2- ja SE4-sarjat, paitsi SE4-Plus 2-säteinen rinnakkais-muting SE4-S, SE4-L, SE4-T, SE4-R, SE4-RL, SE4-RT 4-säteinen rinnakkais-muting SE2- ja SE4-sarjat, paitsi SE4-Plus

2-säteinen ristikkäis-muting

Muting-antureina käytetään usein valokennoja kuten Datalogicin S60sarjan peilistä heijastavia valokennoja. Mutta on mahdollista käyttää myös induktiivisia antureita, avainkytkimiä sekä mekaanisia rajakytkimiä tai näiden yhdistelmiä.

Ristikkäis-muting perustuu muting-säteiden katkaisemiseen lähes yhtäaikaisesti, eli toinen säde on katkaistava max 0,5 s kuluessa ensimmäisen säteen katkaisemisesta jotta muting-toiminto aikaansaadaan. Kappaleen olisi hyvä olla symmetrinen ja kuljettava keskitetysti kuljettimella, jotta säteiden lähes yhtäaikainen katkaiseminen onnistuu ennen kuin kappale katkaisee turvavalopuomin säteen. Muting toiminto on päällä niin kauan kun kummatkin muting-säteet ovat vaikutettuina.

d2 = Muting-säteiden (A ja B) välinen etäisyys. Etäisyys d2 on verrannollinen tunnistettavan kappaleen nopeuteen. d2max (cm) = v (m/s) * 0,5 (s) * 100 d2min = muting-säteiden risteämispiste tulee olla aina turvavaverhon tai turvavalopuomin ”takana”, eli ns. vaara-alueella, jotta muting-toimintoa ei voida aktivoida vahingossa. • Muting-säteet on sijoitettava niin että muting-toiminnon aktivointi ei ole mahdollista käyttäjän toimesta vahingossa. • Muting-toiminto aikaansaadaan kahdella tavalla: - aktivoidaan muting-säteet (A ja B) yhtäaikaisesti tai - aktivoidaan ensin säde A ja sitten B tai päin vastoin. Tässä tapauksessa max. aikaero säteiden aktivoinnissa on 0,5 s. Jos aikaa kuluu enemmän ei muting-toiminto aktivoidu. • Muting-toiminnon max. kesto on 10 min, jonka jälkeen valoverhon/valopuomin toiminta palautuu normaalitilaan. Huom! SE4-S, SE4-L, SE4-T, SE4-R, SE4-RL, SE4-RT malleissa myös valittavissa muting-ajaksi ääretön ∞. Tämän valinnan käyttö edellyttää riskianalyysin hyväksyntää. 7:10


MUTING-TOIMINNOT 2-säteinen rinnakkais-muting

2-säteinen rinnakkais-muting perustuu muting-säteiden katkaisemiseen oikeassa järjestyksessä, eli säde A on katkaistava ensin, jonka jälkeen on max. 4 s aikana on katkaistava säde B jotta muting-toiminto aikaansaadaan. Kappaleella on säteen A katkaisemisesta max 8 s aikaa ehtiä turvavalopuomin säteiden ohi. Soveltuu vain yhteen suuntaan kulkeville kappaleille.

4-säteinen rinnakkais-muting

4-säteinen rinnakkais-muting perustuu muting-säteiden katkaisemiseen oikeassa järjestyksessä, eli A1-B1-A2-B2 tai B2-A2-B1-A2. Säteiden välinen aikaraja on max. 4 s, jotta muting-toiminto aikaansaadaan. Tämä on yleisin muting-vaihtoehto, koska on 2-suuntainen ja kappaleen ei tarvitse olla keskitetty kuljettimelle eikä symmetrinen.

D = Muting-säteiden A1 ja A2 (sekä B2 ja B1) välinen vähimmäisetäisyys. On riippuvainen tunnistettavan kappaleen pituuteen; D < L. d1 = Muting-säteiden (A1 ja B1 / B2 ja A2) välinen etäisyys. Etäisyys d1 on verrannollinen tunnistettavan kappaleen nopeuteen. d1max (cm) = v (m/s) * 0,5 (s) * 100 d1min (cm) ≥ 0,1

Huom! Tarkemmat mitoitukset ja tiedot käyttöohjekirjassa.

7:11


Turvavalopuomit SE2-P • • • • •

2 / 3 / 4 säteiset turvavalopuomit kulunvalvontaan Valvontakorkeudet 500 / 800 / 900 / 1200 mm Toimintaetäisyys 0,5-50 m Muting- toiminnot, myös osittainen Automaatti- / käsinkuittaus Tyyppi 2

Toiminta SE2-P sarjan turvavalopuomit ovat suunniteltu kulunvalvontaan ja kulunvalvonnan muting-sovelluksiin. Muting-antureina voidaan käyttää esimerkiksi valokennoja, rajakytkimiä tai induktiivisiä antureita. Vaihtoehtoina ovat 4-säteinen rinnakkais-muting ja 2-säteinen ristikkäis-muting. Osittaisella muting-toiminnolla voidaan ”ohittaa” kaikkien säteiden sijaan vain DIP-kytkimillä valitut 1-4 turvavalopuomin sädettä. Turvarele ei ole välttämätön koska vastaanottimeen on yhdistetty muting-toiminnot kuten: sisääntulot muting-antureille, lähtö muting-lampulle sekä override-toiminto. Lisäksi automaatti-/käsinkuittaus ja 2 PNP turvaulostuloa. Jos potentiaalivapaat turvarelekoskettimet ovat välttämättömät, on vaihtoehtona mm. Duelcon NST-2004 turvarele (kts. s. 7:32).

Tekniset tiedot Syöttöjännite Virrankulutus

24 VDC ± 20% 70 mA / 2,1 W (lähetin Tx) 100 mA / 3 W

Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali

(vastaanotin Rx, ilman kuormaa)

Valonsäteen d Valvontakorkeus Säteiden väli I / (Resoluutio R)

Ø 16 mm 500 / 800 / 900 / 1200 mm

500 / (515 mm), 2-säteinen 400 / (415 mm), 3-säteinen 300 / (315 mm), 4-säteinen 400 / (415 mm), 4-säteinen Toimintaetäisyys 0,5-50 m Sisääntulot (Rx) Muting (2 kpl), Kuittaus ja Override Ulostulot (Rx) 2 x PNP (optiona NPN) Ulotulojen virta max. 0,7 A max / 2 PNP, 0,5 A max / 1 PNP Vasteaika 14 ms Muting ajat Muting ON: max 10 min Override: max 2 min Muting lamppu 24 V, min 3 W (125 mA), (vaatimus) max. 7 W (300 mA)

Käyttölämpötila Standardit Hyväksynnät

8-nap. M12-liitin 4-nap. M12-liitin max. 50 m (kapasitiivisella kuormalla 50 nF) Tyyppi 2 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C EN 954-1, ISO 13849, IEC 61496-1, IEC 61496-2 II3D

Soveltuvuus: Kulunvalvonta 0,5-50 m

2-säteinen ristikkäis-muting (X)

4-säteinen rinnakkais-muting (T)

Muting –toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ”ohittamista”, eli esim. kappale sallitaan kulkevan kuljettimella turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valopuomin läpi, turvatoiminto aktivoituu ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät.

• Lisää muting-toiminnoista ja laskentakaavat mutingantureiden sijoitukselle sivulla 7:10-7:11

7:12

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavalopuomit Kytkentä Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin 1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= kuittaus ja override (+24 VDC) = +24 VDC = Muting 1 (+24 VDC) = Muting 2 (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Muting-lamppu* (0 V)

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

EI KYTKETÄ

EI KYTKETÄ

• •

NC

* hehkulamppu 24 V, 3-7 W (125-300 mA)

Muting-anturien kytkennät s. 7:10-7:11 Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

DIP-kytkimillä valitaan: DIP-kytkimet

• Automaatti / käsinkuittaus • Muting / osittainen muting* * Osittaisella muting-toiminnolla voidaan ”ohittaa” kaikkien säteiden sijaan vain DIP-kytkimillä valitut turvavalopuomin säteet. • 2-säteisestä mallista 1 tai 2 sädettä • 3-säteisestä mallista 1, 2 tai 3 sädettä • 4-säteisestä mallista 1, 2, 3 tai 4 sädettä Tämä kuitenkin edellyttää, että riskianalyysin sallii tämän. Katso DIP-kytkin asetukset taulukosta s.7:49

Mitat

Tilausnumero

SE2-P2-050-PP-W SE2-P3-080-PP-W SE2-P4-090-PP-W SE2-P4-120-PP-W

Tarvikkeet

S60-PA-5-B01-PP R2 42010204

Kaapelit

CV-A1-22-B-05 CV-A1-26-B-05 804000P03M020

Sädemäärä 2 3 4 4

Valvontakorkeus 500 mm 800 mm 900 mm 1200 mm

Sädeväli 500 mm 400 mm 300 mm 400 mm

Versions

L1

L2

SE2-P2-050-PP-W

652

543

SE2-P3-080-PP-W

952

843

SE2-P4-090-PP-W

1052

943

SE2-P4-120-PP-W

1352

1243

Toimintaetäisyys 0,5 - 50 m 0,5 - 50 m 0,5 - 50 m 0,5 - 50 m

Paino 1,8 kg 2,5 kg 3,7 kg 5,6 kg

Valokenno peiliheijasteinen 15x50x50 mm, 10...30 VDC, PNP, toimintaetäisyys max 6m, 4-nap M12-liitin Peili, polarisoitu Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 2m, naaras, 4-napainen, PUR (1 kpl / muting-anturi)

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:13


Turvavalopuomit SE4-P ja SE4-Q • • • • •

2 / 3 / 4 säteiset turvavalopuomit kulunvalvontaan Valvontakorkeudet 500 / 800 / 900 / 1200 mm Toimintaetäisyys 4-50 m (P) tai 0,5-25 m (Q) Muting-toiminnot, myös osittainen Automaatti- / käsinkuittaus Tyyppi 4

Toiminta SE4-P (4-50 m) ja SE4-Q (0,5-25 m) sarjojen turvavalopuomit ovat suunniteltu kulunvalvontaan ja kulunvalvonnan muting-sovelluksiin. Muting-antureina voidaan käyttää esimerkiksi valokennoja, rajakytkimiä tai induktiivisiä antureita. Vaihtoehtoina ovat 4-säteinen rinnakkaismuting ja 2-säteinen ristikkäis-muting. Osittaisella muting-toiminnolla voidaan ”ohittaa” kaikkien säteiden sijaan vain DIP-kytkimillä valitut 1-4 turvavalopuomin sädettä. Turvarele ei ole välttämätön koska vastaanottimeen on yhdistetty muting-toiminnot kuten: sisääntulot muting-antureille, lähtö muting-lampulle sekä override-toiminto. Lisäksi automaatti-/käsinkuittaus ja 2 PNP turvaulostuloa. Jos potentiaalivapaat turvarelekoskettimet ovat välttämättömät, on vaihtoehtona mm. Duelcon NST-2004 turvarele kts. s. 7:32.

Tekniset tiedot 24 VDC ± 20% 70 mA / 2,1 W (lähetin Tx) 100 mA / 3 W (vastaanotin Rx, ilman

Syöttöjännite Virrankulutus

Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus

kuormaa)

Ø 16 mm Infrapuna LED 880 nm 500 / 800 / 900 / 1200 mm 500 / (515 mm), 2-säteinen 400 / (415 mm), 3-säteinen 300 / (315 mm), 4-säteinen 400 / (415 mm), 4-säteinen Toimintaetäisyys 0,5-25 m (SE4-Q) / 4-50 m (SE4-P) Sisääntulot (Rx) Muting (2 kpl), Kuittaus ja Override Ulostulot (Rx) 2 x PNP (optiona NPN) Ulotulojen virta max. 0,7 A max / 2 PNP, 0,5 A max / 1 PNP Vasteaika 14 ms Muting ajat Muting ON: max 10 min Override: max 2 min Muting lamppu Muting ON: max 10 min (vaatimus) Override: max 2 min 24 V, min 3 W (125 mA), max. 7 W (300 mA) Valonsäteen d Valotyyppi Valvontakorkeus Säteiden väli I / (Resoluutio R)

Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Käyttölämpötila Standardit Hyväksynnät

8-nap. M12-liitin 4-nap. M12-liitin max. 50 m (kapasitiivisella kuormalla 50 nF) Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C EN 954-1, ISO 13849, IEC 61496-1, IEC 61496-2 II3D

Soveltuvuus: Kulunvalvonta 0,5-25 m (SE4-Q) 4-50 m (SE4-P)

2-säteinen ristikkäis-muting (X)

4-säteinen rinnakkais-muting (T)

Muting –toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ”ohittamista”, eli esim. kappale sallitaan kulkevan kuljettimella turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valopuomin läpi, turvatoiminto aktivoituu ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät.

• Lisää muting-toiminnoista ja laskentakaavat mutingantureiden sijoitukselle sivulla 7:10-7:11

7:14

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavalopuomit Kytkentä Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin 1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= kuittaus ja override (+24 VDC) = +24 VDC = Muting 1 (+24 VDC) = Muting 2 (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Muting-lamppu* (0 V)

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

EI KYTKETÄ

EI KYTKETÄ

• •

NC

* hehkulamppu 24 V, 3-7 W (125-300 mA)

DIP-kytkimillä valitaan:

Muting-anturien kytkennät s. 7:10-7:11 Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

DIP-kytkimet

• Automaatti / käsinkuittaus • Muting / osittainen muting* * Osittaisella muting-toiminnolla voidaan ”ohittaa” kaikkien säteiden sijaan vain DIP-kytkimillä valitut turvavalopuomin säteet. • 2-säteisestä mallista 1 tai 2 sädettä • 3-säteisestä mallista 1, 2 tai 3 sädettä • 4-säteisestä mallista 1, 2, 3 tai 4 sädettä Tämä kuitenkin edellyttää, että riskianalyysin sallii tämän. Katso DIP-kytkin asetukset taulukosta s.7:49

Mitat

Tilausnumero

SE4-P2-050-PP-W SE4-P3-080-PP-W SE4-P4-090-PP-W SE4-P4-120-PP-W SE4-Q2-050-PP-W SE4-Q3-080-PP-W SE4-Q4-090-PP-W SE4-Q4-120-PP-W

Tarvikkeet

S60-PA-5-B01-PP R2 42010204

Kaapelit

CV-A1-22-B-05 CV-A1-26-B-05 804000P03M020

Sädemäärä 2 3 4 4 2 3 4 4

Valvontakorkeus 500 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 500 mm 800 mm 900 mm 1200 mm

Sädeväli 500 mm 400 mm 300 mm 400 mm 500 mm 400 mm 300 mm 400 mm

Malli

L1

L2

SE4-x2-050-PP-W

652

543

SE4-x3-080-PP-W

952

843

SE4-x4-090-PP-W

1052

943

SE4-x4-120-PP-W

1352

1243

Toimintaetäisyys 4 - 50 m 4 - 50 m 4 - 50 m 4 - 50 m 0,5 - 25 m 0,5 - 25 m 0,5 - 25 m 0,5 - 25 m

Paino 1,8 kg 2,5 kg 3,7 kg 5,6 kg 1,8 kg 2,5 kg 3,7 kg 5,6 kg

Valokenno peiliheijasteinen 15x50x50 mm, 10...30 VDC, PNP, toimintaetäisyys max 6m, 4-nap M12-liitin Peili, polarisoitu Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 2m, naaras, 4-napainen, PUR (1 kpl / muting-anturi)

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:15


Turvavalopuomit SE4-S • • • • • • •

2 ja 3 säteiset turvavalopuomit kulunvalvontaan Muting-toiminnot, erilliset muting-anturit Valvontakorkeudet 500 ja 800 mm Toimintaetäisyys 0,5-25 m Ulkoisten koskettimien valvonta EDM Automaatti- / käsinkuittaus Integroitu muting-lamppu (keltainen)

Tyyppi 4

Toiminta SE4-S sarjan turvavalopuomit ovat suunniteltu kulunvalvontaan (max 25m) ja kulunvalvonnan muting-sovelluksiin. Muting-antureina voidaan käyttää esimerkiksi valokennoja, rajakytkimiä tai induktiivisiä antureita. Vaihtoehtoina ovat 2- ja 4-säteinen rinnakkais-muting sekä 2-säteinen ristikkäis-muting. Valopuomin vastaanottimessa on muting-lamppu, joten erillistä lamppua ei tarvita. Turvarele ei ole välttämätön koska vastaanottimeen on yhdistetty muting-toiminnot kuten: muting-aikarajavalinta (10 min tai ääretön) sekä override-toiminto. Lisäksi automaatti-/käsinkuittaus, ulkoisten koskettimien valvonta EDM ja 2 PNP turvaulostuloa. Jos potentiaalivapaat turvarelekoskettimet ovat välttämättömät, on vaihtoehtoina mm. Duelcon NST-2004 turvarele (ks. s. 7:32) tai Datalogicin SE-SRT –muting kytkentäyksikkö, jossa valmiina Override- ja kuittauspainikkeet (kts. s. 7:32-7:33).

Tekniset tiedot Syöttöjännite Virrankulutus

24 VDC ± 20% 30 mA / 0,9 W (lähetin Tx) 75 mA / 2,2 W (vastaanotin Rx, ilman

Liittimet Vastaanotin Rx

kuormaa)

Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali

Ø 15 mm Infrapuna LED 880 nm 500 / 800 mm 500 / (515 mm) (2-säteinen) 400 / (415 mm) (3-säteinen) 0,5-25 m 2 x Muting, EDM, Kuittaus ja 2 x Override Ulostulot (Rx) 2 x PNP (optiona NPN) Ulotulojen virta max. 0,5 A max / 1 PNP Vasteaika 14 ms Muting ajat Muting ON: max 10 min tai ääretön Override: max 2 min Valonsäteen d Valotyyppi Valvontakorkeus Säteiden väli I / (Resoluutio R) Toimintaetäisyys Sisääntulot (Rx)

Käyttölämpötila Standardit Hyväksynnät

5-nap. M12-liitin 8-nap. M12-liitin 4-nap. M12-liitin max. 50 m (kapasitiivisella kuormalla 50 nF) Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C EN 954-1, IEC 61496-1, IEC 61496-2 II3D

Soveltuvuus: Kulunvalvonta 0,5 -25m

2-säteinen rinnakkais-muting (L)

2-säteinen ristikkäis-muting (X)

4-säteinen rinnakkais-muting (T)

Muting –toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ”ohittamista”, eli esim. kappale sallitaan kulkevan kuljettimella turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valopuomin läpi, turvatoiminto aktivoituu ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät. •

Lisää muting-toiminnoista ja laskentakaavat mutingantureiden sijoitukselle sivulla 7:10-7:11

7:16

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavalopuomit Kytkentä Vastaanotin (Rx), 8-nap M12-liitin

Vastaanotin (Rx), 4-nap M12-liitin

Lähetin (Tx), 4-nap M12-liitin

1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= Kuittaus (+24 VDC) = +24 VDC = Override 1 (+24 VDC) = EDM (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Override 2 (0 V)

= +24 VDC = Muting 2 =0V = Muting 1 = ei kytketä

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

NC

EI KYTKETÄ EI KYTKETÄ NO

EI KYTKETÄ

NC

• • •

NO

Muting-anturien kytkennät s. 7:10-7:11 Jos muting toimintoa ei käytetä jätetään kytkemättä vastaanottimen 5-nap M12 liitin ja 8-napaisesta johtimet 3 ja 8 Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

DIP-kytkimet DIP

Toiminta

ON

OFF

1

Muting aikaraja

10 min

2

Muting

T (4 sädettä)

L (2 sädettä)

3

EDM

Ei käytössä

Käytössä

4

kuittaus

Automaattinen

Käsinkuittaus

Mitat Malli SE4-S2-050-PP-W SE4-S3-080-PP-W

Tilausnumero

SE4-S2-050-PP-W SE4-S3-080-PP-W

Tarvikkeet

S60-PA-5-B01-PP R2 SE-SRT 42010204

Kaapelit

Sädemäärä 2 3

Valvontakorkeus 500 mm 800 mm

Sädeväli 500 mm 400 mm

Toimintaetäisyys 0,5 - 25 m 0,5 - 25 m

B 653 953

Paino yht. 1,8 kg 2,5 kg

C 690 990

Pituus

690 mm 990 mm

Valokenno peiliheijasteinen 15x50x50 mm, 10...30 VDC, PNP, toimintaetäisyys max 6m, 4-nap M12-liitin Peili, polarisoitu Muting-kytkentäyksikkö, Kuittaus ja Override, turvareleulostulot Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC

CV-A1-22-B-05 CV-A1-26-B-05

Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu

804000P03M020

Suora M12-liitinkaapeli 2m, naaras, 4-napainen, (1 kpl / muting-anturi)

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:17


Turvavalopuomit SE4-L • • • • • • •

2 ja 3 säteiset turvavalopuomit kulunvalvontaan Muting-toiminnot, L-moduuli Valvontakorkeudet 500 ja 800 mm Toimintaetäisyys 0,5-3 m Ulkoisten koskettimien valvonta EDM Automaatti- / käsinkuittaus Integroitu muting-lamppu (keltainen) Tyyppi 4

Toiminta SE4-L sarjan turvavalopuomit ovat suunniteltu erityisesti kulunvalvonnan muting-sovelluksiin. Valopuomissa on korkeus- ja kulmasäädettävä L moduuli jossa on 2 rinnakkaista muting-sädettä. L-mallit soveltuvat vain 1-suuntaisille kuljettimille. L moduulilla voidaan helposti korvata perinteiset ratkaisut, joissa käytetään erillisiä valokennoja muting-antureina. Aikaa säästyy asennuksessa, johdotuksessa sekä kohdistamisessa. Valopuomin vastaanottimessa on muting-lamppu, joten erillistä lamppua ei tarvita. Turvarele ei ole välttämätön koska vastaanottimeen on yhdistetty muting-toiminnot kuten: muting-aikarajavalinta (10 min tai ääretön) sekä override-toiminto. Lisäksi automaatti-/käsinkuittaus, ulkoisten koskettimien valvonta EDM ja 2 PNP turvaulostuloa. Jos potentiaalivapaat turvarelekoskettimet ovat välttämättömät, on vaihtoehtoina mm. Duelcon NST-2004 turvarele (ks. s. 7:32) tai Datalogicin SE-SRT –muting kytkentäyksikkö, jossa valmiina Override- ja kuittauspainikkeet (kts. s. 7:32-7:33).

Tekniset tiedot Syöttöjännite Virrankulutus

24 VDC ± 20% 30 mA / 0,9 W (lähetin Tx) 75 mA / 2,2 W (vastaanotin Rx, ilman kuormaa)

Valonsäteen d Valotyyppi Valvontakorkeus Säteiden väli I / (Resoluutio R) Toimintaetäisyys Sisääntulot (Rx) Ulostulot (Rx) Ulotulojen virta Vasteaika Muting ajat

35 mA / 1,0 W (L-moduuli) Ø 15 mm Infrapuna LED 880 nm 500 / 800 mm 500 / (515 mm), 2-säteinen 400 / (415 mm), 3-säteinen 0,5-3 m 2 x Muting, EDM, Kuittaus, 2 x Override 2 x PNP (optiona NPN) 0,5 A max / 1 PNP 14 ms Muting ON: max 10 min tai ääretön Override: max 2 min

Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Käyttölämpötila Standardit Hyväksynnät

Soveltuvuus:

2-säteinen rinnakkais-muting (L)

5-nap. M12-liitin 8-nap. M12-liitin 4-nap. M12-liitin max. 50 m (kapasitiivisella kuormalla 50 nF) Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C EN 954-1, IEC 61496-1, IEC 61496-2 II3D

L-moduulin korkeus ja asennuskulma ovat säädettävissä

B

A

Muting –toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ”ohittamista”, eli esim. kappale sallitaan kulkevan kuljettimella turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valopuomin läpi, turvatoiminto aktivoituu ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät. • Lisää muting-toiminnoista ja laskentakaavat mutingantureiden sijoitukselle sivulla 7:10-7:11

7:18

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavalopuomit Kytkentä Vastaanotin (Rx), 8-nap M12-liitin

Vastaanotin (Rx), 4-nap M12-liitin

Lähetin (Tx), 4-nap M12-liitin

1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= Kuittaus (+24 VDC) = +24 VDC = Override 1 (+24 VDC) = EDM (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Override 2 (0 V)

= +24 VDC = Muting 2 =0V = Muting 1 = ei kytketä

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

NC

EI KYTKETÄ EI KYTKETÄ

NO

EI KYTKETÄ NC NO

• •

DIP-kytkimet

L moduulin 4-nap M12-liittimen ja turvavalopuomin 5-nap M12-liittimen välille kytketään valmiskaaapeli (sisältyy toimitukseen) Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

DIP

Toiminta

ON

OFF

1

Muting aikaraja

10 min

2

Muting

T (4 sädettä)

L (2 sädettä)

3

EDM

Ei käytössä

Käytössä

4

kuittaus

Automaattinen

Käsinkuittaus

Mitat

Malli SE4-L2-050-PP-W SE4-L3-080-PP-W

Tilausnumero

SE4-L2-050-PP-W SE4-L3-080-PP-W

Tarvikkeet SE-SRT 42010204

Kaapelit

CV-A1-22-B-05 CV-A1-26-B-05

Sädemäärä 2 3

Valvontakorkeus 500 mm 800 mm

Sädeväli 500 mm 400 mm

A 120...260 120...260

Toimintaetäisyys 0,5 - 3 m 0,5 - 3 m

B 653 953

Paino yht. 2,5 kg 2,9 kg

C 690 990

Pituus

690 mm 990 mm

Muting-kytkentäyksikkö, Kuittaus ja Override, turvareleulostulot Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu

Huom! M12-liitoskaapeli L-moduulilta valopuomille sekä 4 kpl kiinnitysjalkoja (ST-KSTD-SE) sisältyy toimitukseen. Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:19


Turvavalopuomit SE4-T • • • • • • •

2 ja 3 säteiset turvavalopuomit kulunvalvontaan Muting-toiminnot, T-moduuli Valvontakorkeudet 500 ja 800 mm Toimintaetäisyys 0,5-3 m Ulkoisten koskettimien valvonta EDM Automaatti- / käsinkuittaus Integroitu muting-lamppu (keltainen) Tyyppi 4

Toiminta SE4-T sarjan turvavalopuomit ovat suunniteltu erityisesti kulunvalvonnan muting-sovelluksiin. Valopuomissa on korkeus-ja kulmasäädettävä T-moduuli jossa on 4 rinnakkaista muting-sädettä. T-mallit on soveltuvat sekä 1- että 2-suuntaisille kuljettimille. T-moduuleilla voidaan helposti korvata perinteiset ratkaisut, joissa käytetään erillisiä valokennoja muting-antureina. Aikaa säästyy asennuksessa, johdotuksessa sekä kohdistamisessa. Valopuomin vastaanottimessa on muting-lamppu, joten erillistä lamppua ei tarvita. Turvarele ei ole välttämätön koska vastaanottimeen on yhdistetty muting-toiminnot kuten: muting-aikarajavalinta (10 min tai ääretön) sekä override-toiminto. Lisäksi automaatti-/käsinkuittaus, ulkoisten koskettimien valvonta EDM ja 2 PNP turvaulostuloa. Jos potentiaalivapaat turvarelekoskettimet ovat välttämättömät, on vaihtoehtoina mm. Duelcon NST-2004 turvarele (ks. s. 7:32) tai Datalogicin SE-SRT –muting kytkentäyksikkö, jossa valmiina Override- ja kuittauspainikkeet (kts. s. 7:32-7:33).

Tekniset tiedot Syöttöjännite Virrankulutus

Valonsäteen d Valotyyppi Valvontakorkeus Säteiden väli I / (Resoluutio R) Toimintaetäisyys Sisääntulot (Rx) Ulostulot (Rx) Ulotulojen virta Vasteaika Muting ajat

24 VDC ± 20% 30 mA / 0,9 W (lähetin Tx) 75 mA / 2,2 W (vastaanotin Rx, ilman kuormaa) 35 mA / 1,0 W (T-moduuli) Ø 15 mm Infrapuna LED 880 nm 500 / 800 mm 500 / (515 mm), 2-säteinen 400 / (415 mm), 3-säteinen 0,5-3 m 2 x Muting, EDM, Kuittaus, 2 x Override 2 x PNP (optiona NPN) 0,5 A max / 1 PNP 14 ms Muting ON: max 10 min tai ääretön Override: max 2 min

Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Käyttölämpötila Varastointilämpötila Standardit Hyväksynnät

Soveltuvuus:

4-säteinen rinnakkais-muting (T) 2-säteinen rinnakkais-muting (L)

5-nap. M12-liitin 8-nap. M12-liitin 4-nap. M12-liitin max. 50 m

(kapasitiivisella kuormalla 50 nF)

Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C -25…+70 °C EN 954-1, IEC 61496-1, IEC 61496-2 II3D

L-moduulin korkeus ja asennuskulma ovat säädettävissä

A2 A1

B2

B1

Muting –toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ”ohittamista”, eli esim. kappale sallitaan kulkevan kuljettimella turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valopuomin läpi, turvatoiminto aktivoituu ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät. • Lisää muting-toiminnoista ja laskentakaavat mutingantureiden sijoitukselle sivulla 7:10-7:11

7:20

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavalopuomit Kytkentä Vastaanotin (Rx), 8-nap M12-liitin

Vastaanotin (Rx), 4-nap M12-liitin

Lähetin (Tx), 4-nap M12-liitin

1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= Kuittaus (+24 VDC) = +24 VDC = Override 1 (+24 VDC) = EDM (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Override 2 (0 V)

= +24 VDC = Muting 2 =0V = Muting 1 = ei kytketä

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

NC

EI KYTKETÄ EI KYTKETÄ

NO

EI KYTKETÄ

NC NO

• •

DIP-kytkimet

T moduulin 4-nap M12-liittimien ja turvavalopuomin 5-nap M12-liittimen välille kytketään valmiskaaapeli (sisältyy toimitukseen) Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käytöönotto

DIP

Toiminta

ON

OFF

1

Muting aikaraja

10 min

2

Muting

T (4 sädettä)

L (2 sädettä)

3

EDM

Ei käytössä

Käytössä

4

kuittaus

Automaattinen

Käsinkuittaus

Mitat

Malli SE4-T2-050-PP-W SE4-T3-080-PP-W

Tilausnumero

SE4-T2-050-PP-W SE4-T3-080-PP-W

Tarvikkeet SE-SRT 42010204

Kaapelit

CV-A1-22-B-05 CV-A1-26-B-05

Sädemäärä 2 3

Valvontakorkeus 500 mm 800 mm

Sädeväli 500 mm 400 mm

A 120...260 120...260

Toimintaetäisyys 0,5 - 3 m 0,5 - 3 m

B 653 953

Paino yht. 3,4 kg 3,8 kg

C 690 990

Pituus

690 mm 990 mm

Muting-kytkentäyksikkö, Kuittaus ja Override, turvareleulostulot Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu

Huom! M12-liitoskaapeli T-moduulilta valopuomille sekä 4 kpl kiinnitysjalkoja (ST-KSTD-SE) sisältyy toimitukseen. Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:21


Turvavalopuomit SE4-R • • • • • • •

2 säteinen turvavalopuomi peilillä kulunvalvontaan Muting-toiminnot, erilliset muting-anturit Valvontakorkeus 500 mm Toimintaetäisyys 0,5-7,5 m Ulkoisten koskettimien valvonta EDM Automaatti- / käsinkuittaus Integroitu muting-lamppu (keltainen)

Tyyppi 4

Toiminta SE4-R turvavalopuomi on suunniteltu kulunvalvontaan (max 7,5 m) ja kulunvalvonnan muting-sovelluksiin. Muting-antureina voidaan käyttää esim. valokennoja, rajakytkimiä tai induktiivisiä antureita. Vaihtoehtoina ovat 2- ja 4-säteinen rinnakkais-muting sekä 2-säteinen ristikkäis-muting. SE4-R turvavalopuomissa on lähetin ja vastaanotin samassa profiilissa ja säde kiertää passiivisen peilin kautta. Vaihtoehtoina on käyttää kahta erillistä kulmapeiliä tai peilimoduulia, jossa valmiina 2 peiliä. Peiliosa on passiivinen, eli ei tarvitse kaapelointia. Valopuomissa on muting-lamppu, joten erillistä lamppua ei tarvita. Turvarele ei ole välttämätön koska vastaanottimeen on yhdistetty muting-toiminnot kuten: muting-aikarajavalinta (10 min tai ääretön) sekä override-toiminto. Lisäksi automaatti-/käsinkuittaus, ulkoisten koskettimien valvonta EDM ja 2 PNP turvaulostuloa. Jos potentiaalivapaat turvarelekoskettimet ovat välttämättömät, on vaihtoehtoina mm. Duelcon NST-2004 turvarele (ks. s. 7:32) tai Datalogicin SE-SRT –muting kytkentäyksikkö, jossa valmiina Override- ja kuittauspainikkeet (kts. s. 7:32-7:33).

Tekniset tiedot Syöttöjännite Virrankulutus Valonsäteen d Valotyyppi Valvontakorkeus Säteiden väli I / (Resoluutio R) Toimintaetäisyys Sisääntulot (Rx) Ulostulot (Rx) Ulotulojen virta Vasteaika Muting ajat Muting-lamppu

Soveltuvuus:

24 VDC ± 20% 100 mA / 3,0 W (ilman kuormaa) Ø 16 mm Infrapuna LED 880 nm 500 mm 500 / (515) mm 0,5-7,5 m 2 x Muting, EDM, Kuittaus, 2 x Override 2 x PNP (optiona NPN) 0,5 A max / 1 PNP 14 ms Muting ON: max 10 min tai ääretön Override: max 2 min Integroitu

Liittimet Rx+Tx moduuli Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Käyttölämpötila Standardit Hyväksynnät

5-nap. M12-liitin 8-nap. M12-liitin max. 50 m (kapasitiivisella kuormalla 50 nF) Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C EN 954-1, IEC 61496-1, IEC 61496-2 II3D

2-säteinen rinnakkais-muting (L)

Kulunvalvonta

2-säteinen ristikkäis-muting (X)

4-säteinen rinnakkais-muting (T)

Muting –toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ”ohittamista”, eli esim. kappale sallitaan kulkevan kuljettimella turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valopuomin läpi, turvatoiminto aktivoituu ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät. • Lisää muting-toiminnoista ja laskentakaavat mutingantureiden sijoitukselle sivulla 7:10-7:11

7:22

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavalopuomit Kytkentä I-moduuli Tx-Rx (Rx), 8-nap M12-liitin

I-moduuli Tx-Rx (Rx), 5-nap M12-liitin

1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

= Kuittaus (+24 VDC) = +24 VDC = Override 1 (+24 VDC) = EDM (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Override 2 (0 V)

= +24 VDC = Muting 2 =0V = Muting 1 = ei kytketä

NC

EI KYTKETÄ NO NC

• • •

DIP-kytkimet

Muting-anturien kytkennät s. XXX Jos muting toimintoa ei käytetä jätetään kytkemättä 5-nap M12 liitin ja 8-napaisesta johtimet 3 ja 8 Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

DIP

Toiminta

ON

OFF

1

Muting aikaraja

10 min

2

Muting

T (4 sädettä)

L (2 sädettä)

3

EDM

Ei käytössä

Käytössä

4

kuittaus

Automaattinen

Käsinkuittaus

Mitat Peilimoduuli

Erillispeili

I-moduuli

Tilausnumero

SE4-RA1-PP-W SE4-RDB SE4-RSM

Tarvikkeet

S60-PA-5-B01-PP R2 SE-SRT 42010204

Kaapelit

CV-A1-26-B-05 804000P03M020

Kuvaus

I-moduuli Tx-Rx I-peilimoduuli Erillispeili

Sädemäärä Valvontakorkeus 2

500 mm

Sädeväli 500 mm

Toimintaetäisyys Paino yht. 0,5 - 7,5 m

0,9 kg 1,5 kg

Valokenno peiliheijasteinen 15x50x50 mm, 10...30 VDC, PNP, toimintaetäisyys max 6m, 4-nap M12-liitin Peili, polarisoitu Muting-kytkentäyksikkö, Kuittaus ja Override, turvareleulostulot 2 NO Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 2m, naaras, 4-napainen, PUR (1 kpl / muting-anturi)

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:23


Turvavalopuomit SE4-RL • • • • • • •

2 säteinen turvavalopuomi peilillä kulunvalvontaan Muting-toiminnot, L-moduuli Valvontakorkeus 500 mm Toimintaetäisyys 0,5-3 m Ulkoisten koskettimien valvonta EDM Automaatti- / käsinkuittaus Integroitu muting-lamppu (keltainen) Tyyppi 4

Toiminta SE4-R turvavalopuomi on suunniteltu erityisesti kulunvalvonnan muting-sovelluksiin. Valopuomissa on korkeus-ja kulmasäädettävä L moduuli jossa on 2 rinnakkaista muting-sädettä. L-mallit soveltuvat vain 1-suuntaisille kuljettimille. L moduulilla voidaan helposti korvata perinteiset ratkaisut, joissa käytetään erillisiä valokennoja muting-antureina. Aikaa säästyy asennuksessa, johdotuksessa sekä kohdistamisessa. SE4-RL turvavalopuomissa on lähetin ja vastaanotin samassa profiilissa ja säde kiertää passiivisen peilin kautta. Peiliosa on passiivinen, eli ei tarvitse kaapelointia. Valopuomissa on muting-lamppu, joten erillistä lamppua ei tarvita. Turvarele ei ole välttämätön koska vastaanottimeen on yhdistetty muting-toiminnot kuten: muting-aikarajavalinta (10 min tai ääretön) sekä override-toiminto. Lisäksi automaatti-/käsinkuittaus, ulkoisten koskettimien valvonta EDM ja 2 PNP turvaulostuloa. Jos potentiaalivapaat turvarelekoskettimet ovat välttämättömät, on vaihtoehtoina mm. Duelcon NST-2004 turvarele (ks. s. 7:32) tai Datalogicin SE-SRT –muting kytkentäyksikkö, jossa valmiina Override- ja kuittauspainikkeet (kts. s. 7:32-7:33).

Tekniset tiedot Syöttöjännite Virrankulutus Valonsäteen d Valotyyppi Valvontakorkeus Säteiden väli I / (Resoluutio R) Toimintaetäisyys Sisääntulot (Rx) Ulostulot (Rx) Ulotulojen virta Vasteaika Muting ajat

24 VDC ± 20% 100 mA / 3,0 W (ilman kuormaa) Ø 16 mm Infrapuna LED 880 nm 500 mm 500 / (515) mm

Liittimet Rx+Tx moduuli Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali

0,5-3 m 2 x Muting, EDM, Kuittaus, 2 x Override 2 x PNP (optiona NPN) 0,5 A max / 1 PNP 14 ms Muting ON: max 10 min tai ääretön Override: max 2 min

Soveltuvuus:

2-säteinen rinnakkais-muting (L)

Käyttölämpötila Standardit Hyväksynnät

5-nap. M12-liitin 8-nap. M12-liitin max. 50 m (kapasitiivisella kuormalla 50 nF) Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C EN 954-1, IEC 61496-1, IEC 61496-2 II3D

L-moduulin korkeus ja asennuskulma ovat säädettävissä

B

A

Muting –toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ”ohittamista”, eli esim. kappale sallitaan kulkevan kuljettimella turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valopuomin läpi, turvatoiminto aktivoituu ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät. • Lisää muting-toiminnoista ja laskentakaavat mutingantureiden sijoitukselle sivulla 7:10-7:11

7:24

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavalopuomit Kytkentä I-moduuli Tx-Rx (Rx), 8-nap M12-liitin

I-moduuli Tx-Rx (Rx), 4-nap M12-liitin

1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

= Kuittaus (+24 VDC) = +24 VDC = Override 1 (+24 VDC) = EDM (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Override 2 (0 V)

= +24 VDC = Muting 2 =0V = Muting 1 = ei kytketä

NC

EI KYTKETÄ

NO NC

• •

DIP-kytkimet

T ja L moduulin 4-nap M12-liittimien ja turvavalopuomin 5-nap M12-liittimen välille kytketään valmiskaaapeli (sisältyy toimitukseen) Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

DIP

Toiminta

ON

OFF

1

Muting aikaraja

10 min

2

Muting

T (4 sädettä)

L (2 sädettä)

3

EDM

Ei käytössä

Käytössä

4

kuittaus

Automaattinen

Käsinkuittaus

Mitat L-Peilimoduuli

Tilausnumero

SE4-RA1L-PP-W* SE4-RDBL

Kaapelit

SE-SRT 42010204

Kaapelit

CV-A1-26-B-05

L-moduuli Tx-Rx

Kuvaus

L-moduuli Tx-Rx L-peilimoduuli

Sädemäärä Valvontakorkeus 2

500 mm

Sädeväli 500 mm

Toimintaetäisyys Paino yht. 0,5 - 3,5 m

2,7 kg

Muting-kytkentäyksikkö, Kuittaus ja Override, turvareleulostulot 2 NO Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu

Huom! M12-liitoskaapeli L-moduulilta valopuomille sekä 4 kpl kiinnitysjalkoja (ST-KSTD-SE) sisältyy toimitukseen. Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:25


Turvavalopuomit SE4-RT • • • • • • •

2 säteinen turvavalopuomi peilillä kulunvalvontaan Muting-toiminnot, T-moduuli Valvontakorkeus 500 mm Toimintaetäisyys 0,5-3 m Ulkoisten koskettimien valvonta EDM Automaatti- / käsinkuittaus Integroitu muting-lamppu (keltainen) Tyyppi 4

Toiminta SE4-R turvavalopuomi on suunniteltu erityisesti kulunvalvonnan muting-sovelluksiin. Valopuomissa on korkeus-ja kulmasäädettävä T-moduuli jossa on 4 rinnakkaista muting-sädettä. T-mallit on soveltuvat sekä 1- että 2-suuntaisille kuljettimille. T-moduuleilla voidaan helposti korvata perinteiset ratkaisut, joissa käytetään erillisiä valokennoja muting-antureina. Aikaa säästyy asennuksessa, johdotuksessa sekä kohdistamisessa. SE4-RT turvavalopuomissa on lähetin ja vastaanotin samassa profiilissa ja säde kiertää passiivisen peilin kautta. Peiliosa on passiivinen, eli ei tarvitse kaapelointia. Valopuomissa on muting-lamppu, joten erillistä lamppua ei tarvita. Turvarele ei ole välttämätön koska vastaanottimeen on yhdistetty muting-toiminnot kuten: muting-aikarajavalinta (10 min tai ääretön) sekä override-toiminto. Lisäksi automaatti-/käsinkuittaus, ulkoisten koskettimien valvonta EDM ja 2 PNP turvaulostuloa. Jos potentiaalivapaat turvarelekoskettimet ovat välttämättömät, on vaihtoehtoina mm. Duelcon NST-2004 turvarele (ks. s. 7:32) tai Datalogicin SE-SRT –muting kytkentäyksikkö, jossa valmiina Override- ja kuittauspainikkeet (kts. s. 7:32-7:33).

Tekniset tiedot Syöttöjännite Virrankulutus Valonsäteen d Valotyyppi Valvontakorkeus Säteiden väli I / (Resoluutio R) Toimintaetäisyys Sisääntulot (Rx) Ulostulot (Rx) Ulotulojen virta Vasteaika Muting ajat

24 VDC ± 20% 100 mA / 3,0 W (ilman kuormaa) Ø 16 mm Infrapuna LED 880 nm 500 mm 500 / (515) mm

Liittimet Rx+Tx moduuli Kaapelin pituus

0,5-3 m 2 x Muting, EDM, Kuittaus, 2 x Override 2 x PNP (optiona NPN) 0,5 A max / 1 PNP 14 ms Muting ON: max 10 min tai ääretön Override: max 2 min

Soveltuvuus:

2-säteinen rinnakkais-muting (L) 4-säteinen rinnakkais-muting (T)

Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Käyttölämpötila Standardit Hyväksynnät

5-nap. M12-liitin 8-nap. M12-liitin max. 50 m (kapasitiivisella kuormalla

50 nF)

Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C EN 954-1, IEC 61496-1, IEC 61496-2 II3D

T-moduulin korkeus ja asennuskulma ovat säädettävissä

A2 A1

B2

B1

Muting –toiminnolla tarkoitetaan turvavalopuomin ”ohittamista”, eli esim. kappale sallitaan kulkevan kuljettimella turvavalopuomin läpi ilman koneen pysähtymistä, kun taas ihmisen yrittäessä kulkea valopuomin läpi, turvatoiminto aktivoituu ja koneen vaaralliset liikkeet pysähtyvät. • Lisää muting-toiminnoista ja laskentakaavat mutingantureiden sijoitukselle sivulla 7:10-7:11

7:26

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavalopuomit Kytkentä I-moduuli Tx-Rx (Rx), 8-nap M12-liitin

I-moduuli Tx-Rx (Rx), 4-nap M12-liitin

1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

= Kuittaus (+24 VDC) = +24 VDC = Override 1 (+24 VDC) = EDM (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Override 2 (0 V)

= +24 VDC = Muting 2 =0V = Muting 1 = ei kytketä

NC

EI KYTKETÄ

NO NC

• •

DIP-kytkimet

T ja L moduulin 4-nap M12-liittimien ja turvavalopuomin 5-nap M12-liittimen välille kytketään valmiskaaapeli (sisältyy toimitukseen) Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

DIP

Toiminta

ON

OFF

1

Muting aikaraja

10 min

2

Muting

T (4 sädettä)

L (2 sädettä)

3

EDM

Ei käytössä

Käytössä

4

kuittaus

Automaattinen

Käsinkuittaus

Mitat T-Peilimoduuli

Tilausnumero

SE4-RA1T-PP-W** SE4-RDBT

Tarvikkeet SE-SRT 42010204

Kaapelit

CV-A1-26-B-05

T-moduuli Tx-Rx

Kuvaus

T-moduuli Tx-Rx T-peilimoduuli

Sädemäärä Valvontakorkeus 2

500 mm

Sädeväli 500 mm

Toimintaetäisyys Paino yht. 0,5 - 3,5 m

2,7 kg

Muting-kytkentäyksikkö, Kuittaus ja Override, turvareleulostulot 2 NO Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu

Huom! M12-liitoskaapeli T-moduulilta valopuomille sekä 4 kpl kiinnitysjalkoja (ST-KSTD-SE) sisältyy toimitukseen. Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:27


TURVAVALOKENNOT JA RELEET Turvavalokennot

Sx-F/G-ST • 1-säteiset turvavalokennot

Tyyppi 2 ja 4

• toimintaetäisyys 0 - 8 m (S5 / S10), infrapuna 0 - 50 m (S30), infrapuna 0 - 40 m (SL5), laser • Soveltuvat turvareleet SB-BWS-T2 turvaluokka 2 SB-BWS-T4 turvaluokka 4

max 2 turvavalokennoa / turvarele max 4 turvavalokennoa / turvarele

Tekniset tiedot Syöttöjännite Virrankulutus Toimintaetäisyys Ulostulo Ulotulon virta max.

10…30 VDC 30 mA max (S5/S10) 40 mA max (S30) 35 mA max (SL5) 0,5-50 m PNP 200 mA max (S5/S10/S30) 100 mA max (SL5)

Vasteaika Kotelointiluokka Paino Käyttölämpötila Standardit Hyväksynnät

2 ms max (S5/S10/S30) 0,33 ms max (SL5) IP67 150 g max (S5/S10/SL5) 165 g max (S30) -25…+55 °C (S5/S10/S30) -10…+55 °C (SL5) EN 954-1, IEC 61496-1, IEC 61496-2 CE, TÜV

Kytkentä M12-liitin

S30-F50-2-ST2/ST4

Tilausnumero

S30-G50-2-ST2

Toiminta

S30-G50-2-ST4

Mitat

M12 M12 M12 M12 M12 M12

ABS-muovi ABS-muovi Messinki Messinki PC-muovi PC-muovi

Materiaali

Toimintaetäisyys

M18, pituus 80,8 mm M18, pituus 90,8 mm M18, pituus 78 mm M18, pituus 88 mm kotelo 86 x 73 x 32 mm kotelo 86 x 73 x 32 mm

M12 M12 M12 M12 M12 M12

ABS-muovi ABS-muovi Messinki Messinki PC-muovi PC-muovi

0-8m 0-8m 0-8m 0-8m 0 - 50 m 0 - 50 m

M18, pituus 84,8 mm M18, pituus 84,8 mm M18, pituus 84,8 mm

M12 M12 M12

ABS ABS ABS

0 - 40 m 0 - 40 m 0 - 40 m

S5-5-G8-62-ST2 S5-5-F8-92-ST2 S10-5-G8-62-ST2 S10-5-F8-92-ST2 S30-5-G50-2-ST2 S30-5-F50-2P-ST2

Lähetin Vast.otin Lähetin Vast.otin Lähetin Vast.otin

M18, pituus 73,8 mm M18, pituus 83,8 mm M18, pituus 71 mm M18, pituus 81 mm kotelo 86 x 73 x 32 mm kotelo 86 x 73 x 32 mm

S5-5-G8-62-ST4 S5-5-F8-92-ST4 S10-5-G8-62-ST4 S10-5-F8-92-ST4 S30-5-G50-2-ST4 S30-5-F50-2P-ST4

Lähetin Vast.otin Lähetin Vast.otin Lähetin Vast.otin

SL5-5-G-82-ST4 SL5-5-G-83-ST4 SL5-5-F-92-ST4

Lähetin, Laser* Lähetin, Laser** Vast.otin

Liitantä

S5/S10/SL5-ST2/ST4

0-8m 0-8m 0-8m 0-8m 0 - 50 m 0 - 50 m

*Laserluokka 1 **Laserluokka 1 Turvareleet SB-BWS-T2 SB-BWS-T4-N SB-BWS-T4-N-MT SB-BWS-T4-MT

Turvarele 2NO, 24 VDC, max 2 kennoa, 100 x 75 x 110 mm (l x k x s), Turvaluokka 2 Turvarele 2NO, 24 VDC, max 4 kennoa, 152 x 73 x 118 mm (l x k x s), Turvaluokka 4 Turvarele 2NO + muting, 24 VDC, max 4 kennoa, 152 x 73 x 118 mm (l x k x s), Turvaluokka 4 Turvarele 2NO + muting + EDM, 24 VDC, max 4 kennoa, 152 x 73 x 118 mm (l x k x s), Turvaluokka 4

Kaapelit CV-A1-21-G-10

Suora M12-liitinkaapeli 10m, naaras, 3-napainen, suojattu

7:28


Tarvikkeet Kiinnitys- ja asennustarvikkeet Kiinnitysjalat

ST-KSTD-SE

Turvavalopuomien ja turvavaloverhojen profiilin sivuissa on ura, jossa kiinnitysjalkaa voidaan liikuttaa koko profiilin matkalla. Toimitus sisältää 4 kpl. SE-KSTD-SE kiinnitysjalkoja

Kiinnitysjalka

Kiinnitysjalka + kulmansäätöpalat

Kiinnitysjalka + tärinänvaimennin

Kiinnitysjalka + kulmansäätöpalat ± 5° + tärinänvaimennin

Asennustapa A

Asennustapa B

Tarvittaessa kiinnitysjalat voidaan asentaa myös L- / T-moduuliin esim. tärinän ehkäisemiseksi.

Tilausnumero ST-KSTD-SE ST-KP4MP-SE ST-KP6MP-SE ST-K4AV-SE ST-K6AV-SE ST-K4OR-SE ST-K6OR-SE

Kuvaus

Kiinnitysjalka SE-sarjalle, vakio (4 kpl / paketti) Kiinnitysjalka SE-sarjalle, muovi (4 kpl / paketti) Kiinnitysjalka SE-sarjalle, muovi (6 kpl / paketti) Tärinänvaimennin, (4 kpl / paketti) Tärinänvaimennin, (6 kpl / paketti) Kulmansäätöpalat ± 5° (4 kpl / paketti) Kulmansäätöpalat ± 5° (6 kpl / paketti)

T- ja L-moduulien asennus valopuomiin: •

Moduuleja voidaan liikuttaa pystysuunnassa välillä 120…260mm. Periaatteessa liikkumisvaraa on koko profiilin matkalta, mutta mukana tulevat M12-valmiskaapelit rajoittavat liikkumisvaraa.

T ja L moduuli kiinnitetään haluttuun korkeuteen käyttäen apuna toimitukseen kuuluvia kiilapaloja sekä kuusiokoloruuveja. Kulmansäätö tapahtuu T ja L moduulissa olevilla M8 pulteilla.

kiilapala

M8 pultti

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:29


Tarvikkeet Laserkohdistin Laserkohdistin SE-LP helpottaa SE ja SG sarjan turvavavalopuomien ja turvavaloverhojen kohdistamista. Erityisen tarpeellinen pitkien toimintaetäisyyksien valopuomien ja –verhojen kohdistamisessa sekä kun käytetään kulmapeilejä. Asennus ja lukitus profiilissa olevaan uraan, jossa kohdistinta voidaan siirtää koko profiilin matkalta

Tilausnumero SE-LP

Kuvaus

Laserkohdistin

Asennustolpat SE-S Tukeva asennustolppa turvavalopuomien, turvavaloverhojen, kulmapeilien ja suojapylväiden asennuksiin.

Malli

Kuvaus

SE-S 800 SE-S 1000 SE-S 1200 SE-S 1500 SE-S 1800

Asennustolppa H= 800 mm Asennustolppa H= 1000 mm Asennustolppa H= 1200 mm Asennustolppa H= 1500 mm Asennustolppa H= 1800 mm

L (mm) X (mm) 800 1000 1200 1500 1800

30 x 30 30 x 30 30 x 30 45 x 45 45 x 45

Suoja-aihio SE-P Mekaaninen suoja turvavalopuomeille sekä turvavaloverhoille.

Malli

Kuvaus

SE-P 150 SE-P 300 SE-P 450 SE-P 600 SE-P 750 SE-P 800 SE-P 900 SE-P 1050 SE-P 1200 SE-P 1350 SE-P 1500

Suoja-aihio H = 273 mm Suoja-aihio H = 420 mm Suoja-aihio H = 567 mm Suoja-aihio H = 714 mm Suoja-aihio H = 561 mm Suoja-aihio H = 969 mm Suoja-aihio H = 1069 mm Suoja-aihio H = 1155 mm Suoja-aihio H = 1302 mm Suoja-aihio H = 1449 mm Suoja-aihio H = 1569 mm

7:30

L (mm) 273 420 567 714 561 969 1069 1155 1302 1449 1569

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Tarvikkeet Kulmapeilit SE-DM sarjan kulmapeileissä (lev. 124 mm) on kulmasäätö ± 45°.

Malli

Kuvaus

L1 (mm) L2 (mm)

SE-DM 500 SE-DM 600 SE-DM 800 SE-DM 900 SE-DM 1200 SE-DM 1500 SE-DM 1650

Kulmapeili H= 500 mm Kulmapeili H= 700 mm Kulmapeili H= 900 mm Kulmapeili H= 1000 mm Kulmapeili H= 1260 mm Kulmapeili H= 1600 mm Kulmapeili H= 1800 mm

554 704 904 1004 1264 1604 1804

384 534 734 834 1094 1494 1634

DM 150

Lähetin

Kulmapeili erillisille säteille Vastaanotin

Kulmapeili

Huom ! Kulmapeili lyhentää valopuomin / valoverhon toimintaetäisyyttä noin 15-20 % / peili. Jokainen kulmapeili vaikeuttaa kohdistamista, joten laserkohdistimen käyttö on suositeltavaa.

Kulmapeilit OEM

Tilausnumero

Kulmapeili

Asennustolpat OEM

Kuvaus

Kulmapeilit OEM 1690003 1690004

Kulmapeili A = 600 mm Kulmapeili A = 1000 mm

Asennustolpat OEM 1690015 1690010 1690010

Asennustolppa 1600 mm Asennustolppa 1600 mm + L varsi 355mm Asennustolppa 1600 mm + T varsi 755mm

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:31


Tarvikkeet Turvarele NST-2004 • 3 NO turvaulostuloa • 1 NC signaaliulostulo tai transistoriulostulo

Etulevy

Turvaluokka

4

Kotelon pohjassa on dippikytkimet, joista voidaan valita A1: A2: T11: T12: T14: T21: T22: T34: 13-14: 23-24: 33-34: 41-42/ Y13-Y14:

Syöttöjännite (+) Syöttöjännite (-) (+) ulostulo (hätäseis-kanava) (+) ulostulo kuittaukselle ja (+) sisääntulo (hätäseis-kanava 1) (+) sisääntulo NC (hätäseis-kanava 2) (-) sisääntulo (hätäseis-kanava 2) (-) ulostulo (hätäseis-kanava 2) Kuittauksen sisääntulo NO turvaulostulo NO turvaulostulo NO turvaulostulo NC signaalireleulostulo tai Transistoriulostulo (kun turvaulostulot on kiinni, Y13-Y14 johtaa)

Mitat

a) valvottu kuittaus

b) Automaatti- / käsinkuittaus

c) NC signaalireleulostulo

d) Transistoriulostulo

Kytkentäkaavio Hätäseis

Kuittaus

Valvontapiiri

Hätäseis

NST-2004 kytkentäesimerkkejä Turvavaloverhon kytkentä

Kontaktorien ohjaus ja valvonta

Valoverho

Kontaktorit

Kuittaus Hätäseis

Kuittaus

Automaattikuittaus toteutetaan lenkittämällä liittimet T12 ja T34 yhteen.

Tilausnumero 42010204 42012301

7:32

Kuvaus

NST-2004F, 24VDC NST-2004F, 230VAC

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Tarvikkeet SE-SRT muting-kytkentäyksikkö • • • •

(95)

) 65

(1

Helpottaa ja yksinkertaistaa kaapelointia 2 NO turvareleulostuloa 2A/250V Avainkytkin Override-toiminnolle Kuittaus- / käynnistyspainike

SE-SRT muting-kytkentäyksikkö soveltuu käytettäväksi yhdessä seuraavien turvavalopuomien kanssa: SE4-S, SE4-L, SE4-T, SE4-R, SE4-RL ja SE4-RT

Tilausnumero

Kuvaus

Muting-kytkentäyksikkö

SE-SRT

Liitinrima

(Kiinnitysmitat mm)

Liitin

Kuvaus

J1

1 2 3 4 5 6 7 8

24 VDC 0V OSSD1 (PNP 1) OSSD2 (PNP 2) EDM Override 1 Kuittaus Override 2

Vastaanotin Rx Vastaanotin Rx Vastaanotin Rx Vastaanotin Rx Vastaanotin Rx Vastaanotin Rx Vastaanotin Rx Vastaanotin Rx

J2

1 2

24 VDC 0V

Lähetin Tx Lähetin Tx

J3

1 2

24 VDC 0V

Jännitteensyöttö Jännitteensyöttö

J4

1 2 3 4 5 6 7 8

K11 K12 K13 K14 K21 K22 K23 K24

1 2 3 4 5 6

Kuittaus-painike Kuittaus-painike Override-kytkin Override-kytkin Override-kytkin Override-kytkin

J5

NO-kosketin 1, Turvarele 1 NO-kosketin 2, Turvarele 1 NO-kosketin 1, Turvarele 2 NO-kosketin 2, Turvarele 2 (valmiiksi kaapeloitu) (valmiiksi kaapeloitu) (valmiiksi kaapeloitu) (valmiiksi kaapeloitu) (valmiiksi kaapeloitu) (valmiiksi kaapeloitu)

Kytkentäyksikössä irrotettavat liitinrimat: • • • • •

Vastaanotin (Rx) J1 Lähetin (Tx) J2 Jännitteensyöttö (24V) J3 NO turvareleulostulot J4 Kuittaus ja Override (valmiiksi kaapeloitu) J5

Turvareleillä RLY1 ja RLY2 on molemmilla 2NO turvarelulostuloa, eli yhteensä 4 NO relekosketinta.

Ulostulojen kahdennuksen aikaansaamiseksi pitää relekoskettimet kytkeä sarjaan käyttäen molempia releitä.

NO turvareleulostulo 1 NO turvareleulostulo 2

K11 K12 + K21 K22 K13 K14 + K23 K24

K11 K12 + K13 K14 K21 K22 + K23 K24

Vain yhden releen koskettimien käyttö saattaa vähentää koko järjestelmän turvatasoa.

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:33


Tarvikkeet Muting-anturit Tilausnumero S60-PA-5-B01-PP

Kuvaus Valokenno peiliheijasteinen 15x50x50 mm, 10...30 VDC, PNP, toimintaetäisyys max 6m, 4-nap M12-liitin

Tilausnumero S51-PA-5-B01-PK

Kuvaus Valokenno peiliheijasteinen Ø M18x55x68 mm, 10…30 VDC, PNP, max 3m, 3-nap M12-liitin peili

R2

Lisää eri anturivaihtoehtoja KONE 2009-2010 luettelosta

Muting-anturien kytkentäkotelo (soveltuu SE4-S ja SE4-R turvavalopuomeille) Tilausnumero Kuvaus D-MUTING-M12-K Muting-anturien kytkentäkotelo valmiiksi kytkettynä - 4 kpl M12-liitintä muting-antureille - 1 kpl M12-liitin turvavalopuomille (SE4-S ja SE4-R) - Mitat 130 x 90 x 55 mm

Muting-lamput Valomoduulit, oranssi

Tilausnumero 210501900 220501405 200500900 200600900 200702900 200703900

Kuvaus SLL, jatkuva valo, Ba15d kanta, ei sis. lamppua, halk. 70mm SLB, vilkkuva valo, Ba15d kanta, ei sis. lamppua, halk. 70mm BMW kanta, pohja-asennus (sis.kannen) BMV kanta, seinä-asennus (sis.kannen) BMR1 putkikanta 10 cm, (sis. jalan ja kannen) BMR2 putkikanta 25 cm, (sis. jalan ja kannen)

890010905

Hehkulamppu Ba15d, 24V/7W

Lisää eri merkinantolaitteita KESKUS 2008-2009 luettelossa

Varoitusvalo, oranssi jatkuva ja vilkkuva valo

WLG&BKG • • • •

Jatkuva tai vilkkuva valo Max. 25W IP65 Bajonettilukitus

Kookas varoitusvalo sekä sisä-että ulkokäyttöön. Kupu bajonettilukituksella. Kupu avataan kiertämällä ja painamalla lukitusnappia. Materiaali kotelo Musta ABS linssi Polykarbonaatti Kytkentä Max. 2,5 mm2 Jännite 24V AC/DC, 230-240V AC Hehkulamppu Max. 25W Lampun kanta Ba15d Käyttölämpötila -30°C ... +60°C Kotelointiluokka IP65 Hyväksynnät CE

Tilausnumero 822501900 832501405 890010905

7:34

Kuvaus WLG, jatkuva valo, pohja-asennus, Ba15d kanta, ei sis. lamppua BKG, vilkkuva valo, pohja-asennus, Ba15d kanta, ei sis. lamppua Hehkulamppu Ba15d, 24V/7W

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Tarvikkeet Tilausnumero

Kuvaus

804000E03M050 804000E03M100 804000E03M150

Suora M12-liitinkaapeli, 5m, naaras, 4-napainen Suora M12-liitinkaapeli, 10m, naaras, 4-napainen Suora M12-liitinkaapeli, 15m, naaras, 4-napainen

805000E03M050 805000E03M100 805000E03M150

Suora M12-liitinkaapeli, 5m, naaras, 5-napainen Suora M12-liitinkaapeli, 10m, naaras, 5-napainen Suora M12-liitinkaapeli, 15m, naaras, 5-napainen

808000E02M050 808000E02M100 808000E02M150

Suora M12-liitinkaapeli, 5m, naaras, 8-napainen Suora M12-liitinkaapeli, 10m, naaras, 8-napainen Suora M12-liitinkaapeli, 15m, naaras, 8-napainen

CV-A1-22-B-03 CV-A1-22-B-05 CV-A1-22-B-10 CV-A1-22-B-15 CV-A1-22-B-25

Suora M12-liitinkaapeli 3m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 10m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 15m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 25m, naaras, 4-napainen, suojattu

CV-A1-26-B-03 CV-A1-26-B-05 CV-A1-26-B-10 CV-A1-26-B-15 CV-A1-26-B-25

Suora M12-liitinkaapeli 3m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 10m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 15m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 25m, naaras, 8-napainen, suojattu

CV-A2-22-B-03 CV-A2-22-B-05 CV-A2-22-B-10

Kulma M12-liitinkaapeli 3m, naaras, 4-napainen, suojattu Kulma M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Kulma M12-liitinkaapeli 10m, naaras, 4-napainen, suojattu

CV-A2-26-B-03 CV-A2-26-B-05 CV-A2-26-B-10

Kulma M12-liitinkaapeli 3m, naaras, 8-napainen, suojattu Kulma M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu Kulma M12-liitinkaapeli 10m, naaras, 8-napainen, suojattu

SE-DM-150 SE-DM-500 SE-DM-600 SE-DM-800 SE-DM-900 SE-DM-1200 SE-DM-1500 SE-DM-1650

Kulmapeili H = 150 mm, ± 45°kulmansäätö Kulmapeili H = 550 mm, ± 45° kulmansäätö Kulmapeili H = 700 mm, ± 45° kulmansäätö Kulmapeili H = 900 mm, ± 45° kulmansäätö Kulmapeili H = 1000 mm, ± 45° kulmansäätö Kulmapeili H = 1270 mm, ± 45° kulmansäätö Kulmapeili H = 1600 mm, ± 45° kulmansäätö Kulmapeili H = 1800 mm, ± 45° kulmansäätö

SE-P-150 SE-P-300 SE-P-450 SE-P-600 SE-P-750 SE-P-800 SE-P-900 SE-P-1050 SE-P-1200 SE-P-1350 SE-P-1500 SE-P-1650

Suoja-aihio H = 273 mm Suoja-aihio H = 420 mm Suoja-aihio H = 567 mm Suoja-aihio H =714 mm Suoja-aihio H = 861 mm Suoja-aihio H = 969 mm Suoja-aihio H = 1069 mm Suoja-aihio H = 1155 mm Suoja-aihio H = 1302 mm Suoja-aihio H = 1449 mm Suoja-aihio H = 1596 mm Suoja-aihio H = 1743 mm

SE-S-800 SE-S-1000 SE-S-1200 SE-S-1500 SE-S-1800

Asennustolppa H = 800 mm Asennustolppa H = 1000 mm Asennustolppa H = 1200 mm Asennustolppa H = 1500 mm Asennustolppa H = 1800 mm

ST-KSTD-SE ST-KP4MP-SE ST-KP6MP-SE ST-K4AV-SE ST-K6AV-SE ST-K4OR-SE ST-K6OR-SE

Kiinnitysjalka SE-sarjalle, vakio (4 kpl / paketti) Kiinnitysjalka SE-sarjalle, muovi (4 kpl / paketti) Kiinnitysjalka SE-sarjalle, muovi (6 kpl / paketti) Tärinänvaimennin, (4 kpl / paketti) Tärinänvaimennin, (6 kpl / paketti) Kulmansäätöpalat ± 5° (4 kpl / paketti) Kulmansäätöpalat ± 5° (6 kpl / paketti)

42010204 SE-SRT

Turvarele Duelco NST-2004F, 3NO+1NC, 24 VDC Muting –kytkentäyksikkö, 2 NO, Override, Reset

SE-LP

Laserkohdistin

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:35


Turvavaloverhot SG2-B • • • • •

Turvavaloverhot käsisuojaukseen Turvavaloverhot henkilösuojaukseen Valvontakorkeus 150 – 1800 mm Toimintaetäisyys 0,2 - 19 m Automaattikuittaus

SG2-E mallissa lisäksi • EDM (ulkoisten koskettimien valvonta) • Automaatti- / käsinkuittaus Tyyppi 2 Toiminta SG2-sarjan turvavaloverhot soveltuvat yhdessä vaaditun kytkennän kanssa turvaluokan 2 mukaiseen käsisuojakseen (resoluutio R 30 mm) sekä henkilösuojaukseen (R 50 / R 90 mm). SG2-E malleissa on perusmalliin (SG2-B) verrattuna kehittyneempi näyttödiagnostiikka LED + LCD sekä lisäksi kytkennöillä valittavissa automaatti- / käsinkuittaus, toimintaetäisyys 0,2 - 9 m / 0,2 - 19 m ja ulkoisten koskettimien valvonta EDM (on / off). Lisää EDM-toiminnasta s. 7:38. Turvarele ei siis ole välttämätön, mutta tarvittaessa potentiaalivapaita turvarelekoskettimia, on vaihtoehtona mm. Duelcon NST-2004 turvarele (ks. s. 7:32). Lähettimen Tx ja vastaanottimen Rx välille ei tule kaapelointia. Kytkentä sivulla 7:38.

Syöttöjännite Virrankulutus

24 VDC ± 20% 2 W (lähetin Tx) 3,5 W (vastaanotin Rx, ilman kuormaa)

Valotyyppi Valvontakorkeus Resoluutio R Toimintaetäisyys

Infrapuna LED 950 nm 150…1800 mm (R=30) 300…1800 mm (R=50 ja R=90) 30 mm / 50 mm / 90 mm 0,2 - 19 m (SG2-B) 0,2 - 9 m / 0,2 - 19 m (SG2-E) Kuittaus, EDM

Sisääntulot (Rx) SG2-E Ulostulot (Rx) 2 x PNP Ulotulojen virta max. 0,5 A max / ulostulo Vasteaika ks. taulukko s.7:37

valvontakorkeus

Tekniset tiedot Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Käyttölämpötila Paino Standardit

5-nap. M12-liitin (SG2-B), 8-nap. M12-liitin (SG2-E) 4-nap. M12-liitin max. 50 m Tyyppi 2 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat -10…+55 °C 1 kg / m EN 954-1, ISO 13849, IEC 61496-1, IEC 61496-2

Hyväksynnät

Soveltuvuus

Käsisuojaus (R ≤ 40mm) Henkilösuojaus (R < 116 mm)

7:36

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot Mitat

Kytkentä ja kiinnitys seuraavalla aukeamalla

Tilausnumero SG2-B

Valvontakorkeus Sädemäärä (mm)

Vasteaika (ms)

Resoluutio (mm)

L1

L2

Tilausnumero SG2-E

SG2-30-015-OO-X SG2-30-030-OO-X SG2-30-045-OO-X SG2-30-060-OO-X SG2-30-075-OO-X SG2-30-090-OO-X SG2-30-105-OO-X SG2-30-120-OO-X SG2-30-135-OO-X SG2-30-150-OO-X SG2-30-165-OO-X SG2-30-180-OO-X

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 22 24

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

233.3 383.2 533.2 683.2 833.2 983.2 1133.2 1283.3 1433.2 1583.3 1733.3 1883.3

153.3 303.2 453.3 603.2 753.3 903.2 1053.2 1203.3 1353.2 1503.3 1653.3 1803.3

SG2-30-015-OO-E-C SG2-30-030-OO-E-C SG2-30-045-OO-E-C SG2-30-060-OO-E-C SG2-30-075-OO-E-C SG2-30-090-OO-E-C SG2-30-105-OO-E-C SG2-30-120-OO-E-C SG2-30-135-OO-E-C SG2-30-150-OO-E-C SG2-30-165-OO-E-C SG2-30-180-OO-E-C

SG2-50-030-OO-X SG2-50-045-OO-X SG2-50-060-OO-X SG2-50-075-OO-X SG2-50-090-OO-X SG2-50-105-OO-X SG2-50-120-OO-X SG2-50-135-OO-X SG2-50-150-OO-X SG2-50-165-OO-X SG2-50-180-OO-X

300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

383.2 533.2 683.2 833.2 983.2 1133.2 1283.3 1433.2 1583.3 1733.3 1883.3

303.2 453.3 603.2 753.3 903.2 1053.2 1203.3 1353.2 1503.3 1653.3 1803.3

SG2-50-030-OO-E-C SG2-50-045-OO-E-C SG2-50-060-OO-E-C SG2-50-075-OO-E-C SG2-50-090-OO-E-C SG2-50-105-OO-E-C SG2-50-120-OO-E-C SG2-50-135-OO-E-C SG2-50-150-OO-E-C SG2-50-165-OO-E-C SG2-50-180-OO-E-C

SG2-90-030-OO-X SG2-90-045-OO-X SG2-90-060-OO-X SG2-90-075-OO-X SG2-90-090-OO-X SG2-90-105-OO-X SG2-90-120-OO-X SG2-90-135-OO-X SG2-90-150-OO-X SG2-90-165-OO-X SG2-90-180-OO-X

300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

383.2 533.2 683.2 833.2 983.2 1133.2 1283.3 1433.2 1583.3 1733.3 1883.3

303.2 453.3 603.2 753.3 903.2 1053.2 1203.3 1353.2 1503.3 1653.3 1803.3

SG2-90-030-OO-E-C SG2-90-045-OO-E-C SG2-90-060-OO-E-C SG2-90-075-OO-E-C SG2-90-090-OO-E-C SG2-90-105-OO-E-C SG2-90-120-OO-E-C SG2-90-135-OO-E-C SG2-90-150-OO-E-C SG2-90-165-OO-E-C SG2-90-180-OO-E-C

Tarvikkeet 42010204

Kaapelit

CS-A1-02-U-05 CS-A1-03-U-05 CS-A1-06-U-05

Kuvaus

Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 5-napainen (SG2-B) Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen (SG2-E)

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:30

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:37


Turvavaloverhot Indikointi SG2-B

SG2-E

LED-näyttö

LCD + LED-näyttö

Kytkentä SG2-B

SG2-E

Vastaanotin (Rx), 5-nap. M12-liitin

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin

Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin

1= 2= 3= 4= 5=

1= 2= 3= 4=

1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8=

1= 2= 3= 4=

ruskea valkoinen sininen musta harmaa

= + 24 VDC = OSSD1 (PNP 1) =0V = OSSD2 (PNP 2) = testaus ja nollaus

ruskea valkoinen sininen musta

= + 24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

valkoinen ruskea vihreä keltainen harmaa pinkki sininen punainen

= kuittaus = + 24 VDC = EDM valinta (on/off) = EDM = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = kuittauksen valinta (käsin/aut.)

ruskea valkoinen sininen musta

= + 24 VDC = testaus =0V = toimintaetäisyyden valinta

EI KYTKETÄ NC ulkoinen kosketin

TESTAUS / NOLLAUS

TESTAUS

EDM VALINTA EI KYTKETÄ KUITTAUS

TOIMINTA- ETÄISYYDEN VALINTA

KUITTAUKSEN VALINTA

SG2-E 22

0 V +2 AC 4 VD C

EDM

220 VAC

Toiminto

Kytkentä

Tila

Testaus Tx, pin 2

+ 24 VDC

Testaus ON

Ei kytketty tai 0 V

Testaus OFF

Kuittaus Rx, pin 1

+ 24 VDC

Kuittaus ON

Ei kytketty tai 0 V

Kuittaus OFF

Toimintaetäisyyden valinta Tx, pin 4

+ 24 VDC

0,2 - 9 m

Ei kytketty tai 0 V

0,2 - 19 m

EDM Rx, pin 4

NC pakkotoiminen relekosketin

EDM valinta Rx, pin 3

+ 24 VDC

EDM OFF

Ei kytketty tai 0 V

EDM ON

Kuittauksen valinta Rx, pin 8

OSSD1 (pin 5)

Automaattikuittaus

OSSD2 (pin 6)

Käsinkuittaus

OSSD1

EDM VALINTA

KUITTAUS

KUITTAUKSEN VALINTA

EDM (External Device Monitoring), eli ulkoisten koskettimien valvontaa voidaan hyödyntää mm. käyttämällä tavallisia pakkotoimisia turvareleitä sen sijaan että käytettäisiin itsevalvovia turvareleitä. Näin saadaan suuri kustannussäästö.

7:38

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot Kiinnitysjalat

SG2-sarjan turvavaloverhojen toimitukseen sisältyy 4 kpl kulmasäädettäviä kiinnitysjalkoja (ST-K4ROT). Tarvikkeena ST-KSTD-SE kiinnitysjalat, jotka asennetaan profiilin sivussa kulkevaan uraan.

Tarvikkeena ST-K4AV-SE tärinänvaimentimet, joita voidaan käyttää yhdessä kiinnitysjalkojen kanssa.

ST-KSTD

ST-KSTD + ST-K4OR

ST-KSTD + ST-K4AV

ST-KSTD

Asennustapa A

Asennustapa B

Tilausnumero ST-K4ROT ST-KSTD ST-K4OR ST-K6OR ST-K4AV ST-K6AV

Kuvaus

Kiinnitysjalka kulmasäädöllä Kiinnitysjalka ST-KSTD Kulmansäätöpalat ±5° Kulmansäätöpalat ±5° Tärinanvaimennin Tärinänvaimennin

(4 kpl / paketti) (4 kpl / paketti) (4 kpl / paketti) (6 kpl / paketti) (4 kpl / paketti) (6 kpl / paketti)

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:39


Turvavaloverhot SG4-B • • • • • •

Turvavaloverhot sormisuojaukseen (R 14) Turvavaloverhot käsisuojaukseen (R 30) Valvontakorkeus 150 – 1800 mm Toimintaetäisyys 0,2 - 6 m (R 14) tai 0,2 – 19 m (R 30) EDM (ulkoisten koskettimien valvonta) Automaatti- / käsinkuittaus Tyyppi 4

Toiminta SG4 sarjan turvavaloverhot soveltuvat yhdessä vaaditun kytkennän kanssa turvaluokan 4 mukaiseen sormisuojakseen (resoluutio R 14 mm) sekä käsisuojaukseen (R 30 mm). SG4 malleissa on kytkennöillä valittavissa automaatti- / käsinkuittaus sekä ulkoisten koskettimien valvonta EDM (on / off). Lisää EDM-toiminnasta s. 7:42. Turvarele ei siis ole välttämätön, mutta tarvittaessa potentiaalivapaita turvarelekoskettimia, on vaihtoehtona mm. Duelcon NST-2004 turvarele (ks. s. 7:32). LED + LCD näyttödiagnostiikasta on apua mm. turvavaloverhojen kohdistamisessa ja tilan indikoinnissa. Lähettimen Tx ja vastaanottimen Rx välille ei tule kaapelointia. Kytkentä sivulla 7:42

24 VDC ± 20% 2,5 W (lähetin Tx) 4 W (vastaanotin Rx, ilman kuormaa) Valotyyppi Infrapuna LED 950 nm Valvontakorkeus 150…1800 mm Resoluutio R 14 mm / 30 mm Toimintaetäisyys 0,2 - 6 m (R 14mm) 0,2 - 19 m (R 30mm) Sisääntulot (Rx) Kuittaus, EDM Ulostulot (Rx) 2 x PNP Ulotulojen virta max. 0,5 A max / ulostulo Vasteaika ks. taulukko s.7:41 Syöttöjännite Virrankulutus

valvontakorkeus

Tekniset tiedot Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Paino Käyttölämpötila Standardit

8-nap. M12-liitin 4-nap. M12-liitin max. 50 m Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat 1,3 kg / m 0…+55°C EN 954-1, ISO 13849, IEC 61496-1, IEC 61496-2

Hyväksynnät

Soveltuvuus Sormisuojaus (R ≤ 14mm)

7:40

Käsisuojaus (R ≤ 40 mm)

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot Mitat

Kytkentä ja kiinnitys seuraavalla aukeamalla

Tilausnumero

Resoluutio (mm)

Valvontakorkeus (mm)

Sädemäärä

Vasteaika (ms)

Pituus L1 / L2

Toimintaetäisyys

SG4-14-015-OO-E SG4-14-030-OO-E SG4-14-045-OO-E SG4-14-060-OO-E SG4-14-075-OO-E SG4-14-090-OO-E SG4-14-105-OO-E SG4-14-120-OO-E SG4-14-135-OO-E SG4-14-150-OO-E SG4-14-165-OO-E SG4-14-180-OO-E

14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192

11 ms 15 ms 18 ms 22 ms 25 ms 29 ms 33 ms 36 ms 40 ms 43 ms 47 ms 50 ms

233.3 / 153.3 383.2 / 303.2 533.2 / 453.3 683.2 / 603.2 833.2 / 753.3 983.2 / 903.2 1133.2 / 1053.2 1283.3 / 1203.3 1433.2 / 1353.2 1583.3 / 1503.3 1733.3 / 1653.3 1883.3 / 1803.3

0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m 0,2-6 m

SG4-30-015-OO-E SG4-30-030-OO-E SG4-30-045-OO-E SG4-30-060-OO-E SG4-30-075-OO-E SG4-30-090-OO-E SG4-30-105-OO-E SG4-30-120-OO-E SG4-30-135-OO-E SG4-30-150-OO-E SG4-30-165-OO-E SG4-30-180-OO-E

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

9 ms 11 ms 13 ms 14 ms 16 ms 18 ms 19 ms 21 ms 23 ms 25 ms 26 ms 28 ms

233.3 / 153.3 383.2 / 303.2 533.2 / 453.3 683.2 / 603.2 833.2 / 753.3 983.2 / 903.2 1133.2 / 1053.2 1283.3 / 1203.3 1433.2 / 1353.2 1583.3 / 1503.3 1733.3 / 1653.3 1883.3 / 1803.3

0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m 0,2-19 m

Tarvikkeet 42010204

Kaapelit

CS-A1-02-U-05 CS-A1-06-U-05

Kuvaus

Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:30

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:41


Turvavaloverhot Indikointi

LCD + LED-näyttö

Kytkentä SG4-B Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin

1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8=

1= 2= 3= 4=

valkoinen ruskea vihreä keltainen harmaa pinkki sininen punainen

= kuittaus = + 24 VDC = EDM valinta (on/off) = EDM = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = kuittauksen valinta (käsin/aut.)

ruskea valkoinen sininen musta

= + 24 VDC = testaus =0V = ei kytketä

NC ulkoinen kosketin TESTAUS

EDM VALINTA

EI KYTKETÄ

KUITTAUS

KUITTAUKSEN VALINTA

SG4-B 22 0 +2 VAC 4 VD C

EDM

Toiminto

Kytkentä

Tila

Testaus Tx, pin 2

+ 24 VDC

Testaus ON

Ei kytketty tai 0 V

Testaus OFF

Kuittaus Rx, pin 1

+ 24 VDC

Kuittaus ON

Ei kytketty tai 0 V

Kuittaus OFF

EDM Rx, pin 4

NC pakkotoiminen relekosketin

EDM valinta Rx, pin 3

+ 24 VDC

EDM OFF

Ei kytketty tai 0 V

EDM ON

Kuittauksen valinta Rx, pin 8

OSSD1 (pin 5)

Automaattikuittaus

OSSD2 (pin 6)

Käsinkuittaus

220 VAC

OSSD1

EDM VALINTA

KUITTAUS

KUITTAUKSEN VALINTA

EDM (External Device Monitoring), eli ulkoisten koskettimien valvontaa voidaan hyödyntää mm. käyttämällä tavallisia pakkotoimisia turvareleitä sen sijaan että käytettäisiin itsevalvovia turvareleitä. Näin saadaan suuri kustannussäästö.

7:42

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot Kiinnitysjalat SG4-sarjan turvavaloverhojen toimitukseen sisältyy 4 kpl. ST-KSTD-SE kiinnitysjalkoja jotka asennetaan profiilin sivussa kulkeviin uriin.

Tarvikkeena ST-K4AV-SE tärinänvaimentimet, joita voidaan käyttää yhdessä kiinnitysjalkojen kanssa.

ST-KSTD

ST-KSTD + ST-K4OR

ST-KSTD + ST-K4AV

ST-KSTD

Asennustapa A

Asennustapa B

ST-K4ROT

Tarvikkeena kulmasäädettävät kiinnitysjalat (ST-K4ROT).

Tilausnumero ST-K4ROT ST-KSTD ST-K4OR ST-K6OR ST-K4AV ST-K6AV

Kuvaus

Kiinnitysjalka kulmasäädöllä Kiinnitysjalka ST-KSTD Kulmansäätöpalat ±5° Kulmansäätöpalat ±5° Tärinanvaimennin Tärinänvaimennin

(4 kpl / paketti) (4 kpl / paketti) (4 kpl / paketti) (6 kpl / paketti) (4 kpl / paketti) (6 kpl / paketti)

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:43


Turvavaloverhot SE2 • • • • •

Turvavaloverhot käsisuojaukseen (R 35 mm) Valvontakorkeus 150 – 1650 mm Toimintaetäisyys 0,2 - 15 m Muting-toiminnot, myös osittainen muting Automaatti- / käsinkuittaus

Tyyppi 2 Toiminta SE2 sarjan turvavaloverhot soveltuvat yhdessä vaaditun kytkennän kanssa turvaluokan 2 mukaiseen käsisuojaukseen, jolloin resoluutio R = 35 mm. DIP-kytkimillä valittavissa automaatti- / käsinkuittaus sekä muting (on /off). Lisäksi voidaan valita osittainen muting, jolloin voidaan ohittaa kaikkien säteiden sijaan vain DIP-kytkimillä valitut säteet (ks. s. 7:49). Valoverhon vastaanottimessa on sisääntulot muting-antureille. Lähettimen Tx ja vastaanottimen Rx välille ei tule kaapelointia. Tarvittaessa potentiaalivapaita turvarelekoskettimia, on vaihtoehtona mm. Duelcon NST-2004 turvarele (kts. s. 7:32).

Syöttöjännite Virrankulutus

24 VDC ± 20% 70 mA / 2,1 W (lähetin Tx) 100 mA / 3 W (lähetin Rx, ilman

kuormaa)

Infrapuna LED 880 nm 180…1650 mm 35 mm 0,2 - 15 m (R 35) Muting (2 kpl), Kuittaus ja Override Ulostulot (Rx) 2 x PNP Ulotulojen virta max. 0,7 A max / 2 PNP 0,5 A max / 1 PNP Vasteaika ks. taulukko s.7:45 Muting ajat Muting ON: max 10 min Override: max 2 min Muting lamppu 24 V, min 3 W (125 mA), (vaatimus) max. 7 W (300 mA) Valotyyppi Valvontakorkeus Resoluutio R Toimintaetäisyys Sisääntulot (Rx)

valvontakorkeus

Tekniset tiedot Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Paino Käyttölämpötila Standardit

8-nap. M12-liitin 4-nap. M12-liitin max. 50 m

(kapasitiivisella kuormalla 50 nF)

Tyyppi 2 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat 1,2 kg / m -10…+55 °C EN 954-1, ISO 13849, IEC 61496-1, IEC 61496-2

Hyväksynnät

Soveltuvuus Käsisuojaus (R ≤ 40mm)

2-säteinen ristikkäis-muting

7:44

4-säteinen rinnakkais-muting

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot Kytkentä Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin 1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= kuittaus ja override (+24 VDC) = +24 VDC = Muting 1 (+24 VDC) = Muting 2 (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Muting-lamppu* (0 V)

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

EI KYTKETÄ

EI KYTKETÄ

• Muting-anturien kytkennät s. 7:10-7:11 • Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

NC

* hehkulamppu 24 V, 3-7 W (125-300 mA)

DIP-kytkin asetukset DIP-kytkimet

HARMAILLA dip-kytkimillä valitaan: muting / osittainen muting VALKOISILLA dip-kytkimillä valitaan: käsinkuittaus / automaattikuittaus SE4 Turvavaloverhoissa on 4 säderyhmää (A, B, C, D). Ryhmät voidaan valita erikseen tai kaikki yhdesä. Osittaisella muting-toiminnolla voidaan ”ohittaa” kaikkien säteiden sijaan vain DIP-kytkimillä valitut turvavaloverhon säderyhmät. Kun halutaan ”ohittaa” kaikki säteet, asetetaan dip-kytkimet 1, 2 ja 3 asentoon ON. Katso sivu 7:49

ON

1

2

3

4

Mitat

Kiinnitysjalat s.7:48

Tilausnumero SE2-35-015-PP-W SE2-35-030-PP-W SE2-35-045-PP-W SE2-35-060-PP-W SE2-35-075-PP-W SE2-35-090-PP-W SE2-35-105-PP-W SE2-35-120-PP-W SE2-35-135-PP-W SE2-35-150-PP-W SE2-35-165-PP-W

Resoluutio

Valvontakorkeus

Sädemäärä

Vasteaika

Pituus L1 / L2

Toimintaetäisyys

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

180 mm 327 mm 474 mm 621 mm 768 mm 915 mm 1062 mm 1209 mm 1356 mm 1503 mm 1650 mm

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

15 ms 17 ms 18 ms 20 ms 22 ms 23 ms 25 ms 27 ms 28 ms 30 ms 32ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm 1432 / 1323 mm 1579 / 1470 mm 1726 / 1617 mm

0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m

Tarvikkeet S60-PA-5-B01-PP R2 42010204

Valokenno peiliheijasteinen 15x50x50 mm, 10...30 VDC, PNP, toimintaetäisyys max 6m, 4-nap M12-liitin Peili, polarisoitu Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC

Kaapelit CV-A1-22-B-05 CV-A1-26-B-05 804000P03M020

Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 2m, naaras, 4-napainen, PUR (1 kpl / muting-anturi)

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:45


Turvavaloverhot SE4 • • • • •

Turvavaloverhot sormisuojaukseen (R 14) Turvavaloverhot käsisuojaukseen (R 20 / 30 / 35) Toimintaetäisyys 0,2 - 6 m (R 14 / 20) 0,2 - 15 m (R 30 / 35) Muting-toiminnot, myös osittainen muting Automaatti- / käsinkuittaus Tyyppi 4

Toiminta SE4 sarjan turvavaloverhot soveltuvat yhdessä vaaditun kytkennän kanssa turvaluokan 4 mukaiseen sormisuojakseen (resoluutio R 14 mm) sekä käsisuojaukseen (R 20 tai 30 tai 35 mm). DIP-kytkimillä valittavissa automaatti- / käsinkuittaus sekä muting (on /off). Lisäksi voidaan valita osittainen muting, jolloin voidaan ohittaa kaikkien säteiden sijaan vain DIP-kytkimillä valitut säteet (ks. s. 7:37). Valoverhon vastaanottimessa on sisääntulot muting-antureille. Lähettimen Tx ja vastaanottimen Rx välille ei tule kaapelointia. Tarvittaessa potentiaalivapaita turvarelekoskettimia, on vaihtoehtona mm. Duelcon NST-2004 turvarele (kts. s. 7:32). Kytkentä sivulla 7:48

Syöttöjännite Virrankulutus

24 VDC ± 20% 70 mA / 2,1 W (lähetin Tx) 100 mA / 3 W (vastaanotin Rx,

ilman kuormaa)

Infrapuna LED 880 nm 161…896 mm (R14) 161…1631 mm (R20) 180…1650 mm (R30/35) Resoluutio R 14 mm / 20 mm / 30 mm / 35 mm Toimintaetäisyys 0,2 - 6 m (R 14 / 20) / 0,2 - 15 m (R 30 / 35) Sisääntulot (Rx) Muting (2 kpl), Kuittaus ja Override Ulostulot (Rx) 2 x PNP (optiona NPN) Ulotulojen virta max. 0,7 A max / 2 PNP 0,5 A max / 1 PNP Vasteaika ks. taulukko s.7:47 Muting ajat Muting ON: max 10 min Override: max 2 min Muting lamppu 24 V, min 3 W (125 mA), max. 7 (vaatimus) W (300 mA) Valotyyppi Valvontakorkeus

Soveltuvuus

Sormisuojaus (R ≤ 14mm)

2-säteinen ristikkäis-muting

7:46

valvontakorkeus

Tekniset tiedot Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Paino Käyttölämpötila Standardit

8-nap. M12-liitin 4-nap. M12-liitin max. 50 m

(kapasitiivisella kuormalla 50 nF)

Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat 1,2 kg / m -10…+55°C EN 954-1, ISO 13849, IEC 61496-1, IEC 61496-2

Hyväksynnät

Käsisuojaus (R ≤ 40 mm)

4-säteinen rinnakkais-muting

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot Mitat

Kytkentä ja kiinnitys seuraavalla aukeamalla

Tilausnumero

Resoluutio

Valvontakorkeus

Sädemäärä

Vasteaika

Pituus L1 / L2

Toimintaetäisyys

SE4-14-015-PP-W SE4-14-030-PP-W SE4-14-045-PP-W SE4-14-060-PP-W SE4-14-075-PP-W SE4-14-090-PP-W

14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

161 mm 308 mm 455 mm 602 mm 749 mm 896 mm

21 42 63 84 105 126

18 ms 22 ms 26 ms 31 ms 35 ms 40 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm

0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m

SE4-20-015-PP-W SE4-20-030-PP-W SE4-20-045-PP-W SE4-20-060-PP-W SE4-20-075-PP-W SE4-20-090-PP-W SE4-20-105-PP-W SE4-20-120-PP-W SE4-20-135-PP-W SE4-20-150-PP-W SE4-20-165-PP-W

20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

161 mm 308 mm 455 mm 602 mm 749 mm 896 mm 1043 mm 1190 mm 1337 mm 1484 mm 1631 mm

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121

16 ms 18 ms 21 ms 23 ms 25 ms 27 ms 29 ms 32 ms 34 ms 36 ms 39 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm 1432 / 1323 mm 1579 / 1470 mm 1726 / 1617 mm

0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m

SE4-30-015-PP-W SE4-30-030-PP-W SE4-30-045-PP-W SE4-30-060-PP-W SE4-30-075-PP-W SE4-30-090-PP-W SE4-30-105-PP-W SE4-30-120-PP-W SE4-30-135-PP-W SE4-30-150-PP-W SE4-30-165-PP-W

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

180 mm 327 mm 474 mm 621 mm 768 mm 915 mm 1062 mm 1209 mm 1356 mm 1503 mm 1650 mm

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

15 ms 17 ms 18 ms 20 ms 22 ms 23 ms 25 ms 27 ms 28 ms 30 ms 32 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm 1432 / 1323 mm 1579 / 1470 mm 1726 / 1617 mm

0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m

SE4-35-015-PP-W SE4-35-030-PP-W SE4-35-045-PP-W SE4-35-060-PP-W SE4-35-075-PP-W SE4-35-090-PP-W SE4-35-105-PP-W SE4-35-120-PP-W SE4-35-135-PP-W SE4-35-150-PP-W SE4-35-165-PP-W

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

180 mm 327 mm 474 mm 621 mm 768 mm 915 mm 1062 mm 1209 mm 1356 mm 1503 mm 1650 mm

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

15 ms 17 ms 18 ms 20 ms 22 ms 23 ms 25 ms 27 ms 28 ms 30 ms 32 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm 1432 / 1323 mm 1579 / 1470 mm 1726 / 1617 mm

0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m

Tarvikkeet S60-PA-5-B01-PP R2 42010204

Valokenno peiliheijasteinen 15x50x50 mm, 10...30 VDC, PNP, toimintaetäisyys max 6m, 4-nap M12-liitin Peili, polarisoitu Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC

Kaapelit CV-A1-22-B-05 CV-A1-26-B-05 804000P03M020

Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 2m, naaras, 4-napainen, PUR (1 kpl / muting-anturi)

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:30

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:47


Turvavaloverhot Kytkentä SE4 Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin 1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= kuittaus ja override (+24 VDC) = +24 VDC = Muting 1 (+24 VDC) = Muting 2 (+24 VDC) = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = Muting-lamppu* (0 V)

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

EI KYTKETÄ

EI KYTKETÄ

• •

Muting-anturien kytkennät s. 7:10-7:11 Tarkat kytkentäohjeet löytyvät ohjekirjasta, johon on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa

NC * hehkulamppu 24 V, 3-7 W (125-300 mA)

Kiinnitysjalat Turvavalopuomien ja turvavaloverhojen profiilin sivuissa on ura, jossa kiinnitysjalkaa voidaan liikuttaa koko profiilin matkalla. Toimitus sisältää 4 kpl. SE-KSTD-SE kiinnitysjalkoja

Kiinnitysjalka

Kiinnitysjalka + kulmansäätöpalat

SE-KSTD-SE

Kiinnitysjalka + tärinänvaimennin

Kiinnitysjalka + kulmansäätöpalat ± 5° + tärinänvaimennin

Asennustapa A

Asennustapa B

Tilausnumero ST-KSTD-SE ST-KP4MP-SE ST-KP6MP-SE ST-K4AV-SE ST-K6AV-SE ST-K4OR-SE ST-K6OR-SE

7:48

Kuvaus

Kiinnitysjalka SE-sarjalle, vakio (4 kpl / paketti) Kiinnitysjalka SE-sarjalle, muovi (4 kpl / paketti) Kiinnitysjalka SE-sarjalle, muovi (6 kpl / paketti) Tärinänvaimennin, (4 kpl / paketti) Tärinänvaimennin, (6 kpl / paketti) Kulmansäätöpalat ± 5° (4 kpl / paketti) Kulmansäätöpalat ± 5° (6 kpl / paketti)

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot DIP-kytkin asetukset SE2 ja SE4 HARMAILLA dip-kytkimillä valitaan: muting / osittainen muting VALKOISILLA dip-kytkimillä valitaan: käsinkuittaus / automaattikuittaus

DIP-kytkimet

ON

SE2 ja SE4 turvavaloverhoissa on 4 säderyhmää (A, B, C, D). Ryhmät voidaan valita erikseen tai kaikki yhdessä. Osittaisella muting-toiminnolla voidaan ”ohittaa” kaikkien säteiden sijaan vain DIP-kytkimillä valitut turvavaloverhon säderyhmät. Kun halutaan ”ohittaa” kaikki säteet (täysi muting), asetetaan dip-kytkimet 1, 2 ja 3 asentoon ON.

1

2

3

4

Huom! Mikäli D-ryhmään kuuluu turvavaloverhon ylimmäinen säde, ei se hyväksy osittaista mutingia, koska kyseinen säde vastaa turvavaloverhon optisesta synkronoinnista. Huom! SE4-sarjan valoverhoissa ja valopuomeissa pitää ylempi ja alempi DIP-kytkinrima asettaa samoin. SE2-sarjassa riittää vain alemman DIP-kytkinriman asettaminen.

Säderyhmät

A

B

ON

1

ON

2

3

4

ON

1

C

1

ON

2

3

4

ON

2

3

4

1

D

1

ON

2

3

4

ON

2

3

4

1

A+B ON

1

2

3

4

ON

2

3

4

A+B+C

1

ON

2

3

4

ON

1

2

3

4

1

A+B+C+D ON

1

2

3

4

ON

2

3

4

1

ON

2

3

4

ON

1

2

3

4

1

Muting (kaikki säteet)

1

2

3

4

2

3

4

ON

2

3

4

1

Osittainen muting valvontakorkeudelle

Tilausnumero SE4-14-015-X SE4-14-030-X SE4-14-045-X SE4-14-060-X SE4-14-075-X SE4-14-090-X SE4-20-015-X SE4-20-030-X SE4-20-045-X SE4-20-060-X SE4-20-075-X SE4-20-090-X SE4-20-105-X SE4-20-120-X SE4-20-135-X SE4-20-150-X SE4-20-165-X SE4-30/35-015-X SE4-30/35-030-X SE4-30/35-045-X SE4-30/35-060-X SE4-30/35-075-X SE4-30/35-090-X SE4-30/35-105-X SE4-30/35-120-X SE4-30/35-135-X SE4-30/35-150-X SE4-30/35-165-X SE2-35-015-X SE2-35-030-X SE2-35-045-X SE2-35-060-X SE2-35-075-X SE2-35-090-X SE2-35-105-X SE2-35-120-X SE2-35-135-X SE2-35-150-X SE2-35-165-X

0…21 0…42 0…63 0…98 0…105 0…147 0…14 0…28 0…42 0…147 0…147 0…147 0…147 0…147 0…147 0…147 0…147 0…37 0…74 0…110 0…147 0…147 0…147 0…147 0…294 0…221 0…294 0…404 0…37 0…74 0…110 0…147 0…147 0…147 0…147 0…294 0…221 0…294 0…404

21…42 42…84 0…126 98…196 105…210 147…294 14…28 28…56 42…84 147…294 147…294 147…294 147…294 147…294 147…294 147…294 147…294 37…74 74…147 110…221 147…294 147…294 147…294 147…294 294…588 221…441 294…588 404…809 37…74 74…147 110…221 147…294 147…294 147…294 147…294 294…588 221…441 294…588 404…809

42…63 84…126 126…189 196…294 210…315 294…441 28…42 56…84 84…126 294…441 294…441 294…441 294…441 294…441 294…441 294…441 294…441 74…110 147…221 221…331 294…441 294…441 294…441 294…441 588…882 441…662 588…882 809…1213 74…110 147…221 221…331 294…441 294…441 294…441 294…441 588…882 441…662 588…882 809…1213

SE4-P/Q2-050-X SE4-P/Q3-080-X SE4-P/Q4-090-X SE4-P/Q4-0120-X SE2-P2-050-X SE2-P3-080-X SE2-P4-090-X SE2-P4-0120-X

1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1°

2° 2° 2° 2° 2° 2°

3° 3° 3° 3°

63…84 126…168 189…252 294…392 315…420 441…588 42…56 84…112 126…168 441…581 441…588 441…588 441…588 441…588 441…588 441…588 441…588 110…129 221…276 331…423 441…570 441…588 441…588 441…588 882…1158 662…882 882…1158 1213…1599 110…129 221…276 331…423 441…570 441…588 441…588 441…588 882…1158 662…882 882…1158 1213…1599

0…44 0…84 0…126 0…196 0...210 0…294 0…28 0…56 0…84 0…294 0…294 0…294 0…294 0…294 0…294 0…294 0…294 0…74 0…147 0…221 0…294 0…294 0…294 0…294 0…588 0…441 0..588 0…809 0…74 0…147 0…221 0…294 0…294 0…294 0…294 0…588 0…441 0…588 0…809

0…63 0…126 0…189 0…294 0…315 0…441 0…42 0…84 0…126 0…441 0…441 0…441 0…441 0…441 0…441 0…441 0…441 0…110 0…221 0…331 0…441 0…441 0…441 0…441 0…882 0…662 0…1176 0…1213 0…110 0…221 0…331 0…441 0…441 0…441 0…441 0…882 0…662 0…882 0…1213

0…84 0…168 0…252 0…392 0…420 0…588 0…56 0…112 0…168 0…588 0…588 0…588 0…588 0…588 0…588 0…588 0…588 0…147 0…294 0…441 0…5888 0…588 0…588 0…588 0…1176 0…882 0…1470 0…1617 0…147 0…294 0…441 0…588 0…588 0…588 0…588 0…1176 0…882 0…1176 0…1617

0…147 0…294 0…441 0…588 0…735 0…882 0…147 0…294 0…441 0…588 0…735 0…882 0…1029 0…1176 0…1323 0…1470 0…1617 0…147 0…294 0…441 0…588 0…753 0…882 0…1029 0…1176 0…1323 0...1470 0…1617 0…147 0…294 0…441 0…588 0…735 0…882 0…1029 0…1176 0…1323 0…1470 0…1617

1°…2° 1°…2° 1°…2° 1°…2° 1°…2° 1°…2° 1°…2° 1°…2°

1°…3° 1°…3° 1°…3° 1°…3° 1°…3° 1°…3°

1°…4° 1°…4° 1°…4° 1°…4°

1°…2° 1°…3° 1°…4° 1°…4° 1°…2° 1°…3° 1°…4° 1°… 4°

Osittainen muting säteille -

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:49


Turvavaloverhot SE4-PLUS • • • • • • • • •

Turvavaloverhot sormisuojaukseen (R 14) Turvavaloverhot käsisuojaukseen (R 30) Toimintaetäisyys 0,2 - 6 m (R 14) 0,2 - 15 m (R 30) Kelluva säteiden pimennys Kiinteä säteiden pimennys Sarjaankytkentämahdollisuus - cascade EDM (ulkoisten koskettimien valvonta) Integroitu lamppu kelluvan pimennyksen indikointiin Automaatti- / käsinkuittaus Tyyppi 4

Toiminta SE4-PLUS sarjan turvavaloverhot soveltuvat yhdessä vaaditun kytkennän kanssa turvaluokan 4 mukaiseen sormisuojaukseen (resoluutio R 14 mm) sekä käsisuojaukseen (R 30 mm).

Kaikissa malleissa voidaan valita DIP-kytkimillä automaatti- / käsinkuittaus sekä ulkoisten koskettimien valvonta EDM (on / off). Turvarele ei siis ole välttämätön, mutta tarvittaessa potentiaalivapaita turvarelekoskettimia, on vaihtoehtona mm. Duelcon NST-2004 turvarele (kts. s.7:32). Lähettimen Tx ja vastaanottimen Rx välille ei tule kaapelointia.

SE4-PLUS –sarjassa on 4 eri mallia: - EDM - Kelluva / kiinteä säteiden pimennys + EDM - Sarjaankytkentä + EDM - Sarjaankytkentä + kelluva / kiinteä säteiden pimennys + EDM

Kytkennät sivulla 7:52-7:53

Syöttöjännite Virrankulutus

24 VDC ±20% 55 mA / 1,5 W (lähetin Tx) 125 mA / 3,75 W (vastaanotin Rx, ilman kuormaa)

Infrapuna LED 880 nm 161…1190 mm (R14) 180…1650 mm (R30) Resoluutio R 14 mm / 30 mm Toimintaetäisyys 0,2-6 m (R 14) 0,2-15 m (R 30) Sisääntulot (Rx) Kuittaus, EDM Ulostulot (Rx) 2 x PNP (optiona NPN) Ulotulojen virta max. 0,5 A max / ulostulo Vasteaika ks. taulukko s.7:54-7:55 Valotyyppi Valvontakorkeus

valvontakorkeus

Tekniset tiedot Liittimet Vastaanotin Rx Lähetin Tx Kaapelin pituus Turvaluokka Kotelointiluokka Kotelon materiaali Paino Käyttölämpötila Standardit

ks. kytkennät s.7:52-7:53 ks. kytkennät s.7:52-7:53 max. 50 m

(kapasitiivisella kuormalla 50 nF)

Tyyppi 4 IP65 Alumiiniprofiili RAL1003, PC makrolon päätytulpat 1,2 kg / m -10…+55 °C EN 954-1, ISO 13849, IEC 61496-1, IEC 61496-2

Hyväksynnät

Soveltuvuus SE4-xxx-E (EDM) on perusmalli, jossa automaatti- /käsinkuittaus ja EDM

Sormisuojaus (R ≤ 14mm)

7:50

Käsisuojaus (R ≤ 40 mm)

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot SE4-xxx-B (Blanking) malleissa on kelluva ja kiinteä säteiden pimennysmahdollisuus sekä lisäksi automaatti- / käsinkuittaus ja EDM. Kelluvaa säteiden pimennystä (floating blanking) voidaan hyödyntää mm. kun työstettävä kappale kulkee valoverhon läpi. Valoverhoon integroitu lamppu vilkkuu kun kelluva pimennys on aktivoitu.

Mahdollisuus valita 1, 2 tai 3 sädettä dip-kytkimillä Esimerkkinä 2-säteen kelluva pimennys, jolloin mitkä vain 2 sädettä voidaan katkaista pysäyttämättä konetta. Jos katkaistaan vain yksi tai useampi kuin kaksi sädettä turvapiiri aukeaa ja kone pysähtyy.

3-säteen kelluvalla pimennyksellä voidaan katkaista 1, 2 tai 3 sädettä pysäyttämättä konetta. Yli kolmen säteen katkaiseminen johtaa turvapiirin aukeamiseen ja koneen pysähtymiseen ON OFF 1

2

3

4

1. Kelluvan pimennyksen asetus 2. Kelluvan pimennyksen asetus 3. EDM ei käytössä (ON) / EDM käytössä (OFF) 4. Automaattikuittaus (ON) / käsinkuittaus (OFF)

DIP1 ON ON OFF OFF

DIP2

ON OFF ON OFF

TOIMINTA

Kelluva pimennys ei käytössä Kelluva pimennys (1 säde) Kelluva pimennys (2 sädettä) Kelluva pimennys (1, 2 tai 3 sädettä)

Kiinteää säteiden pimennystä (fixed blanking) voidaan hyödyntää mm. kun kiinteä työtaso kulkee kulkee valoverhon läpi. Valoverholle ”opetetaan” ne säteet, jotka halutaan pimentää. Huom! Mikäli kyseisiä ”opetettuja” säteitä ei ole katkaistu, turvapiiri aukeaa ja kone pysähtyy. Uudelleen opettaminen on mahdollista.

Huom! Valoverhon ylin säde ei hyväksy pimennystä, koska kyseinen säde vastaa valoverhon optisesta synkronoinnista.

SE4-xxx-M SE4-xxx-N SE4-xxx-S

Sarjaankytkentä / Master Sarjaankytkentä / Master + kelluva ja kiinteä säteiden pimennys Sarjaankytkentä / Slave

Sarjaankytkentä – Cascade. Mahdollisuus kytkeä 1-2 ”Slave” turvavaloverhoa yhteen ”Master” -turvavaloverhon kanssa. Vain Master-turvavaloverhossa on turvaulostulot. Perusominaisuuksina automaatti- / käsinkuittaus ja EDM. N-malleissa myös säteiden pimennysmahdollisuus.

Huom! MASTER valoverhoja voidaan käyttää myös ilman SLAVE valoverhoja, mutta edellyttää tällöin M12-liitostulpan asentamista. Liitostulpat toimitetaan MASTER-valoverhon mukana.

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:51


Turvavaloverhot Kytkentä SE4-E Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin 1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= kuittaus ja testaus = +24 VDC = ei kytketä = EDM = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = ei kytketä

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

EI KYTKETÄ NC ulkoinen kosketin

EI KYTKETÄ

EI KYTKETÄ NC

EI KYTKETÄ

Kytkentä SE4-B Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin 1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= kuittaus ja testaus = +24 VDC = TEACH IN * = EDM = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = BLANKING TOLERANCE **

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

EI KYTKETÄ NC ulkoinen kosketin

EI KYTKETÄ

NC

* TEACH IN -tulolla saadaan aktivoitua kiinteä säteiden pimennys. Tarkemmat ohjeet ohjekirjasta. ** BLANKING TOLERANCE -tulolla saadaan jo muistissa oleva kiinteän säteiden pimennys alueelle yhden säteen liikkumavara. Tämä toiminto on käytännöllinen kun tärinä saattaa liikuttaa kappaletta, jolle kiinteä säteiden pimennys on asetettu.

7:52

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot Kytkentä SE4-M (SE4-N) MASTER / Vastaanotin (Rx), 8-nap. M12-liitin 1 = valkoinen 2 = ruskea 3 = vihreä 4 = keltainen 5 = harmaa 6 = pinkki 7 = sininen 8 = punainen

= kuittaus ja testaus = +24 VDC = ei kytketä / TEACH IN * = EDM = OSSD1 (PNP 1) = OSSD2 (PNP 2) =0V = ei kytketä / BLANKING TOLERANCE**

MASTER / Vastaanotin (Rx), 5-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

= +24 VDC = linja A =0V = linja B = vaippa

LINJA A NC ulkoinen kosketin

EI KYTKETÄ (SE4-M)

NC

VAIPPA

LINJA B EI KYTKETÄ (SE4-M)

* (SE4-N) TEACH IN -tulolla saadaan aktivoitua kiinteä säteiden pimennys. Tarkemmat ohjeet ohjekirjasta. ** BLANKING TOLERANCE -tulolla saadaan jo muistissa oleva kiinteän säteiden pimennys alueelle yhden säteen liikkumavara. Tämä toiminto on käytännöllinen kun tärinä saattaa liikuttaa kappaletta, jolle kiinteä säteiden pimennys on asetettu.

MASTER / Lähetin (Tx), 4-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta

= +24 VDC = ei kytketä =0V = ei kytketä

MASTER / Lähetin (Tx), 5-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

EI KYTKETÄ

= +24 VDC = linja A =0V = linja B = vaippa

LINJA A

VAIPPA

LINJA B

EI KYTKETÄ

Kytkentä SE4-S SLAVE / Vastaanotin (Rx), 5-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

= +24 VDC = linja A =0V = linja B = vaippa

MASTER / Lähetin (Tx), 5-nap. M12-liitin 1 = ruskea 2 = valkoinen 3 = sininen 4 = musta 5 = harmaa

LINJA A

= +24 VDC = linja A =0V = linja B = vaippa

LINJA A

VAIPPA

VAIPPA

LINJA B

LINJA B

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:53


Turvavaloverhot Mitat SE4-PLUS

Tilausnumero

Resoluutio

Valvontakorkeus

Sädemäärä

Vasteaika

Pituus L1 / L2

Toimintaetäisyys

14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

161 mm 308 mm 455 mm 602 mm 749 mm 896 mm 1043 mm 1190 mm

21 42 63 84 105 126 147 168

14 ms 18 ms 22 ms 26 ms 30 ms 34 ms 38 ms 41 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm

0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

180 mm 327 mm 474 mm 621 mm 768 mm 915 mm 1062 mm 1209 mm 1356 mm 1503 mm 1650 mm

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

12 ms 13 ms 15 ms 16 ms 18 ms 19 ms 21 ms 22 ms 24 ms 25 ms 26 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm 1432 / 1323 mm 1579 / 1470 mm 1726 / 1617 mm

0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m

14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

161 mm 308 mm 455 mm 602 mm 749 mm 896 mm 1043 mm 1190 mm

21 42 63 84 105 126 147 168

21 ms 28 ms 35 ms 41 ms 48 ms 55 ms 62 ms 68 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm

0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

180 mm 327 mm 474 mm 621 mm 768 mm 915 mm 1062 mm 1209 mm 1356 mm 1503 mm 1650 mm

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

16 ms 20 ms 23 ms 25 ms 27 ms 30 ms 32 ms 35 ms 38 ms 40 ms 43 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm 1432 / 1323 mm 1579 / 1470 mm 1726 / 1617 mm

0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m

EDM SE4-14-015-PP-E SE4-14-030-PP-E SE4-14-045-PP-E SE4-14-060-PP-E SE4-14-075-PP-E SE4-14-090-PP-E SE4-14-105-PP-E SE4-14-120-PP-E

EDM SE4-30-015-PP-E SE4-30-030-PP-E SE4-30-045-PP-E SE4-30-060-PP-E SE4-30-075-PP-E SE4-30-090-PP-E SE4-30-105-PP-E SE4-30-120-PP-E SE4-30-135-PP-E SE4-30-150-PP-E SE4-30-165-PP-E

Pimennys + EDM SE4-14-015-PP-B SE4-14-030-PP-B SE4-14-045-PP-B SE4-14-060-PP-B SE4-14-075-PP-B SE4-14-090-PP-B SE4-14-105-PP-B SE4-14-120-PP-B

Pimennys + EDM SE4-30-015-PP-B SE4-30-030-PP-B SE4-30-045-PP-B SE4-30-060-PP-B SE4-30-075-PP-B SE4-30-090-PP-B SE4-30-105-PP-B SE4-30-120-PP-B SE4-30-135-PP-B SE4-30-150-PP-B SE4-30-165-PP-B

Tarvikkeet 42010204

Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC

Kaapelit CV-A1-22-B-05 CV-A1-26-B-05

Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu

Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

7:54

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Turvavaloverhot Tilausnumero

Resoluutio

Valvontakorkeus

Sädemäärä

Vasteaika

Pituus L1 / L2

Toimintaetäisyys

Master + EDM SE4-14-015-PP-M SE4-14-030-PP-M SE4-14-045-PP-M SE4-14-060-PP-M SE4-14-075-PP-M SE4-14-090-PP-M SE4-14-105-PP-M SE4-14-120-PP-M

Master + Pimennys + EDM 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

161 mm 308 mm 455 mm 602 mm 749 mm 896 mm 1043 mm 1190 mm

21 42 63 84 105 126 147 168

21 ms 28 ms 35 ms 41 ms 48 ms 55 ms 62 ms 68 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm

0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m

Master + EDM SE4-30-015-PP-M SE4-30-030-PP-M SE4-30-045-PP-M SE4-30-060-PP-M SE4-30-075-PP-M SE4-30-090-PP-M SE4-30-105-PP-M SE4-30-120-PP-M SE4-30-135-PP-M SE4-30-150-PP-M SE4-30-165-PP-M

Tilausnumero

SE4-14-015-PP-N SE4-14-030-PP-N SE4-14-045-PP-N SE4-14-060-PP-N SE4-14-075-PP-N SE4-14-090-PP-N SE4-14-105-PP-N SE4-14-120-PP-N

Master + Pimennys + EDM 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

180 mm 327 mm 474 mm 621 mm 768 mm 915 mm 1062 mm 1209 mm 1356 mm 1503 mm 1650 mm

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

16 ms 20 ms 23 ms 25 ms 27 ms 30 ms 32 ms 35 ms 38 ms 40 ms 43 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm 1432 / 1323 mm 1579 / 1470 mm 1726 / 1617 mm

0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m

14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

161 mm 308 mm 455 mm 602 mm 749 mm 896 mm 1043 mm 1190 mm

21 42 63 84 105 126 147 168

21 ms 28 ms 35 ms 41 ms 48 ms 55 ms 62 ms 68 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm

0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m 0,2 - 6 m

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

180 mm 327 mm 474 mm 621 mm 768 mm 915 mm 1062 mm 1209 mm 1356 mm 1503 mm 1650 mm

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88

16 ms 20 ms 23 ms 25 ms 27 ms 30 ms 32 ms 35 ms 38 ms 40 ms 43 ms

256 / 147 mm 403 / 294 mm 550 / 441 mm 697 / 588 mm 844 / 735 mm 991 / 882 mm 1138 / 1029 mm 1285 / 1176 mm 1432 / 1323 mm 1579 / 1470 mm 1726 / 1617 mm

0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m 0,2 - 15 m

SE4-30-015-PP-N SE4-30-030-PP-N SE4-30-045-PP-N SE4-30-060-PP-N SE4-30-075-PP-N SE4-30-090-PP-N SE4-30-105-PP-N SE4-30-120-PP-N SE4-30-135-PP-N SE4-30-150-PP-N SE4-30-165-PP-N

Slave SE4-14-015-PP-S SE4-14-030-PP-S SE4-14-045-PP-S SE4-14-060-PP-S SE4-14-075-PP-S SE4-14-090-PP-S SE4-14-105-PP-S SE4-14-120-PP-S

Slave SE4-30-015-PP-S SE4-30-030-PP-S SE4-30-045-PP-S SE4-30-060-PP-S SE4-30-075-PP-S SE4-30-090-PP-S SE4-30-105-PP-S SE4-30-120-PP-S SE4-30-135-PP-S SE4-30-150-PP-S SE4-30-165-PP-S

Tarvikkeet 42010204

Turvarele Duelco NST-2004F, 24 VDC, 3 NO + 1 NC

Kaapelit CV-A1-22-B-05 CV-A1-23-B-05 CV-A1-26-B-05

Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 4-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 5-napainen, suojattu Suora M12-liitinkaapeli 5m, naaras, 8-napainen, suojattu

5-napainen M12-liitinkaapeli (CV-A1-23-B-005-2F) MASTER ja SLAVE yksiköiden välille toimitetaan SLAVE-yksikön mukana Lisää tarvikkeita, kuten asennustolpat, kulmapeilit, laserkohdistin sekä muita kaapelivaihtoehtoja sivulla 7:29

OEM Automatic • www.oem.fi • asiakaspalvelu@oem.fi

7:55

Turvavaloverhot ja puomit  
Turvavaloverhot ja puomit  

Turvavaloverhot ja puomit