Page 1

Toimittaja

• Sijainti Strasbourg, Ranska • Perustettu 1980 • Työntekijöitä 100

www.oem.fi


Pulssianturit/Absoluuttianturit Pulssiantureiden teoriaa

2:4

Inkrementtianturit

PHM5 monikierrosabsoluuttianturi

2:23

GHM306 inkrementtianturi

2:6

PHO5 monikierrosabsoluuttianturi

2:24

HHM3S magneetti-inkrementtianturi

2:7

PHM9 monikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin

2:27

PHU9 monikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin

2:28

GHM4 inkrementtianturi

2:8

GZT4 inkrementtianturi

2:9

DHM5 inkrementtianturi DHO5 inkrementtianturi

2:10

2:12

DHM9 inkrementtianturi vaativiin olosuhteisiin

2:14

GHU9 inkrementtianturi vaativiin olosuhteisiin

2:16

Absoluuttianturit AHM3 yksikierrosabsoluuttianturi

2:18

CHM5 yksikierrosabsoluuttianturi

2:19

CHO5 yksikierrosabsoluuttianturi CHM9 yksikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin CHU9 yksikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin

Väylä-anturit Profibus, CanOpen ja Devicenet väyliin MHM5 väylä-anturi

2:25

MHK5 väylä-anturi

2:26

PHM9 monikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin 2:27 PHU9 monikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin 2:28

Takoanturit

Yksikierrosanturit

2:

Monikierrosanturit

2:20

2:21

2:22

NHM9 takoanturi vaativiin olosuhteisiin

2:29

NHU9 takoanturi vaativiin olosuhteisiin

2:30

Vaijerianturit Vaijerianturit

2:31

Atex-anturit

2:31

Pulssianturitarvikkeet

2:32


Pulssianturien teoriaa Inkrementtianturi

Magneettianturi

Pulssianturi eli Inkrementtianturi on yksinkertainen, pyörivä, kääntymis-kulman osoittava anturi. Se koostuu valoa lähettävästä LED:istä, valoa vastaanottavasta diodista, sekä niiden välissä olevasta optisesta pulssikiekosta joka on kiinnitetty akseliin. (katso kuva 1)

BEI-Ideacodin magneettianturin sydän koostuu kahdesta osasta:

Kuva 1

Pulssikiekkoon on värjätty vuorotellen sekä läpinäkyviä että läpinäkymättömiä viivoja, joiden lukumäärä vastaa anturin resoluutiota. Kun kiekko pyörii, valo vuorotellen näkyy ja ei näy pulssikiekon läpi vastaanottimelle. Tämä analoginen signaali vahvistetaan ja muutetaan suorakulmaiseksi kanttiaalloksi ulostuloon. (katso kuva 2) Kuva 2

- polarisoidusta magneetista ja - mikropiiristä, joka sisältää Hall-anturin.

Kun magneetti pyörii mikropiirin yläpuolella saadaan ulostulona sini/kosini aaltoa. Uuden suunnittelun johdosta mikropiiri on immuuni magneettisille häiriöille, joten anturia voidaan käyttää kohteissa

joissa on voimakas ulkopuolinen magneettikenttä. Tämän jälkeen sini/kosini aalto muutetaan absoluuttiseksi kulma tiedoksi, ulostulo vaihtoehtoja on useita: - absoluutti ulostulo, max. 13 bit (SSI, analogia tai asiakassovellettu) - inkrementti ulostulo, max. 2048 P/K, mahdollista saada myös ohjelmoitavalla resoluutiolla Magneettianturit ovat suunniteltu vaativiin ympäristöihin, osoituksena tästä:

- käyttölämpötila alue –40…+125 °C, - hyvä iskun ja tärinän kesto ja - suojattu pölyltä ja kosteudelta, IP67 (optio IP69K)

Anturi soveltuu maatalouskoneista automaatiolaitteisiin. Uusi tekniikka mahdollistaa myös paremman toimintavarmuuden metsäkone käytössä. Ruostumaton runko täyttää myös elintarviketeollisuuden vaatimukset. Jotta anturin pyörimissuunta saadaan indikoitua, on kiekolla kaksi keskenään 90° vaihesiirrossa olevaa viivakehää, jolloin saadaan aikaiseksi kaksi kanttiaaltoa: A ja B kanavat. Jos pyörimissuunta on myötäpäivään (akselin suunnasta katsottuna), tulee A –signaalin nouseva reuna B-signaalin ollessa ”1”. Jos pyörimissuunta on vastapäivään, tulee A-signaalin nouseva reuna B-signaalin ollessa ”0”.

Uusi magneettitekniikka on saatavissa halkaisijaltaan 30, 36 ja 58 mm:n pulssianturisarjoihin. Kysy lisää koneosastoltamme.

Näiden lisäksi anturi antaa yhden pulssin kierroksella, ns. nollapulssin, Z-signaali, (nouseva reuna A-kanavan kanssa samanaikaisesti, laskeva reuna B-kanavan kanssa samanaikaisesti). Lisäksi kaikista on myös invertoidut versiot joita voidaan käyttää varsinkin suuritajuuksisissa sovelluksissa.

Max control Lisäoptio GHM9, GHU9, GHT9 ja GHML-sarjoihin. Optiolla voidaan monitoroida anturin lämpötilaa, iskuja, tärinää, syöttöjännitettä, signaalin laatua ja lukuvirheitä.

2:


Pulssianturien teoriaa Absoluuttianturi

Asennus

Toisin kuin inkrementtianturi, absoluuttianturi pystyy lukemaan koko ajan paikkansa pulssikiekolta, myös vaikka sähköt olisi välillä katkaistu. Perusperiaate absoluuttianturin pulssien muodostuksessa on sama kuin inkrementtiantureilla, mutta pelkkien viivojen sijaan pulssikiekolle on värjätty usealle sisäkkäiselle kehälle koko kyseistä asentoa ilmaiseva binäärikoodi. (katso kuva 4)

Koska inkrementtianturien taajuudet ovat joskus suuria ja signaalitasot pieniä, on asennukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Ainakin seuraavat tulee ottaa huomioon:

Kuva 4.

Pulssikiekko GRAY –koodilla

Edelleen toimintatapansa perusteella absoluuttianturit jaetaan kolmeen ryhmään:

- Käytettävä parikierrettyä jatkokaapelia pari 1: jännitesyöttö, pari 2: A ja A inv. pari 3: B ja B inv. pari 4: 0 ja 0 inv. - Yli 10m kaapelipituuksilla käytä lisäksi parisuojattua kaapelia ja maadoita kaikki parit molemmista päästä. - Maadoita anturin syöttöjännitteen miinus aina kun mahdollista logiikan päästä. - Maadoita syöttökaapelin metallinen suojavaippa. - Anturin kotelo pitää maadoittaa laipan kautta; älä siis maalaa anturitelinettä. - Vähintään seuraavia johdinpoikkipintoja suositellaan käytettäväksi jännitesyötössä

- Yksikierroksiset - Monikierroksiset - Kenttäväyläanturit (voidaan ohjelmoida yksi- tai monikierroksisiksi)

Etäisyys >30 >10m >5m

Poikkipinta 1 mm2 0,34 mm2 0,22 mm2

Yksikierroksiset absoluuttianturit Nimensä mukaisesti ovat vain kääntymiskulman mittaavia antureita. Kun kierros menee umpeen, alkaa koodi jälleen nollasta. Suhteellisen vähäisen tietomäärän vuoksi voidaan joissain tapauksissa käyttää myös rinnakkaismuotoista tiedonsiirtoa, jolloin jokaista bittiä asentokoodissa vastaa yksi johdin. Tällöin esim. 13-bit anturissa tarvitaan 15-johdinta Etuina pieni koko, edullinen hinta ja varsinkin rinnakkaisulostulossa yksinkertainen rakenne.

Monikierroksinen absoluuttianturi Näissä on edellisen lisäksi myös kierrosten laskenta; esim. 13-bit resoluution lisäksi 12-bit kierroksille, jolloin anturin kokonaisresoluutio on jo 25-bit! Koska monikierroksisilla absoluutiantureilla siirrettävä tietomäärä on moninkertainen yksikierroksisiin nähden, on kehitetty yksinkertaisia keinoja datan siirtämiseksi sarjamuotoisena rinnakkaismuotoisen sijaan. Näistä yleisin on SSI (Synchronous serial interface) jossa kellopulssilla ohjattava anturi antaa paikkatiedon 2-johtimista dataväylää pitkin. Ohjelmoitavat versiot ovat myös saatavana, jolloin mmresoluutio, kiertosuunta, nollakohta yms. ovat vapaasti ohjelmoitavissa.

Kenttäväyläanturi Suuren tiedonvälityskapasiteettinsa ansiosta kenttäväylät sopivat erinomaisesti absoluuttianturien kytkentään. BEI Ideacod:ilta löytyy anturit kaikkiin yleisimpiin kenttäväyliin kuten Profibus DP, Devicenet ja Can-Open. Kunkin kenttäväylän taustaorganisaatioiden sopimien universaalien ominaisuuksien (absoluuttianturiprofiili) lisäksi anturin mukana toimitetaan ns. GSD-tiedosto jolla anturin lisätoimintoja pääsee konfiguroimaan.

2:

Signaaleille pitää käyttää 0,14 mm2 tai 0,22 mm2 johtimia. (suuremmat ei suositeltavia) - Vältä johtojen asentamista rinnan samaan kaapelitiehen vahva-virtakaapeleiden kanssa, varsinkin taajusmuuttajaohjattujen moottoreiden syöttökaapelit voivat aiheuttaa häiriöitä.

Lisäinformaatiota anturin mukana toimitettavassa asennusohjeessa.

Taajuusvaste BEI Ideacodin Inkrementtiantureiden vakio taajuusvaste on 300kHz. Varsinkin sovelluksissa joissa joudutaan käyttämään suuriresoluutioisia antureita suurin sallittu kierrosnopeus laskee. (katso kuva 3) Resoluution, taajuusvasteen ja pyörimisnopeuden suhde saadaan seuraavasta kaavasta: Jossa

f=N*R/60 tai R=f*60/N tai N=f*60/R f=taajuusvaste (Hz) N=pyörimisnopeus (r/min) R=anturin resoluutio P/R

Esimerkki Mikä on suurin sallittu pyörimisnopeus 10 000P/R resoluutioiselle anturille? f=300 000Hz, R=10 000P/R, N=300 000Hz*60/10 000P/R=1800r/min Kuva 3


Inkrementtianturit GHM306 inkrementtianturi • • • • • • •

Halkaisija 30 mm 6 mm akselilla Resoluutio max. 1024 P/K Ulostulo push-pull (pnp+npn) A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituna IP65, optio IP67 2 m kaapelilla tai M8-liittimellä

Tekniset tiedot Ulostulo Push-pull (pnp+npn) Syöttöjännite Vn 5-30 VDC Virrankulutus 75 mA Lähdön kuormitettavuus 50 mA Max.ulostulotaajuus 100 kHz Max. resoluutio 1024 P/K (2-1024 P/K) Max.kierrosluku 6000 rpm Liitäntä 2 m kaapeli

Liitäntä

Max.akselikuorma Iskunkesto Tärinänkesto Kotelointiluokka Käyttölämpötila Käynn.momentti. Paino Materiaalit Kotelo Laippa Akseli

20 N radiaalinen, 10 N aksiaalinen 30 G /11 ms 10 G, 10-500 Hz IP65 (optio IP67) -35°C...+80°C 0,2 Ncm 150 g Alumiini Alumiini Ruostumaton teräs

Mitat

Toiminta Johtimen väri -VDC Valkoinen +VDC Ruskea A -kanava Vihreä B -kanava Keltainen Z -kanava Harmaa Inv.A -kanava Pinkki Inv.B -kanava Sininen Inv.Z -kanava Punainen Suojamaa Runko

Ulostulo

Ulostulopiiri

5-30 VDC

Huom! Kaapelin lähtösuunta käännettävissä.

“1” -taso = Vn-3 VDC min. “0” -taso 0,5 VDC max.

Tilausnumero

GHM306PG5900503 GHM306PG5901003 GHM306PG5901253 GHM306PG5902003 GHM306PG5902503 GHM306PG5905003 GHM306PG5905123

Kuvaus

Ø30 mm, akseli Ø6, 50 P/K, 5-30 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø30 mm, akseli Ø6, 100 P/K, 5-30 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø30 mm, akseli Ø6, 125 P/K, 5-30 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø30 mm, akseli Ø6, 200 P/K, 5-30 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø30 mm, akseli Ø6, 250 P/K, 5-30 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø30 mm, akseli Ø6, 500 P/K, 5-30 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø30 mm, akseli Ø6, 512 P/K, 5-30 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:


Inkrementtianturit HHM3S magneetti-inkrementtianturi • • • • • • •

Vaativiin kohteisiin kts. s.2:4 Halkaisija 30 mm 6 mm akselilla Resoluutio max. 1024 P/K Ulostulo push-pull (pnp+npn) IP67, optio IP69K 2 m kaapeli tai M8-liitin

Tekniset tiedot Ulostulo Push-pull (pnp+npn) Syöttöjännite Vn 5-30 VDC Virrankulutus 40 mA Lähdön kuormitettavuus 40 mA Max.ulostulotaajuus 100 kHz Resoluutio 32, 64, 128, 256 tai 1024 P/K Max.kierrosluku 4500 rpm Liitäntä 2 m kaapeli tai M8-liitin

Liitäntä

Toiminta

Johtimen väri

M8-liitin

-VDC +VDC A -kanava B -kanava Z -kanava Inv.A -kanava Inv.B -kanava Inv.Z -kanava Suojamaa

Valkoinen Ruskea Vihreä Keltainen Harmaa Pink Sininen Punainen Runko

1 2 3 4 Runko

Max.akselikuorma Iskunkesto Tärinänkesto Kotelointiluokka Käyttölämpötila Käynn.momentti. Paino Materiaalit Kotelo Laippa Akseli

50 N radiaalinen, 20 N aksiaalinen 20 G /6 ms 20 G, 55-2000 Hz IP67 (optio IP69K) -40°C...+100°C 0,1 Ncm 150 g Alumiini Alumiini Ruostumaton teräs

Mitat Kaapelilla

Ulostulo M8-liittimellä

Ulostulopiiri

5-30 VDC

“1” -taso = Vn-3 VDC min. “0” -taso 0,5 VDC max.

Tilausnumero

HHM3S6PG5900326 HHM3S6PG5900646 HHM3S6PG5901286 HHM3S6PG5902566 HHM3S6PG5910246

Kuvaus

Ø30 mm, akseli Ø6, 32 P/K, 5-30 VDC, M8-liitin Ø30 mm, akseli Ø6, 64 P/K, 5-30 VDC, M8-liitin Ø30 mm, akseli Ø6, 128 P/K, 5-30 VDC, M8-liitin Ø30 mm, akseli Ø6, 256 P/K, 5-30 VDC, M8-liitin Ø30 mm, akseli Ø6, 1024 P/K, 5-30 VDC, M8-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Inkrementtianturit GHM4 inkrementtianturi • • • • •

Halkaisija 40 mm 6 mm akselilla Resoluutio max. 2500 P/K Ulostulo push-pull (pnp+npn) A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituna

Tekniset tiedot Ulostulo Push-pull (pnp+npn) Syöttöjännite Vn 5-24 VDC Virrankulutus 100 mA Lähdön kuormitettavuus 50 mA Max.ulostulotaajuus 100 kHz (optio 300 kHz) Max. resoluutio 2500 P/R (1-2500 P/K) Max.kierrosluku 12 000 rpm Liitäntä 2 m kaapeli (muita pituuksia pyynnöstä)

Liitäntä

Toiminta Johtimen väri -Vdc Valkoinen +Vdc Ruskea A -kanava Vihreä B -kanava Keltainen Z -kanava Harmaa Inv.A -kanava Pinkki Inv.B -kanava Sininen Inv.Z -kanava Punainen Suojamaa Musta

Max.akselikuorma Iskunkesto Tärinänkesto Kotelointiluokka Käyttölämpötila Käynn.momentti. Paino Materiaalit Kotelo Laippa Akseli

20 N radiaalinen, 10 N aksiaalinen 30 G /11 ms 10 G, 10-500 Hz IP54 -20°C...+80°C (optio -20°C...+100°C) 0,2 Ncm 190 g Alumiini Alumiini Ruostumaton teräs

Mitat Aksiaalinen liitäntä

Ulostulo

Radiaalinen liitäntä

Ulostulopiiri “1” -taso = Vn-2,5 V min. “0” -taso 1,5 VDC max.

Tilausnumero

GHM40695900503A GHM40695901003A GHM40695902003A GHM40695903003A GHM40695905003A GHM40695910003A GHM40695925003A

Kuvaus

∅40 mm, akseli Ø 6 mm, 50 P/K, 5-24 VDC, 2 m aksiaalinen kaapeli ∅40 mm, akseli Ø 6 mm, 100 P/K, 5-24 VDC, 2 m aksiaalinen kaapeli ∅40 mm, akseli Ø 6 mm, 200 P/K, 5-24 VDC, 2 m aksiaalinen kaapeli ∅40 mm, akseli Ø 6 mm, 300 P/K, 5-24 VDC, 2 m aksiaalinen kaapeli ∅40 mm, akseli Ø 6 mm, 500 P/K, 5-24 VDC, 2 m aksiaalinen kaapeli ∅40 mm, akseli Ø 6 mm, 1000 P/K, 5-24 VDC, 2 m aksiaalinen kaapeli ∅40 mm, akseli Ø 6 mm, 2500 P/K, 5-24 VDC, 2 m aksiaalinen kaapeli

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:


Inkrementtianturit GZT4 inkrementtianturi • • • • •

Halkaisija 40 mm 6 mm reijällä Resoluutio max. 1024 P/K Ulostulo push-pull (pnp+npn) A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituna

Tekniset tiedot Ulostulo Push-pull (pnp+npn) Syöttöjännite Vn 5-24 VDC Virrankulutus 100 mA Lähdön kuormitettavuus 50 mA Max.ulostulotaajuus 100 kHz (optio 300 kHz) Max. resoluutio 1024 P/R (1-1024 P/K) Max.kierrosluku 12 000 rpm Liitäntä 2 m kaapeli (muita pituuksia pyynnöstä)

Liitäntä

Max.akselikuorma Iskunkesto Tärinänkesto Kotelointiluokka Käyttölämpötila Käynn.momentti. Paino Materiaalit Kotelo Laippa Holkki

Mitat Toiminta Johtimen väri -Vdc Valkoinen +Vdc Ruskea A -kanava Vihreä B -kanava Keltainen Z -kanava Harmaa Inv.A -kanava Pinkki Inv.B -kanava Sininen Inv.Z -kanava Punainen Suojamaa Musta

Ulostulopiiri

20 N radiaalinen, 10 N aksiaalinen 30 G /11 ms 10 G, 10-500 Hz IP52 -20°C...+80°C 0,2 Ncm 240 g Zamac Zamac Alumiini

Radiaalinen liitäntä

Ulostulo

“1” -taso = Vn-2,5 V min. “0” -taso 1,5 VDC max.

Tilausnumero

GZT40695900503R GZT4069590100R GZT4069590200R GZT4069590300R GZT4069590500R GZT40695901000R GZT40695901024R

Kuvaus

Ø40 mm, holkkiakseli Ø6, 50 P/K, 5-24 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø40 mm, holkkiakseli Ø6, 100 P/K, 5-24 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø40 mm, holkkiakseli Ø6, 200 P/K, 5-24 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø40 mm, holkkiakseli Ø6, 300 P/K, 5-24 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø40 mm, holkkiakseli Ø6, 500 P/K, 5-24 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø40 mm, holkkiakseli Ø6, 1000 P/K, 5-24 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø40 mm, holkkiakseli Ø6, 1024 P/K, 5-24 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Inkrementtianturit DHM5 inkrementtianturi • • • • • • •

Saatavana myös magneettitekniikalla (kts. s. 2:4) Halkaisija 58 mm 6 tai 10 mm akselilla Resoluutio max. 80 000 P/K Ulostulo push-pull (pnp+npn) A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituna Myös ohjelmoitavana

Tekniset tiedot Ulostulo Syöttöjännite Vn Virrankulutus Lähdön kuormitettavuus Max.ulostulotaajuus Max. resoluutio Max.kierrosluku Liitäntä

push-pull (pnp+npn) 5-30 VDC 75 mA 50 mA 300 kHz 80 000 P/R (50 -80 000 P/K) 12 000 rpm 2 m kaapeli tai M23-liitin

Max.akselikuorma Iskunkesto Tärinänkesto Kotelointiluokka Käyttölämpötila Käynn.momentti. Paino Materiaalit Kotelo Laippa Akseli

Liitäntä

100 N radiaalinen, 50 N aksiaalinen <50 G / 6 ms <10 G / 55-2000 Hz IP65 (optio IP67) -30°C...+100°C (raj.käyttö -40°C...+100°C) 0,4 Ncm 300 g Sinkki-alumiiniseos Alumiini Ruostumaton teräs

Ulostulo

Toiminta Johtimen väri Liitinnumerointi (optio 6R) -VDC Valkoinen 1 +VDC Ruskea 2 A -kanava Vihreä 3 B -kanava Keltainen 4 Z -kanava Harmaa 5 Inv.A -kanava Pinkki 6 Inv.B -kanava Sininen 7 Inv.Z -kanava Punainen 8 Suojamaa Musta -

Kaapeli

6 x 0,14 mm2 + 2 x 0,22 mm2

Ulostulopiiri Pulssianturi

Logiikka/Laskuri +5 - 30Vdc

“1” -taso = Vn-2,5 V min. “0” -taso 1,5 VDC max.

Pg5

*Push Pull

AB0 ls max AB0

*RS422 5 V:lla

OEM Automatic • www.oem.fi

2:


Inkrementtianturit Mitat

Kaapelilla

Liittimellä + servolaipalla 5900/003

Ohjelmointioptio Ohjelmoitava resoluutio. Sekä DHM5 että DHO5 anturit saa haluttaessa ohjelmointioptiolla. Tämä tarkoittaa sitä että anturi tilataan halutulla perusresoluutiolla ja ohjelmoitavana, jolloin anturin takaseinästä kierretulpan alta neljästä dippikytkimestä voi ohjelmoida kertoimen ko. perusresoluutiolle (kts. oheinen taulukko) joten yhdestä anturista saa 9 eri resoluutiovariaatiota.

Kerroin 1 2 3 4 5 8 10 12 16

Perusresoluutio (esim): 250 256 360 500 1024 1800 2500 Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 OFF ON OFF ON 250 256 360 500 1 024 1 800 2 500 ON ON OFF ON 500 512 720 1 000 2 048 3 600 5 000 ON OFF OFF ON 750 768 1 080 1 500 3 072 5 400 7 500 OFF ON ON ON 1 000 1 024 1 440 2 000 4 096 7 200 10 000 ON ON ON ON 1 250 1 280 1 800 2 500 5 120 9 000 12 500 ON OFF ON ON 2 000 2 048 2 880 4 000 8 192 14 400 20 000 OFF ON ON OFF 2 500 2 560 3 600 5 000 10 240 18 000 25 000 ON ON ON OFF 3 000 3 072 4 320 6 000 12 288 21 600 30 000 ON OFF ON OFF 4 000 4 096 5 760 8 000 16 384 28 800 40 000

Tilausnumero

DHM510PG59XXXX3 DHM510PG59XXXX6 DHM510PP59XXXX3 DHM510PP59XXXX6 XXXX= resoluutio 9500/003 9202 RAL-050-001 RAL-100-001

5000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 40 000 50 000 60 000 80 000

Kuvaus

Ø58 mm, akseli Ø10 mm, 5-30 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli Ø58 mm, akseli Ø10 mm, 5-30 VDC, M23-liitin Ø58 mm, akseli Ø10 mm, 5-3 0 VDC, 2 m radiaalinen kaapeli, ohjelmoitava resoluutio (kts. taulukko) Ø58 mm, akseli Ø10 mm, 5-30 VDC, M23-liitin, ohjelmoitava resoluutio (kts. taulukko) Servolaippa Asennuskulma 5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:10

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Inkrementtianturit DHO5 inkrementtianturi • • • • • •

Halkaisija 58 mm 14 mm reijällä Resoluutio max. 80 000 P/K Ulostulo push-pull (pnp+npn) A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituna Myös ohjelmoitavana

Tekniset tiedot Ulostulo Syöttöjännite Vn Virrankulutus Lähdön kuormitettavuus Max.ulostulotaajuus Max. resoluutio Max.kierrosluku Liitäntä

push-pull (pnp+npn) 5-30 VDC 75 mA 50 mA 300 kHz 80 000 P/R (50 -80 000 P/K) 9000 rpm 2 m kaapeli tai M23-liitin

Liitäntä

Max.akselikuorma Iskunkesto Tärinänkesto Kotelointiluokka Käyttölämpötila Käynn.momentti. Paino Materiaalit Kotelo Laippa Akseli

50 N radiaalinen, 20 N aksiaalinen <50 G / 6 ms <10 G / 55-2000 Hz IP65 -30°C...+100°C (raj.käyttö -40°C...+100°C) 0,6 Ncm 300 g Sinkki-alumiiniseos Alumiini Alumiini

Ulostulo

Toiminta Johtimen väri Liitinnumerointi (optio 6R) -Vdc Valkoinen 1 +Vdc Ruskea 2 A -kanava Vihreä 3 B -kanava Keltainen 4 Z -kanava Harmaa 5 Inv.A -kanava Pinkki 6 Inv.B -kanava Sininen 7 Inv.Z -kanava Punainen 8 Suojamaa Musta Kaapeli 6x0,14 mm2 + 2x0,22 mm2

Ulostulopiiri Pulssianturi

Logiikka/Laskuri +5 - 30Vdc

“1” -taso = Vn-2,5 V min. “0” -taso 1,5 VDC max.

Pg5

*Push Pull

AB0 ls max AB0

*RS422 5V:lla

OEM Automatic • www.oem.fi

2:11


Inkrementtianturit Mitat Liittimellä ja joustolaipalla 9445/015

Kaapelilla ja joustolaipalla 9445/015

Ohjelmointioptio Ohjelmoitava resoluutio Sekä DHM5 että DHO5 anturit saa haluttaessa ohjelmointioptiolla. Tämä tarkoittaa sitä että anturi tilataan halutulla perusresoluutiolla ja ohjelmoitavana, jolloin anturin takaseinästä kierretulpan alta neljästä dippikytkimestä voi ohjelmoida kertoimen ko. perusresoluutiolle (kts. oheinen taulukko) joten yhdestä anturista saa 9 eri resoluutiovariaatiota. Kerroin 1 2 3 4 5 8 10 12 16

Perusresoluutio (esim): 250 256 360 500 1024 1800 2500 Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 OFF ON OFF ON 250 256 360 500 1 024 1 800 2 500 ON ON OFF ON 500 512 720 1 000 2 048 3 600 5 000 ON OFF OFF ON 750 768 1 080 1 500 3 072 5 400 7 500 OFF ON ON ON 1 000 1 024 1 440 2 000 4 096 7 200 10 000 ON ON ON ON 1 250 1 280 1 800 2 500 5 120 9 000 12 500 ON OFF ON ON 2 000 2 048 2 880 4 000 8 192 14 400 20 000 OFF ON ON OFF 2 500 2 560 3 600 5 000 10 240 18 000 25 000 ON ON ON OFF 3 000 3 072 4 320 6 000 12 288 21 600 30 000 ON OFF ON OFF 4 000 4 096 5 760 8 000 16 384 28 800 40 000

Tilausnumero

Kuvaus

9445/015 9431/Axx RAL-050-001 RAL-100-001

Joustolaippa Akselireijän sovitusholkki (xx=06,08,10 tai 12 mm) 5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

DHO514PG59XXXX3 DHO514PG59XXXX6 DHO514PP59XXXX3 DHM514PP59XXXX6 XXXX= resoluutio

5000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 40 000 50 000 60 000 80 000

Ø58 mm, holkkiakseli Ø14 mm, 5-30 VDC, 2 m radial kaapeli, Ø58 mm, holkkiakseli Ø14 mm, 5-30 VDC, M23-liitin Ø58 mm, holkkiakseli Ø14 mm, 5-30 VDC, 2 m radial kaapeli, ohjelmoitava (kts. taulukko) Ø58 mm, holkkiakseli Ø14 mm, 5-30 VDC, M23-liitin, ohjelmoitava (kts. taulukko)

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:12

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Inkrementtianturit DHM9 inkrementtianturi vaativiin olosuhteisiin • • • • • • •

Halkaisija 90 mm 11 mm tai 12 mm akselilla Resoluutio max. 80 000 P/K Ulostulo push-pull (pnp+npn); kantti- tai siniaallolla A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituna Johdolla, liittimellä tai kytkentäkotelolla Mekaaninen ylinopeuskytkin optiona

Tekniset tiedot Ulostulo Syöttöjännite Vn Virrankulutus Lähdön kuormitettavuus

Push-pull 5-30 VDC 75 mA 50 mA

Max. akselikuorma Iskunkesto Tärinänkesto Kotelointiluokka

200 N radiaalinen, 100 N aksiaalinen <50 G/6 ms <20 G/10-1000 Hz IP67 (kaapeliversio) IP66 (liitinversio)

Max. ulostulotaajuus Max. resoluutio Max. kierrosluku Liitäntä

300 kHz 80 000 P/R (50 - 80 000 P/K) 9000 rpm (6000 rpm jatkuva) 2 m kaapeli (G3), M23-liitin (G6) tai kytkentäkotelo (GB)

Käyttölämpötila Käynn.momentti Paino Materiaalit Kotelo Laippa Akseli

-30ºC...+100ºC (rajattu käyttö -40ºC...+100ºC) <1 Ncm 1,1-2,8 kg mallista riippuen Sinkki-alumiiniseos (optio: ruostumaton teräs) Alumiini (optio: ruostumaton teräs) Ruostumaton teräs

Mekaaninen elinikä (teoreettinen) eri akselikuormilla 20 N aks./30 N rad. 360x109 kierrosta 50 N aks./100 N rad. 30x109 kierrosta 100 N aks./200 N rad. 2,5x109 kierrosta

Liitäntä

Koodi G3 G6 GB

Selite 2 m kaapeli M23 -liitin Kytk.kotelo

- valk. 1 1

+ rusk. 2 2

A vihr. 3 3

B kelt. 4 4

0 A/ harm. pinkki 5 6 5 6

B/ sin. 7 7

0/ pun. 8 8

Ulostulopiiri

Maa Kaapelin suojavaippa yhd. anturin runkoon Liittimen rungossa Holkkitiivisteessä

Ulostulo “1” -taso = Vn-2,5 V min. “0” -taso 1,5 VDC max.

Pulssianturi

Logiikka/Laskuri +5 - 30Vdc

Pg5

*Push Pull

AB0 ls max AB0

*RS422 5 V:lla

OEM Automatic • www.oem.fi

2:13


Inkrementtianturit Mitat Kaapelilla

Kytkentäkotelolla

Liittimellä M23

27 6 5 5

Ø90

Ø80 h7

Ø40 h7

4

Ø12 g6

72

6x M6 prof. 12 á 60°

25

9,5

30

76

Ø 60

Tilauskoodi Akseli

Ulostuloelektroniikka 2G2, PG5, RG2, 5GT Syöttö Ulostulo

DHM9 DBM9 Ruostumaton teräsrunko

11: 11 mm

DXM9 ruostumaton teräsrunko ja laippa

12: 12 mm

Esim. DHM9 _

12

Liitäntä

Ulostulosignaali Resoluutio

2: 5 Vdc 5: 11...30 Vdc P: 5...30 Vdc R: 4,75...30 Vdc

G2: 5 Vdc RS422 9: A,A/B,B/0,0/ G5: push-pull 5-30 Vdc GT: transistori push-pull 11-30 Vdc

2: 5 Vdc

Siniaaltosignaali WT: sini 1 Vpp 9: S,S/C,C/Z,Z

P

G5

9

80 000 max

GP: PUR kaapeli 12 johdinta G3: PVC kaapeli 8 johdinta

2500 max // 80 000

G6: M23 12 pinni CW G5: M23 12 pinni CW G8: M23 12 pinni CCW GB: kytkentärasia

//

GP

Lähdön suunta

R: radiaalinen A: aksiaalinen Esim. R020: radiaalinen kaapeli 2 m A020: aksiaalinen kaapeli 2 m. R020

Tarvikkeet: 9500/007 9302 RAL-050-001 RAL-100-001

Servolaippa Asennuskulma 5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:14

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Inkrementtianturit GHU9 inkrementtianturi vaativiin olosuhteisiin • • • • • • •

Halkaisija 90 mm 30 mm reijällä Resoluutio max. 10 000 P/K Ulostulo push-pull (pnp+npn); kantti- tai siniaallolla A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituna Johdolla tai liittimellä Mekaaninen ylinopeuskytkin optiona

Tekniset tiedot Ulostulo Syöttöjännite Vn Virrankulutus Lähdön kuormitettavuus

Push-pull 5-30 VDC 75 mA 50 mA

Max. akselikuorma Iskunkesto Tärinänkesto Kotelointiluokka

200 N radiaalinen, 100 N aksiaalinen <50 G/6 ms <20 G/10-1000 Hz IP67 (kaapeliversio) IP66 (liitinversio)

Max. ulostulotaajuus Max. resoluutio Max. kierrosluku Liitäntä

100 kHz 10 000 P/R (1 - 10 000 P/K) 6000 rpm (3600 rpm jatkuva) 2 m kaapeli (G3), M23-liitin (G6)

Käyttölämpötila Käynn.momentti Paino Materiaalit Kotelo Laippa Akseli

-30ºC...+100ºC (rajattu käyttö -40ºC...+100ºC) <1 Ncm 0,7-1,2 kg mallista riippuen Sinkki-alumiiniseos (optio: ruostumaton teräs) Alumiini (optio: ruostumaton teräs) Ruostumaton teräs

Mekaaninen elinikä (teoreettinen) eri akselikuormilla 20 N aks./30 N rad. 360x109 kierrosta 50 N aks./100 N rad. 30x109 kierrosta 100 N aks./200 N rad. 2,5x109 kierrosta

Liitäntä Koodi G3 G6

Selite 2 m kaapeli M23 -liitin

valk. 1

+ rusk. 2

A vihr. 3

B kelt. 4

0 harm. 5

Ulostulopiiri

A/ pinkki 6

B/ sin. 7

0/ pun. 8

Maa Kaapelin suojavaippa yhd. anturin runkoon Liittimen rungossa

Ulostulo “1” -taso = Vn-2,5 V min. “0” -taso 1,5 VDC max.

Pulssianturi

OEM Automatic • www.oem.fi

Logiikka/Laskuri

2:15


Inkrementtianturit Mitat

71

Kaapelilla

4xM5 á 90°

10

8

Ø 56 Ø 90

59

Ø 20 H7 Ø 78

Liittimellä M23 o 27

Ø 90

Ø 32 vis CHC M5x12 inox A2

Ø 56 h9

4x

M

5

71,5

2xM5x0,8 (x 180°) prof.6 14

10

Ø 30 H7 Ø 58

7 51

Ø 78

Ø 76

Tilauskoodi Akseli

Ulostuloelektroniikka

GHU9 GBU9 Laippa: sinkki Runko: ruostumaton teräs GXU9 ruostumaton teräsrunko ja laippa Esim. GHU9_

30: 30 mm 32: 32 mm ota yhteyttä

30

//

2G2, 5G2, 5G5, 5GT, 5GH, 3G3 Syöttö Ulostulo G2: 5 Vdc RS422 2: 5 Vdc G3: 12 Vdc G5: Push-pull 5: 11...30 Vdc GT: transistori push-pull 11...30 Vdc 3: 15...30 Vdc GH: Push-pull 11...30 Vdc 150 mA

5

G5

Liitäntä

Ulostulosignaali Resoluutio

9: A,A/B,B/0,0/ (0, A&B gated) A: A,A/B,B/0,0 (0, A gated) N: A,A/B,B/0,0 (0 ungated)

9

80 000 max

G6: M23 12 pinniä CW G5: M23 12 pinniä CW R: radiaalinen G8: M23 12 pinniä CCW

G3: PVC kaapeli 8 johdinta G3: PUR kaapeli 12 johdinta

//

5000

//

Lähdön suunta

GP

Esim. R020: radiaalinen kaapeli 2 m

R050

Tarvikkeet: 9445/009 9418/IXXX RAL-050-001 RAL-100-001

Joustolaippa Akselireijän sovitusholkki (XX: 10-28 mm) 5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:16

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Absoluuttianturit AHM3 Yksikierrosabsoluuttianturi • • • • •

Mitat

Halkaisija 30 mm 6 mm akselilla Resoluutio max. 12 bit Ulostulo SSI/gray tai binäärikoodi Saatavana myös CANopen väylään

Mekaaniset tiedot

Kaapelilla

Kotelo Laippa Akseli Max. akselikuorma Max. kierrosluku Iskunkesto (EN60068-2-27) Tärinänkesto (EN60068-2-6) Paino Akselinhalkaisija Akselin pituus Käyttölämpötila Varastointilämpötila Kotelointiluokka (EN60529) Mekaaninen elinikä

Sähköiset tiedot

M12-liittimellä

Ulostulo Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

Alumiini Alumiini Ruostumaton teräs 20 N aksiaalinen, 50 N radiaalinen 6000 rpm ≤ 200 G (6ms) ≤ 20 G (55- 2000 Hz) 150 g 6 mm 10 mm -40ºC...+85ºC (optio -40ºC...+125ºC) -40ºC...+85ºC IP65 (optio IP67 ja IP69K) 15x109 kierrosta

SSI (katso kytkentätaulukko) 5-30 VDC 40 mA EN61000-6-4 ja EN61000-6-2 mukaan

Liitäntä SSI Tyyppi

+Vcc

0V

Clk+

Data+

Raz

Data-

Clk-

Dir

Kaapeli

rusk.-vihr.

valk.-vihr.

vihreä

harmaa

sininen

pinkki

ruskea

valkoinen

2

1

3

5

7

6

4

8

M12-Liitin

Suojamaa Kaapelin suojavaippa Anturin runko

Raz.=nollaus Anturin ollessa pysähtyneenä 1s pulssi tähän nastaan nollaa anturin asennon. Dir.=pyörimissuunta Laskenta kasvaa myötäpäivään: kytke 0 V:iin, laskenta kasvaa vastapäivään, kytke +:aan.

Tilauskoodi

AHM306PCSB12S5A AHM306PCSG12S5A AHM306PCSB12SCA AHM306PCSG12SCA

Kuvaus

Ø30 mm, SSI, akseli Ø6 mm, 12 bit, binääri, 2 m aksiaalinen kaapeli Ø30 mm, SSI, akseli Ø6 mm, 12 bit, gray, 2 m aksiaalinen kaapeli Ø30 mm, SSI, akseli Ø6 mm, 12 bit, binääri, M12-liitin Ø30 mm, SSI, akseli Ø6 mm, 12 bit, gray, M12-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:17


Absoluuttianturit CHM5 yksikierrosabsoluuttianturi • • • • •

Saatavana myös magneettitekniikalla, SSI- tai CANopen ulostulolla (kts. s. 2:4) Halkaisija 58 mm 6 tai 10 mm akselilla Resoluutio max. 20 bit Ulostulo SSI- tai parallel / Gray- tai binäärikoodi

Mekaaniset tiedot

Mitat Kaapelilla

Kotelo Laippa Akseli Max. akselikuorma Max. kierrosluku Iskunkesto (EN60068-2-27) Tärinänkesto (EN60068-2-6) Paino Akselinhalkaisija Akselin pituus Käyttölämpötila Varastointilämpötila Kosteus Kotelointiluokka (EN60529) Mekaaninen elinikä

23,5

60

° 8

53

2

3xM4 (x120°) syvyys 8 mm

Ø31,7 5f9 Ø36f7 Ø58,5

19

9,5

-0,010 -0.025

6

Ø10

3xM3 (x120°) syvyys 6 mm

15

36,5

Ø48

Liittimellä ja laipalla 9500/003

Sähköiset tiedot Ø25 M23

23,5 10

60 ° 54

4

5

R1

3xM4x0,7 (x120°) prof 10

5,5

6 Ø42

SSI (katso kytkentätaulukko) Paraller, kysy lisätietoja 100 kHz-1 MHz 5-30 VDC <100 mA EN61000-6-4 ja EN61000-6-2 mukaan

Ø58

Ø53

Ø50h7

10

Ø6g7

0,5

Ulostulo Kellotaajuus Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

Sinkki-alumiiniseos Alumiini Ruostumaton teräs 50 N aksiaalinen, 100 N radiaalinen 9000 rpm (12 000 rpm hetkellinen) <50 G (6 ms) <10 G (10-2000 Hz) n. 300g 6/10 mm 10/19 mm -20ºC...+90ºC -40ºC...+100ºC 98 % (ei-kondensoiva) IP65 (optio IP67 lisätiivisteellä) 12x109 kierrosta

3 46,5

Liitäntä SSI Tyyppi Kaapeli Liitin

Vcc rusk.-vihr. 1

Gnd valk.-vihr. 2

Clk+ vihreä 3

Data+ harmaa 4

Raz sininen 5

Datapinkki 6

Clkruskea 7

Dir valkoinen 9

Raz.=nollaus Anturin ollessa pysähtyneenä 1s pulssi tähän nastaan nollaa anturin asennon. Dir.=pyörimissuunta Laskenta kasvaa myötäpäivään: kytke 0 V:iin, laskenta kasvaa vastapäivään, kytke +:aan.

Tilauskoodi

Kuvaus

RAL-050-001 RAL-100-001 9500/003 9202

5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin Servolaippa Asennuskulma

CHM510PCSB13S6R CHM510PCSG13S6R CHM510PCSB13S5R CHM510PCSG13S5R

Ø58 mm, SSI, akseli Ø10 mm, 13 bit, binääri, M23-liitin Ø58 mm, SSI, akseli Ø10 mm, 13 bit, gray, M23-liitin Ø58 mm, SSI, akseli Ø10 mm, 13 bit, binääri, 2 m radiaalinen kaapeli Ø58 mm, SSI, akseli Ø10 mm, 13 bit, gray, 2 m radiaalinen kaapeli

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:18

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Absoluuttianturit CHO5 yksikierrosabsoluuttianturi • • • •

Halkaisija 58 mm 14 mm reijällä Resoluutio max. 20 bit Ulostulo SSI- tai parallel / Gray- tai binäärikoodi

Mitat

Mekaaniset tiedot

Liittimellä ja joustolaipalla 9445/015

Kotelo Laippa Akseli Max. akselikuorma Max. kierrosluku Iskunkesto (EN60068-2-27) Tärinänkesto (EN60068-2-6) Paino Akselinhalkaisija Käyttölämpötila Varastointilämpötila Kotelointiluokka (EN60529) Mekaaninen elinikä

Ø25 M23 23,5

36°

2 18

88

Ø

0,5

°

Ø4

54

8

Ø58,5

1

Ø3,2 Ø3,2

Percage pour vis autoformeuse M3x6

Ø

81

64

Ø

2 vis HC M4x4 inox A2

40

Ø14HT

5

Ø24 120°

Sähköiset tiedot Ulostulo Kellotaajuus Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

Kaapelilla ja joustolaipalla 9445/015 23,5

2

°

Sinkki-alumiiniseos Alumiini Ruostumaton teräs 20 N aksiaalinen, 50 N radiaalinen 6000 rpm (9 000 rpm hetkellinen) <50 G (puolisiniaalto, 6 ms) <10 G (10-2000 Hz) n. 300 g 14 mm -20ºC...+90ºC -40ºC...+100ºC IP65 29x109 kierrosta

SSI (katso kytkentätaulukko) Paraller, kysy lisätietoja 100 kHz-1 MHz 5-30 VDC <100 mA EN61000-6-4 ja EN61000-6-2 mukaan

Ø58,5

54

18

Ø

Ø

81

64

6,5

40 Ø14H7 Ø24

Liitäntä SSI Tyyppi Kaapeli Liitin

Vcc rusk.-vihr 1

Gnd valk.-vihr. 2

Clk+ vihreä 3

Data+ harmaa 4

Raz sininen 5

Datapinkki 6

Clkruskea 7

Dir valkoinen 9

Raz.=nollaus Anturin ollessa pysähtyneenä 1s pulssi tähän nastaan nollaa anturin asennon. Dir.=pyörimissuunta Laskenta kasvaa myötäpäivään: kytke 0 V:iin, laskenta kasvaa vastapäivään, kytke +:aan.

Tilauskoodi

Kuvaus

RAL-050-001 RAL-100-001 9445/015 9431/Axx

5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin Joustolaippa Akselireijän sovitusholkki (xx=06,08,10 tai 12 mm)

CHO514PCSB13S6R CHO514PCSG13S6R CHO514PCSB13S5R CHO514PCSG13S5R

Ø58 mm, SSI, holkkiakseli Ø14 mm, 13 bit, binääri, M23-liitin Ø58 mm, SSI, holkkiakseli Ø14 mm, 13 bit, gray, M23-liitin Ø58 mm, SSI, holkkiakseli Ø14 mm, 13 bit, binääri, 2 m radiaalinen kaapeli Ø58 mm, SSI, holkkiakseli Ø14 mm, 13 bit, gray, 2 m radiaalinen kaapeli

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:19


Absoluuttianturit CHM9 yksikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin • • • •

Halkaisija 90 mm 11 tai 12 mm akselilla Resoluutio max. 14 bit Ulostulo SSI- tai parallel / Gray- tai binäärikoodi Mekaaniset tiedot

Mitat Liittimellä ja laipalla 9500/007 M23

6 5

14

8

3,5

Ø115

4 Ø12 g6

Ø85 f7

M23

Ø90

72

6 x Ø6,5 á 60°

25 28,5

22 9,5

79,9

Ø100

Kaapelilla Ø20

6x M6 á 60°

Ø7,5( // ) Ø8,5 (SSI)

6 5 14

Sähköiset tiedot

5

Ø80 h7

4 Ø80

Ø12 g6 Ø40 h7

66

5

Ø90

Kotelo Sinkki-alumiiniseos (optio ruostumaton teräs) Laippa Alumiini Akseli Ruostumaton teräs Max. akselikuorma 100 N aksiaalinen, 200 N radiaalinen Max. kierrosluku 6000 rpm (9000 rpm hetkellinen) Iskunkesto (EN60068-2-27) <50 G (6 ms) Tärinänkesto (EN60068-2-6) <20 G (10-1000 Hz) Paino n. 1000 g Akselinhalkaisija 11/12mm Akselin pituus 28,5/30 mm Käyttölämpötila -20ºC...+90ºC Varastointilämpötila -30ºC...+95ºC Kotelointiluokka (EN60529) IP67 (kaapeli), IP66 (liitin) Mekaaninen elinikä (teoreettinen) eri akselikuormilla 20 N aksiaalinen/30 N radiaalinen 360x109 kierrosta 50 N aksiaalinen/100 N radiaalinen 18x109 kierrosta 100 N aksiaalinen/200 N radiaalinen 2,2x109 kierrosta SSI (katso kytkentätaulukko) Paraller, kysy lisätietoja 100 kHz - 1 MHz 11-30 VDC <100 mA EN50081-1 ja EN61000-6-2 mukaan

Ulostulo Kellotaajuus Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

25 30

9,5 78

Ø60

Liitäntä SSI Tyyppi Kaapeli Liitin

Vcc ruskea. 1

Gnd valkoinen 2

Clk+ vihreä 3

Data+ harmaa 4

Datapinkki 6

Clkkeltainen 7

Dir punainen 9

Dir.=pyörimissuunta Laskenta kasvaa myötäpäivään: kytke 0 V:iin, laskenta kasvaa vastapäivään, kytke +:aan.

Tilauskoodi

Kuvaus

9500/007 9302 RAL-050-001 RAL-100-001

Servolaippa Asennuskulma 5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

CHM912 5CSG13 C6R CHM912 5CSB13 C6R CHM912 5CSG13 C7R CHM912 5CSB13 C7R

Ø90 mm, SSI, akseli Ø12 mm, gray, 13 bit, M23-liitin Ø90 mm, SSI, akseli Ø12 mm, binääri, 13 bit, M23-liitin Ø90 mm, SSI, akseli Ø12 mm, gray, 13 bit, 2 m radiaalinen kaapeli Ø90 mm, SSI, akseli Ø12 mm, binääri, 13 bit, 2 m radiaalinen kaapeli

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:20

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Absoluuttianturit CHU9 yksikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin • • • •

Halkaisija 90 mm 30 mm reijällä Resoluutio max. 14 bit Ulostulo SSI- tai parallel / Gray- tai binäärikoodi Mekaaniset tiedot

Mitat

Kotelo Sinkki-alumiiniseos (optio ruostumaton teräs) Laippa Alumiini Akseli Ruostumaton teräs Max. akselikuorma 50 N aksiaalinen, 80 N radiaalinen Max. kierrosluku 3600 rpm (6000 rpm hetkellinen) Iskunkesto (EN60068-2-27) <50 G (6 ms) Tärinänkesto (EN60068-2-6) <20 G (10-1000 Hz) Paino n. 700 g Akselinhalkaisija 30 mm Käyttölämpötila -20ºC...+90ºC Varastointilämpötila -30ºC...+95ºC Kotelointiluokka (EN60529) IP65 Mekaaninen elinikä (teoreettinen) eri akselikuormilla 140x109 kierrosta 25 N aksiaalinen/40 N radiaalinen 50 N aksiaalinen/80 N radiaalinen 17x109 kierrosta

Liittimellä ja supistusholkilla 9418 / I25

Sähköiset tiedot

SSI (katso kytkentätaulukko) Paraller, kysy lisätietoja 100 kHz - 1 MHz 11-30 VDC <100 mA EN50081-1ja EN61000-6-2 mukaan

Ulostulo Kellotaajuus Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

Liitäntä Tyyppi Kaapeli Liitin

Vcc ruskea 1

Gnd valkoinen 2

Clk+ vihreä 3

Data+ harmaa 4

Datapinkki 6

Clkkeltainen 7

Dir punainen 9

Dir.=pyörimissuunta Laskenta kasvaa myötäpäivään: kytke 0 V:iin, laskenta kasvaa vastapäivään, kytke +:aan.

Tilauskoodi

Kuvaus

9445/009 9418/IXX RAL-050-001 RAL-100-001

Joustolaippa Akselireijän sovitusholkki (XX: 10-28 mm) 5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

CHU930 5CSB13 C6R CHU930 5CSG13 C6R CHU930 5CSB13 C7R CHU930 5CSG13 C7R

Ø90 mm, SSI, holkkiakseli Ø30 mm, binääri, 13 bit, M23-liitin Ø90 mm, SSI, holkkiakseli Ø30 mm, gray, 13 bit, M23-liitin Ø90 mm, SSI, holkkiakseli Ø30 mm, binääri, 13 bit, 2 m radiaalinen kaapeli Ø90 mm, SSI, holkkiakseli Ø30 mm, gray, 13 bit, 2 m radiaalinen kaapeli

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:21


Absoluuttianturit PHM5 monikierrosabsoluuttianturi • • • • •

Halkaisija 58 mm 6 tai 10 mm akselilla Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille Ulostulo SSI / Gray- tai binäärikoodi Myös ohjelmoitavana

Ominaisuudet Lisäoptiona ohjelmoitavuus PC:n sarjaportista: resoluutio, kierrosten lukumäärä, ulostulokoodi, pariteetti, SSI bitti ja lisäksi luettavissa: pyörimisnopeus, lämpötila, paikka ja ulostulotieto

Mekaaniset tiedot

Mitat

Liittimellä

Kotelo Laippa Akseli Max. akselikuorma Max. kierrosluku Iskunkesto (EN60068-2-27) Tärinänkesto (EN60068-2-6) Paino Akselinhalkaisija Akselin pituus Käyttölämpötila Varastointilämpötila Kotelointiluokka (EN60529) Mekaaninen elinikä

Sähköiset tiedot

Teräs (optio ruostumaton teräs) Alumiini Ruostumaton teräs 50 N aksiaalinen, 100 N radiaalinen 6000 rpm <50 G (6 ms) <10 G (10-2000 Hz) n. 520 g 6/10 mm 10/19 mm -20ºC...+85ºC -20ºC...+85ºC IP65 (optio IP67 lisätiivisteellä) 12x109 kierrosta

SSI (katso kytkentätaulukko) 100-500 kHz 5-30 VDC <100mA EN61000-6-4 ja EN61000-6-2 mukaan

Ulostulo Kellotaajuus Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

Liitäntä Tyyppi Liitin

Vcc 1

Gnd 2

Clk+ 3

Data+ 4

Raz 5

Data6

Clk7

Dir 9

Out1 10

Out2 11

Raz.=nollaus Anturin ollessa pysähtyneenä 1s pulssi tähän nastaan nollaa anturin asennon. Dir.=pyörimissuunta Laskenta kasvaa myötäpäivään: kytke 0 V:iin, laskenta kasvaa vastapäivään, kytke +:aan. Out1 & Out2= ulostulo-optiot Asennon raja-arvo, pyörimisnopeus-raja-arvo, lämpötila raja-arvo, inkrementtiulostulo.

Tilauskoodi

Kuvaus

RAL-050-001 RAL-100-001 9500/003 9202

5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin Servolaippa Asennuskulma

PHM510PSSG13126 PHM510PSSB13126

Ø58 mm, SSI, akseli Ø10 mm, gray, 13x12 bit, M23-liitin Ø58 mm, SSI, akseli Ø10 mm, binääri, 13x12 bit, M23-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:22

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Absoluuttianturit PHO5 monikierrosabsoluuttianturi • • • • •

Halkaisija 58 mm 14 mm reijällä Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille Ulostulo SSI / Gray- tai binäärikoodi Myös ohjelmoitavana

Ominaisuudet Lisäoptiona ohjelmoitavuus PC:n sarjaportista: resoluutio, kierrosten lukumäärä, ulostulokoodi, pariteetti, SSI bitti ja lisäksi luettavissa: pyörimisnopeus, lämpötila, paikka ja ulostulotieto

Mekaaniset tiedot

Mitat

Kotelo Laippa Akseli Max. akselikuorma Max. kierrosluku Iskunkesto (EN60068-2-27) Tärinänkesto (EN60068-2-6) Paino Akselinhalkaisija Käyttölämpötila Varastointilämpötila Kotelointiluokka (EN60529) Mekaaninen elinikä

Lliittimellä

Sähköiset tiedot

Teräs (optio ruostumaton teräs) Alumiini Ruostumaton teräs 20 N aksiaalinen, 50 N radiaalinen 6000 rpm <50 G (6 ms) <10 G (10-2000 Hz) n. 480 g 14 mm -20ºC...+85ºC -20ºC...+85ºC IP65 24x109 kierrosta

SSI (katso kytkentätaulukko) 100-500 kHz 5-30 VDC <100mA EN61000-6-4 ja EN61000-6-2 mukaan

Ulostulo Kellotaajuus Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

Liitäntä Tyyppi Liitin

Vcc 1

Gnd 2

Clk+ 3

Data+ 4

Raz 5

Data6

Clk7

Dir 9

Out1 10

Out2 11

Raz.=nollaus Anturin ollessa pysähtyneenä 1s pulssi tähän nastaan nollaa anturin asennon. Dir.=pyörimissuunta Laskenta kasvaa myötäpäivään: kytke 0 V:iin, laskenta kasvaa vastapäivään, kytke +:aan. Out1 & Out2= ulostulo-optiot Asennon raja-arvo, pyörimisnopeus-raja-arvo, lämpötila raja-arvo, inkrementtiulostulo.

Tilauskoodi

Kuvaus

RAL-050-001 RAL-100-001 9445/015 9431/AXX

5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin Joustolaippa Akselireijän sovitusholkki (xx=06,08,10 tai 12 mm)

PH0514PSSG13126 PH0514PSSB13126

Ø58 mm, SSI, holkkiakseli Ø14 mm, gray, 13x12 bit, M23-liitin Ø58 mm, SSI, holkkiakseli Ø14 mm, binääri, 13x12 bit, M23-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:23


Absoluuttianturit MHM5 väylä-anturit Profibus, CanOpen ja Devicenet väyliin • • • •

Halkaisija 58 mm 10 mm akselilla Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille Ulostulo binäärikoodi, RS485 line-driver

Ominaisuudet

- Tilanosoitus kahdella LED:illä kytkentäkotelon takaseinässä - Uudenlainen opto-piiri: laaja lämpötila-alue ja sisäänrakennettu signaalitason valvonta - Kytkennän polariteettisuoja - Jännitepiikkisuojaus - Pulssikiekko särkymätöntä muovia

Ohjelmoitavat parametrit - Pyörimissuunta - Resoluutio - Kierrosten lukumäärä - Asetusarvo - Pyörimisnopeus -ulostulo - Ohjelmoitavat ”rajakytkimet”

Sähköiset tiedot

Mekaaniset tiedot RS485 line-driver, galvaanisesti erotettu Max. 1 Mbaud Kiertokytkimillä kytkentärasiasta 10-30 VDC Max. 2,5 W ± ½ väh. merkitsevä bitti (12 bit anturi) ± 2 väh. merkitsevä bitti (16 bit anturi) 800 kHz (väh. merkitsevä bitti) EN61000-6-4 ja EN61000-6-2 mukaan >105 h

Ulostulo Tiedonsiirtonopeus Osoite Syöttöjännite Tehonkulutus Tarkkuus Max. lukutaajuus EMC Sähköinen elinikä

Mitat

92

30

30

3xM4x6 12

3x

3xM3x6

8

20°

Ø4

15°

Ø60

63,5

Ø59

Ø10h8

Ø53

Ø3617

Ø58

1

3x1

23

18

10

~27

3

Kotelo Alumiini (optio ruostumaton teräs) Laippa Alumiini Akseli Ruostumaton teräs Max. akselikuorma 40 N aksiaalinen, 110 N radiaalinen Max. kierrosluku 6000 rpm Iskunkesto (EN60068-2-27) <100 G (puolisiniaalto, 6 ms) Tärinänkesto (EN60068-2-6) <10 G (10-1000 Hz) Paino n 600 g Akselinhalkaisija 6 mm / 10 mm Akselin pituus 20 mm Käyttölämpötila -40ºC...+85ºC Varastointilämpötila -40ºC...+85ºC Kotelointiluokka (EN60529) IP65 kotelon puolelta IP64 akselin puolelta Mekaaninen elinikä eri akselikuormilla 40 N aksiaalinen/60 N radiaalinen 25x108 kierrosta 40 N aksiaalinen/80 N radiaalinen 10x108 kierrosta 40 N aksiaalinen/110 N radiaalinen 4x108 kierrosta

3

Ø5,5-9

15

20

20

Profibus DP –liitäntä

Ohjelmoitavat parametrit Profibus DP liitäntä tukee luokkien CLASS 1 ja CLASS 2 toimintoja, jotka on määritelty Profibus taustaorganisaation absoluuttianturimäärityksissä. Tämän lisäksi anturin GSD-tiedosto tukee seuraavia toimintoja jotka ovat suoraan ohjelmoitavia väylän kautta: Laskentasuunta Resoluutio Kokonaisresoluutio Esiasetusarvo Nopeus Raja-arvot Online-ohjelmointi

Tilauskoodi

Tällä määritellään suureneeko vai pieneneekö ulostulokoodi kun akseli pyörii myötäpäivään Anturin resoluutioksi/kierros voidaan määritellä mikä tahansa luku 1 ja 8192:n (13-bit) välillä Kokonaisresoluutioksi määritellään resoluution ja kierroslukumäärän tulo, max. 13-bit x 12-bit=25-bit Minkä tahansa position arvo voidaan asettaa asetusarvoksi, jonka saavutettuaan anturi antaa tilatiedon Anturista saadaan 16-bittinen nopeustieto jossakin seuraavista muodoista: askelta/10 ms, askelta/100 ms, askelta/1 s tai kierr./min. Kaksi ohjelmallista raja-arvoa voidaan asettaa. Tilabitti muuttuu jos position arvo on alle alarajan tai yli ylärajan Erikoismoodissa anturia voidaan ohjelmoida ja parametreja muuttaa myös sen ollessa käyttötilassa. Parametrit voidaan myös lukita tahattoman muuttamisen estämiseksi

Kuvaus

MHM510-PROF-001 MHM510-CANO-001 MHM510-DNET-001

Profibus -anturi, Ø58 mm, akseli Ø10 mm, 13x12-bit, kytkentäkotelolla CanOpen -anturi, Ø58 mm, akseli Ø10 mm, 13x12-bit, kytkentäkotelolla Devicenet -anturi, Ø58 mm, akseli Ø10 mm, 13x12-bit, kytkentäkotelolla

9202

Asennuskulma

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:24

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Absoluuttianturit MHK5 väylä-anturit Profibus, CanOpen ja Devicenet väyliin • • • •

Halkaisija 58 mm 15 mm reijällä Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille Ulostulo binäärikoodi, RS485 line-driver

Ominaisuudet

- Tilanosoitus kahdella LED:illä kytkentäkotelon takaseinässä - Uudenlainen opto-piiri: laaja lämpötila-alue ja sisäänrakennettu signaalitason valvonta - Kytkennän polariteettisuoja - Jännitepiikkisuojaus - Pulssikiekko särkymätöntä muovia

Ohjelmoitavat parametrit - Pyörimissuunta - Resoluutio - Kierrosten lukumäärä - Asetusarvo - Pyörimisnopeus -ulostulo - Ohjelmoitavat ”rajakytkimet”

Sähköiset tiedot

Mekaaniset tiedot RS485 line-driver, galvaanisesti erotettu Max. 1 Mbaud Kiertokytkimillä kytkentärasiasta 10-30 VDC Max. 2,5 W ± ½ väh. merkitsevä bitti (12 bit anturi) ± 2 väh. merkitsevä bitti (16 bit anturi) 800 kHz (väh. merkitsevä bitti) EN61000-6-4 ja EN61000-6-2 mukaan >105 h

Ulostulo Tiedonsiirtonopeus Osoite Syöttöjännite Tehonkulutus Tarkkuus Max. lukutaajuus EMC Sähköinen elinikä

Mitat

72 Ø 63

112 3,3 1,3

Kotelo Laippa Akseli Max. akselikuorma Max. kierrosluku Iskunkesto (EN60068-2-27) Tärinänkesto (EN60068-2-6) Paino Akselinhalkaisija Käyttölämpötila Varastointilämpötila Kotelointiluokka (EN60529)

Alumiini (optio ruostumaton teräs) Alumiini Ruostumaton teräs 40 N aksiaalinen, 110 N radiaalinen 6000 rpm <100 G (puolisiniaalto, 6 ms) <10 G (10-1000 Hz) n 600 g 15 mm -40ºC...+85ºC -40ºC...+85ºC IP65 kotelon puolelta IP64 akselin puolelta

20

Ø 60

63,5

Ø 59

20°

Ø 15 F7

23

Ø3,2

~32

Max. = 30 Min. = 15 SYVYYS

15

Ø6,5-9

20

20

Profibus DP –liitäntä

Ohjelmoitavat parametrit Profibus DP liitäntä tukee luokkien CLASS 1 ja CLASS 2 toimintoja, jotka on määritelty Profibus taustaorganisaation absoluuttianturimäärityksissä. Tämän lisäksi anturin GSD-tiedosto tukee seuraavia toimintoja jotka ovat suoraan ohjelmoitavia väylän kautta: Laskentasuunta Resoluutio Kokonaisresoluutio Esiasetusarvo Nopeus Raja-arvot Online-ohjelmointi

Tilauskoodi

Tällä määritellään suureneeko vai pieneneekö ulostulokoodi kun akseli pyörii myötäpäivään Anturin resoluutioksi/kierros voidaan määritellä mikä tahansa luku 1 ja 8192:n (13-bit) välillä Kokonaisresoluutioksi määritellään resoluution ja kierroslukumäärän tulo, max. 13-bit x 12-bit=25-bit Minkä tahansa position arvo voidaan asettaa asetusarvoksi, jonka saavutettuaan anturi antaa tilatiedon Anturista saadaan 16-bittinen nopeustieto jossakin seuraavista muodoista: askelta/10 ms, askelta/100 ms, askelta/1 s tai kierr./min. Kaksi ohjelmallista raja-arvoa voidaan asettaa. Tilabitti muuttuu jos position arvo on alle alarajan tai yli ylärajan Erikoismoodissa anturia voidaan ohjelmoida ja parametreja muuttaa myös sen ollessa käyttötilassa. Parametrit voidaan myös lukita tahattoman muuttamisen estämiseksi

Kuvaus

MHK515-PROF-001 MHK515-CANO-001 MHK515-DNET-002

Profibus -anturi, Ø58 mm, holkkiakseli Ø15 mm, 13x12-bit, kytkentäkotelolla tai M23-liittimellä CanOpen -anturi, Ø58 mm, holkkiakseli Ø15 mm, 13x12-bit, kytkentäkotelolla tai M23-liittimellä Devicenet -anturi, Ø58 mm, holkkiakseli Ø15 mm, 13x12-bit, kytkentäkotelolla tai M23-liittimellä

9432/AXX 9445/017

Akselireijän sovitusholkki (xx=06,08,10 tai 12 mm) Joustolaippa

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:25


Absoluuttianturit PHM9 monikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin • • • • • •

Halkaisija 90 mm 11 tai 12 mm akselilla Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille Ulostulo SSI / Gray- tai binäärikoodi Myös ohjelmoitavana Saatavana myös Profibus, CanOpen ja DeviceNet väyliin

Ominaisuudet Lisäoptiona ohjelmoitavuus PC:n sarjaportista: resoluutio, kierrosten lukumäärä, ulostulokoodi, pariteetti, SSI bitti ja lisäksi luettavissa: pyörimisnopeus, lämpötila, paikka ja ulostulotieto

Sähköiset tiedot

Mekaaniset tiedot

SSI (katso kytkentätaulukko) 100-500 kHz 11-30 VDC <100 mA EN50081-1 ja EN61000-6-2 mukaan

Ulostulo Kellotaajuus Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

Kotelo Sinkki-alumiiniseos (optio ruostumaton teräs) Laippa Alumiini Akseli Ruostumaton teräs Max. akselikuorma 100 N aksiaalinen, 200 N radiaalinen Max. kierrosluku 6000 rpm (9000 rpm hetkellinen) Iskunkesto (EN60068-2-27) <50 G (puolisiniaalto, 6 ms) Tärinänkesto (EN60068-2-6) <10 G (10-2000 Hz) Paino n. 1100 g Akselinhalkaisija 11 / 12 mm Akselin pituus 30 mm Käyttölämpötila -20ºC...+85ºC Varastointilämpötila -40ºC...+85ºC Kotelointiluokka (EN60529) IP67 (kaapeli) IP66 (liitin) Mekaaninen elinikä (teoreettinen) eri akselikuormilla 20 N aksiaalinen/30 N radiaalinen 360x109 kierrosta 50 N aksiaalinen/100 N radiaalinen 30x109 kierrosta 100 N aksiaalinen/200 N radiaalinen 2,5x109 kierrosta

Mitat Kaapelilla / liittimellä

Liitäntä Tyyppi Kaapeli Liitin

Vcc ruskea 1

Gnd valkoinen 2

Clk+ vihreä 3

Data+ harmaa 4

Raz sininen 5

Datapinkki 6

Clkkeltainen 7

A/ violetti 8

Sens punainen 9

A musta 10

B B/ pun-sin pun-harm 11 12

Raz=nollaus Anturin ollessa pysähtyneenä 1s pulssi tähän nastaan nollaa anturin asennon.

Tilauskoodi

Kuvaus

PHM912PSSB13126 PHM912PSSG13126

Ø90 mm, SSI, akseli Ø12 mm, binääri, 13x12 bit, M23-liitin Ø90 mm, SSI, akseli Ø12 mm, gray, 13x12 bit, M23-liitin

9302 9500/007 RAL-050-001 RAL-100-001

Asennuskulma Servolaippa 5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

2:26

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Absoluuttianturit PHU9 monikierrosabsoluuttianturi vaativiin olosuhteisiin • • • • • •

Halkaisija 90 mm 30 mm reijällä Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille Ulostulo SSI / Gray- tai binäärikoodi Myös ohjelmoitavana Saatavana myös Profibus, CanOpen ja DeviceNet väyliin

Ominaisuudet Lisäoptiona ohjelmoitavuus PC:n sarjaportista: resoluutio, kierrosten lukumäärä, ulostulokoodi, pariteetti, SSI bitti ja lisäksi luettavissa: pyörimisnopeus, lämpötila, paikka ja ulostulotieto

Sähköiset tiedot Ulostulo Kellotaajuus Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

SSI (katso kytkentätaulukko) 100-500 kHz 11-30 VDC <100 mA EN50081-1 ja EN61000-6-2 mukaan

Mitat Kaapelilla

Mekaaniset tiedot Kotelo Sinkki-alumiiniseos (optio ruostumaton teräs) Laippa Alumiini Akseli Ruostumaton teräs Max. akselikuorma 50 N aksiaalinen, 80 N radiaalinen Max. kierrosluku 3600 rpm (6000 rpm hetkellinen) Iskunkesto (EN60068-2-27) <50 G (puolisiniaalto, 6 ms) Tärinänkesto (EN60068-2-6) <10 G (10-2000 Hz) Paino n. 900 g Akselinhalkaisija 30 mm Käyttölämpötila -10ºC...+75ºC Varastointilämpötila -20ºC...+85ºC Kosteus 98 % (ei-kondensoiva) Kotelointiluokka (EN60529) IP65 Mekaaninen elinikä (teoreettinen) eri akselikuormilla 25 N aksiaalinen/40 N radiaalinen 140x109 kierrosta 50 N aksiaalinen/80 N radiaalinen 17x109 kierrosta

Liitäntä Tyyppi Kaapeli Liitin

Vcc ruskea 1

Gnd valkoinen 2

Clk+ vihreä 3

Data+ harmaa 4

Raz sininen 5

Datapinkki 6

Clkkeltainen 7

Sens punainen 9

Raz=nollaus Anturin ollessa pysähtyneenä 1s pulssi tähän nastaan nollaa anturin asennon.

Tilauskoodi

Kuvaus

PHU930PSSG13126 PHU930PSSB13126 PHU930PSSG13125 PHU930PSSB13125

Ø90 mm, SSI, holkkiakseli Ø30 mm, gray, 13x12 bit, M23-liitin Ø90 mm, SSI, holkkiakseli Ø30 mm, binääri, 13x12 bit, M23-liitin Ø90 mm, SSI, holkkiakseli Ø30 mm, gray, 13x12 bit, 2 m radiaalinen kaapeli Ø90 mm, SSI, holkkiakseli Ø30 mm, binääri, 13x12 bit, 2 m radiaalinen kaapeli

9445/009 9419/AXX RAL-050-001 RAL-100-001

Joustolaippa Akselireijän sovitusholkki (xx=10-28 mm) 5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:27


Absoluuttianturit NHM9 takoanturi vaativiin olosuhteisiin • • • • •

Halkaisija 90 mm 11 tai 12 mm akselilla Analogia- ja inkrementtisignaali kierrosluvun mukaan Johdolla, liittimellä tai kytkentäkotelolla Mekaaninen ylinopeuskytkin optiona Mekaaniset tiedot

Mitat Kaapelilla ja laipalla 9500/007

Kotelo Sinkki-alumiiniseos (optio ruostumaton teräs) Laippa Alumiini Akseli Ruostumaton teräs Max. akselikuorma 100 N aksiaalinen, 200 N radiaalinen Max. kierrosluku 6000 rpm (9000 rpm hetkellinen) Iskunkesto (EN60068-2-27) <50 G (6 ms) Tärinänkesto (EN60068-2-6) <20 G (10-1000 Hz) Paino n. 1100 g Akselinhalkaisija 11/12 mm Akselin pituus 30 mm Käyttölämpötila -20ºC...+80ºC Varastointilämpötila -40ºC...+80ºC Kotelointiluokka (EN60529) IP67 (kaapeli) IP66 (liitin) Mekaaninen elinikä (teoreettinen) eri akselikuormilla 360x109 kierrosta 20 N aksiaalinen/30 N radiaalinen 50 N aksiaalinen/100 N radiaalinen 18x109 kierrosta 100 N aksiaalinen/200 N radiaalinen 2.2x109 kierrosta

Ø6

6 Ø20

3,5 8

14

3,5

66

6x Ø6,5 á 60°

25

2,5

6 lamages Ø10,2

30

8,5 Ø100

78

Ø85 f7 Ø115

Ø11 j6

Ø80

Ø90

32,5

6,2

Liittimellä o27 M23

14 6 5 5 72

6x M6 prof. 12 á 60°

Ø90

Ø80 h7

Ø40 h7

4

Ø12 g6

Sähköiset tiedot

15-30 VDC <40 mA EN50081-1 ja EN61000-6-2 mukaan

Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

25

9,5

78

Ø60

30

Liitäntä -

+

A

B

0

A/

B/

0/

0V ana

OUT ana

Maa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

valkoinen

ruskea

vihreä

keltainen

harmaa

pinkki

sininen

punainen

valk-vihr

rusk-vihr

Holkkitiiviste Ant. runko Suoja vaippa

NB Kytkentäkotelo M23-12 pinniä N6 CW N3

PUR kaapeli

Tilauskoodi Akseli

Ulostuloelektroniikka

Ulostulosignaali

Resoluutio

Nopeus

Liitäntä

2Na, 2Nd, 2Ng, 3Nc, 3Nf ja 3Ni NHM9

11: 11 mm

12: 12 mm NBM9 Ruostumaton C1:11 mm teräsrunko pit. 20 mm NXM9 ruostumaton teräsrunko ja laippa

Esim. NHM9 _

C2:12 mm pit. 25 mm

11

Syöttö

Ulostulo Na: 0...10Vdc+RS422 Nc: 0...10Vdc+push-pull

2: 5 Vdc

Nd: 0...20mA+RS422

esim. D10: 10rpm

9: A,A/B,B/,0,0/ (0, A&B gated)

A: A,A/B,B/,0,0/ 3: 15...30 Vdc Nf: 0...20mA+ push-pull (0, A gated) Ng: 4...20mA+RS422 N: A,A/B,B/,0,0/ Ni: 4...20mA+push-pull (0 gated)

//

3

Nc

9

//

10 000 max

C20: 200rpm

N6: M23 12 R: radiaalinen pinniä CW NB: kytkentäA: aksiaalinen rasia

M30: 3000rpm

Esim. N3: PUR kaapeli 12 johdinta

5000

M30

Lähdön suunta

//

N6

R020: radiaalinen kaapeli 2 m A020: aksiaalinen kaapeli 2 m

R

Tarvikkeet 9500/007 9302

2:28

Servolaippa Asennuskulma

RAL-050-001 RAL-100-001

5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Absoluuttianturit NHU9 takoanturi vaativiin olosuhteisiin • • • • •

Halkaisija 90 mm 30 mm reijällä Analogia- ja inkrementtisignaali kierrosluvun mukaan Johdolla, liittimellä tai kytkentäkotelolla Mekaaninen ylinopeuskytkin optiona Mekaaniset tiedot

Kaapelilla ja supistusholkilla 9418 / I20

Kotelo Sinkki/alumiiniseos (optio ruostumaton teräs) Laippa Alumiini Akseli Ruostumaton teräs Max. akselikuorma 50 N aksiaalinen, 80 N radiaalinen Max. kierrosluku 3600 rpm (9000 rpm hetkellinen) Iskunkesto (EN60068-2-27) <50 G (6 ms) Tärinänkesto (EN60068-2-6) <20 G (10-1000 Hz) Paino n. 700 g Akselinhalkaisija 30 mm Käyttölämpötila -20ºC...+80ºC Varastointilämpötila -40ºC...+80ºC Kotelointiluokka (EN60529) IP65 Mekaaninen elinikä (teoreettinen) eri akselikuormilla 140x109 kierrosta 25 N aksiaalinen/40 N radiaalinen 50 N aksiaalinen/80 N radiaalinen 17x109 kierrosta

71

Mitat

4x M5 á 90°

10

8

Ø58

59

Ø20 H7

Ø90

Ø78

Liittimellä ja supistusholkilla 9418 / I25 M23

Sähköiset tiedot

o27

15-30 VDC <40 mA EN50081-1 ja EN61000-6-2 mukaan

Syöttöjännite Tehonkulutus EMC

Ø90

Ø32 vis CHC M5x12 Inox A2

Ø56 h9

4x

M

5

71,5

2xM5x0,8 (180°) prof.6 14

10 51

Ø25 H7 Ø58 Ø78

7

Ø78

Liitäntä NB Kytkentäkotelo M23-12 pinniä N6 CW N3

-

+

A

B

0

A/

B/

0/

0V ana

OUT ana

Maa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ruskea

vihreä

keltainen

harmaa

pinkki

sininen

punainen

valk-vihr

rusk-vihr

Holkkitiiviste Ant. runko Suoja vaippa

PUR kaapeili valkoinen

Tilauskoodi Akseli

Ulostuloelektroniikka

NHU9 NBU9 Laippa : sinkki Runko: ruostumaton teräs

30: 30 mm

Syöttö

Resoluutio

Nopeus

Liitäntä

30

//

3

Nc

N6: M23 12 pinniä CW

esim.

Ulostulo Na: 0...10Vdc+RS422

9: A,A/B,B/,0,0/ Nc: 0...10Vdc+push-pull (0, A&B gated) A: A,A/B,B/,0,0/ 2: 5 Vdc Nd: 0...20mA+RS422 3: 15...30 Vdc Nf: 0...20mA+ push-pull (0, A gated) N: A,A/B,B/,0,0/ Ng: 4...20mA+RS422 (0 gated) Ni: 4...20mA+push-pull

NXU9 ruostumaton teräsrunko ja laippa

Esim. NHU9 _

Ulostulosignaali

2Na, 2Nd, 2Ng, 3Nc, 3Nf ja 3Ni

9

//

D10: 10rpm 10 000 max

5000

C20: 200rpm M30: 3000rpm N3: PUR kaapeli 12 johdinta

M30 //

N6

Lähdön suunta R: radiaalinen

Esim. R020: radiaalinen kaapeli 2 m

R050

Tarvikkeet 9445/009 9418/IXX

Joustolaippa Akselireijän sovitusholkki (xx=10-28 mm)

OEM Automatic • www.oem.fi

RAL-050-001 RAL-100-001

5 m kaapeli+naaras M23-liitin 10 m kaapeli+naaras M23-liitin

2:29


Vaijerianturit Vaijerianturit • Lineaariliikken mittaus • Vaijerikela 1,2-50 m • Voidaan varustaa pulssi-, absoluutti- tai takoanturilla

Kuvaus

Vaijerianturi tarjoaa helpon ratkaisun kun halutaan mitata lineaariliikettä tai sen nopeutta. Vaijerianturi sisältää vaijerikelan 1,2 – 50 m ja pulssi- tai absoluuttianturin. Oheisesta taulukosta löytyy sarake mm/kierros, jota käyttämällä saadaan laskettua resoluutio seuraavasti: esim. tyyppi 115-MEC, jossa kela on 300 mm/kierros. Valitaan pulssianturiksi esim. DHM510 (kts. s. 2:9) ja sen resoluutioksi esim. 3000 P/K. Näin ollen vaijerianturin resoluutioksi saadaan 10 pulssia/mm Anturia on saatavissa myös analogiaulostulolla 4-20 mA, 0-20 mA tai 0-10 V

VAIJERIKELA

VAIJERIN PITUUS

KELA mm/kierros

CD050 CD060 CD080-MEC CD115-MEC CD150-MEC CDS1210-MEC CDS1210-MEC CDS1210-MEC CDS1820-MEC CDS1820-MEC CDS1820-MEC CDS1820-MEC CDS1820-MEC CDS1820-MEC CDS1820-MEC

1200 1500 2500 (2000 analoginen malli) 3500 (3000 analoginen malli) 6000 (4000 analoginen malli) 8000 10 000 12 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 50 000

100 152,4 204,8 300 409,6 300 300 300 500 500 500 500 500 500 500

Atex-anturit • •

Ex-tiloihin pulssi- ja absoluuttiantureita seuraaviin tilaluokkiin II 2 G/D EEx d 2 IIC/T6 II 1 G/D EEx ia IIC/B T4 Halkaisijat 58, 109 tai 116 mm, akseli- tai reikämallisina

Kysy lisää Kone-osastoltamme! 2:30

Asiakaspalvelu 0207 499 499 • Fax 0207 499 456


Pulssianturitarvikkeet

Akselikytkimet ja mittapyörät

Alumiiniset

Muoviset

Toiminta Mittapyörät Mittapyörällä voidaan pulssianturista tehdä pituudenmittauslaite. Kun mittapyörän kehämitta ja pulssianturin resoluutio tunnetaan, voidaan mittapyörää vasten liikkuvan kohteen pituus laskea.

Akselikytkimet Joustavaa akselikytkintä suositellaan käytettäväksi aina pulssianturien kanssa. Saatavana on sekä muovisia että alumiinisia malleja. Muovisissa molemmat akselireiät ovat samankokoisia, alumiinisia saa myös erikokoisina. (Katso taulukko sivun alareunassa)

Aksiaalisiirtymä

Radiaalisiirtymä

±0,127

±0,127

Akselikytkimien mitat

Kulmavirhe

Mittapyörä Kiristysruuvit avattuina

(Katso mitat alla)

Tilausnumerot Alumiiniset akselikytkimet

ØD mm

ØB1 mm

ØB2 mm

L mm

L1 mm

725.16.1818 725.19.1822 725.19.2222 725.25.2222 725.25.2228 725.25.2232 725.25.2828 725.25.3232

15,87 19,05 19,05 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40

4 4 6 6 6 6 8 10

4 6 6 6 8 10 8 10

20,30 22,85 22,85 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75

6,0 6,5 6,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

728.13.1818 728.16.2222 728.19.2828 728.25.3232

12,7 15,9 19,1 25,4

4 6 8 10

4 6 8 10

19,1 20,3 22,9 31,8

6,0 6,0 6,5 9

0,24 0,35 0,64 1,40

Muoviset akselikytkimet

Mittapyörät

Vääntömomentti Nm, max

Kuvaus

9109-6 Mittapyörä, kehämitta 200 mm, Ø6 mm reikä, karhennettu muovipinta, muovirunko 9102-6 Mittapyörä, kehämitta 500 mm, Ø6 mm reikä, karhennettu muovipinta, muovirunko 9102-10 Mittapyörä, kehämitta 500 mm, Ø10 mm reikä, karhennettu muovipinta, muovirunko Musta tilausnumero = varastosta Harmaa tilausnumero = pyynnöstä

OEM Automatic • www.oem.fi

2:31

/Pulssianturit  

http://www.oem.fi/kone/Pulssianturit.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you