Page 1

#3 2011

Norge, Sverige och Världen!

Kongsberg och Internordic rullar på sid 6

Med rätt CAD-stöd ökar effektiviteten Nära samarbete ger resultat sid 4

Elmia Subcontractor

Monter A03:44, ett brett sortiment under Internordics tak sid 6


Framtidstro, glädje och samarbete

Välkommen till årets tredje nummer av Internordic:s kundtidning Precision. Vi har nu kommit till hösten 2011 och tiden har gått fort. En känsla som vanligen brukar infinna sig när man har roligt.

Förstärkningar

Har du träffat på vår nya personal? Förstärkningar har gjorts på flera håll, allt för att kunna erbjuda våra kunder bästa möjlig service och tillgång.

Kvalitetssäkring i Kina Vi ser med glädje på de uppgifter vi får från våra

Undrar du hur kvalitetssäkring i Kina fungerar

kunder. Vi är samtidigt stolta och glada över att

så läs artikeln om vår verksamhet där och om

kunna erbjuda ett brett och kvalitetsfyllt sortiment.

hur Internordics SQA, Nicklas Karlsson arbetar.

Kontinuerliga leveranser

Missa inte…

I det här numret av Precision kan du läsa om sam-

Jag vill också passa på att hälsa dig välkom-

arbetet mellan Internordic och Kongsberg Automo-

men till Elmia Subcontractor, 8-11 november

tive. Kongsberg är en betydelsefull underleverantör

2011. Internordic finns där i monter A03:44.

till bilindustrin och där vi har nöjet att kontinuerligt

Jag hoppas vi ses, varmt välkommen!

leverera produkter.

Internordic drar söderut Läs gärna artikeln om när hela Internordic gänget drog söderut till Italien för utbildning hos leverantören Gapi.

Tony Atlebris vd Internordic

En upplevelse fylld av möjligheter och framtidsutsikter.

Bearing Checker mäter lagerkondition helt enkelt

Bearing Checker är unikt som av det första portabla instrumentet i fickformat (vikt 185 g, mått 158 x 62 x 30mm) för utvärderad stötpulsmätning. Förutom stötpulser mäter Bearing Checker också yttemperatur med infrarött ljus och kan även användas som

Internordic kan nu stolt presentera sig som exklusiv åter-

elektroniskt stetoskop för att lyssna på maskinljud.

försäljare av Bearing Checkers i Sverige.

Bearing Checker kan användas på de flesta roterande

En produkt som Internordics specialiserade personal är rörande överrens om kommer att

maskiner, såsom elmotorer, fläktar och pumpar i många olika industriella miljöer.

vara till stor hjälp för många kunder.

För mer info om Bearing Checker kontakta: Joakim Värn Mail: joakim.varn@internordic.biz Tel: 075-24 24 973


Framgång genom samarbete med rätt leverantörer

En långvarig och pålitlig leverantörsrelation är en ytterst viktig del för ett företag som Internordic. Efter många års kvalificerat arbete med världsledande leverantörer vet vi vad som krävs för att hitta rätt produkter från rätt företag.

målen som man satt upp. I augusti 2011 reste alla

och tankar rörande Gapi:s produkter.

anställda på Internordic till Bergamo i Italien, där Gapi:s produktion finns.

Är det något man känner av när man kliver

Här genomfördes flera olika produktutbild-

innan för dörrarna på Internordic så är det

ningar inom Gapis sortiment.

den positiva stämningen bland de anställda.

Ett tätt samarbete med leverantörer över hela världen gör att vi kan presentera ett brett och gediget utbud av produkter.

Största noggrannhet Internordic väljer leverantörer med största noggrannhet. Kraven som leverantören måste leva upp till för att bli godkänd är många och högt ställda. Produkten hamnar ofta i fokus, för det är ju den som gör leverantören intressant från första början. Men det är också många fler delar som ska falla på plats. Bland annat väger man in produktutveckling, miljö, utbildning och gemensamma mål.

Hela Internordics personal på plats hos Gapi i Italien

Internordic hos Gapi i Italien

Att kunna hålla en kontinuerlig kontakt är

På Internordic känns verkligen en positiv

En av dessa pålitliga leverantörer är Gapi.

oerhört viktigt säger Joakim Värn, inköps-

stämning. Ett par dagar under Italiens sol

Producent av tätningar och O-ringar med ett

chef på Internordic. Det ger en möjlighet

med kompletterade utbildningar i bagaget

brett utbud som presenteras och erbjuds här

att utvecklas och ta ett stort gemensamt

fyller på den känslan. Det är nu ett ännu mer

i Sverige av Internordic.

kliv framåt. En annan stor förmån är att alla

sammansvetsat Internordic gäng redo för alla

Internordics inköpsavdelning är en frekvent

anställda på många olika avdelningar får en

de utmaningar som väntar!

besökare hos Gapi, en viktig del för att kunna

vidareutbildning på plats hos leverantören.

utvecklas tillsammans och nå de gemensamma

Samtidigt ges ett ypperligt tillfälle för frågor

WEAR-PRO, kostnadseffektiv lösning för skadade axlar Med tiden kan en radialtätnings tätningsläpp orsaka slitage(spår) på axeln vilket i sin tur leder till läckage.

på den skadade axeln. Hylsan är tillverkad av ett hårdförkromat rostfritt stål samt har en hårdhet och en ytjämnhet som motsvarar rekommenderade värden för radialtätningar.

Lösningen på problemet För att lösa problemet kan man behöva

I normalfall ska man kunna använda

byta ut axeln, vilket kan bli både kost-

samma dimension som på den utbytta

samt och tidsödande. Som ett alternativ

tätningen efter det att hylsan monterats.

kan Internordic erbjuda en lösning på

Varje hylsa levereras med ett monte-

problemet, Wear-Pro, från NAK. Detta är

ringsverktyg och en beskrivning.

en slithylsa som relativt enkelt monteras

Dimensioner finns från 12 mm upp till 200 mm


Med rätt CAD-stöd

ökar effektiviteten Solid Components är ett verktyg som

nents. Detta innebär att Internordic har en

tillhandahåller det CAD-stöd som kunden

egen sida på Solid Components hemsida där

behöver för att vara så effektiv som möjligt.

man kan hitta ett stort utbud av företagets

och lägger ut i stort sett hela produktsorti-

Genom att smidigt kunna hitta rätt produkt

produkter. När produkten hittats så kan man

mentet hos Solid Components!

och ladda ner den i rätt format så är detta ett

kostnadsfritt och enkelt ladda hem produk-

enkelt sätt att spara både tid och pengar för

ten i det format som man önskar.

kunden.

Komplettering i stora mått Nära samarbete med Solid Components Internordic har sedan långt tillbaka investe-

För att kunna visa vilken produktbredd Inter-

rat i ett nära samarbete med Solid Compo-

Solid Components. Internordic uppdaterar

nordic numera erbjuder sina kunder så har man nu valt att göra en komplettering hos

För mer info om Solid Components och dess funktioner kontakta: Daniel Johansson Mail: daniel.johansson@internordic.biz Tel: 075- 24 24 904

- bäst i sitt slag!

Fjäderstål i standard och special Med en strävan om att bli den bästa i sitt slag, lever Spirol upp till kraven att bli godkänd som leverantör till Internordic. Tallriksfjädrar, fjädrande rörpinnar och spiralspännstift tas från denna engelska leverantör, som med ett halvt århundrandes kunskaper känner branschen mycket väl. Standardisering är grundläggande för Spirols framgång. Genom att identifiera marknadens gemensamma krav, så utvecklar Spirol standardprodukter som uppfyller de önskade

We put all these factors together at our technology centers where we combine years of application experience, engineering talent, a certified inspection and test laboratory, full production capabilities, insertion equipment and literally thousands of standard parts to provide the best solutions, quickly.

Fjädrande rörpinnar är ett låselemet av fjäderstål. Dessa kan även levereras i rostfritt material.

målen. Genom standardisering sänker man kostnader för material, verktyg och produktion.

Spiralspännstift är också det ett låselement

Detta lägger i sin tur grunden för att även

av fjäderstål, en variant av fjädrande rörpin-

producera specialprodukter på ett kostnads-

nar som med fördel används i vibrerande

effektivt sätt.

applikationer. Även Spiralspännstiftet kan

Spirol utför de flesta värme- och slutbehand-

levereras i rostfritt material.

lingar av produkterna in-house för att säkerställa en konsekvent kvalitet och leveranstid. Som Spirol själva beskriver det:

Tallriksfjädern är koniskt formade brickor av fjäderstål, avsedda för axiell belastning. Dessa staplas för att uppnå önskad fjäderkraft.

Vill du veta mer om Spirol kontakta: Per Höglund Mail: per.hoglund@internordic.biz Tel: 075-24 24 950


Smörj­ medel

viktig kugge i maskineriet! Orsaken till ett lagerhaveri är ofta smörjmedelsrelaterat. Därför är det av yttersta vikt att man använder rätt smörjmedel och rätt mängd till den applikation man har. NTN/SNR har tagit fram ett nytt sortiment med smörjmedel som förenklar valet. Basutbudet består av fyra olika typer,

ECO är den enklaste där man med en nyckel väljer tidsintervall 1-12 månader. En robust, vattentät och lättinstallerad smörjautomat till fördelaktigt pris.

SMART har en LCD display där man enkelt ställer in önskat intervall. Smart levererar en precis dos smörjmedel oavsett temperatur (-20 till +60 grader) och har endast en dags uppstartstid. LCD displayen är återanvändbar

Universal: Till lantbruk, materialhantering

och således byter man endast ut behållaren

och enklare applikationer

med fett.

Heavy Duty: Till tyngre industri, fordon,

DRIVE är den flexibla och kraftfulla automa-

transportband, hissar och vattenpumpar

ten som kan monteras lättåtkomligt och via en

Vib: Till vibrerande applikationer, chock­ belastning, skakverk och papperstillverkning

slang distribuerar fettet till lagret. Givetvis kan automaten placeras direkt på applikationen som ska smörjas och tack vare sin robusta

Hög Temp: Till textilmaskiner, fläktar och

konstruktion klarar den av vibrationer. Liksom

värmare.

SMART är uppstartstiden endast en dag.

Vanligaste förpackning storlek: 400g patroner, 1kg burkar samt automatisk smörjapparat. Utöver dessa finns det även smörjmedel för hög hastighet, ”ultra” hög temp och livsmedelgodkänt smörjmedel. För applikationer där kontinuerlig smörjning är att föredra har NTN/SNR en ny serie smörj­automater kallad Booster Line. Det finns tre stycken olika automater för att underlätta underhållssmörjning, ECO, SMART och DRIVE Booster.

För mer info om Smörjmedel kontakta: Fredrik Scholander Mail: fredrik.scholander@internordic.biz Tel: 075-24 24 971


Norge, Sverige och världen!

Kongsberg och Internordic rullar på Kongsberg Automotive är ett expansivt företag inom bilindustrin med huvudkontor i Kongsberg, Norge, och 33 produktionsanläggningar i 20 länder.

ledande bil- och lastbilstillverkare.

minska antalet leverantörer gav det Internor-

Under många år har Kongsberg Group haft ett

dic ytterligare utvecklingsmöjligheter.

tätt samarbete med Internordic. Och över tid

Genom de personliga kontakterna har man

har det levererats många olika produkter, så-

som leverantör också fått möjligheten att

väl standard som många olika specialanpas-

vara med och skapa nya förutsättningar för

Företaget, med en beräknad omsättning på

sade produkter. Produkter som Internordic

en gemensam framtid.

cirka MEUR 850 och ca 10 000 medarbe-

genom mycket nära samarbetet har kunnat

Sett ur alla perspektiv, ett samarbete som

tare, levererar systemlösningar till fordons­

utveckla och optimera.

över tid ger båda företagen ett ökat resultat.

industrin runt om i världen. Där ingår både

När Kongsberg för en tid sedan valde att

Elmia Subcontractor Med 1200 utställare från 30 länder är Elmia Subcontractor norra Europas ledande underleverantörsmässa. 2010 kom 13 000 besökare och här grundläggs affärer för närmare 18 miljoner kronor.

smälta intrycken. Kanske har du nya tankar och idéer som du vill utveckla, eller en intressant diskussion du vill fullfölja. Tillsammans med OEM Electronics, OEM Motor och OEM Automatic tillhandahåller Internordic OEM-baren. Här på ”första parkett” mitt bland OEM-bolagen bjuds besökare på dryck

Vi finns i Monter A03:44 Internordic är en trogen utställare på Elmia Subcontractor och finns som så många tidigare år i monter A03:44. Här hittar man ett brett urval av produkter, samtidigt som man träffar Internordics kunniga personal. Passa på att fråga, Internordic finns där för dig.

Allt på ett ställe Internordics breda sortiment gör det möjligt för dig att samordna inköpen från en

och samma leverantör. Produktportföljen är något utöver det vanliga och genom att köpa allt på ett ställe sparar du både tid och pengar. På Elmia får du som besökare en överskådlig bild av de produkter som finns under Internordics tak.

OEM-baren För den som besökt en mässa är känslan av trötta fötter inte helt främmande. Då kan det vara skönt att få sätta sig ner och i lugn och

med diverse tilltugg. Välkommen till en mässa fylld av möjligheter och goda framtidsutsikter,.

Elmia Subcontractor 2011!


”En SQA har som uppgift att välja ut leverantörer alternativt hjälpa befintliga leverantörer att bygga upp förmågan att leverera en vara eller tjänst som kommer att tillfredsställa Internordics kunders behov”

Noggrann kvalitéts­ kontroll i Kina Nicklas Karlsson arbetar som SQA på Internordic, vilket innebär att han arbetar mycket med Internordics verksamhet i Kina.

da. Det är inköpare, mättekniker, kvalitetstek-

ständigt hjälpa leverantörerna att utveckla

niker och lagerpersonal mm. Här utvärderas

sin tillverkningsprocess. Under våren 2011

leverantörer och produkter kontrolleras

har det också gjorts en tillbyggnad av nya

mot specifikation, även ompackningar kan

kontorslokaler för att bättre tillgodose de

göras mot speciella kundönskemål. IBEC är

behov som finns.

Internordic har arbetat med produkter från

certifierat enligt ISO 9001-2000 och jobbar i

Kina i över 20 år. Sedan år 2000 har Inter-

stora delar även efter TS- standarden 16949.

Underleverantörer till bilindustrin

nordic dessutom ett systerbolag, IBEC, i Cixi

Dokumentation gällande produkter från

Internordic och IBEC har under den senaste

strax söder om Shanghai. IBEC är Internordics

Kina är oerhört viktig och noggrann för både

tiden attraherat fler och fler underleverantö-

logistik- och kvalitetscenter för stora delar av

leverantör och kunder. Därför pågår just nu

rer till bilindustrin. Detta har gett Internordic

inköpen som görs i Kina.

en stor investering hos IBEC i nya digitala

ett tydligt kvitto på de ansträngningar som

handmätverktyg. En investering som ska

gjorts gällande kvalitetsförbättringar, ett

IBEC säkrar kvalitén

underlätta och förbättra dokumentationen

kvitto som i sin tur även sporrar för att jobba

I denna verksamhet finns det cirka 20 anställ-

av alla mätresultat. Detta som ett led att

vidare i samma anda.


Nya säljare

förstärker Internordic Under våren 2011 gjorde Internordic en

Fullt fokus på jobbet

förstärkning/komplettering på säljsidan

Pontus och Alexander är säljare med stort

med två nya säljare.

fokus på sina nya arbetsuppgifter. Båda är laddade för att ge sig ut på fältet och erbjuda

jesper till kundsupport

Pontus Lönnberg repre-

alla kunder Internordics breda sortiment. Som

senterar nu Internordic

nya säljare på Internordic genomgår de en

Internordic byter

i sydvästra Sverige.

gedigen utbildning. Denna utbildning fortsät-

Jesper Sture arbets-

Motto: Do you want

ter kontinuerligt och gäller alla säljare, vilket

uppgifter. Från att ha

corn, plant corn

innebär att de ständigt är uppdaterade på det

arbetat på lagret, där

senaste inom branschen.

han hunnit skaffa sig

Efter snart tre år på

stor kunskap om alla

Vilka intryck har de då av Internordic och de Aleksander Bränn-

nya arbetsuppgifterna:

Internordics produkter, ska han nu förmedla

ström utgår från Umeå

- Som säljare har man många varierande

dessa kunskaper till de som vänder sig till

och finns tillgänglig för

arbetsuppgifter och dessutom taggas man

vår kundsupport. På kundsupport arbetar

alla Internordics be-

positivt av den personliga utmaningen. Det är

man främst med ordermottagning, försälj-

fintliga och nya kunder

viktigt med bra backup från kontoret och där

ning och kundfrågor.

i de norra delarna av

är Internordic på topp. Det är ett gäng härliga

Arbetet är roligt och omväxlande, säger Jesper.

Sverige.

arbetskamrater med glimten i ögat.

Det händer nya saker varje dag. Många

Motto: Beatus, qui prodest, quibus potest –

Internordic har ett mycket brett sortiment

trevliga arbetskamrater gör dessutom det

”Lycklig den, som hjälper alla han kan”

med rätt produkter och kvalitet för kundens

hela extra roligt och trivsamt. Internordics

olika behov, som säljare kan man erbjuda en

breda sortiment, en engagerad personal

helhet. Detta tillsammans med en engage-

och mycket duktiga leverantörer gör oss

rad och hjälpsam personal är ett vinnande

framgångsrika.

koncept.

Motto: Vill man så kan man!

Kontakta oss gärna! Vi strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar, vare sig det gäller en standardprodukt inom rullnings-, glidlager, tätningar och låselement eller en avancerad kundanpassad lösning. www.internordic.biz Kontakt och redaktion: Anna Björk, tel: 075-24 24 939, anna.bjork@internordic.biz

Precision #3 2011  

Kundtidningen Precision. Internordic erbjuder ett komplett standardsortiment inom rullnings-, led- och glidlager, tätningar och fästelement....