Page 1

Wtyczki i złącza przemysłowe

Brad mPm ®

®


Brad mPm ®

®

Wtyczki i złącza przemysłowe

Wtyczki DIN bez obwodu elektrycznego Wymiary

Opis

Nr katalogowy

Forma A, 2 piny + uziemienie

C18209N21

Forma A, 3 piny + uziemienie

C18309N21

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie

C12209N21

Forma mikro, 2 piny + uziemienie

C19207N21

Forma mikro, 3 piny + uziemienie

C19307N21

Forma A, 2 piny + uziemienie, IP67

C28200N0R

Forma A, 3 piny + uziemienie, IP67

C28300N0R

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, IP67

C22200N0R

Forma mikro, 2 piny + uziemienie, IP67

C29200N0T

Forma mikro, 3 piny + uziemienie, IP67

C29300N0T

Opis

Nr katalogowy

Forma A, 2 piny + uziemienie, 24 V, z VDR + LED

S18209TC421

Forma A, 2 piny + uziemienie, 230 V, z VDR + LED

S18209TC451

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 24 V, z VDR + LED

S02209TC421

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 230 V, z VDR + LED

S02209TC451

Forma mikro, 2 piny + uziemienie, 24 V, z VDR + LED

S19207TC422

Forma mikro, 2 piny + uziemienie, 230 V, z VDR + LED

S19207TC452

Wtyczki DIN z obwodem elektrycznym Wymiary

2

Forma A, 2 piny + uziemienie, 24 V, IP67, z VDR + LED

S28200TC420R

Forma A, 2 piny + uziemienie, 230 V, IP67, z VDR + LED

S28200TC450R

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 24 V, IP67, z VDR + LED

S22200TC420R

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 230 V, IP67, z VDR + LED

S22200TC450R

Forma mikro, 2 piny + uziemienie, IP67, 24 V, z VDR + LED

S29200TC420R

Forma mikro, 2 piny + uziemienie, IP67, 230 V, z VDR + LED

S29200TC450R

Tel.: +48 22 863 27 22 • Fax: +48 22 863 27 24


Wtyczki i złącza przemysłowe

Brad mPm ®

®

Złącza DIN bez obwodu elektrycznego Wymiary

Opis

Nr katalogowy

Forma A, 2 piny + uziemienie, 1 m kabel

E152N3N1001P

Forma A, 2 piny + uziemienie, 3 m kabel

E152N3N3001P

Forma A, 2 piny + uziemienie, 5 m kabel

E152N3N5001P

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 1 m kabel

E162N3N1006P

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 3 m kabel

E162N3N3006P

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 5 m kabel

E162N3N5006P

Forma mikro, 2 piny + uziemienie, 1 m kabel

E332N2N1001T

Forma mikro, 2 piny + uziemienie, 3 m kabel

E332N2N3001T

Forma mikro, 2 piny + uziemienie, 5 m kabel

E332N2N5001T

Opis

Nr katalogowy

Forma A, 2 piny + uziemienie, 1 m kabel z VDR + LED, 24 V

E452N3N1001PC42

Forma A, 2 piny + uziemienie, 3 m kabel z VDR + LED, 24 V

E452N3N3001PC42

Forma A, 2 piny + uziemienie, 5 m kabel z VDR + LED, 24 V

E452N3N5001PC42

Forma A, 2 piny + uziemienie, 1 m kabel z VDR + LED, 230 V

E452N3N1001PC45

Forma A, 2 piny + uziemienie, 3 m kabel z VDR + LED, 230 V

E452N3N3001PC45

Forma A, 2 piny + uziemienie, 5 m kabel z VDR + LED, 230 V

E452N3N5001PC45

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 1 m kabel z VDR + LED, 24 V

E462N3N1006PC42

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 3 m kabel z VDR + LED, 24 V

E462N3N3006PC42

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 5 m kabel z VDR + LED, 24 V

E462N3N5006PC42

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 1 m kabel z VDR + LED, 230 V

E462N3N1006PC45

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 3 m kabel z VDR + LED, 230 V

E462N3N3006PC45

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie, 5 m kabel z VDR + LED, 230 V

E462N3N5006PC45

Forma mikro, 2 piny z VDR +LED, 24 V Forma mikro, 2 piny z VDR +LED, 24 V Forma mikro, 2 piny z VDR +LED, 24 V Forma mikro, 2 piny z VDR +LED, 230 V Forma mikro, 2 piny z VDR +LED, 230 V Forma mikro, 2 piny z VDR +LED, 230 V

+ uziemienie, 1 m kabel,

E392N2N10011C42

+ uziemienie, 3 m kabel,

E392N2N30011C42

+ uziemienie, 5 m kabel,

E392N2N50011C42

+ uziemienie, 1 m kabel,

E392N2N10011C45

+ uziemienie, 3 m kabel,

E392N2N30011C45

+ uziemienie, 5 m kabel,

E392N2N50011C45

Złącza DIN z obwodem elektrycznym Wymiary

www.oemautomatic.pl • info@pl.oem.se

3


Wtyczki i złącza przemysłowe

Brad mPm ®

®

Bazy Wymiary

34

Nr katalogowy

Forma A, 2 piny + uziemienie

B262000N2

Forma A, 3 piny + uziemienie

B263000N2

Forma przemysłowa, 2 piny + uziemienie

B222000N2

Forma mikro, 2 piny + uziemienie

B292000N2

Forma mikro, 3piny + uziemienie

B293000N2

Forma A, 3 piny + uziemienie

B313M27N0

Opis

Nr katalogowy

Forma A, 24V

A06C42

Forma A, 230V

A06C45

Przejściówka M12-DIN A

E850B0

18 ± 0.1

18±0.1

Opis

Adaptery z obwodem elektrycznym Wymiary

Dane techniczne obwodów elektrycznych V AC/DC

V AC 1

2

Obwód C4

Obwód R0

Bipolarny LED i VRD do zabezpieczenia urządzenia przed przepięciem. (Napięcie w cewce jest ograniczone przez VRD. Napięcia: 12 V - 230 V).

Pełnozakresowy mostek prostowniczy oraz VDR w celu ochrony przed przepięciem.

V AC/DC

4

V DC Obwód A1

Obwód C3

Bipolarny LED. Napięcia: 12 V - 230 V.

LED i blokująca dioda do zabezpieczenia urządzenia przed przepięciem w trakcie pełączania. Napięcia: 12 V - 230 V.

Tel.: +48 22 863 27 22 • Fax: +48 22 863 27 24


Wtyczki i złącza przemysłowe

Brad Micro-Change ®

®

System złącz M12 4 porty

6 portów

8 portów

M12 złącze proste, żeńskie

Opis

Nr katalogowy

3 żyły + uziemienie, kabel PUR 5 m 4 żyły + uziemienie, kabel PUR 5 m

BTY400PFBP05 BTY405PFBP05

Opis

Nr katalogowy

3 żyły + uziemienie, kabel PUR 5 m 4 żyły + uziemienie, kabel PUR 5 m

BTY600PFBP05 BTY605PFBP05

Opis

Nr katalogowy

3 żyły + uziemienie, kabel PUR 5 m 4 żyły + uziemienie, kabel PUR 5 m

BTY800PFBP05 BTY805PFBP05

Opis

Nr katalogowy

M12, M12, M12, M12, M12, M12, M12, M12, M12, M12,

M12 złącze kątowe, żeńskie

żyły, proste, żeńskie, kabel PUR 2 m żyły, proste, żeńskie, kabel PUR 5 m żyły, proste, żeńskie, kabel PUR 2 m żyły, proste, żeńskie, kabel PUR 5 m żyły, proste, żeńskie, kabel PUR 10 m żył, proste, żeńskie, kabel PUR 2 m żył, proste, żeńskie, kabel PUR 5 m żył, proste, żeńskie, kabel PUR 10 m żył, proste, żeńskie, kabel PUR 5 m żył, proste, żeńskie, kabel PUR 10 m

3 3 4 4 4 5 5 5

żyły, kątowe, żeńskie, kabel PUR 2 m żyły, kątowe, żeńskie, kabel PUR 5 m żyły, kątowe, żeńskie, kabel PUR 2 m żyły, kątowe, żeńskie, kabel PUR 5 m żyły, kątowe, żeńskie, kabel PUR 10 m żył, kątowe, żeńskie, kabel PUR 2 m żył, kątowe, żeńskie, kabel PUR 5 m żył, kątowe, żeńskie, kabel PUR 10 m

Opis M12, M12, M12, M12, M12, M12, M12, M12,

www.oemautomatic.pl • info@pl.oem.se

3 3 4 4 4 5 5 5 8 8

803000P03M020 803000P03M050 804000P03M020 804000P03M050 804000P03M100 805000P03M020 805000P03M050 805000P03M100 808000P02M050 808000P02M100

Nr katalogowy 803001P03M020 803001P03M050 804001P03M020 804001P03M050 804001P03M100 805001P03M020 805001P03M050 805001P03M100

5


Brad Micro-Change ®

®

Wtyczki i złącza przemysłowe

System złącz M12 M12 złącze proste, męskie

M12 złącze proste, żeńskie

M12 złącze kątowe, żeńskie

M12 złącze proste, męskie

M12 złącze kątowe, męskie

Złącza panelowe M12 żeńskie

Złącza panelowe M12 męskie

Opis

Nr katalogowy

M12, 4 żyły, proste, męskie, kabel PUR 2 m M12, 4 żyły, proste, męskie, kabel PUR 5 m M12, 4 żyły, proste, męskie, kabel PUR 10 m

804006P03M020 804006P03M050 804006P03M100

Opis

Nr katalogowy

M12, 4 piny, żeńskie, śrubowe M12, 5 pinów, żeńskie, śrubowe

8A4000315 8A5000315

Opis

Nr katalogowy

M12, 4 piny, kątowe, żeńskie, śrubowe M12, 5 pinów, kątowe, żeńskie, śrubowe

8A4001315 8A5001315

Opis

Nr katalogowy

M12, 4 piny, męskie, śrubowe M12, 5 pinów, męskie, śrubowe

8A4006315 8A5006315

Opis

Nr katalogowy

M12, 4 piny, kątowe, męskie, śrubowe M12, 5 pinów, kątowe, męskie, śrubowe

8A4007315 8A5007315

Opis

Nr katalogowy

4 piny, żeńskie 5 pinów, żeńskie

8R4E30E03C3003 8R5E30E03C3003

Opis

Nr katalogowy

4 piny, męskie 5 pinów, męskie

8R4E36E03C3003 8R5E36E03C3003

M12 układ pinów Żeńskie 1. Brązowy 2. Biały 3. Niebieski 4. Czarny 5. Szary

8 pinów 1. Biały 6. Różowy 2. Brązowy 7. Niebieski 3. Zielony 8. Czerwony 4. Żółty 5. Szary

Męskie 1. Brązowy 2. Biały 3. Niebieski 4. Czarny 5. Szary

M8 układ pinów Żeńskie 1. Brązowy 2. Biały 3. Niebieski 4. Czarny

6

Męskie 1. Brązowy 2. Biały 3. Niebieski 4. Czarny

Tel.: +48 22 863 27 22 • Fax: +48 22 863 27 24


Wtyczki i złącza przemysłowe

Brad Micro-Change ®

®

System złącz M8 4 i 8 portów

Liczba portów

Wymiar A (mm)

Wymiar B (mm)

4 8

79 129

95 145

M8 złącze proste, żeńskie

Opis

Nr katalogowy

3 piny + uziemienie, kabel PUR 5 m 3 piny + uziemienie, kabel PUR 5 m

BEY401PFBP05 BEY801PFBP05

Opis

Nr katalogowy

M8, M8, M8, M8,

M8 złącze kątowe, żeńskie

M8 złącza panelowe żeńskie

M8 złącza panelowe męskie

www.oemautomatic.pl • info@pl.oem.se

żyły, żyły, żyły, żyły,

proste, proste, proste, proste,

żeńskie, żeńskie, żeńskie, żeńskie,

żyły, żyły, żyły, żyły,

kątowe, kątowe, kątowe, kątowe,

kabel kabel kabel kabel

PUR PUR PUR PUR

2 5 2 5

m m m m

Opis M8, M8, M8, M8,

M8 złącze proste, męskie

3 3 4 4

3 3 4 4

403000P02M020 403000P02M050 404000P02M020 404000P02M050

Nr katalogowy żeńskie, żeńskie, żeńskie, żeńskie,

kabel kabel kabel kabel

PUR PUR PUR PUR

2 5 2 5

m m m m

403001P02M020 403001P02M050 404001P02M020 404001P02M050

Opis

Nr katalogowy

M8, 3 piny, męskie, śrubowe M8, 4 piny, męskie, śrubowe

N03MA03134 N04MA03134

Opis

Nr katalogowy

M8, 3 piny, żeńskie M8, 4 piny, żeńskie

4R3F30E02C3003 4R4F30E02C3003

Opis

Nr katalogowy

M8, 3 piny, męskie M8, 4 piny, męskie

4R3F06E02C3003 4R4F06E02C3003

7


Jesteśmy specjalistami w kompleksowych dostawach najwyższej jakości produktów dla odbiorców automatyki przemysłowej. Nasza oferta skierowana jest do producentów maszyn, szaf i paneli sterowniczych, integratorów systemów automatyki, służb utrzymania ruchu oraz dystrybutorów. Reprezentujemy w Polsce czołowych producentów tych urządzeń.

Komponenty do budowy Szaf i Paneli Sterowniczych Nasi Dostawcy

Komponenty do budowy Maszyn i Urządzeń Nasi Dostawcy

U ltrasonic sensors

Komponenty Bezpieczeństwa Maszyn Nasi Dostawcy

Komponenty do kontroli Ciśnienia i Przepływu Nasi Dostawcy

R

CONTROL DEVICES FOR FLUIDS

Silniki Małej Mocy Nasi Dostawcy

OEM Automatic Sp. z o.o. ul. Postępu 2, 02-676 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 863 27 22 • Fax: +48 22 863 27 24 info@pl.oem.se • www.oemautomatic.pl

MPMBrad broszura  

MPMBrad broszura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you