Page 1

OEM International Listed on the Stockholm Stock Exchange since 1983

Â


OEM INTERNATIONAL OEM är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system på utvalda marknader i norra, centrala östra Europa.


SPECIALISERAD MARKNADSORGANISATION Varje affärsområde har sina egna säljare och produktspecialister, vilket ger hög produktkompetens och effektiv service.


BRETT OCH DJUPT SORTIMENT Sortimentsutveckling är en viktig process för OEM. Detta sker både centralt utifrån koncernens övergripande strategi och lokalt utifrån respektive marknads behov.


PRODUKTER MED HÖG KVALITET Elkomponenter

Motorer och transmissioner

Apparatkomponenter

Flödeskomponenter

Kullager och tätningar

Belysning


EFFEKTIV MARKNADSKOMMUNIKATION •Fokus på digital kommunikation •Basen är produktinformation •Integrerad och med hög kvalitet


START NY E-HANDEL •Pilotlansering www.oemautomatic.se •Förberedelser pågår i övriga bolag i koncernen •Modern funktionalitet


NYTT LOGISTIKCENTER •Lokalyta 7 344 m2 •10 lagerautomater, 4000 hyllmeter och 3000 pallplatser •För framtida tillväxt •Förbättrad service och kvalitet •Koordinering av logistik inom koncernen


LOGISTIKUTVECKLING Logistikcentret levererar samma dag vid order före 16.30 till Sverige, Norge och Danmark. Logistikcentret kan leverera direkt till kund på övriga marknader. Lokalt lager finns i Finland, Polen, Tjeckien, Danmark och Storbritannien. Lokalt lager fylls på från Logistikcentret alternativt från tillverkare.


FAKTA OEM INTERNATIONAL December 2010

Omsättning (MSEK)

1 430

Resultat före skatt (MSEK)

137

Antal anställda

504

Leverantörer

300

Kunder

20 000

Antal verksamheter

21

Länder

13

Sammanfattning 2010

• Omsättningen ökade med 15 % • Resultat före skatt ökade med 86 % • Samtliga bolag ökade både omsättning och resultat


ÖVRIGA VIKTIGA AKTIVITETER 2010 •Verksamheten i Cyncrona avyttrad •Förvärv All Motion


VERKSAMETEN I CYNCRONA AVYTTRAD •Affären avslutad i juni 2010 •Elektronikgruppen •Försäljningssumman ca 6 MSEK samt tilläggsköpeskilling baserad på resultatet 2011 och 2012


FÖRVÄRV ALL MOTION •Ca 30 MSEK i årlig omsättning •Elmotorer och motorstyrningar •Integrerat med OEM Motor •Sortimentsutveckling


OEMS HISTORIK 1974 Grundades OEM i Tranås 1981 Första utländska dotterbolaget i Finland 1983 Notering på Stockholmsbörsen 1986 Första förvärvet - Reflex 1997 Sammanslagning med Cyncrona 2001 Telekomkrisen 2010 Verksamheten i Cyncrona avyttrad

Core business Hydraulics and telecom


FÖRVÄRV 2005-2011 Datum Bolag

Land

Omsättning Produkter

11 06

Scapro

Sverige

30 MSEK

Apparatkomponenter

11 04

Svenska Helag

Sverige

20 MSEK

Apparatkomponenter

11 03

Echobeach

Storbritannien

10 MSEK

Elkomponenter

10 09

All Motion Technology AB

Sverige

30 MSEK

Motorer och motorstyrningar

09 09

LASA Maskin AS

Norge

15 MSEK

Pumpar

08 11

Elektro Elco AB

Sverige

100 MSEK

Installation

08 10

OK Kaapelit Oy

Finland

30 MSEK

Kabel

07 11

Klitsø Processtechnic A/S

Danmark

70 MDKK

Automation

07 09

MPX Elektra ApS

Danmark

14 MDKK

Batterier

07 01

Crouzet AB

06 04

EIG spol.s.r.o.

Tjeckien

25 MSEK

Automation

05 08

AB Telfa

Sverige

42 MSEK

Pumpar

Sverige

30 MSEK

Automation


STRATEGI 2011 Organisk tillväxt 7 – 8 % - Öka tillväxten utanför Sverige - Fördjupa samarbetet med nuvarande leverantörer - Bredda sortimentet Förvärvad tillväxt 7 – 8 % - Förvärva och integrera bolag som kan stärka vår marknadsposition - Stand alone förvärv Operational excellence - Förbättra försäljning och service genom att utveckla logistik och marknadskommunikation


KONCERNSTRUKTUR •Renodling mot komponentförsäljning på alla marknader •Tillväxt utifrån varje lands unika förutsättningar •Tre marknadsregioner

SVERIGE FINLAND OCH BALTIKUM DANMARK, NORGE, STORBRITANNIEN OCH CENTRALA ÖSTEUROPA


NYCKELTAL PER MARKNADSREGION Oms채ttning 2010 (MSEK)

Anst채llda 2010


Verksamheter OEM Automatic OEM Electronics OEM Motor Internordic Bearings Elektro Elco Telfa Svenska Helag

Resultat (MSEK)

Oms채ttning (MSEK)

SVERIGE NYCKELTAL


Oms채ttning (MSEK)

FINLAND OCH BALTIKUM NYCKELTAL 240 220 200 180 160 140

Verksamheter OEM Automatic OEM Electronics Internordic Bearings

Resultat (MSEK)

2006

2007

2008

2009

2010


Omsättning (MSEK)

DANMARK, NORGE, STORBRITANNIEN OCH CENTRALA ÖSTEUROPA NYCKELTAL

25

Verksamheter OEM Automatic OEM Electronics

Resultat (MSEK)

20 15 10 5 0 2006 -5

2007

2008

2009

2010


VERKSAMHET I KINA • Start 2004 • Logistik och kvalitetskontroll i Cixi, 15 anställda • Inköp och försäljning i Shanghai och Canton, 7 anställda • Aktiviteter: - Kvalitetskontroll - Inköp - Försäljning till europeiska kunder med produktion i Kina


DELÅRSRAPPORT Q1 2011

• • • • •

Orderingången ökade med 18 % till 407 MSEK (345) Nettoomsättningen ökade med 16 % till 384 MSEK (332) Resultat före skatt ökade med 33 % till 40 MSEK (30) Resultat efter skatt ökade med 32 % till 29 MSEK (22) Resultat per aktie ökade till 1,24 kr (0,84)


Q1 NYCKELTAL Ordering책ng (MSEK)

Nettooms채ttning (MSEK)


Q1 NYCKELTAL Rรถrelseresultat (MSEK)

Rรถrelsemarginal (%)


SVERIGE Q1 •Nettoomsättningen ökade med 17 % jämfört med 2010 •Rörelseresultatet ökade med 33 % jämfört med 2010

MSEK

Q1 2011

Q1 2010

Helår 2010

Rullande 12

Orderingång

265

208

923

980

Nettoomsättning

245

210

905

940

32 12

24 11

113 10

121 12

Rörelseresultat Rörelsemarginal (%)


FINLAND OCH BALTIKUM Q1 •Nettoomsättningen ökade med 24 % jämfört med 2010 (35 % i lokal valuta) •Rörelseresultatet ökade med 81 % jämfört med 2010 Q1 2011

Q1 2010

Helår 2010

Rullande 12

Orderingång

56

53

224

227

Nettoomsättning

57

46

215

226

Rörelseresultat Rörelsemarginal (%)

6 10

3 7

20 9

22 10

MSEK


DANMARK, NORGE, STORBRITANNIEN OCH CENTRALA ÖSTEUROPA Q1 •Nettoomsättningen ökade med 8 % jämfört med 2010 (18 % i lokal valuta) •Rörelseresultatet ökade med 37 % jämfört med 2010 Q1 2011

Q1 2010

Helår 2010

Rullande 12

Orderingång

84

84

321

321

Nettoomsättning

82

76

310

316

6 8

4 6

18 6

20 6

MSEK

Rörelseresultat Rörelsemarginal (%)


TRE FÖRVÄRV 2011 Bolag

Omsättning MSEK

Land

Produkt

Echobeach

10

Storbritannien

Elkomponenter Mars

Svenska Helag 20

Sverige

Elektronikkomponenter

April

Scapro

Sverige

Elektronikkomponenter

Juni

30

Datum


KONCERNLEDNING

Jörgen Zahlin, VD och koncernchef marknads- och

Jens Kjellson, chef för region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa

Urban Malm, VD OEM Electronics AB

Jan Cnattingius, CFO Sven Rydell, kommunikationschef

Patrick Nyström, chef för region Finland och Batikum

Mikael Thörnkvist, VD OEM Automatic AB


NYCKELTAL 2008-2010


AKTIEN OCH UTDELNING OEMs tio största aktieägare 2010-12-30

2006

2007

2008

2009

2010

Utdelning, SEK

2,83

3,00

3,00

2,00

3,00

Andel av aktiekapital

Andel av röster

Vinst per aktie, SEK

3,51

4,26

4,56

2,19

4,32

Orvaus AB

19,1 %

28,9 %

Kurs 31/12, SEK

63,00

42,90

35,00

41,30

54,50

Hans Franzén o fam

11,4 %

21,4 %

Agne Svenberg o fam

7,3 %

19,4 %

4,5

7,0

8,6

4,8

5,5

AB Traction

7,2 %

11,2 %

Lannebo fonder

10,3 %

3,6 %

Nordea Investment Funds

5,5 %

1,9 %

Ernström Finans AB

2,6 %

0,9 %

Johan Atmer

1,4 %

0,5 %

Didner & Gerge Aktiefond

1,3 %

0,5 %

Fjärde AP Fonden

1,3 %

0,5 %

Summa 10 ägare

67,5 %

88,6 %

Totalt antal aktieägare: 2472

Direktavkastning %

Utveckling börskurs 2006-2011


OEM International Listed on the Stockholm Stock Exchange since 1983

Â

Koncernpresentation maj 2011  

Koncernpresentation för OEM International

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you