Page 1

Maskinrum

1

Säkra fotoceller stänger av bana 8-9, alt. 10-11 vid ingång framifrån och kräver en aktivering av den tidsstyrda knappen (4) för utgång bakåt genom ljusbommen (2). 2

3

4

5

Ljusbommar stänger av bana 8-9, alt. 10-11 vid ingång bakifrån och kräver en aktivering av den tidsstyrda knappen (4) för utgång bakåt.

5

2

2

Maskin 9

Maskin 8

Maskin 10

4

Maskin 11 4

Grind stänger av bana 9-10 vid ingång bakifrån.

Tidsstyrd knapp.

Hela systemet styrs av ett säkerhets-PLC.

1 1

2

2

3

1

1

/bowling  

http://www.oem.se/aut/oem_aut/oem_aut_se/pdf/bowling.pdf