Page 1

Klämmor, brytare och säkringsocklar Industrikomponenter

Elektromekaniska komponenter för industriell användning


Industriella komponenter Avgörande för driftsäkerheten

Vi stöder din verksamhet med klämmor, lastbrytare och säkringssocklar av hög kvalitet som är utformade och testade för att tillgodose en mängd tillämpningar i olika miljöer. Du kan lita på våra komponenter då de är certifierade gentemot stränga branschstandarder för att garantera hög prestanda och kvalitet för din verksamhet.

Fördelar med komponenter Pålitlig långsiktig partner

Ensto är ett ekonomiskt starkt familjeägt företag som grundades 1958. Vi har moderna tillverkningslokaler och kvalitetskontrollerad tillverkning, samt erbjuder utmärkt kundservice.

Erfaren partner

50

Vi är en expert med mer än 50 års erfarenhet i anslutningsteknologi. Vi har kunskap om lösningar för en bred mängd tillämpningar i olika miljöer och ett utmärkt designteam som stöder dig i din verksamhet.

Pålitliga och snabba leveranser

Du får våra produkter när du behöver dem. Detta ger kostnadsbesparingar eftersom du kan optimera ditt lager bättre.

Pålitliga och certifierade produkter

Våra klämmor är utformade och testade för att tillgodose en mängd industriella tillämpningar i olika miljöer.

Produkter med lång livslängd

Tack vare bra design är våra komponenter pålitliga och har lång livslängd. Detta innebär besparingar för dig vad gäller underhålls- och utbyteskostnader.

2

© ENSTO 2015


Innehåll Klämmor Ensto Clampo Pro universalklämmor För Al/Cu-ledare 2,5 – 240 mm2...................................................................................6

Ensto Clampo Pro 1000 V klämmor För Al/Cu-ledare från 2,5 – 150 mm2..........................................................................9 Ensto Clampo Pro avgreningsklämmor För Al/Cu-ledare 10 – 95 mm2.................................................................................... 11 Ensto Clampo Apparatus apparatklämmor För Al/Cu-ledare 2,5 – 300 mm2................................................................................ 12 Ensto Clampo Tap-plintar För Cu-ledare 10 – 240 mm2....................................................................................... 14 Ensto Clampo Tap-koppingsplintar För Cu-ledare 1,5 – 25 mm2......................................................................................... 15 Ensto Clampo Tap-förgreningsplintar För Cu-ledare 1,5 – 70 mm2......................................................................................... 16 Ensto Clampo Compact-kompaktradklämmor För Cu-ledare 1,5 – 35 mm2......................................................................................... 17 Ensto Clampo Ground N- och PE-klämmor För Cu-ledare 1,5 – 35 mm2......................................................................................... 19 Ensto Cubo T kapslade klämmor För Al/Cu-ledare 6 – 150 mm2.................................................................................... 23 Ensto Clampo ledartabell...................................................................................................... 24

Lastbrytare Ensto Compact lastfrånskiljare Vridbrytare 16 A – 125 A.............................................................................................. 27 UL-listade brytare Vrid- och vippbrytare från 40 A – 100 A................................................................. 31

Säkringssocklar Säkringssocklar 25 A och 63 A................................................................................................................... 35 Index........................................................................................................................................................................ 37 E-nummer index.................................................................................................................................................. 39

© ENSTO 2015

3


Produktkort på vår webbplats Vi stöder din designprocess genom att erbjuda produktkort för våra klämmor, lastbrytare och säkringssocklar. Produktkorten innehåller tekniska specifikationer, grundläggande produktinformation och måttskisser i pdf-format. Produktkorten är tillgängliga på vår webbplats under rubriken ”Produkter” (www.ensto.se/produkter).

Skanna QR-koden för att få tillgång till vår produktinformation med din mobil.

Kundspecifika lösningar Utöver våra standardkomponenter erbjuder vi även kundspecifika lösningar. Dessa omfattar bland annat standardkämmor med anpassade tryck, kundspecifik märkning och lösningar utformade och utvecklade utifrån våra kunders behov. Ett exempel på detta är Ensto Clampo Pro trepoligt klämma, särskilt utformad för en av våra kunder i frekvensomriktareindustrin, som idag är tillgänglig i vårt ordinarie produktutbud. Vårt utbud inkluderar även leveranser av specialförpackade produkter samt märkning av produkter för egna varumärken.

Vår styrka ligger främst i: • • • •

Mångårig erfarenhet av kundspecifika lösningar Erfaren designavdelning Produktion och montering, även i lågkostnadsländer Stort utbud av högkvalitativa klämmor för en global kundkrets

Kundspecifika lösningar Vårt tjänsteutbud omfattar: • 3D modeller • Prototyper • Tester • Varumärkesanpassning och märkning • Tryck av t.ex. företagslogotyper, montageanvisningar och symboler • Tillverkning av plastdetaljer i färgat material • Hantering av certifiering och konsultation • Tillverkning och montering

4

Frekvensomriktareapplikation, inklusive våra Ensto Clampo Pro trepoliga klämblock som är särskilt utformade för att tillgodose frekvensomriktareindustrins behov.

© ENSTO 2015


Klämmor Våra Ensto Clampo-klämmor är särskilt utformade för behoven inom branschen. Vårt sortiment innefattar ett stort antal serier med klämmor, av vilka vissa lämpar sig för både aluminium- och kopparledare. Klämmornas märkström sträcker sig från 17,5 A till 730 A och den nominella isolationsspänningen varierar från 400 till 1 000 V. Vårt utbud innefattar också kapslade klämmor, inklusive allt som behövs för att ansluta ledningar och förgrena kablar och sluta in olika komponenter. Våra Ensto Clampo-serier har testats av SGS Fimko. De uppfyller kraven i flera olika standarder. En del modeller är även UL-godkända (Underwriters Laboratories, filnr E 192532).

Fördelar med våra klämmor Mindre lager och reducerade kostnader

Du behöver färre artiklar i lager eftersom många av våra klämmor är lämpliga för säkra anslutningar mellan aluminium- och kopparledare och de flesta av våra klämmor kan monteras både på DIN-skenor eller direkt på en montageplåt. Färre artiklar i lagret betyder reducerade kostnader.

Brett tillämpningsområde

Våra klämmor är utformade och testade för att tillgodose en mängd olika tillämpningar. Vi har lösningar för olika användningsområden, t.ex. anslutning av två ledare, avgrening, förgrening, jordning och övergång från aluminium- till kopparledare.

Brett utbud av tvärsnitt

mm²

Våra klämmor är tillgängliga i olika storlekar för olika tillämpningar. Alla klämmor är utformade för ett stort tvärsnittsomfång, från små till stora ledare.

Ansluta aluminium- och kopparledare

Al/Cu

En mängd olika klämmor kan användas för både aluminium- och kopparledare för att skapa en säker övergång från aluminium till koppar.

Tillförlitligt och kostnadseffektivt

Våra klämmor är utformade för att vara enkla och hållbara för bästa möjliga tillförlitlighet. De tillverkas av material av hög kvalitet vilket säkerställer lång livslängd.

© ENSTO 2015

5


Ensto Clampo Prouniversalklämmor

För Al/Cu-ledare 2,5 − 240 mm²

Ensto Clampo Pro-universalklämmor i korthet:

Överensstämmelse

• Certifierad enligt de senaste standarderna • UL-godkänd och Gost R-certifierad (lämplig för export av styrcentralen/utrustning till USA och Ryssland) • Kan användas till både aluminium- och kopparledare • Kan användas för övergång från aluminium- till kopparledare utan extra kabelklämmor • Kan användas vid matning (kortslutningstestade) • Accepterar ett stort tvärsnitt område (en klämma kan användas till många olika områden) • Även lämplig för fler och mångtrådiga ledare utan hylsa

K 4J u Standarder För kopparledare: För aluminiumledare: UL- godkänd: Kortslutningsklass:

Teknisk information Tvärsnitt område: Nominell ström område: Drifttemperatur: Smutsighetsgrad:

Seriens starka sidor:

• Kompakt storlek jämfört med andra, liknande produkter på marknaden • Vid tillverkning förses ledaröppningen med ett fett som förebygger oxidering • Har en enkel och pålitlig konstruktion • Kan fästas direkt på en DIN-skena eller skruvas fast på en montageplåt • Enkel att ansluta med endast en skruv • Stark och pålitlig åtdragning med sexkantsskruvar (går att återanvända utan risk för skada) • Färgkodning för N- och PE-klämmor

EN 60947-7-1:2009 EN 60947-7-2:2009 EN 61238-1:2003 UL 1059 A Al 6 - 240 mm2 / Cu 2.5 - 240 mm2 145 - 425 A Max. 80 °C 3

Material Kåpa: Stomme och skruvar:

Polyamid Förtennat aluminium

Mekaniska egenskaper Skruvskalle: Fastsätt­ning:

Sexkanthål Skruvar eller DIN-skena

Ledartabellen finns på sidan 24.

Obs: Användning av ledarhylsa rekommenderas för installation av mångtrådiga ledare typ RK eller MK* med följande ledartvärsnitt (installation av en ledare): • • • •

KE61, KE 66 KE62, KE67 KE63, KE68 KE64, KE69

2.5 – 16 mm2 16 – 35 mm2 35 – 70 mm2 35 – 120 mm2

Användning av flexibla ledare på 240 mm² rekommenderas inte.

*Klass 5, enligt IEC 228 Andra upplagan 1978

KE61.03 är en trepolig klämma med tre oberoende kretsar.

Förgreningsklämmor består av en stomme med fyra anslutningspunkter (enkel krets).

6

Ensto Clampo Pro ger en säker koppling mellan Al/Cu-ledare.

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

© ENSTO 2015


Produkt­ kod

Ledar­tvärsnitt

Färg

Ensto Clampo Pro, enpoliga klämmor Cu 2.5-50 mm² KE61 Grå Al 6-50 mm² Cu 2.5-50 mm² KE61.2 Blå Al 6-50 mm² Cu 2.5-50 mm² GulKE61.3 Al 6-50 mm² grön KE62

Al/Cu 16-95 mm²

KE62.2 KE62.3

Nominell ström

Nominell Sexkant­ isolations-spän­ hålskruv ning

Cu 160 A, Al 145 A

800 V

5 mm

Cu 160 A, Al 145 A

800 V

5 mm

800 V

5 mm

Cu 245 A, Al 220 A

800 V

5 mm

20 Nm

Al/Cu 16-95 mm²

Blå

Cu 245 A, Al 220 A

800 V

5 mm

20 Nm

Al/Cu 16-95 mm²

Gulgrön

800 V

5 mm

Al/Cu 35-150 mm²

Grå

Cu 320 A, Al 290 A

800 V

8 mm

KE63.2

Al/Cu 35-150 mm²

Blå

Cu 320 A, Al 290 A

800 V

8 mm

KE63.3

Al/Cu 35-150 mm²

Gulgrön

800 V

8 mm

KE64

Al/Cu 35-240 mm²

Grå

Cu 425 A, Al 380 A

800 V

8 mm

KE64.2

Al/Cu 35-240 mm²

Blå

Cu 425 A, Al 380 A

800 V

8 mm

Al/Cu 35-240 mm²

Gulgrön

800 V

8 mm

800 V

5 mm

Ensto Clampo Pro, trepolig klämma Cu 2.5-50 mm² Grå KE61.03 Al 6-50 mm²

Cu 160 A, Al 145 A

Ensto Clampo Pro, förgreningsklämmor, enpoliga, fyra anslutningar Cu 2.5-50 mm² Grå Cu 160 A, Al 145 A 800 V Al 6-50 mm² Cu 2.5-50 mm² KE66.2 Blå Cu 160 A, Al 145 A 800 V Al 6-50 mm² GulCu 2.5-50 mm² KE66.3 800 V Al 6-50 mm² grön KE66

KE67

Al/Cu 16-95 mm²

KE67.2 KE67.3

5 mm 5 mm 5 mm

20 Nm 20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²) 20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²) 20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²) 12 Nm (35-70mm²), 45 Nm (95-240mm²) 12 Nm (35-70mm²), 45 Nm (95-240mm²) 12 Nm (35-70mm²), 45 Nm (95-240mm²) 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²) 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²) 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²) 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

Grå

Cu 245 A, Al 220 A

800 V

5 mm

20 Nm

Al/Cu16-95 mm²

Blå

Cu 245 A, Al 220 A

800 V

5 mm

20 Nm

Al/Cu 16-95 mm²

Gulgrön

800 V

5 mm

KE68

Al/Cu 35-150 mm²

Grå

Cu 320 A, Al 290 A

800 V

8 mm

KE68.2

Al/Cu 35-150 mm²

Blå

Cu 320 A, Al 290 A

800 V

8 mm

KE68.3

Al/Cu 35-150 mm²

Gulgrön

800 V

8 mm

KE69

Al/Cu 35-240 mm²

Grå

Cu 425 A, Al 380 A

800 V

8 mm

KE69.2

Al/Cu 35-240 mm²

Blå

Cu 425 A, Al 380 A

800 V

8 mm

Al/Cu 35-240 mm²

Gulgrön

800 V

8 mm

KE69.3

4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²) 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²) 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

Grå

KE63

KE64.3

Åtdragnings­moment

20 Nm 20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²) 20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²) 20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²) 12 Nm (35-70mm²), 45 Nm (95-240mm²) 12 Nm (35-70mm²), 45 Nm (95-240mm²) 12 Nm (35-70mm²), 45 Nm (95-240mm²)

Fastsätt­ning

Vikt (kg)

DIN-skena

17.8 x 49 x 43

0,030

30

2673531

DIN-skena

17.8 x 49 x 43

0,030

30

2673532

DIN-skena

17.8 x 49 x 43

0,030

30

2673533

24 x 86 x 49

0,074

30

2673541

24 x 86 x 49

0,074

30

2673542

24 x 86 x 49

0,074

30

2673543

29.5 x 95 x 59

0,120

30

2673551

29.5 x 95 x 59

0,120

30

2673552

29.5 x 95 x 59

0,120

30

2673553

Skruv

37.5 x 130 x 67 0,249

30

2673556

Skruv

37.5 x 130 x 67 0,249

30

2673557

Skruv

37.5 x 130 x 67 0,249

30

2673558

DIN-skena

49.5 x 49 x 43

0,077

30

2673535

DIN-skena

29.8 x 49 x 43

0,049

30

2673561

DIN-skena

29.8 x 49 x 43

0,049

30

2673562

DIN-skena

29.8 x 49 x 43

0,049

30

2673563

42 x 86 x 49

0,128

30

2673571

42 x 86 x 49

0,128

30

2673572

42 x 86 x 49

0,128

30

2673573

51.5 x 95 x 59

0,210

30

2673576

51.5 x 95 x 59

0,210

30

2673577

51.5 x 95 x 59

0,210

30

2673578

Skruv

64 x 130 x 67

0,438

30

2673581

Skruv

64 x 130 x 67

0,438

30

2673582

Skruv

64 x 130 x 67

0,438

30

2673583

DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv

DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv

Mått BxLxH (mm)

Förpack­nings-­ stor­lek (st.)

E-nummer

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximalt ledartvärsnitt.

KE61

KE62

KE63.2

KE64.3

KE61.03

KE66

KE68.2

KE69.3

© ENSTO 2015

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

7


Förpackningar för handeln Ledar­tvärsnitt (mm²)

Produkt­kod KE61SET KE61T KE61.03T KE61.2T KE61.3T KE62SET KE62T KE62.2T KE62.3T KE66T KE66.2T KE66.3T

Cu 2,5 - 50, Al 6 - 50

Cu/Al 16 - 95

Cu 2,5 - 50, Al 6 - 50

Beskrivning Monteringsserie, KE61.03 + KE61.2 + KE61.3 Universalklämma, grå, set med 3 st. Universalklämma, grå, 3-polig, set med 2 st. Universalklämma, blå, set med 3 st. Universalklämma, gul-grön, set med 3 st. Monteringsserie, 3 x KE62 + KE62.2 + KE62.3 Universalklämma, grå, set med 3 st. Universalklämma, blå, set med 3 st. Universalklämma, gul-grön, set med 3 st. Avgreningsklämma, grå, set med 3 st. Avgreningsklämma, blå, set med 3 st. Avgreningsklämma, gul-grön, set med 3 st.

E-nummer 2673536 2673540 2673537 2673538 2673539 2673533 2673545 2673546 2673547 2673566 2673567 2673568

KE61SET innehåller Ensto Clampo Pro universalklämmor.

Tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings stor­lek (st.)

E-nummer

Beröringsskydd KEL61 Beröringsskydd för KE61, KE66 KEL62 Beröringsskydd för KE62, KE67 KEL63 Beröringsskydd för KE63, KE68 KEL64 Beröringsskydd för KE64, KE69

0,001 0,002 0,003 0,004

100 100 100 100

2673592 2673593 2673594 2673595

Övriga tillbehör PP37 DIN-skena, 35 mm, stål, längd 2 m KRL2 Ändstöd till 35 mm DIN-skena, PP37

0,622 0,009

10 50

2673596

Märklister

Beröringsskyddet är L-format, vilket innebär att det skyddar både ledarens utrymme och hålet från åtdragningsverktyget.

Klämmor är enkla att märka med märklister.

Varje list innehåller 10 märken

Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­ nings-­stor­lek (list) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

E-nummer

PM34.00 PM34.01 PM34.02 PM34.03 PM34.04 PM34.05 PM34.06 PM34.07 PM34.08 PM34.09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

PM34.10

A

0.001

10

-

PM34.11 PM34.12

R S

0.001 0.001

10 10

-

-

Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

PM34.13 PM34.14 PM34.15 PM34.16 PM34.19 PM34.22 PM34.23 PM34.24 PM34.25 PM34.26 PM34.27 PM34.28 PM34.29

T U V W L + -

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

N L1 L2 L3 PE

Förpack­ nings-­stor­lek (list) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

E-nummer -

UL-godkänd Produkt­kod

Ledartyp

AWG* 1 ledare/ klämma

AWG* 2 Cu-ledare/ klämma

AWG* 3 Cu-ledare/ klämma

Maximum spänning

Maximum ström

Åtdragnings­moment

Sexkant­hålskruv

Mått (B x L x H)

Enpoliga universalklämmor KE61 Cu Al KE62 Cu Al KE63 Cu Al KE64 Cu Al

1/0 - 6 1/0 - 6 4/0 - 4 4/0 - 4 300 - 2 300 - 2 500 - 3/0 500 - 3/0

6

8 6

1/0 - 2

2

2/0 - 2

1/0 -2

150 A 120 A 230 A 180 A 285 A 230 A 380 A 310 A

90 lb·in (10 Nm) 126 lb·in (14 Nm) 216 lb·in (24 Nm) 360 lb·in (40 Nm)

5 mm

2-6

600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

0.7 x 1.9 x 1.7 In (17.8 x 49 x 43 mm) 0.9 x 3.4 x 1.9 In (24 x 86 x 49 mm) 1.2 x 3.7 x 2.3 In (29.5 x 95 x 59 mm) 1.5 x 5.1 x 2.6 In (37.5 x 130 x 67 mm)

Trepolig universalklämma KE61.03 Cu Al

1/0 - 6 1/0 - 6

6

8

600 V 600 V

150 A 120 A

90 lb·in (10 Nm)

5 mm

1.9 x 1.9 x 1.7 In (49.5 x 49 x 43 mm)

Förgreningsklämmor KE66 Cu Al KE67 Cu Al KE68 Cu Al KE69 Cu Al

1/0 - 6 1/0 - 6 4/0 - 4 4/0 - 4 300 - 2 300 - 2 500 - 3/0 500 - 3/0

6

8 6

1/0 - 2

2

2/0 - 2

1/0 - 2

150 A 120 A 230 A 180 A 285 A 230 A 380 A 310 A

90 lb·in (10 Nm) 126 lb·in (14 Nm) 216 lb·in (24 Nm) 360 lb·in (40 Nm)

5 mm

2-6

600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

1.2 x 1.9 x 1.7 In (29.8 x 49 x 43 mm) 1.7 x 3.4 x 1.9 In (42 x 86 x 49 mm) 2.0 x 3.7 x 2.3 In (51.5 x 95 x 59 mm) 2.5 x 5.1 x 2.6 In (64 x 130 x 67 mm)

5 mm 8 mm 8 mm

5 mm 8 mm 8 mm

Standard UL 1059, UL category XCFR2, file no. E192532. * AWG = American Wire Gauge Isolerande material polyamid, brännbarhet V-2 (UL94). Vid tillverkning förses ledaröppningen med ett fett som förebygger oxidering.

8

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

© ENSTO 2015


Ensto Clampo Pro-klämmor 1000 V För Al/Cu-ledare 2,5 mm2 – 150 mm2

Ensto Clampo Pro1 000 V i korthet:

• Lämpliga för 1000 V AC/DC • Kompakt storlek – Kan monteras intill varandra utan partitionsplattor • Lämplig för både aluminium- och kopparledare • Kortslutningstestade klass A-klämmor • Högre temperaturomfång (90 °C)

Tekniska egenskaper:

• Hölje: fiberglasförstärkt polyamid – Bättre mekanisk hållfasthet än polyamid – Bättre isoleringsförmåga – 90 °C drifttemperatur • Färger: – Röda och svarta versioner för likströmstillämpningar – Grå och blå versioner för växelströmstillämpningar (KEx.3 ska användas som en jordningsklämma)

Överensstämmelse

K 4J u Standarder För kopparledare: För aluminiumledare: UL-godkänd:

EN 60947-7-1:2009 EN 61238-1:2003 UL 1059

Kortslutningsklass:

A

Teknisk information Tvärsnitt område: Nominell ström område: Drifttemperatur: Smutsighetsgrad:

Al 6 – 150 mm2 Cu 2,5 – 150 mm2 145 – 320 A Max. 90  °C 3

Material Kåpa: Stomme och skruvar:

Fiberglasförstärkt polyamid Förtennad aluminium

Mekaniska egenskaper Skruvskalle: Fastsättning:

Sexkanthål Skruvar eller DIN-skena

Ledartabellen finns på sidan 24.

ydd k s och ratur t e gh tempe i l t i l r ft Tillfö gre dri ö vid h

1000 V-klämmor lämpa sig för system där högre matningsspänning används, såsom i drivenheter, järnvägssystem och fartyg. De lämpa sig även för likströmsanvändning vilket gör dem till ett perfekt val för fotoelektriska anlåggningen.

© ENSTO 2015

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

9


Ensto Clampo Pro 1000 V, enpoliga klämmor Produktkod

Ledarens tvärsnitt

Färg

Nominel

Nominell isoleringss­ pänning

Sexkant­ hålskruv

Åtdragningsmoment

Fastsätt­ning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpacknings storlek (st.)

E-nummer

KE161

Cu 2,5-50 mm² Al 6-50 mm²

Grå

Cu 160 A, Al 145 A

1000 V

5 mm

4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

DIN-skena/skruv

19.2 x 82.5 x 48.5

0.045

30

6438100181758

KE161.2

Cu 2,5-50 mm² Al 6-50 mm²

Blå

Cu 160 A, Al 145 A

1000 V

5 mm

4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

DIN-skena/skruv

19.2 x 82.5 x 48.5

0.045

30

6438100181765

KE161.4

Cu 2,5-50 mm² Al 6-50 mm²

Röd

Cu 160 A, Al 145 A

1000 V

5 mm

4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

DIN-skena/skruv

19.2 x 82.5 x 48.5

0.045

30

6438100181772

KE161.6

Cu 2,5-50 mm² Al 6-50 mm²

Svart

Cu 160 A, Al 145 A

1000 V

5 mm

4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

DIN-skena/skruv

19.2 x 82.5 x 48.5

0.045

30

6438100181789

KE162

Al/Cu 16-95 mm²

Grå

Cu 245 A, Al 220 A

1000 V

5 mm

20 Nm

DIN-skena/skruv

25 x 93.5 x 55.5

0.091

30

6438100160616

KE162.2

Al/Cu 16-95 mm²

Blå

Cu 245 A, Al 220 A

1000 V

5 mm

20 Nm

DIN-skena/skruv

25 x 93.5 x 55.5

0.091

30

6438100160623

KE162.4

Al/Cu 16-95 mm²

Röd

Cu 245 A, Al 220 A

1000 V

5 mm

20 Nm

DIN-skena/skruv

25 x 93.5 x 55.5

0.091

30

6438100160647

KE162.6

Al/Cu 16-95 mm²

Svart

Cu 245 A, Al 220 A

1000 V

5 mm

20 Nm

DIN-skena/skruv

25 x 93.5 x 55.5

0.091

30

6438100160654

KE163

Al/Cu 35-150 mm²

Grå

Cu 320 A, Al 290 A

1000 V

8 mm

20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²)

DIN-skena/skruv

30.4 x 108 x 64.5

0.143

30

6438100181796

KE163.2

Al/Cu 35-150 mm²

Blå

Cu 320 A, Al 290 A

1000 V

8 mm

20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²)

DIN-skena/skruv

30.4 x 108 x 64.5

0.143

30

6438100181802

KE163.4

Al/Cu 35-150 mm²

Röd

Cu 320 A, Al 290 A

1000 V

8 mm

20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²)

DIN-skena/skruv

30.4 x 108 x 64.5

0.143

30

6438100181819

KE163.6

Al/Cu 35-150 mm²

Svart

Cu 320 A, Al 290 A

1000 V

8 mm

20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²)

DIN-skena/skruv

30.4 x 108 x 64.5

0.143

30

6438100181826

UL-godkänd Produkt­kod

Ledartyp

KE161

Cu

AWG* AWG* 1 ledare/klämma 2 Cu-ledare/ klämma 1/0 - 6 6

Al

1/0 - 6

Cu

4/0 - 4

Al

4/0 - 4

Cu

300 - 2

Al

300 - 2

KE162 KE163

2-6 1/0 - 2

AWG* 3 Cu-ledare/ klämma 8 6 2

Maximum spän­ ning

Maximum ström

Åtdragnings­moment

Sexkant­hålskruv

Mått (B x L x H)

1000 V 1000 V

150 A

90 lb·in

5 mm

0.76 x 3.25 x 1.91 In

120 A

(10 Nm)

1000 V 1000 V

230 A

126 lb·in

180 A

(14 Nm)

1000 V 1000 V

285 A

216 lb·in

230 A

(24 Nm)

(19.2 x 82.5 x 48.5 mm) 5 mm

0.98 x 3.68 x 2.19 In (25 x 93.5 x 55.5 mm)

8 mm

1.20 x 4.25 x 2.54 In (30.4 x 108 x 64.5 mm)

Standard UL 1059, UL category XCFR2, file no. E192532. *AWG = American Wire Gauge Vid tillverkning förses ledaröppningen med ett fett som förebygger oxidering.

KE161

10

KE161.2

KE162.6

KE163.4

© ENSTO 2015


Ensto Clampo Pro avgreningsklämmor För Al/Cu-ledare 10 − 95 mm²

Ensto Clampo Pro-avgreningsklämmor i korthet:

• För aluminium- och kopparledare 10–95 mm² • Stigarledaren kan antingen vara i aluminium eller koppar, avgreningen endast i koppar • Kan användas för stigarkabel utan att kapa huvudledaren • Serien omfattar: – Trepoliga avgreningsklämmor med och utan skydd – Fyrpoliga avgreningsklämmor med skydd – Tilläggspol (i grått, blått och gul-grönt) • En fyrpolig klämma skapas genom att man fäster en tilläggspol på en trepolig klämma • Sätts fast med skruv

Överensstämmelse

K 4J Standarder Alla klämmor: Jordningsklämmor också:

IEC 61545 EN 60947-7-2

Teknisk information Tvärsnitt område: Stigare: Avgrening: Nominell ström område: Nominell isolations-spänning: Drifttemperatur: Smutsighetsgrad:

Al/Cu 35 - 95 mm2 Cu 10 - 50 mm2 99 - 215 A 750 V max. 80 °C 3

Material När en stigarledare i aluminium används, installeras stigar- och avgreningsledarna så att de inte har direkt beröring med varandra. Produkt­ kod

Ledar­tvärsnitt

Trepoliga klämmor Stigare Al/Cu 35 mm², KE85.3 Avgrening Cu 1 x 16 mm² eller 2 x 10 mm² Stigare Al/Cu 35 mm², KE85.30 Avgrening Cu 1 x 16 mm² eller 2 x 10 mm² Stigare Al/Cu 50 mm², KE86.3 Avgrening Cu 1 x 35 mm² eller 2 x 16 mm² Stigare Al/Cu 50 mm², KE86.30 Avgrening Cu 1 x 35 mm² eller 2 x 16 mm² Stigare Al/Cu 95 mm², KE87.3 Avgrening Cu 1 x 50 mm² eller 2 x 25 mm² Stigare Al/Cu 95 mm², KE87.30 Avgrening Cu 1 x 50 mm² eller 2 x 25 mm² Fyrpoliga klämmor (trepolig + tilläggspol) Stigare Al/Cu 35 mm², KE85.40 Avgrening Cu 1 x 16 mm² eller 2 x 10 mm² Stigare Al/Cu 50 mm², KE86.40 Avgrening Cu 1 x 35 mm² eller 2 x 16 mm² Stigare Al/Cu 95 mm², KE87.40 Avgrening Cu 1 x 50 mm² eller 2 x 25 mm²

Kåpa: Stomme och skruvar:

Mekaniska egenskaper Skruvskalle: Fastsätt­ning:

Sexkanthål Skruvar eller DIN-skena

Ledartabellen finns på sidan 24.

Färg

Berörings­ Nominell skydd ström

Nominell isola­ Sexkant­ Åtdragnings­ tionsspänning hålskruv moment (Nm)

Grå

-

99 A

750 V

3 mm

4 Nm

Grå

x

99 A

750 V

3 mm

4 Nm

Grå

-

171 A

750 V

5 mm

8 Nm

Grå

x

171 A

750 V

5 mm

8 Nm

Grå

-

215 A

750 V

5 mm

10 Nm

Grå

x

215 A

750 V

5 mm

10 Nm

x

99 A

750 V

3 mm

4 Nm

x

171 A

750 V

5 mm

8 Nm

Grå/ Blå Grå/ Blå Grå/ Blå

Polyamid Förtennat aluminium (förtennade mässingsskruvar i KE85)

Fastsätt­ning

DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv DIN-skena/ skruv

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpack­nings- E-nummer stor­lek (st.)

85 x 60 x 43

0,114

25

2673220

85 x 82 x 44.5

0,131

10

2673221

107 x 68 x 45

0,151

25

2673224

107 x 90 x 46.5

0,173

10

2673225

119 x 68 x 62

0,262

20

2673228

119 x 90 x 63.5

0,290

5

2673229

101 x 82 x 44.5

0,178

5

2673223

122 x 90 x 46.5

0,230

5

2673227

137.5 x 90 x 63.5

0,391

5

2673231

x

215 A

750 V

5 mm

10 Nm

Grå

-

99 A

750 V

3 mm

4 Nm

-*

27 x 60 x 43

0,040

25

2673250

Blå

-

99 A

750 V

3 mm

4 Nm

-*

27 x 60 x 43

0,040

25

2673251

Gulgrön

-

99 A

750 V

3 mm

4 Nm

-*

27 x 60 x 43

0,040

25

2673252

Grå

-

171 A

750 V

5 mm

8 Nm

-*

31 x 68 x 45

0,052

50

2673253

Blå

-

171 A

750 V

5 mm

8 Nm

-*

31 x 68 x 45

0,052

50

2673254

Gulgrön

-

171 A

750 V

5 mm

8 Nm

-*

31 x 68 x 45

0,052

50

2673255

Grå

-

215 A

750 V

5 mm

10 Nm

-*

35 x 68 x 62

0,090

25

2673257

Blå

-

215 A

750 V

5 mm

10 Nm

-*

35 x 68 x 62

0,090

25

2673258

Gulgrön

-

215 A

750 V

5 mm

10 Nm

-*

35 x 68 x 62

0,090

25

2673259

Tilläggspol KE85.1 KE85.1B KE85.1YG KE86.1 KE86.1B KE86.1YG KE87.1 KE87.1B KE87.1YG

Stigare Al/Cu 35 mm², Avgrening Cu 1 x 16 mm² eller 2 x 10 mm² Stigare Al/Cu 35 mm², Avgrening Cu 1 x 16 mm² eller 2 x 10 mm² Stigare Al/Cu 35 mm², Avgrening Cu 1 x 16 mm² eller 2 x 10 mm² Stigare Al/Cu 50 mm², Avgrening Cu 1 x 35 mm² eller 2 x 16 mm² Stigare Al/Cu 50 mm², Avgrening Cu 1 x 35 mm² eller 2 x 16 mm² Stigare Al/Cu 50 mm², Avgrening Cu 1 x 35 mm² eller 2 x 16 mm² Stigare Al/Cu 95 mm², Avgrening Cu 1 x 50 mm² eller 2 x 25 mm² Stigare Al/Cu 95 mm², Avgrening Cu 1 x 50 mm² eller 2 x 25 mm² Stigare Al/Cu 95 mm², Avgrening Cu 1 x 50 mm² eller 2 x 25 mm²

* Fästs vid sidan på en trepolig klämma, kan inte monteras separat.

© ENSTO 2015

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximalt ledartvärsnitt. Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

11


Ensto Clampo Apparatus -apparatklämmor För Al/Cu-ledare 2,5 − 300 mm²

Ensto Clampo Apparatus-apparatklämmor i korthet:

• En serie universalklämmor för att ansluta aluminium- och kopparledare till utrustning • Används i utrustning eller som övergångsklämma mellan koppar och aluminium • För en eller två ledare som ska direktanslutas • Klämmor med sockel finns också • Särskilt utvecklade för att uppfylla behoven hos utrustningstillverkare • Pålitlig produkt med enkel konstruktion • Ett brett tillämpningsområde, inklusive apparatskåpsbyggnation och tillverkning av maskiner och utrustning där både aluminium och koppar ledare kan användas • Globala kunder • Förinfettad (antioxidationssmörjfett) • Enkel att installera • Finns med 1 eller 2 ingångar • Modellerna med 2 ingångar lämpar sig även för förgrening • Fästmöjligheter: med en bult mot en kopparskena eller modeller med sockel på en DIN-skena alternativt med skruvar på montageplåt

Överensstämmelse

K 4J Standarder KE12.12, KE12.20: Övriga klämmor: Kortslutningsklass:

IEC 61545, EN 60947-7-1 EN 61238-1, EN 60947-7-1 A

Teknisk information Tvärsnitt område:

Al 2.5 - 300 mm2 Cu 6 - 300 mm2 Nominell ström område: 145 - 630 A Nominell isolationsspänning: 750 V Drifttemperatur: Max 80 °C Smutsighetsgrad: 3

Material Kåpa KE12.xx och sockel KE7x: Stomme och skruvar:

Polyamide Förtennd aluminium, KE55, KE57, KE58, KE75, KE77 and KE78 with steel screws

Mekaniska egenskaper Skruvskalle: Fastsätt­ning:

Sexkanthål Skruvar eller DIN-skena

Ledartabellen finns på sidan 24.

Ensto Clampo Apparatus, Al övergångsklämmor Produkt­ kod KE12.12 KE12.20

Ledar­tvärsnitt Cu 2.5-50 mm² Al 6-50 mm² Cu 2.5-50 mm² Al 6-50 mm²

Antal poler

No­minell ström

Sexkant­hålskruv

Åtdragnings­ moment

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpack­ningsstor­lek (st.)

E-nummer

1

Cu 160 A. Al 145 A

5 mm

10 Nm

16,4 x 43 x 29,1

0,013

90

2673210

1

Cu 160 A. Al 145 A

5 mm

10 Nm

16,4 x 51 x 29,1

0,014

90

2673211

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximalt ledartvärsnitt.

Ensto Clampo Apparatus, apparatklämmor Produkt­ kod

Ledar­tvärsnitt

Antal poler

Nominell ström

Sexkant­ hålskruv

KE52.2

Al/Cu 16-95 mm²

1

270 A

5 mm

Åtdragnings­moment

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

14 Nm

20 x 47 x 33

0,030

30

2673130

24.5 x 60 x 40

0,050

30

2673131

32 x 77 x 48

0,115

15

2673132

24 Nm (35-95 mm²), 24 Nm (120-150 mm²) 12 Nm (35-70 mm²), 40 Nm (95-240 mm²)

Förpack­ningsstor­lek (st.)

E-nummer

KE53.2

Al/Cu 35-150 mm²

1

320 A

8 mm

KE54.2

Al/Cu 35-240 mm²

1

425 A

8 mm

KE55

Al/Cu 120-300 mm²

1

420 A

5 mm

25 Nm

43 x 98 x 84

0,446

15

-

KE57

Al/Cu 2 x 95-185 mm²

1

400 A

5 mm

35 Nm

39 x 83 x 102

0,360

15

2673167

KE58

Al/Cu 2 x 150-300 mm²

1

630 A

5 mm

35 Nm

45 x 98 x 126

0,561

15

2673168

KE57 och KE58 dubble ledare kan användas. Angivet Icw-värde: KE57: Icw (1.5 s) 20.5 kA KE58: Icw (2 s) 30.5 kA

KE12.12

12

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximalt ledartvärsnitt.

KE52.2

KE55

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

KE57

© ENSTO 2015


Ensto Clampo Apparatus, apparatklämmor med sockel Produkt­ Ledar­tvärsnitt kod

Antal poler

Nominell ström

Nominell isola­ tionsspänning

Sexkant­hålskruv Åtdragnings­moment

KE73.2

35-150 mm²

1

320 A

750 V

8 mm

KE74.2

35-240 mm²

1

425 A

750 V

8 mm

KE75

120-300 mm²

1

420 A

750 V

5 mm

KE77

2 x 95-185 mm²

1

400 A

750 V

KE78

2 x 150-300 mm²

1

630 A

750 V

Mått BxLxH (mm)

24 Nm (35-95 mm²), 24 Nm (120-150 mm²) 12 Nm (35-70 mm²), 40 Nm (95-240 mm²)

Förpack­ningsstor­lek (st.)

E-nummer

58 x 63 x 79,7

0,077

15

2673133

75 x 78 x 95

0,166

15

2673134

25 Nm

81 x 114 x 105,5

0,521

10

-

5 mm

35 Nm

75 x 95 x 131

0,416

10

-

5 mm

35 Nm

81 x 114 x 106

0,615

10

-

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximalt ledartvärsnitt.

KE77 och KE78 dubble ledare kan användas. Angivet Icw-värde: KE77: Icw (1.5 s) 20.5 kA KE78: Icw (2 s) 30.5 kA

KE74.2

Vikt (kg)

KE75

KE77

KE78

Förpackningar för handeln Ledar­tvärsnitt (mm²) Cu 2,5 - 50, Al 6 - 50 Cu/Al 16 - 95 Cu/Al 35 - 150 Cu/Al 35 - 240

Produkt­kod KE12.12T KE12.20T KE52.2T KE53.2T KE54.2T

Beskrivning Al övergångsklämmor för automatsäkring, set med 3 st. Al övergångsklämmor för KSM-brytare, set med 3 st. Apparatklämma, set med 3 st. + Skruvset Apparatklämma, set med 3 st. + Skruvset Apparatklämma, set med 3 st. + Skruvset

E-nummer 2673212 2673213 -

KE53.2T innehåller Ensto Clampo Apparatus apparatklämmor.

Tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

E-nummer

Sektionsskivor PMR1420 PMR1421 PMR1422

För KE73.2 För KE74.2 och KE75 För KE77 och KE78

0,016 0,024 0,030

25 25 25

2673172 2673174 -

Fästskruvar, för socklar PLP98 För KE73.2 PLP99 För KE74.2, KE75, KE77 och KE78

0,001 0,004

50 50

2673182 2673184

Skruvset, för fana KJ5.10 Inkl. 3 st. M10 x 35 mm KJ5.12 Inkl. 3 st. M12 x 45 mm

0,182 0,327

10 10

2673192 2673193

Övriga tillbehör SR1 Polfett, 225 g tub

0,254

25

-

Sektionsskiva, PMR1422.

© ENSTO 2015

Fästskruvar, PLP98.

Skruvset, KJ5.10.

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

Polfett, SR1.

13


Ensto Clampo Tap-plintar För Cu-ledare 10 − 240 mm²

Ensto Clampo Tap-plintar i korthet:

• Förgreningsklämmor för att förgrena och ansluta kopparledare (10–240 mm²) • Används i ställverk med låg spänning, styrväxlar och utrustning • Kan monteras på en DIN-skena eller fästas med skruvar direkt på underlaget • Pålitlig och enkel konstruktion • Med mellanliggande plattor uppnås det krypavstånd som krävs i tekniska standarder när flera klämmor kombineras för att skapa mer omfattande enheter • Nominell spänning 750 V, testad för kretsar på 1 000 V

Överensstämmelse

K 4J Standarder Alla klämmor:

EN 60947-7-1

Teknisk information Tvärsnitt område: Nominell ström område: Nominell isolationsspänning: Drifttemperatur: Smutsighetsgrad:

Cu 10 - 240 mm2 270 - 560 A 750 V Max. 80 °C 3

Material Stomme:

Förzinkat stål eller förtennat kopparlegering Polyamid

Sockel:

Mekaniska egenskaper Skruvskalle: Fastsätt­ning:

Mutter Skruvar eller DIN-skena

Ledartabellen finns på sidan 24. Sadelterminalen med två skruvar i KE82.15 måste vändas (se bild till höger) för att passa ledare på 16–70 mm². Positionen på bilden till vänster passar för ledare på 95–185 mm².

Ensto Clampo Tap, plintar, 750 V Produkt­ kod

Ledar­tvärsnitt

Nominell ström

Nominell isolationss­ Skruv­ pänning skalle

Skruv­skallens Åtdragnings­ stor­lek / nyckel moment

Fastsätt­ning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

E-nummer

KE80

Cu 10-70 mm²

270 A

750 V

Mutter

8 mm

2 Nm

DIN-skena/skruv

58 x 59 x 65.5

0.088

25

2673110

KE80.15

Cu 10-70 mm² + 2.5-70 mm²

270 A

750 V

Mutter

8 mm

2 Nm + 3 Nm

DIN-skena/skruv

58 x 71 x 65.5

0.127

25

-

KE81

Cu 10-150 mm²

490 A

750 V

Mutter

10 mm

9 Nm

DIN-skena/skruv

75 x 70 x 88

0.188

20

2673111

KE82

Cu 35-240 mm²

560 A

750 V

Mutter

13 mm

6 Nm

DIN-skena/skruv

81 x 70 x 102.5

0.348

10

2673112

KE82.15

Cu 35-240 mm² + 16-185 mm²

560 A / 353 A

750 V

Mutter

13 mm

6 Nm

DIN-skena/skruv

81 x 106 x 102.5

0.609

10

-

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

KE80

KE81

KE82

KE82.15

Tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

Sektionsskivor PMR1420 PMR1421

För KE80 För KE81 och KE82

0,016 0,024

25 25

2673172 2673174

Fästskruvar PLP98 PLP99

För KE80 För KE81 och KE82

0,001 0,004

50 50

2673182 2373184

14

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

E-nummer

Sektionsskiva, PMR1421.

© ENSTO 2015


Ensto Clampo Tap-kopplingsplintar För Cu-ledare 1,5 − 25 mm²

Ensto Clampo Tap-kopplingsplintar i korthet:

• Enpoliga, fyrpoliga och fempoliga förgreningsplintar för kopparledare på 1,5–25 mm² • Har ett omfattande utbud av tillbehör, till exempel beröringsskydd • Kan monteras på en DIN-skena med fästanordning (1-poliga plintar endast skruvmontering)

Överensstämmelse

K 4J Standarder Alla plintar:

EN 60947-7-1

Teknisk information Tvärsnitt område: Nominell ström område: Nominell isolationsspänning: Drifttemperatur: Smutsighetsgard:

Cu 1,5 - 25 mm2 33 - 107 A 500 V Max. 80 °C 3

Material Stomme: Sockel:

Nickelbelagd mässing Härdplast

Mekaniska egenskaper Skruvskalle: Fastsätt­ning:

Spårskalle eller mutter Skruvar eller DIN-skena med ett DIN-fäste (1-poliga plintar endast skruvar)

Ledartabellen finns på sidan 24. Produkt-­ kod

Ledar­tvärsnitt

Fyrpoliga kopplingsplintar KF11 6 mm² KF9 10 mm² KF10 16 mm² KF10.1 16 mm² KF10.3 25 mm²

Nominell ström

Nominell isola­ Skruvskalle tionsspänning

62 A 62 A 82 A 82 A 107 A

500 V 500 V 500 V 500 V 500 V

Spårskalle Spårskalle Spårskalle Mutter Mutter

Fempoliga kopplingsplintar KF13 10 mm² KF14 16 mm² KF14.1 16 mm² KF14.3 25 mm²

62 A 82 A 82 A 107 A

500 V 500 V 500 V 500 V

Spårskalle Spårskalle Mutter Mutter

Enpoliga kopplingsplintar KF5.06 6 mm² KF5.10 10 mm² KF5.16 16 mm²

33 A 62 A 82 A

500 V 500 V 500 V

Spårskalle Spårskalle Spårskalle

Skruv­skallens Åtdragnings­ stor­lek / nyckel moment

17 mm 17 mm

17 mm 17 mm

Fastsätt­ning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

3,5 Nm 4 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm

Skruv / DIN-skena* Skruv / DIN-skena* Skruv / DIN-skena* Skruv / DIN-skena* Skruv / DIN-skena*

35 x 50 x 39 42 x 57 x 45 46 x 64 x 51 46 x 64 x 31 46 x 64 x 41

0,065 0,100 0,174 0,115 0,143

4 Nm 5 Nm 5 mm 5 Nm

Skruv / DIN-skena* Skruv / DIN-skena* Skruv / DIN-skena* Skruv / DIN-skena*

42 x 83 x 37 44 x 90 x 50

3,5 Nm 4 Nm 5 Nm

Skruv Skruv Skruv

* DIN-skena med DIN-fäste PMR130

KF11

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

E-nummer

100 50 50 50 50

2673064 2673075 2673073

44 x 90 x 41

0,149 0,214 0,160 0,187

50 50 50 50

2673077 2673079

15 x 29 x 33 17 x 31 x 36 20 x 32 x 29

0,019 0,029 0,046

500 250 200

1441356 1441360 1441366

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

KF10.3

KF14

KF5.10

Tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

PMR130 PMR586 PMR587 PMR723 PMR723.2 PPK223 PPK222

DIN-fäste för härdplastsockel Kåpa till KF9, KF10 och KF14 Montageskiva för PMR586 Beröringsskydd, vitt, för 10-16 mm² mantelskruv Beröringsskydd, blått, för 10-16 mm² mantelskruv Trådskydd för 10 mm² mantelskruv Trådskydd för 16 mm² mantelskruv

© ENSTO 2015

Vikt (kg) 0,002 0,031 0,008 0,002 0,002 0,001 0,001

Förpack­nings­stor­lek (st.) 100 10 10 100 100 100 100

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

E-nummer 2673081 2673082 2673083 -

DIN-fäste, PMR130.

15


Ensto Clampo Tap-förgreningsplintar För Cu-ledare 1,5 − 70 mm²

Ensto Clampo Tap-förgreningsplintar i korthet:

Överensstämmelse

K4J

Förgreningsplintar, 750 V

Standarder

• Enpoliga och fyrpoliga förgreningsplintar för kopparledare i ett ord på 1,5–70 mm² • Särskilt lämplig för användning med högre spänning eller när förbättrad avskärmning krävs • Har isolerande mellanväggar • Kan monteras på en DIN-skena

Alla plintar:

EN 60947-7-1

Teknisk information Tvärsnitt område: Nominell ström område: Nominell isolationsspänning: Drifttemperatur: Smutsighetsgard:

Förgreningsplint, 400 V

• För 4 x Kopparledare i ett ord (1,5–16 mm²) • För ett trefassystem med en inkommande och tre utgående ledare per fas • Har en kompakt struktur • Passar i t.ex. fördelningscentraler

Material Kåpa: Stomme och skruvar:

Polyamid Stål (KF17 mässingskena)

Mekaniska egenskaper Skruvskalle: Fastsättning:

Ledar­tvärsnitt

Nominell ström

Nominell isola­ Skruv­skalle tionsspänning

Spårskalle eller mutter (KF17 +/- skruv) Skruvar eller DIN-skena (KF17 endast DIN-skena)

Ledartabellen finns på sidan 24.

Ensto Clampo Tap, förgreningsplintar, 750 V Produkt­ kod

Al/Cu 1,5 - 70 mm2 62 - 192 A 400 V och 750 V Max. 80 °C 3

Skruv­skallens stor­lek / nyckel

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpack­nings­stor­lek (st.)

E-nummer

Fyrpoliga förgreningsplintar KF7.10 Cu 2.5 - 16 mm² KF7.70 Cu 6 - 70 mm²

62 A 192 A

750 V 750 V

Spårskalle Mutter

8 mm

2.5 Nm 4 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

66 x 63 x 43 122 x 64 x 43

0,110 0,160

25 25

2673020 2673028

Enpoliga förgreningsplintar KF8.10 Cu 2.5 - 16 mm² KF8.70 Cu 6 - 70 mm²

62 A 192 A

750 V 750 V

Spårskalle Mutter

8 mm

2.5 Nm 4 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

21.5 x 54 x 43 38 x 64 x 43

0,030 0,050

25 20

2673022 2673030

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

KF7.10

KF7.70

KF8.10

KF8.70

Beröringsskydd Produkt­kod

Beskrivning

Längd

RDP6 KNL6.122 KNL6.161

För KF7 och KF8 För KF7.70 För KF7.70 och KF8.70

2m 122 mm 161 mm

Vikt (kg) 0,247 0,017 0,021

Förpack­nings­ stor­lek (st.) 10 30 30

E-nummer 2673197 2673040 2673198

Beröringsskydd, KNL6.122.

Uppfyller inte RoHs direktivets krav.

Ensto Clampo Tap, förgreningsplint, 400 V Produkt­ Ledar­tvärsnitt kod

Nominell ström

Nominell isolationss­ pänning

Skruv­ skalle

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ ning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpack­ nings­stor­lek (st.)

KF17

100 A

400 V

+/-

2,5 Nm

DIN-skena

73,5 x 75 x 48,5

0,133

25

Cu 1,5 - 16 mm²

E-nummer

2673195

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

16

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

KF17

© ENSTO 2015


Ensto Clampo Compactkompaktradklämmor För Cu-ledare 1,5 − 35 mm²

Ensto Clampo Compact-kompaktradklämmor i korthet:

Överensstämmelse

• • • • •

För kopparledare 1,5 - 35 mm² Används i kontroll-, instrument- och automationsapplikationer Kostnadseffektiv lösning Kompakt storlek: perfekt för installation i begränsade utrymmen Innehåller skydd för ledarna för att förhindra skador på fina kardeler, samtidigt som ledarna också skyddas mot att komma för långt in i klämman • Kåpa i polyamid, värmebeständigt till 105 °C • Kan monteras på DIN-skena eller direkt på underlaget • Enkel att märka, antingen med markeringstejp eller genom tryck direkt på produkten

KE33

• Serien fullbordas med KE33-klämman för kopparledare i ett ord på 35 mm² • Används i kontroll-, instrument- och automationsapplikationer

Radklämmor

K 4J u [ K 4J u

KE33

Standarder Radklämmor: KE33 , KE33.20: KE33.30:

EN 60947-7-1, UL 1059, CSA C22.2 No. 158-1987 EN 60947-7-1, UL 1059 EN 60947-7-2, UL 1059

Teknisk information Tvärsnitt område: Nominell ström område: Nominell isolationsspänning: Drifttemperatur:

Cu 1,5 mm2 till 35 mm2 17,5 - 135 A 450 - 750 V Max. 105 °C

Material Kåpa: Stomme:

Polyamid Nickelbelagd mässing

Mekaniska egenskaper Skruv­skalle: Fastsätt­ning:

Spårskalle Skruvar eller DIN-skena

Ledartabellen finns på sidan 24.

Ensto Clampo Compact, terminal blocks Produkt­ kod

Ledar­tvärsnitt

Antal poler Nominell ström

Nominell isolations-spänning Skruv­skalle

Åtdragnings­ Fastsätt­ning moment

KR5031 KR5131 KR8031 KR8041 KR8121 KR10021 KR10031

Cu 1,5 mm² Cu 1,5 mm² Cu 1,5 - 6 mm² Cu 1,5 - 6 mm² Cu 1,5 - 6 mm² Cu 6 - 16 mm² Cu 6 - 16 mm²

3 12 3 4 12 2 3

750 V (Smutsighetsgrad 2)* 750 V (Smutsighetsgrad 2)* 750 V (Smutsighetsgrad 2)* 750 V (Smutsighetsgrad 2)* 750 V (Smutsighetsgrad 2)* 750 V (Smutsighetsgrad 2)** 750 V (Smutsighetsgrad 2)**

0,4 Nm 0,4 Nm 0,8 Nm 0,8 Nm 0,8 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm

17.5 A 17.5 A 41 A 41 A 41 A 82 A 82 A

M2,6 M2,6 M3,5 M3,5 M3,5 M6 M6

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

* Smutsighetsgrad 3: nominell isolationsspänning 450 V ** Smutsighetsgrad 3: nominell isolationsspänning 500 V

KR5131

© ENSTO 2015

Mått BxLxH (mm) 26 x 22 x 18 70.9 x 22 x 18 31.4 x 22 x 22 38.2 x 22 x 22 90.8 x 22 x 22 34 x 30.8 x 39.5 45.3 x 30.8 x 39.5

Vikt (kg) 0,007 0,026 0,015 0,021 0,060 0,044 0,065

Förpacknings-­ stor­lek (st.) 200 50 200 200 100 100 100

E-nummer

2673505 2673506 2673114 -

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

KR8041

KR10031

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

KR10021

17


Ensto Clampo Compact, KE33 Produkt­ kod

Ledar­tvärsnitt

Färg

Nominell ström

Nominell isolations- Skruv­skalle spänning Spårskalle

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ning

KE33 KE33.20 KE33.30

35 mm² 35 mm² 35 mm²

Grå Blå Gul-grön

135 A 135 A

750 V 750 V

3,5 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm

DIN-skena DIN-skena DIN-skena

6 mm spår 6 mm spår 6 mm spår

Smutsighetsgrad: 3

Mått BxLxH (mm) 50 x 14 x 44 50 x 14 x 44 50 x 14 x 44

Vikt (kg)

Förpack­nings ­stor­lek (st.)

0,043 0,043 0,043

100 100 100

E-nummer

2673511 2673512 2673513

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

KE33.20

KE33

KE33.30

UL-godkänd Produkt­kod

Antal poler

Ledartyp

AWG* 1 ledare/klämma

Maximum

Maximum­ ström

KR5031

3

Cu

14 - 22

150 V

10 A

KR5131

12

Cu

14 - 22

150 V

10 A

KR8031

3

Cu

8 - 18

150 V

50 A

KR8041

4

Cu

8 - 18

150 V

50 A

KR8121

12

Cu

8 - 18

150 V

50 A

KR10021

2

Cu

6 - 18

300 V

65 A

KR10031

3

Cu

6 - 18

300 V

65 A

KE33

1

Cu

2 - 16

600 V

115 A

Maximum åtdragnings­moment 4,4 Lb·In (0,5 Nm) 4,4 Lb·In (0,5 Nm) 7 Lb·In (0,8 Nm) 7 Lb·In (0,8 Nm) 7 Lb·In (0,8 Nm) 20 Lb·In (2,25 Nm) 20 Lb·In (2,25 Nm) 40,5 Lb·In (4,5 Nm)

Skruvmejsel, klämskruv Max. 3,5 mm spår Max. 3,5 mm spår Max. 5 mm spår Max. 5 mm spår Max. 5 mm spår Max. 6,5 mm spår Max. 6,5 mm spår Max. 6,5 mm spår

Mått BxLxH 1.0 x 0.9 x 0.7 In (26 x 22 x 18 mm) 2.8 x 0.9 x 0.7 In (70.9 x 22 x 18 mm) 1.2 x 0.9 x 0.9 In (31.4 x 22 x 22 mm) 1.5 x 0.9 x 0.9 In (38.2 x 22 x 22 mm) 3.6 x 0.9 x 0.9 In (90.8 x 22 x 22 mm) 1.3 x 1.2 x 1.6 In (34 x 30.8 x 39.5 mm) 1.8 x 1.2 x 1.6 In (45.3 x 30.6 x 39.5 mm) 0.6 x 2.0 x 1.7 In (14 x 50 x 44 mm)

Standard UL 1059, UL category XCFR2, file no. E192532. * AWG = American Wire Gauge Isolerande material polyamid, brännbarhet V-2 (UL94).

Tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

KRL1505.02 KRL6067.02 KRL6067.03 KRL6067.04 KRL7 KNL7 KRL8 PMR143 PMR370 KRL6 PP44

Överkopplingskam, 2-polig, 1,5 mm² Överkopplingskam, 2-polig, 6 mm² Överkopplingskam, 3-polig, 6 mm² Överkopplingskam, 4-polig, 6 mm² Adapter för 35 x 7,5 mm DIN-montage, grå Adapter för 35 x 15 mm DIN-montage, svart Ändstöd för DIN 15- och DIN 35-skenor Ändplatta för montering på montageplåt Sektionsskiva för DIN 15- och DIN 35-skenor Sektionsskiva för KR8121 DIN-skena, 15 mm, stål, längd = 2 m

Adapter för 35 mm DIN-montag, KRL7.

18

Vikt (kg) 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,003 0,001 0,002 0,002 0,290

Ändstöd för DIN 15- och DIN 35-skenor, KRL8.

Förpack­nings ­stor­lek (st.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

E-nummer 2673597 2673598 -

Ändplatta för montering på montageplåt, PMR143.

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

Överkopplingskam, 3-polig, KRL6067.03.

Sektionsskiva för DIN 15- och DIN 35skenor, PMR370.

© ENSTO 2015


Ensto Clampo Ground N- och PE-klämmor För Cu-ledare 1,5 − 35 mm²

Ensto Clampo Ground N- och PE-klämmor i korthet:

Överensstämmelse

• Används i kontroll- och panelbyggnadsapplikationer • Flexibel installation och flera monteringsalternativ • Produkter som kompletta enheter i många olika storlekar och markeringar • Separata klämkomponenter även tillgängliga för specialmonteringar • Modeller med ledarskydd finns för att förhindra skador på fina ledartrådar

K 4J Standarder N-skenor: PE-skenor: N- och PE-skenor:

EN 60947-7-1 EN 60947-7-2 EN 60947-7-1, EN 60947-7-2

Teknisk information Tvärsnitt område: Nominell ström område: Nominell isolationsspänning: Drifttemperatur: Föroreningsgrad:

Cu 1.5 - 35 mm2 82 - 135 A 500 V max 80 °C 3

Material Stomme: Sockel:

Mässing/stål Polyamid/polykarbonat

Mekaniska egenskaper Skruvskalle: Fastsättning:

+/Skruvar eller DIN-skena

Ledartabellen finns på sidan 24.

Ensto Clampo Ground, N-skenor Produktkod

Ledartvärsnitt

Nominell ström

Nominell isola­ tionsspänning

Skruvs­ kalle

Åtdragningsmoment

Fastsättning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpackningsstorlek (st.)

E-nummer

N-skenor med 16 mm² och 6 mm² tunnelklämmor KNA4.104 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 3 x 6 mm²) KNA4.106 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 5 x 6 mm²) KNA4.108 Cu 2 x (1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²) KNA4.110 Cu 2 x (2 x 16 mm² + 8 x 6 mm²) KNA4.112 Cu 2 x (2 x 16 mm² + 10 x 6 mm²) KNA4.114 Cu 2 x (3 x 16 mm² + 11 x 6 mm²) KNA4.120 Cu 2 x (4 x 16 mm² + 16 x 6 mm²)

82 A 82 A 82 A 82 A 82 A 82 A 82 A

500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V

+/+/+/+/+/+/+/-

2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

40 x 53 x 35 40 x 65 x 35 40 x 79 x 35 40 x 95 x 35 40 x 106 x 35 40 x 122 x 35 40 x 160 x 35

0,063 0,085 0,104 0,130 0,153 0,178 0,243

50 50 25 25 25 25 25

2673440 2673441 2673443 2673445 -

N-skenor med 16 mm² tunnelklämmor KN4.102 Cu 2 x (2 x 16 mm²) KN4.104 Cu 2 x (4 x 16 mm²) KN4.106 Cu 2 x (6 x 16 mm²) KN4.108 Cu 2 x (8 x 16 mm²) KN4.110 Cu 2 x (10 x 16 mm²) KN4.112 Cu 2 x (12 x 16 mm²)

82 A 82 A 82 A 82 A 82 A 82 A

500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V

+/+/+/+/+/+/-

2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

40 x 43 x 43 40 x 61 x 43 40 x 79 x 43 40 x 97 x 43 40 x 115 x 43 40 x 133 x 43

0,052 0,088 0,122 0,162 0,198 0,230

100 50 50 25 25 25

2673450 2673451 2673453 -

N-skenor med 35 mm² tunnelklämmor KND4.103N Cu 2 x (3 x 35 mm²)

135 A

500 V

PH2

4 Nm

DIN-skena/skruv

41,5 x 64 x 41

0,127

50

-

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

KNA4.110

© ENSTO 2015

KN4.106

KND4.103N

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

19


Ensto Clampo Ground, PE-skenor Produktkod

Ledartvärsnitt

Skruvs­ kalle

Åtdragningsmoment

Fastsättning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpackningsstorlek (st.)

E-nummer

PE-skenor med 16 mm² och 6 mm² tunnelklämmor KNA4.104P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 3 x 6 mm²) KNA4.106P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 5 x 6 mm²) KNA4.108P Cu 2 x (1 x 16 mm² + 7 x 6 mm²) KNA4.110P Cu 2 x (2 x 16 mm² + 8 x 6 mm²) KNA4.112P Cu 2 x (2 x 16 mm² + 10 x 6 mm²) KNA4.114P Cu 2 x (3 x 16 mm² + 11 x 6 mm²) KNA4.120P Cu 2 x (4 x 16 mm² + 16 x 6 mm²)

+/+/+/+/+/+/+/-

2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm 2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

40 x 58 x 35 40 x 65 x 35 40 x 79 x 35 40 x 95 x 35 40 x 106 x 35 40 x 122 x 35 40 x 160 x 35

0,063 0,085 0,104 0,130 0,153 0,178 0,243

50 50 25 25 25 25 25

-

PE-skenor med 35 mm² tunnelklämmor KND4.103P Cu 2 x (3 x 35 mm²)

PH2

4 Nm

DIN-skena/skruv

41,5 x 64 x 41

0,127

50

-

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

KNA4.110P

KND4.103P

Ensto Clampo Ground, N and PE busbars Produktkod

Ledartvärsnitt

Nominell ström

Nominell isola­ tionsspänning

Skruvs­ kalle

N- och PE-skenor med 16 mm² och 6 mm² tunnelklämmor, 6 mm2 tunnelklämmor har trådskydd Cu, N 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm², KNA5.108 82 A 500 V +/PE 2 x 16 mm² + 7 x 6 mm² Cu, N 1 x 16 mm² + 12 x 6 mm², KNA5.113 82 A 500 V +/PE 2 x 16 mm² + 12 x 6 mm² Cu, N 1 x 16 mm² + 16 x 6 mm², KNA5.117 82 A 500 V +/PE 2 x 16 mm² + 16 x 6 mm² Cu, N 1 x 16 mm² + 19 x 6 mm², KNA5.120 82 A 500 V +/PE 2 x 16 mm² + 19 x 6 mm² Cu, N 2 x 16 mm² + 23 x 6 mm², KNA5.125 82 A 500 V +/PE 3 x 16 mm² + 23 x 6 mm² Cu, N 2 x 16 mm² + 28 x 6 mm², KNA5.130 82 A 500 V +/PE 3 x 16 mm² + 28 x 6 mm² Cu, N 2 x 16 mm² + 32 x 6 mm², KNA5.134 82 A 500 V +/PE 3 x 16 mm² + 32 x 6 mm² Cu, N 2 x 16 mm² + 36 x 6 mm², 82 A 500 V +/KNA5.138 PE 3 x 16 mm² + 36 x 6 mm² N- och PE-skenor med 16 mm² och 6 mm² tunnelklämmor Cu, N 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm², KNA4.108NP 82 A PE 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm² Cu, N 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm², KNA4.114NP 82 A PE 3 x 16 mm² + 11 x 6 mm Cu, N 4 x 16 mm² + 16 x 6 mm², KNA4.120NP 82 A PE 4 x 16 mm² + 16 x 6 mm² Cu, N 4 x 16 mm² + 22 x 6 mm², KNA4.126NP 82 A PE 4 x 16 mm² + 22 x 6 mm² Cu, N 4 x 16 mm² + 32 x 6 mm², KNA4.136NP 82 A PE 4 x 16 mm² + 32 x 6 mm²

Åtdragningsmoment

Fastsättning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpackningsstorlek (st.)

E-nummer

2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 121,5 x 35

0,176

25

-

2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 152 x 35

0,233

25

-

2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 176,5 x 35

0,276

25

-

2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 195 x 35

0,309

25

-

2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 240,5 x 35

0,377

25

-

2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 271 x 35

0,438

20

-

2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 295,5 x 35

0,470

20

-

2 Nm/0,8 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 320 x 35

0,520

10

-

500 V

+/-

2 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 79 x 35

0,104

25

-

500 V

+/-

2 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 122 x 35

0,178

25

-

500 V

+/-

2 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 160 x 35

0,243

25

-

500 V

+/-

2 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 203 x 35

0,315

25

-

500 V

+/-

2 Nm

DIN-skena/skruv

40 x 269 x 35

0,415

25

-

N- och PE-skenor med 16 mm² tunnelklämmor KN4.204 Cu, N 4 x 16 mm², PE 4 x 16 mm² KN4.206 Cu, N 6 x 16 mm², PE 6 x 16 mm² KN4.208 Cu, N 8 x 16 mm², PE 8 x 16 mm² KN4.210 Cu, N 10 x 16 mm², PE 10 x 16 mm² KN4.212 Cu, N 12 x 16 mm², PE 12 x 16 mm²

76 A 76 A 76 A 76 A 76 A

500 V 500 V 500 V 500 V 500 V

+/+/+/+/+/-

2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

40 x 68,5 x 40 40 x 86,5 x 40 40 x 104,5 x 40 40 x 122,5 x 40 40 x 140,5 x 40

0,100 0,146 0,181 0,219 0,254

50 25 25 25 25

-

N och PE-skenor med 35 mm² tunnelklämmor KND4.103NP Cu, N 3 x 35 mm², PE 3 x 35 mm²

135 A

500 V

PH2

4 Nm

DIN-skena/skruv

41,5 x 64 x 41

0,127

50

-

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

KNA5.108

20

KNA4.120NP

KNA4.206

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

KND4.103NP

© ENSTO 2015


Nollklämma

För att skarva en noll-ledare t.ex. i centraler. Produkt­kod Ledar­tvärsnitt

Nominell ström

Nominell isolationss­ pänning

Skruv­skalle

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ning

KJ7

135 A

500 V

Slot

3.5 Nm

Skruv

Cu 1.5 - 35 mm²

Mått BxLxH (mm) 14.8 x 60 x 38

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

0.037

250

E-nummer

-

Den nominella strömmen i tabellen gäller för maximala ledartvärsnitt.

Nollklämma, UL-godkänd Produkt­ kod

Antal poler

Ledartyp

AWG* 1 ledare/klämma

Maximum spänning

Maximum ström

Åtdragnings­moment

Skruvmejsel, klämskruv

Mått (B x L x H)

KJ7**

1

Cu

2 - 16

600 V

115 A

40.5 lb·in (4.5 Nm)

Spår

0.6 x 2.4 x 1.5 In (15 x 60 x 38 mm)

Standard UL 1059, UL category XCFR2, file no. E192532 * AWG = American Wire Gauge ** KJ7 passar endast för 300 V om två eller flera poler monteras sida vid sida. Isolerande material polyamid, brännbarhet V-2 (UL94).

Ensto Clampo Ground, N- och PE-skenor i delar Produkt­kod

Beskrivning

N- och PE-skenor i delar, sadelklämmor KN2.2 Cu 2 x (1,5-16 mm²) KN2.3 Cu 3 x (1,5-16 mm²) KN2.4 Cu 4 x (1,5-16 mm²) KN2.5 Cu 5 x (1,5-16 mm²) KN2.6 Cu 6 x (1,5-16 mm²) KN2.7 Cu 7 x (1,5-16 mm²) KN2.8 Cu 8 x (1,5-16 mm²) PM58 Ändstöd för skena KN2.x

Nominell ström

Åtdragnings­ moment

Vikt (kg)

Förpack­nings­stor­lek (st.)

82 A 82 A 82 A 82 A 82 A 82 A 82 A

1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm

0,019 0,028 0,035 0,045 0,052 0,061 0,070 0,003

250 250 200 200 200 100 100 2000

E-nummer

-

N- och PE-skena i delar med sadel-klämmor, KN2.2.

Överfall Produkt­kod

Beskrivning

PPK28 PPK9 PPK2 PSS63

Cu 1,5-25 mm² Cu 1,5-35 mm² Cu 6-70 mm² Cu 16-185 mm²

Nominell ström 82 A 135 A 270 A 535 A

Vikt (kg) 0,002 0,003 0,009 0,064

Förpack­nings­ stor­lek (st.) 100 100 100 10

E-nummer -

Tunnelklämmor Produkt­kod

Beskrivning

Nominell ström

KJ25 KJ25.1 KJ18 KJ18.1 KJ20 KJ20.1

Cu 1-6 mm², bredd 6 mm Cu 1-6 mm², med trådskydd, bredd 6 mm Cu 1,5-16 mm², bredd 9 mm Cu 1,5-16 mm², med trådskydd, bredd 9 mm Cu 2,5-35 mm², bredd 13 mm Cu 2,5-35 mm², bredd 13 mm, sexkanthålskruv

33 A 33 A 82 A 82 A 135 A 135 A

KJ25 © ENSTO 2015

KJ25.1

Åtdragnings-­ moment 0,8 Nm 0,8 Nm 2 Nm 2 Nm 4 Nm 4 Nm

Skruv­skalle +/+/+/+/PH2 Sexkant 5 mm

KJ20 Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

Vikt (kg) 0,004 0,004 0,007 0,007 0,011 0,012

Förpacknings­ stor­lek (st.) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

E-nummer 2307044 2307040 2307046 2307042 2307047 2307049

KJ20.1

21


Ändstöd Produkt­kod

Beskrivning

PMR117 PMR117.1 PMR1413 PMR1427 KJ19 KNL2 RDP6

Ändstöd för 2 x 10 mm skena, märkt N Ändstöd för 2 x 10 mm skena, märkt PE Ändstöd för 2 x 10 mm skena Ändstöd för 2 x 10 mm skena Ändstöd för två 2 x 10 mm skenor, med överkoppling Stöd för beröringsskydd RDP6, används tillsammans med PMR117 Beröringsskydd, längd 2000 mm

Vikt (kg) 0,005 0,005 0,002 0,002 0,023 0,004 0,247

Förpack­nings­ stor­lek (st.) 100 100 100 100 100 200 10

E-nummer

Vikt (kg) 0,006 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,027 0,029 0,171 0,341

Förpack­nings­ stor­lek (st.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10

E-nummer

2307078 2307079 2307076 2307077 2673197

Ändstöd för 2 x 10 mm skena, märkt N, PMR117.

Skenor

2 x 10 mm skenor.

Produkt­kod

Beskrivning

PSK20.037 PSK20.046 PSK20.055 PSK20.064 PSK20.073 PSK20.082 PSK20.100 PSK20.109 PSK20.118 PSK20.127 PSK20.136 PSK20.161 PSK20.175 PSK152 PSK152.2

Length 37 mm Length 46 mm Length 55 mm Length 64 mm Length 73 mm Length 82 mm Length 100 mm Length 109 mm Length 118 mm Length 127 mm Length 136 mm Length 161 mm Length 175 mm Length 1000 mm Length 2000 mm

2307070 -

Övriga tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

PMR281 PSK131 RDP9 PPK225

Ändstöd för 3 x 12 mm skena Skena, längd 2000 mm, 3x12 mm, koppar Beröringsskydd för N- och PE-skena, längd 2000 mm Jordningsskena, anslutning för tunnelklämma till montageplåt, höjd 24 mm

Ändstöd för 3 x 12 mm skena, PMR281.

22

Skena, koppar, PSK131.

Vikt (kg) 0,004 0,630 0,140 0,007

Beröringsskydd, RPD9.

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

Förpack­nings­stor­ lek (st.) 200 10 10 100

E-nummer 2307060 -

Jordningsskena, PPK225.

© ENSTO 2015


Ensto Cubo T-kapslade klämmor För Al/Cu-ledare 6 − 150 mm²

Ensto Cubo T-kapslade klämmor i korthet:

Överensstämmelse

• Innehåller alla komponenter som behövs för anslutning, skarvning och förgrening av ledningar samt för inkapsling • Kan levereras med plintarna Ensto Clampo Compact och universalklämmorna Ensto Clampo Pro • Innehåller termoplastkapsling Ensto Cubo S eller C • Kapslingens dimensionering är optimal med beaktande av klämmorna och behovet av utrymme för ledningsböjar • Spar tid och besvär eftersom produkterna kan hittas snabbt och enkelt med en produktkod och du kan vara säker på att alla delar som behövs ingår • Kräver mindre plats i lagret än separata produktförpackningar

K Standarder Kapsling: Ensto Clampo Compact kompaktradklämmor:

EN 62208

Ensto Clampo Pro universalklämmor

EN 61238-1 för aluminiumledare EN 60947-7-1 för kopparledare

EN 60947-7-1

Tvärsnitt område Al/Cu

6 mm2 - 150 mm2

Material Kapsling: Kåpa (klämmor): Stomme och skruvar:

Glasfiberförstärkt polykarbonat Polyamid Förtennd aluminium eller nickelbelagd mässing

Mekaniska egenskaper Skruv­skalle:

Sexkant eller spårskalle

Benämning

Ensto Cubo T1

Ensto Cubo T2

Ensto Cubo T3

Ensto Cubo T4

Ensto Cubo T5

Produktkod E-nummer Tvärsnitt

TPM131308G001 2673302 Cu 12 x 6 mm2

TPCF203013G002 2673304 Al/Cu 5 x 6-35 mm2

TPCF304013G003 2673306 Al/Cu 5 x 16-95 mm2

TPCF304013G004 2673308 Al/Cu 2 x (5 x 16 - 70) mm2

TPCF306013G005 2673310 Al/Cu 2 x ( 5 x 35 - 150) mm2

CPCF203013G 4

CPCF304013G 4

CPCF304013G 4

CPCF306013G 6

-

-

-

-

-

-

-

-

Avslutningspropp Membranfläns Skruvförpackning till flänsen Ändstöd till fläns Fästöron, set Monteringsskena/-plåt Montageskruvar (st) Ändstöd

SPCM131308G 4 2 x M16, 2 x M20, 1 x M25 2 x M16, 2 x M20, 1 x M25 1 x M25 1 1 x DIN 15-skena, 13 cm 2 2

Klämmor

1 x 12-pol, grå (KR8121)

Märkning Överkopplingskam

1-12 2 x 3-pol (KRL6067.03)

2 x F1201 2 1 1 x DIN 35-skena, 16 cm 2 2 1 x 3-pol, grå (KE61.03), 1 x blå (KE61.2), 1 x gul-grön (KE61.3) L1, L2, L3 -

2 x F2204 2 2 1 1 x DIN 35-skena, 26 cm 2 2 3 x grå (KE62), 1 x blå (KE62.2), 1 x gul-grön (KE62.3) L1, L2, L3 -

2 x F2204 2 2 1 1 x DIN 35-skena, 26 cm 2 2 3 x grå (KE67), 1 x blå (KE67.2), 1 x gul-grön (KE67.3) L1, L2, L3 -

2 x F2204 2 2 1 1 x montageplåt ,30 x 40 cm 4 3 x grå (KE68), 1 x blå (KE68.2), 1 x gul-grön (KE68.3) L1, L2, L3 -

Förpackningens innehåll: Ensto Cubo kapsling Lockskruvar (st) Förskruvningar med dragavlastning Kontramuttrar

© ENSTO 2015

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

23


Ensto Clampo ledartabell 1/2 Ledare som kan anslutas till respektiva klämmor: antal, tvärsnitt och typ. • • • •

Nominell ledningsarea är i fet stil. Antalet ledare begränsas ofta av kraven hos en specifik apparat. Den nominella strömmen för klämmor fås ej överskridas. I allmänhet måste ledningarna som kopplas till ett ledningsutrymme vara av samma typ och tvärsnitt. • Tabellvärdena kräver noggrann montering.

Produkt­kod

Ledartyp

Ensto Clampo Pro-universalklämmor KE61 Al   Cu KE62 Al   Cu KE63 Al   Cu KE64 Al   Cu KE66 Al   Cu KE67 Al   Cu KE68 Al   Cu KE69 Al   Cu

Ledarnas tvärsnitt (mm2) och antalet ledare/ledningsutrymme. Ledarsiffrorna nedan gäller endast för industriinstallerade klämmor.

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120 150 185 240 300

                               

  3               3            

  3               3            

1 3             1 3            

1 3             1 3            

1 2 1 3         1 2 1 3        

1 1 1 2         1 1 1 2        

1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3

1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3

    1 1 1 1 1 2     1 1 1 2 1 2

    1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1

        1 1 1 1         1 1 1 1

3

3

1 3

1 3

1 2

1 1

1 1

1 1

Ensto Clampo Pro 1000 V -universalklämmor KE161 Al Cu KE162 KE163

        1 1 1 1         1 1 1 1

            1 1             1 1

            1 1             1 1

                               

Nominell ström (A)

Nominell Åtdragnings­ isolations­ moment (Nm) spänning (V)

145 160 220 245 290 320 380 425 145 160 220 245 290 320 380 425

800   800   800   800   800   800   800   800  

4 (2,5-4 mm2) 12 (6-50 mm2) 20   20 (35-95 mm2) 30 (120-150 mm2) 12 (35-70 mm2) 45 (95-240 mm2) 4 (2,5-4 mm2) 12 (6-50 mm2) 20   20 (35-95 mm2) 30 (120-150 mm2) 12 (35-70 mm2) 45 (95-240 mm2)

145

1000

4 Nm (2.5-4mm²)

160

Al

1

1

1

1

1

1

220

Cu

3

2

2

1

1

1

245

1 3

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

Al Cu

Ensto Clampo Pro-avgreningsklämmor KE85 Stigare Al/Cu   Avgrening Cu KE86 Stigare Al/Cu   Avgrening Cu KE87 Stigare Al/Cu   Avgrening Cu

           

Ensto Clampo Apparatus-apparatklämmor KE12.12, KE12.20 Al     Cu   KE52.2 Al     Cu   KE53.2 Al     Cu   KE54.2 Al     Cu   KE55 Al     Cu   KE57 Al     Cu   KE58 Al     Cu   KE73.2 Al     Cu   KE74.2 Al     Cu   KE75 Al     Cu   KE77 Al     Cu   KE78 Al     Cu  

24

• Efter monteringen bör kontrolleras att alla ledningar har anslutits till klämman. • Vi rekommenderar ledarhylsor vid användning av fintrådiga ledare. • Varje inkommande och utgående skyddsledare och noll-ledare (i en central) måste ha sin egen separata klämma, SFS 6000: 1999, punkt 810.2.6. • Ledarantalen nedan hänför sig endast till industriellt monterade klämmor (en centrals interna anslutningar, SGS-Fimko).

290

12 Nm (6-50mm²) 1000

20

1000

30 Nm (120-150mm²)

320

20 Nm (35-95mm²)

           

           

  2        

1 2   2    

1 1 1 2   2

1   1 1 1 2

1   1 1 1 1

    1   1 1

        1  

        1  

           

           

           

           

           

99   171   215  

750   750   750  

4   8   10  

                                               

     

1 1

1 1

1 1 1 3

1 1 1 2

                                       

                                       

                                       

               

               

               

               

1 1 1 2 1 3 1 3             1 3 1 3            

1 1 1 1 1 2 1 3             1 2 1 3            

    1 1 1 1 1 2             1 1 1 2            

    1 1 1 1 1 1     1 1     1 1 1 1     1 1    

        1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1    

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

            1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1

            1 1 1 1     1 1     1 1 1 1     1 1

                1 1     1 1         1 1     1 1

145 160 270   320   425   420   400   630   320   425   420   400   630  

750                           750    750   750   750   750  

10   14   14 (35-95 mm2) 24 (120-150 mm2) 12 (35-70 mm2) 40 (95-240 mm2) 25   35  2 ledningsutrymme 35  2 ledningsutrymme 14 (35-95 mm2) 24 (120-150 mm2) 12 (35-70 mm2) 40 (95-240 mm2) 25   35  2 ledningsutrymme 35  2 ledningsutrymme

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

© ENSTO 2015


Ensto Clampo ledartabell 2/2 Ledare som kan anslutas till respektiva klämmor: antal, tvärsnitt och typ. • • • •

Nominell ledningsarea är i fet stil. Antalet ledare begränsas ofta av kraven hos en specifik apparat. Den nominella strömmen för klämmor fås ej överskridas. I allmänhet måste ledningarna som kopplas till ett ledningsutrymme vara av samma typ och tvärsnitt. • Tabellvärdena kräver noggrann montering.

Produkt­kod

Ledartyp

Ledarnas tvärsnitt (mm2) och antalet ledare/ledningsutrymme. Ledarsiffrorna nedan gäller endast för industriinstallerade klämmor.

1,5 Ensto Clampo Tap-plintar KE80 KE80.15 KE81 KE82 KE82.15

Cu Cu Cu Cu Cu

Ensto Clampo Tap-koppingsplintar KF11 Cu KF9 Cu KF10 Cu KF10.1 Cu KF10.3 Cu KF13 Cu KF14 Cu KF14.1 Cu KF14.3 Cu KF5.06 Cu KF5.10 Cu KF5.16 Cu

• Efter monteringen bör kontrolleras att alla ledningar har anslutits till klämman. • Vi rekommenderar ledarhylsor vid användning av fintrådiga ledare. • Varje inkommande och utgående skyddsledare och noll-ledare (i en central) måste ha sin egen separata klämma, SFS 6000: 1999, punkt 810.2.6. • Ledarantalen nedan hänför sig endast till industriellt monterade klämmor (en centrals interna anslutningar, SGS-Fimko).

2,5

4

6

        Se KE80 och PPK2                 Se KE82 och PSS63

Nominell ström (A)

Nominell isolations­ spänning (V)

Åtdragnings­ moment (Nm)

10

16

25

35

50

70

95

120 150 185 240 300

7

7   7    

5   7    

5   7 7  

3   7 6  

3   5 6  

2   4 4  

    3 4  

    2 3  

    2 2  

      2  

      2  

270 270 490 560 560/353

750 750 750 750 750

 2  2/3  9  6  6

7  

6 7 7 7   7 7 7   6 7 7

4 6 7 7 4 6 7 7 4 4 6 7

3 5 7 7 7 5 7 7 7 3 5 7

2 3 6 6 7 3 6 6 7 2 3 6

  2 3 3 4 2 3 3 4   2 3

    2 2 3   2 2 3     2

        2       2      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

62 62 82 82 107 62 82 82 107 33 62 82

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3.5 4 5 5 5 4 5 5 5 3.5 4 5

        5

7   7   5

6   6   4

5 7 5 7 4

3 7 3 7 2

2 6 2 6 1

  4   4  

  4   4  

  2   2  

  2   2  

  1   1  

         

         

         

         

         

62 192 62 192 100

750 750 750 750 400

2.5 4 2.5 4 2.5

Ensto Clampo Compact-kompaktradklämmor KR5031/5121 Cu 1 KR8031...8121 Cu 3 KR10021/10031 Cu   KE33 Cu 3

  2   3

  1   3

  1 1 3

    1 3

    1 2

      1

      1

       

       

       

       

       

       

       

       

17.5 41 82 135

450 450 500 750

0.4 0.8 2.5 3.5

4

2

4 5 3 3 3 5 5   2 4 5

2 4 3 2 2 4 5     2 4

  1   1 2 2 1 1 2 5 5   1 2

        1 1 1 1 1 3 5     1

        1 1     1 2 4     1

                1 1 3      

                  1 2      

                  1 2      

                    1      

                    1      

                    1      

                    1      

                           

82 82 82 76 135 135 82 82 135 270 535 33 82 135

500 500 500 500 500 500                

0.8 (KJ25)/2 (KJ18) 2 0.8 (KJ25)/2 (KJ18) 2 4 2.5 1.2    

Ensto Clampo Tap-förgreningsplintar KF7.10 Cu KF7.70 Cu KF8.10 Cu KF8.70 Cu KF17 Cu

Ensto Clampo Ground N och PE-klämmor KNA4.xx Cu KN4.102...112 Cu KNA5.xxx Cu KN4.204...212 Cu KND4.103N och P, NP Cu KJ7 Cu KN2.2...8 Cu PPK28 Cu PPK9 Cu PPK2 Cu PSS63 Cu KJ25 Cu KJ18 Cu KJ20 Cu

© ENSTO 2015

7 7       7       7

Se KJ25 och KJ18 5 5 4 Se KJ25 och KJ18 5 5 4   5 5 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5   5 5       5 3 2 5 5 4   5 5

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

0.8 2 4

25


Lastbrytare Vårt sortiment med lastbrytare består av trepoliga lastfrånskiljare, tilläggspole och tillbehör. Brytarna är certifierade i enlighet med EN 60947-3. Vårt produktutbud omfattar även UL-listade brytare (ULlisted Manual Motor Controllers Suitable as Motor Disconnect, UL 508, file no. E164205) med en stark position särskilt på den nordamerikanska marknaden.

Fördelar med våra lastfrånskiljare Kombinerad brytare och frånskiljare

Brytarna är lämpliga för både frånskiljning och för att koppla in och bryta lastströmmar. De kan användas som den enda brytaren för en motor.

Utformade och testade för att fungera som en frånskiljare Brytarna kan användas för att frånskilja en krets för exempelvis underhåll.

Lastbrytare för krävande användning Brytarna ansluter och bryter även vid överström. De är lämpliga som huvudbrytare för motorer.

Lämplig för överspänningskategori IV

Stötspänningshållfastheten Uimp för brytarna är 8 kV. De är lämpliga för huvudmatningspunkten med normal kretsspänning. Brytarnas luftgap är tillräckligt stort för att ge fullgoda frånskiljningsegenskaper.

Kompakt storlek

Brytarna tar upp liten plats i ställverket eller apparaten.

0/ I

26

Pålitlig 0/I-positionsindikator

Brytarna har mekanisk indikation, vilket innebär att man undviker risken för missförstånd.

© ENSTO 2015


Ensto Compact-lastfrånskiljare Vridbrytare 16 − 125 A

Ensto Compact-lastfrånskiljare i korthet:

• Stommen till brytarna på 16 A–63 A är endast två moduler bred, 63 A–125 A har en bredd på tre moduler • Serien omfattar även: – Dörrmonterade brytare – Brytare med fabriksmonterad nollpol • Brett utbud av tillbehör inklusive till exempel fjärde pol, brytande nollpol, hjälpkontakt, vred, växelmekanism • UL-listade versioner tillgängliga • Kompakt storlek • Avancerad design med två storlekar • Vredet kan låsas med hänglås i 0-position

Överensstämmelse

K 45 Standarder EN 60947-3

Teknisk information Nominell ström, område: Tvärsnitt, område: Isolationsmärkspänning:

16 - 125 A Cu 1,5 - 50 mm2 800 V

Mekaniska egenskaper Skruv­skalle: Fastsätt­ning:

+/Skruvar eller DIN-skena

Ensto Compact-lastfrånskiljare, trepolig, panel- och DIN-montage Produkt­kod

Nominell märkström

Ledar­tvärsnitt

Åtdragnings­ Fastsätt­ning moment

Mått BxL xH (mm)

Vikt (kg)

Förpack­nings-­ stor­lek (st.)

Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm²

2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 52 x 100 x 80 52 x 100 x 80 52 x 100 x 80 52 x 100 x 80

0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,266 0,266 0,266 0,266

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2154115 2154117 2154118 2154151 2154152 2154153

Trepolig, rött/gult, med direkt vred KS3.16RY 3 x 16 A Cu 1,5-16 mm² KS3.20RY 3 x 20 A Cu 1,5-16 mm² KS3.25RY 3 x 25 A Cu 1,5-16 mm² KS3.32RY 3 x 32 A Cu 1,5-16 mm² KS3.40RY 3 x 40 A Cu 1,5-16 mm² KS3.63RY 3 x 63 A Cu 1,5-16 mm² KSM3.63RY 3 x 63 A Cu 10-50 mm² KSM3.80RY 3 x 80 A Cu 10-50 mm² KSM3.100RY 3 x 100 A Cu 10-50 mm² KSM3.125RY 3 x 125 A Cu 10-50 mm²

2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 36 x 80 x 76 52 x 100 x 80 52 x 100 x 80 52 x 100 x 80 52 x 100 x 80

0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,266 0,266 0,266 0,266

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

-

Trepolig utan vred KS31.16 3 x 16 A KS31.20 3 x 20 A KS31.25 3 x 25 A KS31.32 3 x 32 A KS31.40 3 x 40 A KS31.63 3 x 63 A KSM31.63 3 x 63 A KSM31.80 3 x 80 A KSM31.100 3 x 100 A KSM31.125 3 x 125 A

2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

36 x 80 x 70 36 x 80 x 70 36 x 80 x 70 36 x 80 x 70 36 x 80 x 70 36 x 80 x 70 52 x 100 x 70 52 x 100 x 70 52 x 100 x 70 52 x 100 x 70

0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,260 0,260 0,260 0,260

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3174504 3174508 3174510 -

Trepolig med direkt vred KS3.16 3 x 16 A KS3.20 3 x 20 A KS3.25 3 x 25 A KS3.32 3 x 32 A KS3.40 3 x 40 A KS3.63 3 x 63 A KSM3.63 3 x 63 A KSM3.80 3 x 80 A KSM3.100 3 x 100 A KSM3.125 3 x 125 A

Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm²

E-nummer

KSM3.63

KS3.16RY

KSM31.63

Ensto Compact-lastfrånskiljare, trepolig med fabriksmonterad brytande nollpol och direkt vred Produkt­kod

Nominell märkström

Ledar­tvärsnitt

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ning

KS3.40N KS3.63N KSM3.80N KSM3.100N

3 x 40 A 3 x 63 A 3 x 80 A 3 x 100 A

Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm²

2 Nm 2 Nm 4 Nm 4 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

© ENSTO 2015

Mått BxLxH (mm) 49 x 80 x 76 49 x 80 x 76 70 x 100 x 80 70 x 100 x 80

Vikt (kg)

Förpack­nings-­ stor­lek (st.)

0,177 0,177 0,362 0,362

50 50 50 50

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

E-nummer 2154140 2154141 2154142 2154143

KS3.40N

27


Ensto Compact-lastfrånskiljare, fjärde pol Produkt­kod

Nominell märkström

Ledar­tvärsnitt

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ning

KS1.16 KS1.20 KS1.25 KS1.32 KS1.40 KS1.63 KSM1.63 KSM1.80 KSM1.100 KSM1.125

16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 63 A 80 A 100 A 125 A

Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm² Cu 10-50 mm²

2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm 4 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

Mått BxLxH (mm) 13 x 56 x 72 13 x 56 x 72 13 x 56 x 72 13 x 56 x 72 13 x 56 x 72 13 x 56 x 72 18 x 62 x 83 18 x 62 x 83 18 x 62 x 83 18 x 62 x 83

Vikt (kg)

Förpack­nings­stor­lek (st.)

0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,095 0,095 0,095 0,095

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

E-nummer

3174606 3174608 3174610 3174614 3174612

Tilläggspoler Produkt­kod

Beskrivning

Nominell märkström

Åtdragnings­moment

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

Brytande noll-pol KS1N KSM1N

Till KS3 och KS31 brytare Till KSM brytare

Max. 63 A Max. 125 A

2 Nm 4 Nm

0,046 0,095

50 50

-

Fast noll-pol KSN1 KSMN1

Till KS3 och KS31 brytare Till KSM brytare

Max. 63 A Max. 125 A

2 Nm 4 Nm

0,042 0,087

50 50

3174630 3174631

Fast PE-pol KSP1 KSMP1

Till KS3 och KS31 brytare Till KSM brytare

Max. 63 A Max. 125 A

2 Nm 4 Nm

0,042 0,087

50 50

3174632 3174633

Hjälpkontakt KSA1

NO+NC hjälpkontakt 16 A till 16-125 A brytare

16 A

2 Nm

0,051

50

3174646

Brytande noll-pol, KS1N.

Fast noll-pol, KSN1.

Fast PE-pol KSP1.

E-nummer

Hjälpkontakt, KSA1.

Vred Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

Direkt vred PMR241B PMR301B

Mindre direkt vred till KS brytare Direkt vred till KSM brytare

0,005 0,006

100 100

3174660 -

Externt vred KSH29 KSH48 KSH48.01 KSH75 KSH75RY

Ej låsbart, IP 54, 0/1, svart Låsbart, IP 65, rött/gult, 0 OFF / 1 ON Låsbart, IP 65, svart, 0 OFF / 1 ON Pistolvred, svart, låsbart, IP 65, 0 OFF / 1 ON Pistolvred, rött/gult, låsbart, IP 65, 0 OFF / 1 ON

0,033 0,043 0,043 0,070 0,070

100 100 100 50 50

3174662 3174668 -

Externt vred, ej låsbart, KSH29.

28

Externt vred, låsbart, KSH48.

E-nummer

Externt vred, låsbart, KSH48.01.

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

Mindre direkt vred till KS brytare, PMR241B.

Pistolvred, låsbart, KSH75RY.

© ENSTO 2015


Axlar Produkt­kod

Beskrivning

KS23.055 KS23.070 KS23.090 KS23.150 KS23.200 KS23.300

55 mm till KSH29, KSH48 och KSH75 vred 70 mm till KSH29, KSH48 och KSH75 vred 90 mm till KSH29, KSH48 och KSH75 vred 150 mm till KSH29, KSH48 och KSH75 vred 200 mm till KSH29, KSH48 och KSH75 vred 300 mm till KSH29, KSH48 och KSH75 vred

Vikt (kg) 0,014 0,017 0,021 0,032 0,042 0,061

Förpack­nings­ stor­lek (st.) 100 100 100 100 100 100

E-nummer

Vikt (kg) 0,004 0,008 0,006 0,013 0,078 0,234 0,234

Förpack­nings­ stor­lek (st.) 100 100 100 100 1 20 20

E-nummer

3174680 3174681 3174682 3174683 3174684 3174685

Övriga tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

PMR121 PMR123 PMR111 PMR113 KK66 KK102.712 KK102.7RY12

Beröringsskydd till KS1 och KS11 poler Beröringsskydd till KS3, KS31 och KS13 brytare Beröringsskydd till KSM1 pol Beröringsskydd till KSM3 och KSM31 brytare Parallell-mekanism sammanbinder två KS eller KSM brytare till varandra Växelmekanism inkl. axlar och svart vred Växelmekanism inkl. axlar och rött/gult vred

Beröringsskydd till KS3, KS31 och KS13 brytare, PMR123.

Parallell-mekanism, KK66.

-

Växelmekanism, KK102.712.

Beröringsskydd till KS1 och KS11 poler, PMR121.

Växelmekanism, KK102.7RY12.

Ensto Compact-lastfrånskiljare, trepolig, dörrmontage Produkt­kod Nominell märkström

Ledar­tvärsnitt

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ning

KS13.16 KS13.20 KS13.25 KS13.32 KS13.40 KS13.63

Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm²

2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 40 A 3 x 63 A

Mått BxLxH (mm) 39,4 x 80 x 72 39,4 x 80 x 72 39,4 x 80 x 72 39,4 x 80 x 72 39,4 x 80 x 72 13 x 71,5 x 55,3

Vikt (kg)

Förpack­nings­stor­lek (st.)

0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149

50 50 50 50 50 50

E-nummer 3174544 3174548 3174550

Ensto Compact-lastfrånskiljare, fjärde pol Produkt­kod Nominell märkström

Ledar­tvärsnitt

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ning

KS11.16 KS11.20 KS11.25 KS11.32 KS11.40 KS11.63

Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 1,5-16 mm² Cu 15-16 mm²

2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm

16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

Mått BxLxH (mm) 13 x 71,5 x 55,3 13 x 71,5 x 55,3 13 x 71,5 x 55,3 13 x 71,5 x 55,3 13 x 71,5 x 55,3 13 x 71,5 x 55,3

0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

50 50 50 50 50 50

E-nummer 3174618

Tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

Nominell märkström

Åtdragnings­moment

Vikt (kg)

Förpack­nings­stor­lek (st.)

Tilläggspoler KS11N KSN11 KSP11 KSA11

Brytande noll-pol Fast noll-pol Fast PE-pol NO+NC hjälpkontakt

Max. 63 A Max. 63 A Max. 63 A 16 A

2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm

0,046 0,042 0,042 0,051

50 50 50 50

3174636 3174638 3174652

Vred KSH48 KSH48.01

Låsbart, IP 65, rött/gult, 0 OFF / 1 ON Låsbart, IP 65, svart, 0 OFF / 1 ON

0,043 0,043

100 100

3174668

0,004 0,008

100 100

-

Beröringsskydd PMR121 Beröringsskydd till KS1 och KS11 poler PMR123 Beröringsskydd till KS3, KS31 och KS13 brytare

© ENSTO 2015

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

E-nummer

29


Ensto Compact-lastfrånskiljare Elektriska och mekaniska data enligt EN 60947-3

3-polig

KS3.16 KS31.16 KS13.16 KS1.16 KS11.16

KS3.20 KS31.20 KS13.20 KS1.20 KS11.20

KS3.25 KS31.25 KS13.25 KS1.25 KS11.25

KS3.32 KS31.32 KS13.32 KS1.32 KS11.32

KS3.40 KS31.40 KS13.40 KS1.40 KS11.40

KS3.40N

A V kV A A A A A A A A A kW kW kW

16 800 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7,5 7,5 11

20 800 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7,5 11 15

25 800 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 15 22

32 800 8 32 32 32 32 32 32 32 32 25 15 18,5 22

40 800 8 40 40 40 40 40 40 40 40 25 18,5 22 22

Arms kArms A kApeak kA2s

1260 50 16 6 6,8

1260 50 20 6 6,8

1260 50 25 6 6,8

1260 50 32 6 6,8

A A

160 128

200 160

250 200

mm² Nm

100 000 3 000 1,5–16 2

100 000 3 000 1,5–16 2

100 000 3 000 1,5–16 2

4:e pol Termisk märkström I th Isolationsmärkspänning Ui Stötspänningshållfasthet Uimp Nominell märkström Ie 415V AC 21 A 500V 690V AC 22 A 415V 500V 690V AC 23 A 415V 500V 690V Nominell märkeffekt Pe 415V AC 23 A 500V (för en standard motor) 690V Kortslutningsvärden (415 VAC) Nominell korttidsström, 1s, Icw Nominell villkorlig kortslutningsström Med gG säkringar Max tillåten begränsningsström Max jouleintegral Slutande och brytande egenskaper Märkslutförmåga 415V AC 23 A Märkbrytförmåga 415V AC 23 A Livslängd (antal manöver) Mekanisk Elektrisk Anslutningsbar area (Cu) Åtdragningsmoment

Termisk märkström I th Isolationsmärkspänning Ui Stötspänningshållfasthet Uimp Nominell märkström Ie 415V AC 21 A 500V 690V AC 22 A 415V 500V 690V AC 23 A 415V 500V 690V Nominell märkeffekt Pe 415V AC 23 A 500V (för en standard motor) 690V Kortslutningsvärden (415 VAC) Nominell korttidsström, 1s, Icw Nominell villkorlig kortslutningsström Med gG säkringar Max tillåten begränsningsström Max jouleintegral Slutande och brytande egenskaper Märkslutförmåga 415V AC 23 A Märkbrytförmåga 415V AC 23 A Livslängd (antal manöver) Mekanisk Elektrisk Anslutningsbar area (Cu) Åtdragningsmoment

30

KS3.63 KS31.63 KS13.63 KS1.63 KS11.63

KS3.63N

40 800 6 40 40 40 40 40 40 40 40 25 18,5 22 22

63 800 8 63 63 63 63 63 63 63 40 25 30 22 22

63 800 6 63 63 63 63 63 63 63 40 25 30 22 22

63 800 6 63 63 63 63 63 63 63 40 25 30 22 22

1260 50 40 6 6,8

1260 50 40 6 6,8

1260 20/50 63/40 6/6 15/6,8

1260 20/50 63/40 6/6 15/6,8

1260 20/50 63/40 6/6 15/6,8

320 256

400 320

400 320

630 504

630 504

630 504

100 000 3 000 1,5–16 2

100 000 3 000 1,5–16 2

100 000 3 000 1,5–16 2

100 000 3 000 1,5–16 2

100 000 3 000 1,5–16 2

100 000 3 000 1,5–16 2

3-polig

KSM3.63 KSM31.63

KSM3.80 KSM31.80

KSM3.80N

KSM3.100 KSM31.100

4:e pol

KSM1.63

KSM1.80

A V kV A A A A A A A A A kW kW kW

63 800 8 63 63 63 63 63 63 63 63 50 30 37 45

80 800 8 80 80 80 80 80 80 80 63 50 45 37 45

80 800 6 80 80 80 80 80 80 80 63 50 45 37 45

100 800 8 100 100 100 100 100 100 80 63 50 45 37 45

Arms kArms A kApeak kA2s

1500 25 63 9 49,8

1500 25 80 9 49,8

1500 25 80 9 49,8

A A

630 504

800 640

mm² Nm

30 000 1 500 10–50 4

30 000 1 500 10–50 4

KS1N KS11N

KSM3.100N

KSM1.100

KSM3.125 KSM31.125 KSM1N

KSM1.125

100 800 6 100 100 100 100 100 100 80 63 50 45 37 45

100 800 6 100 100 100 100 100 100 80 63 50 45 37 45

125 800 8 125 125 125 125 125 100 80 63 50 45 37 45

1500 25 100 9 49,8

1500 25 100 9 49,8

1500 25 100 9 49,8

1500 11 125 9 83

800 640

800 640

800 640

800 640

800 640

30 000 1 500 10–50 4

30 000 1 500 10–50 4

30 000 1 500 10–50 4

30 000 1 500 10–50 4

30 000 1 500 10–50 4

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

© ENSTO 2015


UL-listade brytare

Vrid- och vippbrytare från 40 A - 100 A

Ensto Origin-brytare

• Traditionell och tillförlitlig serie brytare • Serien omfattar tre- och fyrpoliga vridbrytare och vippbrytare med strömvärden från 40 A till 100 A • Inriktar sig särskilt på marknaden i USA • Ett brett utbud av tillbehör inklusive t.ex. vred

Överensstämmelse

42

3

Standarder Alla ledare:

UL 508 (UL File No. E164205)

Teknisk information Max ström: Ledarstorlek: Max isolationsspänning:

40 - 100 A AWG 14-1 600 V

Mekaniska egenskaper Skruv­skalle: Fastsätt­ning:

+/- eller slot Skruvar eller DIN-skena

Ensto Origin manuella motorstyrningar Produkt­kod

Spänning

Åtdragnings­ moment

Fastsätt­ning

Mått BxLxH (mm)

Vikt (kg)

Förpack­nings ­stor­lek (st.)

Vridbrytare utan låsring för axel KSR3.40/U 3 x 40 A KSR3.60/U 3 x 60 A KSR3.80/U 3 x 80 A KSR3.100/U 3 x 100 A KSR4.40/U 4 x 40 A

600 VAC 480 VAC 600 VAC 480 VAC 480 VAC

20 Lb-In 20 Lb-In 50 Lb-In 50 Lb-In 35 Lb-In

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

51 x 70 x 68 51 x 70 x 68 53 x 84 x 73 53 x 84 x 73 62 x 70 x 68

0,170 0,170 0,268 0,268 0,205

30 30 30 30 30

-

Vridbrytare med låsring för axel KSR3.401/U 3 x 40 A KSR3.601/U 3 x 60 A KSR3.801/U 3 x 80 A KSR3.1001/U 3 x 100 A KSR4.401/U 4 x 40 A

600 VAC 480 VAC 600 VAC 480 VAC 480 VAC

20 Lb-In 20 Lb-In 50 Lb-In 50 Lb-In 35 Lb-In

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

51 x 70 x 68 51 x 70 x 68 53 x 84 x 73 53 x 84 x 73 62 x 70 x 68

0,180 0,180 0,280 0,280 0,213

30 30 30 30 30

-

Vridbrytare med låsring för axel (sexkanthålskruv) KSR3.402/U 3 x 40 A 600 VAC 20 Lb-In KSR3.802/U 3 x 80 A 600 VAC 50 Lb-In KSR4.402/U 4 x 40 A 480 VAC 35 Lb-In

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

51 x 70 x 68 53 x 84 x 73 62 x 70 x 68

0,180 0,280 0,213

30 30 30

-

Vippbrytare KST3.40/U KST3.60/U KST3.80/U KST3.100/U KST4.40/U

DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv DIN-skena/skruv

51 x 70 x 70 51 x 70 x 70 53 x 84 x 73 53 x 84 x 73 62 x 70 x 69

0,155 0,155 0,260 0,260 0,190

30 30 30 30 30

-

© ENSTO 2015

Ampere

3 x 40 A 3 x 60 A 3 x 80 A 3 x 100 A 4 x 40 A

600 VAC 480 VAC 600 VAC 480 VAC 480 VAC

20 Lb-In 20 Lb-In 50 Lb-In 50 Lb-In 35 Lb-In

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

E-nummer

KSR3.80/U

KSR3.402/U

31


Vred Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

Direkt vred KK57.18/U KK57.19/U KK57.37/U

Direkt vred, svart/grått, till KSR3.40/U-KSR3.60/U Direkt vred, svart/grått, till KSR3.80/U-KSR3.100/U Direkt vred, svart/grått, till KSR4.40/U

0,017 0,018 0,019

100 100 100

-

Svart, IP 54, ej låsbart, 0/1 Låsbart, rött/gult, 0 OFF / 1 ON, har miljöklassning 4X och 13 Låsbart, svart, 0 OFF / 1 ON, har miljöklassning 4X och 13 Pistolvred, svart, låsbart, 0 OFF / 1 ON, har miljöklassning 4X och 12 Pistolvred, rött/gult, låsbart, 0 OFF / 1 ON, har miljöklassning 4X och 12 Axelstyrning för KSH48 vred, möjliggör öppnandet av dörr med vred i 1-läge

0,038

100

-

0,043

100

-

0,043

100

-

0,070

50

-

0,070

50

-

0,006

250

-

Externt vred KK29/U KSH48/U KSH48.01/U KSH75/U KSH75RY/U PMR716.1/U

Externt vred, ej låsbart, KK29/U.

Externt vred, låsbart, KSH48/U.

E-nummer

Pistolvred, låsbart, KSH75/U.

KK57.18/U

Axelstyrning för KSH48 vred, PMR716.1/U.

Axlar Produkt­kod

Beskrivning

KK31.055/U KK31.060/U KK31.070/U KK31.090/U KK31.100/U KK31.110/U KK31.120/U KK31.140/U KK31.150/U KK31.170/U KK31.180/U KK31.200/U KK31.300/U KK31.305/U

55 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 60 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 70 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 90 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 100 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 110 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 120 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 140 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 150 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 170 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 180 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 200 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 300 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred 305 mm till KK29/U, KSH48/U och KSH75/U vred

Vikt (kg) 0,010 0,011 0,013 0,017 0,019 0,021 0,023 0,026 0,028 0,032 0,035 0,038 0,057 0,058

Förpack­nings­ stor­lek (st.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

E-nummer -

KK31.100/U

Övriga tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

Växelmekanism KK102.712/U KK102.7RY12/U

Växelmekanism inkl. axlar och svart vred Växelmekanism inkl. axlar och rött/gult vred

0,234 0,234

20 20

-

Dörrmontageförpackning KSRD3 Dörrmontageförpackning till KSR brytare

0,064

50

-

Låsring till axel KK20/U KK20.2/U

0,012 0,012

250 250

-

0,011 0,013 0,007

100 100 100

-

Mässing, för KSR brytare Mässing, för KSR brytare, med sexkanthålskruvar

Täckplattor för vippbrytare PMR333.10/U Grå, låsbart, DIN-öppning till KST3.40/U-KST3.60/U PMR334.10/U Grå, låsbart, DIN-öppning till KST3.80/U-KST3.100/U PMR598/U Grå, ej låsbart, DIN-öppning till KST4.40/U

32

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

E-nummer

Växelmekanism, KK102.7RY12/U.

© ENSTO 2015


Klassificering av UL-listade brytare

Produktkod

Märkström

Motor FLA

Motor LRA

1-fas

3-fas design B, C, D

3-fas design E

120 VAC

240 VAC

200 VAC

240 VAC

480 VAC

600 VAC

200 VAC

240 VAC

480 VAC

600 VAC

25 Hp

5 Hp

5 Hp

10 Hp

15 Hp

KSR3.40/U KSR3.401/U KSR3.402/U KST3.40/U

40 A 600 VAC

27 A 600 VAC

146 A 600 VAC

2 Hp

3 Hp

7 ½ Hp

7 ½ Hp

20 Hp

KSR4.40/U KSR4.401/U KSR4.402/U KST4.40/U

40 A 480 VAC

27 A 480 VAC

146 A 480 VAC

2 Hp

3 Hp

7 ½ Hp

7 ½ Hp

20 Hp

5 Hp

5 Hp

10 Hp

KSR3.60/U KSR3.601/U KST3.60/U

60 A 480 VAC

34 A 480 VAC

194 A 480 VAC

2 Hp

5 Hp

10 Hp

10 Hp

25 Hp

5 Hp

7 ½ Hp

15 Hp

KSR3.80/U KSR3.801/U KSR3.802/U KST3.80/U

80 A

54 A

337 A

3 Hp

10 Hp

15 Hp

20 Hp

40 Hp

10 Hp

15 Hp

30 Hp

KSR3.100/U KSR3.1001/U KST3.100/U

100 A 480 VAC

68 A 480 VAC

412 A 480 VAC

5 Hp

15 Hp

20 Hp

25 Hp

50 Hp

15 Hp

15 Hp

40 Hp

Produktkod

Märkström

Anslutningsklämma ( för Cu-ledare, 60 °C eller 75 °C)

50 Hp

40 Hp

Kortslutningskrets, max. värden med för-säkringar Säkringstyp H, K, eller RK 5

Säkringstyp J eller bättre

Ledarstorlek, solid

Ledarstorlek, flertrådig

Åtdragnings-­ moment

Prospektiva strömmen

Max. spänning

Max. säkring Prospektiva strömmen

Max. spänning

Max. säkring

18 kA

480 VAC

100 A

KSR3.40/U KSR3.401/U KSR3.402/U KST3.40/U

40 A

#14 - #10 AWG

#14 - #4 AWG

20 Lb-In

10 kA

600 VAC

100 A

KSR4.40/U KSR4.401/U KSR4.402/U KST4.40/U

40 A

#14 - #10 AWG

#14 - #4 AWG

35 Lb-In

10 kA

480 VAC

60 A

KSR3.60/U KSR3.601/U KST3.60/U

60 A

#14 - #10 AWG

#14 - #4 AWG

20 Lb-In

10 kA

480 VAC

100 A

18 kA

480 VAC

100 A

KSR3.80/U KSR3.801/U KSR3.802/U KST3.80/U

80 A

#14 - #10 AWG

#14 - #1 AWG

50 Lb-In

10 KA

600 VAC

150 A

18 kA

480 VAC

100 A

KSR3.100/U KSR3.1001/U KST3.100/U

100 A

#14 - #10 AWG

#14 - #1 AWG

50 Lb-In

10 kA

480 VAC

150 A

18 kA

480 VAC

100 A

FLA = Full Load Amperage LRA = Locked Rotor Amperage

© ENSTO 2015

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

33


Säkringssocklar Vårt utbud av säkringssocklar omfattar keramiska enkelsocklar och radsäkringssocklar som passar till D-system säkringar (diazed) i storlek DII och DIII. Säkringssocklarna är certifierade i enlighet med standarderna EN 60269-1 och HD 60269-3.

Fördelar med att använda säkringar av D-typ Hög brytförmåga

Säkringar av D-typ har en brytförmåga på upp till 50 kA vilket innebär att de kan användas i mer krävande tillämpningar än dvärgbrytare (MCB) som typiskt har en brytförmåga på endast 6 –10 kA.

Pålitlig frånskiljning

Avståndet mellan öppna kontakter är brett vilket gör säkringar av D-typ till en tillförlitlig frånskiljning i kretsen. Tillförlitlig frånskiljning krävs för en säker arbetsmiljö när underhåll utförs i kretsen.

Flexibilitet

Genom att endast ändra passdelarna på säkringarnas matningsskena kan du välja olika strömvärden (2–25 A eller 35–63 A). Passdelen förhindrar att en större propp används av misstag.

25 20 16 10 6

Bra selektivitet

Säkringar av D-typ verkar snabbt och därför är det enkelt att välja säkringar så att de fungerar i korrekt ordningsföljd vid eventuell felström (nedströmssäkringar verkar först).

Pålitligt och säkert skydd

Säkringar av D-typ och säkringssocklarna är tillverkade av material som åldras långsamt. Det finns inte heller några mekaniskt arbetande delar som kan utmattas. När en säkring brinner placeras en ny i dess ställe vilket försäkrar att funktionen förblir på avsedd nivå.

34

© ENSTO 2015


Säkringssocklar 25 A och 63 A

Säkringssocklar i korthet:

Överensstämmelse

• Används särskilt av centralbyggare • Serien omfattar – Traditionella keramiska enkelsocklar med en kortslutningsklassificering på 50 kA – Radsäkringssocklar på upp till åtta säkringssocklar • För D-system säkringar (diazed) i storlek DII (max 25 A) och DIII (max 63 A) • Serien omfattar flera olika tillbehör som till exempel beröringsskydd och fästen till DIN-skenor

K 4J Standarder Alla säkringssocklar:

Teknisk information Nominell ström område: Nominell isolationsspänning:

25 A och 63 A 500 V

Material

Tekniska egenskaper: • • • •

EN 60269-1 HD 60269-3

Material av hög kvalitet med lång livstid Robust konstruktion i enkel design Varianter med olika positioner för anslutningsledare Även versioner för aluminium ledare

Stomme:

Porslin

Strömkretsens delar:

Förnicklad mässing

Mekaniska egenskaper Skruv­skalle:

+/-

Fastsätt­ning:

Skruvar eller DIN-skena

Enkelsocklar Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

Enkelsocklar, 25 A KVC1.1 KVC1.2 KVC30 KV25.1 KV25.2 KV25.211 KV25.291

1 x 25 A 1 x 25 A 1 x 25 A inkl. beröringsskydd 1 x 25 A 1 x 25 A 1 x 25 A 1 x 25 A

0,092 0,092 0,126 0,101 0,096 0,102 0,100

140 140 50 140 140 100 100

2154136 2306883 -

Enkelsocklar, 63 A KV63.1 KV63.2 KV63.211 KV63.291

1 x 63 A 1 x 63 A 1 x 63 A 1 x 63 A

0,160 0,160 0,156 0,158

100 100 75 75

2306886 2306887

Enkelsocklar med fäste för DIN-skena KVC1.7 1 x 25 A, med fäste för DIN-skena KV63.7 1 x 63 A, med fäste för DIN-skena

0,100 0,168

100 100

-

0,102

50

-

0,114

50

-

0,172

100

-

0,172

100

-

KV63.2

Enkelsocklar med Al/Cu-klämma KVC1.5 1 x 25 A, med Al/Cu-klämma, max Al 50 mm², Cu 35 mm² 1 x 25 A, med fäste för DIN-skena och Al/Cu-klämma, KVC1.57 max Al 50 mm², Cu 35 mm² KV63.5 1 x 63 A, med Al/Cu-klämma, max Al 50 mm², Cu 35 mm² 1 x 63 A, med fäste för DIN-skena och Al/Cu-klämma, KV63.57 max Al 50 mm², Cu 35 mm²

KVC1.1

© ENSTO 2015

E-nummer

KVC1.2

KV25.1

KV25.2

KV63.57

KV25.291

KV25.211

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

KV63.1

KV63.2

KV63.211

KV63.291

35


Radsäkringssocklar Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

E-nummer

Radsäkringssocklar, 25 A KVC421 2 x 25 A KVC431 3 x 25 A KVC441 4 x 25 A KVC451 5 x 25 A KVC461 6 x 25 A KVC471 7 x 25 A KVC481 8 x 25 A

0,185 0,280 0,360 0,456 0,544 0,648 0,726

70 50 35 25 25 20 20

2306902 2306903 2306904 2306905 -

Radsäkringssocklar, 63 A KV63.421 2 x 63 A KV63.431 3 x 63 A KV63.441 4 x 63 A KV63.451 5 x 63 A KV63.461 6 x 63 A

0,306 0,480 0,645 0,796 0,950

50 35 24 24 15

-

Radsäkringssocklar med fäste för DIN-skena KV63.721 2 x 63 A, med fäste för DIN-skena KV63.731 3 x 63 A, med fäste för DIN-skena KV63.741 4 x 63 A, med fäste för DIN-skena KV63.751 5 x 63 A, med fäste för DIN-skena KV63.761 6 x 63 A, med fäste för DIN-skena

0,320 0,481 0,655 0,809 0,970

50 35 24 24 15

2306922 2306923 2306924 2306925 2306926

Kombinationssäkringssockel KVC1.31 3 x 25 A + 1 x 63 A

0,465

30

-

KVC461

KVC1.31

Porslinsringar Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

E-nummer

Porslinsringar PR2.25 PR4.63

För 25 A säkringssockel med spår för låsfjäder För 25 A säkringssockel med spår för låsfjäder

0,024 0,038

480 280

-

Låsfjädrar PJ3.25 PJ4.63

För ring PR2.25 För ring PR4.63

0,002 0,002

500 500

-

Vikt (kg) 0,012 0,013 0,034 0,011 0,011 0,024 0,042 0,005

Förpack­nings­ stor­lek (st.) 500 500 100 500 500 100 50 10

E-nummer

E-nummer

Porslinsring med spår, PR4.63.

Beröringsskydd Produkt­kod

Beskrivning

PMR450 PMR450.1 PMR450.3 PMR595 PMR595.1 PMR597 PMR77 PMR2

50 x 45 mm, till KVC radsäkringssocklar 52,5 x 45 mm, till KVC säkringssocklar 150 x 45 mm, till KVC radsäkringssocklar, 3 öppningar 52,5 x 45 mm, till 63 A säkringssocklar 60 x 45 mm, till 63 A radsäkringssocklar För 25 A, KVC1.x säkringssocklar För 63 A, KV säkringssocklar Beröringsskydd för Al/Cu-klämmor

2306961 2306963 2306967 2306966 2088590 2088592 -

Beröringsskydd till radsäkringssocklar, PMR450.3.

Övriga tillbehör Produkt­kod

Beskrivning

Vikt (kg)

Förpack­nings­ stor­lek (st.)

DIN-fästen KW2 PMR447 KW21 PMR824 PLP4

Metallfjäder För KVC säkringssocklar, fästs underifrån För 4-8 x 25 A KVC radsäkringssocklar, fästs uppifrån KW21 utan skruv Skruv för KW21

0,006 0,004 0,005 0,004 0,002

100 500 500 500 500

2306952 2306953 2306954 1438418

Märkskyltshållare PMR550.25 6-delad, för 25 A radsäkringssocklar, självhäftande PMR550.63 6-delad, för 63 A radsäkringssocklar, självhäftande

0,010 0,013

300 300

-

Plomberlock KW20 PMR11

0,025 0,006

50 200

-

0,004 0,035

500 1

2154155 -

Plomberlock, för plombering av 25 A säkringssockel Plomberlock för automatsäkring, 1-polig

Övriga tillbehör ST1 Låsanordning för automatsäkring ST1T Låsanordning för automatsäkring, set med 10 st.

36

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

DIN-fäste, metallfjäder, KW2.

Plomberlock, KW20.

© ENSTO 2015


Index K KE12.12 ................................................. 12 KE12.12T .............................................. 13 KE12.20 ................................................. 12 KE12.20T .............................................. 13 KE33 ...................................................... 18 KE33.20 ................................................. 18 KE33.30 ................................................. 18 KE52.2 ................................................... 12 KE52.2T ................................................. 13 KE53.2 ................................................... 12 KE53.2T ................................................. 13 KE54.2 ................................................... 12 KE54.2T ................................................. 13 KE55 ...................................................... 12 KE57 ...................................................... 12 KE58 ...................................................... 12 KE61 ...........................................................7 KE61.03 ....................................................7 KE61.03 ................................................. 23 KE61.2 ...............................................7, 23 KE61.2T .................................................... 8 KE61.3 ...............................................7, 23 KE61.03T ................................................. 8 KE61SET .................................................. 8 KE61T ....................................................... 8 KE62 ..................................................7, 23 KE62.2 ...............................................7, 23 KE62.2T .................................................... 8 KE62.3 ...............................................7, 23 KE62.3T ....................................................8 KE62SET ..................................................8 KE62T .......................................................8 KE63 .........................................................7 KE63.2 ......................................................7 KE63.3 ......................................................7 KE64 .........................................................7 KE64.2 ......................................................7 KE64.3 ......................................................7 KE66 .........................................................7 KE66.2 ......................................................7 KE66.2T ....................................................8 KE66.3 ......................................................7 KE66.3T ....................................................8 KE66T .......................................................8 KE67 ..................................................7, 23 KE67.2 ...............................................7, 23 KE67.3 ...............................................7, 23 KE68 ..................................................7, 23 KE68.2 ...............................................7, 23 KE68.3 ...............................................7, 23 KE69 .........................................................7 KE69.2 ......................................................7 KE69.3 ......................................................7 KE73.2 ................................................... 13 KE74.2 ................................................... 13 KE75 ...................................................... 13 KE77 ...................................................... 13 KE78 ...................................................... 13 KE80 ...................................................... 14 KE80.15 ................................................. 14 KE81 ...................................................... 14 KE82 ...................................................... 14 KE82.15 ................................................. 14 KE85.1 ................................................... 11 KE85.1B ................................................ 11 KE85.1YG ............................................. 11 KE85.3 ................................................... 11 KE85.30 ................................................. 11 KE85.40 ................................................. 11 KE86.1 ................................................... 11 KE86.1B ................................................ 11 KE86.1YG ............................................. 11 KE86.3 ................................................... 11 KE86.30 ................................................. 11 KE86.40 ................................................. 11 KE87.1 ................................................... 11 KE87.1B ................................................ 11 KE87.1YG ............................................. 11 KE87.3 ................................................... 11 KE87.30 ................................................. 11 KE87.40 ................................................. 11 KE161 .................................................... 10 KE161.2 ................................................. 10

© ENSTO 2015

KE161.4 ................................................. 10 KE161.6 ................................................. 10 KE162 .................................................... 10 KE162.2 ................................................. 10 KE162.4 ................................................. 10 KE162.6 ................................................. 10 KE163 .................................................... 10 KE163.2 ................................................. 10 KE163.4 ................................................. 10 KE163.6 ................................................. 10 KEL61 .......................................................8 KEL62 .......................................................8 KEL63 .......................................................8 KEL64 .......................................................8 KF5.06 ................................................... 15 KF5.10 ................................................... 15 KF5.16 ................................................... 15 KF7.10 ................................................... 16 KF7.70 ................................................... 16 KF8.10 ................................................... 16 KF8.70 ................................................... 16 KF9 ......................................................... 15 KF10 ....................................................... 15 KF10.1 ................................................... 15 KF10.3 ................................................... 15 KF11 ....................................................... 15 KF13 ....................................................... 15 KF14 ....................................................... 15 KF14.3 ................................................... 15 KF17 ....................................................... 16 KJ5.10 ................................................... 13 KJ5.12 ................................................... 13 KJ7 ......................................................... 21 KJ18 ....................................................... 21 KJ18.1 ................................................... 21 KJ19 ....................................................... 22 KJ20 ....................................................... 21 KJ20.1 ................................................... 21 KJ25 ....................................................... 21 KJ25.1 ................................................... 21 KK20.2/U .............................................. 32 KK20/U ................................................. 32 KK29/U ................................................. 32 KK31.055/U ......................................... 32 KK31.060/U ......................................... 32 KK31.070/U ......................................... 32 KK31.090/U ......................................... 32 KK31.100/U ......................................... 32 KK31.110/U ......................................... 32 KK31.120/U ......................................... 32 KK31.140/U ......................................... 32 KK31.150/U ......................................... 32 KK31.170/U ......................................... 32 KK31.180/U ......................................... 32 KK31.200/U ......................................... 32 KK31.300/U ......................................... 32 KK31.305/U ......................................... 32 KK57.18/U ............................................ 32 KK57.19/U ............................................ 32 KK57.37/U ............................................ 32 KK66 ...................................................... 29 KK102.7RY12 ...................................... 29 KK102.7RY12/U ................................. 32 KK102.712 ........................................... 29 KK102.712/U ....................................... 32 KN2.2 ..................................................... 21 KN2.3 ..................................................... 21 KN2.4 ..................................................... 21 KN2.5 ..................................................... 21 KN2.6 ..................................................... 21 KN2.7 ..................................................... 21 KN2.8 ..................................................... 21 KN4.102 ................................................ 19 KN4.104 ................................................ 19 KN4.106 ................................................ 19 KN4.108 ................................................ 19 KN4.110 ................................................ 19 KN4.112 ................................................ 19 KN4.204 ................................................ 20 KN4.206 ................................................ 20 KN4.208 ................................................ 20 KN4.210 ................................................ 20 KN4.212 ................................................ 20 KNA4.104 ............................................. 19 KNA4.104P .......................................... 20

KNA4.106 ............................................. 19 KNA4.106P .......................................... 20 KNA4.108 ............................................. 19 KNA4.108NP ....................................... 20 KNA4.108P .......................................... 20 KNA4.110 ............................................. 19 KNA4.110P .......................................... 20 KNA4.112 ............................................. 19 KNA4.112P .......................................... 20 KNA4.114 ............................................. 19 KNA4.114NP ....................................... 20 KNA4.114P .......................................... 20 KNA4.120 ............................................. 19 KNA4.120NP ....................................... 20 KNA4.120P .......................................... 20 KNA4.126NP ....................................... 20 KNA4.136NP ....................................... 20 KNA5.108 ............................................. 20 KNA5.113 ............................................. 20 KNA5.117 ............................................. 20 KNA5.120 ............................................. 20 KNA5.125 ............................................. 20 KNA5.130 ............................................. 20 KNA5.134 ............................................. 20 KNA5.138 ............................................. 20 KND4.103N ......................................... 19 KND4.103NP ....................................... 20 KND4.103P .......................................... 20 KNL2 ...................................................... 22 KNL6.122 ............................................. 16 KNL6.161 ............................................. 16 KNL7 ...................................................... 18 KR5031 ................................................. 17 KR5131 ................................................. 17 KR8031 ................................................. 17 KR8041 ................................................. 17 KR8121 .......................................... 17, 23 KR10021 ............................................... 17 KR10031 ............................................... 17 KRL2 .........................................................8 KRL6 ...................................................... 18 KRL7 ...................................................... 18 KRL8 ...................................................... 18 KRL1505.02 ......................................... 18 KRL6067.02 ......................................... 18 KRL6067.03 ......................................... 18 KRL6067.04 ......................................... 18 KS1.16 ................................................... 28 KS1.20 ................................................... 28 KS1.25 ................................................... 28 KS1.32 ................................................... 28 KS1.40 ................................................... 28 KS1.63 ................................................... 28 KS1N ...................................................... 28 KS3.16 ................................................... 27 KS3.16RY .............................................. 27 KS3.20 ................................................... 27 KS3.20RY .............................................. 27 KS3.25 ................................................... 27 KS3.25RY .............................................. 27 KS3.32 ................................................... 27 KS3.32RY .............................................. 27 KS3.40 ................................................... 27 KS3.40N ................................................ 27 KS3.40RY .............................................. 27 KS3.63 ................................................... 27 KS3.63N ................................................ 27 KS3.63RY .............................................. 27 KS11.16 ................................................. 29 KS11.20 ................................................. 29 KS11.25 ................................................. 29 KS11.32 ................................................. 29 KS11.40 ................................................. 29 KS11.63 ................................................. 29 KS11N ................................................... 29 KS13.16 ................................................. 29 KS13.20 ................................................. 29 KS13.25 ................................................. 29 KS13.32 ................................................. 29 KS13.40 ................................................. 29 KS13.63 ................................................. 29 KS23.055 .............................................. 29 KS23.070 .............................................. 29 KS23.090 .............................................. 29 KS23.150 .............................................. 29

Produktkort med måttskisser finns på www.ensto.se.

KS23.200 .............................................. 29 KS23.300 .............................................. 29 KS31.16 ................................................. 27 KS31.20 ................................................. 27 KS31.25 ................................................. 27 KS31.32 ................................................. 27 KS31.40 ................................................. 27 KS31.63 ................................................. 27 KSA1 ...................................................... 28 KSA11 .................................................... 29 KSH29 ................................................... 28 KSH48 ............................................ 28, 29 KSH48.01 ...................................... 28, 29 KSH48.01/U ......................................... 32 KSH48/U ............................................... 32 KSH75 ................................................... 28 KSH75RY .............................................. 28 KSH75RY/U ......................................... 32 KSH75/U ............................................... 32 KSM1.63 ............................................... 28 KSM1.80 ............................................... 28 KSM1.100 ............................................. 28 KSM1.125 ............................................. 28 KSM1N .................................................. 28 KSM3.63 ............................................... 27 KSM3.63RY .......................................... 27 KSM3.80 ............................................... 27 KSM3.80N ............................................ 27 KSM3.80RY .......................................... 27 KSM3.100 ............................................. 27 KSM3.100N ......................................... 27 KSM3.100RY ....................................... 27 KSM3.125 ............................................. 27 KSM3.125RY ....................................... 27 KSM31.63 ............................................. 27 KSM31.80 ............................................. 27 KSM31.100 .......................................... 27 KSM31.125 .......................................... 27 KSMN1 .................................................. 28 KSMP1 ................................................... 28 KSN1 ...................................................... 28 KSN11 ................................................... 29 KSP1 ...................................................... 28 KSP11 .................................................... 29 KSR3.40/U ............................................ 31 KSR3.60/U ............................................ 31 KSR3.80/U ............................................ 31 KSR3.100/U ......................................... 31 KSR3.401/U ......................................... 31 KSR3.402/U ......................................... 31 KSR3.601/U ......................................... 31 KSR3.801/U ......................................... 31 KSR3.802/U ......................................... 31 KSR3.1001/U ....................................... 31 KSR4.40/U ............................................ 31 KSR4.401/U ......................................... 31 KSR4.402/U ......................................... 31 KSRD3 ................................................... 32 KST3.40/U ............................................ 31 KST3.60/U ............................................ 31 KST3.80/U ............................................ 31 KST3.100/U ......................................... 31 KST4.40/U ............................................ 31 KV25.1 ................................................... 35 KV25.2 ................................................... 35 KV25.211 .............................................. 35 KV25.291 .............................................. 35 KV63.1 ................................................... 35 KV63.2 ................................................... 35 KV63.5 ................................................... 35 KV63.7 ................................................... 35 KV63.57 ................................................ 35 KV63.211 .............................................. 35 KV63.291 .............................................. 35 KV63.421 .............................................. 36 KV63.431 .............................................. 36 KV63.441 .............................................. 36 KV63.451 .............................................. 36 KV63.461 .............................................. 36 KV63.721 .............................................. 36 KV63.731 .............................................. 36 KV63.741 .............................................. 36 KV63.751 .............................................. 36 KV63.761 .............................................. 36 KVC1.1 .................................................. 35

37


KVC1.2 .................................................. 35 KVC1.5 .................................................. 35 KVC1.7 .................................................. 35 KVC1.31 ................................................ 36 KVC1.57 ................................................ 35 KVC30 ................................................... 35 KVC421 ................................................. 36 KVC431 ................................................. 36 KVC441 ................................................. 36 KVC451 ................................................. 36 KVC461 ................................................. 36 KVC471 ................................................. 36 KVC481 ................................................. 36 KW2 ....................................................... 36 KW20 ..................................................... 36 KW21 ..................................................... 36

P PJ3.25 .................................................... 36 PJ4.63 .................................................... 36 PLP4 ....................................................... 36 PLP98 ............................................. 13, 14 PLP99 ............................................. 13, 14 PM34.00 ..................................................8 PM34.01 ..................................................8 PM34.02 ..................................................8 PM34.03 ..................................................8 PM34.04 ..................................................8 PM34.05 ..................................................8 PM34.06 ..................................................8 PM34.07 ..................................................8 PM34.08 ..................................................8 PM34.09 ..................................................8

38

PM34.10 ..................................................8 PM34.11 ..................................................8 PM34.12 ..................................................8 PM34.13 ..................................................8 PM34.14 ..................................................8 PM34.15 ..................................................8 PM34.16 ..................................................8 PM34.19 ..................................................8 PM34.22 ..................................................8 PM34.23 ..................................................8 PM34.24 ..................................................8 PM34.25 ..................................................8 PM34.26 ..................................................8 PM34.27 ..................................................8 PM34.28 ..................................................8 PM34.29 ..................................................8 PM58 ..................................................... 21 PMR2 ..................................................... 36 PMR11 .................................................. 36 PMR77 .................................................. 36 PMR111 ................................................ 29 PMR113 ................................................ 29 PMR117 ................................................ 22 PMR117.1 ............................................. 22 PMR121 ................................................ 29 PMR123 ................................................ 29 PMR130 ................................................ 15 PMR143 ................................................ 18 PMR241B ............................................. 28 PMR281 ................................................ 22 PMR301B ............................................. 28 PMR333.10/U ..................................... 32 PMR334.10/U ..................................... 32 PMR370 ................................................ 18

PMR447 ................................................ 36 PMR450 ................................................ 36 PMR450.1 ............................................. 36 PMR450.3 ............................................. 36 PMR550.25 .......................................... 36 PMR550.63 .......................................... 36 PMR586 ................................................ 15 PMR587 ................................................ 15 PMR595 ................................................ 36 PMR595.1 ............................................. 36 PMR597 ................................................ 36 PMR598/U ........................................... 32 PMR716.1/U ........................................ 32 PMR723 ................................................ 15 PMR723.2 ............................................. 15 PMR824 ................................................ 36 PMR1413 .............................................. 22 PMR1420 ....................................... 13, 14 PMR1421 ....................................... 13, 14 PMR1422 .............................................. 13 PMR1427 .............................................. 22 PP37 .........................................................8 PP44 ...................................................... 18 PPK2 ...................................................... 21 PPK9 ...................................................... 21 PPK28 .................................................... 21 PPK222 ................................................. 15 PPK223 ................................................. 15 PPK225 ................................................. 22 PR2.25 ................................................... 36 PR4.63 ................................................... 36 PSK20.037 ........................................... 22 PSK20.046 ........................................... 22 PSK20.055 ........................................... 22

PSK20.064 ........................................... 22 PSK20.073 ........................................... 22 PSK20.082 ........................................... 22 PSK20.100 ........................................... 22 PSK20.109 ........................................... 22 PSK20.118 ........................................... 22 PSK20.127 ........................................... 22 PSK20.136 ............................................. 22 PSK20.161 ........................................... 22 PSK20.175 ........................................... 22 PSK131 ................................................. 22 PSK152 ................................................. 22 PSK152.2 .............................................. 22 PSS63 .................................................... 21

R RDP6 ............................................... 16, 22 RDP9 ...................................................... 22

S SR1 ......................................................... 13 ST1 ......................................................... 36 ST1T ....................................................... 36

T TPCF203013G002 ............................. 23 TPCF304013G003 ............................. 23 TPCF304013G004 ............................. 23 TPCF306013G005 ............................. 23 TPM131308G001 .............................. 23

© ENSTO 2015


E-nummer index 1438418 1441356 1441360 1441366 2088590 2088592 2154115 2154117 2154118 2154136 2154140 2154141 2154142 2154143 2154151 2154152 2154153 2154155 2306883 2306886 2306887 2306902 2306903 2306904 2306905 2306922 2306923 2306924 2306925 2306926 2306952 2306953 2306954 2306961 2306963 2306966 2306967 2307040 2307042 2307044 2307046 2307047 2307049 2307060 2307070 2307076 2307077 2307078 2307079 2670059 2670099 2670100

............................................... 37 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 36 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 37 ............................................... 36 ............................................... 36 ............................................... 36 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 37 ............................................... 21 ............................................... 21 ............................................... 21 ............................................... 21 ............................................... 21 ............................................... 21 ............................................... 22 ............................................... 22 ............................................... 22 ............................................... 22 ............................................... 22 ............................................... 22 ............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 10

2670101 2670103 2670105 2670106 2670107 2670108 2670109 2670110 2670112 2673020 2673022 2673028 2673030 2673040 2673064 2673073 2673075 2673077 2673079 2673081 2673082 2673083 2673110 2673111 2673112 2673114 2673130 2673131 2673132 2673133 2673134 2673167 2673168 2673172 2673174 2673182 2673184 2673192 2673193 2673195 2673197 2673198 2673210 2673211 2673212 2673213 2673220 2673221 2673223 2673224 2673225 2673227

............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 10 ............................................... 16 ............................................... 16 ............................................... 16 ............................................... 16 ............................................... 16 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 15 ............................................... 14 ............................................... 14 ............................................... 14 ............................................... 17 ............................................... 12 ............................................... 12 ............................................... 12 ............................................... 13 ............................................... 13 ............................................... 12 ............................................... 12 ............................................... 13 ............................................... 13 ............................................... 13 ............................................... 13 ............................................... 13 ............................................... 13 ............................................... 16 ........................................ 16, 22 ............................................... 16 ............................................... 12 ............................................... 12 ............................................... 13 ............................................... 13 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11

2673228 2673229 2673231 2673250 2673251 2673252 2673253 2673254 2673255 2673257 2673258 2673259 2673302 2673304 2673306 2673308 2673310 2673440 2673441 2673443 2673445 2673450 2673451 2673453 2673505 2673506 2673511 2673512 2673513 2673531 2673532 2673533 2673535 2673536 2673537 2673538 2673539 2673540 2673541 2673542 2673543 2673545 2673546 2673547 2673551 2673552 2673553 2673556 2673557 2673558 2673561 2673562

............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 11 ............................................... 23 ............................................... 23 ............................................... 23 ............................................... 23 ............................................... 23 ............................................... 19 ............................................... 19 ............................................... 19 ............................................... 19 ............................................... 19 ............................................... 19 ............................................... 19 ............................................... 17 ............................................... 17 ............................................... 18 ............................................... 18 ............................................... 18 ..................................................7 ..................................................7 ............................................. 7, 8 ..................................................7 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7

2673563 2673566 2673567 2673568 2673571 2673572 2673573 2673576 2673577 2673578 2673581 2673582 2673583 2673592 2673593 2673594 2673595 2673596 2673597 2673598 3174504 3174508 3174510 3174544 3174548 3174550 3174606 3174608 3174610 3174612 3174614 3174618 3174630 3174631 3174632 3174633 3174636 3174638 3174646 3174652 3174660 3174662 3174668 3174680 3174681 3174682 3174683 3174684 3174685

..................................................7 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................7 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................8 ..................................................8 ............................................... 18 ............................................... 18 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 27 ............................................... 29 ............................................... 29 ............................................... 29 ............................................... 28 ............................................... 28 ............................................... 28 ............................................... 28 ............................................... 28 ............................................... 29 ............................................... 28 ............................................... 28 ............................................... 28 ............................................... 28 ............................................... 29 ............................................... 29 ............................................... 28 ............................................... 29 ............................................... 28 ............................................... 28 ........................................ 28, 29 ............................................... 29 ............................................... 29 ............................................... 29 ............................................... 29 ............................................... 29 ............................................... 29

Rättsligt meddelande Informationen i broschyren bygger på vår bästa kunskap och vårt bästa förstånd. Vi svarar emellertid inte för informationens användning, noggrannhet och fullständighet. Köparen av produkten måste på eget ansvar undersöka produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Vårt ansvar för produkterna framgår ur våra allmänna försäljningsvillkor, för närvarande NL 01, gällande Alem och vi är inte i något fall ansvariga för skador som beror på vidareförsäljning, missbruk av produkten, felaktig installation eller för skador som är orsakade av brott mot nationella säkerhetsbestämmelser eller andra regelverk. Vi förbehåller oss rätten att utan förhandsmeddelande ändra specifikationer samt material och tillverkningsmetoder. Copyright Ensto Oy 2015, Ensto ™

© ENSTO 2015

39


Ensto är ett familjeföretag och ett internationellt cleantech-företag specialiserat på utveckling, tillverkning och marknadsföring av elektriska system och tillbehör för distribution av elektriska kraftkällor samt eltillämpningar. Varaktig, hållbar utveckling är viktig för oss, och vårt mål är att bli ett världsledande företag inom effektivitet och distribution av grön energi. Våra produkter, som tillverkas i sju olika länder, är miljövänliga, energieffektiva och lämnar minsta möjliga miljöpåverkan.

Fakta

• Grundat år 1958 • Cirka 1 670 anställda i Europa, Asien och Amerika • Ensto bedriver verksamhet i 20 länder • Omsättning på 280 miljoner euro • Enstos huvudkontor ligger i Borgå, Finland

Cleantech

Cleantech syftar på alla produkter, tjänster, processer och tekniker som förhindrar eller minskar skador på miljön. Cleantech står för bättre kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Ensto och andra finska cleantech-företag är redan världsledande inom flera viktiga cleantech-sektorer.

SALES SALES AND PRODUCTION R&D in Finland, Poland, France, Italy and India

VLADIVOSTOCK, RUSSIA

ATLANTA, USA

Ensto Sverige AB Västberga Allé 5 126 30 Hägersten, Sverige issweden@ensto.com www.ensto.se

Lokal kontaktinformation finns på våra webbsidor.

IS17SE/6/2014

Ensto

Ensto produktkatalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you