Page 1

BOGSERIEN: Sådan bliver du uperfekt – og gladere!

ARBEJDE, PENGE OG MENING

NYTÆNK


ARBEJDE, PENGE OG MENING


Dogmereglerne for denne bog

BOGSERIEN: Sådan bliver du uperfekt – og gladere!

1. Den skal skrives lige fra hjertet 2. Der skal ikke tænkes over, hvad der skrives. Intuition er konge 3. Der må kun rettes grammatiske fejl. Ikke i indholdet 4. Bogen skal kunne læses på højst et kvarter

Arbejde, penge og mening Danmark er et rigtigt arbejderland. Ikke forstået på den måde at det består af en stor arbejderklasse. Men at vores identitet som mennesker er hægtet solidt op på vores arbejde. Derfor er det heller ikke så underligt, at en del

2

mennesker går ned, når de mister arbejdet. Det er hele deres platform. Mon det virkelig var det, vi ønskede os? Eller er arbejdets betydning bare blevet så indgroet en vane, at vi slet ikke tænker over det længere?


Ikke nok med at danskerne tillægger arbejdet stor betydning i forhold til vores identitet. Vi er samtidig et samfund af lønmodtagere. Smag lige på ordet. Lønmodtagere. Der er ikke noget galt i det. Men det sender et signal. Jeg er selv arbejdsløs. Ikke arbejdsløs lønmodtager, men arbejdsløs selvstændig. Og når man kommer ind i systemet med den vinkel, oplever jeg næsten hele tiden, hvordan alle tænker i lønmodtagerjobs. Det er egentlig et bogemne i sig selv at beskrive, hvordan vi her i landet forholder os til den ressource, der ligger i mennesker uden arbejde. Den bog vil jeg skrive senere. For nu vil jeg fokusere på dem, der rent faktisk arbejder.

Penge for at arbejde - eller arbejde for at få penge Jeg kunne godt indtage den luksusholdning, at vi alle skal insistere på, kun at beskæftige os med arbejde, vi brænder for. Men sådan er verden ikke skruet sammen. Vi kan ikke undgå, at en del af ethvert arbejde føles meningsløst eller kedeligt. Spørgsmålet er, hvor

balancepunktet er. Og hvor meget pengene betyder.

Men er det nu også sådan?

Vigtigheden af mening Penge er godt. Vi har brug for dem. Spørgsmålet er, hvilken pris du og jeg er villig til at betale for at tjene penge. Jeg tror på at der for os alle gælder, at vi ikke bare kan arbejde helt uden hensyntagen til indkomsten. Det vil ikke fungere, uanset hvor glad man så er for sit arbejde. Der er nødt til at være nogle penge i det. Ellers går det ikke. Og vi vil nok alle gerne forhandle vores løn op for den samme arbejdsindsats. Sådan er vi som mennesker. Det, jeg synes er interessant, er balancen. Balancen mellem det, vi bruger den bedste del af vores liv på - og udbyttet. Udbyttet måles tilsyneladende bedst i enheden Kroner. Det er mit indtryk. Lidt groft forenklet virker det som om mange af os danskere anvender den simple ligning:

Arbejde = Kroner Det arbejde, du udfører, medfører et antal kroner. Og ligningen skal helst balancere. Så er der balance i livet. 3

Hvad er det, du årligt foretager dig sammen med din arbejdsplads? En lønforhandling. Og måske også en medarbejderudviklingssamtale. Umiddelbart en fin idé. Og jeg tror også, at mange mennesker er glade for den slags. Men jeg tror samtidig, at rigtig mange af os hellere ville have en meningsudviklingssamtale istedet. For vi har brug for mening i det, vi foretager os. Og det har arbejdsgiveren ogsåVi kan godt leve med, at det vi laver, ikke giver den store mening - på kort sigt. Men ikke på lang sigt. Så bliver vi frustrerede og stressede. Og en del går ned med depressioner etc. Det er ikke noget, vi taler så meget om. Og da slet ikke, hvis man i hverdagen er den selvsikre forretningsmand og leder, der i et og alt udstråler succes. Så kan det være uendelig svært at vise sig fra andre sider. Ubalancen bliver stærkere og stærkere. Og til sidst må man bare trække stikket og langtidssygemelde sig. Hvad skete der?


Vær noget mere uperfekt Det, der skete var, at forretningsmanden og chefen (dig) var for perfekt. For perfekt i forhold til sig selv. Og i forhold til sine omgivelser. Jo mere perfekt et image, man er i stand til at bygge op omkring sig selv, jo sværere får man ved at være ærlig over for sig selv. Og andre. Jeg ved, at det her er svært. Jeg er ikke selv god til det. Men det her er virkelig noget, vi alle burde tænke mere over. "Hvis du vil være en succes, må du ligne en succes", sagde en venlig mand, jeg engang var i en netværksgruppe med. Den tænkte jeg længe over. Og konstaterede, at det ihvert fald var den strategi, rigtig mange af de andre i gruppen benyttede sig af. Når folk skulle fortælle, hvordan det gik, sagde alle, at det gik godt og at der var mange spændende projekter og kunder i støbeskeen. Det fandt jeg senere ud af ikke altid passede. Selv gik det ikke for godt. Og det fortalte jeg. Det tror jeg nok at nogle fandt lidt undergravende. For vi var der jo ikke for at sørge. Men for mit vedkommende havde - og har - jeg ingen glæde af, at andre mennesker maler et smukt portræt af en lidt grim virkelighed. Det er falsk og ikke andet. Og det er ikke sådan, man opbygger tillid og

reelle venskaber. Så min overbevisning er, at vi istedet alle burde tillade os selv at være mere uperfekte. Når vi ikke spiller de evindelige spil over for vores omgivelser (og os selv), sker der noget helt specielt: Vi bliver autentiske. Fordi vi netop fortæller, at vi jo bare er mennesker, der kan have succes, fiasko, være sikre, være usikre og så videre. Det er det, der skaber tilliden. Og i sidste ende ordren, hvis det er det, det handler om.

Når penge er målet i sig selv Jeg har mange gange tænkt over, hvorfor det er, jeg ikke rigtig har sympati med banker, investorer og andet godtfolk. Det er fordi de gør penge til målet i sig selv. Og det er efter min mening noget af det mest fattige, man kan forestille sig. Der er ikke noget galt i at tjene penge. Men jeg vover den påstand, at livet bliver meningsløst, når penge bliver målet. Jeg oplever at vi løbende opbygger en kultur, hvor et afkast er meningen i sig selv. Vi så det i de "gode tider", der var op til finanskrisen. Her handlede det om at købe en eller anden form for fast ejendom. Ikke fordi du nødvendigvis skulle - eller 4

ville - bo i den. Men fordi du kunne tjene penge. Skattefrit. Så alle købte ind for mest muligt, så afkastet kunne blive størst muligt. Og de ellers så seriøse og kloge banker gik forrest. For det lugtede af penge. Jeg hører engang imellem et radioprogram med investorer og deres tips og tricks. Nogle gange meget interessant. Men der er et eller andet galt. For det virker som om, de alle kommer fra en kultur, hvor det er afkastet, der er gud. Ikke hvad det er, virksomhederne, man investerer i, laver. Og den kultur bliver konstant forstærket i medierne. I Nyhederne og TV avisen fortæller de kort om de mest populære aktiers udvikling. De skulle hellere fortælle, hvad det er, virksomhederne brænder for at lave til nogle glade kunder. Det ville give mening. Men tilbage til penge og arbejdet. Hvis du hører til blandt alle dem, der har erkendt, at du nok ikke rigtig er glad for din arbejdshverdag, kunne du overveje følgende: Afklar med dig selv, hvad der er mål og hvad der er middel i dit liv. Hvis du kommer frem til, at penge, facade, status


og alt for meget at lave er gået hen og blevet meningen med dit liv, er det tid at standse op. Ellers gør din krop det før eller siden for dig. Overvej om dit arbejde giver dig nok mening. Og om den solide indtægt, du efterhånden har opbygget, giver dig frihed eller lænker om benene. Hvad bruger du pengene til? Faste udgifter som en fin bil, et flot hus, elektronik, abonnementer etc.? Har du lånt så mange penge, fordi du økonomisk er i stand til det, så du nu er blevet slave af dit job? Så du faktisk ikke har mulighed for at tjene mindre eller gå en anden vej i dit liv? Ja, det lyder jo ikke for positivt, det jeg forklarer her. Og det er det heller ikke. Og jeg ved, at man skal være positiv. Det siger de. Men hvis der ikke også er nogen, der tør udstille virkeligheden, får vi svært ved at tale om den. Og det er vigtigt, det her!

menneskers potentiale. Det giver mening for mig.

Du kan skrive til mig her.

Bedste hilsener Anmeldelse

Simon T. P. Nielsen


Fortæl gerne, hvad du synes om bogen.

A. Virkelig god B. Okay C. Kedelig

Den gode nyhed er, at det aldrig er for sent at forandre noget. Men før du kan gøre det, må du erkende, at der er noget du vil forandre. Jeg vil gerne hjælpe dig. Nok ikke gratis. For det har jeg heller ikke råd til. Mit mål er ikke at tjene penge. Det er at hjælpe og udvikle mennesker. At aktivere

D. Dødsyg

Check Answer

5

Arbejde, penge og mening  

En bog om, hvor  meget vi lader vores arbejde styre vores liv. Vi er en del af en lønmodtagerkultur, hvor vi alle skal ud og kæmpe om de job...

Arbejde, penge og mening  

En bog om, hvor  meget vi lader vores arbejde styre vores liv. Vi er en del af en lønmodtagerkultur, hvor vi alle skal ud og kæmpe om de job...

Advertisement