Page 1

nypon LÄTTLÄSTA BÖCKER FÖR ALLA

Våren 2017

MAGASINET

TURBO ÄR TILLBAKA

LÄTTLÄST PÅ

MÅNGSPRÅK LÄTTLÄSTA

FAKTABÖCKER LÄTTLÄST PÅ

ENGELSKA LÄTTLÄST FÖR

GRUNDSKOLAN

ETT MAGASIN FRÅN

76

LÄTTLÄSTA NYHETER


Innehåll

LENA MARIA NORDSTRAND

Lättläst ligger i tiden

NYPONMAGASINET VÅREN 2017

ag.se

RANK ANNEEtFt liv

www.viljaf orlag.se

LA

NELSON MANDE LA föddes i by i Sydafrik en liten a. I hela sitt liv kämpade han mot det grymma och orättvisa system som rådde i hans hemland. De vita hade allt. De svarta hade inget. Systeme t kallades aparthe id. Nelson fick offra mycket. Han 27 år i fängelse satt på grund av sina åsikter. Men han slutade aldrig att kämpa. När han var blev han presiden 76 år gammal t han kunde avskaffa i Sydafrika. Så fort de han aparthe id.

FRANK

telse är berät Det här hur dagbok. en veta berömda fick värld hennes sig för dagboken gömma Tack vare lyckades k familj en judis liv och i två år. dagliga nazisterna Anne i hennes ända tankar, mar och Vi får följa lägret. es dröm tions henn entra ta del av död i konc hennes fram till

E el ANN Hoefnag

och

NELSON MANDE

Marian

e Frank n om Ann

Frances Ridley

”Allt verkar omöjligt inna n man klarat av det.”

el Hoefnag Marian

CLINTON

Hillar y

iljaforl

Att kunna läsa betyder att man har chans att bygga upp ett bra ordförråd. Med det kan man sätta ord på sina tankar och känslor. Först då kan man göra sin röst hörd, säga vad man tycker och alltså påverka både sitt eget liv och i förlängningen samhället i stort. Det är för att bidra till att alla lär sig läsa och blir aktiva medborgare som Nypon förlag finns. Stora ord, jag vet, men det är grunden i vår förlagsverksamhet. Vi vänder oss till alla dem som har svårigheter i sin läs”En bra text ger kunskap i form och skrivutveckling. Man brukar säga att det är minst 20 procent av alla barn och vuxna. Vi kan av förståelse för hur andra inte leva i ett samhälle där en av fem inte deltar människor tänker och tycker.” i samhällslivet. Vägen till ett användbart språk går via förmågan att läsa. När man kan läsa finns en enorm skatt av böcker där man lär sig nya ord och uttryck, som väcker lust att läsa mer och som gör en lite klokare. En bra text ger kunskap i form av förståelse för hur andra människor tänker och tycker. Den insikten ökar toleransen och motverkar till exempel rasism.

l Burgan

HILL ARY

www.v

Michae

Burgan

Hillary Clinton var en fram hennes man Bill gångsrik blev vald Då var advokat Hillary när tvungen till USA:s pres ident. att sluta sitt jobb När Bill . slutade som pres sig Hilla ident bestä ry mde som polit för att satsa på en egen iker. karriär I januari 2009 blev åt presiden hon utrik esministe År 2016 t Barack Obama. r kan hon själv bli USA:s pres I den här ident. boken kan Hillary du läsa Clin mer om Från barn tons liv. domen i förorten framgång , till den srika kvin na hon är idag.

Michael

Nypon förlag har en övertygelse, den är att alla barn, unga och vuxna måste lära sig läsa. Var och en utifrån sina möjligheter. Vi vet att människor har olika förutsättningar att erövra ett språk. Men oavsett svårigheter ska man få hjälp och maximalt stöd i sin läs- och skrivutveckling.

Ett liv

lag.se

Frances Ridley

g.se

LÄTTLÄSTA BIOGRAFIER! s. 100–101

Böcker från Nypon förlag är skönlitterära böcker, det betyder att författarna strävar efter att förmedla bra, läsvärda historier som ger läsaren en upplevelse. Bara då väcks lusten att fortsätta läsa. För det är inte läsningen i sig som är målet. Syftet med att läsa är just att växa som människa. Lär man sig inte läsa, hamnar man i ett utanförskap, och det är aldrig en god grund för att växa och utvecklas. CHRISTINA WAHLDÉN: ”Det är viktigt att vi värnar om våra mänskliga rättigheter. Det är något som generationer tillbaka har kämpat för.” s. 68

Vi är många som är delaktiga i arbetet med att ta fram Nypons lättlästa böcker för barn och unga. Framför allt finns det en stor grupp frilansande medarbetare, som redaktörer, illustratörer, formgivare och sätterier. För att inte tala om våra ovärderliga författare!!! Men vi är en liten tajt grupp som tillsammans projektleder hela utgivningen av Nypons lättlästa böcker och de vuxenböcker som ges ut under förlagsnamnet Vilja.

2

BENGT REVIN ansvarig för ekonomi, statistik och upphandling av tryck

KEVIN HENNY PETERSEN HOLMQVIST redaktions­ förläggare assistent som för barn-, ungdoms- och också sätter flera av våra böcker vuxenböcker

LENA MARIA NORDSTRAND förlagschef med övergripande ansvar för Nypon och Vilja förlag

LINA NORDSTRAND förlagschef med ansvar för vuxenböcker under förlagsnamnet Vilja

SANDRA SVENSSON koordinator för marknadsföringen av Nypon och Vilja förlag

MIA LJUNGGREN ansvarig för Nypons faktaböcker och huvudredaktör för Vilja

SARA WÅGLIN föräldraledig

ULLABRITTA ENGSTRÖM special­ pedagogisk rådgivare och mässansvarig i norra Sverige

Tips på hur du jobbar med ljudböcker

s. 62

28

ÅRSKURS 6–9

50

ENGELSKA

72

MÅNGSPRÅK

78

FAKTA

92

PEDAGOGISKT MATERIAL

102

REGISTER

112

Därför är det så viktigt att läsa högt för barn! s. 27

SPECIAL­ PEDAGOG ULLABRITTA ENGSTRÖM OM HUR MAN LOCKAR ELEVER ATT LÄSA MER

Det är vi som jobbar på Nypon förlag

ANNETTE PERSSON huvudredaktör för Nypon med ansvar också för bl.a. hemsidan

ÅRSKURS 3–5

VILJA

NELSON MANDELA

iljaforla

Lena Maria Nordstrand, förlagschef

10

Ett liv

VILJA

www.v

ÅRSKURS F–2 Clinton

www.viljafor

VILJA

76

LÄTTLÄSTA NYHETER SID. 4–7

s. 41

VINNARE I BOKJURYN 2015 JOHANNA NILSSON

s. 51

s. 13

NY SERIE: RUT – LIKA COOL SOM ROLF

3


76

Nypons senaste nyheter

NYHETER ÅRSKURS 3–5

LÄTTLÄSTA NYHETER

Vi har 76 lättlästa nyheter den här säsongen. För att uppmärksamma dem lite extra, har vi valt att presentera dem på detta och nästa uppslag. Vi har placerat nyheterna i de ”avdelningar”, kategorier, där de hör hemma, t.ex. Årskurs F–2, Mångspråk eller Pedagogiskt material.

s. 45

NYHETER ÅRSKURS F–2

s. 38

s. 25

s. 34

s. 42

s. 13

s. 43

s. 31

s. 16

s. 13

s. 43

s. 17

s. 20

s. 16

s. 29

s. 30

s. 26

s. 40 s. 13 s. 17

s. 18

4

s. 23

s. 18

s. 21

s. 14

s. 36

s. 30

s. 45

s. 43

5


NYHETER MÅNGSPRÅK

NYHETER ÅRSKURS 6–9

s. 84 Finns på: Arabiska Dari Engelska Pashto Somaliska Tigrinska

s. 59

s. 66

s. 86 Finns på: Arabiska Dari Engelska Pashto Somaliska Tigrinska

s. 53

s. 64

s. 81 Finns på: Arabiska Engelska Pashto Somaliska Tigrinska

s. 70

NYHETER FAKTABÖCKER

NYHETER ENGELSKA

s. 95 s. 75

s. 76

s. 76

s. 95 s. 73

s. 73 s. 95

s. 96 s. 100 s. 75 s. 73

s. 74

s. 73

s. 74

s. 96

s. 75

6

s. 74

s. 74

s. 75

s. 75

s. 75

s. 77

s. 95

s. 96

s. 100

s. 96

7


Foto: Stefan Tell

I FOKUS

Så ser vi på lättläst

Anne-Marie Körling, grundskolelärare, föreläsare, författare och Sveriges Läsambassadör, delar med sig av sina erfarenheter om hur man lockar unga till läsning.

"Jaha, och vad är det för speciellt med böcker från Nypon förlag?" frågar en besökare på mässan. "De är lättlästa", svarar jag. "Jaså, på vilket sätt då?" Frågan är definitivt motiverad, och vi får den då och då. Därför vill jag gärna försöka förklara hur vi på Nypon ser på lättläst.

De senaste tio åren har utgivningen av lättlästa böcker ökat kraftigt. Det beror på att allt fler barn och unga har problem med att läsa och skriva. Pedagoger och bibliotekarier letar efter lösningar på problemet och ser att lättlästa böcker kan vara ett bra stöd. Men vad är lättläst och hur skiljer det sig från börja läsa-böcker och lästräningsböcker? NYPON, GARANTI FÖR LÄTTLÄST

Nypon förlag är ett specialförlag för lättläst. Namnet Nypon är en ”garantistämpel” för att boken är anpassad för en läsare med lässvårigheter. Vi ger därför främst ut böcker för läsare som är cirka 8 år och uppåt. Det är oftast i den åldern det visar sig om man har det extra kämpigt med att lära sig läsa. RIKTLINJER FÖR LÄTTLÄST

Vi fokuserar på tre olika aspekter som har betydelse för om en bok är lättläst; språk, innehåll och form. Språket är enkelt, tillgänglig och vårdat. Vi vill att det ska ligga nära det talade språket för att vara lätt att förstå och känna igen. Innehållet tar hänsyn till den tänkta läsarens ålder och förkunskaper. Dessutom är handlingen kronologisk och logiskt upp­ byggd. När det gäller formen, utseendet på boken, är sidorna rena och luftiga. Om boken innehåller illustrationer ger de stöd åt texten. Illustrationerna kompletterar och förstärker berättelsen i boken.

8

ALLA BÖCKER INTE FÖR ALLA

Ibland får vi höra att en bok inte alls är lättläst. Orsaken är att de med läs- och skrivsvårigheter brottas med olika läsproblem. Den som har dyslexi har vissa lässvårigheter, medan den som har autism eller svenska som andra språk har helt andra svårigheter med en text. Alla ska hitta en bra bok hos Nypon. Vi strävar dock efter att finna en minsta gemensamma nämnare som gör att så många som möjligt ska uppfatta en bok från Nypon förlag som lättläst. Det gör dessutom att många vana läsare också läser våra böcker, eftersom de tycker att böckerna är bra. De tänker inte på att boken går ovanligt snabbt och smidigt att läsa just för dem. MED RESPEKT FÖR LÄSAREN

Det finns flera uppfattningar om vad som gör en bok lättläst. På Nypon förlag har vi bestämt oss för att följa riktlinjer som kommer från forskare vid främst Göteborgs Universitet. Minst lika viktigt för oss är det att tänka på läsaren. Vi vill ge ut böcker för unga läsare som får dem att nyfiket sträcka sig efter en bok när de är i skolan, besöker biblioteket eller ligger hemma i soffan.

så enkelt språk som möjligt. Därför samarbetar vi på Nypon förlag med etablerade författare som vet hur man bygger upp en läsvärd historia. Den som kämpar med sin läsning förtjänar de bästa berättelserna – av de bästa författarna. BÄTTRE ÄN VANLIGA BÖCKER

En välskriven bok väcker våra känslor. Underhållning eller spänning, skratt eller gråt. En skicklig författare lyckas skapa en fantasivärld inne i vårt huvud, en värld som vi kan vandra runt i helt utan koppling till vår egen verklighet. Med en bra bok är man aldrig ensam. Den ger tröst och hjälper oss att finna lösningar. ATT KUNNA LÄSA GER MAKT

En lättläst bok ska väcka lust att läsa, men också ge nya tankar och funderingar. Den som läser får ett ordförråd. Tack vare orden kan man förklara för sig själv det som händer runt omkring. Man får en större förståelse för sig själv och andra. Det leder till en insikt, som gör det möjligt att påverka sitt eget liv. En lättläst bok ska vara just lättläst och dessutom värd att läsa, annars kan det kvitta.

LOCKA TILL LÄSNING

En lättläst bok blir fullständigt ointressant om inte innehållet lockar till läsning. Det är just detta som är utmaningen, att skapa ett åldesrelevant innehåll med ett

Lena Maria Nordstrand Förlagschef

Vi måste bredda synen på vad det innebär att läsa Läslusten – hur väcker man den? AnneMarie Körling, grundskolelärare, föreläsare, författare och Sveriges Läsambassadör, har länge sysslat med den frågan. Här delar hon med sig av sina erfarenheter.

Hur lockar man unga till läsning? – Det gör man genom att själv visa engagemang och intresse för att läsa. Men också genom att se till att det finns böcker, tidningar och kartböcker där barn och unga är. Det handlar också om att låta dem lyssna till det vi läser och hur vi läser på nätet. Den digitala läsningen blir synlig om vi berättar vad vi läser och varför. Att läsa är en aktivitet och den kan vi tala mycket mer om.

att också ge utan att begära tillbaka. Låta berättelserna göra arbetet med att locka. Många som väljer bort att läsa har ännu inte upptäckt vad det kan innebära att möta innehållet i en berättelse. Vuxna har en avgörande betydelse för ungas läsning, vilket betyder att vuxna måste prata också om vad de läser och varför.

”Det finns ingen övre eller undre gräns för högläsning.”

Hur får man de som inte läser att börja? – Framför allt genom att läsa högt för dem. Det finns ingen undre eller övre gräns för högläsning. Den fungerar för alla. Men

Hur lockar man de som dessutom har läs- och skrivsvårigheter? – Vi måste bredda synen på vad det innebär att läsa. Vi läser ljudböcker. Vi läser på olika sätt. Vi lyssnar. Vi känner. Det handlar också om bemötande av att läsa på olika sätt och att vi inte värderar läsaren

FAKTARUTA Läsambassadören utses av Kulturrådet för att främja läslust och verka för att barn och unga, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter att nå litteraturen. Anne-Marie Körling är utnämnd till Sveriges Läsambassadör för 2015–2017.

som si eller så. Det handlar om vilja att lyssna och förstå hur läsningen ser ut och bidra genom att bredda repertoar och visa på mångfald av litteratur. Det finns lättläst och det finns ljudböcker. Det är värdering­ arna vi måste göra upp med. Hur lockar man nyanlända som dels har att tampas med ett nytt språk, dels kanske inte har någon lästradition? – Att se till varje människas vilja att förstå och delta, och visa att vi är intresserade av att berätta. Det handlar om att vara mer berättande och börja med att berätta. Vi ska också minnas att vi strävar efter att förstå och att det är en ömsesidig process att utveckla ett språk. Läsningen kan inte vara något för ensamstudier utan till en början mer en social läsning. Av Peter Birgerstam

9


LÄSTRÄNA med Noa

ÅRSKURS

F–2

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Böckerna om Noa och Erik är populära hos elever i lågstadiet. Nu finns det kopieringsunderlag för att ytterligare träna läsförståelsen. Träna med Noa och Träna med Erik består av en ask i A4-format som innehåller 30 ark var. På varje ark finns en nyskriven text och tre frågor. Man kan kopiera arket och fylla i svar på frågorna. Eleven kan också använda den självrättande Nyponpennan för att svara på frågorna. Pennan trycks mot en punkt på arket som indikerar rätt eller fel svar med hjälp av en ljud- eller ljussignal. Smått magiskt.

Varför måste man kunna läsa? Isak 7 år svarade så här: ”Annars vet man ju inte vad det står”.

Isak har fattat poängen med att läsa. Det handlar om att

TRÄNA MED NOA 30 st A4-blad i kraftigt papper Text: Kirsten Ahlburg Bild: Jon Ranheimsæter Best.nr. 978-91-7567-253-3 Pris: 399 kr

ta till sig det kodade budskap som gömmer sig bakom bokstäverna. Utmaningen för oss vuxna ligger i att få de yngsta läsarna att träna upp läsförmågan så de kan lägga all kraft och energi på innehållet i böckerna. Det förutsätter böcker som lockar till läsning med ett spännande innehåll och tilltalande illustrationer. Då vill Isak och hans klasskompisar veta vad det står!

Nypons lättlästa böcker för de yngsta läsarna

NYPONPENNAN Best. nr. 210008 Pris: 49 kr

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

passar alla på lågstadiet, men särskilt dem med läs- och skrivsvårigheter. Böckerna är indelade

Läs om materialet Lästräna med Erik på sid 17.

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

i olika lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren. Men innehållet är alltså anpassat för läsare i åldern 6–9 år.

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

Börja läsa med Noa

Noa har blivit en klassiker vid läsinlärningen på lågstadiet. Noa är charmig och snäll, men inte mesig. Läsaren får möjlighet att följa med Noa på en lång rad olika äventyr. Böckerna uppskattas lika mycket av unga killar som av tjejer.

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Mångspråk

Arbetsmaterial

Inläsningstjänst

Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk. Samtliga titlar på mångspråk finner du dessutom samlade på sid 78-91.

Symbolen ovan vill påminna dig om att det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se

Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.

Noa är ensam hemma. Han ser på klockan. Mamma kommer hem om två timmar. Noa hinner baka.

Noa sätter på ugnen. Den måste bli varm. Så tar han fram en skål. Han hittar en slev också.

Ja, Noa ska baka. Han ska baka en kaka till mamma. Då blir hon glad.

4

Text: Kirsten Ahlburg Bild: Jon Ranheimsæter 20 sidor, Lix 6–9 Pris: 69 kr

10

5

NOA GÖR FEL Best.nr. 978-91-7567-390-5

NOA SKICKAR ETT SMS Best.nr. 978-91-87221-95-8

NOA FÅR ONT I MAGEN Best.nr. 978-91-7567-260-1

NOA OCH VARGEN Best.nr. 978-91-7567-080-5

NOA ÅKER SKIDOR Best.nr. 978-91-7567-391-2

NOA PÅ FLYGET Best.nr. 978-91-7567-259-5

NOA PÅ MUSEUM Best.nr. 978-91-87221-25-5

NOA PÅ LÄGER Best.nr. 978-91-87221-26-2

NOA OCH JULKLAPPEN Best.nr. 978-91-87221-96-5

NOA PÅ TIVOLI Best.nr. 978-91-87221-24-8

NOA ÄTER NYPON Best.nr. 978-91-7567-079-9

’’

SAGT OM LÄTTLÄST ’’I samarbete med Nypon förlag får jag fler och fler att hitta till lättlästa böcker. Lättläst är en väg till att uppleva läsglädje och erövra språket.’’

Kirsten Ahlburg är en av Danmarks mest uppskattade författare. Hon tycker om att arbeta med svenska Nypon förlag.

11


ÅRSKURS F–2

Rolf möter sin like

– välkommen Rut!

NY SERIE

Tuff tjej med BMX

Rolf har blivit en succé på många håll. Både yngre och lite äldre läsare har charmats av den tokigrolige Rolf. Nu får han en kvinnlig motsvarighet i Rut. Syftet med de här båda serierna är att locka nybörjarläsare till att läsa inte bara en utan flera böcker om samma karaktär. På så sätt tränar man upp läsförmågan och läsförståelsen.

Nova har brutit armen, och mormor vill veta vad som hände. Nova har börjat köra BMX, och provade på alla möjliga trick. De flesta har hon filmat med mobilen, och visar mormor. Mormor är intresserad och engagerad och vill veta vad tricken heter och hur de går till. Men hon vill också se tricket när Nova skadar sig, och det finns inte på film. Så Nova visar henne henne med hjälp av en stol.

ROLF PÅ TIVOLI Best.nr. 978-91-7567-539-8

En härligt positiv bok, om Novas och mormors nära relation. Istället för att grotta ner sig i Novas skada, så är båda två positiva och mer intresserade av BMX-körningen. Rikligt med bilder i fyrfärg, som förstärker och förtydligar skeendet. Mycket lätt att läsa. NOVA KÖR BMX Best.nr. 978-91-7567-749-1

ROLF CYKLAR Best.nr. 978-91-86447-05-2

ROLF PÅ JAKT Best.nr. 978-91-86447-47-2

ROLF FÅR ETT PAKET Best.nr. 978-91-86447-04-5

ROLF I PARKEN Best.nr. 978-91-86447-56-4

ROLF PÅ FOTBOLL Best.nr. 978-91-87061-32-5

ROLF SER PÅ TEVE Best.nr. 978-91-7567-409-4

NY SERIE

Rut, lika tokig som Rolf Rut fyller år. Det ska hon fira nere på stranden.

ROLF HAR EN PISTOL Best.nr. 978-91-86447-48-9

ROLF KLIPPER HÅRET Best.nr. 978-91-86447-49-6

ROLF FÅR EN GITARR Best.nr. 978-91-87061-30-1

ROLF PÅ EN ÖDE Ö Best.nr. 978-91-87061-31-8

ROLF OCH HUNDEN Best.nr. 978-91-86447-55-7

Rolf ser en teve. – Bra, säger han. Den är lik mig. Liten och trevlig. Den köper jag.

6

ROLF ÄTER UTE Best.nr. 978-91-86447-57-1

12

ROLF VID HAVET Best.nr. 978-91-86447-06-9

ROLF FLYTTAR Best.nr. 978-91-7567-078-2

ROLF LETAR GULD Best.nr. 978-91-86447-50-2

ROLF OCH KATTEN Best.nr. 978-91-86447-00-7

Först måste Rolf se om den fungerar. – Men det är ju ingen bild. Det är bara streck, säger Rolf till mannen.

7

Text och bild: Rune Fleischer 20 sidor, Lix 7–10 Pris: 79 kr

Alla vet vem Rolf är; en knasig filur som vill så gott men oftast gör fel. Nu kommer de första böckerna om Rolfs kvinnliga motsvarighet; nämligen Rut! Hon är precis som Rolf påhittig, snillrik och slug. Inget problem är för svårt för Rut; hon tänker lite och så vips! har hon löst det på sitt eget lilla sätt.

4

Rut har packat en korg med mat och saft.

5

Text och bild: Charlotte Fleischer 18 sidor Pris: 79 kr

RUT FYLLER ÅR Rut ska ha födelsedagskalas på stranden och har packat en picknick-korg med saft och mackor. När Love och Fia kommer har de med sig ett paket till Rut. Hon öppnar ivrigt paketet, och det är en guldfisk som hon raskt döper till Nemo. Givetvis får Nemo följa med ner till stranden; han kan ju inte vara ensam. Efter en stund är dags att bada. Men Nemo ska få följa med ner i vattnet. Hur ska det gå till? Rut tänker ...

RUT TRÄNAR Rut, Fia och Love sitter i trädgården och dricker saft och äter härligt god kladdkaka. Fia och Love orkar till slut inte mer, men Rut vill nog gärna ha en liten bit kaka till. Hon ska resa sig ur stolen, men ... hon har fastnat! Love tycker att Rut har blivit lite rund, så han föreslår att hon ska träna. De kan ju börja med att springa ikapp. Sagt och gjort; de springer. Rut blir snart trött. Hur ska hon orka vidare? Rut tänker ...

Best.nr. 978-91-7567-740-8 Lix 11

Best.nr. 978-91-7567-741-5 Lix 8

2

Nova sitter på sin säng. Hon läser en tidning om BMX-cyklar.

Då knackar det på dörren. Nova tittar upp. – Kom in, säger hon.

3

Författare: Per Østergaard Illustratör: Jan Solheim 26 sidor, Lix 10 Pris: 79 kr

13


ÅRSKURS F–2

Lättläst för både killar och tjejer Det är många elever på lågstadiet som kämpar med att knäcka läskoden och komma igång med läsningen. Därför måste det finnas ett stort utbud av lättlästa böcker på en mängd olika teman. Här har vi samlat populära titlar för tjejer och killar.

Om bonussyskon NINAS NYA SYSTER

Det är en smärta att vara med om en skilsmässa, för både barn och vuxna. Denna lilla berättelse är en pärla på temat bonussyskon. Lättläst text och fina illustrationer visar Ninas möte med sin nya storasyster Tuva. Det skär i hjärtat när Ninas förväntningar inte infrias. Och glädjetårarna rinner när allt till slut ordnar upp sig. Best.nr. 978-91-7567-006-5 NINA SKICKAR SMS

Här kommer nästa bok om Nina och Tuva. Nu har deras relation fördjupats, men ändå finns det problem. Nina blir svartsjuk på att Tuva hela tiden sms:ar med sin pojkvän Oskar. Så när Tuva sover, svarar Nina på Oskars sms som han skickar till Tuva. Positivt och roligt om syskonsvartsjuka och problematiken med nya familjekonstellationer. Best.nr. 978-91-7567-746-0

4

Ninas mamma och pappa är skilda. Mammas nya man heter Jonas. Han har en dotter som heter Tuva. Hon är tretton år.

I dag ska Tuva komma hem till Nina. Det är första gången som de träffas. Nina har alltid önskat sig en syster.

5

Författare: Marie Duedahl Illustratör: Bodil Molich 28 sidor, Lix 9–11 Pris: 79 kr

ALVA I TEVE Best.nr. 978-91-86447-18-2 ALVA RIDER Best.nr. 978-91-86447-19-9 ALVA RÄDDAR SARA Best.nr. 978-91-86447-33-5 ALVA SKEJTAR Best.nr. 978-91-86447-32-8 ALVA ORDNAR LOPPIS Best.nr. 978-91-7567-180-2 ALVA BLIR SKADAD Best.nr. 978-91-7567-254-0

Alva MITT I VARDAGEN Möt Alva, en klok tjej full av energi. Hon utmanar förutfattade meningar, håller killarna kort och driver igenom sina ganska så vettiga idéer på skolan. Serien om Alva är skriven av Kirsten Ahlburg, samma författare som också står bakom succén om Noa. 14

Författare: Kirsten Ahlburg Illustratör: Gunnar Breiding 20 sidor, Lix 6–11 Pris: 79 kr

Spännande berättelser utan text Det här är två helt unika böcker för åldern 6-10 år. Böckerna saknar vanlig löpande text. Författaren Mårten Melin har tagit fram berättelsen och serietecknaren Jimmy Wallin har illustrerat. Riktiga böcker för elever som ännu inte lärt sig läsa. HJÄLTEN

VÄNNEN

Vid första anblicken är Aron en helt vanlig kille. Men han har en hemlighet. Efter skolans slut förvandlar han sig nämligen till Hjälten. Och som hjälte rycker han ut och räddar både stora och små.

Sofi tvingas följa med sin töntiga familj till stranden. Det känns inte särskilt roligt, tycker hon. Allt vänder dock när Sofi träffar sjöjungfrun Lara. Det blir en spännande dag som slutar med att Sofi har fått en ny vän.

Best.nr. 978-91-7567-119-2

Best.nr. 978-91-7567-212-0

’’

Text: Mårten Melin Bild: Jimmy Wallin 40 sidor Pris: 129 kr

SAGT OM VÄNNEN ”Har precis läst Vännen med mina nyanlända elever. Den är lysande och det blev så roligt att se hur nyfikna och engagerade eleverna blev redan när de fick se omslaget. De härliga illustrationerna förmedlar mycket, även för dem som varken delar våra kulturella eller våra språkliga referensramar. Mina elever har haft stor nytta av ordlistorna.”

SUCCÉSERIEN Sällan har en lättläst serie blivit så uppskattad som den om Simon och hans kompisar. Men så spelar de ju också fotboll. Samtidigt är det en serie om vänskap och om att vara en bra kompis. Med minimal text och tydliga färgillustrationer skildras livet med fotbollen, på och utanför planen.

SIMON GÖR MÅL Best.nr. 978-91-7567-190-1 SIMON OCH MESSI Best.nr. 978-91-7567-191-8 SIMON FINTAR Best.nr. 978-91-7567-258-8 SIMON MOT JAKOB Best.nr. 978-91-7567-257-1 SIMON TRIXAR Best.nr. 978-91-7567-614-2 SIMON BLIR ARG Best.nr. 978-91-7567-613-5

Simon ler. – Är jag inte bra? säger han.

– Jo, säger Jakob. Men det är jag också. – På vad då? frågar Simon.

Cia Tiberg, pedagog 4

5

Författare: Jørn Jensen Illustratör: Jan Solheim 24 sidor, Lix 6–9 Pris: 79 kr

15


ÅRSKURS F–2

Lea, klassens kloka tjej Vår nya serie om Lea har blivit en succé. Böckerna handlar om Lea och hennes vardag. Hon är en tuff tjej som inte är rädd för att säga ifrån om något är fel och hon provar gärna nya saker. Böckerna är illustrerade i fyrfärg.

Lea tömmer sin väska på golvet. Det är många skydd som ska på. Då kommer mamma. – Behöver du hjälp? frågar hon. – Jag kan själv, säger Lea. 6

7

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson 20 sidor, Lix 12 Pris: 89 kr

Erik får följa med högst upp på båten. Det är där man styr den. Där finns stora fönster och många knappar. Kaptenen ropar i en mikrofon: – Erik söker sin pappa… Det hörs i högtalarna över hela båten. Hoppas pappa hör det, tänker Erik.

Böckerna om Erik är enormt populära. De berättar om allt han råkar ut för, både hemma och i skolan, och det är inte lite. Varje dag är Erik med om något nytt, roligt eller spännande. Böckerna är rikt illustrerade i svart/vitt.

LEA RINGER 112

Lea är i skateparken. Där är också Axel och Linus, ett par äldre killar. De retas med Lea, men hon struntar i dem. Efter ett tag går Linus hem och Axel stannar kvar. Han är grymt bra på att skejta, men när han ska hoppa nerför en trappa med sin skateboard händer det ... Han ramlar och kan inte röra sig. Lea måste ringa 112.

Erik och pappa är på bil-provningen. Erik ser många bilar. Han vill också vara med och testa. Han smyger in i en fin vit bil …

ERIK KÖR GOKART Best.nr. 978-91-7567-719-4

Torsten Bengtsson

Erik

ERIK PÅ SKRÄCKFILM Best.nr. 978-91-7567-720-0

testar bilar

ERIK KÖR CROSS Best.nr. 978-91-86447-25-0 – en möjlighet för alla

ERIK PÅ CIRKUS Best.nr. 978-91-86447-40-3

Nypon förlag

ERIK TESTAR BILAR Best.nr. 978-91-86447-42-7 ERIK ÅKER SKOTER Best.nr. 978-91-86447-43-4

Best.nr. 978-91-7567-721-7

Av Torsten Bengtsson

16

ERIK SPÖKAR Best.nr. 978-91-87221-88-0 Torsten Bengtsson Det är den första april. Då får man luras. Erik tänker lura pappa. Men ingen ska få lura Erik. Hur ska det gå?

ERIK TÄVLAR Best.nr. 978-91-87221-89-7

Torsten Bengtsson

Erik och pappa är på en stor båt. Erik vill styra båten. Han vill vara kapten. Men hur ska det gå till?

Erik

April! April!

Erik

ERIK BLIR HJÄLTE Best.nr. 978-91-7567-081-2

blir kapten

Erik blir kapten

Nu har Lea fått en egen serie och där får Erik vara med på ett hörn. Lea är en tjej som också är nyfiken och vill prova på det mesta. Hon tycker att saker och ting ska vara rättvisa och blir arg om någon blir illa behandlad. Då är hon inte rädd för att säga ifrån. Hon tycker att tjejer tar för lite plats och att det är killarna som jämt ska bestämma. Det är något hon tänker ändra på.

ERIK STÅR I MÅL Best.nr. 978-91-87221-38-5

Torsten Bengtsson

LEAS EGEN SERIE

Lea är arg på sin pappa. Han har inte tid att träffa henne så mycket som hon skulle vilja. Lea har kvar hans gamla trummor, och hon spelar på dem för att få ut sin ilska. Men hur kul är det att spela ensam? Lea har sett en lapp på skolan om att några tjejer behöver en trummis till sitt band. Vågar hon ringa?

Erik April! April!

Ett par hundra meter från Erik bor Lea med sin mamma. Lea och Erik är lika gamla och de har känt varandra sedan de gick på förskolan. Nu går de i samma klass och är såklart de bästa vänner. I böckerna om Erik får Lea vara med om många äventyr.

ERIK BYGGER EN KOJA Best.nr. 978-91-87221-37-8

LEA SLÅR HÅRT

Torsten Bengtsson

ERIKS KOMPIS LEA

13

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson 20 sidor, Lix 8–11 Pris: 69 kr

ERIK OCH HANS PAPPA

Erik bor med sin pappa i ett gammalt hus med en stor trädgård. De brukar ofta göra saker tillsammans. Det är vardagliga händelser som att handla, gå på bio, spela match i fotboll eller att åka med bilen till bilprovningen. Men ibland blir det lite extra äventyr när de är på rally, seglar eller åker till Liseberg.

Medan de väntar på pappa får Erik styra båten. Han lånar kaptenens vita mössa. Den är lite stor. Men det gör inget. Det här är så kul!

12

Erik testar bilar

Torsten Bengtsson är författare till böckerna om Erik. Nu har han också påbörjat en ny serie om Lea. Hon är klasskamrat med Erik. Så här skriver Torsten om de båda kompisarna.

En stund senare är de framme. Det är kallt i ishallen. Isen är blank som en spegel. Lea går in i tjejernas omklädningsrum. Där är hon helt ensam. Hon är enda tjejen i laget. Förut åkte Lea konståkning. Då var det nästan bara tjejer på isen.

Torsten Bengtsson

Torsten om kompisarna Erik och Lea

I bilen pratar de om matchen. – Det ska bli så kul att spela, säger Lea.

Erik snart på alla skolor i Sverige

ERIK TÄLTAR Best.nr. 978-91-7567-533-6 ERIK DYKER Best.nr. 978-91-87061-00-4

Best.nr. 978-91-7567-722-4

Nypon förlag

Nypon förlag

LEA OCH SNÖBOLLSKRIGET

ERIK PÅ TAKET Best.nr. 978-91-7567-248-9

Hugo kastar en snöboll på Lea, som blir arg och säger till på skarpen. Det hjälper inte. Hugo fortsätter kasta snöbollar på de andra tjejerna. Något måste göras för att få stopp på honom. Lea har en plan ...

ERIK RYMMER Best.nr. 978-91-7567-526-8

VÄGLEDNING

TRÄNA MED

ERIK

ERIK APRIL! APRIL! Best.nr. 978-91-7567-434-6

Träna med Erik är ett material i läsförståelse. Materialet består av 40 st A4-ark. På varje ark finns en kort nyskriven text om Erik. Under texten finns en illustration med koppling till innehållet i texten. Slutligen finns det tre frågor med tre olika svarsalternativ.

Så här kan du göra:

Låt eleven läsa texten tyst för sig själv och sedan i lugn och ro svara på frågorna. Eleven kan givetvis också läsa texten högt för dig eller för en annan elev, och därefter svara på frågorna. Med hjälp av en Nypon-penn a (beställs separat) kan eleven själv rätta sina svar till frågorna.

Best.nr. 978-91-7567-450-6

Vid varje svarsalternativ finns en svart punkt. Punkten vid det korrekta svarsalternativet innehåller ett färgpigment som aktiverar pennan. Eleven sätter pennan på punkten vid det alternativ han/hon tror är rätt. Är det korrekt svar lyser pennan grönt. Är det fel svar blinkar pennan rött.

LEA SPELAR HOCKEY

Lea och Erik ska spela hockeymatch. Lea är enda tjejen i laget, men det gör inget. Hockey är det roligaste hon vet. Matchen är igång och snart gör Lea mål och blir matchens lirare. Även om det hörs fel namn i högtalaren ...

ERIK PÅ RALLY Best.nr. 978-91-87061-01-1

TRÄNA MED ERIK

Nu finns Erik i ett material i läsförståelse med 30 korta nyskrivna texter med roliga bilder och enkla flervalsfrågor. Eleven läser en kort text, tittar på bilden och svarar på tre frågor. Tack vare den självrättande pennan blir träningen extra lustfylld.

Materialet är fritt att kopiera. Läraren kan ta kopior på arken och sedan låta eleven kryssa för rätt svar med hjälp av en helt vanlig penna.

Så här ser en Nypon-penna ut. Den finns att beställa separat via din vanliga leverantör eller direkt på Nypon förlags hemsida www.nyponforlag.se

TRÄNA MED ERIK Best.nr. 978-91-7567-418-6 30 st A4-ark Pris: 399 kr NYPONPENNAN Best. nr. 210008 Pris: 49 kr

Texterna på korten är skrivna av Torsten Bengtsson, som också skrivit alla Erik-böcker. Illustratör är Jonas Anderson. Det finns en lång rad böcker i serien om Erik. Bland andra: Erik på fest Erik tävlar Erik i London Erik i full fart Erik på cirkus Erik dyker Erik blir hjälte

ERIK BLIR KAPTEN Best.nr. 978-91-7567-435-3 ERIK I FULL FART Best.nr. 978-91-7567-266-3 ERIK UPP OCH NER Best.nr. 978-91-7567-262-5 ERIK FIRAR JUL Best.nr. 978-91-7567-366-0 ERIK JAGAR EN HUND Best.nr. 978-91-7567-365-3

– en möjlighet för alla

www.nyponforlag.se · Text: Torsten Bengtsson · Bild: Jonas Anderson · FRITT ATT KOPIERA

Best.nr. 978-91-7567-507-7

17


ÅRSKURS F–2

Thomas Halling

Dags att ta spruta i skolan! Olle är lite rädd. Det kommer säkert att göra ont!

SPRUTAN

FÖRSOVA SIG

FÖRSOVA SIG

Thomas Halling

LEKA TRE

TÅGRESAN

Första resan på egen hand! Olle ska åka till farmor. Han är inte alls lika nervös som mamma och pappa. Men lite rädd är han. Tänk om han går på fel tåg? Och var lade han nu biljetten …?

OLLE 8

ENSAM Nypon förlag Nypon förlag Nypon förlag

enmöjlighet möjlighetför föralla alla ––en

Thomas Halling

enmöjlighet möjlighetför föralla alla ––en

Daniel Deckares klantighet gör läsaren glad och får honom eller henne att känna sig lite smartare. Daniel löser det ena kluriga fallet efter det andra. Ofta snubblar han mer eller mindre över både sitt uppdrag och lösningen, utan att alls begripa hur det gick till.

SOVA BORTA

Det finns fler böcker i serien om Olle.

förlag

ENSAM

Det finns fler böcker Nypon i serien om Olle.

Thomas Halling

9 789175 675374

Amir frågar om Olle vill sova över hos honom. Det är klart Olle vill! Men, han vet inte om han vågar ...

Thomas Halling

I samarbete med Linnéuniversitetets projekt Bokhunden.

Olle och Amir har bestämt att de ska köra tevespel efter fritids. När Olles pappa äntligen kommer och hämtar säger han att Tim också ska följa med hem. Men det går ju inte! De har ju bara två kontroller!

Thomas Halling

Alla ska hem till någon kompis efter fritids. Alla har någon att leka med. Alla utom Olle.

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Nypon förlag

Nypon förlag Nypon förlag Nypon förlag

OLLE 8

SOVA BORTA

Thomas Halling

OLLE 8

SPRUTAN Thomas Halling

9 789175 675466

– en möjlighet för alla

ovit oss!

Lekande lätt med mycket action

OLLE 8

Det finns fler böcker i serien om Olle.

Olle är åtta år. Han fyllde nyss. Olles bästa kompis heter Amir. De leker ofta. – Vill du sova över hos mig på fredag? frågar Amir. Olle blir glad. Glad och nervös. – Jag vet inte om det går, säger Olle. – Du kan väl fråga, säger Amir. Olle nickar.

MAJA OCH HENNES HUND BELLA

Han tror visst att det går. Men han vet inte om han vågar.

4

Författare: Thomas Halling Illustratör: Henning Cedmar Brandstedt 20 sidor, Lix 6–13 Pris: 79 kr

Vardagsdramatik med hög igenkänningsfaktor Det finns många nyblivna skolbarn som känner igen sig i 8-åriga Olle och hans kompisars vardagsliv. Thomas Halling skriver lätt och levande om Olles äventyr och dilemman. Henning Cedmar Brandstedt illustrerar med både tydlighet och humor allt som händer Olle – på både in- och utsidan. Nu finns det ett helt dussin berättelser om Olle och hans värld att läsa. 18

5

DANIEL DECKARE GÖR EN TAVLA Best.nr. 978-91-7567-437-7

DANIEL DECKARE JAGAR EN TJUV Best.nr. 978-91-7567-188-8

DANIEL DECKARE PÅ SEMESTER Best.nr. 978-91-7567-438-4

DANIEL DECKARE FÅR NÄSAN I KLÄM Best.nr. 978-91-7567-189-5

DANIEL DECKARE SPELAR FOTBOLL Best.nr. 978-91-7567-256-4

DANIEL DECKARE LETAR PAKET Best.nr. 978-91-7567-255-7

DANIEL DECKARE LEKER PAJAS Best.nr. 978-91-7567-368-4

DANIEL DECKARE I SNÖN Best.nr. 978-91-7567-369-1

Daniel Deckare är på sitt kontor. Då ringer hans mobil.

Daniel går till museet. Där står en man.

– Kom genast till vårt museum. Vi måste ha hjälp, ropar en man.

– Jag heter Möller. Jag är chef här, säger han.

– Jag kommer, säger Daniel.

4

Text och bild: Karsten S. Mogensen 20 sidor, Lix 9 Pris: 79 kr

Kvalitet ut i pärmarna

CYKELN Best.nr. 978-91-7567-272-4

ENSAM Best.nr. 978-91-7567-511-4

ISA Best.nr. 978-91-7567-388-2

AMIR Best.nr. 978-91-7567-387-5

SPRUTAN Best.nr. 978-91-7567-546-6

MATSALEN Best.nr. 978-91-7567-334-9

FÖRSOVA SIG Best.nr. 978-91-7567-537-4

BÄSTIS Best.nr. 978-91-7567-249-6

SOVA BORTA Best.nr. 978-91-7567-512-1

LEKA TRE Best.nr 978-91-7567-752-1

RYGGSÄCKEN Best.nr. 978-91-7567-250-2

TÅGRESAN Best.nr. 978-91-7567-753-8

Nypons böcker har hårda pärmar. Det är för att ge läsaren tillfredsställelsen av att ha läst en riktig bok. En hård pärm innebär också högre kvalitet, längre livslängd. Den tål att plockas ut ur och in i bokhyllan på biblioteket eller i skolan. Den klarar också av att åka upp och ner i skolväskor och ryggsäckar. För att öka hållbarheten ytterligare så är omslaget laminerat, och boken är sydd med slitstark linnetråd så att inte sidorna ska kunna lossna och ramla ut. Lättläst med kvalitet, ända ut i pärmarna!

5

Serien om Maja och hennes söta hund Bella uppskattas av elever i olika åldrar. Inte minst tack vare illustrationerna som ger ett gott stöd åt texten. Vi har mött dem när de skulle sova ute i tältet och båda var lika mörkrädda (Tyst, Bella!), och när Bella hade ont i tassen (Sluta nu, Bella!). I Kom fram, Bella! är Bella inte riktigt så timid som hon brukar vara. Hon jagar bort alla som kommer i närheten, för att få sova i lugn och ro. Men så blir hon själv skrämd! KOM FRAM, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-542-8 TYST, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-183-3 SLUTA NU, BELLA! Best.nr. 978-91-7567-519-0

Så vaknar hon med ett ryck. Hon hör röster. Någon går ute på vägen.

6

Bella reser sig. Ingen får gå förbi här. Bella gömmer sig bakom en buske.

7

Författare: Per Østergaard Illustratör: Otto Dickmeiss 24–30 sidor, Lix 7–8 Pris: 79 kr

19


ÅRSKURS F–2

Mysrysare och annan spänning

DärfÜr älskar vi skräckisar

BĂ„STA VĂ„NNER

Mürten Melin och Jonas Anderson är duon bakom de humoristiska och lite läskiga bÜckerna om vampyren Magda. Den nya boken Pappa, jag är hungrig! tar vid direkt där den fÜrsta, Pappa, var är du? slutade. IdÊn till den nya boken fick Mürten av en elev under ett skolbesÜk!

Lite lagom skräck och spänning kan väcka lusten att läsa. Här är ett antal bÜcker pü temat skräck, men ocksü vardagsskildringar. Enligt läroplanen ska elever i ürskurs 1–3 mÜta texter av olika fÜrfattare och illustratÜrer. Här finns büde svenska och utländska fÜrfattare liksom illustrationer i olika genrer.

PAPPA, JAG Ă„R HUNGRIG!

Best.nr. 978-91-7567-397-4

Magda hÜr nügon i kÜket. – Pappa, är du här? frügar hon. Hon Üppnar dÜrren. Men det är inte pappa. Det är en häxa! Häxan rÜr runt i en stor gryta.

Magda är hungrig! Hon vill ha nügot blodigt, som en människa till exempel. Südana är mums fÜr vampyrer! Men det är rätt svürt att hitta nügot ätbart. Alla de människor Magda och pappa ser visar sig nämligen vara nügot helt annat ‌ Best.nr. 978-91-7567-754-5

Vilma och Sara är vänner. Bästa vänner. Men när Vilma har ont i foten leker Sara med Mira istället. Vad ska Vilma gÜra? Med denna bok som utgüngspunkt kan eleverna prata om tillit och vänskap.

Vilma och Sara är vänner. Bästa vänner. De gür inte i samma klass. Men pü fritids är de ihop. Alltid. Nästan alltid. 4

4

FĂśrfattare: MĂĽrten Melin IllustratĂśr: Jonas Anderson 24 sidor, Lix 11 Pris: 99 kr

PAPPA, VAR Ă„R DU?

Magda letar efter sin pappa, men han finns ingenstans. Magda mÜter bara olika monster – utan att bli rädd. En rolig bok som bara är lite läskig. Och slutet är underbart.

FĂśrfattare: Rikke Dyrhave IllustratĂśr: Maria Bramsen 28 sidor, Lix 8 Pris: 99 kr

5

Best.nr. 978-91-87061-40-0

OLGA HITTAR FINN

Leo lever lantliv

Mürten och Jonas om skräckisar

I bÜckerna om Leo skildras livet pü landet. Leo lever ett tryggt familjeliv pü en gürd tillsammans med sina fÜräldrar. Monstertruck

Sommaren 1979 satt tvü sjuüringar pü varsitt hüll i Sverige som klistrade framfÜr teveskärmen. Anledningen? SVT visade filmbolaget Universals klassiska skräckfilmer: Dracula, Frankenstein, The Wolf Man och münga fler. Det satte sina spür. Filmerna som idag upplevs mer som mysrysliga än läskiga har varit en stor inspiration till vüra bÜcker om Magda och hennes pappa. Med jämna mellanrum ser vi om dem. Vill du ocksü prova har du vür fem-i-topplista här. Filmerna finns utgivna pü DVD och Blu-ray.

Nu fattar Leo. – De kÜr monstertruckar! Jag har sett det pü nätet.

– Men vad ska han gÜra med hagen i bara en dag? Han hinner ju inte sü rüg eller vete, säger Leo. Pappa bara ler.

LEO RĂ„DDAR EN KALV Best.nr. 978-91-7567-074-4

– Nej, men han ska ordna en motor-show i hagen. De ska visst krossa bilar.

6

7

LEO KĂ–R RALLY

Det finns en stor grusgrop, där man brukar kÜra upp- och nedfÜr gropens kanter med stora bilar och jeepar. Längst ner i gropen finns som en liten sjÜ, eftersom det har regnat mycket. Ner i gropen gür bra, genom vattnet gür bra, men sedan ska de uppfÜr kanten och dü fastnar jeepens hjul i gruset! Som tur är finns det en man som stür redo att dra upp dem. Leo kÜr rally är positiv, spännande och rolig, och mycket lätt att läsa. Precis som de andra bÜckerna i serien är den illustrerad i fyrfärg.

LEO OCH OLYCKAN Best.nr. 978-91-7567-181-9 LEO Ă…KER MONSTERTRUCK Best.nr. 978-91-7567-408-7 LEO HITTAR EN SKATT Best.nr. 978-91-87221-86-6 LEO KĂ–R RALLY Best.nr. 978-91-7567-739-2

Han skrämmer Axel. Det är kul.

3 – Men gevär är ju farliga! säger mamma.

– Hurra! Nya ballonger! säger Viggos syster Lova.

– Äsch. Det här fungerar ju inte, säger morfar.

Kim Dalsgaard

Viggo har fütt ett gevär av morfar. Nu siktar Viggo pü münen och skjuter.

Viggo für ett gevär.

Kim Dalsgaa rD

Hon samlar pĂĽ ballonger.

Vig go, mĂĽnen har landat!

Oj, münen faller ner frün himlen! Åh nej, nu für jag skäll, tänker Viggo.

Viggo, mĂĽnen har landat

Text och bild: Kim Dalsgaard 28 sidor, Lix 10 Pris: 79 kr

,6%1

!

VIGGO, DU LJUGER! Viggo kommer fÜr sent till skolan, och det är tigerns fel. Alla säger att Viggo ljuger. Det finns inga tigrar här! Dü berättar Viggo om tigern som satt mitt pü gatan. Den var hungrig och farlig, men Viggo kom undan. Och tittar man noga pü bilderna ser man ju tigern!

VIGGO, MÅNEN HAR LANDAT! En natt rükar Viggo gÜra sü att münen ramlar ner i trädgürden. Smü müngubbar tar sig in i huset. De äter upp all mat och stÜkar till i stÜrsta allmänhet.Det är mÜrkt. Viggo müste fü ut mün­ Viktor har läst om en vit hand. En hand som kan sväva. gubbarna och hissa upp münen PlÜtsligt tar en vit hand tag i honom. ­pü himlen igen. Spännande nattligt äventyr mellan drÜm och verklighet.

Skräck bakom masken

Best.nr. 978-91-7567-195-6

Best.nr. 978-91-7567-367-7

--

skrack : -i forradet Jørn Jensen

Felix och Sara provar nügra läskiga masker. Ja, maskerna är riktigt hemska. Till och med Sara blir rädd. Felix skrämmer deras kompis Axel, och även Felix hund blir jätterädd. Felix tycker det är roligt att gÜra andra rädda. Men plÜtsligt stür det ett hemskt monster i dÜrren. Gissa vem som blir rädd dü? Best.nr. 978-91-7567-410-0 24 sidor, Lix 9 SKRÄCK I FÖRRÅDET

Viktor är hemma hos Emma. De läser en riktig skräckbok om en vit hand. Sü ska Viktor gü hem. När han kommer ut är det mÜrkt. Han har sin cykel i Emmas fÜrrüd längre ner i trädgürden. Pü darriga ben gür han dit. När han närmar sig fÜrrüdet känner han en hand pü sin axel. En vit hand ... Best.nr. 978-91-7567-411-7 24 sidor, Lix 8

,6%1

– en mÜjlighet fÜr alla

Olga är arg

När pappa kommer blir Olga arg. Han har tagit med sig Finn!

– Nu kan Finn och du bli vänner. Han är ju nästan din bror, säger pappa. Men Olga vill inte ha nügon bror. Olga vill bara ha en pappa.

Nypon fĂśrlag

6

7

FÜrfattare: Marie Duedahl IllustratÜr: Stine Gram Sørensen 28 sidor, Lix 8 Pris: 99 kr

7

TARIK OCH IDA HJĂ„LPS Ă…T

Felix skrattar. – Jag är inte rädd fÜr en katt. Den är inte farlig.

SKRĂ„CK BAKOM MASKEN

Nypon fĂśrlag

– en mÜjlighet fÜr alla

Jørn Jensen • Skräck i fÜrrüdet

Morfar hälsar pü. Han har med sig presenter.

Men plÜtsligt Üppnas dÜrren ‌

• Skräck bakom maSken

Felix har nügra läskiga masker.

2

Best.nr. 978-91-7567-392-9

Finn är Ullas son. Han är dum. Och ful.

6

Jørn Jensen

Best.nr. 978-91-7567-739-2

Viggos fantasi är gränslÜs

1. The Black Cat (1934) 2. The Bride of Frankenstein (1935) 3. The Mummy (1932) 4. The Invisible Man (1933) 5. Creature from the Black Lagoon (1954)

Av MĂĽrten Melin och Jonas Anderson

Jørn Jensen

FĂśrfattare: Per Ă˜stergaard IllustratĂśr: Birgitte Ahlmann 32 sidor, Lix 8–10 Pris: 79 kr

Olga och pappa ska üka bort, bara de tvü. Men sü tar pappa med sig Finn, sin nya frus son. Och när de väl kommer fram hinner pappa inte av tüget. Nu für Olga ensam ta hand om Finn.

– Jo, om du är en fügel, säger Sara. – Ja, men det är jag inte, säger Felix.

6

7

FÜrfattare: Jørn Jensen IllustratÜr: Kim Dalsgaard Pris: 79 kr

2

3

Viktor är hemma hos Emma. Han har med sig en bok.

Boken handlar om en hand. En vit hand som svävar i mÜrkret.

Den heter Den vita handen.

Det är en riktig rysare.

Tarik är ny i Sverige och älskar fotboll, men han fÜrstür inte alla fotbolls­ termer. Ida kan fotbolls­ termer, men har svürt att läsa. Tillsammans lÜser de problemet genom att hjälpa varandra. Ett bra underlag fÜr samtal om styrkor och svagheter. Best.nr. 978-91-7567-187-1

2

3

Tarik är i skolan.

Nügra av de andra tränar fotboll efter skolan.

FĂśrfattare: Hanne Fredsted IllustratĂśr: Bodil Bang Heinemeier 28 sidor, Lix 9 Pris: 79 kr

Det är rast.

FÜrfattare: Jørn Jensen IllustratÜr: Jon RanheimsÌter Pris: 79 kr

De spelar fotboll pĂĽ skolgĂĽrden.

4

Det gĂśr inte Tarik. Han kan inte spela fotboll.

5

,6%1

20

Nypon fÜrlag – en mÜjlighet fÜr alla

21


ÅRSKURS F–2

Lust att läsa mer … och mer

Abdi tränar läsning

God läsförmåga betyder att man kan avkoda texten, men också att man förstår innehållet i texten. Läsförståelse är en förmåga som måste tränas. Det gör man bäst genom att läsa och åter läsa. Därför behövs det många lättlästa böcker med olika ämnen för att ge svagare elever den träning de så väl behöver.

ABDI OCH VALPARNA Abdi ska göra sin läxa och han måste läsa den högt. Men mamma förstår inte riktigt texten och han blir irriterad. Så kommer han att tänka på grannen Britt och hennes hund Polly, som just har fått valpar. Han kanske kan läsa för dem, för i skolan har han ju läst för en bokhund.

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

ling Emma Ask

Best.nr. 978-91-7567-734-7

ABDI OCH BOKHUNDEN Det kommer en bokhund till Abdis klass. Den som vill får läsa för hunden. Abdi vill inte, han är rädd för hundar. Men trots sin rädsla vågar han till slut läsa för bokhunden.

ÅSA ÖHNELL

ng

Emma Askli

Isaks liv i skolan

und. finns en bokh I Abdis skola för den. Han a läs e int l vil Abdi hundar alls. tycker inte om

v Isak är en tju

nske rädd?

Eller är han ka

ISAK ÄR EN TJUV En dag får Isak följa med Hugo hem efter skolan. Hugo har massor av coola saker i sitt rum. Dataspel, och en klocka som kan vara under vatten. Innan Isak hinner tänka efter har han tagit klockan och lagt den i fickan. Hugo avslöjar honom, och Isak blir ensam. Ingen vill vara med honom på rasterna längre.

’’

SAGT OM ATT SKRIVA LÄTTLÄST ”Att skriva lättläst är en härlig utmaning. Jag vill att alla ska upptäcka litteraturen. Kanske känner någon ung läsare igen sig i min Abdi. Förhoppningsvis kan jag väcka ett

Best.nr. 978-91-7567-632-6

läs­intresse.” Några barn får läsa för Kajsa. Ett barn åt gången får gå in i ett rum. Kajsa finns där inne med sin förare. Idag frågar fröken om Abdi vill läsa för Kajsa. Abdi säger nej. Han vill inte läsa för en hund. Fröken säger: – Var inte rädd. Kajsa är snäll. Abdi är inte rädd. Han tycker bara inte om hundar. Han tycker att Kajsa luktar konstigt.

Nypon förlag 5 9 78917

676326

Åsa Öhnell

6

7

Åsa Öhnell, författare till serien om Abdi

Författare: Åsa Öhnell Illustratör: Caroline Röstlund 28 sidor, Lix 12–13 Pris: 99 kr

ghet för alla – en möjli

Nypon förlag

Jag vänder mig om. Hugo sitter längst bak. Han skrattar lite och gör tummen upp. Det gör jag också. – Isak, jobba på med matten nu! Fröken låter trött. Jag vänder mig snabbt om. Fast just nu gör det inget att fröken är arg. Jag är glad ändå.

Författare: Emma Askling Illustratör: Valentin Schönbeck 36 sidor, Lix 13–15 Pris: 109 kr

Mamma står vid bilen och väntar på mig efter skolan. Jag springer dit och säger att jag ska följa med Hugo hem. – Då hämtar jag dig där senare, säger mamma. Hon ser glad ut. 12

13

ISAK ÄR EN TJUV Best.nr. 978-91-7567-524-4 ISAK ÄR EN HJÄLTE Best.nr. 978-91-7567-639-5

ISAK ÄR EN HJÄLTE Isak är på simtävling, och han är bäst i laget. Just innan start upptäcker han att simglasögonen ligger kvar i omklädningsrummet. Han lugnar de andra med att han hinner ändå tillbaka i tid till start. Men så ser han att Anna har blivit sjuk. Hon har diabetes. Ska Isak ta hand om Anna och missa att simma sin sträcka?

Klara flyttar till landet

Böckerna om Anton är flitigt lästa på skolor och bibliotek. Anton på farlig mark handlar om hur klassen får en ny elev. Anton och den nya målvakten skildrar hur en kille i klassen hamnar i rullstol, men kan vara med i laget i alla fall. Anton har lim på skorna är en bok om rädsla, i det här fallet att inte våga klättra högt upp i trädet. Och så till sist, såklart, en bok om när Anton spelar match, Anton är lagets hjälte.

Nästan som Noa

Ny i klassen

Anton sitter i sin bänk. – God morgon, säger Doris. Doris är Antons lärare. Anton tittar upp. Men vad nu? Bredvid Doris står en kille. Han har brun hy och svart hår. Han ser inte glad ut. – Det här är Said. Han ska börja i den här klassen, säger Doris. Undrar hur han är, tänker Anton. Han blir nyfiken på Said.

5

Författare: Per Straarup Søndergaard Illustratör: Rasmus Jensen Lix 12–13 Pris: 99 kr

Har du läsare som gillar Noa? I så fall kan serien om Alvin vara ett bra nästa steg. Böckerna har korta kärnfulla kapitel som snabbt och på ett spännande sätt driver handlingen framåt.

PANG!

Klara och hennes gris Bullen sitter vid vägen.

ALVIN OCH LEJONET Best.nr. 978-91-7567-264-9 28 sidor, Lix 11

De har en liten affär. De säljer blommor.

Serien om Klara utspelar sig på landet. Klara har flyttat från stan eftersom hennes mamma, som är veterinär, har fått nytt jobb. Böckerna om Klara handlar mycket om djur och vänskap.

Men det är bara mamma som har köpt en bukett. Nu stannar en bil. Klara blir glad.

ALVIN OCH HUNDEN Best.nr. 978-91-7567-363-9 32 sidor, Lix 8

De kanske ska köpa blommor. 3 Farfar ska flytta Farfar ska flytta. Han ska bo på ett hem för gamla.

KLARA RÄDDAR EN KATTUNGE Best.nr. 978-91-7567-075-1

22

livet i en vanlig klass

KLARA, NY I KLASSEN Best.nr. 978-91-7567-182-6

Författare: Marie Duedahl Illustratör: Mette-Kirstine Bak 34 sidor, Lix 9 Pris: 79 kr

ANTON ÄR LAGETS HJÄLTE Best.nr. 978-91-7567-439-1 44 sidor

ANTON PÅ FARLIG MARK Best.nr. 978-91-7567-364-6 28 sidor

ANTON OCH DEN NYA MÅLVAKTEN Best.nr. 978-91-7567-243-4 44 sidor

ANTON HAR LIM PÅ SKORNA Best.nr. 978-91-7567-263-2 36 sidor

Alvin och pappa hjälper farfar. De ska tömma hans hus. De lägger sakerna i två högar. Den ena högen ska med till det nya stället. Den andra högen ska kastas.

2

3

Författare: Carsten Flink Illustratör: Jesper Tom-Petersen Pris: 99 kr

23


ÅRSKURS F–2

Kapitelböcker för nybörjare På det här uppslaget finns ett antal kapitelböcker. De ser ut som helt vanliga böcker, men språk, innehåll och form är anpassat efter nybörjarläsarens behov av böcker som är lätta att ta till sig.

Följ Mimmi och hennes valp Böckerna om Mimmi och valpen Bonita är trevliga och lätta att följa. De tydliga och färgglada illustrationerna gör sitt till. Berättelserna öppnar för samtal kring djur och äventyr, frihet och ansvarsfrågor.

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

– I morgon, sa pappa. Du kan börja packa idag. – Vad ska jag ta med? sa jag. – Ta din baddräkt, sa pappa. Vi ska campa vid havet. Jag packade ner den. Sedan lade jag ner block och pennor och två böcker ifall det skulle regna någon dag. – Vi ska campa, sa jag till Bonita. Vi ska bada också. Du kommer att gilla det! Bonita viftade lite på svansen. Mamma packade ner mina kläder. På kvällen sa hon: – I morgon ska vi gå upp tidigt. Så du måste gå och lägga dig nu.

6

7

Författare: Ann Gomér Illustratör: Carina Ståhlberg Ca 34 sidor, Lix 10–14 Pris: 99 kr

Linus hjälper sjuka djur Läsarna älskar Ann-Charlotte Ekenstens serie om Linus och hans mamma, som är veterinär. Tillsammans tar de hand om djur som på olika sätt behöver vård. DJURDOKTORN: LINUS OCH FLISA

MIMMI, VALPEN OCH BRANDEN

VILL DU BLI MIN KOMPIS?

SJUK TILL LUCIA

Ida och Ayla leker frisör. När Ayla ska gå hem är hennes sjal borta. Hon får inte visa sig ute utan sjal på huvudet. Till slut lyckas de finna en lösning. Berättelsen är skriven med humor, men med en tydlig underton av allvar.

Kan man bli kompis med någon som inte pratar? Sara har tråkigt, hon har ingen att vara med. Så får hon ett hemlighetsfullt brev från någon. Det är från Ida, men hon vill inte prata. En fin vänskap utvecklas mellan dem.

Mias och Shirins klass ska lussa för hela skolan. Mia ska vara Lucia. Men så blir hon sjuk ... Hinner hon bli frisk i tid? Extra lättläst med humoristiska bilder.

Best.nr. 978-91-87221-27-9

Best.nr. 978-91-87061-17-2

Best.nr. 978-91-87061-38-7

Ayla gör så att Idas hår står rakt ut. Ida ser ut som om hon blivit skrämd av en spindel. Tjejerna ser på varandra i spegeln och skrattar.

– nej, Amir är inte här, säger emil. Kan Amir ha gått ner på gården? Han kanske leker med de andra barnen? Men idag har ingen sett Amir.

6

Sedan är det Idas tur igen. Hon gör en ny frisyr på Ayla. – Jag skulle också vilja ha svart hår, säger Ida. – Jag skulle vilja ha en ljus slinga, säger Ayla. Lika ljus som ditt hår. – Då vill jag ha en svart slinga, säger Ida. Vi kan byta! – Hur då? säger Ayla. – Vi klipper av varsin slinga av håret och byter. Titta. Ida tar fram två pyttesmå påsar. De hänger i tunna snören av läder. 7

Författare: Morten Dürr Illustratör: Peter Bay Alexandersen 44 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

24

Sara springer in med brevet. Vem har kommit med ett brev till henne? Sara blir nästan nervös. Hon vågar först inte öppna det. Men hon måste. Hon river upp brevet. Det ligger ett vitt papper i. Det är vikt på mitten. Sara viker upp det. Hon läser: Vill du bli min kompis? Kom då till lekplatsen klockan tre.

4

Författare: Kåre Bluitgen Illustratör: Kirsten Raagaard 36 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

5

Sara stirrar på orden. Hon tror först inte på dem: Vill du bli min kompis? Men det står ju så. Det börjar pirra i magen på Sara. Någon vill bli hennes kompis! Men vem? 8

Författare: Gertrud Malmberg Illustratör: Eva Leven 28 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

Best.nr. 978-91-87061-12-7

Efter skolan kommer Shirin. Hon berättar att klassen har övat på luciasångerna. Det gick inte så bra. Alla hostade. Musikfröken bara suckade. Shirin säger att fröken vill att Mia ska sjunga Stilla natt. Ingen annan vågar sjunga solo. Mia blir glad. Hon vet att hon vågar! Shirin har med sig sångtexter. Mia övar på Stilla natt fast hon redan kan den. De andra sångerna sjunger de båda två. Sedan provar Mia sitt lucialinne. Pappa har köpt ett nytt till henne.

9

12

Författare: Jessika Berglund Illustratör: Pia Johansson 28 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

13

Best.nr. 978-91-7567-640-1

Best.nr. 978-91-7567-280-9

MIMMI, VALPEN OCH RÅNET

MIMMI, VALPEN OCH KANINEN

På en promenad hamnar Mimmi och valpen Bonita mitt i ett drama – en bank har blivit rånad och rånaren svischar förbi dem. Bonita blir rädd, sliter sig och försvinner. I jakten på hunden hittar Mimmi och hennes mamma både rånarna och deras byte i en ödegård.

Mimmi och Bonita hälsar på Mimmis kusin Anna och hennes kanin Olle. Plötsligt hoppar Olle in i skogen och försvinner. Mimmi och Anna ger sig av med Bonita och letar. Bonita kan spåra och de hittar Olle snabbt. Men då skadar Anna foten och Mimmi måste hämta hjälp.

Best.nr. 978-91-7567-407-0

Best.nr. 978-91-7567-448-3

’’

SAGT OM MIMMI-SERIEN ”Språket är avskalat, men det finns både spänning, viktiga nyanser och liv i berättelsen. Carina Ståhlbergs illustrationer fungerar utmärkt som stöd för läsaren - de har tydliga konturer, fin färgskala och bidrar till att förtydliga texten.” Ur BTJ:s häfte nr 6/2015

Linus älskar djur men han har inget eget. Som tur är får han träffa många djur på mammas jobb. Hon är veterinär. Nu behöver lejonet Leo hjälp. Han har skadat ett öra. Men hur kan man hjälpa ett rytande lejon?

– en möjlighet för alla

Djurdoktorn: Linus och Leo

SJALEN

Amir kan inte skriva alfabetet så som fröken vill. Han ritar bilder istället. Men det är inte okej, säger fröken. Amir rymmer, han vill inte vara i skolan om det ska vara så svårt!

Mimmi och valpen Bonita campar med föräldrarna. På kväll­ en när de sover gott larmar Bonita om att något inte står rätt till. Hon skäller som besatt. De följer med henne och upptäcker att det brinner. Brandkåren kommer och allt slutar bra. Bonita har räddat dem ännu en gång!

Mimmi är lite ensam. Inga syskon, inga grann­barn. Men nu ska någon flytta in i huset bredvid! Den nya grannen är en äldre man som har en söt liten hundvalp. Det visar sig att han inte kan ha den inne för att han är allergisk. Gissa vem som får ta hand om valpen i stället?

Ann-Charlotte Ekensten

AMIRS ALFABET

MIMMI OCH VALPEN

Det här är den tredje boken i serien om Linus. Han ska hjälpa till när en pudel ska träna i bassängen. Men om man inte är uppmärksam kan det gå snett och det blir inte bara hunden som hamnar i bassängen! I böckerna om Linus samspelar AnnCharlotte Ekenstens enkla texter med Carolina Ståhlbergs illustrationer på ett sätt som gör det lätt för läsaren att ta till sig berättelsen.

9 789175 675473

Nypon förlag

DJURDOKTORN: LINUS OCH FLISA Best.nr. 978-91-7567-735-4 DJURDOKTORN: LINUS OCH TIM Best.nr. 978-91-7567-518-3 DJURDOKTORN: LINUS OCH LEO Best.nr. 978-91-7567-547-3

Linus går fram till kaninen på bordet. Han klappar den mellan öronen. Pälsen är mjuk och len. – Vad heter den? frågar Linus. – Den heter Tim, säger mamma.

4

5

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Carolina Ståhlberg 20 sidor, Lix 10–12 Pris: 79 kr

25


ÅRSKURS F–2

Tema hÜgläsning! Läs hÜgt i klassrummet. FÜrdelen med bÜcker frün Nypon fÜrlag är att de ofta är korta. Det tar ibland bara 15 minuter att läsa en hel bok, som väcker büde tankar och funderingar. Njut av en stunds hÜgläsning tillsammans.

Ovanligt husdjur BORIS FLYTTAR IN

Hela familjen engagerar sig i att rädda den lilla Üvergivna ekorrungen. Den blir som en ny familjemedlem, med egen säng och egna leksaker. Men sü en dag är det dags fÜr Boris att flytta ut.

Ett sommarlov som ger mod

Best.nr. 978-91-7567-405-6

Han lägger sig pü Rickis kudde. Lina drar täcket Üver honom. Sedan sover de en timme till. En dag für Emi en idÊ. Det är klart att Boris ska ha en egen säng. Han tycker ju om att sova i riktiga sängar! Hon snickrar en säng till Boris i slÜjden. I sängen lägger hon en madrass, ett täcke och en mjuk kudde. Sedan ställer hon sängen under äppelträdet i Boris rum.

EGILS BĂ„STA SOMMAR

Egil är en ganska ensam kille som är dülig pü att simma och att läsa. Pü sommaren när han är hos mormor och morfar lär han sig büde att simma och att läsa pü ett helt oväntat sätt. När morfar har brutit benet müste han träna upp det igen. Dü utvecklar Egil ett bytessystem: Om morfar tränar lovar Egil att läsa och Üva simning. Den lite blyga, rädda Egil vi mÜter i bÜrjan av boken växer under sommaren och blir büde starkare och tryggare tack vare att han nu kan det alla andra kan.

När klockan är ütta är Boris trÜtt. Dü gür han till sitt rum fÜr att sova. När han ser sängen blir han jätteglad. 26

27

Hilde Henriksen & Helena Ohlsson CITRONLEMONADEN

Nasir och mamma har flyttat frün Libanon till Sverige. Nasir älskar mamma, men han tycker att hon borde bli lite mer svensk. Och när hon vill resa till Libanon pü sommarlovet vill Nasir hellre vara i Sverige och spela fotboll med sina kompisar.

,6%1

Nypon fĂśrlag

– en mÜjlighet fÜr alla

2 Jag fyller ür när sommarlovet bÜrjar. Dü brukar mamma ha sin semester. Vi firar alltid min fÜdelsedag hos mormor och morfar. Det här üret gjorde vi som vi gÜr varje ür: Vi packade vüra väskor och kÜrde med mammas grÜna Skoda till mormors och morfars hus pü landet. Deras hus heter SjÜbo. Det ligger vid en sjÜ. I en liten bod vid bryggan ligger morfars büt. Den heter Glada Fisken. 6

7

FĂśrfattare: Gull Ă…kerblom IllustratĂśr: Lina BodĂŠn 42 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

kulturkrockar CITRONLEMONADEN

Sällan har en bilderbok fÜr elever i üldern 6–9 ür fütt sü stor uppmärksamhet som Citronlemonaden. Det är en tankeväckande berättelse om att tillhÜra tvü kulturer. Pü ett charmigt och humoristiskt sätt skildras kärleken mellan Nazir och hans mamma, och deras olika fÜrväntningar pü varandra. Best.nr. 978-91-7567-446-9

Allt färre vuxna läser fÜr sina barn. FÜr tio ür sedan läste 70 procent av smübarnsfÜräldrarna dagligen hÜgt fÜr sina barn. Nu är siffran nere i 35 procent, enligt en undersÜkning frün LäsrÜrelsen och Junibacken. Forskningen är Üverens om att hÜgläsning hjälper till att bygga upp ordfÜrrüdet, ger en sprüklig medvetenhet och Ükar chanserna fÜr att barnet själv ska bli bokläsare.

När de gür hemüt känner Nasir hur citronlemonaden värmer inne i honom. Han tänker pü det fina mület han gjorde och Ünskar att det blir pannkakor till middag. Han skulle aldrig ha sagt det där han sa till mamma, att hon var dum. Han vet att hon blev ledsen och det gÜr ont i brÜstet. Han känner lukten av shish kebab och ser att mamma stür uppe pü balkongen och grillar. Lukten sprider sig ner pü gatan. – Vad gott det luktar, säger Nasirs kompis Hugo. Hugo ser upp pü balkongen och ler. – Vad bra du har det, som für sü god mat, säger han.

16

26

er redan i spädbarnsüldern. De sitter i fÜräldrarnas knä och tittar i bilderbÜcker. De lär sig att bÜckerna innehüller en värld utanfÜr den omedelbart närvarande. De kommenterar bilder och lär sig �När man att allt sker i en viss ordningsÜppnar fÜljd. boken sü Utan att Üppnar man kunna läsa ocksü dÜrren lär sig münga barn att man till en värld bÜrjar Üverst av äventyr� pü sidan och fÜljer raderna nedüt. Man lär sig namnet pü flera bokstäver och bÜrjar fÜrstü vad ord är och hur de markeras med mellanrum. När man Üppnar boken sü Üppnar man ocksü dÜrren till en värld av äventyr, spänning, fantasi, kunskap och mÜjligheter. TALET OCH SKRIFTEN ÄR PÅ MÅNGA SÄTT OLIKA

HÜgläsning väcker läslust FÜrfattare: Hilde Henriksen IllustratÜr: Helena Ohlsson 36 sidor, Lix 18 Pris: 139 kr

NAMN: Kirsten Ahlburg BOR: Ă…rhus, Danmark BĂ„STA BOKMINNE: Den fula ankungen FAVORITFĂ–RFATTARE: H.C. Andersen

DärfÜr är det sü viktigt att läsa hÜgt fÜr barn! MÅNGA BARN FÅR KONTAKT med bÜck-

Nasir har en mamma. Den bästa av alla. FÜr mamma kan trolla. Mamma kan gÜra citronlemonad. Hon trollar sura citroner till sÜt saft. Trollar fram sol och smak frün Libanon.

Best.nr. 978-91-7567-736-1

FĂśrfattare: Ulf Sindt IllustratĂśr: Lou-Lou Pettersson 44 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

När man Üppnar boken sü Üppnar man ocksü dÜrren till en värld av äventyr. Sprükets vingar bär barnet till en värld bortom den omedelbara verkligheten, bortom rum och tid. Det har Ingvar Lundberg sagt, professor i barnpsykologi och en av dem som fÜresprükat värdet av att använda skÜnlitteratur i undervisningen.

När man talar har man ofta ühÜraren framfÜr sig och man kan med gester, nickningar och blickriktning klargÜra vad man menar. Man kan säga hit, den där, han, henne etc. och bli fÜrstüdd genom den gemensamma situation som talaren och lyssnaren befinner sig i. Man har en dialog där talaren kan

fÜrtydliga, säga om och pü olika sätt fÜrsäkra sig om att lyssnaren fattar vad man menar. I skriften däremot mÜter man ett annat slags sprük. Dü har vi inte stÜd av en gemensam situation, dü kan vi inte använda ord som hit, dit, den där, sedan, han, hon etc. utan att sprükligt fÜrklara dem. Det finns ju inga gester. Detta betyder att en skriven text für en annan uppbyggnad än talet. Meningarna blir längre och mer komplicerade, ordvalet blir annorlunda.

FÜr nügra ür sedan bad jag Ingvar Lundberg om en text om hÜgläsning. Det var en fÜrsommar och jag Ünskade att vi alla skulle ta tillfället i akt under sommaren att läsa hÜgt. Dü kom den här texten, skriven av Ingvar Lundberg strax fÜre hans bortgüng. Lena Maria Nordstrand, fÜrlagschef

gäller att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning fÜr att fünga och upprätthülla barnens uppmärksamhet. Man müste vara lyhÜrd fÜr barnens behov av fÜrklaringar och anknytningar till egna erfarenheter utan att fÜrlora textens rÜda trüd. Man müste kunna skapa en atmosfär av fÜrtrolighet där man med utgüngspunkt frün texten kan samtala om viktiga frügor. LÄSA PÅ OLIKA SÄTT

PRATA OM VAD MAN LĂ„SER

De nya ord som barnen mÜter kan ibland fÜrstüs av sammanhanget eller bilderna. Men den vuxne müste ocksü stanna upp och fÜrklara och kanske knyta an till barnens erfarenheter. Det är ju ett ofattbart stort inlärningsprojekt barnen har framfÜr sig. De ska pü ganska fü ür lära sig att uppfatta och fÜrstü tusentals nya ord. Och dü erbjuder skrivna texter en fantastisk källa till stimulans och utveckling, Barnen für ocksü uppleva skriftsprükets egenart och vänjer sig vid ett distanserat sprük, ett sprük som är fristüende frün här- och nu-situationen. Gradvis kan de utveckla fÜreställningar om hur berättelser är uppbyggda. Därmed für de ett mÜnster som de senare kan känna igen i nya berättelser.

UndersÜkningar har visat att fÜräldrars eller pedagogers sätt att samspela med barnet under hÜgläsning varierar mycket. Nügra läser bara en berättelse frün bÜrjan till slut utan uppehüll och fÜrutsätter att barnet hÜr pü. Andra gÜr ofta pauser under läsningen och diskuterar nya och okända begrepp eller händelser. Ett mer aktivt samspel med barnet har visat sig stimulera utvecklingen av sprük och begrepp mycket mer än enbart hÜgläsning utan samtal med barnet. Av Ingvar Lundberg

LYSSNA PĂ… BARNET

Att läsa hÜgt fÜr barn är inte lätt. Det

27


ÅRSKURS

3–5

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Ulf Sindt

Det finns fler Turbo-böcker. Missa inte dem!

Turbo och tokige Ture

Turbos granne heter Ture. Men han kallas för tokige Ture, eftersom han alltid hittar på så tokiga saker. En dag får Turbo och hans kompisar Simon och Olle följa med på en åktur i Tures nya bil. Det blir en rätt så tokig utflykt …

Bokslukare! Det är nu läsaren ska träna upp

läshastigheten och förmågan att tolka innehållet

– en möjlighet för alla

i en text. Bland Nypons böcker hittar du läsglädje

TURBO TÄVLAR

för läsare på olika nivåer och inom de mest skilda ämnen och intressen. Här finns kärlek, vänskap, sport och spänning, dramatik och humor från olika tider och olika platser. Kort sagt, det finns en lättläst

Alla älskar Turbo

bok för alla!

Nypons lättlästa böcker för åldern 9–12 år passar de flesta elever på mellanstadiet, men särskilt dem med läs- och skrivsvårigheter.

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

Böckerna är indelade i olika lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

innebär en större utmaning för läsaren. LÄTTLÄSTNIVÅ 4

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Serien om Turbo har blivit en klassiker bland unga läsare. Serien leder läsaren varsamt från de enklaste lågstadieböckerna till böcker för lite mer läsvana elever. Det är lätt för läsaren att känna igen sig i Turbo och hans vänner, samtidigt som illustrationerna förtydligar och underlättar läsningen.

TURBO OCH HUNDTJUVEN

Mångspråk

Arbetsmaterial

Inläsningstjänst

Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk. De flesta titlar på mångspråk finner du dessutom samlade på sid 78–91.

Symbolen ovan vill påminna dig om att det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se

Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.

Turbo och Simon är hundvakter till Olles hund Lillis. Det är så mysigt! Men så händer det som inte får hända – på en skogspromenad blir Lillis jätterädd för en annan hund och springer sin väg. Turbo och Simon letar och letar, men Lillis är spårlöst försvunnen, tills det plötsligt dyker upp ett brev … Ulf Sindt har varit verksam som barn- och ungdomsbokförfattare i snart 30 år. Hans böcker är oerhört omtyckta av många unga läsare och till hans absolut mest älskade böcker hör serien om Turbo och hans vänner. Turbo och hundtjuven är den femtonde fristående delen i den populära serien. Gunilla Kvarnström har, som vanligt, fångat Turbo och de andra i humoristiska och levande bilder. Best.nr. 978-91-7567-755-2 50 sidor, Lix 13

28

I ett stånd sålde de en stor motor. Ture gick fram och tittade på den. – Vad är det för motor? frågade han. – Det är en helikoptermotor, sa säljaren. Det finns en propeller till. – Ska du bygga en helikopter? sa Simon förvånat. – Nej, jag tänkte ha den i bilen, sa Ture. Vi tyckte alla att det var en bra idé. Ture tog fram ett måttband. Han mätte motorn på längden och bredden. – Jag tror att den passar, sa han. – Köp den! sa Simon. – Då blir det åka av, sa Olle. – Hur stark är motorn? frågade Ture. 12

Författare: Ulf Sindt Illustratör: Gunilla Kvarnström Pris: 99 kr

Nypon förlag

TURBO OCH TOKIGE TURE

Turbo, Simon och Olle har börjat cykla. Allra bäst är Simon. Han kan cykla nerför trappor och utför stup. Turbo och Olle vill att Simon lugnar ner sig lite, men Simon tycker inte att de ska oroa sig, inget kommer att hända. Men så en dag …

Turbos granne kallas för tokige Ture eftersom han alltid hittar på så tokiga saker. En dag får Turbo, Simon och Olle följa med på en utflykt med Tures nya bil. Det är förstås ingen vanlig bil, och det blir en festlig färd i flygande fläng!

Best.nr. 978-91-7567-615-9 42 sidor, Lix 16

Best.nr. 978-91-7567-516-9 44 sidor, Lix 15

TURBO OCH MONSTERGÄDDAN

TURBO OCH DEN MYSTISKE KILROY

Turbos bästisar Simon och Olle kommer till Turbos familjs sommarställe. De tre vännerna fiskar varje dag och det nappar ofta. Men de får inte upp någon fisk! Till en dag då killarna får gammelgäddan på kroken ...

Turbo och hans kompisar Simon och Olle ska bygga en koja i skogen. Men när de ska börja har någon flyttat på deras saker och på marken hittar de en lapp från någon som kallar sig för Kilroy. Vem kan det vara?

Best.nr. 978-91-7567-389-9 52 sidor, Lix 15

Best.nr. 978-91-7567-284-7 52 sidor, Lix 14

29


ÅRSKURS 3–5

Underbart underfundigt om tre coola killar

Höstböcker för hästtjejer

livet som 11-åring Det är lätt för läsaren att tycka om Emil, och känna igen sig i hans liv. Böckerna bygger på vardagsdramatik, ur en 11-årings synvinkel. Här avhandlas allt från att se sig själv på klassfotot till att uppleva föräldrarnas skilsmässa.

Serien Stallet Lyckan handlar om vänskapen mellan två flickor som delar samma intresse: hästar. Vardagsnära och spännande kapitelböcker.

”En bok som speglar hur en klass ser ut idag”, skrev BTJ:s recensent om en av böckerna i Vi tre- serien. Och det är precis så det är – böckerna om de tre vännerna utspelas här och nu! Med underfundig humor berättar Thomas Halling (text) och Nino Keller (bild) om tre coola killars sköna liv.

EN LÅNG VÄG FRÅN STALLET Moa och Lina rider ut själv för första gången. De rider längre och längre in i skogen och till slut är de vilse. De irrar förtvivlat runt, runt i mörkret på sina trötta hästar. Vad de inte vet är att de är efterlysta i lokalradion. Det är många oroliga vuxna som väntar på dem när de äntligen kommer hem till stallet.

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

SKOLFOTOT Best.nr. 978-91-87221-65-1 32 sidor, Lix 13

Best.nr. 978-91-7567-618-0

HEMLIG HAMSTER Best.nr. 978-91-7567-020-1 36 sidor, Lix 18

EMIL 11

Anna Hansson

Emil är elva år.

Mycket och ofta! Frågan är:

Ska de skiljas?

BARA BRÅK

Mamma och pappa bråkar.

Ett hopp för stallet

Det är hopptävling på stallet Lyckan. Lina tar ett djupt andetag. Hon håller hårt om tyglarna. Sedan går det fort. Hon hinner knappt med …

THOMAS HALLING

DISCO

KÖRA TEVESPEL

OMELETT!

PALLA ÄPPLEN

Idag ska vi på fest, Ahmed, Dewa och jag. Fett nice och coolt med fest, så klart. Och gott med popcorn och chips. Men det där med att dansa, det är verkligen inte något för oss! Eller …?

Idag ska vi köra tevespel, Ahmed, Dewa och jag. Med Ahmeds nya spel, Dewas extra kontroll och dessutom en ny konsol kommer det att bli hur grymt som helst. Bara vi kan få börja spela någon gång …

Best.nr. 978-91-7567-748-4

Best.nr. 978-91-7567-750-7

De tre vännerna har klätt sig fina. De andra i klassen är också fina, allt är som upplagt för ett bra klassfoto. Nu gäller det bara för fotografen att få killarna och resten av klassen att titta in i kameran och le.

De tre vännerna är sugna på äpplen! De ser ett hus med en trädgård och träd med äpplen. Många äpplen. Vid ett träd står det dessutom en stege. Men det finns också något i träd­­gården som de inte ser ...

Best.nr. 978-91-7567-629-6

Best.nr. 978-91-7567-630-2

’’

SAGT OM NYPON FÖRLAG

”Nypon är lite speciellt. Här finns en sådan genuin vilja att skapa något som är bra för de elever som annars riskerar att glömmas bort. Nypons mission är egentligen också min mission, som före detta lärare, att lyfta varje läsare från en nivå till en högre. Det är tydligt ute på skolorna hur väl Nypons böcker tas emot. Med tacksamhet.”

Idag ska vi palla äpplen, Ahmed, Dewa och jag. Vi är sugna på äpplen alla tre.

Ahmed säger att man inte får palla. Dewa säger att han inte vill palla. Jag säger att min pappa alltid pallade äpplen när han var liten. – Okej då, säger Ahmed. – Låt gå, säger Dewa. – Kom! säger jag.

Thomas Halling, författare, och ofta anlitad för skolbesök 4

30

5

Författare: Thomas Halling Illustratör: Nino Keller 20 sidor, Lix 9–12 Pris: 89 kr

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

EN NATT I STALLET

EN HÄST PÅ RYMMEN

EN NY HÄST I STALLET

Det är hopptävling på Stallet Lyckan. När det är Linas tur vet hon att hästen Gullan kommer att riva vartenda hinder. Det gör hon alltid. Men inte den här gången. Så när det är dags för pris­utdelning ropas Linas namn ut i högtalarna. Fint om kärlek till hästar.

Hela ridgruppen ska sova över i stallet. Lina tänker inte följa med, trots att det låter helt underbart att få vara i stallet hela natten. Lina är mörkrädd, och det kan hon inte berätta för de andra, inte ens för sin bästis Moa. Alltså ljuger hon och säger att hon ska resa bort.

Det åskar och blixtrar ute. Moa och Lina får ett sms från sin ridlärare Lotta. En häst har rymt från hagen. Kan de komma och hjälpa till att leta? De kastar sig iväg till stallet och rider ut för att leta efter den försvunna hästen alltmedan åskan mullrar och mörkret faller.

Moa och Lina hälsar på den nya hästen Bessy som har kommit till Stallet Lyckan. Men Bessy mår inte alls bra. När veterinären kommer får de veta hur det ligger till. Det är ett föl på väg. Moa och Lina får vara med när fölet föds, och de vet precis vad hon ska heta.

Best.nr. 978-91-7567-447-6

Best.nr. 978-91-7567-287-8

Best.nr. 978-91-7567-370-7

Best.nr. 978-91-7567-616-6

ETT HOPP FÖR STALLET

– Sök efter Pontus! säger Moa till honom. Men han nosar bara vidare på alla stenar och pinnar. De ser ingen häst, och inga spår i marken efter hovar. Lina tittar på klockan. – Vi måste gå tillbaka nu, säger hon. – Hoppas att någon annan har hittat Pontus, säger Moa. När de kommer tillbaka till stallet får de veta att ingen har sett Pontus. – Det blir snart mörkt, säger Lotta. Vi får fortsätta leta i morgon. Men Lina tycker inte att det känns bra. Hon är orolig för Pontus. 10

11

Författare: Anna Hansson Illustratör: Margareta Nordqvist 28 sidor, Lix 14–16 Pris: 99 kr

BARA BRÅK Best.nr. 978-91-7567-117-8 40 sidor, Lix 16

FÖRBJUDET Best.nr. 978-91-7567-245-8 36 sidor, Lix 16

PAPPAS NYA Best.nr. 978-91-7567-282-3 36 sidor, Lix 15

VARANNAN HELG Best.nr. 978-91-7567-403-2 36 sidor, Lix 17

Hon skulle träffa en kompis och ta en öl. Emil skulle sakna henne, fast han bara skulle vara borta i två nätter. – Nu kommer pappa! ropade mamma. Pappas bil stannade utanför. Det hördes tre korta tut. Pappa kom aldrig in längre. Det kändes konstigt, men också skönt. Det blev bara tjafs när mamma och pappa sågs. – Ha det så bra nu, sa mamma och gav Emil en kram. Emil kramade tillbaka. Länge, länge. Sedan sprang han ut till bilen. 11

Författare: Thomas Halling Illustratör: Kenneth Andersson Pris: 109 kr

31


ÅRSKURS 3–5

AGENT ANGUS Angus och Shahid är supertekniska och nästan lite nördiga. Angus är förälskad i Ella och gör allt för att imponera på henne. Därför åtar han sig att ta reda på vem som har stulit hennes ritblock. En rolig historia om två killar som leker detektiver, och om kärlek.

Lättläst spelar viktig roll i särskolans dagliga arbete

Foto: Jacob Forsell

Astrid Lindgren – också som lättläst Nypon förlag har tagit fram en lättläst bearbetning av boken om Kalle Blomkvist. Den är gjord i samarbete med barnboksförfattaren Hans Peterson och Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman. Bearbetningen är gjord med största omsorg; Astrid Lindgrens välkända berättarröst finns kvar, liksom hennes vackra och färgrika språk.

TINA OM SKÖNLITTERATUR OCH FAKTA I UNDERVISNINGEN

Läslyftet är ett projekt som berör alla skolor i Åmål. Och två av momenten i Läslyftet – så kallade moduler – har varit riktade direkt mot särskolan.

● Hitta en nivå där eleven kan vara så självständig som möjligt. Att börja för svårt och sedan inse att man måste backa är inte bra. Bättre att börja lätt och jobba sig uppåt för att bygga en god självkänsla.

Tina och hennes kollegor arbetar på flera olika sätt med skönlitteratur i undervisningen. Eleverna har egna bänkböcker som de läser själva, till exempel när de behöver hitta lugnet och ron. – Vi är också på väg att få ipads till våra elever. Det handlar ju om att hitta rätt kognitiva stöd och hjälpmedel, säger Tina. Sedan läser vi högt för eleverna. Ibland på engelska, ibland på svenska, det varvar vi. Högläsning fungerar också bra när

32

Tina återvänder gång på gång till varför just Nypons böcker fungerar så bra. – Böckerna är åldersadekvata, vilket är bland det viktigaste. Det blir inte för barnsligt eller förringande eller exkluderande om du väljer rätt bok. Och vad gäller skönlitteratur finns det i princip något för alla. Studiematerialet som finns till Nypons böcker är också väldigt bra, menar Tina, jobbet är ju redan gjort! Dessutom är studiematerialet i sig också lättläst, tydligt och överskådligt, med luft mellan raderna, tydligt formulerat, och ofta väldigt konkreta uppgifter. Detta innebär att eleverna kan bli självständiga i sitt arbete, då arbetsuppgifterna är så direkt anpassade. Text&bild Peter Birgerstam

13

RÄDDA PANDAN Ivar är med i en förening som vill hjälpa de utrotningshotade pandorna. Han går till klubblokalen, är med och ordnar loppis och chattar med andra med samma intresse. En av dem är Pandis, en tjej han snart ska få träffa i verkliga livet. I skolan blir Ivar lite retad av de tuffa tjejerna, men allt är inte som han tror.

Boken är betydligt kortare än ursprungsversionen eftersom den gjorts mer lättläst genom att handlingen har koncentrerats kring själva deckargåtan. Men kvar finns den charmiga miljön från en småstad i 1940-talets Sverige. Best.nr. 978-91-86447-68-7

Best.nr. 978-91-7567-517-6 Kalle såg ut genom fönstret. Där låg Storgatan stilla och lugn som alltid. Kalle suckade. Det var inte lätt att vara detektiv i den här lugna staden. Nu hördes ett brak i trappan. Det var Anders. Kalle gömde undan pipan. Han hade ändå ingen tobak i den. Men en detektiv måste ha en pipa när han ska lösa fall. – Ska du med ut? sa Anders. Det var klart att Kalle skulle med ut. I bageriets trädgård satt Eva-Lotta och gungade. – Där är ni ju, sa Eva-Lotta. – Ska du med ut på stan? sa Kalle. – Kan jag väl, sa Eva-Lotta. Det kändes att det var lördag kväll. Folk var hemma. De satt i sina trädgårdar och åt middag. Allt var lugnt och stilla.

– Vad ska vi göra? sa Eva-Lotta. Just då hördes ett tåg. – Nu kommer tåget från Stockholm, sa Anders. – Jag vet vad vi gör, sa Kalle. Vi gömmer oss bakom häcken vid Eva-Lottas trädgård. Så lägger vi ett paket med ett snöre i på trottoaren. När det kommer någon och vill ta paketet drar vi i snöret.

6

Författare: Astrid Lindgren Illustratör: Eva Laurell 80 sidor, Lix 18 Pris: 135 kr

Och ibland räknar man alla pandor för att få veta hur många som finns kvar. Ivar går till skolans anslagstavla. Han vill kolla att lappen om klubbens loppis sitter kvar. Det gör den. Det står:

LOPPIS FÖR PANDORNA! Och så är där en liten svart-vit panda i ena hörnet. Ivar går vidare till sitt klassrum.

7

Musik och berömmelse

Många unga drömmer om att stå i rampljuset och få bekräftelse. I dessa två böcker lär vi känna ett kompisgäng som spelar musik tillsammans och här finns mycket att reflektera över och prata om.

TINA OM HÖGLÄSNING ● Man kan stanna upp vid t ex svåra eller nya ord och samtala. ● Man kan brodera ut mer, kan jobba med bildstöd eller förstärka med tecken.

BIG BANG

VILKEN SMÄLL!

Här bildas bandet, och en av medlemmarna blir påkörd i en smitningsolycka. Här finns också en fågelspindel som rymmer.

Bandet ska vara med i en tävling. Men någon gör allt för att stoppa deras medverkan. Och det slutar med en smäll!

Best.nr. 978-91-86447-26-7 124 sidor

● Sedan är det mysigt också, det är ju en skön stund man har tillsammans. ● Läs en bok högt för eleverna, sedan får de läsa om den själva för att öka begripligheten och tillgängligheten.

Författare: K.L. Denman 100 sidor, Lix 14 Pris: 129 kr

8

Ivar tar fram sin mobil i smyg. Han loggar in på Panda-forum. Han vill kolla om Pandis är inne. 6

7

MER ÄN BARA FOTBOLL

Författare: Ann-Charlotte Ekensten 36 sidor, Lix 13 Pris: 109 kr

Erik är avundsjuk på Love. Love vågar prata med tjejer. Han är bra på fotboll också. Det är inte Erik.

Erik tycker inte att han är bra på något alls. Men det håller inte alla med om.

– en möjlighet för alla

9 789175 67608 1

Nypon förlag

Erik och Love är kompisar. Love är bra på fotboll. Det är inte Erik. Love är modig och vågar prata med tjejer. Det vågar inte Erik. När Erik upptäcker att han är avundsjuk på Love, vet han inte hur han ska göra och kompisarna blir ovänner. Det blir till slut Love som berättar för Erik vad han är bra på. Best.nr. 978-91-7567-608-1

När de kommer till ett område med villor svänger de in på en smal gata. De stannar utanför en gul villa. Bredvid ligger ett garage. Innan de öppnar porten till garaget spanar de runt. Men ingen är där. På väggarna i garaget hänger verktyg. Och i ett hörn ligger fyra däck. Killarna tar fram burkarna med färg. De ställer dem på en hylla där det redan står andra burkar. – Skit att jag tappade en burk. – Vi har så det räcker. Vi kan snart spreja ner halva stan. Killarna går ut och låser porten. Just då lyses himlen upp av en raket! Den exploderar med en smäll. Det lyser av rött, blått och silver som faller till marken. – Vilken smäll! – Säkert någon idiot som har sparat en raket sedan nyår.

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Best.nr. 978-91-87061-33-2 100 sidor

Kapitel 2

Första lektionen är det matte. Ivar tar fram sitt häfte och börjar räkna. Efter en stund tänker han på loppisen. Klubben har jobbat hårt. Hela vintern har de samlat prylar som de ska sälja. Nu är det bara två dagar kvar. På lördag är det loppis!

.. Mer an bara fotboll

LÄSER PÅ OLIKA SÄTT

DÄRFÖR BLIR DET NYPONS BÖCKER

● I särskolan kan det ibland vara kämpigt med minnesfunktionen. Satsa på korta böcker som man hinner läsa ut under ett enda lektionspass. Så himla gott för självkänslan: ”Idag har jag läst en bok!”

Jag vet inte vad hon pratar om. Jag ser på teckningen och känner direkt igen den smala killen och hans långfinger. – Den är ju jättebra! säger jag. – Nej, jag har fått fram hans ilska. Men trotset syns inte. Ella ser på sin teckning. – Vad gör jag för fel? Är det ögonen? Är det munnen som inte stämmer? Oj, oj. Nu borde jag komma med en åsikt. Jag som kan tyda folks ansikten. Jag blir varm i ansiktet. Mina glasögon börjar glida ner på näsan. Vem som helst kan se att jag är en stor bluff. – Det är munnen, får jag ur mig. Nej, nu måste jag ... Så går jag därifrån och försöker att inte snubbla.

Ann-Charlotte Ekensten

– Senaste modulen handlade just om vad som gör litteratur lättläst och hur man arbetar med den, berättar Tina. Det är slående att se hur slutsatserna som Skolverket presenterar klockrent stämmer överens med hur Nypon tänker och arbetar med sina böcker. Därför är det dubbelt intressant att prata med Tina om hur hon och hennes kollegor arbetar med lättläst.

det handlar om facklitteratur. – Just nu har vi varje vecka högläsning ur ”Malala Yousafzai – Ett liv” som ingår i SO-undervisningen. Den boken väcker många frågor och funderingar och har lett till flera spännande samtal.

● Hitta elevens intresse, det ämne som väcker lust.

2 Jag sneglar på Ella för att se hur hon tog förolämpningen. Men hon står och ritar i sitt block. Snabbt. Jag har aldrig sett någon teckna så snabbt. – Skit, säger Ella och slutar rita. Jag vet inte vad som är skit. Men jag håller med. – Ja. – Jag ville fånga hans min. Jag är ganska nära, men ... Hon suckar. – Jag tycker att han såg trotsig ut. Vad tycker du, Angus? – Hm. 12

MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST

Just nu genomförs lärarfortbildningen Läslyftet runt om i landets skolor. Det är en satsning där Nypons böcker passar som hand i handske, särskilt för grundsärskolan. Det säger Tina Reuterberg, lärare i en grundsärskoleklass i Åmål.

Best.nr. 978-91-7567-394-3

9

Och fast han är bra på att studsa, så tittar alla på Love.

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Stefan Lindblad Lix 15–16 Pris: 139 kr

Det som stör Erik mest är att Love vågar prata med tjejer. Utan att vara blyg. Erik blir alltid röd i ansiktet när han ska prata med en tjej. Som när han träffade Tara på biblioteket i förra veckan. Då ville han säga något smart. Men orden bara fastnade som tuggummi i munnen. Skolan är slut för dagen. Erik och Love lägger ner sina böcker i ryggsäckarna. De ska cykla hem tillsammans. 6

7

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Sofia Falkenhem 34 sidor, Lix 14 Pris: 109 kr

33


ÅRSKURS 3–5

Böcker som överraskar På ett lätt språk, med korta meningar och enkla ord lyckas författaren Kerstin Lundberg Hahn berätta en fantasieggande historia om ett spöke. Serien om Fröken Spöke är läst av de flesta elever i åldern 9–11 år, oavsett om de har lässvårigheter eller ej. Fröken Spöke går hem hos alla.

FRÖKEN SPÖKE FIXAR LOPPIS

Det har kommit en cirkus till stan. Alla elever i skolan tycker det är jätte­kul och vill gå dit. Det vill Fröken Spöke också – hon älskar cirkus! Men det finns ett problem, Fröken Spöke har gett bort sina pengar till barn som behöver dem bättre. Hur ska hon nu ha råd med biljetten? Tur att Ebba och Ivar har en plan! Best.nr. 978-91-7567-756-9

’’

Om relationer mellan barn och vuxna

SAGT OM FRÖKEN SPÖKE ”En lättsam och fantasifull lättläst bok, som också lämnar kvar några tankar efteråt: Vad skall man tro på, vad är sant? Språket är enkelt, men ändå uttrycksfullt. Slutet är klurigt, överraskande och ger läsaren en del att fundera på.” Ur BTJ:s häfte nr 8/2015

Det här är den fjärde delen i den rysligt roliga serien om Fröken Spöke.

FRÖKEN SPÖKE KOMMER TILLBAKA Best.nr. 978-91-7567-406-3

FRÖKEN SPÖKE PÅ SOMMARLOV Best.nr. 978-91-7567-635-7

Nypon förlag alla – en möjlighet för

Nypon förlag – en möjlighet för

34

alla

57 9 789175 6763

5. Droppar av blod

Ebba, Ivar och Rut stirrade på katten. Den smög sakta mot ett träd. Där satt en liten, grå fågel. Katten tittade på fågeln. Fågeln satt stilla. Den såg ut som en grå, liten boll. Den märkte inget. – En gråsparv, viskade Rut. – Hur vet du det? sa Ebba. – Jag gillar fåglar, sa Rut.

Precis som sin pappa vill Villy också ha en tatuering men hans mamma säger att han måste vänta tills han blir 18 år. Men måste han det ...?

Best.nr. 978-91-87061-36-3

Best.nr. 978-91-7567-242-7

Nisses studio

Jag gillar att höra regnet slå mot rutan. Jag gillar att ligga under täcket och läsa. Om jag bara fick. Om bara mina föräldrar lät mig vara i fred. Pappa står i dörren. Han säger: – Nu ska du gå upp, Filip. Du kan inte ligga i sängen hela dagen.

BROTT PÅ NÄTET

Hon hör hur mamma och pappa bråkar. Pappa slår och mamma skriker. Han måste sluta slå nu. Hon vill inte höra mer! Boken är en fruktansvärd skildring av en flicka som ser sin mamma bli slagen.

Ronja får ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara ”Tjockis!”. Ronja vill vara kompis med Lisa och får ont i magen. Nätet är ungdomarnas verklighet, och där kan ruggiga saker hända.

Fyra härliga tjejer använder sommarlovet till att skaffa sig en ny och coolare stil. Det blir mycket skratt och lite tårar när de möter sina kompisar i skolan när hösten kommer.

Agnes och Maja är bästa kompisar. Agnes är avundsjuk på Maja som alltid får som hon vill. Agnes får goda råd av tant Alma. Och sakta börjar Agnes förstå att hon också kan få som hon vill.

Best.nr. 978-91-87061-06-6

Best.nr. 978-91-87221-44-6

Best.nr. 978-91-7567-016-4

Best.nr. 978-91-86447-60-1

Best.nr. 978-91-7567-021-8

På lunchrasten kommer Sara och Anna fram till Julia. – Följ med oss och shoppa, säger Sara och ler snällt. Julia blir lite orolig. – Varför det? säger hon. – För att vi vill, säger Anna. Anna ler också. Men hon har hårda kalla ögon.

6

2 Idag har pappa bråkat igen. Jag smyger ut ur mitt rum. Pappa har gått. Jag hittar inte mamma först. Sedan ser jag henne. Hon sitter på golvet och gråter. Det ligger fullt med tallrikar runt om henne. Alla är sönder. Mamma har ett stort rött märke över ena ögat. Det är så svullet att hon inte kan öppna ögat.

Hon vinner alltid när de spelar spel. Hon är jättebra på att måla Ronjas naglar och hon lagar god mat. När hon inte bantar, förstås. Mamma vill träffa en kille. Ronja vet det. Det är därför mamma bantar. Hon tror att hon kommer att träffa en kille om hon blir smal.

2 Ronja kliver av vågen. Mamma är i köket och pratar i telefon. Ronjas storasyster Hanna är inte hemma i kväll. Hon är ute med en kompis. Ronja går till datorn. Hon vill ta reda på om det är mycket att väga 50 mjölkpaket. Ronja går ut på nätet. Hon hittar några sidor om vikt.

Vi äter. Ingen av oss säger något. Vi väntar på att pappa ska komma tillbaka. Vi rycker till varje gång vi hör hissen. Det är otäckt.

– Bra, då turas vi om, sa Ines. – Ja, sa Tekla. Vi kan göra som i Ovänner, ni vet … – Din favoritserie på teve! Tekla nickade. – I vår klubb är vi som de i Ovänner, sa hon. För vi är huvudpersoner, alla fyra. Och det är just vad vi är. Vi är de fyra BITZtjejerna: Boel – som har vatten i öronen Ines – som har luft i magen Tekla – som har jord i hjärnan Zilla – som har eld i baken

DU OCH JAG, AGNES

Det är nu det gäller!

2

Det började alltså på sommarlovet mellan sexan och sjuan. Plötsligt, en varm solig dag, kom jag på det. Det är nu vi har chansen! Det är nu det gäller, tänkte jag.

Tant Alm står i trappan och väntar när jag kommer hem. Som vanligt har hon sett mig från sitt fönster. – Kan du inte gå ner igen och hämta min post? Jag har så ont i fötterna, du vet, säger hon.

Vi är de fyra elementen. Vatten, luft, jord och eld. Inget kan stoppa oss. Vi ger aldrig upp. Och det är tur det, skulle det visa sig.

Åh, sorry. Jag ska ta det ifrån början. Typiskt mig att ha för bråttom. ”Zilla har eld i baken.” Det säger alla. Jag heter Zilla. Det har du nog redan gissat. I skolan blir jag aldrig vald först. Men inte heller sist. Jag har aldrig varit cool. Men inte heller o-cool. Utan något mitt emellan. Det skulle bli slut på det nu!

6

7

Tant Alm säger att det är fötternas fel att hon inte kan gå i trappor. Hon vill inte erkänna att hon inte orkar. Det är för att hon röker, säger min mamma. Men tant Alm vill inte sluta röka. – Något roligt ska väl en gammal dam få ha, brukar hon säga.

7

Tant Alm älskar rödvin också. Det är bra för hjärtat, säger hon. En gång sa hon att när jag blir arton så ska vi dela på en flaska vin. Jag svarade inte. Jag tänkte att när jag är arton är hon död. För det mesta vill jag prata med tant Alm. Hon sitter inte bara och håller med. Hon säger rakt ut som det är. Det gillar jag. Men idag vill jag inte prata med någon alls. Jag springer nerför trappan och hämtar hennes post. När jag ger den till tant Alm ser hon på mig. Det känns som om hon kan se in i mig. – Kom med in, säger hon bara. Och det gör jag.

JAG BOXARE? ALDRIG!

Pappa älskar boxning. Det gör inte Kasper. Ändå börjar Kasper boxas. Resultatet blir katastrofalt, men nu kan han och pappa hitta tillbaka till varandra. Best.nr. 978-91-7567-265-6

Vågar du inte? Min mamma dog när jag var elva år. Hon blev påkörd av en lastbil. Den svängde till höger. Pang! Så låg mamma där. Och pappa och jag var plötsligt ensamma. Allt blev helt annorlunda. Det blev så tyst. Som om vi glömde hur man har roligt.

Vi kunde sitta en hel kväll och glo på teve. Utan att säga ett ord. Det var då jag lade märke till ljudet från klockan. Den hängde på väggen över soffan. Tick-tack. Tick-tack. Hela tiden. Det hade jag aldrig tänkt på förr. Pappa var tränare i boxningsklubben. Han frågade om han skulle sluta med det. Då kunde han vara mer med mig. Nu när inte mamma fanns.

Som vanligt berättar jag allt för henne. Om omröstningen. Om perfekta Maja som alltid blir vald. Och om Daniel. 12

8

Författare: Hans Peterson 20 sidor, Lix 11 Pris: 99 kr

Hon snyter sig och reser sig. – Nu städar vi, säger hon. Jag hjälper henne att samla ihop alla trasiga tallrikar och lägga i en kartong. Vi dammsuger och dukar bordet igen. – Jag hade lagat falukorv och han ville ha pasta, säger mamma. – Men jag vill ha falukorv, säger jag.

BITZ COOLA TJEJERS KLUBB

3

Författare: Gry Kappel Jensen 44 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

Författare: Arne Berggren 24 sidor, Lix 11 Pris: 109 kr

NU ÄR PAPPA HEMMA

Julia är ensam. Hon är mycket ensam.

Klockan över dörren ringer när Villy öppnar den. – Kom in, kom in, säger Nisse. 2

JULIA ÄR INTE DUM!

Ivan har bruna ögon och svart lockigt hår. Julia är kär i Ivan. Men det vet han inte.

Villy spanar in genom fönstret till Nisses tatueringsstudio. Han vill se om Nisse har fått in några nya bilder. Nisses tattoo står det på dörren. Studion ligger i källaren. Villy måste böja sig ner för att kunna se in. Nu får Nisse syn på Villy. – Hej Villy! ropar han. Kom in!

5

Julia är alltid ensam. Plötsligt en dag vill Sara och Anna att hon följer med och shoppar. Julia blir glad. I själva verket vill tjejerna att Julia ska stjäla en handväska åt dem. Men hon vägrar. Julia är inte dum!

20

Författare: Kerstin L Hahn Illustratör: Åsa Rosén 52–60 sidor Lix 13–15 Pris: 109 kr

VILLY VILL HA

Sommarlov är bra. Då är man ledig. Fri att göra vad man vill. Jag gillar att inte göra något alls.

För barn är föräldrar det viktigaste som finns. Men vad händer när det inte blir som man hade tänkt sig, när det går snett eller det händer något hemskt? Här är flera starka skildringar om barn och vuxna, där vuxna som inte förstår barns behov eller förmår vara just vuxna.

Just då tog katten ett skutt. Den hoppade snabbt och högt mot grenen.

FRÖKEN SPÖKE OCH DEN SVARTA KATTEN Best.nr. 978-91-7567-520-6

PÅ SOMMARLOV FRÖKEN SPÖKE

på semester? Kan man ta med sin vikarie Sparre Ja, om hon heter Fröken och är världens snällaste. på: Men det är en del att tänka veta att hon Mamma och pappa får inte vara när solen är med. Och var ska hon sol. inte ju tål Spöken skiner?

ERG HAHN KERSTIN LUNDB

DEN SVARTA KATTEN FRÖKEN SPÖKE OCH

Det här är den tredje delen i den rysligt roliga serien om Fröken Spöke.

HAHN KERSTIN LUNDBERG

Alla i klassen är glada. Den snälla Fröken Sparre ska vara vikarie igen! verkar? Men är hon så snäll som hon Var kommer den svarta katten som äter gråsparvar ifrån? Och varför har Fröken Sparre en grå fjäder i håret?

FRÖKEN SPÖKE Best.nr. 978-91-7567-271-7

GRYM SOMMAR

Det är sommar, himlen är blå och solen skiner. Filip vill ligga i sängen och läsa. Men hans pappa tvingar honom att bada. Det skulle han inte ha gjort…

9

Författare: Christina Wahldén 28 sidor, Lix 13 Pris: 99 kr

8

9

Författare: Christina Wahldén 52 sidor, Lix 15 Pris: 99 kr

Författare: Ellen Holmboe 80 sidor, Lix 15 Pris: 139 kr

8

13

9

Författare: Bente Bratlund 64 sidor, Lix 13 Pris: 109 kr

Författare: Glenn Ringtved 44 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

35


ÅRSKURS 3–5

Läskig läsning om klubbkomp isarna Vanja och Livia Mårten Melin och Johanna Kristiansson – vilket makalöst team! Tillsammans har de skapat den lite läskiga och ruggigt roliga serien om de två klubbkompisarna Vanja och Livia. Efter fyra fantastiska böcker om tjejerna som aldrig bangar för lite farligheter är det dags för den femte och avslutande delen i serien: Växtattack! – En stor hund, sa Livia. Han kanske såg fel i mörkret. Kolla! Livia pekade ut genom fönstret. Jag tittade ut. – Fullmåne! sa jag. – Mm, sa Livia. Man blir varulv tre nätter i rad när det är fullmåne.

VÄXTATTACK! Livia gillar skräckfilmer. Nu har hon sett en riktigt ryslig om en … växt. Men det är väl inget otäckt med en växt? Jo, om den är köttätande och inlåst i ett hemligt rum i Botaniska trädgården. Och när Livia och Vanja dessutom hittar en låda med kläder i växthuset – kanske från uppätna människor?! – då är det verkligen hög tid att starta en ny klubb! Best.nr. 978-91-7567-757-6

Viggo kom ut från badrummet. – Det har hänt något hemskt, viskade Livia. Titta på honom! Han är alldeles blek. – Vad viskar ni om? frågade Viggo surt. – Inget! sa vi. Livia sov över hemma hos mig. Hon låg på en madrass bredvid min säng. 8

9

Författare: Mårten Melin Illustratör: Johanna Kristiansson 40–48 sidor Lix 14–17 Pris: 109 kr

Lättläst vid författarbesök Författaren Mårten Melin är en av flera författare som är uppskatt­ ade för sina besök ute på skolorna. Författarbesök väcker intresset för böcker, ger underlag till diskussioner och lockar till läsning. Men förutsättningen är att det finns böcker för alla typer av läsare, också de som kämpar med att läsa. Ingen får lämnas utanför. Nypon förlag väljer mycket medvetet att samarbeta med författare som gör skolbesök. Förhoppningen är att pedagoger och skolbibliotekarier därmed ska kunna finna olika titlar, men av en och samma författare. På så sätt ökar chansen att varje elev finner något att läsa inför eller efter ett författarbesök.

SPÖKBEGRAVNING!

DEMONPASSNING!

VAMPYRJAKT!

VARULVSFEBER!

Vanja och Livia har en spökklubb. Spöken syns när det är mörkt och de bor i gamla hus. Skolan är ett gammalt hus, så en kväll går Vanja och Livia dit. Nu ska de väl kunna hitta ett spöke?! Och det börjar bra – med ljudet av tunga steg från vinden …

Vanja och Livia är barnvakter till Tuva. Vanja tycker att Tuva är som ett litet demoniskt monster. Men Livia tycker att Tuva är fantastisk. Hon vill genast starta en ny klubb. Fast inte en som tar hand om busiga barn, utan en helt annan sorts klubb …

Vanja och Livia startar en varmpyrklubb. Vampyrer är lättast att hitta när det är mörkt. Det vet ju alla. Så beväpnade med vitlök, spetsig påle, kors och vigvatten ger de sig ut i natten. Men det är svårare än man kan tro att hitta vampyrer ...

Livia sover över hos Vanja när Vanjas brorsa Viggo kommer hem och är alldeles blek. Viggo säger att han har blivit biten av en hund. Men Livia och Vanja tror honom inte. Det är ju trots allt fullmåne. Bäst att starta en varulvsklubb!

Best.nr. 978-91-7567-268-7

Best.nr. 978-91-7567-396-7

Best.nr. 978-91-7567-184-0

Best.nr. 978-91-7567-513-8

Läsning kostar Det kostar på att läsa böcker. Det är mycket ”billigare” att bli matad med rörliga bilder och inte behöva använda fantasin. Det gäller att få läsaren att förstå att ansträngningen är mödan värd. Läsförmåga är en investering som lönar sig. Hela livet.

Livet med en egen rymdvarelse i familjen Serien om Allan Zongo, från planet Zongo, är nu komplett. Den lockar till fniss och storskratt tack vare Allans hejdlösa upptåg på planeten jorden. Hans jordkompis Max kommenterar de smått kaotiska vardagssituationerna på ett sätt som får läsaren att bubbla av förtjusning.

Den blomstertid ... Ja, sommaren är snart här. Men än så länge är det vår. ”Den blomstertid nu kommer …” sjunger vi i skolan. Eller ... det är vår lärare Ulla som sjunger. Med hög och klar röst. Vi elever sitter bara och glor ner i bänken och mumlar. Men Ulla bryr sig inte. Hon vill sjunga. – Njut av våren, mina kära barn. Njut! För snart ska allt vissna och dö! ropar Ulla. – När då? säger Einar. Han är klassens geni. Vi kallar honom Einar Einstein. 6

36

Författare: Henrik Einspor Illustratör: Thomas Balle 60–68 sidor, Lix 13–16 Pris: 99 kr 7

ALLAN ZONGO STÖRTAR Best.nr. 978-91-7567-636-4

ALLAN ZONGO – KILLEN FRÅN RYMDEN Best.nr. 978-91-87061-19-6

ALLAN ZONGO FLYGER I LUFTEN

ALLAN ZONGO PÅ FYRA BEN

Best.nr. 978-91-87061-44-8

Best.nr. 978-91-87221-62-0

ALLAN ZONGO OCH JORDENS UNDERGÅNG Best.nr. 978-91-7567-003-4

ALLAN ZONGO – VILDARE ÄN VANLIGT

ALLAN ZONGO LEVER FARLIGT

Best.nr. 978-91-7567-100-0

Best.nr. 978-91-7567-275-5

ALLAN ZONGO OCH DEN SISTA DAGEN Best.nr. 978-91-7567-393-6

37


En tjuv i huset

att någon bryter sig in i

ra?

Många elever på mellanstadiet gör som sina kompisar. De väljer fritidssysselsättning och idrottsaktiviteter efter kompisarnas val. Därför gäller det att inspirera alla elever i en klass till att läsa. De goda läsarna har chans att locka de mindre vana läsarna till att läsa. På så sätt skapar man en läsande miljö. Nypon har böcker för alla, men särskilt för dem som kämpar extra med sinHan läsning. Jakob vaknade. kände något mjukt

En tjuv i huset Värsta mardrömmen? Simons mamma jobbar natt, så han är ensam hemma. Plötsligt hör han att någon bryter sig in i huset. Vad ska han göra? Simon gömmer sig under sängen.

VeraVem– varnu i hunden och var kom den ifrån? samlingsvolym

Best.nr. 978-91-7567-449-0

VERA. EN RIKTIG HÄXA

5

Tjuven går in i mammas rum. Jag hör att han drar ut lådor. Han tar väl mammas smycken. Hon har inte så många. Men de hon har ärvt efter mormor ligger där. Mamma kommer att bli jätteledsen. Det gör ont att ligga på golvet. Det är så hårt. Plötsligt blir det helt tyst. Vad gör tjuven nu? Så hör jag att han går över golvet och ut från mammas rum. 14

Han går över golvet och direkt fram till min dator. Ska han ta den? Nej! Aldrig i livet att han får ta min dator. Jag ska stoppa honom! Jag ska slå honom i skallen med ficklampan.

15

TEST

Författare: Bente Bratlund 28 sidor, Lix 13 Pris: 99 kr

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Vera är en modern häxa, hon köper sitt trollspö på e-bay. Vera lever ett till synes vanligt liv hemma hos sin familj, men går i häxskola på eftermiddagarna. I en vardagsnära dialog med mycket humor väcker Mårten Melin lusten att äga ett trollspö och några bra formler. Samtliga titlar i serien om Vera finns nu samlade i en enda volym. Serien har roat – en möjlighet för alla elever på både låg- och mellanstadiet, och ges nu ut utan illustrationer.

Sedan tar han i handtaget på min dörr ... Nej! Jag vågar inte skrika. Och jag vågar inte andas. Vågar inte röra mig. Dörren öppnas och ljuset från hallen strömmar in. Jag ser två stora fötter från min plats under sängen. Det måste vara en lång och kraftig person.

Emma Frey-Skött

Jakob och hunden

mot kinden och öppnade sakta ena ögat. En svart hund stod över honom och nosade på hans ansikte. Jakob kände små, varma andetag från nosen. Han låg stilla för att inte skrämma bort hunden.

kompisar LIV FROHDE

Nypon förlag

Att göra som sina

Du var min bästa kompis. Men så var du borta från skolan i några dagar. Då ville Elin vara min bästa kompis. Jag svek dig. Jag valde Elin. Men vad händer när jag blir sjuk? Blir du och Elin bästa kompisar då?

Sveket

Bente Bratlund

ar natt. Han är ensam

Han är inte rädd.

En tjuv i huset

Emma Frey-Skött

ÅRSKURS 3–5

Bente Bratlund

9 789175 676340

LIV FROHDE

Nypon förlag

Best.nr. 978-91-7567-728-6

20. Vi gick länge. Det var många facklor att följa. Jag visste inte att huset var så stort. Vi gick nerför flera trappor.

Jag tänkte efter. – Nej, sa jag. Men vi har lärt oss hur man gör saker mindre.

Efter ett tag kom vi fram till en dörr. Jag kände på den. – Den är låst, sa jag. – Titta på facklorna! sa Sira. Den närmast oss brann, men alla andra var borta! – Det måste betyda att vi ska genom den här dörren, sa jag. – Vi har inte lärt oss att öppna låsta dörrar, sa Sira.

Jag tog fram mitt trollspö. Jag sa ramsan som jag lärt mig. Och pekade med spöet på dörren. Tjong! Dörrhålet var lika stort som innan. Men själva dörren ... – Den är borta! sa Sira. – Nej, sa jag. Den blev bara väldigt liten. Jag böjde mig ner och såg på dörren. Den var lika stor som min fot. – Du har blivit riktigt bra på det där, sa Sira. Så klev hon över den lilla dörren. Jag följde efter.

68

69

Författare: Mårten Melin Omslag: Sanna Sporrong 150 sidor, Lix 13 Pris: 119 kr

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

JAKOB OCH HUNDEN

BENNY PÅ BÄNKEN

HEMLIG BEUNDRARE

SVEKET

HEJA MIKAEL!

NU ÄR JAG KÄR I DIG

En dag i sommar­ stugan dyker en hund upp. Den följer Jakob vart han än går. Det går inte att hitta ägaren så hunden får följa med hem till stan. Så dyker en ägare upp och tar med sig hunden. Men den rymmer till Jakob igen ...

Benny älskar fotboll. Han har svårt för att läsa och skriva, så hans föräldrar och fröken har bestämt att han ska få extraundervisning. Men då kommer han att missa fotbolls­träningen … Benny på bänken är en fin berättelse om fotboll, syskon­ kärlek och vänskap.

Lisa har en hemlig beundrare. En dag får hon ett mejl från någon som kallar sig Adrian. Hon känner ingen med det namnet. Det ligger en ros på henne skolbänk, och han skickar även en ring till henne. Vem är den mystiske Adrian?

Att ha en bästis är viktigt för många. Att bli den som står utanför är en stor förlust. Och vad händer när man sviker en kompis? Det är viktigt att ta upp frågan med de unga och ifrågasätta attityder som gör att somliga blir ensamma, utfrysta, ibland mobbade.

Mikael ser fram emot att tävla i friidrott. Det är bara en sak som är jobbig. Han har fiskfjällsliknande hud på benen. Det är en sjukdom som heter iktyos. Och för det blir han retad. Ska han ändå klara av att tävla?

Författaren Jessika Berglund beskriver här en nyvaknad förälskelse. Det är en bok där både ung­ domar och vuxna kan känna igen sig. För ungdomar kan det vara skönt att läsa om kärlek, men utan närmanden eller sex.

Best.nr. 978-91-7567-283-0

Best.nr. 978-91-7567-098-0

Best.nr. 978-91-7567-634-0

Best.nr. 978-91-7567-281-6

Best.nr. 978-91-7567-412-4

Fångade på isen Emil och Jakob åker till havet där isen ligger tjock. Men isen spricker och plötsligt befinner de sig på ett isflak som rör sig ut på havet. Hur ska de komma in till land? En spännande bok som man sträckläser. Best.nr. 978-91-7567-508-4

Isen

De kommer fram till havet och Emil börjar springa. – Vem kommer först? ropar han. Han springer ut på isen och glider iväg en lång bit. – Är du säker på att isen håller? ropar Jakob. – Jadå. Isen är en halv meter tjock. Det läste min pappa i tidningen i går, säger Emil. Jakob följer efter honom.

12

38

De springer långt ut på isen. Emil vänder sig om och ser mot staden. Det är roligt att se den så här utifrån havet. De tar fart och glider fram på sina stövlar. – Det här är kul, ropar Emil. Så får han syn på en boj. Den är fastfrusen i isen. – Vem kommer först till bojen? ropar han. De springer ikapp. Plötsligt ser Jakob en spricka i isen. Han hoppar över den. Sedan ser han en spricka till. Det är nog bäst att de vänder om. 13

Författare: Kirsten Ahlburg 44 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

Läs kolofonen

Zlatan Titel: Nästan som Nilsson Författare: Johanna n Omslag: Jonas Lindé AB och Nypon förlag on © Johanna Nilss Första upplagan 2015

Har du läst kolofonen, tryckortssidan som finns i varje bok? Gör det! I Nypons böcker innehåller den matnyttig information. Kolofonsidan är den sida där det bland annat står vem som har upphovsrätt till boken och när den kom ut.

Sidantal: 52 Lix: 16 Lättlästnivå: Från 13 år. 269 4 ISBN 978 91 7567 möjlighet för alla Nypon förlag – en info@nyponforlag.se www.nyponforlag.se På vår hemsida finns

Best.nr. 978-91-7567-106-2

Jakob stannade. En iskall rädsla fyllde honom. – Buster, sa han. Hunden rörde sig inte. Jakob satte sig på huk och lade handen på hunden. Den andades inte.

12

.

gratis lektionsmaterial

Du hittar också annan information. Här står vilken lättlästnivå boken tillhör och var du kan få tag på kostnadsfritt nedladdningsbart arbetsmaterial till boken. Dessutom blir du påmind om att alla våra böcker också finns inlästa som Daisy hos Inläsningstjänst.

Han lyfte upp Busters huvud, skakade honom och ropade att han skulle vakna. Men hundens huvud låg tungt och stilla mellan hans händer.

Det är något vi måste prata om

Jakob lade sig ner med armarna om hunden. Tårarna rann nedför hans kinder. Han strök över pälsen som fortfarande var varm. Nu kom mamma och pappa in i köket. – Buster är död, snyftade Jakob. Pappa lade sig på knä. Han kände under Busters öra och på hundens bröst. – Ja, vi kan inte göra något, sa han. Mamma lade armen om Jakobs axlar. Hon grät. Pappa lyfte upp Buster och bar honom försiktigt till filten under fönstret. Sedan böjde han sig ner och lade kinden mot hundens päls. Jakob såg att pappas axlar skakade lite.

Matchen är slut. Tröjan är våt av svett. Benny slänger den på golvet. Så drar han av sig shorts och strumpor innan han går in i duschen. Ljudet är ganska högt där. Röster och skratt och vatten som spolar. – Fin passning mot slutet, Benny, säger deras tränare Mikael. Benny gör tummen upp och ler. Så blundar han och tvättar håret. – 3–1 alltså, säger Carl. – Bästa räddningen någonsin, säger Lasse. – Vi spöade skiten ur dem, säger Carl. – Vårdat språk, tack, säger Mikael.

13

Författare:Liv Frohde Illustratör: Asbjørn Tønnesen 138 sidor, Lix 17 Pris: 129 kr

2

3

Författare: Liva Skogemann Illustratör: Anna Westin 124 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

Jag berättar allt för Molly så fort jag kommer till skolan. – Lisa, du har en beundrare! säger hon. Hennes ögon lyser. – Vad spännande! säger hon. – Det kanske är ett skämt. – Det kanske är på riktigt, säger hon. Vi ser på varandra och fnissar. – Undrar vem det är, säger Molly. Jag ser mig omkring på skolgården.

Är det någon som tittar på mig? Någon som ser allt jag gör? Men jag ser inte att någon tittar på mig. – Vi måste ta reda på om någon heter Adrian, säger Molly ivrigt. Men så ringer det in. Det får vänta till senare. Det känns inte som vanligt idag. Det är som om jag har blivit annorlunda. Kanske är det någon som ser mig. En beundrare. Någon som gillar mig. Jag blir varm inuti. Och känner mig lite konstig. Spänd.

8

Författare: Bente Bratlund 40 sidor, Lix 12 Pris: 109 kr

9

2

5

En annan dag var jag i matsalen före dig. Jag vågade inte sitta ensam. Tänk om du inte satte dig hos mig? Så jag gick till mina kompisar. Där var det rörigt. Maten smakade inte bra den dagen. Och när du kom såg du på mig utan att le.

Det hela började med att du blev sjuk. Du var borta från skolan i en vecka. Jag kände mig ensam och saknade dig. En rast började Elin prata med mig. Hon var rolig och snäll. Vi började hänga på rasterna och efter skolan. Elin sa dumma saker om dig ibland.

14

I fredags skulle jag ta bussen till biblioteket. 8

15

Författare: Emma Frey-Skött Illustratör: Lisa Zachrisson 24 sidor, Lix 11 Pris: 99 kr

Författare: Mikael Rosengren Illustratör: Anna Ödlund 36 sidor, Lix 16 Pris: 109 kr

När jag kom till hållplatsen var du där. Jag vågade inte säga något. Det var konstigt. Det är ju inte farligt att prata. Jag brukar vara bra på det. – Ska du också till biblioteket? frågade du. Vi kan ha sällskap. Jag bara nickade. Jag blev glad. Det är också konstigt. Tänk att jag blev så glad bara för att du ville ha sällskap med mig! Jag var glad för att vi skulle åka buss ihop. Och för att du satte dig bredvid mig. Inte mitt emot.

9

Författare: Jessika Berglund 20 sidor, Lix 15 Pris: 99 kr

39


ÅRSKURS 3–5

Som tjejdeckaren Kitty, i modern tappning Nu kommer femte boken i serien om Mynta och hennes kompis Frida. De är inga superhjältinnor utan två vanliga, skarpsinniga tjejer som löser brott som sker i deras närmiljö. De agerar helt utan vuxnas hjälp och den huvudsakliga ambitionen är alltid att hjälpa dem som drabbas och ställa allt till rätta. MYNTA OCH DET MYSTISKA HJÄRTAT

40

Rånaren går fram till kassan. – Öppna den! skriker rånaren till Sofia. Sofia öppnar kassan. Hennes händer skakar. Rånaren tar pengarna och springer sedan mot dörren.

8

9

Författare: Lena Lilleste Illustratör: Carina Ståhlberg 46 sidor, Lix 14–16 Pris: 109 kr

Lena Lilleste

Mynta har nya grannar. En kväll råkar hon och Frida se in genom deras fönster. Men vad gör grannarna där inne? Det ser ut som om de håller på med något skumt. Och grannarna vet att Mynta och Frida har sett dem!

Sofias godisbutik har blivit rånad två gånger. Rånaren har en lejonmask för ansiktet. Och rånaren lämnar hotbrev, så att Sofia inte kan ringa polisen! Nu måste Mynta hjälpa Sofia sätta fast skurken …

Mynta och den mystiska rånaren

Best.nr. 978-91-7567-737-8

Rånet

– Upp med händerna! skriker rånaren som har en pistol i handen. Mynta håller upp händerna. Sofia också.

Best.nr 978-91-7567-619-7

Lena Lilleste

MYNTA OCH DE MYSTISKA INBROTTEN

Fridas grannar har drabbats av inbrott. Det konstiga är att varken dörrar eller fönster är uppbrutna. Grannarna, som är gamla och skröpliga, tror att de har glömt att låsa. Mynta och Frida tar upp jakten på tjuvarna. En väska med ett dödskallemärke leder dem in på ett oväntat spår: fastighetsskötaren Olle. Han har en huvudnyckel som går till alla lägenheter i huset. Dessutom är han i stort behov av pengar efter­som han är spelare. De två deckartjejerna lurar Olle i en fälla och ser till att stöldgodset kommer tillbaka till sina rätta ägare.

När Mynta och Frida passar grannens hund blir den stulen. De tar självklart upp jakten på tjuven, men en borttappad plånbok och en hjälpsam tjej leder dem på villovägar innan de hittar hund­en i ett öde torp. Men då blir det riktigt farligt ...

Lena Lilleste

Mynta och de mystiska grannarna

Lena Lilleste, författare till serien om Mynta

Best.nr. 978-91-7567-609-8

Lena Lilleste

’’

SAGT OM MYNTA ”Jag tror att många vill läsa om Mynta eftersom de känner igen sig i henne och hennes vardag. Även om hon hela tiden hamnar i spännande situationer. Mynta är en vanlig vardagsnära skoltjej som plötsligt befinner sig mitt bland brott och mystiska händelser.”

Mynta och Frida jagar den som stulit klasskassan. Det enda de vet är att rånaren har ett hjärta tatuerat på armen. Vaktmästaren har plötsligt en dyr bil. Är det han? Bildläraren får ett mystiskt telefonsamtal. Är det hon? Ska Mynta och Frida hitta tjuven?

MYNTA OCH DEN MYSTISKA HUND­TJUVEN

Nu är Mynta och Frida farliga vittnen …

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

Nypon förlag

MYNTA OCH DE MYSTISKA GRANNARNA

MYNTA OCH DEN MYSTISKA RÅNAREN

Mynta har nya grannar. En kväll råkar hon och Frida se in genom deras fönster. Men vad gör grannarna där inne? Det ser ut som om de håller på med något skumt. Och grannarna vet att Mynta och Frida har sett dem! Nu är Mynta och Frida farliga vittnen ...

Sofias godisbutik har blivit rånad två gånger. Rånaren har pistol och en lejonmask för ansiktet. Och rånaren lämnar hotbrev, så att Sofia inte kan ringa polisen! Sofia kommer att behöva stänga sin butik om inte inbrotten slutar. Alltså måste Mynta hjälpa Sofia att sätta fast skurken ...

Best.nr. 978-91-7567-426-1

Best.nr. 978-91-7567-424-7

FRÅGA SPECIALPEDAGOGEN

ULLABRITTA ENGSTRÖM:

Utgå från elevens intressen På Nypon förlags hemsida svarar specialpedagogen Ullabritta Engström på frågor från lärare och bibliotekarier. Ullabritta har lång erfarenhet av elever med läs- och skrivsvårigheter. – För att få med svaga elever i läs- och skrivutvecklingen är det viktigt att möta eleverna där de befinner sig och ta fasta på deras intressen. Ofta kan den bästa vägen till läsandet gå via skrivandet, att få uttrycka sina tankar och funderingar i skrift. Som pedagog kan man stödja med böcker, kanske faktaböcker, som intresserar, säger Ullabritta. Hon menar att det är nödvändigt att eleven förstår att den egna inställningen är viktig. Eleven måste bli motiverad att läsa för att vilja läsa. BIBLIOTEKET VIKTIGT

En intresserad bibliotekarie är en ovärderlig hjälp för alla elever, och för pedagoger som arbetar med läs- och språkutveckling. Med en skolbibliotekarie som är stationerad på skolan blir uppdraget så mycket större och så mycket bättre. Bibliotekarien har möjlighet att lära känna eleverna och förstå deras olika behov. Närheten gör också att uppdraget kan bli mer komplett. – Bokpresentationer, boksamtal, författarbesök med både för- och efterarbete,

"slink in" på en rast; ja, möjligheterna är oändliga. De personliga mötena som ger möjlighet till samtal och reflektioner kring en läsupplevelse är ovärderliga, säger Ullabritta. SKOLBIBLIOTEKARIEN GULD VÄRD!

Att hjälpa till att plocka fram lämplig litteratur med olika svårighetsgrad inför ett temaarbete, att söka en skönlitterär läsupplevelse tillsammans med en elev, ja att finna olika vägar in i texter i dagens digitaliserade samhälle, är en viktig uppgift för såväl skolbibliotekarier som dem som jobbar på folkbiblioteket. – Hoppas att satsningen på skolbiblioteken innebär att alla skolor och alla elever får den handledning som en erfaren bibliotekarie kan erbjuda. En engagerad skolbibliotekarie är guld värd! avslutar Ullabritta Engström. På Nypon förlags hemsida finns en del av de frågor (med svar) som Ullabritta tagit emot senaste tiden. Gå in på www.nyponforlag.se

41


ÅRSKURS 3–5

Livet i och utanför skolan Att spela fotboll och hålla på med agility är populära aktiviteter på fritiden. Men var man än är, så handlar det om relationer. Hur hanterar man som ung sina kompisar, förväntningar, avundsjuka och längtan? Här finns ett antal böcker av välkända författare som verkligen kan skildra just relationer.

Kärleken sätter vänskapen på prov HEMLIGT SMS

Meja får en egen hund Mårten Melins serie handlar om Meja som älskar hundar. Speciellt den gulliga foxterriern Jimi. Serien rymmer både humor och spänning. Böckerna är en del i projektet ”Bokhunden”.

Kaos i klassrummet Thomas Hallings serie om Lo är böcker som unga läsare verkligen kan känna igen sig i. Böckerna skildrar trovärdigt de konflikter som kan uppstå såväl med kompisar och familj som inom den som är på väg mot vuxenlivet.

När de kom in i huset satte Elli snabbt i filmen med Justin Bieber och startade den. Leila, Shirin och Elli slängde sig i soffan. Lo tog en fåtölj. Tess och Ullis gick in på toan och låste dörren. Lo kände direkt att det var något skumt.

– Har du något man kan dricka? sa han som hette Leo. Lo trodde att han menade vatten. Hon visade köket och hällde upp ett glas vatten. Men då suckade killarna bara. – Vi menade inte vatten, sa Enzo. Det lät nästan som ett hot. Som tur var kom Elli ut i köket. – Glöm inte pizzorna! sa hon. De borde vara klara nu. Pizzorna! Lo hade helt glömt dem. – Pizza, sa killarna samtidigt. Nu såg de nöjda ut.

Killarna satte sig inte heller framför teven. De gick runt och kollade. Lo tyckte inte om det.

Elli öppnade ugnen och drog ut plåten. Det var två ganska små pizzor med lite brända kanter.

2

”H���a �ög�” är �ör��� ���e�� � �år��� ���i��� n���s���e �� ���d���i��� M���.

HOPPA HÖGT

K���k���a���e���l���åg���a���e ��� ���d��öm än�å?

MÅR�� � ���I�

M��� äl���r ��n���. ��� ��� ��� ��� ��� ���e k���få ���e��� ���d.

E���a���räf��� ���a ��s��� c���o���r���r�� J���. ���t�än���a���i���o���L�� � ��åg���o�� M��� ���l ��o���...

b HOPPA A���I���

HÖGT

Elsa och Mischa är bästa vänner. Båda två är kära i Hampus, den nya killen på skolan. De lovar varandra att aldrig bli ihop med honom, eftersom de är just BFF. Men ett hemligt kärleks-sms kan de ju alltid skicka tillsammans, till honom.

10

Författare: Thomas Halling Cirka 36 sidor Pris: 109 kr

MÅR ��� ��� I�

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

11

VIKARIEN

Han pratar töntig engelska och ser ut som ett UFO. Han är ju helt hopplös, den där vikarien, tycker hela Los klass. Alltmer desperat försöker vikarien få ordning på den stökiga klassen, men ingen bryr sig. Till sist hamnar Lo i ett läge där hon måste ta ställning: När har det gått för långt? Best.nr. 978-91-7567-765-1 Lix 17

ÅKA FAST

Lo brukar låna smink av Tea, men nu tycker Tea att det är Los tur att fixa mascara. Men hur? Lo har ju inga pengar och hon kan inte fråga mamma och pappa. Då finns det bara ett sätt; hon måste snatta. Men Lo vet inte om hon vågar ... Best.nr. 978-91-7567-534-3 Lix 17

INTE BJUDNA

Mamma och pappa är bortresta och Lo och hennes kompis Elli ska vara ensamma hemma och ha en myskväll bara de två. I godisaffären träffar de Leila och Shirin som också vill vara med. Och sedan kommer det bara fler och fler. Best.nr. 978-91-7567-617-3 Lix 14

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

Fängslande och trovärdigt! AGILITY! HÖGSTA VINSTEN

AGILITY! SPRINGA SNABBT

AGILITY! HOPPA HÖGT

Högsta vinsten är tredje och sista boken om hundtokiga Meja som tränar agility. En trilogi där Mårten Melin skickligt kombinerar finstämda skildringar om vänskap mellan tvåoch fyrfota kompisar med fartfylld spänning från agilitytävlingarna. Meja kan knappt tro att det är sant när mamma frågar om hon vill ha en hund. En egen hund! Det har hon ju längtat efter så länge. Vilken fråga – klart hon vill ha en hund! Men snart dyker det upp nya frågor: Vad kommer kompisen Lisa säga när Meja helt plötsligt har en egen hund? Vem ska nu träna Lisas hund Jimi?

Andra boken om Meja, som älskar hundar och att träna agility med foxterriern Jimi. Det är så roligt! Egentligen är Jimi inte Mejas hund, men det känns nästan så … Meja får låna honom av Lisa som har två hundar. När Lisa och hennes kompis Sara ska tävla med sina hundar frågar Lisa om Meja också vill tävla med Jimi. Det är klart hon vill. Men vågar hon? Och är Lisa verkligen sådär schyst som hon verkar?

Agility! Hoppa högt är första delen i Mårten Melins serie om Meja som får chansen att börja träna agility med den gulliga fox­terriern Jimi. Berättelsen är inspirerad av projektet ”Bokhunden” och fungerar alldeles utmärkt som högläsning för en fyrfota vän.

Best.nr. 978-91-7567-747-7

Best.nr. 978-91-7567-510-7

Best.nr. 978-91-7567-549-7 Alla andra har hund

Jag läste mer i hundboken. Och tänkte på hur det skulle vara att ha en hund. En hund att mata, busa och kela med. En hund att gå ut med. Jag ville inte sitta på mitt rum längre. Och jag ville inte prata med mamma. Jag gick ut i hallen. Tog på mig jackan och skorna. – Vart ska du? frågade mamma. – Bara ut en liten stund, sa jag. 6

42

– Vi ska äta snart, sa mamma. – Jag sa en liten stund, sa jag surt och öppnade dörren. Sedan smällde jag igen den bakom mig. Jag ångrade nästan genast att jag gått ut. Det var hundar överallt. Alla var visst ute och gick med sina hundar! En gubbe pratade i mobil. Han struntade i att hans hund ville nosa i gräset. Han drog den i kopplet. Så skulle jag aldrig göra! Då lyder inte hunden när den är lös. Fast gubbens hund kanske aldrig var lös?

7

Författare: Mårten Melin Cirka 30 sidor, Lix 13–14 Pris: 99 kr

Det är en balansgång att ge ut böcker om unga flickor som blir modeller. Fixering vid utseende och andras uppfattningar är vardag för många unga tjejer. Med serien om Tova vill vi på Nypon förlag göra ett försök att nyansera glamouren, och samtidigt skildra lite av det som så många drömmer om.

LE, TOVA!

En dag när Tova är i affären möter hon fotografen Greta, som erbjuder henne att bli modell! Men Tova tvivlar på att hon duger. På modelljobbet lär hon känna jämnåriga Chili som varit modell i hela sitt liv, och plötsligt är Tovas nervositet som bortblåst. Boken handlar också om avundsjuka, förtal på nätet och hur vänner kan såra. Best.nr. 978-91-7567-742-2

Mjölk och modell

– Måste jag följa med? säger jag till mamma. Vi ska ut och handla, men jag vill inte. Jag är klar med läxan och vill bara ta fram min padda och titta på Netflix. Jag följer en superbra serie. Den handlar om en tjej som går på en skola där man tränar dans och sång. – Ja, du måste följa med, säger mamma. Liv är redan klar och ropar att jag ska skynda mig. Mamma säger åt mig att ta på mig skorna. Som tur är tar vi bilen istället för att cykla, för det regnar.

Det är fullt av folk i affären. Liv går till leksakerna, och jag går med mamma. Hon har en lång lista på vad som ska köpas. Jag suckar. – Vad ska vi äta till middag? frågar jag. Mamma lägger färs i vagnen. – Köttbullar, säger hon och ler. Köttbullar är gott, men jag är sugen på pizza. Det säger jag till mamma. – Gnäll, gnäll, gnäll, säger hon. Du gör inget annat än gnäller. – Det gör jag visst, säger jag och puttar till vagnen. Jag sa bara att jag var sugen på pizza. Jag älskar pizza. – Hos pappa får vi ofta pizza. Mamma suckar. – Kan du hämta två liter mjölk? säger hon. Jag nickar och går för att hämta mjölk.

12

Författare: Rikke Dyrhave 100 sidor, Lix 12 Pris: 119 kr

13

Best.nr. 978-91-7567-743-9

– Hjälp, ska jag verkligen skicka? frågar jag Mischa. Mina fingrar börjar darra och hela kroppen blir hoppig. Jag kan nästan inte stå still. – Det är klart du ska, säger Mischa bestämt. Hon rycker mobilen ur min hand. – Börja inte vela nu, säger hon och letar efter skicka-knappen. Det pirrar i hela mig när jag ser hur Mischa trycker till med fingret. – Så, nu är det skickat! säger hon och skrattar.

16

Hampus och Mischa

Nästa dag i skolan vågar jag knappt titta åt Hampus håll. Jag är rädd att han ska förstå vem som skickade meddelandet. Fast jag tror inte ens han vet vem jag är. Utanför gympasalen ser jag Hampus och några av hans kompisar. De pratar och skrattar. Jag tittar upp och möter hans blick för en kort stund. I alla fall tror jag att han också ser på mig.

Författare: Emma Fäldt Omslag: Anna Winberg 50 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

17

’’

SAGT OM ATT SKRIVA LÄTTLÄST ”Jag trodde att jag skrev

ganska lättläst, men förstår sedan jag började sam­arbeta med Nypon att jag nog inte gjorde det. Nu har jag läst på om lättläst. Det blev en ögonöppnare och har varit väldigt lärorikt. Jag inser att det är betydelsefullt för alla, oavsett var man är i sin läsutveckling, att få del av ett varierat utbud av böcker. Det känns roligt att kunna bidra till det utbudet med en lättläst bok.” Emma Fäldt, författare till Hemligt sms

43


ÅRSKURS 3–5

Satsa på boksamtal

NY SERIE Vi kör ut på en liten grusväg mellan stora och mörka granar och åkrar där säden vaggar lugnt i vinden. Dikena är vita av prästkragar. En tjock, brun ponny står i en hage. Det pirrar till i magen på mig. En häst gör mig alltid lite gladare. – Här är det, säger mamma och svänger in i en allé. Vi stannar vid ett stort rött hus med många fönster. Det ser mer ut som en skola än ett hyreshus. – Jag har kanske kört fel, säger mamma. Då öppnas dörren och en man med grön keps kikar ut. Han ser snäll ut. – Är det ni som vill se på lägenheten? säger han och ler. Mamma nickar. – Okej, jag kommer. Jag heter Lasse, säger han.

Vi måste prata mer om upplevelsen av att läsa, inte själva läsförmågan i sig. Den engelska författaren och läspedagogen Aidan Chambers har några enkla frågor för att starta ett boksamtal; Vad gillar du, Vad gillade du inte, och Vad undrar du över. Kickstart till boksamtal!

12

2

Redan när vi går in i huset trivs jag. Lägenheten känns mysig trots att den är tom. Solen skiner in genom fönstren och ger roliga skuggor på de blanka trägolven. – Visst är det fint, Klara? Titta! En vedspis i köket, säger mamma. – Det finns ett trädgårdsland på baksidan om ni vill odla något. Och om ni vill ha häst eller får så är det helt okej. Det finns ett gammalt stall här, säger Lasse. – Mamma! Om det finns stall kan vi väl köpa en häst, säger jag. – Vi kan väl inte köpa en häst när du inte ens kan rida, gumman, säger mamma. 13

Författare: Pia Hagmar Omslag: Sanna Sporrong 120 sidor, Lix 16–17 Pris: 119 kr

Oskyldig förälskelse Böckerna om Måns och Emma är riktigt lättlästa och kan läsas av alla barn och ungdomar från ungefär 10 år och uppåt. Handlingen är inte barnslig och också högstadieelever kan känna igen sig. Varje bok består av några få kapitel, språkligt ligger svårighetsgraden på samma nivå som börja-läsa-böcker för lågstadiet. (Resterande tre böcker i serien finns på sidan 55.)

KYSSAS TYP Best.nr. 978-91-86447-39-7 LÄSKIGT NÄRA Best.nr. 978-91-86447-58-8

Och jag vet vad jag vill göra. Mest av allt! Jag vill kyssa Emma. Vi sitter väldigt nära varandra. Tänk om jag skulle göra det? Bara luta mig fram och kyssa henne? Hon skulle nog bli förvånad! Men skulle hon bli glad? Hon kanske skulle bli arg! Jag ser på Emma. Hon tittar på teven. De har slutat kyssas nu. Jag går på toa och snyter mig. Emma vill nog inte kyssa någon som är förkyld. Jag går tillbaka. De kysser varandra fler gånger i filmen. 6

7

HELT SLUT Best.nr. 978-91-87061-46-2

Lättläst inte för alla! En lättläst bok har ett enkelt språk, men innehållet är anpassat efter läsarens ålder. Så bara för att t ex en elev på 8 år kan läsa boken, betyder det inte att innehållet är lämpligt för en 8-åring. Det är viktigt att läsarna får hjälp med att välja rätt bok för sin ålder.

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 26 sidor, Lix 8–12 Pris: 99 kr

Serien om Klara har en stillsam dramatik där Klaras liv har huvudrollen med hästar, bästisen Anna, skilsmässan och pappans nya familj. Den passar många åldersgrupper; vuxna och barn kan läsa böckerna tillsammans. Det här är bearbetade versioner av Pia Hagmars böcker i serien om Klara. KLARAS DRÖM

Full fart i skejtrampen

Klara är en tjej med stort hästintresse. Hon längtar efter att börja rida, men hon får inte rida på ridskolan där hon bor. Den är dålig, tycker hennes mamma som själv är van ryttarinna.

Serien om skejtarna handlar inte bara om att skejta. Ett återkommande tema är också relationerna mellan ungdomarna. Här finns både vänskap och viss avundsjuka. Det är coolt

SKEJTARNA I RAMPEN

44

– Titta på mig, säger Rudi. Han hoppar upp på sin bräda. Så åker han en bit och bromsar sedan hårt. Han är nära att falla. – Coolt. Inte illa. säger Ali B och skrattar. – Jag har just lärt mig det. Jag lär mig olika trick, säger Rudi.

Trine Bundsgaard · SKEJTARNA I PARKEN

Rudi och hans Nu hettar det helt ny. Men han kompis Ali B vill prova Rudis bräda till ärmellan devilltre inte gå till skejtarparken. rampen i parken. vännerna. Vem är Naja vågar åka i den stora rampen. Men varför tvekar Ali B? Vad har hänt med på Men där håller de egentligen bäst honom? äldre skejtarna till att skejta och vem Möt skejtarna för första gången! och det känns lite har rätt att bestämma skrämmande ... över kojan? Best.nr. 978-91-7567-509-1

TRINE BUNDSGA ARD

SKEJTARNA I KOJAN

4

5

Författare: Trine Bundsgaard Illustratör: Mads Themberg Ca. 50 sidor, Lix 10 Pris: 119 kr

Best.nr. 978-91-7567-540-4

En älskad hästserie blir lättläst

Klara bor med sin mamma i en lägenhet. De har inte bott där så länge. Bara sedan hennes föräldrar skildes och pappan flyttade ihop med Elisabeth.

KLARAS VINTERSORG I den andra boken om Klara har hon ridit ett halvår i en ridskola på det nya stället. Hon har fått en sköthäst som heter Sigge. Den delar hon med den elaka Lotta som är något år äldre. Men Lotta hotar med att hon ska få en egen häst – kan det vara Sigge?

Nu har mamma, som är journalist, fått ett nytt jobb och de måste flytta till en annan ort, säkert tio mil bort. De flyttar till en gård i utkanten av stan där en man, Lasse som också är nyskild, hyr ut en del av huset.

Hemma väntar stor dramatik när Lasse presenterar sina barn för Klara, syskonen Lisa och Torbjörn. Lisa är inte alls den bästa vän som Klara hade väntat sig, utan direkt fientlig. Tanken var att de båda skulle dela på en häst, men det är tveksamt om det kan gå.

Best.nr. 978-91-7567-758-3

Best.nr. 978-91-7567-762-0

’’

SAGT OM KLARA SOM LÄTTLÄST ”Jag har tre söner, men ingen dotter. Klara är kanske den dotter jag inte har. Jag hittade på henne, och har skrivit 18 böcker om henne. Många läsare har skrivit till mig att de har levt sig in i Klaras värld och velat stanna där. Sådant blir författare väldigt glada över att höra. Att böckerna nu blir tillgängliga i lättlästa versioner är fantastiskt roligt.”

Foto: Bengt Öberg

SÅ SJUKT KÄR Best.nr. 978-91-86447-27-4

Pia Hagmar, författare till Klara-serien

45

– en möjlighet för alla

Nypon förlag


ÅRSKURS 3–5

Trivsamma serier om integration

– Han har tråkigt. Han måste få komma ut, säger Joel. – Ut? Nä, det går inte, säger Kamal. – Kom igen nu. Vad kan hända?

han inte alls bra ...

Latte i lådan

när Klara är Kamal passar Klaras marsvin Lotto på gården. bortrest. Kamal och Joel tar ut Lotto efter mår Lotto springer runt själv. Men dagen

Mette Vedsø

Det behövs goda, positiva exempel på hur barn och unga med två kulturer kan leva tryggt med ett ben i varje tradition. Serien om Kamal och serien om Ayse skildrar med humor och värme ett alldeles vanligt vardagsliv där den kulturella bakgrunden finns. Böckerna används på många skolor som underlag för diskussion om våra olika kulturer och har betytt mycket för att ge också invandrarbarn möjlighet till identifikation.

ISBN 978-91-75673-71-4

BÖCKERNA OM KAMAL

Alla Nypons titlar nu som Daisy

Böckerna om Kamals liv är roliga och tänkvärda och de fina illustrationerna av Maria Bremsen kompletterar texten väl.

Nypon förlag och Inläsningstjänst (ILT) har som gemensamt mål att underlätta för människor med läs- och skrivsvårigheter och inledde därför ett samarbete i början av 2011. – Vi har sedan dess fördjupat samarbetet och numera finns Nypons böcker inlästa redan samma dag de lanseras för skolor och bibliotek, säger Jakob Skoglund, vd för ILT.

DAISY-FORMATETS MÅNGA FÖRDELAR

Skolor eller kommuner som tecknat ett abonnemang hos ILT har fri tillgång till inlästa läromedel och kan därmed ladda ner hur många Nypon-titlar man vill. Har man inget abonnemang går böckerna så klart även att beställa styckvis! DAISY är ett format som är särskilt

46

anpassat för elever med olika former av läs- och skrivsvårigheter. I kombination med DAISY-spelare eller DAISY-program/-app gör formatet att man enkelt kan navigera genom bokens menyer, sidor, kapitel och fraser, sätta egna bokmärken samt höja eller sänka hastigheten. Detta gör det möjligt för eleverna att följa med i undervisningen på sina egna villkor och efter sina egna förutsättningar.

SOVA ÖVER

DAGS FÖR RAMADAN!

I den första boken om Ayse får hon inte lov att sova över hos sina vänner. Hon tjatar på mamma men det hjälper inte. Då gör de tre kompisarna upp en plan. Men allt håller på att gå fel, och det händer en olycka … Boken beskriver en problematik och kulturkrock i en invandrarfamilj som särskilt drabbar dottern i familjen. Men det finns en lösning på problemet. En positiv bok som lockar till många skratt.

Det är dags för ramadan. I år ska Ayse för första gången vara med och fasta. Mamma säger att Ayse måste äta lunch i skolan, annars kan hon bli för trött. Men Ayse vill fasta hela dagen, precis som sina bröder. Boken beskriver på ett lättsamt vis vad ramadan är samt varför och hur den firas. Och även om de tre vännerna Ayse, Vilma och Lisa kommer från olika kulturer är det alltid deras vänskap som är det viktigaste.

Best.nr. 978-91-7567-194-9

Best.nr. 978-91-7567-398-1

Författare: Özlem Sara Cekic Illustratör: Runa Steppinge 56–60 sidor, Lix 13–15 Pris: 109 kr

skolor i kommunen). Abonnemanget löper årsvis och ger skolan eller kommunen fri tillgång till alla inlästa läromedel från svenska läromedelsförlag, inklusive Nypon och Vilja förlag. Tack vare en app och webbspelare är tjänsten helt molnbaserad. Inga programvaror behöver installeras på skolans eller elevernas datorer, och möjligheten att använda appen på sina egna mobiltelefoner eller läsplattor ökar elevernas flexibilitet och möjligheter.

KÖTTBULLAR I FICKAN

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Klassiska fabler

Hanne Leth

vara Visste du att ett lejon och en mus kan kompisar? Vad tror du händer om vargen vinna klär ut sig till ett får? Hur kan en hare över en sköldpadda i löpning? Är djur dumma eller kloka? Läs den här boken så får du veta! före Aisopos levde i Grekland på 600-talet här Kristus. Han skrev många fabler, och har vi samlat 21 av dem.

9 789175 676418

Då fick ett lejon syn på hjorten och gick till anfall. Hjorten sprang fort på sina magra ben. Det gick bra på de öppna fälten där det inte fanns några träd. Men när de kom in i skogen fastnade hjortens horn i grenarna. Lejonet dödade hjorten.

LEJONET OCH MUSEN OCH ANDRA FABLER

Den grekiske diktaren Aisopos sedelärande berättelser är populära över hela världen. I den här fabelsamlingen presenteras 21 fabler i en lättläst bearbetning, bland dem finns berättelserna om musen och lejonet som hjälper varandra, om haren och sköldpaddan som tävlar och om räven som lurar den dumma kråkan.

Mer information finns på www.inlasningstjanst.se – en möjlighet för alla

Best.nr. 978-91-7567-371-4

Best.nr. 978-91-87061-07-3

VARNING FÖR TANTER

SÅ FUNGERAR ILT:S ABONNEMANG

Ett abonnemang på inlästa läromedel tecknas av en skola eller en kommun (ett kommunabonnemang gäller för alla

LATTE I LÅDAN

Detta är den tredje boken om Kamal. Här vaktar han kompisen Klaras marsvin Lotto i några dagar. Kamal tycker synd om Lotto som inte får vara ute och släpper ut honom på gården. När Klara kommer hem insjuknar Lotto hastigt och dör. Kamal känner sig skyldig, men Klara lovar att det kunde ha hänt ändå.

Kamal och Joel är kompisar. Därför hjälper de varandra. Som när Kamal blir kär i en tjej och ska hem och äta hos henne. Han tror att han ska få köttbullar, men hans kultur förbjuder honom att äta fläskkött. Vad ska han göra?

Kamals mormor flyttar in, och tar över Kamals rum. Kamal måste dela rum med lillebror. Kan det bli värre?! Jodå, det kan det. Alla mormors vänner kommer och hälsar på, och tanterna gör att det blir kaos. Riktigt roligt kaos.

9 789175 676418

Hanne Leth Lejonet och musen

ILT framställer böckerna som Text-LjudBild-DAISY, vilket gör det enkelt för den som läser att följa med i texten medan han eller hon lyssnar på boken. Möjligheten att se bilderna samtidigt som man lyssnar har gjort Nypons böcker särskilt populära i ILT:s sortiment.

Nypon förlag

Mette Vedsø

9 789175 673714

Nypon förlag

Best.nr. 978-91-7567-641-8

Innan hjorten dog tänkte den: Nu var jag dum. Jag var inte glad åt mina ben som gjorde att jag kunde springa fort. Jag beundrade bara mina horn som gjorde att jag blir dödad.

11

10

Best.nr. 978-91-87221-49-1

Inte bara mormor

Text: Hanne Leth Bild: Jon Ranheimsæter 66 sidor, Lix 17 Pris: 119 kr

Nu är mormors saker i Kamals rum. Hans saker har fått flytta ut. Det står röda tofflor på hans matta. Och prylar av guld och glas på en hylla. Det funkar inte att dela rum med Omar. Han stökar till allt. Saker välter och kommer bort. Var är burken med skalbaggarna? Varför är boken om planeten Mars inkletad med smör och kaviar? Åh. Åh och åh och åh!

8

9

Författare: Mette Vedsø Illustratör: Maria Bramsen 60 sidor, Lix 11–12 Pris: 129 kr

47


ÅRSKURS 3–5

Fantasy och spänning skapar bokslukare

Drakblod – lätt fantasy Följ med på en serie äventyr med ungdomar som har drakblod i ådrorna. De kan förefalla helt vanliga, men plötsligt förvandlas de till drakar. Då utkämpar de hårda strider mellan ont och gott.

Fantasy är en tacksam genre om man vill ta upp svårare ämnen. Genom att placera vanliga händelser, relationer och problem i en annan miljö ger det distans till problemen och gör dem lite lättare att förstå. Här är två uppskattade serier, med enastående illustrationer, som fått många elever att börja läsa.

EN FARLIG ÖNSKAN (DEL 1) Best.nr. 978-91-87221-70-5 UT UR SKUGGAN (DEL 2) Best.nr. 978-91-87221-71-2 SMYCKET (DEL 3) Best.nr. 978-91-87221-92-7

Svarta skogens hemlighet Hur kan en berättelse med handlingen förlagd till ett sagorike fängsla så? Jo, det handlar om vänskap, tillit och utmaningar, något som många kan relatera till. Här skildras tillvaron i en f­ antasifull miljö med fantastiska illustrationer. Böckerna är skrivna för barn och unga med olika typer av lässvårigheter. Serien består av fyra delar som bör läsas i ordning.

KRONAN I SVARTA SJÖN (DEL 4) Best.nr. 978-91-87221-93-4 - Kronan i Svarta Sjön -

- Soli -

Kilian och jag går genom skogen med Röda fen. Vi går mot Svarta sjön. Det här är inte min skog, det vet jag. Ändå känner jag igen mig. Som om jag har varit här förut.

DRAKEN MED TATUERINGEN Best.nr. 978-91-7567-631-9

– Den här vägen, säger Röda fen.

Hon håller upp en gren som vi går under.

Det är första gången hon säger något sedan vi var i hennes hydda. Det var där hon sa att

Alla här kanske är galna? Kanske jag också.

18

19

en drake.

Han kände genom jackärmen att

Författare: Michael Dahl Illustratör: Luigi Aime 76 sidor, Lix 17–19 Pris: 109 kr

märket var varmt, det glödde.

Det hände varje gång som draken inom honom började växa.

DRAKDUELLEN Best.nr. 978-91-7567-185-7

11

DRAKEN I SPEGELN Best.nr. 978-91-7567-261-8

Författare: Beth Bracken och Kay Fraser Illustratör: Odessa Sawyer 100 sidor, Lix 12–15 Pris: 109 kr

Som James Bond för unga När Markos föräldrar dödades av bankrånare svor han att hämnas dem. Nu är han hemlig agent hos Gamma, en grupp som kämpar mot smugglare och vapenhandlare. Markos täcknamn är Scorpio. De actionfyllda böckerna om honom kan läsas fristående från varandra.

Farida + Umar + Nico + Kira + Yrsa = Funky Fem vänner bildar tillsammans bandet Funky och i de tre berättelserna får vi ta del av deras liv och bandets motgångar och framgångar.

FUNKY ÄR PÅ GÅNG Best.nr. 978-91-7567-267-0

Sam kände på sin arm. Där hade han ett födelsemärke. Det var format som

DRAKJÄGARNA Best.nr.978-91-7567-413-1

Svarta kronan är min. Jag ville veta mer. Men hon sa inget mer. Jag vet inte om hon är galen.

– Nico, spela för oss, säger Kira. Farida vänder sig om och ser på mig. Det suger till i min mage. – Kan du spela? säger Farida. Hon pekar på min gitarr. Jag nickar och sväljer. Men jag är torr i halsen. Jag kan inte säga ett ord.

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

– Du kan väl spela lite? säger Farida. Hon ser på mig igen. Jag vågar inte titta på henne. – Nico spelar så bra, säger Kira. Hon hänger över min stol igen. Hela stolen gungar. Jag spelar en låt. Men ser inte på Farida och Kira. Jag är varm i hela kroppen.

FUNKY GÅR VIDARE Best.nr. 978-91-7567-385-1 FUNKY FÅR MOTSTÅND Best.nr. 978-91-7567-525-1

4

Författare: Line Kyed Knudsen Illustratör: Andreas Erstling 32 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

48

5

Detta är Markos första uppdrag för Gamma. Men han har varit agent åt dem i över ett år. Markos täcknamn är Scorpio. Och han har väntat länge på sitt första uppdrag. Gamma kämpar mot smugglare. Mot vapenhandlare och terrorister.

MAFFIANS Ö Best.nr. 978-91-87221-90-3

BAKOM GALLER Best.nr. 978-91-7567-076-8

PIRATER OMBORD Best.nr. 978-91-7567-186-4

DÖD AGENT Best.nr. 978-91-7567-274-8

Hemlig agent Marko bor hos Gamma. Det är en grupp som jagar brottslingar. Gamma är hans familj nu, eftersom hans mamma och pappa är döda. De mördades av bankrånare. Den gången svor Marko på att hämnas sina föräldrar. 2

3

Författare: Benni Bødker Illustratör: Andreas Erstling 36 sidor, Lix 15 Pris: 99 kr

49


ÅRSKURS

6–9

Vinnare i Bokjuryn Johanna Nilsson är en av Sveriges mest uppskattade författare. Hon skriver för ungdomar och vuxna och har fått flera stora utmärkelser. Vi på Nypon förlag blev mycket glada när Johannas bok Nästan som Zlatan fick första pris i Bokjuryn 2015, framröstad av unga läsare.

Språket är människans främsta redskap för att tänka, innebär att man äger ett ordförråd. Det får man genom att läsa böcker. Högstadiet är sista chansen att komma i gång med läsningen. Inte för läsningens egen skull utan just för att erövra språket. Målet är att ge tonåringarna insikt om att läsning ger ett

Jag brukade vara bäst. Nu är det inte ens säkert att jag har en plats i klasslaget. Men jag får inte ge upp! Måste fortsätta träna, fortsätta kämpa! Då kanske jag ändå får spela match mot mitt gamla lag. Då kanske jag ändå kan bli som Zlatan …

JOHANNA NILSSON KANSKE SOM ZLATAN

kommunicera och lära. Så står det i läroplanen. Att ha ett språk

KANSKE

Jag både vill och inte vill gå på fest hos Anton. Hans fester brukar vara roliga. Bra musik. Snygga tjejer. Alkohol. Tränaren har förbjudit oss att komma bakfulla till träningarna. Men lite grann kan jag dricka utan att det märks dagen efter. Och jag behöver ju inte stanna så länge. På festen kan jag glömma allt. Glömma allt jobbigt med skolan. Slippa tänka på alla jobbiga bokstäver.

SOM

ZLATAN

– Okej, men jag kan inte stanna så länge, säger jag till sist. – Det är lugnt, jag fattar. Kom runt nio. Hej då, Zlatan!

22 Dethar harblivit blivit lördag. lördag. Jag Jag är på Antons Det fest. fest. Jagsitter sitteriihans hans svindyra svindyra skinnsoffa, skinnsoffa, Jag drickeröl öloch och äter äter jordnötter. jordnötter. En En DJ dricker DJ spelarmusik. musik. spelar Det är fullt med folk lägenheten. Det är fullt med folk ii lägenheten. Mångadansar. dansar. Några Några hånglar. hånglar. Många Någrastår stårute ute på på balkongen balkongen och Några och röker. röker. Endel delröker rökerinne. inne. En Detärärinte inte bara bara vanliga vanliga cigaretter. cigaretter. Det – Var inte en fegis! Du måste ju testa i – Var inte en fegis! Du måste ju testa i alla fall, säger Anton. alla fall, säger Anton. Han dricker champagne och röker Han dricker champagne och röker cannabis. cannabis. Jag skakar på huvudet. Men jag är Jag skakar på huvudet. Men jag är nyfiken. Jag undrar hur det smakar. nyfiken. Jag undrar hur det smakar.

14

15 15

språk som gör att man kan sätta ord på sina tankar och känslor. Då får man makt för sig själv och sitt liv.

Författare: Johanna Nilsson Lix 14–16 Pris: 109 kr

ISBN 978 91 7567 395-0

JOHANNA NILSSON

– en möjlighet för alla

Vi har delat in vårt sortiment i ålders- och ämnesnivå. Detta som en hjälp att hitta böcker och material som passar tilltänkta läsare. För

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

varje åldersnivå finns det också fyra olika lättlästnivåer. Ju fler nypon, desto större

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

utmaning för läsaren. LÄTTLÄSTNIVÅ 4

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Mångspråk

Arbetsmaterial

Inläsningstjänst

Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk. De flesta titlar på mångspråk finner du dessutom samlade på sid 78–91.

Symbolen ovan vill påminna dig om att det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se

Alla svenska böcker i Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.

Nypon förlag

NÄSTAN SOM ZLATAN

KANSKE SOM ZLATAN

LÅNGT IFRÅN ZLATAN

Hela Johans värld kretsar kring fotboll. Han drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela i landslaget. Johan har dyslexi och hatar att läsa och skriva. Men nu gäller det att komma in på fotbollsgymnasiet. Han bara måste! Det är på liv och död!

Johan går i ettan på fotbollsgymnasiet. Han är ett steg närmare sin dröm att bli proffs som Zlatan. Men allt i den nya skolan är svårt. Nu måste han kämpa både med sin dyslexi och om en plats i klasslaget. Och så är det hans tjej, Ella ... Kärlek på distans är inte lätt.

Johan kämpar än en gång, men den här gången är det inte mot sin dyslexi, utan för att rehabilitera sig och bli stark nog för att kunna fortsätta att hålla sin dröm vid liv. Drömmen är att en dag bli fotbollsproffs, och minst lika bra som Zlatan.

Best.nr. 978-91-7567-269-4 52 sidor

’’

Best.nr. 978-91-7567-395-0 44 sidor

Best.nr. 978-91-7567-600-5 46 sidor

SAGT OM ATT SKRIVA LÄTTLÄST ’’Det är kul att skriva lättläst, men ganska svårt, nästan svårare än att skriva som jag brukar. Oftast när jag skriver tänker jag inte så mycket på språket, utan det bara flödar. Nu är jag tvungen att tänka efter hela tiden – kan jag verkligen använda det här ordet eller är det för svårt? Att skala av språket och bibehålla en bra berättelse är en rolig utmaning.’’ Johanna Nilsson, författare till serien om Johan som vill bli en ny Zlatan.

50

VISSTE DU ATT Den som ska läsa ett teoretiskt program på gymnasiet förväntas förstå

CIRKA

50 000

ORD

Då måste man ha hunnit lära sig: 3 000 ord per år, 10 ord per dag, 1 ord var 90:e minut som man är vaken.

51


Tema sport

Kärlek på fotbollsplanen

Vem älskar inte en fängslande sportberättelse, kryddad med lite kärlek? En som det är omöjligt att lägga ifrån sig och som kan få den mest ovillige läsare att fortsätta vända blad. På den här sidan hittar du böcker av författare som kan konsten att förmedla både sport, spänning och starka känslor.

Amina är en idrottstjej som kämpar med friidrotten. Hon har flytt från Somalia och kvar i ett läger i Afrika finns hennes mamma. Aminas dröm är att återförenas med sin mamma i Sverige.

Fartfyllt med mysiga skejtare

Best.nr. 978-91-7567-610-4

RAMPEN

Kapitel 2

– Selma, jag går nu. Är du hemma i kväll? Mamma ropar från hallen. Hon ska på bio med en kompis. – Jag har match, svarar jag. – Just det. Lycka till! säger mamma. Sedan går hon.

Samma bok, två nivåer

Jag sitter på sängen med benskydden i handen. Matchkläderna ligger bredvid mig. Mina shorts, tröjan och strumporna. 8

Inför varje match tar jag på mig kläderna i samma ordning. Benskydden först, sedan shortsen och tröjan. Sist strumporna. Jag måste göra så, annars kommer det att gå dåligt. Jag bara vet det. När kläderna är på går jag till badrummet. Jag borstar håret och gör en tofs. Jag gör om tofsen två gånger innan jag är nöjd. Då är den perfekt. Jag tittar i spegeln och ser rakt in i mina egna ögon. 9

Författare: Annelie Drewsen 58 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

Best.nr. 978-91-88291-31-8

− Ska jag visa hur man gör? frågar han. − Okej, säger Maria. Kapitel 2

− Vill du börja i rampen eller på marken? undrar Jens.

Maria sätter sig i gräset vid rampen. Hon öppnar sin stora väska. I väskan

− I rampen, svarar Maria. Hon verkar modig, tänker Jens.

ligger en skateboard, en hjälm och olika skydd. Först sätter Maria på sig knäskydd. Sedan tar hon på sig hjälmen. Hennes bräda är röd och svart. Mellan hjulen syns ett stort M. Kanske åker hon för första gången, tänker Jens. 8

Jens visar med fötterna hur man ska stå. − Ställ dig så här, säger han. Maria kliver upp på brädan. Hon står stadigt. − Bra, säger Jens. Nu kan du ta fart med höger fot. 9

Författare: Maria Frensborg 24 sidor, Lix 12 Pris: 99 kr

Jens kan inte glömma Maria, tjejen som var grym på skateboard. Han går till rampen. Kanske kommer hon tillbaka. Jens väntar och väntar … Best.nr. 978-91-88291-95-0

Vill locka fler att skejta Gatusport som ger mersmak PARKOUR!

Isak går i nian. Han vill gärna lära sig parkour, men han känner ingen som kan det. Han känner faktiskt inte många alls. Danne är skolans värsta mobbare. Han börjar ge sig på Isak. Då lär Isak känna Ada. Och hon kan parkour! Parkour är en fransk gatugymnastik som växer sig allt starkare i Sverige. Best.nr. 978-91-7567-014-0

Med Astrid Lindgrens Ronja som förebild skriver Maria Frensborg om skateboard. Hon vill få fler vuxna att pröva något nytt och slår ett slag för kvinnor på bräda. – När vi hade snöbollskrig på mellanstadiet blev jag kallad för Ronja. Jag var väl rufsig och hade snö i håret. Jag har aldrig blivit så stolt som då, säger Maria Frensborg, författare till böckerna Rampen och Tricket. Hon tycker att kvinnliga förebilder alltid har varit viktiga i böcker. Själv såg hon upp till Pippi, Madicken, George i Vi fem. Och Ronja. VILL ATT FLER TJEJER SKA UPPTÄCKA SKEJTEN

1 Isaks drömmar

Isak är på väg till slöjden. Han hejar på sin syster som just har börjat i sjuan. Hon står och pratar med några kompisar. Isak ler lite när han ser hur hon spelar stor och tuff. Isak har inte så många kompisar som sin syster. Efter skolan gör han läxor, åker bräda och surfar på nätet.

5

52

Han tittar gärna på klipp med parkour. Det är häftigt att se de bästa hoppa mellan tak och murar. Det suger i magen när de slår frivolt och svingar sig över hinder. Isak skulle gärna prova men det är svårt att börja själv. Han skulle vilja lära sig av någon som kan. Men han känner ingen som gör parkour. Parkour verkar vara kul men svårt.

6

Författare: Kalle Güettler 40 sidor, Lix 17 Pris: 99 kr

Som 38-åring började Maria Frensborg att åka skateboard. – Jag testade en grupp som hette Tjejskejt. Sedan var jag fast, säger Maria

– Man måste värma upp sina muskler, säger hon. Man kan skada sig annars. Efter fyra varv, stretchning och prat ska de springa fort. Först springer fyra tjejer. Amina ser på dem. De är så snabba! Sedan är det hennes tur. Hon får springa med Lina och två andra tjejer. – Lycka till, viskar Lina när de står på startlinjen. Startskottet smäller och Amina börjar springa.

TRICKET

som nu åker med en grupp jämnåriga, där de flesta är män. I hennes böcker tror sig Jens vara bäst på skateboard och vill lära den nya tjejen. Men det visar sig att hon är långt bättre än vad han är. – Det känns viktigt med böcker där tjejerna är bäst och starkast, säger Maria. Men hon vill också att fler, särskilt kvinnor, ska upptäcka skejten. – Jag hoppas att böckerna ska få någon att börja läsa. Det finns inte jättemånga lättlästa skejtböcker, säger hon. Maria Frensborg arbetar som gymnasielärare i svenska och engelska. Av Malin Eirefelt

Serien om Amina är läst av många ny­ anlända och används ofta på skolor med stora invandrargrupper. Så här skriver Annelie Drewsen själv om bakgrunden till att Spring, Amina! nu finns i en light-version: Light-versionen kom till för att det fanns ett behov av den. Det är inte ovanligt att elever med mycket varierande förutsättningar att läsa en bok på svenska går i samma grupp. Med omarbetningen vill jag ge ännu fler ungdomar möjligheten att möta Amina och följa hennes framsteg på löpbanan.

Här finns två nästan identiska omslag. Det är två versioner av en och samma bok, Spring, Amina!. En storsäljande och livsbejakande berättelse. Den finns nu även i en light-version, som är ännu mer lättläst.

Jens älskar att skejta. Han är i rampen nästan varje dag. Så kommer Maria, Jens blir intresserad och vill lära henne åka. Han anar inte att hon är betydligt bättre …

Idag har vi första matchen för säsongen. Jag måste skynda mig, för vi ska samlas om en kvart.

Annelie om Amina light

ÄNNU LÄTTARE VERSION

INGEN GÖR MÅL PÅ MIG

Selma kan inte sluta tänka på Esmeralda som hon träffade på kollot i somras. Så kommer hösten och säsongens första fotbollsmatch. Selma är målvakt, och ingen gör mål på henne. Men i motståndarlaget finns en ovanligt farlig spelare. Hon heter Esme­ralda … Selma gör sig redo för sitt livs match.

Foto: Ulrica Swenger

ÅRSKURS 6–9

Idrottsserie om löpning

Benen rör sig fort och sjalen fladdrar. Plötsligt är hon i mål, först av alla! Lina kommer fram och kramar henne. – Bra! säger hon. 12

SPRING, AMINA!

I den första boken får vi lära känna Amina. Amina saknar sin mamma som är kvar i ett flyktingläger i Kenya. Det är tur att hon har löpningen, som hjälper henne att tänka på annat.

Camilla ställer sig mitt bland dem. – Bra, tjejer! Men ni måste samarbeta bättre. Stafett springer man som ett lag.

SKILJER SIG FRÅN ORIGINALET

Amina ser ner i marken. Hon är ledsen. Det var hennes fel att laget kom sist. – Inga sura miner nu! Camilla ger Amina en klapp på axeln. – I år ska vi satsa extra på stafett, säger Camilla. – Varför det? undrar Lina. – För att vi ska åka på en tävling i Norge. Där ska vi möta lag från hela Norden. – Är det sant? säger Zahra. Camilla nickar och ler stort. 8

9

Best.nr. 978-91-7567-729-3 (light) SPRING, AMINA! Light Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg 46 sidor, Lix 14 Pris: 99 kr

Best.nr. 978-91-7567-097-3

SPRING, AMINA! Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg 52 sidor, Lix 17 Pris: 109 kr

KOM IGEN, AMINA!

Aminas friidrottsklubb ska tävla i stafett. Amina är snabbast i laget, men sämst på att växla. Hon får ont i magen när hon tänker på tävlingen. Och hon längtar efter mamma, som är kvar i flyktinglägret. När får de träffa varandra igen? Best.nr. 978-91-7567-386-8 68 sidor, Lix 17

GE INTE UPP, AMINA!

I tredje boken har Amina blivit skadad. Hon tappar modet och tänker lägga av med löpningen. Men så kommer mamma till Sverige, äntligen. Återföreningen ger Amina nya krafter, men samtidigt uppstår nya problem. Best.nr. 978-91-7567-538-1 66 sidor, Lix 16

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Camilla ställer sig mitt bland dem. – Bra, tjejer! Men ni måste samarbeta bättre. Stafett springer man som ett lag. Amina ser ner i marken. Hon är ledsen. Det var hennes fel att laget kom sist. – Inga sura miner nu! Camilla ger Amina en klapp på axeln. – I år ska vi satsa extra på stafett, säger Camilla. – Varför det? undrar Lina. – För att vi ska åka på en tävling i Norge. Där ska vi möta lag från hela Norden. – Är det sant? säger Zahra. Camilla nickar och ler stort. 8

I samråd med lärare som undervisar elever med kort skolbakgrund har jag förenklat språket ytterligare, till exempel genom att undvika reflexiva verb och partikelverb så långt som möjligt. Målet är att fler unga läsare ska kunna ta sig igenom boken på egen hand, eller med stöd från sin lärare. LÄSA PÅ OLIKA SÄTT

Förutom den nya light-versionen finns Spring, Amina! på svenska, arabiska, engelska och somaliska samt som talbok via Inläsningstjänst. Oavsett vilket sätt man läser boken på, är berättelsen densamma. Det gör det möjligt att skapa uppgifter och ha boksamtal utifrån en gemensam läsupplevelse i en heterogen grupp läsare.

?

Vad är light? 9

Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg Pris: 109 kr

Nypon förlag ger ut vissa böcker i light-versioner. Light betyder att det är en bearbetning av en redan lättläst bok. Ibland behövs riktigt lätta versioner så att fler kan läsa samma berättelse, oavsett läsförmåga.

53


ELSA PÅ VIFT

Gruppen barn och unga med lässvårigheter är lika mångfasetterad som gruppen goda läsare. Därför måste givetvis utbudet av lättlästa böcker täcka in alla ämnen. Här är ett uppslag med böcker om förälskelse, kärlek och lite sex.

– Kom och sätt dig, säger jag och ställer fram skålen med morötter på bordet.

Radhuset är tomt när jag kommer hem. Perfekt! Nu ska jag laga middag. Det gillar pappa. Om han är på gott humör får jag säkert åka. När pappa kommer hem står jag och river morötter. Laxen är snart klar i ugnen och pastan kokar på spisen. – Vad gott det luktar! ropar pappa från hallen. Jag är jättehungrig.

– Det var gott det här, säger pappa efter maten. Vill du ha kaffe? – Hellre te. Jag tänker på London. Där dricker alla te. Nu måste jag berätta för honom. – Tessan ringde, börjar jag.

14

15

Författare: Ann-Charlotte Ekensten 54 sidor, Lix 15 Pris: 109 kr

Jag tar en snabb dusch. Så borstar jag håret och tar lite mer mascara på ögonen. Jag lägger tårtan på ett kakfat som mamma aldrig använder. Sedan trär jag en plastpåse över. Så skyndar jag mig iväg. Det är fint ute. Det är tidig kväll. Jag bara går och ler rakt ut i luften. Nu är jag snart framme vid Finns hus. Jag vet att han är ensam hemma. Hans föräldrar är bortresta.

Måns och Emmas relation har utvecklats. Från de första blyga ögonkasten till mer fysisk närhet. Här är de tre sista böckerna i serien. (De fyra första finns på sidan 44.)

När jag ser huset skyndar jag mig ännu mer. Jag tar trappan i tre skutt. Sedan stannar jag framför dörren. Jag vill ju överraska Finn. Då kan jag inte ringa på dörren. Jag vill komma helt oväntat. Jag känner på handtaget. Dörren är inte låst. Så jag öppnar och smyger in. Det hörs musik från Finns rum. Då är han hemma! Jag går tyst fram till hans rum. Jag tar bort plastpåsen. Kakan ser läcker ut på fatet. Det ska bli så kul att ge honom kakan.

9

Dokumentbredd: 300 mm + ryggbredd

Utfall: 20 mm

Best.nr. 978-91-87221-42-2

1 Perrongen är full av människor. De väntar på tunnelbanan. En äldre man är på väg ut från hissen. Han har rullator och rör sig sakta. Två kvinnor sitter på en bänk. De skrattar högt. Ett fyllo vinglar fram och sätter sig bredvid dem. I handen har han en ölburk. Han öppnar burken med ett pys. 3

54

Efter ett par klunkar rapar han högt. Kvinnorna tittar på varandra och suckar. Tåget är på väg in. Plötsligt skriker kvinnorna till. De ser en kille som kastar sig framför tåget. Tågets bromsar gnisslar, men det hinner inte stanna i tid. Det hörs en smäll, och killens kropp flyger genom luften. Mannen med rullator är först fram. 4

Författare: Per Alexandersson 36 sidor, Lix 15 Pris: 99 kr

OCH HELA NÄTTERNA.

Bente Bratlund är en av Nordens mest etablerade lättlästförfattare. Hon har lång erfarenhet av att skriva lättläst för en bred läsekrets. – Jag får höra att mina böcker blir lästa av både de som önskar korta texter och de som läser mycket. Mina böcker är lätta att läsa, men har ofta ett innehåll som engagerar många, säger Bente Bratlund. Hon har valt att skriva lättläst eftersom det ligger henne varmt om hjärtat.

$

Omslagshöjd: 181 mm

Lättläst för alla

Dokumenthöjdt: 221 mm

VARA NÄRA, NÄRA …

och Emma. Det här Mårten Melin har tidigare skrivit om Måns samlingsvolym, fast är samma pirriga, lustfyllda historia. En som berättar. ändå inte. Den här gången är det Emma

Jag gör som hon säger. Hon trycker sina läppar mot mina. Hon drar sitt finger längs min mage. Stannar vid naveln. Pillar lite i den.

10

13

NÄSTAN NAKNA Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 28 sidor, Lix 11 Best.nr. 978-91-87221-64-4 Pris: 99 kr

– Bra, säger Emma och tar min hand. Så för hon ner handen. Mitt hjärta slår fort. – Lägg handen här, säger hon. 11

SÅ GRYMT SKÖNT Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 28 sidor, Lix 13 Best.nr. 978-91-87221-94-1 Pris: 99 kr

6

PINSAMT ELLER? Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 28 sidor, Lix 12 Best.nr. 978-91-7567-083-6 Pris: 99 kr

EMMA &MÅNS

Samlingsvolym om ung kärlek Det här är hela serien om Måns och Emma, men nu skildrad ur Emmas synvinkel.

MÅRTEN MELIN Nypon förlag

– Min vuxna son har dyslexi. Som pojke sa han till mig: ”Jag kämpar med att läsa, men jag är inte dum.” Det är ord jag alltid tänker på när jag skriver. När Bente skriver brukar hon sitta lite överallt. Ibland sitter hon på caféer och författar. Där är det liv och människor runt omkring, vilket ger henne inspiration. – Att skriva lättläst är för mig som att skriva poesi. Krävande, spännande och otroligt fint.

Första gången

Emma gillar Måns. Mycket! Hon vill träffa honom och vara med honom hela tiden. Dag som natt. Sova över och ligga nära varandra. Närmare än kanske mamma och pappa tycker är okej … Nära, nära … Boksidorna i Emma och Måns fullständigt bubblar av förälskelse och vibrerar av lust. EMMA OCH MÅNS Best.nr. 978-91-7567-515-2 Kyssas typ

Vi satt nära varandra i soffan. Det var riktigt mysigt att se på film med Måns. De kysstes rätt mycket i filmen. Och ett tag trodde jag att vi också skulle kyssas. Jag märkte hur Måns såg på mig. Men det hände inget. Och det gjorde inte så mycket. Jag hade inte bråttom. Fast jag ville inte vänta hur länge som helst! När filmen var slut reste jag på mig. 14

Jag tänkte att Måns behövde vila. – Jag ska nog gå hem nu, sa jag. – Vill du ha en kopp te först? frågade Måns. Jag blev glad. – Gärna, svarade jag. Vi satte oss i köket. – Det var en bra film, sa jag. – Absolut, sa Måns. Fast jag undrade hur mycket han sett av filmen. Hade han inte tittat mest på mig? När jag skulle gå hem trodde jag Måns skulle kyssa mig. Fast det är klart, han var lite hostig. Han ville kanske inte kyssa mig då. Jag höll upp ena handen. 15

Författare: Mårten Melin 88 sidor, Lix 14 Pris: 139 kr

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

En killes tankar om kärlek Max är trevlig. En kille man gärna vill ha som kompis i klassen. Han är dessutom förälskad och funderar mycket över kärlek – och sex.

7

– en möjlighet för alla

Utfall: 20 mm

DITT ÄCKEL

Jonas tycker om killar, framför allt Eddy. En kväll är Jonas hemma hos Eddy. Eddy har bar överkropp, han har nyss kommit från träningen. Jonas lägger armen om Eddy och hans läppar snuddar vid hans nacke. – Ditt äckel! säger Eddy. Har Jonas missförstått allt?

HELA D�GARNA.

EMM�&MÅN�

Att bli förälskad är en fantastisk känsla. En lättläst bok om homosexualitet.

HON VILL V�RA MED HONOM HELA TIDEN.

– Kommer du ihåg att jag skulle lära dig en sak? frågar hon. Det minns jag. Emma sa det igår. Innan vi somnade. Så jag nickar.

Dike: Rygg: 10 mm ? mm

Mårten Melin

Författare: Bente Bratlund 42 sidor, Lix 13 EMMA GILLAR MÅNS JÄTTEMYCK ET. Pris: 109 kr

Emma drar täcket över oss. Över hela oss. Vi kysser varandra i mörkret. Emma tar på mig. Jag tar på henne. Hon har ingen tröja på sig. Jag smeker hennes mage och min hand snuddar vid hennes trosor.

5 mm

Omslagsbredd: 130 mm

Utfall: 20 mm

Nominerad av Bokjuryn

Jag tror att Emma förstår. Hon reser sig och går bort en bit. Hon lägger sig ner. – Jag blundar, ropar hon. Vad ska jag göra? Jag går upp, hoppas att det inte ska synas för mycket. Men det gör det. Emma tittar på mina badbyxor. Jag känner hur jag blir röd i ansiktet. – Kom och lägg dig här, säger hon.

På toa

Plötsligt ser jag Emmas mamma, Liv. Hon står i dörren till Emmas rum. Jag tar bort mina händer från Emmas rumpa. Jag vet inte om Liv såg. Hon ler i alla fall. Jag knackar Emma på axeln. Hon tittar förvånat på mig. Sedan ser hon sin mamma. Emma går och stänger av musiken. – Jag hörde inte att du kom, säger hon. – Inte så konstigt, säger Liv. Du spelar rätt högt.

12

8

Nypon förlag

Omtyckt serie om ung kärlek

Best.nr. 978-91-7567-637-1

2

MELLAN DIG OCH MIG

MÅRTEN MELIN

HUR KUNDE HAN?

Lisa och Finn är ett par, men en dag kommer hon på honom med en annan tjej. Finn vill att allt ska bli bra mellan dem, men efter ett samtal med mormor inser Lisa att man inte ska tåla vad som helst. Boken är en tanke­ ställare för alla som behöver lära sig stå upp för sig själv.

Mårten Melin

9 789175 673615

Första gången är en fristående del i serien om Max. Boken utspelar sig före Trasig, Unga poeters sällskap och Inte vara utan, men efter Men jag är kär i henne och Mellan dig och mig.

Best.nr. 978-91-7567-607-4

Pappa och jag brukar alltid äta middag ihop. Ibland jobbar han sent och jag tränar på gymmet. Men vi sms:ar varandra och bestämmer en tid. Vi gillar att äta och prata om det vi gjort på dagen.

– en möjlighet för alla

På semestern träffar Max Maja. Hon är inte lik någon Max känner. Maja har blått hår, spelar bas i ett punkband och gillar Max dikter. Och dessutom verkar hon gilla Max ...

ELSA I LONDON Elsa har drömt om att åka till London. Nu får hon följa med sin faster dit på modemässa. Det visar sig att i London är det också populärt att köpa second hand. Lite av gamla tiders trivsamma flickbok, kryddad med en och annan sevärdhet och mycket humor.

Kapitel 2

Mellan dig och mig är en fristående del i serien om Max. Boken utspelar sig före Trasig, Unga poeters sällskap och Inte vara utan, men efter Men jag är kär i henne.

MÅRTEN MELIN FÖRSTA GÅNGEN

Minns ni flickböckerna från förr? Här är en charmig berättelse om en fin vänskap mellan tonåriga Elsa och hennes faster.

lite, lite sex

MÅRTEN MELIN MELLAN DIG OCH MIG

ÅRSKURS 6–9

Mycket kärlek och

Max och Hanna är ihop. Hanna är kär i Max. Och Max är kär i Hanna. Men hur kär är han egentligen?

MEN JAG ÄR KÄR I HENNE

MELLAN DIG OCH MIG

Max klass är i fjällen en vecka. Det bara snöar. Tur att det går att bada i poolen och tur att Anja är där. Max hoppas att hon äntligen ska se honom. Men det blir inget mellan dem. Istället är det Hanna som lär Max att åka slalom. Och Hanna som visar sig ha helt magiska fingrar ...

Max och Hanna är ihop. Hanna är kär i Max. Jätte­ mycket, det märks. Och Max är kär i Hanna. För det är han väl?! Fast han pratar inte om Hanna med någon. Egentligen vill han mest kyssa Anja. Hur kär är han i Hanna? Måste man inte vara mer kär än så här i den man är ihop med?

Best.nr. 978-91-7567-270-0 52 sidor

Best.nr. 978-91-7567-361-5 44 sidor

INTE VARA UTAN

Max tycker att Danni är världens finaste. Men hon är syrrans bästa kompis och fem år äldre än Max. Problemet är att det aldrig kan bli något mellan dem. Nu behöver Danni någonstans att bo under en kort tid. Hon flyttar in i lägenheten när Max syster och mamma åker på semester. Och Max och Dani är ensamma.

FÖRSTA GÅNGEN

Best.nr. 978-91-7567-216-8 44 sidor

Best.nr. 978-91-7567-514-5 68 sidor

Max är på semester på landet med pappa och pappas tjej Linnea. I närmaste byn träffar Max en tjej, Maja. Hon har blått hår och spelar bas i ett punkband. Maja är inte lik någon annan Max träffat. Och hon får Max att prova och göra många nya saker för allra första gången.

Författare: Mårten Melin Lix 12–14 Pris: 109 kr

55


ÅRSKURS 6–9

Spänning lockar till läsning

Best.nr. 978-91-87831-35-5

Jag låtsades slå till honom och han duckade. – Kören skulle bli något nytt, ja. Men spännande? sa jag. Skulle inte tro det. Men jag ska ändå gå dit en gång och testa. Det skulle visa sig att det var mer spännande än jag kunnat ana.

Kapitel 2 Mamma och jag tog hennes bil till kören. – Det är en stor kör, bara så du vet. Det är lärare, poliser, mediafolk …, sa mamma. – Och där tycker du att jag passar? Jag har ju visserligen jobb som butikschef. Men jag bor fortfarande hemma hos dig, sa jag. – Det kommer att gå bra. Vi börjar med att sjunga skalor. Och i slutet står alla i en stor ring och sjunger. 11

Författare: Kim Moritsugu 124 sidor, Lix 17 Pris: 129 kr

Best.nr. 978-91-7567-285-4

Best.nr. 978-91-7567-022-5

Best.nr. 978-91-87221-99-6

2. Boxer

I kväll ska han och hans bror Angel flyga till Rio i Brasilien. Där ska de först göra affärer. Sedan ska de festa och träffa brudar. Boxer måste få tiden att gå tills han ska köra till flygplatsen. Han kan knappt sitta stilla, så orolig är han.

8

BIT IHOP NU!

PASS PÅ!

Malik går på Moray, världens hårdaste skola där spioner och agenter utbildas. Han gör ett misstag på en övning och ska enligt skolans regler kastas ut, men Malik är beredd att göra vad som helst för att få gå kvar. Och han får en sista chans att visa vad han går för.

Det är inte lätt att ha en storebror som är bäst på allt, tycker Robin. Storebror Ante är allt det som Robin inte är. Men när Robins hund Dimma försvinner under en jakt, ställs allt på ända. Robin ger sig ensam ut i skogen för att leta efter sin hund. Det blir en kamp på liv och död.

Robin och hans hund Dimma ska få vara med på älgjakten, och han är förväntansfull. Tillsammans med farbror Sven väntar Robin i älgtornet. Under tiden driver Dimma fram älgarna ur skogen. Till slut står det en älg framför dem! Men det blir inte som Robin tänkt sig …

Best.nr. 978-91-7567-208-3

Best.nr. 978-91-7567-423-0

Best.nr. 978-91-7567-414-8

Författare: Jon Ewo 64 sidor, Lix 16 Pris: 119 kr

9

Kodbrytningen

Kapitel 2

Jag sitter i skolan och tänker på övningen. Jag misslyckades. Lät mig dödas. Nu är jag körd. Jag kommer att bli utslängd från skolan. Plötsligt hörs en explosion. Alla i klassrummet tittar ut. Även vår lärare Jacobs. Explosionen blåser ut en fönsterruta i ett hus där ute. Någon skriker. Och så kommer ännu en smäll. Fler rutor går sönder. Det väller ut rök. Sprängningarna kommer från kemisalen. Det är eleverna som går sista året som lär sig göra bomber.

8

9

.. 1 tacknamn mattias

Vårt lilla hus ligger vid en liten gata strax utanför centrum. Framför huset har vi en minimal trädgård. Inne i huset finns vardagsrum, kök, två sovrum och ett badrum. Varje rum är litet som en klädkammare. Men huset är i alla fall mitt. Jag köpte det för egna pengar. Det var för några år sedan, när allt var mycket bättre.

Författare: Sean Rodman 108 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

4

Jag sitter i skolan och tänker på övningen. Jag misslyckades. Lät mig dödas. Nu är jag körd. Jag kommer att bli utslängd från skolan. Plötsligt hörs en explosion. Alla i klassrummet tittar ut. Även vår lärare Jacobs. Explosionen blåser ut en fönsterruta i ett hus där ute. Någon skriker. Och så kommer ännu en smäll. Fler rutor går sönder. Det väller ut rök. Sprängningarna kommer från kemisalen. Det är eleverna som går sista året som lär sig göra bomber.

Författare: Benni Bödker 68 sidor, Lix 18 Pris: 119 kr

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Nu skulle jakten börja. Jaktledaren sa på radion att hundarna var lösa i skogen. Robins hund Dimma och de andra hundarna skulle leta reda på älgarna. De skulle driva älgarna fram till jägarna på pass. – Dimma skäller, hördes Robins pappa på radion. Hon verkar ha hittat flera älgar. De går söderut. Sven förklarade för Robin att älgarna inte var på väg åt deras håll. 14

– Vi kan fika medan vi väntar, sa Sven. Robin tog fram te och smörgås ur sin ryggsäck. Det var lugnt och skönt i skogen. Fåglar sjöng och träden hade gula och röda höstlöv. Så hördes Antes röst på radion. Han berättade var Dimma fanns i skogen. Hon följde efter älgarna. Robin hoppades att han skulle få höra ett skott. En halvtimme gick men inget hände. Sven och Robin viskade till varandra ibland. Ett rådjur sprang över gläntan. 15

Författare: Martina Ericson Ca 50 sidor, Lix 16–17 Pris: 109 kr

Ernest hade på sig en tajt t-shirt. Det var säkert för att visa hur vältränad han var.

12

13

SPÅRLÖST BORTA

A

E

Författare: William Kowalski 128 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

BB L Ä

RSIO

Det är vinter på Sandhamn och snöstormen viner. På julafton tar en rädd och jagad journalist den sista båten till ön. På annandagen hittas hon mördad på stranden utanför Seglarhotellet. Polisen Thomas Andreasson får ta sig an mordet. Flera personer kan vara skyldiga. Hur löser han och kollegan Margit mordet på journalisten?

JØRN JENSEN

Nypon förlag

TÄCKNAMN MATTIAS

NÄTET DRAS ÅT

Rasmus pappa har hoppat av ett kriminellt mc-gäng och tänker vittna mot dem i en rättegång. Rasmus och hans pappa får nya identiteter och flyttas till hemlig ort. Men gänget spårar dem och Rasmus måste fly för livet med mc-gänget flåsande i nacken.

När ensamheten blir för stor blir Rasmus oförsiktig. Han besöker sin älskade mormor på vårdhemmet, och då får gänget tag på honom. De håller honom fången i en gammal kolonistuga. Där ska han sitta tills de har tystat hans pappa. Men Rasmus ger inte upp.

Best.nr. 978-91-7567-104-8

Best.nr. 978-91-7567-105-5

TJEJEN SOM VILLE HÄMNAS

Morden i Sandhamn

KILLEN SOM HOTADE

Sedan Tove blev överfallen av några killar har hon blivit mer sluten och drivs av en önskan att ta hämnd på killarna. Och nu utsätts hon för nya hot.

I den här boken får Tove sin slutliga hämnd. Det är en spännande historia om hur Tove dras in i en våldsspiral som inte ens lämnar hennes mamma utanför.

Best.nr. 978-91-87061-26-4

Best.nr. 978-91-7567-019-5

VILJA

www.viljaforlag.se

I FARANS RIKTNING

Det är jul på Sandhamn och snöstormen viner. En rädd och jagad kvinnlig journalist tar den sista båten till ön. Två dagar senare, på annandagen, hittas hon död på stranden utanför Seglarhotellet. Hon har mördats. Kriminalinspektör Thomas Andreasson får uppdraget att utreda mordet. Snart står han inför ett fall som involverar en känd krigs­ korrespondent och en politisk organisation på högerkanten. Best.nr. 978-91-88037-88-6

Igår hade dottern bett henne fira

Kodbrytningen

Vi kom hem från sjukhuset, jag och Dre. Marco, min sexårige son, hade somnat i soffan. Han hade sin älskade kamera i en rem runt halsen. Ernest, min förra man och Marcos pappa, väntade på oss. – Är du inte klok!? sa jag. Låter du honom sova med den där remmen om halsen? Han kan ju kvävas och dö! Jag tog kameran från Marco. – Jag försökte ta ifrån honom den. Men han vägrade, sa Ernest.

V

OPERATION BLODSDIAMANT

För trettio år sedan var Boxer en snäll och duktig kille. Men det var då. Nu är han en av de bästa torpederna i stan. Han fixar saker. Letar upp folk och kräver in pengar. Men Boxer är trött på det. Han vill ha mycket pengar snabbt och sluta jobba. Om några dagar ska han och brorsan börja om på nytt. Bara han inte var så orolig!

Jag känner inte igen honom. Men det behöver inte betyda något. Det är alltid många livvakter och agenter runt en president. – Lägg dig inte i, grabben, säger han. Jag skakar på huvudet. Ställer mig framför honom. – Du säkrar inga spår, säger jag. Du förstör dem. Mannen lägger hylsan i fickan. – Man lever längre om man inte lägger sig i, säger han. Har du inte lärt dig det än? Då ser jag att han har en pistol i handen. Den är inte lika liten som min. Det är en svart Glock. Och den har ljuddämpare. Jag ser på vapnet. Försöker dra upp min egen pistol. Men det är för sent. Mannen säger inget. Håller bara upp pistolen mot mig. Siktar. Och skjuter.

.

Nypon Förlag

Det är Angel som oroar honom. Boxer gillar sin bror. Men han är en riktig klant. Och nu måste allt klaffa. Först ska de ta sig till Rio. Där ska de träffa två killar från ett gäng som langar kokain. När allt är klart kan Angel sluta med sin bilverkstad, och Boxer slipper ta småjobb.

ST

– en möjlighet för alla

9 789175 671048

TÄCKNAMN MATTIAS

– en möjlighet för alla

JØRN JENSEN

Mitt i natten blir Rasmus väckt av sin pappa. Ett mc-gäng är på jakt efter dem och de måste y.

Detta är del 1 i serien Spårlöst borta.

56

För att rädda sin sons liv måste den ensamstående mamman Linda övertala en ung och självisk knarkhandlare att donera en av sina njurar. Men kommer han att gå med på det? William Kowalski skriver om viktiga men ibland också jobbiga ämnen. Han skildrar dem på ett enkelt och realistiskt sätt.

Boxer sitter i köket. Han röker dagens första cigarett och dricker svart kaffe. Han är orolig. Han borde göra något för att lugna ner sig. Hundra armhävningar. Eller en löptur i skogen.

De får ett nytt hem och nya namn. Rasmus får inte ta kontakt med sina kompisar. Ändå lyckas mc-gänget spåra dem.

8

EN ANDRA CHANS

Bex, Asha och Jake har en udda hobby. De tar sig in på förbjudna områden. Det är både olagligt och farligt. En ny kille i klassen vill att Bex ska hjälpa honom att komma in på ett företagsområde. Och Bex ställer upp. Men det skulle han aldrig ha gjort.

PASS PÅ!

PASS PÅ!

Robin är med på älgjakten för första gången. Han sitter tillsammans med farbror Sven i jakttornet. Under tiden driver Dim ma fram älgarna i skogen. Till slut står en älg fram för dem! Men det blir inte alls som Robin tänkt sig …

Jag känner inte igen honom. Men det behöver inte betyda något. Det är alltid många livvakter och agenter runt en president. – Lägg dig inte i, grabben, säger han. Jag skakar på huvudet. Ställer mig framför honom. – Du säkrar inga spår, säger jag. Du förstör dem. Mannen lägger hylsan i fickan. – Man lever längre om man inte lägger sig i, säger han. Har du inte lärt dig det än? Då ser jag att han har en pistol i handen. Den är inte lika liten som min. Det är en svart Glock. Och den har ljuddämpare. Jag ser på vapnet. Försöker dra upp min egen pistol. Men det är för sent. Mannen säger inget. Håller bara upp pistolen mot mig. Siktar. Och skjuter.

FÖRBJUDET OMRÅDE

Tom och Kick jobbar på en bilverkstad som ägs av Apache, en riktig skummis. En dag hittar killarna två väskor fulla med pengar. De ser sitt livs chans att bli ruskigt rika och tar väskorna. Men pengarna är Apaches. Han skickar sin hårdhänte bror efter dem. Nu börjar en jakt genom skogen.

Martina Ericson

MARTINA ERICSON

10

JAKTEN I SKOGEN

. SN

Stephanie är chef för en stor klädbutik. När hon börjar i kyrkokören träffar hon Anna Rai, en känd tv-profil. Plötsligt sker något som förändrar livet för Stephanie. En dag försvinner Annas dagbok. En utpressare har fått tag i den ... Boken är både spännande och har en må-bra-känsla.

N

DEN FÖRSVUNNA DAGBOKEN

Ett gott ordförråd och en god läsförståelse hänger ihop. Den som har ett dåligt ordförråd har svårigheter att förstå skriven text, och den som har svårt att förstå skriven text får ett sämre ordförråd. Därför behövs spännande lättlästa böcker som lockar till läsning och utökar ordförrådet.

Rasmus vänder sig om och öppnar ett litet kylskåp. Han tar en bulle och en flaska vatten. Bakom kylen finns ett litet utrymme. Där finns det en madrass, en kudde och bilder på väggarna. Där sover nog Hasse när han är på långa turer. Rasmus tar en tugga av bullen. Han tittar ut genom fönstret medan han äter. Ljudet från motorn och Hasses småprat gör honom trygg. Han har fått mat och är på väg hem. Här kan inte mc-killarna hitta honom. Och om de skulle göra det är han inte ensam. Hasse hjälper honom säkert.

KAPITEL 2 3

Rasmus pappa Sören sitter i en polisbil på väg till Hässleholm. Han tänker på Rasmus. Plötsligt ringer polisens mobil. Han svarar. – Okej, jag förstår, säger han efter en stund. Så lägger han på. – Vi har fått nya order, säger han till Sören. Du ska bo i Jönköping. – Jaha, säger Sören. De kan placera honom var som helst, bara de hittar Rasmus. När de kommer till Jönköping kör polisen till ett område med höghus.

12

13

Författare: Jørn Jensen Ca 100 sidor, Lix 15 Pris: 119 kr

När Nick har gått sitter Tove och hennes mamma och pratar en stund. Tove vill vara säker på att mamma inte är rädd att det ska brinna i natt. Tove vet att mamma saknar en vuxen att prata med. Därför försöker Tove vara vuxen så gott hon kan. De bor i en liten lägenhet. Köket är en smal gång. Där finns bara plats för ett litet köksbord. Vardagsrummet är inte heller något att skryta med. Det brukar hennes mamma säga. Det finns två sovrum. Tove har det största.

18

Vid ena väggen i hennes rum står en bäddsoffa. Mitt emot soffan står ett skrivbord och en stol. På skrivbordet står en stor dator. Den ser gammal och sliten ut. Men den är snabb och kraftfull. Delarna till datorn har hon fått av Ali. Han har en butik där han lagar datorer. Tove hjälper honom att hämta och lämna varor ett par gånger i veckan. Väggarna i rummet är fulla med bilder på ungdomar som håller på med judo. Inga hundar eller kattungar. Tove gillar inte sådant. Rummet är alltid städat. Tove har ordning på sina saker. Det enda som är rörigt är anslagstavlan vid skrivbordet. Den är full med lappar och urklipp. Där finns också foton från skolan och en stor bild på ett gäng judotjejer. 19

jul med dem. Men Jeanette sa nej.

Jeanette älskade sitt jobb även om det var svårt.

Alice blev väldigt besviken. Jeanette firade inte jul med

Författare: Jørn Jensen Ca 82 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

Så hörde hon att ljudet i båtens

dottern förra julen heller. Då var

motor förändrades. Hon förstod att

hon på jobb i Iran och gjorde

de närmade sig land.

hemliga intervjuer med kvinnor. Jeanette skulle bo på Sandhamn Jeanette arbetade som journalist.

hela julen. Hon skulle röja i sin

Hon skrev reportage för olika

mormors stuga på ön.

tidningar i Sverige. Om orättvisor och människor i krig.

Sedan kunde hon och Alice vara i stugan hela sommaren.

Reportaget om kvinnorna i Iran publicerades senare i en

När båten lade till vid bryggan tog

kvällstidning.

Jeanette sin väska och steg av.

4

Författare: Viveca Sten 188 sidor, Lix 20 Pris: 129 kr

5

9

57


ÅRSKURS 6–9

Böcker med hög spänningsfaktor

Lättläst för högstadiet ställer stora krav på att vara både spännande och trovärdiga. Här har vi samlat ett urval titlar. Det är en serie av Christina Wahldén om tjejers utsatta situation; böcker som ofta används som diskussionsunderlag i skolorna. Vi har också valt ut spännande och lite tjockare böcker om ungdomar i farofyllda situationer.

Det här är privat!

Men plötsligt finns bilderna på ett Instagramkonto.Vem har lagt upp dem där?

Christina Wahldén

Christina Wahldén

Jojos kille Ivar gillar att fotografera henne naken. Han lovar att aldrig visa bilderna för någon.

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Det här är privat! – en möjlighet för alla

9 789175 671086

’’

Nypon förlag

SAGT OM BÖCKER ’’Jag träffar ofta elever som säger att de inte tycker om att läsa. Jag svarar att de har fått fel böcker. Boken är ett sällskap, en kompis, som alltid finns där. Med en bok gör det inget om man är blyg.’’ Christina Wahldén, författare

Debattböcker om unga tjejer Lättlästa böcker är ofta snabblästa, särskilt för de mer läsvana. Därför används dessa debattböcker ofta för att ”kicka igång” diskussioner. Gå ensam hem handlar om den utsatthet man kan känna när man är på väg hem en sen kväll.

Det här är privat skildrar en tonårstjej vars kille publicerar nakenbilder på henne på nätet.

GÅ ENSAM HEM Best.nr. 978-91-86447-70-0 44 sidor, Lix 15

DET HÄR ÄR PRIVAT Best.nr. 978-91-7567-108-6 60 sidor, Lix 17

2 Isak söker jobb. Dina pluggar. Hon har ett schema hon måste följa. Isak kan sova halva dagen. Han brukar spela TV-spel när Dina kommer hem. Han blir sur när Dina säger åt honom att städa. Isak kan väl fixa så att det är lite fint hemma, tycker Dina. Om han ändå är hemma hela dagen kan han ju i alla fall städa och handla. 6

58

Värsta fyllan beskriver en kväll när några ungdomar dricker sig berusade och förlorar kontrollen.

Jag vill inte tar på ett skrämmande men realistiskt sätt upp temat sex och våldtäkt i nära relationer.

VÄRSTA FYLLAN Best.nr. 978-91-87061-11-0 42 sidor, Lix 14

JAG VILL INTE Best.nr. 978-91-87221-51-4 36 sidor, Lix 15

Om inte han gör det måste Dina göra det. Och hon pluggar ju. Isak sitter bara framför datorn eller teven. När Dina ska gå och träna frågar Isak: – Vem går du med? – Emma, säger Dina. När Dina ska gå ut och ta en fika frågar Isak: – Vem går du med? Isak vill veta exakt vem Dina träffar. Han vill att hon ska vara hemma klockan tio på kvällen.

Författare: Christina Wahldén Pris: 99 kr

BORTA FÖR ALLTID

BOKHATAREN

FÖRSTA NATTEN

EN SISTA LEDTRÅD

BARA EN LITEN NALLE

DET VITA RUMMET

Daniel älskar tuffa, självständiga, föräldralösa Mac. Men när hennes mormor dör och några killar i skolan gör henne till åtlöje rymmer hon. Det har hon gjort förut – och kommit tillbaka. Men nu anar Daniel oråd.

Olle hatar böcker för han hatar att läsa. Han tycker det är onödigt för han ska ändå inte plugga vidare. Han vill bara köra skoter och se på film. Men så får han en ny lärare i svenska och hon har ett ovanligt sätt att lära ut grammatik.

Linda får till sin skräckfyllda glädje en matchning på Tinder. Det är så hon möter Mandi. De tillbringar natten tillsammans och blir ett par. Linda är lycklig. Mandi är hennes första tjej. Men Linda håller deras relation hemlig. Anledningen är den ständiga rädslan för vad andra ska säga.

Geocaching har blivit en modern form av skattjakt. Med hjälp av GPS:en kan man leta efter gömda skatter. I En sista ledtråd ger sig killarna Eric och Chris ut på skattjakt. Det börjar ofarligt, men blir med livet som insats. Branta stup och andra utmaningar väntar dem.

Liam och Tej ska åka snowboard i bergen. De tar en genväg på väg dit och råkar ut för en olycka. Bilen voltar och de måste ta sig hem till fots. Tej tror att han vet vägen hem, men de går vilse. Deras ut­flykt blir en mardröm. En hung­rig björn anfaller och de flyr i panik.

Amy och Eric är ett perfekt par. Men sedan man sett dem bråka på en fest försvinner Amy och Eric blir misstänkt. Amy vaknar i ett helt vitt rum och får en enda instruktion: ”Skriv en uppsats om de sju dödssynderna per dag i sju dagar, så blir du fri.” Under tiden försöker Eric ta reda på var Amy är.

Best.nr. 978-91-7723-165-3

Best.nr. 978-91-7567-112-3

Best.nr. 978-91-7567-192-5

2

– Vart ska vi? Mac var på väg mot vägen. Hon hade släppt min arm. Jag gick efter henne, för jag hade ändå inget bättre för mig. – Jag vill visa dig en sak, sa hon. – Vad då? Hon vände sig mot mig och började gå baklänges. – Du ska få se, Danny Boy, sa hon. Du ska få se. – Var är Ren och Alex? frågade jag. Hon tryckte fingrarna mot tinningarna och blundade. Hon gick fortfarande baklänges. Jag fattar inte att hon inte föll omkull. 12

Best.nr. 978-91-7567-009-6

– Jag försöker, jag försöker, sa hon. Sedan öppnade hon ögonen och ryckte på axlarna med ett flin. – Ledsen, men min övernaturliga förmåga verkar inte fungera just nu. – Men ha, ha, ha, sa jag. Hon var lite konstig. Men inte så att jag blev orolig. Det har jag tänkt mycket på efteråt. Hon var bara lite galnare än vanligt.

Best.nr. 978-91-7567-241-0

Best.nr. 978-91-7567-419-3

Hon skyndade över vägen. Jag stannade och tittade åt båda håll innan jag följde efter henne. Hon skakade på huvudet åt mig. Men för en gångs skull sa hon inget. Hon brukade kalla mig Gammelfarfar för att jag alltid var så försiktig. Själv sprang hon över gatorna som i ett sprinterlopp.

13

Författare: Darlene Ryan 88 sidor, Lix 16 Pris: 129 kr

Författare: Christina Wahldén Omslag: Ann Petersson 40 sidor, Lix 16 Pris: 99 kr

Författare: Mian Lodalen Omslag: Lotta Kühlhorn 72 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

Författare: Kristin Butcher 104 sidor, Lix 16 Pris: 129 kr

Författare: Diane Tullson 80 sidor, Lix 14 Pris: 129 kr

Författare: Sarah N. Harvey 92 sidor, Lix 15 Pris: 129 kr

7

59


ÅRSKURS 6–9

Lättläst om de stora frågorna

Hur lever vi egentligen våra liv? Vad betyder valen vi gör? Hur kommer man över saknaden efter en vän, eller en familj? De här böckerna tar upp stora frågor i ett litet format. Gemensamt är det stillsamma och vackra i språket och berättelserna.

Den vackraste av drömmar Store Gaston är en enkel, samvetsgrann och lojal kille som av sin elaka chef får i uppgift att göra det omöjliga – att fånga en dröm. Gaston inser snart att han måste be ett barn om hjälp. Det är en liten bok om stora frågor som hur vi lever våra liv. Om vilka vi egentligen är. Den handlar om önskan att hitta tillbaka till våra drömmar och om hur livet bör levas. Best.nr. 978-91-87831-04-1

Germano Zullo & Albertine FÅGLARNA

Vissa dagar är annorlunda. Man skulle nästan kunna tro att det handlar om dagar som liknar de andra. Men de har något som de andra dagarna inte har. Inte mycket. En liten detalj. Pytteliten. För det mesta märker man inte ens den lilla detaljen. De små detaljerna är inte gjorda för att märkas. De är gjorda för att upptäckas.

Läs Viljas böcker digitalt Viljas digitala bokhylla innehåller böcker för läsare från cirka 15 år. Med hjälp av lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker övas läs- och skrivförmågan. Böckerna finns hos Nypons dotterförlag Vilja och presenteras också på Nypons hemsida. Viljas digitala bokhylla gör det möjligt att läsa böckerna digitalt och samtidigt lyssna på boken. Genom att få tillgång till text, ljud och illustrationer blir det lättare att ta till sig språket, uttalet och innehållet. I den digitala tjänsten ingår också Viljas arbetsmaterial, som gör det smidigt att arbeta med böckerna i undervisningen. ALLTID TILLGÄNGLIG

Viljas digitala bokhylla är ett samarbete med ILT Inläsningstjänst. Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt, var som helst och kan användas direkt via webben eller via ILTs app.

60

PRIS FÖR ABONNEMANG

Skolor eller kommuner kan abonnera på Viljas digitala bokhylla. Det ger alla elever fri tillgång till hela Viljas ­bibliotek. Priset för abonnemang är 20 kr per användare och månad, alltså 240 kr per användare och år. Lägsta antal användarlicenser som en skola, kommun eller privat aktör kan teckna är 50 stycken. Om du redan har ett avtal med ILT Inläsningstjänst kan du göra ett tilläggsavtal. Kontakta Vilja förlag info@viljaforlag.se eller ILT Inläsningstjänst kundtjanst@inlasningstjanst.se, telefon 08-556 115 50 för mer information om Viljas digitala bokhylla.

– Jag heter Rosalie. Och du? – Mitt namn är Gaston, sa han. Jag är på jakt efter en dröm. Jag måste fånga in den vackraste drömmen av alla. Skulle du kunna hjälpa mig?

När man ger sig tid att leta efter de små detaljerna, framträder de. Här eller där. Pyttesmå. Men plötsligt väldigt närvarande. Så att de blir enorma. De små detaljerna är skatter. Riktiga skatter. Det finns förresten inga större skatter än de små detaljerna. En enda av dessa små detaljer räcker för att göra det flyende ögonblicket rikare. En enda av dem räcker för att förändra världen.

– Letar du efter en dröm? sa Rosalie förvånat. Men drömmar kan man inte fånga! – Jag vet, men man kan dela dem, sa Gaston. Har du kanske sett någon i natt? – Åh, ja! sa Rosalie. Den var så vacker. Men jag vet inte vart den tog vägen. Jag hoppas bara att den kommer tillbaka och hälsar på mig i natt.

Fåglarna Germano Zullo

Albertine

17

Författare: Nathalie Brisac Illustratör: Rascal 52 sidor, Lix 21 Pris: 109 kr

www.viljaforlag.se

VILJA

9 789187 831867

FÅGLARNA

DAGBOKEN

Uppe på en kulle stannar en skåpbil. Chauffören öppnar den stora bakluckan. En hel flock fåglar flyger ut och iväg. Kvar i skåpbilen sitter en ensam liten fågel. Den tycks inte alls ha för avsikt att följa sina vänner, den är inte riktigt redo än. Chauffören sätter sig vid fågeln och delar med sig av sin mat. Till slut gör sig också den lilla fågeln redo att flyga. Men den överger inte chauffören, utan ger honom luft under vingarna att ta sig dit han vill … En underbar bok med extremt lite text.

Tarek har flytt till Sverige. Nu går han i skolan och lär sig svenska. En dag får Tarek en dagbok av sin lärare. Då minns han sin gamla dagbok. I den skrev han på sitt språk. Men dagboken försvann på vägen till Sverige. Vad ska han skriva i sin nya dagbok? Alla minnen gör ont och orden på det nya språket har ingen smak eller doft. Best.nr. 978-91-88291-93-6

Best.nr. 978-91-87831-86-7

SKÖLDPADDAN Sköldpaddan Iris bor med sin käraste vän Vive i en koja i skogen. Så plötsligt en dag dör Vive och Iris blir ensam. För att stå ut skriver hon brev till sig själv undertecknade Vive. Men till slut räcker inte det. Kojan påminner för mycket om Vive. Hon ger sig ut på en lång vandring och träffar på allehanda djur som gärna vill bli hennes vän. Men ingen är som Vive. En sorglig, men uppmuntrande berättelse om att gå vidare i livet. Best.nr. 978-91-87831-08-9

Men jag lever och jag är här. Varför? Ibland vill jag vara död.

18

Man skulle nästan kunna tro att det handlar om dagar som liknar de andra.

19

Författare: Germano Zullo Illustratör: Albertine 65 sidor Pris: 119 kr

Kapitel 3 Jag är i mitt rum. Timmarna går. Det blir kväll och det blir natt, men Jag är hemma. Nej, jag är inte hemma. Jag är i mitt rum, men det är inte hemma. Det här huset är inte hemma. Den här staden är inte min stad. Här har jag inga vänner och inga minnen. Min familj är inte här.

jag kan inte sova. Minnena fyller mitt huvud. Det enda som hjälper är att träna. Jag lägger mig på golvet och gör armhävningar tills armarna gör ont. Svetten droppar från pannan. Äntligen är det tyst i mitt huvud.

Hemma finns inte längre. Hemma har dött. 8

9

Författare: Annelie Drewsen 50 sidor, Lix 17 Pris: 109 kr

Min kära Iris. Jag skriver till dig, ifall jag en dag skulle få en sten i huvudet, och du skulle bli alldeles ensam. Jag vill bara tala om att du inte är ensam, och att jag tänker mycket på dig. Jag har lämnat små presenter till dig här och var som du kommer att få hela ditt liv. I dag kan du hitta ett underbart smultron längst bort i trädgården. Det har just mognat. Och det är till dig. Jag tycker verkligen att du är en bra tjej. Från Vive

Iris vek ihop papperet och gömde det. Sedan hittade hon det. Hon läste det och gick fort till andra änden av trädgården. Där plockade hon smultronet och åt upp det. Det var mycket gott. Sedan bestämde Iris att det var kväll och gick till sängs. Dagen därpå var det väldigt fint väder. Men Iris var fortfarande ledsen. Hon skrev ett nytt brev från Vive.

Författare: Florence Seyvos Illustratör: Claude Ponti 76 sidor, Lix 17 Pris: 109 kr

61


ÅRSKURS 6–9

Feel good om killar ”Det ska vara gott att leva, annars kan det kvitta”, sjunger humorgänget i After Shave och Galenskaparna. Så sant. Här har vi samlat en hel del trivsamma berättelser, om dock med en viss dramatik, som sprider en skön känsla i kroppen. ÄNNU LÄTTARE VERSION

Samma bok, två nivåer

Tips på hur du kan jobba med Viljas ljudböcker Josefin Schygge undervisar i svenska som andraspråk. Här berättar hon hur hon arbetar med Viljas ljudböcker och arbetsmaterial. Viljas böcker är för läsare från cirka 15 år.

62

SYNLIGGÖR LÄRANDET Att arbeta med strategier och lyssna, tränar och utvecklar elevernas förmåga istället för att bara testa av. Eleverna görs medvetna om vilka strategier som är effektiva för förståelse och det är en nyckel till att göra eleverna till bättre läsare och lyssnare. Till detta fungerar Viljas ljudböcker alldeles utmärkt. Gå in på Viljas hemsida www. viljaforlag.se för att se vilka böcker som finns som ljudbok. Där hittar du också allt arbetsmaterial.

Och att han har sökt massor av jobb utan att få något. Hur jag vet det? Därför att den där killen är jag.

En modern saga för vuxna. Den handlar om den unge Walter som är hemlös. Walter söker massor med jobb, men får inga. Ingen adress – inget jobb. Men en dag får han en idé som gör att livet ljusnar. Det här är en romantisk må-brabok om en kille som inte ger sig.

2 En fin morgon i slutet av maj vaknade jag tidigt. Jag gick till ett kafé med billig frukost. Sedan gick jag till posten. Där hade jag hyrt en box. På så sätt hade jag en adress. Jag måste ha en adress när jag söker jobb. På posten jobbar en tjej i min ålder. Hon heter Yolanda. Yolanda pratade med en kund. Jag tyckte det lät som kinesiska. Jag tog några kopior av mitt CV. Sedan skulle jag betala.

Jag heter Walter Davis. Min mamma och jag flyttade hit för ett år sedan. Mamma hade studerat juridik medan hon jobbade som servitris. Och jag skulle plugga ekonomi. Detta skulle bli en ny start för oss. Början till ett helt nytt liv.

Bland allt folk på stan är en del hemlösa. Men vilka? Det är inte alltid lätt att se. Fråga mig. Jag vet. Ta den där mörkhyade killen där borta. Han är runt 25 år. Snygg och vältränad. Han har en fin kostym och en portfölj. Han går rak i ryggen, säker på sig själv. Ingen kan tro att den killen bor i sin bil. Eller att han har råd att äta bara en gång om dagen.

Allt gick bra. Mamma fick jobb på en stor advokatbyrå. Det var hennes första riktiga jobb, och hon hade ganska hög lön.

Det är fredagen den trettonde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. Lotten är Kerstin L Hahns första bok för unga vuxna och vuxna.

5

4

Best.nr. 978-91-88291-05-9 SÅNT ÄR LIVET Författare: William Kowalski 116 sidor, Lix 16 Pris: 129 kr

Best.nr. 978-91-87221-01-9

LOTTEN

– Hej. Hur är läget? sa Yolanda. – Toppen. Kan du kinesiska? sa jag. Yolanda log. – Ja. Mamma är från Kina, sa hon. – Aha. Min pappa är från Nigeria, sa jag. Yolanda log igen. Så tittade hon på mitt CV. – Söker du jobb? sa hon. – Ja, men det finns inga, sa jag. Hon var så söt. Jag tog mod till mig och sa: – Vill du gå ut med mig? – Ja, det vore kul … När då? sa hon. – I kväll, sa jag snabbt. Hon log. – Jag skriver upp min adress. Så kan du hämta mig, sa hon.

4

3

SÅNT ÄR LIVET Light Författare: William Kowalski 36 sidor, Lix 14 Pris: 99 kr

Det är ju fredag. Jobbet på lagret är hårt: lyfta lådor, packa upp, prismärka och packa upp ännu På puben

mer. Viggo blundar. För sitt inre kan

Viggo och Jack står vid bardisken.

han se lådor och hyllor.

Det är mycket folk och hög musik.

− Står du och sover eller?

Jack tar en stor klunk ur sitt glas.

Jack knuffar till Viggo.

Det är hans tredje öl. Han är på god

− Kom igen Viggo, var inte så

väg att bli full, som vanligt.

jävla tråkig. Här har du en öl till.

Han lutar sig fram mot Viggo och

?

Jack sätter ett nytt, fullt glas i

nästan skriker i hans öra. Han

Viggos hand och skålar.

berättar något om chefen på sitt jobb.

Vad är light?

− Och nu, säger Jack, nu ska vi ut på jakt. Kolla brudarna där i

Viggo lyssnar inte. Han är trött.

hörnet.

10

11

Författare: Kerstin L Hahn 96 sidor, Lix 16 Pris: 129 kr

Nypon förlag ger ut vissa böcker i light-versioner. Light betyder att det är en bearbetning av en redan lättläst bok. Ibland behövs riktigt lätta versioner så att fler kan läsa samma berättelse, oavsett läsförmåga.

Filmsuccé som lättläst

Philippe Pozzo di Borgo är en mycket rik man i Paris. Han älskar skärmflygning. En dag råkar han ut för en olycka. Efter det kan han inte längre klara sig själv. Han behöver en personlig assistent.

Sällan har väl en film blivit så uppskattad som En oväntad vänskap. Se filmen, och läs någon av våra två lättlästa versioner. En berättelse som gör en glad – och klokare.

Philippe väljer Adbel, en ovanlig kille med lite kriminell bakgrund från en fattig förort till Paris. Kommer de att kunna samarbeta?

Philippe Pozzo di Borgo EN OVÄNTAD VÄNSKAP

ETT EXEMPEL Nu senast lyssnade de på boken Jag är inte dum. Eftersom det är en kapitelbok är det naturligt att dela in lyssningen i etapper. Efter att ha förutspått innehållet utifrån titel och omslag lyssnade de på det första kapitlet i helklass. Därefter arbetade de tillsammans med att återberätta innehållet och ställa nya frågor till texten. Vid nästa tillfälle delades klassen in i två grupper och lyssnade på varsitt kapitel. De fick tillsammans förbereda sig på att återberätta

kapitlet för en person ur den andra gruppen. Sedan satt de i par och berättade det huvudsakliga innehållet i respektive kapitel för varandra. Kapitel fyra och fem hörde de på i ett svep. Inför sista kapitlet fick eleverna skriva ett eget slut och jämföra det med bokens faktiska slut. Efteråt använde de arbetsmaterialet som finns gratis på Viljas hemsida.

Lotten fick första pris i vår manustävling 2015. Så klart, den är rolig och full av dråpliga händelser. Just som feel good ska vara. Kapitel 1

SÅNT ÄR LIVET

Best.nr. 978-91-88291-62-2 (light)

Viljas ljudböcker är som de fysiska böckerna men inlästa. De säljs i ett kombinerat paket. Utifrån de här paketen har eleverna ett arbetsschema. I schemat ingår: att kunna förutspå, att skapa inre bilder, att arbeta med ord, att ställa frågor och att sammanfatta. När eleverna jobbar med hörövningar får de bara lyssna. Därefter jobbar de med förståelsen på samma sätt som vid läsning, genom att förutspå, lyssna, kontrollera sin förståelse och ställa nya frågor till texten.

Boken som vanN

Här till höger finns två nästan identiska omslag. Det är två versioner av en och samma bok, Sånt är livet. En storsäljande och livsbejakande berättelse. Den finns nu även i en light-version, som är ännu mer lättläst.

ÄNNU LÄTTARE VERSION

PHILIPPE POZZO DI BORGO

EN OVÄNTAD

VÄNSKAP

TITEL Författare VILJA

www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

EN OVÄNTAD VÄNSKAP

Detta är är en historia om förortskillen Abdel. Han får jobbet som personlig assistent hos en helt förlamad företagsledare och båda deras liv förändras. De sätter varandras tillvaro och värderingar på hårda prov. Det här är en berättelse som får oss att tänka på hur ömtåligt livet är. Vare sig vi är rika eller fattiga kan allt förändras på en sekund. Best.nr. 978-91-7567-168-0 Best.nr. 978-91-88037-16-9 (light)

GUL UTANPÅ Abdel pekade på mig där jag satt i bilen. Han gav grannen några slag till. Min granne stirrade på mig. Sedan gick han tillbaka till sin bil. Det hade inte fallit honom in att jag kunde vara Abdels chef. Jag skämdes för Abdel. När grannen hade kört iväg kunde Abdel inte sluta skratta. Han förstod inte att jag var arg på honom. Abdel trodde på att de som är starkast alltid vinner över de svagare. Han försökte lösa problem med våld eftersom han inte visste bättre. Så hade det alltid varit i hans liv.

Stöldgods Abdel pratade inte så mycket om sitt förflutna, men bit för bit fick jag höra mer om hans tidigare liv. Abdel kunde springa jättesnabbt. Det hade jag sett många gånger. – Det är bra att kunna när man måste springa ifrån polisen, sa han. Han blev nästan aldrig tagen av polisen. Men han erkände att han hade suttit i fängelse en gång. – Det var bara ett par månader, sa Abdel. Vi hade stulit smycken. Vi åkte dit allihop, hela gänget. Så att springa snabbt fungerade inte alltid, tänkte jag.

Olyckan

På sjukhuset

När jag vaknade upp låg jag på marken. Mina vänner stod runt mig. En av dem ringde efter ambulans. Han lät orolig. Varför frågade alla om jag andades? Varför hjälpte ingen mig upp? Då märkte jag att jag inte kunde röra mig. En helikopter landade. Jag lyftes upp på en bår. Helikoptern tog mig med upp i luften. Jag hade ingen känsel i kroppen. Och jag började sakta förstå.

På sjukhuset fördes jag snabbt in i en sal. Min fru Beatrice var där. Jag hörde en läkare som sa: – Han ska opereras. Det är bråttom. Sedan hörde jag inget mer. Efter en månad väckte de mig. De sa att Beatrice hade suttit hos mig varje dag. Hon hade cancer sedan flera år. Ändå orkade hon sitta hos mig. Olyckan hade skadat min ryggrad.

8

38

39

9

Patrik är adopterad och söker sina rötter i Korea. Han åker dit för att studera. Där träffar han sin biologiska familj och får samtidigt distans till sitt liv hemma i Sverige. Upplevelserna från Korea får honom att omvärdera livet i Sverige. Best.nr. 978-91-88291-69-1

EN OVÄNTAD VÄNSKAP Författare: Philippe Pozzo di Borgo 100 sidor, Lix 20 Pris: 129 kr

EN OVÄNTAD VÄNSKAP Light Författare: Philippe Pozzo di Borgo 42 sidor, Lix 18 Pris: 99 kr

Kapitel 3 Jag ringer min mamma för att berätta. – Hej, lilla gubben. Vad kul att höra av dig. – Jag ska studera en termin i Korea. – Men vad roligt …, säger hon. Men hon låter orolig, och det kan jag förstå. För 24 år sedan adopterade hon mig. Sedan dess har hon uppfostrat mig som vilket svenskt barn som helst. 10

Vi har pratat om Korea, men inte om att åka dit. – Jag tar fram alla papper där det står om adoptionen, säger hon nu. Du får göra vad du vill med dem. Jag vet var de där pappren finns. I den röda pärmen i bokhyllan. Det har de alltid gjort. Vi har aldrig pratat om dem. Men där står allt. När och var jag är född. Namnen på mina biologiska föräldrar. Och varför de lämnade bort mig. Min far hade råkat ut för en olycka och kunde inte arbeta. Jag hade fyra äldre syskon. Min mor och far hade inte råd med ännu ett barn. Därför adopterade de bort mig. 11

Författare: Patrik Lundberg 146 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

63


Serien Emmas liv vänder sig främst till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Böckerna utspelar sig i vardagssituationer som många i och för sig kan känna igen sig i. Men Emma lever inte riktigt som alla andra. En rolig serie full av humor.

KÄR PÅ RIKTIGT I den här berättelsen ska Emma resa till Gotland. Hannes, Emmas pojkvän, ska också med. De har aldrig sovit tillsammans. Men när bokningen på hotell­et i Visby har blivit fel, blir det alldeles självklart att dela rum, eller? Berättelsen slutar i Kärleksporten och i en skälvande förväntan …

Så sent som i fjol debuterade AnnCharlotte Ekensten som författare – nu kommer hon med femte boken om Emma, en framåt tjej som behöver en del stöd i vardagen.

Maria jobbar i huset. Hon finns där om någon vill ha hjälp. – Vi går till badhuset, säger Emma. 6

7

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustrationer: Christina Heitmann 28 sidor, Lix 11–14 Pris: 129 kr

Emma älskar att simma. En dag följer hennes granne Hannes med till badhuset. Han vill titta på när hon tränar. Emma blir nervös när Hannes ser på. Ska hon våga dyka från startpallen?

Våga hoppa ingår i serien ”Emmas liv”. Läs också:

Arkan Asaad debuterade 2011 med boken Stjärnlösa nätter, som är inspirerad av hans egen historia och handlar om hederskultur sedd ur en ung mans synvinkel. Nu finns den i en lättläst version på Vilja förlag.

Emmas liv

VÅGA HOPPA Ann-Charlotte Ekensten

www.viljaforlag.se

Stjärnlösa nätter tar upp ett brännande ämne – tvångsgifte – och i materialet finns ett stort antal uppgifter på olika nivåer som hjälper läraren att närma sig detta ur olika perspektiv. Eleverna ges tillfälle att reflektera över huvudpersonens liv och svåra situation och ställa dessa i relation till den egna livssituationen.

A

E

BB L Ä

RSIO

STJÄRNLÖSA NÄTTER En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv

ARBE

TSMA

T E R IA

L

ARK AN ASA AD

VILJA

KÄR I KÄRLEKEN

VÅGA HOPPA

FÖRSTA DANSEN

I första boken får Emma en egen nyckel, till sin första egna lägenhet. Nu ska hon leva sitt eget, vuxna liv. Men hon får också snabbt känna på det ansvar som en egen lägenhet för med sig.

I den andra boken möter vi Emma på hennes arbetsplats. Där blir Kim hennes vän. Eller, är det kanske mer än så? På kvällen får Emma besök av sin bror. Tillsammans försöker de reda ut Emmas känslor.

Den tredje boken handlar om Emmas intresse för simning. I huset där hon bor finns en kille som heter Hannes som gärna vill titta på när hon tränar. Det är roligt men också lite pirrigt.

I fjärde boken ska det vara fest i huset där Emma bor. Emma ser mycket fram emot det. Och på festen vill hon dansa, allra helst med Hannes. Men Jens hinner bjuda upp först.

Best.nr. 978-91-88037-92-3

Best.nr. 978-91-88291-89-9

Best.nr. 978-91-87831-92-8

aterial

www.viljaforlag.se

EGEN NYCKEL

Best.nr. 978-91-87831-88-1

A rbetsm

Det här arbetsmaterialet till Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad innehåller uppgifter till såväl originalversionen som den lättlästa versionen. Så här säger författaren själv om arbetsmaterialet: ”Det huvudsakliga målet med detta arbetsmaterial är att inspirera unga människor till rätten att välja sitt eget liv.”

www.viljaforlag.se

Egen nyckel Kär i kärleken

www.viljaforlag.se

Inre och yttre konflikter i Stjärnlösa nätter

V

64

– Okej! säger Emma.

och skalar potatis.

.

Av Karin Skagerberg

– Jag vill bara se på när du simmar,

De går till storköket. Där står Maria

ST

”Ingen vuxen ska vara hänvisad till barnböcker”

– Du kan inte byta om på

säger Hannes.

Best.nr. 978-91-7723-160-8 34 sidor

Ann-Charlotte Ekensten VÅGA HOPPA

Är det viktigt att man känner igen sig? – Ja, och just det tror jag att många läsare i den här gruppen saknar. Alla får läsa vad de vill, men ingen ska vara hänvisad till barnböcker på grund av språk eller andra utmaningar. Det är också viktigt att böckernas utformning är anpassad till en vuxen läsare. Därför är jag väldigt nöjd med illustrationerna på Emma, de känns lite coola.

– Får jag följa med? frågar Hannes. damernas, säger Emma.

ARK A N ASA AD • STJÄR NLÖSA NÄTTER • ARBETSMATERIAL

– Böckerna riktar sig i första hand till unga vuxna med intellektuell funktions­ nedsättning. Det finns alldeles för få böcker skrivna direkt för den målgruppen, säger Ann-Charlotte Ekensten, som påpekar att det är en bred grupp med väldigt olika förutsättningar. – En bok passar ju inte alla. En del kommer att tycka att ämnet är relevant medan andra kommer att tycka att boken är antingen för lätt eller för svår. Ann-Charlotte Ekensten, vars dotter har Downs syndrom, träffar ofta barn och ungdomar med olika funktions­ nedsättningar. Inspirationen till böckerna om Emmas liv kommer från ung­ domars vardag, drömmar och tankar.

– Jag ska till badhuset, säger Emma.

. SN

Alla har rätt till åldersrelevanta böcker

Emmas liv, en feel good-berättelse

N

ÅRSKURS 6–9

MINIINTERVJUN

Amàr växer upp i en kurdisk familj i en svensk småstad. Över hans huvud bestämmer hans far att han ska gifta sig med sin kusin, vilket bidrar till såväl en yttre konflikt med familjen som en inre konflikt för Amàr själv. – Den handlar om rätten att välja sitt eget liv och hur det kan kollidera med känslan av plikt och påtryckningar från familjen. Den skildrar en frigörelseprocess, säger författaren Arkan Asaad som tror att boken passar även för den som inte har egen erfarenhet av hederskultur. Boken är nämligen en underdog-story där man inte kan låta bli att heja på huvudpersonen. För unga vuxna som inte riktigt kommit igång med läsningen är Stjärnlösa nätter, som väcker frågor om identitet, perfekt välskriven läsning i lättläst format. Av Karin Skagerberg

STJÄRNLÖSA NÄTTER

VILJA

ARBETSMATERIAL AV FÖRFATTAREN

Det börjar som ett sommaräventyr. Amàr, hans far och syskon bilar hela vägen från Västerås ner till sin släkt i Irak. Till en början är allt underbart. Men snart förstår Amàr att familjen planerar något som han inte vill vara en del av: Ett bröllop mellan honom och hans kusin Amina. Stjärnlösa nätter är Arkan Asaads känsloladdade debutroman. Boken bygger på hans egna erfarenheter och är en unik historia om hederskultur utifrån en ung mans perspektiv.

Materialet kompletterar Stjärnlösa nätter och är skrivet av författaren Arkan Asaad. Det ger konkreta exempel på hur man kan jobba med att utveckla läsförmågan. Det inspirerar även till att samtala, läsa och skriva så att varje läsare själv ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera. Syftet är att eleverna ska få tilltro till sin språkliga förmåga och förbättra sitt självförtroende inom läsning.

Best.nr. 978-91-88037-06-0

Best.nr. 978-91-88037-08-4

Författare: Arkan Asaad 120 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

Författare: Arkan Asaad 64 sidor Pris: 99 kr

65


ÅRSKURS 6–9

TYPISKT TOBIAS!

Han tar upp mobilen, men batteriet är slut. Typiskt Tobias!

Sista hållplatsen ingår i serien

SISTA HÅ LLP LAT SEN

Kerstin L Hahn

T TYP ISK ! TOB IAS

Nypon förlag

hn Kerstin L Ha

LEN

blir handlar an går och träffar när han Speciellt

K AOS I SK AL L EN 9 789175 67535 0

KAOS I SK AL

på. Ibland att tänka mmer han bland glö t är väl bilen. De adda mo

hn Kerstin L Ha

– en möjlighet för alla

år i serien

Typiskt Tobias!.

Kerstin L Hahn SISTA HÅLLPLATSEN

Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är han på en hållplats långt hemifrån. Nästa buss tillbaka går inte på länge, och vad vill de där killarna som kollar på honom?

ias!.

Typiskt Tob

Nypon

17 9 789

36 5 675

förlag

7

Starkt om ätstörningar Johanna Nilsson

Fågelflickan handlar om Minna som lider av anorexia. Ja, hela familjen lider. Minna kan inte ta sig ur sin ätstörning och varje tugga Minna villEn bli dag en Fågelflicka. är en kamp. vill hennes Hon vill bli lätt äta. som luft lillebror inte heller Minna börjaroch enflyga lång tillbaka. iväg,väg slippa sin kropp.

Johanna Nilsson

Förut levde hon bara. Best.nr. 978-91-7567-550-3 Hon åt och drack utan att vara rädd. Nu är varje tugga en kamp. 3

Minna vaknar halv sex av väckarklockan. Hon går upp och tar på sig träningskläder. Hon är så trött att det snurrar i huvudet. Hon har inte sovit så mycket i natt. Så smyger hon nerför trapporna och ut i hallen. Tar på sig gympaskor, mössa och vantar. Sedan går hon ut i mörkret och börjar springa. Minna går upp samma tid varje dag, även på helgerna. 18

Det gör ovanligt ont i hjärtat den här morgonen. Hon blir rädd och stannar en stund, så att hjärtat ska få vila. Sedan springer hon vidare. Luften som hon andas ut ser ut som rök, som dimma. Asfalten är blank och våt. Det har regnat i natt.

FÅGEL-

19

Författare: Johanna Nilsson 66 sidor, Lix 14 Pris:för109 kr – en möjlighet alla

KAOS I SKALLEN

Listan

6

66

Jag hatar morötter för de kliar i halsen. Kunde jag säga till pappa att de var slut? Eller att jag glömde?

7

Författare: Kerstin L Hahn 30 sidor, Lix 15–16 Pris: 99 kr

Best.nr. 978-91-86447-67-0 Lix 15

Best.nr. 978-91-86447-11-3 Lix 12

9 789175 675503

’’

FLICKAN Nypon förlag

Bildromanerna på den här sidan är värda att titta extra på. Jag har sällan varit så förtjust som när jag fann dem på en bokmässa i London. Vi har översatt och anpassat dem till lättläst svenska. Böckerna vänder sig till tonåringar, vilket syns i det tuffa bildspråket. Tanken är att unga med stora lässvårigheter ska tilltalas av bilderna och den korta texten. På engelska heter serien "Right now" och anspelar på att varje bok beskriver en spännande händelse, just när den sker! Lena Maria Nordstrand, förlagschef Jan och Hanna har precis fått sitt andra barn. Hanna vill ge sin lilla dotter ett tryggare liv än vad de just nu har. Att flytta till en bättre bostad kan vara ett första steg. Men kan hon få Jan att förstå hur viktigt det är?

Sexton ... Sjutton ... Arton ... Nitton ... Dennis Frid tränar hårt, både morgon och kväll. Det har gjort nytta. Nöjd ser han sig i spegeln: Större muskler, bredd över bröstet. En tatuering täcker ena axeln. Det är en knuten näve. Under den står det VIT MAKT. Den kom till i fyllan. Hans mamma blev galen, men vad kunde hon göra.

3

Dennis kala huvud är blankt av svett. Han kollar en sista gång i spegeln – coolt! Han har bott själv i ett år nu. Skönt! De två sista åren bråkade han bara med morsan. Sin pappa har han aldrig träffat. Ett tag hade han ett bra jobb, som vaktis på en skola. Nu har han varit utan arbete i ett halvår. I början var det skönt att bara slöa. Sedan började han träna. Både hemma och på gym, nästan som besatt. Ibland läser han. Det blir mest böcker om krig.

4

Författare: Thomas Halling 76 sidor, Lix 15 Pris: 139 kr

Best.nr. 978-91-7567-362-2

OLA HAR TUR

Olas kompis Pelle och hans mamma måste flytta. De har inte råd med hyran. Nu har de ingenstans att ta vägen. Då får Olas mamma en idé: Olas morfar behöver hjälp på gården.

Plötsligt ligger den där och blänker – enkronan. Det är lika mycket som Ola tjänar en hel arbetsdag! Mamma säger att Ola måste lämna kronan till polisen. Men Ola behöver ju ett par nya skor …

Best.nr. 978-91-7567-415-5

Best.nr. 978-91-7567-416-2

– En krona? Då kan du köpa ett par nästan nya skor, sa skomakaren. – Bara de inte är för trånga, sa Ola. – Prova dem, sa skomakaren. Ola provade. Skorna var nästan alldeles lagom. Kanske lite för stora. Men fötterna kunde ju växa en bit till. – De här köper jag, sa Ola. Sedan gick han bort till Pelle. Han visade stolt upp sina nya skor. – En bra dag, sa Pelle. – Ja, en bra dag, sa Ola. Han kände noga efter med tungan en gång till. Alla tänderna var kvar. Det var en bra dag.

32

33

Författare: Hans Peterson Illustratör: Jens Ahlbom 36 sidor, Lix 15-18 Pris: 109 kr

Hans Peterson

ETT RUM OCH KÖK

DRÖMMEN OM ETT HEM VILJA

www.viljaforlag.se

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

DENNIS KAMP

Dennis kamp är en rak, nästan brutal skildring om våld och rasism. Men det är även en berättelse som visar att det går att bryta gamla mönster. Denna samlingsvolym består av de tidigare utgivna böckerna om Dennis: En blodig knoge, Pitbull, Ring mig!, Tyst mobil och Blodig hämnd.

OLA OCH RESAN TILL LANDET

Det här är en fristående del i serien Ett rum och kök, om Sverige på 1930-talet.

Rasism och våld 1

– Tar du cykeln? sa han. – Ja, sa jag. – Glöm inte hjälmen, sa han. Jag cyklade till ICA, gick in och tog en vagn. Det var en lång lista som började: Bananer Äpplen Morötter

Best.nr. 978-91-86447-13-7 Lix 12

Mårten Sandén, barnboksförfattare

SISTA HÅLLPLATSEN

En kväll efter maten sa pappa: – Tobias, kan du gå och handla? – Jag? sa jag. – Ja, du! sa pappa. – Kan du inte gå själv? sa jag. Då såg han arg ut. Han stod och diskade och det var mycket disk. – Okej då, sa jag. Pappa gav mig en lista och pengar.

Best.nr. 978-91-86447-10-6 Lix 14

’’Med minsta möjliga medel, på enklast tänkbara språk, lyckas Johanna Nilsson berätta en historia som rymmer såväl dramatik och starka känslor som utveckling.’’

Best.nr. 978-91-7567-536-7

Best.nr. 978-91-7567-535-0

FÖRSÖK IGEN Härlig berättelse om en tjej som är duktig på att skejta, och som kanske också är på väg att bli kär.

SAGT OM FÅGELFLICKAN

Tobias har så mycket att tänka på. Ibland glömmer han läxan, ibland glömmer han nycklarna eller att ladda mobilen. Det är väl inte så konstigt? Men en kväll när han går och handlar blir det kaos i skallen. Speciellt när han träffar Leila …

Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är han på en hållplats långt hemifrån. Nästa buss tillbaka går inte på länge, och vad vill de där killarna som kollar på honom? Han tar upp mobilen, men batteriet är slut.

TALANG Vi står på scenen. Det skarpa ljuset bländar mig. Killarna står bakom mig. I kväll har vi chansen!

Hans Peterson DRÖMMEN OM ETT HEM

Best.nr. 978-91-7567-751-4

GÖRA SLUT Om en tjej som vill lämna sin pojkvän eftersom han inte respekterar henne. Eller gör han det?

Läsvärda bildromaner

Hon gör det för att hon måste springa. Om hon inte springer blir hon orolig. Hon springer alltid minst en timme, ibland mer. Hon springer även om det regnar och blåser, även om det åskar och blixtrar. Hon springer fast hon inte orkar. Hon springer fast hjärtat gör ont och ibland hoppar över ett slag.

PANK OCH KÄR

Varje onsdag kväll spelar Tobias gitarr på en kurs. Alla tjejer gillar en kille som spelar gitarr. Helst vill Tobias att Leila ska gilla honom. Typiskt Tobias då, att han glömt bankkort och pengar hemma när Leila och han stöter på varandra på Kafé Kanel. Men ibland kommer hjälp från oväntat håll …

FULL FART En riktigt ruskig historia om några ungdomar som råkar ut för en trafik­ olycka.

FÅGELFLICKAN

Tobias är en sympatisk kille i tonåren. Han gör bort sig ibland, och så blir han kär. Tobias liv är en klar motvikt till det hårda ungdomsliv som skildras i många böcker.

Förr levde många svenskar under samma förhållanden som dagens nyanlända flyktingar flyr ifrån. Kunskap om historien ger bättre förståelse för dagens verklighet.

Johanna Nilsson är en mästare på att skildra känslor. Hon skriver så att den smärta som sjukdomen innebär för Minna och hennes familj strålar genom sidorna. Det här är en oerhört viktig historia, som trots sitt tunga ämne känns lätt och hoppfull. FÅGELFLICKAN

Feel good och humor

Sverige för 100 år sedan

VI STÖRTAR Vi såg roboten. Den kom rakt emot oss. En värme­sökande robot. Den anföll oss. Vi måste ut! Best.nr. 978-91-86447-77-9 Lix 17

VÅGAR DU? Det är bara ett gammalt, tomt hus. Jag tror inte på spöken. Nu ska jag sova i huset själv ... Best.nr. 978-91-86447-75-5 Lix 12

LÅT MIG GÅ Lisa och Lukas älskade varandra. Nu är Lisa ihop med Joel. Men Lukas lämnar inte henne ifred. Best.nr. 978-91-86447-76-2 Lix 8

DRÖMMEN OM ETT HEM

DET NYA HEMMET

Hanna och Jan har fått sitt andra barn. Hanna vill ge sin familj ett tryggare liv. Om de flyttar kan de kanske få det bättre. Men har de råd? Vardagsskildring från 30-talets Sverige.

Hanna och Jan flyttar med sin familj till en egen liten lägenhet. Men det är svåra tider i Sverige. De kämpar för att få det bättre och deras vilja att skapa ett tryggt hem får dem att klara motgångarna.

Best.nr. 978-91-88291-00-4

Best.nr. 978-91-88291-01-1

Så de flyttade. Jan hade tagit ledigt från arbetet i skogen. Deras vän Kalle hjälpte till att flytta med häst och vagn. Och solen sken.

Text: Dee Phillips 48 sidor Pris: 99 kr 4

Kapitel 2 Jan och Kalle hade känt varandra nästan sedan de gick i skolan. De hade gjort tre månaders värnplikt ihop just som kriget var slut. Det var mer än tio år sedan. Något år efter kom influensan som kallades ”spanska sjukan”. Den tog död på 30 000 människor i Sverige. Jan och Kalle klarade sig men Kalles yngre bror dog. Det gjorde att Jan och Kalle kom närmare varandra. Nästan som om de varit bröder.

Författare: Hans Peterson 26 sidor, Lix 17 Pris: 99 kr 5

67


ÅRSKURS 6–9

3

4

Carina Birgersson jobbar som bibliotekarie i Varberg, på Peder Skrivares skola, och har förmedlat boken Konserten till lärare och elever i språkklasserna. Hon säger så här: Foto: Jonatan Bylars

– Vi har cirka 130 elever i våra språkklasser där det går afghanska pojkar och några flickor. Vi har läst Konserten högt och en språklärare har tolkat. Det har satt igång diskussioner.

6

5

1. Sannah Salameh 2. Emerich Roth 3. Armina Imamovic 4. Henrik Chetan Aspengren 5. Behrang Miri 6. Navid Modiri 7. Patrik Lundberg 8. Denniz Bshara 9. Georgios Karpathakis 10. Zinat Pirzadeh 11. Soraya Post 12. Sofia Jernberg

OLIKA TRADITIONER OCH KULTURER MÖTS

Carina säger att det behövs fler böcker med tema familj, äktenskap och kärlek. Speciellt nu när många olika kulturer och traditioner möts. – Framför allt behöver vi informativa böcker om det svenska samhället och kulturen utan att vi pekar finger eller ser ner på deras egna kultur, säger hon.

1

VILJA VILL STÄRKA DEMOKRATIN

Av Sandra Svensson

Berättelserna handlar om identitet, rasism, rättigheter och mångfald. Några av skribenterna är rapparen Behrang Miri, komikern Zinat Pirzadeh och författaren Patrik Lundberg.

Ida och Stina är ofta i simhall­en. Just den här kvällen måste Stina åka hem tidigt, så Ida blir ensam i bubbelpoolen med några killar. Plötsligt håller de fast henne, de drar i hennes baddräkt och tar på hennes kropp. Ida blir rädd och skriker på hjälp.

Best.nr. 978-91-88291-96-7 32 sidor

Best.nr. 978-91-88293-16-9 72 sidor

Ida tycker att de är barnsliga. Bubbelpoolen knäpper till och börjar bubbla mer. 3

Ida slappnar av i det varma vattnet. Hon blundar. Ida är trött

Ida kliver ner i bubbelpoolen. Där sitter två killar och två tanter. Tanterna reser sig och går när Ida kommer. Ida känner igen de båda killarna.

efter att ha simmat. Det varma vattnet gör henne sömnig. Hon hör att killarna bredvid henne pratar med varandra, men hon

Det är de från boendet för ny-

fortsätter att blunda. Ida älskar

anlända. Ida sätter sig bredvid dem.

bubbelpoolen.

En bit bort i bubbelpoolen sitter Kim och Ludde. De tittar på Ida och skrattar. 10

11

DEBATTSERIEN Författare: Christina Wahldén Lix 18 Pris: 119 kr

20

I antologin Inte en främling utgiven av Teskedsorden möter vi personliga funderingar kring rasism, anti­ ziganism, homofobi och diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Nu finns den även som lättläst. . SN

MINA SYSTRAR BADADE ALDRIG

Tre unga killar har kommit ensamma till Sverige som flyktingar. De ser unga tjejer med bara armar och nakna ben. Så klär man sig inte i deras hemland. Vad vill tjejerna med sin klädsel? Killarna börjar diskutera vad som är rätt och fel.

12

11

Inte en främling är en samling personliga berättelser. Drygt tjugo både kända och okända personer berättar om sina starka upplevelser av diskriminering, homofobi och rasism – om att inte tillhöra normen. Bokens många röster är en hyllning till mång­falden och ger förebilder utanför mittfåran. En återkommande tanke är att varje människa borde ha rätt att definiera sig själv – eller låta bli att definiera sig – oberoende av begränsande normer. Över hela Sverige finns tusentals unga som inte känner igen sig i traditionella normer. Kanske är de födda utomlands, kanske kämpar de med att passa in i heteronormen.

A

E

BB L Ä

.

KONSERTEN

VILJA

68

I den här boken berättar 20 svenskar om hur de upplever utanförskap.

10

ST

MINA SYSTRAR BADADE ALDRIG

9

8

En lättläst hyllning till mångfalden

DEBATT

CHRISTINA WAHLDÉN

AR BADADE ALDRIG

ljas

7

N

Christina Wahldén jobbade tidigare som journalist och är numera författare. Hon har besökt länder som Kongo och Afghanistan. Hon är dessutom volontär och tränar svenska med ensamkommande ungdomar i Uppsala. Så här säger hon om serien Debatt: – Det är viktigt att vi värnar om våra mänskliga rättigheter. Det är något som generationer tillbaka har kämpat för. Det får vi aldrig glömma. Vi får aldrig ta våra rättigheter för givna. Lina Nordstrand, förläggare på Vilja förlag, berättar att det var många diskussioner på förlaget och med författaren innan både Konserten och Mina systrar badade aldrig gavs ut. – Viljas yttersta mål är att främja en lyckad integration och stärka demokratin i samhället. Det sista vi vill är att bidra till en ökad stigmatisering, eller befästa fördomar. Det är viktigt att man förstår syftet med de här böckerna.

V

ar

2

SYSTR CHRISTINA WAHLDÉN MINA

g. m d

Debattserien väcker samtal

SI BokenRär ett resultat av stiftelsen Teskedsordens projekt, och den lättlästa versionen är ett utmärkt underlag till studiecirklar och svenskundervisning för lite starkare läsare. O

VILJA

www.viljaforlag.se

Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans och respekt människor emellan. Intolerans och fanatism utgör ett växande hot i dagens samhälle. info@teskedsorden.se www.teskedsorden.se

INTE EN FRÄMLING

Inte en främling är en samling personliga berättelser med ämnen som identitet och diskriminering, homofobi, antiromism, rasism, etc. Det är texter som utmanar normer och fördomar. De fungerar utmärkt som diskussions­underlag. Best.nr. 978-91-88293-09-1

Författare: Teskedsordens antologi 122 sidor Pris: 99 kr

69


Under sommaren dras även Nick in i Gatsbys virvel av fester, pengar jazzmusik. Han blir inblandad i en tragedi som utspelar sig bland lögner och i en förljugen värld av lyx och pengar.

Det finns en litterär skatt i vissa klassiker. Berättelser om tidlös kärlek, vänskap och livsproblem. Då och då vaknar debatten om att ta fram en klassikerlista för skolan, eller en litterär kanon. Ofta är det politiska utspel. Vi på förlaget har vår egen lista, där vi sakta fyller på med fler och fler klassiker, böcker vi tycker är läsvärda än idag.

F Scott Fitzgerald DEN STORE GATSBY

ÅRSKURS 6–9

Lättlästa klassiker ger goda boksamtal

Nick Carraway är nyinflyttad i West Egg. Han har en mystisk och mycket rik granne som har stora fester varje helg.

Henrik Ibsen

TIDLÖSA BER ÄTTELSER

Norrmannen Henrik Ibsen (1826-1906) gick i täten för det moderna genombrott­et. Med sitt drama Ett dockhem lyckades Ibsen skapa debatt om kvinnans ställning i äktenskapet, i familjen och i samhället. Ibsen levde i Norge i en tid som var de politiska motsättningarnas och den inre svaghetens tid. De frågor hans bok väckte om kvinnans rättigheter är relevanta än idag.

T I DLÖ SA B E RÄT T E L S E R

Ett dockhem HENRIK IBSEN

F Scott Fitzgerald

DEN STORE TITEL GATSBY Författare VILJA

www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

För mer än hundra år sedan fick Selma Lagerlöf uppdraget att skriva en lärobok i geografi för folkskolan. Hon var inte bara författare utan också lärare. Det var inte så lätt, men boken blev en klassiker.

Det här är en förkortad version av Selma Lagerlöfs folkskolebok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige från 1906. Texten är moderniserad och bearbetad till lättläst. Den här versionen ger en inblick i hur Sverige var ”förr i tiden”, samtidigt som läsaren kommer att upptäcka att en hel del finns kvar. Sverige är ett annat land nu, men landskapen och platserna finns kvar. Boken är en perfekt lättsam introduktion till Selma Lagerlöfs författarskap. NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE Best.nr. 978-91-88293-12-1

Författare och illustratör: Antoine de Saint-Exupéry 146 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

Best.nr. 978-91-7567-172-7

Författare: F. Scott Fitzgerald Illustratör: Sam Kalda 110 sidor, Lix 19 Pris: 129 kr

VILJA

Författare

ETT DOCKHEM

DE 39 STEGEN

Ett dockhem är ett av världens mest berömda skådespel. Vi följer hemmafrun Noras utveckling från näpen, an­­ svarslös hustru till en mogen kvinna som tar det ödesdigra – men egna – ­beslutet att lämna hemmet. Henrik Ibsen skrev pjäsen 1879, men den är tyvärr fortfarande högst aktuell.

Det här är en spännande thriller med en katt-och-råttalek mellan spioner, makthavare och en vanlig engelsman. Thrillern skrevs 1915 i samband med första världskriget och speglar det annalkande kriget och tyskarnas spioner i Storbritannien. Boken har även filmatiserats av regissören Alfred Hitchcock.

Best.nr. 978-91-7567-109-3

Författare: Henrik Ibsen 92 sidor, Lix 16 Pris: 129 kr

www.viljaforlag.se

Den store Gatsby utspelar sig i en flott förort till New York 1922. Det är en tragisk historia om kärlek och passion. Nick Carraway dras in i sin förmögna och gåtfulla granne Gatsbys virvel av fester, pengar och jazzmusik. Gatsby försöker fånga sin ungdoms kärlek Daisy, men det hela slutar i en katastrof. Ett klassiskt triangeldrama.

www.viljaforlag.se

DEN STORE GATSBY

Lille prinsen är en klassisk saga från 1943. Boken berättar om den lille prinsen och hans mödosamma resa till jorden och vilka han träffar på vägen. Personer som ofta strävar mot helt omöjliga och oförnuftiga uppgifter. Den ende som ger honom glädje är en liten räv som öppnar hans ögon inför det viktigaste i livet ...

Det är 1914. Kriget kan börja när som helst. Hinner Richard lösa gåtan innan dess?

LILLE PRINSEN

Best.nr. 978-91-88037-91-6

Författare: Selma Lagerlöf Bearbetning: Hans Peterson och Tomas Dömstedt 114 sidor, Lix 18 Pris: 129 kr

70

John Buchan DE 39 STEGEN

Richard Hannay har återvänt från sitt arbete i Sydafrika till London. Där blir han inblandad i en otäck spionhistoria och misstänkt för ett mord som begås i hans hem. Han flyr från både poliser och tyska spioner.

Pojken Nils förvandlas till en pyssling och reser genom hela Sverige, från Skåne till Lappland, med en flock vildgäss. Fastklamrad på en gåsrygg får han uppleva Sveriges alla landskap, deras djur, natur och särmärken. Samtidigt genomgår Nils en inre resa. Han har nämligen inte alltid varit så snäll, nej han har varit lat och sur och en riktig djurplågare. När han till slut kommer hem har han lärt känna både Sverige och sig själv.

John Buchan

TIDLÖSA BER ÄTTELSER

Alla känner till den, FÅ har läst den

DE 39TITEL STEGEN

VILJA

Best.nr. 978-91-7567-170-3

Författare: John Buchan Illustratör: Sarah Wimperis 90 sidor, Lix 24 Pris: 129 kr

PÅ VÄSTFRONTEN INTET NYTT

Boken handlar om den 19-åriga soldaten Paul Bäumer och hans kamrater som går med i den tyska armén. De skickas till västfronten, entusiastiska och segervissa. Även om den militära drillen är hård och förödande för psyket uppstår ett fint kamratskap mellan soldaterna. Best.nr. 978-91-87831-12-6

DET GÅR AN

När Det går an kom ut 1839 blev den mycket uppmärksammad för att den stödde de fria kvinnorna. Den handlar om en kvinna som reser på kanalbåt nerför Göta kanal efter att ha gjort affärer i Stockholm. Hon träffar en man på båten. De umgås och tycke uppstår. Men hon är radikal och vill att var och en ska sköta sin egen ekonomi, Best.nr. 978-91-87831-33-1

Författare: Erich Maria Remarque Illustratör: Sarah Wimperis 92 sidor, Lix 22 Pris: 129 kr

Författare: Carl Jonas Love Almqvist 112 sidor, Lix 16 Pris: 129 kr

71


ENGELSKA Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap livet igenom. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att lära alla barn och unga att läsa på svenska. Men goda kunskaper i engelska är i dag nästan lika viktiga, och godkända betyg i ämnet är en förutsättning för att få studera vidare. Ett sätt att träna engelska språket är att läsa böcker valda utifrån intresse och smak. Genom böckerna kan de som kämpar med engelska erövra språket och bygga upp sitt ordförråd. En bok som väcker läslust bjuder inte bara på en fin läsupplevelse, den erbjuder också mängder av nya ord.

Vi har delat in vårt sortiment i ålders- och ämnesnivå. Detta som en hjälp att hitta böcker och material som passar tilltänkta läsare. För

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

varje åldersnivå finns det också fyra olika lättlästnivåer. Ju fler nypon, desto större

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

utmaning för läsaren. LÄTTLÄSTNIVÅ 4

Jake Maddox Sport – serie om sport

Det här är helt nya lättlästa böcker på engelska för barn och unga som handlar om sport. Alla böckerna har ett fint slut. De är spännande att läsa och innebär en något större läsutmaning för de yngre läsarna.

HOOP HUSTLE

SOCCER SHAKE-UP

BOARD BATTLE

GOLD MEDAL SWIM

Brian ska provspela för skolans basket­ lag. Men hans pappa tvingar honom att arbeta som volontär på ett äldreboende och det går ut över träningarna. Och Brian behöver verk­ ligen träna. När Brian träffar George på äldre­ boendet ser han sin chans att lära sig några nya basket­ steg. Men kommer hans nya färdigheter att imponera på tränaren?

Dominic vill inte spela fotboll, men när hans mamma anmäler honom, har han inget val. Så Dominic skojar bort träningarna även om han i hemlighet beundrar Carlos, lagets stjärna. När Carlos inte kan komma på en match tänker Dominic att han har chans att ta en plats i laget. Men kommer tränaren och hans lagkompisar att ge honom det förtro­ endet?

När ett gäng mobb­ are bestämmer sig för att de ”äger” den lokala skateparken, tvingas Conner och hans bästa vän Hannah därifrån. För att kunna öva inför den kom­ mande tävlingen måste de överlista mobbarna. Kampen om skateparken kan börja!

Sam är den bästa simmaren i skolans lag. När Julien kommer ny till laget erbjuder sig Sam att hjälpa honom med träningen. Men när Sam och Julien tävlar mot varandra i finalen kan bara en av dem vinna guld.

Best.nr. 9781496504982

72

Best.nr. 9781434262080

Best.nr. 9781434239020

CHAPTER 1

“This will be a much better way for

WARMING THE BENCH

“Caleb’s operation is in two weeks. After

you to spend your time,” Mom continued. that, everything will go back to normal.” Dominic heard his mom’s voice catch. Even without looking at her, he knew that there were tears in her eyes. Might, he

Twelve-year-old Dominic Harper slid into the backseat of his mom’s car Monday after school. “I really don’t want to play soccer,” he said, crossing his arms over his chest. “I know Caleb being sick has been hard

thought. She means everything might go back to normal. The problem had started months before, when Caleb suddenly became fussy all the time. Mom and Dad had been unable to

on you,” Mom said as she strapped Caleb,

figure out why he was throwing tantrums,

Dominic’s two-year-old brother, into his car

screaming, and crying so much. He stopped

seat. “But you can’t just stay in the house

sleeping through the night. Finally, the

all day and play computer games.”

doctor had figured out what was wrong — Caleb had a tumor growing on his spine

Dominic sighed.

and would need surgery to remove it.

5

Författare: Jake Maddox 72 sidor Pris: 99 kr

6

BMX CHALLENGE

HOCKEY MELTDOWN

Jason gillar utma­ ningar! Det har fått honom i trubbel flera gånger. Nu blir han utmanad att tävla i en BMX-tävling. Men det visar sig att BMX är mycket svårare än vad han först trodde. Han blir tvungen att lära sig cykla före tävlingen, han bara måste.

I flera månader har Dylan sett fram emot vinterns stora hockeyturnering. Han känner på sig att just den här vintern kommer hans lag att vinna. Så plötsligt blir han skadad och måste sitta på bän­ ken. Hans besvikelse är enorm. Men kan­ ske kan han tillhöra laget och ha roligt även om han sitter på bänken?

Best.nr. 9781434234230

Best.nr. 9781434234261

Best.nr. 9781496504999

73


ENGELSKA

’’

Bad Boyz

Lotus Lane Girls Club

– serie om fotboll

– där vänskapen blommar

SAGT OM KICKING OFF ”På ett härligt men okomplicerat språk berättar Alan Durant den här lättlästa historien med mycket känsla och värme. Författarens berättarglädje gör det riktigt roligt och spännande att följa

I serien Bad Boyz följer vi sju fotbollstokiga killar och tjejer som drömmer om att vinna Little League Cupen och åka på turné i Frankrike. Serien vänder sig till läsare från ca 12 år.

Kiki, Coco, Mika och Lulu bor på samma gata och är medlemmar i LLGC. Det är en aktiv och kreativ klubb och de bakar, pysslar, tar hand om sina husdjur och tittar på film tillsammans. Flickorna skriver dagbok och det är genom deras dagboksanteckningar, klotter, bilder och pratbubblor vi får ta del av deras liv. Böckerna passar för dem som har börjat läsa lite på egen hand och behöver öva mycket. Det tilltalande dagboksformatet, lättläst text och ett lockande innehåll stärker läsaren och skapar läslust.

Bad Boyz.” Ur BTJ:s häfte nr 24/2016

’’

SAGT OM LOTUS LANE ”De här böckerna är inte bara för de ovilliga läsarna utan också för läsare som vill känna framgång i sin läsning.” Cyndi Giorgis, Ph.D., University of Nevada Las Vegas

KICKING OFF

LEAGUES APART

K.O. KINGS

BARMY ARMY

Sex killar och en tjej dras alltid in i problem och en lärare föreslår att de ska starta ett fotbollslag och spela i den lokala serien. Men kan de hålla sig borta från bråk och strul tillräckligt länge för att ta sig vidare?

Ska de stå enade eller splittras? Bad Boyz börjar sin första säsong i Little League. De ser coola ut i sina nya färger och spelar bra. Men problemen är aldrig långt borta och hotar att splittra dem.

Bad Boyz är ett av de vinnartippade lagen i Little League Cup. Men kan de lösa sina interna problem eller blir det slutet för Bad Boyz karriär?

Som Little League Champions har Bad Boyz blivit inbjudna att delta i en mini­ turnering i Frankrike. Vad kommer de att tycka om Frankrike? Och vad kommer Frankrike att tycka om dem?

Best.nr. 9781783224456

Best.nr. 9781783224463

Best.nr. 9781783224470

2

Dareth’s gran was the first to speak. ‘I’m not sure about this going to France,’ she said. She looked around at the rest of the gathering with a narrow-eyed frown. ‘Well, they eat frogs

There was a lot to be done to prepare for the

there, don’t they?’ she went on. There was some

trip to France. Mr Davies wrote a letter to all

laughter.

the parents giving them details and inviting them to a meeting at the Appleton Little League

‘Only the legs,’ said Mr Davies with a smile. ‘But don’t worry, Mrs Nesbitt. We won’t be

headquarters. This was, in fact, a wooden scout

eating any frogs, I can assure you. It’s not really

hut. On the evening of the meeting there was

footballers’ food.’

just about enough room to squeeze everyone in. There was at least one parent of each child present – with the exception of Dareth’s and Bloomer’s. Dareth’s mum was still off on her long ‘holiday’, so his gran came instead – Mr Davies half expected her to bring her beloved budgie Rameses with her, but she didn’t. Bloomer’s mum and stepdad were both at work, so Bloomer came with his uncle. Mr Davies began the meeting by welcoming

‘It’s not any sort of food, if yer ask me,’ tutted Dareth’s gran. ‘You wouldn’t get me touching it, that’s for sure. Frogs!’ Her frown deepened into a look of fierce disgust. ‘You like toad-in-the-hole, Gran,’ Dareth remarked with a smirk. Max and Bloomer laughed. ‘Don’t be cheeky,’ said Dareth’s gran. But she didn’t say any more. Max’s dad wanted to know about the cost

everyone and giving a brief introduction: how

of the trip. ‘How much are we going to have to

the trip to France had come about, when they’d

pay?’ he asked.

be setting off, where exactly they were going…. Then he asked if there were any questions.

Mr Davies had expected this question. ‘Very little,’ he was pleased to report. Then he went 13

12

Författare: Alan Durant 72 sidor Pris: 99 kr

Best.nr. 9781783224487

,

Igor’s lab of fear

KIKI: MY STYLISH LIFE

Forget what I said about my dungeon. I was just having a little fun. This is my laboratory, of course. Yes, yes, it’s just a science lab.

– serie om skräck

Kiki älskar mode och sina vänner och hon samlar på fakta.

Nothing more.

Välkommen till professor Igors laboratorium, fullt av märkliga väsen. Tur att de är inlåsta …

Best.nr. 9780545445122

What’s that in the cooler, you ask? Hehe. Well, that’s an interesting story . . .

Författare: Michael Dahl Illustratör: Igor Sinkovec 40 sidor Pris: 99 kr

7

COCO: MY DELICIOUS LIFE

Coco älskar att gräva i jorden, att klättra i träd och att baka – helst tillsammans med sina vänner. Best.nr. 9780545445146

LULU: MY GLAMOROUS LIFE

Lulu älskar allt som glittrar (saker, djur och människor) och hon avgudar sina vänner i LLGC.

Kiki Kiki

To my wonderful sister, Amber, and to Holmwood Avenue-the best street to grow up on.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission of the publisher. For information regarding permission, write to Scholastic Inc., Attention: Permissions Department, 557 Broadway, New York, NY 10012. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data May, Kyla. Kiki my stylish life / by Kyla May. p. cm. — (Lotus Lane ; 1) Summary: Kiki and her best friends, Coco and Lulu, all live on Lotus Lane, attend Amber Acres Elementary School, and have their own club, so when a when a Japanese girl named Mika moves in next door and also chooses fashion design for her art project, Kiki is seriously annoyed. ISBN 978-0-545-44512-2 (pbk.)—ISBN 978-0-545-49613-1 (hardback)—ISBN 978-0-545-49680-3 (ebook) 1. Fashion design—Juvenile fiction. 2. Best friends—Juvenile fiction. 3. Friendship—Juvenile fiction. 4. Popularity—Juvenile fiction. 5. Elementary schools—Juvenile fiction. 6. Diary fiction. [1. Fashion—Fiction. 2. Best friends—Fiction. 3. Friendship—Fiction. 4. Popularity—Fiction. 5. Elementary schools—Fiction. 6. Schools—Fiction. 7. Diaries—Fiction.] I. Title. II. Title: My stylish life. PZ7.M4535Kik 2013 813.6—dc23 2012034246

:

ISBN

978-0-545-49613-1 (hardcover) / ISBN 978-0-545-44512-2 (paperback) Copyright © 2013 by Kyla May Productions Pty Ltd.

Best.nr. 9780545445160

All rights reserved. Published by Scholastic Inc. SCHOLASTIC, BRANCHES, and associated logos are trademarks and/or registered trademarks of Scholastic Inc.

by Kyla May

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TM

MIKA: MY NEW LIFE

I den fjärde boken om LLGC bjuder Kiki, Coco och Lulu in Mika till sitt pyjamasparty. Best.nr. 9780545445191

74

Text och bild: Kyla May 96 sidor Pris: 99 kr

13 14 15 16 17 18/0 Printed in China First Scholastic printing, May 2013

38

WEREWOLF SKIN

BLOOD SHARK!

OOZE IS IT?

A JAR OF EYEBALLS

Två bröder och deras pappa över­ nattar i en stuga i skogen. Men är det som lurar bland träden verkligen hälften människa och hälften varg? Professor Igor's berättelse avslöjar en fruktansvärd familjeförbannelse.

En skolutflykt, en kvarglömd plånbok och hajfossil. Dagens hajar lever i havet, men professor Igor berättar att förhistor­ iska hajskelett finns överallt. Och att rakbladsvassa hajgap inte är långt borta …

Några vänner fiskar vid en sjö när en meteor slår ner i närheten. En meteor full med mineraler värda en förmögen­ het. Men den inne­ håller något annat också, något slem­ migt från universums mörkaste hörn …

Kevin är trött på att bli ignorerad. Ingen i skolan lägger märke till honom. Han bestämmer sig för att vinna skolans vet­ enskapspris till varje pris. Men är pokalen verkligen värd priset han får betala?

Best.nr. 9781496504623

Best.nr. 9781496504609

Best.nr. 9781496504616

Best.nr. 9781496504593

75


ENGELSKA

En lättläst ”Ghost Whisperer”

ll Arthur Nominerad ti Novella 2016 Ellis Awards

A Frank Ryan Mystery

– deckarserie

Småstadsjournalisten Claire Abbott har ett sjätte sinne – en radar inställd på brott Claire har en speciell gåva som hon ärvt från sin mor. Hon får föraningar och visioner av människor i nöd som behöver hennes hjälp. Hennes förmåga har hjälpt henne att bli en framgångsrik reporter, ofta kommer hon till platsen för brottet innan polisen är där.

Frank Ryan är en smart, charmig och osannolik hjälte. Med humor och oväntade vändningar är detta välutvecklade och spännande deckarmysterier.

VÄGAR TILL ENGELSKA Författare: Susanne af Sandeberg Best.nr. 978-91-7567-422-3 56 sidor. Hård pärm. Pris: 149 kr

Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter Hur ska man tänka som pedagog när det finns elever i klassen som har det kämpigt med att läsa och skriva på engelska? Det är frågor som Susanne af Sandeberg ägnat mycket tid åt. PLAYING WITH FIRE

SEARCH AND RESCUE

RACE AGAINST TIME

Småstadsjournalisten Claire Abbott har ett sjätte sinne – en radar inställd på brott. När en rad anlagda bränder drabbar staden tror Claire att hon vet vem som är skyldig. Men hon upptäcker snart att fallet är mer komplicerat än hon trodde och snart är jakten på mordbrännaren i full gång. Det blir en jakt på liv och död.

När en ung kvinna försvinner på en vand­ ringsled, är journalisten Claire Abbott först på plats. När räddningsteamet vägrar lyssna på henne, tar hon tag i saken själv. Hon hamnar på ett farligt uppdrag, både för henne själv och för hennes omgivning. Ledtrådarna från bortförandet av den unga kvinnan är vilseledande, men Claire förlitar sig på sin intuition och insisterar på att rädd­ ningsteamet ska leta på ett annat ställe.

När småstadsjournalisten Claire Abbott vaknar ur en mardröm är hon övertygad om att en bomb kommer att explodera i stadens skola. När ett verkligt bombhot mot skolan avstyrs är hon övertygad om att det kommer att hända igen. Men när? Och vem är bomb­aren? Det blir en kamp mot klockan för att stoppa hans planer.

Best.nr. 9781459808409

Best.nr. 9781459805767

Fler böcker på hemsidan Här i magasinet ser du endast ett urval av vårt engelska sortiment. Fler lättlästa engelska böcker hittar du på Nypons hemsida. Där finns också några av våra svenska böcker som vi har översatt till engelska. Gå in på www.nyponforlag.se

76

race against time

Gail Anderson-Dargatz

“Matt, the dream felt so real.” I reached for my cell on the nightstand. “I’ve got to phone my editor. Maybe she’s heard something.” I worked for the Black Lake Times. Carol and I were the only two reporters at this small-town newspaper. We regularly phoned each other at home if we heard about a story. Matt took my phone and put it back on the nightstand. “It’s three o’clock in the morning. You can’t phone Carol now. Claire, you’re taking this dream far too seriously. It was just a dream.” I fell back on my pillow. “But I was there. And I felt so helpless. The police wouldn’t listen to me. When I said there was a kid in the building, they ignored me.” “The cops would never do that.” Matt leaned on his elbow to face me. “Look, your mind is just working through these visions you’ve been having. You know the cops

never take your mom’s visions seriously. You’re scared they’ll judge you too.” Matt was right, of course. My mom had made a habit of telling the police about her visions. She’d think she knew where a lost child was, or where a body would be found. But she was often wrong. The child or the body would be found in another place. The police were polite to Mom at first. Now they wouldn’t take her calls. They thought she was crazy. The trouble was, over the past winter I’d suddenly started having visions too. That was how Matt and I had ended up together. Matt was the search-and-rescue manager for our area. I’d told him about my vision of a girl named Amber Miller. I was sure she wasn’t just lost. She had been kidnapped. In the end, it turned out I was right. At first Matt thought I was crazy, but I won him over. We ended up dating after that. Well, after I broke things off with a

7

8

Författare: Gail Anderson-Dargatz 116 sidor Pris: 89 kr

’’

Best.nr. 9781459808430

”En rasande jakt från början till slut, perfekt för de som har ett sug efter spänning.” Kirkus Reviews - August 31, 2016

Susanne af Sandeberg är fil.mag. i läs- och skrivsvårig­heter. Så här beskriver hon syftet bakom Vägar till engelska vid läsoch skrivsvårigheter – en handbok som ger inspiration till pedagoger som arbetar med engelskundervisning. – Det finns många sätt att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och boken belyser olika framgångsfaktorer. Men boken tar också upp den problematik som finns i dagens skola. Min förhoppning är att läsaren under läsningen ska stanna upp, reflektera och dra slutsatser, säger hon. ENGELSKA EN RÄTTIGHET

Att få lära sig engelska i skolan är både en jämlikhets- och en demokratifråga. Alla elever måste få samma möjligheter, men så är inte alltid fallet. Under många år har undervisning och läromedel i engelska huvudsakligen utgått från normalläsaren.

Man har förutsatt att eleverna är läsare som snabbt får en omedveten känsla för de underliggande språkstrukturerna i språket. VIKTIGT MED STÖD

BEETHOVEN’S TENTH

Pianostämmaren Frank Ryan får ett gammalt manuskript som visar sig vara Beethovens tionde symfoni. Frank kastas in en värld av intriger och våld, och inser att han måste använda sin list för lösa mysteriet med manuskriptet. För vem kan Frank egentligen lita på? Best.nr. 9781459808690

För elever med läs- och skrivsvårigheter är det annorlunda, de har svårt att knäcka den engelska läskoden på egen hand. – Om de inte får hjälp riskerar de att utsättas för ständiga misslyckanden när textmängderna ökar och kraven på läs- och skrivförmågan växer, säger Susanne af Sandeberg. TID ATT REFLEKTERA

Boken är inget trollspö som sveper fram snabba, enkla lösningar för lektionerna. Om man verkligen vill förbättra engelsk­ undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter från grunden så krävs det något mer. – Lärarna behöver få tid att reflektera, diskutera och planera undervisningen. Det är engelsklärarna som är experter på sitt ämne och känner sina elever. Lärarna måste få tid att förbereda sina lektioner och att undervisa. Det kan också finnas behov av nya läromedel och fortbildning, avslutar Susanne av Sandeberg.

TOKYO GIRL

Pianostämmaren och jazzmusikern Frank Ryan är en smart, charmig och osannolik hjälte. Nu är han i Japan och undervisar uttrå­ kade hemmafruar i pianospel när han får en spelning på en trendig bar. Där dras han in en blodig uppgörelse i den undre världen. Best.nr. 9781459810761 brian harvey

Chops

t’s amazing what people lose inside grand pianos. House keys, a corned beef sandwich, a single dirty sock—I think I’ve seen it all, then somebody goes one better. Once I found a black bra between the last three bass strings of a nine-foot concert grand. Not jammed, not stuffed, but carefully threaded, way down at the end of the instrument. Don’t ask me why. The owner of the piano was a retired concert pianist about a hundred years old. When I gave the undergarment a tug, a little piece came away in my fingers. It must have been as old as he was. Maybe it was a keepsake. Maybe it was his. You just never know.

So when Miss Pieczynski called to tell me her piano was making a clicking noise, I made room for her in my schedule. I like old people. They don’t waste your time trying to impress you. And I especially liked Miss P. “Is terrible!” she shouted. I held the phone at arm’s length. Miss P.’s early experience of telephones had probably been in one of those eastern European countries, don’t ask me which. It seemed she had never adapted to phones that actually work. “Is not Steinway anymore,” she yelled. “Is typewriter!” When Miss P. opened her apartment door, I could hear some innocent Mozart sonata being bludgeoned to death. She grabbed my wrist and pulled me so close I could count the cracks in the powder on her cheek. Her lipstick was off target. It looked like she’d put it on in her sleep.

1

2

i

Författare: Brian Harvey Cirka 130 sidor Pris: 89 kr

77


För att kunna erbjuda lättlästa och riktigt bra berättelser som utspelar sig i den svenska kulturen finns nu flera av Nypons och Viljas lättlästa böcker översatta till arabiska, dari, engelska, pashto, somaliska och tigrinska. Vår förhoppning är att urvalet på

ÅRSKURS F–2

NYPONGUIDE FÖR MÅNGSPRÅK

ÅRSKURS 3–5

MÅNGSPRÅK de kommande sidorna ska kunna hjälpa dig att möta läskunniga nyanlända med böcker på deras eget modersmål och med ett

Rolf på fotboll

Erik på cirkus

Olle 8 – Ryggsäcken

Emil 11 – Förbjudet

Kerstin L Hahn SISTA HÅLLPLATSEN

SISTA HÅLLPLATSEN Kerstin L Hahn

Sista hållplatsen ingår i serien Typiskt Tobias!.

– en möjlighet för alla

som gäller för motsvarande titlar på svenska.

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

Symbolen 1 nypon är lättast, symbolen 4 nypon innebär en större utmaning för läsaren.

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

78

a a a sk sk lsk hto ali rin m s g a i o T P S

e ng

E

FAKTA OM SPRÅKEN

Fröken Spöke

Så sjukt kär

9 789175 675350

Typiskt Tobias! Sista hållplatsen

Simhallen

Biobesöket

Biblioteket

Vardag

Poeten i glasburen

Leverans under våren

Arbetsmaterial

Inläsningstjänst

Nyheterna på mångspråk är på tryck. Du kan beställa dem nu, så levereras de vartefter de blir klara under våren, fram till april.

Symbolen ovan vill påminna dig om att det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till samtliga Nypons titlar. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se

De flesta av våra mång­ språksböcker finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.

ÅRSKURS 6–9

Rampen

Lotten Dagboken

Pashto är officiellt språk i Afghanistan (tillsammans med dari) och Pakistan och talas av 40–60 miljoner människor i världen. Pashto skrivs med en modifierad form av arabisk skrift (med flera extra bokstäver) och läses från höger till vänster.

Somaliska talas i Somalia, Etiopien, Djibouti och Kenya av ca 20 miljoner människor. Inbördeskrig och migration har gjort att människor som talar somaliska finns över hela världen. Somaliska skrivs med latinska bokstäver och läses från vänster till höger.

✔ ✔

✔ ✔

Arabiska talas av ca 450 miljoner människor främst i mellanöstern och är ett av de fem största språken i världen och ett av FN:s officiella språk. Språket skrivs med arabiska alfabetet som läses från höger till vänster. Dari är namnet på den variant av persiska som talas i Afghanistan av ca 13 miljoner människor. Skillnaden mellan dari och persiska är ungefär som skillnaden mellan rikssvenska och finlandssvenska. Dari skrivs med det persiska alfabetet och läses från höger till vänster.

Nypon förlag

Nästan som Zlatan

indelade i olika lättlästnivåer. Samma nivåer

D

i ar

TYPISKT TOBIAS!

Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är han på en hållplats långt hemifrån. Nästa buss tillbaka går inte på länge, och vad vill de där killarna som kollar på honom? Han tar upp mobilen, men batteriet är slut. Typiskt Tobias!

Nypons lättlästa böcker på mångspråk är

Ar

Rolf får ett paket

Spring, Amina!

relevant innehåll. Och att böckerna kan stärka deras identitet och grund för att lära sig ett nytt språk.

ka

is ab

Tigrinska talas i Eritrea och Etiopien av ca 9 miljoner människor och är det officiella språket i Eritrea. Det kallas också tigrinja, som är den amhariska benämningen på tigrinska (amhariska talas i Etiopien), och de två språken är lika varandra ungefär som danska och svenska. Tigrinska skrivs med det stavelsebaserade alfabetet Ge’ez (etiopisk skrift) och läses från vänster till höger.

79


9 789175 676968

Rune Fleischer

Rune Fleischer • Rolf waxa uu helay baakad

Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från mamma.

waxa uu helay baakad

– Vad kan det vara? Jag måste skynda mej hem och öppna det, säger Rolf.

Aamina ku fiicantahay orodka. Waxay

Vårt modersmål är betydelsefullt för att skapa identitet och självkänsla. Att behålla sitt första språk är viktigt, på modersmålet formulerar vi tankar och känslor. Det tar lång tid att lära sig att tänka och känna på ett nytt språk.

ma. love with Em Måns is in right. No, that’s not for Emma! lly lovesick Måns is rea

LIN MÅ RT EN ME

ku qancisay Aamina inay ka bilawdo

ARABISKA Översättare: Fahed Al Mulki
 Best.nr. 978-91-7567-528-2

tababarka orodka isla naadiga ay Lina

för alla – en möjlighet

ku jirto. Hadda waxa soo dhawaaday tartankii ugu horreeyey.

ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7567-523-7

k about

the first boo Lovesick is . ma

Måns and Em

‫ممنوع‬

ARABISKA Översättare: Brahim El Mansouri Best.nr. 978-91-7567-644-9

6

‫ممنوع‬

DARI Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7567-646-3

.ً‫ عاما‬11 ‫يبلغ عمر إمييل‬ .‫يشرتي صديقه الحلوى أثناء االسرتاحة بني الدروس‬ .‫إمييل أيضاً يريد أن يفعل ذلك‬ .ً‫ولكنه ال ميلك نقودا‬ ‫من أين سيتدبّر النقود؟‬

11 ‫إمييل‬

ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7567-696-8

7

‫توماس هاللينغ‬

11 ‫إمييل‬

SOMALISKA Översättare: Musa M. Isse Best.nr. 978-91-7567-649-4

9 789175 675275

– en möjlighet för alla

− I have to see this, Ralf says.

het för alla

9 789175 676975

Nypon förlag

ROLF PÅ FOTBOLL

Rolf ser några killar spela fotboll. Han älskar fot­ boll och stannar för att titta. Men något är fel. Bollen går bara i ribban. Rolf måste fixa det ... Det finns många böcker om Rolf på svenska. Se på sidan 12.

RYGGSÄCKEN

ERIK PÅ CIRKUS

FÖRBJUDET

Olles klass ska på utflykt. Alla vet om det. Alla, utom Olle. Han har glömt matsäcken. Hur ska det gå? Det ordnar sig så klart! Det finns många böcker om Olle på svenska, se sidan 18.

Idag är Erik på cirkus. Nu börjar det. Det blir en rolig dag. För både Erik och hans pappa … Det finns fler böcker om Erik på svenska, se sidan 17.

Emil stjäl pengar ur en jacka. Han fattar att det är fel, ändå gör han det. Tack vare en klok lärare ordnar det sig. Det finns fler böcker om Emil på svenska, se sidan 31.

ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-643-2

Rolf öppnar väskan. – Jag ska se om jag har något så jag inte blir blöt. Kanske har jag en jacka, säger han.

Text och bild: Rune Fleischer 20 sidor Pris: 79  kr

– Nej, det regnar inte. Det ÖSER ner, säger Rolf. 8

80

ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-529-9

‫أنّييل دروسِ ن‬

Nypon förlag

Annelie Drewsen

Spring, Amina! handlar om en ung tjej som kommit till Sverige som ensamkom­ mande flyktingbarn. Hennes mamma är kvar i Kenya så Amina får klara sig själv. Hon går i en vanlig klass, har bra kom­ pisar och löptränar. En dag får hon chans att ställa upp i en tävling. Boken ger en god förståelse för hur livet kan se ut för många ensamkom­ mande barn, och för vilka upplevelser de haft innan de kommit till Sverige. Det finns fler böcker om Amina på svenska, se sidan 53.

6

– Nu kommer pappa! ropade mamma. Pappas bil stannade utanför. Det hördes tre korta tut. Pappa kom aldrig in längre. Det kändes konstigt, men också skönt. Det blev bara tjafs när mamma och pappa sågs. – Ha det så bra nu, sa mamma och gav Emil en kram. Emil kramade tillbaka. Länge, länge. Sedan sprang han ut till bilen.

– Hur kan hon gå så där utan att falla ner? frågar Erik. – Hon har nog tränat länge, säger pappa. 7

Författare: Thomas Halling Illustratör: Henning Cedmar Brandstedt 20 sidor Pris: 79 kr

6

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson 20 sidor Pris: 69 kr

መምህር መንፈስ

SOMALISKA Översättare: Abdibashir Hirsiguled Best.nr. 978-91-7567-648-7

Och jag vet vad jag vill göra. Mest av allt! Jag vill kyssa Emma.

ሸስቲን ሉንደበሪ ሃን

Nypon förlag – en för alla – möjlighet ተኽእሎ ንዅሉ

FRÖKEN SPÖKE

Hon skulle träffa en kompis och ta en öl. Emil skulle sakna henne, fast han bara skulle vara borta i två nätter.

Det kommer in en tjej. Hon kan gå på en lina. Det ser svårt ut.

Det ringer in. Olle går in och sätter sig. – God morgon, säger fröken. – God morgon, säger barnen. – Idag ska vi till skogen, säger fröken. Har alla med sig matsäck?

ኤባ፡ ኢቫርን እቶም ኣብ’ቲ ክፍሊ ዘለዉ ካልኦትን ኣብ እታ መተካእታ መምህሮም ገለ ፍልይ ዝበለ ነገር ከምዘሎ ተዓዘቡ። መምህር ስፓረ ኣዝያ ነዋሕን ቀጣንን ኢያ። ከም በረድ ዚቘርር ኣእዳው ከኣ ኣሎዋ። ከምኡ’ውን ጸሓይ ኣይትፈቱን። ሓሳብካ ከተንብብ ትኽእል ከኣ ትምስል።

Vi sitter väldigt nära varandra. Tänk om jag skulle göra det? Bara luta mig fram och kyssa henne? Hon skulle nog bli förvånad! Men skulle hon bli glad? Hon kanske skulle bli arg! Jag ser på Emma. Hon tittar på teven. De har slutat kyssas nu. Jag går på toa och snyter mig. Emma vill nog inte kyssa någon som är förkyld. Jag går tillbaka. De kysser varandra fler gånger i filmen.

ARABISKA Översättare: Fahed Al Mulki Best.nr. 978-91-7567-527-5

Efter det ser de en clown. Han har en röd näsa och stora skor. Han ska spela fiol. Men han kan inte. Det är så kul. Erik skrattar så han får ont i magen.

– Ja, svarar alla utom Olle. Han har glömt! Hans mamma och pappa har också glömt!

ARABISKA Översättare: Brahim El Mansouri Best.nr. 978-91-7567-645-6 ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7567-697-5

– en möjlighet för alla

መምህር መንፈስ

Ralf

at the soccer game

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7567-521-3 ሸስቲን ሉንደበሪ ሃን

Rune Fleischer • Ralf at the soccer game

Ralf is out jogging. He passes some guys who play soccer.

Annelie Drewsen 9 789175 675305

ARABISKA Översättare: Fahed Al Mulki
 Best.nr. 978-91-7567-530-5

TIGRINSKA Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7567-650-0

Rune Fleischer

.‫اآلن حان وقت املشاركة يف أوّل مسابقة‬

Nypon förlag

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl 20 sidor Pris: 99 kr

Jag går tillbaka. De kysser varandra fler gånger i filmen.

ighet för alla – en möjl

.‫بأن تتدرّب عىل الجري معها يف نفس النادي‬

SPRING, AMINA!

Vi sitter väldigt nära varandra. Tänk om jag skulle göra det? Bara luta mig fram och kyssa henne? Hon skulle nog bli förvånad! Men skulle hon bli glad? Hon kanske skulle bli arg! Jag ser på Emma. Hon tittar på teven. De har slutat kyssas nu. Jag går på toa och snyter mig. Emma vill nog inte kyssa någon som är förkyld.

Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från mamma. Vad kan det vara? Jag måste skynda mej hem och öppna det, säger Rolf.

competition is coming up.

– en möjlighet för alla

Och jag vet vad jag vill göra. Mest av allt! Jag vill kyssa Emma.

ROLF FÅR ETT PAKET

AAMINAAY CARAR!

that Amina is good at running. Lina talks

They practice together. And now the first

‫ وتُقنِعها‬.‫تكتشف لينا أن صديقتها أمينة رسيعة يف الركض‬

!‫ يا أمينة‬،‫اركيض‬

‫مورتِن ِملني‬ ‫عاشق‬

Saaxiibadeed Lina, ayaa ogaatay in ay

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Alone. Her Swedish friend Lina discovers

Amina into joining her track and field club.

Iswiidhan ayey timi iyada oo keli ah.

Nypon förlag

Rolf

Måns är kär i Emma. Fel. Måns är helt sjukt kär i Emma. Vad ska han göra? Så sjukt kär är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten. Det finns fler böcker om Måns och Emma på svenska, se sidorna 44 och 55.

Aamina waxay ka timi Soomaaliya.

IN MÅ RTE N MEL

– en möjlighet för alla

Amina has come to Sweden from Somalia.

AAMINAAY CARAR!

– What could it be? I have to rush home and open it, Ralf says.

"‫"عاشق‬ .‫وإميَّا‬

RUN, AMINA!

Rune Fleischer • Ralf and the package

Ralf is happy. He has been to pick up a package. It is from his mother.

Ralf

and the package

‫هو أوّل كتاب عن مونس‬ SÅ SJUKT KÄR

‫أنّييل دروسِ ن‬

.‫جاءت أمينة وحدها من الصومال إىل السويد‬

RUN, AMINA!

Annelie Drewsen

Rune Fleischer

Modersmålet ger identitet

‫عاشق‬

.‫مونس مُغ َرم بإميَّا‬ .‫خطأ‬ !‫يعشق مونس إميّا‬ ‫ماذا سيفعل؟‬

Annelie Drewsen

MÅNGSPRÅK

Humor och skratt lockar till läsning

،‫اركيض‬ !‫يا أمينة‬

‫مورتِن ِملني‬

7

Ebba och Ivar märker genast att det är något särskilt med deras vikarie. Fröken Sparre är mycket lång och smal och hon har iskalla händer. Dessutom tål hon inte solen och verkar kunna läsa tankar. Är hon en vampyr? Eller kanske ett spöke? Ebba och Ivar bestämmer sig för att ta reda på det! Det finns fler böcker om Fröken Spöke på svenska, se sidan 34.

ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7567-759-0 PASHTO Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7567-760-6 SOMALISKA Översättare: Abdibashir Hirsiguled Best.nr. 978-91-7567-763-7 TIGRINSKA Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7567-695-1

11

Författare: Thomas Halling Illustratör: Kenneth Andersson 36 sidor Pris: 109  kr

ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-642-5

5. Droppar av blod

Ebba, Ivar och Rut stirrade på katten. Den smög sakta mot ett träd. Där satt en liten, grå fågel. Katten tittade på fågeln. Fågeln satt stilla. Den såg ut som en grå, liten boll. Den märkte inget. – En gråsparv, viskade Rut. – Hur vet du det? sa Ebba. – Jag gillar fåglar, sa Rut. Just då tog katten ett skutt. Den hoppade snabbt och högt mot grenen. 20

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén 50 sidor Pris: 109 kr

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

6

7

Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg 50 sidor Pris: 109 kr

Hitta läslust i EN serie

Många av böckerna som finns på andra språk ingår i en serie. Efter att ha läst en bok på sitt modersmål och sedan på svenska kan läsaren gå vidare till en ny bok i serien. Med förförståelse för berättelsens struktur, huvudpersonerna och miljöerna underlättas läsningen. Det väcker läslust.

9

81


MÅNGSPRÅK

Vårt modersmål är viktigt som kulturbärare

Modersmålet är länken till förankring i kulturen och vägen in i ett nytt samhälle. I boksamtal med föräldrar och vänner på modersmålet skapas gemenskap och förståelse för olika kulturer. På det här uppslaget finns böcker för tonåringar.

Nypon förlag

‫يوهانّا نيلسون‬

.ً‫أنا أكره القراءة والكتابة! وأخطئ فيهام دامئا‬ .‫مت طلب االنتساب إىل ثانوية كرة القدم‬ ُ ّ‫لذلك قد‬ !‫يجب أن يقبلوين فيها‬

ZLATAN ً‫ تقريبا‬،‫مثل زالتان‬

ALMOST LIKE ZLATAN

I’m going to be like Zlatan. This is a life-or-death thing for me.

.‫أريد أن أصبح مثل زالتان‬ .‫األم ُر حيا ٌة أو موت بالنسبة يل‬

Hela Johans värld kretsar kring fotboll. Han drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela i landslaget. Johan har dyslexi och hatar att läsa och skriva. Men nu gäller det att komma in på fotbollsgymnasiet. Han bara måste! Det är på liv och död! Det finns fler böcker om Johan på svenska, se sidan 51.

‫يوهانّا نيلسون‬

ARABISKA Översättare: Fahed Al Mulki
 Best.nr. 978-91-7567-531-2

9 789175 675312

– en möjlighet för alla

ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7567-522-0

Mångspråk på biblioteket MÅNGSPRÅKSUTGIVNING HANDLAR OM DEMOKRATISK DELAKTIGHET

ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7723-125-7

Det är ju fredag. Jobbet på lagret är hårt: lyfta lådor, packa upp,

- 3 olika förslag DÄRFÖR MÅNGSPRÅK! Låt eleverna läsa på modersmålet och sedan på svenska. Det skapar förförståelse för handlingen och per­ sonerna i berättelsen, och läsningen på svenska underlättas. DÄRFÖR MÅNGSPRÅK! Låt eleverna läsa parallellt på modersmålet och på svenska, och jämför och diskutera nya ord och sätt att formulera sig. DÄRFÖR MÅNGSPRÅK! Låt eleverna läsa samma bok på sina respektive modersmål och diskutera den på svenska. Språken förstärker varandra och modersmålen får lika stor betydelse som det svenska språket.

På puben

Kärlek i rampen RAMPEN

Jens älskar att åka skateboard. Han är i rampen nästan varje dag. Men så en dag kommer Maria dit. Jens vill visa henne vad han kan, och hur man åker i rampen. Men det visar sig att Maria inte behöver någon hjälp. Tvärtom ... En rolig och varm bok som passar alla, även de som inte redan är skejtfrälsta. Rampen finns på svenska, se sidan 52. DARI Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7723-126-4 ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-88291-75-2

− Ska jag visa hur man gör? frågar han. − Okej, säger Maria. Kapitel 2

− Vill du börja i rampen eller på marken? undrar Jens.

Maria sätter sig i gräset vid rampen. Hon öppnar sin stora väska. I väskan

− I rampen, svarar Maria. Hon verkar modig, tänker Jens.

ligger en skateboard, en hjälm och olika skydd. Först sätter Maria på sig knäskydd. Sedan tar hon på sig hjälmen. Hennes bräda är röd och svart. Mellan hjulen syns ett stort M. Kanske åker hon för första gången, tänker Jens. 8

Jens visar med fötterna hur man ska stå. − Ställ dig så här, säger han. Maria kliver upp på brädan. Hon står stadigt. − Bra, säger Jens. Nu kan du ta fart med höger fot. 9

Författare: Maria Frensborg 24 sidor Pris: 99 kr

mer. Viggo blundar. För sitt inre kan

Jag både vill och inte vill gå på fest hos Anton. Hans fester brukar vara roliga. Bra musik. Snygga tjejer. Alkohol. Tränaren har förbjudit oss att komma bakfulla till träningarna. Men lite grann kan jag dricka utan att det märks dagen efter. Och jag behöver ju inte stanna så länge. På festen kan jag glömma allt. Glömma allt jobbigt med skolan. Slippa tänka på alla jobbiga bokstäver. – Okej, men jag kan inte stanna så länge, säger jag till sist. – Det är lugnt, jag fattar. Kom runt nio. Hej då, Zlatan!

14

Nypon förlag

Arbeta med mångspråk

82

Nästan som Zlatan har vunnit första pris i Bokjuryn, kategori Ungdom.

prismärka och packa upp ännu

JOHANNA NILSSON

het för alla

NÄSTAN SOM ZLATAN

‫مثل‬ ‫ زالتان‬ALMOST LIKE ً‫تقر يبا‬ JOHANNA NILSSON

I hate reading and writing! I always get things wrong. This is why I have applied to a soccer high school. I just have to get in!

LOTTEN

Det är fredagen den trett­onde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. Lotten vann första pris i Vilja förlags manustävling. Så här sa juryn: ”Välskrivet och spännande som sjutton med kampen om en miljonlott och slitningarna mellan Viggo och hans drum­ liga kompis.” Lotten finns på svenska, se sidan 63.

2 Det har blivit lördag. Jag är på Antons fest. Jag sitter i hans svindyra skinnsoffa, dricker öl och äter jordnötter. En DJ spelar musik. Det är fullt med folk i lägenheten. Många dansar. Några hånglar. Några står ute på balkongen och röker. En del röker inne. Det är inte bara vanliga cigaretter. – Var inte en fegis! Du måste ju testa i alla fall, säger Anton. Han dricker champagne och röker cannabis. Jag skakar på huvudet. Men jag är nyfiken. Jag undrar hur det smakar. 15

Författare: Johanna Nilsson 52 sidor Pris: 109 kr

"Nypon/Viljas utgivning är tydligt nischad och jag har inte sett något liknande: lättlästa berättelser för barn, ungdomar och vuxna, som finns både på svenska och på flera just nu särskilt efterfrågade språk." Så säger Ellen Follin, redaktör och projektledare på BTJ med särskilt fokus på mångspråk. Och det är en utveckling hon välkomnar. Hur ser utgivningen allmänt ut vad gäller mångspråksutgivning i Sverige? Den blir allt bättre! Paletten är bred: från små verksamheter som endast ger ut enstaka titlar per år till större, etablerade förlag. Barnlitteraturen på andra språk än svenska, som ges ut i Sverige har en klar slagsida åt översättningar och böck­ er med parallelltext. Det finns många bilder­böcker, men få ungdomsböcker. Varför behövs mångspråksutgivningen? Det handlar om demokratisk delaktighet! Språket som nyckel till kunskap och kommunikation kan inte nog betonas. Ur ett biblioteksperspektiv är det självklart att samlingarna ska omfatta medier på språk som talas av invånarna; det framgår i Bibliotekslagen. Hur motiverar du och BTJ att skolor och bibliotek ska bygga upp och er­ bjuda mångspråksböcker? Vad skolor och bibliotek ska göra är politiskt styrt. Men självklart vill vi visa på det kunnande och engagemang som finns hos oss. Det gäller såväl urval som

Viggo och Jack står vid bardisken. Det är mycket folk och hög musik. Jack tar en stor klunk ur sitt glas. Det är hans tredje öl. Han är på god väg att bli full, som vanligt. Han lutar sig fram mot Viggo och nästan skriker i hans öra. Han berättar något om chefen på sitt jobb.

han se lådor och hyllor. − Står du och sover eller? Jack knuffar till Viggo. − Kom igen Viggo, var inte så jävla tråkig. Här har du en öl till. Jack sätter ett nytt, fullt glas i Viggos hand och skålar. − Och nu, säger Jack, nu ska vi ut på jakt. Kolla brudarna där i

Viggo lyssnar inte. Han är trött.

hörnet.

10

11

Författare: Kerstin L Hahn 96 sidor Pris: 129 kr

katalogisering, beskrivning av innehållet och förvärv, och kunskapen är spridd på flera medarbetare. Hur mottas argumenten från biblio­ teken (inköparna) och hur upplever biblioteksbesökarna böckerna? Biblioteken vänder sig till oss för att de behöver hjälp med katalogisering, urval och inköp av medier på andra språk. Nu vilar ansvaret på kommunerna (biblio­ teken) att själva ha ett bestånd, vilket kräver resurser både i tid och i kompe­ tens. Men jag upplever att biblioteken verkligen är måna om att ta sig an uppgiften. Hur böckerna tas emot i biblioteket ser vi sällan, men lite kan vi tolka ur de för­ frågningar som kommer. Det är till exem­ pel stor efterfrågan på ungdomslitteratur och böcker som passar för unga vuxna. Fotnot: BTJ (f.d. Bibliotekstjänst) levererar medieprodukter och informationstjänster till professionella användare, framför allt bibliotek, universitet, företag och organisationer.

TYPISKT TOBIAS! – SISTA HÅLLPLATSEN

Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är han på en hållplats långt hemifrån. Nästa buss tillbaka går inte på länge, och vad vill de där killarna som kollar på honom? Han tar upp mobilen, men batteriet är slut. Typiskt Tobias! Böckerna om Tobias finns på svenska, se sidan 66. DARI Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7567-647-0

Vilken buss?

Klockan var halv elva och det blåste och var mörkt. Jag såg mig om. Jag var på en busstation med flera hållplatser och många bussar. Det var höghus runt omkring och det lyste från många fönster. De enda människorna var den fulla gubben och de tre killarna med moppen.

8

Killarna var äldre än jag. De var både större och starkare. De kunde lätt slå ner mig och råna mig. Jag ville därifrån! – Vilken buss går till Lindholmen? frågade jag gubben. – Ingen aning, sa han. Men skål, i alla fall! Han tog en klunk öl. Då såg jag en tant som klev av en annan buss. – Hallå! ropade jag. Hon stannade.

9

Författare: Kerstin L Hahn 30 sidor Pris: 99 kr

83


MÅNGSPRÅK

Mångspråk i klassrummet

’’

SAGT OM KORSSPRÅKANDE

Foto: Ulrica Zwenger

Lättläst skönlitteratur används flitigt i under­visningen av svenska som andra språk. Men böckerna som utgångspunkt är det lättare att diskutera svenska språket och svensk kultur.

”Translanguaging är en teori om hur flerspråkiga personer strategiskt använder sig av alla sina språkliga resurser för att kommunicera, uttrycka sig och lära. Språkkunskaperna är delar av ett och samma system i hjärnan, inte avgränsade enheter. Att lära sig ett nytt språk är att utvidga sin språkliga repertoar, genom att kommunicera med andra.” Annelie Drewsen, författare och lärare i svenska som andra språk

84

VARDAG

SIMHALLEN

Anna och Jonas har fullt upp med sina barn. De turas om att jobba. Nu är det Jonas tur att vara hemma. När Anna kom­ mer hem är Jonas helt slut, men nöjd. En fristående del i den omåttligt populära och lättlästa serien om Anna och Jonas. Vardag på svenska, se vår hemsida.

Farid är på badhuset för första gången med sina barn och avskyr det. I sin skräck för att göra fel och göra bort sig begår han ett misstag som ändrar hela situationen. En berättelse om viljan att passa in och göra rätt i en ny miljö. Den är charmig, rolig och full av igenkännandets glädje. Simhallen på svenska, se vår hemsida.

ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7723-123-3

DAGBOKEN

Att skriva dagbok för att bearbeta minnen och upplevelser är en klassisk metod. Ensamkommade Tarek har flytt till Sverige. På kvällar och nätter plågas han av mardrömmar och saknad, och på dagarna går han till skolan för att lära sig svenska. Ett språk som inte är hans, med ord som saknar betydelse. Tills han börjar skriva dagbok på sitt eget språk och allting sakta börjar kännas bättre, även på svenska Dagboken finns på svenska, se sidan 61.

När farfar dog fick Anna och Jonas en hel bokhylla med böcker. Men nu ska Jonas låna en bok om gamla trädgårdar. Anna och Jonas vill göra om sin trädgård.

4

Men jag lever och jag är här. Varför? Ibland vill jag vara död. Kapitel 3 Jag är i mitt rum. Timmarna går. Det blir kväll och det blir natt, men Jag är hemma. Nej, jag är inte hemma. Jag är i mitt rum, men det är inte hemma.

ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7723-190-5

PASHTO Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7723-194-3

DARI Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7723-192-9

SOMALISKA Översättare: Abdibashir Hirsiguled Best.nr. 978-91-7723-200-1

ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-7723-187-5

TIGRINSKA Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7723-196-7

jag kan inte sova. Minnena fyller mitt huvud. Det enda som hjälper är att träna.

Det här huset är inte hemma. Den

Jag lägger mig på golvet och gör

här staden är inte min stad.

armhävningar tills armarna gör ont.

Här har jag inga vänner och inga minnen. Min familj är inte här.

Svetten droppar från pannan. Äntligen är det tyst i mitt huvud.

Hemma finns inte längre. Hemma har dött. 8

Författare: Annelie Drewsen 50 sidor Pris: 109 kr

Att översätta till somaliska Jag har jobbat som översättare från svenska till somaliska sedan 2005 och översatt både barnböcker och vanliga texter. Somaliska språket fick skriftspråk 1972 medan det svenska skriftspråket har funnits i många hundra år. Svenska Akademien har arbetat för att främja det svenska språket sedan 1786. Somaliskan saknar en sådan akademi. På det somaliska språket är arbetet med regler, grammatik, stavningsregler och ordböcker därför väldigt begränsat.

BIBLIOTEKET

Jonas tar med barnen Ella och Ture till biblioteket. Där finns många böcker att välja bland. Ture vill ha en bok om fåglar, och Jonas en bok om trädgårdar. Det är tur att Stina finns och kan hjälpa dem att hitta. Det här är en fristående del i vardagsserien om Anna och Jonas, en ung svensk familj. Biblioteket på svenska, se vår hemsida.

Det är en utmaning att översätta från ett språk som är så utvecklat som svenskan, till ett underutvecklat språk som somaliska. Många som har somaliska som modersmål har inte haft möjlighet att studera på somaliska. För dem är det svårt att läsa och det finns inte heller tillräckligt med litteratur som är skriven på somaliska. Detta gör att läsvanan är mycket begränsad. Det behövs svensk litteratur på somaliska så att barn och vuxna kan läsa på sitt eget språk och öka sin läsvana. Det betyder

också att de på ett roligt sätt lär sig om det svenska samhället genom läsning. Människor kommer att uppskatta när de hittar svensk litteratur på sitt modersmål och det kommer också att berika det somaliska biblioteket. Abdibashir Hirsiguled, författare, över­

9

När de kommer in på biblioteket säger Ture: − Här finns en miljon böcker! − Ja, här kan man låna böcker om allt möjligt, säger Jonas. Ella går till avdelningen med barnböcker.

ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-88291-37-0

Det är jobbigt med två små barn. Jonas ska byta blöja på Ella. Han går till badrummet med henne.

Författare: Hans Peterson 20 sidor Pris: 99 kr

5

Ture är kvar i köket. Han drar i duken på köksbordet. På duken står frukosten kvar sedan i morse. Allt faller ner på golvet. Mjölk, bröd, fat och muggar. Och burken med hallonsylt går sönder.

6

Författare: Hans Peterson 20 sidor Pris: 99 kr

ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Bets.nr: 978-91-88291-36-3

– Pappa, tryck på knappen. Vi ska av. Farid sätter fingret på den röda knappen. Bussen saktar in och stannar. Farid reser sig upp och tar sina två barn i händerna. Farid älskar sina barn över allt annat. Dottern Laleh är fyra år. Sonen Ramin ska snart fylla sex. Farid gör vad som helst för dem. Men att följa med till simskolan skulle han vilja slippa. 6

Farid och barnen går in i simhallen. De går för att byta om. – Pappa, du ska ta av dig skorna här! Farid lyder sin dotter. Det är hans fru Sima som brukar ta med barnen hit. Men nu är hon hemma och är sjuk. Barnen springer in i ett omklädningsrum. Det är damernas. Farid kan inte följa efter. Små pojkar kan gå in på damernas, men inte vuxna män. 7

Författare: Per Alexandersson 24 sidor Pris: 109 kr

7

Det är en utmaning att översätta till tigrinska Sociala aktiviteter kring t ex mat, barnlekar och hur samhället tar hand om äldre fungerar på ett annat sätt här. Det finns inte tigrinska ord för sådana företeelser. Jag måste hitta begrepp med motsvarande innehåll. Det är verkligen svårt. För barn som talar tigrinska har böcker på modersmålet ett starkt symboliskt värde. Barnen lär sig svenska och utvecklar sitt modersmål samtidigt som de bekräftas med egna böcker på bibliotekets bokhyllor. Minya Tseggay, författare, översättare och förläggare

BIOBESÖKET

POETEN I GLASBUREN

Moa och Ali ska gå på bio.
Vi följer deras för­ beredelser och möte, kantat av missförstånd. Texten är mycket enkel och med stöd av bilderna och bildordlistan kan även den ovana läsaren ta till sig en hel berättelse. Boken finns på svenska, se vår hemsida.

Mahad jobbar som spärrvakt, men egent­ ligen är han poet. Hans dröm är att kunna skriva dikter på svenska så att alla kan läsa. Och han vill prata med den unga kvinnan som skyndar förbi med näsan i en bok. Om sökandet efter ett språk och en gemenskap. Poeten i glasburen finns på svenska, se vår hemsida.

ARABISKA Översättare: Brahim El Mansouri Best.nr. 978-91-7723-124-0 ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-88291-74-5 SOMALISKA Översättare: Musa M, Isse Best.nr. 978-91-7723-127-1 Ali ska gå på bio med Moa. Han är glad. Ali har på sig en fin tröja. Han står vid spegeln och kammar sig.

sättare och folkbildare samt handläggare

Ali

bio

skor tröja

på Studiefrämjandet i Stockholms län

kam spegel

byrå jacka

2

3

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Marie Herzog 24 sidor Pris: 99 kr

ARABISKA Översättare: Fahed Al Mulki
 Best.nr. 978-91-88291-33-2 ENGELSKA Översättare: Hedda Friberg-Harnesk Best.nr. 978-91-88291-82-0

Men Mahad ville bli poet och skriva om kärlek och fred. Det vill han fortfarande. Egentligen är Mahad poet. Men det vet bara han själv. Ingen annan har läst hans dikter. Men han har en plan. Han ska lära sig svenska så att han kan skriva bättre än de flesta här i Sverige. Sedan ska han skriva dikter på svenska och ge ut dem på ett stort bokförlag. Och han ska läsa sina dikter högt för alla som vill höra. Han vet att det är svårt, men han har redan klarat av så mycket som är svårt. Varför skulle han inte klara det? 6

Mahad flydde från sitt hemland och han överlevde. Han flydde över land och hav under sju månaders tid. Alldeles ensam och mycket ung. Han gick och gick. Sprang och sprang. Klättrade över staket och murar. Liftade med bilar och lastbilar. Tjuvåkte med tåg och båtar. Han sov under broar och i skogar, i tomma industrilokaler och lador. Ja, till och med i en hundkoja. Och en gång i en lekstuga. I sju långa månader var Mahad på flykt. Ibland var han så hungrig att han trodde att han skulle dö. Flera gånger var han tvungen att stjäla mat. 7

Författare: Johanna Nilsson 48 sidor Pris: 119 kr

85


MÅNGSPRÅK MINIFAKTA OM MESSI

MINIFAKTA OM ZLATAN

Han är liten och snabb. Han är väldigt bra på fotboll. Hans namn är Messi. I den här boken får vi veta mer om honom och hans liv, på och utanför planen. Minifakta om Messi finns på svenska, se sidan 95.

Den här boken handlar om Zlatan. Han är en av världens bästa fotbollsspelare. Här får vi läsa om hans klubbar och om hans liv utanför fotbollsplanen. Minifakta om Zlatan finns på svenska, se sidan 95.

ARABISKA Best.nr. 978-87-406-0881-6

ARABISKA Best.nr. 978-87-406-1122-9

ENGELSKA Best.nr. 978-87-714-1821-7

ENGELSKA Best.nr. 978-87-406-0044-5

SOMALISKA Best.nr. 978-87-406-1125-0

Faktaböcker på mångspråk

a

isk

ab

Ar

ri

Da

Wuu yar yahay. Wuu dheereeyaa. Aad ayuu ugu fiican yahay Kubadda cagta.

Leo Messi Messi waxa la yidhaahdaa Lionel. Dadka badidiisu waxay u yaqaaniin Leo.

4

Beställ nyheter på mångspråk nu. Böckerna levereras under våren.

ls

ge

En

ka

to

sh

Pa

al

m

So

a isk

Asker Hedegaard Boye

ka

s

rin

Tig

MINIFAKTA OM ZLATAN

Minifakta om Zlatan

Han är en av de bästa i världen. Han gör många snygga mål. Läs mer om Zlatan i den här boken.

5

Victoria är Sveriges kronprinsessa och en dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. I den här boken får vi läsa om hennes liv och hennes arbete. Boken finns på svenska, se sidan 97. ARABISKA Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-766-8 DARI Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7567-768-2 ENGELSKA Översättare:Henny Holmqvist Best.nr. 978-91-7567-764-4 PASHTO Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7567-770-5

Minifakta om

ZLATAN – en möjlighet för alla

Nypon förlag

MINIFAKTA OM LEJON Lejonet kallas djurens konung. Lejon äter andra djur och lever i flock. I denna lättlästa faktabok får vi veta mer om lejon. Minifakta om lejon finns på svenska, se sidan 95. ENGELSKA Best.nr. 978-87-406-0090-2

PER STRAARUP SØNDERGAARD

SOMALISKA Översättare: Abdibashir Hirsiguled Best.nr. 978-91-7567-776-7

MINIFAKTA OM LEJON Per Straarup Søndergaard

Lejon är stora. Lejon är ståtliga. Lejon äter andra djur. Läs mer om lejon i den här boken.

Minifakta om lejon

Minifakta om Ronaldo

Minifakta om

LEJON

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

MINIFAKTA OM RONALDO Peter Bejder

Han är bra på fotboll. Han heter Ronaldo. Läs mer om honom i den här boken.

Minifakta om

RONALDO

ENGELSKA Best.nr. 978-87-714-1823-1 SOMALISKA Best.nr. 978-87-406-1123-6

Nypon förlag

9 789175 676036

– en möjlighet för alla

SOMALISKA Best.nr. 978-87-406-1124-3

MINIFAKTA OM RONALDO Han räknas som en av världens bästa på fotboll. Han heter Ronaldo och spelar i Real Madrid. Läs mer om honom i den här boken. Minifakta om Ronaldo finns på svenska, se sidan 94.

TIGRINSKA Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7567-772-9

PETER BEJDER

Han är snabb och kan hoppa högt.

Författare: Asker Hedegaard Boye 16 sidor Pris: 89 kr

FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA

ASKER HEDEGAARD BOYE

Zlatan är bra på fotboll.

Text: Per Straarup Søndergaard 16 sidor Pris: 89 kr

Magaciisu waa Messi.

Livet som prinsessa

Ibland kan faktaböcker vara mer lockande är skönlitteratur. Därför har vi valt att ta fram faktaböcker på mångspråk. Boken om Kronprinsessan Victoria är första delen i vår serie om det svenska kungahuset. Vi har fler faktaböcker än vad som syns här, framför allt på engelska. Du hittar dem på www.nyponforlag.se

NYPONGUIDE FÖR MÅNGSPRÅK

Yar, laakiin fiican

PER STRAARUP SØNDERGAARD

MINIFAKTA OM MESSI Per Straarup Søndergaard

Minifakta om Messi

Han är liten och snabb. Han är väldigt bra på fotboll. Hans namn är Messi. Läs mer om honom i den här boken.

Minifakta om

MESSI

– en möjlighet för alla

FAKTA

FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA Marianne Randel Søndergaard

Fakta om Kronprinsessan Victoria 9 789175 676128

Titta, prinsessan!

Wuxu u nool yahay raxan

En bil stannar utanför slottet. Den röda mattan är utlagd. Kronprinsessan kommer! Hon har vackra kläder. Hon ska på fest. Men för Victoria är det något mer. Det här är en del av hennes arbete.

Libaaxu wuxu u nool yahay raxan

Fakta om Kronprinsessan Viktoria

Vad har hon på sig?

På sin brors bröllop hade hon en klänning från H&M. Det är ett företag som säljer kläder som inte är så dyra. Hon har själv sagt att hon inte är så intresserad av kläder. Och hennes favoritskor är ett par gamla träskor!

Kronprinsessan Victoria med danske Kronprins Frederik vid invigningen av Öresundsbron 1999.

Nypon förlag

4

86

He scores a lot of goals Ronaldo is good at scoring goals. A lot of goals.

Raxantu waa

Några dagar senare ska prinsessan göra något helt annat. Hon ska inviga en bro. Det blåser och hon har håret instoppat under en hjälm. Så kan också en arbetsdag se ut.

MARIANNE RANDEL SØNDERGAARD

Kronprinsessan Victoria är populär både i Sverige och utomlands. En dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. Victoria är välutbildad och kommer att bli en bra drottning. I den här boken får du veta mer om henne.

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

5

Författare: Marianne Randel Søndergaard 32 sidor Pris: 99 kr

”My best goal is my last goal,”

• 2 - 4 aar • 10 - 15 goolood

Författare: Per Straarup Søndergaard 16 sidor Pris: 89 kr

• cagabaruurro badan.

Halkan ayay ku nool yihiin libaaxyadu Africa: 32,000 libaax India: 200 libaax 8

9

says Ronaldo. Watch the best goals! Go to YouTube. Enter: Cristiano Ronaldo best goals. Or scan this code.

6

A crazy amount of goals In 2011-12 Ronaldo scored 60 goals.

Författare: Peter Bejder 16 sidor Pris: 89 kr

7

87


I FOKUS

MÅNGSPRÅK

Testmaterial för andraspråk och språkstörningar

GrUS ger pedagoger chans att stödja andraspråkselever

GrUS (Grammatisk Undersökning av Svenska som andraspråk) är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska utveck­ lingen av andraspråk hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Med GrUS kan man tidigt uppmärksamma barn och elever som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk och bilda sig en uppfattning om orsaken till att ett barn har svårigheter. Beror det på att barnet inte har exponerats tillräckligt mycket för det svenska språket, eller kan det vara en språkstör­ ning? GrUs kan också användas för att identifiera en grammatisk språkstörning hos enspråkiga svensktalande barn. Materialet består av en manual, ett häfte med bedömningsblanketter (kopieringsunderlag) samt ett bildhäfte med instruktioner för bedömaren. Föremål att använda som alternativ till bilder beställs separat.

Författare: Eva-Kristina Salameh Illustratör: Sannah Salameh

MANUAL Best.nr. 978-91-7567-346-2 48 sidor Pris: 160 kr

BILDHÄFTE Best.nr. 978-91-7567-348-6 76 sidor Pris: 390 kr

BLANKETTHÄFTE Best.nr. 978-91-7567-347-9 20 sidor Pris: 150 kr

KOMPLETTERANDE FÖREMÅL Best.nr. 978-91-7567-436-0 12 föremål i tygkasse Pris: 499 kr Se www.nyponforlag.se

Eva-Kristina Salameh är en av de största auktoriteterna i Sverige vad gäller språkstörningar hos flerspråkiga barn. Hon har arbetat fram ett bedömningsmaterial som pedagoger i både förskolan och skolan kan använda. Syftet är att pedagoger och annan personal ska kunna följa utvecklingen av andraspråket och kunna bilda sig en uppfattning om orsaken till att ett barn har svårigheter. GRUS ÄR DET NÅGOT KORTARE namnet

på materialet Grammatisk undersökning av svenska som andraspråk. GrUS riktar sig främst till logopeder och special­pedagoger, men också till förskollärare, andraspråks­lärare och klasslärare.

Kanske är det så att barnet inte kan namnet på till exempel alla färger för att detta inte är viktigt i den kultur barnet kommer ifrån. Det behöver alltså inte vara tecken på en språkstörning, säger Eva-Kris­ tina Salameh. Ett annat ex­ empel kan vara när vi träffar ett barn som inte tar ögonkontakt med vuxna, och tror att barnet har svårt med samspel. Kanske har barnet fått lära sig att ögon­ kontakt är oartigt. Då har ju inte barnet svårt med samspel och sociala regler, utan snarare tvärtom!

”Nyckeln till bra svenska finns i TALA MED ANDRA VUXNA modersmålet” Yrkesverksamma inom förskolan och skolan möter dagligen elever med ett annat modersmål än sven­ ska. Erfarenhet och kunskap gör att man ibland blir fundersam över språkutveck­ lingen hos ett barn. Då kan man ta hjälp av föräldrar och modersmålslärare.

Att tänka på

Eva-Kristina Salameh ger några tips till pedagoger som möter barn med annat modersmål än svenska. Hon menar att det är viktigt att prata med barnen och inte till dem. Låt dem berätta om vad de varit med om, låt dem få komma till tals och låt dem prata färdigt. Även om inte alla hinner berätta lika länge varje gång, så är det viktigt att man får prata

88

PÅVERKAR MODERSMÅLET UTVECKLINGEN?

I hjärnan ser språkutvecklingen ut på samma sätt, oavsett vilket land man kom­ mer ifrån. Däremot finns det kulturella skillnader mellan oss människor som gör att vi har olika samtalsvanor. De sätt som språket stimuleras på i den svenska förskolan är kanske helt främ­ mande för ett barn som kommer från en annan kultur, till exempel att vi använder kontrollfrågor för att barnet ska få visa vad det kan. Kanske kan man behöva berätta att man ställer frågor för att man vill bjuda in barnet att vara med, inte bara för att man vill se om det vet svaret, säger Eva-Kristina.

GRUS PAKETPRIS Best.nr. 978-91-7567-425-4 Alla tre häftena Pris: 650 kr

länge ibland. Det är genom berättandet som språket utvecklas allra bäst. Det är av stor betydelse att inte se ett annat modersmål som ett hinder, utan snarare som en tillgång. Visa att du är intresserad, lär dig några ord på barnets modersmål. Det är viktigt att man som pedagog förstår att nyckeln till bra svenska finns i modersmålet. Ett bra modersmål ger förutsättningar för en god andraspråksutveckling.

89


MÅNGSPRÅK

Barnen på Rosenhöjd

Barnen på Rosenhöjd-spel Repetition genom lek är nog det bästa och roligaste sättet att befästa sina kunskaper! Spela Memory med verb eller MemoryDomino med yrken och träna många av de ord som finns i läseboken och i arbetsboken Barnen på Rosenhöjd. Memory med verb innehåller två memory­ spel på två olika svårighetsnivåer. Memory-Domino med yrken innehåller ett läsdomino och två memoryspel på två olika svårighetsnivåer.

Författare: Margaretha Borg Daun Illustratör: Linda Gonzalez 5. Festen Idag ska Tamara och Esmas bror gifta sig. Esma ser på Tamara och ler. Tamara är så vacker. Hon har långt, mörkt, lockigt hår. Hon har bruna ögon och långa ögonfransar. Hon har lite fräknar på näsan. Hon har röda läppar. Hennes klänning är lång och vit. Esma är glad. Hon ser fram emot festen. – Nu är det tårta, säger Esmas mamma. – Varsågoda!

5. Festen

Hur ser de ut?

1. Läs och prata om texten tillsammans med eleverna. Förklara ord som kan vara svåra att förstå. Prata om olika människors kulturer, villkor och livsfrågor.

Kendra har långt, mörkt hår. Hon har två flätor. Hon har bruna ögon.

2. Prata om bröllop i elevernas hemländer: Vad har brudparet på sig? Vad har gästerna på sig? Hur friar en man till en kvinna? Får kvinnan fria till en man? Vem kommer på festen, vilka är bjudna? Hur dukar man? Vad äter man? Vad har gästerna med sig? Hur länge håller bröllopet på? Vad gör man på festen? Var bor gästerna om bröllopet varar länge? Får de presenter? Kan föräldrarna eller någon annan säga nej till bröllopet? Vem betalar för bröllopet?

Kevin har kort, mörkt hår. Han har mittbena. Sandra har långt, ljust hår. Hon har lugg och hårband. Hon har blå ögon. Amira har mörkt, långt, lockigt hår. Hon har en slöja över håret.

7. Lek ”Efterlyst”. Prata om vad ordet efterlyst betyder. Låt eleverna turas om att göra en beskrivning av en person som är efterlyst. De andra eleverna gissar vem det är.

3. Lukas är inte som andra hundar Titta på bilderna och svara på svenska och på ditt språk. Välj bland orden i rutan. sitter sover simmar spelar boll gungar äter

Vad gör Lukas?

Vad gör Lukas? Vad gör Lukas?

Vad gör Lukas? Vad gör Lukas?

4. Amira vill ha en lillasyster som ska heta Izabella. Prata med eleverna om vem som bestämmer namnet på barnet i deras land och om de tror att Amira får som hon vill. Kommer babyn i Amiras mammas mage att få namnet Izabella?

Elvis pappa har bara lite hår. Han är nästan skallig. Han har mustasch.

Vad gör Lukas? Vad gör Lukas?

5. Prata om ord som visar hur någon ser ut. I texten finns det många sådana ord. Skriv upp dem på tavlan och diskutera betydelsen. Kan någon komma på fler ord som visar hur någon ser ut?

21

LÄSEBOK Best.nr. 978-91-87061-22-6 34 sidor Pris: 139 kr

16

Vad gör Lukas?

cyklar springer

8. Dramatisera ett bröllop och spela upp inför klassen eller några kamrater.

3. Samtala om varför man kastar risgryn på brudparet. Gör man det i alla länder?

Elvis har också mörkt hår. Hans hår är kort och lockigt.

20

6. Låt en elev beskriva hur någon ser ut. De andra eleverna får rita och måla efter beskrivningen. De kan beskriva sig själva och varandra.

17

LÄRARBOK Best.nr. 978-91-87061-23-3 32 sidor Pris: 249 kr

18

3. Lukas är inte som andra hundar

3. Lukas är inte som andra hundar

19

MEMORY MED VERB Ask med 80 memorykort Best.nr. 978-91-7567-203-8 Pris: 279 kr

ARBETSBOK Best.nr. 978-91-87061-24-0 64 sidor, häftad Pris: 99 kr

MEMORY-DOMINO MED YRKEN Ask med 80 memorykort och 20 dominokort Best.nr. 978-91-7567-204-5
 Pris: 279 kr

’’

Läslära för nyanlända I det här annorlunda materialet träffar vi barn från många olika kulturer. De bor i ett höghus som heter Rosenhöjd. Vi får följa dem när det blir bröllop, när de julpysslar och när de funderar över vilka yrken de vill ha i framtiden. Till varje kapitel i läseboken finns arbetsuppgifter i arbetsboken och fördjupningsuppgifter i lärarboken. Barnen på Rosenhöjd ger möjlighet att utveckla ordförråd och grammatisk förmåga. Man tränar också matematiska begrepp och ord som är kopplade till matematiken. I fördjupningsuppgifterna får eleverna möjlighet att relatera till sina egna erfarenheter och till de olika kulturer de kommer ifrån. Materialet inbjuder till både språkträning, matematikträning och pedagogiska samtal. Barnen på Rosenhöjd vänder sig till elever

SAGT OM ROSENHÖJD ’’Barnen på Rosenhöjd är enkel att använda. Lärarhandledningen innehåller bra riktlinjer och praktiska övningar med koppling till elevernas verklighet utanför skolan.’’

från alla kulturer som har kommit igång med sin läsning och som behöver fördjupa sina kunskaper i det svenska språket. LYSSNA PÅ ELEVERNA Författaren av materialet, Margaretha Borg Daun, menar att andraspråkseleverna har massor av kunskaper och erfarenheter som tyvärr sällan tas tillvara i den vanliga undervisningen. Hennes tips är också att låta eleverna lära av varandra.

Specialpedagog som använt materialet i årskurs fyra, för elever med annat modersmål än svenska.

Skrivträna med lässtrategier Skrivarleken är en kortlek med roliga och utvecklande skrivövningar för elever i årskurs 4–6. Tanken med korten är att ge dig som lärare ett lekfullt verktyg att jobba med i klassrummet. Övningarna utgår från de så kallade Läsfixarna i materialet En läsande klass. Kortleken innehåller 56 kort – mellan tio och tolv i varje strategi. Bäst fungerar kortleken som ett samarbetsprojekt, där man först går igenom uppgifterna i klassen, och sedan låter eleverna utföra dem i par eller grupp. Wuxu u nool yahay raxan Libaaxu wuxu u nool yahay raxan Raxantu waa • 2 - 4 aar • 10 - 15 goolood • cagabaruurro badan.

Halkan ayay ku nool yihiin libaaxyadu Africa: 32,000 libaax India: 200 libaax 8

90

9

SKRIVARLEKEN Idé: Annika Nasiell Best.nr. 978-91-7567-350-9 56 kort i ask Pris: 199 kr

SPÅGUMMAN I Spågumman ska du förutspå vad det handlar om, precis som en riktig spågumma. Vad handlar bildtexten och texten om? Vad säger rubriken? Vad betyder bilden? Vad vill författaren egentligen säga? Är det en faktatext eller en skönlitterär text? Det är du som avgör – du är spågumman!

Lyssna, läs och uttala Det här materialet handlar om svenskt uttal. I boken finns övningar på svenska språk­ ljud och talets melodi och betoning. Varje svenskt språkljud presenteras med hjälp av artikulationsbilder. Meningarna och orden är inspelade på två medföljande CD-skivor. I slutet av boken finns en kort beskrivning av 30 olika språk. Dessa beskrivningar ökar förståelsen för vilka svårigheter man möter i svenskan utifrån sin egen språkliga bak­ grund. De ger även värdefull information till

lärare som ska undervisa personer från olika språkgrupper. Materialet har utformats för att vara lätt att följa även för personer med begränsad skol­ underbyggnad. Den kan användas vid under­ visning i svenska som andraspråk men även av studerande som tränar på egen hand. Best.nr. 978-91-978396-7-9 Av: Britt Wahlström-Ståhl och Eva Askling Pris: 306 kr

91


FAKTABÖCKER

Faktaböcker ger kunskap Två lag som genom åren har kämpat för att vinna La Liga .

Vi på Nypon har en övertygelse: Alla måste lära sig läsa. Därför

Ett måste för alla fotbollsfans!

ger vi inte bara ut lättläst skönlitteratur, utan satsar även stort på

Det här är berättelsen om den FC Barcelona.

lättlästa faktaböcker. Varför? Jo, för att hos vissa elever är det fakta som väcker lusten att läsa. För att alla ska hitta en faktabok med ett ämne som intresserar just dem har vi böcker om exempelvis skateboard, smileys, kaniner, drönare och orkaner. Vi har även

FC BARCELONA - MER ÄN EN KLUBB

Mandela, Zlatan Ibrahimovic och Rosa Parks. Förhoppningsvis finns här något för alla!

Best.nr. 978-91-88037-03-9

alla, men särskilt för dem med läs- och skrivsvårigheter. Böckerna är indelade i fyra symbolen 4 nypon innebär en större utmaning

www.viljaforlag.se

Messi i känd stil. Här är det Málagas Santi Cazorla som blir lurad.

38

39

Författare: Dan Eggen 56 sidor Pris: 129 kr

www.viljaforlag.se

DAN EGG EN

LÄTTLÄSTNIVÅ 2

Skrämmande aktuellt om terror

LÄTTLÄSTNIVÅ 3

för läsaren.

TERROR Vad är terrorism? Vem blir terror-

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

Mångspråk

Arbetsmaterial

Håll utkik efter den här symbolen. Den betyder att titeln finns på flera språk. Nästan alla titlar på mångspråk finner du dessutom samlade på sid 78–91.

Symbolen ovan vill påminna dig om att det finns kostnadsfritt arbetsmaterial till många av faktaböckerna. Lärarhandledning och arbetsmaterial ligger på www.nyponforlag.se

Det här är berättelsen om Anne Frank och hennes berömda dagbok. Tack vare dagboken fick världen veta hur en judisk familj lyckades gömma sig för nazisterna i två år. Vi får följa Anne i hennes dagliga liv och ta del av hennes drömmar och tankar. Inläsningstjänst Och vi får följa hennes öde ända fram till Alla svenska faktaböcker i hennes död i koncentrationslägret.

Harald Skjønsberg

Marian Hoefnagel ANNE FRANK

LÄTTLÄSTNIVÅ 4

TERROR

Nyponmagasinet finns inlästa som full-Daisy, alltså med text, ljud och bild. Gå in på www.inlasningstjanst.se för att läsa mer.

ist? Och vem drabbas? Det här är en bok som ger läsaren möjlighet att fundera över hur världen ser ut, och orsaken till terrorism. Med boken vill vi visa på några saker: Terrorism är inte något nytt, terrorister kan tillhöra olika politiska eller religiösa organisationer, och terror drabbar oskyldiga människor. Boken ger en första ingång till begreppet och öppnar för diskussion och reflektion. Bokens innehåll kan med fördel kopplas till undervisningen i samhällskunskap, historia och religion. Best.nr. 978-91-88293-01-5

Oklahomabombaren Det finns fler än Anders Behring Breivik som utför terrordåd på egen hand. En sådan man var Timothy McVeigh.Timothy var en före detta amerikansk soldat. Han var utan jobb och arg på samhället. Han hatade amerikanska myndigheter, till exempel de som bestämde om vapenlagar. Han tyckte att alla amerikaner skulle ha rätt att ha så många vapen de ville.

Författare: Harald Skjønsberg 114 sidor Pris: 149  kr

Den 19 april 1995 ställde Timothy McVeigh en lastbil vid en byggnad i Oklahoma City i USA. I lastbilen låg en bomb som sprängdes. 168 människor dödades, 19 av dem var barn. Mer än 650 personer skadades. I byggnaden fanns en förskola, flera myndigheter och ett center för före detta soldater. Timothy greps samma dag. Han avrättades år 2001.

i Byggnaden som Timothy McVeigh sprängde den 19 april 1995.

Timothy McVeigh utförde sitt attentat ensam, men han planerade det ihop med en annan man, Terry Nichols. Terry var inte med vid själva attentatet, men dömdes till livstids fängelse för att han var med och planerade det.

www.viljaforlag.se

92

VILJA

Mer än en klubb

Messi, världens bästa någonsin

Messi kommer från Argentina. Som 11-åring spelade han i ett lag där som hette Newell’s Old Boys. Redan tidigt såg man att han var en stor talang. Den stora klubben River Plate var intresserad av att få honom. Men det fanns ett problem. Messi var väldigt liten. Många menade att han nog inte skulle bli så mycket större. För att växa normalt för sin ålder måste han få behandling med tillväxthormoner. Det skulle kosta runt 70 000 kronor i månaden. Det hade inte familjen råd med. River Plate ville heller inte betala hela behandlingen. De tyckte inte att Messi var intressant nog. Men Messis familj hade släktingar i Katalonien. De pratade med FC Barcelona. Så Messi blev inbjuden till två veckors provspel i klubben. Han reste dit med sin pappa. Det började inte så bra. Messi var tyst och blyg ihop med de andra i laget. Att han hade talang kunde alla se. Men tränarna tvekade. De var heller inte säkra på att Messi skulle trivas på La Masia. Det var bara några dagar kvar innan Messi och hans pappa skulle resa hem. Då dök Barcelonas sportchef Carles Rexach upp. Han övertalade Messi att spela en match för 13-åringar. Messi var bara 11 år, men bättre än alla andra. Han gjorde två mål i matchen, och nu tvekade ingen. Carles Rexach förstod att det gällde att handla snabbt.

LÄTTLÄSTNIVÅ 1

lättlästnivåer. Symbolen 1 nypon är lättast,

FC BARCELONA

Den här boken är skri ven av Dan Eggen. Han har vari t proffs i Spanien där han spelade i Cel ta Vigo.

Här beskrivs klubbens tillkomst och historia fram till våra dagar i med- och motgångar. Vi får också bekanta oss med några av klubbens stjärnor genom åren som Messi, Xavi och Zlatan. Boken har tabeller och massor av fotbollsfakta och är illustrerad med foton. Författaren Dan Eggen har själv spelat flera matcher mot FC Barcelona.

biografier om bland andra Kronprinsessan Victoria, Nelson

Nypons lättlästa faktaböcker passar för

Här är berättelsen om FC Barcelona i krig och fred, i med gång och motgång. Och omanrika stjärnor som gamla fotbollsklubben Messi, Xavi och Zlatan.

Dan Eggen FC BAR CELONA

Faktaböcker kan man läsa av lust, för att ämnet är spännande eller intressant. Här och på följande sidor finns en lång rad olika ämnen, allt från djur Barcelona–Real Mad rid. och natur till sport och vardagsrealism. Real Madrid–Barcelo na.

20

o Timothy McVeigh i orange fångdräkt, två dagar efter bombdådet som dödade 168 människor.

’’

VILJA

SAGT OM TERROR

”På ett enkelt språk redogörs

här för något av det mest komplicerade som finns. Urvalet av vilka terrordåd som redovisas är väl avvägt och visar att det inte är något nytt och också på komplexiteten bakom dessa förskräckliga dåd. Det är tydligt att urvalet gjorts för att visa att terrorism inte enbart utövas av muslimska fanatiker och inte enbart i västvärlden.” Ur BTJ:s häfte nr 24/2016

21

93


FAKTABÖCKER

Minifakta – riktigt lättlästa faktaböcker Minifakta-serien är riktigt lätta böcker som är mindre till både omfång och format. Böckernas intressanta ämnen och rena layout gör att de passar både yngre och äldre läsare i behov av mycket enkla texter. Det stora utbudet av ämnen gör att alla läsare kan hitta en bok som passar just dem.

PETER BEJDER

MINIFAKTA OM RONALDO

Kort om Minifakta-serien Aktuella och roliga ämnen som passar såväl yngre som äldre läsare. Fotografier i färg på varje uppslag. Mycket korta ord och enkel text, främst huvudsatser. Snygg och ren layout. Faktabokselement som innehållsförteckning, rubriker, särskilt markerade ord, någon punktlista och faktaruta samt register 20 sidor Pris: 89 kr/bok

Peter Bejder

MINIFAKTA OM RONALDO

Cristiano Ronaldo räknas som en av världens bästa fotbollsspelare. Han spelar i Real Madrid. Läs mer om honom i den här boken.

Minifakta om

RONALDO

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-603-6

Nypon förlag

75 676036

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Författare: Troels Gollander Best.nr. 978-91-7567-726-2

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-723-1

PER STRAARUP SØNDERGAARD

I skogen bor det många djur.

Han är väldigt bra på fotboll.

I denna bok får du träffa björnen, vargen,

Hans namn är Messi.

Läs mer om katter i den här boken.

Läs mer om honom i den här boken.

Minifakta om

SMILEYS – en möjlighet för alla

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

MESSI

år 2012. Messi slog rekord på ett år. Han gjorde 91 mål

– en möjlighet för alla 99

94

Lejon är ståtliga.

Han gör många snygga mål.

Lejon äter andra djur.

Läs mer om Zlatan i den här boken.

Läs mer om lejon i den här boken.

MINIFAKTA OM ORKANER

MINIFAKTA OM SMILEYS

MINIFAKTA OM BERLIN

MINIFAKTA OM BLIXT OCH ÅSKA

MINIFAKTA OM DELFINER

MINIFAKTA OM KATTER

När det blåser väldigt mycket kallas det för orkan. Orkaner kan vara mycket farliga och det är bäst att stanna inomhus. Läs mer om orkaner i den här boken.

Smileys använder många av oss varje dag när vi skriver sms eller mejl, för att berätta vilket humör vi är på. Den här boken berättar allt du behöver veta om smileys.

Det hörs höga brak och vita streck på himlen lyser upp och strålar. Men vad är det egentligen som händer? I denna bok får vi veta mer om blixten och åskan.

Delfiner är söta, roliga och kloka. Det finns över 30 olika sorters delfiner i världen. Här får vi lära oss mer om hur delfiner lever.

Katter är både husdjur som älskar att leka, och rovdjur som jagar om natt­en. Alla som tycker om katter kommer att gilla denna bok.

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-604-3

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-602-9

Berlin är en fascinerande stad som många drömmer om att besöka. Fakta, sevärdheter och något om stadens historia presenteras här tillsammans med massor av bilder.

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-432-2

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-441-4

Uppslag ur en av våra minifaktaböcker.

9 789175 676050

– en möjlighet för alla

MINIFAKTA OM MESSI

Han är liten och snabb. Han är väldigt bra på fotboll. Hans namn är Messi. I den här boken får vi veta mer om honom, på och utanför planen. Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-443-8

Nypon förlag

FLYGPLAN

Flygplan som lyfter och landar. Läs mer om flygplan i den här boken.

Minifakta om

ZLATAN – en möjlighet för alla

Gillar du flygplan? Stora plan och snabba plan.

Minifakta om

DJURUNGAR I SKOGEN Nypon förlag

88

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-433-9

Lejon är stora.

Han är en av de bästa i världen.

Minifakta om

Rekord

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-445-2

Zlatan är bra på fotboll.

Minifakta om

KATTER

Minifakta om Nypon 9 7 8förlag 9175 676029

älgen, vildsvinet, lodjuret och deras ungar.

Minifakta om

Per Straarup Søndergaard

Han är liten och snabb.

Barcelona. Messi spelar i FC lag. Det är ett spanskt göra mål. Messi är bra på att

PER STRAARUP SØNDERGAARD MINIFAKTA OM FLYGPLAN

Läs mer om dem i den här boken.

Messi gör mål

Per Straarup Søndergaard

Katter fångar möss.

PER STRAARUP SØNDERGAARD MINIFAKTA OM LEJON

Katter är roliga.

Det finns många sorters delfiner.

Asker Hedegaard Boye

Katter är söta.

De är också roliga och kloka.

MINIFAKTA OM ZLATAN

Delfiner är söta.

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-724-8

ASKER HEDEGAARD BOYE

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Ann-Charlotte Ekensten

– en möjlighet för alla

Författare: Lizzie Høysholdt Best.nr. 978-91-7567-725 5

Det finns ungefär 350 olika arter av haj i världen. De flesta är ofarliga. Men det finns vissa som är farliga, till exempel vithajen. Minifakta om hajar innehåller en massa intressant och rolig fakta om hajar. Vi får reda på vad de äter och vilka hajar som är farliga. Vi får även träffa hå­­ käringen, en haj som kan bli över 300 år gammal!

Per Straarup Søndergaard

ORKANER

En del djur lämnar skogen och flyttar in till staden, och vi kan ofta se ekorrar på lekplatsen eller igelkottar i trädgården. Boken handlar om djuren och deras ungar som bor i staden. Vi får veta många roliga saker vi inte visste om djuren, och varför de väljer att flytta närmare oss människor.

MINIFAKTA OM DJURUNGAR I SKOGEN

DELFINER

Minifakta om

9 789175 676043

Människan har försökt utforska rymden många gånger. I den här boken kan vi läsa om astronauter, rymdraketer och resor till rymden, och om den första människan på månen. Minifakta om resor i rymden är perfekt för alla som fascineras av rymden och vill veta mer om hur det går till när vi människor reser dit.

MINIFAKTA OM MESSI

BLIXT OCH ÅSKA

Minifakta om

Per Straarup Søndergaard

Läs mer om dem i den här boken.

MINIFAKTA OM HAJAR

MINIFAKTA OM KATTER

Det är blixten och åskan.

Läs mer om Berlin i den här boken.

Minifakta om

Peter Bejder

Det hörs höga brak.

Men vad är Berlin känt för?

MINIFAKTA OM DJUR­UNGAR I STADEN

PETER BEJDER MINIFAKTA OM DELFINER

Det syns vita streck på himlen.

Den är mycket stor.

Per Straarup Søndergaard

Berlin är en stad i Tyskland.

BERLIN

MINIFAKTA OM RESOR I RYMDEN

MINIFAKTA OM HAMSTRAR

PER STRAARUP SØNDERGAARD

PER STRAARUP SØNDERGAARD MINIFAKTA OM BLIXT OCH ÅSKA

sms eller skriver på internet.

Per Straarup Søndergaard

Smileys kan man använda när man skickar

Per Straarup Søndergaard

Per Straarup Søndergaard

En smiley är ett ansikte. Oftast är det gult.

Läs mer om smileys i den här boken. PER STRAARUP SØNDERGAARD

en här boken.

MINIFAKTA OM BERLIN

MINIFAKTA OM SMILEYS

MINIFAKTA OM ORKANER

et.

bort.

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Minifakta om

Hamstern är ett vanligt husdjur i Sverige. Den här boken är perfekt för den som har en hamster eller är nyfiken på hur det är att ha en. Här förklaras på ett enkelt sätt hur man tar hand om en hamster, vad den ska äta och hur den ska bo, och att de lever vilt i naturen i vissa länder. Vi får även veta mer om olika sorters hamstrar.

LEJON

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

Nypon förlag

MINIFAKTA OM ZLATAN

MINIFAKTA OM LEJON

MINIFAKTA OM FLYGPLAN

Här får vi stifta bekantskap med fem av skogens djur. Lär känna björnen, vargen, lodjuret, vildsvinet och älgen!

Den här boken handlar om Zlatan, en av världens bästa fotbollsspelare. Här får vi läsa om hans klubbar och om hans liv.

Lejonet kallas djurens konung. Lejon äter andra djur och lever i flock. I denna bok får vi veta mer om lejon.

Den här boken handlar om flygplan. Om stora plan och snabba plan. Om flygplan som lyfter och landar.

Författare: AnnCharlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-605-0

Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-444-5

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-442-1

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-440-7

MINIFAKTA OM DJURUNGAR I SKOGEN

95


Sara Ejersbo Frederiksen

Emma Alnor

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

LÄTTA FAKTA OM ZLATAN

FAKTA OM HÄSTEN

FAKTA OM ONE DIRECTION

Boken för alla som är tokiga i bilar. Här får vi läsa om både fina och snabba bilar. Och om världens första bilar.

Några hundar är stora. Några är små. Några hundar hjälper polisen. Andra hjälper blinda. Läs mer i denna bok.

Boken för alla som gillar klänningar och kjolar! Långa och korta kjolar. Gamla och nya. Vita, röda och svarta.

Zlatan är en av världens bästa fotbollsspelare. Här kan vi läsa om hans klubbar och om hans liv utanför planen.

Vissa hästar är bra på att hoppa, andra kan springa fort. Här beskrivs vad hästar kan, hur de lever och mycket annat.

One Direction är ett av världens största band. Men hur började det? Allt finns berättat i den här boken.

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-277-9

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-276-2

Författare: Marie Duedahl Best.nr. 978-91-7567-278-6

Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-279-3

Författare: Emma Alnor Best.nr. 978-91-7567-401-8

Författare: Sara Ejersbo Frederiksen Best.nr. 978-91-7567-402-5

– en möjlighet för alla

FAKTA OM REAL MADRID

Real Madrid är ett av världens bästa fotbollslag. Här kan vi läsa om lagets spännande historia och om flera av dess stjärnor.

Detta är en utmärkt bok för den som vill lära sig åka skateboard, och för alla som är ny­­fikna på sporten. Här får vi steg för steg lära oss hur man åker och vilken utrustning man behöver. Boken innehåller även beskriv­ ningar av och bilder på olika trick man kan öva på och lära sig.

Författare: Asker Hedegaard Boye Best.nr. 978-91-7567-400-1

Författare: Troels Gollander Best.nr. 978-91-7567-733-0

9 789175 676067

– en möjlighet för alla

FAKTA OM FRIIDROTT

Det finns många olika grenar i fri­ idrott. Vissa tävlar i dem, andra tränar för att må bra. Eller bara för att det är kul!

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-601-2

– en möjlighet för alla

Fakta om Malala Yousafzai

Författare: AnnCharlotte Ekensten Best.nr. 978-91-7567-606-7

Fakta om Nelson Mandela

9 7 8 9 1 7 5 Nypon 6 7 6 1 1 1förlag

Nypon förlag

FAKTA OM NELSON MANDELA

Kronprinsessan Victoria kommer en dag att bli drottning. Här får vi veta mer om hennes vardag.

Malala har blivit en talesperson för allas lika rätt till utbildning. År 2014 fick hon Nobels fredspris.

Nelson Mandela kämpade hela sitt liv för de svartas rättigheter. Här kan du läsa om hans spännande liv!

Författare: Marianne Randel Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-612-8

Författare: Matt Doeden Best.nr. 978-91-7567-532-9

Författare: Frances Ridley Best.nr. 978-91-7567-611-1

TOMAS DÖMSTEDT

Per Straarup Søndergaard

Tomas Dömstedt

Tomas Dömstedt

Tomas Dömstedt

FAKTA OM VARGAR

FAKTA OM USA

FAKTA OM MARTA

Marie Duedahl

FAKTA OM MELODIFESTIVALEN

TOMAS DÖMSTEDT

– en möjlighet för alla

FAKTA OM MALALA YOUSAFZAI

TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om skor

Nypon förlag

FAKTA OM KRON­PRINSESSAN VICTORIA

MARIE DUEDAHL FAKTA OM SKOR

Författare: Lisette Agerbo Holm Best.nr. 978-91-7567-730-9

Nelson Mandela föddes i en by i Sydafrika. I hela sitt liv kämpade han för de svarta människornas rättigheter. När han var 76 år blev han president. I den här boken kan du läsa om hans spännande liv.

Fakta om Kronprinsessan Victoria 9 789175 676128

Drönare kan både filma och hjälpa människor i nöd. De kan också släppa bomber. Här får du veta allt om drönare!

Vargen är tillb aka

Per Jansson bor i Värmland. Han var ute med sin hund i skogen. Hunden sprang före.

Gillar du skor? Vackra skor och roliga skor. Gamla och nya skor. Höga och låga skor. Här kan du läsa allt om skor!

Hon heter Marta Vieira da Silva. Men det räcker att kalla henne Marta. Alla vet ändå vem hon är. Hon är en av världens bästa fotbollsspelare. Läs mer om henne i den här boken.

Den här boken handlar om Melodifestivalen och om Eurovision Song Contest. Här får du roliga fakta om tävlingarna. Du kan också läsa om artisterna, som Måns Zelmerlöw, Carola, Loreen och många fler.

Fakta om Marta

USA är ett av världens största länder. Här kan du läsa om landets spännande historia. Och om hur det är i USA idag. Du får också veta mer om kända platser och personer.

Fakta om Melodifestivalen

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Det finns vilda vargar i Sverige. I den här boken får du läsa om hur de lever. Och om hur de jagar andra djur. Du får också veta om vargar är farliga för människor.

Plötsligt kom hunden tillbaka. Den sprang i full fart mot Per. Tio meter bakom den var en varg! Men när vargen fick syn på Per vände den tvärt och sprang iväg. Det här var ett mycket ovanligt möte i skogen. Men sådant kan hända. Vargen är tillbaka i Sverige.

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Fakta om USA

Fakta om vargar

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

– en möjlighet för alla

Det finns både vildkaniner och tama kaniner, som människan har som husdjur. I den här boken får vi tips om hur man bäst tar hand om en kanin, och vad den ska äta och dricka för att må bra. Vi får även reda på vad det är för skillnad på harar och kaniner, och vilka olika kaninraser det finns.

Nypon förlag

FAKTA OM DRÖNARE

FAKTA OM TSUNAMIER

FAKTA OM KANINER

Frances Ridley

Nypon förlag

FRANCES RIDLEY FAKTA OM NELSON MANDELA

9 789175 676012

– en möjlighet för alla

FAKTA OM SKATEBOARD

Författare: Peter Bejder Best.nr. 978-91-7567-731-6

Matt Doeden

Fakta om friidrott

Fakta om drönare

Malala Yousafzai bodde i Pakistan. Där kämpade hon för att flickor skulle få gå i skolan. År 2012 blev hon skjuten. Då var hon bara 15 år. Här kan du läsa om varför hon skulle dödas. Och hur det gick sedan. Malala fick Nobels fredspris 2014. Hon är den yngsta någonsin som har fått det.

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Tsunamier är stora flodvågor som bildas ute i havet, oftast efter en jordbävning. De kan vara flera meter höga och förstör allt i sin väg. I den här boken kan vi läsa om hur tsunamier bildas, och få veta mer om olika tsunamier som drabbat världen. Boken förklarar hur en flodvåg uppstår och vilken skada den kan ställa till med. Vi får även reda på hur man kan veta att en tsunami är på väg.

Marianne Randel Søndergaard

Ann-Charlotte Ekensten

Kronprinsessan Victoria är populär både i Sverige och utomlands. En dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. Victoria är välutbildad och kommer att bli en bra drottning. I den här boken får du veta mer om henne.

En del tävlar i friidrott. Andra tränar friidrott för att må bra, eller bara för att det är kul. Det finns många olika grenar i friidrott. Alla grenar handlar om att hoppa, kasta eller springa.

FAKTA OM MALALA YOUSAFZAI

FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA

Fakta om Real Madrid

MATT DOEDEN

MARIANNE RANDEL SØNDERGAARD

FAKTA OM FRIIDROTT

PER STRAARUP SØNDERGAARD

Drönare filmar och tar bilder. Drönare bombar och räddar människor. Drönare kan också vara en rolig leksak. Läs mycket mer om drönare i den här boken.

Författare: Nina Sahl Best.nr. 978-91-7567-732-3

Nypon förlag

LÄTTA FAKTA OM KLÄNNINGAR

Per Straarup Søndergaard

Real Madrid är ett av världens bästa fotbollslag. I den här boken kan du läsa om Real Madrid. Om deras historia, om deras matcher och om flera av deras stora stjärnor.

Nypon förlag

LÄTTA FAKTA OM HUNDEN

Asker Hedegaard Boye

Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare, och hennes böcker älskas av unga och gamla över hela världen. I den här boken får vi veta mer om Astrids liv och även träffa Pippi, Emil och de andra från Astrid Lindgrens värld!

– en möjlighet för alla

LÄTTA FAKTA OM BILAR

FAKTA OM DRÖNARE

FAKTA OM REAL MADRID

FAKTA OM ASTRID LINDGREN

96

One Direction är ett av världens största band. Många känner till deras låtar. Men vilka är de? Och hur började det? Det kan du läsa om i den här boken.

– en möjlighet för alla

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN

Aktuella och roliga ämnen som passar såväl yngre som äldre läsare. - Fotografier i färg på varje uppslag. Lättläst text med omväxlande korta och långa ord och meningar. Snygg och ren layout. -Faktabokselement som innehållsförteckning, rubriker, särskilt markerade ord, punktlistor, diagram, tabeller, faktarutor och register. 32 sidor Pris: 99 kr/bok

Fakta om One Direction

Det finns många hästar i Sverige. Några är bra på att hoppa. Andra kan springa fort. Här kan du läsa om vad hästar kan. Du kan läsa om hur de lever och mycket annat.

ASKER HEDEGAARD BOYE

Kort om Fakta-serien

SARA EJERSBO FREDERIKSEN

Fakta om hästen

FAKTA OM ONE DIRECTION

FAKTA OM HÄSTEN

FAKTABÖCKER

Det fina med serier Många av våra faktaböcker ingår i serier, Minifakta, Fakta om… osv. Varför? Jo, elever som läser och gillar en faktabok i en serie, har lättare att välja ytterligare en bok i samma serie. Även om inte alla ämnen lockar lika mycket gör böckernas bekanta struktur och layout att det blir lätt att läsa en bok… och så en till …

EMMA ALNOR

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

Nypon förlag

4

4 5

Nypon förlag

FAKTA OM SKOR

FAKTA OM MARTA

FAKTA OM MELODIFESTIVALEN

FAKTA OM USA

FAKTA OM VARGAR

Det finns många sorters skor. Vackra och roliga. Gamla och nya. Höga och låga. Den här boken berättar på ett lätt sätt allt om skor och dess historia.

Hon heter Marta Vieira da Silva, men det räcker att kalla henne Marta. Alla vet ändå vem hon är. Hon är en av världens bästa fotbollsspelare.

Detta är boken för alla som älskar Melodifestivalen, eller Eurovision Song Contest. Massor av roliga fakta varvas med bilder på artister genom tiderna.

USA är ett av världens största länder. Här får vi läsa om landets historia, och om hur det är i USA idag, och om kända platser och personer.

För fyrtio år sedan fanns det nästan ingen varg i Sverige. Men nu är vargen tillbaka. Här får vi läsa om jakt, ungar och om vargar som dödar får och renar.

Författare: Marie Duedahl Best.nr. 978-91-7567-399-8

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-431-5

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-429-2

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7567-430-8

Författare: Per Straarup Søndergaard Best.nr. 978-91-7567-428-5

5

Uppslag ur en av våra faktaböcker.

97


Kort om Aha-serien

FAKTABÖCKER

AHA, nu fattar jag! Många elever tycker att faktaböckerna på mellan­stadiet är för svåra. Därför har vi utvecklat serien Aha, nu fattar jag!

Fakta med spännande berättelser. Ämnen kopplade till läroplanen. Illustrationer i färg på varje uppslag. -

Handbok

Lättläst text med omväxlande korta och långa ord och meningar. Svåra ord förklarade i marginalen. 28 sidor Pris: 149 kr/bok

I böckerna kombineras fakta med en spännande berättelse. Varje bok handlar om ett specifikt område som följer målen i läroplanen. Språket i böckerna är noggrant bearbetat och de svåra ord som finns kvar förklaras i marginalen. Innehållet i böckerna har granskats av pedagoger med lång erfarenhet av under­visning i särskolan, SvA-undervisning samt under­visning av elever med läs- och språksvårig­heter.

Konkreta tips i klassrummet I den här boken har fyra pedagoger och en forskare samlat sina bästa tips om hur man kan arbeta med faktaserien Aha,nu fattar jag! GENVÄG TILL AHA-SERIEN Författare: Camilla Hyrefelt, Jessica Hyrefelt, Camilla Hörlin, Monica Reichenberg, Jenny Toft Best.nr. 978-91-87061-68-4 48 sidor Pris: 149 kr

Ladda ner gratis arbetsmaterial till alla titlar på nyponforlag.se

VIKINGAR Vikingapojken Sven berättar om vikingarnas resor, om vardagsliv och gudar. Vi får följa med Sven på en resa där det nybyggda skeppet nästan sjunker. Best.nr. 978-91-86447-71-7

STENÅLDERN Vide berättar om hur det var att leva på stenåldern. Han ger sig ut på jakt ensam i skogen, och där blir han jagad av vargar. Vi får också veta hur livet förändrades när stenåldersmänniskorna blev bofasta och började odla. Best. nr. 978-91-87221-98-9

98

SEX OCH LITE SÅNT Simon och Elin är syskon. Elin är nästan vuxen. Hon har en kille. En dag märker Simon att de har sex. Simon ber Elin att berätta hur det går till, och vad som egentligen händer med kroppen när man ska bli vuxen.

MEDELTIDEN Här berättar Anna om medeltiden. Om hur de bodde och levde. Hon berättar också om riddarna i borgen. Vi får följa med Anna när hon går in till staden med sin mamma. På vägen möter de den stora döden …

Best.nr. 978-91-86447-73-1

Best.nr. 978-91-87061-20-2

LIV OCH MILJÖ Sara berättar om allemans­rätten, om sopsortering och om vad man kan tänka på för att värna om miljön. Sara hittar döda djur i ån och förstår att vattnet blivit förgiftat. Best. nr. 978-91-87221-97-2

TEKNIK MED EL Tvillingarna Anton och Klara är intresserade av teknik. De berättar om hur el fungerar och om varför man måste vara försiktig med den. Vi får följa dem när de bygger en ficklampa, en drake och när Anton nästan dör …

STORMAKTSTIDEN Johan berättar om stormakts­tiden, om livet på den tiden, och vi får läsa om krigen och om hur kungarna bestämde över folket. Vi får även följa med när Vasaskeppet gör sin jungfrufärd. En färd som slutar i katastrof.

TEKNIK MED HUS OCH BROAR Tvillingarna Anton och Klara berättar om hur man bygger hus och broar. De bygger en hängbro, gjuter egna ljusstakar och går till ett bygge utan lov. Vilken tur att Klara har mobilen med sig!

Best.nr. 978-91-86447-72-4

Best.nr. 978-91-7567-210-6

Best.nr. 978-91-87061-21-9

KROPP OCH HÄLSA Mira är en sportig tjej. Hon berättar hur kroppen fungerar och vad man ska tänka på för att kroppen ska må bra. Mira är duktig på att simma. En dag när hon är på simtävling händer något riktigt läskigt. Best.nr. 978-91-87061-45-5

Vide hör ett svagt ljud. Det är någon som gnyr och gnäller. Han håller hårt om sitt spjut. Från hålet i marken kommer en liten vargunge upp. Den är så liten och söt. Vad ska Vide göra med den?

Vide lägger ner spjutet. Sedan tar han upp ungen i famnen. Han klappar den mjuka pälsen. Då slickar ungen honom på handen. Vide tänker ta hem ungen. Han vill ge den mat och lära den saker.

kan inte hitta stigen. Benen blir trötta. Han måste hitta tillbaka! Solen håller på att gå

där han bor. Vargungen i hans famn vill inte bli buren. Den

vilse = när man inte vet var man är

ligger i plaströr. De finns i väggar, golv och tak. 5 Husen isoleras I vårt land har vi en kall vinter. Därför har våra hus tjocka väggar och flera glas i fönstren. I väggar, golv och tak lägger man isolering. Det blir som om huset får kläder.

vatten lättare ska rinna bort från huset. På bilden kan du se vad som finns inne i huset: 1 Alla hus har en grund En grund är ofta gjuten i betong. Då står huset fast mot marken.

försöker bita honom i handen med sina små tänder. Långt borta hörs en varg yla. Kanske är det

2 Golv, väggar och tak När grunden är klar bygger man golv, väggar och tak av trä eller betong. På taket kan man ha tegelpannor, plåt eller takpapp.

mamman som letar efter sin unge. Nu är det nästan helt mörkt i skogen. Tur att månen lyser mellan molnen. Vide vågar inte stanna. Han ser skuggor. De rör sig mellan träden.

3 Rör med vatten I huset finns rör för varmt och kallt vatten. De finns i tak, väggar och golv.

Han förstår. Vargarna följer efter honom. Vide har inget spjut. Det ligger kvar vid lyan.

8

4 Rör med el För att lampor och andra apparater ska fungera behövs el. Elen går i ledningar som

Pappa har berättat att man

ritningen finns det mesta som ska vara med på huset. Hur högt det ska vara, hur många fönster det ska finnas och mycket mer. Innan man börjar bygga gräver man en stor grop. Sedan lägger man i sten och grus för att

ner. Snart är det mörkt. Då vill han inte vara i ensam i skogen. Vide vet att han är vilse. Han känner oro i magen. Han gråter. Nu måste han hitta lägret

Så här kan man bygga ett hus börjar med att rita huset på ett papper. Det kallas för en ritning. På

Vide går iväg med ungen. Han går länge men

gjuten = när man häller ut betong i en form där den får stelna

6 Våra hus värms upp I vårt hus eldar vi med ved på vintern. Men vi har också element. De är varma. Det kostar mycket pengar att värma upp ett hus. Därför är det bra att spara och inte ha för varmt inne. 7 Vi måste lufta våra hus Vi har en fläkt över spisen. Den suger ut lukt av mat. Men vi har också fläktar på toa och i duschen för att få bort lukt och fukt. Ny luft kommer in genom ventiler. Det är hål genom väggen.

2

7

4

5

3 6

1

Prova själv att … rita hur du vill att ett hus ska se ut.

Ta reda på … Bor du i ett högt hus eller i en villa? Är det byggt av trä eller med tegelstenar eller betong?

Det finns också rör för att få bort smutsigt vatten. Det är avloppsrör.

9

12

13

AHA-SERIEN Författare: Torsten Bengtsson Formgivare: Åsa Carlsson Illustratör: Mats Minnhagen 28 sidor Pris: 149 kr/del

99


Ett liv-serien är lättlästa biografier på en svårare nivå än biografierna i Fakta-serien. Här finns utrymme för längre och mer djupgående resonemang, vilket gör böckerna lämpliga att använda i undervisningen – och för elever som gärna läser om välkända personers liv och insatser.

”Allt verkar omöjligt innan man klarat av det.” NELSON MANDELA föddes i en liten by i Sydafrika. I hela sitt liv kämpade han mot det grymma och orättvisa system som rådde i hans hemland. De vita hade allt. De svarta hade inget. Systemet kallades apartheid.

Frances Ridley NELSON MANDELA

FAKTABÖCKER

Ett liv – lättlästa biografier NELSON MANDELA Ett liv

Nelson fick offra mycket. Han satt 27 år i fängelse på grund av sina åsikter. Men han slutade aldrig att kämpa. När han var 76 år gammal blev han president i Sydafrika. Så fort han kunde avskaffade han apartheid.

Kort om Ett liv-serien Biografier om inflytelserika personer. Fotografier på i stort sett varje uppslag. Lättläst text med omväxlande korta och långa ord och meningar. Svårare, ämnesspecifika ord fetade och särskilt förklarade. Snygg och ren layout. Faktabokselement som innehållsförteckning, rubriker, särskilt markerade ord, punktlistor, faktarutor, ordlista, viktiga datum och register. 32–76 sidor

’’

Frances Ridley

www.viljaforlag.se

www.viljaforlag.se

VILJA

MALALA YOUSAFZAI – ETT LIV

NELSON MANDELA – ETT LIV

Boken skildrar Malala Yousafzais uppväxt i Pakistan, och hur hon 2012 på väg hem från skolan blev skjuten av talibanerna. Brottet hon begått? Att stå upp för alla barns rätt till utbildning. Malala har blivit en internationell talesperson för allas lika rätt till utbildning. Hon har inspirerat många runt om i världen.

Nelson Mandela var politikern, advokaten och statsmannen som hela livet kämpade för allas lika rättigheter. Han blev Sydafrikas förste president vald genom demokratiska val. Här är en lättläst biografi om Nelson Mandela och hans kamp. Boken är fylld med fotografier som stödjer texten.

Författare: Matt Doeden Best.nr. 978-91-87831-97-3 52 sidor

Författare: Frances Ridley Best.nr. 978-91-7567-174-1 32 sidor

Pris: 129 kr/bok

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7723-157-8 56 sidor

Författare: Tomas Dömstedt Best.nr. 978-91-7723-156-1 56 sidor

Men det är något annat som oroar Annes föräldrar: Hitler anklagar judarna för Tysklands problem. Många tyskar tror att Hitler har rätt. De tror på att allt är judarnas fel och då tycker de inte heller om judarna. Nazisterna gör det svårt för judarna i Tyskland. De inför lagar som bara gäller judar. Nu får judarna inte

SERIEN ETT LIV Pris: 129 kr/bok

Många judar förlorar sina jobb. Judiska barn sätts i egna klasser och får inte vara med sina skolkamrater. Allt detta drabbar även familjen Frank eftersom de är judar.

i Adolf Hitler i Nürnberg, Tyskland 1927 I början var nazisterna inte så många men de blev snabbt fler.

Ett nytt liv Tyskland. De tänker flytta till Amsterdam i Nederländerna. Där har judarna samma rättigheter som alla andra.

Av Lena Maria Nordstrand, förlagschef

Annes mamma och pappa flyttar till Amsterdam 1933, men Anne och Margot stannar kvar hos mormor och morfar i Tyskland. 8

o Anne och Margot i Aachen, Tyskland Bilden är tagen medan de är hos sina morföräldrar innan de flyttar till Nederländerna.

Hillary Clinton var en framgångsrik advokat när hennes man Bill blev vald till USA:s president. Då var Hillary tvungen att sluta sitt jobb. När Bill slutade som president bestämde sig Hillary för att satsa på en egen karriär som politiker. I januari 2009 blev hon utrikesminister åt president Barack Obama. År 2016 kan hon själv bli USA:s president.

ANNE FRANK Ett liv www.viljaforlag.se

VILJA

lockas inte av skönlitteratur. Hos vissa elever 1 Alla är det faktaböcker som väcker läslust. Alla elever måste lära sig att orientera sig i en slå i ett register och läsa 2 innehållsförteckning, listor, diagram, tabeller och faktarutor. av faktaböcker stimulerar eftertänksam 3 Läsning och kritisk läsning och är en bra ingång till diskussioner om källkritik och faktatexter på internet.

Att skriva om ett liv

Michael Burgan

I den här boken kan du läsa mer om Hillary Clintons liv. Från barndomen i förorten, till den framgångsrika kvinna hon är idag.

Hillary Clinton Ett liv VILJA

ANNE FRANK – ETT LIV

HILLARY CLINTON – ETT LIV

Anne Frank och hennes familj gömde sig för nazisterna i två år. Under denna tid skrev Anne sin berömda dagbok om deras dagliga liv. Men hon skrev också om sina tankar, framtidsdrömmar och om kärleksrelationen med Peter. I den här boken, som bygger på dagboken, får vi följa Anne, från det hon föds i Tyskland tills hon dör i koncentrationslägret.

När Hillary Clinton kandiderade till posten som USA:s president 2008 var det många som trodde att hon skulle vinna, men den gången vann Barack Obama. I november 2016 gjorde hon ett nytt försök att bli den första kvinnliga presidenten i USA:s historia och världens mäktigaste kvinna. Men hon förlorade mot Donald Trump.

Författare: Marian Hoefnagel Best.nr. 978-91-88293-08-4 76 sidor

Annes föräldrar beslutar att familjen ska lämna

100

www.viljaforlag.se

Tysklands nya ledare Adolf Hitler hatar judar.

längre ha vissa jobb. De får till exempel inte vara lärare.

Det här är berättelsen om Anne Frank och hennes berömda dagbok. Tack vare dagboken fick världen veta hur en judisk familj lyckades gömma sig för nazisterna i två år. Vi får följa Anne i hennes dagliga liv och ta del av hennes drömmar och tankar, ända fram till hennes död i koncentrationslägret.

Michael Burgan HILLARY CLINTON

”Vi hade en del diskussioner på förlaget om huruvida en bok om medborgarrättskämpen Rosa Parks är aktuell idag. Nästan dagligen hör vi om polisbrutalitet och övergrepp. Ofta är det konflikter mellan svarta och vita. För att förstå vad som händer idag, måste vi känna till historien. Det är inte så länge sedan USA präglades av en rasåtskillnad och slavhandel. Vi får inte glömma historien. I den finns förklaringarna till dagens upplopp och konflikter. Ju mer vi vet, desto mer förstår vi. Därför behövs en bok om Rosa Parks.”

ZLATAN IBRAHIMOVIC – ETT LIV

Zlatan Ibrahimovic är en världens bästa fotbollsspelare. I den här boken får du reda på allt om hans liv, även utanför fotbolls­ planen. Du kan läsa om hans landslagskarriär och alla klubbar han har spelat i. Zlatan Ibrahimovic – Ett liv berättar historien om killen från Rosengård som blev en av världens bästa fotbollsspelare. Här får du reda på allt om Zlatan, hans liv och fotbollskarriär. En intressant bok om att lyckas mot alla odds.

Marian Hoefnagel ANNE FRANK

SAGT OM ROSA PARKS

ROSA PARKS – ETT LIV

Rosa Parks växte upp i ett USA där svarta och vita behandlades olika. Vita fick alla fördelar medan svarta behandlades illa. En dag bestämde hon sig för att säga ifrån. Från den dagen blev ingenting sig likt igen. Rosa Parks – Ett liv berättar historien om en svart kvinna som fick nog av att svarta behandlades illa av vita. Boken berättar detaljerat om Parks protest mot orättvisorna. Detta är en oerhört viktig bok om att kämpa mot förtryck.

Marian Hoefnagel

Tre argument för faktaböcker

Författare: Michael Burgan Best.nr. 978-91-88291-03-5 48 sidor

Tomas Dömstedt är en riktig veteran inom lättläst. Sedan debuten 1999 har han skrivit 32 lättlästa böcker och översatt och bearbetat ungefär lika många. Nu är han aktuell med två böcker i Viljas ”Ett liv”serie; Rosa Parks och Zlatan Ibrahimović. Att skriva en faktabok innebär väldigt mycket research. Tomas brukar köpa böcker i ämnet, lyssna på radio, titta på teveprogram och leta efter fakta och källor på internet. Om han inte redan sitter inne på kunskaper, som i fallet med Zlatan. – Jag är allmänt fotbollsintresserad och det underlättar. Sedan är Zlatan tillgängligare än exempelvis Rosa Parks. Han är svensk och spelar fotboll. Det finns knappt något skrivet på svenska om Parks så där blir det mer att sätta sig in i. Men det är väldigt spännande att detta är den första boken på svenska om Rosa Parks, säger Tomas Dömstedt.

9

101


PEDAGOGISKT MATERIAL

Första riktiga boken

Det här är Bokbussen, vår serie för de yngsta läsarna. Bokbuss­en innehåller 13 böcker, de flesta med ljudenlig stavning. Serien är utarbetad speciellt för den första läsinlärningen hos de allra yngsta eleverna.

Språket börjar utvecklas den dag vi föds. Efter några år

Bokbussen röd

förstår vi många hundra, och sedan flera tusen ord. Vissa

Lärarhandledning

barn behöver extra stimulans och stöd för att utveckla en språklig medvetenhet. Därför har vi på Nypon förlag också pedagogiskt material i syfte att träna språket mer strukturerat. På följande sidor finns ett urval av vårt material, främst framtaget för elever i F-klass och lågstadiet.

Bokbussen – för de allra första läsupplevelserna! Bokbussen är en bokserie utvecklad för den första läsningen hos de allra yngsta eleverna. Den består av 13 böcker som bidrar till läslust, är anpassade för läsinlärning och fungerar oberoende av andra läroböcker. Bokbussen kan användas individuellt eller vid läsning i grupp.

ROLIGA BILAR Best.nr. 978-91-7567-373-8 LEONS NYA MÖSSA Best.nr. 978-91-7567-381-3

Bokbussen röd – lärarhandledning beskriver kortfattat läsutvecklingens olika steg, går igenom läsutvecklingsmetoder och ger konkreta tips på hur du kan arbeta vidare med var och en av böckerna i Bokbussen. Handledningen innehåller även kopieringsunderlag med övningar, en läslogg, underlag till ett föräldrabrev och mycket annat.

OJ OJ OJ Best.nr. 978-91-7567-380-6 NILS BLIR GLAD Best.nr. 978-91-7567-384-4

Bättre skolstart

Nyare forskning visar att barn som saknar något av de grundläggande begreppen kan få stora svårigheter när de börjar skolan. Det här är ett helt nytt kartläggningsmaterial i begreppsförståelse som är faktagranskat av logopeden Astrid Frylmark. Hur säkra är barnen på vardagsbegrepp när de börjar skolan? Förstår alla de mest grundläggande saker som vardagsrutiner, färger, siffror, tid, och storlek? Det här är väsentliga kunskaper för att till exempel kunna ta instruktioner och följa med i skolan redan från skolstarten.

Astrid Frylmark och Maria Frylmark har bearbetat ett kartläggningsmaterial i begreppsförståelse. Det är tänkt som ett hjälpmedel för pedagoger och kan användas sista året i förskolan och året i förskoleklass.

AJ AJ AJ Best.nr. 978-91-7567-374-5 MAJA LETAR Best.nr. 978-91-7567-375-2 EMILS DRÖM Best.nr. 978-91-7567-376-9

– en möjlighet för alla

Nypon förlag

ALMA TROLLAR Best.nr. 978-91-7567-378-3 EN NY STOL Best.nr. 978-91-7567-377-6

Kopierings­underlag lärarhandledning

NALLEN TEO Best.nr. 978-91-7567-382-0 ALLA LÄSER Best.nr. 978-91-7567-372-1

I lärarhandledningen finns tips och idéer om hur du som pedagog kan arbeta med Bokbussen. Här finns allt från förslag på arbetsgång för materialet till kopierings­ underlag och läslogg.

HINNER VI? Best.nr. 978-91-7567-383-7 LIAM MÅLAR Best.nr. 978-91-7567-379-0

Best.nr. 978-91-7567-417-9 Pris: 149 kr

Materialet utgår från övningar där barnet tillsammans med pedagogen ska svara på ett antal frågor. Svaren ger pedagogen underlag för att se vilka barn som behöver lite mer träning för att behärska innehållet i de grundläggande begreppen. FÄRG

1

5

6

Titta på barnen. Sätt ett kryss på det första barnet.

4

Titta på bollarna. Sätt ett kryss på den största bollen.

Titta på lådan, fjädern, äpplet och dockan. Sätt ett kryss på den som är lättast.

Jag är

Jag fyller år den

år. Färglägg en prick för varje år. årtal

VÄDER OCH TEMPERATUR

7

STORLEK

KOPIE R ING AV DE TTA MATE R IA L Ä R E J TILLÅ TE N

Titta på bilderna. Sätt ett kryss på den bild som visar det kallaste vädret.

datum Rita och måla en flagga längst upp i flaggstången.

Rita och måla ett ljus för varje år du är.

Rita och måla en sol och ett moln.

SIFFROR OCH RÄKNING

8

· KOPIE R ING AV DE TTA MATE R IA L Ä R E J TILLÅ TE N

Titta på färgkritorna. Sätt ett kryss på de två askar som har lika många färgkritor.

KOPIE R ING AV DE TTA MATE R IA L Ä R E J TILLÅ TE N

· KOPIE R ING AV DE TTA MATE R IA L Ä R E J TILLÅ TE N

BEGREPPSFÖRSTÅELSE Idé och text: Inger Kristine Løge och Olav Lunde Illustrationer: Katrine Kristiansen Översättning och svensk faktagranskning: Maria Frylmark och Astrid Frylmark Häftad, 16 sidor Best.nr. 978-91-7567-812-2 Pris: 199 kr

102

Min första skrivbok

Titta på flickorna. Sätt ett kryss på den flicka som böjer sig framåt.

Jag är född PLATS/POSITION

Rita och måla en buske.

Rita och måla en blomma.

Färglägg din ålder.

1 2

3

4

5

6 7

8

PAKETPRIS Best.nr. 978-91-7567-420-9 13 böcker + lärarhandledning Pris: 899 kr

MÅTT

Här ser du några tallrikar. Sätt ett kryss på den som är fyrkantig.

3

BOKBUSSEN 16 sidor Pris: 79 kr/bok

RIKTNING

Titta på bilarna. Sätt ett kryss på den gula bilen.

FORM

2



9 10 11

6

7

Text: Annette Messer Bild: Keld Petersen Best.nr. 978-91-87221-41-5 36 sidor, häftad Pris: 59 kr

Här är jag! är den första egna skriv­boken. Här får man möjlighet att med superenkla skrivövningar faktiskt göra en hel bok om sig själv. Man får berätta om sina erfarenheter, om sin familj och om sina intressen. Man får också berätta om hur man trivs i skolan. Boken kan användas som en enkel skrivläxa. Den är utmärkt som underlag för samtal med vuxna, både i skolan och hemma. Den är också bra som underlag för diskussioner i klassen. Illustrerad i fyrfärg. Passar från 6 år.

103


PEDAGOGISKT MATERIAL

Raketerna – också för elever med dyslexi

VEM VILL INTE SKRIVA EN BOK, ELLER I VARJE FALL SKRIVA I EN EGEN BOK? Använd skrivboken som ett fint komplement till andra arbetsböcker. Kanske till egna berättelser. Höger­ sidorna är linjerade. GRÖN SKRIVBOK: Best.nr. 978-91-7567-064-5 ORANGE SKRIVBOK: Best.nr. 978-91-7567-063-8 96 sidor Pris: 23 kr/bok

Ibland fungerar inte de vanliga metoderna för att lära sig läsa, stava och skriva. Särskilt inte för elever med dyslexi eller språkstörningar. Då behövs andra metoder. Här har vi samlat olika material som stödjer barn i deras läs- och skrivutveckling.

2

Ord med sj-ljud som stavas med sk

Sj-ljudet kallas ibland 7-ljudet. Om du tänker på hur talet 7 uttalas så vet du hur andra ord med sj-ljud uttalas. Sj-ljudet stavas oftast med sk före e, i, y, ä och ö

1

Sätt in rätt ord. Använd alla ord en gång: skällde, skinnjacka, skidor, skymma, skämtade, skylt, skäms, skäggig, skydd, sken, skiljas.

3

En slags pålägg på smörgås: ____________________

Ett väldigt högt hus: _____________________

Ett fönster till en affär: ______________________

Kan man sy med: ____________________

Vårdar sjuka: ________________________

4

Hej dagboken! I dag åkte Ella och jag _______________ i skogen. Solen _______________, men

Skriv ord som passar till förklaringarna. Använd alla ord en gång: skyskrapa, sköterska, skinka, symaskin, skepp, skyltfönster.

En stor båt: _________________________

Det finns ord som stavas lika och låter lika. Vad betyder orden som är understrukna? Rita, eller skriv svaret.

Han tittade upp mot skyn.

Han hällde sky över steken.

Hon har en skär jumper.

Hon skär upp bröd.

det blåste lite så vi tog __________________ under en gran. Då kom en stor hund och _______________ på oss. Vi __________________ lite med den. Den ville inte _______________ från oss utan följde efter. När det började _____________ märkte vi att vi hade åkt vilse, men vi såg en _______________ som visade åt vilket håll vi skulle åka. Vid ett hus stod en _______________ farbror i brun _____________________. Han kallade på hunden och sa: Fy _______________!

2

Skriv av meningarna, men byt ut de ord som är understrukna mot ord som betyder nästan samma sak. Använd: skynke, skicklig, skenar, sker, sköljer.

_____________________________________________________________________ Hästen blir rädd och rusar iväg. _____________________________________________________________________ Vi gömmer oss bakom ett tyg. _____________________________________________________________________ Polisen frågar vad det är som händer på platsen. _____________________________________________________________________ Hon tar bort lödder ur håret. _____________________________________________________________________ Han är en mycket duktig skidåkare.

5

Skriv rätt ord i meningarna.

sjön/skön

Det var en varm och ____________ sommardag.

själva/skälva Vi har nära till havet, men vi har långt till ____________ badplatsen. sjön/skön

Jag simmade tvärs över ___________. Det var mer än 500 m.

själva/skälva När jag kom upp började hela kroppen att ___________ eftersom jag frös så.

Ingen regel utan undantag! • I ett vanligt ord stavas sj-ljudet med sk före a: människa • I de här fem orden stavas sj-ljudet med stj före ä och ö: stjäla, stjälk, stjälpa, stjärna, stjärt.

6

Träna stavning på ett lustfyllt sätt Sätt in stöten! är ett effektivt sätt att träna stavning. Böckerna är tunna (24 sidor) och upplevs därför som lätt­arbetade, samtidigt som man får en grundlig genomgång i stavnings­reglerna kopplade till ett specifikt område. I början av varje kapitel presenteras en stavningsregel. Sedan får man möjlighet att praktisera regeln så att man verkligen förstår vad den innebär. SÄTT IN STÖTEN! DUBBELTECKNING

SÄTT IN STÖTEN! SJ-LJUD OCH TJ-LJUD

En systematisk genomgång av de stavnings­ regler som gäller för dubbelteckning. Första kapitlet ger en fördjupning i begreppet ”lång och kort vokal”. Sätt in stöten! dubbelteckning går att koppla till Stavningsraketens steg 2.

En systematisk genomgång av de stavnings­ regler som är kopplade till skrivning av sj-ljud och tj-ljud. Sätt in stöten! sj-ljud och tj-ljud går att koppla till Stavningsraketens steg 5.

Imponerande erfarenhet Astrid Frylmark, som driver förlaget OrdAF, har arbetat som logoped sedan 1976. Hon arbetar med barns språkutveckling och har från mitten av 80talet allt mer inriktat sig på utredning av dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. Hon är även verksam inom området röstteknik och tal/muntlig framställning. Sedan hösten 2013 ingår hon i styrelsen för IALP, International Association of Logopedics and Phoniatrics.

104

7

SÄTT IN STÖTEN! STAVNING Målgrupp: grundskola Författare Görel Hydén Illustratör: Thor W. Kristensen 24 sidor, fyrfärg, häftad Pris: 55 kr/bok

Dubbelteckning Best.nr. 978-91-87221-83-5 Sj-ljud och tj-ljud Best.nr. 978-91-87221-84-2

En femtedel brister i läsförståelse Nästan en femtedel av svenska elever når inte upp till basnivån i läsförståelse. Enligt OECD är det en kunskapsnivå som kan ses som grundläggande för fortsatt lärande. Bland pojkar är det nästan en fjärdedel som inte når upp till den grundläggande nivån. Både pojkar och flickor har tappat, men pojkar har tappat mer och de svag­ presterande pojkarna mest. PISA 2009/Skolverket

Läsraketen

Stavningsraketen

Bakom ­raketerna

Läsraketen ger dig en övergripande bild av elevernas läsutveckling. Materialet både dokumenterar och utvärderar elevernas läsutveckling, så att denna blir tydlig för dig som lärare, elev och förälder. Detta kan vara till hjälp i den pedagogiska planeringen för varje elev. Läsraketen belyser på ett överskådligt sätt olika viktiga delar av läsutvecklingen. Utvärdering­en genomförs av lärare och elev tillsammans, parallellt inom tre områden: det lästekniska, läsförståelsen samt den viktiga läslusten. Materialet består av en elevbok med texter att läsa samt en lärarhandledning. Dessa beställs separat.

Stavningsraketen är ett unikt verktyg för att utvärdera och träna sin stavningsförmåga. Materialet tar ett djupare grepp kring stavning genom att man även inkluderar aspekter som språklig medvetenhet och förmågan att förstå ordens byggstenar (morfologi). Dessa områden är ofta svåra för dyslektiker och elever med språkstörningar. Genom att dokumentera de olika stegen i stavningsutvecklingen kan eleven se vad han eller hon har lärt sig och vilka moment som saknas. Då kan man lägga krutet exakt där det behövs. Stavningsraketen består av en elevbok och en lärarbok. Dessa beställs separat.

Bakom raketerna är en introduktion till teorin bakom materialet Stavningsraketen. Boken innehåller en genomgång av den normala och den avvikande läs-, skriv- och stavningsutvecklingen. Sambandet mellan läsutveckling och skrivutveckling diskuteras också genom frågor som: • Ska man arbeta med läsutvecklingen innan man börjar arbeta med skrivutvecklingen? • Är det lättare att lära sig läsa än att lära sig skriva? • Kan man lära sig läsa genom att lära sig skriva? • Varför ska man utvärdera elevernas läs-, skriv- och stavningsförmåga?

LÄSRAKETEN Målgrupp: åk 4–6 Författare: Elsebeth Otzen och Verner Poulsen Bearbetning: Astrid Frylmark Illustrationer: Keld Petersen och Niels Poulsen

STAVNINGSRAKETEN Målgrupp: grundskola, elever med dyslexi eller språkstörningar, vuxna med dyslexi Författare: Elsebeth Otzen, m.fl. Bearbetning: Astrid Frylmark Illustratör: Verner Brems

Lärarbok Best. nr. 978-91-87221-80-4 32 sidor, fyrfärg, häftad Pris: 129 kr Elevbok Best. nr. 978-91-87221-79-8 40 sidor, fyrfärg, häftad Pris: 99 kr

Lärarbok Best.nr. 978-91-86447-85-4 44 sidor, häftad Pris: 129 kr

BAKOM RAKETERNA Målgrupp: grundskola Författare: Elsebeth Otzen Bearbetning: Astrid Frylmark Illustratör: Verner Brems Best.nr. 978-91-86447-87-8 54 sidor Pris: 129 kr

Elevbok Best.nr. 978-91-86447-86-1 44 sidor, häftad Pris: 99 kr

105


PEDAGOGISKT MATERIAL

Kunskap viktigare än läsförståelse? Bristande läsförståelse påverkar negativt förståelsen av uppgifter som ska lösas i matematik och naturvetenskap. Alltså är god läsförståelse förutsättning för att inhämta annan kunskap. Ja, läsförståelse är viktigast! PISA 2012

Grundläggande arbetsbok för dem med dyslexi Ett av de bästa sätten att träna upp läshastigheten med de lite äldre barnen är att arbeta med morfologi. Elever med dyslexi och språkstörningar har ofta svårt att se strukturen i språket. Med den här arbetsboken får man möjlighet att förstå hur orden är uppbyggda. Man får en genomgång av ordklasserna substantiv, verb och adjektiv. Man lär sig att dela orden i stam och ändelse och får därmed lättare att känna igen orddelarna när man läser löpande text. Innehållet i arbetsboken är kopplat till de första stegen i området morfologi i Stavningsraketen.

Verbändelser

Verbändelser

2. Verbändelser

Presens

Verb är ord som berättar vad någon gör eller vad som händer.

• en aktivitet, t.ex. läser • en händelse, t.ex. snubblar • ett tillstånd, t.ex. sörjer

Presens-ändelser Böjning 1. exempel: Jag skriver ett mail till dig. Stammen är skriv och ändelsen är -er.

Infinitiv

2. exempel: Jag hoppar i vattnet. Stammen är hopp och ändelsen är -ar.

stam + a

Den form av verb som man kan sätta att framför kallas infinitiv. Det är den verbform som används när man slår upp ordet i en ordbok, t.ex. att springa. Infinitiv slutar oftast med ett -a, t.ex. att sova. Stammen är sov och ändelsen är -a. övning

stam + er stam + ar stam + r

Verb i presens beskriver: • att aktiviteten sker nu, t.ex. Nu stänger jag dörren. • att aktiviteten sker regelbundet, t.ex. Han ringer till sin mamma varje söndag. • att aktiviteten kommer att ske i framtiden, t.ex. Jag reser om en timme.

För att känna igen ett verb kan man sätta att eller jag framför ordet, t.ex. att sova, jag sitter. När du berättar något används verben för att beskriva det som händer just nu, om det redan har hänt eller om det kommer att hända i framtiden. För att kunna visa om det händer nu eller om det redan har hänt, eller om det ska hända i framtiden, använder man olika ändelser.

3. exempel: Jag bor i Stockholm. Stammen är bo och ändelsen är -r.

övning

1

2

dela upp verben i de åtta meningarna i stam och ändelse. skriv in dem i schemat.

sätt in ett verb i infinitiv som passar i meningen. Pelle tycker om att _____________________________________________________ katten. Det är svårt att _______________________________________________________ kinesiska.

Jag skriver ett brev.

Boken är lätt att ____________________________________________________________________

Jag tänker på dig,

Hunden fick lite vatten att ______________________________________________________

så jag skickar ett brev till dig.

Det är dyrt att ____________________________________________________ till Grönland.

När du går till brevlådan,

Det är skönt att __________________________________________________________ i havet.

kanske det regnar.

Det är tid att _________________________________________________________________ hem.

Jag tror,

Lisa gillar att __________________________________________________________________ i kör.

att du ändå inte blir våt.

Det är dags att ________________________________________________________ potatisen.

För du håller nog ett paraply i handen,

Hon tycker om att ________________________________________________________ bullar.

medan du öppnar brevlådan.

stam

stam + ändelse

skriv

skriv + er

6

7

SÅ BYGGER MAN ORDEN Målgrupp: grundskola, elever med dyslexi eller språkstörningar Författare: Anna Paulsson, Randi Solvang, Elisabeth Therkelsen Best.nr. 978-91-87061-66-0 28 sidor, häftad Pris: 99 kr

Läsbiten

Lyssna på orden

LÄSLÄRA SOM TAR FASTA PÅ ORDENS UPPBYGGNAD

Språklig och fonologisk medvetenhet är grunden för läsning. Arbetsboken Lyssna på orden är perfekt för att träna detta område med både de yngre och de lite äldre elev­ erna. Övningarna i boken täcker in alla delmo­ ment som finns i Stavningsraketens första steg, men boken kan även användas om man inte arbetar med Stavnings­raketen. Då blir det en vanlig arbetsbok som tränar rätt antal ljud i ord, koppling mellan språkljud och bokstäver, sammansatta ord, stavelser, alfabetet, konsonant i ord, ord av ökande längd och lekar med ord.

I Läsraketen finns en sammanställning med det som forskarna ser som en normal läsutveckling. Där finns ett schema som tydligt visar de olika stadierna. Det allra första stadiet kallas pseudoläsning. Det är när barnen läser sin omgivning utan att för den skull kunna några bokstäver. De känner igen orden som grafiska former som oftast är kopplade till sin omgivning eller till färg och form. De känner då vanligtvis stor tillfredsställelse över att kunna läsa som den vuxne gör. Före Läsraketen avslutas just med några övningar på detta stadium, pseudoläsning. Före Läsraketen lyfter fram den språkliga medvetenhetens olika stadier samt beskriver vad språklig medvetenhet är och vad de

olika stadierna innehåller. Med andra ord tar Före Läsraketen upp det som är viktigt att känna till innan arbetet med bokstäverna börjar. Ett område som oftast kallas språklig medvetenhet eller fonologisk medvetenhet.

visning och pedagogik har ägnats så mycket forskning och så mycket debatt, men först efter deras uttalande ökade forskningen kring kopplingen mellan språklig medvetenhet och hur barn lär sig läsa.

Det har forskats mycket kring barns språk och hur man gör för att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för en god läsutveckling. Forskarna Peter Bryant och Usha Goswami sa redan 1987 följande:

Under de sista åren har forskningen också pekat åt samma håll, nämligen att det inte räcker med att bara kunna bokstäverna för att bli en god läsare. Det krävs insikt om hur ord är uppbyggda samt hur språk kan omvandlas till ljud och hur ljud kopplas ihop med bokstäver. Det handlar om att kunna skifta uppmärksamhet från ords betydelse för att istället ge akt på dess form.

The discovery of a long relationship between childrens phonological awareness and their learning to read is one of the great successes of modern psychology. Knappast något annat område inom under-

Flera år före Bryants och Goswamis utta-

lande gjorde Ingvar Lundberg, Åke Olofsson och Stig Wall en stor studie (1980) som visade hur den språkliga medvetenheten i förskolan kunde förutsäga hur det skulle gå med läsning och skrivning i skolan. Efter det har Lundberg kommit ut med flera böcker och rapporter i ämnet. Han har bland annat sagt:

L Ä R A R B O K

L Ä R A R B O K

Dra streck mellan de ord som har lika många ljud i sig.

Nej

För att kunna läsa räcker det inte med att bara kunna bokstäverna. Att snabbt uttala bokstavsnamnen ger inga ord. Det går inte ens med bokstavsljuden. Skriftspråkets kod kräver en djupare insikt av barnet som måste förstå att talade ord kan delas upp i mindre segment eller fonem. Att nå fram till de abstrakta, otillgängliga och svårfångade fonemen i ett ords uppbyggnad är således inte en fråga om att bara lyssna – man måste bli medveten om ordens uppbyggnad. Att nå fram till en språklig insikt. Att bli språkligt medveten. Mycket pekar på att det allra första mötet med skriftspråksinlärningen i skolan är en kritisk fas. Bente E Hagvet skriver: Om det första mötet med skriftspråket blir för plötsligt och tekniskt vet man av erfarenhet att många barn får ett främmande och opersonligt förhållande till läsning och skrivning. Läs- och skrivglädje blir bara en dröm. Läsning blir liktydigt med läxor och skrivning blir en kamp med trilskande bokstäver och ologisk stavning.

Sidan 4

Sidan 5

Sidan 4

Sidan 5

FÖRE LÄSRAKETEN Målgrupp: Fk–3 Text: Stina Hannedahl Bild: Karin Hannedahl Elevbok Best nr. 978-91-87221-82-8 40 sidor, fyrfärg, häftad Pris: 99 kr Lärarbok Best. nr. 978-91-87221-81-1 16 sidor, fyrfärg, häftad Pris: 129 kr

Innan man börjar läsa 4

A

B

5

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

LYSSNA PÅ ORDEN Målgrupp: grundskola Text: Stina Hannedahl Bild: Karin Hannedahl Best. nr. 978-91-87221-54-5 40 sidor, fyrfärg, häftad Pris: 59 kr

106

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

En av förutsättningarna för att man ska kunna lära sig att läsa är att man blivit expert på att lyssna. Den fonologiska medveten­ hetens betydelse för läsinlärningen har slagits fast av flera forskare. Med Före läsraketen får man en grundlig genomgång av ordens uppbyggnad just på det sätt som lägger grunden för läsinlär­ ningen. De områden som tas upp är: Höra rim, Rimma själv, Långa och korta ord,

Antal stavelser, Första ljudet, Sista ljudet, Hur många ljud?, Finns ljudet?, Ordbilder, Fonemsub­ traktion, Fonemaddition och Ljud – bokstav. Före läsraketen består av elevbok och lärarbok. Häftena beställs separat. För de elever som behöver träna mer på fonologisk medvetenhet rekommenderas arbetsboken Lyssna på orden (här till vän­ ster). Den kan användas som en fortsättning på Före läsraketen.

Läsbiten

barns i enlighet med till är en läslära utformad Det vänder sig Läromedlet Läsbiten uppbyggnad. av och svenska ords som är i behov språkutveckling lågstadium och grundskolans med sin läsning. elever som börjar komma i gång lära sig stimulans för att elever som ska särskilt stöd och för nyanlända också lämpligt Läromedlet är elever. för särskolans svenska samt Läsbiten består

Författ

aren, Sonja Hon har arbetat Rockberg, är adjunk t och talpeda gog. Wargentinskola med elever med läsoch skrivsvå n och Läsped righeter vid agogiskt Centru m i Östersu nd.

av följande delar:

Läsebok Övningsbok Kopieringsunderlag (24 stycken) Fonetiska bilder bilder) (30 ord + 30 Memory-spel Lärarhandledning

ten Läsbi

Sonja Rockberg

Läsbiten

språkutveckling och svenska ords uppbyggnad. Det vänder sig till elever som börjar grundskolans lågstadium och som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att komma i gång med sin läsning. Läromedlet är också lämpligt för nyanlända elever som ska lära sig svenska samt för särskolans elever. Läsbiten består av följande delar:

Läsebok Övningsbok Kopieringsunderlag Fonetiska bilder (24 stycken) Memory-spel (30 ord + 30 bilder) Lärarhandledning

Läsebok bok ag Övnings ken) gsunderl r) Kopierin bilder (24 styc 30 bilde ord + Fonetiska spel (30 og. Memorytalpedag vid dledning nkt och svårigheter Lärarhan är adju berg, och skriv i Östersund. ja Rock er med läsren, Son Centrum med elev edagogiskt Författa tat arbe och Läsp Hon har tinskolan Wargen

Läsläran Läsbiten består av flera delar, som kompletterar varandra. Det gäller framför allt läse­boken, övningsboken och kopieringsunderlagen. Dessa tre delar bör användas tillsammans.

Sonja Rockbe rg

Läsbiten

rg Rockbe Sonja

g. och talpedago Rockberg, är adjunkt heter vid Författaren, Sonja läs- och skrivsvårig med elever med i Östersund. Hon har arbetat giskt Centrum och Läspedago Läromedlet Läsbiten är en läslära utformad i enlighet med barns Wargentinskolan

barns het med sig till i enlig er rmad . Det vänd behov av ra utfo i en läslä uppbyggnad som är läsning. iten är ska ords tadium och sin let Läsb g med lågs och sven Läromed lära sig eckling grundskolans komma i gån som ska ar att språkutv elever lända som börj stimulans för nyan elever för stöd och lämpligt er. särskilt också ns elev let är särskola Läromed samt för r: svenska nde dela följa av består Läsbiten

Teorier och forskning Ja

s t e g 1

Rätt antal ljud i ord

Hur många ljud hör du i orden? Sätt kryss i rutorna.

Höra rim Vilken rimbild passar? Kryssa i rätt ruta.

s t e g 1

Rätt antal ljud i ord

Höra rim Rimmar bildparen? Kryssa i rätt ruta.

Läromedlet Läsbiten är en läslära språkutvecklin utformad g och svenska i enlighet elever som med barns ords uppbyg börjar grunds gnad. Det kolans lågstad vänder sig särskilt stöd till och stimula ium och som ns för är i behov Läromedlet av är också lämplig att komma i gång med sin läsning svenska samt t för nyanlän . för särskol da elever som ans elever. ska lära sig Läsbiten består av följande delar: Läsebok Övningsbok Kopieringsund erlag Fonetiska bilder (24 stycken) Memory-spel (30 ord + 30 bilder) Lärarhandledn ing

Sonja Rockberg

Författaren, Sonja Rockberg, är adjunkt och talpedagog. Hon har arbetat med elever med läs- och skrivsvårigheter vid Wargentinskolan och Läspedagogiskt Centrum i Östersund.

Sonja Ro ckberg

Läsbit en

– en möjligh et för alla

– en möjligh et för alla

för alla – en möjlighet

– en möjlighet för alla

t för alla möjlighe – en

LÄSBITEN Målgrupp: åk 1–3, grundsärskola, förberedelseklass Författare: Sonja Rockberg

LÄSEBOKEN

KOPIERINGSUNDERLAG

Läseboken är systematiskt upplagd. Den bygger på läsövningar som stärker de delar i barns språkutveckling som är viktiga vid läsin­ lärningen. Hit hör att kunna uppfatta ordens början och rimdelar (onset-rime) och att lära in ljuden med hjälp av flera sinnen.

I kopieringsunderlaget finns en mängd uppgifter i form av kompletterande läs- och skrivövningar.

Läsebok Best.nr. 978-91-7567-084-3 32 sidor, fyrfärg Pris: 130 kr

LÄRARHANDLEDNING

Övningsbok Best.nr. 978-91-7567-085-0 40 sidor, häftad Pris: 99 kr

Läseboken innehåller fonetiska bilder av ljuden/bokstäverna, ord som endast består av de ljud/bokstäver eleven arbetat med och där början-rimdel är markerade i olika färger, enkla meningar och korta texter. Dess­utom är boken illustrerad med många fina och tydliga bilder. Läseboken ska användas tillsammans med övnings­boken och kopierings­underlagen.

I lärarhandledningen får du som pedagog en god introduktion i metodiken runt Läsbiten. Du får även en utförlig och tydlig handled­ ning i arbetet med eleverna. MEMORYSPEL MED FONETISKA BILDER

Memoryspel med fonetiska bilder är en ask som innehåller 30 kort med bilder (blå bak­ sida) som ska paras ihop med 30 kort med ord (gul baksida). Memoryt kan användas till träning av ordbitar. Bilderna och orden som förekommer på korten finns i läseboken.

ÖVNINGSBOKEN

Övningsboken innehåller lyssnarövningar och skriv­övningar, som befäster det eleven arbetat med i läseboken.

Asken innehåller också 24 kort med fone­ tiska bilder att använda till ljudinlärning.

Kopieringsunderlag Best.nr. 978-91-7567-087-4 52 sidor, häftad Pris: 199 kr Lärarhandledning Best.nr. 978-91-7567-086-7 48 sidor, fyrfärg Pris: 280 kr Memoryspel med fonetiska bilder Best.nr. 978-91-7567-121-5 Pris: 245 kr Läsbiten paketpris Best.nr. 978-91-7567-199-4 Alla fem delarna Pris: 850 kr

107


VÄLKOMMEN TILL LÄROMEDIA BOKHANDELS

INSPIRATIONSDAGAR 2017

PERSONLIG ANMÄLAN PÅ WEBBEN – SNABBT & ENKELT!

LAROMEDIA.SE

TURNÈPLAN 2017

FÖR ALLA LÄRARE OCH PEDAGOGER I FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA.

ÖPPET 13.00–17.30

INSPIRERANDE BOKMÄSSA Sveriges ledande läromedelsproducenter fi nns på plats tillsammans med en rad skönlitterära förlag för att presentera inspirerande nyheter och storsäljare! Här kan du botanisera fritt, jämföra alternativ och välja det material som passar din undervisning allra bäst.

HELT NY FÖRELÄSNING!

MICKE HERMANSSON GREJEN FÖR DIG

KALMAR

7 MARS

VÄXJÖ

9 MARS

SKÖVDE

14 MARS

KARLSTAD

15 MARS

FALUN

16 MARS

ÖREBRO

21 MARS

VÄSTERÅS

22 MARS

UPPSALA

23 MARS

MALMÖ

28 MARS

HELSINGBORG

29 MARS

HALMSTAD

30 MARS

Överför framgångsreceptet från Grej of the Day till resten av skoldagen! Micke Hermansson, upphovsmannen till GOTD, tar nu nästa steg med denna föreläsning.

JÖNKÖPING

4 APRIL

LINKÖPING

5 APRIL

NORRKÖPING

6 APRIL

Hur kan vi agera, planera och samverka för att skapa engagemang och lust att lära under hela skoldagen? Micke ger dig verktygen att väcka nyfikenheten, ge ökad motivation och förbättrad inlärning! Anmäl dig på laromedia.se idag!

BORÅS

o

a re al

• V i

Arrangör:

E ur

pa

are 20

16

nn

27 APRIL

s bästa

t

&

Sveriges största distributör av läromedel

laromedia.se 108

Läraren som ledare är en handbok om hur du som lärare ska göra för att utvecklas i din lärarroll och bli en ännu bättre ledare i klassrummet. Boken är skriven av psykologerna Lars Löwenborg och Björn Gíslason.

Så blir du en bra ledare De båda psykologerna har lång erfarenhet av handledning, coaching, organisationsut­ veckling och konsultation. Hela tiden med ena benet kvar i förskolans och skolans var­ dag, då de är verksamma som psykologer. – En viktig förmåga hos en lärare är att lyckas skapa ett bra klimat i gruppen. Det gör man bland annat genom att vara sig själv i rollen som ledare, säger Björn Gíslason. Det är då man effektivt skapar kontakt och kan bygga förtroendefulla relationer. – Ledarskapet är själva basen. Det går hand i hand med inlärningen. Det är först när ledarskapet fungerar som det ska, som

det är möjligt att skapa goda förutsättning­ ar för lärandet, säger Lars Löwenborg.

Lars håller med honom och tipsar om att hitta personer att inspireras av.

ERFARENHET OCH ÖVNING FÖR ATT UTVECKLAS

ATT VARA TRYGG I SIN ROLL

Lars Löwenborg och Björn Gíslason tror inte på att en del är födda till bra ledare, medan andra inte är det. De är helt övertygade om att alla kan bli bättre i sitt ledarskap och lära av rollen som ledare så att man utvecklas som lärare. – För att kunna göra det är det viktigt att ­ledarskapet bygger på vem du är som person, så att den egna personen blir själva grundstenen i just ditt ledarskap, säger Björn.

Ledarskapet går hand i hand med inärningen

– Många lärare har en föreställning om att de måste klara av allt själva. Det sitter långt inne att be om hjälp, vilket ofta leder till stress och sömnlöshet. Boken tränar upp förmågan att se på sig själv utifrån, så att man börjar reflektera över sin roll, säger Björn. Tillsammans håller Lars Löwenborg och Björn Gíslason kurser och öppna utbildningar i hur man kan jobba med Läraren som ledare. För mer information gå in på www.gislasonlowenborg.com Av Lina Nordstrand

Läraren som ledare Läraren som ledare är ett studiecirkel­ material för utveckling av pedagogiskt ledarskap. Materialet är utformat för sju studiecirkelmöten, med olika teman: 1. Självkännedom 2. Bygga relationer 3. Struktur och förutsägbarhet 4. Konstruktiv kommunikation 5. Leda gruppen 6. Hantera svårigheter 7. Utveckla social kompetens

FRI ENTRÉ

GRATIS FIKA!

Lars och Björn, författare till boken ”Läraren som ledare”.

Studiecirkeln bygger på inläsning av kortare texter, diskussioner, egna erfarenheter och hemuppgifter i den konkreta vardagen.

Studiecirkeln leds av en cirkelledare som i förväg fått en ledarutbildning (se nedan). Utbildning till cirkelledare Den som vill gå en utbildning till cirkelledare kan vända sig med frågor och anmälan till: gislason@telia.com

LÄRAREN SOM LEDARE Författare: Björn Gislason och Lars Löwenborg Best.nr. 978-91-87221-75-0 150 sidor Pris: 299 kr

109


PEDAGOGISKT MATERIAL

Testbatteriet kartlägger språklig förmåga Testbatteriet innehåller uppgifter som prövar språkligt minne, ordförråd, grammatik, språklig medvetenhet och avkodning. Manualen innehåller en kortfattad teoretisk del. Själva testet tar ca 40–60 minuter att göra. För att genomföra testet och tolka resul­ tatet krävs förkunskaper inom områdena språkstörning och läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. Testbatteriet bör därför endast användas av personer med sådana kun­ skaper, som specialpedagoger/speciallärare, logopeder och talpedagoger. Testet är översatt av Astrid Frylmark som även håller kurser i hur du ska använda mate­ rialet. Mer information om kurserna hittar du på hennes hemsida www.frylmark.se

TESTBATTERIET Målgrupp: åk 3–9 Komplett, inkl. protokoll Best.nr. 978-91-85857-00-5 Pris: 355 kr

Extra protokoll Best.nr. 978-91-975434-7-7 Pris: 209 kr/10 st

’’

SAGT OM TESTBATTERIET

”Testbatteriet används vid kartläggning av språk, läsning och skrivning. Styrkan är att flera språkliga områden som inte täcks i andra material har ett eget avsnitt här. Testet ger ett fågelperspektiv på starka och svaga delar av elevens språk.”

Fakta om Asperger – AST Har du en elev med en kognitiv funktions­ nedsättning? Denna bok ger en överblick över vad Asperger och AST är, samt konkreta tips för att förebygga och hantera situationer som kan uppstå i möten med barn och unga med Asperger eller AST. Karin Avellan är legitimerad lärare med special­ kompetens i Aspergers syndrom och AST. ”En enkel och informativ bok som är användbar i föräldra­kontakt, arbetslag och för lärare som ska ta emot en elev med AST. Boken är lättill­ gänglig och ger konkreta och bra tips.” Jennie och Heléne pedagoger i Västra Götaland

FAKTA OM ASPERGER – AST Författare: Karin Avellan Omslag: Carina Ståhlberg Best.nr. 978-91-7567-273-1 56 sidor Pris: 149 kr

Lättsamt om ADHD och AST

Fakta om stamning hos barn

Astrid Frylmark, logoped och den som bearbetat Testbatteriet till svenska förhållanden

blockeringar

Ibland spänns talmuskulaturen så mycket att ljuden blockeras helt. Blockeringar kan vara tysta eller hörbara.

medrörelser

I sin ansträngning att få fram orden, kan barnet ibland använda sig av medrörelser som t.ex. . ryckningar med huvudet, blinkningar med ögonen eller rörelser med armar och ben. Medrörelser är således, i motsats till de ovan beskrivna typerna av icke-flytande tal, inte en del av talet, men ett tecken på de ansträngningar barnet gör i samband med tal.

rädsla och undvikanden

Några barn upplever rädsla i samband med själva stamningsögonblicket och utvecklar ett obehag för enskilda ord eller situationer. Det här kan leda till att barnet försöker undvika enskilda ord eller samtal i särskilda situationer, alternativt samtal med vissa personer. När det gått så långt, har stamningen utvecklats till att bli ett stort problem för barnet. Ordningsföljden av de ovan beskrivna formerna av icke-flytande tal representerar också svårighetsgraden av det icke-flytande talet. Ifyllnadsord, överflödiga ljud, tvekanden och omformuleringar ligger närmast normalt icke-flytande tal, medan rädsla och undvikanden är tydliga tecken på stamning.

12

VAD ÄR STAMNING?

stamningens uppkomst

Orsakerna till stamning är okända. De flesta forskare anser att det finns flera olika faktorer som ligger till grund för stamningens uppkomst, bl.a. ärftliga, språkliga, talmotoriska och omvärldsbetingade faktorer. Nyare forskning pekar på att ärftliga anlag i de flesta fall är en förutsättning för att stamning ska uppstå, men vi vet inte vari ärftligheten ligger. Stamning debuterar oftast i den tidiga barndomen. Hos de flesta som börjar stamma sker debuten i två- till femårsåldern, vanligtvis efter en period då barnet har pratat helt normalt. I sällsynta fall uppstår stamning när barnet är äldre, t.ex. vid skolstart, eller i början av puberteten. Det är mycket ovanligt att stamning uppkommer efter påbörjad pubertet. Fler pojkar än flickor stammar. Vid tidig stamning är det nästan dubbelt så många pojkar som flickor som stammar. Med åldern blir könsskillnaderna större. Hos vuxna är det cirka fyra till fem gånger så många män som kvinnor som stammar. 13

STAMNING HOS BARN Best. nr. 978-91-7567-096-6 44 sidor Pris: 129 kr

Vill du veta mer om stamning och vart du kan vända dig om du misstänker att ett barn i din närhet stammar? Den här boken tar på ett enkelt och pedagogiskt sätt upp vad stamning är. Här finns också tips om hur du på bästa sätt kan bemöta och stötta barnet i vardagen, och vilken hjälp du kan få. Stamning hos barn är skriven av två experter inom området, Per Fabæch Knudsen och Hermann Christmann. För översättning från danska och anpassning till svenska förhållanden står leg. logoped Julia Heidbrink. Boken vänder sig till förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan. Även föräldrar kan ha stor nytta av boken.

Foton av charmiga hundar och katter, tillsammans med korta bildtexter, skildrar egenskaper hos personer med ADHD och AST. Tack vare bilderna och texterna blir det enklare att tillsammans med andra diskutera hur man på bästa sätt förstår och förklarar ADHD och AST. ALLA KATTER HAR AST Bestnr: 978-91-7567-633-3 68 sidor

ALLA HUNDAR HAR ADHD Bestnr: 978-91-7567-340-0 76 sidor

Hans första steg är egentligen inte steg …

eftersom det finns så mycket spännande i världen.

Fonologiskt ordspel Fonologiskt ordspel är en klassiker som tränar uttal. Bildbanken innehåller 650 illustrationer fördelade på 86 ordgrupper av konsonanter och konsonant­förbindelser i början, i mitten och i slutet av ord. Bilderna kan bland annat använ­ das som memory­spel, hitta ljud som är lika, som ”test” av ordför­ råd eller för inlärning av begrepp. Passar alla åldrar. En fonologisk ordlista finns att ladda ner på Nypons hemsida.

FONOLOGISKT ORDSPEL Målgrupp: tal och språk, från 3 år Best.nr. 950100 Pris: 1 499 kr

110

utan ett försök att smita,

Grammatiskt ordspel – en klassiker Grammatiskt ordspel är en strukture­ rad bildbank om 174 bilder. Alla bilder finns i dubbel upplaga. Materialet är välkänt bland logopeder, talpedago­ ger och specialpedagoger. Bildbanken kan användas som memoryspel eller som ”Finns i sjön”. Bilderna kan dessutom användas fristående i alla möjliga sammanhang. Grammatiskt ordspel används för att stimulera barns utveckling av den grammatiska förmågan. Materialet fokuserar på pronomen och singular/ plural.

GRAMMATISKT ORDSPEL Målgrupp: förskola, ­grundskolan, grundsärskolan, förberedelseklass Best.nr. 100200 Pris: 1 050 kr

Q 6 Q

Författare: Kathy Hoopman Pris: 149 kr

Q 7 Q

Språk och digitala verktyg i förskolan – IDÉER OCH INSPIRATION I förskolan läggs grunden för barns språk-, läs- och skrivutveckling. Det språkliga arbete som sker i förskolan har med utgångspunkt i detta mycket stor betydelse både i ett kort och i ett långt perspektiv. IKT (informations- och kommunikationsteknologi) finns överallt omkring oss. Olika digitala verktyg används idag på både förskolor och skolor som komplement i leken och i det språkutvecklande arbetet. Man har upptäckt att tekniken kan ge ytterligare dimensioner i lärandet. Den här boken vänder sig i första hand till dig som arbetar i för­ skolan, men kan även användas av personal i skola samt föräldrar. I boken får du konkreta tips på språkutvecklande aktiviteter med hjälp av IKT. Målet är att inspirera dig till nya idéer och arbetssätt. Några av tipsen kompletteras med YouTube-filmer. Dessa når du enkelt med hjälp av en QR-kod.

slutet. Följ barnets utveckling noga så att du vet när du kan höja svårighetsgraden och utmana på rätt nivå. Andra appar som återger barnets tal är Talking friends-apparna, Talking Tom, Talking Ben med flera (för iOS och Android). I dessa går det att prata till en figur i lärplattan eller i telefonen och få figurerna att upprepa det som precis sades. Eftersom röstkvaliteten förändras kan det på detta sätt bli mindre laddat för barnet att höra sitt tal återges. Sitt bredvid barnet och lek med talet med hjälp av olika talövningar.

finns i det svenska språket samt hur ljudet görs, det vill säga om det är ett stoppljud (som /p/ och /b/) eller ett väsljud (som /s/) med mera. Konsonanterna avbildas i genomskärning av munhålan från sidan och vokalerna avbildas framifrån, så att barnet ser hur läpprundningen påverkar vokalkvaliteten. En spegel uppställd framför barnet kan med fördel användas för att ge direkt visuell återkoppling på var i munnen barnet sätter tungan, eller hur läpparna rundas vid olika vokalljud.

Var görs ljuden i munnen? Barn som är lite äldre kan vara behjälpta av att se hur och var språkljuden görs i munnen. Detta kan vara svårt för den vuxne att visa själv. Appen Se bokstavsljuden (för iOS och Android) visar just var i munnen tungan ska placeras vid bildandet av de språkljud som ATT TÄNKA PÅ

Talträning med apparna Se bokstavsljuden och Fonemo: http://youtu.be/v9xCNgpake4

För en del barn kan det vara jobbigt att lyssna på sitt eget tal, särskilt om talet låter väldigt avvikande. Många barn är väldigt medvetna om att de har svårt med talet. Avvakta då med att spela in dem tills vidare.

38

SPRÅK OCH DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN Författare: Johanna Kristensson Best.nr. 978-91-7567-207-6 52 sidor Pris: 180 kr

39

111


76

Bakom galler

A Frank Ryan Mystery

77

Bakom raketerna

A Jar of Eyeballs

75

Bara bråk

E

E

D

A

23

Bara en liten nalle

Abdi och valparna

E

D

A

23

Barmy Army

E

D

A

33

Barnen på Rosenhöjd

E

D

A

42

Beethoven's Tenth

Agility! Högsta vinsten

E

D

A

42

Begreppsförståelse

Agility! Springa snabbt

E

D

A

42

Bella-böckerna

E

D

A

98

Benny på bänken

E

D

Aj aj aj

103

Biblioteket (arabisk)

49

Sid a

47

En häst på rymmen

E

D

A

31

Daniel Deckare får näsan i kläm

E

D

A

19

En lång väg från stallet

E

D

A

31

A

31

Daniel Deckare gör en tavla

E

D

A

19

En natt i stallet

E

D

A

31

E

D

A

59

Daniel Deckare i snön

E

D

A

19

En ny häst i stallet

E

D

A

31

75

Daniel Deckare jagar en tjuv

E

D

A

19

En ny stol

E

D

90

Daniel Deckare lekar pajas

E

D

A

19

En oväntad vänskap

E

D

L

A

63

77

Daniel Deckare letar paket

E

D

A

19

En oväntad vänskap Light

E

D

L

A

63

102

Daniel Deckare på semester

E

D

A

19

En sista ledtråd

E

D

A

59

E

D

A

19

En tjuv i huset

E

D

A

38

E

D

A

71

Ensam

E

D

A

18

E

D

A

37

Erik April! April!

E

D

A

17

103

E

D

A

19

Daniel Deckare spelar fotboll

E

D

A

39

De 39 stegen

E

D

85

Demonpassning!

33

Den försvunna dagboken

E

D

L

A

56

Erik blir hjälte

E

D

A

17

D

67

Den store Gatsby

E

D

L

A

71

Erik blir kapten

E

D

A

17

L

A

61

Erik bygger en koja

E

D

A

17

A

66

Erik dyker

D

A

17

A

71

Erik firar jul

E

D

A

17

A

58

Erik i full fart

E

D

A

17

A

67

Erik jagar en hund

E

D

A

17

E

111

Big Bang

Alla katter har AST

E

111

Bildromaner

103

Biobesöket (arabisk)

E

D

85

Den vackraste av drömmar

E

D

D

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

A

E

År s

D

År s

E

Alla hundar har ADHD

Alla läser

Sid a

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

År s

År s

Dags för ramadan!

Titel

D

Titel

E

Agility! Hoppa högt

Aha, nu fattar jag!

A

105

Abdi och bokhunden

D

Sid a

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

År s

År s

Titel

A Claire Abbott Mystery

Agent Angus

D

A

L

D

A

36

Biobesöket (engelsk)

E

D

85

Dennis kamp

E

D

E

D

A

37

Biobesöket (somalisk)

E

D

85

Det går an

E

D

E

D

A

37

Bit ihop nu!

E

D

A

56

Det här är privat!

E

D

Allan Zongo lever farligt

E

D

A

37

BITZ Coola tjejers klubb

D

A

35

Det nya hemmet

E

D

Allan Zongo och den sista dagen

E

D

A

37

Blood Shark

75

Det vita rummet

E

D

A

59

Erik kör cross

E

D

A

17

Allan Zongo och jordens undergång

E

D

A

37

BMX Challenge

73

Disco

E

D

A

30

Erik kör gokart

E

D

A

17

Allan Zongo på fyra ben

E

D

A

37

Board Battle

73

Ditt äckel

E

D

A

54

Erik på cirkus

D

A

17, 80

Allan Zongo störtar

E

D

A

36

Bokbussen, 13 böcker + handledning

E

D

103

Bokbussen, handledning

E

D

82

Bokhataren

14

Boris flyttar in

14

Borta för alltid

14

Brott på nätet

Allan Zongo - killen från rymden

Allan Zongo - vildare än vanligt

Allan Zongo flyger i luften

Alma trollar

∞ ∞

Almost like Zlatan Alva blir skadad

Alva i teve

Alva ordnar loppis

E E E

D

A

D

A

D

A

E

103

Djurdoktorn: Linus och Leo

E

D

A

25

Erik på rally

E

D

A

25

Erik på skräckfilm

D

A

17

E

D

A

17

A

49

Erik på taket

E

D

A

17

Drakduellen

E

D

A

49

Erik rymmer

E

D

A

17

E

D

A

35

Draken i spegeln

E

D

A

49

Erik spökar

E

D

A

17

E

D

A

21

Draken med tatueringen

E

D

A

49

Erik står i mål

E

D

A

17

E

D

A

18

Drakjägarna

E

D

A

49

Erik testar bilar

E

D

A

17

E

D

A

26

Drömmen om ett hem

E

D

A

67

Erik tältar

E

D

A

17

76

Du och jag, Agnes

E

D

A

35

Erik tävlar

E

D

A

17

74

Död agent

E

D

A

49

Erik upp och ner

E

D

A

17

86

Egen nyckel

E

D

A

64

Erik åker skoter

D

A

17

A

18

Egils bästa sommar

E

D

A

26

Ett dockhem

A

71

A

61, 84

E

D

A

54

Ett hopp för stallet

E

D

A

31, 80

Fabler

E

D

14

Citronlemonaden

Alvin och hunden

E

D

A

23

Claire Abbott

Alvin och lejonet

E

D

A

23

Coco: My Delicious Life

E

D

A

53, 81

Crown Princess Victoria

D

A

18

Cykeln

A

24

Dagboken

A

101

Dagboken (arabisk)

∞ ∞

∞ ∞

E

D

E

D

E

D

E

D

84

Emil, 11

L

∞ ∞

∞ ∞

Elsa i London

Anton har lim på skorna

E

D

A

23

Dagboken (dari)

E

D

84

Emils dröm

Anton och den nya målvakten

E

D

A

23

Dagboken (engelsk)

E

D

84

Emma och Måns

E

D

Anton på farlig mark

E

D

A

23

Dagboken (pashto)

E

D

84

Emmas liv

E

D

Anton är lagets hjälte

E

D

A

23

Dagboken (somalisk)

E

84

En andra chans

E

75

Dagboken (tigrinsk)

E

84

En farlig önskan

E

80

D

A

D

E

D

Bad Boyz-serien

E

L

Drakblod

Alva skejtar

D

Erik på cirkus (arabisk)

59

E

25

A

Bästis

A

D

14

D

E

14

Anne Frank – Ett liv

E

Djurdoktorn: Linus och Tim

A

E

59

A

Djurdoktorn: Linus och Flisa

26

D

Amirs alfabet

103

A

D

E

A

D

Amir

D

Alva rider

L

E

Alva räddar Sara

D

L

E

Bästa vänner

Amina

112

Sid a

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

År s

År s

REGISTER

Titel

D

L

L

E

D

L

E

D

A

31

E

D

A

47

103

Fakta om Asperger - AST

A

55

Fakta om Astrid Lindgren

E

D

A

64

Fakta om bilar

E

D

D

A

57

Fakta om drönare

E

D

A

97

D

A

48

Fakta om friidrott

E

D

A

97

L

E

111 A

96 97

113


Fångade på isen

E

Fakta om kaniner

E

D

96

Förbjudet

Fakta om klänningar

E

D

97

Förbjudet (arabisk)

Fakta om Kronprinsessan Victoria

E

D

86, 97

Förbjudet område

Fakta om Kronprinsessan Victoria (arabisk) Fakta om Kronprinsessan Victoria (dari) Fakta om Kronprinsessan Victoria (engelsk) Fakta om Kronprinsessan Victoria (pashto) Fakta om Kronprinsessan Victoria (somalisk) Fakta om Kronprinsessan Victoria (tigrinsk)

E

D

86

Före läsraketen

E

D

86

Försova sig

E

D

86

Första dansen

E

D

86

Första gången

86

E

D

Fakta om Malala Yousafzai

E

D

Fakta om Marta

E

Fakta om Melodifestivalen

Fakta om Nelson Mandela

Fakta om One Direction Fakta om Real Madrid

97

GrUS-material

E

D

97

Grym sommar

E

E

D

97

Gå ensam hem

D

A

96

Göra slut

D

A

97

Heja Mikael!

D

97

E

D

E

D

Fröken Spöke (engelsk)

E

Fröken Spöke (pashto)

Fröken Spöke (somalisk)

57

Jag boxare? Aldrig!

E

D

A

35

Leo åker monstertruck

E

D

A

20

E

D

A

58

Leons nya mössa

E

D

103

73

Liam målar

E

D

103

E

D

E

Jag vill inte!

Kiki: My Stylish Life

89

Killen som hotade

35

Klara räddar en kattunge

A

63

Klara, ny i klassen

D

A

58

Klaras dröm

67

Klaras vintersorg

A L

Linus och Flisa

E

D

A

35

Linus och Leo

75

Linus och Tim

E

D

A

51

Lions

E

D

A

66

Liv och miljö

75

Lo-böckerna

74

Lotten

A

71

D

A

25

E

D

A

25

E

D

A

25

E

D

A

98

E

D

A

43

E

D

63, 83

E

D

83

E

D

E

D

A

22

Lotus Lane

E

D

A

22

Lovesick

E

D

A

45

Lulu: My Glamorous Life

E

D

A

45

Lyssna på orden

E

D

A

19

Lyssna, läs och uttala

A

53

Långt ifrån Zlatan

A

68

Låt mig gå

L

87

74

81 74

106

D

A

39

Kom fram, Bella!

Helt slut

E

D

A

44

Kom igen, Amina!

E

D

97

Hemlig beundrare

E

D

A

39

Konserten

E

D

93

Hemlig hamster

E

D

A

31

Kronan i Svarta sjön

E

D

A

48

Läraren som ledare

Hemligt sms

E

D

A

43

Kropp och hälsa

E

D

A

99

Läsbiten

E

D

A

101

Kyssas typ

E

D

A

44

Läskigt nära

E

D

103

Kär i kärleken

E

D

L

A

64

Läsraketen

E

D

15

Kär på riktigt

E

D

L

A

64

Lätta fakta om bilar

E

D

97

E

D

A

30

Lätta fakta om hunden

E

D

97

D

A

47

Lätta fakta om klänningar

E

D

97

Hillary Clinton – Ett liv

L

Hockey Meltdown

73

Köra tevespel

E

D

81

Hoop Hustle

73

Köttbullar i fickan

E

D

81

Hoppa högt

Fröken Spöke (tigrinsk)

E

D

81

Hur kunde han?

Fröken Spöke fixar loppis

E

D

A

34

Hämndens labyrint

Fröken Spöke kommer tillbaka

E

D

A

34

Här är jag!

Fröken Spöke och den svarta katten

E

D

A

34

Häxan Vera

Fröken Spöke på sommarlov

E

D

A

34

Högsta vinsten

67

I farans riktning

∞ ∞

34, 81

A

D

A

D

51 67 109

107 E

D

A

44 105

A

42

Latte i lådan

E

D

A

47

Lätta fakta om Zlatan

E

D

97

E

D

A

54

Le, Tova!

E

D

A

43

Maffians ö

E

D

49

E

D

A

57

Lea och snöbollskriget

E

D

A

16

Maja letar

E

D

103

Lea ringer 112

E

D

A

16

Malala Yousafzai – Ett liv

E

D

E E

D

A

38

Lea slår hårt

E

D

A

16

Marko - hemlig agent

E

D

A

42

Lea spelar hockey

E

D

A

16

Matsalen

E

D

A

57

Leagues Apart

75

Medeltiden

75

Lejon (engelsk)

87

Mellan dig och mig

87

Memory-spel

E

D

A

48

Igor's Lab of Fear

Funky går vidare

E

D

A

48

Ingen gör mål på mig

E

D

A

52

Lejon (somalisk)

Funky är på gång

E

D

A

48

Inte bjudna

E

D

A

43

Lejonet och musen

E

D

A

66

Inte en främling

A

69

Leka tre

E

D

103

L

91

E

Funky får motstånd

57

Lotten (arabisk)

81

A

57

D

Fågelflickan

D

A

D

Lille prinsen

D

Hjälten

39

E

A

D

81

Full fart

E

Hinner vi?

A

E

77

D

20

110

E

A

110

A

E

Fröken Spöke (arabisk)

L

D

Gul utanpå

D

A

D

96

E

D

D

E

E

Fröken Spöke

Kicking Off

Leo räddar en kalv

73

22

Grammatiskt ordspel

Frank Ryan

A

97

D

Kaos i skallen

A

E

99

D

A

E

L

Isak är en tjuv

Kanske som Zlatan

80

53

Gold Medal Swim

20

97

A

K.O. Kings

A

D

67

D

Fakta om Zlatan

E

Julia är inte dum!

E

E

59

Genväg till Aha-serien

Leo och olyckan

A

97

22

D

A

Fakta om vargar

A

Jakten i skogen

D

D

D

55

E

E

A

D

Ge inte upp, Amina!

Isak är en hjälte

Jakob och hunden

97

Fakta om USA

20

64

A

D

A

A

E

D

Jake Maddox-serien

E

18

Försök igen

A

86

Fakta om tsunamier

Leo kör rally

106

E

D

18

D

E

A

E

D

D

Första natten

E

E

E

Fakta om skor

31, 80

A

20

A

D

A

D

D

E

D

E

E

E

Isa

38

Leo hittar en skatt

A

D

A

55

D

E

Fakta om skateboard

Fonologiskt ordspel

A

Sid a

97

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

D

År s

E

År s

A

Inte vara utan

Sid a

D

61

Titel

E

A

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

Fakta om hästen

År s

Fåglarna

Titel

År s

97

Sid a

D

FC Barcelona

114

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

E

År s

År s

Sid a

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

År s

Fakta om hunden

År s

REGISTER

Titel

Titel

L

E

D

A

47

Men jag är kär i henne

E

D

A

18

Mer än bara fotboll

∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞

E

L

A

101

D

A

49

D

A

18

D

A

98

D

A

55

91

∞ ∞

E

D

A

55

E

D

A

33

115


87

Mästerdetektiven Blomkvist

Messi (engelsk)

87

Nallen Teo

Messi (somalisk)

87

Nelson Mandela – Ett liv

74

Nils blir glad

D

∞ ∞

D

E

D

E

D

E

D

Mika: My New Life

Mimmi och valpen

E

D

A

25

Nils Holgerssons underbara resa

Mimmi, valpen och branden

E

D

A

25

Nina skickar sms

E

Mimmi, valpen och kaninen

E

D

A

25

Ninas nya syster

Mimmi, valpen och rånet

E

D

A

25

Noa får ont i magen

E

D

A

68

L

E

A

L

A

101

Pirater ombord

103

Playing With Fire

∞ ∞

E

D

A

56

Rosa Parks – Ett liv

E

D

A

55

Run, Amina!

E

D

A

49

Rut fyller år

76

Rut tränar

13

A

18, 80

E

D

85

Ryggsäcken (arabisk)

E

D

E

D

A

14

På västfronten intet nytt

E

D

71

Rädda pandan!

E

D

E

D

A

11

Race Against Time

76

Search and Rescue

Noa gör fel

E

D

A

11

Raketerna

L

A

105, 106 E

D

80

Simhallen (arabisk)

Minifakta om blixt och åska

E

D

A

94

Noa och vargen

E

D

A

11

Ralt at the soccer game

E

D

80

Simon blir arg

Minifakta om delfiner

E

D

A

94

Noa på flyget

E

D

A

11

Rampen

E

D

Minifakta om djurungar i skogen

E

D

A

95

Noa på läger

E

D

A

11

Rampen (dari)

E

D

Minifakta om djurungar i staden

E

D

A

95

Noa på museum

E

D

A

11

Rampen (engelsk)

E

D

Minifakta om flygplan

E

D

A

95

Noa på tivoli

E

D

A

11

Rolf cyklar

E

D

Minifakta om hajar

E

D

A

95

Noa skickar ett sms

E

D

A

11

Rolf flyttar

E

Minifakta om hamstrar

E

D

A

95

Noa åker skidor

E

D

A

11

Rolf får en gitarr

Minifakta om katter

E

D

A

94

Noa äter nypon

E

D

A

11

Rolf får ett paket

Minifakta om lejon

E

D

A

87, 95

Nova kör BMX

E

D

A

13

Rolf får ett paket (arabisk)

Minifakta om lejon (engelsk)

87

Nu är jag kär i dig

E

D

A

39

Minifakta om lejon (somalisk

87

Nu är pappa hemma

E

D

A

35

Minifakta om Messi

Minifakta om Messi (arabisk)

87

Nästan nakna

Minifakta om Messi (engelsk)

87

Nästan som Zlatan

Nypon-pennan

∞ ∞

Nästan som Zlatan (arabisk)

Nästan som Zlatan (engelsk)

Minifakta om resor i rymden

E

D

A

95

Minifakta om Ronaldo

E

D

A

87, 94

Minifakta om Ronaldo (engelsk)

87

Ola har tur

Minifakta om Ronaldo (somalisk)

87

Ola och resan till landet

Minifakta om smileys

E

D

A

94

Olga hittar Finn

Minifakta om Zlatan

E

D

A

87, 95

Olle, 8

Minifakta om Zlatan (arabisk)

87

Omelett!

Minifakta om Zlatan (engelsk)

87

Ooze is it?

Miss Ghost

E

D

81

Operation Blodsdiamant

Mynta och de mystiska grannarna

E

D

A

41

Palla äpplen

Mynta och de mystiska inbrotten

E

D

A

40

Pank och kär

Mynta och den mystiska hundtjuven

E

D

A

41

Pappa, jag är hungrig

Mynta och den mystiska rånaren

E

D

A

41

Pappa, var är du?

Mynta och det mystiska hjärtat

E

D

A

41

Pappas nya

Måns och Emma

E

D

A

44, 55, 81

Nätet dras åt Oj oj oj

Parkour!

D

98

15

Simon fintar

E

D

A

15

82

Simon gör mål

E

D

A

15

82

Simon mot Jakob

E

D

A

15

A

12

Simon och Messi

E

D

A

15

D

A

12

Simon trixar

E

D

A

15

E

D

A

12

Sista hållplatsen

E

D

A

66, 83

E

D

A

12, 80

Sista hållplatsen (dari)

E

D

E

D

80

Sjalen

E

D

A

24

Rolf får ett paket (dari)

E

D

80

Sjuk till lucia

D

A

24

Rolf får ett paket (engelsk)

E

D

80

Skejtarna i kojan

E

D

A

44

Rolf får ett paket (somalisk)

E

D

80

Skejtarna i rampen

E

D

A

44

Rolf får ett paket (tigrinsk)

E

D

80

Skolfotot

E

D

A

31

Rolf har en pistol

E

D

A

12

Skrivarleken

90

82

Rolf i parken

E

D

A

12

Skrivbok, grön och orange

105

82

Rolf klipper håret

E

D

A

12

Skräck bakom masken

E

D

A

21

57

Rolf letar guld

E

D

A

12

Skräck i förrådet

E

D

A

21

Rolf och hunden

E

D

A

12

Sköldpaddan

E

D

A

61

E

D

A

19

E

D

A

48

E

D

A

51, 82

L

A

52, 82

E

D

E

D

A

67

Rolf och katten

E

D

A

12

Sluta nu, Bella!

E

D

A

67

Rolf på en öde ö

E

D

A

12

Smycket

E

D

A

21

Rolf på fotboll

E

D

A

12, 80

E

D

A

18, 80

Rolf på fotboll (arabisk)

E

D

80

Sova borta

E

D

A

30

Rolf på fotboll (engelsk)

E

D

80

Sova över

75

Rolf på jakt

E

D

A

12

Spring, Amina!

A

A

D

33 76

E

A

D

55

A

80

E

A

D

81

100

D

E

A

D

E

E

L

E

11, 17

∞ ∞

Sex och lite sånt

A

Poeten i glasburen (engelsk)

D

14

Ralf and the package

94

E

A

11

A

D

A

D

13

D

D

E

A

E

E

D

Minifakta om orkaner

E

Ryggsäcken

Noa och julklappen

87

85

94

D

D

A

Minifakta om Messi (somalisk)

E

E

D

87, 95

E

A

D

Poeten i glasburen (arabisk)

L

D

E

70

Minifakta om Berlin

E

A

Sid a

Pinsamt eller?

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

103

År s

Titel

År s

Pass på!

Sid a

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

33

År s

Titel

År s

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

År s

Sid a

År s

Titel

Messi (arabisk)

Mina systrar badade aldrig

116

Sid a

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

År s

År s

REGISTER

Titel

103

∞ ∞ ∞

Soccer Shake-Up

85

83

L

73 E

D

A

18

E

D

A

47

E

D

A

53, 81

E

D

A

56

Rolf på tivoli

E

D

A

12

Spring, Amina! (arabisk)

E

D

81

E

D

A

30

Rolf ser på teve

E

D

A

12

Spring, Amina! (engelsk)

E

D

81

E

D

A

66

Rolf vid havet

E

D

A

12

Spring, Amina! (somalisk)

E

E

D

A

21

Rolf äter ute

E

D

A

12

Spring, Amina! Light

E

D

A

53

E

D

A

21

Roliga bilar

E

D

E

D

A

42

E

D

A

31

Ronaldo (engelsk)

E

D

A

18

E

D

A

52

Ronaldo (somalisk)

∞ ∞

∞ ∞

Springa snabbt

87

Sprutan

87

Språk och digitala verktyg i förskolan

103

E

81

111

117


Spårlöst borta

57

Tyst, Bella!

E

D

A

19

E

D

A

18

E

D

A

57

A

37

Tågresan

Stallet Lyckan

E

D

A

31

Täcknamn Mattias

E

Stenåldern

Sid a

A

D

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

D

E

År s

E

Stavningsraketen

År s

Titel

Spökbegravning!

Stamning hos barn

E

D

111

Ut ur skuggan

E

D

A

48

105

Vampyrjakt!

E

D

A

37

A

98

Vanja och Livia

E

D

A

36, 37

E

D

A

31

E

D

Stjärnlösa nätter

E

D

L

A

65

Varannan helg

Stjärnlösa nätter Arbetsmaterial

E

D

L

A

65

Vardag (arabisk)

85

Stormaktstiden

E

D

A

99

Varning för tanter

E

D

A

47

Svarta skogens hemlighet

E

D

A

48

Varulvsfeber!

E

D

A

37

Sveket

E

D

A

39

Vera. En riktig häxa

E

D

A

38

Så bygger man orden

∞ ∞

Så grymt skönt Så sjukt kär

Så sjukt kär (arabisk)

Så sjukt kär (engelsk)

106

E

D

A

55

D

A

44, 81

E

D

Werewolf Skin

Vi störtar

Vi tre-böckerna

81

Viggo, du ljuger!

81

Viggo, månen har landat!

E

D

Sånt är livet

E

D

L

A

63

Vikarien

Sånt är livet Light

E

D

L

A

63

Vikingar

Vilken smäll!

Sätt in stöten

Tarik och Ida hjälps åt

∞ ∞

Talang

104

D E

67

Vill du bli min kompis?

D

A

21

Villy vill ha

D

A

99

Våga hoppa

Teknik med hus och broar

D

A

99

Vågar du?

A

93

Vägar till engelska

Testbatteriet

E

D

L

110

Vännen

D

20

A

43

D

A

98

D

A

33

UPPHANDLINGSAVTAL

PRISER OCH LEVERANSVILLKOR

D

A

24

PRISER

E

D

A

35

E

D

A

64

D

A

15

D

A

58

LÄROMEDIA

BOKUS

A

36

www.laromedia.se

www.bokus.se

87

ADLIBRIS

GR-UTBILDNING

87

www.adlibris.se

www.gr-utbildning.se

D

D

85

Växtattack!

E

D

The Poet in the Glass Cage

E

D

85

Zlatan (arabisk)

E

D

The Ramp

E

D

82

Zlatan (engelsk)

Tjejen som ville hämnas

57

Zlatan Ibrahimovic – Ett liv

Tokyo Girl

77

Åka fast

Tricket

E

D

L

43

A

52

Träna med Erik

17

Träna med Noa

11

Turbo och den mystiske Kilroy

E

D

A

29

Turbo och hundtjuven

E

D

A

29

Turbo och monstergäddan

E

D

A

29

Turbo och tokige Ture

E

D

A

29

Turbo tävlar

E

D

A

29

E

D

A

66, 83

Typiskt Tobias!

L

67

E

D

E

D

L

A

100

A

43

BRA ATT VETA NÄR DU SKA BESTÄLLA

De flesta kommuner har upphandlingsavtal med olika återförsäljare för inköp av böcker och material. Som medarbetare på en kommun använder du dig av det avtalet. Stäm av med din närmaste chef om du är tveksam. Sedan går du in på respektive återförsäljares hemsida. Där kan du beställa allt som finns i katalogen, även e-böcker.

E

A

Anna Jansson , författare:

A

D

Sfi, Sva, Bib li läste ka,fungera t sk Gymnasiet ”Lättoför a med helt , Språ kbaall in olika trndoer. kgru

D

E

Vill du ha någon av våra andra kataloger? Mejla oss på info@nyponforlag.se, så skickar vi den till dig med en gång.

D

The Movie Date

Lättläst på engelska från Nypon och Vilja förl ag

E

Värsta fyllan

Tova-böckerna

”Lättläst ska prat och bokgem funger a enskap för allvux a me – Kom helrnt Söddervä arbe olik taraför bak attgru öka läslu ndesten r.”

E

84

vuxna

20

D

2017

A

E

Våren | Som 201mar 7

Anna Jansson, författare: Bokfru kost, bok

D

Vi har delat upp vårt sortiment i flera kataloger. Utöver den du nu läser har vi Viljakatalogen, med lättlästa böcker för unga vuxna och vuxna, samt katalogen Lättläst på engelska, där vårt stora sortiment av lättläst på engelska för alla åldrar presenteras.

mnasiet, Språkintro

– Komvux Söd ervärn arbetar för att öka läslu sten

E

A

Lättläst fö unga vuxnra &

BokfrukosSfi, Sva, t, bokprat bliotek, och bokBi gem enskap Gy

30

E

| Vår 2017

VUXNA

A

77

UNGA OCH

D

The Diary

D

67

Har du rätt katalog?

Höst 2016

FÖR BARN,

E

75

E

Teknik med el

Terror

118

Sid a

ku rs F– 2 ku rs 3– År s 5 ku rs 6– Gy 9 mn asi E-b et ok Da isy Lju db o Ar b k ets ma ter ial

År s

År s

REGISTER

Titel

Lättläst på engelska

BTJ

www.btj.se

BESTÄLL DIREKT FRÅN OSS Som bibliotek, skola eller privatperson kan du alltid beställa direkt från oss. NÄTBUTIK

www.nyponforlag.se TELEFON KUNDTJÄNST

Alla priser i katalogen är exklusive frakt och moms och gäller när du beställer direkt från oss. Våra återförsäljare kan ha andra priser. MOMS

6 procent moms tillkommer på böcker, 25 procent på material. FRAKTKOSTNAD

För brev under 1 kilo är portot 46 kronor. Väger försändelsen över 1 kilo skickar vi den som Företagspaket, och följer PostNords taxa. LEVERANS

Din beställning packas och distribueras som regel senast dagen efter att vi har fått din beställning.

INLÄSNINGSTJÄNST De flesta skönlitterära svenska böcker som finns i katalogen är också inlästa som Full-Daisy. Det betyder att de finns som text-, ljud- och bildfiler. Har din kommun avtal med Inläsningstjänst kan du använda Daisyfiler kostnadsfritt. Gå in på www.inlasningstjanst.se

019-20   69   40 POST

Nypon förlag AB, Stortorget 11, 252   20 Helsingborg

119


LÄTTLÄST FÖR ALLA! Vänd på det här magasinet, så hittar du nästan hela sortimentet av lättlästa böcker från Sveriges största lättläst-förlag!

TELEFON KUNDTJÄNST

TELEFON REDAKTIONEN

019-20 69 40

042-442 24 20

REDAKTIONEN HELSINGBORG

REDAKTIONEN STOCKHOLM

Stortorget 11 252 20 Helsingborg

www.facebook.com/nyponforlag

Tavastgatan 29 A 118 24 Stockholm

www.twitter.com/nyponforlag

www.nyponforlag.se

www.instagram.com/nyponforlag

Nypon förlags magasin våren 2017  

Här är Nypon förlags vårkatalog 2017 fylld med lättläst litteratur för barn och unga. Besök vår hemsida www.nyponforlag.se om du vill läsa m...

Nypon förlags magasin våren 2017  

Här är Nypon förlags vårkatalog 2017 fylld med lättläst litteratur för barn och unga. Besök vår hemsida www.nyponforlag.se om du vill läsa m...

Advertisement