__MAIN_TEXT__

Page 1

Nypon &Vilja LÄTTLÄST PÅ MÅNGSPRÅK – 2019/2020

FÖR LAG

BÖCKER PÅ:

arabiska, dari, pashto, persiska, polska, somaliska och tigrinska

ETT MAGASIN FRÅN NYPON OCH VILJA FÖRLAG

MÅNGSPRÅK ­Lättläst för barn, unga och vuxna

1


KRÖNIKA

Böcker som väcker lust att läsa mer Ju starkare man är på sitt modersmål, desto lättare har man att lära sig ett nytt språk. Därför är undervisning i modersmål så viktig. Det blir steget in till svenska språket. Det är också därför Nypon och Vilja förlag ger ut lättlästa böcker på de stora invandrarspråken. Vi är ett specialförlag för lättläst med cirka 800 lättlästa böcker på svenska för barn, unga och vuxna. Vissa av våra läsare har lässvårigheter, andra är bara ovana vid att läsa eller är nya för det svenska språket.   Vi är övertygade om att den som läser böcker också utvecklar sitt språk och får lättare att dela med sig av sina tankar och känslor. På sikt handlar det om att kunna göra sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle. FRÅN MODERSMÅL TILL SVENSKA Många av Nypons och Viljas böcker finns i långa serier. Därför har vi valt att översätta en bok i en serie till ett eller flera språk. Då kan man börja läsa en bok på sitt modersmål, för att sedan fortsätta läsa fler böcker i serien – på svenska. INTE BARA LÄSTRÄNING Men det handlar inte bara om att bli bättre på att läsa. Böckerna skildrar ofta det svenska samhället och de normer och

FLERSPRÅKSTEAMET – GABI, MIA, SARA OCH HENNY

2

värderingar som finns här. Genom att läsa om dem får man större förståelse för den miljö man lever i. BRA BERÄTTELSER Sist men inte minst vill vi att alla ska bli så trygga i sin läsning att de väljer att ta del av hela den litteraturskatt som finns på svenska, och på många, många andra språk. Bra böcker är underbar underhållning som också gör oss klokare och tolerantare som medmänniskor. Har du förslag eller synpunkter på vårt sortiment, hör gärna av dig till oss på förlaget. Sara Wåglin och Henny Holmqvist Ansvariga Nypons och Viljas mångspråksutgivning


INNEHÅLL ARABISKA SID 8

FIXA HEMMA PARALLELLSPRÅK SID 4

KÄRLEK PÅ ARABISKA SID 10

SOMALISKA SID 14

TIGRINSKA SID 18

DARI SID 20 MÅNS OCH MAHDI PÅ ARABISKA SID 9

OM FÖRSTA KÄRLEKEN PÅ TIGRINSKA SID 19

PASHTO SID 24

/kan du göra en bild med en bok ur Rosenhöjd + en bok ur GrUS/

PERSISKA SID 26

POLSKA SID 28 PEDAGOGISKT MATERIAL SID 5 och 27

TYPISKT TOBIAS PÅ DARI SID 21

REGISTER SID 30

SÅ HÄR BESTÄLLER DU SID 31

ASTRID LINDGREN - ETT LIV SID 26

FRÖKEN SPÖKE PÅ POLSKA SID 28

3


Samma bok på olika språk

6-9 ÅR FAKTA

UNGA VUXNA

I tabellen här intill ser du vilka titlar vi har, och på vilka språk varje titel finns. I tabellen kan du också se för vilken ålder vi tror att boken passar. Men det där med den tänkta läsarens ålder, det kan variera, så det bedömer du bäst själv.

10-13 ÅR

Den här katalogen innehåller böcker på flera olika språk och för läsare i olika åldrar.

Erik på cirkus

*

*

Fröken Spöke

*

*

Förbjudet

*

Hurra! Mål!

*

Kär eller magsjuk?

*

Man får inte springa!

*

*

Måns och Mahdi på gården

*

*

Måns och Mahdi på simhallen

*

*

Rolf får ett paket

*

Rolf på fotboll

*

Ryggsäcken

*

Farlig sömn

*

Nästan som Zlatan

*

Pank och kär

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

Sista hållplatsen Spring, Amina!

*

Så sjukt kär

*

Biblioteket

*

Biobesöket

*

Dagboken

*

Ett dockhem

*

Fixa hemma

*

* *

*

*

*

* *

*

*

*

*

Flörten Lotten

*

Poeten i glasburen

*

Rampen

*

Simhallen

*

Stjärnlösa nätter

*

Vardag

*

Äldreboendet Björkgården

*

Astrid Lindgren – ett liv

*

Fakta om Kronprinsessan Victoria

*

Fakta om älgar

*

*

*

Messi

*

Zlatan

*

*

*

* * *

*

*

*

* *

*

Lejon

Ronaldo

4

AR AB I SK A DA RI PA SH TO PE RS I SK A PO LS KA SO MA LIS KA TI G RIN SK A

TITEL

* *

*


Språkstörning, eller bara för lite kontakt med svenska språket? Eva-Kristina Salameh är en av de största auktoriteterna i Sverige vad gäller språkstörningar hos flerspråkiga barn. Hon har arbetat fram ett bedömningsmaterial som pedagoger i både förskolan och skolan kan använda. Materialet kallas GrUS. GrUS (Grammatisk Undersökning av Svenska som andraspråk) är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska utvecklingen av andraspråk hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk.  

Med GrUS kan man tidigt uppmärksamma barn och elever som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk och bilda sig en uppfattning om orsaken till att ett barn har svårigheter. Beror det på att barnet inte har exponerats tillräckligt mycket för det svenska språket, eller kan det vara en språkstörning?

GrUs kan också användas för att identifiera en grammatisk språkstörning hos enspråkiga svensktalande barn.   Materialet består av en manual, ett häfte med bedömningsblanketter (kopieringsunderlag) samt ett bildhäfte med instruktioner för bedömaren.

GruS manual Best.nr. 978-91-7567-346-2 48 sidor Pris: 160 kr GruS bildhäfte Best.nr. 978-91-7567-348-6 76 sidor Pris: 390 kr GruS blanketthäfte Best.nr. 978-91-7567-347-9 20 sidor Pris: 150 kr Författare: Eva-Kristina Salameh Illustratör: Sannah Salameh

Nivå 3 – Kongruens i verbalfrasen

Nivå 3 – Pluralkongruens i nominalfrasen

(överensstämmelse mellan huvudverb och hjälpverb)

(både substantiv och adjektiv i en fras markeras för plural) Material: 2 små hundar, 2 stora katter, 2 korta pennor, 2 långa pennor samt bilder eller enbart bildmaterial. Denna uppgift innehåller 4 minimala par.

Material: Bildmaterial. Denna uppgift innehåller 4 minimala par.

Övningsexempel (bildmaterial)

Nu ska jag visa några (saker och) bilder. Jag säger först något om mina (saker och) bilder och sen får du säga något om dina. Så här gör man. Används endast bilder, utelämnas givetvis ”saker”.

A. Titta, vad gör den flickan? Jo, hon ritar. B. Och titta, nu är hon färdig – hon har ritat.

Uppgifter

Klarad Min uppg par

1. Titta, vad gör den pojken? Jo, han _____________________________________________ (äter) Och titta, nu är det inget kvar på tallriken. Varför det? Jo, han ________________________ ___________________________________________________________________________ (har ätit) 2. Titta, vad gör den pojken? Jo, han _____________________________________________ (dricker)

Övningsexempel Material: 2 röda och 2 gula bilar eller bildmaterial. A. Här är två röda bilar och här är en gul bil. B. Här är en röd bil och här är två gula bilar.

Uppgifter

Och titta, nu är det glaset tomt. Varför det? Jo, pojken _______________________________

Här är en liten hund och här är _________________________________________________ (två stora katter)

___________________________________________________________________________ (har druckit)

2. Här är en kort penna och här är ______________________________________________ (två långa pennor)

3. Titta, vad gör den flickan? Jo, hon _____________________________________________ (målar)

Här är två korta pennor och här är ______________________________________________ (en lång penna)

Och titta, nu är hela dörren röd. Varför det? Jo, hon ________________________________

3. Här är en kort tröja och här är _______________________________________________ (två långa jackor)

___________________________________________________________________________ (har målat) 4. Titta, vad gör den flickan? Jo, hon _____________________________________________ (tvättar)

Här är två korta tröjor och här är _______________________________________________ (en lång jacka)

Och titta, så ren och fin bilen är nu. Varför det? Jo, flickan ___________________________

4. Här är två små flickor och här är ______________________________________________ (en stor pojke)

___________________________________________________________________________ (har tvättat)

Här är en liten flicka och här är ________________________________________________ (två stora pojkar) Nivå 3 kongr NP

Nivå 3 kongr VP

/4

/4

6

Klarad Min uppg par

1. Här är två små hundar och här är _____________________________________________ (en stor katt)

© Eva-Kristina Salameh, Nypon förlag AB, kopiering tillåten

© Eva-Kristina Salameh, Nypon förlag AB, kopiering tillåten

7

EVA-KRISTI N

A SALAMEH

5


Foto: Mattias Reuterberg

Shukri, Fadumo och Chusree i full färd med att diskutera böcker.

Lättläst på uppskattad turné hos SFI Lättlästa böcker blir allt viktigare i integrationsarbetet, och biblioteken tar numera en stark och aktiv roll för nyanlända vuxenstuderande. Vilja har träffat bibliotekarierna Mattias och Moa, när de går på populär turné hos SFI-klasser och ger boktips. Mattias Reuterberg och Moa Kim är bibliotekarier i Göteborgs östra stadsdelar. Tillsammans jobbar de med satsningen Vuxna i Lärande, som just idag besöker SFI-klasser hos Eductus i Gamlestaden.   – Läsfrämjande är ju vad man brinner för som bibliotekarie, och att jobba med nyanlända känns väldigt meningsfullt, säger Mattias Reuterberg, samordnare för Vuxna i Lärande i Göteborg och bibliotekarie på Biskopsgårdens bibliotek. Idag finns det så mycket bra lättlästa böcker och många vill läsa. När vi träffar studerande kan vi presentera både böcker och bibliotek. Det intresserar både elever och lärare. ALLT FÖR DEN VUXENSTUDERANDE Vuxna i Lärande har funnits i ett tiotal år och har hittat formerna ute på folkbiblioteken. Hos Eductus har man nu bokat besök av ViL-bibliotekarier till samtliga sexton SFI-klasser för att presentera vad man gör.   Framför klassen berättar Mattias och Moa om alla aktiviteter på ViL-biblioteken.

6

Där finns allt man kan önska sig i form av hjälp med studier och stöd för språkinlärning:   Läsgrupper, bokcirklar, studiestöd. Studiehandledning, datorhjälp, språkträffar och språkcaféer. Böcker på parallellspråk. Författarträffar och workshops. Och dessutom grupper som går på teater, gör utflykter eller deltar i andra kulturella aktiviteter.   Eleverna lyssnar uppmärksamt. Frågor dyker upp. Är biblioteken för alla? Där jag bor finns inget bibliotek. Hur länge får man låna en bok? Kan jag få hjälp med matteläxan? Får jag komma, fast jag är så gammal?   Mattias och Moa svarar och reder ut. Ja, biblioteken är för alla, det är det som är det fina. Och där finns något för alla. Är man vuxenstuderande, finns det särskilt mycket. Allt man behöver är ett lånekort, och det är gratis. KLASSUPPSÄTTNINGAR OCH PARALLELLSPRÅK Så börjar bokpresentationen. Energin i rummet ökar, några antecknar. Mattias

presenterar Dörren är låst, ett vardagsdrama av Hans Peterson. Moa presenterar Ögat, en samling skräckisnoveller. Mattias presenterar Mod att ta plats, en bok om kampen för kvinnlig rösträtt. Bok följer på bok.   Moa förklarar hur olika böcker finns på olika nivåer, några är väldigt lätta, andra lite svårare. Vissa böcker finns på parallellspråk, både svenska och något annat språk parallellt. Många böcker finns i klassuppsättning.   Läraren Lisa Laago hakar på.   – Klassuppsättning är högintressant! Det vill jag prata mer om, säger hon.   Så vänder hon sig mot klassen med ett råd:   – Titta noga när ni väljer bok, och bläddra i den. Förstår ni det mesta är den för lätt. Förstår ni nästan inget är den för svår. Välj en bok där språket känns lite svårt, men inte omöjligt. Då har ni något att jobba med. Då lär ni er mest. Av: Ann-Sofi Holmgren


FIXA HEMMA – PARALLELLTEXT Ali håller på att fixa hemma. Han åker till Ikea och kommer hem med flera saker som han måste både montera och hänga upp.   I boken finns bilder och ord för bland annat möbler och olika verktyg och alla texter finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Marie Herzog Lix 8, 44 sidor Pris: 109 kr

Översättare: Hedda Friberg Harnesk (engelska) Hamid Kashkol (arabiska) Musa M. Isse (somaliska) Best.nr. 978-91-7723-800-3 SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-71-4

Superlätt på fyra språk Eva Thors Rudvall är författaren som verkligen vet vad hon talar om. Utöver att skriva Sveriges mest lättlästa vuxenböcker för nyanlända, är hon också SFI-lärare.

Så här föreslår Eva själv att man kan arbeta med texten i undervisningen:

Nu kommer hennes bok Fixa hemma, med parallelltext. Det betyder att texten i boken finns på fyra olika språk: svenska, engelska, arabiska och somaliska.

• Eller gör tvärt om: Gå först igenom boken på svenska. Initiera sedan diskussioner på respektive modersmål.

• Låt studerande som kan läsa på engelska/arabiska/somaliska ta sig igenom boken på respektive modersmål. Diskutera den sedan gemensamt på svenska, och redovisa därefter diskussionerna, muntligt eller skriftligt.

• Låt somalier som alfabetiseras uppleva läsglädjen över att parallellt med sfistudierna också kunna utveckla läsförståelse på sitt modersmål. Det gynnar garanterat läslusten. • Använd boken i latiniseringsundervisning av studerande som behärskar det arabiska alfabetet. • Använd den för att öva på att läsa och tolka bilder. Av: Eva Thors Rudvall

7


MÅNGSPRÅK | ARABISKA

För åldern 6-9 år Böcker på arabiska

Arabiska är det näst största modersmålet i Sverige. Det finns olika arabiska dialekter och olika sätt att skriva på arabiska. När Nypon låter översätta lättlästa böcker till arabiska väljer vi etablerade översättare med goda kunskaper om arabiska språket. Vår strävan är att försöka göra boken lättläst också i sin översatta form. Här följer ett stort urval böcker. Vi börjar med böcker för de yngsta, för att sedan presentera böcker för äldre läsare.

De flesta böcker finns på mer än ett språk. Se sid 4!

LIVAT PÅ LINGONVÄGEN! Böcker för de allra yngsta läsarna. De vardagsnära äventyren har hög igenkänning och fin humor, och uppmuntrar barnen att läsa vidare. MAN FÅR INTE SPRINGA! Mamma, Igor och Ester är på badhuset. De ska bada. Men man får inte springa! Det är mamma noga med att säga.

HURRA! MÅL! Olga spelar fotboll och på lördag ska laget spela match. Hela familjen är på plats för att se Olga spela.

Översättare: Erfan Abbod Nivå: Lingonvägen röd Best.nr. 978-91-88789-51-8

Översättare: Erfan Abbod Nivå: Lingonvägen blå Best.nr. 978-91-88789-52-5

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-876-4

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-878-8

.‫األم و إيغــور و إيستــر سيذهبون لحامم السباحة‬ 7

8

6

Författare: Janina Kastevik & Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Hård pärm, 28 sidor Pris: 79 kr

.‫سيلعب الفريق مبارا ًة بكرة القدم يوم السبت‬ !ً‫سيكون االم ُر رائعا‬ 9

8

Författare: Janina Kastevik & Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Hård pärm, 36 sidor Pris: 79 kr


För åldern 6-9 år

MÅNGSPRÅK | ARABISKA

KULTURKROCKAR MED HUMOR Böckerna om Måns och Mahdi är serieromaner med massor av humor. Här finns igenkänning för både pojkar och flickor, oavsett ålder och bakgrund. MÅNS OCH MAHDI PÅ GÅRDEN Måns får bara cykla hemma på gården. Sjukt trist! Där händer ju aldrig något. Tills Mahdi flyttar in. Båda tycker att den andra är töntig. De kommer aldrig att bli kompisar. Eller ...?

MÅNS OCH MAHDI PÅ SIMHALLEN Måns och Mahdi ska gå till simhallen. Där ska de göra den häftigaste vattenbomben någonsin. Men allt som är kul är förbjudet och det blir inte alls som de hade tänkt sig.

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-962-4

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7825-012-7

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-960-0

SVENSKA Best.nr. 978-91-88789-62-4

‫هل أستطيع‬ ‫ركوبها في الشارع؟‬

‫دراجتك‬ .‫اآلن جاهزة‬

.‫ال‬ ‫حركة السير اآلن‬ .‫خطرة للغاية‬

5

4

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi Hård pärm, 36 sidor Pris: 99 kr

‫القل من أ‬ ‫إنّها أ‬ ً‫ال ثك� جنونا‬ ‫ القفزة أ‬.‫بدرجة‬ ً‫ال ثك� جنونا‬ .‫سأقفزها أنا‬

‫سأقفز القفزة أ‬ �‫ال ثك‬ !ً‫جنونا‬

5

4

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi Hård pärm, 44 sidor Pris: 99 kr

NÄR DE YNGSTA SJÄLVA FÅR VÄLJA! MESSI Lär dig mer om Messi och hans liv, både på och utanför planen. Författare: Per Straarup Søndergaard Översättare: Haissam Abdallah Best.nr. 978-87-40608-81-6 SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-443-8 ZLATAN Zlatan är en av världens bästa fotbollsspelare. Här får du reda på fakta om hans liv både på och utanför planen. Författare: Asker Hedegaard Boye Översättare: Salim Abdali Best.nr. 978-87-40611-22-9 SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-444-5

ERIK PÅ CIRKUS Idag är Erik och pappa på cirkus. Erik tycker att det är spännande. I pausen går de ut ur tältet, för Erik ska rida på en av cirkusens hästar. Men hästen vill inte alls gå dit Erik vill. Det blir en rolig dag för både Erik och hans pappa.

RYGGSÄCKEN Olles klass ska på utflykt. Det vet hela klassen – alla utom Olle. Han har glömt matsäcken. Hur ska det gå? Ryggsäcken ingår i serien om Olle, som är vardagsnära böcker som väcker lust att läsa mer.

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-529-9

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-643-2

SVENSKA Best.nr. 978-91-86447-40-3

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-250-2

.‫ْهب اليو َم إريك إىل السريك‬ ُ ‫سي ذ‬ .‫س رياف قُه وال دُه‬ ،ً‫إنّهام يريان خيم ًة كبرية‬ .َ‫حم را َء وصف راء‬ .‫إنّها امتألت بالناس‬ ُ ‫مث َة فرق ٌة فني ٌة‬ .‫تعزف املوسيقى‬ َ‫اآلن يبدأ‬ ُ .‫السريك‬

Mjuk pärm, 16 sidor Pris: 89 kr/bok 5

4

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson Hård pärm, 20 sidor Pris: 79 kr

‫ هل أحضر ك ُّل منكم زوادة طعامه؟‬:‫ر ّد الجميع‬ .‫ نعم‬،‫ فقد نسي إحضار زوادة الطّعام‬.‫ماعدا أ ُولّة‬ .ً ‫نسيت والدته ووالده ذلك أيضا‬

. َ‫ دخ َل أ ُولّة الصّفَّ وجلس‬.‫قُرِ عَ الجرس‬ :‫حيّتهم المعلّمة‬ !‫ صباح الخير‬:‫ر ّد عليها التّالميذ‬ !‫ صباح الخير‬:‫قالت المعلّمة‬ ،‫ سنقوم اليوم برحل ٍة إلى الغابة‬7

6

Författare: Thomas Halling Illustratör: Henning Cedmar Brandstedt Hård pärm, 20 sidor Pris: 84 kr

9


MÅNGSPRÅK | ARABISKA

För åldern 6-9 år

LÄS OCH SKRATTA MED ROLF Böckerna om Rolf har fått både unga och vuxna att hitta glädjen i läsning. Ovana läsare tränar upp sin läsförståelse och får samtidigt ett gott skratt. I Rolf får ett paket väntar han med att öppna sitt paket tills han kommer hem. Det var kanske lite dumt ... I Rolf på fotboll hjälper han till när några spelar fotboll. Kanske det hade varit bättre att låta bli ... Översättare: Brahim El Mansouri

6

KÄR ELLER MAGSJUK? Hannes är kär i Sara. Han har ont i magen och vet inte om det är magsjuka eller kärleken till Sara. Men Sara verkar vara kär i en annan kille. Det är bara det att Hannes har fått allt om bakfoten.

Best.nr. 978-91-7567-645-6

SVENSKA Best.nr. 978-91-8644-704-5

SVENSKA Best.nr. 978-91-87061-32-5

FÖRBJUDET Emil behöver pengar till godis och gör något riktigt dumt. Han stjäl ur en jacka som hänger i korridoren. Han fattar att det är fel, ändå gör han det. Tack vare en klok lärare ordnar det sig till slut.

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-88789-49-5 SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-859-7 Författare: Katarina von Bredow Omslag: Sara Acedo Hård pärm, 46 sidor Pris: 109 kr

FAKTA OM ÄLGAR Älgen är ett av Sveriges mest kända djur och kallas för ”skogens konung”. I den här boken får man veta allt om älgens familj, hur stor älgen är, vad den gillar att äta, och mycket annat. Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7825-015-8 SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-774-3

10

ROLF PÅ FOTBOLL

Best.nr. 978-91-7567-644-9

11 ‫إمييل‬

‫ممنوع‬

‫توماس هاللينغ‬

7

ROLF FÅR ETT PAKET

‫ممنوع‬

!‫ هذا رائع‬‫ولكن ماذا يمكن أن يكون؟‬ ،‫عليَّ أن أسرع إلى البيت‬ ،‫كي أفتح طردي‬ .‫يقول رولف‬

Text och bild: Rune Fleischer Hård pärm, 20 sidor Pris: 84 kr/bok

11 ‫إمييل‬

!‫ ال‬،‫ أوه‬.‫بدأ المطر ينزل‬ ‫طردي الجميل‬ .‫صار مبل ًّل‬ .‫يقول رولف‬

FRÖKEN SPÖKE Ebba och Ivar märker att det är något särskilt.ً‫ عاما‬11med ‫ يبلغ عمر إمييل‬deras .‫يشرتي صديقه الحلوى أثناء االسرتاحة بني الدروس‬ .‫إمييل أيضاً يريد أن يفعل ذلك‬ vikarie. .ً‫ولكنه ال ميلك نقودا‬ ‫أين سيتدبّر النقود؟‬ ‫من‬ Fröken Sparre har iskalla händer, och tål inte solen. Dessutom verkar hon kunna läsa tankar. Kan hon vara ett spöke ...? 9 789175 675275

– en möjlighet för alla

Översättare: Fahed Al Mulki Best.nr. 978-91-7567-527-5

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-642-5

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-245-8

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-271-7

Måns och Emil kom in i skolan igen. Ingen lärare hade sett dem. – Det gick väl bra, sa Måns. Emil nickade. Hans hjärta slog som en liten hammare. Måns höll fram påsen och Emil tog en grön groda. – Tack, sa han. – Det är bara att bjuda igen, sa Måns. Emil svarade inte. Han hade aldrig några pengar till godis. Han sparade till ett TV-spel. Snart var rasten slut. – Måns och Emil, varför var inte ni i matsalen?

.‫ قال مونس‬،‫ شوربة البازالء‬،‫– ال‬ !‫– هكذا! إذا ً سوف يأيت كثري من الزبائن اليوم‬ .‫قال الرجل‬ .‫ أعاد له كرونتني‬.‫أعطاه مونس العرشين كرونة‬ .‫ قال مونس‬،‫– أريد علكتني‬ .‫وأعاد النقود إىل الرجل‬ ‫ ورسعان‬.‫أعطى مونس إحدى العلكتني إىل إمييل‬ .‫ما وضعها إمييل يف فمه‬ ‫ويف الطريق شاهد إمييل ومونس فتاتني من‬ .‫الصف‬ .‫ َهمَسَ ْت إحداهام‬،‫– أنتام مل تَرَيانا‬ .ً‫ ر ّد مونس هامساً أيضا‬،‫– وأنتام مل تَرَيانا‬ .ً ‫وابتسم ساخرا‬

6

.‫َذكَر الأيّل بقرون فوق الرأس‬

‫ملك الغابة‬

‫يعتبر أ‬ ‫اليّل من أشهر الحيوانات في‬ ‫ ربما‬."‫ ويسمى عادة " ملك الغابة‬.‫السويد‬ ‫ألنه أضخم حيواناتنا؟ أو ألن قرون ذكره‬ ‫تبدو وكأنها تاج ملك؟‬ ‫يوجد حيوان أ‬ ‫اليّل في جميع أنحاء السويد‬ ‫ ويحب أ‬.‫ما عدا غوتالند‬ ‫اليّل العيش في‬ ‫ ويمكنك أحياناً أن ترى‬.‫جميع أنواع الغابات‬ ‫أ‬ .‫اليّل في الحدائق أو الحقول‬

5

4

Författare: Ann-Charlotte Ekensten Hård pärm, 36 sidor Pris: 99 kr

Författare: Thomas Halling Illustratör: Kenneth Andersson Hård pärm, 40 sidor Pris: 109  kr

FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA Victoria är Sveriges kron­prinsessa. Här får vi läsa om hennes liv, och om statsskicket monarki. Vi får även ta del av mer personliga fakta om Victoria, exempelvis att hon har dyslexi. Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7567-766-8 SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-612-8

:‫قال المدير‬ ‫ ستكون معلمتكم لمدة‬،‫ هذه هي اآلنسة سبارّ ة‬.‫ كونوا لطفاء معها‬.‫شهر كامل‬ ‫ الجميع‬.‫ ونظر إليها ايفار‬.‫نظرت إليها إيبّا‬ .‫نظروا إليها‬ .‫كانت اآلنسة سبارّ ة طويلة جدّا و نحيلة جدّا‬ ‫ كما كانت تلبس‬،‫كان شعرها طويالً و أسود‬ .‫ أمّا وجهها فكان شديد البياض‬.‫فستانا ً أسود‬ :‫قالت إيبّا هامسة إليفار‬ ‫ ألم تتعرض للشّمس أبداً؟‬:‫ وهي تقول‬،‫ابتسمت اآلنسة سبارّ ة‬ .‫ أنا ال أحبّ الشمس‬.‫ يا إيبّا‬،‫ ال‬: ْ‫ ث ّم سألت‬،‫هزّ تْ إيبّا رأسها‬ ‫ كيف تعرفين أن اسمي إيبّا؟‬-

7

6

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén Hård pärm, 52 sidor Pris: 109 kr

!‫ ها هي وليّ ة العهد‬،‫انظر‬ ‫ ها هي وليّة‬.‫وقفت سيّارة أمام القلعة و فرشت السجادة الحمراء‬ !‫العهد قد جاءت‬ .‫ترتدي مالبس جميلة وهي في طريقها إلى الحفل‬ .‫ليس هذا فحسب فهناك أمور أخرى كثيرة تتعلق بفكتوريا‬ .‫هذا هو جزء من مهماتها‬ ‫ لقد افتتحت‬.‫إنّها قامت بعد أيام بعمل آخر مختلف اختالفا تامّا‬ ‫ هكذا كان‬.‫ كانت الرياح تهبّ و شعرها ملت ّم في خوذتها‬.ً‫جسرا‬ .‫يبدو يوم العمل‬

‫ماذا كانت ترتدي؟‬

‫كانت تلبس فستانا ً من شركة هينيس و موريس لأللبسة‬ ‫ وقد قالت بنفسها إنها ال‬.‫المعروفة ببيعها المالبس بأسعار مناسبة‬ ‫ وإنّ حذاءها المفضّل هي األحذية القديمة‬.‫تهت ّم بالمالبس‬ !‫المصنوعة من الخشب‬

‫وليّة العهد فكتوريا مع وليّ العهد الدنماركي فريدريك‬ .1999 ‫أثناء افتتاح جسر أوراسوند عام‬ 5

4

Författare: Marianne Randel Søndergaard Hård pärm, 36 sidor Pris: 99 kr


‫‪MÅNGSPRÅK | ARABISKA‬‬

‫‪För åldern 10-13 år‬‬ ‫‪OM LIVET I SKOLAN OCH MED KOMPISAR‬‬ ‫‪Kärlek, sport ... och en riktig skräckis! Här är några böcker med innehåll‬‬ ‫‪som riktar sig till de lite äldre.‬‬ ‫‪De flesta av titlarna nedan ingår i serier, så det finns fler böcker om‬‬ ‫‪respektive huvudperson på svenska.‬‬

‫مورتِن مِلني‬

‫‪FARLIG SÖMN‬‬ ‫‪Jullovet har precis‬‬ ‫‪börjat när skolans‬‬ ‫‪bibliotekarie ringer‬‬ ‫‪och vill att Erik hämtar‬‬ ‫‪boken han har beställt.‬‬ ‫‪Men Erik har väl inte‬‬ ‫?‪beställt någon bok ...‬‬ ‫‪Detta är en riktigt‬‬ ‫!‪läskig rysare‬‬

‫عاشق‬

‫عاشق‬

‫‪PANK OCH KÄR‬‬ ‫‪Alla tjejer gillar väl en‬‬ ‫مونس مُغ َرم بإميَّا‪.‬‬ ‫‪kille som spelar‬‬ ‫‪ gitarr.‬خطأ‪.‬‬ ‫يعشق مونس إميّا!‬ ‫‪Helst vill Tobias‬‬ ‫‪ att‬ماذا سيفعل؟‬ ‫‪Leila ska‬‬ ‫‪gilla honom.‬‬ ‫"عاشق" هو أوّل كتاب عن مونس‬ ‫وإميَّا‪.‬‬ ‫‪Typiskt, att han‬‬ ‫‪glömt pengarna‬‬ ‫‪hemma när Leila‬‬ ‫‪och han möts på ett‬‬ ‫!‪kafé‬‬

‫مورتِن مِلني‬

‫‪SÅ SJUKT KÄR‬‬ ‫‪Måns är kär i Emma.‬‬ ‫‪Fel! Han är helt sjukt‬‬ ‫‪kär i henne. Vad ska‬‬ ‫?‪han göra‬‬ ‫‪Så sjukt kär handlar‬‬ ‫‪om Måns och Emma,‬‬ ‫‪två ungdomar på väg‬‬ ‫‪in i puberteten, och‬‬ ‫‪om deras skira kärlek.‬‬

‫‪– en möjlighet för alla‬‬

‫‪Översättare:‬‬ ‫‪Hamid Kashkol‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7825-010-3‬‬

‫‪Översättare:‬‬ ‫‪Hamid Kashkol‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-968-6‬‬

‫‪Översättare:‬‬ ‫‪Fahed Al Mulki‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-528-2‬‬

‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-88793-10-2‬‬

‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-751-4‬‬

‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-86447-27-4‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Mats Johansson‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Lisa Zachrisson‬‬ ‫‪Hård pärm, 32 sidor‬‬ ‫‪Pris: 109 kr‬‬

‫الفصل ‪3‬‬

‫وتصوره إريك أنه غالبا ً مخيف‪ .‬ويتحرك‬ ‫بصمت‪.‬‬

‫عندما اقترب إريك من مبنى المدرسة فكّر في‬ ‫المكالمة التي جرت بينه وبين مورتن‪.‬‬ ‫ماذا حدث في األخير؟‬ ‫بدا كأنه حسرة‪ ،‬ولو ليست حقيقية‪.‬‬ ‫كأنّ أحدا ً ما قد شهق وزفر في وقت واحد‪.‬‬ ‫ولم يكن حقا ً يتذكر أنه قد حجز كتابا ً بعنوان‬ ‫"هذا"‪.‬‬ ‫كان مورتن شخصا ً غريبا ً إذ ربما جميع‬ ‫الذين يحبون القراءة أشخاص غريبو األطوار‬ ‫بشكل ما‪.‬‬ ‫كان يدّعي أنه قد قرأ كثيرا ً من الكتب في‬ ‫هذا األسبوع‪.‬‬ ‫وكانت هناك فتيات يتصورن أن مورتن‬ ‫شاب وسيم‪.‬‬

‫في إحدى المرات عندما كان إريك يتصحف‬ ‫في أحد الكتب ظهر له مورتن من الخلف وهو‬ ‫يصدر صوتا ً كالفحيح‪:‬‬ ‫– عليك أن تقرأ! ال تطفئ الضوء!‬ ‫ارتدّ إريك كالكرة في مكانه‪ ،‬إذ لم يشعر‬ ‫بمجيء مورتن‪.‬‬ ‫كان مورتن غريب األطوار نوعا ً ما‪ ،‬لكنه‬ ‫لطيف في كل األحوال‪ .‬ولم يكن جميع من في‬ ‫المدرسة مثله‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Kerstin L Hahn‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Jonas Lindén‬‬ ‫‪Hård pärm, 36 sidor‬‬ ‫‪Pris: 99 kr‬‬

‫فدخلتُ مقهى كانيل‪.‬‬ ‫كان المكانُ يفو ُح برائحة القهوة والكعك‬ ‫الطازج‪.‬‬ ‫فت ّشتُ بعد ذلك في جيبي فوجدتُ بطاقةَ‬ ‫الحافالت ولم أعثرْ على البطاقة االئتمانية‪.‬‬ ‫لم يكن معي سوى عشرين كرونة‬ ‫وقليل من العمالت النقدية‪ .‬عدَّدْتُ ‪ ...‬ثمان‬ ‫وعشرين كرونة‪.‬‬ ‫لم يكن هذا المبلغ يكفي لكافّيه التيه‪.‬‬ ‫تمام!‬

‫‪6‬‬

‫مُفلس‬

‫وقفتُ أمام المنضدة ونظرتُ إلى جميع‬ ‫كُرات الخبز‪ ،‬والكعك والشطائر‪.‬‬ ‫قال النادل الواقف خلف المنضدة‪:‬‬ ‫– أهالً‪ ،‬تفضّل ماذا تريد؟‬ ‫بعد قليل من التفكير قلتُ ‪ – :‬ههمم‪...‬‬ ‫قال‪ – :‬حسنا ً‪.‬‬ ‫سعر فنجان واحد من كافيه التيه‬ ‫ثالثون كرونة‪ ،‬وثمن كرة خبز خمسة‬ ‫وثالثون‪.‬‬ ‫ال أدري لماذا نسيتُ البطاقة االئتمانية‬ ‫في هذا اليوم بالتحديد؟‬

‫‪7‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Mårten Melin‬‬ ‫‪Illustratör:‬‬ ‫‪Helena Bergendahl‬‬ ‫‪Hård pärm, 20 sidor‬‬ ‫‪Pris: 99 kr‬‬

‫‪NÄSTAN SOM ZLATAN‬‬ ‫‪Johan har dyslexi‬‬ ‫‪och hatar att läsa och‬‬ ‫‪skriva. Men nu gäller‬‬ ‫‪det att komma in på‬‬ ‫‪fotbollsgymnasiet.‬‬ ‫!‪Han bara måste‬‬

‫‪Alla böcker finns‬‬ ‫‪som full-Daisy,‬‬ ‫‪alltså med text, ljud‬‬ ‫‪och bild. Se på‬‬ ‫‪www.inlasningstjanst.se‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Johanna Nilsson‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Jonas Lindén‬‬ ‫‪Hård pärm, 52 sidor‬‬ ‫‪Pris: 119 kr‬‬

‫‪11‬‬

‫أريد أن أذهب إىل سهرة أنطون‪ ،‬وال أريد أن أذهب‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫عاد ًة ما تكون سهراته ممتعة‪ .‬موسيقى جيدة‪.‬‬ ‫وفتيات جميالت‪ .‬ومرشوبات مُسْ كِرة‪.‬‬ ‫لقد َم َنعَنا املدرّب من الحضور إىل التمرين إذا كنا‬ ‫تحت تأثري املرشوب من الليلة السابقة‪ .‬ولكن ميكنني‬ ‫يل ذلك‬ ‫أن أحتيس القليل من الرشاب بدون أن يبدو ع ّ‬ ‫ولست مضطرا ً للبقاء حتى آخر الليل‪.‬‬ ‫يف اليوم التايل‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫أستطيع أن أنىس كل يشء يف السهرة‪ .‬أنىس كل يشء‬ ‫ُمل يف املدرسة‪.‬‬ ‫م ّ‬ ‫أنىس التفكري يف كل الحروف امل ُرهقة‪.‬‬ ‫– حسناً‪ ،‬ولكني ال أستطيع البقاء طويالً‪ ،‬أقول له أخريا ً‪.‬‬ ‫– ال بأس‪ ،‬أنا أدرك ذلك‪ .‬تعال عند الساعة التاسعة‪.‬‬ ‫إىل اللقاء‪ ،‬زالتان!‬

‫‪14‬‬

‫‪2‬‬

‫اليوم هو السبت‪ .‬وأنا يف السهرة عند أنطون‪.‬‬ ‫أجلس عىل أريكته الجلدية الفاخرة‪ ،‬وأحتيس البرية‪،‬‬ ‫وآكُل الفستق‪ .‬ويقوم دي جي بتقديم املوسيقى‪.‬‬ ‫الشقة مليئة بالناس‪ .‬كثريون منهم يرقصون‪ .‬البعض‬ ‫يتبادلون ال ُقبَل ب َنهَم‪.‬‬ ‫وآخرون يدخّنون عىل الرشفة‪ .‬وبعضهم يدخّن يف‬ ‫داخل الشقة‪.‬‬ ‫ليست كلها سجائر عادية‪.‬‬ ‫– ال تكن جباناً! يجب أن تجرّب عىل األقل‪ ،‬يقول‬ ‫أنطون‪.‬‬ ‫يرشب الشمبانيا ويدخّن الحشيش‪.‬‬ ‫أه ّز رأيس بالنفي‪ .‬ولكن الفضول يُثريين‪ .‬كيف هو‬ ‫طعمها؟‬ ‫‪15‬‬

‫ال أجرؤ عىل النظر يف عينيّ إميَّا‪.‬‬ ‫أنظ ُر إىل شَ عرها‪ .‬شعرها الجميل الطويل‪.‬‬ ‫أجمل شَ عرَك!‬ ‫– ما َ‬ ‫قلت ذلك بنفيس؟ يا لَ ُه من أمر‬ ‫ولكن! هل ُ‬ ‫مُحرِج!‬ ‫ت ُحرِّك أملى عينيها بطريقة ّ‬ ‫تدل عىل انزعاجها‪.‬‬ ‫ولكن إميَّا تبدو سعيدة‪.‬‬ ‫– شكرا ً!‬ ‫– هيّا يا إميَّا‪ ،‬تقول أملى‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫!‪SPRING, AMINA‬‬ ‫‪Amina har kommit‬‬ ‫‪ensam till Sverige‬‬ ‫‪från Somalia. Lina‬‬ ‫‪upptäcker att Amina är‬‬ ‫‪bra på att springa och‬‬ ‫‪övertalar henne att‬‬ ‫‪börja träna löpning.‬‬

‫‪Översättare:‬‬ ‫‪Fahed Al Mulki‬‬ ‫‪Best nr.‬‬ ‫‪978-91-7567-531-2‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-269-4‬‬

‫أُناديها‪.‬‬ ‫– عفوا ً‪ ،‬إميَّا؟‬ ‫وتلتفت أملى أيضاً‪ .‬أشعر بجفاف‬ ‫تلتفت نحوي‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫شديد يف فمي‪.‬‬ ‫تنظر إميَّا إيلّ‪ .‬وأنظر إليها‪ .‬أملى أيضاً تنظر إيلّ‪.‬‬ ‫يجب أن أقول شيئاً‪ .‬وإن مل أقُل شيئاً فسوف تظ ّن‬ ‫إميَّا أنني أحمق‪ .‬وكذلك سوف تظ ّن أملى أيضاً‪.‬‬

‫‪Översättare:‬‬ ‫‪Fahed Al Mulki‬‬ ‫‪Best.nr.‬‬ ‫‪978-91-7567-530-5‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-097-3‬‬ ‫‪Författare:‬‬ ‫‪Annelie Drewsen‬‬ ‫‪Illustratör:‬‬ ‫‪Anders Westerberg‬‬ ‫‪Hård pärm, 52 sidor‬‬ ‫‪Pris: 109 kr‬‬

‫– أمتنى لك التوفيق‪ ،‬تهمِس لينا إليها عندما‬ ‫ي ِقفْن عىل خط االنطالق‪.‬‬ ‫يدوّي صوت انفجار طلقة البداية‪.‬‬ ‫تبدأ أمينة بالركض‪.‬‬

‫قدماها تتحركان برسعة‪ ،‬وحجابها يرفرف مع‬ ‫الرياح‪.‬‬ ‫مل ت َ ُع ْد ترى البنات األُخريات‪ ،‬ولكنها تتابع‬ ‫الركض‪.‬‬ ‫وفجأة تجد نفسها عند خط النهاية‪.‬‬ ‫وهناك تقف بعض الفتيات‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫أحسنت! يرصخن بابتهاج‪ .‬رسعتُك يف الركض‬ ‫–‬ ‫غري معقولة!‬ ‫تتقدّم لينا نحوها وتعانقها‪.‬‬ ‫كنت األرسع! تقول أمينة باندهاش‪.‬‬ ‫– لقد ُ‬ ‫– ممتاز! تقول لينا‪.‬‬ ‫بعد التدريب تتقدّم كاميلال نحو أمينة‪.‬‬ ‫– سوف أكون يف غاية الرسور لو تأتني وتتدربني‬ ‫معنا!‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬


MÅNGSPRÅK | ARABISKA

Unga & vuxna Ett vanligt knep för att väcka läslust, är att uppmuntra till att läsa böcker som ligger nära den egna verkligheten. Här är böcker med tydlig koppling till livet här och nu.

BIOBESÖKET Moa och Ali ska på bio. Vi följer deras förberedelser och möte, kantat av missförstånd. Texten är mycket enkel, och med bilderna och bildordlistan kan även den mest ovana läsaren ta till sig hela berättelsen.

VARDAG Anna och Jonas har fullt upp med sina barn. De turas om att jobba. Nu är det Jonas tur att vara föräldraledig. När Anna kommer hem är Jonas helt slut men nöjd. Det här är en fristående del i den populära serien om Anna och Jonas.

BIBLIOTEKET Jonas tar med barnen Ella och Ture till biblioteket. Ture vill ha en bok om fåglar och Jonas en bok om trädgårdar. Det är tur att bibliotekarien Stina finns där och kan hjälpa alla att hitta rätt bok. Ännu en fristående del i serien om Anna och Jonas.

Översättare: Brahim El Mansouri Best.nr. 978-91-7723-124-0

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-88291-37-0

Översättare:Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7723-123-3

SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-02-8

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-017-1

SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-90-5

.‫علي سيذهب إلى السينما مع مُوَّ ا‬ .‫لذلك فهو سعيد‬ .‫يرتدي علي سترة جميلة‬ .‫هاهو يقف أمام المرآة ويمشط شعره‬

‫السينما‬

‫علي‬

‫حذاء‬ ‫سترة‬

‫مشط‬ ‫مرآة‬

‫مكتب‬ ‫جاكت‬

3

2

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Marie Herzog Hård pärm, 24 sidor Pris: 99 kr

.ً ‫يعمل يوناس عند أبيه الذي يعمل نَجّارا‬ .‫وتعمل أنّا يف متجر‬ .‫هذا األسبوع تعمل أنّا‬ .‫إيل وتُورِه‬ ّ ‫ويبقى يوناس يف البيت مع‬

7

Författare: Hans Peterson Hård pärm, 20 sidor Pris: 99 kr

‫ أ َح ُدهُام‬.ً‫أنّا ويوناس يتناوبان يف العمل أسبوعيا‬ .‫يعمل واآلخر يبقى يف البيت‬ ‫وعىل هذا النحو يبقى أحدهام مع الطفلني‬ .ً‫دامئا‬

6

:‫ قال تورة‬،َ‫حينَ وصلوا إلى المكتبة‬ .‫– يُوجَ ُد مليونُ كِتاب هنا‬ : ُ‫ر ّد يونِس‬ ّ‫ب عنْ أي‬ ِ ‫ هنا ُي ْم ِكنُكَ اسْ تعار َة الكت‬،‫– نعم‬ .ٍ‫شيء‬ ّ ْ‫ذهبت‬ .‫ب األَطْ فال‬ ِ ‫قسم كت‬ ِ ‫إيل إلى‬

5

Författare: Hans Peterson Hård pärm, 20 sidor Pris: 99 kr

4

ÄLDREBOENDET BJÖRKGÅRDEN Björkgården är ett hem för gamla människor; ett äldreboende. Sara kan inte förstå varför svenskar låter sina föräldrar vara på äldreboenden, istället för att ta hand om dem hemma. Hennes vän Liv tar med henne till Björkgården för att visa hur de gamla bor och vad de gör på hemmet.

SIMHALLEN Farid är med sina barn på badhuset för första gången. Han avskyr det, eftersom han är rädd att göra fel. Barnen däremot är vana vid att besöka badhuset, och tycker det är pinsamt när pappa inte vet hur man ska göra. En berättelse om viljan att passa in och göra rätt. Charmig och fylld med igenkänning.

DAGBOKEN Ensamkommande Tarek har flytt till Sverige. På dagarna går han till skolan för att lära sig svenska. Ett språk som inte är hans, med ord som saknar betydelse. Men så börjar han skriva dagbok på sitt eget språk och sakta börjar allting kännas bättre. En bok som påminner oss om vilken styrka det är att vara flerspråkig.

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr 978-91-88291-83-7

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-88291-36-3

Översättare: Hamid Kashkol Best.nr. 978-91-7723-190-5

SVENSKA Best.nr. 978-91-7723-122-6

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-118-5

SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-93-6

2 ‫الفصل‬ ‫اسم الدار التي تسكن فيها أ ُّم ليڤ هو‬ .*‫بيوركغوردِن‬ .‫ تعتقد سارا‬،‫تبدو مليئ ًة بالدفء والراحة‬ ‫ إنها دار منخفضة‬.‫الدار جديدة وجميلة‬ .‫مبنيّة من القرميد‬ .‫رغم ذلك تحزن سارا‬ .‫العجائز جالسون لوحدهم‬ .‫املوظفون عىل عجلة من أمرهم‬

ُ ‫– ملاذا ال تعيش هنا مع عائلتك؟‬ ‫تسأل‬ .‫سارا‬ ‫ الشخص‬.‫– هذا ما نفعله نحن يف السويد‬ ،‫العجوز واملريض يتم نقله إىل أحد الدور‬ ‫حيث يتوفر موظفون يقومون مبساعدة‬ .‫ تقول ليڤ‬،‫املسنّني‬ ‫كيف ميكن لسويديني أن يعملوا هذا؟‬ .‫تتفكر سارا‬ .‫– بإمكاين أن أريك ما يجري يف الدار‬ ‫أتحبّني أن ترافقيني إىل هناك غدا ً؟ تسأل‬ .‫ليڤ‬ .‫ تقول سارا‬،‫– نعم‬

‫ معناه حديقة البتوال‬Björkgården*

7

6

Författare: Christina Wahldén Omslag: Nikki Taylor Hård pärm, 24 sidor Pris: 109 kr

‫يذهب‬ .‫يدخل فريد و الطفالن املسبح‬ ُ .‫ثالثتهم لتبديل املالبس‬ !‫ اخلع حذاءك هنا‬،‫ بابا‬.‫فيفعل فريد مثلام قالت له ابنته‬ ‫زوجته هي التي تأيت عاد ًة إىل هنا مع‬ .‫الطفلني‬ .‫لكنها اآلن مريضة يف البيت‬ .‫يركض الطفالن إىل حجرة لتبديل املالبس‬ ‫ال ميكن لفريد‬.‫إنها حُجرة خاصة بالنساء‬ .‫الذهاب معهام‬ ‫الذكور الصغار ميكنهم الدخول إىل حجرة‬ ‫ لكن الرجال البالغني ال‬،‫تبديل املالبس للنساء‬ .‫ميكنهم ذلك‬ 7

.‫ لنن َْزل‬.‫ اضغ ْط عىل الزر‬،‫ بابا‬‫ تتباطأ‬.‫يض ُع فريد إصبعَه عىل الز ّر األحمر‬ .‫الحافلة و تتوقف‬ ‫ينهض فريد من مقعده وميسك طفليه‬ .‫بأيديهم‬ ‫يحب فريد ولديه أكرث من أيّ يشء آخر يف‬ ّ .‫الدنيا‬ .‫البنت الله لها من العمر أربع سنوات‬ .ً‫واالبن سيبلغ السادسة قريبا‬ ‫يرغب‬ ُ ‫ لكنه ال‬.‫يفعل فريد ألجلهام أيّ يشء‬ .‫يف الذهاب معهام إىل مدرسة السباحة‬

!‫ طارق‬،‫ صباح الخير‬:‫– قالت معلّمتي ستينا‬ .‫ونظرتْ إلى ساعتها و هزّ تْ رأسها‬

Författare: Per Alexandersson Hård pärm, 24 sidor Pris: 109 kr

‫الفصل الثاني‬ ‫ لكنها‬.‫ثمة كلماتٌ كنتُ قد كتبتهُا على الدفتر‬ .‫ وليسٌت هذه لغتي‬،‫ليستْ كلماتي‬

.‫ اعذريني‬:‫– أجبتها‬ .‫وجلست على مقعدي كعادتي ك ّل يوم‬ .‫ عليه دفتر أخضر‬.‫مقعدي يقع في آخر الصف‬ :‫مكتوب على وجهه األمامي‬

‫ إنها‬.ً ‫عندما أكتب بلغتي تعني الكلمات شيئا‬ .‫مليٌئة بالذكريا ٌت و النكهة‬ ‫لغتي تفوح منها رايحة طيبٌّة و لها طعم‬ .‫شهي‬

‫طارق‬ ‫اللغة السويدية‬

6 5

12

‫عِ نْدَ ما تُوفّي الج ُّد حصَ لتْ آنّا و يونسُ على‬ .‫خزان ٍة مليئ ٍة بال ُكتُب‬ ٍ ‫يريد يونس اآلنَ اسْ تِعار َة كِتا‬ ِ‫ب عنِ الحدائق‬ .‫القديمة‬ .‫كما ترغبُ آنّا و يونس في تجديد حديقتِهما‬

4

Författare: Annelie Drewsen Omslag: Jonas Lindén Hård pärm, 56 sidor Pris: 109 kr


‫‪Unga & vuxna‬‬

‫‪MÅNGSPRÅK | ARABISKA‬‬

‫‪ASTRID LINDGREN – ETT LIV‬‬ ‫‪Astrid Lindgren är en av världens‬‬ ‫‪mest berömda författare. Hen‬‬‫‪nes böcker är översatta till 100‬‬ ‫‪språk.‬‬ ‫‪Astrid stod alltid på barnens‬‬ ‫‪sida, vilket avspeglar sig i hennes‬‬ ‫‪böcker.‬‬ ‫‪Här får vi veta mer om Astrids‬‬ ‫‪liv och hennes engagemang‬‬ ‫‪mot orättvisor.‬‬

‫‪RAMPEN‬‬ ‫‪Jens älskar att åka skateboard.‬‬ ‫‪En dag kommer Maria till‬‬ ‫‪rampen. Jens vill visa henne hur‬‬ ‫‪man åker.‬‬ ‫‪Men Maria behöver inte‬‬ ‫‪någon hjälp. Tvärtom ... Det‬‬ ‫‪visar sig att hon är riktigt grym‬‬ ‫‪på att åka skateboard.‬‬ ‫‪En riktig feel good-bok även‬‬ ‫!‪för de som inte är skejtfrälsta‬‬

‫‪Översättare: Hamid Kashkol‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-406-7‬‬

‫‪Översättare: Hamid Kashkol‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-648-1‬‬

‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-318-3‬‬

‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-88291-31-8‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Annelie Drewsen‬‬ ‫‪& Cilla Dalén‬‬ ‫‪Hård pärm, 68 sidor‬‬ ‫‪Pris: 149 kr‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Maria Frensborg‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Sanna Sporrong‬‬ ‫‪Hård pärm, 24 sidor‬‬ ‫‪Pris: 109 kr‬‬

‫آستريد األروع في العالم‬ ‫آستريد ليندجرين هي من أشهر الكتّاب السويديين‪ .‬يكاد جميع السويديين‬ ‫يعرفونها‪ .‬فقد قرأوا كتبَها وشاهدوا أفالمَها وبرامجَ ها التلفزيونية‪ ،‬وهم‬ ‫يستخدمون الكلمات والتعبيرات التي ابتكرَ تْها‪.‬‬ ‫ألّفتْ آستريد ليندجرين في حياتها عدداً كبيراً من الكتب تُرجمت إلى‬ ‫ما يزيد عن ‪ 100‬لغة‬ ‫واشتهر كثير منها في البلدان األخرى‪ ،‬وأشهر أعمالها هي "بيبي ذات‬ ‫الجوارب الطويلة" التي تُرجمت إلى ‪ 70‬لغة وت ّم بيع ‪ 60‬مليون نسخة‬

‫‪Missa inte vår‬‬ ‫‪arabiska sida‬‬ ‫‪på Facebook/‬‬ ‫‪Nyponarabic‬‬

‫منها حول العالم‪.‬‬ ‫إنّ كتبها التي تأتي في المرتبة الثانية هي " كارلسون على السطح"‪،‬‬ ‫و" إميل في لونبريا"‪ ،‬و" رونيا ابنة قاطع الطريق"‪ .‬إضافة إلى الكتب‬ ‫توجد أغانٍ وأفالم ومتاحف ومتنزه بأسماء شخصيات آستريد ليندجرين‪.‬‬ ‫أحبّتْ آستريد ليندجرين دائما ً اللعب والتسلية وساندت حقوق األطفال‬

‫آستريد ليندجرين جالسة‬ ‫على مدرج دار األطفال‬ ‫"نيس" في سموالند‬

‫ولم تخشَ في ذلك لومة الئم‪.‬‬ ‫لقيت كلماتُها آذانا ً صاغية من أكثر الناس الذين رأوا فيها الحكمة‬

‫وتكريما لذكرى الكاتبة الراحلة‪ ،‬وتشجيعا ألدب األطفال والشباب‬

‫وحبّ اإلنسان‪.‬‬

‫حول العالم‪ ،‬قامت الحكومة السويدية بإطالق جائزة عالمية تحمل اسمها‬ ‫" جائزة آستريد ليندجرين التذكارية" وتدعى اختصاراً جائزة "آلما" تمنح‬ ‫في كل عام‪ ،‬وهي أكبر جائزة ألدب األطفال والشباب في العالم‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Arkan Asaad‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Miroslav Sokcic‬‬ ‫‪Hård pärm, 124 sidor‬‬ ‫‪Pris: 149 kr‬‬

‫كان الوال ُد يعتني بالجميع طوال حياته‪ .‬فقد‬ ‫اعتنى بالعائلة و أوالد األعمام و الخاالت‪ ،‬و‬ ‫األقرباء و الجيران‪.‬‬ ‫ستكون هذه السفرة نصراً جديداً‪ .‬أراد الوالد ُ أنْ‬ ‫يثبتَ للجميع أنه تحمّل مسؤوليتنا ونحن صغار بعد‬ ‫الطالق من أمّي‪ .‬وإنّه مَنْ كافَحَ ألجلنا و أعالنا‪.‬‬ ‫سِ رنا راكبين سيارتينا وراء رضا باتّجاه المكان‬ ‫المقصود‪ .‬كانت الطريقُ ضيّقةً ومحفوفةً‬ ‫بالمخاطر‪ .‬كان يمكن في أيّة لحظة أن تأتي شاحنةٌ‬ ‫على الطريق التي ال تتّس ُع بما يكفي اللتقاء‬ ‫سيّارتين‪.‬‬ ‫َوصَ لْنا في ساعة الليل المتأخرة‪ .‬سُررنا لعودتنا‬ ‫بعد وقت طويل جداً‪ .‬تجوّ لنا بالسيّارة بهدوء في‬ ‫الزقاق الذي لعبتُ فيه في فترة الطفولة‪.‬‬

‫وصلنا أخيراً العراق بعد رحلة طويلة‪.‬‬ ‫استقبلَنا رضا زو ُج عمّتي عند الحدود العراقية‪.‬‬ ‫لم يكن قد رتّب شَعْ رَ ه و كان عرقانا ً‪ .‬ال ب ّد أنه قد‬ ‫جلس في سيّارته تحت أشعة الشمس الحارقة‬ ‫لساعات طويلة وهو ينتظرنا‪.‬‬ ‫سأله أبي‪ :‬منذ متى وأنت هنا؟‬ ‫– منذ ثالثة أيام‪ ،‬أجابَه رضا وهو يلوّ ح بيده‪.‬‬ ‫إذ أراد أن يقول لنا إنّ ذلك ليس بمشكلة‪.‬‬ ‫كان رضا يكنّ ألبي احتراما ً كبيراً‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫الفصل ‪2‬‬ ‫جلستْ ماريا على العشب عند المنحدر‪ .‬وفتحتْ‬ ‫حقيبتَها التي كان فيها زالجتها وخوذة وواقيات‬ ‫متنوعة‪ .‬ارتدتْ ماريا واقية ال ُركْبة ولبست‬ ‫خوذتها‪ .‬كان لوح زالجتها أحمر وأسود اللون‬ ‫وقد رسم حرف ميم كبير بين بكراته‪ .‬تصوّر‬ ‫جينس أنّها تركب الزالجة ألول مرة‪.‬‬

‫فقال لها‪:‬‬ ‫– هل تريدين أن أعلّمك؟‬ ‫أجابت‪:‬‬ ‫– حسنا ً‪.‬‬ ‫سألها جينس‪:‬‬ ‫– أتريدين أن تبدئي فوق المنحدر أَ ْم على‬ ‫األرض؟‬ ‫– فوق المنحدر‪ ،‬ردّت على سؤاله‪.‬‬ ‫تصوّر جينس أنها تبدو شجاعة‪.‬‬ ‫أراها جينس بقدميه كيف يقف المرء‪،‬‬ ‫وخاطبها‪:‬‬ ‫– اتخذي مثل هذه الوضعية‪.‬‬ ‫صعدت ماريا على لوح الزالجة‪ .‬ووقفت‬ ‫مثبتة نفسها دون حراك‪.‬‬ ‫فقال لها جيمس‪:‬‬ ‫– جيّد‪ ،‬واآلن يمكنك االنطالق بقدمك اليمنى‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪STJÄRNLÖSA NÄTTER‬‬ ‫‪Allt börjar som ett sommaräventyr. Amàr, hans far‬‬ ‫‪och syskon bilar från Västerås ner till sin kurdiska‬‬ ‫‪släkt i Irak.‬‬ ‫‪Först tycker han att allt är underbart. Men snart‬‬ ‫‪förstår Amàr att familjen planerar något: Ett bröllop‬‬ ‫‪mellan honom och hans kusin Amina.‬‬ ‫‪Översättare: Hamid Kashkol‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-188-2‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-88037-06-0‬‬

‫‪LOTTEN‬‬ ‫‪Det är fredagen den‬‬ ‫‪trett­onde, otursdagen.‬‬ ‫‪Viggo ska gå på‬‬ ‫‪puben med sin‬‬ ‫‪kompis. På vägen‬‬ ‫‪köper han en trisslott.‬‬ ‫‪Den kommer att‬‬ ‫‪förvandla hans liv.‬‬ ‫‪En bok om att hitta‬‬ ‫‪det man letar efter där‬‬ ‫‪man minst anar det.‬‬ ‫‪Översättare: Hamid Kashkol‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-125-7‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-88291-05-9‬‬ ‫‪Författare:‬‬ ‫‪Kerstin L Hahn‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Sanna Sporrong‬‬ ‫‪Hård pärm, 96 sidor‬‬ ‫‪Pris: 129 kr‬‬

‫‪13‬‬

‫في البريس بيرون‬ ‫فكّر فيغو مع نفسه ‪:‬‬ ‫كف عن هذا!‪.‬‬ ‫– ّْ‬ ‫اجلسْ هنا والهَفْ على الجزيرة‪.‬‬ ‫إنّها الجمعة‪ .‬سيذهبُ إلى الحانة بمعيّة جاك‪،‬‬ ‫وينعمانِ بالمُتعة قليالً‪ ،‬وربّما سيلتقيان فتيا ٍ‬ ‫ت‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫نزل فيغو من الحافلة في متنزه برون‪ .‬تحقّقَ‬ ‫من الوقت في هاتفه النقال‪.‬‬ ‫لم تبق سوى عشر دقائق للقاء جاك‪.‬‬ ‫مرّت أمامهما فتاتان في الثامنة عشرة من‬ ‫عمرهما‪ ،‬ذراعا ً بذراع‪ ،‬يفو ُح منهما عط ٌر زكيّ ‪.‬‬ ‫الحقُهما فيغو بنظراتِه‪ .‬لم تكونا تنظرانِ إليه‬ ‫أبداً‪.‬‬ ‫قال فيغو مع نفسه‪:‬‬ ‫– إنهما تعتبرانني رجالً عجوزاً‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫لقد بلغ من العمر ثالثين عاما ً‪ ،‬ونيّف‪.‬‬ ‫دخل فيغو أحد أكشاك البريس بيرون‪ .‬طلب‬ ‫علبة علك‪ ،‬وضعها على منضدة المتجر‪.‬‬ ‫تَفكرَ ‪:‬‬ ‫– يجب أن تكون رائحتك طيبة‪ ،‬إن أردتَ لقاء‬ ‫الفتيات الحسناوات‪.‬‬ ‫قالت له المرأة الواقفة خلف المنضدة‪:‬‬ ‫– تفضّل! أتحتاج شيئا ً آخر؟‬ ‫ر ّد فيغو‪:‬‬ ‫– شكرا ّ! ال‪ .‬وأخرج جزدانَه من جيبه‪ ،‬ولكن‬ ‫الجزدانَ سقط من يدِه‪ ،‬فانتشرت العِملة المعدنيةُ‬ ‫مُحدِثةً الرنينَ ومتدحرجةً على األرض‪.‬‬

‫‪POETEN I‬‬ ‫‪GLASBUREN‬‬ ‫‪Mahad jobbar som‬‬ ‫‪spärrvakt, men‬‬ ‫‪egentligen är han‬‬ ‫‪poet. Hans dröm är‬‬ ‫‪att kunna skriva dikter‬‬ ‫‪på svenska så att alla‬‬ ‫‪kan läsa.‬‬ ‫‪Om längtan och‬‬ ‫‪sökandet efter ett‬‬ ‫‪språk, kärlek och‬‬ ‫‪gemenskap.‬‬

‫‪ETT DOCKHEM‬‬ ‫‪Ibsens pjäs om Nora,‬‬ ‫‪en näpen hemmafru‬‬ ‫‪som en dag tar det‬‬ ‫‪ödesdigra – men egna‬‬ ‫‪– beslutet att lämna‬‬ ‫‪hemmet.‬‬ ‫‪Ett klassiskt drama‬‬ ‫‪om äktenskap och‬‬ ‫‪kvinnlig frigörelse.‬‬ ‫‪Översättare:‬‬ ‫‪Fahed Al Mulki‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-88291-34-9‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-109-3‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Henrik Ibsen‬‬ ‫‪Hård pärm, 92 sidor‬‬ ‫‪Pris: 149 kr‬‬

‫– ضَ عي شجرة عيد امليالد يف مخبأ أمني‪،‬‬ ‫تقول نورا للخادمة‪ .‬ال أريد أن يراها األطفال‬ ‫قبل تزيينها‪.‬‬ ‫مزاج نورا جيد‪ ،‬وهي تُدندن لحناً َمرِحاً‪.‬‬ ‫إنها أمسية عيد امليالد‪ .‬يف املساء سيجتمع كل‬ ‫أفراد العائلة وستكون سهرة ممتعة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫يجلس تورفالد يف غرفة مجاورة‪ .‬وقد اصطحب‬ ‫معه عمله إىل البيت كالعادة‪.‬‬ ‫يجب أن يعمل كثريا ً ألنهم بحاجة إىل املال‪.‬‬ ‫ولكنه سيصبح مديرا ً للبنك بعد بداية العام‬ ‫الجديد‪ .‬وعندئذ سوف يتقاىض راتباً أعىل‪.‬‬ ‫تتطلّع نورا إىل هذا العيد‪.‬‬

‫لدى نورا وتورفالد بيت جميل‪ .‬يف الصالون‬ ‫توجد لوحات مثينة مُعلّقة عىل الجدران‪ .‬وفيه‬ ‫مكتبة ضخمة وبيانو كبري‪.‬‬ ‫تفتح نورا الباب املؤدّي إىل الغرفة التي يعمل‬ ‫تورفالد فيها‪.‬‬ ‫– تعال! يجب أن ترى ما اشرتيت‪ ،‬تقول نورا‪.‬‬ ‫ينهض تورفالد‪ .‬ولكنه يتوقّف عند الباب‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫أرسفت يف إنفاق املال‬ ‫– ولكن يا نورا! هل‬ ‫مرة أخرى اآلن؟‬ ‫تبتسم نورا له‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪Översättare: Fahed Al Mulki‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-88291-33-2‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-87831-42-3‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Johanna Nilsson‬‬ ‫‪Hård pärm, 52 sidor‬‬ ‫‪Pris: 119 kr‬‬

‫‪2‬‬

‫يتنهّد مهاد من التعب وهو يف قفصه الزجاجي‪.‬‬ ‫ويحاول أن يفهم الكلمت الواردة يف قصيدة‬ ‫كتبها شاعر سويدي مشهور اسمه توماس‬ ‫ترانسرتومر‪.‬‬ ‫لقد فاز ترانسرتومر بجائزة نوبل يف األدب‪.‬‬ ‫كثريون يقولون إنه عبقري‪.‬‬ ‫مهاد أيضاً يريد أن يكون عبقرياً ويكتب‬ ‫قصائد باللغة السويدية‪ ،‬ليك يتمكّن توماس‬ ‫ترانسرتومر من قراءتها‪ .‬تخيّل أن يحدث ذلك!‬

‫‪12‬‬

‫يبتسم مهاد عندما يفكّر بذلك‪ .‬ويف الوقت‬ ‫نفسه يرى الشابة التي ترتدي جاكيتاً أخرض‪،‬‬ ‫مرة أخرى‪.‬‬ ‫هي التي دامئاً مت ّر من أمام قفصه الزجاجي‬ ‫وهي تقرأ كتاباً‪.‬‬ ‫شعرها مُتجعِّد وبنّي اللون‪ ،‬ويف وجهها نَ َش‬ ‫كثري‪ .‬ولها أنف ناعم وصغري‪ ،‬وهناك ثقوب يف‬ ‫خدّيها‪ .‬يظ ّن مهاد أن اسم هذه الثقوب هو‬ ‫”غمزات”‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إنها صغرية ونحيفة‪ ،‬ولكن تبدو قوية عىل‬ ‫نحو ما‪ .‬ويبدو أنها يف عُمر يُقارِب عُمره‪.‬‬ ‫يتبي الكتاب الذي تقرأه‬ ‫يحاول مهاد أن ّ‬ ‫تلك الشابة‪ ،‬ولكنها رسعان ما اختفت ونزلت‬ ‫عىل السلّم اآليل‪.‬‬

‫‪13‬‬


MÅNGSPRÅK | SOMALISKA

För åldern 6-9 år Böcker på somaliska Somaliska har blivit ett ganska vanligt modersmål i Sverige. Här finns minst 100 000 personer som talar somaliska och som är födda här eller har flytt hit. I Somalia har det varit krig i många år, och många människor lever på flykt runt om i världen. Vi har valt att översätta flera av våra mest populära böcker till somaliska. Många av dem ingår i serier, så det finns fler böcker i samma serie – men då på svenska.

De flesta böcker finns på mer än ett språk. Se sid 4!

MÅNS OCH MAHDI PÅ SIMHALLEN Måns och Mahdi ska till simhallen. Där ska de göra den häftigaste vattenbomben någonsin. Äntligen är de framme. Nu ska de ha roligt! Men allt som är kul är förbjudet och det blir inte alls som de hade tänkt sig.

MÅNS OCH MAHDI PÅ GÅRDEN Måns får bara cykla hemma på gården. Sjukt trist! Där händer ju aldrig något. Tills Mahdi flyttar in. Mahdi är fett töntig, tycker Måns, och Mahdi tycker detsamma om Måns. De har absolut inget gemensamt och kommer aldrig att bli kompisar. Eller ...?

Översättare: Musa M. Isse Best.nr. 978-91-7825-014-1

Översättare: Musa M Isse Best.nr. 978-91-7567-966-2

SVENSKA Best.nr. 978-91-88789-62-4

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-960-0

Hadda baaskiilkaagii waa diyaar.

Baaskiilka ma ku kaxayn karaa waddada?

Maya. Gaadiidku waa khatar.

4

14

5

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi Hård pärm, 36 sidor Pris: 99 kr

Waxa aan samayn doonaa booditaankii ugu waalnaa!

4

Kan ku xiga midka ugu waalan dheh. Aniga ayaa samayn doona kan ugu waalan!

5

Författare: Kim Fupz Aakeson Illustratör: Rasmus Bregnhøi Hård pärm, 44 sidor Pris: 99 kr


För åldern 6-9 år

ROLF FÅR ETT PAKET Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från hans mamma. Vad kan det vara? Jag måste skynda mig hem och öppna det, tänker Rolf. Kanske skulle han ha öppnat paketet tidigare ... Böckerna om Rolf passar såväl barn som vuxna. Det är humor i både text och bild!

FRÖKEN SPÖKE Ebba, Ivar och de andra i klassen märker ganska snart att det är något särskilt med deras vikarie. Fröken Sparre är lång och smal. Hon har iskalla händer, och tål inte solen. Dessutom verkar hon kunna läsa tankar. Är hon en vampyr? Eller kanske ett spöke ...? Översättare: Abdibashir Hirsiguled Best.nr. 978-91-7567-763-7

Översättare: Musa M. Isse Best.nr. 978-91-7567-649-4

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-271-7

SVENSKA Best.nr. 978-91-8644-704-5

– Alla maya, Roob baa Soo daatay. Baakaddaydii quruxda badnayd way iga qoyaysaa, ayuu yidhi Rolf.

Text och bild: Rune Fleischer Hård pärm, 20 sidor Pris: 84 kr

– Alla farxad, talow maxay noqon? Waa in aan degdeg u tagaa gurigii si aan baakaddayda u furo, ayuu yidhi Rolf.

Macallimad Sparre waxay ahayd qof dheer oo aad u dhuuban. Waxay qabtay timo madow oo dheer iyo toob dheer oo madow. Wejigeedu wuxuu ahaa caddaan. – Miyaanay weligeed cadceedda u bixin? Ayey Ebba hoos ugu tiri Ivar Macallimad Sparre way dhoolacaddaysay – Maya, Ebba. Ma jecli qorraxda, ayey tiri. Ebba way is gundhisay. – Sideed ku ogaatay in la i yidhaahdo Ebba? 7

7

Hooyo, Igor iyo Ester way soo dabbaalanayaan. 6

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén Hård pärm, 52 sidor Pris: 109 kr

Laakiin markii ku-simihii soo galay fasalka, waa la wada aamusay. – Tani waa Macallimad Sparre, ayuu yiri maamulihi. Waxay macallin idiin ahaan doontaa bil dhan. Si fiican ula dhaqma. Ebba way fiirisay. Ivar wuu fiiriyey. Dhammantood way fiiriyeen.

6

6

MÅNGSPRÅK | SOMALISKA

7

MAN FÅR INTE SPRINGA! Mamma, Igor och Ester är på badhuset. De ska bada. Men man får inte springa! Det är mamma noga med att säga.

HURRA! MÅL! Olga spelar fotboll och på lördag ska laget spela match. Hela familjen är på plats för att se Olga spela.

Översättare: Musa M. Isse Nivå: Lingonvägen röd Best.nr. 978-91-88789-54-9

Översättare: Musa M. Isse Nivå: Lingonvägen blå Best.nr. 978-91-88789-55-6

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-876-4

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-878-8

Författare: Janina Kastevik & Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Hård pärm, 28 sidor Pris: 79 kr

8

Maalinta sabtida ah kooxdu waxa ay ciyaari doontaa ciyaar. Waxa ay noqon doontaa maalin xiiso badan.

9

Författare: Janina Kastevik & Sarah Utas Illustratör: Matilda Salmén Hård pärm, 36 sidor Pris: 79 kr

15


För åldern 6-9 år

MÅNGSPRÅK | SOMALISKA

FÖR DEN SOM FÖREDRAR FAKTABÖCKER Ibland kan faktaböcker locka elever till att komma igång med läsningen. Tanken bakom urvalet på den här sidan, är att man som läsare ska finna en bok som passar ens intresse. När väl boken är läst finns det ett stort utbud av lättlästa faktaböcker på svenska att välja bland från Nypon förlag.

FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA Victoria är Sveriges kron­ prinsessa, och en dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. Här får vi läsa om hennes liv, och om statsskicket monarki. Vi får även ta del av mer personliga fakta om Victoria, exempelvis att hon har dyslexi.

LEJON Lejonet är ett stort och ståtligt djur som lever i flock och äter andra djur. Ibland kallas det djurens konung. Vill man veta mer om lejon, ska man läsa denna bok. Det är en lätt faktabok med mycket bilder och tydlig layout. Översättare: Abdirahman Shafici Best.nr. 978-87-40611-24-3

Översättare: Abdibashir Hirsiguled Best.nr. 978-91-7567-776-7

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-442-1

Wuxu u nool yahay raxan Libaaxu wuxu u nool yahay raxan Raxantu waa • 2 - 4 aar • 10 - 15 goolood • cagabaruurro badan.

Halkan ayay ku nool yihiin libaaxyadu Africa: 32,000 libaax India: 200 libaax 8

Författare: Per Straarup Søndergaard Mjuk pärm, 16 sidor Pris: 89 kr

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-612-8

Baabuur ayaa istaagay qasriga bannaankiisa. Rooggii casaa waa la goglay. Amiiraddii ayaa imanaysa! Waxay xirantahay dhar qurux badan. Waxay tegaysaa xaflad. Laakiin Victoria waxbaa u sii dheer xafladda. Waa qayb ka mid ah shaqadeeda. Dhawr cisho ka dibna, waxay amiiraddu samayn doontaa wax kale oo kaba duwan tan. Waxa ay xarigga ka jari doontaa biriish. Dabayl ayaa dhacaysa oo timaha waxay dhexgelisay koofiyad bir ah. Sidanna waa ay u ekaan kartaa maalin shaqo.

Maxay xirantahay? Arooskii walaalkeed waxay xirnayd toob ahaa H&M. Waa shirkad iibisa dharka aan aadka qaaliga u ahayn. Iyada lafteeda ayaa sheegtay in aanay sidaa u sii xiisayn dharka. Kabaha ay ugu jeceshahay waa beer kabo ah oo qaraafiic ah! Amiirad Victoria iyo amiirka dheenmarig ee Fredrik oo jooga xarig ka jaridda Öresundsbron 1999.

9

4

MESSI Han är liten och snabb. Han är väldigt bra på fotboll. Hans namn är Messi. I den här boken får vi veta mer om Messi och hans liv, både på och utanför planen. En lättläst faktabok, med många bilder och tydlig layout.

Översättare: Abdirahman Shafici Best.nr. 978-87-40611-23-6

Översättning: Abdirahman Shafici Best.nr. 978-87-40611-25-0

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-603-6

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-443-8

Författare: Peter Bejder Mjuk pärm, 16 sidor Pris: 89 kr

Wuxu ku fiican yahay kubadda cagta.

Waxa la yidhaahdaa Ronaldo.

Xaqiiqo Magac: Cristiano Ronaldo Dhashay: 5. feberweri 1985 Koox: Real Madrid Dal: Portugal

4

16

5

5

RONALDO Han är snabb och kan hoppa högt. Han räknas som en av världens bästa på fotboll. Han heter Ronaldo och spelar i Real Madrid. Läs mer om honom i den här boken. Denna lätta faktabok har många bilder och tydlig layout.

Wuu fiican yahay Aad buu ugu fiican yahay.

Författare: Marianne Randel Søndergaard Hård pärm, 36 sidor Pris: 99 kr

Fiiri, waa amiiraddii!

Författare: Per Straarup Søndergaard Mjuk pärm, 16 sidor Pris: 89 kr

Yar, laakiin fiican Wuu yar yahay. Wuu dheereeyaa. Aad ayuu ugu fiican yahay Kubadda cagta. Magaciisu waa Messi.

Leo Messi Messi waxa la yidhaahdaa Lionel. Dadka badidiisu waxay u yaqaaniin Leo.

4

5


MÅNGSPRÅK | SOMALISKA

För åldern 10-13 år SÅ SJUKT KÄR Måns är kär i Emma. Fel. Måns är helt sjukt kär i Emma. Vad ska han göra? Så sjukt kär är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten. Det finns fler böcker om Måns och Emma på svenska.

NÄSTAN SOM ZLATAN Hela Johans värld kretsar kring fotboll. Han drömmer om att bli proffs som Zlatan och spela i landslaget. Johan hatar att läsa och skriva. Och nu gäller det att komma in på fotbollsgymnasiet. Han bara måste!

Översättare: Abdibashir Hirsiguled Best.nr. 978-91-7567-648-7

Översättare: Abdi Elmi Abdi Best.nr. 978-91-7567-986-0

Översättare: Musa M. Isse Best.nr. 978-91-7825-017-2

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-097-3

SVENSKA Best.nr. 978-91-86447-27-4

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-269-4

Aamina waxay ka timi Soomaaliya.

AAMINAAY CARAR!

Annelie Drewsen

SPRING, AMINA! Amina har kommit ensam till Sverige från Somalia. Hon går i en vanlig klass och har bra kom­pisar. En av dem, Lina, upptäcker att Amina är bra på att springa och övertalar henne att börja träna löpning. Iswiidhan ayey timi iyada oo keli ah.

Aamina ku fiicantahay orodka. Waxay ku qancisay Aamina inay ka bilawdo

tababarka orodka isla naadiga ay Lina ku jirto. Hadda waxa soo dhawaaday tartankii ugu horreeyey.

AAMINAAY CARAR!

Saaxiibadeed Lina, ayaa ogaatay in ay

Annelie Drewsen

Nypon förlag

– en möjlighet för alla

Aamina way hartay oo daawatay iyaga. Si dheerayn ah ayey u ordayeen. Lugahoodu waxay u dhaqaaqayeen si dhakhso ah! Dabadeed markeedii ayaa la gaadhay. Waxay la ordaysaa Lina iyo laba hablood oo kale.

– Nasiib wanaagsan! ayey hoos ugu tidhi Lina, markii ay isku taageen xariirqda barbilawga. Qarax baa yeedhay markii ay xabbaddii bilawgu baxday. Aamina waxay bilawday in ay cararto. Luguhu waxay u dhaqaaqayeen degdeg, khimaarkuna dabaysha ayuu la babbanayey. Ma arki karto kuwii kale, laakiinse orodkii ayey sii wadatay. Markiiba waxay gaadhay goolkii. Xarriiqda goolka waxa taagnaa dhawr gabdhood. – Fiican! Ayey ku dhawaaqeen. Caadi ma aha, sida aad u dheeraynaysaa! Lina ayaa u timid oo hab siisay. – Anigaa ugu dheereeyey, ayey tidhi Aamina iyada oo yaabban.

14

Författare: Annelie Drewsen Illustratör: Anders Westerberg Hård pärm, 52 sidor Pris: 109 kr

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl Hård pärm, 24 sidor Pris: 99 kr

Dhanna waan ka rabaa in aan xaflad u raaco Anton, haddana ma rabo.

2

Xafladihiisu waa kuwo aad u xiiso badan. Muusig fiican. Gabdho qurux badan. Khamri. Tababarahaygu wuu naga mabnuucay in aan tababarka nimaadno annaga oo sirkhaasan. Balse

Waa sabti, waxaanan joogaa xafladdii Anton. Waxa aan ku fadhiyaa fadhigiisa aadka u

in yar oo khamri ah baan cabbi karaa si aan

qaaliga ah. Waxa aan cabbayaa khamri, waxaanan

maalinta xigta la ii dareemin. Loomana baahna in

cunayaa laws. Qof muusikiista ah ayaa muusig

aan wakhti dheer sii joogo. Xafladda haddaan tago wax walba waan ilaabi. Waxa aan ilaabi hawshii adkayd ee iskuulka. Waxa aan ka nasan in aan ka fikiro qoraalkii adkaa.

tumaya. Guriga dad badan ayaa ka buuxa. Qaar badan baa qoobkaciyaarayay. Qaar baa is dhukanayay. Qaar baa barandaha guriga taagnaa oo sigaar cabbayay. Qaar baa sigaarka gudaha ku cabbaya.

– Haye, balse in badan ma joogi karo xafladda, ayaan ku idhi markii u danbaysay. – Waa caadi, waan ku fahmay. Kaalay ilaa meelahaa sagaalka. Nabad galyo, Zlatan!

Maaha uun sigaarkii caadiga ahaa. – Doqonyahow fulaynimada iska dhaaf. Waa in aad tijaabisaa, ayuu yidhi Anton. Waxa uu cabbayaa khamri, waxaanu cabbayaa maandooriye. Waxa aan ruxay madaxa. Laakiin waxa aan ahay faduuli. Waxa aan rabaa aan ogaado sida ay u dhadhamayso.

14

Författare: Johanna Nilsson Omslag: Jonas Lindén Hård pärm, 56 sidor Pris: 119 kr

15

15

Unga & vuxna BIOBESÖKET Moa och Ali ska gå på bio. Vi följer deras förberedelser och möte, kantat av missförstånd. Texten är mycket kort och enkel, och med bilderna och bild­ordlistan kan även den ovana läsaren ta till sig hela berättelsen. Boken är anpassad för läsare som är på väg att komma igång, eller precis har kommit igång, med sin läsning.

LOTTEN Det är fredagen den trett­onde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv på mer än ett sätt. En bok om att hitta det man letar efter där man minst anar det. Manuset vann första pris i vår manustävling för några år sedan.

DAGBOKEN Ensamkommande Tarek har flytt till Sverige. På dagarna går han till skolan för att lära sig svenska. Ett språk som inte är hans, med ord som saknar betydelse. Men så börjar han skriva dagbok på sitt eget språk och sakta börjar allting kännas bättre. En bok som påminner oss om vilken styrka det är att vara flerspråkig.

Översättare: Musa M. Isse Best.nr. 978-91-7723-127-1

Översättare: Mubarak Warsame Best.nr. 978-91-7723-434-0

SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-02-8

SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-05-9

Översättare: Abdibashir Hirsiguled Best.nr. 978-91-7723-200-1 SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-93-6

Cali waxa uu shaneemada u raacayaa Moa. Wuu faraxsan yahay. Waxa uu xidhan yahay funaanad qurux badan. Waxa uu hortaagan yahay muraayadda waanu feedhanayaa.

Cali

shaneemo

kabo funaanad

gafeed muraayad

jaakad

2

kabadh

3

Författare: Eva Thors Rudvall Illustratör: Marie Herzog Hård pärm, 24 sidor Pris: 99 kr

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Sanna Sporrong Hård pärm, 100 sidor Pris: 129 kr

– Subax wanaagsan, Daariq! Ayey tiri macallimaddaydii Stina. Saacaddeeda ayey fiirisay, markaas ayey madaxa meermeerisay.

Cutub 2

– I saamax, ayaan idhi inta aan fadhiistay.

Buugga qoraalka waxa ku yaal ereyo aan qoray. Laakiin ma aha

Waa sida aan maalin kastaba sameeyo. Miiskaygu waa xagga ugu

ereyadaydii, ma aha luqaddaydii. Marka aan wax ku qoro

dambaysa. Waxa dul yaalla buug

luqaddayda, ereyadu macno ayey

wax lagu qorto. Xaggiisa hore waxa

leeyihiin. Waxa ka buuxa xasuus iyo

ku qoran:

dhadhan. Luqaddaydu waa ay caraftaa oo dhadhantaa.

Daariq Af Iswiidhish 4

Ereyada ku yaal buug-qoraalkayga, ma laha dhadhan iyo caraf toona. 5

Författare: Annelie Drewsen Omslag: Jonas Lindén Hård pärm, 56 sidor Pris: 109 kr

17


MÅNGSPRÅK | TIGRINSKA

För åldern 6-9 år Böcker på tigrinska

De flesta böcker finns på mer än ett språk. Se sid 4!

Vi på Nypon förlag är stolta över de översättningar som finns av våra böcker till andra språk. Att översätta till tigrinska är en utmaning. Ibland finns det inte tigrinska ord för sådant som böckerna handlar om. Men att läsa böcker på sitt modersmål, om man lever i Sverige, har ett starkt symboliskt värde.

ROLF FÅR ETT PAKET Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från hans mamma. Vad kan det vara? Jag måste skynda mig hem och öppna det, tänker Rolf. Kanske skulle han ha öppnat paketet tidigare ... Böckerna om Rolf passar såväl barn som vuxna. Det är humor i både text och bild!

FRÖKEN SPÖKE Ebba, Ivar och de andra i klassen märker ganska snart att det är något särskilt med deras vikarie. Fröken Sparre är ovanligt lång och smal. Hon har iskalla händer, och tål inte solen. Dessutom verkar hon kunna läsa tankar. Är hon en vampyr? Eller kanske ett spöke ...?

FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA Victoria är Sveriges kron­prinsessa, och en dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. Här får vi läsa om hennes arbete och liv, och om statsskicket monarki. Vi får även ta del av mer personliga fakta om Victoria, exempelvis att hon har dyslexi.

Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7567-650-0

Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7567-695-1

Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7567-772-9

SVENSKA Best.nr. 978-91-8644-704-5

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-271-7

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-612-8

- ኣይ ኣይፋልን! ኪዘንብ ከኣ ጀሚሩ። ጽቡቕ ህያበይ ኪጥልቅየኒ’ዩ፡ በለ ሮልፍ።

- ክንደይ ደስ የብል፡ እንታይ ኮን ይኸውን? ናብ ገዛ ክጐዪ ኣለኒ፡ ህያበይ ከኣ ክኸፍት፡ በለ ሮልፍ።

6

18

Text och bild: Rune Fleischer Hård pärm, 20 sidor Pris: 84  kr

– እዚኣ መምህር ስፓረ ኢያ። ንሓደ ወርሒ ምሉእ መምህርኩም ክትከውን ኢያ። ሕያዎት ኵኑ ኢኹም፡ በለ እቲ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ። ኤባ ጠመተት። ኢቫር ጠመተ። ኵሎም ጠመቱ። መምህር ስፓረ ኣዝያ ነዋሕን ቀጣንን ነበረት። ጸሊም ነዊሕ ጸጕርን ሓደ ጸሊም ነዊሕ ክዳንን ነበራ። ገጻ ጻዕዳ ነበረ። – ኣብ ጸሓይ ወጺኣ ኣይትፈልጥን ዶ’ያ? ኢላ ኤባ ንኢቫር ሕሽዅ በለቶ። መምህር ስፓረ ፍሽኽ በለት። – ኣይፋልን ኤባ። ኣነ ጸሓይ ኣይፈቱን’የ፡ በለት። ኤባ ሰቕ በለት። – ስመይ ኤባ ምዃኑ ከመይ ጌርኪ ፈሊጥኪ?

6

7

7

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén Hård pärm, 52 sidor Pris: 109 kr

Författare: Marianne Randel Søndergaard Hård pärm, 36 sidor Pris: 99 kr

ርአዩ፡ ልዕልቲ ኣብ ኣፍደገ እቲ ግቢ መኪና ደው በለት። እቲ ቀይሕ ምንጻፍ ተነጺፉ። ወራሲት ዓራት መጺኣ! ጽቡቕ ክዳውንቲ ተኸዲና ኣላ። ናብ በዓል ክትከይድ ኢያ። ግን ንቪክቶሪያ ካብኡ ንላዕሊ ኢዩ። እዚ ሓደ ክፋል ናይ ስራሓ ኢዩ። ድሕሪ ገለ መዓልታት ልዕልቲ ካልእ ነገር ክትገብር’ያ። ሓደ ድልድል ክትምርቕ’ያ። ንፋስ ይነፍስ ኣሎ ጸጕራ ከኣ ኣብ ትሕቲ ካስኮ ተወቲፉ ኣሎ። እቲ መዓልቲ ስራሕ ከምዚ ኪመስል ይኽእል። እንታይ ተኸዲና ኣላ? ኣብ መርዓ ሓዋ ካብ ኤችን ኤምን (H&M) ዝተገዝአ ክዳን ተኸዲና ውዒላ። ሓደ ክቡር ዘይኰነ ክዳውንቲ ዚሸይጥ ትካል’ዩ። ንሳ ባዕላ ኣብ ክዳውንቲ ብዙሕ ተገዳስነት ከምዘይብላ ገሊጻ’ያ። እቲ ትፈትዎ ሳእኒ ከኣ ኣረጊት ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ሳእኒ ኢዩ። ወራሲት ዓራት ቪክቶሪያ ምስ ናይ ደንማርክ ወራስ ዓራት ፍረድሪክ ኣብ ምምራቕ ድልድል አረሱንድ ብ1999። 4

5


MÅNGSPRÅK | TIGRINSKA

För åldern 10-13 år SÅ SJUKT KÄR Måns är kär i Emma. Fel! Måns är helt sjukt kär i Emma. Vad ska han göra? Så sjukt kär är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten. Det finns fler böcker om Måns och Emma på svenska. Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7567-988-4

Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl Hård pärm, 24 sidor Pris: 99 kr

– እወ ኤማ? እሓትት፡። ናባይ ገጻ ትጥወ። ኣልማ’ውን ከምኡ። ኣፈይ ፈጺሙ ይነቅጽ። ኤማ ትርእየኒ። ኣነ’ውን እርእያ። ኣልማ’ውን ትርእየኒ። ገለ ነገር ክብል ኣሎኒ። እንተዘየሎ ኤማ ዓሻ’ዩ ኢላ ክትግምተኒ’ያ። ኣልማ’ውን ከምኡ። ንኤማ ኣብ ዓይና ክርእያ ኣይደፈርኩን። ንጸጕራ ጠሚተዮ። ነቲ ጽቡቕን ነዊሕን ጸጕራ። – ጽቡቕ ጸጕሪ ኣሎኪ! ግን! ኣነ ዶ ኢየ ከምኡ ኢለ? ዜሕፍር’ዩ! ኣልማ ኣዒንታ ፈረጥረጥ ተብሎ። ኤማ ግን ሕጕስቲ ትመስል። – የቐንየለይ! –ሕጂ ንዕናይ ኤማ! ትብል ኣልማ።

SVENSKA Best.nr. 978-91-86447-27-4

4

5

Unga & vuxna ናይ ዓለም ዝበለጸት ኣስትሪድ ኣስትሪድ ሊንድግረን ሓንቲ ካብ’ቶም ህቡባት ደረስቲ ኣብ ሽወደን’ያ። ዳርጋ ኵሎም ሽወደናውያን መን ምዃና ይፈልጡ። መጻሕፍታ ነቢቦም፡ ፊልምታትን ቲቪ ፕሮግራምን ተዓዚቦም፡ ኣስትሪድ ዝፈጠረቶም መግለጺታትን ቃላትን ከኣ ይጥቀሙ። ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ ህይወታ ብዙሓት መጻሕፍቲ ጽሒፋ ኢያ። ናብ ልዕሊ 100 ዝዀና ቋንቋታት ከኣ ተተርጒሞም ኢዮም። ብዙሓት ካብ’ቶም መጻሕፍቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ህቡባት ኰይኖም ኢዮም። እቶም ኣዝዮም ህቡባት ዝዀኑ ድማ መጽሓፍ ብዛዕባ ፒፒ ሎንግስትሩምፕ ኰይኖም፡ ናብ 70 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጒሞም ይርከቡ። 6 ሚልዮን ሕታማት ከኣ ተሸይጡ። እቶም ካልኦት ፍሉጣት መጻሕፍቲ ከኣ ካርልሶን ኣብ ናሕሲ፡

ኣስትሪድ ሊንድግረን ኣብ መደያይቦ ናይ ቤት ቍልዕነታ ኣብ ነስ ስሞላንድ፡

ኤሚል ኣብ ሎነበርያን ሮንያ ጓል ዘራ’ፍን ኢዮም። ብዘይካ መጻሕፍቲ፡ መዛሙር፡ ፊልምታት ቤተ-መዘክርን ናይ ኣስትሪድ ሊንድግረን ምስልታት ተዋሳእቲ ዘሎዎ መናፈሻን ኣሎ። ኣስትሪድ ሊንድግረ፡ ህይወታ ምሉእ ሓንቲ ተሳሓቒት ሰብ’ያ ነይራ። ኵሉ ግዜ ንመሰል ቈልዑ ደው ምስ በለትን ዚመስላ ክትዛረብ ዘይትፈርሕን ኢያ ነይራ። ብዙሓት ይሰምዕዋ ነይሮም። ለባምን ሕያወይትን ነይራ ከኣ ይብሉ።

ኣስትሪድ ሊንድግረን፡ ነቲ ንደረስቲ መጻሕፍቲ ቈልዑ ዚውሃብ ብልጫ ስም ሂባቶ’ያ። ብልጫ ስነ-ጽሑፍ ንመዘከርታ ኣስትሪድ ሊንድግረን ይብሃል። ግን ብብልጫ ኣልማ(ALMA) ኢዩ ዚጽዋዕ። ኣልማ፡ ቃለ-ኣሕጽሮ ናይ ኣስትሪድ ሊንድግረን መዘከርታ ሽልማት ኢዩ። (Astrid Lindgren Memorial Award)

4

5

ASTRID LINDGREN – ETT LIV Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv.

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén Hård pärm, 68 sidor Pris: 149 kr

Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7723-440-1 SVENSKA Best.nr. 978-91-7723-318-3

ÄLDREBOENDET BJÖRKGÅRDEN Björkgården är ett hem för gamla människor; ett äldreboende. Sara kan inte förstå varför svenskar låter sina föräldrar vara på äldreboenden, istället för att ta hand om dem hemma. Hennes vän Liv tar med henne till Björkgården för att visa hur de gamla bor och vad de gör på hemmet.

DAGBOKEN Ensamkommande Tarek har flytt till Sverige. På dagarna går han till skolan för att lära sig svenska. Ett språk som inte är hans, med ord som saknar betydelse. Men så börjar han skriva dagbok på sitt eget språk och sakta börjar allting kännas bättre. En bok som påminner oss om vilken styrka det är att vara flerspråkig.

LOTTEN Det är fredagen den trett­onde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv på mer än ett sätt. En bok om att hitta det man letar efter där man minst anar det. Manuset vann första pris i vår manustävling för några år sedan.

Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7723-128-8

Översättare: Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7723-196-7

Översättare Minya Tseggay Best.nr. 978-91-7723-438-8

SVENSKA Best.nr. 978-91-7723-122-6

SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-93-6

SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-05-9

– ስለምንታይ ምስ ስድራኺ ኣብዚ ዘይትቕመጥ? ትብል ሳራ። – ኣብ ሽወደን ከምኡ ኢና እንገብር። ሰብ እንተ ደኣ ኣሪጉን ሓሚሙን ናብ ሓደ መቐመጢ’ዩ ዚቕይር። ኣብቲ መቐመጢ ነቶም ኣረገውቲ ዚሕግዙ ሰራሕተኛታት ኣለዉ፡ ትብል ሊቭ። ሳራ፡ ሽወደናውያን ከመይ ኢሎም ከምዚ ምግባር ይደልዩ? ኢላ ትሓስብ። – ኣብቲ ቦታ ከመይ ከም ዝዀነ ከርእየኪ እኽእል’የ። ጽባሕ ምሳይ ናብኡ ክትከዲ ትደልዪዶ? ኢላ ሊቭ ትሓትት። – ሕራይ! ትብል ሳራ።

6

ምዕራፍ 2 እቲ ኣደ ሊቭ እትቕመጠሉ ቤት ብዮርክጎርደን ይብሃል። መሐጐስ ይመስል፡ ትብል ሳራ። እቲ ገዛ ሓዲሽን ጽቡቕን’ዩ። ብሕጡብ ዝተሃንጸ ሓጺር ገዛ’ዩ። ይኹን እምበር ሳራ ሓዘን ይስማዓ። እቶም ኣረገውቲ በይኖም ኮፍ ይብሉ። እቶም ሰራሕተኛታት ከኣ ህዉኻት ኢዮም።

7

Författare: Christina Wahldén Omslag: Nikki Taylor Hård pärm, 24 sidor Pris: 109 kr

– ደሓንዶ ሓዲርካ ታረክ! ትብለኒ መምህረይ ስቲና፡ ። ናብ ሰዓታ እናተመልከተት ርእሳ ትንቕንቕ። – ይቕረታ፡ ኢለ ኮፍ እብል። ልክዕ ከም ኵሉ መዓልቲ። ሰደቓይ ኣብ ድሕሪት ኵሉ’ዩ። ኣብኡ ሓደ ቀጠልያ ጥራዝ ኣሎ። ኣብ ናይ ቅድሚት ገጹ፡

ታረክ ሽወደን ዚብል ኣሎዎ።

4

ምዕራፍ 2 ኣብቲ ጥራዝ ዝጸሓፍኩዎም ቃላት ኣለዉ። ግን ናተይ ቃላት ኣይኰኑን። ቋንቋይ ኣይኰነን። ብቋንቋይ ክጽሕፍ ከለኹ እቶም ቃላት ገለ ትርጉም ኣሎዎም። መቐረትን ተዘክሮን ዝመልኦም’ዮም። ቋንቋይ ሽታን መቐረትን ኣሎዎ። ኣብ ጥራዘይ ዘለዉ ቃላት መቐረት ኰነ ሽታ የብሎምን።

5

Författare: Annelie Drewsen Omslag: Jonas Lindén Hård pärm, 52 sidor Pris: 109 kr

30 ዓመትን ገለ ቍሩብን መሊኡ ኣሎ። ቪጎ፡ ናብ’ታ ንእሽቶ ድኳን ይኣቱ። ኣብ’ታ ንእሽቶ ድኳን

ሓንቲ ባኮ ማስቲካ ይገዝእ’ሞ ኣብ’ቲ ባንኮ የቐምጣ።

ቪጎ፡ ኣብ ብሩንስፓርክ ካብ ኣውቶቡስ ይወርድ። ኣብ’ታ ሞባይሉ ሰዓት ይርኢ። ንጃክ

ምናልባት ገለ ጥዕምቲ ጓል እንተ ተረኽበት፡ ጥዑም ክትሽትት እኮ ኢኻ ትደሊ፡ ኢሉ ይሓስብ።

ኪረኽቦ ዓሰርተ ደቓይቕ ተሪፉዎ ኣሎ። ዳርጋ ደቂ 18 ዓመት ዚዀና ክልተ ኣዋልድ፡ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዘን፡ ሕልፍ ይብላኦ። ጥዑም ሽታ ይሽትታ። ቪጎ፡ ይጥምተን። ንሳተን ግን ብፍጹም ኣይምጠመታኦን። ቪጎ፡ ኣነ ዓቢ ሰብኣይ መሲለየን እኸውን ኢሉ ይሓስብ። 6

– ንሱ ኣኻሊዶ’ዩ? በለት እታ ትሸይጥ ሰበይቲ። – እወ፡ በለ ቪጎ፡ ማሕፉዳኡ ከኣ ካብ ጁባኡ ኣውጸአ። ግን ማሕፉዳኡ ኣውደቓ’ሞ ኣብኣ ዝነበረ ሳናቲም ናብ መሬት ወደቐ። ጭልጭል እናበለ ከኣ ኰረረር ኢሉ ከደ። 7

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Sanna Sporrong Hård pärm, 100 sidor Pris: 129 kr

19


MÅNGSPRÅK | DARI

För åldern 6-9 år Böcker på dari Dari är en variant av persiska som talas i Afghanistan och av många som är på flykt i angränsande länder. Skillnaden mellan persiska och dari är ungefär som skillnaden mellan rikssvenska och finlandssvenska. Nypon förlag har valt att ge ut böcker på dari, då många flyktingar i Sverige kommer från områden där man talar just dari. Vi börjar med böckerna för de yngsta.

FRÖKEN SPÖKE Ebba och Ivar märker att det är något särskilt med deras vikarie. Fröken Sparre har iskalla händer, och tål inte solen. Dessutom verkar hon kunna läsa tankar. Är hon en vampyr? Eller ett spöke ...? ‫ او درجریان‬.‫ این خانم سپارئ است‬:‫– مدیر گفت‬ ‫ شما باید با او‬.‫یک ماه مکمل معلم شما خواهد بود‬ .‫مهربان باشید‬ ‫ ایور و دیگران نیز به‬.‫ایبا به او خیره شده بود‬ .‫او خیره شده بودند‬

Översättare: Lona Salam Best.nr. 978-91-7567-970-9

‫ او‬.‫خانم سپارئ بسیار قد بلند وبسیار الغر بود‬ .‫ سیاه و لباس های سیاه به تن داشت‬،‫موهای دراز‬ .‫صورت او سفید بود‬ ‫ آیا او هیچ وقت بیرون‬:‫– ایبا به گوش ایور گفت‬ ‫و درآفتاب نبوده؟‬ ‫ نی ایبا مه افتاب‬:‫خانم سپارئ لبخند زد و گفت‬ .‫را دوست ندارم‬ ‫ شما از کجا میفهمید که‬:‫ایبا تکان خورده وگفت‬ ‫نام مه ایبا است؟‬

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-271-7

6

ERIK PÅ CIRKUS Idag är Erik och pappa på cirkus. Erik tycker att det är spännande. I pausen går de ut ur tältet, för Erik ska rida på en av cirkusens hästar. Men hästen vill inte alls gå dit Erik vill. Det blir en rolig dag för både Erik och hans pappa. Detta är en av de mycket uppskattade böckerna om Erik.

ROLF FÅR ETT PAKET Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från hans mamma. Vad kan det vara? Jag måste skynda mig hem och öppna det, tänker Rolf. Kanske skulle han ha öppnat paketet tidigare ... Som i alla böcker om Rolf; humor i både text och bild!

Översättare: Aref Farman Best.nr. 978-91-7567-940-2

Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7567-646-3

Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7567-768-2

SVENSKA Best.nr. 978-91-86447-40-3

SVENSKA Best.nr. 978-91-8644-704-5

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-612-8

.‫ایریک امروز به رسکس می رود‬ .‫پدر هم همراهش هست‬ .‫آن ها یک خیمه ی کالن می بینند‬ .‫خیمه به رنگ زرد و رسخ است‬ .‫داخل آن مردم زیادی جمع شده اند‬ .‫یک گروه موسیقی می نوازد‬ .‫حال رشوع می شود‬

4

Författare: Torsten Bengtsson Illustratör: Jonas Anderson Hård pärm, 20 sidor Pris: 79 kr

.‫ باران شروع شد‬،‫او نی‬ ‫ بسته ی مقبول من تر می‬:‫رولف می گوید‬ .‫شود‬

‫ اما چی خواهد باشد؟‬،‫– چی جالب‬ ‫ من باید با عجله خانه بروم و‬:‫رولف می گوید‬ .‫بسته ی خود را باز کنم‬

i

FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA Victoria är Sveriges kron­prinsessa, och en dag ska hon ta över efter sin pappa kungen. Här får vi läsa om hennes liv, och om statsskicket monarki. Vi får även ta del av mer personliga fakta om Victoria, exempelvis att hon har dyslexi.

!‫شاهدخت را ببین‬

Text och bild: Rune Fleischer Hård pärm, 20 sidor Pris: 84 kr

‫ فرش سرخ پهن شده‬.‫یک موتر بیرون قصر ایستاده می شود‬ .‫است‬ ‫ او می خواهد به‬.‫شاهدخت میاید! او لباس های زیبایی دارد‬ ‫ مگر برای ویکتوریا چیزی بیشتر از یک‬.‫یک جشن برود‬ .‫ این یک بخشی از کار اوست‬.‫جشن است‬ .‫شاهدخت چند روز بعد یک کار کامال متفاوتی انجام می دهد‬ ‫ باد می وزد و او موهایش‬.‫او می خواهد یک پل را افتتاح کند‬ ‫ اینطور به نظر‬.‫را زیر یک کال ایمنی پنهان کرده است‬ .‫میرسد که یک روز کاری است‬

‫او چی لباسی به تن دارد؟‬

.‫ او یک لباسی از (هو و ام ) بتن داشت‬،‫در عروسی برادرش‬ ‫ او‬.‫این شرکت لباسهایی می فروشد که زیاد قیمت نیست‬ ‫ و بوت های‬.‫خودش گفته است که زیاد عالقمند لباس نیست‬ .‫ یک جفت بوت کهنه و چوبی است‬، ‫مورد عالقه ی او‬

،‫شاهدخت ویکتوریا با شاهزاده ی دنمارک فردریک‬ .1999 "‫در موقع افتتاح "پل اوری سوند‬ 5

7

20

7

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén Hård pärm, 52 sidor Pris: 109 kr

6

4

Författare: Marianne Randel Søndergaard Hård pärm, 36 sidor Pris: 99 kr


‫‪MÅNGSPRÅK | DARI‬‬

‫‪För åldern 10-13 år‬‬ ‫‪SISTA HÅLLPLATSEN‬‬ ‫‪Tobias somnar på bussen en kväll. När han vaknar är‬‬ ‫‪han på en hållplats långt hemifrån.‬‬ ‫‪Nästa buss tillbaka går inte på länge. Och det är lite‬‬ ‫?‪otäckt - vad vill de där killarna som kollar på honom‬‬ ‫‪Han tar upp mobilen, men batteriet är slut.‬‬ ‫!‪Typiskt Tobias‬‬ ‫‪Översättare: Rahim Gafori‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-647-0‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-535-0‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Kerstin L Hahn‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Jonas Lindén‬‬ ‫‪Hård pärm, 32 sidor‬‬ ‫‪Pris: 99 kr‬‬

‫کدام سرویس؟‬ ‫ساعت ده و نیم بود‪ .‬باد می وزید و‬ ‫هوا تاریک بود‪.‬‬ ‫یکبار دیگر بخود نگاه کردم‪ .‬من در‬ ‫یک مرکز ایستگاه سرویس ها‪ ،‬با چندین‬ ‫ایستگاه و تعداد زیادی سرویس ها بودم‪.‬‬ ‫در اطرافم ساختمان های بلند منزل قرار‬ ‫داشتند و پنجره های زیادی روشن بودند‪.‬‬ ‫تنها کسانی که در آنجابودند همان مرد‬ ‫نشه و سه جوان با موترسیکل بودند‪.‬‬

‫بچه ها از من بزرگتر بودند‪ .‬آنها‬ ‫ازمن هم بزرگتر و هم قوی تر بودند‪.‬‬ ‫آنها به آسانی میتوانستند مرا به زمین‬ ‫بزنند و همه چیز مرا بدزدند‪.‬‬ ‫من میخواستم از آنجا بروم‪.‬‬ ‫از مرد پرسیدم‪ :‬کدام سرویس به لیند‬ ‫هولم میرود؟‬ ‫او گفت‪ :‬هیچ خبر ندارم‪ .‬ولی بهر حال‬ ‫بسالمتی!‬ ‫و جرعه ی بیر نوشید‪.‬‬ ‫من یک پیره زن را که از یک‬ ‫سرویس دیگر پایین شد دیدم‪.‬‬ ‫من صدا کردم‪ :‬ببخشید!‬ ‫او ایستاده شد‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪Unga & vuxna‬‬ ‫‪RAMPEN‬‬ ‫‪Jens älskar att åka skateboard.‬‬ ‫‪Han är i rampen nästan varje‬‬ ‫‪dag.‬‬ ‫‪En dag kommer Maria dit.‬‬ ‫‪Jens vill visa henne hur man åker.‬‬ ‫‪Men Maria behöver inte någon‬‬ ‫‪hjälp. Tvärtom ... Det visar sig‬‬ ‫‪att hon är riktigt grym på att åka‬‬ ‫‪skateboard.‬‬ ‫‪En rolig och varm bok som‬‬ ‫‪passar alla, även dem som inte‬‬ ‫‪redan är skejtfrälsta.‬‬

‫‪DAGBOKEN‬‬ ‫‪Ensamkommande Tarek har‬‬ ‫‪flytt till Sverige.‬‬ ‫‪På dagarna går han till skolan‬‬ ‫‪för att lära sig svenska. Ett språk‬‬ ‫‪som inte är hans, med ord som‬‬ ‫‪saknar betydelse.‬‬ ‫‪Men så börjar han skriva dag‬‬‫‪bok på sitt eget språk och sakta‬‬ ‫‪börjar allting kännas bättre.‬‬ ‫‪En bok som påminner oss‬‬ ‫‪om vilken styrka det är att vara‬‬ ‫‪flerspråkig.‬‬

‫‪Översättare: Rahim Gafori‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-126-4‬‬

‫‪Översättare: Rahim Gafori‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-192-9‬‬

‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-88291-31-8‬‬

‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-88291-93-6‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Maria Frensborg‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Sanna Sporrong‬‬ ‫‪Hård pärm, 28 sidor‬‬ ‫‪Pris: 109 kr‬‬

‫‪21‬‬

‫‪De flesta‬‬ ‫‪böcker finns på‬‬ ‫‪mer än ett språk.‬‬ ‫!‪Se sid 4‬‬

‫او می پرسد‪ :‬میخواهی برایت نشان بدهم که‬ ‫چگونه استفاده می شود؟‬ ‫ماریا می گوید‪ :‬بلی‬ ‫بخش دوم‬ ‫ماریا روی سبزه های کنار سکوی پرش می‬ ‫نشیند‪ .‬او بکس بزرگش را باز می کند‪ .‬داخل‬ ‫بکس یک تخته ی اسکیت‪ ،‬یک کاله ایمنی و‬ ‫پوشش های حفاظتی مختلف قرار دارد‪ .‬ماریا‬ ‫اول پوشش حفاظتی زانوهاییش را میبندد و‬ ‫بعد کاله ایمنی را بسرش می گذارد‪ .‬تخته ی‬ ‫اسکیت او سرخ و سیاه است‪.‬‬ ‫بین چرخ های آن حرف کالن میم دیده می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جینس فکر می کند‪ ،‬او شاید بار اولش است‬ ‫که اسکیت سواری می کند‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫جینس در حالت شک می پرسد‪ :‬می خواهی‬ ‫روی سکوی پرش شروع کنی و یا روی‬ ‫زمین‪.‬‬ ‫ماریا جواب میدهد‪ :‬روی سکوی پرش‬ ‫جینس فکر می کند او دختر شجاع به نظر‬ ‫میرسد‪.‬‬ ‫جینس با پاهایش نشان میدهد که چطور‬ ‫میشود ایستاده شد‪.‬‬ ‫او می گوید خود را اینطور قرار بده و به‬ ‫این صورت ایستاده شو‪.‬‬ ‫ماریا روی تخته ی اسکیت باال می شود‪.‬‬ ‫جینس می گوید‪ :‬بسیار خوب‪.‬‬ ‫حاال می توانی با پای راست حرکت کنی‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Annelie Drewsen‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Jonas Lindén‬‬ ‫‪Hård pärm, 56 sidor‬‬ ‫‪Pris: 109 kr‬‬

‫معلممم‪ ،‬آستینا می گوید‪:‬‬ ‫– صبح بخیر طارق!‬ ‫او به ساعت خودش نگاه می کند و سرش‬ ‫را تکان میدهد‪.‬‬ ‫من می گویم‪" :‬معذرت می خواهم"‪.‬‬ ‫و دقیقا مانند هر روز می نشینم‪.‬‬ ‫چوکی من در آخر آخر صنف است‪.‬‬ ‫یک کتابچه ی سبز روی آن قرار دارد‪.‬‬ ‫بر روی صفحه ی اول آن نوشته شده ‪:‬‬

‫طارق‪ .‬سویدنی‬

‫بخش دوم‬ ‫در کتابچه‪ ،‬واژه ها یی را که من نوشته ام‬ ‫وجود دارد مگر این واژه ها از من نیستند‪،‬‬ ‫این زبان من نیست‪.‬‬ ‫وقتی من به زبان خودم می نویسم‪ ،‬واژه ها‬ ‫معنی میدهند‪ .‬آنها مملوء از خاطره و طعم‬ ‫هستند‪ .‬زبان من بو و مزه دارد‪.‬‬ ‫واژه ها در کتابچه ی من هیچ مزه و بوی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در این ها هیچ خاطره و رویایی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬آنها واژه های من نیستند‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬


Alla berättelser räknas när barn läser Vuxenvärlden och skolan behöver satsa mer på att hjälpa barn tolka och granska berättelser. Det anser forskaren Catarina Schmidt, som pekar på den mångfald av texter som ryms i barns vardag idag. Inte bara böcker, utan också dataspel, sociala medier, filmer och serietidningar. Barn lär sig utifrån alla berättelser de tar del av. Och berättelserna är centrala i deras liv, det är genom dem som känslan av mening och identitet skapas. Vi vuxna riskerar att göra ett stort misstag om vi tror att barns berättelser enbart härrör från läsning av böcker. Barns erfarenheter av texter, språk och medier är pluralistiska och mångfasetterade, konstaterar Catarina Schmidt, forskare vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Utifrån den utgångspunkten genomförde hon den kvalitativa studien Att bli en så’n som läser, som publicerades 2013 med undertiteln ”Barns menings- och identitetsskapande genom texter”. MÅNGA BERÄTTELSER I studien följer Catarina nio barn från tredje till femte klass och dokumenterar samtliga texter och berättelser som barnen tar del av, i skolan och på fritiden, liksom deras egna tankar och uppfattningar omkring dem. - Böcker är inte alltid förstahandsvalet för barnen. I stället tittar man på vad kompisarna gör; man spelar spel, chattar på sociala medier, ser på filmer, läser serier och mycket annat. Allt kan vara jättebra ingångar till förståelse och läsning, absolut, men barnen kan behöva stöd i att förstå innehåll och villkor i alla berättelser de möter. En del av barnen i studien läste

22

Catarina Schm id

t

dock riktigt mycket på sin fritid, konstaterar Catarina, och de utvecklade ett stort engagemang när det gällde läsning av litteratur. TRE DIALOGISKA RUM Catarina Schmidt talar om tre viktiga ”dialogiska rum” som hjälper barn att skapa mening kring berättelser. Först upplevelserummet, där innehållet i berättelsen smälts och bearbetas, genom att man tycker att något är spännande, intressant eller roligt. Sedan reflekterandets rum, där man funderar och drar slutsatser, där perspektiven vidgas och förståelsen ökar. Och sist det kritiska rummet, där vi ser bakom berättelsen och funderar över vem som skapat den, om det finns något särskilt syfte med berättelsen eller kanske rent av någon som tjänar pengar på den. - Vi vuxna har ofta egna sådana här dialogiska rum, vi kanske ser på Babel eller läser DN, pratar med vänner och utvidgar vår förståelse. Men barn behöver vår hjälp. Vuxna omkring barn bör bidra med att skapa nödvändiga perspektiv i dialog med dem, säger Catarina.

HÖGLÄSNING VÄCKER GLÄDJE En lämplig inkörsport för att väcka glädje med litteraturläsning tycker Catarina Schmidt är så kallad dialogisk högläsning – där en lärare eller annan vuxen läser en bra bok högt på sådant sätt att barnen görs delaktiga. Exempelvis kan man göra pauser med jämna mellanrum för reflektion: Vad tror du kommer att ske nu? Vad skulle du ha gjort? Vad påminner det här dig om, har vi sett det förut? Hur skulle du vilja hjälpa Katitzi? Är det makt det handlar om, när de ska byta rektor på Hogwart’s?

”Vi behöver göra barnlitteraturen rättvisa. Det ska vara meningsfullt och roligt.” - Vi behöver göra barnlitteraturen rättvisa inom bibliotek och undervisning. Det ska vara meningsfullt och roligt. Att resonera gemensamt på det här sättet gör det möjligt att skapa bildning utifrån barnets egen horisont.


Barnets eget liv och egna tankar kan integreras och jämföras med det som berättelsen skildrar, säger Catarina Schmidt. ”FÖRST SPELAR DU GRATIS …” Med ökad mognad och en gnutta hjälp på traven kan barn också i allt högre grad bli medvetna om de villkor som gäller för berättelser de möter via internet och dataspel. Många av dessa spel, om än aldrig så roliga, går i första hand ut på något helt annat än att roa barn. En flicka i undersökningen uttrycker sig så här om det sociala nätverk hon tycker om: ”Ifall du vill bli riktig medlem så måste du betala med riktiga pengar bara för att komma med i vissa spel. Och ibland så är det så att du kan inte göra vissa saker utan VIP, och då får man folk att betala. Först spelar du gratis och du blir beroende av det, och sen får man ett begär att man bara måste göra det och då tjänar de pengar på det. Och då började jag bli trött på det.” - Barn behöver vuxnas stöd för att förstå de villkor som ramar in spel och sociala medier som de använder. Det kan handla om att ta reda på vem som är avsändare, men också på vilket sätt dessa plattformar finansieras och för vilket syfte. Sådana diskussioner är avgörande för att barn ska kunna utveckla källkritisk medvetenhet och även kritiska förhållningssätt i stort, säger Catarina Schmidt. Jag menar inte att man ska moralisera, men vi kan tillsammans med barnen lugnt ta reda på vem som tjänar pengar på en berättelse, och vem som gör reklam för den och varför. MÅNGKULTUR GER FÖRSTÅELSE Catarina Schmidt konstaterar att det idag finns en rikedom i många skolor när det gäller mångkultur och språk. Det faktum att många barn har ett annat modersmål än svenska som de

talar hemma innebär betydelsefulla resurser, framhåller hon. Här behöver barns olika perspektiv tas tillvara, något som kan hjälpa andra barn i närheten att nå förståelse för olika språk och kulturer. - Litteraturläsning är bildande, den kan alltså ge erfarenheter och förståelse för sammanhang som kanske inte finns på skolan eller i det aktuella samhället. Vi kan resa genom litteraturen, se nya platser och förstå sammanhang som delvis är okända för oss. En del av barnen i Catarinas undersökning uttrycker att läsande är ”tråkigt”; det är något man sitter still och gör och där man måste koncentrera sig under långa stunder. En del av denna kritik tycker hon faller tillbaka på hur undervisning bedrivs i skolan idag.

”Om läsning enbart blir synonymt med att läsa med flyt, så minskar upplevelsen av att läsa.”

- Det är mycket färdighetsträning, viktigt i och för sig, men om läsning enbart blir synonymt med att kunna läsa med flyt, förstå grammatik och stava så skapar man en snäv norm som förminskar upplevelsen. Kloka lärare vet att de behöver göra mycket mer än så, annars blir läsförmåga och viljan att läsa en fråga om var du växer upp och vilken utbildningsnivå dina föräldrar har, säger hon.

sitt läsande och lär sig att reflektera. Inte minst viktigt är dessutom att barnen får skriva själva, eller läsa på egna villkor. - Många tycker att det är roligare att skriva själva än att läsa, en del vill göra bilder också. Båda delarna gynnar kreativitet och förståelse och är verkligen ingen dålig väg till läsning. En del barn utvecklar och modifierar också sådant som deras karaktärer gör, Barbie blir kanske den som kan flyga över galaxerna och rymdväven till sist. KREATIV LÄSTRÄNING Barn har olika förutsättningar och behov när det gäller läsning. Det kan handla om nyanlända barn som ännu inte har hunnit utveckla samma kunskaper i det svenska språket som sina jämnåriga kamrater och det kan handla om barn med lässvårigheter. Där gäller det att vara kreativ. Om barnen har någon i dess närhet, hemma eller i skolan, kan samma bok läsas på två olika språk, svenska och det aktuella modersmålet. Farmor kanske läser boken på arabiska och en lärare i skolan läser den på svenska. Eller så kanske skolbibliotekarien bidrar med en parallellspråksbok. - Att få tillgång till en ljudbok eller en lättläst bok kan hjälpa den som har svårt med långa ord. I dag har vi så många möjligheter och det gäller att utnyttja dem! Av: Ann-Sofi Holmgren

GRÄV DÄR DU STÅR I stället bör man gräva där man står, tycker Catarina Schmidt. Det innebär att erbjuda den barnlitteratur som finns tillgänglig via skol- och folkbibliotek och göra den rättivsa. Det innebär också att våga se barns egna konsumtionsmönster som en potential. - Klarar man att utforska det i skolan, så får man barn som tar en aktiv del i

23


MÅNGSPRÅK | PASHTO

För åldern 6-9 år Böcker på pashto

De flesta böcker finns på mer än ett språk. Se sid 4!

Pashto är det officiella språket i Afghanistan (tillsammans med dari) och Pakistan. Det talas av 40–60 miljoner människor i världen. Pashto skrivs med en modifierad form av arabisk skrift (med flera extra bokstäver) och läses från höger till vänster. Bland våra böcker på pashto finns både faktaböcker och skönlitteratur.

ROLF FÅR ETT PAKET Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från hans mamma. Vad kan det vara? Jag måste skynda mig hem och öppna det, tänker Rolf. Kanske skulle han ha öppnat paketet tidigare ... Böckerna om Rolf passar såväl barn som vuxna. Det är humor i både text och bild!

FRÖKEN SPÖKE Ebba, Ivar och de andra i klassen märker ganska snart att det är något särskilt med deras vikarie. Fröken Sparre är lång och smal. Hon har iskalla händer, och tål inte solen. Dessutom verkar hon kunna läsa tankar. Är hon en vampyr? Eller kanske ett spöke ...? Översättare: Rahim Gafori Best.nr. 978-91-7567-760-6

Översättare: Masoud Ghorzang Best.nr. 978-91-7567-976-1

SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-271-7

‫ د ښوونځي مدیر‬،‫ دا ښوونکې سـپرَ ه ده‬‫ دا به یو میاشت پوره ستاسو ښوونکې‬.‫وویل‬ .‫ ددې سره مهربانه اوسـی‬.‫وي‬ .‫ اِیوار هم رډ ورته کتل‬.‫اِببه رډ ورته کتل‬ .‫ټولو رډ ورته کتل‬ ‫ د دې‬.‫ښوونکې سپرَ ه ډیره جګه او ډنګره وه‬ ‫وېښتان اوږده او تور وه او اوږد تور کمیس یې‬ .‫ ددې مخ سپین وو‬.‫اغوستی و‬ ‫ـ هیڅ وخت دا و لمر ته نه ګرځي؟ اِببه و‬ .‫اِیوار ته کرار وویل‬ .‫ښوونکې سپرَ ي کرار وخندل‬ .‫ دې وویل‬،‫ زما لمر نه دی خوښ‬.‫ اِببه‬،‫ـ نه‬ .‫اِببه حیرانه شول‬ ‫ـ ته څنګه و پوهیدې چي زما نوم اِببه دی؟‬

7

24

6

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén Hård pärm, 52 sidor Pris: 109 kr

SVENSKA Best.nr. 978-91-8644-704-5

،‫– او نه‬ .‫باران پيل شو‬ .‫ زما دا ښه پاکټ به لوند شي‬،‫رولف وايي‬

،‫– ځنګه ښه‬ ‫چي څه شی به پکي وي؟‬ ‫ زه بايد ژر کور ته والړ شم او‬،‫رولف وايي‬ .‫خالص يې کم‬

7

6

Text och bild: Rune Fleischer Hård pärm, 20 sidor Pris: 84 kr


‫‪För åldern 6-9 år‬‬

‫‪MÅNGSPRÅK | PASHTO‬‬

‫‪FAKTA OM KRONPRINSESSAN VICTORIA‬‬ ‫‪Victoria är Sveriges kron­prinsessa, och en dag ska hon ta över efter‬‬ ‫‪sin pappa kungen.‬‬ ‫‪I den här faktaboken kan man läsa om hennes liv och hennes‬‬ ‫‪arbete. Man får även lära sig mer om kungahuset och om stats‬‬‫‪skicket monarki. Och ta del om mer personliga fakta om Victoria,‬‬ ‫‪exempelvis att hon har dyslexi.‬‬ ‫‪Boken har innehållsförteckning, bilder och lättöverskådlig layout.‬‬ ‫‪Översättare: Rahim Gafori‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-770-5‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-612-8‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Marianne‬‬ ‫‪Randel Søndergaard‬‬ ‫‪Hård pärm, 36 sidor‬‬ ‫‪Pris: 99 kr‬‬

‫و ګـــوره ‪ ،‬شـهزادګـۍ!‬ ‫یو موټر د قصر و مخته دریږي‪ .‬سور فرش آوار شویدی‪.‬‬ ‫شهزادګې راځي!‬ ‫ښایسته کالي یې اغوستي دي‪ .‬دا غواړي یو دعوت ته والړه‬ ‫شي‪.‬‬ ‫آما د ویکتوریا له پاره دا یوازي دعوت نه دی‪ .‬دا ددې د کار‬ ‫یو برخه ده‪.‬‬ ‫شهزادګۍ یو څو ورځي وروسته بیخي یو بل ډول کار کوي‪ .‬دا‬ ‫یو پُل افتتاح کوي‪ .‬باد چلیږي او دې خپل وېښتان د سر د‬ ‫ساتني تر خولۍ الندي پټ کړی دي‪ .‬ددې د کار ورځ داسي هم‬ ‫معلومیږي‪.‬‬

‫څه شی یې اغوستي دي؟‬

‫دې د خپل ورور په واده کي د یو کمیس اغوستی و‪ .‬دا یو د‬ ‫کالو شرکت دی چي ډېر قیمتي کالي نه خرڅوي‪ .‬هغې خپله‬ ‫ویلي دي چي دا د کالو ډېره شوقي نه ده‪ ،‬دهغي د خوښي‬ ‫بوټونه یو جوړه د لرګي بوټونه دي‪.‬‬

‫شهزادګې ویکتوریا د ډنمارکي شهزاده فرېدریک سره د‬ ‫اوری سوند د پُل افتتاح ‪.1999‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪Alla böcker finns‬‬ ‫‪som full-Daisy,‬‬ ‫‪alltså med text, ljud‬‬ ‫‪och bild. Se på‬‬ ‫‪www.inlasningstjanst.se‬‬

‫‪Unga & vuxna‬‬ ‫‪ASTRID LINDGREN‬‬ ‫‪– ETT LIV‬‬ ‫‪Astrid Lindgren är en av‬‬ ‫‪världens mest berömda‬‬ ‫‪författare. Hennes böcker‬‬ ‫‪är översatta till 100 språk.‬‬ ‫‪Astrid stod alltid på‬‬ ‫‪barnens sida, vilket‬‬ ‫‪avspeglar sig i hennes‬‬ ‫‪böcker.‬‬ ‫‪Här får vi veta mer om‬‬ ‫‪Astrids liv och hennes‬‬ ‫‪engagemang mot orätt‬‬‫‪visor.‬‬ ‫‪Översättare:‬‬ ‫‪Masoud Ghorzang‬‬ ‫‪Best.nr.‬‬ ‫‪978-91-7723-424-1‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr.‬‬ ‫‪978-91-7723-318-3‬‬

‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr.‬‬ ‫‪978-91-88291-93-6‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Annelie Drewsen‬‬ ‫‪Omslag:‬‬ ‫‪Jonas Lindén‬‬ ‫‪Hård pärm, 52 sidor‬‬ ‫‪Pris: 109 kr‬‬

‫د نړۍ تر ټولو غوره استرید‬ ‫استرید لیندګرین د سویډن مشهورو لیکواالنو څخه یوه ده‪ .‬تقریبا ټول‬ ‫سویډنیان پوهیږي چی هغه څوک ده‪ .‬خلکو د هغې کتابونه لوستلي دي‪،‬‬ ‫فلمونه او ټلویزوني خپرونې یی لیدلی دي‪ .‬ان تر دی چی خلک هغه‬ ‫اصطالحات کاروي چی استرید موندلی یا ابداع کړیدي‪.‬‬ ‫استرید په خپل ژواندانه کې ډیر کتابونه لیکلې دي او د هغې کتابونه‬ ‫د نړۍ تر ‪ 100‬څخه ډیرو ژبو ته ژباړل شویدي‪ .‬ډیر اثار یی په نورو‬ ‫هیوادونه که مشهور دي‪.‬‬

‫د مشهورو کتابونه د ډلې څخه یې یو یې پي پي د اوږدو جورابوواال‬ ‫ده چی د نړۍ پر ‪ 70‬ژوندیو ژبو ژباړل شویده او د خرڅالو ټوکه یی آن‬ ‫تر ‪ 60‬میلونه رسیږي‪.‬‬ ‫نور مشهور کتابونه یی کارلسون د چت پر سر‪ ،‬ایمیل په لونه بري‬ ‫کې او رونیا د غله لور دي‪ .‬سربیره پر کتابونو یې داسی ډیرې سندرې‪،‬‬ ‫فلمونه‪ ،‬موزیمونه او پارکونه شته چی د استرید لیندګرین ابداع (جوړ)‬ ‫کړي شکلونه کاروي‪.‬‬ ‫استرید لیندګرین د خپل د ژوندانه په ترڅ کې یوه ډیره لوبه‬ ‫خوښونکي انسانه وه‪ .‬هغې به تل د کوچنیانو د حقونو څخه دفاع کوله او‬ ‫پر هر هغه څه یې چی باور درلود پرته له ډاره به یی بیانول‪.‬‬ ‫ډیرو به هغې ته غوږ نیولو او باور یې درلود چی هغه هوښیاره او‬

‫استرید لیندګرین د خپل کـو‬ ‫چـنیوالــي کور په زینې‬ ‫کې‪ ،‬نیس په سمولند کې یو‬ ‫ځای‪.‬‬

‫د استرید لیند ګرین جایزه د نړۍ د غوره او لویو جایزو څخه ده چې‬ ‫د کوچنیانو لیکواالنو لپاره ده‪ .‬دا جایزه یوه ادبی جایزه ده چې د استرید‬

‫لیندګرین په یاد کې ورکول کیږي او د آلما جایزې په نامه یادیږي‪ .‬آلما‬ ‫په حقیقت کې د استرید لیندګرین د یادګار جایزې لنډ نوم دی‪.‬‬

‫مهربانه ده‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪25‬‬

‫‪DAGBOKEN‬‬ ‫‪Ensamkommande Tarek‬‬ ‫‪har flytt till Sverige.‬‬ ‫‪På dagarna går han till‬‬ ‫‪skolan för att lära sig‬‬ ‫‪svenska. Ett språk som inte‬‬ ‫‪är hans, med ord som‬‬ ‫‪saknar betydelse.‬‬ ‫‪Men så börjar han skriva‬‬ ‫‪dagbok på sitt eget språk‬‬ ‫‪och sakta börjar allting‬‬ ‫‪kännas bättre.‬‬ ‫‪En bok som påminner‬‬ ‫‪oss om vilken styrka det är‬‬ ‫‪att vara flerspråkig.‬‬ ‫‪Översättare: Rahim Gafori‬‬ ‫‪Best.nr.‬‬ ‫‪978-91-7723-194-3‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Annelie Drewsen‬‬ ‫‪& Cilla Dalén‬‬ ‫‪Hård pärm, 68 sidor‬‬ ‫‪Pris: 149 kr‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫د نورو ورځو په شان‪.‬‬ ‫زما مېز د ټولګۍ په پای کي دئ‪ .‬پر مېز یوه‬ ‫زرغونه کتابچه پرته د ه‪ .‬پر لومړۍ پاڼه ئې‬ ‫لیکلي دي‪:‬‬

‫طارق‬ ‫سویډني‬

‫دوهمه برخه‬ ‫په کتابچه کي داسي لغاتونه دي لکه چي ما‬ ‫لیکلي وي‪ .‬مګر دا نه زما لغاتونه دي او نه‬ ‫زما ژبه‪.‬‬ ‫کله چي زه هغه لغاتونه په مورنۍ ژبه لیکم‪،‬‬ ‫معنا ئې بل ډول را ځي‪ .‬زما په مورنۍ ژبه‬ ‫کي دغه لغاتونه د ډېرو خاطرو او خوندونو‬ ‫ډک دي‪ .‬زما ژبه هم ښه بوی لري او هم ښه‬ ‫خوند‪.‬‬ ‫کوم لغاتونه چي زما په کتابچه کي لیکلي دي‬ ‫هغه نه هغسي خوند لري او نه بوی‪.‬‬ ‫په دغو لغاتو کي نه خاطري شته او نه هغه‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬


‫‪MÅNGSPRÅK | PERSISKA‬‬

‫‪För åldern 10-13 år‬‬ ‫‪De flesta‬‬ ‫‪böcker finns på‬‬ ‫‪mer än ett språk.‬‬ ‫!‪Se sid 4‬‬

‫‪Böcker‬‬ ‫‪på persiska‬‬

‫‪Persiska talas av ca 120 miljoner människor i Centralasien‬‬ ‫‪och Mellanöstern. Det är officiellt språk i Iran (farsi), Afghanistan‬‬ ‫‪(dari) och Tadzjikistan (tadzjikiska).‬‬ ‫‪Persiska skrivs med det persiska alfabetet och läses från höger till vänster.‬‬ ‫‪  Här är två böcker på persiska, varav en faktabok.‬‬

‫‪ASTRID LINDGREN – ETT LIV‬‬ ‫‪Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes‬‬ ‫‪böcker är översatta till 100 språk.‬‬ ‫‪Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes‬‬ ‫‪böcker.‬‬ ‫‪Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot‬‬ ‫‪orättvisor.‬‬ ‫‪Översättare: Aref Farman‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-428-9‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7723-318-3‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Annelie Drewsen‬‬ ‫‪& Cilla Dalén‬‬ ‫‪Hård pärm, 68 sidor‬‬ ‫‪Pris: 149 kr‬‬

‫بهترین آسترید جهان‬ ‫آسترید لیندگرن یکی از مشهورترین نویسندگان سوئد است‪ .‬تقریبا ً همهی‬ ‫سوئدیها میدانند او کیست‪ .‬مردم کتابهایش را خواندهاند‪ ،‬فیلمهایش را‬ ‫دیدهاند و برنامههای تلویزیونی او را تماشا کردهاند‪ .‬مردم حتی از‬ ‫اصطالحاتی که آسترید ابداع کرده‪ ،‬استفاده میکنند‪.‬‬ ‫آسترید در طول زندگیاش کتابهای زیادی نوشته است و‬ ‫کتابهایش به بیشتر از ‪ 100‬زبان دنیا ترجمه شدهاند‪ .‬بسیاری از‬ ‫آثارش در کشورهای دیگر نیز مشهورند‪ .‬مشهورترین کتابش پیپی‬ ‫جوراببلند است که به ‪ 70‬زبان زندهی دنیا ترجمه شده و ‪ 60‬میلیون‬ ‫جلد از آن به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫کتابهای مشهور دیگرش «کارلسون روی پشت بام»‪« ،‬ایمیل در‬ ‫لونهبری» و «رونیا دختر راهزن» هستند‪ .‬در کنار کتابها‪ ،‬آهنگها و‬ ‫فیلمهایش‪ ،‬موزهها و پارکهایی نیز هستند که با تندیسهای آسترید‬ ‫لیندگرن آراسته شدهاند‪.‬‬

‫آسترید لیندگرن در‬ ‫راهپلههای خانهی‬ ‫کودکیلش در محلهی نسِ‬ ‫اسمولند‪.‬‬

‫آسترید لیندگرن در طول زندگیاش انسانی بازیگوش بود‪ .‬او همیشه‬ ‫برای حقوق کودکان ایستاد و آنچه را باور داشت بدون ترس بیان کرد‪.‬‬ ‫خیلیها به او گوش میدادند و باور داشتند که او تیزهوش و مهربان‬ ‫است‪.‬‬

‫آسترید لیندگرن نامش را به بزرگترین جایزهی جهانی داده است که‬ ‫به نویسندههای کتابهای کودکان اهدا میشود‪ .‬جایزهیی ادبی که به یاد‬ ‫آسترید لیندگرن اهدا میشود‪ ،‬به نام «جایزهی آلما» معروف است‪ .‬آلما‬ ‫در حقیقت مخفف جایزهی خاطرات آسترید لیندگرن است‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪SÅ SJUKT KÄR‬‬ ‫‪Måns är kär i Emma. Fel! Måns är helt sjukt kär i Emma. Vad ska‬‬ ‫?‪han göra‬‬ ‫‪Så sjukt kär är första boken om Måns och Emma, två ungdomar‬‬ ‫‪på väg in i puberteten.‬‬ ‫‪Det finns fler böcker om Måns och Emma på svenska.‬‬ ‫‪Översättare: Aref Farman‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-7567-978-5‬‬ ‫‪SVENSKA‬‬ ‫‪Best.nr. 978-91-86447-27-4‬‬

‫‪Författare:‬‬ ‫‪Mårten Melin‬‬ ‫‪Illustratör:‬‬ ‫‪Helena Bergendahl‬‬ ‫‪Hård pärm, 24 sidor‬‬ ‫‪Pris: 99 kr‬‬

‫صدایش می کنم‪:‬‬ ‫ـ آهای‪ ،‬اِما؟‬ ‫اِما رویش را به طرف من برمیگرداند‪ .‬آملا هم‬ ‫برمیگردد‪ .‬دهانم خشک میشود‪.‬‬ ‫اِما به من نگاه میکند‪ .‬من هم به او نگاه میکنم‪.‬‬ ‫و آملا هم به من نگاه میکند‪.‬‬ ‫باید چیزی بگویم‪ ،‬مگر نه اِما فکر میکند من یک‬ ‫احمقم‪ .‬آملا نیز همین فکر را خواهد کرد‪.‬‬ ‫جرأت منیکنم به چشامن اِما نگاه کنم‪.‬‬ ‫به موهایش نگاه میکنم‪ ،‬به موهای بلند و زیبایش‪.‬‬ ‫ــ چه موهای قشنگی داری!‬ ‫اما آیا من بودم که این جمله را گفتم؟‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪26‬‬


BARNEN PÅ ROSENHÖJD Barnen på Rosenhöjd är ett användbart material för elever från alla kulturer som har kommit igång med sin läsning och som behöver fördjupa sina kunskaper i det svenska språket. Välkommen till höghuset Rosenhöjd och träffa barn från många olika ställen! Följ dem när det blir bröllop, när de julpysslar och när de funderar över vilka yrken de vill ha i framtiden. Aktiviteterna inbjuder till både språk­träning, matematikträning och pedagogiska samtal.

5. Festen

Hur ser de ut?

Idag ska Tamara och Esmas bror gifta sig. Esma ser på Tamara och ler. Tamara är så vacker. Hon har långt, mörkt, lockigt hår. Hon har bruna ögon och långa ögonfransar. Hon har lite fräknar på näsan. Hon har röda läppar. Hennes klänning är lång och vit.

Kendra har långt, mörkt hår. Hon har två flätor. Hon har bruna ögon.

Kevin har kort, mörkt hår. Han har mittbena.

Esma är glad. Hon ser fram emot festen. – Nu är det tårta, säger Esmas mamma. – Varsågoda!

Sandra har långt, ljust hår. Hon har lugg och hårband. Hon har blå ögon. Amira har mörkt, långt, lockigt hår. Hon har en slöja över håret.

Elvis har också mörkt hår. Hans hår är kort och lockigt. Elvis pappa har bara lite hår. Han är nästan skallig. Han har mustasch. 20

21

3. Lukas är inte som andra hundar Vad gör Lukas?

Titta på bilderna och svara på svenska och på ditt språk. Välj bland orden i rutan. sitter sover simmar spelar boll gungar äter

cyklar springer Vad gör Lukas?

Materialet består av en läsebok, en arbetsbok och en lärarhandledning. Till varje kapitel i läseboken finns arbetsuppgifter i arbetsboken och fördjupningsuppgifter i lärarboken.

Vad gör Lukas? Vad gör Lukas?

Vad gör Lukas? Vad gör Lukas?

Vad gör Lukas?

Läromedlet ger möjlighet att utveckla ordförråd, grammatisk förmåga och matematiska begrepp. I fördjupningsuppgifterna kan eleverna relatera till sina egna erfarenheter och till de olika kulturer de kommer ifrån.

Vad gör Lukas?

18

3. Lukas är inte som andra hundar

5. Festen 1. Läs och prata om texten tillsammans med eleverna. Förklara ord som kan vara svåra att förstå. Prata om olika människors kulturer, villkor och livsfrågor.

BARNEN PÅ ROSENHÖJD Målgrupp: Åk 1-3, grundsärskola Författare: Margaretha Borg Daun Illustratör: Linda Gonzalez Läsebok Best.nr. 978-91-87061-22-6 34 sidor Pris: 139 kr

Lärarbok Best.nr. 978-91-87061-23-3 32 sidor Pris: 249 kr Arbetsbok Best.nr. 978-91-87061-24-0 64 sidor, häftad Pris: 99 kr

2. Prata om bröllop i elevernas hemländer: Vad har brudparet på sig? Vad har gästerna på sig? Hur friar en man till en kvinna? Får kvinnan fria till en man? Vem kommer på festen, vilka är bjudna? Hur dukar man? Vad äter man? Vad har gästerna med sig? Hur länge håller bröllopet på? Vad gör man på festen? Var bor gästerna om bröllopet varar länge? Får de presenter? Kan föräldrarna eller någon annan säga nej till bröllopet? Vem betalar för bröllopet?

3. Lukas är inte som andra hundar

19

6. Låt en elev beskriva hur någon ser ut. De andra eleverna får rita och måla efter beskrivningen. De kan beskriva sig själva och varandra. 7. Lek ”Efterlyst”. Prata om vad ordet efterlyst betyder. Låt eleverna turas om att göra en beskrivning av en person som är efterlyst. De andra eleverna gissar vem det är. 8. Dramatisera ett bröllop och spela upp inför klassen eller några kamrater.

3. Samtala om varför man kastar risgryn på brudparet. Gör man det i alla länder? 4. Amira vill ha en lillasyster som ska heta Izabella. Prata med eleverna om vem som bestämmer namnet på barnet i deras land och om de tror att Amira får som hon vill. Kommer babyn i Amiras mammas mage att få namnet Izabella? 5. Prata om ord som visar hur någon ser ut. I texten finns det många sådana ord. Skriv upp dem på tavlan och diskutera betydelsen. Kan någon komma på fler ord som visar hur någon ser ut? 16

17

BARNEN PÅ ROSENHÖJD-SPEL Repetition genom lek är nog det bästa och roligaste sättet att befästa sina kunskaper! Spela Memory med verb eller Memory-Domino med yrken och träna många av de ord som finns i läseboken och i arbetsboken. Memory med verb innehåller två memoryspel på två olika svårighetsnivåer. Memory-Domino med yrken innehåller ett läsdomino och två memoryspel på två olika svårighetsnivåer.

BARNEN PÅ ROSENHÖJD SPEL Målgrupp: F-3, grundsärskola Memory med verb Ask med 80 memorykort Best.nr. 978-91-7567-203-8 Pris: 279 kr

Memory-Domino med yrken Ask med 80 memorykort och 20 dominokort Best.nr. 978-91-7567-204-5 Pris: 279 kr

27


MÅNGSPRÅK | POLSKA

För åldern 6-9 år Böcker på polska Polska är officiellt språk i Polen. Det talas av 55 miljoner människor, som förutom i Polen också finns i grannländerna och USA.   Språket skrivs med det polska alfabetet, en modifierad variant av det latinska alfabetet.   På polska hittar du både roliga och spännande böcker, och även en faktabok.

ROLF FÅR ETT PAKET Rolf är glad. Han har hämtat ett paket. Det är från hans mamma. Vad kan det vara? Jag måste skynda mig hem och öppna det, tänker Rolf. Kanske skulle han ha öppnat paketet tidigare ... Böckerna om Rolf passar såväl barn som vuxna. Det är humor i både text och bild! Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7567-982-2 SVENSKA Best.nr. 978-91-8644-704-5

FRÖKEN SPÖKE Ebba, Ivar och de andra i klassen märker ganska snart att det är något särskilt med deras vikarie. Fröken Sparre är lång och smal. Hon har iskalla händer, och tål inte solen. Dessutom verkar hon kunna läsa tankar. Är hon en vampyr? Eller kanske ett spöke ...? Det finns fler härliga böcker om Fröken Spöke på svenska. Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7567-980-8 SVENSKA Best.nr. 978-91-7567-271-7

– O nie, zaczyna padać. Moja śliczna paczka się zamoczy – mówi Rolf.

– Jak fajnie, ale co to może być? Muszę pobiec do domu otworzyć moją paczkę – mówi Rolf. 6

28

Text och bild: Rune Fleischer Hård pärm, 20 sidor Pris: 84  kr

– To jest Pani Sparre – powiedział dyrektor. – Będzie waszą nauczycielką przez cały miesiąc. Bądźcie dla niej mili. Ebba się gapiła. Ivar się gapił. Wszyscy się gapili. Pani Sparre była bardzo wysoka i bardzo szczupła. Miała długie, czarne włosy i długą, czarną suknię. Jej twarz była biała. – Czy ona nigdy nie wychodzi na słońce? – szepnęła Ebba do Ivara. Pani Sparre uśmiechnęła się. – Nie, Ebbo. Nie lubię słońca – powiedziała. Ebba drgnęła. – Skąd pani wie, że mam na imię Ebba? 6

7

7

Författare: Kerstin Lundberg Hahn Illustratör: Åsa Rosén Hård pärm, 52 sidor Pris: 109 kr


MÅNGSPRÅK | POLSKA

För åldern 10-13 år SÅ SJUKT KÄR Måns är kär i Emma. Fel. Måns är helt sjukt kär i Emma. Vad ska han göra?   Så sjukt kär är första boken om Måns och Emma, två ungdomar på väg in i puberteten. Det finns fler böcker om Måns och Emma på svenska. Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7567-984-6 SVENSKA Best.nr. 978-91-86447-27-4 Författare: Mårten Melin Illustratör: Helena Bergendahl Hård pärm, 24 sidor Pris: 99 kr

– Yyy, Emma? – pytam. Odwraca się do mnie. Alma też. Zasycha mi w ustach. Emma na mnie patrzy. Ja patrzę na nią. I Alma też na mnie patrzy. Muszę coś powiedzieć. Inaczej Emma pomyśli, że jestem głupi. Alma też. Nie mam odwagi spojrzeć Emmie w oczy. Patrzę na jej włosy. Jej ładne, długie włosy. – Masz takie ładne włosy! Och! Czy to ja to powiedziałem? Jaki wstyd! Alma przewraca oczami. Ale Emma wygląda na zadowoloną. – Dziękuję! – No chodź, Emmo! – mówi Alma. 4

5

Unga & vuxna LOTTEN Det är fredagen den trett­onde, otursdagen. Viggo ska gå på puben med sin kompis. På vägen köper han en trisslott. Den kommer att förvandla hans liv. En bok om att hitta det man letar efter där man minst anar det.

ASTRID LINDGREN – ETT LIV Astrid Lindgren är en av världens mest berömda författare. Hennes böcker är översatta till 100 språk. Astrid stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker. Här får vi veta mer om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor.

Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7723-430-2

Översättare: Urszula Pacanowska Skogqvist Best.nr. 978-91-7723-432-6

SVENSKA Best.nr. 978-91-88291-05-9

SVENSKA Best.nr. 978-91-7723-318-3

Skończył 30 lat z hakiem. W kiosku Viggo wchodzi do kiosku. Bierze Viggo wysiada z autobusu przy parku

opakowanie gum do żucia i kładzie na

Brunnsparken.

ladzie.

Sprawdza w telefonie, która jest

„Chcę przecież dobrze pachnieć na

godzina. Jeszcze dziesięć minut do

wypadek, gdybym poznał jakąś ładną

spotkania z Jackiem.

dziewczynę”, myśli.

Dwie dziewczyny, na oko osiemnastolatki, przechodzą obok, ręka pod rękę. Pachną słodkimi perfumami. Viggo ogląda się za nimi. One nigdy nie obejrzałyby się za nim. „Uważają mnie pewno za starucha”, myśli Viggo. 6

– Czy to wszystko? – pyta kobieta za ladą. – Tak – odpowiada Viggo i wyciąga portfel z kieszeni. Ale wypada mu z ręki i wszystkie monety lecą na podłogę. Brzęczą i turlają się na boki. 7

Författare: Kerstin L Hahn Omslag: Sanna Sporrong Hård pärm, 104 sidor Pris: 129 kr

Författare: Annelie Drewsen & Cilla Dalén Hård pärm, 68 sidor Pris: 149 kr

Najlepsza Astrid na świecie Astrid Lindgren jest jedną z najbardziej znanych szwedzkich pisarek. Prawie wszyscy Szwedzi wiedzą, kto to. Czytali jej książki, oglądali filmy i programy telewizyjne, i używają słów oraz wyrażeń, które wymyśliła Astrid. Astrid Lindgren napisała w swoim życiu wiele książek. Zostały przetłumaczone na ponad 100 języków. Wiele z nich zdobyło popularność w innych krajach. Najbardziej znane są książki o Pippi Pończoszance, które zostały przetłumaczone na 70 różnych języków i sprzedane w 60 milionach egzemplarzy. Jej inne znane książki to Karlsson z dachu, Emil z Lönnebergi i Ronja, córka zbójnika. Oprócz książek

Astrid Lindgren na schodach domu rodzinnego Näs w Smålandii.

istnieją piosenki, filmy, muzea i park tematyczny z postaciami Astrid Lindgren. Przez całe swoje życie Astrid Lindgren była osobą figlarną. Zawsze broniła praw dzieci i nie bała się mówić, co myśli. Wielu ludzi jej słuchało i uważało, że jest mądra i dobra. 4

Imieniem Astrid Lindgren nazwano największą na świecie nagrodę dla pisarzy, którzy piszą książki dla dzieci. Nazywa się ona Literacka Nagroda Pamięci Astrid Lindgren, ale zazwyczaj mówi się na nią nagroda ALMA. Jest to skrót od Astrid Lindgren Memorial Award. 5

29


Astrid Lindgren - Ett liv (arabiska)

l

l

l

l

13

Messi (somaliska)

l

16

Astrid Lindgren - Ett liv (pashto)

l

l

l

l

25

Måns och Mahdi på gården (arabiska)

l

l

l

9

Astrid Lindgren - Ett liv (persiska)

l

l

l

l

26

Måns och Mahdi på gården (somaliska)

l

l

l

14

Astrid Lindgren - Ett liv (polska)

l

l

l

l

29

Måns och Mahdi på simhallen (arabiska)

l

l

l

9

Astrid Lindgren - Ett liv (tigrinska)

l

l

l

l

19

Måns och Mahdi på simhallen (somaliska)

l

l

l

14

27

Nästan som Zlatan (arabiska)

l

l

l

11

Barnen på Rosenhöjd (pedagogiskt material) Biblioteket (arabiska)

l

l

l

12

Nästan som Zlatan (somalisk)

l

l

l

17

Biobesöket (arabiska)

l

l

l

12

Pank och kär (arabiska)

l

l

l

11

Biobesöket (somaliska)

l

l

l

17

Pedagogiskt material

Dagboken (arabiska)

l

l

l

12

Poeten i glasburen (arabiska)

l

l

Dagboken (dari)

l

l

l

21

Rampen (arabisk)

l

l

Dagboken (pashto)

l

l

l

25

Rampen (dari)

l

l

Dagboken (somaliska)

l

l

l

17

Rolf får ett paket (arabiska)

l

Dagboken (tigrinska)

l

l

l

19

Rolf får ett paket (dari)

Erik på cirkus (arabiska)

l

l

l

9

Erik på cirkus (dari)

l

l

l

Ett dockhem (arabiska)

l

l

Fakta om Kronprinsessan Victoria (arabiska)

l

Fakta om Kronprinsessan Victoria (dari)

5, 27 l

13

l

13

l

21

l

l

10

l

l

l

20

Rolf får ett paket (pashto)

l

l

l

24

20

Rolf får ett paket (polska)

l

l

l

28

l

13

Rolf får ett paket (somaliska)

l

l

l

15

l

l

10

Rolf får ett paket (tigrinska)

l

l

l

18

l

l

l

20

Rolf på fotboll (arabiska)

l

l

l

10

Fakta om Kronprinsessan Victoria (pashto)

l

l

l

25

Ronaldo (somaliska)

l

16

Fakta om Kronprinsessan Victoria (somaliska)

l

l

l

16

Ryggsäcken (arabiska)

l

l

l

9

Fakta om Kronprinsessan Victoria (tigrinska)

l

l

l

18

Simhallen (arabiska)

l

l

l

12

Fakta om älgar (arabiska)

l

l

l

10

Sista hållplatsen (dari)

l

l

l

21

Farlig sömn (arabiska)

l

l

l

11

Spring, Amina! (arabiska)

l

l

l

11

Fixa hemma (parallellspråk)

l

l

l

7

Spring, Amina! (somaliska)

l

l

l

17

Fröken Spöke (arabiska)

l

l

l

10

Stjärnlösa nätter (arabiska)

l

l

l

13

Fröken Spöke (dari)

l

l

l

20

Så sjukt kär (arabiska)

l

l

l

11

Fröken Spöke (pashto)

l

l

l

24

Så sjukt kär (persiska)

l

l

l

26

Fröken Spöke (polska)

l

l

l

28

Så sjukt kär (polska)

l

l

l

29

Fröken Spöke (somaliska)

l

l

l

15

Så sjukt kär (somaliska)

l

l

l

17

Fröken Spöke (tigrinska)

l

l

l

18

Så sjukt kär (tigrinska)

l

l

l

19

Förbjudet (arabiska)

l

l

l

10

Vardag (arabiska)

l

l

l

12

5

Zlatan (arabiska)

l

9

GrUS (pedagogiskt material)

l

l

Hurra! Mål! (arabiska)

l

l

l

8

Äldreboendet Björkgården (arabiska)

l

l

l

12

Hurra! Mål! (somaliska)

l

l

l

15

Äldreboendet Björkgården (tigrinska)

l

l

l

19

Kär eller magsjuk? (arabiska)

l

l

l

10

l

16

l

13

Lejon (somaliska) Lotten (arabiska)

l

l

Lotten (polska)

l

l

l

l

29

Lotten (somaliska)

l

l

l

l

17

Lotten (tigrinska)

l

l

l

l

19

Man får inte springa! (arabiska)

l

l

l

8

Man får inte springa! (somaliska)

l

l

l

15

l

9

Messi (arabiska)

30

MÅNGSPRÅK

E-b ok Da isy Lju db ok Ar b ets ma Sid ter ial a

MÅNGSPRÅK

E-b ok Da isy Lju db ok Ar b ets ma Sid ter ial a

REGISTER


Så här beställer du Vi har delat upp vårt sortiment i flera kataloger. Utöver den du nu läser har vi Nyponkatalogen, med lättlästa böcker för barn och unga, samt Viljakatalogen, med lättlästa böcker för unga vuxna och vuxna. Vi har även Skolspråkskatalogen med lättlästa böcker på engelska och andra skolspråk. Vill du ha någon av våra andra kataloger? Mejla oss på info@nyponforlag.se så skickar vi den till dig med en gång.

BRA ATT VETA NÄR DU SKA BESTÄLLA UPPHANDLINGSAVTAL

PRISER OCH LEVERANSVILLKOR

De flesta kommuner har upphandlingsavtal med olika återförsäljare för inköp av böcker och material. Som medarbetare på en kommun använder du dig av det avtalet. Stäm av med din närmaste chef om du är tveksam. Sedan går du in på respektive återförsäljares hemsida.   Där kan du beställa allt som finns i katalogen, även e-böcker.

PRISER

LÄROMEDIA

BOKUS

www.laromedia.se

www.bokus.se

ADLIBRIS

BTJ

www.adlibris.se

www.btj.se

GR-UTBILDNING

www.goteborgsregionen.se/laromedel

BESTÄLL DIREKT FRÅN OSS Som bibliotek, skola eller privatperson kan du alltid beställa direkt från oss. NÄTBUTIK

www.nyponforlag.se TELEFON KUNDTJÄNST

019-20   69   40

Alla priser i katalogen är exklusive frakt och moms och gäller när du beställer direkt från oss. Våra återförsäljare kan ha andra priser. MOMS

6 procent moms tillkommer på böcker, 25 procent på material. FRAKTKOSTNAD

För brev under 1 kilo är portot 54 kronor. Väger försändelsen över 1 kilo skickar vi den som Företagspaket, och följer PostNords taxa. LEVERANS

Din beställning packas och distribueras som regel senast dagen efter att vi har fått din beställning. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar och för att en bok kan ha tagit slut.

INLÄSNINGSTJÄNST De flesta böcker här i katalogen är också inlästa som Full-Daisy. Det betyder att de finns som text-, ljud- och bildfiler. Har din kommun avtal med Inläsningstjänst kan du använda Daisyfiler kostnadsfritt. Gå in på www.inlasningstjanst.se

POST

Nypon förlag, Box 141, 221 00 Lund

31


VI HAR FLYTTAT! Vi tillhör numera Studentlitteratur, och finns på deras kontor i Lund. Vill du och dina kollegor komma och hälsa på, så är ni välkomna. Maila oss för att boka lämplig dag!

INSTAGRAM @nyponforlag

ARBETSMATERIAL Till våra mångspråksböcker finns det arbetsmaterial på svenska (lärarhandledning och elevmaterial). Det passar utmärkt att använda och anpassa för de elever som lär sig ett nytt språk. Arbetsmaterialen finns att ladda ner kostnadsfritt från vår hemsida.

FLER KATALOGER Beställ våra andra kataloger. Se föregående sida!

FÖLJ OSS PÅ VÅR ARABISKA FACBOOKSIDA FACEBOOK/NYPONARABIC

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK FACEBOOK /nyponforlag

ALLA BÖCKER SOM DAISY

LÄTTLÄST PÅ SVENSKA Alla Nypons och Viljas mångspråksböcker på arabiska, dari, somaliska, tigrinska, persiska, polska och pashto är översättningar av våra befintliga böcker och finns också på svenska. Läs mer om våra böcker på www.nyponforlag.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Våra mångspråksböcker på arabiska,dari, somaliska, tigrinska, persiska, polska och pashto finns inlästa i Daisyformat hos Inläsningstjänst. www.inlasningstjanst.se

REDAKTIONEN

TELEFON REDAKTIONEN

Box 141 221 00 Lund

042-442 24 20

Åkergränden 1 226 60 Lund

www.facebook.com/nyponforlag

32

TELEFON KUNDTJÄNST

019-20 69 40

www.instagram.com/nyponforlag

www.nyponforlag.se

www.viljaforlag.se

Profile for Nypon/Vilja förlag

Mångspråk - lättläst för barn, unga och vuxna från Nypon och vilja förlag  

Missa inte vår utgivning med lättlästa böcker på andra språk än svenska.

Mångspråk - lättläst för barn, unga och vuxna från Nypon och vilja förlag  

Missa inte vår utgivning med lättlästa böcker på andra språk än svenska.

Advertisement