Ganzenverslag: Dijlevallei winterperiode 1978-79

Page 1

� 45) 19'fi];

210

Ganzenverslag

Dijlevallei winterperiode 1978-79

·

Eckhart Kuycken heeft mij onlangs ge­

Gans - Anser species

vraagd een verslag op te stellen over de

15 feb. '79

ganzenwaarnemingen gedaan in de Dijle­

23 feb. '79

vallei. Ziehier dan de resultaten. Ofschoon ons gebied zelden bezocht

wordt

door

9 +

Heverlee

nemingen

moeten

ongetwijfeld

24 feb. '79

Nossegem

62

tering

geschreven

artikel

van

Eckhart

zelf (Wielewaal, maart 1979, met foto's).

14 u. van zuid­

oost 21 april '79

St.-Ag.-Rode 70-90 m. hoogte

21

gezien

kende. Men leze hiervoor het met begees­

+

oost naar noord­

van zuid naar noord-oost

worden in het geheel van de "ganzen­ invasie" die grote delen van West-Europa

naar

noord-oost

ganzen kregen wij afgelopen winterperiode een heel ander beeld te zien. Deze waar­

naar noord-west

Erps-Kwerps V-formatie

20

Rietgans

+

Kolgans

. Van 29 tot 31 jan. '79 een gemengde groep van +

50 tussen Korbeek-Dijle en Oud-Heverlee. De­

zelfde groep op 1 en 2 feb. '79 op akker tussen Korbeek-Dijle en Bertem. Op hogervernoemde akker op 18 en 19 feb.

'79 een gemengde groep van

77 stuks (tweede koudegolf).

In chronologische volgorde Rietgans· Anser fabalis

Datum

Aantal

Plaats

Opmerking

31 dec. '78

32

Heverlee

naar oost 11.30 u.

31 dec. '78

16

Neerijse

naar zuid-oost eerste d. koudep. veel sneeuw

1 jan. '79

17

St.-Ag.-Rode naar zuid op het ijs

13 jan. '79

5

Kessel-Lo

erg mak (30 m.)

14.jan. '79

6

Kessel· Lo

roepend

15 jan. '79

2

Kessel-Lo

bevroren

Stefan Ostyn : rietgans Marc Herremans : rietgans, grauwe gans, gans spec.

27 jan. '79

23

Holsbeek

27 jan. '79

27

Leuven

23 feb. '79

22

Leuven

Guido Rooselaer: gans species Magda Vranckx : gans species +

16.15 u. naar

noord +

60

Heverlee

van oost naar west

6

delingen van Jan Custers, Peter Brosens.

+

10

u.

naar

west

Brandgans Een (abdij

van

Dondeyne.

210

't

op

Park).

1

januari

Mogelijk

Voor verdere ganzenwaarnemingen in verleden en toekomst gelieve U steeds te wenden tot : Lab. voor Oecologie der dieren

Branta leucopsis

eksemplaar

Norbert

Eckhart Kuyken (IWRB)

St.-Ag.-Rode -

Piet De Becker : rietgans Harry Lesseliers : rietgans. kolgans

Debrun en Herwig Blockx.

Heverlee

3 maart '79

J. Abeloos: grauwe gans

Dank ook aan de mondelinge of schriftelijke mede­

Grauwe gans - Anser anser 31 dec. '78

Frans Grootaers : kolgans Peter Brosens, Stefan Bande : rietgans Johan Bogaert : kolgans

Kolgans - Anser albifrons

17' maart '79

Waarnemers :

K.L. Ledeganckstraat 35 '79

te

ontsnapt.

Heverlee Stefaan

9000-Gent Paul Grootaers