De Boomklever December 2015

Page 3

inhoud Edito

Beste lezer, Voor u ligt er weer een gloednieuwe Boomklever: het is alweer de laatste van het jaar. En wat een hectisch jaar is het niet geweest! Het begon met een nieuwe lay-out en de bijhorende veranderingen voor ons tijdschrift en het ging daarna verder met zeer welgekomen aanvullingen in het bestuur van de Natuurstudiegroep: voorzitter Luc en redactieleden Maxime en Jonathan. Door het nieuwe bloed in het bestuur worden ook onze onderwerpen steeds meer divers en dat is een goede zaak om de belangstelling in de natuur in de regio te onderhouden en het belang van de Dijlevallei en haar omringende plateaus in het Vlaamse natuurbeleid te onderstrepen! Het lijkt wel of de langdurig pleisterende Zeearend in het Grootbroek dat beaamt … Om onze regio haar natuurwaarden te versterken zijn er ook (soms heel ingrijpende) werken nodig: we zullen even op onze tanden moeten bijten tijdens de beheerswerken aan de vijvers van Oud-Heverlee maar ze zijn noodzakelijk om de vijvers te herstellen en de gewenste oppervlakten riet- en natte graslanden te creëren, meer informatie kan u in dit nummer vinden. Plaatsen waar deze ingrijpende werken reeds in het verleden gebeurd zijn zullen wij blijven opvolgen; zo plannen we in het nieuwe werkingsjaar een herhaalde inventarisatie-

95

Tijdschrift van2016 de natuurstudiegroep Dijleland Beloftevol

Insecten De mieren van het Dijleland Deel 6

96

Eerste vondst van de Streepdikkopmot in Vlaanderen

102

Tijgerblauwtje laat sporen na in de Dijlevallei

108

Ecologie Vijvers in het Dijleland als modelsysteem

110

Natuurbeheer Start inrichtingswerken aan de vijvers van Oud Heverlee Activiteiten januari-maart 2016 Colofon

EDITO

Beloftevol 2016 ronde in het heidegebied in Meerdaalwoud. Meer informatie zult u in de volgende nummers en via onze digitale zenders kunnen vernemen. Kortom: het blijft boeiender dan ooit in onze regio en er is nog steeds werk genoeg voor onze Natuurstudiegroep! Zo trachten we terug de banden aan te halen met onze Waalse tegenhangers want natuur stopt natuurlijk niet aan de taalgrens … Wordt ongetwijfeld vervolgd. Rest mij alleen nog om u hartelijk uit te nodigen op onze algemene jaarvergadering op 6 februari in Heverlee! U bent er welkom om een hapje en een drankje mee te pikken en om er in contact te komen met andere geïnteresseerden in natuurstudie in onze prachtige regio. Bedankt om onze werking te steunen en ik wens u alvast een beloftevol en prachtig 2016!

Gert Vanautgaerden Redacteur

Oproep hernieuwing abonnement

116 119 120

U kan zich (opnieuw) abonneren op de Boomklever door overschrijving van 15 EUR op rekeningnummer BE8600 115521 6850 (IBAN) met BIC GEBABEBB van de Natuurstudiegroep Dijleland, met vermelding van ABO 2016 + naam en adres. Een steunabonnement kost 20 EUR of meer. Coverfoto KNOBBELZWAAN IN DE DOODE BEMDE Foto: Jonas Debosscher

Het bestuur van de Natuurstudiegroep Dijleland dankt u bij voorbaat. De boomklever I december 2015 I edito

95