De Boomklever December 2015

Page 26

Vogelkijkhut Observatietoren Parking

startpunt afvaart Dijle Vogelkijkhut Observatietoren

Wandelpad Vaarroute water moeras struweel

Parking

grasland

Wandelpad

grasland/struweel

Vaarroute

ruigte

water

bos

moeras/struweel struweel

UITVOERING EN TIMING VAN DE WERKEN Vanaf het najaar 2015 zullen in het gebied dus ingrijpende inrichtingswerken uitgevoerd worden. Sommigen daarvan zullen op korte termijn de indruk kunnen geven destructief te zijn voor natuur. De werken werden echter steeds met de 118

De boomklever I december 2015 I natuurbeheer

grasland

nodige zorg voorbereid en worden enkel uitgegrasland/struweel voerd ten behoeve van natuurontwikkeling, naruigte tuurbeheer en natuurbeleving. De belangrijkste bos werken zijn: • Aan de vijvers: rooien van bomen en struiken op de vijverdijken, herstel en bescherming van de dijken, vervangen peilregulerende infrastructuur (overstortputten) van de vijvers. Om dit mogelijk te maken zullen beide vijvers tijdelijk drooggezet worden. • Aan de Leibeek: slibruiming, afgraven van historische ruimingsspecie op de oevers, lokaal herprofilering van de Leibeek en de bouw van twee vispasseerbare opstuwingen van de Leibeek tot het gewenste waterpeil bereikt worden. • Afbraak en afvoer van allerlei constructies in het gebied, rooien van bomen en struiken, maaien van moeraszones, … • Bouw van allerlei infrastructuur voor het beheer en het recreatief medegebruik Wellicht zullen niet alle werken beëindigd zijn in het voorjaar van 2016 en zal een hervatting van de werken na het broedseizoen van 2016 nog nodig zijn. Na beëindigen van alle inrichtingswerken zal ook de intensiteit van het natuurbeheer in het gebied gevoelig toenemen ten opzichte van de actuele situatie. Het uitvoeren van gepaste beheermaatregelen om natuurontwikkeling in de gewenste

Jo Hendriks Agentschap voor Natuur en Bos jo.hendriks@lne.vlaanderen.be Dieter Devolder Vlaamse Landmaatschappij dieter.devolder@vlm.be

moeras/struweel

moeras

TOEGANKELIJKHEID Aangezien dit natuurgebied vogelrijk is en gevoelig voor verstoring, werd ervoor gekozen om het beperkt toegankelijk te houden voor het publiek. In de nabije omgeving zijn al heel wat aantrekkelijke natuurwandelingen te maken. Vertrekkende van het wandelknooppuntennetwerk van de provincie Vlaams-Brabant worden enkele doodlopende wandelpaden aangelegd/ ingericht naar goed uitgeruste observatiepunten, ten behoeve van landschapsbeleving en natuurstudie. Aan de noordelijke vijver zal een observatietoren gebouwd worden (type Grootbroek) en in het zuidwesten van het gebied zal nog een extra vogelkijkhut worden gebouwd. Door steeds te starten vanaf het wandelknooppuntennetwerk worden toch mogelijkheden tot inkijk in het gebied aangeboden, gecombineerd met een wandeling in een ruimer gebied. Nabij de Koebrug zal een parking worden aangelegd als uitvalbasis voor een wandeling. De overige delen van het natuurgebied zijn niet vrij toegankelijk. De figuur geeft een toekomstschets weer van het gebied.

richting te sturen is immers, net als de mate waarin een verdere verlaging van de milieudruk op het gebied kan bereikt worden, bepalend voor het resultaat.

Activiteiten jan.-maart 2016 Alle activiteiten van de Natuurstudiegroep Dijleland en eventuele wijzigingen zullen ook aangekondigd worden via de Dijlevallei-maillijst (http://groups.yahoo.com/group/Dijlevallei/) en de NSGD facebookpagina (http://www.facebook.com/natuurstudiegroepDijleland) ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016 BRAKONA contactdag Jaarlijks organiseert BRAKONA, de Vlaams-Brabantse koepel voor natuurstudie, een contactdag. Het is dé ontmoetingsplaats voor vrijwilligers en professionele medewerkers van natuurverenigingen en natuurstudiegroepen. Een unieke kans dus om te overleggen, contacten te leggen en u te informeren over de verschillende natuurstudieprojecten in de provincie. Ook de Natuurstudiegroep Dijleland is aanwezig met een standje. Programma en meer informatie op: www.brakona.be Locatie: Provinciehuis, Leuven

ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016 Jaarvergadering Natuurstudiegroep Dijleland Tijdstip: 20u Lokaal: Vrienden MWHB-Oud-Gemeentehuis, Waversebaan, Heverlee Meer details over het programma zullen meegedeeld worden via de mailinglijst, website en facebookpagina.

ZATERDAG 13 FEBRUARI EN 12 MAART 2016 Maandelijkse watervogeltellingen Afspraak: telkens om 8u30 ‘s morgens aan Oud-Heverlee station Leiding: Luc Hendrickx, luchendrickx2003@yahoo.com, 0477/ 19 28 35

VOGELS

Legende

POP-UP ACTIVITEIT KRAANVOGELS Eind februari begin maart trekken enkele honderdduizenden kraanvogels terug richting hun broedgebieden. Een fantastisch schouwspel dat bij ons de lente aankondigt. Het gros trekt door in het of net ten oosten van ons land. Vanaf midden februari gaan we proberen via verschillende kanalen de piekmomenten (tienduizenden op een paar uur tijd) te voorspellen. Als de weergoden ons goed gezind zijn, zal dat ergens tussen 20/2 en 10/3 resulteren in een dagje Kraanvogels kijken in de Oostkantons. Ben je geïnteresseerd om mee te gaan, stuur dan een mailtje naar gert.vandezande@telenet.be. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd …! 119