De Boomklever September 2013

Page 4

Bever Foto: Eric

fnlJnil

Bevers (Castor fiber) in hartje Leuven Het is wellicht aan niemand die ook maar een beetje interesse heeft in onze lokale natuur ontgaan: Leuven was een hele tijd lang in de ban van de "stadsbevers" die niet alleen op winkel gingen in de Mechelsestraat (25-04-2013) maar zich ook met hun gezin vestigden vlakbij het historische Groot Begijnhof, aan het Redingenhof, waar ze zich in juni als ware BV's aan het publiek vertoonden dat massaal toestroomde. Studenten op beaver spotting, toeristen die een impromptu natuurlijk staartje kregen aan hun gegidste rondleidingen, lokale mensen die dit speciale gebeuren wilden meemaken, tot zelfs een cameraploeg van de VRT en vele fotografen toe.

Natuurlijk is ook dit fenomeen van stadsbevers

In Aldeneik aan de Maas zijn er bevers die zich in

langzaamaan gegroeid. In het overzichtsartikel dat

een druk bewandeld park hebben gevestigd, in Luik

Kristijn Swinnen voor de Boomklever dit voorjaar

aan La Belle ĂŽle begeven de bevers zich ongestoord

chreef over de situatie van de bever in Vlaanderen

tussen woonboten en volkstuintjes, in Bichterweerd

en de Dijlevallei in het bijzonder bleek nog dat

aan de Maas leven er bevers in een plas die nog

er indicaties waren dat mogelijke territoria in de

steeds actief gebruikt wordt voor grindwinning,

vallei inmiddels bijna allemaal bezet waren rond

... De voorbeelden zijn legio (mond. mededeling

de Dijle ten zuiden van Leuven en de Laan. Bevers

Kristijn Swinnen, 2013).

die in deze territoria geboren zijn, zijn uiteindelijk verplicht om ofwel oudere bevers te verjagen ofwel

De bever in de Mechelsestraat werd uiteindelijk

om uit te zwermen en nieuwe territoria op te zoeken

gevangen en na DNA-afname en onderzoek terug

in landinwaarts gelegen vijvers of stroomafwaarts

uitgezet aan de Dijlemonding in Werchter vanwaar

naar Leuven en verder (Swinnen, 2013). Mogelijk

hij terug de Dijle kan opzwemmen of andere oorden

i deze ve tiging van de bever in hartje Leuven een

kan opzoeken.

uitvloeisel hiervan en is het tevens een bewijs van de flexibiliteit van de soort die gestaag zijn kolonisatie in Vlaanderen voortzet.

In het Redingenhof werden al een paar jaren

Dat ze zich bij klaarlichte dag in een drukke winkelstraat begeven, toont ook aan dat ze zich

door de lokale buurtwerking hartelijk ontvangen. werking deze door worden Knotwilgen

kunnen aanpassen aan de menselijke drukte die

onderhouden op het eilandje voor de brug, ook om

Vlaanderen rijk is.

de natuur in de stad een steuntje in de rug te geven.

knaagsporen

gevonden

en

werden

de

bevers

In 2012 werd er in de Volmolenlaan een bever door de lokale politie en enkele bewoners terug naar de Dijle gedreven (mond. mededeling Claes, 2013). Een proloog van wat er dit jaar gebeuren zou. Van 4 juni tot 25 juni waren ze namelijk praktisch elke avond te zien: tot 9 juni telkens twee individuen, vanaf 10 juni drie en vanaf 12 juni zelfs vier exemplaren ! Het was een kleine beverfamilie die zich hier leek

gevestigd te hebben. Op 14 juni kreeg het gebeuren zijn plaats in de nationale media via de Standaard en het Journaal (VRT)_ De bever was finaal terug van weggeweest. Bever Foto: Pnfrick Pit d1011 98

De Boomklever

-

september 2013