De Boomklever September 2013

Page 35

·�,;.:_"< ·� ·.r·:.:r· ( .

.

Vogels ·:

.

'

,/

Een Big Day volgens ... De Grote Trappers Het i vrijdagavond 19:30, een laatste check, lijstje overlopen, alles mee?? We stappen de fiets op en zetten richting naar OHZ weideplas en vervolgens SAR. Afhankelijk van deze laatste avondcheck voor steltjes maken we de beslissing waar we 's morgens starten, met een nagenoeg lege weideplas en een kemphaan te SAR, is de beslissing snel gemaakt. De keuze voor onze nachtelijke uitvalsbasis is behoorlijk wat moeilijker, het op de grond slapen aan de speelweide lijkt ons net iets te hard en te koud dus kiezen we te overnachten in 'De Roerdomp' aan de kliniekvijvers luid aangemoedigd door een leger van kikkers. 23:45, de wekker gaat en om 0:00 stipt zijn we al aan de speelweide hopend op jongen van een Ransuil en een laat baltsende Houtsnip. Helaas noteren we hier enkel Bosuil, ook de kerk van Sint-joris-weert lijkt verlaten door de Kerkuil. Meteen tegenslag, maar we weten alvast waar we morgenavond niet moeten zijn. We blazen de terugtocht richting DB, hier ook geen Ransuil, wel vinken we al Cetti's zanger, Meerkoet, Wilde eend, enzovoort aan. SAR, alweer een flater, de zon komt op maar alles blijft verhuld door een dik mistgordijn. Auditief kunnen we verschillende soorten afvinken, Blauwborst, Kleine karekiet, Sprinkhaanzanger, Groenpootruiter, Rietgors. 05:30,

Een uurtje later beslissen we verder te gaan naar OHZ nog voor de mist opgetrokken is, jammer. Al fietsend pikken we toch mooi Fitis en Goudvink mee. Rond 07:00 wandelen tot aan de weideplas, plots zie ik in mijn ooghoek een Regenwulp zitten, we waren deze bijna doodleuk voorbij gewandeld, een erg leuke meevaller. Ook Bruine kiekendief en Boomvalk zijn present. Geen Rietzanger te horen, dan maar op weg naar de hut en hopelijk Kleine bonte specht. Terwijl we aan het station voorbij fietsen zie ik nog net achter ons een klein spechtje overvliegen richten schoonheidsinstituut, met als gevolg paniekerig roepen naar Roel die er niets van verstaat en vragend rechtsomkeer maakt. Gelukkig was de Kleine bonte specht in een boom naast de weg geland en konden we hem beiden bewonderen.

In de hut aangekomen stonden we oog in oog met beide concurrerende teams, een leuk weerzien met oude bekenden, hoewel gezellig keuvelen er door de licht 'gespannen' sfeer niet in zat. De klok tikt en we haasten ons naar het Arboretum en Heverlee bos. Alles wat we hier hoopten te zien, laat zich gemakkelijk horen en zien: Zwarte mees, Glanskop, Kuifmees, Yuurgoudhaan. Dan is het tijd om op zoek te gaan naar onze 'troefsoort', een vijfpunter en eerder die week goed gespot door Roel tijdens de voorbereiding. Even rondfietsen en al snel vinken we Kleine barmsij af die nog massaal aanwezig blijkt in de lorken (door het vreemde voorjaar?). We beginnen stilaan op dreef te komen en met deze vijfpunter binnen beginnen stilaan in onze kansen te geloven, hoewel we al meteen achter staan in soorten tijdens de tussenstand. Nu richting Blanden, onderweg weer een meevaller, een mannetje Gekraagde roodstaart luid zingend in de Yermaelenstraat. We fietsen door Mollendaal en Meerdaalbos, Middelste Bonte specht, Zwarte Specht, Grote lijster, Boompieper, Fluiter, nagenoeg alles is present. Havik missen we op enkele minuten na en Appelvink blijft spoorloos, voor Grauwe vliegenvanger blijkt het nog net iets te vroeg. Weer naar SAR, 11.45, deze keer geen mist en alles grondig afchecken levert Kokmeeuw, Kemphaan en Zwarte ruiter op, weer 7 punten erbij, de Vette weide schenkt ons een Paapje.

Wissel-11il Big Day. Foto: Roel Uyttenbroeck

De Boomklever - september 201 3

119


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.