__MAIN_TEXT__

Page 7

�.:.-

..

�---··----

- Biodiversiteit ,

·'·

Dijlelandse biodiversiteit opgelijst Nieuw ingevoerde soorten voor de periode januari-maart 2012 In de periode januari tot en met maart er 84 nieuwe

Vogels (A 0, VA

1, Z

0, ZZ I)

2012 werden

oorten toegevoegd aan de soorten­

lijsten op waarnemingen.be voor het Dijleland s.s., zijnde de gemeenten Kortenberg, Herent, Leuven, Bertem, Heverlee, Oud-Heverlee, Huldenberg en Overijse en het volledige Meerdaalwoud. Iets meer dan de helft (49) werd ook waargenomen in

2012.

Enkele gekende waarnemingen van nieuw ingevoerde soorten werden dit keer niet ter beschikking ge teld

Kleine b11rge111eester - Terv11re11

Foto's: Koenrand Asse/111n11

door een waarnemer voor publicatie in deze rubriek. Deze worden wel in andere vorm gepubliceerd, al dan niet in de Boomklever. Dit geldt ook voor alle vondsten van mogelijk andere waarnemers die te kennen hebben gegeven geen waarnemingen te delen met werkgroepen via hun instellingen op wn.be. Deze waarnemingen maken ook geen deel uit van de tati tiekje . In deze rubriek i nieuw ingevoerde

het al nog onmogelijk om alle oorten te vermelden. In veel

gevallen worden algemene soorten, exoten en niet aanvaarde waarnemingen van moeilijke groepen achterwegen gelaten. Het overzicht dat hier gegeven wordt kan niet aanzien worden als de lijst van nieuwe soorten in de regio. Waar deze tatus gekend i wordt dit wel meegegeven. Voor meer duiding en nuance zie (Creemers

2011).

De allereer te waarneming van Kleine Burgemeester (L.nrus gla11coide s, ZZ, Av) voor het Dijleland i de 263ste 'inheemse' soort op de regiopagina. Meer duiding

is te

vinden in het vogel-waarnemingenoverzicht. De Lady­

Amherstfazant (ChrysolopJ111s amherstiae, VA, Nb) i de nieuwste exoti che/ verwilderde vogelsoort die werd genoteerd.

Voor eenvoud en referentie worden dezelfde pragmatische soortengroepen onderscheiden en in dezelfde volgorde besproken als kan terugge­ vonden worden op waarnemingen.be (wn.be) en de regiopagina. Ondanks de bedenkingen die er zijn bij de aanwijzing van zeldzaamheidsklassen voor sommige soortgroepen, geven we deze info wel mee tussen haakjes: bij de titel van de soortgroep

Zoogdieren (A 0, VA

1, Z

0, ZZ 0)

Een exemplaar van de Gewone Grootoorvleermui (Plecotus auritus, VA) werd op 30/ 01 overwinterend waargenomen in een bunker te Herent (Koen Berwaerts, Av ). Deze soort is voornamelijk een bossoort met kleine kraamkolonie in boomholten, maar kan ook voorkomen in gebouwen. De oort i

als een verdeling van de zeldzaamheidsklassen van

met de batdetector moeilijk onder cheidbaar van

alle nieuwe ingevoerde soorten binnen die groep

(Plecot11s

én achter de vermelde soortnamen (A=Algemeen, VA= Vrij A lgemeen, Z=Zeldzaam, ZZ=Zeer zeldzaam, versie april

2012).

De stadia van validatie van de

de zeldzamere Grijze Grootoorvleermui

austriacus). Grootoorvleermuizen (Plecotus speci111e11)

2002

met

de batdetector waargenomen in het Rodebo

en

werden tijdens inventarisaties in

2001

en

besproken waarnemingen op het moment van schrijven

Meerdaalwoud. In dezelfde periode werd een kleine

worden aangeduid met volgende afkortingen: I= In behandeling, Nb= Niet beoordeeld door admini trator

kraamkolonie van Gewone Grootoorvleermuizen

(vaak door afwezigheid van documentatie, zoaJs een foto) en Av= aanvaard door adminstrator.

gevonden in de kerk van Sint-Jori -Weert. '

Winters trekken de mee te exemplaren naar

overwinteringsplekken zoal bunker en ij kelder .

De Boomklever

-

juni

2012

29

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juni 2012  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juni 2012  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement