De Boomklever Juni 2012

Page 5

�-------·---··---

·.:.� '

...

.

,.. �

Insecten

De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel IV:

Lycaenidae tot en met Depranidae (Eenstaartjes)

Zoals in de vorige delen wordt de zeldzaamheid

Araschnia levana (Linnaeus, 175 ) Landkaartje*

aangeduid al volgt:

Argynnis paphia (Linnaeu 1758) Keizersmantel **** ,

Coenonympha pa111phil11s (Linnaeus, 1758) H ooib ee tje*

*

Algemeen

**

Vrij algemeen

***

Zeldzaam

****

Zeer zeldzaam

lnachis io (Linnaeus, 1758) Dagpauwoog*

Kleine parelmoervlinder *** Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Kleine ijsvogelvlinder ***

lssoria lnthonia (Linnaeus, 1758)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Bruin zandoogje*

Lycaenidae (Blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders) Celastrina argiolus (Linnaeus, 175 ) Boomblauwtje* Lycaena phlaeas (Linnaeu , 1761) Kleine vuurvlinder* Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) Eikenpage * Plebeius agestis ([Deni & Schiffennüller], 1775) Bruin blauwtje **

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Rouwmantel **** Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Grote vos**** Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Bont zandoogje * Polygonia c-alb11m (Linnaeus, 1758)

Gehakkelde Aurelia*

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Oranje zandoogje ** Vanessa atalanta (Linnaeus, 175 ) Atalanta* Vanessa card11i (Linnaeu

, 1758)

Di telvlinder *

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) lcarusblauwtje * Satyrium ilicis (Esper, 1799) Iepenpage **** Thecla betulae (Linnaeus, 1758) Sleedoornpage ***

Zowel de Sleedoompage (Thecla betulae) als de

Iepenpage (Satyrium ilicis) worden op V laams niveau als ***

tot zéér ***

beschouwd. In onze regio

blijken deze twee soorten met een zeer verborgen levenswijze, vooral door gericht zoeken en nieuwe inventarisatiemethodes (o.a. zoeken van eitjes in de winterperiode) veel talrijker aanwezig dan eerder

gedacht.

Het

historische

en

huidige

voorkomen van de Iepenpage in onze regio werd uitvoerig beschreven en wordt hier niet hernomen (Bauduin, 2004; Jacobs, Creemers & Bergmans, 2010).

Nymphalidae (Aurelia' s) Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Kleine vos * Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) Kleine weerschijnvlinder **** Apatura iris (Linnaeus, 1758) Grote weerschijnvlinder *** Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Koevinkje *

Grote weerscl11j11vli11der, de paarse kei:er va11 liet Dijlela11d Foto: Bn1110 Berg111a11s

De Boomklever

-

juni 20 12

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.