De Boomklever Juni 2012

Page 4

;..� Insecten

·

.��

,,..

...�

.

Nemoura sciurus, een nieuwe beeksteenvlieg

Nemouridae)

(Plecoptera,

voor Vlaanderen

In 2008, werd de steenvliegenfauna van het Dijleland reeds uitgebreid besproken.Vijf soorten werden toen opgelijst, daar komt er nu één bij: Nemoura sciurus, dit is meteen de eerste melding van deze soort uit Vlaanderen.

Het Rodebo

i

voor vele in ectengroepen dé

hot pot van het

Dijleland. Dit is zeker ook

het

de

geval

voor

steenvliegen

Met deze vondst is het Dijleland 6 steenvliegen­ soorten rijk.

(Plecoptera).

Dit komt door de bronbeken die hier ontspringen. Steenvliegen zijn immers gebonden aan zeer zuiver en zuur tofrijk water en zijn de ultieme indicator van een hoge waterkwaliteit. Lang heen een bronbeek die uit het Rodebos, doorheen een hooiland en een moerassig gebiedje

Dit lijkt misschien niet veel, maar in Nederland komen momenteel slechts 10 soorten voor. Uit Vlaanderen waren tot nu toe 18 soorten bekend, waarvan twee wellicht uitgestorven (Loek, 2008 en Loek,

persoonlijke

mededeling);

sciurus is dus de 19de soort voor Vlaanderen.

in een vijvertje in het Onderbos stroomt, vond

Joris Menten

ik in 2008 reeds 4 soorten:

Nemoura cinerea, Nemoura dubitans, Nemoura marginata, en Leuctra dubia (Menten, 2008). Op 31 maart 2012, ving ik hier een vijfde

oort, en niet de eerste de beste:

Nemoura sciuru enkel

AUBERT 1949. De soort kan

micro copisch

gedetermineerd

worden

door bestudering van de mannelijke genitaliën (Foto

1,

zie

ook:

http://www.plecoptera.de/

Determination/ Nemoura_Epiprocte/ nemoura_ epiprocte.html). De wijfjes zijn niet te onder cheiden van andere emoura- oorten.

Deze

oort

was

joris_menten@yahoo.com

Bronnen Koese, B. (2008). "De Nederlandse steenvliegen (Plecoptera) Entomologische

Tabellen

in

België

slechts

bekend

twee vindplaatsen (Cerfontaine, nabij . . . Ph.ihppev11le m de provincie Namen en

Supplement

bij

Nederlandse Faunistische Mededelingen Loek, K., Vanden Bossche, J. -P. , Goethals, P.L.M. (2010). "Checklist of the Belgian stoneflies (Plecoptera)" Bulletin de la Société Royale Beige d'Entomologie,

Menten,

].

(2008). "Steenvliegen (Plecoptera) van het

Dijleland" De Boomklever, 36(2008): 60-65.

Gomzée-Andoumont, Sprimont in de provincie Luik), waarvan de laat te vond t uit 1950 dateert (Loek, 2010). Uit het nabije buitenland is de

oort bekend uit de Lorraine en de aan België grenzende deel taten van Duitsland. Ze i niet bekend uit Nederland en i in

heel Midden-Europa zeldzaam (Koese, 2008).

Ze i gebonden aan bronbeken en i karakteri tiek voor kalkrijk water. De vindplaats in het Rodebos komt overeen met deze omschrijving. De vliegperiode in Duit land i van april tot mei.

De Boomklever -

1.

"

146(2010): 115-122.

v�

26

Nemoura

juni

20 J 2

Foto: Joris Me11te11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.