De Boomklever September 2011

Page 9

Anthophila fabriciana, Laanvalllei Sint-Agatha-Rode, foto: André Verboven

n deel 1 van dit overzicht werden de meest primitieve families Micropterigidae (Oermot­

1

ten) tot en met Lyonetiidae (Sneeuwmotten) behandeld. Dit tweede deel omvat de families

Ethmiidae tot en met Choreutidae (Glittermotten).

De zeldzaamheid wordt zoals in Deel Il aangeduid als volgt: *

- Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)

Algemeen

vlekkaartmot

-

-

Rood­

**

Vrij Algemeen

Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)

***

Zeldzaam

Zwartvlekkaartmot

****

Zeer Zeldzaam

Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)

**

kaartmot Ethmiidae

- Ethmia

-

-

**

quadrilella -

(Goeze, 1783)

-

Kleine

-

Peen­

**

- Depressaria depressana (Fabricius, 1775)

zwartwitmot

-

peenplatlijfje

-

-

Klein

**

**

(Grasmineermotten) - Elachista argentella (Bruand, 1859) grijsgevlek­ te grasmineermot - Elachista argentella (Clerck, 1759) Witte gras­ mineermot - Elachista rufocinerea (Haworth, 1828) Rossige grasmineermot Elachistidae

Depressariidae

-

- Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)

kaartmot

-

-

Moeras­

**

Bleke kaartmot - Agonopterix ciliella (Stainton, 1849) kaartmot - **

-

-

*

-

- Agonopterix arenella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

-

-

**

-

-

Bonte

-

**

**

De Boomklever

-

september 201 1

63


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.