De Boomklever Sepember 2009

Page 5

1 nventarisatie van een aantal

topgebieden voor wasplaten in het Dijleland

O

mdat

de

topgebieden

voor

wasplaten niet vrij toeganke­

19

oktober Smeiberg (Hoeilaart)

lijk zijn, organiseerde de Natuur­

In 2006 werden op de Smeiberg in totaal 10

studiewerkgroep

soorten wasplaten gevonden. Op 27/10 wer­

impuls

van

Dijleland onder

Bruno

Bergmans

in

den 9 soorten waargenomen en een maand later werd op de zuidgerichte helling nog een

2008 drie excursies. Op deze ma­

nieuwe soort (Gele wasplaat) gezien. Maar ook

nier kreeg iedereen de kans om

andere indicatoren voor chrale graslanden zo­

deze mooie paddenstoelen te le­

als Loodgrijze bovist

ren

kennen

en

konden

nieuwe

krachten gerecruteerd worden om in deze gebieden naar zwammen te speuren. Hoe meer volk om te zoeken, hoe groter de kans om weer iets nieuws te vinden. Deze stelling bleek te kloppen, de tochten leverden heel wat interessante

(Bovista plurnben), Worm­ vormige knotszwam (Clnvaria fragili ), Gele knotszwam (Clavulinop is helveola), Pelargoni­ umtrechtertje (Omphnlina velutipes) en Grauwe barsthoed (Dermoloma cune1folium) werden hier toen gevonden. Voor deze laatste was het de eer­ ste vondst voor de provincie. Het ging om een vertrappeld exemplaar (door de koeien), maar nog goed herkenbaar aan zijn sterke meelgeur, grauwe hoed en micro copische kenmerken. De Smeiberg heeft sindsdien de reputatie een

vondsten op. Deze manier van inventariseren blijkt voor herhaling vatbaar.

Snuffelen tussen het gras kan heel wat leuke wasplaten opleveren, foto Chantal Deschepper De Booml<lever - september 2009

59