De Boomklever Sepember 2009

Page 24

Verrassend nachtelijk bezoek in een tuin in Heverlee Verslag van een jaar nachtvlinderinventarisatie

G

eprikkeld door onze deelna­

De methode

me aan de nachtvlinderinven­

Je las het al in de inleiding: we lokken en van­

tarisatie in Heverleebos (NSGD

gen de nachtvlinders met een nachtvlinderval.

activiteit in 2007), de prachtige

dat makkelijk op te zetten is en weinig plaats

tekeningen in de Tirion Veldgids

inneemt als het ingepakt is. De nachtvlinders

Nachtvlinders,

lamp en 'vallen' dan in de val, waar ze meestal

de

enthousiaste

verhalen van een collega en het bezoek van een Spaanse vlag in

We kochten een koffermodel (de skinnerval)

worden aangetrokken door een kwikdamp­ wegkruipen achter de eierdozen om rustig te wachten op hun vrijlating. Deze val staat meestal op het terras, op bleke

de tuin, kochten we een nachtvlin­

tegels en, gezien de grootte van de tuin, dichtbij

derval. De nieuwsgierigheid naar

de muur. Meestal installeren we de val tegen

de nachtelijke bezoekers in onze

zonsopgang. Het voordeel van deze werkwijze

tuin was te groot geworden. Zoals je hieronder kan lezen, werd onze nieuwsgierigheid zeker bevredigd.

zonsondergang en maken we ze leeg vlak na is dat we de tussentijd kunnen gebruiken om te slapen... Met de klassieke methode van nacht­ vlinderdeterminatie door licht en lakens moet je de ganse nacht doorkijken, wat het wel een vermoeiende hobby maakt. Het grootste aantal van de nachtvlinders zit in

De tuin

de val en ook op de muur vinden we altijd wel

Onze tuin ligt in de Mezenlaan te Heverlee. Een

exemplaren. De ervaring leerde dat de span­

tuin van ongeveer 50m2 omringd door de andere

ners het moeilijkst te vangen zijn. Voor span­

tuinen uit de wijk: de huizen staan in een vier­

ners blijf je best in de buurt van de val, om ze te

kant blok met alle tuinen aan de binnenkant. Op

pakken te krijgen als ze even rusten in de buurt

zich een kleine tuin, maar voor nachtvlinders

van de val.

die niet op de afscheidingen botsen, een ruime groene plek in het centrum van Heverlee. De

Soorten

tuin biedt zowel kamperfoelie, aalbessen, fram­

In totaal determineerden we 166 soorten (zie

bozen en verschillende kruiden naast een gel­

Tabel 1). Zoals je in onderstaande lijst kan zien,

derse roo , veldesdoorn en verschillende bloe­

beperken we ons -voorlopig- nog tot de macro­

men. De omliggende tuinen vertonen enorm

nachtvlinders. Voor eerstejaars, een voldoende

veel variatie: van grote kerselaars tot een steriel

grote uitdaging ... Ik herinner me de eerste och­

gazon.

tenden nog. Het woord 'stress' was zeker van

De Mezenlaan ligt op ongeveer twee kilometer

toepassing: we moesten elke vlinder opzoeken,

vlindervlucht van het arboretum van Heverlee­

hadden amper 3 potjes en hoe zie je in gods­

bos of de Abdij van 't Park en een kilometer vlin­

naam het verschil tussen een open en een kleine

dervlucht van het kasteelpark van Arenberg.

breedbandhuisrnoeder? Dat laatste is vaak nog

78

De Boomklever - september 2009


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.