De Boomklever September 2008

Page 4

Van elfen en kabouters ... Een praktische gids voor wasplaten, knotszwammen en aardtongen

1

n 2006 verscheen een artikel in de

Boomklever

padden­

over

stoelen als indicatoren voor schra­ le graslanden. Dit artikel had als doel de zoektocht naar grasland­ paddenstoelen

in

het

Dijleland

aan te wakkeren. Intussen werden inderdaad heel wat nieuwe vonds­ ten gedaan bij het doorzoeken van

et zoal

in het park van Pellenberg en op de

Koeheide vormt ook hier de overgang van zand naar zandleem de basis voor een grote diversi­ teit aan wasplaten. Zowel soorten van zuurmin­ nende zandgrond als soorten van meer basische leembodems zijn hier te vinden. De internationale bedreigde Slijmwa plaat is in de treek nu reeds bekend van 3 locaties.

Een nieuwe wasplaat voor Vlaams-Brabant in het Dijle/and Op 11 november 2007 werd de Wantsenwas­

botanisch interessante graslanden.

plaat (Hygrocybe obrussea) gevonden te Meer­

Er werd zelfs een nieuwe soort

beek aan de Grubbe, op een perceel dat recent

wasplaat voor de provincie gevon­

beplant werd met fruitbomen door een hobby­ boer. Deze zorgt ervoor dat de bemesting van de fruitbomen lokaal gebeurt en maait zorgvuldig

den: de Wantsenwasplaat!

het gras tussen de bomen. Hierdoor wordt een

In dit artikel geven we een overzicht van de waar­

geno111e11 :ioorten wa platen en van de locatie waar meer dan 2 oorten werden gezien in de streek. Maar

oort extensieve graslandboomgaard verkregen, zoals in Oost-Europa nog vaker voorkomt. Een week later werd tijdens het hooien op een aan­

het voornaam te opzet is een prakti che gid te bie­

liggend perceel dat eigendom is van Natuur­

de11 voor de determinatie van deze graslandpadden-

punt ook de Wantsenwasplaat gevonden. Een grote verrassing was dit niet als je de vegeta­

loelen.

tie van dit perceel in rekening brengt: Gewone

Nieuwe wasplatenweiden in het Dijle/and

agrimonie, Blauwe knoop, Knoopkruid, Gras­ lathyrus, Beemdkroon, Kleine bevernel, ... De Wantsenwasplaat is een zeer fraaie wasplaat: de oranje lamellen en steel contrasteren mooi

In 2006 kreeg het Dijleland er twee nieuwe was­

met de gele hoed. Kenmerkend is de (zwakke)

plalenweiden bij. Op de Sm iberg in Hoeilaart

wantsengeur (doet ook wel aan oud frietvet

en hel K ihof in Huldenberg, twee glooiende

denken), die duidelijker wordt als je de pad­

gra landen die

denstoel even in een potje afsluit. Jammer ge­

xten ief begraasd worden door

koei n, werden bij 1 bezo k reed

meer dan 5

oorten wa platen waargenomen. De

noeg hebben we dit najaar geen illustraties kun­ nen maken van deze zeldzaamheid; de meeste

m ib rg

taat mom nteel op nummer 1 voor het Dijl land met in totaal 10 oorten was­

exemplaren zagen er niet meer zo fris en fotoge­

plal n. Dil gra land heeft nog v el polentie en

in Europa, maar in Vlaanderen en

zou in de lo kom l nog veel int r

i

anter kun­

nen worden, wanneer de bov nligg nde akkers ook omgevormd worden tol weiland.

86

De Boomklever - september 2008

niek uit. De Wantsenwasplaat is wijdverspreid ederland

ze zeer zeldzaam, in onbemeste graslanden.

De vondst in het Dijleland blijkt zelfs de derde voor Vlaanderen te zijn na 19 0.

In 1982 werd