Page 23

Zaagsprinkhanen in het Meerdaalwoud: een nieuwe soort voor Vlaanderen

T

ijdens

een

excursie

in

het

Meerdaalwoud gedurende het

De

Zaagsprinkhaan

(Barbiti tes

een Midden-Europe e bo

erricnuda)

oort, die bij on

i

haar

noordgrens bereikt. Het is een stevige, overwe­

JNM-congres in Sint-Joris-Weert,

gend groene sabelsprinkhaan met rode poten,

ontdekte Joris De Rycke op 24 juli

vorrnig verkort. De

2008 tussen zijn voeten een man­

de grof gekartelde legboor van het vrouwtje. Bij

netje Zaagsprinkhaan. Eerder opmerkelijk aangezien de dieren meestal hoog in de bomen of struiken zitten. De vol­ gende dag

(25

juli

2008)

vond Ward Vercruys-

e, die niet op de hoogte was van deze eerdere waarneming, eveneens verschillende zingende exemplaren in dezelfde omgeving (terreinen De Kluis, Sint-Joris-Weert).

antennen en vleugels. De vleugels zijn ederlandse naam

chub­ laat op

ons kan hij alleen maar verward worden met de Struiksprinkhaan

(Leptophyes

punctati sima).

Deze laatste is echter veel kleiner en heeft re­ gelmatige gekromde cerci (dit zijn de de korte, rode achterlijfuitsteek el ) in tegen teling tot de Zaagsprinkhaan die S-vormig gebogen cerci heeft. De verspreiding in België i beperkt tot de provincie

voornamelijk

amen en Lu emburg.

Daarnaast bevindt zich aan de rand van het Zo­ niënwoud in het Bru

el Hoofd tedelijk Gewe t teven

een

populatie,

kleine

di

ver-

moedelijk

gem-

troduceerd

werd

via

plantgo d.

V laander n

In

werd

deze soort nog nooit rder

waargeno-

men. De dicht t bij laand r n gelegen 'wilde' komt

populatie voor

in

Preus wald mi ),

het (Kel­

lak

bij

de

Duit e grcn . Een vrij unieke waar­ n ming du ! Zeker al

j

in

r kening

brengt dat d m e te oud

waarn min.gen

werd n gedaan aan

Waarneming locatie van Zaag prinkhaan (p11nte11) en 111et vleer11111i detector onder­ zocht traject ( tippellijn) op 25 juli 2008 in Meerdaalwoud. De Boomklever - september 2008

105

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever September 2008  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever September 2008  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded