De Boomklever December 2007

Page 27

Laatste berichten ....

Slechtvalken aan de St-Pieterskliniek in Leuven In oktober kreeg ik van de mensen van de technische dienst van de ziekenhuizen te horen dat er al een tijdje een koppel Slechtvalken rond de gebouwen van de St.-Pieterskliniek resideerde. In het begin zaten ze er maar sporadisch maar ze leken het er steeds meer naar hun zin te krijgen en steeds honkvaster te worden. Op 16 november kreeg ik ze, na enkele vruchteloze pogingen, ook te zien. Twee adulten Slechtvalken zaten op het dak en de vensterbanken van het hoog te gebouw van de site aan de Brusselsestraat. Met de telescoop waren ze beide heel goed waar te nemen. Het zijn duidelijk een mannetje en een vrouwtje. Ringen werden niet gezien. Er werden ook prooiresten gevonden. Restanten van Koperwiek, Goudplevier, Grote Bonte Specht en huisduiven werden al gevonden beneden aan het gebouw. Boven op het dak moet zeker nog meer te vinden zijn, maar het is niet zo makkelijk daar te geraken. De medewerkers van de technische dienst zijn zeer enthousiast over de aanwezigheid van de Slechtvalken. Ze hopen er dan ook op dat er in de toekomst een ne tka t kan word n geplaat t. Dit verhaal krijgt hopelijk een mooi vervolg.

Peter Collaerts

Voorlopig de enige beschikbare beelden van de Slechtvalke11, Leuven,op een 111i tige 2011212007. Foto Werner Goussey De Boornlclever -december 2007

1 29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.