De Boomklever September 2006

Page 37

Ongeweve/den

Het Bruin Blauwtje: een nieuwe vlindersoort in het Dijleland Tijdens de maanden juni en juli 2006 werden op verschillende plaatsen ten oosten van het Dijleland (Tienen, Hoegaarden, Opvelp, Hoksem, Outgaarden) plots Bruine Blauwtjes Adcio ogestiswaargenomen. Aangezien het niet om een soort met een uitgesproken zwerfgedrag gaat stelde z i c h de vraag of het hier om een nieuw fenomeen van langzame areaalsuitbreiding ging, dan wel of de soort al een tijdje over het hoofd werd gezien. Kritisch herbekijken van foto's van enkele jaren oud leerde dat de tweede optie minstens lokaal van kracht was. Eind juli werd de soort dan ook nog gevonden te Bever. aan het andere uiteinde van de provincie V laams-Brabant en dus ten westen van het Dijleland. Geïnspireerd door deze vondsten. en dan vooral door de aanwezigheid van Bruin Blauwtje in het nabije Opvelp, besloot ik op

29

juli

2006

om

in

enkele

oostelijke

grensgebieden van het Dijleland op zoek te gaan naar deze vlindersoort, en ik stortte mijn zoektocht

aan

de

zandg roeve

van

Haasrode. Uiteraard had ik niet verwacht dot ik reeds na een half uur prijs zou hebben, maar h e t blauwtje dat ik toen in mijn vlindernet had liet zich in detail bekijken zodat de determinatie als Bruin Blauwtje gauw rond was. Twee uren en vele lcarusblauwtjes

Polyommotus icorus later staakte ik de zoektocht, ik was weliswaar op slechts één Bruin Blauwtje blijven steken maar was door Hef BruinBlauwtje, eennieuwkomer of toch over het hoofd gezien? Foto Frederik Fluyt

bijzonder enthousiast over. Tijdens de maand augustus bleef het vervolgens opvallend kalm rond de soort. en werden er in V laams-Brabant geen nieuwe

zekere vindplaatsen vastgesteld (zowel binnen als buiten het Dijleland). Ik ondernam tijdens deze maand ook nog meerdere zoektochten in Haasrode en Bierbeek. en bleef daarbij steeds vruchteloos. Rond eind augustus - begin september kwam er echter weer verandering in deze situatie. en begonnen Bruine Blauwtjes terug in grotere aantallen op te duiken (voornamelijk op de reeds gekende plaatsen maar ook onder meer nieuwe vindplaatsen in Goetsenhoven. Vertrijk en mogelijk Gelrode). Op 12 september rendeerden de voortgezette tochten in het Dijleland dan ook weer, en kon ik zelf terug van deze soort genieten. Die dag kon ik drie ex. waarnemen op het Militair Domein van Heverlee, gevolgd door terug een ex. aan de zandgroeve van Haasrode, dat ook kon worden gefotografeerd. Na 12/09 werden op geen van beide vindplaatsen nog Bruine Blauwtjes aangetroffen. Drie dagen later fotografeerde Hans Roosen echter nog een Bruin Blauwtje in onze regio, namelijk in zijn tuin in de Abstraat te Terlanen. Voor de volledigheid vermelden we dat er op 6 augustus een mogelijke waarneming was van een ex. op de Kesselberg (Bruno Bergmans).

99