De Boomklever September 2006

Page 36

Ongewevelden

-

-------

Vlinders en warm weer Het droge en warme voorjaar. alsook de warme maand september hebben ertoe geleid dat er een toename aan zuiderse of beter 'exotische' soorten is waargenomen. Een overzicht van al de waarnemingen zal in een van de volgende nummers van de Boom.Klever gepubliceerd worden. We geven hier nu al een korte bespreking. Van alle vlinderwaarnemingen viel dit jaar in onze regio vooral de waarneming van een Keizersmantel (Neerijse/Doode Bemde. 16 en 23/07. M. Bouduin) en een Rouwmantel (Tabor/ Heverlee. 07 /08. J.-P. Ferette) op. Er werden ook een groot aantal Luzernevlinders. Kolibrievlinders. Distelvlinders e.d. gezien. Zij zijn in onze streek frequentere zomergasten. Bij langdurige warme perioden met windstroming uit het zuiden worden deze soorten verspreid doorheen Europa. Hoewel dit jaar intussen in het Dijleland beide (zowel gele als oranje) luzernevlinder aangetroffen zijn. is het in recente tijden vooral de Oranje Luzernevlinder geweest die op de Dijlelandlijst gemeld werd. De twee andere soorten zijn minder frequente bezoekers van de streek. De Rouwmantel is afkoms tig van de Poolse en (Oost-) Duitse populaties. In Nederland

(en

UK )

www.vlinderstichtin g.nl,

(http:// http://

www.butterfly-conservation.org)

zijn

ook dit jaar heel veel Rouwmantels vastgesteld. In de nieuwe vlinderatlas van Nederland is het voorlaatste

Keizersmantel. Foto Fredenk F luy t

ďż˝ --------

invasiejaar. 1995. gedetailleerd beschreven. Toen is de oostelijke herkomst met zekerheid vastgesteld. Op enkele plaatsen is in Nederland zelfs melding geweest van kortstondige voortplanting. Mogelijks blijven ze deze keer wel. Een soort om volgend jaar in het oog te houden dus. De Keizersmantel is dit jaar ook in Vlaanderen en Nederland opgedoken. De populaties waarvan deze vlinders afkomstig zijn is vooralsnog niet bekend. In het zuiden van het land bleken alvast heel veel exemplaren rond te vliegen. De vlinderstichting meldt alvast meer waarnemingen van de Rouwmantel dan de Keizersmantel. Een verschillend relatief aandeel zou een eerder zuidelijke oorsprong alvast kunnen staven (Nederland zal dan meer Rouwmantels ontvangen. terwijl Vlaanderen meer Keizersmantels zal ontvangen). Het is dus geenszins zo dat ten gevolge van warm weer alle 'exotische' vlinders uit het zuiden komen.

Bart Vercoulere 98