De Boomklever Juni 2006

Page 7

Planten

Mossen van het klaverblad E40-E314 In de zomer van 2005 werden een aantal opmerkelijke botanische ontdekkingen gedaan op het klaverblad van de E40-E314. In het voorjaar van dit jaar werd ook de mossenflora van het gebied kort onderzocht. Tijdens 2 excursies, op 1 en 9 april, werden enkele opmerkelijke bryologische vondsten gedaan, met onder andere de eerste gepubliceerde vondst van het Kortstelig plaatjesmos (Pterygoneurum ovatum) voor het Brabants district.

Het onderzochte terrein was het vlakke gedeelte net buiten rijweg van de afrit richting Hasselt. Dit terrein is bij de aanleg van de

E40

E40-E314

afgegraven en werd tot een aantal

jaren geleden gebruikt als illegaal motorcrossterrein. De onverweerde kalkrijke leemgrond kwam hierdoor aan de oppervlakte. Op de stukken die open gehouden werden door de motorcross-activiteiten ontstond een ideaal groeiterrein voor pionierssoorten van kalkrijke grond. Tijdens de 2 excursies werden in totaal 17 mossoorten gevonden {Tabel 1): 16 topkapselmossen en

1

slaapmos. De meeste soorten hiervan zijn pionierssoorten van open kalkrijke grond of

gestoorde kleigrond. Het betreft veelal efemere kolonisten die zich voorplanten door middel van broedknolletjes en zeer zelden sporenkapsel vormen {Bryum-soorten) of pendelannuellen, die een volledige generatiecyclus van spore tot sporenkapsel op 1 jaar doorlopen. De meest bijzondere vondsten waren Gewoon wintermos {Microbryum davallianum), Kortstelig plaatjesmos {Pterygoneurum ovatum), en Kalkkleimos {Tortula lanceola).

Kortstelig p/ootjesmos Pferygoneurum ovofum, nieuw voor Vlaams-Brabant. Foto: Jans Menten

41