De Boomklever Juni 2006

Page 10

Vo els

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart - mei 2006

Paartje Geoorde Fuut te Neerijse, 12 mei 2006. Tekening Marc Walravens

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode maart - mei 2006. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode maart - mei

2006 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 juni 2006 verwacht bij Kelle Moreau, Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden, 0486/12.58.77, kelle.moreau@gmail.com (let op de adreswijziging!).

Samenvatting: Het lijkt wel alsof een normaal seizoen tegenwoordig niet meer bestaat. Tijdens het voorjaar van 2006 waren het de hoeveelheid neerslag en de totale zonneschijnduur die voor een significante afwijking ten opzichte van een gemiddeld voorjaar zorgden. Er viel over het volledige voorjaar namelijk abnormaal veel neerslag (226,9 l/m_ t.o.v. 168,3 l/m_) terwijl de zon abnormaal kort zichtbaar was (391 u t.o.v. 477u). Beide afwijkingen zijn echter niet zo uitzonderlijk en komen gemiddeld eens in de zes jaren voor. Uitzonderlijker was dat de hoofdmoot van de vele neerslag niet in maart en april viel maar wel in mei (115,6 l/m_). Opvallend was ook dat de wind tijdens het voorjaar van 2006 veel meer uit noordelijke richtingen waaide dan dat in een normaal voorjaar het geval is. Onze typische wintergasten lieten zich hier echter niet door beĂŻnvloeden. Tijdens maart en (in mindere mate) april werden de laatste concentraties Bergeenden gezien, alsook de laatste Smienten, Pijlstaarten, Brilduikers (meer dan gemiddeld), Nonnetjes, Grote Zilverreigers 44