De Boomklever Maart 2006

Page 16

Ongewervelden

Op naar een nieuwe vlinderatlas ! De vorige vlinderatlas van Vlaanderen is ondertussen alweer meerdere jaren oud en de dagvlinders hebben in die tijd niet echt stilgezeten. De verspreiding van verschillende soorten is vermoedelijk veranderd (voor de ene in de gunstige voor de andere in minder gunstige zin) en om daar een beter beeld van te krijgen is het Instituut voor Natuur­ en Bosonderzoek (INBO) begonnen aan de voorbereiding van een nieuwe vlinderatlas. Het onderzoek zal gebeuren in 4 luiken: •

vlindermonitoringsroutes

het verzamelen van losse waarnemingen op basis van lxl km UTM-hokken

hokonderzoek van SxS km UTM atlashokken: =>

de helft van de atlashokken van Vlaanderen zal onderzocht worden

=>

voor elk SxS km hok wordt een volledige soortenlijst opgesteld

=>

voor 8 van de 25 1 xl km hokken uit elk atlashok wordt een steekproef onderzoek gedaan om het voorkomen van de algemenere soorten beter te bepalen

=>

aandachtsoorten: populaties van zeldzamere soorten worden actief opgezocht

De precieze methodologie van elk van de 4 luiken wordt in de loop van 2006 bepaald. Het veldonderzoek in Vlaanderen loopt over de jaren 2007-2009. Meer informatie over het volledige inventarisatieproject wordt in de loop van 2007 bekendgemaakt op de website van het INBO (www .inbo.be, doorklikken naar Kenniscentrum - Fauna - Insecten - Dagvlinders - Nieuwe Atlas). Hier zal ook, tegen begin 2007, een invoerportaal voor losse waarnemingen opgezet worden.

Wat gebeurt er in het Dijleland ? Natuurlijk doen we met de Natuurstudiegroep Dijleland mee aan alle luiken van het atlasproject: •

Een vlindermonitoringsroute wordt al sinds jaren gelopen in de Doode Bemde. Op de Kesselberg liep er gedurende enkele jaren ook een route, we hopen deze route terug nieuw leven in te blazen.

Vanaf 2006 zal er een archivering gebeuren van alle losse vlinderwaarnemingen die gemeld worden op de Dijleland mail-list (verantwoordelijke: Bart Creemers).

Binnen ons studiegebied liggen een tiental SxS km hokken die vanaf 2007 geïnventariseerd worden. Coördinatie van deze inventarisatie gebeurt vanuit de NSG Dijleland (verantwoordelijke: Bart Vercoutere).

Een aantal van de Vlaamse aandachtsoorten komt in onze regio voor. Het gaat om lepenpage, Grote weerschijnvlinder, en Kleine ijsvogelvlinder. Daarnaast zijn er een aantal soorten waarvan de verspreiding in de Dijlevallei slecht gekend (bv. Eikenpage) is of die schijnbaar achteruit zijn gegaan (bv. Argusvlinder). Met gerichte inventarisaties proberen we zicht te krijgen op de verspreiding van deze soorten in de Dijlevallei.

14