De Boomklever September 2005

Page 13

Vogels

Toen Bonte Kraaien Corvus cornix nog wintervogels waren in Vlaams-Brabant

Korte historiek Ik zag mijn eerste Bonte Kraai op 4 november 1944 te Tienen-Kumtich en verder nog 5 solitaire

vogels op 4 data in januari en op 5 februari 1945. Tot in 1946 spoorde ik dagelijks van Roosbeek

naar Leuven voor mijn laatste jaren in het Sint-Pieterscollege. Ik noteerde en telde tijdens de winterperiode de Bonte Kraaien die ik, zonder verrekijker, vanuit de trein zag te Lovenjoel,

Korbeek-Lo, Leuven-station en de leeggelopen visvijvers te Heverlee-Park (ik kon alleen de vijver overschouwen die het dichtst tegen de spoorweg lag).

Bonte Kraaien werden in Vlaams-Brabant genoteerd en verzameld sinds 1933 (Vilvoorde,

Averbode en Dijlevallei). Vanaf 1942 werden ze opgetekend door M. Bequaert en Fr. Grootaers, later door de leden van

Ornis Leuven,

F.De Wilde en J. Vonder Biest, N. Debrun, F.

Walterus en K. Van Scharen. In de Demervallei waren het St. Pauwels, L. Joris, N. Cuypers, R. De Fraine en de ringers van de Werkgroep Demer.

Alle gepubliceerde waarnemingen werden zorgvuldig op lijsten gezet en te beginnen met

de winter 1963-1964 tot en met de winter 1979-1980 werd het geheel aangevuld met de observaties gepubliceerd door van der Elst (1981).

Fenologie van doortrekkers en overwinteraars De eerste Bonte Kraaien werden gezien in de eerste helft van oktober: 5 okt 1993 Asse-ter­

Heide, 10 okt 1948 Dijlevallei , 10 okt 1965 Melsbroek, 10 okt 1965 Haasrode 4 ex naar Z, 12 okt 1975 Grimbergen 2 ex, 15 okt 1966 Sint-Genesius-Rode.

Doortrekkers werden nog opgetekend tot eind oktober:

14 okt 1967 Testelt 1 ex naar ZW

19 okt 1999 Galmaarden-Bosberg 1 ex op doortrek

22 okt 1947 te Kerkom 16.35 u 3 ex naar ZW

29 en 30 okt, 1 nov 1966 Testelt telkens 1 ex naar Z

Zoals bij iedere soort die trekgedrag vertoont, zijn vroege trekkers geen uitzondering; dat

gebeurde slechts éénmaal in het grensgebied met Waals-Brabant: op 14 sept 1942 te Beauvechain 6 ex aanwezig

(Giervalk 1951: 93). Elders in Vlaanderen is een aantal augustus­ (0), 22 aug 1962 Olmen (L) en 03 en 04 21 aug 1982 Doel (O)(G1ervalk 1949: 157; W!elewaal 1963: 180;

en septemberdata bekend: 21 aug 1948 Moerzeke aug 1965 te Edegem (A), 1965:279, 1982:393).

Volgens

Vogels in Vlaanderen

( 1989) worden Bonte Kraaien jaarlijks in Vlaanderen

waargenomen vanaf de 3de decade van september, maar dat blijkt niet uit de algemene

handboeken en regionale avifauna's van België.

Tellingen gedurende de winters 1944-1945 t/m 1947-1948

De observaties van de winters 1944-1945 tot en met 1947-1948 werden niet opgenomen

in Fig 1 omdat het bijna uitsluitend om dezelfde vogels ging op dezelfde locaties, nl. Korbeek­ Lo en Park-Heverlee zoals hierboven reeds gemeld:

107


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.