De Boomklever Juni 2005

Page 39

Vogels

Ongeziene aantallen Pestvogels in het Dijleland tijdens winter 2004/2005 Pestvogels

Bombycilla

I

garru/us zijn in W-Europa

o n r e g e l m a t i g e door trekkers

en van

wintergasten

september tot eind maart, met het grootste deel van de gevallen in de periode november-maart. Ze zijn in onze streken reeds van in de

oudheid

omwille

gekend

van

hun

invasiegebonden voorkomen. Uit de 19e eeuw zijn voor wat regio Leuven betreft weliswaar slechts twee gegevens bekend, namelijk op 17/ 02/1842 en op 14/01/1885 te Leuven. In de 2oe eeuw kwamen kleine of grote Pestvogelinvasies in Vlaanderen voor in 1903, 1949, 1965, 1986 en 1996 (Herroelen, 2003), en telkens werden er ook in onze streken exemplaren

gezien. Sinds

1975

waren

er

in

het

Dijleland

nog

geĂŻsoleerde

eendagswaarnemingen in 1975 en 1986 (tijdens dit laatste jaar kaderend in een invasie), gevolgd door een reeks waarnemingen in het tweede deel van de strenge winter 1995/ 1996, wanneer weer een grote Pestvogelinvasie Vlaanderen en de rest van Europa aandeed. In het najaar van 1996 werd tenslotte nog een exemplaar opgeraapt (Hens, 2000). De 21e eeuw bracht de eerste Pestvogels naar de regio in 2003 (Moreau, 2003a&b}. Hoewel de invasies vanaf november kunnen beginnen, maakt onderstaand overzicht mede duidelijk dat dat vaak pas vanaf december of januari gebeurt (bv. 1996 en 2003). De vogels blijven soms tot enkele weken lang pleisteren. Een overzicht van alle gevallen in het Dijleland sinds 1975 (naar Hens, 2000; Herroelen, 2003 en Moreau, 2003a&b}: 06/12/75

2 ex. laag over Kortenberg

02/03/86

2 ex. in tuin te Kessel-Lo

02, 14-17, 17-20/02/96

resp. 4, 1 en 7 ex. (incl. m met Noorse ring) te Leuven/Gasthuisberg

06/02/96

10-11 ex. te Haasrode

15-19, 20/03/96

resp. 8 en 7 ex. te Leuven/Gasthuisberg

26/03-14/04/96

5-8 ex. te Leuven/Bodartparking (zelfde groep van Gasthuisberg)

27/11/96

1 uitgeput m te Wijgmaal, overgebracht naar asiel en gestorven

14-30/01/03

1-4 ex.+ 1 raamslachtoffer te Korbeek-Lo

01/02/03

1 ex. in tuin te Heverlee

30/03/03

3 ex. in tuin te Haasrode

In de winter van 2004/2005 was het weer prijs! Vanaf half oktober arriveerden grote aantallen Pestvogels in Zuid-ScandinaviĂŤ. Over Falsterbo (de uiterste ZW-punt van Zweden) werden 81


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.