De Boomklever Maart 2005

Page 39

Planten

Vogels

De E40 kleurt je landschap Onverwachte orchideeënrijkdom op en rond snelweg bermen 'Ook gekende plekken herbergen steeds weer verrassingen' is één van die immer geldende wetmatigheden voor de veldwaarnemer. Zo ook weer voorjaar 2004, toen speurwerk in de omgeving van enkele gekende orchideeënplekjes in de streek leidde tot een aantal leuke vondsten, waaronder nieuwe groeiplaatsen van Bijeorchis, Hondskruid en Rietorchis. Vooral het soortenpalet in de zone van de E40 autosnelweg bleek van onverwacht zuiderse signatuur. Een overzicht.

Met de verspreidingsotlos van planten in het Dijlelond (Stuckens & Vercoutere. 2003) onder de arm. bezocht ik tussen midden mei en begin juli 2004 een aantal groeiplaatsen van orchideeën in de streek. Van de ene waarneming kwam de andere. met als resultaat dot we tegen begin juli met een aantal waarnemers (waaronder Frederik Fluyt. Marc Herremons, Bart Vercoutere en ikzelf) een aantal gebieden grondig uitgekamd hadden. In IFBL-uurhok e5-23, langs de E40 autosnelweg tussen Bertem en Oud-Heverlee. lokaliseerden we twee zones met een opvallende concentratie aan orchideeën. Op groeiplaats 1 werden in mei en juni 2004 13 bloeiende Soldaatjes Orchis m1/itoris en 32 bloeiende Bijeorchissen Ophrys opifero geteld. Op groeiplaats 2 werden naast 19 Bijeorchissen. ook 12 bloeiende planten Hondskruid Anocompfis pyromidolis en 20-25 Bosorchissen Doctylorhizo fuchstï gevonden. De drie eerste soorten zijn uitgesproken

kalkminnende orchideeën. die in V laanderen zeer tot uiterst zeldzaam zijn. Op beide groeiplaatsen komen ook de meer algemene Grote keverorchis Lisfero ovoto en Brede wespeorchis Epipocfis helleborine talrijk voor.

Noor aanleiding van deze vondsten werd een terreinbezoek georganiseerd met de beheerders van de groeiplaatsen om de mogelijkheden e n wensen voor een orchideeënvriendelijk beheer te bespreken (Herremons & Hens, 2004). En omdat er allicht nog ontdekkingen te doen zijn. organiseert de natuurstudiegroep in mei en juni twee inventarisatie-excursies. Dit artikel belicht kort enkele ecologische kenmerken van de vier aangetroffen 'kolk' soorten en bespreekt hun huidige status in het Dijlelond en in V laanderen.

Soldaatje De aanwezigheid van Soldaatjes op groeiplaats 1 werd voor het eerst opgemerkt in 1997. toen twintig bloeiende planten geteld werden (Meeuwis, 1998). Voor 1990 was de soort er zeker afwezig (med. M. Herremons). In 1998 werden eveneens 20 bloeiende planten geteld, terwijl de groeiplaats in 1999 sterk verstoord was en er slechts negen ex. aangetroffen worden

(R.

Lenoert). In 2001 bloeiden er opnieuw 20 ex. en in 2004 13 ex.

Een tweede groeiplaats van Soldaatjes in de streek bevindt zich in de berm van de E40 op grondgebied Everberg (IFBL-uurhok e5-21). Deze populatie werd ontdekt in 1994 (één bloeiend ex., 2001 (25

R. Lenoert) en heeft zich sindsdien gestaag uitgebreid tot 30 bloeiende ex. in mei. R. Lenoert) en minstens 59 bloeiende ex. in 2004 (R. Lenoert, J. Monnens. R.

Meeuwis). 37


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.