De Boomklever December 2004

Page 9

Zoogdieren

Hoe gaat het met de Bevers? Een stand van zaken anderhalf jaar na hun herintroductie in de Laan- en Dijlevallei De bever is sinds kort een opgemerkte verschijning in de valleien van Dijle, Laan en IJse ten zuiden van Leuven. Sinds hun niet-officiële herintroductie in april 2003, tracht AMIN AL afdeling Natuur de verspreiding en de ontwikkeling van de beverpopulatie en de ermee gepaard gaande knelpunten zo goed mogelijk op te volgen. Ondertussen zijn we 20 maanden en twee voortplantingsseizoenen verder. Hoogste tijd voor een update over het geknaag en gebever in de streek.

De onverwachte terugkeer... Na een afwezigheid van meer dan 150 jaar werden in 2000 voor het eerst opnieuw sporen van Bevers Castor fiber gemeld in de Vlaamse Dijlevallei (Rossaert 2001 ). De dieren bleken afkomstig van een uitzetting in Waals-Brabant op de bovenloop van de Zilverbeek (I'

1998-2001 werden in totaal 101 Bevers uitgezet op Waals grondgebied, waar de aantallen inmiddels stegen tot ruim 300 exemplaren. Argentine), een zijbeek van de Laan. In de periode

Wallonië is niet de enige streek waar bevers geherintroduceerd werden. Voordien liepen al officiële projecten in zowat alle Europese landen (Niewold In

2003).

2002 liet de afdeling Natuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap door Freek

Niewold (Alterra, Nederland) een studie uitvoeren naar de mogelijkheden voor de vestiging van een levensvatbare beverpopulatie in het Schelde- en Dijlebekken. De studie ging na of er nog voldoende geschikte habitats overbleven voor de bever. Alle potentiële gebieden werden in kaart gebracht en het bleek dat het totale gebied ruimte kunnen herbergen (Niewold en Rossaert

40 beverfamilies zou

2002, Niewold 2003). Dit kan, als er voldoende genetische diversiteit is en de gebieden

voldoende

aaneengesloten

zijn,

een

levensvatbare

populatie

genoemd worden (Niewold

2003). Vervolgens

werd

de

vraag

gesteld naar de wenselijkheid van

in

herintroducties

Vlaanderen. Deze piste kreeg onvoldoende

steun

van

sommige beleidsinstanties die opteerden

voor

spontane

herkolonisering vanuit Wallonië. Dit kon echter niet verhinderen dat er op

11 april 2003 een

onaangekondigde, niet-officiële uitzetting plaatsvond van

21

dieren op acht verschillende

Knaagsporen in de Dljïevallei te Ottenburg. Oktober 2004. Foto: Fredenk Fluyt

locaties in de Laan- en de Dijle­ vallei (Van Den Bogaert

2003). 131