De Boomklever Juni 2004

Page 7

-

--=--··:::

Onge wervelden

Dipteren-inventarisatie van de Koeheide (Bertem) en omgeving Deel 1: Inleiding en Zweefvliegen Tijdens 2003 deed de Natuurstudiegroep Dijleland enkele ongewervelden­ inventarisatie-tochten in de Koeheide en omgeving.

In dit artikel worden de

verzamelde gegevens in verband met vliegen en muggen (Diptera) toegelicht. De gegevens van andere insectenordes (uitgezonderd Lepidoptera) en van de bladminerende nachtvlinders (Lepidoptera) werden al eerder beschreven in "De Boomklever" december 2003 en maart 2004.

Inleiding De insecten van de wereld zijn verdeeld in 32 grote groepen of ordes. De vliegen en muggen vormen de orde van de Diptera of Tweevleugeligen. Deze insecten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling (metamorfose) tijdens hun leven, net als bv., de vlinders en kevers. Het larvale stadium (de made) ziet er geheel anders uit dan het volwassen dier (het imago) en stelt vaak geheel andere eisen aan zijn levensomgeving. Dit heeft belangrijke implicaties voor het voorkomen van de verschillende soorten en voor een natuurbeheer dat biodiversiteit vooropstelt. Diptera herken je aan het feit dat ze slechts 1 paar vleugels hebben. Andere insecten hebben twee paar vleugels, waarvan het voorste paar geëvolueerd kan zijn tot verharde dekschilden (Kevers en Wantsen).

Bij de Diptera is het

achterste paar vleugels gereduceerd tot kleine aanhangseltjes (de "haltertjes"). Er zijn veel insecten die "vliegen" worden genoemd, maar die twee paar vleugels hebben, bv. Schorpioenvliegen, Elzenvliegen, ... Het zijn dan ook geen "echte vliegen" (Diptera). Muggen (Nematocera) zijn te onderscheiden van vliegen (Brachycera) aan de hand van de antennes.

De antennes van muggen zijn meestal lang en

draadvormig, en bestaan uit vele

(> 10 leedjes).

Vliegen hebben antennes met

minder leedjes en d e antennes zijn daardoor gewoonlijk k orter.

Vele

vliegenfamillies hebben antennes die slechts uit drie leedjes bestaan. Dit derde lid is dan vaak groot en bolvormig, en draagt lang haar: de antenne-borstel of arista. De vliegen en muggen vormen een zeer soortenrijke insectenorde. Wereldwijd zijn er ongeveer

125 000 soorten beschreven; het totale aantal bestaande soorten

is echter wellicht dubbel zo groot. In België zijn ze, samen met de Vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de Kevers (Coleoptera), een van de ordes met de meeste 41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.