__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 50

Weetjes rond beestjes

Weetjes

beestjes

rond

Kort natuurnieuws en oproepen uit het Dijleland Weidebeekjuffer

-

Sinds de jaren

Dijleland uit (zie artikel in Boomklever

'90 breidt de weidebeekjuffer in 30(2002), 34-38). De tot op heden

het be­

kende waarnemingen zijn samengevat op het kaartje hiernaast. Hoe donker­ der de kleur van een hokje, hoe meer waarnemingen. Ook dit jaar trachten we de ver­ '.

dere uitbreiding en vestiging

, .�"'

van de weidebeekjuffer in onze regio op de voet te volgen. Hierbij dan ook een warme op­ .t

).

roep om de komende maan­ den alle waarnemingen van de soort

door

te

geven

aan

Bart Vercoutere (b. vercoutere@haskoning.be)

·L]

?

. .

of te melden via de yahoo­ rondzendlijst. Aandachtsgebieden zijn de kerngebieden in de Dijlevallei tussen Leuven en Korbeek-Dijle en tussen Neerijse en Waver en de IJsevallei.

In de IJsevallei is

de soort talrijk tussen Neerijse en Loonbeek, terwijl ze stroomop­

2003

waarts van Huldenberg pas in voor de eerste maal werd vastgesteld (Overijse).

Verder ontbreken gegevens van de Vaalbeek (traject Zoet Water - Vaalbeek), Nethen (traject Sint-Joris-Weert - Nethen), Train (Grez-Doiceau) en vele andere beken in Waals-Brabant.

Info: Bart Vercoutere (b.vercoutere@haskoning.be)

84

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juni 2004  

De Boomklever Juni 2004  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded