De Boomklever Maart 2004

Page 36

Ongewervelden

Verslag bladmijnenexcursie 1 9 oktober 2003 Op 1 9 oktober 2003, onder een schitterend najaarszonnetje, verzamelden zich op de carpool parking langs de Tervuursevest te Bertem

9 geïnteresseerden

voor een wandeling door de Koeheide en Bertembos. De excursie werd georganiseerd door de Natuurstudie Werkgroep Dijleland in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Entomologie met de bijzon­ dere bedoeling bladmijnen te zoeken. Bladmijnen zijn gangetjes of blaasjes die door insectenlarven in het bladweefsel worden uitgevreten. De sporen van de activiteiten van deze miniatuur mijn­ bouwers zijn zeer kenmerkend. Bovendien leven ze gewoonlijk maar in één, of enkele nauw verwante, plantensoorten. Door de combinatie van plantensoort en het uiterlijk van de mijn zijn de meeste van Vlaamse mijnvormende insecten goed op naam te brengen. In Vlaanderen komen bladmineerders voor bij kevers ( Co!eoptera), : T weevleugeligen (Diptera), Vliesvleugeligen (Hymenoptera) en Vlinders (Lepidoptera). Omwille van de specialisatie van de deelnemers, werd tijdens

de wandeling voornamelijk naar bladmijnen van vlinders gezocht. De volgende soorten werden waargenomen: Meidoorn (Cratoegus sp.):

Phyllonorycter conlyfoliel/a (Hübner, 1796) - mijn aan de

bovenzijde van het blad. Phyllonorycter oxycanthae (Frey, 1856) - mijn aan de

onderzijde van het blad. Eik (Quercus sp.):

Tischeria ekeblade//a (Bjerkonder, 1795) Bucculatrix ulmella (Zeiler, 1848) Phyllonorycter sp. - mijnen verzameld. Determinatie

enkel mogelijk no uitkweken imago Haagbeuk (Corpinus betulus):

Phyllonorycter esperel/a (Goeze , 1783) - mijn aan de

bovenzijde van het blad. Parornix fagivora (Frey, 1861) - mijn aan de onderzijde

van het blad. Geen waarnemingen meer van Brabant sinds 1980. Hazelaar (Corylus ovelono):

Stigmella microtheriel/a (Stointon , 1854) Phyllonorycter coryli (Nicelli , 1851) - mijn aan de

bovenzijde van het blad. Phyllonorycter nicel/Jï (Stointon , 1851) - mijn aan de onderzijde van het blad. Lijsterbes (Sorbus oucuporio):

34

Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)